Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet selvittää pientalojen asukkaiden sekä vapaa-ajan asuntoja omistavien kuluttajien tyytyväisyyttä Turun Seudun Jätehuollon tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan tätä kautta määritellä prioriteetit toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä: TSJ:n asiakasrekisterissä Naantalissa, Raisiossa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa ja Vahdolla sijaitsevat pientalojen jätehuollon laskuja saaneet henkilöt. TSJ poimi satunnaisesti ko. rekisteristä 000 laskunsaajan nimet, joille Taloustutkimus Oy lähetti kirjekyselylomakkeet..0. Vastaanottajilla oli mahdollisuus vastata kirjekyselylomakkeeseen tai sähköiselle vastaavalle lomakkeelle joko suomeksi tai ruotsiksi...0 mennessä 88 henkilöä oli vastannut kirjeitse ja 5 sähköisesti eli vastaukset saatiin 9 kohderyhmään kuuluvalta = :lta.

2 SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄRYHMÄ Alle 0 vuotta 0- vuotta 5-59-vuotta 0 vuotta tai enemmän TALOUDEN KOKO - henkilöä - henkilöä 5 henkilöä tai enemmän KOULUTUS Perus-/keski-/kansakoulu/ylioppilas/lukio Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu/opisto Amk/ylipisto/korkeakoulu AMMATTIRYHMÄ Työväestö Maanviljelijäväestö Muu itsenäinen yrittäjä Toimihenkilö Johtava asema Eläkeläinen Kotiäiti/-isä/opiskelija 5 5 TSJ:n kuluttaja-asiakkaat - Vastaajien taustatiedot - TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n= / 8..0 MT TSJ:n kuluttaja-asiakkaat - Vastaajien taustatiedot - TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n=9 / KUNTA/ALUE NAANTALI Rymättylä Naantali Merimasku Velkua Livonsaari RAISIO MYNÄMÄKI Mynämäki Mietoinen MASKU Masku Askainen Lemu NOUSIAINEN RUSKO/Vahto ASUNTOTYYPPI Vakituisena asuntona omakotitalo Vakituisena asuntona paritalo/rivitalo Vapaa-ajan asunto Ei vastausta KIINTEISTÖN SIJAINTI Taajama-alueella Haja-asutusalueella Nli, Mynäm. 5, Maksu, Rusko, Nousiainen 5, Raisio MT

3 Tutkimuksen sisältö * Customer Satisfaction Index CSI* ASIAKASTYYTYVÄISYYS kokonaisuutena Erityiskysymykset: Eri jätelajien keräys ja kierrättäminen Toiminnan osa-alueet Jäteastioiden tyhjentäminen Hyötyjätteiden kierrätyspisteet Asiakaspalvelu Aluekeräyspisteet Jätekeskukset Laskutus Viestintä ja tiedottaminen 8..0 MT 5 Mitta-asteikko, tulosten tavoitetaso ja Taloustutkimuksen tietopankki Asiakastyytyväisyys: Customer Satisfaction Index, CSI ns. TopBox arvo kuvaa niiden vastaajien prosenttiosuutta, jotka täysin tai hyvin tyytyväisiä (5) () () () () täysin tyytyväinen hyvin tyytyväinen tyytyväinen vähemmän tyytyväinen tyytymätön Kokonaistyytyväisyyden TopBox- arvon tavoitetaso vähintään 5 (täysin + hyvin tyytyväisten osuus) pohjautuu kansainväliseen malliin taustalla vahva teoriapohja ja laaja empiirinen aineisto Taloustutkimuksen tietopankin keskiarvo on MT

4 Asiakaspalvelu TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n=vastanneet =tavoitetasolla 5 tai yli Tyytymätön Vähemmän tyytyväinen Tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Täysin tyytyväinen TopBox Kokonasityytyväisyys TSJ:n asiakaspalveluun (n=0) 5 Asiakaspalvelun ystävällisyys (n=8) Asioiden hoito sovitun mukaan (n=0) 8 Asiakaspalvelun asiantuntemus ja ammattitaito (n=9) 9 Ongelmatilanteiden ratkaisemisen sujuvuus (n=8) 5 8 Yhteydenottoihin vastaamisen nopeus (n=) Asiakaspalvelun yhteistietojen löytymisen helppous (n=9) Annettuun palautteeseen vastaamisen nopeus (n=) 0 Kotisivujen kautta lähetetyn yhteydenoton käsittelynopeus (n=8) MT Laskutus TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n=vastanneet =tavoitetasolla 5 tai yli Tyytymätön Vähemmän tyytyväinen Tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Täysin tyytyväinen TopBox Kokonaistyytyväisyys TSJ:n laskutukseen (n=890) 9 Jätelaskun virheettömyys (n=8) 0 8 Laskutusrytmin sopivuus (n=8) 5 Jätelaskun ymmärrettävyys (n=889) 8 Mahdollisten virheiden korjaamisen nopeus (n=95) MT 8

5 Jäteastioiden tyhjentäminen TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n=vastanneet =tavoitetasolla 5 tai yli Tyytymätön Vähemmän tyytyväinen Tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Täysin tyytyväinen TopBox Kokonaistyytyväisyys jäteastioiden tyhjentämiseen (n=8) Jäteauton kuljettajan ammattitaito (n=) 5 8 Jäteastioiden tyhjennysten säännöllisyys (n=8) Jäteauton siisteys (n=5) 9 80 Jäteastioiden tyhjennysrytmin sopivuus tarpeisiimme (n=89) Palvelun hinta (n=80) MT TopBox tavoitetaso 5 Jäteastioiden (polttokelpoinen jäte) tyhjentäminen - Osatekijät kunnittain - TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, omaa jäteastiaa käyttävät, n=vastanneet TopBox=Hyvin/Täysin tyytyväisten -osuus Kokonaistyytyväisyys jäteastioiden tyhjentämiseen (n=5/5///8/5) Jäteauton kuljettajan ammattitaito (n=0/5////5) Jäteastioiden tyhjennysten säännöllisyys (n=8/59//0/0/5) Jäteauton siisteys (n=/5/0/0//9) Jäteastioiden tyhjennysrytmin sopivuus tarpeisiimme (n=/5//8//5) Palvelun hinta (n=/5//8//5) 0 Naantali Raisio Rusko Masku Mynämäki Nousiainen (n=naantali/raisio/rusko/ Masku/Mynämäki/Nousiainen)

6 Tiedonsaanti jätehuoltoon liittyvistä asioista vuoden aikana Turun Seudun Jätehuollon lähettämistä kirjeistä TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n=9 Mistä olette saanut tai hakenut jätehuoltoon liittyvää tietoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Turun Seudun Jätehuollon kotisivuilta Entisestä Enemmän-lehdestä Jätelaskun liitteistä 5 Sanomalehdistä Soittamalla Turun Seudun Jätehuollon palvelunumeroon Markkinoilta ja tapahtumista 0 Paikallisradiosta Neuvontatilaisuudesta Lähettämällä sähköpostia Turun Seudun Jätehuollolle Muualta* Ei vastausta 8 *) Muualta, mistä Ekotori Kuntatiedotteet/kunnan nettisivut Netistä MT Mieluisimmat tiedonsaantikanavat: Oman kotitalouden jätehuolto Turun Seudun Jätehuollon kotisivut TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n=9 50 Mitä kautta jatkossa seuraisitte tai hakisitte oman kotitaloutenne jätehuoltoon liittyvää tietoa? Merkitkää kolme () mieluisinta. Turun Seudun Jätehuollon lähettämät kirjeet 5 Jätelaskun liitteet Entisestä Enemmän-lehti Soittamalla Turun Seudun Jätehuollon palvelunumeroon Lähettämällä sähköpostia Turun Seudun Jätehuollolle Muu* Ei vastausta 8 *) Muu, mikä: Paikallislehdet Kunnan tiedottaminen Paikallistv/radio Netti S-posti, tekstari MT

7 Mieluisimmat tiedonsaantikanavat: Yleinen jäteneuvonta TSJ:n kuluttaja-asiakkaat, n=9 Sanomalehdet Entisestä Enemmän-lehti 59 Mitkä tietolähteet olisivat mieluisimpia yleisen jäteneuvonnan suhteen? Merkitkää kolme () mieluisinta. Markkinat ja tapahtumat 8 Paikallisradio Yhdistysten tms. neuvontatilaisuudet Internet/Kotisivut Sähköposti Muu* Ei vastausta 0 *) Muu, mikä: Paikallislehdet Kunnan tiedottaminen Netti Palvelun:o/Puhelinpalvelu TSJ:n kirje Laskun liite Mikä on Entisestä Enemmän lehti? MT

8 Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Taloyhtiöt ote: kokonaistyytyväisyys eri vastaajaryhmissä ja osa-alueilla Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet selvittää taloyhtiöiden tyytyväisyyttä Turun Seudun Jätehuollon tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan tätä kautta määritellä prioriteetit toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä: Turun Seudun Jätehuollon organisoiman jätteenkuljetuksen alueella toimivat taloyhtiöt. TSJ toimitti yhteensä 0 isännöitsijän/isännöintitoimiston sähköpostiosoitteet, joihin Taloustutkimus Oy lähetti kutsun tutkimukseen..0. Vastaanottajilla oli mahdollisuus vastata Taloustutkimuksen palvelimella olevalle sähköiselle lomakkeelle joko suomeksi tai ruotsiksi...0 mennessä tutkimukseen vastasi henkilöä =.

9 SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄRYHMÄ Alle 0 vuotta 0- vuotta 5-59-vuotta 0 vuotta tai enemmän ISÄNNÖITÄVIEN TSJ:N ASIAKASTALOYHTIÖIDEN MÄÄRÄ Yksi - 5 tai useampi ISÄNNÖITÄVIEN TALOYHTIÖIDEN SIJAINTIKUNTA Raisio Naantali Masku Nousiainen Mynämäki Turku Rusko Vihti TSJ:n isännöitsijäasiakkaat - Vastaajien taustatiedot - TSJ:n isännöitsijäasiakkaat, n= Tutkimuksen sisältö * Customer Satisfaction Index ** Nettosuositteluindeksi CSI* NSI** ASIAKASTYYTYVÄISYYS kokonaisuutena SUOSITTELU Toiminnan osa-alueet Jäteastioiden tyhjentäminen Laskutus Asiakaspalvelu Viestintä ja tiedottaminen 8

10 Kokonaistyytyväisyys eri vastaajaryhmissä TSJ:n isännöitsijäasiakkaat, n=vastanneet =tavoitetasolla 5 tai yli Tyytymätön Vähemmän tyytyväinen Tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Täysin tyytyväinen Topbox Kaikki vastaajat (n=) 0 50 SUKUPUOLI Nainen (n=) 9 Mies (n=) 5 9 ISÄNNÖITÄVIEN TSJ:N ASIAKASTALOYHTIÖIDEN MÄÄRÄ Yksi (n=0) tai useampi (n=) 8 9 ISÄNNÖITÄVIEN TALOYHTIÖIDEN SIJAINTIKUNTA Naantali (n=9) 5 8 Raisio (n=) Muu kunta (n=) Huom! Pienet vastaajamäärät Kokonaistyytyväisyys ja osa-alueet TSJ:n isännöitsijäasiakkaat, n=vastanneet =tavoitetasolla 5 tai yli Tyytymätön Vähemmän tyytyväinen Tyytyväinen Hyvin tyytyväinen Täysin tyytyväinen En kaipaa tietoa Topbox Kokonaistyytyväisyys Turun Seudun Jätehuoltoon (n=) Laskutus (n=0) 5 Asiakaspalvelu (n=8) 8 Viestintä ja tiedottaminen (n=9) 8 5 Jäteastioiden tyhjentäminen (n=9)

11

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 2013 Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kalle Kärhä ja Vesa Tammiruusu Kalle Kärhä Vesa Tammiruusu Metsänomistajien puukauppatyytyväisyys ja siitä viestiminen Kärhä, K. & Tammiruusu,

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015

Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015 Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 8-5 Sisällysluettelo Tiivistelmä... I Raision visio... II Asuntopolitiikan tarkoitus Raisiossa... III Yleiset asuntopoliittiset periaatteet... IV Asuntopoliittiset linjaukset

Lisätiedot