NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012"

Transkriptio

1 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään Vuonna 212 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa Tutkimus toteutettiin jakamalla STAKESin kyselylomake asiakkaille neuvolassa käynnin yhteydessä Tutkimuksessa tuloksia on verrattu Suurten kaupunkien yhteistulokseen 212 sekä vastaaviin vuosien 21 tuloksiin niiltä osin, kun vertailua on voitu tehdä. 2

3 Laskentaperusteet; indeksi ja summamuuttujat Tutkimuksessa esitettyjen tuloksien %-osuudet on laskettu 5 portaisesta asteikolla siten, että tyytymättömien %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehdot 1=Erittäin huono ja 2=Huono. Täysin tyytyväisten %-osuus on laskettu vaihtoehdon 5=Erinomainen antaneista vastaajista. Kokonaisindeksi on laskettu kysymyksistä 1, ja 8.1.&2.5.1&2. Summamuuttujat on laskettu seuraavista kysymyksistä: Yhteydenotto terveysasemalle: kysymykset 1 Lääkärin vastaanotto: kysymyksistä 89 lääkärin vastaanottoa koskevat kysymykset Terveydenhoitajan vastaanotto: kysymyksistä 89 terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat kysymykset Muu vastaanotto tai tutkimus: kysymyksistä 89 muuta vastaanottoa koskevat kysymykset 3

4 Tulosten tulkinnassa käytetyt kriteerit Keskiarvotulosten tulkinta asteikolla 1-5: Kokemusten osalta (kokonaisarvio, toiminnan osa-alueet): keskiarvotulos 4,2 tai sitä parempi - merkitsee erittäin hyvää toiminnan tasoa keskiarvo 3,6,1 se merkitsee hyvätasoista toimintaa, jossa on kuitenkin löydettävissä selkeitä kehittämisalueita keskiarvo 3,,5 arvio merkitsee kohtalaista toiminnan tasoa jossa on kuitenkin kehitettävää alle 3, arvio merkitsee toiminnan tasoa jossa on paljon kehitettävää 4

5 Yhteenveto Neuvoloiden palvelu katsottiin olevan kehumisen arvoista hieman koko maata enemmän Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Espoossa, Vantaalla, Kouvolassa, Lahdessa ja Turussa kehuja annetaan muuta maata vähemmän. Kokonaisindeksillä mitattuna potilastyytyväisyys on koko maata hieman paremmalla tasolla Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Keskeisin kehittämiskohde koko maassa sekä kaupungeittainkin on edelleen puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, tosin Kouvolassa, Kuopiossa ja Turussa tilanne on muuta maata parempi. Odotusaika on myös yleinen moitteen aihe ja etenkin lääkärin vastaanotolle odotusaika koetaan liian pitkäksi. Tyytymättömyyttä esiintyy myös neuvolakäynnin hyödyllisyydessä lääkärin vastaanotolla sekä toimitilojen viihtyisyydessä. Toiminnan vahvuuksia ovat erityisesti ammattitaito ja käytös, sekä henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä koettiin parhaimmaksi Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa ja Turussa. 5

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot kaupungeittain Millä vastaanotolla kävitte Suuret kaupungit yhteensä Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku Vantaa N= Lääkärin vastaanotto Terveydenhoitajan vastaanotto Laboratorio Muu vastaanotto Tapaatteko saman lääkärin N= Kyllä Tapaatteko saman terveydenhoitajan N= Kyllä Lääkärissä käyntien lukumäärä N= kertaa kertaa yli 6 kertaa Ikäluokka N= alle 15v Sukupuoli N= Nainen Mies Korkein tutkinto N= Kansa- tai peruskoulu Ammattikoulu tai yo-tutkinto Opistotaso tai amm.korkeakoulu Yliopistotutkinto tms Äidinkieli N= Suomi Ruotsi Muu

7 Palvelun arviointi 7

8 Kokonaisindeksi kaupungeittain (Laskettu n-määrillä painotettuna kysymyksistä 1, 8.1.&2.5.1 &2.) 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,35 4,33 4,28 4,36 4,41 4,31 4,23 4,39 4,34 Kouvola 4,35 Kuopio 4,41 Lahti Oulu Turku 4,29 4,4 4,29 4,24 4,

9 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a. Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni % 2% 4% 6% 8% 1% Suuret kaupungit (N=4327) Espoo (N=539) Helsinki (N=1366) Vantaa (N=34) Jyväskylä (N=595) Kouvola (N=169) Kuopio (N=266) Lahti (N=173) Oulu (N=357) Turku (N=558) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 9

10 Toiminnan vahvuudet kaupungeittain 1

11 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 1. Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös 3. Puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito Lääkärin vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla 1.1. Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla 18a.1. Tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne lääkärin vastaanotolla 11

12 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Terveydenhoitajan vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.2. Odotusaika hoitajan vastaanotolle 9.2. Käytös hoitajan vastaanotolla 1.2. Ammattitaito hoitajan vastaanotolla Tiedon saanti hoitajan vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet hoitajan vastaanotolla Terveysneuvonta hoitajan vastaanotolla Vuorovaikutus hoitajan vastaanotolla Vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla 18a.2. Tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne terveydenhoitajan vastaanotolla Muu vastaaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.3. Odotusaika muu vastaanotto 9.3. Käytös muu vastaanotto 1.3. Ammattitaito muu vastaanotto Tiedonsaanti muu vastaanotto Jatkohoito-ohjeet muu vastaanotto Terveysneuvonta muu vastaanotto Vuorovaikutus muu vastaanotto Vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla 18a.3. Tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla Ulkoiset olosuhteet Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 16. Toimitilojen viihtyisyys 17. Liikkuminen neuvolassa: opasteet ja ohjeet Palvelu äidinkielellä Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 12

13 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Helsinki: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa Espoo: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, odotusaika hoitajan vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Vantaa: Neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa Jyväskylä: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, käytös hoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus hoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 13

14 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Kouvola: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika lääkärin vastaanotolle, odotusaika hoitajan vastaanotolle, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, tiedonsaanti muulla vastaanotolla Kuopio: Odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Lahti: Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla Oulu: Vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Turku: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puhelimeen vastanneen henkilökunnan käytös, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta hoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 14

15 Yhteydenotto 15

16 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto terveysasemalle 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,31 4,2 4,27 4,29 4,36 4,23 4,16 4,3 4,3 Kouvola 4,45 Kuopio 4,39 Lahti Oulu Turku 3,91 4,26 4,3 4,12 4,

17 Yhteydenotto kaupungeittain 1. Puhelinyhteyden saaminen , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=3842) 3,94 3,77 28 Espoo (N=43) 4,6 3,86 27 Helsinki (N=1258) 3,98 3, Vantaa (N=265) 3,63 3, Jyväskylä (N=527) 3,85 43 Kouvola (N=148) 4, Kuopio (N=237) 4, Lahti (N=148) 3,83 3, Oulu (N=37) 3,64 3, Turku (N=522) 4,1 Erinomainen

18 Yhteydenotto kaupungeittain 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös , 2, 3, 4, 5, 61 Suuret kaupungit (N=3826) 4,57 49 Espoo (N=427) 4,44 65 Helsinki (N=1253) 4,61 56 Vantaa (N=266) 4,5 65 Jyväskylä (N=526) 4,63 7 Kouvola (N=147) 4,64 67 Kuopio (N=237) 4,62 59 Lahti (N=148) 4,55 47 Oulu (N=32) 4,17 4,4 64 Turku (N=52) 4,61 Erinomainen

19 Yhteydenotto kaupungeittain 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito , 2, 3, 4, 5, 51 Suuret kaupungit (N=3724) 4,43 4,34 42 Espoo (N=397) 4,32 4,44 56 Helsinki (N=1229) 4,5 4,36 45 Vantaa (N=257) 4,35 4,46 52 Jyväskylä (N=52) 4,43 51 Kouvola (N=14) 4,44 55 Kuopio (N=232) 4,47 5 Lahti (N=145) 4,41 4,42 4 Oulu (N=297) 4,5 4,31 5 Turku (N=57) 4,43 Erinomainen

20 Lääkärin vastaanotto 2

21 Summamuuttujat kaupungeittain Lääkärin vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki 3,92 4,12 4,14 4,12 4,16 4,6 Vantaa 4,1 4,18 Jyväskylä 4,9 Kouvola 4,3 Kuopio 4,19 Lahti Oulu 4,1 4,14 4,11 4,31 Turku 4,

22 Odotusaika kaupungeittain 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, -5 3 Suuret kaupungit (N=2635) 4, 3, Espoo (N=238) 3,79 3,98 34 Helsinki (N=878) 4,7 3, Vantaa (N=187) 3,89 3, Jyväskylä (N=33) 3, Kouvola (N=9) 4,9 33 Kuopio (N=169) 4, Lahti (N=126) 3,95 4,8 19 Oulu (N=222) 3,93 3,86 34 Turku (N=395) 4,11 Erinomainen

23 Käytös kaupungeittain 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 45 Suuret kaupungit (N=2648) 4,26 4, Espoo (N=242) 4,8 4,37 49 Helsinki (N=886) 4,33 4,22 36 Vantaa (N=187) 4,14 4,34 39 Jyväskylä (N=329) 4,18 36 Kouvola (N=91) 4,12 47 Kuopio (N=168) 4,32 43 Lahti (N=127) 4,27 4,47 45 Oulu (N=219) 4,29 4,28 52 Turku (N=399) 4,35 Erinomainen

24 Ammattitaito kaupungeittain 1.1. Ammattitaito lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 38 Suuret kaupungit (N=2621) 4,14 4, Espoo (N=236) 3,94 4,1 39 Helsinki (N=874) 4,18 4,11 3 Vantaa (N=187) 4,4 4,25 36 Jyväskylä (N=327) 4, Kouvola (N=93) 4,3 43 Kuopio (N=167) 4, Lahti (N=122) 4,1 4,37 34 Oulu (N=22) 4,13 4,14 45 Turku (N=395) 4,26 Erinomainen

25 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 37 Suuret kaupungit (N=2588) 4,14 4, Espoo (N=233) 3,93 4,9 37 Helsinki (N=86) 4,16 4, Vantaa (N=185) 3,96 4, Jyväskylä (N=324) 4, Kouvola (N=9) 4,1 44 Kuopio (N=165) 4, Lahti (N=124) 4,1 4,33 36 Oulu (N=218) 4,18 4,11 47 Turku (N=389) 4,26 Erinomainen

26 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 38 Suuret kaupungit (N=2454) 4,16 4, Espoo (N=217) 3,93 4,1 39 Helsinki (N=824) 4,19 4, Vantaa (N=174) 4, 4,23 36 Jyväskylä (N=39) 4, Kouvola (N=77) 4,6 43 Kuopio (N=156) 4, Lahti (N=117) 4,7 4,33 36 Oulu (N=28) 4,17 4,11 45 Turku (N=372) 4,28 Erinomainen

27 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 32 Suuret kaupungit (N=248) 4,6 4, Espoo (N=215) 3,91 3,99 34 Helsinki (N=86) 4,7 3, Vantaa (N=173) 3,92 4,7 29 Jyväskylä (N=32) 4, Kouvola (N=76) 4,7 37 Kuopio (N=153) 4, Lahti (N=19) 4,6 4,21 3 Oulu (N=23) 4,7 4, Turku (N=371) 4,13 Erinomainen

28 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, -6 4 Suuret kaupungit (N=2587) 4,11 4, Espoo (N=236) 3,89 4, Helsinki (N=856) 4,14 4,2 35 Vantaa (N=188) 3,97 4, Jyväskylä (N=327) 4, Kouvola (N=84) 3,92 43 Kuopio (N=161) 4, Lahti (N=121) 4,7 4,35 4 Oulu (N=22) 4,16 4, Turku (N=394) 4,23 Erinomainen

29 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 46 Suuret kaupungit (N=2618) 4,26 4, Espoo (N=239) 4,14 4,28 48 Helsinki (N=865) 4,27 4,13 46 Vantaa (N=186) 4,23 4, Jyväskylä (N=328) 4,21 45 Kouvola (N=91) 4,29 46 Kuopio (N=166) 4, Lahti (N=125) 4,22 4,39 47 Oulu (N=221) 4,32 4,22 51 Turku (N=397) 4,36 Erinomainen

30 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.1. Tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 35 Suuret kaupungit (N=2653) 4,1 4, Espoo (N=255) 3,86 4,8 37 Helsinki (N=849) 4,16 4,6 3 Vantaa (N=191) 4,1 4, Jyväskylä (N=331) 4, Kouvola (N=97) 3,94 37 Kuopio (N=175) 4, Lahti (N=128) 4,5 4,36 33 Oulu (N=227) 4,13 4,1 44 Turku (N=4) 4,25 Erinomainen

31 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=2255) 3,98 4, Espoo (N=27) 3,76 4, Helsinki (N=538) 4,8 4, Vantaa (N=191) 3,91 4, Jyväskylä (N=32) 4, Kouvola (N=13) 3, Kuopio (N=176) 3, Lahti (N=124) 4,11 4, Oulu (N=194) 3,97 4, Turku (N=339) 4,1 Erinomainen

32 Terveydenhoitajan vastaanotto 32

33 Summamuuttujat kaupungeittain Terveydenhoitajan vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki 4,47 4,49 4,4 4,52 4,55 4,47 Vantaa 4,37 4,53 Jyväskylä 4,46 Kouvola 4,42 Kuopio 4,5 Lahti Oulu Turku 4,39 4,51 4,41 4,43 4,

34 Odotusaika kaupungeittain 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, 53 Suuret kaupungit (N=4134) 4,44 4,39 53 Espoo (N=521) 4,41 4,46 56 Helsinki (N=1316) 4,49 4,36 5 Vantaa (N=287) 4,43 4,46 5 Jyväskylä (N=566) 4,39 59 Kouvola (N=162) 4,51 63 Kuopio (N=261) 4,58 48 Lahti (N=164) 4,37 4,43 43 Oulu (N=333) 4,32 4,28 48 Turku (N=524) 4,37 Erinomainen

35 Käytös kaupungeittain 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 72 Suuret kaupungit (N=4188) 4,68 4,73 7 Espoo (N=517) 4,63 4,77 79 Helsinki (N=1345) 4,77 4,74 61 Vantaa (N=288) 4,54 4,74 74 Jyväskylä (N=575) 4,71 63 Kouvola (N=163) 4,58 71 Kuopio (N=263) 4,68 63 Lahti (N=163) 4,56 4,71 66 Oulu (N=337) 4,64 4,68 7 Turku (N=537) 4,66 Erinomainen

36 Ammattitaito kaupungeittain 1.2. Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 54 Suuret kaupungit (N=4162) 4,46 4,5 5 Espoo (N=513) 4,37 4,53 62 Helsinki (N=1339) 4,56 4,48 44 Vantaa (N=287) 4,31 4,53 53 Jyväskylä (N=573) 4,45 44 Kouvola (N=16) 4,34 54 Kuopio (N=261) 4,48 48 Lahti (N=159) 4,41 4,5 53 Oulu (N=339) 4,43 4,45 53 Turku (N=531) 4,42 Erinomainen

37 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 52 Suuret kaupungit (N=4113) 4,44 4,46 47 Espoo (N=56) 4,36 4,48 58 Helsinki (N=1331) 4,53 4,45 46 Vantaa (N=28) 4,35 4,51 49 Jyväskylä (N=563) 4,42 46 Kouvola (N=155) 4,39 54 Kuopio (N=254) 4,46 46 Lahti (N=16) 4,37 4,48 5 Oulu (N=335) 4,41 4,4 51 Turku (N=529) 4,42 Erinomainen

38 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 52 Suuret kaupungit (N=3948) 4,44 4,47 48 Espoo (N=487) 4,36 4,49 59 Helsinki (N=1297) 4,54 4,44 45 Vantaa (N=264) 4,34 4,52 47 Jyväskylä (N=539) 4,4 46 Kouvola (N=145) 4,4 55 Kuopio (N=247) 4,48 45 Lahti (N=147) 4,34 4,51 46 Oulu (N=317) 4,35 4,41 51 Turku (N=55) 4,4 Erinomainen

39 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 45 Suuret kaupungit (N=3917) 4,34 4,33 41 Espoo (N=47) 4,25 4,35 51 Helsinki (N=1293) 4,42 4,34 36 Vantaa (N=269) 4,23 4,36 39 Jyväskylä (N=538) 4,32 41 Kouvola (N=15) 4,29 5 Kuopio (N=243) 4,43 41 Lahti (N=147) 4,31 4,38 39 Oulu (N=36) 4,27 4,25 46 Turku (N=51) 4,31 Erinomainen

40 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 66 Suuret kaupungit (N=4172) 4,58 4,61 64 Espoo (N=519) 4,52 4,67 71 Helsinki (N=1344) 4,67 4,59 58 Vantaa (N=288) 4,44 4,63 66 Jyväskylä (N=569) 4,6 62 Kouvola (N=159) 4,52 68 Kuopio (N=26) 4,6 58 Lahti (N=159) 4,49 4,62 63 Oulu (N=337) 4,53 4,54 63 Turku (N=537) 4,53 Erinomainen

41 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 65 Suuret kaupungit (N=4186) 4,59 4,57 64 Espoo (N=52) 4,58 4,64 67 Helsinki (N=1346) 4,6 4,53 57 Vantaa (N=287) 4,49 4,6 67 Jyväskylä (N=572) 4,61 68 Kouvola (N=161) 4,66 67 Kuopio (N=263) 4,63 64 Lahti (N=163) 4,6 4,56 63 Oulu (N=337) 4,56 4,52 66 Turku (N=537) 4,61 Erinomainen

42 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.2. Tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 57 Suuret kaupungit (N=416) 4,5 4,54 54 Espoo (N=516) 4,42 4,57 65 Helsinki (N=1328) 4,6 4,52 51 Vantaa (N=291) 4,4 4,58 54 Jyväskylä (N=571) 4,48 51 Kouvola (N=164) 4,44 59 Kuopio (N=263) 4,51 48 Lahti (N=163) 4,4 4,55 51 Oulu (N=333) 4,46 4,48 57 Turku (N=531) 4,5 Erinomainen

43 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvola-käyntinne terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 4 Suuret kaupungit (N=4131) 4,2 4,3 36 Espoo (N=525) 4,11 4,27 45 Helsinki (N=1268) 4,32 4, Vantaa (N=294) 4,13 4,35 39 Jyväskylä (N=579) 4, Kouvola (N=165) 4, Kuopio (N=264) 4, Lahti (N=165) 4,7 4,32 35 Oulu (N=343) 4,14 4,26 43 Turku (N=528) 4,21 Erinomainen

44 Muu vastaanotto 44

45 Summamuuttujat kaupungeittain Muu vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,6 4,11 4,27 4,31 4,39 4,42 4,33 4,41 4,42 Kouvola 4,6 Kuopio 3,99 Lahti 3,87 4,43 Oulu Turku 4,13 4,8 4,

46 Odotusaika kaupungeittain 8.3. Odotusaika muulle vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=142) 3,97 4,2 25 Espoo (N=8) 4, 4, Helsinki (N=6) 4,15 4,3 71 Vantaa (N=7) 4,3 4, Jyväskylä (N=18) 4,11 5 Kouvola (N=6) 4,33 33 Kuopio (N=6) 4, 4 Lahti (N=5) 3,8 4,18 44 Oulu (N=9) 3,71 4,33 43 Turku (N=23) 4,35 Erinomainen

47 Käytös kaupungeittain 9.3. Käytös muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 57 Suuret kaupungit (N=125) 4,38 4,37 71 Espoo (N=7) 4,57 4,57 58 Helsinki (N=5) 4,24 4,46 88 Vantaa (N=8) 4,34 4, Jyväskylä (N=16) 4,25 Kouvola (N=4) 5 63 Kuopio (N=8) 4, Lahti (N=4) 5 Oulu (N=8) 4,24 4, Turku (N=2) 4,2 Erinomainen

48 Ammattitaito kaupungeittain 1.3. Ammattitaito muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 53 Suuret kaupungit (N=118) 4,33 4,28 25 Espoo (N=8) 4,7 4,25 58 Helsinki (N=5) 4,42 4,4 67 Vantaa (N=6) 4,5 4, Jyväskylä (N=17) 4,29 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 4, 4 Lahti (N=5) 4,2 4,5 71 Oulu (N=7) 4,7 4, Turku (N=17) 4,12 Erinomainen

49 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=119) 4,22 4,26 29 Espoo (N=7) 4,29 4,45 52 Helsinki (N=46) 4,37 4,3 43 Vantaa (N=7) 4,26 4, Jyväskylä (N=17) 3,94 Kouvola (N=4) 3 5 Kuopio (N=6) 3,83 4 Lahti (N=5) 4, 4, Oulu (N=11) 4,9 4, Turku (N=16) 4, Erinomainen

50 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=96) 4,2 4,42 33 Espoo (N=6) 4,17 4,53 63 Helsinki (N=35) 4,46 4, Vantaa (N=8) 4, 4, Jyväskylä (N=15) 3,93 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 4,6 Lahti (N=3) 57 Oulu (N=7) 4,43 4, Turku (N=14) 3,93 Erinomainen

51 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=93) 4,17 4,27 2 Espoo (N=5) 3,8 4,25 53 Helsinki (N=36) 4,29 4, Vantaa (N=7) 3,43 4, Jyväskylä (N=13) 4,8 Kouvola (N=3) 4 Kuopio (N=5) 3,8 Lahti (N=2) 67 Oulu (N=9) 4,16 4, Turku (N=13) 4, Erinomainen

52 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 2 5 Suuret kaupungit (N=13) 4,1 4, Espoo (N=7) 4,14 4, Helsinki (N=41) 4,32 4,29 57 Vantaa (N=7) 4,57 4, Jyväskylä (N=15) 3,8 Kouvola (N=3) 3 5 Kuopio (N=6) 3,5 Lahti (N=3) 63 Oulu (N=8) 4,9 4, Turku (N=13) 3,62 Erinomainen

53 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 58 Suuret kaupungit (N=98) 4,38 4, Espoo (N=6) 4, 4,56 62 Helsinki (N=39) 4,54 4,5 67 Vantaa (N=6) 4,5 4, Jyväskylä (N=15) 4,33 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 3,8 Lahti (N=3) 5 Oulu (N=8) 4,23 4,5 46 Turku (N=13) 4,31 Erinomainen

54 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.3. Tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, -5 6 Suuret kaupungit (N=136) 4,42 4, Espoo (N=6) 3,33 4,5 7 Helsinki (N=66) 4,61 4,49 71 Vantaa (N=7) 4,71 4,6 41 Jyväskylä (N=17) 4,24 Kouvola (N=3) 7 67 Kuopio (N=6) 4,33 Lahti (N=3) 67 Oulu (N=9) 4,32 4, Turku (N=19) 4,21 Erinomainen

55 Ulkoiset olosuhteet ja henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 55

56 Summamuuttujat kaupungeittain Ulkoiset olosuhteet 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa 3,79 3,99 4,2 4,11 4,16 3,97 4,11 4,22 Jyväskylä 3,9 Kouvola 3,95 Kuopio 4,7 Lahti Oulu Turku 3,99 4,5 3,85 3,86 4,

57 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 16. Toimitilojen viihtyisyys , 2, 3, 4, 5, 21 Suuret kaupungit (N=434) 3,91 3,97 29 Espoo (N=539) 4,1 4,12 23 Helsinki (N=1376) 3,91 3,73 27 Vantaa (N=33) 4,9 4,22 15 Jyväskylä (N=594) 3,79 9 Kouvola (N=169) 3,76 2 Kuopio (N=266) 3,92 2 Lahti (N=174) 3,87 3, Oulu (N=354) 3,74 3,8 26 Turku (N=565) 3,92 Erinomainen

58 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet , 2, 3, 4, 5, 29 Suuret kaupungit (N=4317) 4,7 4,7 32 Espoo (N=528) 4,12 4,2 29 Helsinki (N=1377) 4,2 3,85 31 Vantaa (N=33) 4,14 4,22 22 Jyväskylä (N=59) 4,1 26 Kouvola (N=166) 4,13 34 Kuopio (N=264) 4,22 3 Lahti (N=173) 4,12 4,17 21 Oulu (N=355) 3,97 3,93 34 Turku (N=561) 4,12 Erinomainen

59 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä , 2, 3, 4, 5, 91 Suuret kaupungit (N=489) 4,86 4,83 91 Espoo (N=522) 4,84 4,78 85 Helsinki (N=1249) 4,79 4,8 88 Vantaa (N=29) 4,83 4,85 98 Jyväskylä (N=567) 4,98 85 Kouvola (N=169) 4,78 97 Kuopio (N=254) 4,97 93 Lahti (N=169) 4,92 4,84 93 Oulu (N=346) 4,9 4,89 93 Turku (N=523) 4,9 Erinomainen

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3 Profiili matkakohteittain...

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kalle Kärhä ja Vesa Tammiruusu Kalle Kärhä Vesa Tammiruusu Metsänomistajien puukauppatyytyväisyys ja siitä viestiminen Kärhä, K. & Tammiruusu,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa

ASIAKKAAN KUULEMINEN. Tornion terveyskeskus. Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa 1 Tornion terveyskeskus ASIAKKAAN KUULEMINEN Asiakaspalautteen keräämisen järjestäminen Tornion kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluissa Timo Kilpijärvi 30.7.2011 TKi 30.7.2011 ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti

Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti 1 Raportti terveysasemapilotista Oma Lääkärisi Espoontori vs. Kivenlahti Tausta Espoon kaupunki päätti kokeilla terveysasemapalvelujen järjestämisessä mallia, joka perustuu asukaspohjaiseen rahoitusmalliin,

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo.

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalityö

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen. Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009

Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen. Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009 Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimukset tavoite...3 2. Otoksen määrittelyä...3 3. Aineisto...4 4. Yhteenvetoa tuloksista...4

Lisätiedot