VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkriptio

1 VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED

2

3 JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun ja toiminnan paiasi. Jyväsylästä on tullut tunnustettu edelläävijä niin ävelyatuelämän, atuteniian, saavutettavuuden ja liiennepalvelujen uin aupuniuvallisen valaistusenin ehittämisessä. Jyväsylän esustavisiossa vuodelle 2020 määritellään ydinesustan ehittämisen potentiaalisi yläaupungin `boheemiortteli`, `eseinen ulttuuriaseli` ja ävelyadun ympärille muodostuva ävelyesusta, elämysoleselu`. Ympäristötavoitteisi määritellään huoliteltu ja viihtyisä atutila ja oleselupaiat seä monipuolinen reitistö. Tämän yleissuunnitelman taroitusena on etsiä Väinönadun osalta mahdollisuudet ja rataisumallit siitä, uina tähän tavoitteeseen voidaan edetä. Tavoitteena on tutia Väinönadun asteittainen muuttaminen ävelyadusi Yliopistonadun ja Vapaudenadun välillä siten, että se parhaalla tavalla tuee oo esustan, seä atutilojen että ortteleiden puolijulisten sisä- ja ulotilojen oleselun, liie- ja palvelutoiminnan seä aupuniulttuurin ehittymistä. Toisena tavoitteena on tutia ävelijöiden ja pyöräilijöiden liiumismahdollisuuden parantamista Väinönatua pitin mataesuseen ajoneuvoliienteen jatuessa edelleen Vapaudenadun ja Hanniaisenadun välisellä osuudella. Yleissuunnitelmassa on tutittu Väinönadun adunalaisen teniian tilanne ja ehittämistarpeet, mahdollisuudet toteuttaa sulanapitojärjestelmä. Samoin on tutittava huoltoliienteen toimivuus, unnes uusia ortteleiden sisäisiä huoltoyhteysiä saadaan avattua, liie-elämän ja ulttuurielämän toiminnallisia mahdollisuusia atutilassa, seä valaistusen uudenlaisia mahdollisuusia atutilan pimeän ajan aupuniuvan ja viihtyisyyden luojana. Kestävät, siistinä pysyvät ja tyyliäät materiaalit ja alusteet ovat myös oleellinen omaleimaisen ja modernin atutilan teijä. Väinönadun erityispiirteesi on suunniteltu jyväsyläläisen taiteilijan taideteossarjaa, joa saa aiheensa Jyväsjärven luonnosta. Kustannuset ja vaiheittainen toteuttaminen on myös tutittu. Paiallislehdistössä on tiedotettu suunnittelun ulusta. Kiinteistönomistajat ovat olleet tiiviisti muana seä ertomassa tarpeistaan että pohtimassa yhteistä sitoutumista parannusten toteuttamiseen oo atutilassa yli omistusrajojen. Myös adun varrella toimijoiden toiveita on uunneltu samoin uin yleisötilaisuudessa aiia aupunilaisia. Yleissuunnittelu äynnistettiin esällä 2009 ja se on valmis marrasuussa Yleissuunnitelman jäleen laaditaan ysityisohtainen adunraennussuunnitelma haneen toteuttamisesi. Raentaminen on suunniteltu alavasi tämän heten tietojen muaan vuonna 2013 Yliopistonadun ja Kauppaadun välisellä osuudella. Koonaisuudessaan Väinönadun saneeraus valmistuisi vuonna 20. TYÖRYHMÄ: Timo Vuoriainen, pj Jyväsylän aupuni, YTEK Kari Ström Jyväsylän aupuni, YTEK Anne Sandelin Jyväsylän aupuni, aavoitus Jorma Lipponen Jyväsylän aupuni, YTEK la Halinen Jyväsylän aupuni, Kaupunginaritehti Mari Pitänen Elävä aupuniesus ry Ari Peltola Jyväsylän aupuni, YTEK Timo Laurinmäi Jyväsylän Energia Oy Petri Flytman Jyväsylän Energia Oy Liisa lvesorpi WSP Finland Oy, projetipäälliö Reijo Kolu Juuso Haapamäi Sirpa Laitinen Jua Syvälahti Jari Salomaa Jua Hänninen Seppo Pasanen Allan Kemiläinen Jussi Heiilä WSP Finland Oy WSP Finland Oy, sihteeri WSP Finland Oy WSP Finland Oy Kaupuniraennepalvelut LV-Lindroos Oy TeliaSonera Oyj Relacom Finland Oy taiteilija 3

4 SSÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. TAUSTA JA TAVOTTEET 1.1 Tausta ja tarve muuttaa Väinönatu osasi ävelyesustaa 1.2 Väinönadun ehittämisen tavoitteet 2. VÄNÖNKADUN NYKYTLANTEEN JA MUUTOSTARPEDEN ANALYSONT 2.1 Toiminnot adulla ja niiden muutostarpeet 2.2 Kadunalaisen teniian tilanne ja muutostarpeet 2.3 Väinönadun aupuniuvallisen ehittämisen taustat ja tavoitteet 3. TOMNNALLSET JÄRJESTELYT Liiennejärjestelyt Esteettömyyden edistäminen nvapysäöinti 11. KUNNALLSTEKNSET RATKASUT 12.1 Kadunalainen unnallisteniia 12.2 Kadun raenneerroset 13.3 Sulanapitojärjestelmä 13. KAUPUNKKUVALLNEN SUUNNTELMA.1 Kaupuniuvalliset periaatteet ja perusjärjestelyt.2 Väinönadun aupuniuvallinen suunnitelma.3 Taide 23. Pinnoitteet 2. Katualusteet, viherilme 2. Tuimuurit 2. VALASTUSSUUNNTELMA 2.1 Valaistusen yleissuunnitelma 2.2 Väinönadun valaistus 2. TOTEUTETTAVUUS 33. KUSTANNUKSET 33.1 Vaiheittain toteuttamisen ustannusarvio RAKENNUSSUUNNTTELUVAHEESSA HUOMOTAVAA Kaupuniuvallisen oonaisuuden hallinta Valaistusen jatosuunnittelu Taiteen toteuttamisen onsepti 3 Sähöinen oheisaineisto: 1. Väinönatu ävelyadusi, Sulanapitojärjestelmän yleissuunnitelma 2. Laboratorion tutimusselostuset 3. Kadunalaiset johdot, aapelit ja putet

5 Yliopistonatu UNTED 1. TAUSTA JA TAVOTTEET Tausta ja tarve muuttaa Väinönatu osasi ävelyesustaa Ras t..3 sr liienneterminaali seä parannettu niihin liittyviä atutiloja, jolloin on syntynyt valmius ja tarve myös parantaa Väinönatu toiminnallisesti ävelypainotteisesi seä aupuniuvallisesti vastaamaan tämän päivän laaduaan aupunitilan tarpeita Väinönadun ehittämisen tavoitteet 21 Tavoitteena on liittää Väinönatu osasi ehittyvää ävelyesustaa, joa muo ma 20 Han Mataesus Taustalla Väinönadun muutossuunnittelulle on Jyväsylän aupungin määrätietoinen esustan elävyyden ja viihtyisyyden ehittäminen, jossa eseisten atujen muuttaminen ävelypainotteisesi on oleellinen teijä. Kauppaadun muuttaminen ävelyadusi 1990-luvulla loi esustaan elävän ja toiminnallisen atuaselin. Sen jäleen on toteutettu mataesus ja Vapaudenadun jouodostuu seä atutiloista että ortteleiden sisätilojen ja piha-alueiden muutosesta puolijulisisi aupunitiloisi. Tavoitteena on luoda Väinönadulle moderni ja seä estävyydeltään että aupuniuvaltaan erittäin laaduas alue. Tavoitteena on muodostaa pimeän ajan tunnelma oo atutilan valaistusella, joa muuntuu sydäntalven aiaan juhlatunnelmasi. Tavoitteena on vielä tuoda atutilaan taide siten, että se symbolisoi jyväsyläläistä ilmapiiriä. 1 Kauppaatu V V Yliopistonatu Jäte Toriesus Mahdollisuudet toimintoihin atutilassa Väinönatu VÄNÖNKADUN NYKYTLANTEEN JA MUUTOSTARPEDEN ANALYSONT 2.1 Toiminnot adulla ja niiden muutostarpeet ma at 2 ma ma ma at V 2 Väinönadun ahden orttelijason muuttuessa ävelyadusi tavoitteena on luoda edellytyset monipuoliselle toiminnalle atutilassa. Muuta toimintaa atutilassa rajoittaa uitenin huoltoliienne, jona sujuminen adulla tulee mahdollistaa nyyisen altaisena, unnes myöhemmin saadaan toteutettua uusia huoltoyhteysiä ortteleiden sisätilojen autta. Terassialueita on toivottu nyyistä useampaan ohtaan ja suunnitelmassa onin varauduttu mahdollistamaan terassi- ja muu liietoiminta nyyisten jalaäytävien alueella aiissa ohdissa, joille ei myöhemmin tehtävässä taremmassa suunnittelussa sijoiteta pyörätelineitä. Keseinen risteysalue, jossa huoltoliienne on sallittu vain lo , soveltuu hyvin erilaisiin atutapahtumiin eri vuodenaioina. Tapahtuma-alue voi levitä myös Työväentalon piha-alueelle, miäli iinteistö ehittää osan pihasta puolijulisesi oleselu- ja tapahtumapaiasi. Kadulla tapahtuva toiminnallisuus edellyttää hyvää esteettömyyttä, jona ehittämistä on uvattu ohdassa Pi Pi V 2 V. 9.1 Kauppaatu Vapaudenatu.3 Ras. Jäte Väinönatu Väinönatu ma at 20 V V t 9 V V V t Vapaudenatu sr Väinönatu V t 9 V Nyytilanteen erityinen puute elävän atutoiminnan ehitysen suhteen on useiden raennusten umpinainen atutason julisivu, joa erityisesti Cumulusortteleissa näyy araditilan ysitoioisuutena ja aneutena. Katuerrosen avaamisen mahdollisuutta tulee edistää aavallisilla ja aturataisuilla. 2.2 Kadunalaisen teniian tilanne ja muutostarpeet Nyyinen Väinönadun unnallisteniia on raennettu 190-luvulla. Jyväsylän Energian vesiliietoimi on selvittänyt nyyisten putistojen unnon ja tarvittavan uusimistarpeen. Jäteveden muovinen runolinja on saneerattu sujuttamalla vuosina 1999 ja 2001, joten linjalla ei ole uusimistarvetta. Valurautaisen vesijohdon ja betonisen hulevesiviemärin runolinjat on raennettu vuonna 19. Vesijohto ja hulevesiviemäri uusitaan raentamalla uudet runolinjat nyyisten viereen raennustyön yhteydessä. Uusimisen yhteydessä vesijohdon ooa asvatetaan nyyisestä Ø 20 >Ø 300. Kiinteistöjen tonttiliittymät uusitaan iinteistöjen sisälle saaa vesijohdon ja hulevesiviemärin osalta. 2 1 ma Han Hanniaisenatu 1K K 3 Hanniaisenatu 11 : t t : Mataesus Mahdollisuus äyttää äyttää atutilaa atutilaa atuahvila- ym. liietoimintaan atuahvila- ym. liietoimintaan ym. liietoimintaan Mahdollisuus järjestää atutapahtumia Mahdollisuus Mahdollisuus järjestää järjestää atutapahtumia atutapahtumia Jyväsylän Energian auolämpö on selvittänyt nyyisen auolämmön veroston unnon ja uusimistarpeen. Runolinja on todettu hyväuntoisesi, joten sille ei raennustyön yhteydessä tehdä mitään. Suunnittelualueen aii talojohdot uusitaan samalle paialle nyyisiin raennusten sisäänvienteihin. Väinönadulla on runsaasti JE-Siirto Oy:n sähöaapeleita ja Elisa oyj:n seä Teliasonera Oyj:n tietoliienneaapeleita. Sähöverolla on uusimistarvetta atuvälillä Vapaudenatu - Kauppaatu. Kauppaatu - Yliopistonatu on saneerattu sähöveron osalta jo aiemmin untoon joten uusimistarve atuvälillä on vähäistä. Elisa Oyj:n aapeliveroston uusimistarve välillä Vapaudenatu - Yliopistonatu on n. 0 prosenttia. Teliasonera Oyj:n aapeliverosto on tehty välillä Vapaudenatu - Yliopistonatu jo n. 9 prosenttisesti, joten uusimistarve on vähäinen. Kadunalaisista nyyisistä johdoista, aapeleista ja putista on tehty oosteuva dwg muotoon, joa liitetään muaan tämän raportin sähöiseen oheisaineistoon. Katuraenteet - oeuopista saatu laboratorion tutimusselostuset: - nyyiset raenneerrosvahvuudet vaihtelivat välillä 0,m 3.2m - uudesta oeuopasta olmessa maalaji oli routivaa (sih, hsi) raenneerrossyvyydellä (alle 1.m) - aturaenteet esitetään uusittavasi Yliopistonadun ja Vapaudenadun väliseltä atuosuudelta (1. m). Sulanapitojärjestelmä - lämmitysalueille 1 ja 2 (Yliopistonatu-Vapaudenatu) on lämpöesusen paiasi löytynyt Väinönatu 2:n ellaritila - sulanapitoalueen mahdollinen laajentuminen Aren auion suuntaan on avoinna Sähö- ja tietoliienneaapelit - JE Siirto Oy - Väinönadun sähövero välillä Kauppaatu-Yliopistonatu on saneerattu jo untoon, ei uusimistarvetta - Välillä Vapaudenatu Kauppaatu verostossa on uusimistarvetta - Elisa Oyj - aapeliverosto uusitaan n. 0 prosenttisesti - Teliasonera Oyj - aapeliverosto tehty jo n. 9 prosenttisesti. Ei suuria uusimistarpeita. - erillisen johtotien raentamiseen Väinönadulle tulee varautua. Päätösenteo jätetään raennussuunnitteluvaiheeseen.

6 Mataesus MERKKEN SELTYKSET Liienneatu Kävelyatu, -alue Kävelypainotteinen alue Raennushistoriallisesti arvoas julisivu Katupuu Heio ohta aupuniuvassa Korttelin sisäinen yhteys Hyvä atunäymä Uudistuva ortteli Jouoliienne-etuisuusia sisältävä atujaso Kesustan julisten ja puolijulisten tilojen luonne aupuniuvassa. 2.3 Väinönadun aupuniuvallisen ehittämisen taustat ja tavoitteet Jyväsylän esustan aupuniuvassa on paljon perinteisiä arvoja ja ominaispiirteitä, seä raennustaiteellisia että maiseman peruspiirteisiin liittyviä. Toisaalta esustassa on tapahtunut viime vuosiymmeninä suuria muutosia seä esustaortteleissa, julisivuissa että myös eseisissä atutiloissa. Kesustan julinen atutila on laajentunut ja vielä laajentumassa huomattavasti, un ortteleiden puolijuliset sisäyhteydet, raitit ja piha-auiot unnostetaan aupunilaisten äyttöön. Jouoliienteen terminaalit atutiloineen ovat tuoneet aupuniuvaan uusia painotusia. Kesustan valoaavan toteutuminen tuo vähitellen pimeän ajan aupuniuvan uudella tavalla näyväsi ja viihtyisäsi. Jyväsylän esustavisiossa 2020 orostetaan edelleenin raennetun ympäristön ajallisen errostuman ja paiallisen historian näymistä, mutta asetetaan ehittämistavoitteisi ydinesustan erityyppisten ja -tyylisten alueiden seä aupuniuvallisen että toiminnallisen identiteetin voimistaminen. Väinönatu asettuu tässä ehittämisen uviossa ävelyesustan elämysoleselun alueesi. Sen ehittämisen tavoitteena on laajentaa ävelyesustan aupuniuvallista oonaisuutta luoden siihen poiiaselin, joa yhdistää torin ja mataesusen seä Vapaudenadun jouoliienneterminaalialueen yhtenäisesi ävelyalueesi. Väinönadun aupuniuvallisen luonteen tulee edustaa tätä päivää ja tulevaisuutta. Kauppaadun ävelyatujason 1990-luvun aupuniuvallinen estetiia tulee ennen pitää estävyytensä päähän ja sen uudistamisen ysymysesi tulee varmaanin nousemaan -90-luulaisuuden ja uuden ajan aupuniuvallisten arvojen pohdinta. Jyväsylän esustavision 2020 ehittämisteemat.

7 KESK-SUOMEN MUSEON RAKENNUS- HSTORALLNEN NVENTONT Kesi-Suomen museo on laatinut Väinönadun raennushistoriallisen inventoinnin. Kauppaadun ja Väinönadun risteysalue nousee esiin arvoaimpana, 1920-luvun raennustaidetta edustavana alueena. Kadun muilla osilla tietyn aiaauden raennusoonaisuus edustaa oman aiansa raennustyyliä. Kadun yläpäässä luujen raennusrivi muodostaa varsin yhtenäisen atua rajaavan ilmeen, samoin uin Cumulusen tumma luvun julisivuoonaisuus. Väinönadun aupuniuvallinen oonaisuus hahmottuu uitenin joseenin seavana ja massoittelultaanin epätasaisena, johtuen eri aiaausien ja tyylien seoitusesta. Seuraavassa on otteita raennushistoriallisen inventoinnin uvausista: 1920-luu: - Alvar Aallon 192 suunnittelema, valtaunnallisesti arvoas italialaisesta palatsirenessanssista ja lassismista vaiutteita saanut työväentalo A. Nylundin suunnittelema uuslassismista vaiutteita saanut vanha tiilitalo, joa on Väinönadun vanhimpia säilyneitä raennusia. - Kauppaadulla sijaitseva Mäi-Matin talo täydentää -20-luvun aritehtonista oonaisuutta luu: - Väinönadun yläpäässä sijaitsevat jälifuntionaalista tyyliä edustavat neljä raennusta, joiden paiallinen arvo perustuu niiden muodostamaan yhtenäiseen julisivusarjaan. - Yliopistonadun ulmassa sijaitseva, maaunnallisesti arvoas 191 raennettu funtionalistinen entinen Oron liieraennus. Työväentalo luu: - Kasi Cumulus-hotellin luujen taitteessa aritehti Kantolan suunnittelemaa paiallisesti arvoasta raennusta, joissa aradit muodostavat atutilaan liittyvän ulutilan. - Väinöadun yläpäähän sijoittuvat asi 190-luvun aritehtuurin tyyliin toteutettua auppaäytävää. Vanha tiilitalo Cumulus Ent. Oron liieraennus julisivurivi

8 Väinönatu 1920-luvun lopulla. Katu on juuri ivetty. Väinönatu 190-luvulla. Väinönadun ja Kauppaadun risteysessä oli iveysellä tehty säteittäisuvio 190-luvulla. KESK-SUOMEN MUSEON VÄNÖNKADUN RAKENNUSHSTORALLNEN SELVTYS Kesi-Suomen museo on laatinut selvitysen Väinönadun atumiljöön muutosesta Yliopistonadun ja Vapaudenadun välillä puuauuniajalta nyyaiaan. Muutos matalien puuraennusten rajaamasta atutilasta on tapahtunut vähitellen ja nyyisinin havaittava mittaaavallinen ja tyylillinen epätasaisuus on leimannut adun aupuniuvallista ilmettä aiojen uluessa. Katu on ivetty ja myöhemmin asfaltoitu ohtalaisen myöhään. Kiveys on ollut aianaan erioinen, sillä adun esiosa on ollut osalla atua aariladontaa ja reunavyöhyeet suoraa ladontaa. Keseisessä risteysessä on ollut säteittäinen iviladonta. Historiallisessa aineistossa iinnittää huomiota Väinönadun juhlavalaistus, joa on toteutettu erioisesti irrotettavin saloraentein, jota oristeltiin havuöynnösin ja joiden päässä oli ristioriste. Seuraavassa on otteita Väinönadun eri vaiheista: Väinönatu, entinen Pohjoinen poiiatu, sijaitsi aupungin laidalla. Koillispuolen pienet tontit olivat alujaan pienammatinharjoittajien asuintontteja. Raennuset olivat esiooisia, ysierrosisia hirsiraenteisia puutaloja, joissa oli satulaatot ja viistetyt nurat. Katutila rajautui raennusiin ja aitoihin luvulla tulivat ensimmäiset ivitalot, Aallon italialaista renessanssia jäljittelevä työväentalo ja Mäi-Matin lassistisheninen onttoritalo. Kadut olivat hieapintaisia ja ne ivettiin 1920-luvun lopulla. Puupylväät ja ilmajohdot muutettiin teräsesi ja maaaapelisi 1930-luvulla. Valaisimet olivat siroja, yläosasta aarevia luvut olivat voimaasta raentamisen aiaa, tällöin toteutettiin yhtenäinen jälifuntionalismin tyylinen raennusrivi adun yläpäähän. Siinä huomioitiin valoulmasääntö, jossa raennus ei ylitä atuleveyttä. Joulun aiaa juhlisti erilliset öynnössalot päätetähtineen seä adun yli ripustetut valonauhat ja ellon muotoiset oristeet. Kauppaadusta alaspäin atu ivettiin noppaivellä, aariladonta ja ajoradan reunavyöhyeet enttäivellä, jalaäytävät olivat asfalttia. 190-luvulla ajorata muutettiin asfaltisi. Nyyinen atuuva on errosellista, rionaista ja jäsentymätöntä, yhtenäisin osa on 190 ja -0-luujen raennusrivi adun yläpäässä. Kauppa- ja Väinönadun risteysen 20-luvun lassistisheniset ivitalot muodostavat pienen historiallisesti merittävän ympäristön. Pylväsaihe luo visuaalisesti yhtenevää linjaa. Väinönadun jouluvalaistus 190-luvulla. Köynnössalot valoineen tuotiin adulle vartavasten juhlistamaan joulun aiaa.

9 KAUPUNKKUVALLSEN MUUTOKSEN MELKUVAT, MELKUVATYÖPAJAN JOHTOPÄÄTÖKSET Suunnittelutyön aluvaiheessa pidettiin työryhmän ja sidosryhmäedustajien anssa mieliuvatyöpaja, jossa mieliuvia synnyttävän uvamateriaalin avulla etsittiin ajatusia siitä, millaisia ominaisuusia, toimintoja ja aupuniuvaa Väinönadulle voitaisiin toivoa ja mitä sinne ei haluta. Valinnoista löytyi paljon yhtäläisiä annanottoja, joista on seuraavassa esitetty ooste. KYLLÄ! - pienimuotoista - pyörät fisusti järjestyseen, osa tonteille ja laitosiin - valoa taiteen einoin hillitysti, äytettävää taidetta - penejä, hienoja rosa-astioita, alusteiden laatu täreää - toiminnallisuutta, esitysiä - ioseja, ainain jäätelönmyyntiä, mahdollisuus sijoittaa iinteistöihin - ello, aia - vaaleaa - esteettömyys huomioon alusteissa, opasteissa opastus mietittävä laajempana oonaisuutena - nyyinen ävelyatu lähtöohtana rataisuille - unnioitettava historiaa, myös pintamateriaalivalinnoissa - valo eseistä aupuniuvassa - juhlavalaistus ausiluontoisesti - istutusia, vihreää - atosia sisäpihalle - liieiden julisivut valaisevat - Gobo-valaistusella tiivis tunnelma - aitoja viheraiheita - pienimittaaavainen vesitaideteos - nyyistä vähän romanttisempaa tunnelmaa - järjestelyt tuemaan teemistä - sallitaan, ei ielletä - oma luone, miten erottuu muista perusajatus täreä - estävä ja aunis pinnoite - detaljeista luontevia - uusi orttelisuunnitelma positiivisesi haasteesi, vuoropuhelu - aupuni tuee pyöräilyä, positiivisia viestejä ja järjestelyjä - design butiieja uuteen ortteliin E! - autoja pitällä tähtäysellä - oreita raennusia - atettua atutilaa - liian suuria aiheita - huonoa esteettömyysopastusta - räieää - tilaa tuivia pyöräpareja - ompassiauion toistoa - erillisiä ioseja - leiiä, seittiä - tylyjä penejä - puita - iiltävää terästä 9

10 3. TOMNNALLSET JÄRJESTELYT Liiennejärjestelyjen periaate. Tonttiliittymät 3.1 Liiennejärjestelyt Nyyistä liiennejärjestelyä muutetaan siten, että Väinönadulta poistetaan jouoliienne Yliopistonadun ja Vapaudenadun väliseltä osuudelta. Kiinteistöjen huoltoajo pysyy ennallaan, unnes sille saadaan uusia yhteysiä ortteleiden sisätilojen autta. Pelastusajoneuvojen liienne mahdollistetaan adun aiilla osilla. Yliopistonadun ja Vapaudenadun välinen osuus muutetaan ävelyadusi, jolla huoltoajo on sallittu tietyin ehdoin. Liienteen rajoitus toteutetaan mahdollisimman vähin liiennemerein. Suunniteltu atuosuus muodostuu olmesta erityyppisestä jasosta: Väli Hanniaisenatu Vapaudenatu on normaali autoliienteen salliva jaso, jolla adunvarsipysäöinti on ielletty. Lounaislaidassa on yhdistetty pyörätie ja jalaäytävä, oillislaidassa pelä jalaäytävä. Väli Vapaudenadun varrella Kauppalaispihan huoltoramppi on ävelyatua, jolla huoltoliienne on sallittu lo Pysäöinti- ja huoltoajo iinteistöjen pihoille on sallittu 2 h. Väli Kauppalaispihan huoltoramppi Yliopistonatu on myös ävelyatua, mutta huoltoajo rampille on sallittu 2 tuntia, samoin pysäöinti- ja huoltoajo iinteistöjen pihoille. Huolto adulta on sallittu lo Kauppalaispihan huoltotilojen ollessa täynnä tarvitaan Yliopistonadun ja Väinönadun ulmaan siitä tiedottava valaistu taulu, joa sytytetään lastauspihan valvojan toimesta. Tällä estetään huoltotilaan odottavien autojen pysäöinti Väinönadulla. Huoltotilan ollessa täynnä, sinne pyrivien autojen on pysähdyttävä lähimmälle sallitulle adunvarsipaialle odottamaan. Odotusongelmien välttämisesi huoltoajat tulisi sopia jo etuäteen. Tämä tulisi sopia ottamalla yhteys huoltotilan valvojaan. 10

11 Yliopistonatu UNTED V V Yliopistonatu Toriesus Esteettömyyden nyytilanne atutilassa ma ma ma at Pi Pi Kauppaatu Ras. Jäte Väinönatu ma at 20 V 0-3 V V t Vapaudenatu.3..3 sr Väinönatu Väinönatu V V t ma Han K Kalteva atupinta 2 3 Hanniaisenatu t 9 :3 1 Puutteita esteettömyydessä Portaat atutilassa Sisäänäynnissä portaita Mataesus Kalteva atupinta Puutteita esteettömyydessä Portaat atutilassa Sisäänäynnissä portaita Toimiva esteetön ulumahdollisuus Toimiva esteetön ulumahdollisuus Esteettömyyden edistäminen Esteettömyyden nyytilanne ja ehittämistarpeet on tarasteltu maastossa yhdessä vammaisneuvoston edustajan anssa. Kadulta löytyy muutamia hyviä, esteettömyyttä edistäviä ohteita: - Katupintaa oreammalla oleville aradiäytäville pääsee toisesta suunnasta luisaa pitin. - Aradi on säältä suojattu, miellyttävä ulutila. - Muutamiin sisäänäynteihin on atutasossa esteetön pääsy. - Hanniaisenadun suojatiemaalauset ovat riittävän ontrastisia. Kadulla on ongelmaohtia, joita tulee pyriä poistamaan tai parantamaan seä atuparannusen yhteydessä että iinteistöjen omilla raenteellisilla parannusilla: - Kalteva atuosuus Vapaudenadun ja Hanniaisenadun välillä ei ole orjattavissa. - Hanniaisenadun adunylitysohtia voidaan parantaa detaljisuunnittelulla (reunaivien oreudet, varoittavat materiaalit). - Yleensä yhden portaan sisäänäyntejä tulee tutia portaattomisi adun tasausta nostamalla. - Useamman portaan sisäänäynteihin tulee järjestää esteetön pääsy muualta ja se tulee opastaa portaiden yhteydessä. - Araditila tulee valaista tehoaasti. Väinönadun esteettömyyden parantamisesi tehtiin toinen atselmus osien iinteistöjen sisäänäyntejä. Tavoitteena oli selvittää ono mahdollista parantaa sisäänäyntien esteettömyystilannetta seä atusuunnittelun että sisäänäyntien raenteellisten orjausten avulla. Katselmus oli alustava, silmämääräinen asiantuntijatarastelu. Ohessa on uvattu atselmusessa todettu tilanne. Kadun tasausella voidaan vähäisessä määrin madaltaa tasoeroja sisäänäynnissä. Suuria tasauspoieamia sisäänäyntiohtaisesti ei voida toteuttaa aiheuttamatta atupintaan liian suuria poieamia, joista puolestaan voisi muodostua uluesteitä. Esteettömyyden ongelmien todettiin olevan pääosin sisäänäyntien sisäpuolella. Esteettömyyden nyytilanne sisäänäynneissä. ULKOPUOL Esteetön ulu nyyisin Esteetön ulu ei onnistu, mutta tilanne voidaan muuttaa Esteetön ulu ei onnistu SSÄPUOL Esteetön ulu nyyisin Esteetön ulu ei onnistu Sisäänäyntien esteettömyyden parantaminen edellyttää iinteistöjen ja aupungin yhteistoimintaa. Parannustoimenpiteiden tutiminen ja suunnittelu on tehoainta, un se tehdään samanaiaisesti atusuunnittelun anssa. Katselmusen jäleen tehtiin ahden viereäisen sisäänäynnin tarempi atselmus usean asiantuntijan voimin ja todettiin, että adun tasausella voidaan parantaa vähän tasoeroa. Tarasteltavat sisäänäynnit olivat piuliieiden ahtaita tuuliaappeja ja esteettömyysorjausten todettiin olevan vaativia raenteellisia muutosia, joiden lähempi tarastelu edellyttää raennesuunnittelijan asiantuntemusta. Sisäänäyntien orjaustarastelut ja toimenpiteet ovat iinteistön omistajan vastuualuetta nvapysäöinti nvapysäöinnin järjestämisen periaatteista on työn aiana äyty paljon esustelua. Vammaisneuvoston näemys on ollut, että invapysäöinti tulisi mahdollistaa Väinönadulla lähellä Kauppaadun risteystä. Pysäöinnin ei uitenaan atsottu soveltuvan ävelyadun muihin toimintoihin ja aupuniuvaan. Toimitilojen invapysäöinti tulee järjestää iinteistöjen omilla pysäöintialueilla. 11

12 Kadun alaisen teniian nyytilanne ja uusimistarve.. KUNNALLSTEKNSET RATKASUT.1 Kadunalainen unnallisteniia Nyyinen auolämpöverosto Uusittava auolämmön tonttiliittymä Nyyinen vesijohto Uusittava vesijohdon runolinja Uusittava vesijohdon tonttiliittymä Nyyinen hulevesiviemäri Uusittava hulevesiviemärin runolinja Uusittava hulevesiviemärin tonttiliittymä Hulevesiviemäriin liitettävät attovedet Nyyinen jätevesiviemäri Kunnallisteniia - Jätevesiviemärin runolinja on hyväuntoinen, ei uusimistarvetta. - Hulevesiviemärin runolinja uusitaan yleissuunnitelman osuudelta. - Vesijohdon runolinja uusitaan yleissuunnitelman osuudelta. - Vesijohdon ja hulevesiviemärin tonttiliittymät uusitaan yleissuunnitelman osuudelta. - Kattovedet liitetään putella suoraan hulevesiverostoon. Jatosuunnittelun yhteydessä on varmistettava Kesi-Suomen Museolta, että raennushistoriallisesti arvoaan Työväentalon ohdalla voidaan näin toimia. Kauolämpö - Runolinja säilyy ennallaan. - Yleissuunnitelman osuudelta aii talojohdot uusitaan. Katuraenteet - Yliopistonadun ja Vapaudenadun väliseltä osuudelta aturaenteet uusitaan 1. m:n syvyyteen saaa. - Vapaudenadun ja Hanniaisenadun välisellä osuudelta aturaenteet uusitaan vain yläosastaan, n. 0. m. 12

13 Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Yliopistonatu - Kauppaatu Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Kauppaatu - Vapaudenatu Yliopistonatu Vapaudenatu, graniittipäällyste 100 mm Luonnonivi 30 mm Maaostea betoni 0 mm Kuitubetoni, atulämmitys 200 mm Kantava erros 200 mm Jaava erros 00 mm Suodatinerros 00 Yhteensä Yliopistonatu Kauppaatu, asfaltti 0 mm SMA, punarusea väriasfaltti 0 mm ABK 100 mm Kuitubetoni, atulämmitys 200 mm Kantava erros 200 mm Jaava erros 00 mm Suodatinerros 00 Yhteensä Vapaudenatu Hanniaisenatu, atu 0 mm SMA 0 mm ABK 0 mm ABK 200 mm Kantava erros 30 Yhteensä Vapaudenatu Hanniaisenatu, j+pp 100 mm Luonnonivi 30 mm Maaostea betoni 0 mm Kuitubetoni, atulämmitys Kuituangas 200 mm Kantava erros 00 Yhteensä.2 Kadun raenneerroset Väinönadusta on laadittu atupiirustuset vuonna 192. Näistä piirustusista ei ole saatavissa adun nyyisiä raenneerrosia eiä pohjatutimusia suunnittelun pohjasi. Myösään aupungin sähöisestä pohjatutimusreisteristä ei tietoja ollut saatavissa suunnitteluosuudelle. Kosa riittävää lähtöaineistoa raenteiden osalta ei ollut äytettävissä, päädyttiin teemään adulta 2 oeuoppaa joaiselta ortteliväliltä nyyisen raenneerrosten varmistamisesi. Koeuopista otettiin maanäytteet jota tutittiin Jyväsylän aupungin maalaboratoriossa. Tutimusselosteiden muaan suunnittelualueen raenneerrosten pasuudet vaihtelivat runsaasti, ohuimmillaan raenneerroset olivat 0. m un taas pasuimmillaan 3.2 m:ä. Vahvimmat raenneerroset sijoittuvat Väinönadun alaosaan, tarveselvitysosuudelle. Useissa oeuopasta otetuissa näytteissä raenne oli routivaa. Laboratorion tutimusselostuset on liitetty raportin sähöiseen oheisaineistoon. Esitetyt raenneerroset. Poiileiauset.3 Sulanapitojärjestelmä Väinönadun ävelypainotteiset alueet on tavoitteena varustaa sulanapitojärjestelmällä. Sen toteuttaminen edellyttää aupungin ja iinteistöjen yhteistä sitoutumista. Sulanapitojärjestelmästä on laadittu erillinen yleissuunnitelma, joa on tämän raportin liitteenä. Yliopistonatu Kauppaatu Väinönatu Vapaudenatu Hanniaisenatu Liitteessä esitetään tiivistettynä mitä sulanapitojärjestelmä sisältää, seä järjestelmän olennaisimmat teniset rataisut. Liitteessä arvioidaan myös taremmin järjestelmän toteutusen seä äytöstä aiheutuvat ustannuset. Liite löytyy raportin sähöisestä oheisaineistosta. Sulanapitojärjestelmän alueet atutilassa. Nyyinen sulanapitoalue Suunniteltu sulanapitoalue, atu Suunniteltu sulanapitoalue, iinteistö Lämpöesusen paia Mahdollinen lämpöesusen paia 13

14 Yliopistonatu UNTED V V luu Toriesus ma luu 10 ma ma at luu Pi Pi luu luu Ras. Jäte Väinönatu ma at 20 V 0-3 V V t sr Väinönatu luu V V t ma Han K t 9 : Mataesus KAUPUNKKUVALLNEN SUUNNTELMA.1 Kaupuniuvalliset periaatteet ja perusjärjestelyt Väinönadun aupuniuvallisen ehittämisen reunaehtona on adulla välttämättömät huoltoajon tilavarauset. Kiinteistöjen alaisiin pysäöinti- ja huoltotiloihin johtavilla atujasoilla ajotila rajataan aturaenteilla ja varusteilla. Näille jasoille sijoitetaan pyöräpysäöintitilat. Keseiselle risteysalueelle ei järjestetä pyöräpysäöintiä. Työväentalon piha-alueesta puolet on tavoitteena yhdistää toiminnallisesti eseiseen ävelyalueeseen. Tonttialueilla olevat araditilat on toivottavaa ohentaa ilmeeltään yhtenäisesi atutilasi. Raennushistoriallisesti arvoas julisivu Katuuvassa täreä araditila, pylväiö Katupuu Kävelypainotteinen alue Kävelyalue Kadun valaistus on tavoitteena järjestää pääosin iinteistöjen autta heijastuvalla valolla. Raennushistoriallisesti merittävät julisivut nostetaan valolla esiin. Araditilaa orostetaan valon avulla. Uudistuva ortteli Kaupuniuvallisten periaatteiden yhteydessä on pohdittu raennusten ja adun välisen vuorovaiutusen parantamista. Korttelien auppaäytäviin johtavat sisäänäynnit suositellaan uudistettavisi ja valaistavasi. Uudistuvan orttelin julisivu toivotaan sovitettavasi rytmityseltään ja materiaaleiltaan atuuvaan seä atutason toimintojen avautuvan atutilaan. Myös muiden umpinaisten julisivujen mahdollisuusia avautua atutilaan edistetään aavallisin toimenpitein (Cumulus-iinteistöt). KUVA TÄHÄN Pitä araditila antaa mahdollisuuden ulea säältä suojassa luujen piuliieet elävöittävät atuuvaa.

15 .2 Väinönadun aupuniuvallinen suunnitelma Tutitut vaihtoehtotarastelut Väinönadun aupuniuvallisesta rataisumallista laadittiin asi vaihtoehtoa, nyyistä ahden reunaiven tasausjäsentelyä noudatteleva ahden painanteen malli seä overa yhden eseisen painanteen malli. Näistä valittiin jälimmäinen Väinönadun aupuniuvallisen rataisun pohjasi. Nyyistä tasausta noudatteleva, ahden painanteen malli. Kovera, yhden eseisen painanteen malli. Väinönatu varjoisuustutielma pvm

16 Väinönadun aupuniuvallinen suunnitelma Pelastustietarastelu, ajoura ympäristöopas 39 muaan. 1

17 VÄNÖNKADUN KAUPUNKKUVALLNEN SUUNNTELMA Väinönadun aupuniuvallisen ilmeen perustana on sen ävelypainotteisuuden ilmentäminen atumaisuudesta poieavilla rataisuilla. Näitä ovat pienijaoisen luonnonivipinnoitteen äyttö, aupuniuvallisia arvoja orostava valaistus, taideaiheet, vesi- ja valoaiheet seä atualustus ja varustus. Kadun muotoa hallitsee eselle sijoittuva sadevesipainanne. Vaaleasävyinen pinnoite ulotetaan seinästä seinään. Kaii ävely- ja pyöräilyalueet pinnoitetaan yhtenäisesti vaalean- ja tummanharmaan luonnonivipinnoitteen seoitusella, eseisellä alueella suurempimittaaavaisemmalla laatoitusella ja huoltoajo-osuusilla estävällä, pienemmällä sauvaivellä. Pyöräpysäöintitilat sijoitetaan huoltoajo-osuusille puiden rajaamalle varusteluvyöhyeelle, joa meritään tummanharmaalla pinnoitteella. Ajotila rajataan viitteellisesti pollareilla ja varusteilla. Yliopistoadun puoleinen huoltoajotila pinnoitetaan punarusealla asfaltilla. Välttämättömät liiennemerit sijoitetaan siistiin atualusteeseen samaan linjaan muun varustusen anssa. MERKKEN SELTYKSET stutettava lehtipuu Nyyinen lehtipuu Ladonta 1, graniittilaatta, Viitasaari pin / Korpilahden musta Ladonta 2, graniittiivi, Viitasaari pin / Korpilahden musta Ladonta 3, graniittiivi, Korpilahden musta Asfaltti Väriasfaltti, punarusea Valolaatoitus Pollari / pollarivalaisin Siirrettävän pylväsvalaisimen sijoitusohta Penit Pe1 = Ysipuoleinen, selänojallinen Pe2= Kasipuoleinen, selänojallinen Pyöräteline Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Kauppaatu - Vapaudenatu Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Yliopistonatu - Kauppaatu 1

18 Nyytilanne Väinönadun Yliopistonadun puoleisella atujasolla säilyy huolto- ja pysäöintiliienne, jona ajotila meritään atupintaan värillisellä asfalttipinnoitteella. Katujasolle sijoitetaan toiselle puolelle pyöräpysäöintiä. Molemmille reunavyöhyeille on mahdollista sijoittaa pienimuotoisesti terassi- ja myyntivarustusta. Näymä Kauppaadun risteysestä ohti Yliopistonatua 1

19 Nyytilanne Väinönadun ja Kauppaadun risteysalue muodostuu puhtaasti ävelyalueesi. Katuauiolle sijoitetaan taiteilija Jussi Heiilän suunnittelema siipi-teos, joa on saanut aiheensa Jyväsjärven luonnosta. Auiolle sijoitetaan oleseluvarustusta. Tilaa on runsaasti myös terasseille ja aienlaisille atutapahtumille. Näymä tiilitalon ohdalta Kauppaadun risteysessä ohti Vapaudenatua 19

20 Nyytilanne Väinönadun Vapaudenadun puoleinen jaso on ävelyatua, jolla huolto- ja pysäöintiliienne Työväentalon iinteistölle sallitaan. Kadun alaosaan sijoitetaan pyöräpysäöintiä. Katutilaan seä araditilaan on mahdollista sijoittaa terassi- ja liietoimintaa. Näymä Vapaudenadun risteysestä ohti Kauppaadun risteystä 20

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinään aupuni Tououu 0 JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinää, Metsäaltevan asuinalue SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO OSA A LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA Kaupunitilan laatuäsiirjan taroitus ja tavoite

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Tehtävä 2 Todista luennoilla annettu kaava: jos lukujen n ja m alkulukuesitykset. ja m = k=1

Tehtävä 2 Todista luennoilla annettu kaava: jos lukujen n ja m alkulukuesitykset. ja m = k=1 Luuteoria Harjoitus 1 evät 2011 Alesis Kosi 1 Tehtävä 1 Näytä: jos a ja b ovat positiivisia oonaisluuja joille (a, b) = 1 ja a c, seä lisäsi b c, niin silloin ab c. Vastaus Kosa a c, niin jaollisuuden

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki.

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki. SON KAUPUNK Kaupunginhallitus SOPMUS ASEMAKAAVOTUKSEN KÄYNNSTÄMSESTÄ KNTESTÖLLÄ 7-99--. SOPMUSOSAPUOLET Salon aupuni, jäljempänä tässä sopimusessa aupuni. Osoite: Salon aupuni, Kaupunisuunnittelu Hornintie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009 KOUKYLÄN KESKUSTA aaatastelu.. Työn sisältö Toimenpide-ehdotuset Tastelun raenne Tässä työssä on tasteltu antaan Koiuylän esustan aupuniraennetta, aupunitilan laatua ja toimiuutta seä näihin liittyiä haasteita

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus Iaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julisten viheralueiden ehityssuunnitelma ja hoitoluoitus Ammattioreaoulun opinnäytetyö Maisemasuunnittelun oulutusohjelma Lepaan toimipiste, 12.1.2012 Helena

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on EPOP Kevät 2012 Projeti 5 Systeemifuntiot ja asiportit Tämä projeti tehdään 3 hengen ryhmissä. Ryhmääni uuluvat Kuin ryhmistä tarastelee piiriä eri taajuusilla. Ryhmäni taajuus on Seuraavan projetin aiana

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3:

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3: Hanoin tornit Oloot n ieoa asetettu olmeen tanoon uvan osoittamalla tavalla (uvassa n = 7). Siirtämällä yhtä ieoa errallaan, ieot on asetettava toiseen tanoon samaan järjestyseen. Isompaa ieoa ei missään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS

KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS Liite PatuL 9 / 2.3.2017 KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS KIRKKOLAAKSON PUISTON MAISEMAVALAISTUS SEKÄ KIERTOLIITTYMÄN VALAISTUS 12/19/2016 Kirkkonummen keskustan talvi- ja jouluvalaistus

Lisätiedot

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä.

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä. Raentamistapaohje Näymä lännestä. Raentamistapaohje osee Ali-Tilan asemaaavan muaista raentamista Nurmijärven Klaualassa ortteleissa 08-0. Alue sijoittuu Klaualantien länsipuolelle Ropaotien ja Klaualan

Lisätiedot

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

KARHUKORTTELI. Porin kaupunkisuunnittelu 31.5.2013 Asemakaavan tunnus 609 1594

KARHUKORTTELI. Porin kaupunkisuunnittelu 31.5.2013 Asemakaavan tunnus 609 1594 KARHUKORTTELI Teljän (2.) aupunginosan ortteleita (osa) ja 9 (osa) seä Nortamonpuistoa (osa) ja Hallitusatua (osa) osevan asemaaavan muutosen selostus Porin aupunisuunnittelu 3.5.203 Asemaaavan tunnus

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

Konttorikonemiehet Oy

Konttorikonemiehet Oy m m Konttorionemiehet Oy MALLISTO 2011-2012 Konttorionemiehet Oy Hintoihin sisältyy alv 23 %. Voimassa 31.1.2012 saaa Kaii hinnat voimassa 31.1.2012 saaa. Eri turvaluoat toimistopapereille Konttorionemiehet

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

Kallj%%228rvi X= 6685700

Kallj%%228rvi X= 6685700 KOOSTEPR. MERKINTJEN SEITYS j+pp-tie +tonttiliittymt 1:220 1:218 nurmetus 1:645 enttiveys; ivioo 150- mm t 1:580 lehtipuu istutettava/silytettv/poistettava havupuu istutettava/silytettv/poistettava valaisinpylvs

Lisätiedot

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 1 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 1 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma Johdatus luuteoriaan Harjoitus 1 ss 008 Eemeli Blåsten Rataisuehdotelma Tehtävä 1 Oloot a ja b positiivisia oonaisluuja. Osoita, että on olemassa siäsitteinen luu h ('luujen a ja b pienin hteinen jaettava',

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

JOHDATUS LUKUTEORIAAN (syksy 2017) HARJOITUS 1, MALLIRATKAISUT

JOHDATUS LUKUTEORIAAN (syksy 2017) HARJOITUS 1, MALLIRATKAISUT JOHDATUS LUKUTEORIAAN (sysy 2017) HARJOITUS 1, MALLIRATKAISUT Tehtävä 1. (i) Etsi luvun 111312 aii teijät. (ii) Oloot a ja b positiivisia oonaisluuja joilla a b ja b a. Osoita, että silloin a = b. Rataisu

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

kestämään elämää asunto oy Kanttiininkuja 9, 13100 HÄMEENLINNA

kestämään elämää asunto oy Kanttiininkuja 9, 13100 HÄMEENLINNA Tehty estämään elämää asunto oy ANTTNN UMA anttiininuja, 00 HÄMEENNNA UJAOT ON TEHTY ÄMÄÄN EÄMÄÄ Omassa odissa nautit yhteisistä hetistä perheenjäsenten ja ystävien esen. Toimivasi suunniteltu ujaoti estää

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5.

Kertausosa. Kertausosa. 4. Sijoitetaan x = 2 ja y = 3 suoran yhtälöön. 1. a) Tosi Piste (2,3) on suoralla. Epätosi Piste (2, 3) ei ole suoralla. 5. Kertausosa. Sijoitetaan ja y suoran yhtälöön.. a) d, ( ) ( ),0... d, ( 0 ( ) ) ( ) 0,9.... Kodin oordinaatit ovat (-,0;,0). Kodin ja oulun etäisyys d, (,0 0) (,0 0),0,...,0 (m) a) Tosi Piste (,) on suoralla.

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 6UWA008 260202 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Rajamäen pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 6UWA008 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Suomalaisen kultttuuriperinnön korostaminen valaistuksella- Helsingin keskusta-alueen valaistavia veistoksia. Sirpa Laitinen

Suomalaisen kultttuuriperinnön korostaminen valaistuksella- Helsingin keskusta-alueen valaistavia veistoksia. Sirpa Laitinen Suomalaisen kultttuuriperinnön korostaminen valaistuksella- Helsingin keskusta-alueen valaistavia veistoksia Sirpa Laitinen Helsingin keskustan taideteosten valaistus Tavoitteet ja lähtökohdat Helsingin

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:. AMMATIKKA top 7..005 MATEMATIIKAN KOE. ateen ammatillien oulutuen aiien alojen yteinen matematiia ilpailu Nimi: Oppilaito:. Koulutuala:... Luoa:.. Sarjat: MERKITSE OMA SARJA. Teniia ja liienne:... Matailu-,raitemu-

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asuas on täällä. Ystävät ja averit ovat täreitä erhossain NOKIAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2015 Puropuiston päiväodilla, Tähtipolun eteisessä, uhina alaa aamuisin ello yhdesän. Lapset tervehtivät

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN YLEINEN IDEAKILPAILU MAAPERÄ JA POHJAVESI

HANGONSILLAN ALUEEN YLEINEN IDEAKILPAILU MAAPERÄ JA POHJAVESI HANGONSILLAN ALUEEN YLEINEN IDEAKILPAILU MAAPERÄ JA POHJAESI Maisema Rapiha-alue on eseinen, näyvä osa aupuniuvaa niin Uudenmaanadun suunnasta uin Läntisen yhdystienin suunnasta nähtynä. Pinnanmuodostuseltaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTA III J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Kohde Haija/ aloite Asemaaavamuutosen toitus ja tavoite Kaavoitus

Lisätiedot

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012

POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 13.1.2012 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA..0 POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO. Työn taustaa ja tavoitteet. ALUEEN NYKYTILANNE JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT. Kaavoitustilanne ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla .. Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitela Tuusula Yhteystiedot P (Jaaonatu ) Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus - Puh. Fasi www.poyry.fi Pöyry Finland Oy Copyright

Lisätiedot

3. Markovin prosessit ja vahva Markovin ominaisuus

3. Markovin prosessit ja vahva Markovin ominaisuus 30 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 3. Marovin prosessit ja vahva Marovin ominaisuus Aloitamme nyt edellisen appaleen päättäneen esimerin yleistämisen Brownin liieelle. Käymme ysitellen läpi esimerin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 17.12.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Suunnittelutilanne: Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen ja käytyjen

Lisätiedot

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT 7 VALAISTUSALUEET Tämä piirustus toimii valaistuksen kaavatasoisena ohjeena. Kullakin valaistusalueella on oma luonteensa, joka perustuu kaupunkitilan antamiin lähtökohtiin.

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 J (II.6.9) Päättele, että avaruusvetorit a, b ja c ovat lineaarisesti riippuvat täsmälleen un vetoreiden virittämän suuntaissärmiön tilavuus =. Tuti tällä riteerillä ovato

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I MS-A00 Disreetin matematiian perusteet Esimerejä ym., osa I G. Gripenberg Jouo-oppi ja logiia Todistuset logiiassa Indutioperiaate Relaatiot ja funtiot Funtiot Aalto-yliopisto. maalisuuta 0 Kombinatoriia

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Vanhan Porvoon rakennustapaohje

Vanhan Porvoon rakennustapaohje Vanhan Porvoon raennustapaohje Porvoon aupuni 0 Kaupunisuunnittelu Testi Anne Rihtniemi Rauh ja Emilia Saatsi Toimitus ja taitto Emilia Saatsi Vanhan valouvat Porvoon museo, Museovirasto Uudet valouvat

Lisätiedot

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on EPOP Kevät 2012 Projeti 5 Systeemifuntiot ja asiportit Tämä projeti tehdään 3 hengen ryhmissä. yhmääni uuluvat Kuin ryhmistä tarastelee piiriä eri taajuusilla. yhmäni taajuus on Seuraavan projetin aiana

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

IMATRA VARPASAAREN ALUEEN YLEISSUUNNITELMA MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO - KARJAANEN KOTTAO MATRAN KAUPUNK MA-ARKKTEHDT -ARKKTEHDT MATRA VARPASAAREN AUEEN YESSUUNNTEMA VARPASAAREN KAASTUSKESKUS - URHEUTAO

Lisätiedot