Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus"

Transkriptio

1 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s Numeeriset tulokset osioittain s

2 Fakta Asunto-osakeyhtiöissä asuu suomalaista. Suomen asunto-osakeyhtiössä vaikuttaa hallitusten jäsentä. Isännöintiyrityksiä Suomessa on noin 800. Niissä työskentelee isännöintialan ammattilaista. 2

3 Tutkimuksen tausta Isännöinnin Asiakastyytyväisyys tutkimus on työkalu isännöintiyrityksen johtamiseen asiakaslähtöisesti. Tutkimusta on toteutettu vuodesta 2004 Tulokset raportoidaan yritys- ja isännöitsijäkohtaisesti Kattava benchmark-aineisto yrityksen omien tulosten hyödyntämiseen (vertailu: koko isännöintiala, alueellinen vertailu) Sivutuotteena syntyy aineisto koko isännöintialan asiakastyytyväisyydestä (sama tutkimussisältö kaikilla mukana olevilla yrityksillä) y 3

4 Toteutus 2010 Mukana 146 yritystä / yrityksen toimipistettä Oma raportti 435 isännöitsijälle Vastauksia noin 3500 taloyhtiöstä Vastauksia 9783, vastausprosentti noin 35-40% suomalaista isännöintiä koskevaa arvioita 4

5 Vastaajat 1 (as.oy hallituksen jäsenet) Alue Sukupuoli Pääkaupunkiseudun yritykset (N2542) Etelä-suomi (pl. pääkaupunkiseutu) (N2283) 26 % 23 % Mies (N6051) 63 % Nainen (N3587) 37 % Länsi-Suomi (N1573) 16 % Oulun lääni (N991) 10 % Asema taloyhtiön hallituksessa Muu (N427) 4 % Itä-Suomi (N1024) 10 % Tampereen ja Pirkanmaan yritykset (N872) Lapin lääni (N523) 5 % 9 % 0 % 10 % 20 % 30 % Hallituksen jäsen (N5919) 62 % Puheenjohta ja (N3253) 34 % 5

6 Vastaajat 2: kokemus hallitustyöskentelystä keskimäärin 7 vuotta. Hallituksen jäsenen keski-ikä 55 vuotta Kokemus taloyhtiön hallituksessa Aktiivisuus / osallistuminen hallitustyöskentelyyn viimeisen vuoden aikana Alle 1 vuotta (N1156) 12 % Osallistuin jokaiseen kokoukseen (N7291) 75 % 1-5 vuotta (N4455) 46 % Olin poissa yhdestä 18 % kokouksesta (N1781) 6-10 vuotta (N2033) 21 % Olin poissa 2-3 kokouksesta (N266) 3 % vuotta (N1256) 13 % Olin poissa neljästä tai useammasta kokouksesta (N48) 0 % Yli 20 vuotta (N708) 7 % Ei vastausta (N183) 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 6

7 Kokonaisarvosana (=kaikkien arvosanakysymysten keskiarvo) 60 % Kokonaisarvosana 3,58 40 % 20 % 0 % 39 % 25 % 17 % 10 % 4 % 5 % EOS 1=heikko, 5= erinomainen Pääkaupunkiseudun arvosanataso muuta maata heikompi (3,42) As. oy hallituksen puheenjohtajat jonkin verran tyytyväisempiä kuin muut hallituksen jäsenet Hallituskokemus vaikuttaa koettuun tyytyväisyyteen: pitkäaikaiset jäsenet tyytyväisempiä kuin alle 5 vuotta hallitustyöskentelyä t t l tehneet t Alue N Keskiarvo Pääkaupunkiseudun yritykset ,42 Tampereen ja Pirkanmaan yritykset 872 3,60 Etelä-suomi (pl. pääkaupunkiseutu) ,59 Länsi-Suomi ,65 Itä-Suomi ,66 Oulun lääni 991 3,69 Lapin lääni 523 3,63 7

8 Taloyhtiön strategia ja tyytyväisyys isännöintiin Kehitämme taloyhtiötä aktiivisesti ja määrätietoisesti siten, että kiinteistön arvo nousee (N2655) Taloyhtiössämme suoritetaan sellaiset peruskorjaukset ja huollot, että kiinteistön arvo säilyy jatkossa nykyisellä tasolla (N5452) 27 % 56 % Kokonais- arvosana 3,73 3,59 60 % 40 % 20 % 0 % 60 % 40 % 20 % 0 % 41 % 21 % 22 % 4 % 8 % 3 % EOS 42 % 26 % 15 % 9 % 3 % 4 % EOS Taloyhtiötämme ei varsinaisesti 40 % 30 % 27 % kehitetä; suoritamme vain pienet ja välttämättömät 11 % 3,09 18 % 20 % huollot/korjaukset (N1031) 10 % 9 % 7 % 0 % EOS En osaa sanoa / Ei vastausta (N275) 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 8

9 Kokonaistyytyväisyyteen voimakkaimmin vaikuttavat tekijät ja ko. tekijöiden arvosanat (korrelaatioanalyysi) 3,9 Arvosan na 3,8 37 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 Hallituksen kokoukset Kyky esittää ja perustella asiat Ammattitaito Luotettavuus Isännöintipalvelu edesauttaa Palveluhenkisyys taloyhtiömme pitkäjänteistä Vastuullisuus kehittämistä Päätösten valmistelu Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitulla Taloyhtiön kokonaistalouden pitkäjänteinen hoitaminen tavalla Hallitustyöskentelyn suunnittelu Asiakaspalvelu Asukkaille jaettavan tiedon laatu Toimivuuden pitkäjänteinen hoitaminen ja kehittäminen Rakentamiseen / korjaamiseen taloyhtiössä liittyvien palveluiden hankinta Huolellisuus Johtajuus Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitussa aikataulussa Tehokkuus 3,2 Painoarvo kokonaistyytyväisyydessä Oma-aloitteisuus aloitteisuus Painoarvo kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavana tekijänä kasvaa 9

10 Isännöintipalvelun arviointi (tekijöiden osalta, joilla syy- seuraus-suhde suhde kokonaistyytyväisyyteen Millaisen arvosanan annatte seuraaville isännöintipalvelua kuvaaville tekijöille? Luotettavuus 376 3, % Ammattitaito 3, % Palveluhenkisyys 3, % Huolellisuus 3, % Johtajuus (taloyhtiön asioissa) 3, % Oma-aloitteisuus 3, % Vastuullisuus 3, % Tehokkuus 3, % Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavissa taloyhtiön hallituksen kokouksiin liittyvissä asioissa? Hallitustyöskentelyn suunnittelu 3, % Päätösten valmistelu (päätösesitykset, ennakkomateriaali) 3, % Kyky esittää ja perustella asiat 372 3, % Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitussa aikataulussa 3, % Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitulla tavalla 3, % 10

11 Isännöintipalvelun arviointi (tekijöiden osalta, joilla syyseuraus-suhde kokonaistyytyväisyyteen Mitä mieltä olette seuraavista isännöintipalveluun liittyvistä väittämistä? Isännöintipalvelu edesauttaa taloyhtiömme pitkäjänteistä kehittämistä =1 Täysin eri mieltä =5 Täysin samaa mieltä 3, % Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavista taloyhtiön johtamiseen liittyvistä asioista? Taloyhtiön kokonaistalouden pitkäjänteinen hoitaminen 3, % Toimivuuden pitkäjänteinen hoitaminen ja kehittäminen taloyhtiössä Rakentamiseen / korjaamiseen liittyvien palveluiden hankinta 3, % Hallituksen kokoukset 3, % 3, % Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavista taloyhtiön tiedottamiseen ja tiedonkulkuun liittyvien asioiden hoitamisesta? Asukkaille jaettavan tiedon laatu 3, % 11

12 Tekijät, joissa isännöinnin arvioinnissa on paljon/vähän vaihtelua Paljon vaihtelua, epäyhtenäinen palvelukokemus Vähän vaihtelua,,yhtenäinen palvelukokemus Palveluhenkisyys Johtajuus (taloyhtiön asioissa) Isännöintipalvelu edesauttaa taloyhtiömme pitkäjänteistä kehittämistä Asukkaille jaettavan tiedon riittävyys Tehokkuus Asiakaspalvelu Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitulla tavalla Oma-aloitteisuus Tunnen isännöintisopimuksen sisällön Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitussa aikataulussa Yhtiökokoukset (vuositoiminta) Taloushallinto (vuositoiminta) Ammattitaito (isännöintipalvelu) Taloudelliset asiat (ammattitaidon arviointi) Taloyhtiön kokonaistalouden pitkäjänteinen hoitaminen (pitkän aikavälin asiat) Juridiset asiat (ammattitaidon arviointi) Lisäpalveluja on riittävästi saatavilla Varautuminen perusparantamiseen ja - korjaukseen Tekniset asiat (ammattitaidon arviointi) Huolto- ja siivouspalvelujen hankinta 12

13 Tulokset osioittain Isännöinnin Asiakastyytyväisyys

14 Isännöintipalvelun arviointi Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 (N=9784) Millaisen arvosanan annatte seuraaville isännöintipalvelua kuvaaville tekijöille? Vastauksia Luotettavuus , % Ammattitaito , % Palveluhenkisyys , % Huolellisuus , % Johtajuus (taloyhtiön asioissa) , % Oma-aloitteisuus , % Vastuullisuus , % Tehokkuus , % Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavissa taloyhtiön hallituksen kokouksiin liittyvissä asioissa? Vastauksia Hallitustyöskentelyn suunnittelu , % Päätösten valmistelu (päätösesitykset, ennakkomateriaali) , % Kyky esittää ja perustella asiat , % Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitussa aikataulussa , % Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitulla tavalla , % 14

15 Isännöintipalvelun arviointi Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 (N=9784) Arvioikaa isännöintipalvelun ammattitaitoa seuraavissa asioissa: Vastauksia Tekniset asiat , % Taloudelliset asiat , % Juridiset asiat , % Asiakaspalvelu , % Mitä mieltä olette seuraavista isännöintipalveluun liittyvistä väittämistä? =1 Täysin eri mieltä =5 Täysin samaa mieltä Vastauksia Isännöintipalvelu edesauttaa taloyhtiömme pitkäjänteistä t i tä kehittämistä i tä , % Tunnen isännöintisopimuksen sisällön , % Isännöintipalvelu vastaa isännöintisopimusta , % Lisäpalveluja on riittävästi saatavilla , % Suosittelisitko käyttämänne isännöintiyrityksen palveluja muille? N Kyllä 5412 En osaa sanoa / Ei mielipidettä 2776 En % 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 Taloyhtiön johtaminen Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 (N=9784) Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavista taloyhtiön johtamiseen liittyvistä asioista? PITKÄN AIKAVÄLIN ASIAT: Taloyhtiön kokonaistalouden pitkäjänteinen hoitaminen Vastauksia , % Varautuminen perusparantamiseen ja -korjaukseen , % Toimivuuden pitkäjänteinen hoitaminen ja kehittäminen taloyhtiössä VUOSITOIMINTA: , % Yhtiökokoukset , % Hallituksen kokoukset , % Taloushallinto , % Huolto- ja siivouspalvelujen hankinta , % Rakentamiseen / korjaamiseen liittyvien , % palveluiden hankinta Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavista taloyhtiön tiedottamiseen ja tiedonkulkuun liittyvien asioiden hoitamisesta? Vastauksia Asukkaille jaettavan tiedon riittävyys , % Asukkaille jaettavan tiedon laatu , % 16

17 Taloyhtiön johtaminen Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 (N=9784)...Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavista taloyhtiön tiedottamiseen ja tiedonkulkuun liittyvien asioiden hoitamisesta? Asukkaille jaettavan tiedon kanavat / välineet tiedon jakamisessa Vastauksia , % Kokonaistyytyväisyys isännöintipalveluun Vastauksia Isännöinti kokonaisuutena , % 17

18 Taloyhtiön hallitustyöskentelyn arviointi Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus y 2010 (N=9784) Kuinka hyvin hallitus mielestäsi tuntee seuraavat asiat taloyhtiössä? Vastauksia =1 Erittäin huonosti =5 Erittäin hyvin Asukkaiden toiveet , % Talousasiat , % Tekninen kunto ja korjaustarpeet , % Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin? PÄÄTÖKSENTEKO: Hallitus johtaa taloyhtiötä asukkaiden odotusten mukaisesti Hallituksella on selkeä näkemys taloyhtiön pitkän tähtäimen tavoitteista Vastauksia =1 Täysin eri mieltä =5 Täysin samaa mieltä , % , % Hallituksen kokouksissa käsitellään oikeita asioita , % Hallituksen kokouksissa ei käsitellä liian pieniä asioita HALLITUKSEN JÄSENYYS: , % Hallitustyöskentely on mielekästä , % Hallitustyöskentely on tehokasta , % Taloyhtiömme hallitukseen on tarvittaessa helppo saada uusia jäseniä , % Hallitustyö ei vie liikaa aikaani , % Arvioi hallituksenne työskentelyä kokonaisuutena Vastauksia Hallitustyöskentely kokonaisuutena , % 18

19 Lisätietoja Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimusjohtaja j

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Kuva 15. Helsingin Energian Hanasaari B hiilivoimalaitos (www.helen.fi).

Kuva 15. Helsingin Energian Hanasaari B hiilivoimalaitos (www.helen.fi). 42 6 ENERGIA- JA ISÄNNÖINTIALAN HISTORIALLINEN KEHITYS 6.1 Energiantuotannon historiallinen kehitys Energiankäytön ilmastovaikutuksen kannalta on oleellista, millä tavoin lämpö ja sähkö on tuotettu. Kivihiili

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NURMIKKO TALOYHTIÖN HERVANNAN. Rohkeasti mukaan. hallitukseen. 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan

NURMIKKO TALOYHTIÖN HERVANNAN. Rohkeasti mukaan. hallitukseen. 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti numero 1 2011 Rohkeasti mukaan TALOYHTIÖN hallitukseen HERVANNAN 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan Nyt laitetaan NURMIKKO kuntoon Hyvissä

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ 2 Efeko Oy YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ Leena Köppä Henna Hauta-Heikkilä Maarit Hiltunen Efeko 2005 Efeko Oy 3 UDK-luokitus: Asiasanat: yhteiskuntavastuu,

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot