Asianajoalan Asiakastyytyväisyys Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset"

Transkriptio

1 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

2 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys tutkimuksen perustiedot Kyselytutkimus asianajotoimistojen asiakkaille Tavoitteet: 1. Tarjota asianajotoimistoille mahdollisuus oman asiakastyytyväisyyden selvittämiseen kohtuullisilla kustannuksilla 2. Selvittää samalla toimialan asiakastyytyväisyys koko maan laajuisesti Laajin Suomessa asianajoalalla toteutettu asiakastyytyväisyysselvitys Laajuus: 64 asianajotoimistoa, 27 paikkakuntaa 211 arvioitua asianajajaa hteensä 2904 vastaajaa (vastausprosentti n. 35%) Toteutusajankohta: Toteuttaja: Promenade Research Oy Toimeksiantajat: yksittäiset asianajotoimistot Suomen Asianajajaliitto osallistui sisältösuunnitteluun ja tuki projektia taloudellisesti Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

3 Tutkimuksen sisältö Tutkimus toteutettiin samansisältöisenä ja samalla konseptilla kaikissa osallistuneissa asianajotoimistoissa Kyselylomakkeen suunnitteli Suomen Asianajajaliiton hallituksen asettama työryhmä yhdessä tutkimusyrityksen kanssa Kyselylomakkeen rakenne: 1. Taustatiedot 2. Asianajajan arviointi henkilönä 3. Asianajotoimiston arviointi yrityksenä 4. Muut kysymykset (mm. avopalaute) Kyselylomakkeessa 46 kpl asteikkokysymyksiä, 2 kpl monivalintakysymyksiä, 3 kpl avokenttäkysymyksiä; sekä 8 kpl taustatietoja koskevaa monivalintakysymystä Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

4 Tutkimuksen tiedonkeruu Asiakassuhteiden luottamuksellisuudesta johtuen toimistot suorittivat tiedonkeruun itsenäisesti Asiakastietoja ei luovutettu tutkimusyritykselle tai Suomen Asianajajaliitolle Toimistot lähetettivät kyselyt asiakkaille tarkan ohjeistuksen mukaisesti Kohderyhmäksi tuli valita kaikki ne asiakkaat, joiden toimeksianto oli otettu hoidettavaksi jälkeen (=n. 1,5 vuoden ajanjakso) Määräyksenvaraiset toimeksiannot tuli jättää tutkimuksen ulkopuolelle Kyselyt tuli toimittaa asiakkuudesta vastaavan asianajajan nimissä Tiedonkeruumenetelminä käytettiin paperilomakkeita ja Internetkyselyä Paperilomakkeet: toimistot postittivat asiakkaille kyselylomakkeet, jotka palautettiin suoraan tutkimusyritykselle Internet-kysely: toimistot lähettivät kutsut asiakkaille sähköpostilla, vastaaminen tutkimusyrityksen WWW-sivulla Vastaaminen suoritettiin täysin anonyyminä Nimeä tai muita tunnistetietoja, joista vastaajat olisivat yksilöitävissä, ei kerätty tai kysytty kummassakaan tiedonkeruutavassa Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

5 Tulosten raportointi Tutkimuksen tulokset raportointiin suoraan osallistuneille asianajotoimistoille ja asianajajille Tutkimustulosten hyödyntäminen vertailevassa markkinoinnissa kiellettiin asianajotoimistoilta Raporttityypit: Toimistoraportti: toimistokohtaiset tulokset ja avoimet kommentit + vertailu oman kokoluokan toimistoihin + vertailu saman kokoisilla paikkakunnilla toimiviin toimistoihin Asianajajaraportti: asianajajakohtainen tulos ja avoimet kommentit + vertailu oman toimiston kokonaistulokseen + vertailut muihin toimistoihin Suomen Asianajajaliitolle toimitettiin yhteenvetotulokset koko tutkimusaineistosta, ilman toimistokohtaisia erittelyjä Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

6 Vastaajista puolet yksityishenkilöitä, puolet yritys-/yhteisöasiakkaita. 1.1 Asiakassuhteenne asianajotoimistoon 1.2 Työskenteletkö lakiasiaintoiminnossa? ksityishenkilö 50% ritys- /yhteisöasiakas 50% (Vain yritysasiakkaat vastanneet.) Kyllä En 14% (yrityksessämme on erillinen lakiasiaintoiminto, mutta en työskentele siellä) 10% En (yrityksessämme ei ole erillistä lakiasiaintoimintoa) 76% N=2904 N=1482 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

7 Vastaajia sekä pääkaupunkiseudulta, isoimmista kaupungeista, että muilta paikkakunnilta. ¾ vastaajista maksavat itse asianajolaskunsa. 1.8 Asuinpaikkanne / yrityksenne sijaintipaikkakunta 1.3 Kuka maksaa asianajolaskunne? Muu kaupunki tai kunta 41% Ulkomaat 3% Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 36% Julkinen oikeusapu (osakorvaus tai täyskorvaus) 8% Oikeusturvavakuut us 16% Isot ja keskisuuret kaupungit (Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu) 20% Itse (yksityishenkilö tai yritys) 76% N=2904 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

8 2/3 vastaajista miehiä, tyypillisin vastaajan ikä vuotta. 1.6 Vastaajan sukupuoli 1.7 Vastaajan ikä Alle 30 vuotta 6% Nainen 35% vuotta 38% Mies 65% vuotta 40% li 60 vuotta 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% N=2904 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

9 Reilulla 1/3 vastaajista toimeksianto kuuluu liikejuridiikan piiriin. Perhe- ja perintöoikeudellisia asioita 1/4 ja riita-asioita 1/4. Rikosasioita ja muita toimeksiantoja huomattavasti vähemmän. 1.5 Mihin seuraavista oikeudenaloista toimeksiantonne kuuluu? Liikejuridiikka 38% Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat 28% Muut riita-asiat 24% Muut toimeksiannot 13% Rikosasiat 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% N=2904 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

10 Toimiston valinta perustuu tyypillisimmin aiempaan kokemukseen tai saatuun suositukseen. ksittäisen asianajajan maine vaikuttaa toimiston mainetta useammin valintaan. 1.4 Miksi valitsitte juuri tämän asianajotoimiston hoitamaan asiaanne? (Valitse enintään kaksi tärkeintä vaihtoehtoa.) Aiemman asiakassuhteen perusteella 38% Tuttavan, sukulaisen tai vastaavan henkilön suosittelu 29% Toimiston palveluksessa olevan asianajajan maine 21% Toimiston maine Toisen asianajajan tai lakimiehen suosittelu Muun syyn perusteella 14% 13% 13% Puhelinluettelon ilmoitus Paikallislehden ilmoitus Muu ilmoitus Toimiston www-sivut Suomen Asianajajaliiton suosittelu Asianajajaliiton www-sivujen toimistoluettelon perusteella 3% 2% 2% 1% 1% 1% N=2904 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

11 Tulokset yleisesti erinomaista tasoa. Kaikista annetuista vastauksista 49% vastausasteikon paras vaihtoehto Parhaita arvosanoja annetaan luotettavuudesta ja yhteistyön sujuvuudesta; heikoimpia tiedottamisesta 60 % 50 % 49 % 40 % 30 % 29 % 20 % 10 % 0 % 3 % 2 % 7 % 10 % EOS 1=Heikko / Hyvin paljon eri mieltä / Kuvaa huonosti 5 = Erinomainen / Hyvin paljon samaa mieltä / Kuvaa hyvin 2904 vastaajaa yksittäistä arviota Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

12 94% vastaajista ottaisi varmasti tai todennäköisesti yhteyttä samaan asianajotoimistoon, mikäli tarvitsevat uudelleen asianajopalveluja. 89% vastaajista suosittelisi toimistonsa palveluita muille. 4.2 Jos tarvitsette uudelleen asianajopalveluja, ottaisitteko yhteyden samaan asianajotoimistoon? 4.3 Oletteko valmis suosittelemaan asianajotoimiston palveluita muille? Todennäköis esti ottaisin; 31 % En varmasti ottaisi; 2 % En todennäköise sti ottaisi; 3 % Ei mielipidett ä; 6 % En; 3 % Varmasti ottaisin; 63 % Kyllä; 89 % N=2904 N=2904 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

13 Ne vastaajat, jotka ovat ovat valmiita suosittelemaan toimistoa muille tai käyttämään itse saman toimiston palveluita uudestaan, ovat antaneet arvosanoja n. 4,5 kokonaiskeskiarvolla. Oletteko valmis suosittelemaan asianajotoimiston palveluita muille? N Kokonaiskeskiarvo Kyllä ,4 En 82 2,69 Ei mielipidettä 178 3,73 Jos tarvitsette uudelleen asianajopalveluja, ottaisitteko yhteyden samaan asianajotoimistoon? Varmasti ottaisin ,5 Todennäköisesti ottaisin En todennäköisesti ottaisi En varmasti ottaisi ,51 3,25 4, Kaikki vastaajat 4,31 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

14 Muut kuin hinta-ja palvelutiedottaminen ja sähköisten viestinten käyttö saivat tutkimuksessa aivan huipputason arvosanoja. Vastausdatasta tilastollisesti kootut indeksit 60% Asianajotoimiston henkilökunnan arviointi 4,4 40% 20% 0% EOS 60% Arvostus 4,4 40% 20% 0% EOS 60% Asianajajan arviointi 4,4 40% 20% 0% EOS 60% Asianajotoimiston arviointi 4,4 40% 20% 0% EOS Sähköisten viestimien käyttö (internet ja s- posti) 4,1 60% 40% 20% 0% EOS Hinta- ja palvelutiedottaminen 3,8 40% 20% 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1=Heikko - 5=Erinomainen 0% EOS Kokonaistulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

15 Vastaajien taustatietojen mukaan vertailtuna erot ovat hyvin pieniä. Ryhmistä alle 30 vuotiaat ja naiset antavat hieman muita parempia arvosanoja. Kaikki toimistot N 2904 Kokonaiskeskiarvo 4,31 ksityishenkilö ritys-/yhteisöasiakas Työskentelen lakiasiaintoinnossa rityksessämme on erillinen lakiasiaintoiminto, mutta en työskentele siellä rityksessämme ei ole erillistä lakiasiaintoimintoa ,34 4,28 4,24 4,27 4,28 Itse (yksityishenkilö tai yritys) Oikeusturvavakuutus Julkinen oikeusapu (osakorvaus tai täyskorvaus) ,29 4,32 4,37 Nainen Mies ,37 4,27 Alle 30 vuotta vuotta vuotta li 60 vuotta ,5 4,27 4,3 4, Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

16 Toimistojen taustatietojen mukaan vertailtuna vain hyvin pieniä eroja kokonaiskeskiarvoissa. Kaikki toimistot N 2904 Kokonaiskeskiarvo 4,31 Rikosasiat Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Muut riita-asiat Liikejuridiikka Muut toimeksiannot ,37 4,3 4,32 4,27 4,28 Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Isot ja keskisuuret kaupungit (Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu) Muu kaupunki tai kunta Ulkomaat ,31 4,3 4,31 4,31 li 10 lakimiehen toimistot 3-10 lakimiehen toimistot 1-2 lakimiehen toimistot ,27 4,3 4,34 Toimistot pääkaupunkiseudulla Toimistot isoissa ja keskisuurissa kaupungeissa Toimistot pienissä kaupungeissa ja kunnissa ,29 4,28 4, Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

17 Suurin hajonta vastaajien välillä hintaa ja tiedottamista koskevissa kysymyksissä; pienin luotettavuutta, ammattitaitoa ja palvelua kuvaavissa kysymyksissä. Eniten hajontaa Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista Hintatietojen saatavuus Hinnoittelun selkeys Hinta/laatu-suhde Esitteiden laatu Asianajaja pitää minuun riittävästi yhteyttä Asianajajani otti asiani omakseen Asianajopalvelujen käyttäminen helpotti oloani Palveluita koskevan informaation saatavuus Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Vähiten hajontaa Luotettava (Toimisto) Ammattitaitoinen Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Palveluiden laatutaso Luotettava (Asianajaja) Palveluvalikoiman riittävyys Saamani palvelu oli miellyttävää Toimistohenkilökunta oli ammattitaitoista Toimistohenkilökunta oli palveluhenkistä Arvostettu Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

18 Hinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä pienet toimistot saavat suuria parempia arvosanoja Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista 3,7 4,0 4, Hinta/laatu-suhde 3,9 4,0 4, Hinnoittelun selkeys 3,6 3,9 4, Hintatietojen saatavuus 3,2 3,5 3,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1=Heikko/Hyvin paljon eri mieltä - 5=Erinomainen/Hyvin paljon samaa mieltä li 10 lakimiehen toimistot 3-10 lakimiehen toimistot 1-2 lakimiehen toimistot Itse (yksityishenkilö tai yritys) Oikeusturvavakuutus Julkinen oikeusapu (osakorvaus tai täyskorvaus) Hinta/ laatusuhde 3,96 4,13 4,31 Varmasti ottaisin 63% 63% 67% Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

19 Kokonaistyytyväisyyden kanssa voimakkaimmin korreloivia tekijöitä ovat yhteistyöhön toimivuuteen ja saatuun palveluun liittyvät kysymykset; vähiten korreloivia ovat tiedottamiseen liittyvät asiat. P P P T P P P H P T P T T T T H T T T T T Asianajaja piti lupauksensa hteistyö asianajajan kanssa on sujuvaa Asianajaja sitoutui tavoitteideni toteuttamiseen Palveluiden vastaavuus lupauksiin Palveluiden laatutaso Asianajajani otti asiani omakseen Palveluiden vastaavuus tarpeisiini Asianajaja osasi selvittää tarpeeni Asianajaja selvitti minulle ymmärrettävästi mitä asiassani tapahtuu Asianajajan kanssa on miellyttävää kommunikoida Asianajaja ymmärsi esittämäni asian Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Sain apua ongelmatilanteissa Erityisasiantuntemuksen riittävyys Palveluiden saannin nopeus Hinta/laatu-suhde Palveluvalikoiman riittävyys Sovitut aikataulut pitivät Asianajaja pitää minuun riittävästi yhteyttä Minun on helppoa ottaa yhteyttä asianajajaan Saamani palvelu oli miellyttävää Toimistohenkilökunta oli ammattitaitoista Toimistohenkilökunta oli palveluhenkistä Asianajaja vastaa nopeasti yhteydenottopyyntöihin Palveluita koskevan informaation saatavuus Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Asianajajan tavoittaa hyvin sähköpostilla Hinnoittelun selkeys Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista Esitteiden laatu Asianajajan tavoittaa hyvin puhelimella Hintatietojen saatavuus Toimiston www-sivujen taso Arvosana 4,54 4,5 4,39 4,37 4,33 4,3 4,36 4,37 4,41 4,52 4,49 4,26 4,36 4,33 4,32 4,01 4,36 4,45 4,18 4,45 4,45 4,37 4,38 4,34 3,94 4,42 4,4 3,85 3,94 3,81 4,16 3,48 3,78 Korrelaatio kokonaistyytyväisyyteen 0,81 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,79 0,78 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,71 0,7 0,68 0,67 0,67 0,66 0,63 0,63 0,62 0,6 0,6 0,6 0,59 0,55 0,54 0,53 0,51 P hteistyön toimivuus, asianajajan ominaisuudet Palvelun laatu H T Asianajoalan Hinta Asiakastyytyväisyys Tiedottaminen

20 Laskennallinen tärkeys (=yksittäisen kysymyksen korrelointi kysymykseen Olin kokonaisuutena tyytyväinen saamaani asianajopalveluun ) korreloi melko hyvin annettujen arvosanojen kanssa. Arvos ana Tärk eys Kysymyksen korrelaatio annettuun kokonaistyytyväisyyden arvosanaan 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0, Asianajaja piti lupauksensa hteistyö asianajajan kanssa on sujuvaa Asianajajani otti asiani omakseen Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Hinta/laatu-suhde Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Asianajajan tavoittaa hyvin sähköpostilla Asianajajan tavoittaa hyvin puhelimella 4,54 4,5 4,3 4,26 4,01 4,42 4,4 4,16 0,81 0,8 0,8 0,74 0,73 0,6 0,6 0,54 0,4 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 Arvosana Hintatietojen saatavuus Toimiston wwwsivujen taso 3,48 3,78 0,53 0,51 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

21 Henkilökohtaisista ominaisuuksista parhaita arvosanoja saa luotettavuus, sekä yhteistyötä kuvaavat kysymykset. Heikoimpia arvioita annetaan tiedottamisesta (kustannukset ja asian eteneminen) ja yhteydenpidosta. hteydenpito Asianajajan kanssa on miellyttävää kommunikoida Minun on helppoa ottaa yhteyttä asianajajaan Asianajajan tavoittaa hyvin sähköpostilla Asianajaja vastaa nopeasti yhteydenottopyyntöihin Asianajaja pitää minuun riittävästi yhteyttä Asianajajan tavoittaa hyvin puhelimella Asianajajan työskentely Asianajaja piti lupauksensa hteistyö asianajajan kanssa on sujuvaa Sovitut aikataulut pitivät Asianajaja sitoutui tavoitteideni toteuttamiseen Asianajaja osasi selvittää tarpeeni Toimeksiannon hoitaminen Asianajaja ymmärsi esittämäni asian Asianajaja selvitti minulle ymmärrettävästi mitä asiassani tapahtuu Asianajajani otti asiani omakseen Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista 4,52 4,45 4,4 4,34 4,18 4,16 4,54 4,5 4,45 4,39 4,37 4,49 4,41 4,3 4,26 3, Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

22 Annetuista adjektiiveista parhaiten asianajotoimistoa kuvaavia olivat luotettava ja ammattitaitoinen. Erot arvioitujen adjektiivien välillä oli melko pieniä. Millaisen arvosanan annatte seuraaville asianajajaa henkilönä kuvaaville tekijöille? 1=Kuvaa huonosti - 5=Kuvaa hyvin Luotettava 4,55 4, % 24 % 68 % Ammattitaitoinen 4,44 4, % 32 % 59 % Palveluhenkinen 4,42 4, %% 29 % 60 % Arvostettu 4,33 4,33 2 % 7 % 31 % 45 % Tehokas 4,31 4,31 33 % 7 % 33 % 52 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

23 Toimiston arvioinnissa yhteistyön sujuvuus ja palvelut saavat erinomaisia arvosanoja; tiedottaminen ja hinnoittelu heikompia. hteistyö Saamani palvelu oli miellyttävää Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Toimistohenkilökunta oli palveluhenkistä Toimistohenkilökunta oli ammattitaitoista Sain apua ongelmatilanteissa Palvelut yleisesti Palveluiden vastaavuus lupauksiin Palveluiden vastaavuus tarpeisiini Palveluvalikoiman riittävyys Palveluiden laatutaso Erityisasiantuntemuksen riittävyys Palveluiden saannin nopeus Hinta/laatu-suhde Hinnoittelun selkeys Tiedottaminen Palveluita koskevan informaation saatavuus Esitteiden laatu Toimiston www-sivujen taso Hintatietojen saatavuus 4,45 4,42 4,38 4,37 4,36 4,37 4,36 4,36 4,33 4,33 4,32 4,01 3,85 3,94 3,81 3,78 3,48 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

24 Annetuista adjektiiveista parhaiten asianajotoimistoa kuvaavia olivat luotettava ja ammattitaitoinen. Erot arvioitujen adjektiivien välillä oli melko pieniä. 3.2 Kuinka hyvin seuraavat adjektiivit kuvaavat asianajotoimistoa? 1=Kuvaa huonosti - 5=Kuvaa hyvin Luotettava 4, % 23 % 66 % Ammattitaitoinen 4, % 28 % 62 % Arvostettu 4, % 25 % 51 % Palveluhenkinen 4, % 31 % 56 % Tehokas 4,35 22 % 7 % 31 % 51 % Nykyaikainen 4,3 2 % 8 % 31 % 45 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

25 Lisätiedot: Antti Rasi tutkimuspäällikkö Puh. (09) Promenade Research Oy Kalevankatu 12 B Helsinki Copyright 2005 Promenade Research Oy

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Kuluttajakysely 2009

Kuluttajakysely 2009 Kuluttajakysely 2009 - Ostospaikan valinta ja käsitys itsestä kuluttajana Viikot 47-52 Kuluttajakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Kuluttajakysely 2009 Innolink

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi)

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely 2016 Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Mitä mieltä tavoitteista, strategiasta ja visiosta Mitä mieltä EMK tavoitteista, strategiasta ja visiosta?

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2011 Yhteenvetoraportti 12.1.2012 Sisältö: 1. Johdanto 2. Kyselyn kohderyhmä 3. Saadut vastaukset 3.1. Vastausmäärät 3.2. Vastausprosentit 4. Tulosyhteenveto

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen..01 1 Maaliskuu 01 Taloustutkimus Oy, T1, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä MPS ilmapiiritutkimus MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä Copyright MPS Enterprises Ltd. 17.5.2016 2 Ilmapiiri ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tae Sitoutuminen ja selkeä käsitys strategisista tavoitteista takaavat

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot