NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012"

Transkriptio

1 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään Vuonna 212 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa Tutkimus toteutettiin jakamalla STAKESin kyselylomake asiakkaille neuvolassa käynnin yhteydessä Tutkimuksessa tuloksia on verrattu Suurten kaupunkien yhteistulokseen 212 sekä vastaaviin vuosien 21 tuloksiin niiltä osin, kun vertailua on voitu tehdä. 2

3 Laskentaperusteet; indeksi ja summamuuttujat Tutkimuksessa esitettyjen tuloksien %-osuudet on laskettu 5 portaisesta asteikolla siten, että tyytymättömien %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehdot 1=Erittäin huono ja 2=Huono. Täysin tyytyväisten %-osuus on laskettu vaihtoehdon 5=Erinomainen antaneista vastaajista. Kokonaisindeksi on laskettu kysymyksistä 1, ja 8.1.&2.5.1&2. Summamuuttujat on laskettu seuraavista kysymyksistä: Yhteydenotto terveysasemalle: kysymykset 1 Lääkärin vastaanotto: kysymyksistä 89 lääkärin vastaanottoa koskevat kysymykset Terveydenhoitajan vastaanotto: kysymyksistä 89 terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat kysymykset Muu vastaanotto tai tutkimus: kysymyksistä 89 muuta vastaanottoa koskevat kysymykset 3

4 Tulosten tulkinnassa käytetyt kriteerit Keskiarvotulosten tulkinta asteikolla 1-5: Kokemusten osalta (kokonaisarvio, toiminnan osa-alueet): keskiarvotulos 4,2 tai sitä parempi - merkitsee erittäin hyvää toiminnan tasoa keskiarvo 3,6,1 se merkitsee hyvätasoista toimintaa, jossa on kuitenkin löydettävissä selkeitä kehittämisalueita keskiarvo 3,,5 arvio merkitsee kohtalaista toiminnan tasoa jossa on kuitenkin kehitettävää alle 3, arvio merkitsee toiminnan tasoa jossa on paljon kehitettävää 4

5 Yhteenveto Neuvoloiden palvelu katsottiin olevan kehumisen arvoista hieman koko maata enemmän Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Espoossa, Vantaalla, Kouvolassa, Lahdessa ja Turussa kehuja annetaan muuta maata vähemmän. Kokonaisindeksillä mitattuna potilastyytyväisyys on koko maata hieman paremmalla tasolla Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Keskeisin kehittämiskohde koko maassa sekä kaupungeittainkin on edelleen puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, tosin Kouvolassa, Kuopiossa ja Turussa tilanne on muuta maata parempi. Odotusaika on myös yleinen moitteen aihe ja etenkin lääkärin vastaanotolle odotusaika koetaan liian pitkäksi. Tyytymättömyyttä esiintyy myös neuvolakäynnin hyödyllisyydessä lääkärin vastaanotolla sekä toimitilojen viihtyisyydessä. Toiminnan vahvuuksia ovat erityisesti ammattitaito ja käytös, sekä henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä koettiin parhaimmaksi Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa ja Turussa. 5

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot kaupungeittain Millä vastaanotolla kävitte Suuret kaupungit yhteensä Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku Vantaa N= Lääkärin vastaanotto Terveydenhoitajan vastaanotto Laboratorio Muu vastaanotto Tapaatteko saman lääkärin N= Kyllä Tapaatteko saman terveydenhoitajan N= Kyllä Lääkärissä käyntien lukumäärä N= kertaa kertaa yli 6 kertaa Ikäluokka N= alle 15v Sukupuoli N= Nainen Mies Korkein tutkinto N= Kansa- tai peruskoulu Ammattikoulu tai yo-tutkinto Opistotaso tai amm.korkeakoulu Yliopistotutkinto tms Äidinkieli N= Suomi Ruotsi Muu

7 Palvelun arviointi 7

8 Kokonaisindeksi kaupungeittain (Laskettu n-määrillä painotettuna kysymyksistä 1, 8.1.&2.5.1 &2.) 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,35 4,33 4,28 4,36 4,41 4,31 4,23 4,39 4,34 Kouvola 4,35 Kuopio 4,41 Lahti Oulu Turku 4,29 4,4 4,29 4,24 4,

9 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a. Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni % 2% 4% 6% 8% 1% Suuret kaupungit (N=4327) Espoo (N=539) Helsinki (N=1366) Vantaa (N=34) Jyväskylä (N=595) Kouvola (N=169) Kuopio (N=266) Lahti (N=173) Oulu (N=357) Turku (N=558) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 9

10 Toiminnan vahvuudet kaupungeittain 1

11 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 1. Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös 3. Puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito Lääkärin vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla 1.1. Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla 18a.1. Tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne lääkärin vastaanotolla 11

12 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Terveydenhoitajan vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.2. Odotusaika hoitajan vastaanotolle 9.2. Käytös hoitajan vastaanotolla 1.2. Ammattitaito hoitajan vastaanotolla Tiedon saanti hoitajan vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet hoitajan vastaanotolla Terveysneuvonta hoitajan vastaanotolla Vuorovaikutus hoitajan vastaanotolla Vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla 18a.2. Tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne terveydenhoitajan vastaanotolla Muu vastaaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.3. Odotusaika muu vastaanotto 9.3. Käytös muu vastaanotto 1.3. Ammattitaito muu vastaanotto Tiedonsaanti muu vastaanotto Jatkohoito-ohjeet muu vastaanotto Terveysneuvonta muu vastaanotto Vuorovaikutus muu vastaanotto Vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla 18a.3. Tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla Ulkoiset olosuhteet Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 16. Toimitilojen viihtyisyys 17. Liikkuminen neuvolassa: opasteet ja ohjeet Palvelu äidinkielellä Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 12

13 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Helsinki: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa Espoo: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, odotusaika hoitajan vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Vantaa: Neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa Jyväskylä: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, käytös hoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus hoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 13

14 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Kouvola: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika lääkärin vastaanotolle, odotusaika hoitajan vastaanotolle, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, tiedonsaanti muulla vastaanotolla Kuopio: Odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Lahti: Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla Oulu: Vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Turku: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puhelimeen vastanneen henkilökunnan käytös, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta hoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 14

15 Yhteydenotto 15

16 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto terveysasemalle 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,31 4,2 4,27 4,29 4,36 4,23 4,16 4,3 4,3 Kouvola 4,45 Kuopio 4,39 Lahti Oulu Turku 3,91 4,26 4,3 4,12 4,

17 Yhteydenotto kaupungeittain 1. Puhelinyhteyden saaminen , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=3842) 3,94 3,77 28 Espoo (N=43) 4,6 3,86 27 Helsinki (N=1258) 3,98 3, Vantaa (N=265) 3,63 3, Jyväskylä (N=527) 3,85 43 Kouvola (N=148) 4, Kuopio (N=237) 4, Lahti (N=148) 3,83 3, Oulu (N=37) 3,64 3, Turku (N=522) 4,1 Erinomainen

18 Yhteydenotto kaupungeittain 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös , 2, 3, 4, 5, 61 Suuret kaupungit (N=3826) 4,57 49 Espoo (N=427) 4,44 65 Helsinki (N=1253) 4,61 56 Vantaa (N=266) 4,5 65 Jyväskylä (N=526) 4,63 7 Kouvola (N=147) 4,64 67 Kuopio (N=237) 4,62 59 Lahti (N=148) 4,55 47 Oulu (N=32) 4,17 4,4 64 Turku (N=52) 4,61 Erinomainen

19 Yhteydenotto kaupungeittain 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito , 2, 3, 4, 5, 51 Suuret kaupungit (N=3724) 4,43 4,34 42 Espoo (N=397) 4,32 4,44 56 Helsinki (N=1229) 4,5 4,36 45 Vantaa (N=257) 4,35 4,46 52 Jyväskylä (N=52) 4,43 51 Kouvola (N=14) 4,44 55 Kuopio (N=232) 4,47 5 Lahti (N=145) 4,41 4,42 4 Oulu (N=297) 4,5 4,31 5 Turku (N=57) 4,43 Erinomainen

20 Lääkärin vastaanotto 2

21 Summamuuttujat kaupungeittain Lääkärin vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki 3,92 4,12 4,14 4,12 4,16 4,6 Vantaa 4,1 4,18 Jyväskylä 4,9 Kouvola 4,3 Kuopio 4,19 Lahti Oulu 4,1 4,14 4,11 4,31 Turku 4,

22 Odotusaika kaupungeittain 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, -5 3 Suuret kaupungit (N=2635) 4, 3, Espoo (N=238) 3,79 3,98 34 Helsinki (N=878) 4,7 3, Vantaa (N=187) 3,89 3, Jyväskylä (N=33) 3, Kouvola (N=9) 4,9 33 Kuopio (N=169) 4, Lahti (N=126) 3,95 4,8 19 Oulu (N=222) 3,93 3,86 34 Turku (N=395) 4,11 Erinomainen

23 Käytös kaupungeittain 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 45 Suuret kaupungit (N=2648) 4,26 4, Espoo (N=242) 4,8 4,37 49 Helsinki (N=886) 4,33 4,22 36 Vantaa (N=187) 4,14 4,34 39 Jyväskylä (N=329) 4,18 36 Kouvola (N=91) 4,12 47 Kuopio (N=168) 4,32 43 Lahti (N=127) 4,27 4,47 45 Oulu (N=219) 4,29 4,28 52 Turku (N=399) 4,35 Erinomainen

24 Ammattitaito kaupungeittain 1.1. Ammattitaito lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 38 Suuret kaupungit (N=2621) 4,14 4, Espoo (N=236) 3,94 4,1 39 Helsinki (N=874) 4,18 4,11 3 Vantaa (N=187) 4,4 4,25 36 Jyväskylä (N=327) 4, Kouvola (N=93) 4,3 43 Kuopio (N=167) 4, Lahti (N=122) 4,1 4,37 34 Oulu (N=22) 4,13 4,14 45 Turku (N=395) 4,26 Erinomainen

25 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 37 Suuret kaupungit (N=2588) 4,14 4, Espoo (N=233) 3,93 4,9 37 Helsinki (N=86) 4,16 4, Vantaa (N=185) 3,96 4, Jyväskylä (N=324) 4, Kouvola (N=9) 4,1 44 Kuopio (N=165) 4, Lahti (N=124) 4,1 4,33 36 Oulu (N=218) 4,18 4,11 47 Turku (N=389) 4,26 Erinomainen

26 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 38 Suuret kaupungit (N=2454) 4,16 4, Espoo (N=217) 3,93 4,1 39 Helsinki (N=824) 4,19 4, Vantaa (N=174) 4, 4,23 36 Jyväskylä (N=39) 4, Kouvola (N=77) 4,6 43 Kuopio (N=156) 4, Lahti (N=117) 4,7 4,33 36 Oulu (N=28) 4,17 4,11 45 Turku (N=372) 4,28 Erinomainen

27 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 32 Suuret kaupungit (N=248) 4,6 4, Espoo (N=215) 3,91 3,99 34 Helsinki (N=86) 4,7 3, Vantaa (N=173) 3,92 4,7 29 Jyväskylä (N=32) 4, Kouvola (N=76) 4,7 37 Kuopio (N=153) 4, Lahti (N=19) 4,6 4,21 3 Oulu (N=23) 4,7 4, Turku (N=371) 4,13 Erinomainen

28 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, -6 4 Suuret kaupungit (N=2587) 4,11 4, Espoo (N=236) 3,89 4, Helsinki (N=856) 4,14 4,2 35 Vantaa (N=188) 3,97 4, Jyväskylä (N=327) 4, Kouvola (N=84) 3,92 43 Kuopio (N=161) 4, Lahti (N=121) 4,7 4,35 4 Oulu (N=22) 4,16 4, Turku (N=394) 4,23 Erinomainen

29 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 46 Suuret kaupungit (N=2618) 4,26 4, Espoo (N=239) 4,14 4,28 48 Helsinki (N=865) 4,27 4,13 46 Vantaa (N=186) 4,23 4, Jyväskylä (N=328) 4,21 45 Kouvola (N=91) 4,29 46 Kuopio (N=166) 4, Lahti (N=125) 4,22 4,39 47 Oulu (N=221) 4,32 4,22 51 Turku (N=397) 4,36 Erinomainen

30 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.1. Tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 35 Suuret kaupungit (N=2653) 4,1 4, Espoo (N=255) 3,86 4,8 37 Helsinki (N=849) 4,16 4,6 3 Vantaa (N=191) 4,1 4, Jyväskylä (N=331) 4, Kouvola (N=97) 3,94 37 Kuopio (N=175) 4, Lahti (N=128) 4,5 4,36 33 Oulu (N=227) 4,13 4,1 44 Turku (N=4) 4,25 Erinomainen

31 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=2255) 3,98 4, Espoo (N=27) 3,76 4, Helsinki (N=538) 4,8 4, Vantaa (N=191) 3,91 4, Jyväskylä (N=32) 4, Kouvola (N=13) 3, Kuopio (N=176) 3, Lahti (N=124) 4,11 4, Oulu (N=194) 3,97 4, Turku (N=339) 4,1 Erinomainen

32 Terveydenhoitajan vastaanotto 32

33 Summamuuttujat kaupungeittain Terveydenhoitajan vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki 4,47 4,49 4,4 4,52 4,55 4,47 Vantaa 4,37 4,53 Jyväskylä 4,46 Kouvola 4,42 Kuopio 4,5 Lahti Oulu Turku 4,39 4,51 4,41 4,43 4,

34 Odotusaika kaupungeittain 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, 53 Suuret kaupungit (N=4134) 4,44 4,39 53 Espoo (N=521) 4,41 4,46 56 Helsinki (N=1316) 4,49 4,36 5 Vantaa (N=287) 4,43 4,46 5 Jyväskylä (N=566) 4,39 59 Kouvola (N=162) 4,51 63 Kuopio (N=261) 4,58 48 Lahti (N=164) 4,37 4,43 43 Oulu (N=333) 4,32 4,28 48 Turku (N=524) 4,37 Erinomainen

35 Käytös kaupungeittain 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 72 Suuret kaupungit (N=4188) 4,68 4,73 7 Espoo (N=517) 4,63 4,77 79 Helsinki (N=1345) 4,77 4,74 61 Vantaa (N=288) 4,54 4,74 74 Jyväskylä (N=575) 4,71 63 Kouvola (N=163) 4,58 71 Kuopio (N=263) 4,68 63 Lahti (N=163) 4,56 4,71 66 Oulu (N=337) 4,64 4,68 7 Turku (N=537) 4,66 Erinomainen

36 Ammattitaito kaupungeittain 1.2. Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 54 Suuret kaupungit (N=4162) 4,46 4,5 5 Espoo (N=513) 4,37 4,53 62 Helsinki (N=1339) 4,56 4,48 44 Vantaa (N=287) 4,31 4,53 53 Jyväskylä (N=573) 4,45 44 Kouvola (N=16) 4,34 54 Kuopio (N=261) 4,48 48 Lahti (N=159) 4,41 4,5 53 Oulu (N=339) 4,43 4,45 53 Turku (N=531) 4,42 Erinomainen

37 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 52 Suuret kaupungit (N=4113) 4,44 4,46 47 Espoo (N=56) 4,36 4,48 58 Helsinki (N=1331) 4,53 4,45 46 Vantaa (N=28) 4,35 4,51 49 Jyväskylä (N=563) 4,42 46 Kouvola (N=155) 4,39 54 Kuopio (N=254) 4,46 46 Lahti (N=16) 4,37 4,48 5 Oulu (N=335) 4,41 4,4 51 Turku (N=529) 4,42 Erinomainen

38 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 52 Suuret kaupungit (N=3948) 4,44 4,47 48 Espoo (N=487) 4,36 4,49 59 Helsinki (N=1297) 4,54 4,44 45 Vantaa (N=264) 4,34 4,52 47 Jyväskylä (N=539) 4,4 46 Kouvola (N=145) 4,4 55 Kuopio (N=247) 4,48 45 Lahti (N=147) 4,34 4,51 46 Oulu (N=317) 4,35 4,41 51 Turku (N=55) 4,4 Erinomainen

39 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 45 Suuret kaupungit (N=3917) 4,34 4,33 41 Espoo (N=47) 4,25 4,35 51 Helsinki (N=1293) 4,42 4,34 36 Vantaa (N=269) 4,23 4,36 39 Jyväskylä (N=538) 4,32 41 Kouvola (N=15) 4,29 5 Kuopio (N=243) 4,43 41 Lahti (N=147) 4,31 4,38 39 Oulu (N=36) 4,27 4,25 46 Turku (N=51) 4,31 Erinomainen

40 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 66 Suuret kaupungit (N=4172) 4,58 4,61 64 Espoo (N=519) 4,52 4,67 71 Helsinki (N=1344) 4,67 4,59 58 Vantaa (N=288) 4,44 4,63 66 Jyväskylä (N=569) 4,6 62 Kouvola (N=159) 4,52 68 Kuopio (N=26) 4,6 58 Lahti (N=159) 4,49 4,62 63 Oulu (N=337) 4,53 4,54 63 Turku (N=537) 4,53 Erinomainen

41 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 65 Suuret kaupungit (N=4186) 4,59 4,57 64 Espoo (N=52) 4,58 4,64 67 Helsinki (N=1346) 4,6 4,53 57 Vantaa (N=287) 4,49 4,6 67 Jyväskylä (N=572) 4,61 68 Kouvola (N=161) 4,66 67 Kuopio (N=263) 4,63 64 Lahti (N=163) 4,6 4,56 63 Oulu (N=337) 4,56 4,52 66 Turku (N=537) 4,61 Erinomainen

42 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.2. Tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 57 Suuret kaupungit (N=416) 4,5 4,54 54 Espoo (N=516) 4,42 4,57 65 Helsinki (N=1328) 4,6 4,52 51 Vantaa (N=291) 4,4 4,58 54 Jyväskylä (N=571) 4,48 51 Kouvola (N=164) 4,44 59 Kuopio (N=263) 4,51 48 Lahti (N=163) 4,4 4,55 51 Oulu (N=333) 4,46 4,48 57 Turku (N=531) 4,5 Erinomainen

43 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvola-käyntinne terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 4 Suuret kaupungit (N=4131) 4,2 4,3 36 Espoo (N=525) 4,11 4,27 45 Helsinki (N=1268) 4,32 4, Vantaa (N=294) 4,13 4,35 39 Jyväskylä (N=579) 4, Kouvola (N=165) 4, Kuopio (N=264) 4, Lahti (N=165) 4,7 4,32 35 Oulu (N=343) 4,14 4,26 43 Turku (N=528) 4,21 Erinomainen

44 Muu vastaanotto 44

45 Summamuuttujat kaupungeittain Muu vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,6 4,11 4,27 4,31 4,39 4,42 4,33 4,41 4,42 Kouvola 4,6 Kuopio 3,99 Lahti 3,87 4,43 Oulu Turku 4,13 4,8 4,

46 Odotusaika kaupungeittain 8.3. Odotusaika muulle vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=142) 3,97 4,2 25 Espoo (N=8) 4, 4, Helsinki (N=6) 4,15 4,3 71 Vantaa (N=7) 4,3 4, Jyväskylä (N=18) 4,11 5 Kouvola (N=6) 4,33 33 Kuopio (N=6) 4, 4 Lahti (N=5) 3,8 4,18 44 Oulu (N=9) 3,71 4,33 43 Turku (N=23) 4,35 Erinomainen

47 Käytös kaupungeittain 9.3. Käytös muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 57 Suuret kaupungit (N=125) 4,38 4,37 71 Espoo (N=7) 4,57 4,57 58 Helsinki (N=5) 4,24 4,46 88 Vantaa (N=8) 4,34 4, Jyväskylä (N=16) 4,25 Kouvola (N=4) 5 63 Kuopio (N=8) 4, Lahti (N=4) 5 Oulu (N=8) 4,24 4, Turku (N=2) 4,2 Erinomainen

48 Ammattitaito kaupungeittain 1.3. Ammattitaito muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 53 Suuret kaupungit (N=118) 4,33 4,28 25 Espoo (N=8) 4,7 4,25 58 Helsinki (N=5) 4,42 4,4 67 Vantaa (N=6) 4,5 4, Jyväskylä (N=17) 4,29 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 4, 4 Lahti (N=5) 4,2 4,5 71 Oulu (N=7) 4,7 4, Turku (N=17) 4,12 Erinomainen

49 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=119) 4,22 4,26 29 Espoo (N=7) 4,29 4,45 52 Helsinki (N=46) 4,37 4,3 43 Vantaa (N=7) 4,26 4, Jyväskylä (N=17) 3,94 Kouvola (N=4) 3 5 Kuopio (N=6) 3,83 4 Lahti (N=5) 4, 4, Oulu (N=11) 4,9 4, Turku (N=16) 4, Erinomainen

50 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=96) 4,2 4,42 33 Espoo (N=6) 4,17 4,53 63 Helsinki (N=35) 4,46 4, Vantaa (N=8) 4, 4, Jyväskylä (N=15) 3,93 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 4,6 Lahti (N=3) 57 Oulu (N=7) 4,43 4, Turku (N=14) 3,93 Erinomainen

51 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=93) 4,17 4,27 2 Espoo (N=5) 3,8 4,25 53 Helsinki (N=36) 4,29 4, Vantaa (N=7) 3,43 4, Jyväskylä (N=13) 4,8 Kouvola (N=3) 4 Kuopio (N=5) 3,8 Lahti (N=2) 67 Oulu (N=9) 4,16 4, Turku (N=13) 4, Erinomainen

52 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 2 5 Suuret kaupungit (N=13) 4,1 4, Espoo (N=7) 4,14 4, Helsinki (N=41) 4,32 4,29 57 Vantaa (N=7) 4,57 4, Jyväskylä (N=15) 3,8 Kouvola (N=3) 3 5 Kuopio (N=6) 3,5 Lahti (N=3) 63 Oulu (N=8) 4,9 4, Turku (N=13) 3,62 Erinomainen

53 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 58 Suuret kaupungit (N=98) 4,38 4, Espoo (N=6) 4, 4,56 62 Helsinki (N=39) 4,54 4,5 67 Vantaa (N=6) 4,5 4, Jyväskylä (N=15) 4,33 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 3,8 Lahti (N=3) 5 Oulu (N=8) 4,23 4,5 46 Turku (N=13) 4,31 Erinomainen

54 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.3. Tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, -5 6 Suuret kaupungit (N=136) 4,42 4, Espoo (N=6) 3,33 4,5 7 Helsinki (N=66) 4,61 4,49 71 Vantaa (N=7) 4,71 4,6 41 Jyväskylä (N=17) 4,24 Kouvola (N=3) 7 67 Kuopio (N=6) 4,33 Lahti (N=3) 67 Oulu (N=9) 4,32 4, Turku (N=19) 4,21 Erinomainen

55 Ulkoiset olosuhteet ja henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 55

56 Summamuuttujat kaupungeittain Ulkoiset olosuhteet 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa 3,79 3,99 4,2 4,11 4,16 3,97 4,11 4,22 Jyväskylä 3,9 Kouvola 3,95 Kuopio 4,7 Lahti Oulu Turku 3,99 4,5 3,85 3,86 4,

57 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 16. Toimitilojen viihtyisyys , 2, 3, 4, 5, 21 Suuret kaupungit (N=434) 3,91 3,97 29 Espoo (N=539) 4,1 4,12 23 Helsinki (N=1376) 3,91 3,73 27 Vantaa (N=33) 4,9 4,22 15 Jyväskylä (N=594) 3,79 9 Kouvola (N=169) 3,76 2 Kuopio (N=266) 3,92 2 Lahti (N=174) 3,87 3, Oulu (N=354) 3,74 3,8 26 Turku (N=565) 3,92 Erinomainen

58 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet , 2, 3, 4, 5, 29 Suuret kaupungit (N=4317) 4,7 4,7 32 Espoo (N=528) 4,12 4,2 29 Helsinki (N=1377) 4,2 3,85 31 Vantaa (N=33) 4,14 4,22 22 Jyväskylä (N=59) 4,1 26 Kouvola (N=166) 4,13 34 Kuopio (N=264) 4,22 3 Lahti (N=173) 4,12 4,17 21 Oulu (N=355) 3,97 3,93 34 Turku (N=561) 4,12 Erinomainen

59 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä , 2, 3, 4, 5, 91 Suuret kaupungit (N=489) 4,86 4,83 91 Espoo (N=522) 4,84 4,78 85 Helsinki (N=1249) 4,79 4,8 88 Vantaa (N=29) 4,83 4,85 98 Jyväskylä (N=567) 4,98 85 Kouvola (N=169) 4,78 97 Kuopio (N=254) 4,97 93 Lahti (N=169) 4,92 4,84 93 Oulu (N=346) 4,9 4,89 93 Turku (N=523) 4,9 Erinomainen

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus##

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus## 5,0# 4,1$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# 3.#PUHELUUN#VASTANNEEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# HENKILÖKUNNAN# saiee#yhteyden#an?## Vastaajan#osoiEama# arvostus,#ystävällisyys#ja#

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL Eija Luoto, projektipäällikkö, THL Kansalliset asiakaspalautekyselyt Mitä ovat kansalliset

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015 Lohko Kenttä Pelattu Impivaara 1 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo 14 27.1.2016 10:00 PieKok Pori 17 27.1.2016 11:00 Tampere Pori 18 27.1.2016 12:00 Espoo PieKok 16 27.1.2016

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

Teuvan sosiaali- ja terveyskeskus/ vastaanotto

Teuvan sosiaali- ja terveyskeskus/ vastaanotto Teuvan sosiaali- ja terveyskeskus/ vastaanotto Eila Runsala, kotihoidon osastonhoitaja 1. ASIAKASPALVELU JA SEN LAATU... 1 2. PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN... 2 3. TYYTYMÄTTÖMYYS- JA TYYTYVÄISYYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2009 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007 ja 2008) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Elokuu 2015

Työttömyyskatsaus Elokuu 2015 Työttömyyskatsaus Elokuu 2015 Turun työttömyysaste oli elokuun lopussa 16,8 %, lisäystä edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä. Kasvu oli hieman pienempi kuin koko maan 0,9 prosenttiyksikköä. 10 suurimman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012

Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012 Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012 Pohjoisranta Burson-Marsteller Lokakuu 2012 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kunnissa on selvä tarve uudistaa asiointi- ja neuvontakäytäntöjä

Lisätiedot

Niina Nurkka Kaisu Laasonen Tuuli Mirola. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Terveysasemat

Niina Nurkka Kaisu Laasonen Tuuli Mirola. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Terveysasemat Niina Nurkka Kaisu Laasonen Tuuli Mirola ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS TERVEYSPIIRIN Terveysasemat Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 Saimaan

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita lokakuun lopussa 14576, joista miehiä 8272 ja naisia 6304. Turun työttömyysaste oli 16,0 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015 Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Turussa oli työttömiä työnhakijoita marraskuun lopussa 14696, joista miehiä 8412 ja naisia 6284. Turun työttömyysaste oli

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS TAUSTAA TERVEYS 2006 -TUTKIMUS Kirjekysely Valittujen Palojen tilaajille kesäkuussa 2006 Suomessa vastaajia 1 522 Näytteet kiintiöity iän (18+ v.) ja sukupuolen mukaan valtakunnallisesti edustaviksi Aineiston

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Terve.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Terve.fi-sivuston 20. marraskuuta - 9. joulukuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot