Isännöinnin ammattilaiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi"

Transkriptio

1 Isännöinnin ammattilaiset 2010

2 Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy mm. toimihenkilöitä, asiantuntijoita ja yritysten johtoa. Koulutusalueet Isännöinti, taloushallinto ja asuminen Liikkeenjohto, kiinteistöliiketoiminta ja kansainvälistyminen Kiinteistönvälitys ja -arviointi Kiinteistön kunto ja ylläpito Rakennuttaminen ja yhdyskuntatalous Asiakaspalvelu, viestintä ja tietotekniikka Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinteistöalan Koulutussäätiön toiminta-ajatuksena on olla kiinteistöalan johtava ammatillinen ja työelämän koulutusyksikkö. Koulutuksen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten oppilaitosten sekä korkeakoulu- ja yliopistoyksiköiden kanssa. Säätiön toiminta on yleishyödyllistä. Vuoden 1993 alusta koulutustoiminnasta on vastannut Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, joka on opetushallituksen valvoma valtakunnallinen erikoisoppilaitos. Ammattitutkintokoulutus on osa virallista koulutusjärjestelmää. Muu pitkäkestoinen koulutus on osa toimialan sisäistä tutkintojärjestelmää. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Koulutuskeskus on toiminta-ajatuksensa mukaisesti johtava kiinteistöalan ajankohtaiskoulutusyksikkö. Koulutustoiminta on jatko-, uudelleen- ja täydennyskoulutusta. Toimintaan kuuluu julkisten koulutusten, tilauskoulutusten sekä seminaarien järjestäminen. Päätoimialansa lisäksi Koulutuskeskus tarjoaa konsultointi- ja henkilöstövalintapalveluja, harjoittaa alan tutkimus- ja kustannustoimintaa sekä järjestää alaan liittyvää kansainvälistä koulutusta.

3 1 SISÄLTÖ Johdanto...2 Isännöintiala Suomessa...3 Yhteenveto ja johtopäätökset...4 Tulokset...6 Vastaajat...6 Työhistoria...7 Työn sisältö...9 Suositteleminen Työaika ja työmäärä Työajan jakautuminen eri tehtäviin Kokoukset Tyytyväisyys työaikoihin Työajan käyttöä koskevat arviot Työssä jaksaminen Ansiot Ansiotulot vuonna 2009 (palkansaajat) Ansiotulot vuonna 2009 (yrittäjät) Muutokset ansiotasossa Tyytyväisyys omaan ansiotasoon Tulevaisuuden näkymät Isännöintialan haasteet... 32

4 2 Johdanto Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutussäätiö Isännöintiala on suuren murroksen edessä sekä talojen, asukkaiden että isännöitsijöiden ikääntyessä. Asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset ja uudet tekniset ratkaisut luovat painetta kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluja. Samaan aikaan ympäristötietoisuus ja energiatehokkuusvaatimukset haastavat isännöitsijöiden osaamisen. Kiinko on teettänyt Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen toista kertaa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna Tutkimukset ovat vertailukelpoisia vaikka osa kysymyksistä on vaihtunut. Tutkimuksessa selvitetään, miten isännöitsijät itse kokevat ammattinsa ja työnsä. Tulemme jatkossakin teettämään tutkimuksen säännöllisin välein saadaksemme vertailukelpoista tietoa alan kehityksestä. Tutkimuksen toteutti Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimeksiannosta Promenade Research Oy. Kiinteistöalan Koulutussäätiö rahoitti tutkimuksen. Kysely laadittiin työryhmässä, johon kuuluivat: toimitusjohtaja Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutussäätiö kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen, Kiinteistöalan Koulutussäätiö markkinointijohtaja Kimmo Karvinen, Promenade Research Oy tutkimuspäällikkö Pekka Harjunkoski, Promenade Research Oy kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Suomen Isännöintiliitto ry toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Suomen Isännöintiliitto ry. Lisäksi raportin kirjoittamiseen osallistuivat Suomen Isännöintiliitto ry:stä viestintäpäällikkö Marjut Joensuu ja tiedottaja Minna Juvonen. Uudistamme tässä viimekertaisen raportin toiveen, että voimme tehdä alasta houkuttelevan työpaikan kumoamalla vääriä käsityksiä, joita isännöitsijän ammatista on. Isännöintiala on elävä, monipuolinen ja haastava. Se tarjoaa erilaisia työtehtäviä kiinteistöjen johtamisen parissa niin tekniikasta, taloudesta, hallinnosta, viestinnästä kuin ihmisistäkin kiinnostuneille. Isännöitsijät ovat edelleen työhönsä erittäin tyytyväisiä ja palkkauskin on kohtuullinen. Vastaajien osoitteiden lähteenä käytettiin Kiinko-rekisteriä (Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n asiakasrekisteri) ja Isännöintiliiton jäsenrekisteriä. Vastaajat olivat nähneet paljon vaivaa ja antoivat perusteltuja ja pohdittuja vastauksia myös sanallisiin avokysymyksiin. Kiitämme kaikkia tutkimukseen vastanneita, kyselyn laatijoita ja toteuttajia! Helsingissä KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ Keijo Kaivanto toimitusjohtaja, rehtori

5 3 Isännöintiala Suomessa Marjut Joensuu, Suomen Isännöintiliitto ry Isännöinti on asiantuntijapalvelua, joka kehittää taloyhtiöiden arjen sujuvuutta, asumisviihtyvyyttä ja arvoa. Isännöinnin sisältö, laatu, laajuus ja hinnoitteluperusteet sovitaan isännöintisopimuksessa. Suomessa on noin asunto-osakeyhtiötä, joissa asuu noin kaksi miljoonaa suomalaista. Asuntoosakeyhtiöiden lisäksi isännöintiä tehdään vuokrataloyhtiöissä, kiinteistöyhtiöissä ja muissa kiinteistönjohtotehtävissä. Isännöintiala työllistää Suomessa suoraan reilut henkilöä. Päätoimisena isännöitsijänä työskentelee noin henkilöä. Isännöintiyrityksiä on maassamme noin 800. Vuonna 2009 isännöintiyrityksiin palkattiin 320 isännöitsijää, 90 teknistä asiantuntijaa ja 240 muuta ammattilaista. Suuressa osassa isännöintiyrityksistä henkilöstömäärä on 1 4. Isännöintiyrityksissä on keskimäärin yksi avustava henkilö yhtä isännöitsijää kohden. Isännöintiala työllistää myös merkittävän joukon alihankkijoita. 44 % isännöintiyrityksistä käyttää alihankkijoita teknisissä palveluissa ja 16 % isännöintiyrityksistä ostaa taloushallinnon palveluita. Isännöintiyritysten keskimääräinen liikevaihto on euroa ja mediaani euroa. 71 % isännöintiyrityksistä tavoittelee kasvua ja 11 % voimakasta kasvua lähivuosina. Tilastokeskuksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 3,19 euroa/huoneistoneliö/kuukausi. Vuonna 2008 Hallintopalveluiden kulut olivat keskimäärin 34 senttiä/huoneisto-neliö/kuukausi. Käytännössä valtaosa hallintokuluista on isännöintiä. Isännöintialan muutosvoimat, jotka tulevat eniten vaikuttamaan alan kehitykseen lähitulevaisuudessa: Vaatimukset kasvavat peruskorjaustarve kasvaa energiatehokkuustavoitteet lisääntyvät erilaiset ja lisääntyvät tarpeet: mm. ikääntyminen ja monikulttuurisuus Resurssit niukkenevat muuttuva lainsäädäntö kokeneita isännöitsijöistä eläkkeelle aktiivisten ja kokeneiden henkilöiden saaminen taloyhtiöiden hallituksiin vaikeutuu osakkaiden ja asukkaiden varojen riittävyys tarvittavien investointien rahoittamiseen asumisen ja muiden arjen ympäristöjen toimivuus tärkeämmäksi ja kiinnostavammaksi Kiinnostus kasvaa kaupungistuminen lisää kysyntää kasvukeskuksissa taantuvilla alueilla isännöinnin merkitys kasvaa kiinteistönomistajien tarve ulkoistaa isännöintiä jatkuu, koska kaikki toimijat pyrkivät jatkuvasti keskittymään ydintehtäviinsä tuottavuuden parantamiseksi

6 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Minna Juvonen, Suomen Isännöintiliitto ry ja Marja-Leena Sallinen, Kiinteistöalan Koulutussäätiö Yhteenveto pohjautuu Isännöintiliiton Tulevaisuuden tekijät -jäsenlehdessä 3/2010 julkaistuun artikkeliin tutkimuksen tuloksista Isännöintityössä moni asia on kohdallaan. Mielenkiintoista, sopivan haastavaa, hyvät mahdollisuudet oppia uutta; esimerkiksi näin voisi kuvailla isännöintityötä. Työ on myös jonkin verran kuormittavaa, mikä on tyypillistä vaativalle asiantuntijatyölle. Isännöintityön sisältöön ollaan kokonaisuudessaan melko tyytyväisiä: tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä on noin 7 tutkimukseen vastanneista. Tyytymättömimpiä ovat isännöitsijätoimistoissa työskentelevät asuntoosakeyhtiöiden isännöitsijät. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat toimitilasektorilla työskentelevät ja urallaan kiinteistöpäälliköiksi edenneet. Yli puolet suosittelisi ammattiaan ystäville tai tuttaville. Suositeltavuus on hieman noussut verrattuna vuoden 2006 Isännöinnin ammattitutkimukseen. Parhaat arviot annetaan oman työn hallinnasta. Lähes 85 % vastaajista kokee hallitsevansa työnsä hyvin. Isännöintityössä opitaan jatkuvasti uutta, mutta työ vastaa kuitenkin hyvin nykyistä osaamistasoa. Isännöintityössä viihtymiselle tärkeintä on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. Tutkimuksen mukaan tärkeää on varmuus työpaikasta ja mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Molempien tekijöiden tärkeys kipuaa yli neljän, kun asteikko on yhdestä viiteen. Kollegoiden tuki on tärkeä myös ammattitaidon ylläpidossa ja kehittämisessä. Myös mahdollisuus itsenäisesti päättää ajankäytöstä koetaan myönteiseksi. Työelämässä merkittävien asioiden tärkeysjärjestyksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna vuoteen Isännöitsijän kuukausiansio (peruspalkka ilman luontaisetuja tai lisiä) on (keskiarvo), teknisellä asiantuntijalla ja kiinteistöpäälliköllä noin euroa. Lisien osuus (luontaisedut, kokouspalkkiot ja tulospalkkiot) vaihtelee merkittävästi. Isännöitsijällä kokonaisansio (lisät ja luontaisedut mukaan lukien) on noin vuodessa, teknisellä asiantuntijalla noin vuodessa ja kiinteistöpäälliköllä noin vuodessa. Kokonaistyytyväisyys ansiotasoon on noussut vuoden 2006 tutkimuksesta. Isännöintityön kuormittavuus on tutkimuksen mukaan lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Ajanhallinnassa on haasteita, sillä aikaa ei tahdo riittää tarpeeksi suunnitteluun ja asioiden valmisteluun. Keskimääräinen työaika on isännöitsijöillä noin 43 tuntia viikossa, teknisillä asiantuntijoilla noin 39 tuntia ja kiinteistöpäälliköillä noin 41 tuntia. Pisimmillään vastaajien viikoittaiset työtunnit ylittivät 50 tuntia viikossa, erityisesti yrittäjät tekevät keskimääräistä pidempää päivää. Yritysten toimialojen mukaan tarkasteltuna eniten työtunteja kertyy isännöintiyrityksissä ja vähiten toimitilojen omistajilla. Kokousten lukumäärä on selvästi lisääntynyt edellisestä tutkimuksesta vuodelta Kokousten määrän kasvu selittynee ikääntyvän talokannan lisääntyvien korjausten projektijohtotehtävillä. Työ myös stressaa jonkin verran. Työssä jaksamista käsittelevissä kysymyksissä vastaukset vaihtelevat paljon. Keskiarvot eivät kerro kaikkea, kun joukossa on toisaalta hyvin tyytymättömiä ja hyvin tyytyväisiä.

7 5 Tutkimuksen mukaan aikaa jää usein uupumaan suunnittelusta ja asioiden valmistelusta. Myöskään ammattitaidon kehittämiseen ei jää kaikilla tarpeeksi aikaa. Vain noin kolmannes vastanneista kertoo, että vapaa-aika riittää työstä palautumiseen, noin kolmanneksen mielestä vapaa-aikaa ei jää riittävästi ja noin kolmannes ei ota vahvasti kantaa. Vastaajat ovat viihtyneet isännöintialalla pitkään, keskimääräinen isännöintiuran pituus on noin 14 vuotta. Isännöitsijät ovat myös varsin uskollisia työnantajalleen, keskimäärin nykyisessä työpaikassa on oltu jo kymmenisen vuotta. Suurinta vaihtuvuus on pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, pienintä Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa.

8 6 Tulokset Pekka Harjunkoski, Promenade Research Oy Vastaajat Ikä, syntymävuosi ja alue Koulutustaso ja koulutusala Yliopisto/korkeakoulu (N86) 14 % Kaupallinen (N323) 51 % Ammattikorkeakoulu (esim. tradenomi) (N125) 2 Toisen asteen tutkinto (esim. merkonomi tai teknikko) (N352) 55 % Tekninen (N208) 33 % Ylioppilas (N31) 5 % Hallinnollinen (N139) 22 % Perus-/kansakoulu (N19) 3 % Muu koulutustaso (N24) 4 % Muu (N40) 6 %

9 7 Työsuhteen muoto ja pääasiallinen toimenkuva Palkkasuhde (N420) 66 % Isännöitsijä (N443) 7 Muu (N140) 22 % Yrittäjä / omistaja (N124) 19 % Kiinteistöpäällikkö (N33) 5 % Palkattu toimitusjohtaja (N93) 15 % Tekninen asiantuntija (N20) 3 % Työhistoria Työkokemus, keskiarvo ja mediaani (vuotta) Työkokemus isännöintialalta, vuotta Keskiarvo 14,6 Mediaani 13,5 Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa, vuotta Keskiarvo 11,3 Mediaani 8 Kuinka monta kertaa olet urallasi vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Keskiarvo 1,9 Mediaani 1 Työkokemus alueen mukaan, mediaani (vuotta) Alue: Työkokemus isännöintialalta yht. Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa Kuinka monta kertaa vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Pääkaupunkiseutu 12,9 10,1 1,4 Länsi-Suomi 14,7 11,1 1,2 Itä-Suomi 14,6 11,9 1,2 Keski-Suomi 13,1 11,9 1,0 Pohjanmaaa 15,2 13,7 1,0 Pohjois-Suomi 13,1 14,0 0,8 Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) 13,8 9,8 1,6 Häme, Pirkanmaa 14,0 10,3 1,4

10 8 Työkokemus sukupuolen ja tehtävän mukaan, mediaani (vuotta) Työkokemus isännöintialalta yht. Työkokemus nykyisen työnantajan palveluksessa Kuinka monta kertaa vaihtanut työnantajaa isännöintialalla Sukupuoli: Nainen 13,4 10,8 1,3 Mies 14,4 11,4 1,3 Pääasiallinen toimenkuva: Isännöitsijä 14,0 10,8 1,4 Tekninen asiantuntija 10,8 12,4 0,8 Kiinteistöpäällikkö 13,5 9,6 1,6 Miksi valitsit isännöintialan tehtävät? (avokysymykseen vastasi 439 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu viiteen kategoriaan). Aktiivinen hakeutuminen alalle, kiinnostus alaa kohtaan 52 % Ajautuminen alalle / sattuman kautta 24 % Alan vaihdon kautta 13 % Muu 5 % Muiden kiinteistöalan tehtävien kautta 5 % 2 4 6

11 9 Työn sisältö Kuinka tyytyväinen kokonaisuutena olet työhösi? (1=Hyvin tyytymätön, 5=Hyvin tyytyväinen, EOS) Kaikki vastaajat yht Kaikki vastaajat yht ,74 3, % 25 % 6 % 12 % % 5 EOS 24 % 1 % 6 % 13 % Mies Nainen 3,74 3, % 26 % 5 % 12 % % 5 EOS 24 % 7 % 11 % Palkattu toimitusjohtaja Yrittäjä / omistaja Palkkasuhde 3,9 3,82 3, % 3 % 19 % 16 % 25 % 58 % 14 % 3 % % 5 EOS 27 % 7 % 1 Kiinteistöpäällikkö Muu, mikä? Tekninen asiantuntija Isännöitsijä 4,06 3,89 3,8 3, % 64 % 21 % % 5 EOS 1 % 6 % 19 % 21 % % 5 EOS 25 % 5 % % 5 EOS 28 % 7 % 9 %

12 10 Miten suhtaudut seuraaviin omaa työsi sisältöä käsitteleviin väittämiin? (1=hyvin paljon eri mieltä, 5=hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Hallitsen työni 4,08 4,16 Työni on mielenkiintoista 4,03 4,06 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,99 4,04 Työni on sopivan haastavaa Työni vastaa ammattitaitoani/- osaamistani 3,99 3,99 3,94 3, Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,78 3,71 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,73 3,7 Olen tyytyväinen tehtävä- /urakehitysmahdollisuuksiini 3,53 3, Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muu Hallitsen työni 4,04 3,90 4,03 4,22 Työni on mielenkiintoista 4,02 3,95 4,00 4,11 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,98 4,05 4,03 3,99 Työni on sopivan haastavaa 3,97 4,00 4,06 4,06 Työni vastaa ammattitaitoani/-osaamistani 3,91 4,10 4,09 3,99 Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,70 3,50 3,81 4,09 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,67 3,70 3,91 3,90 Olen tyytyväinen tehtävä-/urakehitysmahdollisuuksiini 3,44 3,21 3,75 3,80 Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille Hallitsen työni 4,04 4,03 4,06 4,10 Työni on mielenkiintoista 4,07 4,07 4,01 3,97 Opin työssä jatkuvasti uutta 3,83 4,13 4,03 3,73 Työni on sopivan haastavaa 4,02 3,80 3,99 4,07 Työni vastaa ammattitaitoani/-osaamistani 3,86 3,83 3,95 3,87 Olen tyytyväinen koulutusmahdollisuuksiini 3,76 3,59 3,77 3,77 Tunnen, että teen työtä, jota haluan tehdä 3,74 3,76 3,70 3,67 Olen tyytyväinen tehtävä-/urakehitysmahdollisuuksiini 3,29 3,45 3,54 3,52

13 11 Kuinka suuri merkitys seuraavilla asioilla on itsellesi työelämässä? (1=Ei merkitystä - 5=Erittäin suuri merkitys) Hyvä työilmapiiri Työkaverit Varmuus työpaikasta Osaamisen kehittäminen Työn haasteellisuus Riittävä vapaa-aika Hyvä palkkaus Ammatin arvostus Säännöllinen työaika Uralla eteneminen Asema 4,47 4,51 4,24 4,31 4,21 4,26 4,11 4,17 4,04 4,12 4,04 4,17 3,89 3,96 3,7 3,77 3,48 3,56 3,38 3,51 3,28 3,

14 12 Mikä nykyisessä työssäsi on parasta? Mistä työsi mielekkyys rakentuu? (avokysymykseen vastasi 439 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Monipuolinen ja vaihtuva työ/tehtävät 33 % Asiakas/ihmiset 2 Itsenäisyys 14 % Työn joustavuus 13 % Työn haasteellisuus 13 % Hyvä työilmapiiri & työyhteisö 8 % Suositteleminen Voin suositella nykyistä ammattiani ystävälle / tuttavalle (1=Hyvin paljon eri mieltä - 5=Hyvin paljon samaa mieltä, EOS) Isännöinnin ammattitutkimus , % 28 % 3 % 8 % 12 % 3 % Isännöinnin ammattitutkimus , % 5 % 13 % 12 % 2 %

15 13 Suosittelu eri vastaajaryhmissä (ei-suosittelijat muodostettu yhdistämällä arvosanat 1-2, suosittelijat muodostettu yhdistämällä arvosanat 4-5) Sukupuoli Suosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Nainen 58 % 1 32 % Mies 58 % 12 % 3 Työsuhteen muoto Palkkasuhde 56 % 14 % 3 Yrittäjä / omistaja 56 % 9 % 34 % Palkattu toimitusjohtaja 66 % 6 % 27 % Tehtävä Isännöitsijä 53 % 14 % 33 % Tekninen asiantuntija 6 15 % 25 % Kiinteistöpäällikkö 72 % 6 % 21 % Muu 68 % 6 % 26 % Toimiala Sektori Suosittelijat Eisuosittelijat Eisuosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Asuntojen omistaminen 61 % 7 % 32 % Toimitilojen omistaminen 7 7 % 23 % Palvelujen tuottaminen asuntosektorille 52 % 15 % 33 % Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille 8 7 % 13 % Muu, mikä 65 % 7 % 27 % Yksityinen 54 % 15 % 32 % Julkinen 68 % 5 % 27 % Muu, esim. säätiö, yhdistys 65 % 7 % 28 % Pääasialliset asiakkaat Asunto-osakeyhtiöt 51 % 14 % 36 % Vuokra-asuntoja omistavat yhteisöt 61 % 8 % 32 % Toimitiloja omistavat yhteisöt 7 9 % 21 % Muut, mitkä? 73 % 5 % 22 % Koulutus Tekninen Hallinnollinen 56 % 12 % 33 % Kaupallinen 54 % 15 % 32 %

16 14 Alue Suosittelijat Eisuosittelijat Ei osaa sanoa + neutraalit arviot Etelä-Karjala 54 % 2 27 % Etelä-Pohjanmaa 47 % 2 33 % Etelä-Savo 61 % 11 % 28 % Kainuu 55 % 22 % 22 % Kanta-Häme 57 % 43 % Keski-Pohjanmaa 63 % 37 % Keski-Suomi 78 % 4 % 19 % Kymenlaakso 5 6 % 44 % Lappi 5 9 % 41 % Pirkanmaa 63 % 9 % 28 % Pohjanmaa 72 % 27 % Pohjois-Karjala 5 12 % 37 % Pohjois-Pohjanmaa 59 % 6 % 35 % Pohjois-Savo 43 % 1 47 % Päijät-Häme Pääkaupunkiseutu 63 % 14 % 23 % Satakunta 41 % 15 % 45 % Uusimaa 57 % 15 % 29 % Varsinais-Suomi 62 % 13 % 26 % Perustelut miksi suosittelisit? (Avokysymykseen vastasi 420 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Työn luonne ja monipuolinen työ 38 % Töitä riittää/"turvallisuus" 19 % Haasteellisuus 17 % Ihmisläheisyys 1 Itsenäisyys 1 Itsensä kehittäminen 6 %

17 15 Perustelut miksi et suosittelisi? (Avokysymykseen vastasi 291 vastaajaa. Alla olevassa kaaviossa ko. avovastaukset on luokiteltu kuuteen kategoriaan). Kiire ja aika 27 % Persoona 23 % Iltatyö 2 Työn luonne raskas 16 % Haastatavat asiakaskontaktit 8 % Perhe 7 % Työaika ja työmäärä Keskimääräinen viikoittainen työaikani vuonna 2009 ja 2006 (tuntia viikossa) Keskiarvo 42,6 41,4 Alin 25% Mediaani Ylin 75%

18 16 Viikoittainen työaika alueen mukaan (tuntia viikossa) Alue Alin 25% Mediaani Ylin 75% Pääkaupunkiseutu Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu) Länsi-Suomi Itä-Suomi Keski-Suomi 38, Pohjanmaaa 37, Pohjois-Suomi 37, Häme, Pirkanmaa 37, Viikoittainen työaika sukupuolen ja toimenkuvan mukaan, mediaani (tuntia viikossa) Sukupuoli: Alin 25% Mediaani Ylin 75% Nainen 37,5 40,0 45,0 Mies Pääasiallinen toimenkuva: Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Viikoittainen työaika työsuhteen muodon ja yrityksen päätoimialan mukaan (tuntia viikossa) Työsuhteen muoto Alin 25% Mediaani Ylin 75% Palkkasuhde Yrittäjä / omistaja Palkattu toimitusjohtaja Yrityksen päätoimiala Alin 25% Mediaani Ylin 75% Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille

19 17 Työajan jakautuminen eri tehtäviin Arvio työajan jakautumisesta vuonna 2009 (prosenttia koko työajasta) (keskiarvo, kaikki vastaajat) Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) %: 27 % 28 % Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) %: 17 % 2 Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) %: 15 % 15 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) %: Palvelujen hankinta ja johtaminen %: 12 % 12 % 12 % 14 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) %: 12 % 13 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät %: Työajan jakautuminen eri tehtäviin sukupuolen mukaan % (keskiarvo) Nainen Mies Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) 31 % 25 % Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) 16 % 17 % Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) 15 % 13 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) 1 11 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) 9 % 11 % Palvelujen hankinta ja johtaminen 9 % 12 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät 8 % 9 %

20 18 Työajan jakautuminen eri tehtäviin tehtävänimikkeen mukaan % (keskiarvo) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, Palvelujen hankinta ja johtaminen Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) Työajan jakautuminen eri tehtäviin yrityksen päätoimialan mukaan % (keskiarvo) Asuntojen omistaminen Toimitilojen omistaminen Asiakaspalvelu (sekä käyttäjien että toimeksiantajien palvelu) 25 % 24 % 27 % 2 Kokoukset ja kokousten hallinnointi (mm. aikataulut, kutsut, materiaalit, pöytäkirjat) 13 % 16 % 18 % 15 % Elinkaarihallinta (mm. kartoitukset/tutkimukset, PTS, korjaushankkeet) 1 11 % 11 % 12 % Palvelujen tuottaminen asuntosektorille Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille Palvelujen hankinta ja johtaminen 12 % 11 % 11 % 15 % Talouden johtaminen (mm. talouden suunnittelu, seuranta/raportointi) 18 % 11 % 13 % 15 % Muut asiakkaalle suoritettavat tehtävät 6 % 8 % 9 % 11 % Työnantajayrityksen sisäiset tehtävät (esim. kehitys, hallinto, johtaminen) 13 % 15 % 9 % 13 %

21 19 Kokoukset Kokousten määrä vuonna 2010 ja 2006, keskiarvo ja mediaani, kaikki vastaajat yhteensä Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl) Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl) Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl): Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl): v v Kokousten kesto vuonna 2010 ja 2006, keskiarvo ja mediaani, kaikki vastaajat yhteensä Kokousten keskimääräinen kesto, keskiarvo (tuntia): Kokousten keskimääräinen kesto, mediaani (tuntia): v v t 45 min 1t 55min 1t 30 min 2t Kokousten määrä vuonna 2010 tehtävänimikkeen mukaan, keskiarvo ja mediaani Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl) Arkipäivinä kello 8-17 pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, keskiarvo (kpl): Muuna aikana pidettyjen kokousten määrä, mediaani (kpl):

22 20 Tyytyväisyys työaikoihin Kuinka tyytyväinen olet työaikoihisi? (1=hyvin tyytymätön, 5=hyvin tyytyväinen, EOS) 6 4 Kaikki vastaajat yht ,45 5 % 15 % 26 % 37 % 16 % 2 1 % Kaikki vastaajat yht , % 19 % 2 35 % 19 % Nainen 3, % 17 % 27 % 35 % 18 % Mies 3, % 5 EOS 25 % 14 % 15 % 6 % 2 % Palkattu toimitusjohtaja 3, % 3 % 9 % 22 % 2 Palkkasuhde 3, % 14 % 25 % 37 % 17 % 1 % Yrittäjä / omistaja 3, % 31 % 31 % 5 % 8 % 2 % Kiinteistöpäällikkö Muu Tekninen asiantuntija Isännöitsijä 4 3,91 3,9 3, % 3 % 18 % 24 % % 5 EOS 31 % 3 % 9 % 15 % 1 % % 40 4 % 5 EOS 25 % 6 % 19 %29 %35 % 1 2 %

23 21 Työajan käyttöä koskevat arviot Miten suhtaudut seuraaviin työajan käyttöä koskeviin väittämiin? (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Voin riittävän itsenäisesti päättää omasta ajankäytöstäni 3,94 4,09 Ajankäyttöni on suunnitelmallista Pystyn keskittymään pääosin niiden tehtävien hoitamiseen, jotka kuuluvat isännöintisopimuksen piiriin Työaikani riittää laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaille 3,42 3,44 3,36 3,42 3,27 3,16 Voin työaikana keskittyä olennaisiin tehtäviin Pystyn noudattamaan laatimaani ajankäytön suunnitelmaa 3,2 3,22 3,09 3, Asukkaiden sosiaaliset ongelmat eivät työllistä minua liikaa 3,04 3 Minulla on riittävästi aikaa ammattitaitoni kehittämiseen / ylläpitämiseen 2,91 2,86 Minulla on riittävästi aikaa valmistella ja suunnitella kiinteistöjen asioita 2,88 2,

24 22 Työajan käytön arviointi vastaajan pääasiallisen toimenkuvan mukaan (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Voin työaikana keskittyä olennaisiin tehtäviin 3,00 3,65 3,67 3,66 Minulla on riittävästi aikaa valmistella ja suunnitella kiinteistöjen asioita Muu 2,76 2,80 3,06 3,26 Voin riittävän itsenäisesti päättää omasta ajankäytöstäni 3,85 4,10 4,27 4,16 Ajankäyttöni on suunnitelmallista 3,32 3,47 3,82 3,64 Minulla on riittävästi aikaa ammattitaitoni kehittämiseen / ylläpitämiseen 2,79 2,95 3,33 3,18 Pystyn noudattamaan laatimaani ajankäytön suunnitelmaa 2,98 3,21 3,36 3,34 Pystyn keskittymään pääosin niiden tehtävien hoitamiseen, jotka kuuluvat isännöintisopimuksen piiriin Asukkaiden sosiaaliset ongelmat eivät työllistä minua liikaa Työaikani riittää laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaille Työssä jaksaminen 3,30 3,41 3,43 3,56 2,90 3,42 3,69 3,30 3,14 3,16 3,58 3,62 Miten suhtaudut seuraaviin työssä jaksamiseen liittyviin väittämiin? (1=Hyvin paljon eri mieltä, 5=Hyvin paljon samaa mieltä, en osaa sanoa) Tunnen itseni terveeksi 3,74 3,79 Olen tyytyväinen työyhteisöni johtamiseen / esimieheen 3,4 3,39 Työni kuormittavuus ei ole lisääntynyt viimeisen 3 vuoden kuluessa 2,55 2,38 Työyhteisössäni on kiinnitetty huomiota työssä jaksamiseen 3,01 3, Vapaa-aikani riittää työstä palautumiseen 3,05 3,07 Työni ei stressaa minua liikaa 2,97 2,

25 23 Isännöitsijä Tekninen asiantuntija Kiinteistöpäällikkö Muu Työni ei stressaa minua liikaa 2,87 3,20 3,48 3,16 Vapaa-aikani riittää työstä palautumiseen 2,92 3,20 3,64 3,31 Työyhteisössäni on kiinnitetty huomiota työssä jaksamiseen Työni kuormittavuus ei ole lisääntynyt viimeisen 3 vuoden kuluessa Olen tyytyväinen työyhteisöni johtamiseen / esimieheen 2,85 2,80 3,27 3,49 2,43 3,00 2,94 2,79 3,30 3,30 3,64 3,69 Tunnen itseni terveeksi 3,67 3,50 4,18 3,88 Ansiot Ansiotulot vuonna 2009 (palkansaajat) Keskimääräinen kuukausipalkka (EUR) Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /kk Mediaani /kk Alakvartaali (25%) /kk Yläkvartaali (75%) /kk Luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /kk Mediaani /kk Alakvartaali (25%) /kk Yläkvartaali (75%) /kk Kokouspalkkiot vuodessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö Tehtävä: muu Keskiarvo /v Mediaani /v Alakvartaali (25%) /v Yläkvartaali (75%) /v

26 24 Tulospalkkiot/bonukset vuodessa (EUR): Kaikki vastaajat yht. Tehtävä: isännöitsijä* Tehtävä: tekninen asiantuntija Tehtävä: kiinteistöpäällikkö** Tehtävä: muu*** Keskiarvo /v Mediaani /v Alakvartaali (25%) /v Yläkvartaali (75%) /v * 81 isännöitsijää ilmoitti saaneensa tulospalkkioita ** 11 kiinteistöpäällikköä ilmoitti saaneensa tulospalkkioita *** 39 muussa tehtävässä työskentelevistä ilmoitti saaneensa tulospalkkioita Ylityökorvausta ilmoitti saaneensa 38 isännöitsijää, keskimäärin 3000 / vuodessa. Muissa tehtävissä työskentelevistä ylityökorvausta saaneiden määrä ei riitä keskiarvo- / mediaanitietojen luotettavaan esittämiseen. Ansiotulot vuonna 2009 (yrittäjät) Yrittäjät (EUR) Keskiarvo Mediaani Alakvartaali (25%)Yläkvartaali (75%) Keskimääräinen kuukausipalkka (N105) Luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa (N52) Verotettavat kokonaisansiot vuodessa (N95) Osuutesi yhtiön viimeisen päättyneen tilikauden voitosta, siitä riippumatta, onko osinko maksettu vai jätetty yhtiöön (N61)

27 25 Muutokset ansiotasossa Onko ansiotasossasi (päätoimesta) tapahtunut muutosta, kun vertaat tilannetta ja ? Ansiotasoni on noussut merkittävästi 3 % 5 % Ansiotasoni on noussut jonkin verran 55 % 55 % Ei muutosta 36 % 34 % Ansiotasoni on laskenut jonkin verran 2 % 3 % Ansiotasoni on laskenut merkittävästi 2 % 1 % 2 4 6

28 26 Tyytyväisyys omaan ansiotasoon Tyytyväisyys ansiotasoon (1=Hyvin tyytymätön - 5=Hyvin tyytyväinen, EOS) 6 39 % 4 33 % Isännöinnin 18 % 3,21 2 ammattitutkimus % 6 % 1 % Isännöinnin ammattitutkimus , % 23 % 39 % 26 % 3 % 1 % Tyytyväisyys ansiotasoon eri vastaajaryhmissä Sukupuoli Yrityksen päätoimiala Nainen 3,06 Asuntojen omistaminen 3,38 Mies 3,29 Toimitilojen omistaminen 3,23 Työsuhteen muoto Palvelujen tuottaminen asuntosektorille 3,14 Palkkasuhde 3,07 Palvelujen tuottaminen toimitilasektorille 3,43 Yrittäjä / omistaja 3,45 Muu, mikä 3,25 Palkattu toimitusjohtaja 3,51 Yhtiömuoto Toimitko esimiesasemassa Osakeyhtiö 3,19 Kyllä 3,50 Toiminimi 2,78 En 2,96 Henkilöyhtiö (Ky tai Ay) 3,31 Ei vastausta 2,99 Muu 3,35 Pääasiallinen toimenkuva Työnantajan sektori Isännöitsijä 3,11 Yksityinen 3,17 Tekninen asiantuntija 3,11 Julkinen 3,28 Kiinteistöpäällikkö 3,61 Muu 3,55 Muu 3,46

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintiala on osa kiinteistö- ja rakentamisalaa Koko kiinteistö- ja rakentamisklusteri: - Työllistää

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi.

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. www.kiinko.fi Isännöinnin järjestäminen Hallituksen yksi tärkeä tehtävä on isännöinnin järjestäminen. Taloyhtiöiden hallitukset koostuvat yleensä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus

Vuokratyöntekijätutkimus Vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu helmikuu 2012 Vastaajia yhteensä 6124 Tutkimuksen virhemarginaali +/- 2%-yksikköä Johdanto - Promenade Research toteutti Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Isännöinti ja omistaminen

Isännöinti ja omistaminen Isännöinti ja omistaminen Tero Heikkilä 6.10.2017 KIRA-Akatemia ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ ETUJA. 1 Isännöinti: - kolme faktaa - unelma - tulevaisuus Isännöinti on nosteessa Asumisen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen osastoista 72 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistömessut Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Toteutus 3. Vastaajat 4. Kokonaisarvosanat 5. Tulokset osioittain

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta Asianajajatutkimus 2012 Turku ja Satakunta Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Turun ja Satakunnan osastoista 68 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Kymen, Mikkelin ja Itä- Suomen osastoista 49 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi Asianajajatutkimus 2012 Vaasa, Oulu ja Lappi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Vaasan, Oulun ja Lapin osastoista 80 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista. Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

kunnonhallintatyökaluista

kunnonhallintatyökaluista kunnonhallintatyökaluista 18.6.-15.7.2010 Vastaajia yhteensä 194 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Vastaajat Kokemus isännöinnistä Isännöintiyrityksen koko Alle 3 vuotta (N13) 7 % 1-2 isännöitsijää

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011. www.kiinko.fi

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011. www.kiinko.fi Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville henkilöille. Koulutusta

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tulevaisuuden isännöinti

Tulevaisuuden isännöinti Tulevaisuuden isännöinti Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto Kiinteistömessut Helsinki 14.10.2011 Isännöinnin Visio 2020 HAI Madrid 9.9.2010 Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu

Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu Jukka Malila toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry Helsinki 13.5.2008 ESITYKSEN RAKENNE: - Johdanto - Kiinteistönvälitysalalla

Lisätiedot

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Korjausrakentamisen kehittäminen teematyöpaja 20.11.2013 Jari Porthén Toimitusjohtaja, Realco Oy Hallituksen puheenjohtaja, Isännöintiliitto

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Työllistyminen taloushallintoalalla 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Toimihenkilöliitto ERTO ry 17.000 jäsentä 6 jäsenyhdistystä Taloushallinnon ammattilaiset ry Erityistoimihenkilöt

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Isännöinnin ammattilaiset

Isännöinnin ammattilaiset 2017 Isännöinnin ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Keskeiset tulokset... 8 3. Tutkimusaineiston kuvaus... 10 3.1 Taustatiedot...10 3.2 Koulutus...11 3.3 Työnantajatiedot...12 4. Isännöitsijöiden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus 2008

Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus 2008 Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus 2008 Malmin asematie 6, 00700 Helsinki puh. (09) 3509 290, faksi (09) 3511 380 www.kiinko.fi Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset www.kiinko.fi 2 (40) KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN AMMATTILAISET SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 6 3.1. Vastaajan

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus Tiedotustilaisuus 13.2.2014 Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 20-70-vuotiaat suomalaiset Vastaajat asuvat isännöidyissä asunto-osakeyhtiöissä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16.2.2012

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16.2.2012 Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16..01 Juha Lemmetyinen Leena Euranto Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa mielipiteitä isännöintitoimialasta sekä isännöinnistä

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA Laadukkaan isännöinnin ostaminen ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää

Lisätiedot