Asianajoalan Asiakastyytyväisyys Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset"

Transkriptio

1 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

2 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys tutkimuksen perustiedot Kyselytutkimus asianajotoimistojen asiakkaille Tavoitteet: 1. Tarjota asianajotoimistoille mahdollisuus oman asiakastyytyväisyyden selvittämiseen kohtuullisilla kustannuksilla 2. Selvittää samalla toimialan asiakastyytyväisyys koko maan laajuisesti Laajin Suomessa asianajoalalla toteutettu asiakastyytyväisyysselvitys Laajuus: 64 asianajotoimistoa, 27 paikkakuntaa 211 arvioitua asianajajaa hteensä 2904 vastaajaa (vastausprosentti n. 35%) Toteutusajankohta: Toteuttaja: Promenade Research Oy Toimeksiantajat: yksittäiset asianajotoimistot Suomen Asianajajaliitto osallistui sisältösuunnitteluun ja tuki projektia taloudellisesti Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

3 Tutkimuksen sisältö Tutkimus toteutettiin samansisältöisenä ja samalla konseptilla kaikissa osallistuneissa asianajotoimistoissa Kyselylomakkeen suunnitteli Suomen Asianajajaliiton hallituksen asettama työryhmä yhdessä tutkimusyrityksen kanssa Kyselylomakkeen rakenne: 1. Taustatiedot 2. Asianajajan arviointi henkilönä 3. Asianajotoimiston arviointi yrityksenä 4. Muut kysymykset (mm. avopalaute) Kyselylomakkeessa 46 kpl asteikkokysymyksiä, 2 kpl monivalintakysymyksiä, 3 kpl avokenttäkysymyksiä; sekä 8 kpl taustatietoja koskevaa monivalintakysymystä Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

4 Tutkimuksen tiedonkeruu Asiakassuhteiden luottamuksellisuudesta johtuen toimistot suorittivat tiedonkeruun itsenäisesti Asiakastietoja ei luovutettu tutkimusyritykselle tai Suomen Asianajajaliitolle Toimistot lähetettivät kyselyt asiakkaille tarkan ohjeistuksen mukaisesti Kohderyhmäksi tuli valita kaikki ne asiakkaat, joiden toimeksianto oli otettu hoidettavaksi jälkeen (=n. 1,5 vuoden ajanjakso) Määräyksenvaraiset toimeksiannot tuli jättää tutkimuksen ulkopuolelle Kyselyt tuli toimittaa asiakkuudesta vastaavan asianajajan nimissä Tiedonkeruumenetelminä käytettiin paperilomakkeita ja Internetkyselyä Paperilomakkeet: toimistot postittivat asiakkaille kyselylomakkeet, jotka palautettiin suoraan tutkimusyritykselle Internet-kysely: toimistot lähettivät kutsut asiakkaille sähköpostilla, vastaaminen tutkimusyrityksen WWW-sivulla Vastaaminen suoritettiin täysin anonyyminä Nimeä tai muita tunnistetietoja, joista vastaajat olisivat yksilöitävissä, ei kerätty tai kysytty kummassakaan tiedonkeruutavassa Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

5 Tulosten raportointi Tutkimuksen tulokset raportointiin suoraan osallistuneille asianajotoimistoille ja asianajajille Tutkimustulosten hyödyntäminen vertailevassa markkinoinnissa kiellettiin asianajotoimistoilta Raporttityypit: Toimistoraportti: toimistokohtaiset tulokset ja avoimet kommentit + vertailu oman kokoluokan toimistoihin + vertailu saman kokoisilla paikkakunnilla toimiviin toimistoihin Asianajajaraportti: asianajajakohtainen tulos ja avoimet kommentit + vertailu oman toimiston kokonaistulokseen + vertailut muihin toimistoihin Suomen Asianajajaliitolle toimitettiin yhteenvetotulokset koko tutkimusaineistosta, ilman toimistokohtaisia erittelyjä Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

6 Vastaajista puolet yksityishenkilöitä, puolet yritys-/yhteisöasiakkaita. 1.1 Asiakassuhteenne asianajotoimistoon 1.2 Työskenteletkö lakiasiaintoiminnossa? ksityishenkilö 50% ritys- /yhteisöasiakas 50% (Vain yritysasiakkaat vastanneet.) Kyllä En 14% (yrityksessämme on erillinen lakiasiaintoiminto, mutta en työskentele siellä) 10% En (yrityksessämme ei ole erillistä lakiasiaintoimintoa) 76% N=2904 N=1482 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

7 Vastaajia sekä pääkaupunkiseudulta, isoimmista kaupungeista, että muilta paikkakunnilta. ¾ vastaajista maksavat itse asianajolaskunsa. 1.8 Asuinpaikkanne / yrityksenne sijaintipaikkakunta 1.3 Kuka maksaa asianajolaskunne? Muu kaupunki tai kunta 41% Ulkomaat 3% Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 36% Julkinen oikeusapu (osakorvaus tai täyskorvaus) 8% Oikeusturvavakuut us 16% Isot ja keskisuuret kaupungit (Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu) 20% Itse (yksityishenkilö tai yritys) 76% N=2904 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

8 2/3 vastaajista miehiä, tyypillisin vastaajan ikä vuotta. 1.6 Vastaajan sukupuoli 1.7 Vastaajan ikä Alle 30 vuotta 6% Nainen 35% vuotta 38% Mies 65% vuotta 40% li 60 vuotta 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% N=2904 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

9 Reilulla 1/3 vastaajista toimeksianto kuuluu liikejuridiikan piiriin. Perhe- ja perintöoikeudellisia asioita 1/4 ja riita-asioita 1/4. Rikosasioita ja muita toimeksiantoja huomattavasti vähemmän. 1.5 Mihin seuraavista oikeudenaloista toimeksiantonne kuuluu? Liikejuridiikka 38% Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat 28% Muut riita-asiat 24% Muut toimeksiannot 13% Rikosasiat 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% N=2904 Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

10 Toimiston valinta perustuu tyypillisimmin aiempaan kokemukseen tai saatuun suositukseen. ksittäisen asianajajan maine vaikuttaa toimiston mainetta useammin valintaan. 1.4 Miksi valitsitte juuri tämän asianajotoimiston hoitamaan asiaanne? (Valitse enintään kaksi tärkeintä vaihtoehtoa.) Aiemman asiakassuhteen perusteella 38% Tuttavan, sukulaisen tai vastaavan henkilön suosittelu 29% Toimiston palveluksessa olevan asianajajan maine 21% Toimiston maine Toisen asianajajan tai lakimiehen suosittelu Muun syyn perusteella 14% 13% 13% Puhelinluettelon ilmoitus Paikallislehden ilmoitus Muu ilmoitus Toimiston www-sivut Suomen Asianajajaliiton suosittelu Asianajajaliiton www-sivujen toimistoluettelon perusteella 3% 2% 2% 1% 1% 1% N=2904 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Osio 1: Taustatiedot Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

11 Tulokset yleisesti erinomaista tasoa. Kaikista annetuista vastauksista 49% vastausasteikon paras vaihtoehto Parhaita arvosanoja annetaan luotettavuudesta ja yhteistyön sujuvuudesta; heikoimpia tiedottamisesta 60 % 50 % 49 % 40 % 30 % 29 % 20 % 10 % 0 % 3 % 2 % 7 % 10 % EOS 1=Heikko / Hyvin paljon eri mieltä / Kuvaa huonosti 5 = Erinomainen / Hyvin paljon samaa mieltä / Kuvaa hyvin 2904 vastaajaa yksittäistä arviota Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

12 94% vastaajista ottaisi varmasti tai todennäköisesti yhteyttä samaan asianajotoimistoon, mikäli tarvitsevat uudelleen asianajopalveluja. 89% vastaajista suosittelisi toimistonsa palveluita muille. 4.2 Jos tarvitsette uudelleen asianajopalveluja, ottaisitteko yhteyden samaan asianajotoimistoon? 4.3 Oletteko valmis suosittelemaan asianajotoimiston palveluita muille? Todennäköis esti ottaisin; 31 % En varmasti ottaisi; 2 % En todennäköise sti ottaisi; 3 % Ei mielipidett ä; 6 % En; 3 % Varmasti ottaisin; 63 % Kyllä; 89 % N=2904 N=2904 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

13 Ne vastaajat, jotka ovat ovat valmiita suosittelemaan toimistoa muille tai käyttämään itse saman toimiston palveluita uudestaan, ovat antaneet arvosanoja n. 4,5 kokonaiskeskiarvolla. Oletteko valmis suosittelemaan asianajotoimiston palveluita muille? N Kokonaiskeskiarvo Kyllä ,4 En 82 2,69 Ei mielipidettä 178 3,73 Jos tarvitsette uudelleen asianajopalveluja, ottaisitteko yhteyden samaan asianajotoimistoon? Varmasti ottaisin ,5 Todennäköisesti ottaisin En todennäköisesti ottaisi En varmasti ottaisi ,51 3,25 4, Kaikki vastaajat 4,31 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

14 Muut kuin hinta-ja palvelutiedottaminen ja sähköisten viestinten käyttö saivat tutkimuksessa aivan huipputason arvosanoja. Vastausdatasta tilastollisesti kootut indeksit 60% Asianajotoimiston henkilökunnan arviointi 4,4 40% 20% 0% EOS 60% Arvostus 4,4 40% 20% 0% EOS 60% Asianajajan arviointi 4,4 40% 20% 0% EOS 60% Asianajotoimiston arviointi 4,4 40% 20% 0% EOS Sähköisten viestimien käyttö (internet ja s- posti) 4,1 60% 40% 20% 0% EOS Hinta- ja palvelutiedottaminen 3,8 40% 20% 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1=Heikko - 5=Erinomainen 0% EOS Kokonaistulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

15 Vastaajien taustatietojen mukaan vertailtuna erot ovat hyvin pieniä. Ryhmistä alle 30 vuotiaat ja naiset antavat hieman muita parempia arvosanoja. Kaikki toimistot N 2904 Kokonaiskeskiarvo 4,31 ksityishenkilö ritys-/yhteisöasiakas Työskentelen lakiasiaintoinnossa rityksessämme on erillinen lakiasiaintoiminto, mutta en työskentele siellä rityksessämme ei ole erillistä lakiasiaintoimintoa ,34 4,28 4,24 4,27 4,28 Itse (yksityishenkilö tai yritys) Oikeusturvavakuutus Julkinen oikeusapu (osakorvaus tai täyskorvaus) ,29 4,32 4,37 Nainen Mies ,37 4,27 Alle 30 vuotta vuotta vuotta li 60 vuotta ,5 4,27 4,3 4, Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

16 Toimistojen taustatietojen mukaan vertailtuna vain hyvin pieniä eroja kokonaiskeskiarvoissa. Kaikki toimistot N 2904 Kokonaiskeskiarvo 4,31 Rikosasiat Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Muut riita-asiat Liikejuridiikka Muut toimeksiannot ,37 4,3 4,32 4,27 4,28 Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Isot ja keskisuuret kaupungit (Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu) Muu kaupunki tai kunta Ulkomaat ,31 4,3 4,31 4,31 li 10 lakimiehen toimistot 3-10 lakimiehen toimistot 1-2 lakimiehen toimistot ,27 4,3 4,34 Toimistot pääkaupunkiseudulla Toimistot isoissa ja keskisuurissa kaupungeissa Toimistot pienissä kaupungeissa ja kunnissa ,29 4,28 4, Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

17 Suurin hajonta vastaajien välillä hintaa ja tiedottamista koskevissa kysymyksissä; pienin luotettavuutta, ammattitaitoa ja palvelua kuvaavissa kysymyksissä. Eniten hajontaa Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista Hintatietojen saatavuus Hinnoittelun selkeys Hinta/laatu-suhde Esitteiden laatu Asianajaja pitää minuun riittävästi yhteyttä Asianajajani otti asiani omakseen Asianajopalvelujen käyttäminen helpotti oloani Palveluita koskevan informaation saatavuus Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Vähiten hajontaa Luotettava (Toimisto) Ammattitaitoinen Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Palveluiden laatutaso Luotettava (Asianajaja) Palveluvalikoiman riittävyys Saamani palvelu oli miellyttävää Toimistohenkilökunta oli ammattitaitoista Toimistohenkilökunta oli palveluhenkistä Arvostettu Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

18 Hinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä pienet toimistot saavat suuria parempia arvosanoja Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista 3,7 4,0 4, Hinta/laatu-suhde 3,9 4,0 4, Hinnoittelun selkeys 3,6 3,9 4, Hintatietojen saatavuus 3,2 3,5 3,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1=Heikko/Hyvin paljon eri mieltä - 5=Erinomainen/Hyvin paljon samaa mieltä li 10 lakimiehen toimistot 3-10 lakimiehen toimistot 1-2 lakimiehen toimistot Itse (yksityishenkilö tai yritys) Oikeusturvavakuutus Julkinen oikeusapu (osakorvaus tai täyskorvaus) Hinta/ laatusuhde 3,96 4,13 4,31 Varmasti ottaisin 63% 63% 67% Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

19 Kokonaistyytyväisyyden kanssa voimakkaimmin korreloivia tekijöitä ovat yhteistyöhön toimivuuteen ja saatuun palveluun liittyvät kysymykset; vähiten korreloivia ovat tiedottamiseen liittyvät asiat. P P P T P P P H P T P T T T T H T T T T T Asianajaja piti lupauksensa hteistyö asianajajan kanssa on sujuvaa Asianajaja sitoutui tavoitteideni toteuttamiseen Palveluiden vastaavuus lupauksiin Palveluiden laatutaso Asianajajani otti asiani omakseen Palveluiden vastaavuus tarpeisiini Asianajaja osasi selvittää tarpeeni Asianajaja selvitti minulle ymmärrettävästi mitä asiassani tapahtuu Asianajajan kanssa on miellyttävää kommunikoida Asianajaja ymmärsi esittämäni asian Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Sain apua ongelmatilanteissa Erityisasiantuntemuksen riittävyys Palveluiden saannin nopeus Hinta/laatu-suhde Palveluvalikoiman riittävyys Sovitut aikataulut pitivät Asianajaja pitää minuun riittävästi yhteyttä Minun on helppoa ottaa yhteyttä asianajajaan Saamani palvelu oli miellyttävää Toimistohenkilökunta oli ammattitaitoista Toimistohenkilökunta oli palveluhenkistä Asianajaja vastaa nopeasti yhteydenottopyyntöihin Palveluita koskevan informaation saatavuus Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Asianajajan tavoittaa hyvin sähköpostilla Hinnoittelun selkeys Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista Esitteiden laatu Asianajajan tavoittaa hyvin puhelimella Hintatietojen saatavuus Toimiston www-sivujen taso Arvosana 4,54 4,5 4,39 4,37 4,33 4,3 4,36 4,37 4,41 4,52 4,49 4,26 4,36 4,33 4,32 4,01 4,36 4,45 4,18 4,45 4,45 4,37 4,38 4,34 3,94 4,42 4,4 3,85 3,94 3,81 4,16 3,48 3,78 Korrelaatio kokonaistyytyväisyyteen 0,81 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,79 0,78 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,71 0,7 0,68 0,67 0,67 0,66 0,63 0,63 0,62 0,6 0,6 0,6 0,59 0,55 0,54 0,53 0,51 P hteistyön toimivuus, asianajajan ominaisuudet Palvelun laatu H T Asianajoalan Hinta Asiakastyytyväisyys Tiedottaminen

20 Laskennallinen tärkeys (=yksittäisen kysymyksen korrelointi kysymykseen Olin kokonaisuutena tyytyväinen saamaani asianajopalveluun ) korreloi melko hyvin annettujen arvosanojen kanssa. Arvos ana Tärk eys Kysymyksen korrelaatio annettuun kokonaistyytyväisyyden arvosanaan 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0, Asianajaja piti lupauksensa hteistyö asianajajan kanssa on sujuvaa Asianajajani otti asiani omakseen Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Hinta/laatu-suhde Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Asianajajan tavoittaa hyvin sähköpostilla Asianajajan tavoittaa hyvin puhelimella 4,54 4,5 4,3 4,26 4,01 4,42 4,4 4,16 0,81 0,8 0,8 0,74 0,73 0,6 0,6 0,54 0,4 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 Arvosana Hintatietojen saatavuus Toimiston wwwsivujen taso 3,48 3,78 0,53 0,51 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

21 Henkilökohtaisista ominaisuuksista parhaita arvosanoja saa luotettavuus, sekä yhteistyötä kuvaavat kysymykset. Heikoimpia arvioita annetaan tiedottamisesta (kustannukset ja asian eteneminen) ja yhteydenpidosta. hteydenpito Asianajajan kanssa on miellyttävää kommunikoida Minun on helppoa ottaa yhteyttä asianajajaan Asianajajan tavoittaa hyvin sähköpostilla Asianajaja vastaa nopeasti yhteydenottopyyntöihin Asianajaja pitää minuun riittävästi yhteyttä Asianajajan tavoittaa hyvin puhelimella Asianajajan työskentely Asianajaja piti lupauksensa hteistyö asianajajan kanssa on sujuvaa Sovitut aikataulut pitivät Asianajaja sitoutui tavoitteideni toteuttamiseen Asianajaja osasi selvittää tarpeeni Toimeksiannon hoitaminen Asianajaja ymmärsi esittämäni asian Asianajaja selvitti minulle ymmärrettävästi mitä asiassani tapahtuu Asianajajani otti asiani omakseen Asianajaja tiedotti minulle riittävästi asiani etenemisestä Asianajaja antoi minulle riittävän selvityksen asiani vaatimista kustannuksista 4,52 4,45 4,4 4,34 4,18 4,16 4,54 4,5 4,45 4,39 4,37 4,49 4,41 4,3 4,26 3, Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

22 Annetuista adjektiiveista parhaiten asianajotoimistoa kuvaavia olivat luotettava ja ammattitaitoinen. Erot arvioitujen adjektiivien välillä oli melko pieniä. Millaisen arvosanan annatte seuraaville asianajajaa henkilönä kuvaaville tekijöille? 1=Kuvaa huonosti - 5=Kuvaa hyvin Luotettava 4,55 4, % 24 % 68 % Ammattitaitoinen 4,44 4, % 32 % 59 % Palveluhenkinen 4,42 4, %% 29 % 60 % Arvostettu 4,33 4,33 2 % 7 % 31 % 45 % Tehokas 4,31 4,31 33 % 7 % 33 % 52 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

23 Toimiston arvioinnissa yhteistyön sujuvuus ja palvelut saavat erinomaisia arvosanoja; tiedottaminen ja hinnoittelu heikompia. hteistyö Saamani palvelu oli miellyttävää Toimistohenkilökunnan tavoitti hyvin Toimistohenkilökunta oli palveluhenkistä Toimistohenkilökunta oli ammattitaitoista Sain apua ongelmatilanteissa Palvelut yleisesti Palveluiden vastaavuus lupauksiin Palveluiden vastaavuus tarpeisiini Palveluvalikoiman riittävyys Palveluiden laatutaso Erityisasiantuntemuksen riittävyys Palveluiden saannin nopeus Hinta/laatu-suhde Hinnoittelun selkeys Tiedottaminen Palveluita koskevan informaation saatavuus Esitteiden laatu Toimiston www-sivujen taso Hintatietojen saatavuus 4,45 4,42 4,38 4,37 4,36 4,37 4,36 4,36 4,33 4,33 4,32 4,01 3,85 3,94 3,81 3,78 3,48 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

24 Annetuista adjektiiveista parhaiten asianajotoimistoa kuvaavia olivat luotettava ja ammattitaitoinen. Erot arvioitujen adjektiivien välillä oli melko pieniä. 3.2 Kuinka hyvin seuraavat adjektiivit kuvaavat asianajotoimistoa? 1=Kuvaa huonosti - 5=Kuvaa hyvin Luotettava 4, % 23 % 66 % Ammattitaitoinen 4, % 28 % 62 % Arvostettu 4, % 25 % 51 % Palveluhenkinen 4, % 31 % 56 % Tehokas 4,35 22 % 7 % 31 % 51 % Nykyaikainen 4,3 2 % 8 % 31 % 45 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asianajoalan Asiakastyytyväisyys

25 Lisätiedot: Antti Rasi tutkimuspäällikkö Puh. (09) Promenade Research Oy Kalevankatu 12 B Helsinki Copyright 2005 Promenade Research Oy

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi Asianajajatutkimus 2012 Vaasa, Oulu ja Lappi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Vaasan, Oulun ja Lapin osastoista 80 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista. Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta Asianajajatutkimus 2012 Turku ja Satakunta Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Turun ja Satakunnan osastoista 68 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen osastoista 72 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistömessut Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Toteutus 3. Vastaajat 4. Kokonaisarvosanat 5. Tulokset osioittain

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Kymen, Mikkelin ja Itä- Suomen osastoista 49 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Teleoperaattoreiden palvelukyky testissä. Tutkittua tietoa yritysasiakkaiden palvelusta

Teleoperaattoreiden palvelukyky testissä. Tutkittua tietoa yritysasiakkaiden palvelusta Tutkittua tietoa yritysasiakkaiden palvelusta Tekijät Tapio Nissilä, Principal, Vectia Teleoperaattoreiden palvelukyky testissä -tutkimus suoritettiin 25.5.2009-12.6.2009. Sisällysluettelo Tutkimuksen

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Asianajotoimistojen taustatiedot... 2 2.1 Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot... 3 3. Asianajotoimistojen koko ja pääasiallinen asiakasryhmä... 6 4.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Quality Agent Internet-kysely

Quality Agent Internet-kysely Nopea, nykyaikainen ja edullinen tapa hankkia asiakaspalautetta e000403_1 Internet-kyselyt valitulle kohderyhmälle Asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi saat meiltä osuvat ratkaisut syvällisestä asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Kaupungin sisäinen osio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski

Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Kaupungin sisäinen osio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Kysely kaupungin viestinnästä Kaupungin sisäinen osio Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkien vertailu: Minkä kouluarvosanan antaisitte kaupungin viestinnän tasosta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseutu. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO

Pääkaupunkiseutu. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO Pääkaupunkiseutu Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO 20.12.2017 Taustaa ja menetelmiä AJANKOHTA Loka-Marraskuu 2017 - kysely oli avoinna 20.10.-12.11.2017 - kyselykielet: suomi, ruotsi,

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Kauniainen. Kuntaraportti

Kauniainen. Kuntaraportti Kauniainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot