LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014"

Transkriptio

1 LÄMPÖLUX Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014

2 Tyytyväisyys Lämpöluxiin ja toiminnan osa-alueisiin 5=erittäin tyytyväinen =erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys ,15 Myynti/asiakaspalvelu ,21 Ikkuna-/oviremontin suunnittelupalvelu ,31 Asennuspalvelu ,44 Vastaajat = % 2

3 Keskiarvo 1-5 Tyytyväisyys Lämpöluxiin ja toiminnan osa-alueisiin 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kokonaistyytyväisyys Myynti/asiakaspalvelu Ikkuna-/oviremontin suunnittelupalvelu Asennuspalvelu ,87 3,89 4,23 4,31 Kevät ,44 4,30 4,54 4,60 Syksy ,26 4,20 4,27 4,53 Syksy ,15 4,21 4,31 4,42 3

4 % Kokonaistyytyväisyys Lämpöluxin asennus- ja suunnittelupalveluun Syksy 2014 Syksy 2013 Kevät Asennuspalvelu (erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä käyttämäänsä palveluun) Suunnittelupalvelu (erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä käyttämäänsä palveluun) 4

5 MYYNTI/ASIAKASPALVELU 5

6 MYYNTI/ASIAKASPALVELU Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Lämpöluxin myyntiin ja asiakaspalveluun on erittäin hyvällä tasolla. Myynnin/asiakaspalvelun keskiarvo kokonaistasolla on 4,21 (syksy ,20; kevät 2013: 4,30). Tulos on laskennallisesti parantunut viime syksyn mittauksesta ja myynnin/asiakaspalvelun tulosta voidaan pitää erinomaisena. Kaikki myynnin/asiakaspalvelun tekijät ovat tällä kierroksella kehittyneet positiivisesti. Viime tutkimuskierroksella selvimmin heikentyneen tavoitettavuuden heikentyminen on pysähtynyt ja tekijän tulos on nyt hieman parantunut ka. 4,14 (syksy 2013: 4,11; kevät 2013: ka. 4,47). Asiakaspalvelun tavoitettavuutta kannattaa edelleen parantaa, sillä tavoitettavuuteen liittyvät ongelmat laskevat kokonaistyytyväisyyttä nopeasti. Myynnin/asiakaspalvelun palveluasenne ja asiantuntemus ovat edelleen hyvällä tasolla. Arvioituihin osaalueen tekijöihin on erittäin tyytyväisiä noin puolet vastaajista. Kriittisiä/tyytymättömiä vastaajia on käytännössä yksittäisiä. Myös myynnin/asiakaspalvelun päätöksentekokyky on laskennallisesti parantunut verrattuna viime syksyn tutkimuskierrokseen ka. 4,17 (syksy 2013: 4,15; kevät 2013: 4,23). 6

7 Tyytyväisyys myyntiin/asiakaspalveluun 5=erittäin tyytyväinen =erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys ,21 Tavoitettavuus ,14 Palveluasenne ,41 Asiantuntemus ,33 Päätöksentekokyky ,17 Vastaajat = % 7

8 Keskiarvo 1-5 Tyytyväisyys myyntiin/asiakaspalveluun 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kokonaistyytyväisyys Lämpöluxin myyntiin/ asiakaspalveluun Tavoitettavuus Palveluasenne Asiantuntemus Päätöksentekokyky ,89 3,81 4,18 4,16 4,02 Kevät ,30 4,47 4,49 4,42 4,23 Syksy ,20 4,11 4,37 4,32 4,15 Syksy ,21 4,14 4,41 4,33 4,17 8

9 SUUNNITTELUPALVELU 9

10 SUUNNITTELUPALVELU Ikkuna- ja oviremontin suunnittelupalveluun ollaan edelleen erittäin tyytyväisiä. Suunnittelupalvelun saama kokonaisarvio on myös jonkin verran parantunut verrattuna viime syksyn tutkimuskierrokseen. Suunnittelupalvelun tekijöistä ovat parantuneet ikkunoiden/ovien asiantunteva mittaus ja kustannusarvion pitävyys. Tällä kierroksella molempiin tekijöihin on tyytyväisiä neljä viidestä vastaajasta, joka on erittäin hyvä tulos. Muista tekijöistä ikkuna ja/tai oviremontin tarpeiden kartoitus on jonkin verran heikentynyt ja asiakkaalle sopivien ratkaisujen esittäminen on pysynyt aiemmalla tasolla. Tekijät ovat edelleen hyvällä tasolla, mutta näiden tekijöiden kehittymistä kannattaa tarkkailla ja niihin on syytä jatkossa panostaa, jotta positiivinen asiakaskokemus vahvistuu. 10

11 Tyytyväisyys ikkuna-/oviremontin suunnittelupalveluun 5=erittäin tyytyväinen =erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys ,31 Ikkuna- ja/tai oviremontin tarpeiden kartoitus ,16 Ikkunoiden ja/tai ovien asiantunteva mittaus ,49 Teille sopivien ratkaisujen esittäminen ,24 Kustannusarvion pitävyys ,58 Vastaajat = % 11

12 Keskiarvo 1-5 Tyytyväisyys ikkuna-/oviremontin suunnittelupalveluun 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kokonaistyytyväisyys Lämpöluxin ikkuna- /oviremontin suunnittelupalveluun Ikkuna- ja/tai oviremontin tarpeiden kartoitus Ikkunoiden ja/tai ovien asiantunteva mittaus Teille sopivien ratkaisujen esittäminen Kustannusarvion pitävyys ,23 4,11 4,23 4,19 4,72 Kevät ,54 4,42 4,44 4,41 4,74 Syksy ,27 4,19 4,36 4,24 4,57 Syksy ,31 4,16 4,49 4,24 4,58 12

13 ASENNUSPALVELU 13

14 ASENNUSPALVELU Asennuspalvelun osalta kokonaistyytyväisyys (ka. 4,44) on edelleen erittäin hyvällä tasolla, vaikka onkin jonkin verran laskenut vuoden 2013 molemmilta tutkimuskierroksilta (syksy 2013: 4,53; kevät 2013: 4,60). Asennuspalvelun osatekijöistä kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat ovat asennusympäristön siivoukseen ja jätteiden poiskuljetukseen (ka. 4,56) sekä asennushenkilöstön ammattitaitoon ja asiantuntemukseen (ka. 4,55). Asennuspalvelu jatkaa Lämpöluxin selvimpänä toiminnallisena vahvuutena. Hyviä käytäntöjä kannattaa kehittää edelleen ja pyrkiä poistamaan ne ainoatkin huonot kokemukset, joita on tullut aikataulujen pitämättömyydestä tai niistä asennuksista, joita ei ole onnistuttu saattamaan kerralla loppuun. Vastaajilta kysyttiin myös onko heille annettu ikkuna- ja oviremontin jälkeen käyttö- tai huolto-opastusta. Tällä kierroksella noin seitsemän kymmenestä vastaajasta ilmoittaa saaneensa käyttö- tai huolto-opastusta. Tulos on hieman alhaisempi kuin vuoden 2013 tutkimuskierroksilla (syksy 2013: 75 %; kevät 2013: 78 %). 14

15 Tyytyväisyys asennuspalveluun 5=erittäin tyytyväinen =erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys ,44 Asennushenkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus ,55 Asennuksen aikataulun pitävyys ,37 Asennustyön laatu ,42 Asennustyön loppuun saattaminen kerralla ,53 Valmiin asennustyön tarkastaminen asiakkaan kanssa ,33 Asennusympäristön siivous ja jätteiden poiskuljetus ,56 Vastaajat = % 15

16 Keskiarvo 1-5 Tyytyväisyys asennuspalveluun 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kokonaistyytyvä isyys asennuspalvelu un Asennushenkilö stön ammattitaito ja asiantuntemus Asennuksen aikataulun pitävyys Asennustyön laatu Asennustyön loppuun saattaminen kerralla Valmiin asennustyön tarkastaminen asiakkaan kanssa Asennusympäris tön siivous ja jätteiden poiskuljetus ,31 4,40 4,16 4,28 4,32 4,02 4,21 Kevät ,60 4,65 4,54 4,52 4,52 4,56 4,58 Syksy ,53 4,55 4,47 4,50 4,57 4,49 4,65 Syksy ,44 4,55 4,37 4,42 4,53 4,33 4,56 16

17 Annettiinko Teille ikkunaremontin jälkeen käyttö- ja huolto-opastusta? 69 Kyllä Ei Eos Syksy 2014 (n=201) Syksy 2013 (n=200) Kevät 2013 (n=50) 2012 (n=121) % 17

18 SUOSITTELUHALUKKUUS 18

19 SUOSITTELUHALUKKUUS 1 (2) Nettosuositteluindeksi Asiakkaille esitettiin seuraava kysymys: Kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte Lämpöluxia ystävällenne? Suosittelijat (vastaus 9-10) Ostoja jatkavat, uskolliset asiakkaat, jotka välittävät myönteisiä kokemuksia muille, edistäen liiketoiminnan kasvua Suosittelijoiden (9-10) %-osuus Passiiviset (vastaus 7-8) Tyytyväisiä, mutta innottomia asiakkaita, jotka ovat vastaanottavaisia mm. kilpailijoiden tarjouksille miinus Kriittiset (vastaus 0-6) Vähiten uskolliset asiakkaat, jotka voivat kielteisistä kokemuksistaan muille kertomalla muodostaa merkittävän kasvun esteen Kriitikoiden (0-6) %-osuus = Nettosuositteluindeksi NSI 19

20 Kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte Lämpöluxia ystävällenne? % Suositteluryhmät ja Nettosuositteluindeksi (NSI) Kriittiset Passiiviset Suosittelijat NSI Syksy 2014 (n=198) Syksy 2013 (n=198) Kevät 2013 (n=48) (n=120) %

21 Taloustutkimuksen NSI-tietopankkikanta Lämpölux vs. suomalaiset yritykset Mittauksia, n=553 Lämpölux NSI (syksy 2014) Suosittelijat Passiiviset Kriittiset NSI Taloustutkimuksen NSI-tietopankin keskiarvo (elokuu 2014) 19 0 Suosittelijat Passiiviset Kriittiset 49 NSI Tulkintaohje NSI: 40+ erinomainen hyvä 0-19 tyydyttävä Alle 0 heikko tulos

22 Taloustutkimuksen NSI-tietopankkikanta Lämpölux vs. suomalaiset yritykset (b2c) Mittauksia, n=179 Suosittelijat Passiiviset Kriittiset NSI Lämpölux NSI (syksy 2014) Taloustutkimuksen NSI-tietopankin keskiarvo (elokuu 2014) 23 0 Suosittelijat 7 31 Passiiviset Kriittiset 46 NSI Tulkintaohje NSI: 40+ erinomainen hyvä 0-19 tyydyttävä Alle 0 heikko tulos

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 04 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Road Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja 28.11.2007 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2009 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007 ja 2008) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa Sami Kärnä, hallintotieteiden maisteri Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio sami.karna@hut.fi Juha-Matti Junnonen, tekniikan lisensiaatti Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220103580 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan

Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan Mitä design merkitsee yrityksille 2012 ja 2013 -tulosten vertailu tammikuu 2012 ja maaliskuu 2013 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen johdanto ja

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 Kirjasto teki palvelukyselyn asiakkailleen marraskuussa 2006. Kysely tehtiin ensisijaisesti verkkokyselynä,

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet Tutkimusyhteenveto 20.9.2010 v. 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset...3 3 Tutkimuksen taustat...6 3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat...6 3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

Asiakasuskollisuuden ja sen mittaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa

Asiakasuskollisuuden ja sen mittaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa Kauppakorkeakoulu Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Asiakasuskollisuuden ja sen mittaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa Utilizing customer loyalty and its measuring in business 17.4.2014 Tekijä:

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kalle Kärhä ja Vesa Tammiruusu Kalle Kärhä Vesa Tammiruusu Metsänomistajien puukauppatyytyväisyys ja siitä viestiminen Kärhä, K. & Tammiruusu,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi Isännöinnin ammattilaiset 2010 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot