KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti Kauniaisten 6. aupunginosassa orttelissa 0 sijaitseva tontti Kaavoitustilanne Alueella on voimassa..0 hyväsytty asemaaava A 0. Kaavamääräyset Kunnallisteniia Tontti on asemaaavassa osoitettu erillispientalojen orttelialueesi (AO-), jolle saa raentaa yhden enintään asierrosisen asuinraennusen. Tontin raennusoieus on 00 -m². Kiinteistöreisterin tietojen muaan tontin pinta-ala on 6 m². Tontin liittämistä vesi- ja viemäriverostoon osev tiedustelut Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) / HSYn vesihuolto. Tontin sähöliittymää osev tiedustelut Fortum Espoo Disibution Oy. Tontin auolämpöliittymää osev tiedustelut Fortum Power and He Oy. Tarjousen teeminen Tontin ostotarjous on tehtävä irjallisesti ja se on alleirjoitettava. Tarjousen tulee sisältää tiedot ostajasta ja ysiselitteisesti määritetty euromääräinen oonaisauppahinta. Kauniaisten aupunginhallituselle osoitettu ostotarjous on jätettävä suljetussa irjeuoressa viimeistään.4.04 ello 00 Kauniaisten aupungin irjaamoon, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Kuoreen tulee tehdä merintä Ostotarjous Alppiuja. Tontinsaajan valitseminen Päätösen tontinsaajasta teee aupunginhallitus. Kaupuni pidättää itselleen oieuden hyväsyä tai hylätä tehdyt tarjouset. Tontinsaajan on masettava varausmasu (000 ). Varausmasu on masettava ahden viion uluessa aupunginhallitusen päätösen lainvoimaisuudesta. Miäli varausmasua ei maseta määräajassa, varaus sotaan peruuntuneesi ja aupuni voi välittömästi luovuttaa tontin toiselle. Varausmasu hyvitetään tontin auppahinnassa. Jos tontinsaaja ei alleirjoita auppairjaa määräajassa, hän menettää varausmasun.

2 Tontin luovutus Tontti myydään tontinsaajan omaan asuinäyttöön liitteenä olevan auppairjaluonnosen muaisesti. Kauppairja tulee alleirjoittaa viimeistään olmen viion uluttua aupunginhallitusen päätösen lainvoimaisuudesta. Kauppahinta on masettava oonaisuudessaan viimeistään auppairjan alleirjoittamistilaisuudessa. Varausmasu hyvitetään tontin auppahinnassa. Raentamisvelvoite Tontille on raennettava asuinraennus olmen vuoden uluessa tontin myynnistä valmiisi siten, että raennusvalvontaviranomainen on hyväsynyt sen äyttöönotettavasi. Kauppairjassa sovitaan tähän liittyvästä sopimussaosta. Tontin luovuttaminen olmannelle ennen raentamisvelvoitteen täyttämistä edellyttää myyjän suostumusta. Kauppairjassa sovitaan tähän liittyvästä sopimussaosta. Tiedustelut Kauniaisten aupungin maanäyttöysiö iinteistöinsinööri Johanna Määttälä puh. (0) 06 LTTEET Ote antaartasta 000 Ote asemaaavojen yhdistelmäartasta 000 seä asemaaavamääräyset Johtoartta Alustava auppairjaluonnos

3 76 a Kiiarivuoren jalopuumetsiö K7 Kiarbergets 74 ädelädssog 7 7 a a a vägen a allas Alpvägen ar Alppitie ll l terassi l Alppiuja Alpgränden Lindstedtintie Alpvägen 4 M maaellari Ote Kauniaisten aupungin antaartasta mittaaava Utdrag ur Granulla stads basarta sala Koordinatijärjestelmät oordinsystem ETRS-GK / N vr M a ar 6 4 a 6 6

4 VL ALPPIKUJA ALPGRÄNDEN 00 AO- 00 PORTEN ÅBOVÄGS- AP ALPVÄGEN 400 ALPPITIE 400 VP 400 AO AP LINDSTEDTINTIE a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 I 00 / I 00 / I I 400 AO ALPPITIE 00 ALPVÄGEN 400 P 6 00 RANTAMAJANKUJA STRANDBOVÄGEN AO-6 AO AO 400 / I AO-6 sr AO SVEANP. SVEASTIGEN RANTAMAJANTIE AP STRANDBOGRÄNDEN AP AOR / I 600 RICHARDSGRÄNDEN AO 00 Ote Kauniaisten aupungin asemaaavojen yhdistelmäartasta Koordinatijärjestelmät ETRS-GK / N000 mittaaava 000 Utdrag ur Granulla stads sammanställda 400 detaljplanearta AOR 00 Koordinsystem ETRS-GK / N000 sala 000 P

5

6 4 j U U j j Q 4 U 0 Q <! < r < / 6 < 0 r / < < l! U / ll 7 ; U vr terassi l 77 j Tasooordinatij rjestelm ETRS-GK, Koreusj rjestelm N000 Espoon Kaupuni/Johtotietojaos Mittaaava 00 Operor Esa Lehtola De No 04/0/04 _04_Johtoartta_.pdf

7 4 j 6 4 j 7 j Q 4 0 Q G ESJ 0 G ESJ6 7 vr 6 l ll terassi l 77 j VERKKOKARTTA. EI SIJAINTITARKKA!! Tasooordinatij rjestelm ETRS-GK, Koreusj rjestelm N000 Espoon Kaupuni/Johtotietojaos Mittaaava 00 Operor Esa Lehtola De No 04/0/04 _04_Veroartta_.pdf

8 JOHTOKARTAN AVAINLEHTI () ESPOON KAUPUNKI, KAUPUNKIMITTAUSYKSIKKÖ, JOHTOTIETOJAOS VIRASTOPIHA B, 4 KRS, PL 4, 0070 ESPOON KAUPUNKI PUH. 6 0 FAX 0 4 ENNEN KAIVU- JA LOUHINTATÖIHIN RYHTYMISTÄ ON SELVITETTÄVÄ KOHTEEN JOHTOTIEDOT. Varoalue artalle esitetyille aapeleille/putille on, m ja maaaasulle m. Kaivu varoalueen sisäpuolella tapahtuu omalla vastuulla. Johtovaurion stuessa on vauriosta välittömästi ilmoitettava johdon omistajalle vian orjaamisesi ja johtotietojaoselle vastuiden selvittämisesi. PUHELIN (P) ASENNUSSYVYYS Normaali 0,4 m Ajora 0,-,0 m Pelto 0,7 m Kallio 0, m SÄHKÖ (Z) ASENNUSSYVYYS 0, -,0 m KAUKOLÄMPÖ (L) ASENNUSSYVYYS n. 0, m MAAKAASU ASENNUSSYVYYS 0 - m Kuvassa Puhelinaapeli, optinen puhelinaapeli, aapeliaivo ansineen, aapelianava ja televisioaapeli. Kuvassa Sähöaapeleita, auo-ohjausaapeli, uva- ja liiennevaloaapeli, muuntamo, jaoaappi ja putenpäät Kuvassa Kauolämpöanavia, suluventtiili ja aivo Kuvassa Kaasujohto GAS=Gasum Oy, K=Fortum paineensäätäjä, suluventtiili ja painumamittari. OMISTAJAT ELISA, VIKAPÄIVYSTYS (4 h) TELIASONERA,VIKAPÄIVYSTYS (4 h) WELHO, VIKAPÄIVYSTYS ELISA OYJ TELIASONERA FINLAND OYJ TDC OY EUNET FINLAND AINACOM OY MAXISAT OY CORENET OY (VR) VR/RATAH.KESKUS, STRÖM WELHO KIVENLAHDEN ANTENNIOSUUSKUNTA VTT FORTUM ESPOO DISTRIBUTION OY FORTUM ESPOO VIKAILMOITUKSET SENAATTI-KNTEISTÖT/ISS TIEHALLINTO/SEU N.E.L. FINLAND OY/EMPOWER ESPOON KAUPUNKI, Teninen esus FORTUM POWER AND HEAT FORTUM VIKAILMOITUKSET GASUM OY, aivuluv GASUM OY, VIKAPÄIVYSTYS FORTUM POWER AND HEAT OY FORTUM VIKAILMOITUKSET PUHELIN (0) (0) (0) 6 (0) (0) VESI ASENNUSSYVYYS n.,0 m Kuvassa Vesijohto, vesiposti, suluventtiilit, paloposti ja esävesijohto HSY VESI, ESPOO, VIKAPÄIVYSTYS HSY VESI SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA HSY, KAUNIAINEN, VIKAPÄIVYSTYS PUOTISTEN VESI OY VIEMÄRI ASENNUSSYVYYS Tiedot ilmenevät oreusmerinnöistä +0.00=annen oreus +7.70=tuloputen oreus +7.6=lähtöputen oreus Kuvassa Jäte- ja sade- ja painevesiviemäreitä, tarastusaivoja, sadevesiaivo ja raenteiden oreusasemamerintöjä HSY VESI, ESPOO, VIKAPÄIVYSTYS HSY VESI SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA HSY, KAUNIAINEN, VIKAPÄIVYSTYS PUOTISTEN VESI OY JOHTOKARTAN VVATYYLIT Kuvassa - Mittu johto - Peiltu johto - Sij.epävarma johto - Käytöstä poistettu johto KAIVULUPATARKASTAJAT Kualueet (Pohj.), Dic Holmsöm Kualueet (Etelä), Tom Anteroinen Puistoalueet, Mti Kantola PÄIVITETTY _ KÄÄNNÄ

9 JOHTOKARTTA JOHTOKARTAN AVAINLEHTI () Sijaintitara yhdistelmäartta maanalaisista putista ja johdoista. Johtoarttaote on ertaäyttöinen ja o. sijaintiselvitystä oseva. Kartan uvausteniia esitetty Avainlehden ääntöpuolella. VERKKOKARTTA Kaaviollinen esitys Fortum Espoon ja Elisan johtoreiteistä. Kartalla esitettävien johtojen sijainti epätara ja tiedot epätäydelliset. Veroartta on taroitettu äytettäväsi VAIN johtoartan rinnalla. Veroartan uvausteniia oviiva = maanalainen johto yhtenäinen viiva= ilmajohto

10 ALUSTAVA LUONNOS KNTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu aupunginhallitusen lainvoimaiseen päätöseen x.x.04 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie Kauniainen Ostaja xx KAUPAN KOHDE Kaupan ohteena on Kauniaisten aupungin 6. aupunginosan orttelissa 0 sijaitseva raentamon tontti -6-0-, jona pinta-ala on iinteistöreisterin muaan 6 m². Tontin osoite on Alppiuja /Alppitie. Kartta aupan ohteena olevasta tontista on tämän auppairjan liitteenä. Kaavilanne Kaupan ohteena olevalla tontilla on voimassa..0 vahvistettu asemaaava A 0, jossa tontti on osoitettu erillispientalojen orttelialueesi (AO-). Kaavan muaan tontille saa raentaa yhden enintään asierrosisen asuinraennusen. Tontin raennusoieus on 00 -m². KAUPPAHINTA JA SEN MAKSAMINEN Kauppahinta on xxx euroa (xxx ). Kauppahinnasta on masettu varausmasuna 000 euroa. Loppuauppahinta xxx euroa (xxx ) masetaan tilille xxx. Kauppahinta uitaan oonaisuudessaan masetusi tämän auppairjan alleirjoitusin. KAUPAN MUUT EHDOT Omistus- ja hallintaoieuden siirtyminen Omistus- ja hallintaoieus aupan ohteeseen siirtyvät ostajalle tämän auppairjan alleirjoitusin. Verot ja masut Myyjä vastaa aiista aupan ohteeseen ohdistuvista veroista ja muista julisoieudellisista masuista omistusoieuden siirtymispäivään saaa. Tämän jäleiseltä ajalta niistä vastaa ostaja. Myyjä vauuttaa, ettei aupan ohteeseen ohdistu masamtomia masuja. Varainsiirtovero Ostaja vastaa tästä aupasta masettavasta varainsiirtoverosta. Kaupan ohteeseen ohdistuv rasitteet ja rasituset Kaupan ohteena olevalla tontilla ei ole iinteistöreisteriin merittyjä rasitteita. Kaupan ohteena olevalla tontilla ei ole lainhuuto- ja iinnitysreisteriin merittyjä rasitusia tai rajoitusia.

11 ALUSTAVA LUONNOS Vaaranvastuu Ostaja on tietoinen, että vaaranvastuu aupan ohteesta siirtyy ostajalle tämän auppairjan alleirjoittamisella. Vaaranvastuulla taroitetaan vastuuta vahingosta, joa aupan teemisen jäleen aiheutuu iinteistölle tulipalon, myrsyn, vahingonteon tai muun aupan osapuolista riippumtoman syyn vuosi. Kaupan ohteeseen ja asiairjoihin tutustuminen Ostaja on ennen aupanteoa huolellisesti tarastanut tontin, sen alueen ja raj seä tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on huolellisesti verrannut näitä seioja aupan ohteesta esitetyistä asiairjoista saaviin tietoihin. Ostajalla ei ole huomauttamista näiden seiojen osalta. Ostaja hyväsyy aupan ohteen sellaisessa unnossa uin se aupanteohetellä on. Ostaja vastaa raennushaneen suunnitteluun liittyvien maaperätutimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä haneen toteuttamiseen liittyvistä raenteellisista raisuista aiilta osin. Ostaja on tutustunut aupan ohdetta oseviin asiairjoihin, joita ov. lainhuutotodistus. rasitustodistus. iinteistöreisteriote 4. aavaartta ja määräyset. myyntiesite ja muu marinointiaineisto. Ostaja on tutustunut myös naapuriiinteistöjä oseviin aavaarttoihin ja määräysiin. Raentamisvelvoite Ostaja sitoutuu raentamaan tontille olmen () vuoden uluessa tämän auppairjan alleirjoittamisesta asuinraennusen valmiisi siten, että raennusvalvontaviranomainen on hyväsynyt sen äyttöönotettavasi. Miäli ostaja laiminlyö raentamisvelvoitteen määräajassa, ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussaona 0 % tämän auppairjan muaisesta auppahinnasta xx euroa määräajan umpeen uluttua joaiselta alavalta uuauden audelta, unnes raentamisvelvoite on täytetty. Sopimussaoa tulee uitenin masaa enintään viideltä vuodelta. Sopimussao tulee suorittaa 0 päivän uluessa joaisen alavan uuauden auden alamisesta. Miäli myyjä haemusesta pidentää raentamisvelvoitteelle asetettua määräaiaa, ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussaona 0 % tämän auppairjan muaisesta auppahinnasta xx euroa uuden määräajan umpeen uluttua joaiselta alavalta uuauden audelta, unnes raentamisvelvoite on täytetty. Sopimussaoa tulee uitenin masaa enintään viideltä vuodelta. Sopimussao tulee suorittaa 0 päivän uluessa joaisen alavan uuauden auden alamisesta. Miäli ostaja luovuttaa tontin olmannelle ennen raentamisvelvoitteen täyttämistä ilman myyjän suostumusta, ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussaona ertasuoritusen, jona määrä on 0 % tämän auppairjan muaisesta auppahinnasta xx euroa. Sopimussao tulee suorittaa oonaisuudessaan 0 päivän uluessa luovutusasiairjan alleirjoittamisesta.

12 ALUSTAVA LUONNOS Ympäristönsuojelulain 04 n selonteovelvollisuus Myyjä ilmoittaa, että äytettävissä olevien tietojen perusteella aupan ohteena olevalla tontilla ei ole myyjän tiedon muaan jätteitä tai aineita, jota satav aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Muut ehdot Ostaja teee sähö-, vesi- ja viemäri- seä muut tarvittav liittymäsopimuset seä vastaa liittymis- ja äyttömasuista. Irtain omaisuus Tämän iinteistönaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa eiä irtaimiston myynnistä ole tehty erillistä sopimusta. ALLEKIRJOITUKSET Tätä auppairjaa on tehty olme yhtäpitävää appaletta, ysi myyjälle, ysi ostajalle ja ysi juliselle aupanvahvistajalle. Kauniaisissa x.x.04 Myyjä Kauniaisten aupuni xx xx Ostaja xx KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS Julisena aupanvahvistajana todistan, että xx Kauniaisten aupungin puolesta myyjänä seä xx ostajana ov alleirjoittaneet tämän auppairjan ja että he ov olleet yhtä aiaa läsnä tätä luovutusta vahvistettaessa. Olen taristanut alleirjoittajien henilöllisyyden ja todennut, että luovutusirja on tehty maaaaren luvun ssä säädetyllä tavalla. Paia ja aia edellä mainitut xx julinen aupanvahvistaja, tunnus xx

13 ALUSTAVA LUONNOS 4 LTE KARTTA KAUPAN KOHTEESTA

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6 KAUPPAKIRJA Ostajat Asunto Oy Helsingin Vainhoincn y-tunnus 2048870-1 Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2 Asunto Oy Helsingin llmarinen y-tunnus 204886 1-3 Asunto Oy Helsingin Ilmatar

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) sovitaan Ohjelman esitys-, välitys- ja muista oikeuksista.

Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) sovitaan Ohjelman esitys-, välitys- ja muista oikeuksista. SOPIMUS Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt Sopijapuolet Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) Y-tunnus 0215438-8, kotipaikka Helsinki Radiokatu 5, 00024 Yleisradio ja Järjestäjä (jäljempänä Järjestäjä) Y-tunnus 0000000-0,

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot