Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö"

Transkriptio

1 Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry

2 Taloyhtiön toimielinten roolijako Yhtiökokouksen rooli Hallituksen rooli Puheenjohtajan rooli hallituksessa Hyvä puheenjohtaja on enemmän kuin puoli hallitusta

3 Hyvän puheenjohtajan ominaisuuksia on uskottava ja luottamusta herättävä paneutuu tehtäväänsä osaa johtaa puhetta yksi suu ja kaksi korvaa toimii parhaiten annettava muille mahdollisuus keskusteluun, mutta samalla pidettävä heidät asiassa oltava selvä visio siitä mihin pyritään ja mitä päätöstä tavoitellaan osaa johdatella kokousta konsensuksen suuntaan ja pystyy kiteyttämään asiat selkeiden ja ymmärrettävien päätösten tekeminen on hallituksen keskeisin asia

4 Taloyhtiön tavoitteet omaisuudenhoidolle Asuntoyhtiöllä oltava selkeä osakkaiden enemmistön hyväksymä kiinteistönpitostrategia pohjana hallitustyöskentelylle Yhteinen tavoitetila on etsittävä asukasinfotilaisuuksien, kyselyn ja muiden virallisten ja epävirallisten keskustelujen kautta Hallituksella ja puheenjohtajalla tässä ratkaiseva rooli Puheenjohtajan muistettava säilyttää objektiivisuus asioihin liika omien intressien ajaminen vie uskottavuuden Ei ole väliä, tehdäänkö jotain vai ollaanko tekemättä pääasia on että toiminta on tietoista ja suunnitelmallista ja sillä on osakkaiden enemmistön tuki

5 Hallituksen puheenjohtajan rooli Kokousten valmistelu ja johtaminen valvoa, että hallitus täyttää sille kuuluvat tehtävät ja kokoontuu riittävän usein vastata asioiden valmistelusta ja niihin perehtymisestä yhteistyössä isännöitsijän kanssa johtaa hallituksen kokousta, varmistaa hallituksen päätöksentekokyky ja luoda kokouskuri ratkaista asia äänten mennessä tasan asiakysymyksissä allekirjoittaa hallituksen kokouksen pöytäkirja kirjoittaa yhtiön toiminimi yhtiöjärjestyksen perusteella Päätösten täytäntöönpano, valvonta ja kehittäminen valvoa päätösten täytäntöönpanoa varmistaa taloyhtiön strategian toteutuminen huolehtia kaikkien jäsenten tiedonsaannista perehdytyksellä ja koulutuksella pitää tilikauden aikana tarvittaessa yhteyttä tilintarkastajiin Lähde: Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

6 Isännöinnin rooli Isännöintipalvelun sisältö määritellään isännöintisopimuksessa. Yleisesti palvelu sisältää mm. juoksevien asioiden hoitoa, operatiivista johtamista ja asukaspalveluiden järjestämistä Toimivalle johdolle annettava riittävät mahdollisuudet hoitaa tehtäväänsä riittävät resurssit selkeä työnjako hallituksen ja isännöitsijän kesken Isännöitsijän ydintehtävä on johtaa taloyhtiötä hallituksen kanssa. Tukiorganisaatio palvelee osakkaita ja asukkaita. Lähde: Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

7 Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyön ydinasiat 1 molemminpuolinen luottamus ehdottoman tärkeää isännöitsijä hoitaa keskimäärin 20 yhtiön asioita tämäkin on ymmärrettävä rajoitteena isännöitsijä valmistelee asiat pj:n kanssa keskusteluja käyden jos kokous kestää yli 2 tuntia, on asiat huonosti valmisteltu tai puheenjohtaja ei ole tehtäviensä tasalla

8 Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyön ydinasiat 2 isännöitsijä on yksi persoona ja kaikki puheenjohtajat ovat erilaisia yhteistyö vaatii molemmilta nöyryyttä ja kykyä aistia henkilökemioiden mahdolliset törmäyspaikat tasavertainen kumppanuus takaa parhaan lopputuloksen yhteistyölle isännöitsijä saattaa yrittää pj:n alistamista panttaamalla tietoa vallanhakuinen ja äänestään nauttiva puheenjohtaja tekee saman asemansa avulla isännöitsijän takana on aina hänen organisaationsa - isännöinti ei ole yhden miehen tai naisen show

9 Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyön ydinasiat 3 Joka alkaa miettimään valtansa määrää, on jo hakoteillä. Hallituksen puheenjohtaja on eräällä tavalla isännöitsijän esimies hänen tehtävänsä on luoda isännöitsijälle onnistumisen edellytykset. Hyvä ja tehtävänsä osaava puheenjohtaja ei koskaan puukota isännöitsijää selkään Jos sanomista on, asiat käsitellään kahden kesken, eikä pisteitä kerätä haukkumalla isännöitsijää koko hallituksen edessä Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä luovat yhtiön toimintatavat ja fiiliksen

10 Matti Willamo

11 Isännöitsijän ajankäytön rajat Ne 19 muuta yhtiötä, joissa saattaa olla tulenpalavan kiireellisiä asioita Isännöitsijän perhekin vaatii oman aikansa Isännöitsijän pitää hoitaa omaa kuntoaankin

12 Mitä isännöintitoimistolle maksettavalla rahalla saa? Esimerkki Isännöintipalvelun hinta Palvelun hinta ilman veroa Isännöitsijän palkan osuus Isännöitsijän bruttopalkka Palkka sisältäen sivukulut Isännöitsijän tuntipalkka (jakaja 158) Isännöitsijän työaikaa taloyhtiölle/kk 500 /kk sis. alv 22% 410 /kk 40%, 164 /kk 3000 /kk 5250 /kk 33 5 tuntia Esimerkissä on lähdetty siitä, että vahvasti tukiorganisaatioon tukeutuvassa isännöintiyrityksessä voidaan yksittäisen isännöintikohteen tuotoista kohdistaa isännöitsijälle vain 40% tukiorganisaatiolle jäädessä loput 60%. Laskelma ei sisällä katetta lainkaan. On siis syytä tarkkaan miettiä mihin ja miten yhteinen aika käytetään.

13