NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012"

Transkriptio

1 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään Vuonna 212 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa Tutkimus toteutettiin jakamalla STAKESin kyselylomake asiakkaille neuvolassa käynnin yhteydessä Tutkimuksessa tuloksia on verrattu Suurten kaupunkien yhteistulokseen 212 sekä vastaaviin vuosien 21 tuloksiin niiltä osin, kun vertailua on voitu tehdä. 2

3 Laskentaperusteet; indeksi ja summamuuttujat Tutkimuksessa esitettyjen tuloksien %-osuudet on laskettu 5 portaisesta asteikolla siten, että tyytymättömien %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehdot 1=Erittäin huono ja 2=Huono. Täysin tyytyväisten %-osuus on laskettu vaihtoehdon 5=Erinomainen antaneista vastaajista. Kokonaisindeksi on laskettu kysymyksistä 1, ja 8.1.&2.5.1&2. Summamuuttujat on laskettu seuraavista kysymyksistä: Yhteydenotto terveysasemalle: kysymykset 1 Lääkärin vastaanotto: kysymyksistä 89 lääkärin vastaanottoa koskevat kysymykset Terveydenhoitajan vastaanotto: kysymyksistä 89 terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat kysymykset Muu vastaanotto tai tutkimus: kysymyksistä 89 muuta vastaanottoa koskevat kysymykset 3

4 Tulosten tulkinnassa käytetyt kriteerit Keskiarvotulosten tulkinta asteikolla 1-5: Kokemusten osalta (kokonaisarvio, toiminnan osa-alueet): keskiarvotulos 4,2 tai sitä parempi - merkitsee erittäin hyvää toiminnan tasoa keskiarvo 3,6,1 se merkitsee hyvätasoista toimintaa, jossa on kuitenkin löydettävissä selkeitä kehittämisalueita keskiarvo 3,,5 arvio merkitsee kohtalaista toiminnan tasoa jossa on kuitenkin kehitettävää alle 3, arvio merkitsee toiminnan tasoa jossa on paljon kehitettävää 4

5 Yhteenveto Neuvoloiden palvelu katsottiin olevan kehumisen arvoista hieman koko maata enemmän Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Espoossa, Vantaalla, Kouvolassa, Lahdessa ja Turussa kehuja annetaan muuta maata vähemmän. Kokonaisindeksillä mitattuna potilastyytyväisyys on koko maata hieman paremmalla tasolla Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Keskeisin kehittämiskohde koko maassa sekä kaupungeittainkin on edelleen puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, tosin Kouvolassa, Kuopiossa ja Turussa tilanne on muuta maata parempi. Odotusaika on myös yleinen moitteen aihe ja etenkin lääkärin vastaanotolle odotusaika koetaan liian pitkäksi. Tyytymättömyyttä esiintyy myös neuvolakäynnin hyödyllisyydessä lääkärin vastaanotolla sekä toimitilojen viihtyisyydessä. Toiminnan vahvuuksia ovat erityisesti ammattitaito ja käytös, sekä henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä koettiin parhaimmaksi Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa ja Turussa. 5

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot kaupungeittain Millä vastaanotolla kävitte Suuret kaupungit yhteensä Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku Vantaa N= Lääkärin vastaanotto Terveydenhoitajan vastaanotto Laboratorio Muu vastaanotto Tapaatteko saman lääkärin N= Kyllä Tapaatteko saman terveydenhoitajan N= Kyllä Lääkärissä käyntien lukumäärä N= kertaa kertaa yli 6 kertaa Ikäluokka N= alle 15v Sukupuoli N= Nainen Mies Korkein tutkinto N= Kansa- tai peruskoulu Ammattikoulu tai yo-tutkinto Opistotaso tai amm.korkeakoulu Yliopistotutkinto tms Äidinkieli N= Suomi Ruotsi Muu

7 Palvelun arviointi 7

8 Kokonaisindeksi kaupungeittain (Laskettu n-määrillä painotettuna kysymyksistä 1, 8.1.&2.5.1 &2.) 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,35 4,33 4,28 4,36 4,41 4,31 4,23 4,39 4,34 Kouvola 4,35 Kuopio 4,41 Lahti Oulu Turku 4,29 4,4 4,29 4,24 4,

9 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a. Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni % 2% 4% 6% 8% 1% Suuret kaupungit (N=4327) Espoo (N=539) Helsinki (N=1366) Vantaa (N=34) Jyväskylä (N=595) Kouvola (N=169) Kuopio (N=266) Lahti (N=173) Oulu (N=357) Turku (N=558) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 9

10 Toiminnan vahvuudet kaupungeittain 1

11 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 1. Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös 3. Puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito Lääkärin vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla 1.1. Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla 18a.1. Tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne lääkärin vastaanotolla 11

12 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Terveydenhoitajan vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.2. Odotusaika hoitajan vastaanotolle 9.2. Käytös hoitajan vastaanotolla 1.2. Ammattitaito hoitajan vastaanotolla Tiedon saanti hoitajan vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet hoitajan vastaanotolla Terveysneuvonta hoitajan vastaanotolla Vuorovaikutus hoitajan vastaanotolla Vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla 18a.2. Tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne terveydenhoitajan vastaanotolla Muu vastaaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.3. Odotusaika muu vastaanotto 9.3. Käytös muu vastaanotto 1.3. Ammattitaito muu vastaanotto Tiedonsaanti muu vastaanotto Jatkohoito-ohjeet muu vastaanotto Terveysneuvonta muu vastaanotto Vuorovaikutus muu vastaanotto Vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla 18a.3. Tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla Ulkoiset olosuhteet Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 16. Toimitilojen viihtyisyys 17. Liikkuminen neuvolassa: opasteet ja ohjeet Palvelu äidinkielellä Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 12

13 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Helsinki: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa Espoo: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, odotusaika hoitajan vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Vantaa: Neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa Jyväskylä: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, käytös hoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus hoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 13

14 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Kouvola: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika lääkärin vastaanotolle, odotusaika hoitajan vastaanotolle, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, tiedonsaanti muulla vastaanotolla Kuopio: Odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Lahti: Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys muulla vastaanotolla Oulu: Vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Turku: Puhelinyhteyden saaminen neuvolaan, puhelimeen vastanneen henkilökunnan käytös, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys lääkärin vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta hoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituuden riittävyys hoitajan vastaanotolla, tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla, neuvolakäynnin hyödyllisyys terveydenhoitajan vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen neuvolassa, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 14

15 Yhteydenotto 15

16 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto terveysasemalle 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,31 4,2 4,27 4,29 4,36 4,23 4,16 4,3 4,3 Kouvola 4,45 Kuopio 4,39 Lahti Oulu Turku 3,91 4,26 4,3 4,12 4,

17 Yhteydenotto kaupungeittain 1. Puhelinyhteyden saaminen , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=3842) 3,94 3,77 28 Espoo (N=43) 4,6 3,86 27 Helsinki (N=1258) 3,98 3, Vantaa (N=265) 3,63 3, Jyväskylä (N=527) 3,85 43 Kouvola (N=148) 4, Kuopio (N=237) 4, Lahti (N=148) 3,83 3, Oulu (N=37) 3,64 3, Turku (N=522) 4,1 Erinomainen

18 Yhteydenotto kaupungeittain 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös , 2, 3, 4, 5, 61 Suuret kaupungit (N=3826) 4,57 49 Espoo (N=427) 4,44 65 Helsinki (N=1253) 4,61 56 Vantaa (N=266) 4,5 65 Jyväskylä (N=526) 4,63 7 Kouvola (N=147) 4,64 67 Kuopio (N=237) 4,62 59 Lahti (N=148) 4,55 47 Oulu (N=32) 4,17 4,4 64 Turku (N=52) 4,61 Erinomainen

19 Yhteydenotto kaupungeittain 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito , 2, 3, 4, 5, 51 Suuret kaupungit (N=3724) 4,43 4,34 42 Espoo (N=397) 4,32 4,44 56 Helsinki (N=1229) 4,5 4,36 45 Vantaa (N=257) 4,35 4,46 52 Jyväskylä (N=52) 4,43 51 Kouvola (N=14) 4,44 55 Kuopio (N=232) 4,47 5 Lahti (N=145) 4,41 4,42 4 Oulu (N=297) 4,5 4,31 5 Turku (N=57) 4,43 Erinomainen

20 Lääkärin vastaanotto 2

21 Summamuuttujat kaupungeittain Lääkärin vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki 3,92 4,12 4,14 4,12 4,16 4,6 Vantaa 4,1 4,18 Jyväskylä 4,9 Kouvola 4,3 Kuopio 4,19 Lahti Oulu 4,1 4,14 4,11 4,31 Turku 4,

22 Odotusaika kaupungeittain 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, -5 3 Suuret kaupungit (N=2635) 4, 3, Espoo (N=238) 3,79 3,98 34 Helsinki (N=878) 4,7 3, Vantaa (N=187) 3,89 3, Jyväskylä (N=33) 3, Kouvola (N=9) 4,9 33 Kuopio (N=169) 4, Lahti (N=126) 3,95 4,8 19 Oulu (N=222) 3,93 3,86 34 Turku (N=395) 4,11 Erinomainen

23 Käytös kaupungeittain 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 45 Suuret kaupungit (N=2648) 4,26 4, Espoo (N=242) 4,8 4,37 49 Helsinki (N=886) 4,33 4,22 36 Vantaa (N=187) 4,14 4,34 39 Jyväskylä (N=329) 4,18 36 Kouvola (N=91) 4,12 47 Kuopio (N=168) 4,32 43 Lahti (N=127) 4,27 4,47 45 Oulu (N=219) 4,29 4,28 52 Turku (N=399) 4,35 Erinomainen

24 Ammattitaito kaupungeittain 1.1. Ammattitaito lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 38 Suuret kaupungit (N=2621) 4,14 4, Espoo (N=236) 3,94 4,1 39 Helsinki (N=874) 4,18 4,11 3 Vantaa (N=187) 4,4 4,25 36 Jyväskylä (N=327) 4, Kouvola (N=93) 4,3 43 Kuopio (N=167) 4, Lahti (N=122) 4,1 4,37 34 Oulu (N=22) 4,13 4,14 45 Turku (N=395) 4,26 Erinomainen

25 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 37 Suuret kaupungit (N=2588) 4,14 4, Espoo (N=233) 3,93 4,9 37 Helsinki (N=86) 4,16 4, Vantaa (N=185) 3,96 4, Jyväskylä (N=324) 4, Kouvola (N=9) 4,1 44 Kuopio (N=165) 4, Lahti (N=124) 4,1 4,33 36 Oulu (N=218) 4,18 4,11 47 Turku (N=389) 4,26 Erinomainen

26 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 38 Suuret kaupungit (N=2454) 4,16 4, Espoo (N=217) 3,93 4,1 39 Helsinki (N=824) 4,19 4, Vantaa (N=174) 4, 4,23 36 Jyväskylä (N=39) 4, Kouvola (N=77) 4,6 43 Kuopio (N=156) 4, Lahti (N=117) 4,7 4,33 36 Oulu (N=28) 4,17 4,11 45 Turku (N=372) 4,28 Erinomainen

27 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 32 Suuret kaupungit (N=248) 4,6 4, Espoo (N=215) 3,91 3,99 34 Helsinki (N=86) 4,7 3, Vantaa (N=173) 3,92 4,7 29 Jyväskylä (N=32) 4, Kouvola (N=76) 4,7 37 Kuopio (N=153) 4, Lahti (N=19) 4,6 4,21 3 Oulu (N=23) 4,7 4, Turku (N=371) 4,13 Erinomainen

28 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, -6 4 Suuret kaupungit (N=2587) 4,11 4, Espoo (N=236) 3,89 4, Helsinki (N=856) 4,14 4,2 35 Vantaa (N=188) 3,97 4, Jyväskylä (N=327) 4, Kouvola (N=84) 3,92 43 Kuopio (N=161) 4, Lahti (N=121) 4,7 4,35 4 Oulu (N=22) 4,16 4, Turku (N=394) 4,23 Erinomainen

29 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 46 Suuret kaupungit (N=2618) 4,26 4, Espoo (N=239) 4,14 4,28 48 Helsinki (N=865) 4,27 4,13 46 Vantaa (N=186) 4,23 4, Jyväskylä (N=328) 4,21 45 Kouvola (N=91) 4,29 46 Kuopio (N=166) 4, Lahti (N=125) 4,22 4,39 47 Oulu (N=221) 4,32 4,22 51 Turku (N=397) 4,36 Erinomainen

30 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.1. Tyytyväisyys saatuun hoitoon lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 35 Suuret kaupungit (N=2653) 4,1 4, Espoo (N=255) 3,86 4,8 37 Helsinki (N=849) 4,16 4,6 3 Vantaa (N=191) 4,1 4, Jyväskylä (N=331) 4, Kouvola (N=97) 3,94 37 Kuopio (N=175) 4, Lahti (N=128) 4,5 4,36 33 Oulu (N=227) 4,13 4,1 44 Turku (N=4) 4,25 Erinomainen

31 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvolakäyntinne lääkärin vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=2255) 3,98 4, Espoo (N=27) 3,76 4, Helsinki (N=538) 4,8 4, Vantaa (N=191) 3,91 4, Jyväskylä (N=32) 4, Kouvola (N=13) 3, Kuopio (N=176) 3, Lahti (N=124) 4,11 4, Oulu (N=194) 3,97 4, Turku (N=339) 4,1 Erinomainen

32 Terveydenhoitajan vastaanotto 32

33 Summamuuttujat kaupungeittain Terveydenhoitajan vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki 4,47 4,49 4,4 4,52 4,55 4,47 Vantaa 4,37 4,53 Jyväskylä 4,46 Kouvola 4,42 Kuopio 4,5 Lahti Oulu Turku 4,39 4,51 4,41 4,43 4,

34 Odotusaika kaupungeittain 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, 53 Suuret kaupungit (N=4134) 4,44 4,39 53 Espoo (N=521) 4,41 4,46 56 Helsinki (N=1316) 4,49 4,36 5 Vantaa (N=287) 4,43 4,46 5 Jyväskylä (N=566) 4,39 59 Kouvola (N=162) 4,51 63 Kuopio (N=261) 4,58 48 Lahti (N=164) 4,37 4,43 43 Oulu (N=333) 4,32 4,28 48 Turku (N=524) 4,37 Erinomainen

35 Käytös kaupungeittain 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 72 Suuret kaupungit (N=4188) 4,68 4,73 7 Espoo (N=517) 4,63 4,77 79 Helsinki (N=1345) 4,77 4,74 61 Vantaa (N=288) 4,54 4,74 74 Jyväskylä (N=575) 4,71 63 Kouvola (N=163) 4,58 71 Kuopio (N=263) 4,68 63 Lahti (N=163) 4,56 4,71 66 Oulu (N=337) 4,64 4,68 7 Turku (N=537) 4,66 Erinomainen

36 Ammattitaito kaupungeittain 1.2. Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 54 Suuret kaupungit (N=4162) 4,46 4,5 5 Espoo (N=513) 4,37 4,53 62 Helsinki (N=1339) 4,56 4,48 44 Vantaa (N=287) 4,31 4,53 53 Jyväskylä (N=573) 4,45 44 Kouvola (N=16) 4,34 54 Kuopio (N=261) 4,48 48 Lahti (N=159) 4,41 4,5 53 Oulu (N=339) 4,43 4,45 53 Turku (N=531) 4,42 Erinomainen

37 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 52 Suuret kaupungit (N=4113) 4,44 4,46 47 Espoo (N=56) 4,36 4,48 58 Helsinki (N=1331) 4,53 4,45 46 Vantaa (N=28) 4,35 4,51 49 Jyväskylä (N=563) 4,42 46 Kouvola (N=155) 4,39 54 Kuopio (N=254) 4,46 46 Lahti (N=16) 4,37 4,48 5 Oulu (N=335) 4,41 4,4 51 Turku (N=529) 4,42 Erinomainen

38 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 52 Suuret kaupungit (N=3948) 4,44 4,47 48 Espoo (N=487) 4,36 4,49 59 Helsinki (N=1297) 4,54 4,44 45 Vantaa (N=264) 4,34 4,52 47 Jyväskylä (N=539) 4,4 46 Kouvola (N=145) 4,4 55 Kuopio (N=247) 4,48 45 Lahti (N=147) 4,34 4,51 46 Oulu (N=317) 4,35 4,41 51 Turku (N=55) 4,4 Erinomainen

39 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 45 Suuret kaupungit (N=3917) 4,34 4,33 41 Espoo (N=47) 4,25 4,35 51 Helsinki (N=1293) 4,42 4,34 36 Vantaa (N=269) 4,23 4,36 39 Jyväskylä (N=538) 4,32 41 Kouvola (N=15) 4,29 5 Kuopio (N=243) 4,43 41 Lahti (N=147) 4,31 4,38 39 Oulu (N=36) 4,27 4,25 46 Turku (N=51) 4,31 Erinomainen

40 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 66 Suuret kaupungit (N=4172) 4,58 4,61 64 Espoo (N=519) 4,52 4,67 71 Helsinki (N=1344) 4,67 4,59 58 Vantaa (N=288) 4,44 4,63 66 Jyväskylä (N=569) 4,6 62 Kouvola (N=159) 4,52 68 Kuopio (N=26) 4,6 58 Lahti (N=159) 4,49 4,62 63 Oulu (N=337) 4,53 4,54 63 Turku (N=537) 4,53 Erinomainen

41 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 65 Suuret kaupungit (N=4186) 4,59 4,57 64 Espoo (N=52) 4,58 4,64 67 Helsinki (N=1346) 4,6 4,53 57 Vantaa (N=287) 4,49 4,6 67 Jyväskylä (N=572) 4,61 68 Kouvola (N=161) 4,66 67 Kuopio (N=263) 4,63 64 Lahti (N=163) 4,6 4,56 63 Oulu (N=337) 4,56 4,52 66 Turku (N=537) 4,61 Erinomainen

42 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.2. Tyytyväisyys saatuun hoitoon terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 57 Suuret kaupungit (N=416) 4,5 4,54 54 Espoo (N=516) 4,42 4,57 65 Helsinki (N=1328) 4,6 4,52 51 Vantaa (N=291) 4,4 4,58 54 Jyväskylä (N=571) 4,48 51 Kouvola (N=164) 4,44 59 Kuopio (N=263) 4,51 48 Lahti (N=163) 4,4 4,55 51 Oulu (N=333) 4,46 4,48 57 Turku (N=531) 4,5 Erinomainen

43 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19b. Kuinka hyödyllinen oli tämänkertainen neuvola-käyntinne terveydenhoitajan vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 4 Suuret kaupungit (N=4131) 4,2 4,3 36 Espoo (N=525) 4,11 4,27 45 Helsinki (N=1268) 4,32 4, Vantaa (N=294) 4,13 4,35 39 Jyväskylä (N=579) 4, Kouvola (N=165) 4, Kuopio (N=264) 4, Lahti (N=165) 4,7 4,32 35 Oulu (N=343) 4,14 4,26 43 Turku (N=528) 4,21 Erinomainen

44 Muu vastaanotto 44

45 Summamuuttujat kaupungeittain Muu vastaanotto 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä 4,6 4,11 4,27 4,31 4,39 4,42 4,33 4,41 4,42 Kouvola 4,6 Kuopio 3,99 Lahti 3,87 4,43 Oulu Turku 4,13 4,8 4,

46 Odotusaika kaupungeittain 8.3. Odotusaika muulle vastaanotolle , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=142) 3,97 4,2 25 Espoo (N=8) 4, 4, Helsinki (N=6) 4,15 4,3 71 Vantaa (N=7) 4,3 4, Jyväskylä (N=18) 4,11 5 Kouvola (N=6) 4,33 33 Kuopio (N=6) 4, 4 Lahti (N=5) 3,8 4,18 44 Oulu (N=9) 3,71 4,33 43 Turku (N=23) 4,35 Erinomainen

47 Käytös kaupungeittain 9.3. Käytös muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 57 Suuret kaupungit (N=125) 4,38 4,37 71 Espoo (N=7) 4,57 4,57 58 Helsinki (N=5) 4,24 4,46 88 Vantaa (N=8) 4,34 4, Jyväskylä (N=16) 4,25 Kouvola (N=4) 5 63 Kuopio (N=8) 4, Lahti (N=4) 5 Oulu (N=8) 4,24 4, Turku (N=2) 4,2 Erinomainen

48 Ammattitaito kaupungeittain 1.3. Ammattitaito muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 53 Suuret kaupungit (N=118) 4,33 4,28 25 Espoo (N=8) 4,7 4,25 58 Helsinki (N=5) 4,42 4,4 67 Vantaa (N=6) 4,5 4, Jyväskylä (N=17) 4,29 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 4, 4 Lahti (N=5) 4,2 4,5 71 Oulu (N=7) 4,7 4, Turku (N=17) 4,12 Erinomainen

49 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=119) 4,22 4,26 29 Espoo (N=7) 4,29 4,45 52 Helsinki (N=46) 4,37 4,3 43 Vantaa (N=7) 4,26 4, Jyväskylä (N=17) 3,94 Kouvola (N=4) 3 5 Kuopio (N=6) 3,83 4 Lahti (N=5) 4, 4, Oulu (N=11) 4,9 4, Turku (N=16) 4, Erinomainen

50 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=96) 4,2 4,42 33 Espoo (N=6) 4,17 4,53 63 Helsinki (N=35) 4,46 4, Vantaa (N=8) 4, 4, Jyväskylä (N=15) 3,93 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 4,6 Lahti (N=3) 57 Oulu (N=7) 4,43 4, Turku (N=14) 3,93 Erinomainen

51 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit (N=93) 4,17 4,27 2 Espoo (N=5) 3,8 4,25 53 Helsinki (N=36) 4,29 4, Vantaa (N=7) 3,43 4, Jyväskylä (N=13) 4,8 Kouvola (N=3) 4 Kuopio (N=5) 3,8 Lahti (N=2) 67 Oulu (N=9) 4,16 4, Turku (N=13) 4, Erinomainen

52 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 2 5 Suuret kaupungit (N=13) 4,1 4, Espoo (N=7) 4,14 4, Helsinki (N=41) 4,32 4,29 57 Vantaa (N=7) 4,57 4, Jyväskylä (N=15) 3,8 Kouvola (N=3) 3 5 Kuopio (N=6) 3,5 Lahti (N=3) 63 Oulu (N=8) 4,9 4, Turku (N=13) 3,62 Erinomainen

53 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, 58 Suuret kaupungit (N=98) 4,38 4, Espoo (N=6) 4, 4,56 62 Helsinki (N=39) 4,54 4,5 67 Vantaa (N=6) 4,5 4, Jyväskylä (N=15) 4,33 Kouvola (N=3) 6 Kuopio (N=5) 3,8 Lahti (N=3) 5 Oulu (N=8) 4,23 4,5 46 Turku (N=13) 4,31 Erinomainen

54 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18a.3. Tyytyväisyys saatuun hoitoon muulla vastaanotolla , 2, 3, 4, 5, -5 6 Suuret kaupungit (N=136) 4,42 4, Espoo (N=6) 3,33 4,5 7 Helsinki (N=66) 4,61 4,49 71 Vantaa (N=7) 4,71 4,6 41 Jyväskylä (N=17) 4,24 Kouvola (N=3) 7 67 Kuopio (N=6) 4,33 Lahti (N=3) 67 Oulu (N=9) 4,32 4, Turku (N=19) 4,21 Erinomainen

55 Ulkoiset olosuhteet ja henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 55

56 Summamuuttujat kaupungeittain Ulkoiset olosuhteet 1, 2, 3, 4, 5, Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa 3,79 3,99 4,2 4,11 4,16 3,97 4,11 4,22 Jyväskylä 3,9 Kouvola 3,95 Kuopio 4,7 Lahti Oulu Turku 3,99 4,5 3,85 3,86 4,

57 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 16. Toimitilojen viihtyisyys , 2, 3, 4, 5, 21 Suuret kaupungit (N=434) 3,91 3,97 29 Espoo (N=539) 4,1 4,12 23 Helsinki (N=1376) 3,91 3,73 27 Vantaa (N=33) 4,9 4,22 15 Jyväskylä (N=594) 3,79 9 Kouvola (N=169) 3,76 2 Kuopio (N=266) 3,92 2 Lahti (N=174) 3,87 3, Oulu (N=354) 3,74 3,8 26 Turku (N=565) 3,92 Erinomainen

58 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet , 2, 3, 4, 5, 29 Suuret kaupungit (N=4317) 4,7 4,7 32 Espoo (N=528) 4,12 4,2 29 Helsinki (N=1377) 4,2 3,85 31 Vantaa (N=33) 4,14 4,22 22 Jyväskylä (N=59) 4,1 26 Kouvola (N=166) 4,13 34 Kuopio (N=264) 4,22 3 Lahti (N=173) 4,12 4,17 21 Oulu (N=355) 3,97 3,93 34 Turku (N=561) 4,12 Erinomainen

59 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä , 2, 3, 4, 5, 91 Suuret kaupungit (N=489) 4,86 4,83 91 Espoo (N=522) 4,84 4,78 85 Helsinki (N=1249) 4,79 4,8 88 Vantaa (N=29) 4,83 4,85 98 Jyväskylä (N=567) 4,98 85 Kouvola (N=169) 4,78 97 Kuopio (N=254) 4,97 93 Lahti (N=169) 4,92 4,84 93 Oulu (N=346) 4,9 4,89 93 Turku (N=523) 4,9 Erinomainen

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus##

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus## 5,0# 4,1$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# 3.#PUHELUUN#VASTANNEEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# HENKILÖKUNNAN# saiee#yhteyden#an?## Vastaajan#osoiEama# arvostus,#ystävällisyys#ja#

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Kiuruvesi. Kuntaraportti

Kiuruvesi. Kuntaraportti Kiuruvesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Terveysasemien vaihdot Tampereella

Terveysasemien vaihdot Tampereella Terveysasemien vaihdot Tampereella 2011 2015 Terveysasemien sisäisten vaihtojen määrät ja syyt Annika Sallinen 1 Avopalveluiden hallinto Taustasta ja aineistosta Terveyskeskusten vaihto ollut mahdollista

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Tarkastelussa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalvelu Visa Pitkänen, Tutkija visa.pitkanen@kela.fi Kelan tutkimus 19.1.2017 Tausta Kelan järjestämää

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

HOIDON JATKUVUUS. Seppo Voutilainen Ei sidonnaisuuksia

HOIDON JATKUVUUS. Seppo Voutilainen Ei sidonnaisuuksia HOIDON JATKUVUUS Seppo Voutilainen 13.5.2016 Ei sidonnaisuuksia Shortell (1976): Hoidon jatkuvuuden viisi ominaisuutta Keskityn nyt vain niistä ensimmäiseen eli: Missä määrin ensimmäisellä käynnillä tavattu

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot