Isännöinnin ammattilaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi"

Transkriptio

1 Isännöinnin ammattilaiset 2010

2 Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy mm. toimihenkilöitä, asiantuntijoita ja yritysten johtoa. Koulutusalueet Isännöinti, taloushallinto ja asuminen Liikkeenjohto, kiinteistöliiketoiminta ja kansainvälistyminen Kiinteistönvälitys ja -arviointi Kiinteistön kunto ja ylläpito Rakennuttaminen ja yhdyskuntatalous Asiakaspalvelu, viestintä ja tietotekniikka Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinteistöalan Koulutussäätiön toiminta-ajatuksena on olla kiinteistöalan johtava ammatillinen ja työelämän koulutusyksikkö. Koulutuksen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten oppilaitosten sekä korkeakoulu- ja yliopistoyksiköiden kanssa. Säätiön toiminta on yleishyödyllistä. Vuoden 1993 alusta koulutustoiminnasta on vastannut Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, joka on opetushallituksen valvoma valtakunnallinen erikoisoppilaitos. Ammattitutkintokoulutus on osa virallista koulutusjärjestelmää. Muu pitkäkestoinen koulutus on osa toimialan sisäistä tutkintojärjestelmää. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Koulutuskeskus on toiminta-ajatuksensa mukaisesti johtava kiinteistöalan ajankohtaiskoulutusyksikkö. Koulutustoiminta on jatko-, uudelleen- ja täydennyskoulutusta. Toimintaan kuuluu julkisten koulutusten, tilauskoulutusten sekä seminaarien järjestäminen. Päätoimialansa lisäksi Koulutuskeskus tarjoaa konsultointi- ja henkilöstövalintapalveluja, harjoittaa alan tutkimus- ja kustannustoimintaa sekä järjestää alaan liittyvää kansainvälistä koulutusta.

3 1 SISÄLTÖ Johdanto...2 Isännöintiala Suomessa...3 Yhteenveto ja johtopäätökset...4 Tulokset...6 Vastaajat...6 Työhistoria...7 Työn sisältö...9 Suositteleminen Työaika ja työmäärä Työajan jakautuminen eri tehtäviin Kokoukset Tyytyväisyys työaikoihin Työajan käyttöä koskevat arviot Työssä jaksaminen Ansiot Ansiotulot vuonna 2009 (palkansaajat) Ansiotulot vuonna 2009 (yrittäjät) Muutokset ansiotasossa Tyytyväisyys omaan ansiotasoon Tulevaisuuden näkymät Isännöintialan haasteet... 32

4 2 Johdanto Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutussäätiö Isännöintiala on suuren murroksen edessä sekä talojen, asukkaiden että isännöitsijöiden ikääntyessä. Asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset ja uudet tekniset ratkaisut luovat painetta kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluja. Samaan aikaan ympäristötietoisuus ja energiatehokkuusvaatimukset haastavat isännöitsijöiden osaamisen. Kiinko on teettänyt Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen toista kertaa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna Tutkimukset ovat vertailukelpoisia vaikka osa kysymyksistä on vaihtunut. Tutkimuksessa selvitetään, miten isännöitsijät itse kokevat ammattinsa ja työnsä. Tulemme jatkossakin teettämään tutkimuksen säännöllisin välein saadaksemme vertailukelpoista tietoa alan kehityksestä. Tutkimuksen toteutti Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimeksiannosta Promenade Research Oy. Kiinteistöalan Koulutussäätiö rahoitti tutkimuksen. Kysely laadittiin työryhmässä, johon kuuluivat: toimitusjohtaja Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutussäätiö kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen, Kiinteistöalan Koulutussäätiö markkinointijohtaja Kimmo Karvinen, Promenade Research Oy tutkimuspäällikkö Pekka Harjunkoski, Promenade Research Oy kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Suomen Isännöintiliitto ry toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Suomen Isännöintiliitto ry. Lisäksi raportin kirjoittamiseen osallistuivat Suomen Isännöintiliitto ry:stä viestintäpäällikkö Marjut Joensuu ja tiedottaja Minna Juvonen. Uudistamme tässä viimekertaisen raportin toiveen, että voimme tehdä alasta houkuttelevan työpaikan kumoamalla vääriä käsityksiä, joita isännöitsijän ammatista on. Isännöintiala on elävä, monipuolinen ja haastava. Se tarjoaa erilaisia työtehtäviä kiinteistöjen johtamisen parissa niin tekniikasta, taloudesta, hallinnosta, viestinnästä kuin ihmisistäkin kiinnostuneille. Isännöitsijät ovat edelleen työhönsä erittäin tyytyväisiä ja palkkauskin on kohtuullinen. Vastaajien osoitteiden lähteenä käytettiin Kiinko-rekisteriä (Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n asiakasrekisteri) ja Isännöintiliiton jäsenrekisteriä. Vastaajat olivat nähneet paljon vaivaa ja antoivat perusteltuja ja pohdittuja vastauksia myös sanallisiin avokysymyksiin. Kiitämme kaikkia tutkimukseen vastanneita, kyselyn laatijoita ja toteuttajia! Helsingissä KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ Keijo Kaivanto toimitusjohtaja, rehtori

5 3 Isännöintiala Suomessa Marjut Joensuu, Suomen Isännöintiliitto ry Isännöinti on asiantuntijapalvelua, joka kehittää taloyhtiöiden arjen sujuvuutta, asumisviihtyvyyttä ja arvoa. Isännöinnin sisältö, laatu, laajuus ja hinnoitteluperusteet sovitaan isännöintisopimuksessa. Suomessa on noin asunto-osakeyhtiötä, joissa asuu noin kaksi miljoonaa suomalaista. Asuntoosakeyhtiöiden lisäksi isännöintiä tehdään vuokrataloyhtiöissä, kiinteistöyhtiöissä ja muissa kiinteistönjohtotehtävissä. Isännöintiala työllistää Suomessa suoraan reilut henkilöä. Päätoimisena isännöitsijänä työskentelee noin henkilöä. Isännöintiyrityksiä on maassamme noin 800. Vuonna 2009 isännöintiyrityksiin palkattiin 320 isännöitsijää, 90 teknistä asiantuntijaa ja 240 muuta ammattilaista. Suuressa osassa isännöintiyrityksistä henkilöstömäärä on 1 4. Isännöintiyrityksissä on keskimäärin yksi avustava henkilö yhtä isännöitsijää kohden. Isännöintiala työllistää myös merkittävän joukon alihankkijoita. 44 % isännöintiyrityksistä käyttää alihankkijoita teknisissä palveluissa ja 16 % isännöintiyrityksistä ostaa taloushallinnon palveluita. Isännöintiyritysten keskimääräinen liikevaihto on euroa ja mediaani euroa. 71 % isännöintiyrityksistä tavoittelee kasvua ja 11 % voimakasta kasvua lähivuosina. Tilastokeskuksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 3,19 euroa/huoneistoneliö/kuukausi. Vuonna 2008 Hallintopalveluiden kulut olivat keskimäärin 34 senttiä/huoneisto-neliö/kuukausi. Käytännössä valtaosa hallintokuluista on isännöintiä. Isännöintialan muutosvoimat, jotka tulevat eniten vaikuttamaan alan kehitykseen lähitulevaisuudessa: Vaatimukset kasvavat peruskorjaustarve kasvaa energiatehokkuustavoitteet lisääntyvät erilaiset ja lisääntyvät tarpeet: mm. ikääntyminen ja monikulttuurisuus Resurssit niukkenevat muuttuva lainsäädäntö kokeneita isännöitsijöistä eläkkeelle aktiivisten ja kokeneiden henkilöiden saaminen taloyhtiöiden hallituksiin vaikeutuu osakkaiden ja asukkaiden varojen riittävyys tarvittavien investointien rahoittamiseen asumisen ja muiden arjen ympäristöjen toimivuus tärkeämmäksi ja kiinnostavammaksi Kiinnostus kasvaa kaupungistuminen lisää kysyntää kasvukeskuksissa taantuvilla alueilla isännöinnin merkitys kasvaa kiinteistönomistajien tarve ulkoistaa isännöintiä jatkuu, koska kaikki toimijat pyrkivät jatkuvasti keskittymään ydintehtäviinsä tuottavuuden parantamiseksi

6 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Minna Juvonen, Suomen Isännöintiliitto ry ja Marja-Leena Sallinen, Kiinteistöalan Koulutussäätiö Yhteenveto pohjautuu Isännöintiliiton Tulevaisuuden tekijät -jäsenlehdessä 3/2010 julkaistuun artikkeliin tutkimuksen tuloksista Isännöintityössä moni asia on kohdallaan. Mielenkiintoista, sopivan haastavaa, hyvät mahdollisuudet oppia uutta; esimerkiksi näin voisi kuvailla isännöintityötä. Työ on myös jonkin verran kuormittavaa, mikä on tyypillistä vaativalle asiantuntijatyölle. Isännöintityön sisältöön ollaan kokonaisuudessaan melko tyytyväisiä: tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä on noin 7 tutkimukseen vastanneista. Tyytymättömimpiä ovat isännöitsijätoimistoissa työskentelevät asuntoosakeyhtiöiden isännöitsijät. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat toimitilasektorilla työskentelevät ja urallaan kiinteistöpäälliköiksi edenneet. Yli puolet suosittelisi ammattiaan ystäville tai tuttaville. Suositeltavuus on hieman noussut verrattuna vuoden 2006 Isännöinnin ammattitutkimukseen. Parhaat arviot annetaan oman työn hallinnasta. Lähes 85 % vastaajista kokee hallitsevansa työnsä hyvin. Isännöintityössä opitaan jatkuvasti uutta, mutta työ vastaa kuitenkin hyvin nykyistä osaamistasoa. Isännöintityössä viihtymiselle tärkeintä on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. Tutkimuksen mukaan tärkeää on varmuus työpaikasta ja mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Molempien tekijöiden tärkeys kipuaa yli neljän, kun asteikko on yhdestä viiteen. Kollegoiden tuki on tärkeä myös ammattitaidon ylläpidossa ja kehittämisessä. Myös mahdollisuus itsenäisesti päättää ajankäytöstä koetaan myönteiseksi. Työelämässä merkittävien asioiden tärkeysjärjestyksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna vuoteen Isännöitsijän kuukausiansio (peruspalkka ilman luontaisetuja tai lisiä) on (keskiarvo), teknisellä asiantuntijalla ja kiinteistöpäälliköllä noin euroa. Lisien osuus (luontaisedut, kokouspalkkiot ja tulospalkkiot) vaihtelee merkittävästi. Isännöitsijällä kokonaisansio (lisät ja luontaisedut mukaan lukien) on noin vuodessa, teknisellä asiantuntijalla noin vuodessa ja kiinteistöpäälliköllä noin vuodessa. Kokonaistyytyväisyys ansiotasoon on noussut vuoden 2006 tutkimuksesta. Isännöintityön kuormittavuus on tutkimuksen mukaan lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Ajanhallinnassa on haasteita, sillä aikaa ei tahdo riittää tarpeeksi suunnitteluun ja asioiden valmisteluun. Keskimääräinen työaika on isännöitsijöillä noin 43 tuntia viikossa, teknisillä asiantuntijoilla noin 39 tuntia ja kiinteistöpäälliköillä noin 41 tuntia. Pisimmillään vastaajien viikoittaiset työtunnit ylittivät 50 tuntia viikossa, erityisesti yrittäjät tekevät keskimääräistä pidempää päivää. Yritysten toimialojen mukaan tarkasteltuna eniten työtunteja kertyy isännöintiyrityksissä ja vähiten toimitilojen omistajilla. Kokousten lukumäärä on selvästi lisääntynyt edellisestä tutkimuksesta vuodelta Kokousten määrän kasvu selittynee ikääntyvän talokannan lisääntyvien korjausten projektijohtotehtävillä. Työ myös stressaa jonkin verran. Työssä jaksamista käsittelevissä kysymyksissä vastaukset vaihtelevat paljon. Keskiarvot eivät kerro kaikkea, kun joukossa on toisaalta hyvin tyytymättömiä ja hyvin tyytyväisiä.

7 5 Tutkimuksen mukaan aikaa jää usein uupumaan suunnittelusta ja asioiden valmistelusta. Myöskään ammattitaidon kehittämiseen ei jää kaikilla tarpeeksi aikaa. Vain noin kolmannes vastanneista kertoo, että vapaa-aika riittää työstä palautumiseen, noin kolmanneksen mielestä vapaa-aikaa ei jää riittävästi ja noin kolmannes ei ota vahvasti kantaa. Vastaajat ovat viihtyneet isännöintialalla pitkään, keskimääräinen isännöintiuran pituus on noin 14 vuotta. Isännöitsijät ovat myös varsin uskollisia työnantajalleen, keskimäärin nykyisessä työpaikassa on oltu jo kymmenisen vuotta. Suurinta vaihtuvuus on pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, pienintä Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa.

8 6 Tulokset Pekka Harjunkoski, Promenade Research Oy Vastaajat Ikä, syntymävuosi ja alue Koulutustaso ja koulutusala Yliopisto/korkeakoulu (N86) 14 % Kaupallinen (N323) 51 % Ammattikorkeakoulu (esim. tradenomi) (N125) 2 Toisen asteen tutkinto (esim. merkonomi tai teknikko) (N352) 55 % Tekninen (N208) 33 % Ylioppilas (N31) 5 % Hallinnollinen (N139) 22 % Perus-/kansakoulu (N19) 3 % Muu koulutustaso (N24) 4 % Muu (N40) 6 %

9 7 Työsuhteen muoto ja pääasiallinen toimenkuva Palkkasuhde (N420) 66 % Isännöitsijä (N443) 7 Muu (N140) 22 % Yrittäjä / omistaja (N124) 19 % Kiinteistöpäällikkö (N33) 5 % Palkattu toimitusjohtaja (N93) 15 % Tekninen asiantuntija (N20) 3 % Työhistoria Työkokemus, keskiarvo ja mediaani (vuotta) Työkokemus isännöintialalta, vuotta Keskiarvo 14,6 Mediaani 13,5 Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa, vuotta Keskiarvo 11,3 Mediaani 8 Kuinka monta kertaa olet urallasi vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Keskiarvo 1,9 Mediaani 1 Työkokemus alueen mukaan, mediaani (vuotta) Alue: Työkokemus isännöintialalta yht. Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa Kuinka monta kertaa vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Pääkaupunkiseutu 12,9 10,1 1,4 Länsi-Suomi 14,7 11,1 1,2 Itä-Suomi 14,6 11,9 1,2 Keski-Suomi 13,1 11,9 1,0 Pohjanmaaa 15,2 13,7 1,0 Pohjois-Suomi 13,1 14,0 0,8 Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) 13,8 9,8 1,6 Häme, Pirkanmaa 14,0 10,3 1,4

10 8 Työkokemus sukupuolen ja tehtävän mukaan, mediaani (vuotta) Työkokemus isännöintialalta yht. Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa Kuinka monta kertaa vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Sukupuoli: Nainen 13,4 10,8 1,3 Mies 14,4 11,4 1,3 Pääasiallinen toimenkuva: Isännöitsijä 14,0 10,8 1,4 Tekninen asiantuntija 10,8 12,4 0,8 Kiinteistöpäällikkö 13,5 9,6 1,6 Miksi valitsit isännöintialan tehtävät? (avokysymykseen vastasi 439 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu viiteen kategoriaan). Aktiivinen hakeutuminen alalle, kiinnostus alaa kohtaan 52 % Ajautuminen alalle / sattuman kautta 24 % Alan vaihdon kautta 13 % Muu 5 % Muiden kiinteistöalan tehtävien kautta 5 % 2 4 6

11 9 Työn sisältö Kuinka tyytyväinen kokonaisuutena olet työhösi? (1=Hyvin tyytymätön, 5=Hyvin tyytyväinen, EOS) Kaikki vastaajat yht Kaikki vastaajat yht ,74 3, % 25 % 6 % 12 % % 5 EOS 24 % 1 % 6 % 13 % Mies Nainen 3,74 3, % 26 % 5 % 12 % % 5 EOS 24 % 7 % 11 % Palkattu toimitusjohtaja Yrittäjä / omistaja Palkkasuhde 3,9 3,82 3, % 3 % 19 % 16 % 25 % 58 % 14 % 3 % % 5 EOS 27 % 7 % 1 Kiinteistöpäällikkö Muu, mikä? Tekninen asiantuntija Isännöitsijä 4,06 3,89 3,8 3, % 64 % 21 % % 5 EOS 1 % 6 % 19 % 21 % % 5 EOS 25 % 5 % % 5 EOS 28 % 7 % 9 %

12 10 Miten suhtaudut seuraaviin omaa työsi sisältöä käsitteleviin väittämiin? (1=hyvin paljon eri mieltä, 5=hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Hallitsen työni 4,08 4,16 Työni on mielenkiintoista 4,03 4,06 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,99 4,04 Työni on sopivan haastavaa Työni vastaa ammattitaitoani/- osaamistani 3,99 3,99 3,94 3, Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,78 3,71 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,73 3,7 Olen tyytyväinen tehtävä- /urakehitysmahdollisuuksiini 3,53 3, Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muu Hallitsen työni 4,04 3,90 4,03 4,22 Työni on mielenkiintoista 4,02 3,95 4,00 4,11 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,98 4,05 4,03 3,99 Työni on sopivan haastavaa 3,97 4,00 4,06 4,06 Työni vastaa ammattitaitoani/-osaamistani 3,91 4,10 4,09 3,99 Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,70 3,50 3,81 4,09 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,67 3,70 3,91 3,90 Olen tyytyväinen tehtävä-/urakehitysmahdollisuuksiini 3,44 3,21 3,75 3,80 Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille Hallitsen työni 4,04 4,03 4,06 4,10 Työni on mielenkiintoista 4,07 4,07 4,01 3,97 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,83 4,13 4,03 3,73 Työni on sopivan haastavaa 4,02 3,80 3,99 4,07 Työni vastaa ammattitaitoani/-osaamistani 3,86 3,83 3,95 3,87 Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,76 3,59 3,77 3,77 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,74 3,76 3,70 3,67 Olen tyytyväinen tehtävä-/urakehitysmahdollisuuksiini 3,29 3,45 3,54 3,52

13 11 Kuinka suuri merkitys seuraavilla asioilla on itsellesi työelämässä? (1=Ei merkitystä - 5=Erittäin suuri merkitys) Hyvä työilmapiiri Työkaverit Varmuus työpaikasta Osaamisen kehittäminen Työn haasteellisuus Riittävä vapaa-aika Hyvä palkkaus Ammatin arvostus Säännöllinen työaika Uralla eteneminen Asema 4,47 4,51 4,24 4,31 4,21 4,26 4,11 4,17 4,04 4,12 4,04 4,17 3,89 3,96 3,7 3,77 3,48 3,56 3,38 3,51 3,28 3,

14 12 Mikä nykyisessä työssäsi on parasta? Mistä työsi mielekkyys rakentuu? (avokysymykseen vastasi 439 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Monipuolinen ja vaihtuva työ/tehtävät 33 % Asiakas/ihmiset 2 Itsenäisyys 14 % Työn joustavuus 13 % Työn haasteellisuus 13 % Hyvä työilmapiiri & työyhteisö 8 % Suositteleminen Voin suositella nykyistä ammattiani ystävälle / tuttavalle (1=Hyvin paljon eri mieltä - 5=Hyvin paljon samaa mieltä, EOS) Isännöinnin ammattitutkimus , % 28 % 3 % 8 % 12 % 3 % Isännöinnin ammattitutkimus , % 5 % 13 % 12 % 2 %

15 13 Suosittelu eri vastaajaryhmissä (ei-suosittelijat muodostettu yhdistämällä arvosanat 1-2, suosittelijat muodostettu yhdistämällä arvosanat 4-5) Sukupuoli Suosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Nainen 58 % 1 32 % Mies 58 % 12 % 3 Työsuhteen muoto Palkkasuhde 56 % 14 % 3 Yrittäjä / omistaja 56 % 9 % 34 % Palkattu toimitusjohtaja 66 % 6 % 27 % Tehtävä Isännöitsijä 53 % 14 % 33 % Tekninen asiantuntija 6 15 % 25 % Kiinteistöpäällikkö 72 % 6 % 21 % Muu 68 % 6 % 26 % Toimiala Sektori Suosittelijat Eisuosittelijat Eisuosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Asuntojen omistaminen 61 % 7 % 32 % Toimitilojen omistaminen 7 7 % 23 % Palvelujen tuottaminen asuntosektorille 52 % 15 % 33 % Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille 8 7 % 13 % Muu, mikä 65 % 7 % 27 % Yksityinen 54 % 15 % 32 % Julkinen 68 % 5 % 27 % Muu, esim. säätiö, yhdistys 65 % 7 % 28 % Pääasialliset asiakkaat Asunto-osakeyhtiöt 51 % 14 % 36 % Vuokra-asuntoja omistavat yhteisöt 61 % 8 % 32 % Toimitiloja omistavat yhteisöt 7 9 % 21 % Muut, mitkä? 73 % 5 % 22 % Koulutus Tekninen Hallinnollinen 56 % 12 % 33 % Kaupallinen 54 % 15 % 32 %

16 14 Alue Suosittelijat Eisuosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Etelä-Karjala 54 % 2 27 % Etelä-Pohjanmaa 47 % 2 33 % Etelä-Savo 61 % 11 % 28 % Kainuu 55 % 22 % 22 % Kanta-Häme 57 % 43 % Keski-Pohjanmaa 63 % 37 % Keski-Suomi 78 % 4 % 19 % Kymenlaakso 5 6 % 44 % Lappi 5 9 % 41 % Pirkanmaa 63 % 9 % 28 % Pohjanmaa 72 % 27 % Pohjois-Karjala 5 12 % 37 % Pohjois-Pohjanmaa 59 % 6 % 35 % Pohjois-Savo 43 % 1 47 % Päijät-Häme Pääkaupunkiseutu 63 % 14 % 23 % Satakunta 41 % 15 % 45 % Uusimaa 57 % 15 % 29 % Varsinais-Suomi 62 % 13 % 26 % Perustelut miksi suosittelisit? (Avokysymykseen vastasi 420 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Työn luonne ja monipuolinen työ 38 % Töitä riittää/"turvallisuus" 19 % Haasteellisuus 17 % Ihmisläheisyys 1 Itsenäisyys 1 Itsensä kehittäminen 6 %

17 15 Perustelut miksi et suosittelisi? (Avokysymykseen vastasi 291 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Kiire ja aika 27 % Persoona 23 % Iltatyö 2 Työn luonne raskas 16 % Haastatavat asiakaskontaktit 8 % Perhe 7 % Työaika ja työmäärä Keskimääräinen viikoittainen työaikani vuonna 2009 ja 2006 (tuntia viikossa) Keskiarvo 42,6 41,4 Alin 25% Mediaani Ylin 75%

18 16 Viikoittainen työaika alueen mukaan (tuntia viikossa) Alue Alin 25% Mediaani Ylin 75% Pääkaupunkiseutu Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) Länsi-Suomi Itä-Suomi Keski-Suomi 38, Pohjanmaaa 37, Pohjois-Suomi 37, Häme, Pirkanmaa 37, Viikoittainen työaika sukupuolen ja toimenkuvan mukaan, mediaani (tuntia viikossa) Sukupuoli: Alin 25% Mediaani Ylin 75% Nainen 37,5 40,0 45,0 Mies Pääasiallinen toimenkuva: Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Viikoittainen työaika työsuhteen muodon ja yrityksen päätoimialan mukaan (tuntia viikossa) Työsuhteen muoto Alin 25% Mediaani Ylin 75% Palkkasuhde Yrittäjä / omistaja Palkattu toimitusjohtaja Yrityksen päätoimiala Alin 25% Mediaani Ylin 75% Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille

19 17 Työajan jakautuminen eri tehtäviin Arvio työajan jakautumisesta vuonna 2009 (prosenttia koko työajasta) (keskiarvo, kaikki vastaajat) Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) %: 27 % 28 % Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) %: 17 % 2 Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) %: 15 % 15 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) %: Palvelujen hankinta ja johtaminen %: 12 % 12 % 12 % 14 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) %: 12 % 13 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät %: Työajan jakautuminen eri tehtäviin sukupuolen mukaan % (keskiarvo) Nainen Mies Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) 31 % 25 % Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) 16 % 17 % Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) 15 % 13 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) 1 11 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) 9 % 11 % Palvelujen hankinta ja johtaminen 9 % 12 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät 8 % 9 %

20 18 Työajan jakautuminen eri tehtäviin tehtävänimikkeen mukaan % (keskiarvo) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, Palvelujen hankinta ja johtaminen Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) Työajan jakautuminen eri tehtäviin yrityksen päätoimialan mukaan % (keskiarvo) Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) 25 % 24 % 27 % 2 Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) 13 % 16 % 18 % 15 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) 1 11 % 11 % 12 % Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille Palvelujen hankinta ja johtaminen 12 % 11 % 11 % 15 % Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) 18 % 11 % 13 % 15 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät 6 % 8 % 9 % 11 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) 13 % 15 % 9 % 13 %

21 19 Kokoukset Kokousten määrä vuonna 2010 ja 2006, keskiarvo ja mediaani, kaikki vastaajat yhteensä Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl) Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl) Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl): Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl): v v Kokousten kesto vuonna 2010 ja 2006, keskiarvo ja mediaani, kaikki vastaajat yhteensä Kokousten keskimääräinen kesto, keskiarvo (tuntia): Kokousten keskimääräinen kesto, mediaani (tuntia): v v t 45 min 1t 55min 1t 30 min 2t Kokousten määrä vuonna 2010 tehtävänimikkeen mukaan, keskiarvo ja mediaani Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl) Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl): Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl):

22 20 Tyytyväisyys työaikoihin Kuinka tyytyväinen olet työaikoihisi? (1=hyvin tyytymätön, 5=hyvin tyytyväinen, EOS) 6 4 Kaikki vastaajat yht ,45 5 % 15 % 26 % 37 % 16 % 2 1 % Kaikki vastaajat yht , % 19 % 2 35 % 19 % Nainen 3, % 17 % 27 % 35 % 18 % Mies 3, % 5 EOS 25 % 14 % 15 % 6 % 2 % Palkattu toimitusjohtaja 3, % 3 % 9 % 22 % 2 Palkkasuhde 3, % 14 % 25 % 37 % 17 % 1 % Yrittäjä / omistaja 3, % 31 % 31 % 5 % 8 % 2 % Kiinteistöpäällikkö Muu Tekninen asiantuntija Isännöitsijä 4 3,91 3,9 3, % 3 % 18 % 24 % % 5 EOS 31 % 3 % 9 % 15 % 1 % % 40 4 % 5 EOS 25 % 6 % 19 %29 %35 % 1 2 %

23 21 Työajan käyttöä koskevat arviot Miten suhtaudut seuraaviin työajan käyttöä koskeviin väittämiin? (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Voin riittävän itsenäisesti päättää omasta ajankäytöstäni 3,94 4,09 Ajankäyttöni on suunnitelmallista Pystyn keskittymään pääosin niiden tehtävien hoitamiseen, jotka kuuluvat isännöintisopimuksen piiriin Työaikani riittää laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaille 3,42 3,44 3,36 3,42 3,27 3,16 Voin työaikana keskittyä olennaisiin tehtäviin Pystyn noudattamaan laatimaani ajankäytön suunnitelmaa 3,2 3,22 3,09 3, Asukkaiden sosiaaliset ongelmat eivät työllistä minua liikaa 3,04 3 Minulla on riittävästi aikaa ammattitaitoni kehittämiseen / ylläpitämiseen 2,91 2,86 Minulla on riittävästi aikaa valmistella ja suunnitella kiinteistöjen asioita 2,88 2,

24 22 Työajan käytön arviointi vastaajan pääasiallisen toimenkuvan mukaan (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Voin työaikana keskittyä olennaisiin tehtäviin 3,00 3,65 3,67 3,66 Minulla on riittävästi aikaa valmistella ja suunnitella kiinteistöjen asioita Muu 2,76 2,80 3,06 3,26 Voin riittävän itsenäisesti päättää omasta ajankäytöstäni 3,85 4,10 4,27 4,16 Ajankäyttöni on suunnitelmallista 3,32 3,47 3,82 3,64 Minulla on riittävästi aikaa ammattitaitoni kehittämiseen / ylläpitämiseen 2,79 2,95 3,33 3,18 Pystyn noudattamaan laatimaani ajankäytön suunnitelmaa 2,98 3,21 3,36 3,34 Pystyn keskittymään pääosin niiden tehtävien hoitamiseen, jotka kuuluvat isännöintisopimuksen piiriin Asukkaiden sosiaaliset ongelmat eivät työllistä minua liikaa Työaikani riittää laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaille Työssä jaksaminen 3,30 3,41 3,43 3,56 2,90 3,42 3,69 3,30 3,14 3,16 3,58 3,62 Miten suhtaudut seuraaviin työssä jaksamiseen liittyviin väittämiin? (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Tunnen itseni terveeksi 3,74 3,79 Olen tyytyväinen työyhteisöni johtamiseen / esimieheen 3,4 3,39 Työni kuormittavuus ei ole lisääntynyt viimeisen 3 vuoden kuluessa 2,55 2,38 Työyhteisössäni on kiinnitetty huomiota työssä jaksamiseen 3,01 3, Vapaa-aikani riittää työstä palautumiseen 3,05 3,07 Työni ei stressaa minua liikaa 2,97 2,

25 23 Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muu Työni ei stressaa minua liikaa 2,87 3,20 3,48 3,16 Vapaa-aikani riittää työstä palautumiseen 2,92 3,20 3,64 3,31 Työyhteisössäni on kiinnitetty huomiota työssä jaksamiseen Työni kuormittavuus ei ole lisääntynyt viimeisen 3 vuoden kuluessa Olen tyytyväinen työyhteisöni johtamiseen / esimieheen 2,85 2,80 3,27 3,49 2,43 3,00 2,94 2,79 3,30 3,30 3,64 3,69 Tunnen itseni terveeksi 3,67 3,50 4,18 3,88 Ansiot Ansiotulot vuonna 2009 (palkansaajat) Keskimääräinen kuukausipalkka (EUR) Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /kk Mediaani /kk Alakvartaali (25%) /kk Yläkvartaali (75%) /kk Luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /kk Mediaani /kk Alakvartaali (25%) /kk Yläkvartaali (75%) /kk Kokouspalkkiot vuodessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /v Mediaani /v Alakvartaali (25%) /v Yläkvartaali (75%) /v

26 24 Tulospalkkiot/bonukset vuodessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä* Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö** Tehtävä: muu*** Keskiarvo /v Mediaani /v Alakvartaali (25%) /v Yläkvartaali (75%) /v * 81 isännöitsijää ilmoitti saaneensa tulospalkkioita ** 11 kiinteistöpäällikköä ilmoitti saaneensa tulospalkkioita *** 39 muussa tehtävässä työskentelevistä ilmoitti saaneensa tulospalkkioita Ylityökorvausta ilmoitti saaneensa 38 isännöitsijää, keskimäärin 3000 / vuodessa. Muissa tehtävissä työskentelevistä ylityökorvausta saaneiden määrä ei riitä keskiarvo- / mediaanitietojen luotettavaan esittämiseen. Ansiotulot vuonna 2009 (yrittäjät) Yrittäjät (EUR) Keskiarvo Mediaani Alakvartaali (25%)Yläkvartaali (75%) Keskimääräinen kuukausipalkka (N105) Luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa (N52) Verotettavat kokonaisansiot vuodessa (N95) Osuutesi yhtiön viimeisen päättyneen tilikauden voitosta, siitä riippumatta, onko osinko maksettu vai jätetty yhtiöön (N61)

27 25 Muutokset ansiotasossa Onko ansiotasossasi (päätoimesta) tapahtunut muutosta, kun vertaat tilannetta ja ? Ansiotasoni on noussut merkittävästi 3 % 5 % Ansiotasoni on noussut jonkin verran 55 % 55 % Ei muutosta 36 % 34 % Ansiotasoni on laskenut jonkin verran 2 % 3 % Ansiotasoni on laskenut merkittävästi 2 % 1 % 2 4 6

28 26 Tyytyväisyys omaan ansiotasoon Tyytyväisyys ansiotasoon (1=Hyvin tyytymätön - 5=Hyvin tyytyväinen, EOS) 6 39 % 4 33 % Isännöinnin 18 % 3,21 2 ammattitutkimus % 6 % 1 % Isännöinnin ammattitutkimus , % 23 % 39 % 26 % 3 % 1 % Tyytyväisyys ansiotasoon eri vastaajaryhmissä Sukupuoli Yrityksen päätoimiala Nainen 3,06 Asuntojen omistaminen 3,38 Mies 3,29 Toimitilojen omistaminen 3,23 Työsuhteen muoto Palvelujen tuottaminen asuntosektorille 3,14 Palkkasuhde 3,07 Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille 3,43 Yrittäjä / omistaja 3,45 Muu, mikä 3,25 Palkattu toimitusjohtaja 3,51 Yhtiömuoto Toimitko esimiesasemassa Osakeyhtiö 3,19 Kyllä 3,50 Toiminimi 2,78 En 2,96 Henkilöyhtiö (Ky tai Ay) 3,31 Ei vastausta 2,99 Muu 3,35 Pääasiallinen toimenkuva Työnantajan sektori Isännöitsijä 3,11 Yksityinen 3,17 Tekninen asiantuntija 3,11 Julkinen 3,28 Kiinteistöpäällikkö 3,61 Muu 3,55 Muu 3,46

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Isännöintipalkkiot 2013

Isännöintipalkkiot 2013 Isännöintipalkkiot 2013 Keskeiset tulokset Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kyselytutkimuksen tavoitteena on koota ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta. MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ -KYSELYN TULOKSET TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot