Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus"

Transkriptio

1 Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus Tiedotustilaisuus Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy

2 Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä vuotiaat suomalaiset Vastaajat asuvat isännöidyissä asunto-osakeyhtiöissä tai vuokrataloyhtiöissä Vastaajista omistusasujia 76 % Vuokra-asujia 24 % Tiedonkeruun ajankohta Tiedonkeruumenetelmä Taloustutkimuksen Internetpaneeli Taloustutkimus Oy / T / JLM

3 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET Isännöintialan imago Taloustutkimus Oy / T / JLM

4 Väittämien sopivuus isännöintialaan Kaikki vastaajat, n=1000 asiantunteva rehellinen taloyhtiön tarpeet huomioon ottava luottamuksen arvoinen tunnettu helposti lähestyttävä hyvin palveleva kokonaisuuksien näkijä asukkaiden tarpeet huomioon ottava asiakaslähtöinen arvostettu aikaansaava asunto-omaisuuden arvon kehittäjä aktiivinen 3,58 3,50 3,44 3,43 3,38 3,32 3,28 3,27 3,26 3,19 3,18 3,14 3,12 3,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 ka 1-5 Asteikko 1-5; 1=täysin eri mieltä...5=täysin samaa mieltä Taloustutkimus Oy / T / JLM

5 Väittämien sopivuus isännöintialaan asumismuodon mukaan asiantunteva n=kaikki vastaajat rehellinen taloyhtiön tarpeet huomioon ottava luottamuksen arvoinen Vuokralla (n=242) Omistusasunto (n=758) tunnettu helposti lähestyttävä kokonaisuuksien näkijä asukkaiden tarpeet huomioon ottava hyvin palveleva arvostettu asiakaslähtöinen asunto-omaisuuden arvon kehittäjä aikaansaava aktiivinen 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 ka. Taloustutkimus Oy / T / JLM Asteikko 1-5; 1=täysin eri mieltä...5=täysin samaa mieltä

6 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET Isännöintialan työtehtävät ja niiden tärkeys asukkaille Taloustutkimus Oy / T / JLM

7 Miten tärkeänä pitää eri tehtäviä Kaikki vastaajat, n=1000 Viestintä asukkaille taloyhtiön asioista 4,19 Korjaushankkeiden järjestäminen 4,15 Taloyhtiön hallinnon hoitaminen 4,06 Asumiskustannusten vahtiminen Korjaus- ja perusparannussuunnitelman esittäminen hallitukselle Taloyhtiön kiinteistöhuollon ja siivouksen järjestäminen Taloyhtiön energiatehokkuudesta huolehtiminen Taloyhtiön päätöksenteon sujuvuuden varmistaminen Taloyhtiön tavoitteellinen johtaminen 4,02 4,02 3,92 3,87 3,80 3,72 Asukkaiden asumisviihtyvyydestä huolehtiminen 3,55 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 ka 1-5 Asteikko 1-5; 1=ei lainkaan tärkeä 5=ensiarvoisen tärkeä Taloustutkimus Oy / T / JLM

8 Miten isännöintialan yritykset ovat suoriutuneet tehtävästä Kaikki vastaajat, n=1000 Taloyhtiön hallinnon hoitaminen Korjaus- ja perusparannussuunnitelman esittäminen hallitukselle Taloyhtiön kiinteistöhuollon ja siivouksen järjestäminen Korjaushankkeiden järjestäminen Taloyhtiön päätöksenteon sujuvuuden varmistaminen Asumiskustannusten vahtiminen 3,43 3,30 3,30 3,24 3,21 3,05 Taloyhtiön energiatehokkuudesta huolehtiminen 3,03 Taloyhtiön tavoitteellinen johtaminen 3,03 Viestintä asukkaille taloyhtiön asioista 2,94 Asukkaiden asumisviihtyvyydestä huolehtiminen 2,89 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 ka 1-5 Asteikko 1-5; 1=erittäin huonosti...5=erittäin hyvin Taloustutkimus Oy / T / JLM

9 Isännöintialan yritysten onnistuminen Avoin palaute Isännöitsijöiden ammattitaidon kehittäminen tärkeätä, asiakas (asukas) näkökulman opettaminen. Henkilökuntaa huoltoyhtiöissä on liian vähän. Harrastelijaisännöitsijät pois taloyhtiöstä. Osakkeen omistaja ei saisi toimia omassa yhtiössä isännöitsijänä. Pitää yhtiöt ajan tasalla muutoksista ja antaa neuvoja. Tiedottaminen myös asukkaille, jotta asukkaatkin osaavat vaatia oikeanlaista isännöintiä. Asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen on tärkeää. Talonmiehet takaisin taloyhtiöihin! Yhteiset peruspelinsäännöt kaikille isännöintiyrityksille. Aktiivisuutta lisää. Kustannukset kuriin. Energia-asioille lisää painoarvoa. Vaikuttakaa siihen, että taloyhtiöiden asiakkaille annettavaa/tehtävää tiedotusta taloyhtiön asioista parannetaan. Nyt ainoa tietokanava on yhtiökokous, kaikki asukkaat eivät valitettavasti sielläkään käy. On monta käytännönkin asiaa, jotka ovat kuitenkin tarpeen kaikille. Panostakaa ja painostakaa energiatehokkuuteen, nolla- ja plusenergiataloihin. Se on erittäin tärkeää tulevien sukupolvien kannalta. Taloustutkimus Oy / T / JLM

10 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET Asumisen säännöt ja niistä viestiminen Taloustutkimus Oy / T / JLM

11 Kuinka hyvin taloyhtiön asukkaat nykyisin tuntevat seuraavia asioita Kaikki vastaajat, n=1000 5: Erittäin hyvin 4 3 Ei osaa sanoa 2 1: Erittäin huonosti KA Taloyhtiössä asumisen pelisäännöt (esim. järjestyssäännöt, pysäköinti, yhteisten tilojen käyttö) ,50 Yhtiökokouksen tarkoitus, merkitys ja sisältö ,10 Taloyhtiön yleiset toimintaperiaatteet (esim. päätöksentekomenettelyt ja vastuusuhteet) ,00 Kunnossapitovastuun jakautuminen asukkaan ja taloyhtiön kesken ,88 Asunnoissa itse tehtävien remonttien pelisäännöt (esim. ilmoitukset ja valvonta) ,98 Energiansäästö sekä omassa asunnossa että taloyhtiössä yleisesti ,80 Putkiremontin läpivieminen taloyhtiössä , % Taloustutkimus Oy / T / JLM

12 Lisätiedon jakamisen tärkeys asukkaille Kaikki vastaajat, n=1000 5: Ensiarvoisen tärkeä 4: Hyvin tärkeä 3: Tärkeä EOS 2: Ei kovin tärkeä 1: Ei lainkaan tärkeä KA Asunnoissa itse tehtävien remonttien pelisäännöt (esim. ilmoitukset ja valvonta) ,17 Kunnossapitovastuun jakautuminen asukkaan ja taloyhtiön kesken ,07 Taloyhtiössä asumisen pelisäännöt (esim. järjestyssäännöt, pysäköinti, yhteisten tilojen käyttö) ,04 Putkiremontin läpivieminen taloyhtiössä ,98 Energiansäästö sekä omassa asunnossa että taloyhtiössä yleisesti ,95 Taloyhtiön yleiset toimintaperiaatteet (esim. päätöksentekomenettelyt ja vastuusuhteet) ,83 Yhtiökokouksen tarkoitus, merkitys ja sisältö , % Taloustutkimus Oy / T / JLM

13 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET Taloyhtiön hallituksen työn arviointi Taloustutkimus Oy / T / JLM

14 Taloyhtiön hallituksen onnistuminen tehtävissään Kaikki vastaajat, n=1000 5: erittäin hyvin 4: melko hyvin 3: ei hyvin eikä huonosti EOS 2: melko huonosti 1: erittäin huonosti KA taloyhtiön talouden valvominen ja seuraaminen ,76 yhteistyö isännöinnin kanssa ,72 isännöintiyrityksen valitseminen ,52 kaikkien taloyhtiön osakkaiden edustaminen tasapuolisesti ,49 sen varmistaminen, että osakkaille ja asukkaille jaetaan riittävästi tietoa , % Taloustutkimus Oy / T / JLM

15 Kuinka tärkeänä pitää asunto-osakeyhtiön hallituksen työtä yleensä n=kaikki vastaajat 5 : ensiarvoisen tärkeänä 4 : hyvin tärkeänä 3 : tärkeänä EOS 2 : ei kovin tärkeänä 1 : ei lainkaan tärkeänä KA Kaikki vastaajat (n=1000) , % Taloustutkimus Oy / T / JLM

16 Millainen on mielestäsi hyvä taloyhtiön hallitus 1(2) Avoin palaute Yhteistyökykyinen. Hallituksen jäsenet ovat erilaisissa elämäntilanteissa, ettei kaikki ole ajamassa vain omaa etuaan. Asukkaiden etu tärkein. Avoin, aikaansa seuraava, tiedottava huolimatta isännöitsijöistä. Huolehtii siitä, että taloyhtiön arvo säilyy ja teettää tarvittavat korjaukset/uudistukset ripeästi ja tasapuolisesti. Täysjärkistä aktiivista porukkaa, joka ajaa kaikkien asukkaiden etuja ja jaksaa ajaa asioita, jotka ovat talossa rempallaan. Seniilit vanhukset pois hallituksesta. Sovussa saadaan päätettyä asiat yhteistuumin ja kaikkia kuunnellaan ja otetaan huomioon. Aktiivinen, seuraa sopimusten toteutumista (isännöinti, huoltofirma..), seuraa kustannusten kehitystä. Hoitaa ja informoi asukkaita esim. yhtiökokouksessa sovituista asioista ja niiden etenemisestä. Asiantunteva, hyvä viestimään, luotettava. Kokemusta toimimisesta hallituksesta, jäsenet edustavat eri toimialoja: rakentaminen/korjaaminen & talous & laki. Sekoitus eri-ikäistä väkeä, pyrkii hyvään tiedottamiseen. Tasapuolinen, asiantunteva, hyvä ulosanti ja yhteistyökyky eri tahojen kanssa, hyvä taito tiedottaa asioista, suunnitelmallinen, johdonmukainen. Taloustutkimus Oy / T / JLM

17 Millainen on mielestäsi hyvä taloyhtiön hallitus 2(2) Avoin palaute Oikeudenmukainen, asioista selvillä oleva, tarmokas, luotettava. Aktiivinen, pääosin talossa asuvista henkilöistä koostuva. Motivoituneiden ihmisten ryhmä. Ei pikkudiktaattoreja ja vain omien intressiensä ajajia. Asiantuntemusta tarvitaan, sekä teknistä että juridista. Eri-ikäisiä, miehiä ja naisia mukana. Henkilöt ovat innostuneita/kiinnostuneita taloyhtiöstä ja sen imagon luomisesta ja ylläpitämisestä. Sosiaalisia ja erilaisten ihmisten kanssa toimeentulevia. Asiantunteva, tiedottava. Tasapuolinen kaikille. Osaa delegoida isännöitsijälle hänelle kuuluvat asiat. Tehtävänä on hoitaa taloyhtiötä niin että se on kunnossa sekä taloudellisesti että teknisesti. Hallituksen pitää esittää esim. korjaukset huolella, jotta jokainen asukas tietää miksi korjataan. Hallitus, joka kuuntelee osakkaita ja ajaa heidän asioita sekä huolehtii taloyhtiön taloudesta. Toki semmoinen, joka hoitaa remontit kuntoon ajoissa... Ymmärtää mitä ei osaa. Mieluusti teknisen ja hallinnollisten asioiden tuntemusta. Tasapuolinen, diplomaattinen, ei rähjäävä. Ei moiti kaikesta isännöitsijää. Katsoo myös peiliin. Taloustutkimus Oy / T / JLM

TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN

TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN Marjut Joensuu 1.4.2014 Twitter: @marjutjoensuu HYVÄ ISÄNNÖINTI KANNATTAA Kaikki mitä teemme tähtää siihen, että isännöinnin arvostus nousee ja ihmiset oivaltavat, miksi hyvä isännöinti

Lisätiedot

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011 Tutkimusraportti Johdanto Uutta kattojärjestöä kaivataan Useissa taloyhtiöissä on kiperät ajat, kun meneillään on isojakin korjausremontteja. Lisäksi uuden asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

verkkohaastattelun elokuu 2010 Verkkohaastattelu tehtiin Isännöintiliiton toimeksiannosta osana Isännöinnin Visio 2020 hanketta.

verkkohaastattelun elokuu 2010 Verkkohaastattelu tehtiin Isännöintiliiton toimeksiannosta osana Isännöinnin Visio 2020 hanketta. Isännöinnin Visio 2020 verkkohaastattelun tulosyhteenveto, elokuu 2010 Verkkohaastattelu tehtiin Isännöintiliiton toimeksiannosta osana Isännöinnin Visio 2020 hanketta. Haastattelun toteutti Fountain Park

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Ryhmäkorjauskysely. 1. Ryhmäkorjauksen hyödyt. Vastaajien määrä: 27

Ryhmäkorjauskysely. 1. Ryhmäkorjauksen hyödyt. Vastaajien määrä: 27 Ryhmäkorjauskysely 1. Ryhmäkorjauksen hyödyt Ota kantaa oletko samaa tai eri mieltä ryhmäkorjausta perustelevien väittämien kanssa. Vastaajien määrä: 27 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Suurempi

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve 48/2014 Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve Yhteenveto kesän 2014 verkkokeskustelujen palautteesta 48/2014 Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KARATIE. yhtiökokousohjeita. youtubessa. korjaustarveselvitys. Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2011

KARATIE. yhtiökokousohjeita. youtubessa. korjaustarveselvitys. Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2011 KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2011 korjaustarveselvitys Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! youtubessa yhtiökokousohjeita Isännöintiä ja kiinteistönhuoltoa Karatie 1 Paljonkohan teidän

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE Uudistunut ISA-auktorisointi UUSI ISA-AUKTORISOINTI ON LAATUA JA LUOTETTAVUUTTA Auktorisoitavien

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 8/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 8/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto:

Lisätiedot

26. 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT

26. 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Oulu REIM Oulu Oy Hallituskatu 29 A 90100 Oulu p. 0207 441 700 www.reimgroup.com/oulu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

KARATIE. mikä muuttuu? uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee. Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä. Putkiremonttivaihtoehdot

KARATIE. mikä muuttuu? uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee. Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä. Putkiremonttivaihtoehdot KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2010 Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä Putkiremonttivaihtoehdot PUNTARISSA uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee mikä muuttuu? Karatie 1 Helsingin

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 49 2015 Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen Yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. www.astala.fi Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti = 1/2011 Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy täyttää

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä Pääkirjoitus Delete poistaa kiinteistön ongelmat www.delete.fi Taloyhtiöiden huoltotöitä ja kunnossapitoa jo 15 vuoden

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Tampere REIM Tampere Oy Hatanpään valtatie 24 B 33100 Tampere p. 0207 438 600 www.reimgroup.com/tampere

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot