Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011"

Transkriptio

1 Apteekkaripäivät Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy

2 JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokemuksia ja odotuksia apteekkipalveluista ja tuottaa vertailutietoa vuonna 2003,, ja tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimusmenetelmä, kohderyhmä, otos ja otoksen koko Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimus Oy:n tietokoneavusteisella CATIpuhelinhaastattelujärjestelmällä. Kohderyhmänä olivat vuotiaat suomalaiset kiintiöitynä sukupuolen ja iän mukaan vastaamaan apteekkien asiakasjakaumaa (Taloustutkimus Apteekkien asiakastyytyväisyystutkimus 9.1.) sekä asuinläänin ja kuntatyypin mukaan vastaamaan Suomen väestöä (SVT ). Tutkimuksen otos hankittiin Väestörekisterikeskukselta (2.2.). Tutkimussoittoja tehtiin yhteensä 3789, näistä 97 oli vääriä numeroita, 8 numeroa oli varattu. 159 vastaajaa ei sopinut kiintiöihin ja 2356 vastaajaa kieltäytyi vastaamasta kyselyyn. 312 puhelussa sovittiin uusintasoitto. Tavoiteotos oli tuhat, haastatteluja tehtiin 1001, joista kolme jouduttiin poistamaan tarkistusvaiheessa.tutkimukseen hyväksyttiin yhteensä 998 kpl loppuun saakka vietyjä haastatteluja. Tutkimuksen vastausprosentti oli 27. -Aineiston rakenne on esitetty graafisesti tämän johdannon lopussa. Haastattelut ja niiden ajankohta Puhelinhaastattelut tehtiin ja niihin osallistui 71Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tietojen käsittely ja T-testi Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Aineistoa säilyttää Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmilään 3,2 prosenttia suuntaansa , SKH,

3 Helmikuu Sukupuoli Nainen Mies Ikä Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 79 vuotta Ei halua vastata Lääni Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni Asuinkunta Pääkaupunkiseutu Vähintään asukkaan kaupunki Alle asukkaan kaupunki Muu Koulutus Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas-/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Ei halua vastata Talouden koko Yksi henkilö Kaksi henkilöä Kolme henkilöä Neljä henkilöä Viisi henkilöä Kuusi henkilöä tai enemmän Aineiston rakenne Kaikki vastaajat, n= Sukupuoli ja ikä vastaavat apteekkien asiakasjakaumaa (Apteekkien asiakastyytyväisyystutkimus 2008). Lääni ja kuntatyyppi vastaavat Suomen väestöä (SVT ).

4 Apteekkiasiointi Apteekkiuskollisuus Odotusvaste

5 Apteekkiuskollisuus n=asioi apteekissa Asioi aina samassa apteekissa Asioi pääasiallisesti yhdessä tai kahdessa apteekissa Asioi eri apteekeissa Ei asioi apteekeissa lainkaan Ei osaa sanoa Kaikki, n=994 Sukupuoli Nainen, n=706 Mies, n=288 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=404 Perheen elinvaihe Lapsitalous, n=268 Yksinäistalous, n=254 Muu aikuistalous, n=472 Asioi apteekissa Muutaman kerran kuukaudessa, n=253 Kerran kuukaudessa, n=359 Harvemmin, n= Helmikuu

6 Pääasiallisesti käytetty apteekki vastaa odotuksiani kokonaisuudessaan n=asioi aina/pääasiallisesti samassa apteekissa 5) Erittäin hyvin 4) Melko hyvin 3) Ei hyvin eikä huonosti Ei osaa sanoa 2) Melko huonosti 1) Erittäin huonosti Keskiarvo 5-1 Kaikki, n=849 Sukupuoli Nainen, n=605 Mies, n=244 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=358 Perheen elinvaihe Lapsitalous, n=228 Yksinäistalous, n=218 Muu aikuistalous, n=403 Asioi apteekissa Muutaman kerran kuukaudessa, n=228 Kerran kuukaudessa, n=308 Harvemmin, n= ,56 4,54 4,59 4,40 4,49 4,55 4,64 4,46 4,57 4,60 4,56 4,55 4,57 Helmikuu

7 Tyytyväisyys apteekkipalveluihin Tyytyväisyys viimeisimpään käyntiin Tyytyväisyyttä aikaansaavat tekijät Tyytymättömyyttä aikaansaavat tekijät

8 Sukupuolierot poistuneet aiemmin naiset miehiä tyytyväisempiä. Tyytyväisyys viimeisimpään käyntiin apteekissa n=kaikki vastaajat 5) Erittäin tyytyväinen 4) Melko tyytyväinen 3) Ei tyytyväinen, mutta ei tyytymätönkään Ei osaa sanoa 2) Ei kovin tyytyväinen 1) Ei lainkaan tyytyväinen Keskiarvo 5-1 Kaikki 2003, n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 Sukupuoli Nainen, n=708 Mies, n=290 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= ,52 4,53 4,57 4,53 4,60 4,61 4,57 4,49 4,56 4,62 4,65 Helmikuu

9 Tyytyväisyyttä aikaansaavat asiat apteekeissa yleensä 1(3) (Spontaanit vastaukset) n=kaikki vastaajat Palvelualttius Ammattitaitoisuus Nopea palvelu Ystävällisyys Ei tarvitse jonottaa Neuvonta (yleensä/lääkkeet/ruokavalio) Helmikuu Tuotteet helppo löytää/ hyvin esillä Muut tekijät 7-1 : mm. monipuolinen tuotevalikoima, tuotteiden saatavuus, intimiteettisuoja. Muut maininnat (4 ), esimerkiksi: ilmapiiri, kiireettömyys, reseptipalvelu, resepti uusitaan oma-aloitteisesti, kirjalliset lääkeohjeet, maksukatto, joustavuus, tilaa lastenvaunuille, pysäköintipaikat , n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998

10 Tyytymättömyyttä aikaansaavat asiat apteekeissa yleensä 1(2) (Spontaanit vastaukset) n=kaikki vastaajat Pitkät jonotusajat : ei osaa sanoa Epäystävällinen palvelu Huono saatavuus/ tuotteet loppuneet Muut maininnat (4 ), esimerkiksi: tasa-arvoinen kohtelu ei toteudu, ihmisten arvottaminen, liikaa oheistuotteita, perustehtävän hämärtyminen, ei rinnakkaislääkkeitä, liikaa markkinointia, byrokratia, ei saa asiaa hoidettua, reseptin uusiminen hankalaa. Hidas palvelu Ei huomioida asiakasta/ ei palvelua/huono palvelu , n=501 Helmikuu Ammattitaidottomuus/ epäluotettavuus Kalliit hinnat , n=1001, n=1010, n=1001, n=998

11 Apteekkipalveluiden saatavuus Apteekkien määrä Apteekkipalveluiden saannin turvaaminen Aukioloaikojen riittävyys Apteekin paras sijainti

12 Apteekkien riittävyys "Onko apteekkeja mielestänne riittävästi?" n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei 2003, n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 Sukupuoli Nainen, n=708 Mies, n=290 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=408 Perheen elinvaihe Lapsitalous, n=268 Yksinäistalous, n=256 Muu aikuistalous, n=474 Asioi apteekissa Muutaman kerran kuukaudessa, n=253 Kerran kuukaudessa, n=359 Harvemmin, n=382 Helmikuu

13 Apteekkipalvelujen saatavuuden turvaaminen "Pitäisikö mielestänne apteekkipalvelujen saatavuus turvata apteekkien sijoittelua sääntelemällä?" n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei 2003, n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 Sukupuoli Nainen, n=708 Mies, n=290 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=408 Perheen elinvaihe Lapsitalous, n=268 Yksinäistalous, n=256 Muu aikuistalous, n=474 Asioi apteekissa Muutaman kerran kuukaudessa, n=253 Kerran kuukaudessa, n=359 Harvemmin, n=382 Helmikuu

14 Lapsitaloudet: ei (29 ) Suurissa kaupungeissa asuvat: kyllä (87 ) Apteekkien aukioloaikojen riittävyys "Ovatko apteekkien aukioloajat mielestänne riittävät?" n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki 2003, n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n= Sukupuoli Nainen, n=708 Mies, n= Ikä Helmikuu vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=

15 Alle as. kaupungeissa asuvat: itsenäisenä myymälänä (23 ) Asioi aina samassa apteekissa: itsenäisenä myymälänä: (24 ) Apteekin paras sijaintipaikka n=kaikki vastaajat Terveyskeskuksen tai lääkäriaseman yhteydessä Sairaalan yhteydessä Kauppakeskuksen yhteydessä Itsenäisenä myymälänä Muualla Ei osaa sanoa Kaikki 2003, n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n= Sukupuoli Nainen, n=708 Mies, n= Ikä vuotta, n= vuotta, n=186 Helmikuu vuotta, n= vuotta, n=

16 Apteekkipalvelujen tärkeys

17 Apteekin palvelujen tärkeys 1(5) Kaikki vastaajat, 2003 n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 5) Erittäin 4) Melko 3) Ei, mutta ei merkityksetönkään Ei osaa sanoa 2) Ei kovin 1) Ei lainkaan Keskiarvo 5-1 Lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus Lääkekorvaus suoraan apteekista 2003 Lääkeneuvonta 2003 Reseptin uusiminen ,67 4,70 4,68 4,70 4,54 4,53 4,62 4,63 4,61 4,55 4,59 4,63 4,61 4,57 4,39 4,32 4,37 4,43 4,37 Helmikuu

18 Apteekin palvelujen tärkeys 2(5) Kaikki vastaajat, 2003 n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 5) Erittäin 4) Melko Reseptilääkkeen vaihto edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen 2003 Lääkekaappi tai muu apteekin palvelupiste syrjäseudulla Edullisemman rinnakkaislääkkeen tarjoaminen itsehoitolääkkeissä 2003 Eri potilasryhmille suunnatut lääkehoidon onnistumista edistävät palvelut 3) Ei, mutta ei merkityksetönkään Ei osaa sanoa 2) Ei kovin 1) Ei lainkaan Keskiarvo 5-1 4,28 4,17 4,39 4,27 4,31 4,38 4,30 4,31 4,19 4,36 4,28 4,24 4,05 4,11 4,04 3,94 Helmikuu

19 Apteekin palvelujen tärkeys 3(5) Kaikki vastaajat, 2003 n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 5) Erittäin 4) Melko Sähköinen lääkemääräys, joka korvaa perinteisen paperisen reseptin Mahdollisimman edullisen lääkehoidon suunnittelupalvelu Henkilökohtainen lääkekäytön seuranta 2003 Tupakoinnin lopettamisen tuki Lääkkeiden annosjakelu ) Ei, mutta ei merkityksetönkään Ei osaa sanoa 2) Ei kovin 1) Ei lainkaan Keskiarvo 5-1 3,71 3,76 3,91 3,75 3,64 3,34 3,47 3,63 3,52 3,53 3,37 3,50 3,34 3,30 3,10 3,25 3,44 3,27 3,25 Helmikuu

20 Apteekin palvelujen tärkeys 4(5) Kaikki vastaajat, 2003 n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 5) Erittäin 4) Melko 3) Ei, mutta ei merkityksetönkään Ei osaa sanoa 2) Ei kovin 1) Ei lainkaan Keskiarvo 5-1 Painonhallintapalvelu Testit ja mittaukset, esim. verenpaineen mittaus 2003 Työpaikan lääkekaapista huolehtiminen 2003 Terveyteen liittyvät teemapäivät ,02 3,00 3,16 3,10 3,22 3,02 2,96 3,07 2,99 3,12 3,08 2,93 2,59 2,93 3,10 2,92 2,89 Helmikuu

21 Apteekin palvelujen tärkeys 5(5) Kaikki vastaajat, 2003 n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 5) Erittäin 4) Melko Lääkityksen tarkistus apteekista tehtävällä kotikäynnillä Lääkkeiden kotiinkuljetus 2003 Lääkkeiden luototus, ts. maksu osamaksulla 2003 Mahdollisuus tilata lääkkeitä verkon välityksellä 3) Ei, mutta ei merkityksetönkään Ei osaa sanoa 2) Ei kovin ) Ei lainkaan Keskiarvo 5-1 2,85 2,82 2,80 2,71 2,75 2,97 2,80 2,79 2,48 2,45 2,66 2,50 2,45 2,42 2,43 Helmikuu

22 Lääkeneuvonta Apteekin rooli lääkeneuvonnan antajana Käytetyt tietolähteet

23 Lääkeneuvonta apteekissa "Kuuluuko mielestänne lääkeneuvonta apteekin tehtäviin?" n=kaikki vastaajat Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki 2003, n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 Sukupuoli Nainen, n=708 Mies, n=290 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=408 Perheen elinvaihe Lapsitalous, n=268 Yksinäistalous, n=256 Muu aikuistalous, n=474 Asioi apteekissa Muutaman kerran kuukaudessa, n=253 Kerran kuukaudessa, n=359 Harvemmin, n=382 Helmikuu

24 Lääkeneuvonnan saaminen 1(2) "Mistä seuraavista saatte lääkeneuvontaa?" n=kaikki vastaajat Suullisesti apteekin henkilökunnalta Lääkäriltä Lääkepakkauksessa olevasta pakkausselosteesta Internetistä Apteekkien Terveydeksi-lehdestä Muista tiedotusvälineistä , n=501, n=1001, n=1010, n=1001, n=998 Helmikuu

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Eeva Teräsalmi Seitsemän veljeksen apteekki Lääkepolitiikan tavoitteet Tuettava terveyspolitiikan tavoitteita Ohjattava toteuttavia järjestelmiä siten,

Lisätiedot

vuosi Apteekkariliiton

vuosi Apteekkariliiton vuosi Apteekkariliiton 2011 Sisältö: Uudistusten valmistelua...3 Uusia avauksia...4 Ammattiapteekkistrategia...6 eresepti eteni rivakasti...8 Vuoden varrelta...10 Apteekkijärjestelmä...14 Apteekkariliiton

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Inka Nuorgam Markkinointitutkimus Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto 2.3.2 1 Saamelaisalueen koulutuskeskus Koulutusala Liiketalouden perustutkinto

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Loppuraportti Maaliskuu 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ja Rosanna Currenti

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti. Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista

Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti. Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista Esa Sirkkunen Kesäkuu 2015 1 Keskeiset tulokset tiivistetysti: Valtaosa kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä

Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Rekastako uuden ajan kirjastoauto? Kirjastoautoselvitys Sodankylässä Sompion kirjasto Sodankylän kunta Tiina Heinänen, kirjastotoimenjohtaja 1.12.2012 1 Sisältö 1. Mikä hanke? 3 2. Sodankylän kunta, kylät,

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt 2012 yleisökertomus SIsällys 3 4 4 5 6 ylen yleisöt 2012 johdanto Mediakäytön trendit Toimintaympäristön muutoksia Yleisötutkimuksista ja yleisöpalautteesta 17 21 Radionkuuntelu Kaikki kuuntelijat Ruotsinkieliset

Lisätiedot