( ) < ( ) Lisätehtävät. Polynomifunktio. Epäyhtälöt 137. x < 2. d) 2 3 < 8+ < 1+ Vastaus: x < 3. Vastaus: x < 5 6. x x. x < Vastaus: x < 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "( ) < ( ) Lisätehtävät. Polynomifunktio. Epäyhtälöt 137. x < 2. d) 2 3 < 8+ < 1+ Vastaus: x < 3. Vastaus: x < 5 6. x x. x < Vastaus: x < 2"

Transkriptio

1 Lisätehtävät Polnomifunktio 7. Epähtälöt = + 8. a) < + < + < Vastaus: <. b) < ( + ) ( ) < + + < < 8+ < : ( > ) < < Vastaus: < = 8 = + c) ( ) < + ( ) < + < + < : ( > ) < Vastaus: < d) ( ) < ( ) < < 8 < < + < : ( > ) < < Vastaus: < 9. ( > ) ( ) ( ) + : ( > ) Vastaus: Kertoma! MAB

2 . a) Tehtävän epähtälö on tosi niillä muuttujan arvoilla, joiden kohdalla epähtälön vasemman puolen funktion kuvaaja kulkee -akselin läpuolella (tai -akselilla). Epähtälö siis toteutuu, kun, tai. Vastaus:, tai b) Tehtävän epähtälö on tosi niillä muuttujan arvoilla, joiden kohdalla epähtälön vasemman puolen funktion kuvaaja kulkee -akselin läpuolella (mutta ei -akselilla). Epähtälö toteutuu, kun <, < < tai >. Vastaus: <, < < tai >,,,,,,,,,, a) Ratkaistaan epähtälö f( ) > + > > : ( > ) > Vastaus: > b) Ratkaistaan epähtälö + > > :( ) merkki käänt! < < Vastaus: < < c) Ratkaistaan ensin funktion nollakohdat: + = = ± ( ) = ± = ± = ± = = Funktion kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli, jonka ainoa nollakohta on =. Tästä voidaan päätellä, että funktion arvot ovat positiivisia kaikilla muuttujan arvoilla lukuun ottamatta nollakohtaa =. Vastaus:. Kertoma! MAB

3 d) Ratkaistaan epähtälö > > ( > ) > : ( > ) > >. a) Ratkaistaan ensin funktion f() = nollakohdat ja piirretään mallikuva. = = ± =± Päätellään epähtälön > vastaus mallikuvasta: Funktio on siis positiivinen, kun < tai >, jolloin tehtävän epähtälö on siis tosi. Vastaus: < tai > b) Ratkaistaan ensin funktion f() = + nollakohdat: + = = aina epätosi, sillä kaikilla reaaliluvuilla Yhtälöllä + = ei ole ratkaisua eli funktiolla f() = + ei ole nollakohtia. Piirretään mallikuva. c) Ratkaistaan ensin funktion f() = + nollakohdat ja piirretään mallikuva: + = = ± ( ) = ± = = tai = = Mallikuvasta päätellään, että tehtävän epähtälö + toteutuu silloin, kun. Vastaus: d) Ratkaistaan ensin funktion f() = + 7 nollakohdat: + 7= 7 = ± ( ) = ± Yhtälöllä + 7 = ei ole ratkaisua, sillä juurrettava on negatiivinen. Piirretään mallikuva. Funktion f() kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli, jolla ei ole nollakohtia. Funktion f() kuvaaja on siis löspäin aukeava paraabeli, jolla ei ole nollakohtia. Tällöin se voi saada vain positiivisia arvoja, joten tehtävän epähtälö + < ei toteudu millään :n arvolla. Vastaus: Epähtälö ei toteudu millään muuttujan arvolla. Mallikuvasta päätellään, että funktio saa vain positiivisia arvoja, joten tehtävän epähtälö + 7 > toteutuu aina riippumatta muuttujan arvosta. Vastaus: Epähtälö toteutuu kaikilla muuttujan arvoilla. Kertoma! MAB

4 . a) Tät siis ratkaista epähtälö ( ) <. Lasketaan funktion f() = ( ) = nollakohdat ja piirretään mallikuva. = ( ) = = tai = = Funktio f() on toisen asteen polnomifunktio, jonka kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Mallikuvan avulla päätellään, että f() saa negatiivisia arvoja, kun < <, jolloin siis tehtävän epähtälö mös toteutuu. Vastaus: < < b) Tät siis ratkaista epähtälö ( ) >. Lasketaan funktion g() = ( ) = nollakohdat. = ( ) = = tai = = : = =± Funktio g() on siis kolmannen asteen funktio, jolla on kolme nollakohtaa. Tutkitaan, saako funktio nollakohtien välillä positiivisia vai negatiivisia arvoja: Väli < : Valitaan piste = : g( ) = ( ) [( ) ] = = 8 < Väli < < : Valitaan piste =,: g(,) = (,) [(,) ] =, (,7) =, > Väli < < : Valitaan piste =,: g(,) =, [, ] =, (,7) =, < Väli > : Valitaan piste = : g() = [ ] = = 8 > Voidaan laatia funktion merkkikaavio f() + + Funktio g() voi vaihtaa etumerkkiään vain nollakohdissaan. Tämän perusteella tiedetään, että g() = ( ) saa positiivisia arvoja, kun < < tai >. Vastaus: < < tai >. Avataan sulkeet: ( + ) ( ) > > + > : ( > ) + > Saadaan toisen asteen epähtälö. Funktion f() = + kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Ratkaistaan sen nollakohdat ja piirretään mallikuva. + = = ± + = ± = tai = Funktio f() saa siis positiivisia arvoja, kun < tai >, jolloin mös tehtävän epähtälö toteutuu. Vastaus: < tai > Kertoma! MAB

5 . a) Merkitään f() = +. Ratkaistaan ensin nollakohdat: + = ( + ) = = tai + = = tai = ± 9 8 = ± = tai = tai = Tutkitaan laskemalla, millä nollakohtien muodostamilla väleillä funktio f() saa positiivisia arvoja: Väli < : f( ) = < Väli < < : f(,), > Väli < < : f(,7), < Väli > : f() = > Voidaan laatia funktion merkkikaavio f() + + Epähtälö + toteutuu siis silloin, kun tai. Vastaus: tai Tehtävän a funktion kuvaaja:,,,,,,,,,, b) Merkitään g() = Ratkaistaan ensin nollakohdat soveltamalla tulon nollasääntöä ja toisen asteen htälön ratkaisukaavaa: = ( ) = = tai = = tai = ± = ± = tai= tai = Tutkitaan, millä nollakohtien muodostamilla väleillä funktio saa positiivisia arvoja: Väli < : g( ) = > Väli < < : g(,), < Väli < < : g( ) = > Väli > : g() = > Voidaan laatia funktion merkkikaavio f() + Epähtälö > toteutuu siis silloin, kun <, < < tai >. (Huomaa, että = ei kuulu mukaan vastaukseen!) Vastaus: <, < < tai > Tehtävän b funktion kuvaaja: Kertoma! MAB

6 . Yhtälö ( + p) = toteutuu, kun =. Ratkaistaan siis vakio p sijoittamalla htälöön ( + p) = arvo =, jolloin saadaan htälö, jossa on muuttujana p: ( + p)= ( + p) = ( ) 9 p = 9 p = 8 8 p = = Sijoitetaan p = tehtävän epähtälöön: ( + p) < ( + ) < Ratkaistaan epähtälö. + < + < + < Ratkaistaan nollakohdat ja piirretään mallikuva. + = ( + ) = = tai + = = Kuvaajana on löspäin aukeava paraabeli, jolla on kaksi nollakohtaa. Päätellään epähtälön + < vastaus mallikuvasta. + <, kun < <. Vastaus: < < Funktion kulku 7. a) Funktio muuttaa kulkusuuntaa pisteissä,,, ja,. Laaditaan näiden tietojen avulla funktion kulkukaavio: fʹ() f(),,, + + minimi maksimi minimi b) Kulkukaavion perusteella nähdään, että funktio on kasvava, kun,, tai,. c) Funktio on vähenevä, kun, tai,,. d) Funktion ääriarvokohdat ovat samat kohdat, joissa sen kuvaaja vaihtaa kulkusuuntaa. Ääriarvokohdat ovat siis: minimikohta,, maksimikohta, ja minimikohta,. e) Kun =, funktion kuvaajan vastaavan pisteen -koordinaatti (eli funktion arvo, kun = ) on noin. Siis f( ). f) Yhtälön f() = ratkaisu kertoo funktion nollakohdat eli ne muuttujan arvot, joissa funktion kuvaaja leikkaa -akselin. Nämä arvot ovat:,, ja. Siis htälön f() = ratkaisu on,, tai. 8. Funktion f() kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Siispä funktio f() on kasvava sitä kuvaavan paraabelin huippukohtaa suuremmilla arvoilla. Määritetään paraabelin huippukohta sen nollakohtien avulla: = ( ) = = tai = = Paraabelin huippukohta on sen nollakohtien keskiarvo + =. Siispä funktio f() on kasvava, kun. Vastaus: Kun. Kertoma! MAB 7

7 9. Funktion f() kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli, joten se saa pienimmän arvonsa paraabelin huipussa. Lasketaan paraabelin huipun koordinaatit. Nollakohdat + = = ± ( ) = ± = ± = ± = On vain ksi nollakohta, joten paraabeli sivuaa -akselia pisteessä, kohdassa =. Pisteen -koordinaatti on f() = + =. Paraabelin huippu on pisteessä (, ). Siis funktion pienin arvo on. Vastaus: Funktion pienin arvo on. Funktion muutosnopeus. Ensimmäisen asteen polnomifunktion kuvaajana on suora, jonka keskimääräinen muutosnopeus on suoran kulmakerroin. Funktion keskimääräinen muutosnopeus k on siis sen kuvaajan pisteiden -koordinaattien muutos jaettuna -koordinaattien muutoksella: k = = ( ) =. 7 9 Vastaus: Polnomin keskimääräinen muutosnopeus on 9.. Taulukoidaan funktion f() = kuvaajan pisteitä ja piirretään kuvaaja niiden avulla: 8 8 Funktion arvo kohdassa = on 8 ja kohdassa = se on. Siispä funktion keskimääräinen muutosnopeus välillä [, ] on 8 = =. Vastaus: Funktion keskimääräinen muutosnopeus välillä [, ] on. b) Kuvaajan tangentti pisteessä (, ) on -akselin suuntainen. Siispä sen kulmakerroin ja funktion hetkellinen muutosnopeus on. Vastaus: Funktion hetkellinen muutosnopeus kohdassa = on.. Funktioiden kuvaajat ovat suoria. Niistä nopeimmin kasvaa se, jonka kulmakerroin on suurin. Funktion i() kuvaajan kulmakerroin, on tehtävän funktioiden kuvaajien kulmakertoimista suurin. Vastaus: i() (, 8) (, ) (, ) (, ) tangentti pisteessä (, ) (, 8) Kertoma! MAB 8

8 . Muodostetaan ensin kulkukaavio funktioille, jotka toteuttavat tehtävänannon ehdot. Hahmotellaan tämän avulla kaksi kuvaajaa.. Esimerkiksi 7 7 Funktion derivaatta. Taulukoidaan funktion pisteiden koordinaatteja ja piirretään funktio niiden avulla: = a) Kuvasta luetaan f() ja f() b) Kuvaan on piirrett kuvaajan tangentit kohdissa = ja =. Kohdan = tangentti kulkee pisteiden (, ) ja (, ) kautta, joten sen kulmakerroin on =. Kohdan = tangentti on -akselin suuntainen, joten sen kulmakerroin on. Siis f () = ja f () =. Vastaus: f () ja f () (, ) (, ) (, ) Kertoma! MAB 9

9 . a) D( + ) = D( ) D() + D() = = Vastaus: b) D( ) = = c) Vastaus: D + = D D ( )+ ( ) = + Vastaus: + d) D[( + )( + ) ] = D[( + )( + + )] = D( ) = D( ) = Vastaus: e) Derivoidaan muuttujan suhteen (Oletetaan, että a on vakio.) D(a a + a) = a a Vastaus: a a 7. a) Taulukoidaan funktion pisteiden koordinaatteja: = 8 Piirretään funktioiden f() ja f () kuvaajat samaan koordinaatistoon: b) f ( ) = = = = Vastaus: = 8. Polnomin f() = 7 + derivaattafunktio f () = 7 +. Pisteessä =, f ( ) = 7 ( ) ( ) + = =. Vastaus: 9. Määritetään ensin derivaattafunktio: f () =. Tällöin f ( )= = =. Vastaus: 8 8 Määritetään derivaattafunktio: f () =. Tämän kuvaaja on suora. Kertoma! MAB 7

10 . Muokataan funktion lauseke polnomifunktioksi: ( ) ( )( ) f( ) = ( ) = + = = 9 = ( + 9 ) Nt f ( ) = D ( + ) = ( ). 9 9 ( ) Lasketaan derivaatan nollakohdat: ( ) = 9 = = = = Vastaus: Derivaatalla on nollakohta =.. f( ) = f ( ) + = D( + ) + = + + = = 7 = ± ( ) ( ) = ± = 7 = + 7,8 tai,78 Vastaus: = 7 = + 7,8 tai,78. Sievennetään ensin funktion lauseke: f() = ( ) ( ) + = ( )( ) + + = = + a) f( ) = ( ) + = 8 + = 8 Vastaus: f( ) = 8 b) Määritetään derivaattafunktio: f () =. Tällöin f ( ) =. Vastaus: f ( ) =. Derivoidaan funktio: f () = a 8. Halutaan, että derivaatta on nolla, kun =, joten f () =. Saadaan htälö, josta voidaan ratkaista a: a 8= a = 8 a = ± a =± =± Vastaus: a = tai a =. Derivoidaan funktio: f () = a + +. Tapa Koska derivaatta toteuttaa ehdon f () = f() a, saadaan htälö: a + + = a a Ratkaistaan htälöstä vakion a arvo: a + + = a a a + + = a = a = Kertoma! MAB 7

11 Tapa Jos derivaatta toteuttaa ehdon f () = f() a kaikilla muuttujan arvoilla, niin sen tulee toteuttaa ehto muuttujan arvolla =. Tällöin saadaan htälö: f () = f() a a + + = a a a + = a = a = = Tämä ei vielä tarkoita välttämättä sitä, että a = toteuttaisi tehtävän htälön kaikilla muuttujan arvoilla. Tarkistetaan siis vielä, että vakio a todella toteuttaa htälön kaikilla arvoilla sijoittamalla se htälöön: Yhtälön vasen puoli saa muodon: + + = + + Yhtälön oikea puoli saa muodon: = + + Vasen ja oikea puoli htälöstä täsmäävät, joten htälö on tosi, kun a = Vastaus: a =. a) Esim. f() = + 99 b) Esim. g() = + 9 c) Esim. h ( )= Polnomifunktion kulku. Lasketaan funktion derivaatta: f ( ) =. Ratkaistaan derivaatan nollakohta: = = = Tapa Kulkukaavion avulla: Derivaatan kuvaaja on nouseva suora, jonka nollakohtana on = Kulkukaaviosta päätellään, että funktio on kasvava, kun. fʹ() f() + + Tapa Tarkastelemalla paraabelia: f() on toisen asteen polnomifunktio, joten sen kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Paraabelin huippukohta on derivaatan nollakohta eli =. Ylöspäin aukeava paraabeli on kasvava huipun jälkeen, joten funktio f() on kasvava, kun. : Vastaus: Kun. Kertoma! MAB 7

12 7. a) Määritetään derivaatta: g () = ja ratkaistaan sen nollakohta: = = = = Tämä kuuluu tarkasteluvälille [, ]. Tapa Selvitetään suurin arvo kulkukaavion avulla. Derivaatan kuvaaja on laskeva suora, jonka nollakohtana on =. Rajataan kulkukaavio välille [, ]. gʹ() g() Nt kulkukaaviosta nähdään, että funktion suurin arvo saadaan, kun =. + Funktion suurin arvo on siis g ( ) = ( ) = =. Vastaus: Funktion suurin arvo on. Tapa Kun tarkastellaan polnomifunktiota suljetulla välillä, sen suurin (ja pienin) arvo löt joko välillä olevista derivaatan nollakohdista tai välin päätepisteistä. Derivaatan nollakohta = kuuluu tarkasteluvälille [, ]. Lasketaan funktion arvot välin päätepisteissä = ja =, ja derivaatan nollakohdassa =, ja valitaan näistä arvoista suurin. + g() = g( ) = ( ) ( ) = g() = = ( ) = ( ) g = = suurin arvo Vastaus: Funktion suurin arvo on. Tapa. Funktion g() kuvaaja on alaspäin aukeava paraabeli ja sen huippukohta on derivaatan nollakohta =. Tämä on siis funktion maksimikohta ja se saa siinä mös suurimman arvonsa välillä [, ]. Tämä arvo on ( ) = ( ) = = g Vastaus: Funktion suurin arvo on. b) Määritetään derivaatta: h ( ) = ja ratkaistaan sen nollakohta: = = = :( ) = = Derivaatan nollakohta = ei kuulu tarkasteluvälille [, ]. Kertoma! MAB 7

13 Tapa Selvitetään suurin ja pienin arvo kulkukaavion avulla. Derivaatan kuvaaja on laskeva suora, jonka nollakohtana on =. Rajataan kulkukaavio välille [, ]. hʹ() h() Nt kulkukaaviosta nähdään, että funktion suurin arvo saadaan, kun = ja pienin arvo saadaan, kun =. Funktion suurin arvo on h( ) 8 8 = = = = Funktion pienin arvo on h( ) = ( ) ( ) = = Vastaus: Funktion pienin arvo on ja suurin arvo on 8 Tapa Kun tarkastellaan polnomifunktiota suljetulla välillä, sen suurin ja pienin arvo löt joko välillä olevista derivaatan nollakohdista tai välin päätepisteistä. Derivaatan nollakohta ei kuulu tarkasteluvälille. Lasketaan funktion arvot välin päätepisteissä = ja =, ja valitaan näistä arvoista suurin ja pienin. h( ) 8 8 = = = = suurin arvo h( ) = ( ) ( ) = = pienin arvo Vastaus: Funktion pienin arvo on ja suurin arvo on 8 c) Määritetään derivaatta: f () = ja ratkaistaan sen nollakohdat: = ( ) = = tai = = tai = : = tai = = Molemmat nollakohdat kuuluvat tarkasteluvälille [, ]. Tapa Selvitetään suurin ja pienin arvo kulkukaavion avulla. Derivaatan kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli, jolla on kaksi nollakohtaa. Rajataan kulkukaavio välille [, ]. fʹ() f() Nt kulkukaaviosta nähdään, että funktion suurin arvo saadaan, kun = tai = ja pienin arvo saadaan, kun = tai =. f() = f() = 9 f( ) = 8 f ( ) = (, ) suurin arvo pienin arvo Vastaus: Funktion suurin arvo on 9 ja pienin arvo on 8. Kertoma! MAB 7

14 Tapa Kun tarkastellaan polnomifunktiota suljetulla välillä, sen suurin ja pienin arvo löt joko välillä olevista derivaatan nollakohdista tai välin päätepisteistä. Lasketaan funktion arvot derivaatan nollakohdissa ja tarkasteluvälin päätepisteissä ja katsotaan, mikä niistä on funktion suurin ja mikä pienin arvo: f( ) = 8 f() = f ( ) = 9 (, ) f() = 9 Siispä välillä [, ] funktion pienin arvo on 8 ja suurin arvo on 9. Vastaus: Funktion suurin arvo on 9 ja pienin arvo on Lasketaan ensin derivaatan nollakohdat. g() = g () = = Tai näin: = : ± ( ) ( ) ± 8+ 7 = = ± ± = = + 7 = = = = tai = = = 7= = ( ) ± ( ) ( 7) ± + 8 ± 7 = = = = 7 = = tai = = = Derivaattafunktion kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Muodostetaan derivaatan merkkikaavio ja sen avulla funktion kulkukaavio, jotta nähdään, ovatko derivaatan nollakohdat mös funktion ääriarvokohtia: fʹ() f() Kulkukaavion avulla nähdään, että molemmat derivaatan nollakohdat ovat funktion f() ääriarvokohtia. Vastaus: Maksimikohta on = ja minimikohta on = 7 9. Määritetään ensin derivaatta: f () = +. Tutkitaan, milloin funktio on vähenevä ratkaisemalla ensin derivaatan nollakohdat ja laatimalla sitten funktion kulkukaavio. fʹ() f() + maksimi 7 + minimi + = = ± ( ) = ± = tai= + Kulkukaavion avulla nähdään, että f() on vähenevä silloin, kun. Vastaus: Funktio on vähenevä, kun 7 + Kertoma! MAB 7

15 7. Tutkitaan polnomin P() kasvavuutta ja vähenevttä laatimalla funktion kulkukaavio. Ratkaistaan ensin derivaatan nollakohdat. P() = + + P () = + + = = ± ( ) = ± + = ± = + = 8 =,, tai =, 8, fʹ() f() Kulkukaaviosta nähdään, että P() on kasvava, kun, tai,. Vastaavasti P() on vähenevä, kun,,. Vastaus: P() on kasvava, kun, tai,. Vastaavasti P() on vähenevä, kun,,. 7. Merkitään nimittäjä funktioksi g() = +. Tällöin f( ) = 9. g ( ) Funktion f() arvo riippuu nt vain nimittäjän, polnomifunktion g() arvoista. Funktio f() saa suurimman arvonsa, kun g() saa pienimmän arvonsa ja vastaavasti funktio f() saa pienimmän arvonsa, kun g() saa suurimman arvonsa. Nimittäjä g() ei kuitenkaan saa olla nolla, mikä toteutuu, koska g saa vain positiivisia arvoja. Funktio g() malliksi: Tapa Määritetään ensin nimittäjän, funktion g() = +, suurin ja pienin arvo välillä [, ]. Derivaatta g () = Derivaatan nollakohta: = = = Derivaatan kuvaaja on nouseva suora, jonka nollakohtana on =. Rajataan kulkukaavio tarkasteluvälille [, ]. +,, +,, fʹ() 8 f() Lasketaan funktion g() = + arvot välin päätepisteissä ja derivaatan nollakohdassa: g( ) = ( ) ( ) + = g() = + = g() = + = Funktion g() = + suurin arvo on g( ) =, joten funktion 9 9 f() pienin arvo on f ( ) = = g( ) Funktion g() = + pienin arvo on g() =, joten funktion f() suurin arvo on f () = 9 9 g() = = 9 Vastaus: Funktion f() suurin arvo on 9 ja pienin arvo on 9. Kertoma! MAB 7

16 Tapa Määritetään funktion g() = + derivaattafunktion g () = nollakohta: = = = Tämä on siis mös funktion f() derivaatan nollakohta. Lasketaan funktion f() arvot tarkasteluvälin [, ] päätepisteissä sekä derivaatan nollakohdassa = ja katsotaan, mikä niistä on funktion pienin ja mikä suurin arvo tarkasteluvälillä: f ( 9 9 ) = = ( ) ( ) + 8 = f () = = = f () = = = + Siis funktion f() suurin arvo välillä [, ] on 9 ja pienin arvo on Vastaus: Funktion f() suurin arvo on 9 ja pienin arvo on Määritetään ensin funktion f() = + π + 7 derivaattafunktio: f () = + π ja lasketaan sen nollakohta: + π = = π : π = 9. Derivaatan nollakohta kuluu tarkasteluvälille. Lasketaan funktion arvot tarkasteluvälin [ π, π] päätepisteissä sekä derivaatan nollakohdassa ja katsotaan mikä niistä on funktion suurin ja mikä pienin arvo. f( π) = ( π) + π ( π) + 7 = 9π π + 7 =,7 ( ) = ( ) + ( ) + = + π π π π π f π 7 7 π = 7 =, 9 pienin arvo f(π) = (π) + π π + 7 = 9π + π + 7 = π + 7 =, suurin arvo Siis funktion suurin arvo välillä [ π, π] on π + 7 ja pienin arvo on 7 π Vastaus: Funktion suurin arvo on π + 7 ja pienin arvo on 7 π. 7. Määritetään funktion f( )= + + a derivaattafunktio f () = + ja lasketaan sen nollakohdat: + = = ± ( ) = ± = tai = Laaditaan kulkukaavio tarkasteluvälillä [, ]., f'() + + f() Kulkukaaviosta nähdään, että funktio f() saa suurimman arvonsa suljetulla välillä [, ] joko välin päätepisteessä = tai derivaatan nollakohdassa = (maksimikohta). Lasketaan funktion arvot ja katsotaan, mikä niistä on suurin: Kertoma! MAB 77

17 f( )= + + a f( ) = ( ) + ( ) ( ) + a= + a = + a f() a a a = + + = + + = + Koska a on vakio, niin luku + a on suurempi kuin luku + a, joten funktion suurin arvo on f( ) = + a. Funktion suurimman arvon pitää olla, joten saadaan htälö, josta voidaan ratkaista a: + a = a = = Vastaus: a = 7. Funktion F() derivaattafunktion f() = + kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Lasketaan sen nollakohdat ja muodostetaan niiden avulla funktion F() kulkukaavio, josta nähdään, mitkä derivaatan nollakohdista ovat mös ääriarvokohtia. + = = ± ( ) = ± = tai = = fʹ() f() + maksimi, + minimi Kulkukaaviosta nähdään, että molemmat derivaatan nollakohdat ovat funktion F() ääriarvokohtia eikä muita ääriarvokohtia ole. Vastaus: Funktion F() maksimikohta on = ja minimikohta on =., 7. a) Piirretään tangentti kuvaajan pisteeseen =. ( 7, ) Tangentti kulkee pisteiden ( 7, ) ja (, 7) kautta. Tangentin kulmakerroin on derivaatan arvo kohdassa =. f '( ) = k= 7 ( 7) = (, 7) Vastaus: Derivaatan arvo kohdassa = on likimain. b) Toisen asteen polnomin kuvaaja on paraabeli. Paraabelin lauseke = a + b + c. Kuvaajasta nähdään, että paraabeli kulkee esimerkiksi pisteiden (, ), (, ) ja (, ). Nämä pisteet toteuttavat paraabelin lausekkeen. Sijoitetaan pisteet paraabelin htälöön. Piste (, ): a + b + c =, josta saadaan c = Piste (, ): a ( ) + b ( ) + c =, josta saadaan htälö a b + c = Piste (, ): a ( ) + b ( ) + c =, josta saadaan htälö a b + c = Koska c =, niin saadaan htälöpari a b + = a b + = Kertoma! MAB 78

18 Ratkaistaan htälöpari kättämällä hteenlaskukeinoa. { a b = a b = a b= { a b= ( ) a b= + { 9a + b = 8a = : 8 a = = 8 Sijoitetaan a = htälöön a b = ja ratkaistaan muuttuja b. a b= ( ) b = 8 b = b = 8 :( ) b = Paraabelin lauseke on siis = a + b + c =, joten P ( )=. Vastaus: P ( )= c) P( ) = ( ) ( ) =. P () =, joten P ( ) = ( ) = Vastaus: P( ) = ja P ( ) =. d) P() = = = ( ) = = ± = ± = + =, 79, 7 tai = =,, P () = = = Vastaus: P() =, kun, tai,7 ja P () =, kun =. e) Paraabelin huipun -koordinaatti on derivaatan nollakohta. P () = = = Huipun -koordinaatti on 9 P( ) = ( ) ( ) = = =, Vastaus: Paraabelin huipun koordinaatit ovat (, 9 ). Kertoma! MAB 79

19 Sovelluksia 7. Keihään muodostama lentorata on paraabeli = a + b + c. Selvitetään kertoimet a, b ja c. Hahmotellaan tehtävän tietojen perusteella paraabelin kuvaaja koordinaatistoon: (,; ), , 8 Merkitään f() = a + b + c. Keihäs lähtee korkeudelta,9 m, joten paraabeli kulkee pisteen (;,9) kautta. Saadaan f() =,9 f() = a + b + c =,9, josta c =,9 Paraabelin kulkee huippupisteen (,; ) kautta, joten saadaan f(,) = f(,) = a, + b, + c =. Sijoitetaan tähän c =,9 jolloin saadaan,a +,b +,9 =,a +,b, = (ensimmäinen htälöparin htälö) Tällöin derivaattafunktio on f () = a + b. Derivaatan nollakohta on =,m, joten saadaan f (,) = a, + b = siis 8a + b = (toinen htälöparin htälö) Muodostetaan htälöistä htälöpari ja ratkaistaan se., a+, b, = 8a+ b= 8a+ b= b = 8a, a+, ( 8a), =, a 8, a, =, a =, a =, 779, 78 b= 8a= 8 (, 77 ) =, 97, 98 Keihään lentorata on täten paraabeli =,77 +,97 +,9. Heitto lähtee, kun =. Määritetään f (). f() =,77 +,97 +,9. f () =,7 a +,97. f () =,97. Derivaatta kohdassa = kertoo siihen kohtaan piirretn tangentin kulmakertoimen (k =,97 ). Suuntakulma α ilmoittaa keihään lähtökulman. Näiden välillä on voimassa htälö tan α = k. Ratkaistaan kulma α. tan α =,97 α =,8 Vastaus: Teron heitto lähtee asteen kulmassa. 77. Lasketaan kaksi funktion arvoa f() = + = < f() = + = > Siis ratkaisu on välillä ], [, koska polnomifunktio voi vaihtaa merkkiään vain nollakohdassa. Taulukoidaan arvoja ja puolitetaan väliä, kunnes päästään kahden desimaalin tarkkuuteen. Kertoma! MAB 8

20 f(,) =, +, =,87 <, joten ratkaisu välillä ],; [ f(,7) =,7 +,7 =,87 >, joten ratkaisu on välillä ],;,7[ f(,) =, +, =,9 < joten ratkaisu on välillä ],;,7[ f(,87) =,87 +,87 =, > joten ratkaisu on välillä ],;,87[ f(,) =, +, =,9 > joten ratkaisu on välillä ],;,[ f(,) =, +, =,97 > joten ratkaisu on välillä ],;, [ f(,8) =,8 +,8 =,87 < joten ratkaisu on välillä ],8;,[ f(,787) =,787 +,787 =, > joten ratkaisu on välillä ],8;,787[ f(,787) =,787 +,787 =,7 > joten ratkaisu on välillä ],8;,787 [ Molemmat arvot pöristvät,, joten kahden desimaalin tarkkuudella funktion nollakohta on,. Tai jos haluaa, niin prosessin vaiheissa voi jakoa pienentää muutenkin kuin puolittamalla: f(,),7. Nollakohta kuuluu siis välille ],; [. Puolitetaan tämäkin väli: f(,7),9. Nollakohta kuuluu siis välille ],;,7[. Puolitetaan edelleen: f(,),. Nollakohta kuuluu siis välille ],;,7[. Lasketaan nt f(,),. Nollakohta kuuluu siis välille ],;,[. Valitaan sitten f(,),. Nollakohta kuuluu siis välille ],;,[. Valitaan f(,), ja f(,),. Nollakohta kuuluu siis välille ],;,[. Nollakohta on siis kahden desimaalin tarkkuudella =, Vastaus:,. 78. Merkitään ksttä funktiota f():llä. Funktion derivaatta on nollasta poikkeava vakio vain, jos funktio on ensimmäisen asteen polnomifunktio, jolloin sen kuvaaja on suora. Siis f() = k + b. Tiedetään, että f () = k =. Lisäksi tiedetään, että f() = eli + b = eli b = 9. Siis funktion lauseke on f() = 9. Vastaus: Määritetään ensin derivaatta: p ( ) = +. Lasketaan molempien derivaattojen arvot kohdassa =,. p (,) =,... f (,) =,8... Lasketaan prosentuaalinen ero: p (,) f (, ) % =,..., 8 %, % f (,), 8... Vastaus: p (,) on n., % suurempi kuin f (,). 8. Derivoidaan kustannusfunktio. K() =,7,79 +, + K () =,,9 +, Lasketaan derivaatan nollakohdat:,, 9+, =, 9±, 9,, =,, 7tai 7, Kustannukset saavat siis suurimman ja pienimmän arvonsa joko tarkasteluvälin päätepisteissä = ja = tai derivaatan nollakohdissa. Lasketaan vastaavat arvot: K() = 8, K(7,) 9,7 K(,7) = 79,8 K() = 7,9 Kustannukset ovat siis pienimmät, kun tuotteita valmistetaan,7 tunnissa, jolloin kustannukset ovat 79,8 euroa, ja suurimmat, kun tuotteita valmistetaan tunnissa, jolloin kustannukset ovat 7,9 euroa. Vastaus: Pienin arvo: K(,7) = 79,8; suurin arvo: K() = 7,9 Kertoma! MAB 8

21 Pikaosio. = + = + = = = Vastaus: =. = = ± =± =± Vastaus: = tai =. ( ) = = tai = = Vastaus: = tai =. D( + ) = D( ) D() + D() = + = Vastaus:. D( ) = D( ) D() = = 9 Vastaus: 9. D(,7,9,) =,7,9 =,,9 Vastaus:,,9 ( ) = + = 7. D + Vastaus: > > : ( > ) > Vastaus: > 9. Siirretään termit hdelle puolelle epähtälöä: 9 <, ja tutkitaan, milloin funktio f() = 9 saa negatiivisia arvoja. Funktion f() kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Määritetään sen nollakohdat ja piirretään mallikuva. 9= = 9 ± =± 9 =± Funktio f() saa siis negatiivisia arvoja eli 9 <, kun < <, jolloin mös tehtävän epähtälö toteutuu. Vastaus: < <. + f( )= = + = + = + f ( ) = = Vastaus:. g() = a + a g () = a Vastaus: g () = a. Funktion kuvaajan kulkusuunta muuttuu kohdissa,7,, ja,. Kuvan mukaan funktio f() on vähenevä, kun,7, tai,. Vastaus: Kun,7, tai,. Kertoma! MAB 8

22 Harjoituskoe. f () = g () = 9 7 +,7 h ( ) = + = + i () = D[( )( + )] = D( + ) = +. a) ( + ) ( + ) : ( > ) Vastaus: b) Siirretään termit hdelle puolelle epähtälöä: > ja tutkitaan, milloin funktio f() = saa positiivisia arvoja. Funktion kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli. Ratkaistaan funktion nollakohdat ja piirretään funktion kuvaajan mallikuva: = = ± =± =± Mallikuvasta nähdään, että > eli funktio f() saa positiivisia arvoja, kun < tai >. Vastaus: < tai > c) Siirretään termit hdelle puolelle epähtälöä, jolloin se saadaan muotoon + >. Ratkaistaan funktion f() = + nollakohdat ja piirretään mallikuva: + = = ± ( ) = ± = tai = Mallikuvasta nähdään, että tehtävän epähtälö pätee, kun < tai >. Vastaus: < tai >. Paraabelin huipussa derivaatta on nolla. Määritetään funktion f() = + derivaattafunktio: f () = + ja ratkaistaan sen nollakohta: + = = = = Tämä on mös paraabelin huipun -koordinaatti. Huipun -koordinaatti on tällöin f ( ) = ( ) + = + =. Siis huipun koordinaatit ovat (, ). Vastaus: ( ), Kertoma! MAB 8

23 . a) Määritetään funktion g() = + derivaattafunktio g () = ja lasketaan sen nollakohdat: = Tai näin: = ± ( ) ( ) 88 = ± + = ± = ± 8 = tai = = : 8= 8 = ± ( ) ( ) = ± = ± = ± = tai = Laaditaan kulkukaavio. gʹ() + + g() b) gʹ() g() + maksimi + Kulkukaavion perusteella nähdään, että derivaatan nollakohdat ovat funktion g() ääriarvokohdat, joista maksimikohta = ja minimikohta =. Vastaus: Funktion maksimikohta = ja minimikohta =. c) Derivaatan nollakohdista vain = kuuluu tarkasteluvälille [, ]. Funktio saa siis tällä välillä suurimman ja pienimmän arvonsa välin päätepisteissä tai derivaatan nollakohdassa =. Lasketaan arvot: g( ) =, g( ) =, g() = 7. Vastaus: Funktion suurin arvo on ja pienin arvo on 7.. a) Huom. tehtävässä on virhe! Pitää olla V() = ( ). Metallilev on aluksi neliö, jonka sivun pituus on cm. Levstä leikataan jokaisesta kulmasta pois neliöt, joiden sivun pituus on cm. Jäljelle jäänt lev taitellaan laatikoksi nostamalla sivut lös, jonka jälkeen laatikon pohjaneliön sivun pituus on ja laatikon korkeus on. Suorakulmaisen särmiön tilavuuden kaavan mukaan V() = A pohja korkeus = ( ) = ( ). cm minimi cm Funktio on siis kasvava, kun tai. Vastaus: Kun tai. cm cm pohja cm Kertoma! MAB 8

24 b) Sievennetään tilavuusfunktion lauseketta: V() = ( )( ) = ( ) = Derivoidaan: V () = + 7 Ratkaistaan derivaatan nollakohdat: + 7 = Tai näin: + 7 = : 8+ 7 = ± ( ) 7 = ± = ± 8 = ± 8 = = tai = 7 8± ( 8) 7 = 8± = 8± 9 = 8± = = tai = 7 Levn kulmista voi leikata maksimissaan neliöt, joiden sivun pituus on = cm, joten on oltava <. Lisäksi on oltava >, jotta snt laatikko. Kätetään suljettua väliä, joten muuttujan tät kuulua välille [, ]. Tilavuusfunktio V saa suurimman arvonsa välin päätepisteissä tai derivaatan nollakohdissa. Tarkasteluvälin päätepisteissä tilavuusfunktio saa arvon. (koska V() = ( ) = ja V() = ( ) = ). Lasketaan tilavuusfunktion arvo derivaatan nollakohdassa. V(7) = 7( 7) = 88. Tämä on tilavuusfunktion suurin arvo, joten tilavuus saa suurimman arvonsa, kun = 7. Vastaus: Kun leikattavan neliön sivun pituus = 7 cm, saa laatikko suurimman tilavuutensa.. Tapa Merkitään :llä sentin hinnankorotusten lukumäärää. Alussa Möhemmin Hinta ( ) +, Mnnin määrä (kpl) mntituotto = hinta määrä = ( +,) ( ) = + ( ) +, +, ( ) = + = = + Merkitään mntituottoa funktiolla M() = +. On selvitettävä tämän funktion suurin arvo. Derivoidaan ja lasketaan derivaatan nollakohdat. M() = + M () = = = : ( ) = 7, Määritetään ehdot: Hinta ei voi olla negatiivinen, joten on oltava +,, :, Möskään mnnin kappalemäärä ei voi olla negatiivinen, joten on oltava : ( ) Saadaan suljettu väli [, ] Kertoma! MAB 8

25 Mntituottofunktion M() kuvaaja on alaspäin aukeava paraabeli ja tarkasteluvälille [, ] osuu derivaatan nollakohta = 7,. Tällöin funktion suurin arvo saadaan paraabelin huipussa eli kun = 7,. Mntituotto on siis paras silloin, kun hinnankorotusten lukumäärä on 7,. Tämä tarkoittaa että hintaa on laskettava 7, kertaa senttiä. Hinnaksi saadaan tällöin +, ( 7,) =,. Kappalehinta on siis, euroa. Tällöin tuotteita mdään = ( 7,) = kappaletta. Tuottoa saadaan tällöin, = euroa. (tai M( 7,) = ( 7,) ( 7,) + = ) Vastaus: Mntihinnalla, euroa saadaan paras mntituotto. Tapa Merkitään :llä tuotteen kappalehintaa euroissa ja f():llä hinnalla mtävien tuotteiden määrää. Tällöin tiedetään, että f() =. Lisäksi tiedetään, että kun kasvaa, euroa, niin pienenee kappaletta. Kuvaaja = f() on siis suora, jonka kulmakerroin on k = = =., Kuvaaja = f() on siis suora, jonka kulmakerroin on k = = =. Funktio f() on muotoa f() = k + b, mistä, vakiotermi b voidaan ratkaista sijoittamalla tieto f() = : f() = k + b = + b = + b b = Siis f() = +. Tämän avulla voidaan määrittää tuotteiden kappalehinnalle rajat. Tuotteen maksimihinta saavutetaan, kun tuotteella ei enää ole ostajia eli kun f() =. Tällöin + = = = = Siis tuotteen maksimihinta on euroa. Toisaalta tuotteen hinnan tät olla ei-negatiivinen luku, joten tät olla. Tuotteen mntituotto g() on kappalehinta kerrottuna mtjen tuotteiden lukumäärällä eli g() = f() = ( + ) = +. Etsitään mntituoton suurin arvo. Derivoidaan: g () = +. Ratkaistaan sitten derivaatan nollakohta: + = = = =, Koska tuottofunktion g() kuvaaja on paraabeli ja tarkasteluvälille osuu derivaatan nollakohta on paraabelin huippu kohdassa =,. Suurin arvo saadaan siis kohdassa =,. Mntituotto on siis paras silloin, kun kappalehinta on, euroa. Tällöin tuotteita mdään f(,) = kappaletta ja niistä saadaan siis tuottoa, = euroa. Vastaus: Mntihinnalla, euroa saadaan paras mntituotto. 7. Määritetään funktion f() = + derivaatta: f ( ) = +. On määritettävä tämän derivaattafunktion suurin ja pienin arvo. Nimetään derivaattafunktio g ( ) = f ( ) = +, ja määritetään funktion g() suurin ja pienin arvo. Funktion g() kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli, joten se saa mielivaltaisen suuria arvoja, ts. sillä ei ole suurinta arvoa. Pienimmän arvonsa se saa huippukohdassaan, joka on sen derivaatan nollakohta. g ( ) =. = = = 8 Kertoma! MAB 8

26 Funktio g() saa siis pienimmän arvonsa kohdassa =. Tämä arvo on: 8 g ( ) = ( ) + = + = + = =. Derivaattafunktion g() pienin arvo on ja sillä ei ole suurinta arvoa. Vastaus: Derivaatta voi saada arvoja väliltä,. 8. Kartion pohjamprän säde voi saada arvoja. Selvitetään, millä muuttujan arvolla tilavuusfunktio saavuttaa suurimman arvonsa välillä [, ]. Muokataan funktion lauseke polnomifunktioksi: π V ( ) = ( 9 )( + ) = ( + ) = ( 9 7 π π ) π π Derivoidaan: V ( ) = D( ) = ( + ) 9 Selvitetään derivaatan nollakohdat: π ( + 9) = + 9= ( ) ( ) = ± 9 = ± = ± ( ) = tai = Näistä arvo = ei kelpaa, sillä on oltava. Lasketaan tilavuusfunktion arvot tarkasteluvälin [, ] päätepisteissä sekä derivaatan nollakohdassa = ja katsotaan, missä niistä se on suurin: V( ) = π ( 9 )( ) 9 8, = π = π V( ) ( )( ), 9 π = + = = V( ) = π( 9 9)( + ) = Tilavuus saavuttaa siis suurimman arvonsa, kun =. Tällöin tilavuus on V( ) π = Vastaus: Harjoituskoe. f() = + a) f( ) = ( ) ( ) + = + + = Vastaus: f( ) = b) Määritetään derivaattafunktio: f () =. Siis f ( ) = ( ) = = Vastaus: f ( ) = c) Ratkaistaan htälö f ( ) = = = = = Vastaus: =. a) f() = + Derivoidaan funktio: f () =. Funktio on kasvava, kun sen derivaatta on ei-negatiivinen. Ratkaistaan epähtälö f ( ) :( ) merkki käänt! < Vastaus: f() on kasvava, kun. Kertoma! MAB 87

27 b) g() = Derivoidaan funktio: g () =. Tapa Ratkaistaan epähtälö. Ratkaistaan ensin htälö = ja piirretään mallikuva. = ( ) = = tai = + = tai = = Mallikuvasta päätellään epähtälön vastaus:, kun. Tapa Laaditaan funktion kulkukaavio. Ratkaistaan ensin derivaatan nollakohdat: = ( ) = = tai = = tai = = fʹ() f() + Funktion kulkukaaviosta nähdään, että derivaatta saa ei-negatiivisia arvoja, kun, jolloin mös funktio g() on kasvava. Vastaus: g() on kasvava, kun. +. Huom. tehtävässä virhe: b) kohdassa pitää olla 98 ja c-kohdassa 9. Merkitään f(t):llä asukaslukua ajan hetkellä t. a) Kuvaajan mukaan f(9) ja f(98) 7. Siis asukasluvun keskimääräinen muutos tällä aikavälillä oli f( 98) f( 9) 7 = Vastaus: Asukasluku pieneni n. 7 ihmisellä vuodessa. b) f() 7. Siis asukasluvun keskimääräinen muutos vuosina 98 oli f( ) f( 98 ) 7 7 =, 98 Vastaus: Asukasluku pieneni n. 7 ihmisellä vuodessa. c) Asukasluvun keskimääräinen muutos vuosina 9 oli f( ) f( 9) 7 = 9 Vastaus: Asukasluku pieneni n. ihmisellä vuodessa. Kuvaajan perusteella asukasluku on vähentnt koko ajan. Asukasluku väheni nopeimmin 7-luvulla. Väheneminen hidastui 8-luvulla, jonka jälkeen väheneminen on ollut melko tasaista.. f() = + + Derivoidaan funktio: f () = +. Laaditaan funktion kulkukaavio. Ratkaistaan derivaatan nollakohdat: + = 8 = ± ( ) = ± + ± 8 8 = + =, 8, tai = =,, Kertoma! MAB 88

28 Laaditaan funktion f() kulkukaavio: fʹ() f() +, maksimi Kulkukaaviosta nähdään, että derivaatan nollakohdat ovat funktion ääriarvokohdat. Maksimikohta on, ja minimikohta on,. Vastaus: Funktion f ääriarvokohdat ovat, maksimikohta, ja minimikohta,.. Merkitään aitauksen joensuuntaisen sivun pituutta :llä ja kahden muun sivun pituutta :llä. Piirretään mallikuva. Koska aitamateriaalia on kätössä metriä, saadaan htälö + =. Tapa Ratkaistaan muuttujan suhteen ja muodostetaan funktio muuttujan avulla. + = = Ehdot: On oltava ja, + minimi,, Tästä saadaan tarkasteluväliksi suljettu väli [, ]. Aitauksen pinta-ala on nt A() = = ( ) = = + [, ]. Tämän suurin arvo saadaan derivaatan nollakohdissa tai välin päätepisteissä. Derivoidaan: A () = +. Ratkaistaan derivaatan nollakohta: + = = :( ) = Nollakohta kuuluu tarkasteluväliin [, ]. Lasketaan pinta-alan arvot välin päätepisteissä ja derivaatan nollakohdassa: A() = A() = + = suurin A() = joten pinta-ala saa suurimman arvonsa, kun =, jolloin = =. Vastaus: Aitauksen joen suuntaisen sivun pituuden tulee olla metriä ja kahden muun sivun pituuksien metriä. Tapa Ratkaistaan muuttujan suhteen ja muodostetaan funktio muuttujan avulla. + = = : = = Ehdot: On oltava ja ( ) Kertoma! MAB 89

29 Tästä saadaan tarkasteluväliksi suljettu väli [, ] (Tai voidaan päätellä, että aitaus ei voi olla joen suunnassa li metriä pitkä, joten on oltava.) Aitauksen pinta-ala on nt A ( ) = = ( ) = = +, [, ]. Tämän suurin arvo saadaan derivaatan nollakohdissa tai välin päätepisteissä. Derivoidaan: A () = +. Ratkaistaan derivaatan nollakohta: + = = = Nollakohta kuuluu tarkasteluväliin. Lasketaan pinta-alan arvot välin päätepisteissä ja derivaatan nollakohdassa: A() = A( ) = + = suurin A() = joten pinta-ala saa suurimman arvonsa, kun =, jolloin = =. Vastaus: Aitauksen joen suuntaisen sivun pituuden tulee olla metriä ja kahden muun sivun pituuksien metriä.. Merkitään funktioksi = f() = + +. Paraabelille pisteeseen piirretn tangentin kulmakerroin, on derivaatan arvo tässä pisteessä. Lasketaan mös derivaatta: f () = +. Suuntakulman α ja kulmakertoimen k välillä on htes: k = tan α. Jos tangentin suuntakulma on, niin sen kulmakerroin on k = tan =. Toisin sanoen, kun derivaatta saa arvon, niin tangentin suuntakulma on. Selvitetään, milloin derivaatta saa arvon. Tät siis ratkaista htälö f ( ) = + = = = = Funktion kuvaajan -koordinaatti tässä kohdassa on f ( ) = ( ) + + = = (Muista sijoittaa alkuperäiseen funktion lausekkeeseen!) Vastaus: Pisteeseen (, ) piirretn tangentin kulmakerroin suuntakulma on. 7. f() = + 9. a) Funktion kulkua varten muodostetaan funktion kulkukaavio. f () = Derivaatan nollakohdat: = Tämä on kolmannen asteen htälö, joka voidaan ratkaista ottamalla hteiseksi tekijäksi ja kättämällä tulon nollasääntöä. ( 8 + 8) = tulon nollasääntö = tai = 8± 8 8 8± 8 = = = = Nollakohdat ovat = tai =. Selvitetään derivaatan merkki kulkukaaviota varten. Derivaatta voi vaihtaa merkkiään vain nollakohdissaan: f ( ) = ( ) 8 ( ) + 8 ( ) = 8 <. f () = () 8 () + 8 () = > f () = () 8 () + 8 () = > fʹ() f() + minimi + Kertoma! MAB 9

30 Kulkukaavion perusteella funktio on vähenevä, kun ja funktiolla on minimikohta =, jossa funktio saa minimiarvon f() = + 9 = 9. Tämä on mös funktion pienin arvo, koska funktio on kasvava, kun. Funktiolla ei ole ääriarvoa kohdassa =, koska derivaatta ei vaihda merkkiä nollakohdan mpäristössä. b) Funktion kuvaajaa varten lasketaan riittävän paljon arvoja välillä,,. Eritisesti lasketaan funktion arvot derivaatan nollakohdissa. f() = + 9,,8,788,,88,,9, 7,97 9, 8,,,7,,7,8,,,,8,,8,,8,8,98, 7, 7,88, 7,888 Nt voidaan hahmotella funktion kuvaaja R ( ) = + Merkitään nimittäjä f() = +. Tällöin R ( ) = 7 f( ) Funktio R() saa suurimman arvonsa, kun jakaja f() saa pienimmän arvonsa (ja vastaavasti R() saa pienimmän arvonsa, kun jakaja f() saa suurimman arvonsa). Etsitään funktion f() pienin arvo. Määritetään ensin derivaatta: f () =. Etsitään sitten derivaatan nollakohta: = = = Funktion f() kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli, joten sen derivaatan nollakohta on sama kuin sen huipun -koordinaatti, jossa se siis saavuttaa pienimmän arvonsa. Funktion f() pienin arvo on f ( ) = ( ) ( ) + = 8 Kun f() saavuttaa pienimmän arvonsa, saa funktio R() suurimman arvonsa. Funktion R() suurin arvo on R 7 8 ( ) = =7: 8 = 7 = = 8 Vastaus: Suurin arvo on. Kertoma! MAB 9

31 Harjoituskoe. f() = + a) f( ) = ( ) ( ) + = + + = 8. Vastaus: 8 b) f() = + = = ( ) = = tai = = : = Vastaus: = tai = c) Määritetään derivaattafunktio: f () = 8. f ( ) = 8 ( ) =. Vastaus:. a) ( ) < ( ) ( > ) < ( ) < < + < + < : ( > ) < Vastaus: < b) Siirretään termit epähtälön vasemmalle, jolloin epähtälö saadaan muotoon: <. Ratkaistaan nollakohdat: = = ± =± =± Kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli, joten d) f ( ) = 8 = 8 = = 8 Vastaus: = 8 Epähtälö toteutuu, kun < <. Vastaus: < < c) Siirretään termit epähtälön vasemmalle, jolloin epähtälö saadaan muotoon: +. Ratkaistaan nollakohdat + = 8 = ± ( ) = ± = tai = Kertoma! MAB 9

32 Kuvaaja on löspäin aukeava paraabeli: Epähtälö toteutuu, kun tai. Vastaus: tai.. Taulukoidaan funktion pisteiden koordinaatteja, ja piirretään funktion kuvaaja niiden avulla. (voidaan laskea ensin mös nollakohdat) = + (, ) Piirretään funktion kuvaajalle kohtaan = tangentti. Tangentti kulkee pisteiden (, ) ja (, ) kautta. Määritetään tangentin kulmakerroin, joka on derivaatan arvo kohdassa = k = ( ) (Huom, kannattaa tarkistaa tulos mös laskemalla.) Vastaus: f () 8 8 (, ) (, ). f() = a + Määritetään ensin derivaattafunktio: f () = a +. Ratkaistaan sitten vakio a htälöstä: f () = a + = a + = a = a = Vastaus: a =. a) Merkitään paraabeli funktioksi h() =,7 +, +. Pallo on korkeimmillaan paraabelin huipussa, joka saadaan selville derivaatan nollakohdasta. Derivoidaan lentoratafunktio: h () =,7 +,. Lasketaan derivaatan nollakohta:, 7 +, =, 7 =,, = =, 88, 7 Tämä on siis paraabelin huipun -koordinaatti. Lasketaan huipun -koordinaatti, joka kertoo millä korkeudella pallo kä. h(,88 ) =,7 (,88 ) +, (,88 ) + =, (metriä) Vastaus: Pallo kä metrin korkeudella. b) Heittokulma saadaan määrittämällä heittokohdan tangentin suuntakulma Lasketaan lentoratafunktion derivaatta heittokohdassa = : h () =,7 +, =,. Siis lentorataparaabelin tangentin kulmakerroin heitettäessä on,. Kertoma! MAB 9

33 Heittokorkeus m Tällöin heittokulma α eli tangentin suuntakulma saadaan htälöstä tan α =, α = 8, Vastaus: Heitto lähtee 8 kulmassa. Ohessa tehtävän kuva malliksi Merkitään ksttä lukua. Tällöin luvun neliö on. Luvun ja luvun neliön erotus voidaan kirjoittaa funktiona f() =. Funktion kuvaaja on alaspäin aukeava paraabeli, joten se saa suurimman arvonsa paraabelin huippukohdassa. Huippukohdassa derivaatta saa arvon nolla. Derivoidaan: f () =. Selvitetään derivaatan nollakohta: = = = Tämä on paraabelin huippukohta, jossa siis funktio f() saa suurimman arvonsa. Luvun ja luvun neliön erotus on siis suurin silloin, kun luku on. Vastaus: 7. a) Merkitään suorakulmion sivujen pituuksia :llä ja :llä. Piirretään mallikuva. Koska aitamateriaalia on kätettävissä 8 metriä, saadaan + = 8 josta voidaan ratkaista toinen muuttuja =. Ehdot: Sivujen pituudet eivät voi olla negatiivisia, joten saadaan ja : ( ) = Tarkasteluväliksi saadaan [, ] (Tai päätellään näin: Jos Sepe kättää aitaa pelkästään toiseen pituuteen, hän voi muodostaa metriä pitkän aitauksen. Pituuksille saadaan siis rajoite.) Karsinan pinta-ala voidaan kirjoittaa muuttujan avulla: A() = = ( ) = +. Tämä saa suurimman arvonsa välin päätepisteissä tai derivaatan nollakohdissa. Derivoidaan pinta-alafunktio: A () = +. Selvitetään derivaatan nollakohta: + = = = = Kertoma! MAB 9

34 Lasketaan pinta-alafunktion arvo tarkasteluvälin [, ] päätepisteissä ja välillä sijaitsevassa derivaatan nollakohdassa =. A() = A() = A() = + = (suurin) Pinta-alafunktio saa siis suurimman arvonsa derivaatan nollakohdassa =. Tällöin karsinan toisen sivun pituus on = =. Karsinan pinta-ala on siis suurimmillaan, kun karsina on neliön muotoinen. Vastaus: Sepen kannattaa valmistaa neliönmuotoinen karsina, jonka sivun pituus on metriä. b) Karsinat kannattaa rakentaa mallikuvan mukaisesti rinnakkain pitkien sivujen mukaisesti, jolloin kahdella vierekkäisellä karsinalla on ksi hteinen seinä. Merkitään muuttujalla hden karsinan lhen sivun pituutta ja muuttujalla pitkän sivun pituutta. Koska aitaa on kätettävissä 8 metriä, saadaan htälö + = 8. Ratkaistaan tästä toinen muuttuja: 8 = =. Koska sivujen pituudet eivät voi olla negatiivisia, on oltava > ja >, jolloin > > : <, Siis < <,. ( ) < Yhden karsinan pinta-ala on, joten kolmen karsinan hteispinta-ala on. Muodostetaan pinta-alalle funktio: A ( )= = ( ) = 9 + Määritetään pinta-alan suurin arvo. Tapa Valitaan tarkasteluväliksi suljettu väli [;, ] Suljetulla välillä polnomifunktiolla on aina suurin ja pienin arvo, jotka saadaan välin päätepisteissä tai välillä sijaitsevissa derivaatan nollakohdissa. Derivoidaan: A () = 9 +. Ratkaistaan derivaatan nollakohta: 9 + = 9 = = 9 = 7, Lasketaan pinta-alafunktion arvo tarkasteluvälin [;, ] päätepisteissä ja välillä sijaitsevassa derivaatan nollakohdassa = 7,. 9 A ( )= + A() = A(, ) = A( ) = (suurin) Pinta-ala saa siis suurimman arvonsa derivaatan nollakohdassa = 7,. Kun toisen sivun pituus on = 7, (metriä), niin toisen sivun pituus on = = = (metriä). Vastaus: Karsinat kannattaa rakentaa mallikuvan mukaiseen järjestkseen siten, että hden karsinan lhen sivun pituudeksi tulee pitkän sivun pituudeksi m. 7, m ja Kertoma! MAB 9

35 Tapa Laaditaan kulkukaavio. Derivoidaan: A () = 9 +. Ratkaistaan derivaatan nollakohta: 9 + = 9 = = 9 = 7, Lasketaan derivaatan kulkukaavioita varten A () = 9 + = > A () = 9 + = < Tai päätellään derivaatan merkit derivaattafunktion A () = 9 + avulla. Derivaatan kuvaaja on laskeva suora, jonka nollakohtana on = Kulkukaavio A'() A() +,7,7, + 7,. Pinta-ala saa siis suurimman arvonsa derivaatan nollakohdassa = 7,. Kun lhemmän sivun pituus on = 7, on pidemmän sivun pituus = = = Vastaus: Karsinat kannattaa rakentaa mallikuvan mukaiseen järjestkseen siten, että kunkin karsinan lhen sivun pituudeksi tulee pitkän sivun pituudeksi m. 7, m ja 8. Kolmannen asteen polnomi on muotoa a + b + c + d. Olkoon P() = a + b + c + d tehtävän polnomifunktio. (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) Kuvaajasta voidaan katsoa, että kuvaaja kulkee pisteiden (, ) (, ), (, ) ja (, ) kautta. Sijoitettaan jokainen piste funktion lausekkeeseen P() = a + b + c + d, jolloin muodostuu neljän muuttujan htälörhmä. Funktio kulkee origon (, ) kautta, joten sijoitetaan piste (,): P() = P() = a + b + c + d = eli d =. Sijoitetaan piste (, ): P( ) = P( ) = a ( ) + b ( ) + c ( ) = a + b c =, joten b = + a + c Sijoitetaan piste (, ): P() = P() = a + b + c = 8a + b + c = Sijoitetaan nt tähän edellä saatu b = + a + c 8a + (+ a + c) + c = 8a + + a + c + c = a + c = c = a Kertoma! MAB 9

36 Sijoitetaan piste (, ): P( ) = P( ) = a ( ) + b ( ) + c ( ) = 8a + b c = Sijoitetaan nt tähän ensin edellä saatu b = + a + c 8a + (+ a + c) c = ja sijoitetaan sitten edellä saatu c = a 8a + (+ a a) ( a) = 8a + + a 8a + a = 8a = 8 a = Nt tiedetään a: arvo, joten b ja c voidaan selvittää sijoittamalla: c = a = = b = + a + c = + = Näin saadaan a =, b =, c = ja d =. Siis P() = a + b + c + d = + + ( ) + =. P() =. Määritetään funktion derivaatta ääriarvokohtien laskemista varten: P () =. Ratkaistaan derivaatan nollakohdat: = = =± =±, 8... ± 8, Kulkukaavio: Pʹ() P() +,8 maksimi,8 + minimi,8 Maksimikohta,8 ja minimikohta,8. Vastaus: P() = ; ääriarvokohdat: maksimikohta,8 tai minimikohta,8.,8 Kertoma! MAB 97

4. Kertausosa. 1. a) 12

4. Kertausosa. 1. a) 12 . Kertausosa. a kun, : b kun, tai 8 . Paraabeli y a bc c aukeaa ylöspäin, jos a alaspäin, jos a a Funktion g kuvaaja on paraabeli, jolle a. Se aukeaa ylöspäin. b Funktion g kuvaaja on paraabeli, jolle

Lisätiedot

11 MATEMAATTINEN ANALYYSI

11 MATEMAATTINEN ANALYYSI Huippu Kertaus Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 0.7.08 MATEMAATTINEN ANALYYSI ALOITA PERUSTEISTA 444A. a) Funktion arvot ovat positiivisia silloin, kun kuvaaja on x-akselin yläpuolella.

Lisätiedot

KERTAUSHARJOITUKSIA. 1. Rationaalifunktio a) ( ) 2 ( ) Vastaus: a) = = 267. a) a b) a. Vastaus: a) a a a a 268.

KERTAUSHARJOITUKSIA. 1. Rationaalifunktio a) ( ) 2 ( ) Vastaus: a) = = 267. a) a b) a. Vastaus: a) a a a a 268. KERTAUSHARJOITUKSIA. Rationaalifunktio 66. a) b) + + + = + + = 9 9 5) ( ) ( ) 9 5 9 5 9 5 5 9 5 = = ( ) = 6 + 9 5 6 5 5 Vastaus: a) 67. a) b) a a) a 9 b) a+ a a = = a + a + a a + a a + a a ( a ) + = a

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka a) Ratkaistaan nimittäjien nollakohdat. ja x = 0. x 1= Funktion f määrittelyehto on x 1 ja x 0.

Tekijä Pitkä matematiikka a) Ratkaistaan nimittäjien nollakohdat. ja x = 0. x 1= Funktion f määrittelyehto on x 1 ja x 0. Tekijä Pitkä matematiikka 6 9.5.017 K1 a) Ratkaistaan nimittäjien nollakohdat. x 1= 0 x = 1 ja x = 0 Funktion f määrittelyehto on x 1 ja x 0. Funktion f määrittelyjoukko on R \ {0, 1}. b) ( 1) ( 1) f (

Lisätiedot

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 352 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 352 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio Pramidi 4 Analttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 5 Päivitett 9..7 Pramidi 4 Luku 8..6 Ensimmäinen julkaistu versio 7.5.6 Korjattu tehtävän 865 ratkaisua. 8..7 Korjattu tehtävässä 85 luku 5 luvuksi

Lisätiedot

4 Polynomifunktion kulku

4 Polynomifunktion kulku 4 Polynomifunktion kulku. a) Funktio on kasvava jollakin välillä, jos sen arvo kasvaa tällä välillä. Kuvaajan nousemisen ja laskemisen perusteella funktio on kasvava kohtien x,4 ja x 0, välissä. b) Funktion

Lisätiedot

x = 6 x = : x = KERTAUSHARJOITUKSIA Funktion nollakohdat ja merkki 229.a) Funktio f ( x) = 2x+ Nollakohta f x b) Funktio gx ( ) = x

x = 6 x = : x = KERTAUSHARJOITUKSIA Funktion nollakohdat ja merkki 229.a) Funktio f ( x) = 2x+ Nollakohta f x b) Funktio gx ( ) = x KERTAUSHARJOITUKSIA Funktion nollakohdat ja merkki 9.a) Funktio f ( ) = + 6 Nollakohta f bg= + 6= = 6 :( ) = 6 = y 5 6 y = + 6 b) Funktio g ( ) = 5 Nollakohta g bg= = 5 = : 5 5 5 5 = : = = = 5 5 5 9 9

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Huippu 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Huippu 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Huippu 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 8..08 KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) Keskimääräinen muutosnopeus välillä [0, ] saadaan laskemalla kohtia x = 0 ja x = vastaavien kuvaajan

Lisätiedot

A-osio. Ilman laskinta. MAOL-taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan yksi tunti aikaa. Laske kaikki tehtävät:

A-osio. Ilman laskinta. MAOL-taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan yksi tunti aikaa. Laske kaikki tehtävät: MAB4 Koe Jussi Tyni 1..015 A-osio. Ilman laskinta. MAOL-taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan yksi tunti aikaa. Laske kaikki tehtävät: 1. a. Piirrä seuraava suora mahdollisimman tarkasti ruutupaperille:

Lisätiedot

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Vastaus: Määrittelyehto on x 1 ja nollakohta x = 1.

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Vastaus: Määrittelyehto on x 1 ja nollakohta x = 1. Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 4..6 Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. a) Funktion f( ) = määrittelyehto on +, eli. + Ratkaistaan funktion nollakohdat. f(

Lisätiedot

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti!

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti! A-osio: ilman laskinta. MAOLia saa käyttää. Laske kaikki tehtävistä 1-. 1. a) Derivoi funktio f(x) = x (4x x) b) Osoita välivaiheiden avulla, että seuraava raja-arvo -lauseke on tosi tai epätosi: x lim

Lisätiedot

3. Laadi f unktioille f (x) = 2x + 6 ja g(x) = x 2 + 7x 10 merkkikaaviot. Millä muuttujan x arvolla f unktioiden arvot ovat positiivisia?

3. Laadi f unktioille f (x) = 2x + 6 ja g(x) = x 2 + 7x 10 merkkikaaviot. Millä muuttujan x arvolla f unktioiden arvot ovat positiivisia? Kertaustesti Nimi:. Onko väite tosi (T) vai epätosi (E)? a) Polynomin 4 3 + + asteluku on. b) F unktio f () = 8 saa positiivisia arvoja, kun > 4. c) F unktion f () = 3 4 kuvaaja on alaspäin aukeava paraabeli.

Lisätiedot

Tekijä MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt = Vastaus a)

Tekijä MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt = Vastaus a) K1 a) Tekijä MAA Polynomifunktiot ja -yhtälöt 6.8.016 ( + + ) + ( ) = + + + = + + + = + 4 b) 4 4 ( 5 + ) ( 5 + 1) = 5 + + 5 + 1 4 = + + + 4 = + 5 5 1 1 Vastaus a) 4 + b) 4 + 1 K a) f ( ) = + 1 f () = +

Lisätiedot

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0 Kertaus K. a) 6 4 64 0, 0 0 0 0 b) 5 6 = 5 6 = =, 0 c) d) 4 4 4 7 4 ( ) 7 7 7 7 87 56 7 7 7 K. a) b) c) d) 6 6 a a a, a > 0 6 6 a a a a, a > 0 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a a a a a ( a ) a a a, a > 0 K.

Lisätiedot

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 14..016 Kertaus K1. a) b) x 18 ( x 9) ( x ) ( x+ ) lim = lim = lim x+ x+ ( x + ) x x x = lim (x 6) = ( ) 6 = 1 x x + 6 ( ) + 6 0 lim = =

Lisätiedot

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO 3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO POHDITTAVAA 1. Kuvasta voidaan arvioida, että frisbeegolfkiekko käy noin 9 metrin korkeudella ja se lentää noin 40 metrin päähän. Vastaus: Frisbeegolfkiekko käy n. 9 m:n

Lisätiedot

5 Rationaalifunktion kulku

5 Rationaalifunktion kulku Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.7.06 5 Rationaalifunktion kulku. Funktion f määrittelyehto on. Muodostetaan symbolisen laskennan ohjelman avulla derivaattafunktio f ja

Lisätiedot

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0 Juuri 8 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 8.9.07 Kertaus K. a) 6 4 64 0, 0 0 0 0 b) 5 6 = 5 6 = =, 0 c) d) K. a) b) c) d) 4 4 4 7 4 ( ) 7 7 7 7 87 56 7 7 7 6 6 a a a, a > 0 6 6 a

Lisätiedot

Äänekosken lukio Mab4 Matemaattinen analyysi S2016

Äänekosken lukio Mab4 Matemaattinen analyysi S2016 Äänekosken lukio Mab4 Matemaattinen analyysi S016 A-osa Vastaa kaikkiin A-osan tehtäviin. Vastaukset kirjoitetaan kysymyspaperiin! Taulukkokirjaa saa käyttää. Laskinta ei saa käyttää! A-osan ratkaisut

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

MAA7 7.1 Koe Jussi Tyni Valitse kuusi tehtävää! Tee vastauspaperiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin!

MAA7 7.1 Koe Jussi Tyni Valitse kuusi tehtävää! Tee vastauspaperiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! MAA7 7.1 Koe Jussi Tyni 9.1.01 1. Laske raja-arvot: a) 5 lim 5 10 b) lim 9 71. a) Määritä erotusosamäärän avulla funktion f (). f ( ) derivaatta 1 b) Millä välillä funktio f ( ) 9 on kasvava? Perustele

Lisätiedot

Funktion suurin ja pienin arvo DERIVAATTA,

Funktion suurin ja pienin arvo DERIVAATTA, Funktion suurin ja pienin arvo DERIVAATTA, MAA6 1. Suurin ja pienin arvo suljetulla välillä Lause, jatkuvan funktion ääriarvolause: Suljetulla välillä a, b jatkuva funktio f saa aina pienimmän ja suurimman

Lisätiedot

MAA02. A-osa. 1. Ratkaise. a) x 2 + 6x = 0 b) (x + 4)(x 4) = 9 a) 3x 6x

MAA02. A-osa. 1. Ratkaise. a) x 2 + 6x = 0 b) (x + 4)(x 4) = 9 a) 3x 6x MAA0 A-osa. Ratkaise. a) x + 6x = 0 b) (x + 4)(x 4) = 9 a) 3x 6x a) Kirjoitetaan summa x + 6x yhteisen tekijän avulla tulomuotoon ja ratkaistaan yhtälö tulon nollasäännön avulla. x + 6x = 0 x(x + 6) =

Lisätiedot

Funktio. Funktio on kahden luvun riippuvuuden ilmaiseva sääntö, joka annetaan usein laskulausekkeena.

Funktio. Funktio on kahden luvun riippuvuuden ilmaiseva sääntö, joka annetaan usein laskulausekkeena. n ja muuttujan arvon laskeminen on kahden luvun riippuvuuden ilmaiseva sääntö, joka annetaan usein laskulausekkeena. ESIMERKKI Tarkastele funktiota f() = + 7. a) Laske funktion arvo, kun =. b) Millä muuttujan

Lisätiedot

1 Rationaalifunktio , a) Sijoitetaan nopeus 50 km/h vaihtoaikaa kuvaavan funktion lausekkeeseen.

1 Rationaalifunktio , a) Sijoitetaan nopeus 50 km/h vaihtoaikaa kuvaavan funktion lausekkeeseen. Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.7.06 Rationaalifunktio. a) Sijoitetaan nopeus 50 km/h vaihtoaikaa kuvaavan funktion lausekkeeseen. f (50) 50 8 50 4 8 50 500 400 4 400

Lisätiedot

VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN

VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN Matematiikan kurssikoe, Maa6 Derivaatta RATKAISUT Sievin lukio Torstai 23.9.2017 VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN MAOL-taulukkokirja on sallittu. Vaihtoehtoisesti voit käyttää aineistot-osiossa olevaa

Lisätiedot

Mikäli funktio on koko ajan kasvava/vähenevä jollain välillä, on se tällä välillä monotoninen.

Mikäli funktio on koko ajan kasvava/vähenevä jollain välillä, on se tällä välillä monotoninen. 4.1 Polynomifunktion kulun tutkiminen s. 100 digijohdanto Funktio f on kasvava jollain välillä, jos ehdosta a < b seuraa ehto f(a) < f(b). Funktio f on vähenevä jollain välillä, jos ehdosta a < b seuraa

Lisätiedot

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus:

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus: . Koska F( ) on jokin funktion f ( ) integraalifunktio, niin a+ a f() t dt F( a+ t) F( a) ( a+ ) b( a b) Vastaus: Kertausharjoituksia. Lukujonot 87. + n + lim lim n n n n Vastaus: suppenee raja-arvona

Lisätiedot

B-OSA. 1. Valitse oikea vaihtoehto. Vaihtoehdoista vain yksi on oikea.

B-OSA. 1. Valitse oikea vaihtoehto. Vaihtoehdoista vain yksi on oikea. B-OSA 1. Valitse oikea vaihtoehto. Vaihtoehdoista vain yksi on oikea. 1.1 Mitä voidaan sanoa funktion f raja-arvosta, kun x a? I Raja-arvo on f(a), jos f on määritelty kohdassa a. II Raja-arvo on f(a),

Lisätiedot

Lisätehtäviä. Rationaalifunktio. x 2. a b ab. 6u x x x. kx x

Lisätehtäviä. Rationaalifunktio. x 2. a b ab. 6u x x x. kx x MAA6 Lisätehtäviä Laske lisätehtäviä omaan tahtiisi kurssin aikan Palauta laskemasi tehtävät viimeistään kurssikokeeseen. Tehtävät lasketaan ilman laskint Rationaalifunktio Tehtäviä Hyvitys kurssiarvosanassa

Lisätiedot

3 Yleinen toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö

3 Yleinen toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö Juuri Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.8.016 3 Yleinen toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö ENNAKKOTEHTÄVÄT 1. a) x + x + 1 = 4 (x + 1) = 4 Luvun x + 1 tulee olla tai, jotta sen

Lisätiedot

4 FUNKTION ANALYSOINTIA

4 FUNKTION ANALYSOINTIA Huippu 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 1.1.018 4 FUNKTION ANALYSOINTIA POHDITTAVAA 1. Appletin avulla huomataan, että suorakulmion pinta-ala on mahdollisimman suuri, kun kaikki

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot

1.1 Polynomifunktio ( x ) = 2 x - 6

1.1 Polynomifunktio ( x ) = 2 x - 6 . Polynomifunktio. a Suoran kulmakerroinn k = , joten suora on nouseva. c Suoran kulmakerroinn k =, joten suora on -akselin suuntainen vaakasuora.

Lisätiedot

Differentiaalilaskenta 1.

Differentiaalilaskenta 1. Differentiaalilaskenta. a) Mikä on tangentti? Mikä on sekantti? b) Määrittele funktion monotonisuuteen liittyvät käsitteet: kasvava, aidosti kasvava, vähenevä ja aidosti vähenevä. Anna esimerkit. c) Selitä,

Lisätiedot

Suoran yhtälöt. Suoran ratkaistu ja yleinen muoto: Suoran yhtälö ratkaistussa, eli eksplisiittisessä muodossa, on

Suoran yhtälöt. Suoran ratkaistu ja yleinen muoto: Suoran yhtälö ratkaistussa, eli eksplisiittisessä muodossa, on Suoran htälöt Suoran ratkaistu ja leinen muoto: Suoran htälö ratkaistussa, eli eksplisiittisessä muodossa, on ANALYYTTINEN GEOMETRIA MAA5 = k + b, tai = a missä vakiotermi b ilmoittaa suoran ja -akselin

Lisätiedot

4 TOISEN ASTEEN YHTÄLÖ

4 TOISEN ASTEEN YHTÄLÖ Huippu Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 7.4.016 4 TOISEN ASTEEN YHTÄLÖ POHDITTAVAA 1. Merkitään toisen neliön sivun pituutta kirjaimella x. Tällöin toisen neliön sivun pituus on

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka Pisteen (x, y) etäisyys pisteestä (0, 2) on ( x 0) Pisteen (x, y) etäisyys x-akselista, eli suorasta y = 0 on y.

Tekijä Pitkä matematiikka Pisteen (x, y) etäisyys pisteestä (0, 2) on ( x 0) Pisteen (x, y) etäisyys x-akselista, eli suorasta y = 0 on y. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 37 Pisteen (x, y) etäisyys pisteestä (0, ) on ( x 0) + ( y ). Pisteen (x, y) etäisyys x-akselista, eli suorasta y = 0 on y. Merkitään etäisyydet yhtä suuriksi ja ratkaistaan

Lisätiedot

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli BM0A5810 - Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus, Syksy 015 1. a) Funktio f ) = 1) vaihtaa merkkinsä pisteissä = 1, = 0 ja = 1. Lisäksi se on pariton funktio joten voimme laskea vain pinta-alan

Lisätiedot

2 Yhtälöitä ja funktioita

2 Yhtälöitä ja funktioita Yhtälöitä ja funktioita.1 Ensimmäisen asteen yhtälö 50. Sijoitetaan yhtälöön 7 ja tutkitaan, onko yhtälö tosi. a) x 18 3 x 7 7 18 3 7 14 18 3 7 4 4 Yhtälö on tosi, joten luku 7 on yhtälön ratkaisu. b)

Lisätiedot

2 Raja-arvo ja jatkuvuus

2 Raja-arvo ja jatkuvuus Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.7.6 Raja-arvo ja jatkuvuus. a) Kun suorakulmion kärki on kohdassa =, on suorakulmion kannan pituus. Suorakulmion korkeus on käyrän y-koordinaatti

Lisätiedot

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f (x 0 ) > 0, niin funktion tangentti

Lisätiedot

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2017 Harjoitus 8, ratkaisuista

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2017 Harjoitus 8, ratkaisuista Matematiikan johdantokurssi, sks 07 Harjoitus 8, ratkaisuista. Olkoot f ja g reaalifunktioita. Mitä voidaan sanoa hdistetstä funktiosta g f, jos a) f tai g on rajoitettu? b) f tai g on jaksollinen? Ratkaisu.

Lisätiedot

Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 7 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta.

Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 7 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta. KOE Sekä A- että B-osasta tulee saada vähintään 7 pistettä. Mikäli A-osan pistemäärä on vähemmän kuin 7 pistettä, B-osa jätetään arvostelematta. B-OSA, ht. 0p. Ksmksen maksimipistemäärä on 7 pistettä.

Lisätiedot

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot.

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot. 7 Sovelluksia 90 a) Koska sin saa kaikki välillä [,] olevat arvot, niin funktion f ( ) = sin pienin arvo on = ja suurin arvo on ( ) = b) Koska sin saa kaikki välillä [0,] olevat arvot, niin funktion f

Lisätiedot

määrittelyjoukko. log x piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä millä korkeudella tangentti leikkaa y-akselin.

määrittelyjoukko. log x piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä millä korkeudella tangentti leikkaa y-akselin. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 70 Jussi Tyni 5 a) Derivoi f ( ) e b) Mikä on funktion f () = ln(5 ) 00 c) Ratkaise yhtälö määrittelyjoukko log Käyrälle g( ) e 8 piirretään tangeti pisteeseen, jossa käyrä

Lisätiedot

KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4

KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4 KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + ( 1) + 3 ( 1) 3 = 3 + 3 = 4 K. a) x 3x + 7x 5x = 4x + 4x b) 5x 3 (1 x ) = 5x 3 1 + x = 6x 4 c) (x + 3)(x 4) = x 3 4x + 3x 1 = x 3 + 3x 4x 1 Vastaus: a) 4x +

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e a m e n s n ä m n d e n MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitsten luonnehdinta

Lisätiedot

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Kertaus K. a) sin 0 = 0,77 b) cos ( 0 ) = cos 0 = 0,6 c) sin 50 = sin (80 50 ) = sin 0 = 0,77 d) tan 0 = tan (0 80 ) = tan 0 =,9 e)

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi

Matematiikan pohjatietokurssi Matematiikan pohjatietokurssi Demonstraatio, 8.-9.9.015, ratkaisut 1. Jaa tekijöihin (joko muistikaavojen avulla tai ryhmittelemällä) (a) x +x+ = x + x + = (x+) x +x+ = (x +x+1) = (x+1) (c) x 9 = (x) 3

Lisätiedot

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6 MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+

Lisätiedot

Juuri 2 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 2 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus K. a) E Nouseva suora. b) A 5. asteen polynomifunktio, pariton funktio Laskettu piste f() = 5 =, joten piste (, ) on kuvaajalla. c) D Paraabelin mallinen, alaspäin aukeava. Laskettu piste f() =

Lisätiedot

1.1 Polynomifunktio ( x ) = 2 x - 6

1.1 Polynomifunktio ( x ) = 2 x - 6 . Polynomiunktio. a Suoran kulmakerroinn k = , joten suora on nouseva. c Suoran kulmakerroinn k =, joten suora on -akselin suuntainen vaakasuora.

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

MAA2.3 Koontitehtävät 2/2, ratkaisut

MAA2.3 Koontitehtävät 2/2, ratkaisut MAA.3 Koontitehtävät /, ratkaisut. (a) 3x 5x 4 = 0 x = ( 5) ± ( 5) 4 3 ( 4) 6 (b) (x 4) = (x 4)(x + 4) (x 4)(x 4) = (x 4)(x + 4) x 8x + 6 = x 6 x 6 8x = 3 : 8 x = 4 = 5 ± 73 6 (c) 4 x + x + = 0 4 x + 4x

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi (MATY020) Harjoitus 7 to

Matematiikan peruskurssi (MATY020) Harjoitus 7 to Matematiikan peruskurssi (MATY020) Harjoitus 7 to 5..2009 ratkaisut 1. (a) Määritä funktion f(x) = e x e x x + 1 derivaatan f (x) pienin mahdollinen arvo. Ratkaisu. (a) Funktio f ja sen derivaatat ovat

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 017 Insinöörivalinnan matematiikan koe 30..017, Ratkaisut (Sarja A) 1. a) Lukujen 9, 0, 3 ja x keskiarvo on. Määritä x. (1 p.) b) Mitkä reaaliluvut

Lisätiedot

Matematiikkaa kauppatieteilijöille

Matematiikkaa kauppatieteilijöille Matematiikkaa kauppatieteilijöille Harjoitus 7, syksy 2016 1. Funktio f(x) = x 2x 2 + 4 on jatkuva ja derivoituva kaikilla x R. Nyt funktio f(x) on aidosti alaspäin kupera kun f (x) > 0 ja aidosti ylöspäin

Lisätiedot

x 5 15 x 25 10x 40 11x x y 36 y sijoitus jompaankumpaan yhtälöön : b)

x 5 15 x 25 10x 40 11x x y 36 y sijoitus jompaankumpaan yhtälöön : b) MAA4 ratkaisut. 5 a) Itseisarvon vastauksen pitää olla aina positiivinen, joten määritelty kun 5 0 5 5 tai ( ) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 9 5 9 40 5 5 5 5 0 40 5 Jälkimmäinen vastaus ei toimi määrittelyjoukon

Lisätiedot

määrittelyjoukko. 8 piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä tangentin yhtälö.

määrittelyjoukko. 8 piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä tangentin yhtälö. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 5.4.0 Jussi Tyni. a) Derivoi f ( ) 3e 5 Mikä on funktion f () = ln(5 ) 00 määrittelyjoukko. c) Derivoi g( t) 4ln( t t ). Käyrälle g( ) e 8 piirretään tangentti pisteeseen,

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka Tekijä Pitkä matematiikka 5..017 110 Valitaan suoralta kaksi pistettä ja piirretään apukolmio, josta koordinaattien muutokset voidaan lukea. Vaakasuoran suoran kulmakerroin on nolla. y Suoran a kulmakerroin

Lisätiedot

3 Määrätty integraali

3 Määrätty integraali Määrätty integraali. a) Muodostuva alue on kolmio, jonka kanta on. Kolmion korkeus on funktion arvo kohdassa, eli f() = = 6. Lasketaan A() kolmion pintaalana. 6 A() 6 Vastaus: A() = 6 b) Muodostuva alue

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.09 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alustavat hyvän vastauksen piirteet on suuntaa-antava kuvaus kokeen tehtäviin odotetuista vastauksista ja tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

4 Derivaatta. 4.1 Funktion kasvun ja vähenemisen tutkiminen

4 Derivaatta. 4.1 Funktion kasvun ja vähenemisen tutkiminen 4 Derivaatta 4. Funktion kasvun ja vähenemisen tutkiminen Eräitä kiinnostavimmista asioista funktioita tutkittaessa ovat funktion kasvavuus ja vähenevs. Funktio on jollain välillä kasvava, jos f(a) f(b)

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: 1 Funktio 1.1 Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet: 1 1. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä.

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

MAA7 HARJOITUSTEHTÄVIÄ

MAA7 HARJOITUSTEHTÄVIÄ MAA7 HARJOITUSTEHTÄVIÄ Selvitä, mitä -akselin väliä tarkoittavat merkinnät: a) < b) U(, ) c) 4 < 0 0 Ilmoita väli a) 4 < < b) ] 5, 765[ tavalla 7 tehtävän a)-kohdan mukaisella kana, kana 0 Palautetaan

Lisätiedot

MAOL-pisteytysohje. Matematiikka lyhyt oppimäärä Kevät 2014

MAOL-pisteytysohje. Matematiikka lyhyt oppimäärä Kevät 2014 0..0 MAOL-pistetsohje Matematiikka lht oppimäärä Kevät 0 Hvästä suorituksesta näk, miten vastaukseen on päädtt. Ratkaisussa on oltava tarvittavat laskut tai muut riittävät perustelut ja lopputulos. Arvioinnissa

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 6 Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 6 Maanantai . (Teht. s. 93.) Määrää raja-arvo MATP53 Approbatur B Harjoitus 6 Maanantai 7..5 cos x x. Ratkaisu. Suora sijoitus antaa epämääräisen muodon (ei auta). Laventamalla päädytään muotoon ja päästään käyttämään

Lisätiedot

Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan. ILMAN LASKINTA -OSIO! LASKE KAIKKI SEURAAVAT TEHTÄVÄT:

Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan. ILMAN LASKINTA -OSIO! LASKE KAIKKI SEURAAVAT TEHTÄVÄT: MAA Koe 8.1.014 Arto Hekkanen ja Jussi Tyni Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan. ILMAN LASKINTA -OSIO! LASKE KAIKKI SEURAAVAT TEHTÄVÄT: 1. a) Laske polynomien x x

Lisätiedot

3.1 Väliarvolause. Funktion kasvaminen ja väheneminen

3.1 Väliarvolause. Funktion kasvaminen ja väheneminen Väliarvolause Funktion kasvaminen ja väheneminen LAUSE VÄLIARVOLAUSE Oletus: Funktio f on jatkuva suljetulla välillä I: a < x < b f on derivoituva välillä a < x < b Väite: On olemassa ainakin yksi välille

Lisätiedot

7 Differentiaalilaskenta

7 Differentiaalilaskenta 7 Differentiaalilaskenta 7. Raja-arvo ja jatkuvuus LUVUN 7. YDINTEHTÄVÄT 70. a) lim f( ), lim f ( ) ja f(). b) lim f ( ), lim f ( ),5 ja lim f ( ) 5 Raja-arvoa kohdassa ei ole olemassa. c) Funktio on jatkuva

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, 2952018, Ratkaisut (Sarja A) 1 Anna kaikissa kohdissa vastaukset tarkkoina arvoina Kohdassa d), anna kulmat

Lisätiedot

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2.1 Ensimmäisen asteen yhtälö ja epäyhtälö Muuttujan x ensimmäisen asteen yhtälöksi sanotaan yhtälöä, joka voidaan kirjoittaa muotoon ax + b = 0, missä vakiot a ja b ovat reaalilukuja

Lisätiedot

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä.

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä. Pramidi 4 Analttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 1 Päivitett 19..6 11 Todistus 1 Kärä x + = x + 4 5 3 31 = x x+ 4, jos ja vain jos pisteen 3,7 koordinaatit toteuttavat kärän htälön. Kun x = 3 ja

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi

Matematiikan pohjatietokurssi Matematiikan pohjatietokurssi Demonstraatio 3, 15.9.014 1. Mitkä seuraavista voisivat olla funktion kuvaajia ja mitkä eivät? Miksi? (a) (b) (c) (d) Vastaus: Kuvaajat b ja c esittävät funktioita. Huomaa,

Lisätiedot

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2.

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2. MAA4 Koe 5.5.01 Jussi Tyni Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Ota kokeesta poistuessasi tämä paperi mukaasi! Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Valitse

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Ensimmäisen asteen polynomifunktio

Ensimmäisen asteen polynomifunktio Ensimmäisen asteen polnomifunktio Yhtälön f = a+ b, a 0 määrittelemää funktiota sanotaan ensimmäisen asteen polnomifunktioksi. Esimerkki. Ensimmäisen asteen polnomifuktioita ovat esimerkiksi f = 3 7, v()

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 Väliarvolause Oletetaan, että funktio f on jatkuva jollain reaalilukuvälillä [a, b] ja derivoituva avoimella välillä (a, b). Funktion muutos tällä välillä on luonnollisesti

Lisätiedot

A = (a 2x) 2. f (x) = 12x 2 8ax + a 2 = 0 x = 8a ± 64a 2 48a x = a 6 tai x = a 2.

A = (a 2x) 2. f (x) = 12x 2 8ax + a 2 = 0 x = 8a ± 64a 2 48a x = a 6 tai x = a 2. MATP53 Approbatur B Harjoitus 7 Maanantai..5. (Teht. s. 9.) Neliön muotoisesta pahviarkista, jonka sivun pituus on a, taitellaan kanneton laatikko niin, että pahviarkin nurkista leikataan neliön muotoiset

Lisätiedot

2 Pistejoukko koordinaatistossa

2 Pistejoukko koordinaatistossa Pistejoukko koordinaatistossa Ennakkotehtävät 1. a) Esimerkiksi: b) Pisteet sijaitsevat pystysuoralla suoralla, joka leikkaa x-akselin kohdassa x =. c) Yhtälö on x =. d) Sijoitetaan joitain ehdon toteuttavia

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Pitkä Matematiikka..5 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä merkittyjen (*) tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6.. a) Ratkaise epäyhtälö >.

Lisätiedot