Rakentaminen Vantaalla 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaminen Vantaalla 2013"

Transkriptio

1 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta

2 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Edita Prima Oy Tietopalvelu B3 : 2014 ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN

3 Sisällysluettelo Rakentaminen Vantaalla... 5 Aikasarjoja Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Valmistuneiden asuntojen lukumäärä, huoneistoala ja asuinkerrosala talotyypin mukaan Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi b Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi, suuralueittain Valmistuneiden asuntojen keskipinta-alat h-m b Valmistuneiden asuntojen keskipinta-alat suuralueittain Valmistuneet vuokra- ja asumisoikeusasunnot Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Puretut asunnot Puretut asunnot huoneistotyypin mukaan Puretut rakennukset käyttötarkoituksen mukaan (muut kuin asuinrakenukset) Puretut rakennukset suuralueittain Rakennustuotanto suuralueittain ja kaupunginosittain Valmistuneet rakennushankkeet talotyypin ja käyttötarkoituksen mukaan a Valmistuneet rakennushankkeet, laajennukset ym Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan Valmistuneet vuokratalot b Valmistuneet kaupungin vuokratalot Valmistuneet korkotuella lainoitetut vuokratalot Valmistuneet asumisoikeustalot Myönnetyt rakennusluvat käyttötarkoituksen mukaan a Myönnetyt rakennusluvat, laajennukset ym Aloitetut rakennushankkeet käyttötarkoituksen mukaan a Aloitetut rakennushankkeet, laajennukset ym Rakennus- ja asuntokanta suuralueittain ja kaupunginosittain Käyttötarkoituksen mukaan Vuokratalot Asumisoikeustalot Suuraluekartta

4

5 Saatteeksi Rakentaminen Vantaalla vuonna 2013 on vuosittain julkaistu tilastokirja, johon on koottu kuntarekisteristä edellisen vuoden rakentamista koskevat tärkeimmät tilastot: myönnetyt rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet rakennukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain. Valmistuneet asuinrakennukset on tässä esitetty huoneisto-, rahoitus- ja hallintamuodon mukaan. Tilastokirjan alkuun on lisäksi koottu aikasarjoja tärkeimmiksi katsotuista tilastoista ja sen lopussa on esitetty Vantaan rakennus- ja asuntokanta 1.1. kaupunginosittain rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan sekä vuokratalo- ja asumisoikeustalokanta omina taulukoinaan. Rakentaminen Vantaalla vuonna tilastokirjan on koonnut rekisterisihteeri Jaana Calenius. Kirjasta on otettu virkakäyttöön pienehkö painos, mutta se on jokaisen halukkaan luettavissa osoitteessa kohdassa julkaisut/rakentaminen. Tiedustelut puh (Jaana Calenius), Vantaalla Hannu Kyttälä tietopalvelupäällikkö tietopalvelu

6

7 5 Rakentaminen Vantaalla vuonna ) Vantaalle rakennettiin vuoden 2013 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan k-m 2, mikä on k-m 2 (12 %) vähemmän kuin vuonna 2012 ja k-m 2 vähemmän kuin vuonna Syntyneestä kerrosalasta lähes kaksi kolmannesta, k-m 2, valmistui asuinrakennuksiin ja loput, k-m 2, toimitiloihin ja muihin rakennuksiin. Asuinkerrosalaa rakennettiin nyt k-m 2 (18 %) enemmän, mutta toimitilaa k-m 2 (38 %) vähemmän vuonna 2012 valmistuneeseen kerrosalaan verrattuna. Vuonna 2013 asuntoja valmistui edelleen tavoitetta vähemmän Uusia asuntoja valmistui vuoden 2013 aikana 1 675, runsas 300 asuntoa enemmän kuin vuonna Asunnoista 13 syntyi olemassa olevien rakennusten laajennusten tai muiden asuntoja tuottaneiden muutostöiden seurauksena. Vantaan tavoitteena on ollut kaikkiaan asunnon valmistuminen vuosittain. Tavoite on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana saavutettu vain vuosina 2003, 2004 ja Viimeisimmällä kymmenvuotiskaudella asuntoja on valmistunut vuosittain keskimäärin kappaletta, mikä on kolme Taulukko 1. Vantaalle vuosina valmistuneet asunnot talotyypin mukaan Asunnon talotyyppi Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut erilliset pientalot Rivitaloasunnot Kerrostaloasunnot ja muut Pientaloasuntojen 1) osuus, % 38,2 49,4 47,9 51,8 57,3 40,7 37,3 30,5 27,5 37,6 29,8 1) Pientaloasuntoja ovat omakotitalot, kytketyt pientaloasunnot ja rivitaloasunnot. neljännestä tavoitteeksi asetetusta asunnosta. Uusista asunnoista 70 prosenttia rakennettiin kerrostaloihin, 12 prosenttia omakotitaloihin, 7 prosenttia muihin erillisiin pientaloasuntoihin (paritalot ja kytketyt pientalot) ja 11 prosenttia rivitaloihin. Pientaloasuntojen, so. omakotitalojen, muiden erillisten pientaloasuntojen ja rivitaloasuntojen osuus uudisrakentamisesta oli siis 30 prosenttia. Omakotitalojen rakentaminen on vähentynyt selvästi 2000-luvun puolivälin jälkeen. Kerrostaloasuntojen rakentamisen vaihtelee vuosittain eniten: Parhaimpana vuonna niitä on valmistunut yli puolitoista tuhatta ja heikoimpana alle 600. Rivitaloasuntojen suosio on tipahtanut lähes puoleen siitä, mitä se oli vuosituhannen alkuvuosina. Valtion tukemia asuntoja joka viides Vuonna 2013 valmistuneista asunnoista 16 prosenttia (274 kpl) oli valtion korkotuella rakennettuja vuokra-asuntoja ja 235 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot valmistuivat Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille. Korkotukilainoitetut vuokra-asunnot valmistuivat Myyrmäen, Tikkurilan ja Koivukylän suuralueille, niistä liki kaksi kolmesta Koivukylän suuralueelle. VAV:n rakennuttamia niistä oli 91 kpl. Vuotta aiemmin, vuonna 2012, vuokra-asuntoja valmistui 531, joista 86 oli kaupungin rakennuttamia. Asumisoikeusasuntoja rakennettiin vain Tikkurilan ja Koivukylän suuralueille, yhteensä 89 asuntoa. Vuoden 2013 aikana Vantaalle rakennettiin kaikkiaan vapaarahoitteista asuntoa eli 497 enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhtä paljon vapaarahoitteisia asuntoja valmistui Vantaalle viimeksi vuonna Taulukko 2. Vantaalle vuosittain valmistuneet asunnot hallintamuodon mukaan Asunnon hallintamuoto Asunnot yhteensä Vuokra-asunnot, ) ) joista kaupungin vapaarahoitteiset Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot ) Ei sisällä kahtakymmentäyhtä rekisterissä asuntolapaikaksi luokiteltua "asuntoa". Ne eivät ole myöskään mukana asuntojen kokonaismäärässä. 2) Sisältää 61 asuntolapaikaksi luokiteltua asuntoa. 1 Lähde: Facta kuntarekisteri, rakennustilastot , Aluesarjat, rakentamistilastot 2 Erilliset pientaloasunnot koostuu a) omakotitaloista ja b) kytketyistä pientaloasunnoista (esim. paritaloasunnoista) 3 Pientaloasuntoja ovat omakotitalot, kytketyt pientaloasunnot ja rivitaloasunnot.

8 6 Asuntostrategiassa tavoitteeksi asetetuista tavoitteista jäätiin kaikilla rintamilla. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli 71 huoneistoneliömetriä Vuonna 2013 valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala oli 71,2 h-m 2, mikä on neljä neliötä pienempi kuin edellisenä vuonna. Valmistuneet kerrostaloasunnot olivat keskikooltaan 57 h-m 2, rivitaloasunnot 76 h-m 2, paritaloasunnot 88 h m2 ja omakotitalot 141 h-m 2. Kerrostaloasunnoissa keskipinta-ala oli nyt 4 h-m 2 ja omakotitaloissa 2 h-m 2 suurempi kuin vuonna 2012, kun taas rivitaloasunnoissa se oli 9 h-m 2 pienempi ja paritaloasunnoissa samansuuruinen kuin vuotta aiemmin. Suuralueittain asuntojen keskikoko vaihteli suurestikin: omakotitaloista keskipinta-alaltaan suurimmat valmistuivat Hakunilan (161 h-m 2 ) suuralueelle, paritaloista ja muista kytketyistä pientaloista Aviapoliksen (114 h-m 2 ) suuralueelle, rivitaloasunnoista (90 h-m 2 ) Myyrmäen suuralueelle ja kerrostaloasunnoista (61 h m2) Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille. Omakotitaloista keskipinta-alaltaan pienimmät (136 h-m 2 ) valmistuivat Korsoon, muista erillisistä pientaloasunnoista (83 h-m 2 ) Myyrmäkeen, Kivistöön ja Korsoon, rivitaloasunnoista (65 h-m 2 ) Korsoon ja kerrostaloasunnoista pienimmät (20 h-m 2 ) Hakunilaan. Vuonna 2013 rakennetusta asunnoista kolmannes valmistui Tikkurilaan Asuntorakentaminen on keskittynyt viime vuosina pääradan varteen ja Keski-Vantaalle. Vuoden 2013 aikana asuntoja rakennettiin eniten Tikkurilan, Aviapoliksen ja Koivukylän suuralueille. Tikkurilan osuus valmistuneista asunnoista oli 33 prosenttia, Aviapoliksen 19 ja Koivukylän 18 prosenttia. Myyrmäen osuus valmistuneista asunnoista oli 11, Kivistön 9, Korson 6 ja Hakunilan 4 prosenttia. Vuotta aiemmin, vuonna 2012, Tikkurilan osuus oli 34 prosenttia, Koivukylän 23 ja Aviapoliksen osuus 11 prosenttia. Kerrostaloasunnoista useampi kuin kaksi viidestä rakennettiin Tikkurilaan Peräti 45 prosenttia vuoden 2013 aikana Vantaalle valmistuneista kerrostaloasunnoista pystytettiin Tikkurilan suuralueelle. Aviapoliksen osuus valmistuneista kerrostaloasunnoista oli 22 ja Koivukylän 18 prosenttia. Kaupunginosista eniten kerrostaloasuntoja valmistui Pakkalaan (255), Hiekkaharjuun (213 asuntoa) ja Tikkurilaan (127). Vuonna 2013 omakotitaloja rakennettiin aiempia vuosia vähemmän, vajaa 200 taloa. Niitä pystytettiin Vantaan kaikille suuralueille, nyt vaihteeksi eniten Koivukylän suuralueelle, jonne valmistui joka neljäs rakennetuista omakotitaloista. Kaupunginosista omakotitaloja rakennettiin eniten Ilolaan (28) ja Kivistöön (21). Muista erillisistä pientaloista (paritalot, kytketyt pientalot) neljännes tehtiin sekä Kivistön että Korson suuralueille. Kaupunginosista paritalo- ja kytkettyjen pientaloasuntojen rakentajien suosiossa olivat Kivistön (33) ja Metsolan (18) kaupunginosat. Rivitaloasuntojen rakentaminen hiipui 2000-luvun alkuvuosista vuoteen 2009, jolloin niitä valmistui vain 82 kappaletta. Sen jälkeen niiden suosio alkoi jälleen kasvaa. Vuonna 2013 rivitaloasuntoja valmistui 181 kappaletta. Rivitaloasuntoja tehtiin kaikille suuralueille. Eniten niitä tehtiin Aviapoliksen suuralueelle, neljännes kaikista Vantaalla vuonna 2013 valmistuneista rivitaloasunnoista. Kaupunginosista eniten rivitaloasuntoja rakennettiin Pakkalaan (47), Ilolaan (32) ja Rajakylään (24). Tikkurilan (93 %), Aviapoliksen (79 %) ja Myyrmäen (74 %) suuralueilla kerrostaloasuntojen osuus alueen uudisasunnoista oli suuralueista suurin, kun taas Korsossa (47 %) omakotitalojen osuus valmistuneista asunnoista oli suuralueista suurin. Kivistössä asuntoja valmistui kaikkiin talotyyppeihin kutakuinkin sama määrä. Vuosien aikana Vantaalle on valmistunut uutta asuntoa eli keskimäärin asuntoa vuosittain. Valmistuneista asunnoista on kerrostaloissa 59 prosenttia, rivitaloissa 12 prosenttia, omakotitaloissa 19 prosenttia ja muissa erillisissä pientaloissa 9 prosenttia. Vuosina valmistuneista asunnoista 32 prosenttia on sijoittunut Aviapoliksen suuralueelle, 17 prosenttia Tikkurilan, 15 prosenttia Myyrmäen, 13 prosenttia Korson, 12 prosenttia Koivukylän ja loput 5 prosenttia niin Hakunilan kuin Kivistönkin suuralueelle. Kerrostaloasunnoista 40 prosenttia on rakennettu Aviapolikseen ja 22 prosenttia Tikkurilaan, rivitaloasunnoista 38 prosenttia Aviapolikseen ja 14 prosenttia Hakunilaan, muista erillisistä pientaloasunnoista 26 prosenttia Korsoon ja 18 prosenttia Aviapolikseen sekä omakotitaloista 28 prosenttia Korsoon ja 19 prosenttia Koivukylään. Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana asuntojen rakentamistahti on ollut aiempaa hitaampi, keskimäärin asuntoa vuosittain. Edellisellä viisivuotisjaksolla se oli keskimäärin asuntoa vuosittain. Kerros- ja pientalorakentamisen suhde (68/32 %) on ollut kerrostalovoittoisempi viiden viime vuoden aikana kuin edeltäneellä viisivuotisjaksolla (51/49 % vuosina ). Vuosina valmistuneista kerrostaloasunnoista 36 prosenttia on rakennettu Tikkurilaan, 32 prosenttia Aviapolikseen, 17 prosenttia Myyrmäkeen ja 14 prosenttia Koivukylään. Rivitaloasunnoista Tikkurilaan on valmistunut 19 prosenttia ja saman verran Koivukylään, muista erillisistä pientaloista 27 prosenttia Tikkurilaan ja 23 prosenttia Korsoon. Vantaalle viiden viime vuoden aikana rakennetuista omakotitaloista 27 prosenttia on pystytetty Korsoon ja 20 prosenttia Koivukylään. Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui vuonna 2013 vähemmän kuin vuosina 2011 ja 2012 Vuoden 2013 aikana Vantaalle valmistui k-m 2 muuta kuin asuinkerrosalaa, mikä on k-m 2 vähemmän kuin vuonna Tästä uudesta kerrosalasta lähes kaikki rakennettiin uudisrakennuksiin, vain 12 prosenttia oli olemassa olevien rakennusten laajennuksia. Uudisrakennusten kerrosalasta yli puolet tehtiin liike- ja toimistorakennuksiin, vajaa viidesosa varastorakennuksiin ja kuudesosa teollisuusrakennuksiin. Lukumääräisesti uusia muita kuin asuinrakennuksia valmistui 36 kpl. Laajennuksia tehtiin 29 rakennukseen. Uusien rakennusten keskimääräinen kerrosala oli k-m 2 eli k-m 2 pienempi kuin vuonna Tilavuutta uusissa toimitilarakennuksissa oli keskimäärin m 3, yli kuutiota vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosien aikana Vantaalle on rakennettu muita kuin asunrakennuksia kaikkiaan 1,80 miljoonaa k-m 2, keskimäärin k-m 2 vuosittain eli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna Kerrosalasta on ollut kolmannes liike- ja toimistorakennuksia, runsas neljännes varastorakennuksia ja loppu reilu kolmannes jaettuna liikenteen, teollisuuden ja julkisten rakennusten kesken. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana julkisten rakennusten osuus rakentamisesta on vähentynyt.

9 7 Taulukko 3. Vantaalle vuosina valmistuneet asunnot suuralueittain talotyypin mukaan Suuralue, talotyyppi Yhteensä Myyrmäki Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Kivistö Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Aviapolis Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Tikkurila Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Koivukylä Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Korso Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Hakunila Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Vantaa Asunnot yhteensä Omakotitalot Muut er. pientaloas Rivitaloasunnot Kerrostaloas. ym Yli puolet toimitilakerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle Vuosien aikana rakennetusta muusta kuin asuinkerrosalasta kolmannes on valmistunut liike- ja toimistorakennuksiin, reilu neljännes varastorakennuksiin, seitsemäsosa liikenteen rakennuksiin ja runsas kymmenesosa teollisuusrakennuksiin ja hieman vähemmän julkisiin rakennuksiin. Peräti 59 prosenttia kaikesta Vantaalle valmistuneesta muusta kuin asuinkerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana osuus on ollut hieman pienempi, 54 prosenttia. Vuonna 2013 Aviapoliksen osuus oli 53 prosenttia.

10 8 Taulukko 4. Vantaalle vuosina valmistunut kerrosala (k-m2) tilan käyttötarkoituksen mukaan Rakennuksen käyttötarkoitus Yhteensä Kaikki rakennukset Asuinrakennukset yht Muut rakennukset yht Liike- ja toimistork Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Liikenteen rakennukset Muut rakennukset Tikkurilan suuralue on ollut toiseksi suosituin toimitilojen rakentamisalue: sinne on sijoittunut 18 prosenttia vuosien toimitilarakentamisesta ja 19 prosenttia viiden viime vuoden toimitilarakentamisesta. Vuonna 2013 Tikkurilan osuus oli 16 prosenttia. Myyrmäen suuralueen osuus vuosien toimitilarakentamisesta on ollut 10 prosenttia, vuonna 2013 se oli vain 6 prosenttia. Kivistön, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueiden osuudet ovat vaihdelleet kahdesta vajaaseen viiteen prosenttiin. Vuosina valmistuneista liike- ja toimistorakennuksista Aviapoliksen osuus oli 67, Tikkurilan 18 ja Myyrmäen 10 prosenttia. Liikenteen rakennuksissa Aviapoliksen osuus oli peräti 79 prosenttia ja Myyrmäen 6 ja Tikkurilan 7 prosenttia. Julkisista rakennuksista, joita rakennettiin Hakunilan suuraluetta lukuun ottamatta suhteellisen tasaisesti kaikille suuralueille, Tikkurilan osuus oli 28 prosenttia ja Aviapoliksen 23 prosenttia. Teollisuuden rakennuksista Aviapolikseen rakennettiin 38 prosenttia, Tikkurilaan 26 prosenttia ja Kivistöön 15 prosenttia. Varastorakennuksista Aviapolikseen valmistui 66 prosenttia ja Tikkurilaan 17 prosenttia. Vuonna 2013 myönnetyt rakennusluvat ja rakentamisen aloitukset sekä keskeneräiset rakennukset vuoden 2013 lopussa Vuonna 2013 rakennuslupia myönnettiin kerrosaloissa mitattuna kaikkiaan k-m 2 :n verran, mikä on k-m 2 enemmän kuin vuonna Asuinrakennuksiin lupia myönnettiin k-m 2 :n rakentamiseksi, mikä on k-m 2 (27 %) enemmän kuin vuonna Muuhun kuin asuntorakentamiseen lupia myönnettiin k-m 2 :n verran eli k-m 2 (22 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myönnetyt asuinrakennusluvat Rakennuslupia on myönnetty viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kaikkiaan asunnon rakentamiseksi. Niistä 64 prosenttia oli tarkoitettu kerrostaloasuntojen rakentamiseen, 17 prosenttia omakotitalojen rakentamiseen ja loput puoliksi muiden erillisten pientaloasuntojen ja rivitaloasuntojen rakentamiseen. Omakotitalojen rakentamiseen tarkoitettujen lupien määrä on pudonnut alle puoleen vuoden 2004 luvista. Myös muiden pientaloasuntojen (muut erilliset pientalo- ja rivitaloasunnot) lupia on myönnetty selvästi vähemmän kuin kymmenvuotisjakson alkuvuosina. Rakennusluvan sai vuoden 2013 aikana kaikkiaan 351 uutta asuinrakennusta. Olemassa olevien asuinrakennusten muutoslupia myönnettiin 112 asuinrakennukselle. Luvilla saadaan aikaiseksi uudisasuntoa ja sen lisäksi muutosluvilla uusia asuntoja syntyy 17. Näin montaa uutta asuntoa ei minään vuonna 2000-luvulla ole sisältynyt yhden vuoden aikana myönnettyihin rakennuslupiin! Määrä on 677 enemmän kuin vuonna 2012 myönnetyillä rakennusluvilla. Kerrostaloasuntojen rakentamiseen tarkoitettuihin lupiin sisältyy nyt peräti 671 asuntoa (54 %) enemmän kuin vuonna 2012 myönnetyissä luvissa. Rivitaloasuntojen rakentamiseen tarkoitetuissa rakennusluvissa asuntoja on 43 enemmän. Sen sijaan omakotitalojen rakentamiseen lupia myönnettiin vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vähiten koko 2000-luvulla. Muiden erillisten pientaloasuntojen luvissakin asuntoja oli yli 30 vähemmän kuin vuonna Asuntorakentaminen kiihtyy Myyrmäessä, Kivistössä ja Tikkurilassa Vuonna 2013 myönnetyillä asuinrakennusten luvilla tehtävistä uudisasunnoista 35 prosenttia rakennetaan Tikkurilan suuralueelle, 33 prosenttia Myyrmäen, 16 Kivistön, 6 Hakunilan, 5 Koivukylän, 5 Korson ja vain 1 prosentti Aviapoliksen suuralueelle. Vuosien aikana asuntojen rakentamiseen on myönnetty lupia eniten Aviapoliksen suuralueelle, 25 prosenttia kaikista luvissa olleista asunnoista. Tikkurilan suuralueen osuus on ollut 21 prosenttia, Myyrmäen 19, Koivukylän 12, Korson 10, Kivistön 7 ja Hakunilan osuus 5 prosenttia. Itäisen Vantaan, so. Koivukylän, Korson ja Hakunilan, osuus on viimeisten viiden vuoden aikana ollut vain neljännes myönnetyissä luvissa olleista asunnoista. Vuoden 2013 aikana Myyrmäkeen, Kivistöön, Tikkurilaan ja Hakunilaan myönnetyissä luvissa oli selkeä lisäys aiempiin vuosiin verrattuna. Aviapoliksessa vähennys oli kaikista suurin. Peräti 78 prosenttia vuonna 2013 myönnettyihin rakennuslupiin sisältyvistä asunnoista valmistuu aikanaan kerrostaloihin ja vain vajaa 8 prosenttia omakotitaloihin. Kaksi viidennestä kerrostaloasunnoista aiotaan rakentaa Myyrmäen suuralueelle, saman verran Tikkurilan suuralueelle ja hieman useampi kuin joka kymmenes Kivistön suuralueelle. Aviapoliksen suuralueelle ei vuoden 2013 aikana myönnetty lainkaan lupia kerrostaloasuntojen rakentamiseksi. Myönnetyillä luvilla rivitaloasuntoja rakennetaan Aviapolista lukuun ottamatta kaikille suuralueille. Lähes puolet rivitaloasunnoista valmistuu Kivistöön. Muita erillisiä pientaloja tehdään kaikille suuralueille, eniten Kivistöön ja Tikkurilaan. Omakotitaloista useampi kuin joka neljäs sijoittuu Koivukylän suuralueelle. Vähiten omakotitaloja rakennetaan Aviapoliksen ja Myyrmäen suuralueille. Eniten asuntoja myönnetyillä luvilla voidaan rakentaa Kivistön (365), Hämeenkylän (340), Tikkurilan (286) ja Jokiniemen (272) kaupunginosiin. Luvat muiden kuin asuinrakennusten rakentamiseksi Vuonna 2013 rakennuslupia myönnettiin muuhun kuin asuinraken-

11 9 Taulukko 5. Vantaalle vuosina valmistunut muu kuin asuinkerrosala (k-m2) suuralueittain (sisältää myös laajennukset) Suuralue ja rakennuksen käyttötarkoitus Yhteensä Myyrmäki, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Kivistö, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Aviapolis, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Tikkurila, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Koivukylä, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Korso, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Hakunila, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Vantaa, yhteensä Liike- ja toimistorakenn Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset

12 10 Taulukko 6. Vantaalla vuosina rakentamiseen myönnetyt rakennusluvat rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan (k-m2), asuinrakennusten luvat myös asuntoina talotyypin mukaan 1) Rakennuksen käyttötarkoitus Yhteensä Kaikki rakennukset yht Asuinrakennukset yhteensä Asunnot yhteensä, lkm Omakotitaloasunnot, lkm Muut erill. pientaloas., lkm Rivitaloasunnot, lkm Kerrostalo- ja muut as., lkm Muut rakennukset, k-m Liike- ja toimistorakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Liikenteen rakennukset Muut rakennukset ) Rivi "kerrostaloasunnot" sisältää myös muissa kuin asuinrakennuksissa sijaitsevat asunnot Taulukko 7. Vantaalla v rakentamiseen myönnetyt asuinrakennusluvat asuntoina suuralueittain Suuralue Yhteensä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa tamiseen kerrosaloissa mitattuna vähiten koko 2000-luvulla, vain k-m 2 :n verran. Siitä lähes puolet ( k-m 2 ) on tarkoitettu varastorakennusten rakentamiseen ja neljännes liikenteen rakennuksien rakentamiseen. Muihin kuin asuinrakennuksiin vuonna 2013 rakennusluvilla myönnetystä kerrosalasta tullaan puolet rakentamaan Aviapoliksen suuralueelle ja neljännes Tikkurilaan. Aviapoliksessa rakentaminen keskittyy Viinikkalan ja Veromiehen kaupunginosiin uutta asuntoa rakenteille vuoden 2013 aikana Uusia rakennuskohteita ja vanhojen laajennuksia aloitettiin vuonna 2013 kaikkiaan k-m 2 :n verran, mikä on k-m 2 (30 %) enemmän kuin vuonna Asuinrakennusten osuus aloituksista oli k-m 2 ( k m2 v. 2012), mikä tarkoittaa uuden asunnon rakentamisen aloittamista. Tämä on peräti 968 asuntoa (65 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitukset lisääntyivät merkittävästi Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueilla. Yli kolmannes asuntojen aloituksista Tikkurilan ja kolmannes Myyrmäen suuralueella Aloitetuista asunnoista on kerrostaloissa, 182 omakotitaloissa, 173 muissa erillisissä pientaloissa ja 164 rivitaloissa. Rivitaloasuntojen aloitusten määrä asuntoina laskettuna väheni, omakotitalojen pysyi ennallaan, mutta kerrostaloasuntojen ja muiden erillisten pientaloasuntojen aloitukset taas lisääntyivät. Vuoden 2013 aikana aloitetuista asunnoista 37 prosenttia sijaitsee Tikkurilan, 32 prosenttia Myyrmäen, 12 prosenttia Koivukylän, 9 prosenttia Kivistön, 5 prosenttia Korson, 4 prosenttia Hakunilan ja 2 prosenttia Aviapoliksen suuralueella. Vuosien aikana eniten asuntojen aloituksia on ollut Aviapoliksen suuralueella, 28 prosenttia kaikista asuntojen aloituksista Vantaalla. Tikkurilan osuus on ollut 21 ja Myyrmäen 18 prosenttia. Aloitetuista 182 omakotitaloasunnosta 26 prosenttia valmistuu aikanaan Koivukylän suuralueelle, 18 prosenttia Korsoon ja 15 prosenttia Kivistöön. Muita erillisiä pientaloja on alettu rakentaa eniten, 52 prosenttia kaikista, Kivistön suuralueella, Hakunilassa ei yhtäkään. Rivitaloja on alettu rakentaa Kivistön suuralueella eniten, 38 prosenttia kaikista vuonna 2013 aloitetuista. Koivukylässä rivitaloasuntojen aloituksia oli toiseksi eniten, 23 % aloituksista, kun Hakunilassa niitä ei ollut lainkaan. Kerrostaloasuntojen aloituksia oli kaikilla suuralueilla, selvästi eniten Tikkurilan (828) ja Myyrmäen (746) suuralueilla. Muiden kuin asuinrakennusten aloitukset Vuoden 2013 aikana muita kuin asuinrakennuksia alettiin rakentaa k-m2:n verran, mikä on k-m2 edellisvuoden aloitusten kerrosalamäärää enemmän. Aloitetusta kerrosalasta varastorakennusten osuus oli 49 prosenttia, liike- ja toimistorakennusten osuus 18 prosenttia ja liikenteen rakennusten osuus 14 prosenttia. Muiden kuin asuinrakennusten aloituksista puolet oli Aviapoliksen suuralueella ja neljännes Tikkurilan suuralueella.

13 11 Taulukko 8. Vantaalla vuosina aloitetut asuinrakennusluvat asuntoina suuralueittain Suuralue Yhteensä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa Keskeneräiset ja aloittamattomat rakennukset Vuodenvaihteessa 2013/2014 Vantaalla oli aloitettuja, mutta keskeneräisiä rakennuksia kaikkiaan k-m 2, mikä on k-m 2 enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakenteilla olevia asuntoja tästä kerrosalasta oli k-m 2 eli asuntoa, 852 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskeneräisistä asunnoista oli omakotitaloissa 260 (275 vuonna 2012), muissa erillisissä pientaloissa 173 (132), rivitaloissa 179 (184) ja kerrostaloissa ja muissa rakennuksissa (1 255). Rakenteilla olleista asunnoista 36 prosenttia oli Tikkurilan suuralueella, 32 prosenttia Myyrmäen ja 12 prosenttia Koivukylän suuralueella. Hakunilassa rakenteilla olleita asuntoja oli vähiten, runsas sata. Aloittamattomia rakennusluvan saaneita asuntoja oli vuodenvaihteessa (1 160 vuonna 2012). Näistä oli lähes neljä viidesosaa kerrostaloasuntoja. Asunnoista oli neljännes Myyrmäessä, Kivistössä ja Tikkurilassa, yksi neljännes kussakin. Muuta kuin asuinkerrosalaa oli vuodenvaihteessa 2013/2014 rakenteilla k-m 2, sitäkin kerrosneliömetriä enemmän kuin vuotta aiemmin. Laajennusten osuus tästä rakenteilla olleesta kerrosalasta oli 7 prosenttia. Kolmannes rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan varastorakennuksiin, viidennes liike- ja toimistorakennuksiin, kuudesosa teollisuusrakennuksiin ja samansuuruinen osuus liikenteen rakennuksiin. Suurin osa, 46 prosenttia, rakenteilla olleesta kerrosalasta oli Aviapoliksen suuralueella, 16 prosenttia Tikkurilassa ja 14 prosenttia Hakunilassa. Aloittamattomia, mutta rakennusluvan saaneita, muita kuin asuinrakennuksia oli vuodenvaihteessa k-m 2 :n verran, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tästä liki kolme viidesosaa odotti aloittamista Aviapoliksen suuralueella, viidesosa Tikkurilassa ja runsas kymmenesosa Myyrmäessä. Aloittamattomista rakennuksista yli kaksi viidesosaa oli liike- ja toimistorakennuksia, neljäsosa teollisuusrakennuksia ja viidesosa varastorakennuksia. Taulukko 9. Rakentamisen aloitukset Vantaalla vuosina rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan (k m2), asuinrakennusten luvat myös asuntoina talotyypin mukaan Rakennuksen käyttötarkoitus Yhteensä Kaikki rakennukset, k-m Asuinrakennukset, k-m Asunnot yhteensä, lkm Omakotitaloasunnot, lkm Muut erill. pientaloas., lkm Rivitaloasunnot, lkm Kerrostalo- ja muut as., lkm Muut rakennukset, k-m Liike- ja toimistorakennukset Julkiset rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Liikenteen rakennukset Muut rakennukset Rakentamisennuste vuodelle 2014 Vuoden rakentamista ennustetaan tarkastelemalla edellisenä vuonna (2013) myönnettyjen rakennuslupien sekä edellisen vuoden aikana aloitettujen ja vuodenvaihteessa (2013/2014) keskeneräisten rakennusten ja asuntojen määrää. Uusia asuntoja valmistunee alkaneena vuonna selvästi viime vuosia enemmän, asuntoa. Asunnoista kerrostalojen osuus on arviolta 1 800, omakotitalojen 200, kytkettyjen pientalojen 170 ja rivitaloasuntojen 180. Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistunee alkaneena vuonna saman verran tai hieman enemmän kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset ja varastorakennukset nielevät suuren osan valmistuvasta toimitilarakennuskerrosalasta. Toimitilarakentamisen painopiste on Kehä III:n varrella.

14 12 Aikasarjoja

15 Taulu 1. Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Vuosi Yhteensä Käyttötarkoitus rak. lkm k-m2 Asuinrak. Teollisuusrak. Liikerak. Julkiset rak. Varastorak. Muut rak. (Uudet rak.) (Uudet ja laaj.) rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m2 rak. lkm k-m

16 Taulu 2. Valmistuneiden asuntojen lukumäärä, huoneistoala ja asuinkerrosala talotyypin mukaan Vuosi Yhteensä Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot Muut rakennukset asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m2 kerrosala m2 asuntoja huon.ala m

17 15 Taulu 3. Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Vuosi Asuntoja yht. Huoneluku* kpl Huoneluku* % ,9 57,0 16, ,2 52,7 21, ,8 56,8 18, ,9 55,3 19, ,6 55,0 17, ,5 56,6 15, ,4 51,4 17, ,2 54,9 14, ,6 51,9 25, ,7 51,6 27, ,7 48,4 37, ,6 42,4 44, ,7 48,9 35, ,7 48,6 35, ,1 52,6 28, ,4 51,8 30, ,9 54,1 32, ,6 49,1 36, ,3 52,7 33, ,6 50,6 25, ,2 50,8 30, ,1 54,3 22, ,1 51,3 22, ,0 51,8 19, ,8 45,5 21, ,2 41,1 27, ,4 38,3 40, ,6 33,4 39, ,9 34,7 42, ,7 35,7 43, ,7 38,3 41, ,9 39,7 42, ,0 42,2 34, ,5 41,0 30, ,3 36,1 42, ,9 38,1 37, ,2 31,4 45, ,1 32,7 47, ,6 25,9 40, ,3 30,2 38, ,2 35,7 23, ,0 33,7 20, ,2 32,8 29, ,4 35,2 27,4 * keittiö lasketaan huoneeksi

18 16 Taulu 3b. Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi suuralueittain v Alue Asuntoja yhteensä Huoneluku* kpl Huoneluku* % vuosi Myyrmäen suuralue ,0 42,0 25, ,5 37,2 29, ,3 28,1 31, ,1 46,0 8, ,8 39,0 34, ,5 42,1 10, ,2 28,0 40, ,7 25,0 23,3 Kivistön suuralue ,9 12,3 86, ,3 88, ,9 87, ,9 89, ,6 11,1 83, ,3 23,3 53, ,8 84, ,4 30,1 61,5 Aviapoliksen suuralue ,4 35,3 45, ,7 46,9 30, ,9 28,4 15, ,3 33,2 30, ,5 37,4 11, ,5 33,4 6, ,2 30,1 14, ,4 37,6 22,0 Tikkurilan suuralue ,2 36,9 46, ,1 21,1 27, ,7 30,8 55, ,1 28,7 26, ,2 36,9 10, ,7 20,4 28, ,0 26,5 13, ,6 36,9 17,6 Koivukylän suuralue ,2 26,5 40, ,8 25,6 47, ,2 27,3 69, ,6 17,6 62, ,1 39,1 29, ,0 39,9 24, ,4 46,0 21, ,8 36,5 24,8 Korson suuralue ,2 25,7 52, ,1 24,5 74, ,3 22,2 71, ,4 14,5 84, ,1 20,0 70, ,0 39,7 49, ,6 35,6 56, ,1 39,2 58,8 Hakunilan suuralue ,9 89, ,3 27,4 47, ,8 65, ,5 91, ,1 73, ,0 50, ,9 11,4 24,7 45,5 32,5 43, ,2 34,8 40,9 * keittiö lasketaan huoneeksi

19 17 Taulu 4. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala Vuosi Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot ,8 113,9 82,1 61, ,7 112,4 79,9 63, ,1 114,5 79,3 60, ,2 111,5 83,0 59, ,4 111,8 77,9 56, ,8 106,1 81,9 56, ,7 105,8 75,2 55, ,0 108,8 76,8 58, ,3 105,1 77,3 57, ,5 102,1 70,3 55, ,2 103,4 78,4 55, ,8 106,9 71,9 57, ,4 107,5 72,1 59, ,1 111,8 71,8 57, ,0 111,0 78,8 58, ,0 112,2 83,6 61, ,6 116,7 83,0 61, ,8 110,2 80,7 59, ,3 116,2 86,2 61, ,7 120,0 82,5 61, ,7 121,5 85,4 58, ,4 121,9 95,7 59, ,8 117,8 93,9 60, ,9 126,3 96,8 60, ,5 129,4 90,1 59, ,5 122,4 72,8 52, ,3 121,3 79,9 54, ,7 123,5 84,9 52, ,8 118,8 75,7 57,1

20 18 Taulu 4 b. Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala suuralueittain v Alue, Vuosi Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivitalot Kerrostalot Myyrmäen suuralue ,6 124,7 95,0 62, ,7 122,2 120,2 64, ,5 120,9 100,1 58, ,5 115,6 98,5 54, ,0 112,0 83,3 57, ,1 122,5 71,5 56, ,5 122,8 87,7 57, ,2 112,9 89,5 47,8 Kivistön suuralue ,8 134,5 130, ,6 123,9 129, ,3 144, ,0 148, ,2 157,2-49, ,1 139,1 77,7 52, ,3 122,9 95, ,5 108,3 67,9 60,3 Aviapoliksen suuralue ,9 117,7 95,2 54, ,0 115,2 97,1 59, ,2 128,5 102,2 57, ,6 130,3 95,0 64, ,7 140,9 75,2 53, ,7 115,5-54, ,7 117,3-62, ,2 131,3 81,6 60,7 Tikkurilan suuralue ,3 118,6 88,9 69, ,3 92,4 111,3 51, ,5 112,0 80,3 65, ,2 131,9 70,4 58, ,5 120,8 73,2 51, ,2 126,6 93,7 58, ,9 133,2 80,3 46, ,2 122,3 85,7 61,0 Koivukylän suuralue ,9 111,0 88,9 55, ,8 120,6 92,4 52, ,5 122,9-58, ,1 122,8 84,5 64, ,9 107,0-54, ,3 105,8 89,5 51, ,4 129,4 88,0 54, ,5 128,2 71,1 51,9 Korson suuralue ,9 122,4 72,5 60, ,4 113,8 81, ,6 128,7 109,0 60, ,4 132, ,3 125,2 61,5 45, ,7 121,7 86,0 46, ,8 118,7 79,5 58, ,2 112,4 64,7 51,7 Hakunilan suuralue ,8 122,1 94,8 53, ,4 128,5 88,1 67, ,8 120,2 103, ,2 117,4 90, ,1 120,2 47, ,3 124,5 33,9 54, ,0 123,4 80,4 50, ,5 131,5 73,8 20,0

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2004 13 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-289-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010. TILASTOJA 6 211 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 21 Vuonna 21 Helsinkiin valmistui poikkeuksellisen vähän uusia rakennuksia eikä valmistuneen rakennustuotannon kerrosala ole 196-luvun lopusta lähtien jäänyt

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015 Irja Henriksson 5.4.216 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 215 Vuonna 215 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010 syyskuu, 3. vuosineljännes Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia syyskuussa Vuoden 2010 syyskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi runsaat 4 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 joulukuu, 4. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edelleen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen rakennus- ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 29 Talonrakentaminen Helsingissä väheni vuoden 29 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen kohdistui toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2013. Koko kaupungin ennuste 2014 2040 Osa-alue-ennuste 2014 2023

Vantaan väestöennuste 2013. Koko kaupungin ennuste 2014 2040 Osa-alue-ennuste 2014 2023 Vantaan väestöennuste 2013 Koko kaupungin ennuste 2014 2040 Osa-alue-ennuste 2014 2023 Julkaisija Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Pekka Turtiainen Paino Vantaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Vantaalaisia kehityssuuntia

Vantaalaisia kehityssuuntia Vantaalaisia kehityssuuntia 2/2009 Julkaisija - Utgivare Vantaan kaupunki Vanda stad Tiedustelut - Förfrågningar Hannu Kyttälä p. - tel. (09) 839 22716 etunimi.sukunimi@vantaa.fi Osoite - Adress Unikkotie

Lisätiedot

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, syyskuu Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Syyskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 3 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN 29 TIETOKESKUS tilastoja 12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 28 Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 28, mutta jo vuoden kolmannella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

2

2 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Rakentamisen määrällinen kehitys 1968-26... 7 Rakennustoiminnassa suuret suhdannevaihtelut... 7 Vuonna 1989 myönnettiin rakennuslupia yli miljoonan kerrosneliömetrin rakentamiseen...

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot