Rakentaminen Vantaalla 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaminen Vantaalla 2012"

Transkriptio

1 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta

2 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan kaupungin paino Tietopalvelu B8 : 2013 ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN

3 Sisällysluettelo Rakentaminen Vantaalla... 3 Aikasarjoja Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Valmistuneiden asuntojen lukumäärä, huoneistoala ja asuinkerrosala talotyypin mukaan Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi b Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi, suuralueittain Valmistuneiden asuntojen keskipinta-alat h-m b Valmistuneiden asuntojen keskipinta-alat suuralueittain Valmistuneet vuokra- ja asumisoikeusasunnot Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Rakennustuotanto suuralueittain ja kaupunginosittain Valmistuneet rakennushankkeet talotyypin ja käyttötarkoituksen mukaan a Valmistuneet rakennushankkeet, laajennukset ym Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan Valmistuneet vuokratalot b Valmistuneet kaupungin vuokratalot Valmistuneet korkotuella lainoitetut vuokratalot Valmistuneet asumisoikeustalot Myönnetyt rakennusluvat käyttötarkoituksen mukaan a Myönnetyt rakennusluvat, laajennukset ym Aloitetut rakennushankkeet käyttötarkoituksen mukaan a Aloitetut rakennushankkeet, laajennukset ym Rakennus- ja asuntokanta suuralueittain ja kaupunginosittain Käyttötarkoituksen mukaan Vuokratalot Asumisoikeustalot Suuraluekartta

4

5 Saatteeksi Rakentaminen Vantaalla vuonna 2012 on vuosittain julkaistu tilastokirja, johon on koottu kuntarekisteristä edellisen vuoden rakentamista koskevat tärkeimmät tilastot: myönnetyt rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet rakennukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain. Valmistuneet asuinrakennukset on tässä esitetty huoneisto-, rahoitus- ja hallintamuodon mukaan. Tilastokirjan alkuun on lisäksi koottu aikasarjoja tärkeimmiksi katsotuista tilastoista ja sen lopussa on esitetty Vantaan rakennus- ja asuntokanta 1.1. kaupunginosittain rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan sekä vuokratalo- ja asumisoikeustalokanta omina taulukoinaan. Rakentaminen Vantaalla vuonna tilastokirjan on koonnut rekisterisihteeri Jaana Calenius. Kirjasta on otettu virkakäyttöön pienehkö painos, mutta se on jokaisen halukkaan luettavissa osoitteessa kohdassa tilastot ja julkaisut. Tiedustelut puh (Jaana Calenius), Vantaalla Hannu Kyttälä tietopalvelupäällikkö tietopalvelu

6

7 5 Rakentaminen Vantaalla vuonna ) Vantaalle rakennettiin vuoden 2012 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan k-m2, mikä on k-m2 (13 %) vähemmän kuin vuonna 2011, mutta k-m2 enemmän kuin vuonna Syntyneestä kerrosalasta vajaa puolet, k m2, valmistui asuinrakennuksiin ja loput, k m2, toimitiloihin ja muihin rakennuksiin. Asuinkerrosalaa rakennettiin nyt k-m2 (29 %) vähemmän, mutta toimitilaa k-m2 enemmän vuonna 2011 valmistuneeseen kerrosalaan verrattuna. Vuonna 2012 asuntoja valmistui selvästi asetettua tavoitetta vähemmän Uusia asuntoja valmistui vuoden 2012 aikana 1 360, noin 770 vähemmän kuin vuonna Asunnoista kaksi syntyi olemassa olevien rakennusten laajennusten tai muiden asuntoja tuottaneiden muutostöiden seurauksena. Vantaan tavoitteena on ollut kaikkiaan asunnon valmistuminen vuosittain. Tavoite on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana saavutettu vain vuosina 2003, 2004 ja Viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana asuntoja on valmistunut vuosittain keskimäärin kappaletta, mikä on reilu kolme neljännestä tavoitteeksi asetetusta asunnosta. Taulukko 1. Vantaalle vuosina valmistuneet asunnot talotyypin mukaan Asunnon talotyyppi Asunnot yhteensä Erilliset pientaloasunnot 2, josta omakotitalot Rivitaloasunnot Kerrostaloasunnot ja muut Pientaloasuntojen 3 osuus, % 39,0 38,2 49,4 47,4 51,6 57,3 40,7 38,3 30,5 27,5 37,6 Uusista asunnoista 62 prosenttia rakennettiin kerrostaloihin, 19 prosenttia omakotitaloihin, 7 prosenttia muihin erillisiin pientaloasuntoihin (paritalot ja kytketyt pientalot) ja 12 prosenttia rivitaloihin. Pientaloasuntojen, so. omakotitalojen, muiden erillisten pientaloasuntojen ja rivitaloasuntojen osuus uudisrakentamisesta oli siis 38 prosenttia. Omakotitalojen rakentaminen on vähentynyt selvästi 2000-luvun alkuvuosista. Kerrostaloasuntojen rakentaminen vaihtelee vuosittain eniten: Parhaimpana vuonna niitä on valmistunut yli puolitoista tuhatta ja heikoimpana alle 600. Rivitaloasuntojen suosio on tipahtanut puoleen siitä mitä se oli vuosituhannen alkuvuosina. Valtion tukemia asuntoja joka kolmas Vuonna 2012 valmistuneista asunnoista 26 prosenttia (363 kpl) oli valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja. Kaupungin rakennuttamia vuokra-asuntoja oli 86. Vuokra-asuntoja valmistui Aviapoliksen, Tikkurilan, Koivukylän ja Hakunilan suuralueille. Vuokra-asunnoista joka toinen rakennettiin Tikkurilan suuralueelle ja vajaa kolmannes Koivukylän suuralueelle. Vuotta aiemmin, vuonna 2011, vuokraasuntoja valmistui 784, joista 149 oli kaupungin rakennuttamia. Taulukko 2. Vantaalle vuosittain valmistuneet asunnot hallintamuodon mukaan Asunnon hallintamuoto Asunnot yhteensä Vuokra-asunnot, ) ) 363 joista kaupungin vapaarahoitteiset Asumisoikeusasunnot Vapaarahoitt. asunnot ) Ei sisällä kahtakymmentäyhtä rekisterissä asuntolapaikaksi luokiteltua "asuntoa". Ne eivät ole myöskään mukana asuntojen kokonaismäärässä. 2) Sisältää 61 asuntolapaikaksi luokiteltua asuntoa. 1 Lähde: Facta kuntarekisteri, rakennustilastot , Aluesarjat, rakentamistilastot 2 Erilliset pientaloasunnot koostuu a) omakotitaloista ja b) kytketyistä pientaloasunnoista (esim. paritaloasunnoista) 3 Pientaloasuntoja ovat omakotitalot, kytketyt pientaloasunnot ja rivitaloasunnot.

8 6 Asumisoikeusasuntoja rakennettiin vain Tikkurilan ja Koivukylän suuralueille, yhteensä 93 asuntoa. Vuoden 2012 aikana Vantaalle rakennettiin kaikkiaan 904 vapaarahoitteista asuntoa eli 277 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntostrategiassa tavoitteeksi asetetuista tavoitteista jäätiin kaikilla rintamilla. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli 75 huoneistoneliömetriä Vuonna 2012 valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli 75,2 h-m2, mikä on viisi neliötä suurempi kuin edellisenä vuonna. Valmistuneet kerrostaloasunnot olivat keskikooltaan 53 h-m2, rivitaloasunnot 85 h-m2, paritaloasunnot 88 h m2 ja omakotiasunnot 139 h-m2. Kerrostaloasunnoissa keskipinta-ala oli nyt 2 h-m2 ja omakotitaloissa 4 h-m2 pienempi kuin vuonna 2011, kun taas rivitaloasunnoissa se oli 5 h-m2 ja paritaloasunnoissa 3 h-m2 suurempi kuin vuotta aiemmin. Suuralueittain asuntojen keskikoko vaihteli suurestikin: omakotitaloista keskipinta-alaltaan suurimmat valmistuivat Tikkurilan (155 h-m2) suuralueelle, paritaloista ja muista kytketyistä pientaloista Hakunilan (101 h-m2) suuralueille, rivitaloasunnoista (95 h-m2) Kivistön suuralueelle ja kerrostaloasunnoista (63 h-m2) Aviapoliksen suuralueelle. Omakotitaloista keskipinta-alaltaan pienimmät (126 h-m2) valmistuivat Hakunilaan, muista erillisistä pientaloasunnoista (72 h-m2) Aviapolikseen, rivitaloasunnoista (80 h m2) Tikkurilaan, Korsoon ja Hakunilaan ja kerrostaloasunnoista pienimmät (47 h-m2) Tikkurilaan. Asuntorakentaminen väheni erityisesti Myyrmäessä ja Aviapoliksessa, mutta lisääntyi selvästi Tikkurilassa Asuntorakentaminen on keskittynyt viime vuosina pääradan varteen ja Keski-Vantaalle. Vuoden 2012 aikana asuntoja rakennettiin eniten Tikkurilan ja Koivukylän suuralueille. Tikkurilan osuus valmistuneista asunnoista oli 34 prosenttia ja Koivukylän 23 prosenttia. Aviapoliksen osuus valmistuneista asunnoista oli 11, Korson 10, Myyrmäen 9, Kivistön 7 ja Hakunilan 6 prosenttia. Vuotta aiemmin, vuonna 2011, Aviapoliksen osuus oli 29 prosenttia ja Myyrmäenkin 24 prosenttia. Kerrostaloasunnoista useampi kuin kaksi viidestä rakennettiin Tikkurilan suuralueelle Peräti 44 prosenttia vuoden 2012 aikana Vantaalle valmistuneista kerrostaloasunnoista pystytettiin Tikkurilan suuralueelle. Koivukylän osuus valmistuneista kerrostaloasunnoista oli 27 prosenttia ja Aviapoliksen 12 prosenttia. Kivistöön ei kerrostaloasuntoja rakennettu lainkaan vuonna Kaupunginosista eniten kerrostaloasuntoja valmistui Koivukylään (190), Simonkylään (161) ja Hiekkaharjuun (77 asuntoa). Vuonna 2012 omakotitaloja pystytettiin Vantaan kaikille suuralueille, tänäkin vuonna eniten Korson suuralueelle, jonne valmistui joka neljäs Vantaalle vuonna 2012 rakennettu omakotitalo. Kaupunginosista omakotitaloja rakennettiin eniten Kivistöön (40), Nikinmäkeen (33) ja Ilolaan (23). Muista erillisistä pientaloista (paritalot, kytketyt pientalot) 36 prosenttia tehtiin Korson suuralueelle. Kaupunginosista kytkettyjen pientaloasuntojen rakentajien suosiossa oli Vantaanlaakson ja Korson kaupunginosat, joihin kumpaankin niitä rakennettiin 22 kappaletta. Rivitaloasuntojen rakentaminen on hiipunut 2000-luvun alkuvuosista, jolloin niitä valmistui vuosittain Vuonna 2012 rivitaloasuntoja valmistui kaikkiaan 159 kpl, eniten Tikkurilan suuralueelle, mikä on 35 prosenttia kaikista Vantaalla vuonna 2012 valmistuneista rivitaloasunnoista. Kaupunginosista eniten rivitaloasuntoja rakennettiin Viertolaan (33), Koivukylään (29) ja Kivistöön (21). Aviapoliksen (90 %), Tikkurilan (80 %) ja Koivukylän (75 %) suuralueilla kerrostaloasuntojen osuus alueen uudisasunnoista oli suuralueista suurin, kun taas Kivistössä (60 %) ja Korsossa (49 %) omakotitalojen osuus valmistuneista asunnoista oli suuralueista suurin. Vuosien aikana Vantaalle on valmistunut uutta asuntoa eli keskimäärin asuntoa vuosittain. Valmistuneista asunnoista on kerrostaloissa 58 prosenttia, rivitaloissa 12 prosenttia, omakotitaloissa 20 prosenttia ja muissa erillisissä pientaloissa 10 prosenttia. Vuosina valmistuneista asunnoista 32 prosenttia on sijoittunut Aviapoliksen suuralueelle, 17 prosenttia Tikkurilan, 15 prosenttia niin Myyrmäen kuin Korsonkin suuralueelle, 12 prosenttia Koivukylään ja loput Hakunilaan ja Kivistöön. Kerrostaloasunnoista 40 prosenttia on rakennettu Aviapolikseen ja 20 prosenttia Tikkurilaan, rivitaloasunnoista 38 prosenttia Aviapolikseen ja 16 prosenttia Tikkurilaan, muista erillisistä pientaloasunnoista 28 prosenttia Korsoon ja 20 prosenttia Aviapolikseen sekä omakotitaloista 28 prosenttia Korsoon ja 19 prosenttia Koivukylään. Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana asuntojen rakentamistahti on ollut aiempaa hitaampi, keskimäärin asuntoa vuosittain. Edellisellä viisivuotisjaksolla se oli keskimäärin asuntoa vuosittain. Kerros- ja pientalorakentamisen suhde (62/38 %) on ollut kerrostalovoittoisempi viiden viime vuoden aikana kuin edeltäneellä viisivuotisjaksolla (54/46 % vuosina ). Vuosina valmistuneista kerrostaloasunnoista 40 prosenttia on rakennettu Aviapolikseen, 25 prosenttia Tikkurilaan, 20 prosenttia Myyrmäkeen ja 11 prosenttia Koivukylään. Rivitaloasunnoista Tikkurilaan on valmistunut 24 prosenttia ja 22 prosenttia Myyrmäkeen, muista erillisistä pientaloista 28 prosenttia Korsoon ja 20 prosenttia Aviapolikseen. Vantaalle viiden viime vuoden aikana rakennetuista omakotitaloista 28 prosenttia on pystytetty Korsoon ja 19 prosenttia Koivukylään. Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui vuonna 2012 hieman enemmän kuin vuonna 2011 Vuoden 2012 aikana Vantaalle valmistui k-m2 muuta kuin asuinkerrosalaa, mikä on k-m2 enemmän kuin vuonna Tästä uudesta kerrosalasta lähes kaikki rakennettiin uudisrakennuksiin, vain vajaa 5 prosenttia oli olemassa olevien rakennusten laajennuksia. Uudisrakennusten kerrosalasta kaksi viidesosaa tehtiin varastorakennuksiin, yksi viidesosa teollisuusrakennuksiin ja toinen viidesosa liike- ja toimistorakennuksiin. Lukumääräisesti uusia muita kuin asuinrakennuksia valmistui 43 kpl 4. Laajennuksia tehtiin 29 rakennukseen. Uusien rakennusten keskimääräinen kerrosala oli k-m2 eli 270 k-m2 suurempi kuin vuonna Tilavuutta uusissa toimitilarakennuksissa oli keskimäärin m3, yli kuutiota enemmän kuin vuotta aiemmin. 4 Tähän lukuun ja tässä kappaleessa laskettuihin lukuihin ei lueta luokkaa "muut rakennukset", johon kuuluvat mm. pihavarastot, jätekatokset, autotallit jne.

9 7 Taulukko 3. Vantaalle vuosina valmistuneet asunnot suuralueittain talotyypin mukaan Suuralue, Yht. talotyyppi Myyrmäki Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Kivistö Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Aviapolis Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Tikkurila Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Koivukylä Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Korso Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Hakunila Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Vantaa Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym

10 8 Taulukko 4. Vantaalle vuosina valmistunut kerrosala (k-m2) tilan käyttötarkoituksen mukaan Rakennuksen käyttötarkoitus Kaikki rakennukset Asuinrakennukset yht Muut rakennukset yht Liike- ja toimistorakenn Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Liikenteen rakennukset Muut rakennukset Vuosien aikana Vantaalle on rakennettu muita kuin asunrakennuksia kaikkiaan 1,97 miljoonaa k-m2, josta kolmannes liike- ja toimistorakennuksia, runsas neljännes varastorakennuksia ja loppu reilu kolmannes jaettuna liikenteen, teollisuuden ja julkisten rakennusten kesken. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana julkisten rakennusten osuus rakentamisesta on vähentynyt ja liikenteen rakennusten osuus kasvanut. Yli puolet toimitilakerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle Vuosien aikana 55 prosenttia kaikesta Vantaalle valmistuneesta muusta kuin asuinkerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana osuus on ollut hieman suurempi, 58 prosenttia. Vuonna 2012 Aviapoliksen osuus oli vajaa kolmannes. Tikkurilan suuralue on ollut toiseksi suosituin toimitilojen rakentamisalue: sinne on sijoittunut 19 prosenttia vuosien toimitilarakentamisesta ja 20 prosenttia viiden viime vuoden toimitilarakentamisesta. Vuonna 2012 Tikkurilan osuus oli 42 prosenttia. Myyrmäen suuralueen osuus vuosien toimitilarakentamisesta on ollut 11 prosenttia, vuonna 2012 se oli suurempi, 16 prosenttia. Vuosien toimitilarakentamisesta Kivistön, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueiden osuudet ovat kukin olleet vain 3-5 prosenttia. Vuosina valmistuneista liike- ja toimistorakennuksista Aviapoliksen osuus oli 61, Tikkurilan 21 ja Myyrmäen 13 prosenttia. Liikenteen rakennuksissa Aviapoliksen osuus oli peräti 77 prosenttia ja Myyrmäen sekä Tikkurilan kummankin 8 prosenttia. Julkisista rakennuksista, joita rakennettiin suhteellisen tasaisesti kaikille suuralueille, Tikkurilan osuus oli 27 prosenttia ja Aviapoliksen 23 prosenttia. Teollisuuden rakennuksista Aviapolikseen rakennettiin 38 prosenttia, Tikkurilaan 25 prosenttia ja Myyrmäkeen 16 prosenttia. Varastorakennuksista Aviapolikseen valmistui 65 prosenttia ja Tikkurilaan 16 prosenttia. Vuonna 2012 myönnetyt rakennusluvat ja rakentamisen aloitukset sekä keskeneräiset rakennukset vuoden 2012 lopussa Vuonna 2012 rakennuslupia myönnettiin kerrosaloissa mitattuna kaikkiaan k-m2:n verran, mikä on k-m2 vähemmän kuin vuonna 2011 myönnettiin rakennuslupia. Asuinrakennuksiin lupia myönnettiin k-m2:n rakentamiseksi, mikä on k-m2 enemmän kuin vuonna Muuhun kuin asuntorakentamiseen lupia myönnettiin k-m2:n verran eli k-m2 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myönnetyt asuinrakennusluvat Rakennusluvan sai vuoden 2012 aikana kaikkiaan 356 uutta asuinrakennusta ja 39 muuta uutta rakennusta (tähän lukumäärään ei ole laskettu kohdassa muut rakennukset olevia rakennuksia, ks. sivun 6 alaviite). Olemassa olevien rakennusten laajennuslupia myönnettiin 106 asuinrakennukselle ja 47 muulle rakennukselle. Uusia asuntoja myönnetyillä luvilla voidaan rakentaa kappaletta eli 223 enemmän kuin vuoden 2011 aikana myönnetyillä rakennusluvilla. Kerrostaloasuntojen rakentamiseen tarkoitettuihin lupiin sisältyy nyt 288 asuntoa enemmän kuin vuonna 2011 myönnetyissä luvissa. Rivitaloasuntojen rakentamiseen tarkoitetuissa rakennusluvissa niitä on 37 vähemmän. Omakotitalojen rakentamiseen lupia myönnettiin selvästi vähemmän (80 asuntoa 29 %) kuin vuotta aiemmin. Muiden erillisten pientaloasuntojen luvissa asuntoja oli sen sijaan 52 enemmän kuin vuonna Asuntorakentaminen vähenee itäisellä Vantaalla Vuonna 2012 myönnetyillä asuinrakennusten luvilla tehtävistä uudisasunnoista 29 prosenttia rakennetaan Tikkurilan suuralueelle, 25 prosenttia Myyrmäen, 19 Aviapoliksen, 9 Koivukylän, 9 Kivistön, 6 Korson ja 3 prosenttia Hakunilan suuralueelle. Vuosien aikana asuntojen rakentamiseen on myönnetty lupia eniten Aviapoliksen suuralueelle, 31 prosenttia kaikista luvissa olleista asunnoista. Tikkurilan suuralueen osuus on ollut 19 prosenttia, Myyrmäen 16, Koivukylän 13, Korson 11 ja sekä Hakunilan että Kivistön osuus 5 prosenttia. Itäisen Vantaan, so. Koivukylän, Korson ja Hakunilan, osuus on viimeisten viiden vuoden aikana ollut vain neljännes myönnetyissä luvissa olleista asunnoista. Vuoden 2012 aikana Myyrmäkeen ja Aviapolikseen myönnetyissä luvissa oli selkeä lisäys aiempiin vuosiin verrattuna. Enemmistö eli 71 prosenttia vuonna 2012 myönnettyihin rakennuslupiin sisältyvistä asunnoista valmistuu aikanaan kerrostaloihin ja vain 11 prosenttia omakotitaloihin.

11 9 Taulukko 5. Suuralue ja rakennuksen käyttötarkoitus Vantaalle vuosina valmistunut muu kuin asuinkerrosala (k-m2) suuralueittain (sisältää myös laajennukset) Myyrmäki, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Kivistö, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Aviapolis, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Tikkurila, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Koivukylä, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Korso, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Hakunila, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Vantaa, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset

12 10 Taulukko 6. Rakennuksen käyttötarkoitus Vantaalla vuosina rakentamiseen myönnetyt rakennusluvat rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan (k-m2), asuinrakennusten luvat myös asuntoina talotyypin mukaan 1) Kaikki rakennukset yhteensä Asuinrakennukset yhteensä Asunnot yhteensä, lkm Omakoti- ja paritaloas., lkm Rivitaloasunnot, lkm Kerrostaloasunnot, lkm Muut rakennukset yhteensä Liike- ja toimistorakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Liikenteen rakennukset Muut rakennukset ) Rivi "kerrostaloasunnot" sisältää myös muissa kuin asuinrakennuksissa sijaitsevat asunnot Taulukko 7. Vantaalla v rakentamiseen myönnetyt asuinrakennusluvat asuntoina suuralueittain Suuralue Yhteensä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa Yli kolmannes kerrostaloasunnoista aiotaan rakentaa Tikkurilan suuralueelle, vajaa kolmannes Myyrmäen suuralueelle ja runsas viidennes Aviapoliksen suuralueelle. Korson ja Hakunilan suuralueelle ei vuoden 2012 aikana myönnetty lainkaan lupia kerrostaloasuntojen rakentamiseksi. Rivitaloasuntoja rakennetaan kaikille suuralueille, hieman muita enemmän Korsoon. Muita erillisiä pientaloja tehdään myös kaikille suuralueille, eniten Kivistöön. Omakotitaloista joka neljäs sijoittuu Korson suuralueelle ja lähes yhtä moni Koivukylän suuralueelle. Vähiten omakotitaloja rakennetaan Myyrmäen suuralueelle. Eniten asuntoja myönnetyillä luvilla voidaan rakentaa Pakkalan (318), Simonkylän (239), Kaivokselan (209) ja Myyrmäen (190) kaupunginosiin. Luvat muiden kuin asuinrakennusten rakentamiseksi Runsas kolmannes ( k-m2) muihin kuin asuinrakennuksiin vuonna 2012 rakennusluvilla myönnetystä kerrosalasta tullaan rakentamaan Aviapoliksen suuralueelle, vajaa kolmannes ( k-m2) Tikkurilaan ja runsas viidennes Hakunilaan ( k-m2). Kolmannes muiden kuin asuinrakennusten rakentamiseksi myönnetystä kerrosalasta tehdään liike- ja toimistorakennuksiin, runsas neljännes varastorakennuksiin ja saman verran teollisuusrakennuksiin. Aloitetut rakennustyöt: vain uutta asuntoa saatiin rakenteille vuoden 2012 aikana Uusia rakennuskohteita ja vanhojen laajennuksia aloitettiin vuonna 2012 kaikkiaan k-m2:n verran, mikä on k-m2 vähemmän kuin vuonna Asuinrakennusten osuus aloituksista oli k m2 ( k m2 v. 2011), mikä tarkoittaa uuden asunnon rakentamisen aloittamista. Tämä on 81 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitukset lisääntyivät Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla. Kolmannes asuntojen aloituksista Tikkurilan suuralueella Aloitetuista asunnoista on kerrostaloissa, 182 omakotitaloissa, 83 muissa erillisissä pientaloissa ja 182 rivitaloissa. Omakotitalojen ja muiden erillisten pientaloasuntojen aloitusten määrä asuntoina laskettuna väheni selvästi, rivitaloasuntojen ja kerrostaloasuntojen aloituksen taas lisääntyivät. Vuoden 2012 aikana aloitetuista asunnoista 36 prosenttia sijaitsee Tikkurilan, 23 prosenttia Aviapoliksen, 16 prosenttia Koivukylän, 10 prosenttia Myyrmäen, 8 prosenttia Korson, 4 prosenttia Kivistön ja 3 prosenttia Hakunilan suuralueella. Vuosien aikana eniten asuntojen aloituksia on ollut Aviapoliksen suuralueella, 32 prosenttia

13 11 kaikista asuntojen aloituksista Vantaalla. Tikkurilan osuus on ollut 18 prosenttia. Aloitetuista 182 omakotitaloasunnosta valmistuu 27 prosenttia aikanaan Korson suuralueelle, 21 prosenttia Koivukylään ja 16 prosenttia Kivistöön. Muita erillisiä pientaloja on rakenteilla eniten, 48 prosenttia kaikista, Korson suuralueella, Kivistössä ei yhtäkään. Rivitaloja on alettu rakentaa Aviapoliksen suuralueella eniten, 26 prosenttia kaikista vuonna 2012 aloitetuista. Kerrostaloasuntojen aloituksia oli Kivistöä ja Hakunilaa lukuun ottamatta kaikilla suuralueilla, selvästi eniten Tikkurilan (486) ja Aviapoliksen (292) suuralueilla. Taulukko 8. Vantaalla vuosina aloitetut asuinrakennusluvat asuntoina suuralueittain Suuralue Yhteensä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa Muiden kuin asuinrakennusten aloitukset Vuoden 2012 aikana muita kuin asuinrakennuksia alettiin rakentaa k-m2:n verran, mikä on k-m2 edellisvuoden aloitusten kerrosalamäärää vähemmän. Aloitetusta kerrosalasta liike- ja toimistorakennusten osuus oli k-m2 ( k-m2 vuonna 2011), teollisuusrakennusten k-m2 ( k-m2) ja liikenteen rakennusten osuus k-m2 ( k-m2). Muiden kuin asuinrakennusten aloituksista kolmannes oli Aviapoliksen suuralueella, runsas neljännes Hakunilan suuralueella ja vajaa neljännes Tikkurilan suuralueella. Uusia liike- ja toimistorakennuksia oli rakenteilla k-m2, varastorakennuksia k-m2, teollisuusrakennuksia k-m2, liikenteen rakennuksia k-m2 ja julkisia rakennuksia k-m2. Aloittamattomia, mutta rakennusluvan saaneita, muita kuin asuinrakennuksia oli vuodenvaihteessa k-m2:n verran, saman verran kuin vuotta aiemmin. Tästä liki kolme viidesosaa odotti aloittamista Aviapoliksen suuralueella, viidesosa Tikkurilassa ja kymmenesosa Myyrmäessä. Aloittamattomista rakennuksista lähes puolet oli liike- ja toimistorakennuksia, vajaa neljännes teollisuusrakennuksia ja viidennes varastorakennuksia. Keskeneräiset rakennukset Vuodenvaihteessa 2012/2013 Vantaalla oli aloitettuja, mutta keskeneräisiä rakennuksia kaikkiaan k-m2, mikä on k-m2 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakenteilla olevia asuntoja tästä kerrosalasta oli k-m2 eli asuntoa, 145 asuntoa enemmän kuin vuosi sitten. Keskeneräisistä asunnoista oli omakotitaloissa 275 (363 vuonna 2011), muissa erillisissä pientaloissa 132 (139), rivitaloissa 184 (165) ja kerrostaloissa ja muissa rakennuksissa (1 030). Joka kolmas rakenteilla olleista asunnoista oli Tikkurilan suuralueella, useampi kuin joka viides Aviapoliksen ja lähes joka viides Koivukylän suuralueella. Hakunilassa ja Kivistössä rakenteilla olleita asuntoja oli vähiten, alle sata kummassakin. Aloittamattomia rakennusluvan saaneita asuntoja oli vuodenvaihteessa Näistä oli neljä viidesosaa kerrostaloasuntoja. Asunnoista vajaa kolmannes oli Tikkurilassa, runsas neljännes Myyrmäessä ja vajaa viidennes Koivukylässä. Muuta kuin asuinkerrosalaa oli vuodenvaihteessa 2012/2013 rakenteilla k-m2, vajaa kerrosneliömetriä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laajennusten osuus tästä rakenteilla olleesta kerrosalasta oli 11 prosenttia. Suurin osa, 46 prosenttia, rakenteilla olleesta kerrosalasta oli Aviapoliksen suuralueella, 15 prosenttia Hakunilassa ja 13 prosenttia Tikkurilassa. Rakentamisennuste vuodelle 2013 Vuoden rakentamista ennustetaan tarkastelemalla edellisenä vuonna (2012) myönnettyjen rakennuslupien sekä edellisen vuoden aikana aloitettujen ja vuodenvaihteessa (2012/2013) keskeneräisten rakennusten ja asuntojen määrää. Uusia asuntoja valmistunee alkaneena vuonna hieman viime vuotta enemmän: uutta asuntoa. Asunnoista kerrostalojen osuus on arviolta 1 050, omakotitalojen 230, kytkettyjen pientalojen 90 ja rivitaloasuntojen 180. Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistunee alkaneena vuonna saman verran tai hieman vähemmän kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset ja varastorakennukset nielevät suuren osan valmistuvasta toimitilarakennuskerrosalasta. Toimitilarakentamisen painopiste on Kehä III:n varrella.

14 12 Aikasarjoja

15 Taulu 1. Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Vuosi Yhteensä Käyttötarkoitus rak. lkm k-m2 Asuinrak. Teollisuusrak. Liikerak. Julkiset rak. Varastorak. Muut rak. (Uudet rak.) (Uudet ja laaj.) rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m

16 Taulu 2. Valmistuneiden asuntojen lukumäärä, huoneistoala ja asuinkerrosala talotyypin mukaan Vuosi Yhteensä Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot Muut rakennukset asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m

17 15 Taulu 3. Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Vuosi Asuntoja yht. Huoneluku* kpl Huoneluku* % ,9 57,0 16, ,2 52,7 21, ,8 56,8 18, ,9 55,3 19, ,6 55,0 17, ,5 56,6 15, ,4 51,4 17, ,2 54,9 14, ,6 51,9 25, ,7 51,6 27, ,7 48,4 37, ,6 42,4 44, ,7 48,9 35, ,7 48,6 35, ,1 52,6 28, ,4 51,8 30, ,9 54,1 32, ,6 49,1 36, ,3 52,7 33, ,6 50,6 25, ,2 50,8 30, ,1 54,3 22, ,1 51,3 22, ,0 51,8 19, ,8 45,5 21, ,2 41,1 27, ,4 38,3 40, ,6 33,4 39, ,9 34,7 42, ,7 35,7 43, ,7 38,3 41, ,9 39,7 42, ,0 42,2 34, ,5 41,0 30, ,3 36,1 42, ,9 38,1 37, ,2 31,4 45, ,1 32,7 47, ,6 25,9 40, ,3 30,2 38, ,2 35,7 23, ,0 33,7 20, ,2 32,8 29,0 * keittiö lasketaan huoneeksi

18 16 Taulu 3b. Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi suuralueittain v Alue Asuntoja yhteensä Huoneluku* kpl Huoneluku* % vuosi Myyrmäen suuralue ,8 36,0 32, ,0 42,0 25, ,5 37,2 29, ,3 28,1 31, ,1 46,0 8, ,8 39,0 34, ,5 42,1 10, ,2 28,0 40,8 Kivistön suuralue ,8 94, ,9 12,3 86, ,3 88, ,9 87, ,9 89, ,6 11,1 83, ,3 23,3 53, ,8 84,2 Aviapoliksen suuralue ,4 45,6 28, ,4 35,3 45, ,7 46,9 30, ,9 28,4 15, ,3 33,2 30, ,5 37,4 11, ,5 33,4 6, ,2 30,1 14,7 Tikkurilan suuralue ,2 34,1 25, ,2 36,9 46, ,1 21,1 27, ,7 30,8 55, ,1 28,7 26, ,2 36,9 10, ,7 20,4 28, ,0 26,5 13,5 Koivukylän suuralue ,8 67, ,2 26,5 40, ,8 25,6 47, ,2 27,3 69, ,6 17,6 62, ,1 39,1 29, ,0 39,9 24, ,4 46,0 21,7 Korson suuralue ,7 38,1 35, ,2 25,7 52, ,1 24,5 74, ,3 22,2 71, ,4 14,5 84, ,1 20,0 70, ,0 39,7 49, ,6 35,6 56,8 Hakunilan suuralue ,9 89, ,3 27,4 47, ,8 65, ,5 91, ,1 73, ,0 50, ,9 24,7 32, ,4 45,5 43,2 * keittiö lasketaan huoneeksi

19 17 Taulu 4. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala Vuosi Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot ,8 113,9 82,1 61, ,7 112,4 79,9 63, ,1 114,5 79,3 60, ,2 111,5 83,0 59, ,4 111,8 77,9 56, ,8 106,1 81,9 56, ,7 105,8 75,2 55, ,0 108,8 76,8 58, ,3 105,1 77,3 57, ,5 102,1 70,3 55, ,2 103,4 78,4 55, ,8 106,9 71,9 57, ,4 107,5 72,1 59, ,1 111,8 71,8 57, ,0 111,0 78,8 58, ,0 112,2 83,6 61, ,6 116,7 83,0 61, ,8 110,2 80,7 59, ,3 116,2 86,2 61, ,7 120,0 82,5 61, ,7 121,5 85,4 58, ,4 121,9 95,7 59, ,8 117,8 93,9 60, ,9 126,3 96,8 60, ,5 129,4 90,1 59, ,5 122,4 72,8 52, ,3 121,3 79,9 54, ,7 123,5 84,9 52,6

20 18 Taulu 4 b. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala suuralueittain v Alue, Vuosi Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot Myyrmäen suuralue ,4 137,1 158,0 57, ,6 124,7 95,0 62, ,7 122,2 120,2 64, ,5 120,9 100,1 58, ,5 115,6 98,5 54, ,0 112,0 83,3 57, ,1 122,5 71,5 56, ,5 122,8 87,7 57,0 Kivistön suuralue ,4 134, ,8 134,5 130, ,6 123,9 129, ,3 144, ,0 148, ,2 157,2-49, ,1 139,1 77,7 52, ,3 122,9 95,1 - Aviapoliksen suuralue ,9 109,8 84,3 59, ,9 117,7 95,2 54, ,0 115,2 97,1 59, ,2 128,5 102,2 57, ,6 130,3 95,0 64, ,7 140,9 75,2 53, ,7 115,5-54, ,7 117,3-62,7 Tikkurilan suuralue ,3 123,1 82,9 62, ,3 118,6 88,9 69, ,3 92,4 111,3 51, ,5 112,0 80,3 65, ,2 131,9 70,4 58, ,5 120,8 73,2 51, ,2 126,6 93,7 58, ,9 133,2 80,3 46,9 Koivukylän suuralue ,2 117,3 85, ,9 111,0 88,9 55, ,8 120,6 92,4 52, ,5 122,9-58, ,1 122,8 84,5 64, ,9 107,0-54, ,3 105,8 89,5 51, ,4 129,4 88,0 54,7 Korson suuralue ,1 128,4 84,0 52, ,9 122,4 72,5 60, ,4 113,8 81, ,6 128,7 109,0 60, ,4 132, ,3 125,2 61,5 45, ,7 121,7 86,0 46, ,8 118,7 79,5 58,2 Hakunilan suuralue ,3 138,6 96, ,8 122,1 94,8 53, ,4 128,5 88,1 67, ,8 120,2 103, ,2 117,4 90, ,1 120,2 47, ,3 124,5 33,9 54, ,0 123,4 80,4 50,8

21 19 Taulu 5. Valmistuneet vuokra- ja asumisoikeusasunnot Vuosi Vuokraasunnot yhteensä Osuus koko asuntotuotannosta, % Kaupungin vuokraasunnot Osuus vuokraasuntotuotannosta, % Asumisoikeusasunnot Osuus koko asuntotuotannosta % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * * , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 93 6,8 * Lisäksi valmistui Vaskivuorentien 12 palvelutaloon 12 asuntoa

22 20 Taulu 6. Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot v Vuosi Asuntoja Huoneistoala Huoneluku* kpl Huoneluku* % yhteensä m ,6 71,4 0, ,9 58,8 11, ,4 58,7 10, ,3 38,9 27, ,0 72,0 4, ,0 53,4 9, ,3 61,8 8, ,9 71,7 3, ,8 53,4 9, ,1 66,0 7, ,8 56,1 4, ,3 68,9 8, ,3 58,6 8, ,2 60,1 3, ,9 61,4 4, ,7 61,4 6, ,2 56,4 6, ,7 77,3 5, ,5 45,1 1, ,6 56,6 6, ,3 60,3 7, ,5 61,7 8, ,3 57,7 5, ,0 43,7 17, ,1 47,2 19, ,7 47,0 27, ,1 49,7 36, ,7 35,5 14, ,8 20,6 45, ,1 35,1 29, ,6 47,7 24, ,6 50,5 18, ,2 43,8 6, ,4 40,3 4, ,3 33,8 1, ,5 12, ,4 89, ,7 9, ,2 5,8 - * keittiö lasketaan huoneeksi

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 125 871 k-m 2 1 610 asuntoa toimitilarakentaminen 45 698

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2004 13 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-289-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010. TILASTOJA 6 211 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 21 Vuonna 21 Helsinkiin valmistui poikkeuksellisen vähän uusia rakennuksia eikä valmistuneen rakennustuotannon kerrosala ole 196-luvun lopusta lähtien jäänyt

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Jenni Väliniemi-Laurson Tilastoja 2019:4 Tiedustelut Jenni Väliniemi-Laurson, p. 040 3344771 Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015 Irja Henriksson 5.4.216 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 215 Vuonna 215 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble Locus rekisteri, Kaupunkisuunnittelukeskus,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja Rakentaminen Helsingissä vuonna 27 28 9 Kuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennustyöt Helsingissä vuosina 1992-27, (liukuva vuosisumma) 1 k-m 2 Myönnetyt

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 29 Talonrakentaminen Helsingissä väheni vuoden 29 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen kohdistui toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy Asuntotuotantokysely Syksy 15.10. 1. Yleiskuva positiivinen Arviot vapaarahoitteisen omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen tämänvuotisista aloituksista ovat laskeneet hieman viime kyselyistä. Aloitusten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2019-2045 Osa-alueittainen ennuste 2019-2028 Harri Sinkko Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sami Lievonen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Kesä 2019 1. Yleiskuva Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon tämänvuotisista aloituksista ovat nousseet viime kyselyistä. Syynä tähän on sijoittajakysynnän

Lisätiedot

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN 29 TIETOKESKUS tilastoja 12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 28 Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 28, mutta jo vuoden kolmannella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2018 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne jatkuu todella hyvänä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010 syyskuu, 3. vuosineljännes Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia syyskuussa Vuoden 2010 syyskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi runsaat 4 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 joulukuu, 4. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot