Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua:"

Transkriptio

1 2 Isännöitsijän valinta Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua: 1) Selvitä, miksi taloyhtiö on vaihtamassa isännöintiyritystä. 2) Määrittele taloyhtiön tavoitteet isännöintipalvelulle. 3) Etsi sopiva joukko isännöintiyrityksiä, joilta pyydät tarjouksia. 4) Laadi ja lähetä tarjouspyyntö. 5) Analysoi tarjoukset. 6) Sovi haastattelusta kiinnostavimpien isännöintiyritysten kanssa. 7) Käy sopimusneuvottelut kiinnostavimman isännöintiyrityksen kanssa. 8) Allekirjoita isännöintisopimus. 9) Irtisano vanha isännöintisopimus. 10) Aloita yhteistyö ja sen kehittäminen Isännöitsijän valinta

2 2.1 Päätös kilpailuttamisesta Isännöintisopimuksen laadinta ja sen ehdoista sopiminen kuuluu hallituksen nimenomaisiin tehtäviin. Ennen isännöintiyrityksen vaihtamista on hyvä tarkistaa isännöintisopimuksesta, mitä isännöintipalvelun sisällöstä ja laajuudesta on nykyisen isännöintiyrityksen kanssa sovittu. Ensisijaisesti kannattaa aina neuvotella nykyisen isännöintiyrityksen kanssa ja yrittää löytää sen kanssa ratkaisut solmukohtiin. Toimiva, pitkäjänteinen yhteistyö on sekä taloyhtiön että isännöintiyrityksen etu. Mikäli yhteistyötä ei kehityskeskusteluista huolimatta saada toimimaan, isännöintiyrityksen vaihtaminen voi olla ainoa järkevä ratkaisu. Toisaalta taloyhtiö voi myös olla hankkimassa isännöintipalvelua ensimmäistä kertaa: asukkaat ovat esimerkiksi saattaneet hoitaa isännöintitehtäviä aiemmin omatoimisesti, mutta sitten se on käynyt liian raskaaksi. Isännöintikumppanin valinta on yksi hallituksen tärkeimmistä päätöksistä. Taloyhtiöiden hallitukselle ja osakkaille on olennaista, että kiinteistön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä ja että yhteistyö valitun kumppanin kanssa on sujuvaa. Tällöin myös kiinteistön kunnossapito on pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Ammattitaitoisista isännöintiyrityksistä saa tietoa muun muassa Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:stä. ISA-yritykset ovat jo auktorisoinnin hankkiessaan osoittaneet valmiutensa panostaa toimintansa laatuun ja asiakaslähtöisyyteen. Auktorisoidut isännöintiyritykset ovat koko henkilökuntansa voimin sitoutuneet noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita. 26 Myös kaikki Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet Isännöinnin eettisiin ohjeisiin. Isännöintiliitossa on mukana yli 400 jäsenyritystä ja 22 paikallista isännöitsijäyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä yli henkilöjäsentä. Isännöintiliiton jäsenyrityksestä Ostamme isännöintiä Opas isännöintipalvelujen hankintaan

3 voidaan tehdä kantelu, jos isännöintiyritys tai sen työntekijä on menetellyt Isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti. Kantelun voi tehdä isännöintiyrityksen nykyisten tai aikaisempien asiakkaiden päätösvaltaa käyttävä toimielin, eli yhtiön hallitus, mikäli isännöintikohde on kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö. Kantelun voi tehdä myös taloyhtiön tilintarkastaja. Isännöinnin eettiset ohjeet korostavat avoimuutta ja luovat perustan hyvälle yhteistyölle. Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat hyväksyneet nämä ohjeet koko isännöintialan noudatettaviksi. Ohjeet ovat tämän kirjan liitteenä Tavoitteiden asettaminen isännöinnille Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään isännöintipalvelun vähimmäisvaatimus (ks ). Useimmiten lain vähimmäisvaatimus isännöintipalvelusta ei kuitenkaan ole se, mitä taloyhtiössä tarvitaan. Taloyhtiö voi tarvita erilaisia lisäpalveluita esimerkiksi korjaushankkeiden aikana. Kun taloyhtiön hallitus päättää lähteä hankkimaan isännöintipalvelua, on ehdottoman tärkeää miettiä ensin, mitä taloyhtiö tarvitsee. Isännöinnille on siis asetettava tavoitteet taloyhtiön omista lähtökohdista Isännöintiyrityksen vaihtamisen tarpeen selvittäminen Pohtiessaan taloyhtiön tarpeita isännöinnille hallituksen tulee ensin selvittää, miksi taloyhtiö on ylipäänsä vaihtamassa isännöintiyritystä. Vaihdon syiden on oltava selvät (esim. isännöitsijän saamattomuus tai isännöintiyrityksen huono palvelu). On myös varmistettava, että epäkohdat on tuotu nykyisen isännöintiyrityksen tietoisuuteen. Isännöintiyrityksen vaihtaminen on iso pon Isännöitsijän valinta

4 nistus taloyhtiölle, joten ensisijaisesti kannattaa aina neuvotella nykyisen isännöintiyrityksen kanssa ja yrittää löytää yhdessä ratkaisut ongelmiin. Hallituksen tulee pohtia myös sitä, mitä odotuksia sillä on isännöintipalveluita kohtaan ja onko taloyhtiö esimerkiksi valmis maksamaan isännöintipalvelusta jatkossa enemmän. Kaikki isännöinnin vaihtamisen syyt on hyvä kertoa laadittavassa tarjouspyynnössä. Isännöintiyritystä ei ole viisasta vaihtaa pelkästään hinnan takia. Tärkeintä on pohtia, mitä isännöinnistä ollaan valmiita maksamaan ja millaista palvelua kyseisellä rahasummalla saa Taloyhtiön tavoitteiden määrittely Kun lähtötilanne on selvitetty, hallitus tekee päätöksen käynnistää uuden palveluntarjoajan etsintä ja jakaa työt hallituksen jäsenten kesken (kuka tekee, mitä ja millä aikataululla). Tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa, mitä nykyisessä isännöintisopimuksessa on sanottu sopimuksen irtisanomisperusteista ja -ajankohdasta sekä irtisanomisajasta. Huolellinen hallitus ottaa nämä asiat huomioon etsiessään uutta palveluntarjoajaa. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä hallituksen on ensiarvoisen tärkeää pohtia, mitkä ovat taloyhtiön yksilöidyt tarpeet ja tavoitteet isännöinnille. Taloyhtiön johtamisessa ja isännöintipalvelujen tarpeen arvioinnissa on suurena apuna, jos taloyhtiössä on jo aiemmin laadittu strategia tai jos taloyhtiön toiminnalle on muuten määritelty tavoitteet (ks ). 28 Taloyhtiön tarpeisiin vaikuttavat esimerkiksi taloyhtiön koko, ikä ja kunto. Isännöintiyrityksellä on oltava riittävästi resursseja taloyhtiön asioiden hoitamiseen. Jos taloyhtiöllä on lähitulevaisuudessa edessään korjaushankkeita, isännöintiyrityksen tarjoama tekninen Ostamme isännöintiä Opas isännöintipalvelujen hankintaan

5 asiantuntemus on suuri etu. Mikäli taloyhtiöllä on taas useita erilaisia lainoja, taloushallinnollinen osaaminen saattaa olla yksi ratkaisevista valintakriteereistä. Käytännössä tässä vaiheessa pidetään hallituksen kokous, jossa edellä mainitut asiat käydään läpi. Kokouksesta tehdään muistio, jossa todetaan isännöintiyrityksen vaihtamisen syyt, tavoitteet isännöinnille ja tarjouspyynnön sisältö. Hallituksen kokouksessa päätetään, kuka hallituksen jäsenistä laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja pyytää tarjoukset, ja annetaan hänelle mahdolliset evästykset. Yleensä työn tekee hallituksen puheenjohtaja Tarjouspyyntöasiakirjojen koostaminen Kun hallitus on määritellyt taloyhtiön tavoitteet isännöinnille, voi se seuraavaksi etsiä sopivan joukon isännöintiyrityksiä ja pyytää näiltä tarjousta isännöinnistä. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä kannattaa rajata joukkoa, jolta tarjouksia pyydetään. Isännöintiyrityksiä voi hakea muun muassa Isännöintiliiton hakupalvelusta. 7 Isännöintiyritystä voi etsiä myös kyselemällä suosituksia naapuritaloyhtiöistä. Jos joku suosittelee tiettyä isännöintiyritystä, se kertoo yleensä hyvää yrityksen palveluista. Kun yritysten taustat ja suositukset on selvitetty, hallituksen on hyvä valita 3 5 yritystä, jotka vastaavat parhaiten taloyhtiön tarpeita. Tämän jälkeen hallitus laatii tarjouspyynnön, joka lähetetään kyseisille isännöintiyrityksille kirjallisena. Taloyhtiön tarjouspyynnössä tulee olla seuraavat asiat: taloyhtiön nimi taloyhtiön yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa 29 7 Ks. 2 Isännöitsijän valinta

6 tiedot nykyisestä isännöinnistä sekä tieto siitä, onko nykyinen isännöintisopimus irtisanottu vai ei, ja millä aikataululla vanha sopimus on irtisanottavissa; lisäksi on syytä kertoa, miksi taloyhtiö on vaihtamassa isännöintiyritystä taloyhtiön asettamat laatu- ja sisältötavoitteet isännöinnille uuden isännöintiyrityksen toivottu aloittamisajankohta muut oleelliset lisätiedot (esim. millaisia hankkeita taloyhtiössä on tulossa lähivuosina, miten hallitustyö on taloyhtiössä hoidettu ja onko taloyhtiöllä käynnissä riita-asioita ja oikeudenkäyntejä) päivämäärä, jolloin tarjoukset on viimeistään toimitettava, ja päivämäärä, mihin asti tarjousten on oltava voimassa, sekä tarjousten toimitustapa (esim. sähköposti tai posti). Tarjouspyynnössä ei kannata määritellä tarkkarajaisesti tilattavaa isännöintipalvelua, sillä yritysten palvelukokonaisuudet ovat erilaisia (vrt. liite 1). Aiemmin taloyhtiöt ovat soveltaneet tarjouspyynnöissään paljon niin sanottuja isännöintitehtäväluetteloita. Liian yksityiskohtaiset tarjouspyynnöt johtavat kuitenkin nykyään siihen, että tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ei saada. Olennaista on keskittyä tarjouspyynnössä taloyhtiöiden tavoitteiden ilmaisemiseen, jotta isännöintiyritykset voivat tarjota taloyhtiön tarpeita vastaavaa palvelua. Käytännössä isännöintiyritys määrittelee aina isännöintipalvelun sisällön eli palvelutuotteensa itse. Johtuen isännöintiyritysten palvelukokonaisuuksien laajasta erovaisuuksista tarjoukset tulevat myös eroamaan toisistaan, ja taloyhtiön hallituksen tulee tämän vuoksi varata aikaa saatujen tarjousten vertailemiseen. 30 Tarjouspyyntöön kannattaa mahdollisuuksien mukaan liittää mukaan myös taloyhtiön yhtiöjärjestys isännöitsijäntodistus liitteineen taloyhtiön viimeksi laadittu ja vahvistettu tilinpäätös Ostamme isännöintiä Opas isännöintipalvelujen hankintaan

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS

Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS 2... Hallituksen pitää valvoa isännöitsijän vaihtoon liittyvien asiakirjojen siirtoa.... Sopimusneuvotteluissa tehtävät muutokset on aina syytä liittää asiakirjoihin....

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä Pääkirjoitus Delete poistaa kiinteistön ongelmat www.delete.fi Taloyhtiöiden huoltotöitä ja kunnossapitoa jo 15 vuoden

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Taloyhtiön sopimusasiat

Taloyhtiön sopimusasiat Taloyhtiön sopimusasiat 19.5.2011 Oulu Timo Tossavainen Kiinteistöliiton yhteyspäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Suomen Kiinteistöliitto ry Koulutuksen sisältö - sopimusten merkitys taloyhtiölle

Lisätiedot

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER tammikuu 1 2011 Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen tiedotuslehti www.kiinteistöliitto.fi/kanta-hame Anna-Mari Ahonen tekninen johtaja Koko ihmiselämän kirjo sivuaa aina jollakin lailla asumista. Tiina Vehkakoski-Helén,

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita

Ostajan Opas. Näin ostat viestintäpalveluita Ostajan Opas Näin ostat viestintäpalveluita Markkinointiviestinnän toimistojen liitto MTL ry. www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnän_ostajan_opas Tämä opas löytyy myös sähköisenä osoitteesta: www.mtl.fi/palvelujen_ostajille/viestinnan_ostajan_opas

Lisätiedot

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE Uudistunut ISA-auktorisointi UUSI ISA-AUKTORISOINTI ON LAATUA JA LUOTETTAVUUTTA Auktorisoitavien

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan?

Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan? Hyvä isännöintisopimus? Mistä ja miten sovitaan? Kiinteistömessut 14.10.2011 Timo Salonen VT, toimitusjohtaja REIM Lahti Oy www.reimgroup.com Isännöintiliiton isännöintipalvelujen sopimisen kehittämishanke

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

KIINTEISTÖ 2013 -MESSUT HYVÄ HUOLTOYHTIÖ. JÄRJESTETÄÄN MESSUKESKUS HELSINGISSÄ sivu 8 YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA

KIINTEISTÖ 2013 -MESSUT HYVÄ HUOLTOYHTIÖ. JÄRJESTETÄÄN MESSUKESKUS HELSINGISSÄ sivu 8 YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 13 viesti HYVÄ HUOLTOYHTIÖ YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA sivut 4 5 KIINTEISTÖ 2013 -MESSUT JÄRJESTETÄÄN MESSUKESKUS HELSINGISSÄ sivu 8 Kiinteistön omistajille ja

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut 1 Ostajan opas: mainostoimistopalvelut Mistä lähteä liikkeelle? Harkitse ensin, mitä kannattaa tehdä itse, ja mihin ulkopuolista yhteistyötahoa kannattaa käyttää. Mikäli organisaatiossanne on vahvaa markkinoinnillista

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

KARATIE. mikä muuttuu? uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee. Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä. Putkiremonttivaihtoehdot

KARATIE. mikä muuttuu? uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee. Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä. Putkiremonttivaihtoehdot KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2010 Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä Putkiremonttivaihtoehdot PUNTARISSA uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee mikä muuttuu? Karatie 1 Helsingin

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013 Keski-Suomen 2/2013 Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot