Isännöinnin ammattilaiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi"

Transkriptio

1 Isännöinnin ammattilaiset 2010

2 Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy mm. toimihenkilöitä, asiantuntijoita ja yritysten johtoa. Koulutusalueet Isännöinti, taloushallinto ja asuminen Liikkeenjohto, kiinteistöliiketoiminta ja kansainvälistyminen Kiinteistönvälitys ja -arviointi Kiinteistön kunto ja ylläpito Rakennuttaminen ja yhdyskuntatalous Asiakaspalvelu, viestintä ja tietotekniikka Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinteistöalan Koulutussäätiön toiminta-ajatuksena on olla kiinteistöalan johtava ammatillinen ja työelämän koulutusyksikkö. Koulutuksen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten oppilaitosten sekä korkeakoulu- ja yliopistoyksiköiden kanssa. Säätiön toiminta on yleishyödyllistä. Vuoden 1993 alusta koulutustoiminnasta on vastannut Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, joka on opetushallituksen valvoma valtakunnallinen erikoisoppilaitos. Ammattitutkintokoulutus on osa virallista koulutusjärjestelmää. Muu pitkäkestoinen koulutus on osa toimialan sisäistä tutkintojärjestelmää. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Koulutuskeskus on toiminta-ajatuksensa mukaisesti johtava kiinteistöalan ajankohtaiskoulutusyksikkö. Koulutustoiminta on jatko-, uudelleen- ja täydennyskoulutusta. Toimintaan kuuluu julkisten koulutusten, tilauskoulutusten sekä seminaarien järjestäminen. Päätoimialansa lisäksi Koulutuskeskus tarjoaa konsultointi- ja henkilöstövalintapalveluja, harjoittaa alan tutkimus- ja kustannustoimintaa sekä järjestää alaan liittyvää kansainvälistä koulutusta.

3 1 SISÄLTÖ Johdanto...2 Isännöintiala Suomessa...3 Yhteenveto ja johtopäätökset...4 Tulokset...6 Vastaajat...6 Työhistoria...7 Työn sisältö...9 Suositteleminen Työaika ja työmäärä Työajan jakautuminen eri tehtäviin Kokoukset Tyytyväisyys työaikoihin Työajan käyttöä koskevat arviot Työssä jaksaminen Ansiot Ansiotulot vuonna 2009 (palkansaajat) Ansiotulot vuonna 2009 (yrittäjät) Muutokset ansiotasossa Tyytyväisyys omaan ansiotasoon Tulevaisuuden näkymät Isännöintialan haasteet... 32

4 2 Johdanto Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutussäätiö Isännöintiala on suuren murroksen edessä sekä talojen, asukkaiden että isännöitsijöiden ikääntyessä. Asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset ja uudet tekniset ratkaisut luovat painetta kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluja. Samaan aikaan ympäristötietoisuus ja energiatehokkuusvaatimukset haastavat isännöitsijöiden osaamisen. Kiinko on teettänyt Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen toista kertaa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna Tutkimukset ovat vertailukelpoisia vaikka osa kysymyksistä on vaihtunut. Tutkimuksessa selvitetään, miten isännöitsijät itse kokevat ammattinsa ja työnsä. Tulemme jatkossakin teettämään tutkimuksen säännöllisin välein saadaksemme vertailukelpoista tietoa alan kehityksestä. Tutkimuksen toteutti Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimeksiannosta Promenade Research Oy. Kiinteistöalan Koulutussäätiö rahoitti tutkimuksen. Kysely laadittiin työryhmässä, johon kuuluivat: toimitusjohtaja Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutussäätiö kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen, Kiinteistöalan Koulutussäätiö markkinointijohtaja Kimmo Karvinen, Promenade Research Oy tutkimuspäällikkö Pekka Harjunkoski, Promenade Research Oy kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Suomen Isännöintiliitto ry toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Suomen Isännöintiliitto ry. Lisäksi raportin kirjoittamiseen osallistuivat Suomen Isännöintiliitto ry:stä viestintäpäällikkö Marjut Joensuu ja tiedottaja Minna Juvonen. Uudistamme tässä viimekertaisen raportin toiveen, että voimme tehdä alasta houkuttelevan työpaikan kumoamalla vääriä käsityksiä, joita isännöitsijän ammatista on. Isännöintiala on elävä, monipuolinen ja haastava. Se tarjoaa erilaisia työtehtäviä kiinteistöjen johtamisen parissa niin tekniikasta, taloudesta, hallinnosta, viestinnästä kuin ihmisistäkin kiinnostuneille. Isännöitsijät ovat edelleen työhönsä erittäin tyytyväisiä ja palkkauskin on kohtuullinen. Vastaajien osoitteiden lähteenä käytettiin Kiinko-rekisteriä (Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n asiakasrekisteri) ja Isännöintiliiton jäsenrekisteriä. Vastaajat olivat nähneet paljon vaivaa ja antoivat perusteltuja ja pohdittuja vastauksia myös sanallisiin avokysymyksiin. Kiitämme kaikkia tutkimukseen vastanneita, kyselyn laatijoita ja toteuttajia! Helsingissä KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ Keijo Kaivanto toimitusjohtaja, rehtori

5 3 Isännöintiala Suomessa Marjut Joensuu, Suomen Isännöintiliitto ry Isännöinti on asiantuntijapalvelua, joka kehittää taloyhtiöiden arjen sujuvuutta, asumisviihtyvyyttä ja arvoa. Isännöinnin sisältö, laatu, laajuus ja hinnoitteluperusteet sovitaan isännöintisopimuksessa. Suomessa on noin asunto-osakeyhtiötä, joissa asuu noin kaksi miljoonaa suomalaista. Asuntoosakeyhtiöiden lisäksi isännöintiä tehdään vuokrataloyhtiöissä, kiinteistöyhtiöissä ja muissa kiinteistönjohtotehtävissä. Isännöintiala työllistää Suomessa suoraan reilut henkilöä. Päätoimisena isännöitsijänä työskentelee noin henkilöä. Isännöintiyrityksiä on maassamme noin 800. Vuonna 2009 isännöintiyrityksiin palkattiin 320 isännöitsijää, 90 teknistä asiantuntijaa ja 240 muuta ammattilaista. Suuressa osassa isännöintiyrityksistä henkilöstömäärä on 1 4. Isännöintiyrityksissä on keskimäärin yksi avustava henkilö yhtä isännöitsijää kohden. Isännöintiala työllistää myös merkittävän joukon alihankkijoita. 44 % isännöintiyrityksistä käyttää alihankkijoita teknisissä palveluissa ja 16 % isännöintiyrityksistä ostaa taloushallinnon palveluita. Isännöintiyritysten keskimääräinen liikevaihto on euroa ja mediaani euroa. 71 % isännöintiyrityksistä tavoittelee kasvua ja 11 % voimakasta kasvua lähivuosina. Tilastokeskuksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 3,19 euroa/huoneistoneliö/kuukausi. Vuonna 2008 Hallintopalveluiden kulut olivat keskimäärin 34 senttiä/huoneisto-neliö/kuukausi. Käytännössä valtaosa hallintokuluista on isännöintiä. Isännöintialan muutosvoimat, jotka tulevat eniten vaikuttamaan alan kehitykseen lähitulevaisuudessa: Vaatimukset kasvavat peruskorjaustarve kasvaa energiatehokkuustavoitteet lisääntyvät erilaiset ja lisääntyvät tarpeet: mm. ikääntyminen ja monikulttuurisuus Resurssit niukkenevat muuttuva lainsäädäntö kokeneita isännöitsijöistä eläkkeelle aktiivisten ja kokeneiden henkilöiden saaminen taloyhtiöiden hallituksiin vaikeutuu osakkaiden ja asukkaiden varojen riittävyys tarvittavien investointien rahoittamiseen asumisen ja muiden arjen ympäristöjen toimivuus tärkeämmäksi ja kiinnostavammaksi Kiinnostus kasvaa kaupungistuminen lisää kysyntää kasvukeskuksissa taantuvilla alueilla isännöinnin merkitys kasvaa kiinteistönomistajien tarve ulkoistaa isännöintiä jatkuu, koska kaikki toimijat pyrkivät jatkuvasti keskittymään ydintehtäviinsä tuottavuuden parantamiseksi

6 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Minna Juvonen, Suomen Isännöintiliitto ry ja Marja-Leena Sallinen, Kiinteistöalan Koulutussäätiö Yhteenveto pohjautuu Isännöintiliiton Tulevaisuuden tekijät -jäsenlehdessä 3/2010 julkaistuun artikkeliin tutkimuksen tuloksista Isännöintityössä moni asia on kohdallaan. Mielenkiintoista, sopivan haastavaa, hyvät mahdollisuudet oppia uutta; esimerkiksi näin voisi kuvailla isännöintityötä. Työ on myös jonkin verran kuormittavaa, mikä on tyypillistä vaativalle asiantuntijatyölle. Isännöintityön sisältöön ollaan kokonaisuudessaan melko tyytyväisiä: tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä on noin 7 tutkimukseen vastanneista. Tyytymättömimpiä ovat isännöitsijätoimistoissa työskentelevät asuntoosakeyhtiöiden isännöitsijät. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat toimitilasektorilla työskentelevät ja urallaan kiinteistöpäälliköiksi edenneet. Yli puolet suosittelisi ammattiaan ystäville tai tuttaville. Suositeltavuus on hieman noussut verrattuna vuoden 2006 Isännöinnin ammattitutkimukseen. Parhaat arviot annetaan oman työn hallinnasta. Lähes 85 % vastaajista kokee hallitsevansa työnsä hyvin. Isännöintityössä opitaan jatkuvasti uutta, mutta työ vastaa kuitenkin hyvin nykyistä osaamistasoa. Isännöintityössä viihtymiselle tärkeintä on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. Tutkimuksen mukaan tärkeää on varmuus työpaikasta ja mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Molempien tekijöiden tärkeys kipuaa yli neljän, kun asteikko on yhdestä viiteen. Kollegoiden tuki on tärkeä myös ammattitaidon ylläpidossa ja kehittämisessä. Myös mahdollisuus itsenäisesti päättää ajankäytöstä koetaan myönteiseksi. Työelämässä merkittävien asioiden tärkeysjärjestyksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna vuoteen Isännöitsijän kuukausiansio (peruspalkka ilman luontaisetuja tai lisiä) on (keskiarvo), teknisellä asiantuntijalla ja kiinteistöpäälliköllä noin euroa. Lisien osuus (luontaisedut, kokouspalkkiot ja tulospalkkiot) vaihtelee merkittävästi. Isännöitsijällä kokonaisansio (lisät ja luontaisedut mukaan lukien) on noin vuodessa, teknisellä asiantuntijalla noin vuodessa ja kiinteistöpäälliköllä noin vuodessa. Kokonaistyytyväisyys ansiotasoon on noussut vuoden 2006 tutkimuksesta. Isännöintityön kuormittavuus on tutkimuksen mukaan lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Ajanhallinnassa on haasteita, sillä aikaa ei tahdo riittää tarpeeksi suunnitteluun ja asioiden valmisteluun. Keskimääräinen työaika on isännöitsijöillä noin 43 tuntia viikossa, teknisillä asiantuntijoilla noin 39 tuntia ja kiinteistöpäälliköillä noin 41 tuntia. Pisimmillään vastaajien viikoittaiset työtunnit ylittivät 50 tuntia viikossa, erityisesti yrittäjät tekevät keskimääräistä pidempää päivää. Yritysten toimialojen mukaan tarkasteltuna eniten työtunteja kertyy isännöintiyrityksissä ja vähiten toimitilojen omistajilla. Kokousten lukumäärä on selvästi lisääntynyt edellisestä tutkimuksesta vuodelta Kokousten määrän kasvu selittynee ikääntyvän talokannan lisääntyvien korjausten projektijohtotehtävillä. Työ myös stressaa jonkin verran. Työssä jaksamista käsittelevissä kysymyksissä vastaukset vaihtelevat paljon. Keskiarvot eivät kerro kaikkea, kun joukossa on toisaalta hyvin tyytymättömiä ja hyvin tyytyväisiä.

7 5 Tutkimuksen mukaan aikaa jää usein uupumaan suunnittelusta ja asioiden valmistelusta. Myöskään ammattitaidon kehittämiseen ei jää kaikilla tarpeeksi aikaa. Vain noin kolmannes vastanneista kertoo, että vapaa-aika riittää työstä palautumiseen, noin kolmanneksen mielestä vapaa-aikaa ei jää riittävästi ja noin kolmannes ei ota vahvasti kantaa. Vastaajat ovat viihtyneet isännöintialalla pitkään, keskimääräinen isännöintiuran pituus on noin 14 vuotta. Isännöitsijät ovat myös varsin uskollisia työnantajalleen, keskimäärin nykyisessä työpaikassa on oltu jo kymmenisen vuotta. Suurinta vaihtuvuus on pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, pienintä Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa.

8 6 Tulokset Pekka Harjunkoski, Promenade Research Oy Vastaajat Ikä, syntymävuosi ja alue Koulutustaso ja koulutusala Yliopisto/korkeakoulu (N86) 14 % Kaupallinen (N323) 51 % Ammattikorkeakoulu (esim. tradenomi) (N125) 2 Toisen asteen tutkinto (esim. merkonomi tai teknikko) (N352) 55 % Tekninen (N208) 33 % Ylioppilas (N31) 5 % Hallinnollinen (N139) 22 % Perus-/kansakoulu (N19) 3 % Muu koulutustaso (N24) 4 % Muu (N40) 6 %

9 7 Työsuhteen muoto ja pääasiallinen toimenkuva Palkkasuhde (N420) 66 % Isännöitsijä (N443) 7 Muu (N140) 22 % Yrittäjä / omistaja (N124) 19 % Kiinteistöpäällikkö (N33) 5 % Palkattu toimitusjohtaja (N93) 15 % Tekninen asiantuntija (N20) 3 % Työhistoria Työkokemus, keskiarvo ja mediaani (vuotta) Työkokemus isännöintialalta, vuotta Keskiarvo 14,6 Mediaani 13,5 Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa, vuotta Keskiarvo 11,3 Mediaani 8 Kuinka monta kertaa olet urallasi vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Keskiarvo 1,9 Mediaani 1 Työkokemus alueen mukaan, mediaani (vuotta) Alue: Työkokemus isännöintialalta yht. Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa Kuinka monta kertaa vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Pääkaupunkiseutu 12,9 10,1 1,4 Länsi-Suomi 14,7 11,1 1,2 Itä-Suomi 14,6 11,9 1,2 Keski-Suomi 13,1 11,9 1,0 Pohjanmaaa 15,2 13,7 1,0 Pohjois-Suomi 13,1 14,0 0,8 Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) 13,8 9,8 1,6 Häme, Pirkanmaa 14,0 10,3 1,4

10 8 Työkokemus sukupuolen ja tehtävän mukaan, mediaani (vuotta) Työkokemus isännöintialalta yht. Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa Kuinka monta kertaa vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Sukupuoli: Nainen 13,4 10,8 1,3 Mies 14,4 11,4 1,3 Pääasiallinen toimenkuva: Isännöitsijä 14,0 10,8 1,4 Tekninen asiantuntija 10,8 12,4 0,8 Kiinteistöpäällikkö 13,5 9,6 1,6 Miksi valitsit isännöintialan tehtävät? (avokysymykseen vastasi 439 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu viiteen kategoriaan). Aktiivinen hakeutuminen alalle, kiinnostus alaa kohtaan 52 % Ajautuminen alalle / sattuman kautta 24 % Alan vaihdon kautta 13 % Muu 5 % Muiden kiinteistöalan tehtävien kautta 5 % 2 4 6

11 9 Työn sisältö Kuinka tyytyväinen kokonaisuutena olet työhösi? (1=Hyvin tyytymätön, 5=Hyvin tyytyväinen, EOS) Kaikki vastaajat yht Kaikki vastaajat yht ,74 3, % 25 % 6 % 12 % % 5 EOS 24 % 1 % 6 % 13 % Mies Nainen 3,74 3, % 26 % 5 % 12 % % 5 EOS 24 % 7 % 11 % Palkattu toimitusjohtaja Yrittäjä / omistaja Palkkasuhde 3,9 3,82 3, % 3 % 19 % 16 % 25 % 58 % 14 % 3 % % 5 EOS 27 % 7 % 1 Kiinteistöpäällikkö Muu, mikä? Tekninen asiantuntija Isännöitsijä 4,06 3,89 3,8 3, % 64 % 21 % % 5 EOS 1 % 6 % 19 % 21 % % 5 EOS 25 % 5 % % 5 EOS 28 % 7 % 9 %

12 10 Miten suhtaudut seuraaviin omaa työsi sisältöä käsitteleviin väittämiin? (1=hyvin paljon eri mieltä, 5=hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Hallitsen työni 4,08 4,16 Työni on mielenkiintoista 4,03 4,06 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,99 4,04 Työni on sopivan haastavaa Työni vastaa ammattitaitoani/- osaamistani 3,99 3,99 3,94 3, Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,78 3,71 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,73 3,7 Olen tyytyväinen tehtävä- /urakehitysmahdollisuuksiini 3,53 3, Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muu Hallitsen työni 4,04 3,90 4,03 4,22 Työni on mielenkiintoista 4,02 3,95 4,00 4,11 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,98 4,05 4,03 3,99 Työni on sopivan haastavaa 3,97 4,00 4,06 4,06 Työni vastaa ammattitaitoani/-osaamistani 3,91 4,10 4,09 3,99 Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,70 3,50 3,81 4,09 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,67 3,70 3,91 3,90 Olen tyytyväinen tehtävä-/urakehitysmahdollisuuksiini 3,44 3,21 3,75 3,80 Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille Hallitsen työni 4,04 4,03 4,06 4,10 Työni on mielenkiintoista 4,07 4,07 4,01 3,97 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,83 4,13 4,03 3,73 Työni on sopivan haastavaa 4,02 3,80 3,99 4,07 Työni vastaa ammattitaitoani/-osaamistani 3,86 3,83 3,95 3,87 Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,76 3,59 3,77 3,77 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,74 3,76 3,70 3,67 Olen tyytyväinen tehtävä-/urakehitysmahdollisuuksiini 3,29 3,45 3,54 3,52

13 11 Kuinka suuri merkitys seuraavilla asioilla on itsellesi työelämässä? (1=Ei merkitystä - 5=Erittäin suuri merkitys) Hyvä työilmapiiri Työkaverit Varmuus työpaikasta Osaamisen kehittäminen Työn haasteellisuus Riittävä vapaa-aika Hyvä palkkaus Ammatin arvostus Säännöllinen työaika Uralla eteneminen Asema 4,47 4,51 4,24 4,31 4,21 4,26 4,11 4,17 4,04 4,12 4,04 4,17 3,89 3,96 3,7 3,77 3,48 3,56 3,38 3,51 3,28 3,

14 12 Mikä nykyisessä työssäsi on parasta? Mistä työsi mielekkyys rakentuu? (avokysymykseen vastasi 439 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Monipuolinen ja vaihtuva työ/tehtävät 33 % Asiakas/ihmiset 2 Itsenäisyys 14 % Työn joustavuus 13 % Työn haasteellisuus 13 % Hyvä työilmapiiri & työyhteisö 8 % Suositteleminen Voin suositella nykyistä ammattiani ystävälle / tuttavalle (1=Hyvin paljon eri mieltä - 5=Hyvin paljon samaa mieltä, EOS) Isännöinnin ammattitutkimus , % 28 % 3 % 8 % 12 % 3 % Isännöinnin ammattitutkimus , % 5 % 13 % 12 % 2 %

15 13 Suosittelu eri vastaajaryhmissä (ei-suosittelijat muodostettu yhdistämällä arvosanat 1-2, suosittelijat muodostettu yhdistämällä arvosanat 4-5) Sukupuoli Suosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Nainen 58 % 1 32 % Mies 58 % 12 % 3 Työsuhteen muoto Palkkasuhde 56 % 14 % 3 Yrittäjä / omistaja 56 % 9 % 34 % Palkattu toimitusjohtaja 66 % 6 % 27 % Tehtävä Isännöitsijä 53 % 14 % 33 % Tekninen asiantuntija 6 15 % 25 % Kiinteistöpäällikkö 72 % 6 % 21 % Muu 68 % 6 % 26 % Toimiala Sektori Suosittelijat Eisuosittelijat Eisuosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Asuntojen omistaminen 61 % 7 % 32 % Toimitilojen omistaminen 7 7 % 23 % Palvelujen tuottaminen asuntosektorille 52 % 15 % 33 % Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille 8 7 % 13 % Muu, mikä 65 % 7 % 27 % Yksityinen 54 % 15 % 32 % Julkinen 68 % 5 % 27 % Muu, esim. säätiö, yhdistys 65 % 7 % 28 % Pääasialliset asiakkaat Asunto-osakeyhtiöt 51 % 14 % 36 % Vuokra-asuntoja omistavat yhteisöt 61 % 8 % 32 % Toimitiloja omistavat yhteisöt 7 9 % 21 % Muut, mitkä? 73 % 5 % 22 % Koulutus Tekninen Hallinnollinen 56 % 12 % 33 % Kaupallinen 54 % 15 % 32 %

16 14 Alue Suosittelijat Eisuosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Etelä-Karjala 54 % 2 27 % Etelä-Pohjanmaa 47 % 2 33 % Etelä-Savo 61 % 11 % 28 % Kainuu 55 % 22 % 22 % Kanta-Häme 57 % 43 % Keski-Pohjanmaa 63 % 37 % Keski-Suomi 78 % 4 % 19 % Kymenlaakso 5 6 % 44 % Lappi 5 9 % 41 % Pirkanmaa 63 % 9 % 28 % Pohjanmaa 72 % 27 % Pohjois-Karjala 5 12 % 37 % Pohjois-Pohjanmaa 59 % 6 % 35 % Pohjois-Savo 43 % 1 47 % Päijät-Häme Pääkaupunkiseutu 63 % 14 % 23 % Satakunta 41 % 15 % 45 % Uusimaa 57 % 15 % 29 % Varsinais-Suomi 62 % 13 % 26 % Perustelut miksi suosittelisit? (Avokysymykseen vastasi 420 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Työn luonne ja monipuolinen työ 38 % Töitä riittää/"turvallisuus" 19 % Haasteellisuus 17 % Ihmisläheisyys 1 Itsenäisyys 1 Itsensä kehittäminen 6 %

17 15 Perustelut miksi et suosittelisi? (Avokysymykseen vastasi 291 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Kiire ja aika 27 % Persoona 23 % Iltatyö 2 Työn luonne raskas 16 % Haastatavat asiakaskontaktit 8 % Perhe 7 % Työaika ja työmäärä Keskimääräinen viikoittainen työaikani vuonna 2009 ja 2006 (tuntia viikossa) Keskiarvo 42,6 41,4 Alin 25% Mediaani Ylin 75%

18 16 Viikoittainen työaika alueen mukaan (tuntia viikossa) Alue Alin 25% Mediaani Ylin 75% Pääkaupunkiseutu Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) Länsi-Suomi Itä-Suomi Keski-Suomi 38, Pohjanmaaa 37, Pohjois-Suomi 37, Häme, Pirkanmaa 37, Viikoittainen työaika sukupuolen ja toimenkuvan mukaan, mediaani (tuntia viikossa) Sukupuoli: Alin 25% Mediaani Ylin 75% Nainen 37,5 40,0 45,0 Mies Pääasiallinen toimenkuva: Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Viikoittainen työaika työsuhteen muodon ja yrityksen päätoimialan mukaan (tuntia viikossa) Työsuhteen muoto Alin 25% Mediaani Ylin 75% Palkkasuhde Yrittäjä / omistaja Palkattu toimitusjohtaja Yrityksen päätoimiala Alin 25% Mediaani Ylin 75% Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille

19 17 Työajan jakautuminen eri tehtäviin Arvio työajan jakautumisesta vuonna 2009 (prosenttia koko työajasta) (keskiarvo, kaikki vastaajat) Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) %: 27 % 28 % Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) %: 17 % 2 Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) %: 15 % 15 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) %: Palvelujen hankinta ja johtaminen %: 12 % 12 % 12 % 14 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) %: 12 % 13 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät %: Työajan jakautuminen eri tehtäviin sukupuolen mukaan % (keskiarvo) Nainen Mies Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) 31 % 25 % Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) 16 % 17 % Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) 15 % 13 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) 1 11 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) 9 % 11 % Palvelujen hankinta ja johtaminen 9 % 12 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät 8 % 9 %

20 18 Työajan jakautuminen eri tehtäviin tehtävänimikkeen mukaan % (keskiarvo) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, Palvelujen hankinta ja johtaminen Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) Työajan jakautuminen eri tehtäviin yrityksen päätoimialan mukaan % (keskiarvo) Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) 25 % 24 % 27 % 2 Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) 13 % 16 % 18 % 15 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) 1 11 % 11 % 12 % Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille Palvelujen hankinta ja johtaminen 12 % 11 % 11 % 15 % Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) 18 % 11 % 13 % 15 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät 6 % 8 % 9 % 11 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) 13 % 15 % 9 % 13 %

21 19 Kokoukset Kokousten määrä vuonna 2010 ja 2006, keskiarvo ja mediaani, kaikki vastaajat yhteensä Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl) Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl) Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl): Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl): v v Kokousten kesto vuonna 2010 ja 2006, keskiarvo ja mediaani, kaikki vastaajat yhteensä Kokousten keskimääräinen kesto, keskiarvo (tuntia): Kokousten keskimääräinen kesto, mediaani (tuntia): v v t 45 min 1t 55min 1t 30 min 2t Kokousten määrä vuonna 2010 tehtävänimikkeen mukaan, keskiarvo ja mediaani Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl) Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl): Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl):

22 20 Tyytyväisyys työaikoihin Kuinka tyytyväinen olet työaikoihisi? (1=hyvin tyytymätön, 5=hyvin tyytyväinen, EOS) 6 4 Kaikki vastaajat yht ,45 5 % 15 % 26 % 37 % 16 % 2 1 % Kaikki vastaajat yht , % 19 % 2 35 % 19 % Nainen 3, % 17 % 27 % 35 % 18 % Mies 3, % 5 EOS 25 % 14 % 15 % 6 % 2 % Palkattu toimitusjohtaja 3, % 3 % 9 % 22 % 2 Palkkasuhde 3, % 14 % 25 % 37 % 17 % 1 % Yrittäjä / omistaja 3, % 31 % 31 % 5 % 8 % 2 % Kiinteistöpäällikkö Muu Tekninen asiantuntija Isännöitsijä 4 3,91 3,9 3, % 3 % 18 % 24 % % 5 EOS 31 % 3 % 9 % 15 % 1 % % 40 4 % 5 EOS 25 % 6 % 19 %29 %35 % 1 2 %

23 21 Työajan käyttöä koskevat arviot Miten suhtaudut seuraaviin työajan käyttöä koskeviin väittämiin? (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Voin riittävän itsenäisesti päättää omasta ajankäytöstäni 3,94 4,09 Ajankäyttöni on suunnitelmallista Pystyn keskittymään pääosin niiden tehtävien hoitamiseen, jotka kuuluvat isännöintisopimuksen piiriin Työaikani riittää laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaille 3,42 3,44 3,36 3,42 3,27 3,16 Voin työaikana keskittyä olennaisiin tehtäviin Pystyn noudattamaan laatimaani ajankäytön suunnitelmaa 3,2 3,22 3,09 3, Asukkaiden sosiaaliset ongelmat eivät työllistä minua liikaa 3,04 3 Minulla on riittävästi aikaa ammattitaitoni kehittämiseen / ylläpitämiseen 2,91 2,86 Minulla on riittävästi aikaa valmistella ja suunnitella kiinteistöjen asioita 2,88 2,

24 22 Työajan käytön arviointi vastaajan pääasiallisen toimenkuvan mukaan (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Voin työaikana keskittyä olennaisiin tehtäviin 3,00 3,65 3,67 3,66 Minulla on riittävästi aikaa valmistella ja suunnitella kiinteistöjen asioita Muu 2,76 2,80 3,06 3,26 Voin riittävän itsenäisesti päättää omasta ajankäytöstäni 3,85 4,10 4,27 4,16 Ajankäyttöni on suunnitelmallista 3,32 3,47 3,82 3,64 Minulla on riittävästi aikaa ammattitaitoni kehittämiseen / ylläpitämiseen 2,79 2,95 3,33 3,18 Pystyn noudattamaan laatimaani ajankäytön suunnitelmaa 2,98 3,21 3,36 3,34 Pystyn keskittymään pääosin niiden tehtävien hoitamiseen, jotka kuuluvat isännöintisopimuksen piiriin Asukkaiden sosiaaliset ongelmat eivät työllistä minua liikaa Työaikani riittää laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaille Työssä jaksaminen 3,30 3,41 3,43 3,56 2,90 3,42 3,69 3,30 3,14 3,16 3,58 3,62 Miten suhtaudut seuraaviin työssä jaksamiseen liittyviin väittämiin? (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Tunnen itseni terveeksi 3,74 3,79 Olen tyytyväinen työyhteisöni johtamiseen / esimieheen 3,4 3,39 Työni kuormittavuus ei ole lisääntynyt viimeisen 3 vuoden kuluessa 2,55 2,38 Työyhteisössäni on kiinnitetty huomiota työssä jaksamiseen 3,01 3, Vapaa-aikani riittää työstä palautumiseen 3,05 3,07 Työni ei stressaa minua liikaa 2,97 2,

25 23 Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muu Työni ei stressaa minua liikaa 2,87 3,20 3,48 3,16 Vapaa-aikani riittää työstä palautumiseen 2,92 3,20 3,64 3,31 Työyhteisössäni on kiinnitetty huomiota työssä jaksamiseen Työni kuormittavuus ei ole lisääntynyt viimeisen 3 vuoden kuluessa Olen tyytyväinen työyhteisöni johtamiseen / esimieheen 2,85 2,80 3,27 3,49 2,43 3,00 2,94 2,79 3,30 3,30 3,64 3,69 Tunnen itseni terveeksi 3,67 3,50 4,18 3,88 Ansiot Ansiotulot vuonna 2009 (palkansaajat) Keskimääräinen kuukausipalkka (EUR) Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /kk Mediaani /kk Alakvartaali (25%) /kk Yläkvartaali (75%) /kk Luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /kk Mediaani /kk Alakvartaali (25%) /kk Yläkvartaali (75%) /kk Kokouspalkkiot vuodessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /v Mediaani /v Alakvartaali (25%) /v Yläkvartaali (75%) /v

26 24 Tulospalkkiot/bonukset vuodessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä* Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö** Tehtävä: muu*** Keskiarvo /v Mediaani /v Alakvartaali (25%) /v Yläkvartaali (75%) /v * 81 isännöitsijää ilmoitti saaneensa tulospalkkioita ** 11 kiinteistöpäällikköä ilmoitti saaneensa tulospalkkioita *** 39 muussa tehtävässä työskentelevistä ilmoitti saaneensa tulospalkkioita Ylityökorvausta ilmoitti saaneensa 38 isännöitsijää, keskimäärin 3000 / vuodessa. Muissa tehtävissä työskentelevistä ylityökorvausta saaneiden määrä ei riitä keskiarvo- / mediaanitietojen luotettavaan esittämiseen. Ansiotulot vuonna 2009 (yrittäjät) Yrittäjät (EUR) Keskiarvo Mediaani Alakvartaali (25%)Yläkvartaali (75%) Keskimääräinen kuukausipalkka (N105) Luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa (N52) Verotettavat kokonaisansiot vuodessa (N95) Osuutesi yhtiön viimeisen päättyneen tilikauden voitosta, siitä riippumatta, onko osinko maksettu vai jätetty yhtiöön (N61)

27 25 Muutokset ansiotasossa Onko ansiotasossasi (päätoimesta) tapahtunut muutosta, kun vertaat tilannetta ja ? Ansiotasoni on noussut merkittävästi 3 % 5 % Ansiotasoni on noussut jonkin verran 55 % 55 % Ei muutosta 36 % 34 % Ansiotasoni on laskenut jonkin verran 2 % 3 % Ansiotasoni on laskenut merkittävästi 2 % 1 % 2 4 6

28 26 Tyytyväisyys omaan ansiotasoon Tyytyväisyys ansiotasoon (1=Hyvin tyytymätön - 5=Hyvin tyytyväinen, EOS) 6 39 % 4 33 % Isännöinnin 18 % 3,21 2 ammattitutkimus % 6 % 1 % Isännöinnin ammattitutkimus , % 23 % 39 % 26 % 3 % 1 % Tyytyväisyys ansiotasoon eri vastaajaryhmissä Sukupuoli Yrityksen päätoimiala Nainen 3,06 Asuntojen omistaminen 3,38 Mies 3,29 Toimitilojen omistaminen 3,23 Työsuhteen muoto Palvelujen tuottaminen asuntosektorille 3,14 Palkkasuhde 3,07 Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille 3,43 Yrittäjä / omistaja 3,45 Muu, mikä 3,25 Palkattu toimitusjohtaja 3,51 Yhtiömuoto Toimitko esimiesasemassa Osakeyhtiö 3,19 Kyllä 3,50 Toiminimi 2,78 En 2,96 Henkilöyhtiö (Ky tai Ay) 3,31 Ei vastausta 2,99 Muu 3,35 Pääasiallinen toimenkuva Työnantajan sektori Isännöitsijä 3,11 Yksityinen 3,17 Tekninen asiantuntija 3,11 Julkinen 3,28 Kiinteistöpäällikkö 3,61 Muu 3,55 Muu 3,46

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat 5/ 2007 Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat kotisivut Kiinteistön omistajien varauduttava energiatodistuksiin Oulu edullisin indeksitalovertailussa Kiinteistöpalvelualalle

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Kuva 15. Helsingin Energian Hanasaari B hiilivoimalaitos (www.helen.fi).

Kuva 15. Helsingin Energian Hanasaari B hiilivoimalaitos (www.helen.fi). 42 6 ENERGIA- JA ISÄNNÖINTIALAN HISTORIALLINEN KEHITYS 6.1 Energiantuotannon historiallinen kehitys Energiankäytön ilmastovaikutuksen kannalta on oleellista, millä tavoin lämpö ja sähkö on tuotettu. Kivihiili

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS. www.kiinko.fi

KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS. www.kiinko.fi KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS www.kiinko.fi SYKSY 2010 www.kiinko.fi Osaaminen huomataan Kuunnellen, kannustaen ja kehittäen Kiinkon asiakas on tyytyväinen asiakas. Näin kertoo tuore asiakastyytyväisyystutkimuksemme*.

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ JA ILMASTONMUUTOS Isännöinnin esteet ja mahdollisuudet energiatehokkuuspalvelujen kehittämiseen

ISÄNNÖITSIJÄ JA ILMASTONMUUTOS Isännöinnin esteet ja mahdollisuudet energiatehokkuuspalvelujen kehittämiseen 1 ISÄNNÖITSIJÄ JA ILMASTONMUUTOS Isännöinnin esteet ja mahdollisuudet energiatehokkuuspalvelujen kehittämiseen Pro gradu-tutkielma Pertti Huhtanen Tammikuu 2010 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot