VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkriptio

1 VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED

2

3 JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun ja toiminnan paiasi. Jyväsylästä on tullut tunnustettu edelläävijä niin ävelyatuelämän, atuteniian, saavutettavuuden ja liiennepalvelujen uin aupuniuvallisen valaistusenin ehittämisessä. Jyväsylän esustavisiossa vuodelle 2020 määritellään ydinesustan ehittämisen potentiaalisi yläaupungin `boheemiortteli`, `eseinen ulttuuriaseli` ja ävelyadun ympärille muodostuva ävelyesusta, elämysoleselu`. Ympäristötavoitteisi määritellään huoliteltu ja viihtyisä atutila ja oleselupaiat seä monipuolinen reitistö. Tämän yleissuunnitelman taroitusena on etsiä Väinönadun osalta mahdollisuudet ja rataisumallit siitä, uina tähän tavoitteeseen voidaan edetä. Tavoitteena on tutia Väinönadun asteittainen muuttaminen ävelyadusi Yliopistonadun ja Vapaudenadun välillä siten, että se parhaalla tavalla tuee oo esustan, seä atutilojen että ortteleiden puolijulisten sisä- ja ulotilojen oleselun, liie- ja palvelutoiminnan seä aupuniulttuurin ehittymistä. Toisena tavoitteena on tutia ävelijöiden ja pyöräilijöiden liiumismahdollisuuden parantamista Väinönatua pitin mataesuseen ajoneuvoliienteen jatuessa edelleen Vapaudenadun ja Hanniaisenadun välisellä osuudella. Yleissuunnitelmassa on tutittu Väinönadun adunalaisen teniian tilanne ja ehittämistarpeet, mahdollisuudet toteuttaa sulanapitojärjestelmä. Samoin on tutittava huoltoliienteen toimivuus, unnes uusia ortteleiden sisäisiä huoltoyhteysiä saadaan avattua, liie-elämän ja ulttuurielämän toiminnallisia mahdollisuusia atutilassa, seä valaistusen uudenlaisia mahdollisuusia atutilan pimeän ajan aupuniuvan ja viihtyisyyden luojana. Kestävät, siistinä pysyvät ja tyyliäät materiaalit ja alusteet ovat myös oleellinen omaleimaisen ja modernin atutilan teijä. Väinönadun erityispiirteesi on suunniteltu jyväsyläläisen taiteilijan taideteossarjaa, joa saa aiheensa Jyväsjärven luonnosta. Kustannuset ja vaiheittainen toteuttaminen on myös tutittu. Paiallislehdistössä on tiedotettu suunnittelun ulusta. Kiinteistönomistajat ovat olleet tiiviisti muana seä ertomassa tarpeistaan että pohtimassa yhteistä sitoutumista parannusten toteuttamiseen oo atutilassa yli omistusrajojen. Myös adun varrella toimijoiden toiveita on uunneltu samoin uin yleisötilaisuudessa aiia aupunilaisia. Yleissuunnittelu äynnistettiin esällä 2009 ja se on valmis marrasuussa Yleissuunnitelman jäleen laaditaan ysityisohtainen adunraennussuunnitelma haneen toteuttamisesi. Raentaminen on suunniteltu alavasi tämän heten tietojen muaan vuonna 2013 Yliopistonadun ja Kauppaadun välisellä osuudella. Koonaisuudessaan Väinönadun saneeraus valmistuisi vuonna 20. TYÖRYHMÄ: Timo Vuoriainen, pj Jyväsylän aupuni, YTEK Kari Ström Jyväsylän aupuni, YTEK Anne Sandelin Jyväsylän aupuni, aavoitus Jorma Lipponen Jyväsylän aupuni, YTEK la Halinen Jyväsylän aupuni, Kaupunginaritehti Mari Pitänen Elävä aupuniesus ry Ari Peltola Jyväsylän aupuni, YTEK Timo Laurinmäi Jyväsylän Energia Oy Petri Flytman Jyväsylän Energia Oy Liisa lvesorpi WSP Finland Oy, projetipäälliö Reijo Kolu Juuso Haapamäi Sirpa Laitinen Jua Syvälahti Jari Salomaa Jua Hänninen Seppo Pasanen Allan Kemiläinen Jussi Heiilä WSP Finland Oy WSP Finland Oy, sihteeri WSP Finland Oy WSP Finland Oy Kaupuniraennepalvelut LV-Lindroos Oy TeliaSonera Oyj Relacom Finland Oy taiteilija 3

4 SSÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. TAUSTA JA TAVOTTEET 1.1 Tausta ja tarve muuttaa Väinönatu osasi ävelyesustaa 1.2 Väinönadun ehittämisen tavoitteet 2. VÄNÖNKADUN NYKYTLANTEEN JA MUUTOSTARPEDEN ANALYSONT 2.1 Toiminnot adulla ja niiden muutostarpeet 2.2 Kadunalaisen teniian tilanne ja muutostarpeet 2.3 Väinönadun aupuniuvallisen ehittämisen taustat ja tavoitteet 3. TOMNNALLSET JÄRJESTELYT Liiennejärjestelyt Esteettömyyden edistäminen nvapysäöinti 11. KUNNALLSTEKNSET RATKASUT 12.1 Kadunalainen unnallisteniia 12.2 Kadun raenneerroset 13.3 Sulanapitojärjestelmä 13. KAUPUNKKUVALLNEN SUUNNTELMA.1 Kaupuniuvalliset periaatteet ja perusjärjestelyt.2 Väinönadun aupuniuvallinen suunnitelma.3 Taide 23. Pinnoitteet 2. Katualusteet, viherilme 2. Tuimuurit 2. VALASTUSSUUNNTELMA 2.1 Valaistusen yleissuunnitelma 2.2 Väinönadun valaistus 2. TOTEUTETTAVUUS 33. KUSTANNUKSET 33.1 Vaiheittain toteuttamisen ustannusarvio RAKENNUSSUUNNTTELUVAHEESSA HUOMOTAVAA Kaupuniuvallisen oonaisuuden hallinta Valaistusen jatosuunnittelu Taiteen toteuttamisen onsepti 3 Sähöinen oheisaineisto: 1. Väinönatu ävelyadusi, Sulanapitojärjestelmän yleissuunnitelma 2. Laboratorion tutimusselostuset 3. Kadunalaiset johdot, aapelit ja putet

5 Yliopistonatu UNTED 1. TAUSTA JA TAVOTTEET Tausta ja tarve muuttaa Väinönatu osasi ävelyesustaa Ras t..3 sr liienneterminaali seä parannettu niihin liittyviä atutiloja, jolloin on syntynyt valmius ja tarve myös parantaa Väinönatu toiminnallisesti ävelypainotteisesi seä aupuniuvallisesti vastaamaan tämän päivän laaduaan aupunitilan tarpeita Väinönadun ehittämisen tavoitteet 21 Tavoitteena on liittää Väinönatu osasi ehittyvää ävelyesustaa, joa muo ma 20 Han Mataesus Taustalla Väinönadun muutossuunnittelulle on Jyväsylän aupungin määrätietoinen esustan elävyyden ja viihtyisyyden ehittäminen, jossa eseisten atujen muuttaminen ävelypainotteisesi on oleellinen teijä. Kauppaadun muuttaminen ävelyadusi 1990-luvulla loi esustaan elävän ja toiminnallisen atuaselin. Sen jäleen on toteutettu mataesus ja Vapaudenadun jouodostuu seä atutiloista että ortteleiden sisätilojen ja piha-alueiden muutosesta puolijulisisi aupunitiloisi. Tavoitteena on luoda Väinönadulle moderni ja seä estävyydeltään että aupuniuvaltaan erittäin laaduas alue. Tavoitteena on muodostaa pimeän ajan tunnelma oo atutilan valaistusella, joa muuntuu sydäntalven aiaan juhlatunnelmasi. Tavoitteena on vielä tuoda atutilaan taide siten, että se symbolisoi jyväsyläläistä ilmapiiriä. 1 Kauppaatu V V Yliopistonatu Jäte Toriesus Mahdollisuudet toimintoihin atutilassa Väinönatu VÄNÖNKADUN NYKYTLANTEEN JA MUUTOSTARPEDEN ANALYSONT 2.1 Toiminnot adulla ja niiden muutostarpeet ma at 2 ma ma ma at V 2 Väinönadun ahden orttelijason muuttuessa ävelyadusi tavoitteena on luoda edellytyset monipuoliselle toiminnalle atutilassa. Muuta toimintaa atutilassa rajoittaa uitenin huoltoliienne, jona sujuminen adulla tulee mahdollistaa nyyisen altaisena, unnes myöhemmin saadaan toteutettua uusia huoltoyhteysiä ortteleiden sisätilojen autta. Terassialueita on toivottu nyyistä useampaan ohtaan ja suunnitelmassa onin varauduttu mahdollistamaan terassi- ja muu liietoiminta nyyisten jalaäytävien alueella aiissa ohdissa, joille ei myöhemmin tehtävässä taremmassa suunnittelussa sijoiteta pyörätelineitä. Keseinen risteysalue, jossa huoltoliienne on sallittu vain lo , soveltuu hyvin erilaisiin atutapahtumiin eri vuodenaioina. Tapahtuma-alue voi levitä myös Työväentalon piha-alueelle, miäli iinteistö ehittää osan pihasta puolijulisesi oleselu- ja tapahtumapaiasi. Kadulla tapahtuva toiminnallisuus edellyttää hyvää esteettömyyttä, jona ehittämistä on uvattu ohdassa Pi Pi V 2 V. 9.1 Kauppaatu Vapaudenatu.3 Ras. Jäte Väinönatu Väinönatu ma at 20 V V t 9 V V V t Vapaudenatu sr Väinönatu V t 9 V Nyytilanteen erityinen puute elävän atutoiminnan ehitysen suhteen on useiden raennusten umpinainen atutason julisivu, joa erityisesti Cumulusortteleissa näyy araditilan ysitoioisuutena ja aneutena. Katuerrosen avaamisen mahdollisuutta tulee edistää aavallisilla ja aturataisuilla. 2.2 Kadunalaisen teniian tilanne ja muutostarpeet Nyyinen Väinönadun unnallisteniia on raennettu 190-luvulla. Jyväsylän Energian vesiliietoimi on selvittänyt nyyisten putistojen unnon ja tarvittavan uusimistarpeen. Jäteveden muovinen runolinja on saneerattu sujuttamalla vuosina 1999 ja 2001, joten linjalla ei ole uusimistarvetta. Valurautaisen vesijohdon ja betonisen hulevesiviemärin runolinjat on raennettu vuonna 19. Vesijohto ja hulevesiviemäri uusitaan raentamalla uudet runolinjat nyyisten viereen raennustyön yhteydessä. Uusimisen yhteydessä vesijohdon ooa asvatetaan nyyisestä Ø 20 >Ø 300. Kiinteistöjen tonttiliittymät uusitaan iinteistöjen sisälle saaa vesijohdon ja hulevesiviemärin osalta. 2 1 ma Han Hanniaisenatu 1K K 3 Hanniaisenatu 11 : t t : Mataesus Mahdollisuus äyttää äyttää atutilaa atutilaa atuahvila- ym. liietoimintaan atuahvila- ym. liietoimintaan ym. liietoimintaan Mahdollisuus järjestää atutapahtumia Mahdollisuus Mahdollisuus järjestää järjestää atutapahtumia atutapahtumia Jyväsylän Energian auolämpö on selvittänyt nyyisen auolämmön veroston unnon ja uusimistarpeen. Runolinja on todettu hyväuntoisesi, joten sille ei raennustyön yhteydessä tehdä mitään. Suunnittelualueen aii talojohdot uusitaan samalle paialle nyyisiin raennusten sisäänvienteihin. Väinönadulla on runsaasti JE-Siirto Oy:n sähöaapeleita ja Elisa oyj:n seä Teliasonera Oyj:n tietoliienneaapeleita. Sähöverolla on uusimistarvetta atuvälillä Vapaudenatu - Kauppaatu. Kauppaatu - Yliopistonatu on saneerattu sähöveron osalta jo aiemmin untoon joten uusimistarve atuvälillä on vähäistä. Elisa Oyj:n aapeliveroston uusimistarve välillä Vapaudenatu - Yliopistonatu on n. 0 prosenttia. Teliasonera Oyj:n aapeliverosto on tehty välillä Vapaudenatu - Yliopistonatu jo n. 9 prosenttisesti, joten uusimistarve on vähäinen. Kadunalaisista nyyisistä johdoista, aapeleista ja putista on tehty oosteuva dwg muotoon, joa liitetään muaan tämän raportin sähöiseen oheisaineistoon. Katuraenteet - oeuopista saatu laboratorion tutimusselostuset: - nyyiset raenneerrosvahvuudet vaihtelivat välillä 0,m 3.2m - uudesta oeuopasta olmessa maalaji oli routivaa (sih, hsi) raenneerrossyvyydellä (alle 1.m) - aturaenteet esitetään uusittavasi Yliopistonadun ja Vapaudenadun väliseltä atuosuudelta (1. m). Sulanapitojärjestelmä - lämmitysalueille 1 ja 2 (Yliopistonatu-Vapaudenatu) on lämpöesusen paiasi löytynyt Väinönatu 2:n ellaritila - sulanapitoalueen mahdollinen laajentuminen Aren auion suuntaan on avoinna Sähö- ja tietoliienneaapelit - JE Siirto Oy - Väinönadun sähövero välillä Kauppaatu-Yliopistonatu on saneerattu jo untoon, ei uusimistarvetta - Välillä Vapaudenatu Kauppaatu verostossa on uusimistarvetta - Elisa Oyj - aapeliverosto uusitaan n. 0 prosenttisesti - Teliasonera Oyj - aapeliverosto tehty jo n. 9 prosenttisesti. Ei suuria uusimistarpeita. - erillisen johtotien raentamiseen Väinönadulle tulee varautua. Päätösenteo jätetään raennussuunnitteluvaiheeseen.

6 Mataesus MERKKEN SELTYKSET Liienneatu Kävelyatu, -alue Kävelypainotteinen alue Raennushistoriallisesti arvoas julisivu Katupuu Heio ohta aupuniuvassa Korttelin sisäinen yhteys Hyvä atunäymä Uudistuva ortteli Jouoliienne-etuisuusia sisältävä atujaso Kesustan julisten ja puolijulisten tilojen luonne aupuniuvassa. 2.3 Väinönadun aupuniuvallisen ehittämisen taustat ja tavoitteet Jyväsylän esustan aupuniuvassa on paljon perinteisiä arvoja ja ominaispiirteitä, seä raennustaiteellisia että maiseman peruspiirteisiin liittyviä. Toisaalta esustassa on tapahtunut viime vuosiymmeninä suuria muutosia seä esustaortteleissa, julisivuissa että myös eseisissä atutiloissa. Kesustan julinen atutila on laajentunut ja vielä laajentumassa huomattavasti, un ortteleiden puolijuliset sisäyhteydet, raitit ja piha-auiot unnostetaan aupunilaisten äyttöön. Jouoliienteen terminaalit atutiloineen ovat tuoneet aupuniuvaan uusia painotusia. Kesustan valoaavan toteutuminen tuo vähitellen pimeän ajan aupuniuvan uudella tavalla näyväsi ja viihtyisäsi. Jyväsylän esustavisiossa 2020 orostetaan edelleenin raennetun ympäristön ajallisen errostuman ja paiallisen historian näymistä, mutta asetetaan ehittämistavoitteisi ydinesustan erityyppisten ja -tyylisten alueiden seä aupuniuvallisen että toiminnallisen identiteetin voimistaminen. Väinönatu asettuu tässä ehittämisen uviossa ävelyesustan elämysoleselun alueesi. Sen ehittämisen tavoitteena on laajentaa ävelyesustan aupuniuvallista oonaisuutta luoden siihen poiiaselin, joa yhdistää torin ja mataesusen seä Vapaudenadun jouoliienneterminaalialueen yhtenäisesi ävelyalueesi. Väinönadun aupuniuvallisen luonteen tulee edustaa tätä päivää ja tulevaisuutta. Kauppaadun ävelyatujason 1990-luvun aupuniuvallinen estetiia tulee ennen pitää estävyytensä päähän ja sen uudistamisen ysymysesi tulee varmaanin nousemaan -90-luulaisuuden ja uuden ajan aupuniuvallisten arvojen pohdinta. Jyväsylän esustavision 2020 ehittämisteemat.

7 KESK-SUOMEN MUSEON RAKENNUS- HSTORALLNEN NVENTONT Kesi-Suomen museo on laatinut Väinönadun raennushistoriallisen inventoinnin. Kauppaadun ja Väinönadun risteysalue nousee esiin arvoaimpana, 1920-luvun raennustaidetta edustavana alueena. Kadun muilla osilla tietyn aiaauden raennusoonaisuus edustaa oman aiansa raennustyyliä. Kadun yläpäässä luujen raennusrivi muodostaa varsin yhtenäisen atua rajaavan ilmeen, samoin uin Cumulusen tumma luvun julisivuoonaisuus. Väinönadun aupuniuvallinen oonaisuus hahmottuu uitenin joseenin seavana ja massoittelultaanin epätasaisena, johtuen eri aiaausien ja tyylien seoitusesta. Seuraavassa on otteita raennushistoriallisen inventoinnin uvausista: 1920-luu: - Alvar Aallon 192 suunnittelema, valtaunnallisesti arvoas italialaisesta palatsirenessanssista ja lassismista vaiutteita saanut työväentalo A. Nylundin suunnittelema uuslassismista vaiutteita saanut vanha tiilitalo, joa on Väinönadun vanhimpia säilyneitä raennusia. - Kauppaadulla sijaitseva Mäi-Matin talo täydentää -20-luvun aritehtonista oonaisuutta luu: - Väinönadun yläpäässä sijaitsevat jälifuntionaalista tyyliä edustavat neljä raennusta, joiden paiallinen arvo perustuu niiden muodostamaan yhtenäiseen julisivusarjaan. - Yliopistonadun ulmassa sijaitseva, maaunnallisesti arvoas 191 raennettu funtionalistinen entinen Oron liieraennus. Työväentalo luu: - Kasi Cumulus-hotellin luujen taitteessa aritehti Kantolan suunnittelemaa paiallisesti arvoasta raennusta, joissa aradit muodostavat atutilaan liittyvän ulutilan. - Väinöadun yläpäähän sijoittuvat asi 190-luvun aritehtuurin tyyliin toteutettua auppaäytävää. Vanha tiilitalo Cumulus Ent. Oron liieraennus julisivurivi

8 Väinönatu 1920-luvun lopulla. Katu on juuri ivetty. Väinönatu 190-luvulla. Väinönadun ja Kauppaadun risteysessä oli iveysellä tehty säteittäisuvio 190-luvulla. KESK-SUOMEN MUSEON VÄNÖNKADUN RAKENNUSHSTORALLNEN SELVTYS Kesi-Suomen museo on laatinut selvitysen Väinönadun atumiljöön muutosesta Yliopistonadun ja Vapaudenadun välillä puuauuniajalta nyyaiaan. Muutos matalien puuraennusten rajaamasta atutilasta on tapahtunut vähitellen ja nyyisinin havaittava mittaaavallinen ja tyylillinen epätasaisuus on leimannut adun aupuniuvallista ilmettä aiojen uluessa. Katu on ivetty ja myöhemmin asfaltoitu ohtalaisen myöhään. Kiveys on ollut aianaan erioinen, sillä adun esiosa on ollut osalla atua aariladontaa ja reunavyöhyeet suoraa ladontaa. Keseisessä risteysessä on ollut säteittäinen iviladonta. Historiallisessa aineistossa iinnittää huomiota Väinönadun juhlavalaistus, joa on toteutettu erioisesti irrotettavin saloraentein, jota oristeltiin havuöynnösin ja joiden päässä oli ristioriste. Seuraavassa on otteita Väinönadun eri vaiheista: Väinönatu, entinen Pohjoinen poiiatu, sijaitsi aupungin laidalla. Koillispuolen pienet tontit olivat alujaan pienammatinharjoittajien asuintontteja. Raennuset olivat esiooisia, ysierrosisia hirsiraenteisia puutaloja, joissa oli satulaatot ja viistetyt nurat. Katutila rajautui raennusiin ja aitoihin luvulla tulivat ensimmäiset ivitalot, Aallon italialaista renessanssia jäljittelevä työväentalo ja Mäi-Matin lassistisheninen onttoritalo. Kadut olivat hieapintaisia ja ne ivettiin 1920-luvun lopulla. Puupylväät ja ilmajohdot muutettiin teräsesi ja maaaapelisi 1930-luvulla. Valaisimet olivat siroja, yläosasta aarevia luvut olivat voimaasta raentamisen aiaa, tällöin toteutettiin yhtenäinen jälifuntionalismin tyylinen raennusrivi adun yläpäähän. Siinä huomioitiin valoulmasääntö, jossa raennus ei ylitä atuleveyttä. Joulun aiaa juhlisti erilliset öynnössalot päätetähtineen seä adun yli ripustetut valonauhat ja ellon muotoiset oristeet. Kauppaadusta alaspäin atu ivettiin noppaivellä, aariladonta ja ajoradan reunavyöhyeet enttäivellä, jalaäytävät olivat asfalttia. 190-luvulla ajorata muutettiin asfaltisi. Nyyinen atuuva on errosellista, rionaista ja jäsentymätöntä, yhtenäisin osa on 190 ja -0-luujen raennusrivi adun yläpäässä. Kauppa- ja Väinönadun risteysen 20-luvun lassistisheniset ivitalot muodostavat pienen historiallisesti merittävän ympäristön. Pylväsaihe luo visuaalisesti yhtenevää linjaa. Väinönadun jouluvalaistus 190-luvulla. Köynnössalot valoineen tuotiin adulle vartavasten juhlistamaan joulun aiaa.

9 KAUPUNKKUVALLSEN MUUTOKSEN MELKUVAT, MELKUVATYÖPAJAN JOHTOPÄÄTÖKSET Suunnittelutyön aluvaiheessa pidettiin työryhmän ja sidosryhmäedustajien anssa mieliuvatyöpaja, jossa mieliuvia synnyttävän uvamateriaalin avulla etsittiin ajatusia siitä, millaisia ominaisuusia, toimintoja ja aupuniuvaa Väinönadulle voitaisiin toivoa ja mitä sinne ei haluta. Valinnoista löytyi paljon yhtäläisiä annanottoja, joista on seuraavassa esitetty ooste. KYLLÄ! - pienimuotoista - pyörät fisusti järjestyseen, osa tonteille ja laitosiin - valoa taiteen einoin hillitysti, äytettävää taidetta - penejä, hienoja rosa-astioita, alusteiden laatu täreää - toiminnallisuutta, esitysiä - ioseja, ainain jäätelönmyyntiä, mahdollisuus sijoittaa iinteistöihin - ello, aia - vaaleaa - esteettömyys huomioon alusteissa, opasteissa opastus mietittävä laajempana oonaisuutena - nyyinen ävelyatu lähtöohtana rataisuille - unnioitettava historiaa, myös pintamateriaalivalinnoissa - valo eseistä aupuniuvassa - juhlavalaistus ausiluontoisesti - istutusia, vihreää - atosia sisäpihalle - liieiden julisivut valaisevat - Gobo-valaistusella tiivis tunnelma - aitoja viheraiheita - pienimittaaavainen vesitaideteos - nyyistä vähän romanttisempaa tunnelmaa - järjestelyt tuemaan teemistä - sallitaan, ei ielletä - oma luone, miten erottuu muista perusajatus täreä - estävä ja aunis pinnoite - detaljeista luontevia - uusi orttelisuunnitelma positiivisesi haasteesi, vuoropuhelu - aupuni tuee pyöräilyä, positiivisia viestejä ja järjestelyjä - design butiieja uuteen ortteliin E! - autoja pitällä tähtäysellä - oreita raennusia - atettua atutilaa - liian suuria aiheita - huonoa esteettömyysopastusta - räieää - tilaa tuivia pyöräpareja - ompassiauion toistoa - erillisiä ioseja - leiiä, seittiä - tylyjä penejä - puita - iiltävää terästä 9

10 3. TOMNNALLSET JÄRJESTELYT Liiennejärjestelyjen periaate. Tonttiliittymät 3.1 Liiennejärjestelyt Nyyistä liiennejärjestelyä muutetaan siten, että Väinönadulta poistetaan jouoliienne Yliopistonadun ja Vapaudenadun väliseltä osuudelta. Kiinteistöjen huoltoajo pysyy ennallaan, unnes sille saadaan uusia yhteysiä ortteleiden sisätilojen autta. Pelastusajoneuvojen liienne mahdollistetaan adun aiilla osilla. Yliopistonadun ja Vapaudenadun välinen osuus muutetaan ävelyadusi, jolla huoltoajo on sallittu tietyin ehdoin. Liienteen rajoitus toteutetaan mahdollisimman vähin liiennemerein. Suunniteltu atuosuus muodostuu olmesta erityyppisestä jasosta: Väli Hanniaisenatu Vapaudenatu on normaali autoliienteen salliva jaso, jolla adunvarsipysäöinti on ielletty. Lounaislaidassa on yhdistetty pyörätie ja jalaäytävä, oillislaidassa pelä jalaäytävä. Väli Vapaudenadun varrella Kauppalaispihan huoltoramppi on ävelyatua, jolla huoltoliienne on sallittu lo Pysäöinti- ja huoltoajo iinteistöjen pihoille on sallittu 2 h. Väli Kauppalaispihan huoltoramppi Yliopistonatu on myös ävelyatua, mutta huoltoajo rampille on sallittu 2 tuntia, samoin pysäöinti- ja huoltoajo iinteistöjen pihoille. Huolto adulta on sallittu lo Kauppalaispihan huoltotilojen ollessa täynnä tarvitaan Yliopistonadun ja Väinönadun ulmaan siitä tiedottava valaistu taulu, joa sytytetään lastauspihan valvojan toimesta. Tällä estetään huoltotilaan odottavien autojen pysäöinti Väinönadulla. Huoltotilan ollessa täynnä, sinne pyrivien autojen on pysähdyttävä lähimmälle sallitulle adunvarsipaialle odottamaan. Odotusongelmien välttämisesi huoltoajat tulisi sopia jo etuäteen. Tämä tulisi sopia ottamalla yhteys huoltotilan valvojaan. 10

11 Yliopistonatu UNTED V V Yliopistonatu Toriesus Esteettömyyden nyytilanne atutilassa ma ma ma at Pi Pi Kauppaatu Ras. Jäte Väinönatu ma at 20 V 0-3 V V t Vapaudenatu.3..3 sr Väinönatu Väinönatu V V t ma Han K Kalteva atupinta 2 3 Hanniaisenatu t 9 :3 1 Puutteita esteettömyydessä Portaat atutilassa Sisäänäynnissä portaita Mataesus Kalteva atupinta Puutteita esteettömyydessä Portaat atutilassa Sisäänäynnissä portaita Toimiva esteetön ulumahdollisuus Toimiva esteetön ulumahdollisuus Esteettömyyden edistäminen Esteettömyyden nyytilanne ja ehittämistarpeet on tarasteltu maastossa yhdessä vammaisneuvoston edustajan anssa. Kadulta löytyy muutamia hyviä, esteettömyyttä edistäviä ohteita: - Katupintaa oreammalla oleville aradiäytäville pääsee toisesta suunnasta luisaa pitin. - Aradi on säältä suojattu, miellyttävä ulutila. - Muutamiin sisäänäynteihin on atutasossa esteetön pääsy. - Hanniaisenadun suojatiemaalauset ovat riittävän ontrastisia. Kadulla on ongelmaohtia, joita tulee pyriä poistamaan tai parantamaan seä atuparannusen yhteydessä että iinteistöjen omilla raenteellisilla parannusilla: - Kalteva atuosuus Vapaudenadun ja Hanniaisenadun välillä ei ole orjattavissa. - Hanniaisenadun adunylitysohtia voidaan parantaa detaljisuunnittelulla (reunaivien oreudet, varoittavat materiaalit). - Yleensä yhden portaan sisäänäyntejä tulee tutia portaattomisi adun tasausta nostamalla. - Useamman portaan sisäänäynteihin tulee järjestää esteetön pääsy muualta ja se tulee opastaa portaiden yhteydessä. - Araditila tulee valaista tehoaasti. Väinönadun esteettömyyden parantamisesi tehtiin toinen atselmus osien iinteistöjen sisäänäyntejä. Tavoitteena oli selvittää ono mahdollista parantaa sisäänäyntien esteettömyystilannetta seä atusuunnittelun että sisäänäyntien raenteellisten orjausten avulla. Katselmus oli alustava, silmämääräinen asiantuntijatarastelu. Ohessa on uvattu atselmusessa todettu tilanne. Kadun tasausella voidaan vähäisessä määrin madaltaa tasoeroja sisäänäynnissä. Suuria tasauspoieamia sisäänäyntiohtaisesti ei voida toteuttaa aiheuttamatta atupintaan liian suuria poieamia, joista puolestaan voisi muodostua uluesteitä. Esteettömyyden ongelmien todettiin olevan pääosin sisäänäyntien sisäpuolella. Esteettömyyden nyytilanne sisäänäynneissä. ULKOPUOL Esteetön ulu nyyisin Esteetön ulu ei onnistu, mutta tilanne voidaan muuttaa Esteetön ulu ei onnistu SSÄPUOL Esteetön ulu nyyisin Esteetön ulu ei onnistu Sisäänäyntien esteettömyyden parantaminen edellyttää iinteistöjen ja aupungin yhteistoimintaa. Parannustoimenpiteiden tutiminen ja suunnittelu on tehoainta, un se tehdään samanaiaisesti atusuunnittelun anssa. Katselmusen jäleen tehtiin ahden viereäisen sisäänäynnin tarempi atselmus usean asiantuntijan voimin ja todettiin, että adun tasausella voidaan parantaa vähän tasoeroa. Tarasteltavat sisäänäynnit olivat piuliieiden ahtaita tuuliaappeja ja esteettömyysorjausten todettiin olevan vaativia raenteellisia muutosia, joiden lähempi tarastelu edellyttää raennesuunnittelijan asiantuntemusta. Sisäänäyntien orjaustarastelut ja toimenpiteet ovat iinteistön omistajan vastuualuetta nvapysäöinti nvapysäöinnin järjestämisen periaatteista on työn aiana äyty paljon esustelua. Vammaisneuvoston näemys on ollut, että invapysäöinti tulisi mahdollistaa Väinönadulla lähellä Kauppaadun risteystä. Pysäöinnin ei uitenaan atsottu soveltuvan ävelyadun muihin toimintoihin ja aupuniuvaan. Toimitilojen invapysäöinti tulee järjestää iinteistöjen omilla pysäöintialueilla. 11

12 Kadun alaisen teniian nyytilanne ja uusimistarve.. KUNNALLSTEKNSET RATKASUT.1 Kadunalainen unnallisteniia Nyyinen auolämpöverosto Uusittava auolämmön tonttiliittymä Nyyinen vesijohto Uusittava vesijohdon runolinja Uusittava vesijohdon tonttiliittymä Nyyinen hulevesiviemäri Uusittava hulevesiviemärin runolinja Uusittava hulevesiviemärin tonttiliittymä Hulevesiviemäriin liitettävät attovedet Nyyinen jätevesiviemäri Kunnallisteniia - Jätevesiviemärin runolinja on hyväuntoinen, ei uusimistarvetta. - Hulevesiviemärin runolinja uusitaan yleissuunnitelman osuudelta. - Vesijohdon runolinja uusitaan yleissuunnitelman osuudelta. - Vesijohdon ja hulevesiviemärin tonttiliittymät uusitaan yleissuunnitelman osuudelta. - Kattovedet liitetään putella suoraan hulevesiverostoon. Jatosuunnittelun yhteydessä on varmistettava Kesi-Suomen Museolta, että raennushistoriallisesti arvoaan Työväentalon ohdalla voidaan näin toimia. Kauolämpö - Runolinja säilyy ennallaan. - Yleissuunnitelman osuudelta aii talojohdot uusitaan. Katuraenteet - Yliopistonadun ja Vapaudenadun väliseltä osuudelta aturaenteet uusitaan 1. m:n syvyyteen saaa. - Vapaudenadun ja Hanniaisenadun välisellä osuudelta aturaenteet uusitaan vain yläosastaan, n. 0. m. 12

13 Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Yliopistonatu - Kauppaatu Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Kauppaatu - Vapaudenatu Yliopistonatu Vapaudenatu, graniittipäällyste 100 mm Luonnonivi 30 mm Maaostea betoni 0 mm Kuitubetoni, atulämmitys 200 mm Kantava erros 200 mm Jaava erros 00 mm Suodatinerros 00 Yhteensä Yliopistonatu Kauppaatu, asfaltti 0 mm SMA, punarusea väriasfaltti 0 mm ABK 100 mm Kuitubetoni, atulämmitys 200 mm Kantava erros 200 mm Jaava erros 00 mm Suodatinerros 00 Yhteensä Vapaudenatu Hanniaisenatu, atu 0 mm SMA 0 mm ABK 0 mm ABK 200 mm Kantava erros 30 Yhteensä Vapaudenatu Hanniaisenatu, j+pp 100 mm Luonnonivi 30 mm Maaostea betoni 0 mm Kuitubetoni, atulämmitys Kuituangas 200 mm Kantava erros 00 Yhteensä.2 Kadun raenneerroset Väinönadusta on laadittu atupiirustuset vuonna 192. Näistä piirustusista ei ole saatavissa adun nyyisiä raenneerrosia eiä pohjatutimusia suunnittelun pohjasi. Myösään aupungin sähöisestä pohjatutimusreisteristä ei tietoja ollut saatavissa suunnitteluosuudelle. Kosa riittävää lähtöaineistoa raenteiden osalta ei ollut äytettävissä, päädyttiin teemään adulta 2 oeuoppaa joaiselta ortteliväliltä nyyisen raenneerrosten varmistamisesi. Koeuopista otettiin maanäytteet jota tutittiin Jyväsylän aupungin maalaboratoriossa. Tutimusselosteiden muaan suunnittelualueen raenneerrosten pasuudet vaihtelivat runsaasti, ohuimmillaan raenneerroset olivat 0. m un taas pasuimmillaan 3.2 m:ä. Vahvimmat raenneerroset sijoittuvat Väinönadun alaosaan, tarveselvitysosuudelle. Useissa oeuopasta otetuissa näytteissä raenne oli routivaa. Laboratorion tutimusselostuset on liitetty raportin sähöiseen oheisaineistoon. Esitetyt raenneerroset. Poiileiauset.3 Sulanapitojärjestelmä Väinönadun ävelypainotteiset alueet on tavoitteena varustaa sulanapitojärjestelmällä. Sen toteuttaminen edellyttää aupungin ja iinteistöjen yhteistä sitoutumista. Sulanapitojärjestelmästä on laadittu erillinen yleissuunnitelma, joa on tämän raportin liitteenä. Yliopistonatu Kauppaatu Väinönatu Vapaudenatu Hanniaisenatu Liitteessä esitetään tiivistettynä mitä sulanapitojärjestelmä sisältää, seä järjestelmän olennaisimmat teniset rataisut. Liitteessä arvioidaan myös taremmin järjestelmän toteutusen seä äytöstä aiheutuvat ustannuset. Liite löytyy raportin sähöisestä oheisaineistosta. Sulanapitojärjestelmän alueet atutilassa. Nyyinen sulanapitoalue Suunniteltu sulanapitoalue, atu Suunniteltu sulanapitoalue, iinteistö Lämpöesusen paia Mahdollinen lämpöesusen paia 13

14 Yliopistonatu UNTED V V luu Toriesus ma luu 10 ma ma at luu Pi Pi luu luu Ras. Jäte Väinönatu ma at 20 V 0-3 V V t sr Väinönatu luu V V t ma Han K t 9 : Mataesus KAUPUNKKUVALLNEN SUUNNTELMA.1 Kaupuniuvalliset periaatteet ja perusjärjestelyt Väinönadun aupuniuvallisen ehittämisen reunaehtona on adulla välttämättömät huoltoajon tilavarauset. Kiinteistöjen alaisiin pysäöinti- ja huoltotiloihin johtavilla atujasoilla ajotila rajataan aturaenteilla ja varusteilla. Näille jasoille sijoitetaan pyöräpysäöintitilat. Keseiselle risteysalueelle ei järjestetä pyöräpysäöintiä. Työväentalon piha-alueesta puolet on tavoitteena yhdistää toiminnallisesti eseiseen ävelyalueeseen. Tonttialueilla olevat araditilat on toivottavaa ohentaa ilmeeltään yhtenäisesi atutilasi. Raennushistoriallisesti arvoas julisivu Katuuvassa täreä araditila, pylväiö Katupuu Kävelypainotteinen alue Kävelyalue Kadun valaistus on tavoitteena järjestää pääosin iinteistöjen autta heijastuvalla valolla. Raennushistoriallisesti merittävät julisivut nostetaan valolla esiin. Araditilaa orostetaan valon avulla. Uudistuva ortteli Kaupuniuvallisten periaatteiden yhteydessä on pohdittu raennusten ja adun välisen vuorovaiutusen parantamista. Korttelien auppaäytäviin johtavat sisäänäynnit suositellaan uudistettavisi ja valaistavasi. Uudistuvan orttelin julisivu toivotaan sovitettavasi rytmityseltään ja materiaaleiltaan atuuvaan seä atutason toimintojen avautuvan atutilaan. Myös muiden umpinaisten julisivujen mahdollisuusia avautua atutilaan edistetään aavallisin toimenpitein (Cumulus-iinteistöt). KUVA TÄHÄN Pitä araditila antaa mahdollisuuden ulea säältä suojassa luujen piuliieet elävöittävät atuuvaa.

15 .2 Väinönadun aupuniuvallinen suunnitelma Tutitut vaihtoehtotarastelut Väinönadun aupuniuvallisesta rataisumallista laadittiin asi vaihtoehtoa, nyyistä ahden reunaiven tasausjäsentelyä noudatteleva ahden painanteen malli seä overa yhden eseisen painanteen malli. Näistä valittiin jälimmäinen Väinönadun aupuniuvallisen rataisun pohjasi. Nyyistä tasausta noudatteleva, ahden painanteen malli. Kovera, yhden eseisen painanteen malli. Väinönatu varjoisuustutielma pvm

16 Väinönadun aupuniuvallinen suunnitelma Pelastustietarastelu, ajoura ympäristöopas 39 muaan. 1

17 VÄNÖNKADUN KAUPUNKKUVALLNEN SUUNNTELMA Väinönadun aupuniuvallisen ilmeen perustana on sen ävelypainotteisuuden ilmentäminen atumaisuudesta poieavilla rataisuilla. Näitä ovat pienijaoisen luonnonivipinnoitteen äyttö, aupuniuvallisia arvoja orostava valaistus, taideaiheet, vesi- ja valoaiheet seä atualustus ja varustus. Kadun muotoa hallitsee eselle sijoittuva sadevesipainanne. Vaaleasävyinen pinnoite ulotetaan seinästä seinään. Kaii ävely- ja pyöräilyalueet pinnoitetaan yhtenäisesti vaalean- ja tummanharmaan luonnonivipinnoitteen seoitusella, eseisellä alueella suurempimittaaavaisemmalla laatoitusella ja huoltoajo-osuusilla estävällä, pienemmällä sauvaivellä. Pyöräpysäöintitilat sijoitetaan huoltoajo-osuusille puiden rajaamalle varusteluvyöhyeelle, joa meritään tummanharmaalla pinnoitteella. Ajotila rajataan viitteellisesti pollareilla ja varusteilla. Yliopistoadun puoleinen huoltoajotila pinnoitetaan punarusealla asfaltilla. Välttämättömät liiennemerit sijoitetaan siistiin atualusteeseen samaan linjaan muun varustusen anssa. MERKKEN SELTYKSET stutettava lehtipuu Nyyinen lehtipuu Ladonta 1, graniittilaatta, Viitasaari pin / Korpilahden musta Ladonta 2, graniittiivi, Viitasaari pin / Korpilahden musta Ladonta 3, graniittiivi, Korpilahden musta Asfaltti Väriasfaltti, punarusea Valolaatoitus Pollari / pollarivalaisin Siirrettävän pylväsvalaisimen sijoitusohta Penit Pe1 = Ysipuoleinen, selänojallinen Pe2= Kasipuoleinen, selänojallinen Pyöräteline Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Kauppaatu - Vapaudenatu Poiileiaus Hanniaisenadun suuntaan välillä Yliopistonatu - Kauppaatu 1

18 Nyytilanne Väinönadun Yliopistonadun puoleisella atujasolla säilyy huolto- ja pysäöintiliienne, jona ajotila meritään atupintaan värillisellä asfalttipinnoitteella. Katujasolle sijoitetaan toiselle puolelle pyöräpysäöintiä. Molemmille reunavyöhyeille on mahdollista sijoittaa pienimuotoisesti terassi- ja myyntivarustusta. Näymä Kauppaadun risteysestä ohti Yliopistonatua 1

19 Nyytilanne Väinönadun ja Kauppaadun risteysalue muodostuu puhtaasti ävelyalueesi. Katuauiolle sijoitetaan taiteilija Jussi Heiilän suunnittelema siipi-teos, joa on saanut aiheensa Jyväsjärven luonnosta. Auiolle sijoitetaan oleseluvarustusta. Tilaa on runsaasti myös terasseille ja aienlaisille atutapahtumille. Näymä tiilitalon ohdalta Kauppaadun risteysessä ohti Vapaudenatua 19

20 Nyytilanne Väinönadun Vapaudenadun puoleinen jaso on ävelyatua, jolla huolto- ja pysäöintiliienne Työväentalon iinteistölle sallitaan. Kadun alaosaan sijoitetaan pyöräpysäöintiä. Katutilaan seä araditilaan on mahdollista sijoittaa terassi- ja liietoimintaa. Näymä Vapaudenadun risteysestä ohti Kauppaadun risteystä 20

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Kallj%%228rvi X= 6685700

Kallj%%228rvi X= 6685700 KOOSTEPR. MERKINTJEN SEITYS j+pp-tie +tonttiliittymt 1:220 1:218 nurmetus 1:645 enttiveys; ivioo 150- mm t 1:580 lehtipuu istutettava/silytettv/poistettava havupuu istutettava/silytettv/poistettava valaisinpylvs

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 )

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) 5.2.2008 / mk 11.08.2008 / jv OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) Frenckellin aukion terassi Tampere YLEISTÄ Tämä ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä että

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Kiinteistön tonttijohdot. Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta

Kiinteistön tonttijohdot. Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta Kiinteistön tonttijohdot Tietoa tonttijohdoista ja niiden uusimisesta 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJEN TONTTIJOHDOISTA Tonttijohtoja ovat katujohtojen ja kiinteistöjen väliset johto-osuudet, ne sijaitsevat osin

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

7.0T 1 15.9.2011. Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Tiesuunnitelma. Väyläarkkitehtuurin periaatteet. Destia Oy LÄHTÖKOHDAT

7.0T 1 15.9.2011. Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Tiesuunnitelma. Väyläarkkitehtuurin periaatteet. Destia Oy LÄHTÖKOHDAT 7.0T 1 15.9.2011 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Tiesuunnitelma Väyläarkkitehtuurin periaatteet Destia Oy LÄHTÖKOHDAT Maisema Suunnittelukohde, valtatie 6 Taavetin ja Lappeenrannan

Lisätiedot

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1

Sipoon kunta VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014-2023 Taajama-alueet 16X161670 6.10.2014 LIITE 1 Vesiohtoverosto Sipoon unnan vesihuoltolaitosen nyyinen toiminta-alue Vesiosuusunnan aelualue Asemaaavoitettu alue Taaamat YKR (22), SYKE 2 m Pohaartta Maanmittauslaitos 23 Sipoon unta Taaama-alueet 6..24

Lisätiedot

Designmanuaali. Linnankadun kehittäminen laatukäsikirjan pohjalta

Designmanuaali. Linnankadun kehittäminen laatukäsikirjan pohjalta Designmanuaali Linnankadun kehittäminen laatukäsikirjan pohjalta Manuaalin käyttötarkoitus Kadut, piha-alueet Kalusteet, valaistus Istutukset Aidat ja kaiteet Opasteet ja shop-frontit Design manuaali eli

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I MS-A00 Disreetin matematiian perusteet Esimerejä ym., osa I G. Gripenberg Jouo-oppi ja logiia Todistuset logiiassa Indutioperiaate Relaatiot ja funtiot Funtiot Aalto-yliopisto. maalisuuta 0 Kombinatoriia

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki Annukka Larsen ÄIJÄLÄNRANNAN VALAISTUSPERIAATTEET VALAISTUSPERIAATTEET LYHYESTI: - Ensimmäinen kokonaan ledillä valaistu asuinalue Jyväskylässä - Valaisinkohtainen ohjaus ja käyttäjälähtöinen ohjaustapa

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

Vanhan Porvoon rakennustapaohje

Vanhan Porvoon rakennustapaohje Vanhan Porvoon raennustapaohje Porvoon aupuni 0 Kaupunisuunnittelu Testi Anne Rihtniemi Rauh ja Emilia Saatsi Toimitus ja taitto Emilia Saatsi Vanhan valouvat Porvoon museo, Museovirasto Uudet valouvat

Lisätiedot

RATKAISUT: 10. Lämpötila ja paine

RATKAISUT: 10. Lämpötila ja paine Physica 9. painos (6). Lämpötila ja paine :. Lämpötila ja paine. a) Suure, jolla uvataan aineen termoynaamista tilaa. b) Termoynaamisen eli absoluuttisen lämpötila-asteion ysiö. c) Alin mahollinen lämpötila.

Lisätiedot

Luku kahden alkuluvun summana

Luku kahden alkuluvun summana Luu ahden aluluvun summana Juho Salmensuu Lahden Lyseon luio Matematiia 008 Tiivistelmä Tutielmassa tarastellaan ysymystä; uina monella eri tavalla annettu parillinen oonaisluu voidaan esittää ahden aluluvun

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan aupuniareologinen Inventointiprojeti UUSIKAUPUNKI - NYSTAD Kaupuniareologinen inventointi Teemu Möönen 00 Museovirasto Raennushistorian osasto Teemu Möönen Uusiaupuni Nystad. Kaupuniareologinen

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset DEE- Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille taroitetut rataisuehdotuset Tämän harjoitusen ideana on opetella -muunnosen äyttöä differenssiyhtälöiden rataisemisessa Lisäsi äytetään

Lisätiedot

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä äyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin taristus: ZN-Face Kalle Korhonen sorhon@cc.hut.fi 13.4.2000 Tiivistelmä: Raportissa tutustutaan aupalliseen

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän.

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Uusi KASTOwin Mestariteos sarjatuotantona www.astowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Enemmän uin ainutlaatuinen: Uusi KASTOwin. Kannattavan automaattisahausen asi täreintä teijää ovat: suuri leuuteho

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori Carcassonne Die Stadt Pelin osat: 70 muuria 2 lyhyttä muuria (käytetään portin vieressä silloin kun tavallinen muuri olisi liian pitkä) 12 tornia 1 portti 32 asukasta - 4 eri väriä 2 kangaspussia kaupunkilaattojen

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4)

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4) http://matematiialehtisolmu.fi/ Kombiaatio-oppia Kuia mota erilaista lottoriviä ja poeriättä o olemassa? Lotossa arvotaa 7 palloa 39 pallo jouosta. Poeriäsi o viide orti osajouo 52 orttia äsittävästä paasta.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Astu nykyaikaiseen keittiöön, jossa valaistus on toteutettu LEDvalaistusta. LED-valonauhojen värit Viileän valkoinen Lämmin valkoinen

Astu nykyaikaiseen keittiöön, jossa valaistus on toteutettu LEDvalaistusta. LED-valonauhojen värit Viileän valkoinen Lämmin valkoinen Sisätilat 5 Astu nykyaikaiseen keittiöön, jossa valaistus on toteutettu LEDvalaistusta käyttämällä. LED-valonauhojen värit Viileän valkoinen Lämmin valkoinen Saatavana juuri sinun keittiöösi sopivilla

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Valkeakoski Eteläinen Keskusta

Valkeakoski Eteläinen Keskusta Valeaosi Eteläinen Kesusta 15.12.2014 Valeaosen aupuni & Lunden Architecture Oy Eteläinen esusta 1. haaste ja potentiaali ysi esusta Suurin osa raentamattomasta tilasta on avointa paritilaa Puistoalue

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Meaniian jatourssi Fys10 Sysy 009 Jua Maalampi LUENTO 6 Harmonisen värähdysliieen energia Jousen potentiaalienergia on U ( x missä on jousivaio ja Dx on poieama tasapainosta. Valitaan origo tasapainopisteeseen,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys

Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys Valaistuksen toteutussuunnitelma Nakuripatsaan päivitys 31.10.2016 VAIHE 1 - Kävelykatu Sibeliuksenkatu- Kasarmikatu - Porttiaihe - Suojateiden korostusvalaistus - Sibeliuksenkatu - Palokunnankatu ja nahkuripatsas

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

Energiatehokas asuinalue Porvoossa

Energiatehokas asuinalue Porvoossa Energiatehoas asuinalue Porvoossa 5 3 105 5 7 4 5 109 4 8 9 5 4 19 27 9 3 4 0 2 14 7 17 0 5 1 3 5 4 5 4 1 14 3 9002 7 9 3 2 7 7 3 4 9 3 4 35 4 3 2 14 0 8 1 2 9 1 Sairaala Sjuhus 47 3 5 3 9 9 1 8 4 5 7

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2016 1 (5) 3 Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) Pöydälle 22.11.2016 HEL 2016-011208 T 08 00 04 Ksv 4465_1 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot