Rakentaminen Vantaalla 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaminen Vantaalla 2011"

Transkriptio

1 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta

2 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy Vantaan kaupungin paino Rakentaminen Vantaalla B4 :2012/ ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN

3 Sisällysluettelo Rakentaminen Vantaalla... 3 Aikasarjoja Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Valmistuneiden asuntojen lukumäärä, huoneistoala ja asuinkerrosala talotyypin mukaan Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi b Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi, suuralueittain Valmistuneiden asuntojen keskipinta-alat h-m b Valmistuneiden asuntojen keskipinta-alat suuralueittain Valmistuneet vuokra- ja asumisoikeusasunnot Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Rakennustuotanto suuralueittain ja kaupunginosittain Valmistuneet rakennushankkeet talotyypin ja käyttötarkoituksen mukaan a Valmistuneet rakennushankkeet, laajennukset ym Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan Valmistuneet vuokratalot b Valmistuneeet kaupungin vuokratalot Valmistuneet korkotuella lainoitetut vuokratalot Valmistuneet asumisoikeustalot Myönnetyt rakennusluvat käyttötarkoituksen mukaan a Myönnetyt rakennusluvat, laajennukset ym Aloitetut rakennushankkeet käyttötarkoituksen mukaan a Aloitetut rakennushankkeet, laajennukset ym Rakennus- ja asuntokanta suuralueittain ja kaupunginosittain Käyttötarkoituksen mukaan Vuokratalot Asumisoikeustalot Suuraluekartta

4 Saatteeksi Rakentaminen Vantaalla vuonna 2011 on vuosittain julkaistu tilastokirja, johon on koottu Facta-kuntarekisteristä edellisen vuoden rakentamista koskevat tärkeimmät tilastot: myönnetyt rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet rakennukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain. Valmistuneet asuinrakennukset on tässä esitetty huoneisto-, rahoitus- ja hallintamuodon mukaan. Tilastokirjan alkuun on lisäksi koottu aikasarjoja tärkeimmiksi katsotuista tilastoista ja sen lopussa on esitetty Vantaan rakennus- ja asuntokanta 1.1. kaupunginosittain rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan sekä vuokratalo- ja asumisoikeustalokanta omina taulukoinaan. Rakentaminen Vantaalla vuonna tilastokirjan on koonnut rekisterisihteeri Jaana Calenius. Kirjasta on otettu virkakäyttöön pienehkö painos, mutta se on jokaisen halukkaan luettavissa osoitteessa kohdassa julkaisut. Tiedustelut puh (Jaana Calenius), jaana.k.calenius(at)vantaa.fi. Vantaalla Hannu Kyttälä tietopalvelupäällikkö tietopalvelu

5 Rakentaminen Vantaalla vuonna Vantaalle rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan k-m 2, mikä on k-m 2 (72%) enemmän kuin vuonna 2010, mutta k-m 2 vähemmän kuin vuonna Syntyneestä kerrosalasta lähes kolme viidennestä, k-m 2, valmistui asuinrakennuksiin ja loput, k-m 2, toimitiloihin ja muihin rakennuksiin. Asuinkerrosalaa rakennettiin nyt k-m 2 (56%) enemmän ja toimitilaa taas kaksikertainen määrä vuonna 2010 valmistuneeseen kerrosalaan verrattuna. Vuonna 2011 asuntorakentaminen vilkastui huomattavasti ja asetettu asuntorakentamistavoite ylitettiin Uusia asuntoja valmistui vuoden 2011 aikana 2 132, yli 800 enemmän kuin vuonna Asunnoista 8 syntyi olemassa olevien rakennusten laajennusten tai muiden asuntoja tuottaneiden muutostöiden seurauksena. Vantaan tavoitteena on ollut kaikkiaan asunnon valmistuminen vuosittain. Tavoite on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana saavutettu viime vuotta ennen vain vuosina 2003 ja Kuluneen 10 vuoden aikana asuntoja on valmistunut vuosittain keskimäärin 1 640, reilu kolme neljännestä tavoitteeksi asetetusta asunnosta. Taulukko 1. Vantaalle vuosittain valmistuneet asunnot talotyypin mukaan Asunnon talotyyppi Asunnot yhteensä Erilliset pientaloasunnot 1), josta omakotitalot Rivitaloasunnot Kerrostaloasunnot ja muut ) Pientaloasuntojen 3) osuus, % 47, ,2 49,4 47,4 51,6 57,3 40,7 38,3 30,5 27,5 Uusista asunnoista 73 prosenttia rakennettiin kerrostaloihin, 13 prosenttia omakotitaloihin, 8 prosenttia muihin erillisiin pientaloasuntoihin (paritalot ja kytketyt pientalot) ja 7 prosenttia rivitaloihin. Pientaloasuntojen, so. omakotitalojen, muiden erillisten pientaloasuntojen ja rivitaloasuntojen, osuus uudisrakentamisesta pieneni vajaaseen 28 prosenttiin. Omakotitaloja valmistui puolen sataa edellistä vuotta enemmän ja noin 60 vähemmän kuin edellisinä kymmenenä vuotena keskimäärin. Kerrostaloasuntoja sitä vastoin valmistui vuonna 2011 yli 580 enemmän kuin vuonna 2010 ja eniten sitten vuoden Rivitaloasuntoja valmistui vuonna 2011 viitisen kymmentä enemmän kuin edellisenä (kts. alaviite 2) vuonna ja muita erillisiä pientaloasuntoja lähes kaksinkertainen määrä edellisen vuoden tuotantoon verrattuna. Valtion tukemia asuntoja useampi kuin kolme viidestä, tavoitteet saavutettiin Näistä 333 toteutettiin pitkällä korkotuella ja 451 lyhyellä korkotuella (ns. välimalli). Kaupungin rakennuttamia vuokra-asuntoja oli 149, jotka kaikki toteutettiin pitkällä korkotuella. Vuokra-asuntoja rakennettiin kaikille suuralueille. Asunnoista runsas kolmannes rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle ja toinen runsas kolmannes Myyrmäen suuralueelle. Vuonna 2010 vuokra-asuntoja valmistui 566, joista 182 oli kaupungin rakennuttamia. Myös asumisoikeusasuntoja rakennettiin jälleen Vantaalle. Niitä valmistui vuoden 2011 aikana kaikkiaan 167, mikä on 54 vähemmän kuin vuonna Asumisoikeusasunnot pystytettiin Tikkurilan ja Koivukylän suuralueille. Vuoden 2011 aikana Vantaalle rakennettiin kaikkiaan vapaarahoitteista asuntoa eli 652 enemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntostrategiassa tavoitteeksi asetettu tuhannen omistusasunnon vuositavoite toteutui, samoin vuokra-asuntotavoite. Vuonna 2011 valmistuneista asunnoista 37 prosenttia (784 kpl) oli valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja. 1) Erilliset pientaloasunnot koostuu a) omakotitaloista ja b) kytketyistä pientaloasunnoista (esim. paritaloasunnoista) 2) Lukuun sisältyy 25 rivitalomaisesti rakennettua senioriasuntoa 3) Pientaloasuntoja ovat omakotitalot, kytketyt pientaloasunnot ja rivitaloasunnot.

6 Taulukko 2. Vantaalle vuosittain valmistuneet asunnot hallintamuodon mukaan Asunnon hallintamuoto Asunnot yhteensä Vuokra-asunnot, ) ) joista kaupungin vapaarahoitteiset Asumisoikeusasunnot Vapaarahoitt. asunnot ) Ei sisällä kahtakymmentä yhtä yllä tekstissä mainittua rekisterissä asuntolapaikaksi luokiteltua "asuntoa". Ne eivät ole myöskään mukana asuntojen kokonaismäärässä. 2) Sisältää 61 asuntolapaikaksi luokiteltua "asuntoa". Asuntojen keskipinta-alojen lasku ohi? Vuonna 2011 valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli vain 70,2 h-m 2, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Valmistuneet kerrostaloasunnot olivat keskikooltaan 55 h-m 2, rivitaloasunnot 80 h-m 2, paritaloasunnot 85 h-m 2 ja omakotiasunnot 143 h-m 2. Kerrostaloasunnoissa keskipinta-ala oli nyt 2, rivitaloasunnoissa 7, paritaloasunnoissa 10 ja omakotitaloissa 2 h-m 2 suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta kuitenkin vielä alempi kuin sitä edeltävinä vuosina. Suuralueittain asuntojen keskikoko vaihteli suurestikin: omakotitaloista keskipinta-alaltaan suurimmat valmistuivat Kivistön (153 h-m 2 ) suuralueelle, paritaloista ja muista kytketyistä pientaloista Myyrmäen ja Tikkurilan (107 h-m 2 ) suuralueille, rivitaloasunnoista (94 h-m 2 ) ja kerrostaloasunnoista (58 h-m 2 ) Tikkurilan suuralueelle. Omakotitaloista keskipinta-alaltaan pienimmät (135 h-m 2 ) valmistuivat Korsoon, muista erillisistä pientaloasunnoista (72 h-m 2 ) Koivukylään, rivitaloasunnoista (34 h-m 2 ) Hakunilaan ja kerrostaloasunnoista (47 h-m 2 ) Korsoon. Asuntorakentaminen lisääntyi kaikilla suuralueilla, erityisesti Myyrmäessä, Kivistössä ja Koivukylässä Asuntorakentaminen on keskittynyt viime vuosina pääradan varteen ja Keski-Vantaalle. Vuoden 2011 aikana asuntoja rakennettiin eniten Aviapoliksen ja Myyrmäen suuralueille. Aviapoliksen osuus valmistuneista asunnoista oli 29 prosenttia ja Myyrmäen 24. Tikkurilaan valmistuneiden asuntojen osuus oli 17, Koivukylään 14, Korsoon 7, Kivistöön 6 ja Hakunilaan vain 4 prosenttia. Kerrostaloasunnoista suurin osa valmistui Aviapoliksen suuralueelle Kaksi viidesosaa vuoden 2011 aikana Vantaalle valmistuneista kerrostaloasunnoista pystytettiin Aviapoliksen suuralueelle. Myyrmäen osuus valmistuneista kerrostaloasunnoista oli vajaa kolmannes ja Tikkurilan vajaa viidennes. Kaupunginosista eniten kerrostaloasuntoja valmistui Veromieheen (303), Martinlaaksoon (244), ja Pakkalaan (228 kpl). Vuonna 2011 omakotitaloja pystytettiin Vantaan kaikille suuralueille, tänäkin vuonna eniten Korsoon, jonne valmistui joka neljäs Vantaalle vuonna 2011 rakennettu omakotitalo. Kaupunginosista omakotitaloja rakennettiin eniten Nikinmäkeen (35), Kivistöön (33) ja Ilolaan (28). Muista erillisistä pientaloista (paritalot, kytketyt pientalot) lähes kolmasosa tehtiin Koivukylän suuralueelle. Kaupunginosista kytkettyjen pientaloasuntojen rakentajien suosiossa oli Ilolan kaupunginosa, jonne niitä rakennettiin 48 kappaletta. Rivitaloasuntojen rakentaminen on hiipunut 2000-luvun alkuvuosista, jolloin niitä valmistui vuosittain Vuonna 2011 rivitaloasuntoja valmistui kaikkiaan 123 kpl, eniten Koivukylän suuralueelle. Aviapoliksen suuralueelle niitä ei rakennettu lainkaan. Aviapoliksen (97%) ja Myyrmäen (75%) suuralueilla kerrostaloasuntojen osuus alueen uudisasunnoista oli suuralueista suurin. Vuosien aikana Vantaalle on valmistunut uutta asuntoa eli keskimäärin asuntoa vuosittain. Valmistuneista asunnoista on kerrostaloissa 58 prosenttia, rivitaloissa 12 prosenttia, omakotitaloissa 20 prosenttia ja muissa erillisissä pientaloissa 10 prosenttia. Vuosina valmistuneista asunnoista 33 prosenttia on sijoittunut Aviapoliksen suuralueelle, 15 prosenttia niin Myyrmäen, Tikkurilan kuin Korsonkin suuralueelle, 12 prosenttia Koivukylään ja loput Hakunilaan ja Kivistöön. Kerrostaloasunnoista 42 prosenttia on rakennettu Aviapolikseen ja 20 prosenttia Myyrmäkeen, rivitaloasunnoista 39 prosenttia Aviapolikseen ja 15 prosenttia Tikkurilaan, muista erillisistä pientaloasunnoista 28 prosenttia Korsoon ja 21 prosenttia Aviapolikseen sekä omakotitaloista 28 prosenttia Korsoon ja 19 prosenttia Koivukylään

7 Taulukko 3. Vantaalle vuosina valmistuneet asunnot suuralueittain talotyypin mukaan Suuralue, Yht. talotyyppi Myyrmäki Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Kivistö Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Aviapolis Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Tikkurila Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Koivukylä Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Korso Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Hakunila Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym ) 185 Vantaa Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym ) ) Sisältää 25 rivitalomaisesti rakennettua senioriasuntoa

8 6 Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana asuntojen rakentamistahti on ollut vähäisempi, keskimäärin asuntoa vuosittain. Kerros- ja pientalorakentamisen suhde (62/38%) on ollut kerrostalovoittoisempi viiden viime vuoden aikana. Vuosina valmistuneista kerrostaloasunnoista 32 prosenttia on rakennettu Aviapolikseen, 24 prosenttia Myyrmäkeen, 19 prosenttia Tikkurilaan ja 8 prosenttia Koivukylään. Rivitaloasunnoista Hakunilaan on valmistunut 25 prosenttia ja 21 prosenttia Myyrmäkeen, muista erillisistä pientaloista 28 prosenttia Korsoon ja 22 prosenttia Koivukylään. Vantaalle rakennetuista omakotitaloista 31 prosenttia on pystytetty Korsoon ja 19 prosenttia Koivukylään. Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui vuonna 2011 kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2010 Vuoden 2011 aikana Vantaalle valmistui k-m 2 muuta kuin asuinkerrosalaa, mikä on k-m 2 enemmän kuin vuonna Tästä uudesta kerrosalasta lähes kaikki rakennettiin uudisrakennuksiin, vain seitsemäsosa oli olemassa olevien rakennusten laajennuksia. Uudisrakennusten kerrosalasta lähes puolet tehtiin liike- ja toimistorakennuksiin ja runsas neljännes varastorakennuksiin. Olemassa olevien toimitilojen laajennuksiin rakennetusta kerrosalasta kaksi kolmasosaa oli liike- ja toimistorakennusten laajennuksia ja lähes viidennes liikenteen rakennusten laajennuksia. Taulukko 4. Vantaalle vuosina valmistunut kerrosala (k-m 2 ) käyttötarkoituksen mukaan Rakennuksen käyttötarkoitus Kaikki rakennukset Asuinrakennukset yht Muut rakennukset yht Liike- ja toimistoraken Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Liikenteen rakennukset Muut rakennukset Lukumääräisesti uusia muita kuin asuinrakennuksia valmistui 38 kpl 4), parisen kymmentä vähemmän kuin vuonna Laajennuksia tehtiin 19 rakennukseen. Uusien rakennusten keskimääräinen kerrosala oli k-m 2 eli k-m 2 suurempi kuin vuonna Tilavuutta uusissa toimitilarakennuksissa oli keskimäärin m 3, yli kuutiota enemmän kuin vuotta aiemmin. Laajennusten keskikoko oli 970 k-m 2 ja m 3. Vuosien aikana Vantaalle on rakennettu muita kuin asunrakennuksia kaikkiaan 1,98 miljoonaa k-m 2, josta runsas kolmannes liike- ja toimistorakennuksia, neljännes varastorakennuksia ja loppu reilu kolmannes jaettuna liikenteen, teollisuuden ja julkisiin rakennuksiin. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana julkisten rakennusten osuus rakentamisesta on vähentynyt ja liikenteen rakennusten osuus kasvanut. Toimitilojen rakentamisesta lähes kolme viidesosaa Aviapoliksen suuralueella Vuosien aikana 58 prosenttia kaikesta Vantaalle valmistuneesta muusta kuin asuinkerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana osuus on ollut suurempi, 63 prosenttia. Vuonna 2011 Aviapoliksen osuus oli puolet. Tikkurilan suuralue on ollut toiseksi suosituin toimitilojen rakentamisalue: sinne on sijoittunut kuitenkin vain 16 prosenttia vuosien toimitilarakentamisesta. Vuonna 2011 Tikkurilan osuus oli 13 prosenttia. Myyrmäen suuralueen osuus vuosien toimitilarakentamisesta on ollut 11 prosenttia, vuonna 2011 se oli suurempi, 23 prosenttia. Muista suuralueista Kivistön osuus on vuosien aikana ollut 5 prosenttia, vuonna 2011 se oli 8 prosenttia sekä Hakunilan 4 prosenttia sekä koko jaksolla että vuonna Koivukylän ja Korson suuralueiden osuus on koko jaksolla 3 prosenttia, mutta vuonna 2011 se oli vain prosentin verran. Valmistuneista liike- ja toimistorakennuksista Aviapoliksen osuus oli vuosien aikana 66, Myyrmäen 13 ja Tikkurilan 17 prosenttia. Liikenteen rakennuksissa Aviapoliksen osuus oli peräti 82 prosenttia ja Myyrmäen 8 prosenttia. Julkisista rakennuksista Tikkurilan osuus oli 26 prosenttia ja Aviapoliksen 23 prosenttia. Teollisuuden rakennuksista Aviapolikseen rakennettiin 42 prosenttia, Myyrmäkeen 20 prosenttia ja Kivistöön 16 prosenttia. Varastorakennuksista Aviapolikseen valmistui 66 prosenttia ja Tikkurilaan 17 prosenttia. 4) Tähän lukuun ja tässä kappaleessa laskettuihin lukuihin ei lueta luokkaa muut rakennukset, joihin kuuluvat mm. pihavarastot, jätekatokset, autotallit jne.

9 Taulukko 5. Vantaalle vuosina valmistunut muu kuin asuinkerrosala (k-m 2 ) suuralueittain (sisältää myös laajennukset) Suuralue ja rakennuksenkäyttötarkoitus Myyrmäki, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Kivistö, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Aviapolis, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset ) Tikkurila, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Koivukylä, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Korso, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Hakunila, yhteensä Liike- ja toimistorakenn ) Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Vantaa, yhteensä Liike- ja toimistorakenn ) Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset ) Sisältää k-m 2 :n suuruisen seniorikohteen 7

10 8 Vuonna 2011 myönnetyt rakennusluvat ja rakentamisen aloitukset sekä keskeneräiset rakennukset vuoden 2011 lopussa Vuonna 2011 rakennuslupia myönnettiin kerrosaloissa mitattuna k-m 2 enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kerrosala kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna k-m 2 :llä. Myönnetyt asuinrakennusluvat Rakennusluvan sai vuoden 2011 aikana kaikkiaan 394 uutta asuinrakennusta ja 52 muuta uutta rakennusta (tähän lukumäärään ei ole laskettu kohdassa muut rakennukset olevia rakennuksia, (kts. sivun 4 alaviite). Olemassa olevien rakennusten laajennuslupia myönnettiin 97 asuinrakennukselle ja 29 muulle rakennukselle. Taulukko 6. Vantaalla vv rakentamiseen myönnetyt rakennusluvat rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan (k-m 2 ), asuinrakennusten luvat myös asuntoina talotyypin mukaan 1) Rakennuksen käyttötarkoitus Kaikki rakennukset yhteensä Asuinrakennukset yhteensä Omakoti- ja paritaloas., lkm Rivitaloasunnot, lkm Kerrostaloasunnot, lkm Muut rakennukset yhteensä Liike- ja toimistorakenn Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Liikenteen rakennukset Muut rakennukset ) Rivi "kerrostaloasunnot" sisältää myös muissa kuin asuinrakennuksissa sijaitsevat asunnot Uusia asuntoja myönnetyillä luvilla voidaan rakentaa eli 98 enemmän kuin vuoden 2010 aikana myönnetyillä rakennusluvilla. Kerrostaloasuntojen rakentamiseen tarkoitettuihin lupiin sisältyy nyt 39 asuntoa enemmän kuin vuonna Rivitaloasuntojen rakentamiseen tarkoitetuissa rakennusluvissa niitä on 91 enemmän. Omakotitalojen rakentamiseen lupia myönnettiin 15 asuntoon enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden erillisten pientaloasuntojen luvissa asuntoja oli nyt 47 vähemmän kuin vuonna Vuonna 2011 myönnetyillä asuinrakennusten luvilla tehtävistä uudisasunnoista 38 prosenttia rakennetaan Tikkurilan suuralueelle, 22 prosenttia Koivukylän, 12 prosenttia Myyrmäen, 8 prosenttia Hakunilan, 6 prosenttia Kivistön, 5 prosenttia Aviapoliksen ja 3 prosenttia Korson suuralueelle. Vuosien aikana asuntojen rakentamiseen on myönnetty lupia eniten Aviapoliksen suuralueelle, 31 prosenttia kaikista luvissa olleista asunnoista. Tikkurilan suuralueen osuus on ollut 18 prosenttia, Myyrmäen 15, Koivukylän 14, Korson 13 ja sekä Hakunilan että Kivistön osuus 5 prosenttia. Asuntorakentamisen painopiste siirtymässä pääradan varteen Taulukko 7. Vantaalla vv rakentamiseen myönnetyt asuinrakennusluvat asuntoina suuralueittain Suuralue Yhteensä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa

11 9 Myönnettyjen asuntorakennuslupien sisältämien asuntojen määrä kasvoi vuonna 2011 Myyrmäen, Kivistön, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla. Tikkurilassa kasvua oli eniten (226 asuntoa). Aviapoliksessa asuntojen vähennys myönnetyissä luvissa oli 142 ja Korsossa 87 asuntoa. Enemmistö eli 62 prosenttia myönnettyihin rakennuslupiin sisältyvistä asunnoista valmistuu aikanaan kerrostaloihin ja 18 prosenttia omakotitaloihin. Yli puolet kerrostaloasunnoista aiotaan rakentaa Tikkurilan suuralueelle, neljännes Koivukylän suuralueelle ja runsas kymmenesosa Myyrmäen suuralueelle. Kivistön suuralueelle ei vuoden 2011 aikana myönnetty lupia kerrostaloasuntojen rakentamiseksi. Rivitaloasuntoja rakennetaan kaikille suuralueille, eniten Tikkurilaan. Muita erillisiä pientaloja tehdään myös kaikille suuralueille, muita enemmän Korsoon. Omakotitaloista useampi kuin joka viides sijoittuu Kivistön suuralueelle, joka viides Korsoon ja lähes joka viides Koivukylään. Asuntorakennuslupia kerrostaloasuntojen lukumäärällä mitattuna myönnettiin kaupunginosista eniten Tikkurilaan (191), Koivukylään (119) ja Hiekkaharjuun (115). Eniten lupia omakotitalojen rakentamiseksi haettiin Kivistöön (44), Nikinmäkeen (26), Kuninkaanmäkeen (20) ja Ilolaan (20). Luvat muiden kuin asuinrakennusten rakentamiseksi Runsas kaksi viidesosaa ( k-m 2 ) muihin kuin asuinrakennuksiin vuonna 2011 rakennusluvilla myönnetystä kerrosalasta tullaan rakentamaan Aviapoliksen suuralueelle, viidesosa ( k-m 2 ) Tikkurilaan ja kuudesosa sekä Myyrmäkeen ( k-m 2 ) että Hakunilaan ( k-m 2 ). Kivistön, Koivukylän ja Korson suuralueille näitä rakennuslupia myönnettiin edelleen varsin vähän, kaikille kolmelle yhteensä k-m 2, mikä on vain 4 prosenttia kaikista Vantaalle vuonna 2011 myönnetyissä luvissa olleesta kerrosalasta. Lähes kaksi viidesosaa muiden kuin asuinrakennusten rakentamiseksi myönnetystä kerrosalasta tehdään liike- ja toimistorakennuksiin, vajaa kolmannes varastorakennuksiin ja viidennes teollisuusrakennuksiin. Aloitetut rakennustyöt: vain runsas uutta asuntoa rakenteille Uusia rakennuskohteita ja vanhojen laajennuksia aloitettiin vuonna 2011 kaikkiaan k-m 2 :n verran, mikä on k-m 2 vähemmän kuin vuonna Asuinrakennusten osuus aloituksista oli k-m 2 ( k-m 2 v. 2010), mikä tarkoittaa uuden asunnon rakentamisen aloittamista. Tämä on 396 asuntoa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitukset lisääntyivät vain Koivukylän ja Hakunilan suuralueilla, muilla vähenivät. Tikkurilan suuralueella eniten asuntojen aloituksia Aloitetuista asunnoista 885 on kerrostaloissa, 269 omakotitaloissa, 111 muissa erillisissä pientaloissa ja 152 rivitaloissa. Aloitusten määrä asuntoina laskettuna väheni rivitaloasuntoja lukuun ottamatta muissa talotyyppiluokissa, eniten kerrostaloasunnoissa. Vuoden 2011 aikana aloitetuista asunnoista 30 prosenttia sijaitsee Tikkurilan, 27 prosenttia Koivukylän, 11 prosenttia Myyrmäen, 10 prosenttia Aviapoliksen, 8 prosenttia Hakunilan ja 7 prosenttia sekä Korson että Kivistön Hakunilan suuralueella. Vuosien aikana eniten asuntojen aloituksia on ollut Aviapoliksen suuralueella, 32 prosenttia kaikista asuntojen aloituksista Vantaalla. Tikkurilan osuus on ollut 17 prosenttia. Aloitetuista omakotitaloasunnoista valmistuu aikanaan Kivistön suuralueelle 23 prosenttia, Korsoon ja Koivukylään kumpaankin 18 prosenttia. Erillisiä pientaloja on rakenteilla eniten, 38 prosenttia kaikista, Korson suuralueella. Rivitaloja on rakenteilla Aviapoliksen suuraluetta lukuun ottamatta kaikilla suuralueilla, eniten Tikkurilassa. Kerrostaloasuntoja on rakenteilla Kivistöä ja Korsoa lukuun ottamatta kaikilla suuralueilla, selvästi eniten Tikkurilan (342) ja Koivukylän (289) suuralueilla. Taulukko 8. Vantaalla vv aloitetut asuinrakennusluvat asuntoina suuralueittain Suuralue Yhteensä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa

12 10 Muiden kuin asuinrakennusten aloitukset Vuoden 2011 aikana muita kuin asuinrakennuksia alettiin rakentaa k-m 2 :n verran, mikä on k-m 2 edellisvuoden aloitusten kerrosalamäärää enemmän. Varastorakennusten osuus oli tästä k-m 2 ( k-m 2 vuonna 2010), liike- ja toimistorakennusten k-m 2 ( k-m 2 ) ja teollisuusrakennusten k-m 2 ( k-m 2 ). Liikenteen rakennusten aloituksia oli nyt selvästi edellistä vuotta enemmän, k-m 2 (5 200 k-m 2 ). Muiden kuin asuinrakennusten aloituksista kolme viidesosaa oli Aviapoliksen suuralueella ja vajaa viidesosa Tikkurilan suuralueella. Keskeneräiset rakennukset Vuodenvaihteessa 2011/2012 Vantaalla oli aloitettuja, mutta keskeneräisiä rakennuksia kaikkiaan k-m 2, mikä on likimain sama määrä kuin vuotta aiemmin. Rakenteilla olevia asuntoja tästä kerrosalasta oli k-m 2 eli asuntoa, 730 asuntoa vähemmän kuin vuosi sitten. Keskeneräisiä asuntoja oli omakotitaloissa 363 (370 vuonna 2010), muissa erillisissä pientaloissa 139 (201), rivitaloissa 165 (143) ja kerrostaloissa ja muissa rakennuksissa (1 645). Lähes joka kolmas rakenteilla olleista asunnoista oli Tikkurilan suuralueella ja lähes joka neljäs Koivukylässä. Aloittamattomia rakennusluvan saaneita asuntoja oli vuodenvaihteessa Näistä oli neljä viidestä kerrostaloasuntoja. Asunnoista yli kolmannes oli Tikkurilassa, runsas neljännes Koivukylässä ja viidesosa Aviapoliksessa. Muuta kuin asuinkerrosalaa oli vuodenvaihteessa 2011/2012 rakenteilla k-m 2, noin kerrosneliömetriä enemmän kuin vuotta aiemmin. Laajennus- ten osuus tästä rakenteilla olleesta kerrosalasta oli alle 10 prosenttia. Suurin osa, 43 prosenttia, rakenteilla olleesta kerrosalasta oli Aviapoliksen suuralueella, vajaa viidennes Tikkurilassa ja kymmenesosa Myyrmäessä. Uusia liike- ja toimistorakennuksia oli rakenteilla k-m 2, varastorakennuksia k-m 2, teollisuusrakennuksia k-m 2, liikenteen rakennuksia k-m 2 ja julkisia rakennuksia k-m 2. Aloittamattomia, mutta rakennusluvan saaneita, muita kuin asuinrakennuksia oli vuodenvaihteessa k- m 2 :n verran. Tästä yli puolet odotti aloittamista Aviapoliksen suuralueella, vajaa viidennes Hakunilassa ja kuudesosa Tikkurilassa. Aloittamattomista rakennuksista reilu kaksi viidesosaa oli liike- ja toimistorakennuksia ja yli kolmannes oli teollisuusrakennuksia. Rakentamisennuste vuodelle 2012 Vuoden rakentamista ennustetaan tarkastelemalla edellisenä vuonna myönnettyjen rakennuslupien sekä edellisen vuoden aikana aloitettujen ja vuodenvaihteessa keskeneräisten rakennusten ja asuntojen määrää. Uusia asuntoja rakennettaneen alkaneena vuonna viime vuotta vähemmän: vuonna 2012 Vantaalle valmistunee noin uutta asuntoa. Asunnoista kerrostalojen osuus on arviolta 850, omakotitalojen 270, kytkettyjen pientalojen 120 ja rivitaloasuntojen 160. Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistunee alkaneena vuonna saman verran kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset ja varastorakennukset nielevät suuren osan valmistuvasta toimitilarakennuskerrosalasta. Toimitilarakentamisen painopiste on Kehä III:n varrella.

13 11 Aikasarjoja

14 12 Taulu 1 RAKENNUSTUOTANTO KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN Vuosi Yhteensä Käyttötarkoitus rak. lkm k-m2 Teollisuusrak. Liikerak. Julkiset rak. Varastorak. Muut rak. Asuinrak. (Uudet rak.)(uudet ja laaj.) rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m

15 13 Taulu 2 VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ, HUONEISTOALA JA ASUINKERROSALA TALOTYYPIN MUKAAN Vuosi Yhteensä Erilliset Rivitalot Kerrostalot Muut pientalot rakennukset asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m

16 14 Taulu 3 VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN HUONEISTOTYYPPI Alue Asuntoja Huoneluku* Huoneluku* vuosi yhteensä kpl % Myyrmäen suuralue ,8 32,5 48, ,8 36,0 32, ,0 42,0 25, ,5 37,2 29, ,3 28,1 31, ,1 46,0 8, ,8 39,0 34, ,5 42,1 10,3 Kivistön suuralue ,9 91, ,8 94, ,9 12,3 86, ,3 88, ,9 87, ,9 89, ,6 11,1 83, ,3 23,3 53,4 Aviapoliksen suuralue ,5 46,4 28, ,4 45,6 28, ,4 35,3 45, ,7 46,9 30, ,9 28,4 15, ,3 33,2 30, ,5 37,4 11, ,5 33,4 6,2 Tikkurilan suuralue ,0 36,4 40, ,2 34,1 25, ,2 36,9 46, ,1 21,1 27, ,7 30,8 55, ,1 28,7 26, ,2 36,9 10, ,7 20,4 28,6 Koivukylän suuralue ,3 25,6 70, ,8 67, ,2 26,5 40, ,8 25,6 47, ,2 27,3 69, ,6 17,6 62, ,1 39,1 29, ,0 39,9 24,1 Korson suuralue ,4 44,2 29, ,8 16,5 57, ,7 38,1 35, ,2 25,7 52, ,1 24,5 74, ,3 22,2 71, ,4 14,5 84, ,1 20,0 70, ,0 39,7 49,3 Hakunilan suuralue ,2 27,5 70, ,9 89, ,3 27,4 47, ,8 65, ,5 91, ,1 73, ,0 50, ,9 24,7 32,5 * keittiö lasketaan huoneeksi

17 15 Taulu 3 b VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN HUONEISTOTYYPPI SUURALUEITTAIN V Alue AsuntojaHuoneluku* Huoneluku* kpl % vuosi yhteensä Myyrmäen suuralue ,8 32,5 48, ,8 36,0 32, ,0 42,0 25, ,5 37,2 29, ,3 28,1 31, ,1 46,0 8, ,8 39,0 34, ,5 42,1 10,3 Kivistön suuralue ,9 91, ,8 94, ,9 12,3 86, ,3 88, ,9 87, ,9 89, ,6 11,1 83, ,3 23,3 53,4 Aviapoliksen suuralue ,5 46,4 28, ,4 45,6 28, ,4 35,3 45, ,7 46,9 30, ,9 28,4 15, ,3 33,2 30, ,5 37,4 11, ,5 33,4 6,2 Tikkurilan suuralue ,0 36,4 40, ,2 34,1 25, ,2 36,9 46, ,1 21,1 27, ,7 30,8 55, ,1 28,7 26, ,2 36,9 10, ,7 20,4 28,6 Koivukylän suuralue ,3 25,6 70, ,8 67, ,2 26,5 40, ,8 25,6 47, ,2 27,3 69, ,6 17,6 62, ,1 39,1 29, ,0 39,9 24,1 Korson suuralue ,4 44,2 29, ,8 16,5 57, ,7 38,1 35, ,2 25,7 52, ,1 24,5 74, ,3 22,2 71, ,4 14,5 84, ,1 20,0 70, ,0 39,7 49,3 Hakunilan suuralue ,2 27,5 70, ,9 89, ,3 27,4 47, ,8 65, ,5 91, ,1 73, ,0 50, ,9 24,7 32,5 * keittiö lasketaan huoneeksi

18 16 Taulu 4 VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN KESKIPINTA-ALA Vuosi Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot ,8 113,9 82,1 61, ,7 112,4 79,9 63, ,1 114,5 79,3 60, ,2 111,5 83,0 59, ,4 111,8 77,9 56, ,8 106,1 81,9 56, ,7 105,8 75,2 55, ,0 108,8 76,8 58, ,3 105,1 77,3 57, ,5 102,1 70,3 55, ,2 103,4 78,4 55, ,8 106,9 71,9 57, ,4 107,5 72,1 59, ,1 111,8 71,8 57, ,0 111,0 78,8 58, ,0 112,2 83,6 61, ,6 116,7 83,0 61, ,8 110,2 80,7 59, ,3 116,2 86,2 61, ,7 120,0 82,5 61, ,7 121,5 85,4 58, ,4 121,9 95,7 59, ,8 117,8 93,9 60, ,9 126,3 96,8 60, ,5 129,4 90,1 59, ,5 122,4 72,8 52, ,3 121,3 79,9 54,9

19 17 Taulu 4 b VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN KESKIPINTA-ALA SUURALUEITTAIN V Alue Vuosi Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot Myyrmäen suuralue ,0 130,3 84,4 63, ,4 137,1 158,0 57, ,6 124,7 95,0 62, ,7 122,2 120,2 64, ,5 120,9 100,1 58, ,5 115,6 98,5 54, ,0 112,0 83,3 57, ,1 122,5 71,5 56,6 Kivistön suuralue ,0 121, ,4 134, ,8 134,5 130, ,6 123,9 129, ,3 144, ,0 148, ,2 157,2-49, ,1 139,1 77,7 52,4 Aviapoliksen suuralue ,0 102,5 82,2 61, ,9 109,8 84,3 59, ,9 117,7 95,2 54, ,0 115,2 97,1 59, ,2 128,5 102,2 57, ,6 130,3 95,0 64, ,7 140,9 75,2 53, ,7 115,5-54,0 Tikkurilan suuralue ,8 127,4 95,6 66, ,3 123,1 82,9 62, ,3 118,6 88,9 69, ,3 92,4 111,3 51, ,5 112,0 80,3 65, ,2 131,9 70,4 58, ,5 120,8 73,2 51, ,2 126,6 93,7 58,1 Koivukylän suuralue ,2 121,4 73,7 43, ,2 117,3 85, ,9 111,0 88,9 55, ,8 120,6 92,4 52, ,5 122,9-58, ,1 122,8 84,5 64, ,9 107,0-54, ,3 105,8 89,5 51,2 Korson suuralue ,4 123,1 83,6 53, ,1 128,4 84,0 52, ,9 122,4 72,5 60, ,4 113,8 81, ,6 128,7 109,0 60, ,4 132, ,3 125,2 61,5 45, ,7 121,7 86,0 46,6 Hakunilan suuralue ,3 127,8 76, ,3 138,6 96, ,8 122,1 94,8 53, ,4 128,5 88,1 67, ,8 120,2 103, ,2 117,4 90, ,1 120,2 47, ,3 124,5 33,9 54,0

20 18 Taulu 5 VALMISTUNEET VUOKRA- JA ASUMISOIKEUSASUNNOT Vuosi Vuokraasunnot yhteensä Osuus koko asuntotuotannosta, % Kaupungin vuokraasunnot Osuus vuokraasuntotuotannosta, % Asumisoikeusasunnot Osuus koko asuntotuotannosta % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * * , , , , , , , , , , , , , , , ,9

21 19 Taulu 6 VALMISTUNEET KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT V Vuosi Asuntoja Huoneistoala Huoneluku* kpl Huoneluku* % yhteensä m ,6 71,4 0, ,9 58,8 11, ,4 58,7 10, ,3 38,9 27, ,0 72,0 4, ,0 53,4 9, ,3 61,8 8, ,9 71,7 3, ,8 53,4 9, ,1 66,0 7, ,8 56,1 4, ,3 68,9 8, ,3 58,6 8, ,2 60,1 3, ,9 61,4 4, ,7 61,4 6, ,2 56,4 6, ,7 77,3 5, ,5 45,1 1, ,6 56,6 6, ,3 60,3 7, ,5 61,7 8, ,3 57,7 5, ,0 43,7 17, ,1 47,2 19, ,7 47,0 27, ,1 49,7 36, ,7 35,5 14, ,8 20,6 45, ,1 35,1 29, ,6 47,7 24, ,6 50,5 18, ,2 43,8 6, ,4 40,3 4, ,3 33,8 1, ,5 12, ,4 89, ,7 9,3 -

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 125 871 k-m 2 1 610 asuntoa toimitilarakentaminen 45 698

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2004 13 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-289-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010. TILASTOJA 6 211 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 21 Vuonna 21 Helsinkiin valmistui poikkeuksellisen vähän uusia rakennuksia eikä valmistuneen rakennustuotannon kerrosala ole 196-luvun lopusta lähtien jäänyt

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Jenni Väliniemi-Laurson Tilastoja 2019:4 Tiedustelut Jenni Väliniemi-Laurson, p. 040 3344771 Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble Locus rekisteri, Kaupunkisuunnittelukeskus,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015 Irja Henriksson 5.4.216 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 215 Vuonna 215 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja Rakentaminen Helsingissä vuonna 27 28 9 Kuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennustyöt Helsingissä vuosina 1992-27, (liukuva vuosisumma) 1 k-m 2 Myönnetyt

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy Asuntotuotantokysely Syksy 15.10. 1. Yleiskuva positiivinen Arviot vapaarahoitteisen omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen tämänvuotisista aloituksista ovat laskeneet hieman viime kyselyistä. Aloitusten

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 29 Talonrakentaminen Helsingissä väheni vuoden 29 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen kohdistui toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Kesä 2019 1. Yleiskuva Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon tämänvuotisista aloituksista ovat nousseet viime kyselyistä. Syynä tähän on sijoittajakysynnän

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2018 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne jatkuu todella hyvänä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi runsaat 4 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010 syyskuu, 3. vuosineljännes Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia syyskuussa Vuoden 2010 syyskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Jouni Vihmo Markku Leppälehto Huhtikuu 2019 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on ollut melko hyvällä tasolla Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on viimeisen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 joulukuu, 4. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2018 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne hyvällä tasolla Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2018 Rakennusteollisuus RT ry 2.10.2018 Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailmantalous jatkaa kasvuaan, kauppasota ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN 29 TIETOKESKUS tilastoja 12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 28 Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 28, mutta jo vuoden kolmannella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2018 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonnakin

Lisätiedot