TILASTOKATSAUS 3:2018

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 3:2018"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3: ASUNTOJEN HINNAT JA VUOKRAT VANTAALLA 2017 Vantaalla myytiin yhteensä noin vanhaa osakeasuntoa vuonna 2017, mikä oli suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Myös asuntojen keskihinta nousi vain hieman vuoden 2016 tasosta ollen noin /m 2. Vanhoista osakeasunnoista talotyypin ja koon mukaan tarkasteluna arvokkaimpia olivat pientaloyksiöt, joiden keskihinta oli yli /m 2. Hintojen nousu on kuitenkin ollut voimakkainta kerrostaloyksiöissä, joiden hinnat ovat nousseet lähes kolmanneksella viimeisen 10 vuoden aikana. Myös vuokrien nousu on ollut Vantaalla viime vuosina voimakasta ja nopeampaa kuin muissa suurissa kaupungeissa. Tilastokatsaus käsittelee asuntojen hintoja ja vuokria Vantaalla. Hintoja käsitellään kolmella tasolla: koko kunnan ja suuralueiden tasolla perustuen Tilastokeskuksen kunnalle kvartaaleittain toimittamiin vanhojen osakeasuntokauppojen tietoihin, postinumerotasolla Tilastokeskuksen vastaaviin postinumeroalueittaisiin tietoihin perustuen ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämän asuntojen.hintatiedot.fi -palvelun avoimiin tietoihin perustuen. Kaupunkivertailussa taas hyödynnetään Tilastokeskuksen tietoja, jotka perustuvat postinumeroista muodostettuihin kalleusalueluokkiin. Kussakin tietolähteessä on heikkoutensa ja vahvuutensa; mitä yleisemmällä tasolla liikutaan, sitä isompia ja kuvaavampia otokset ovat. Toisaalta, asuntojen hintatiedot palvelussa on yksittäisten kohteiden tietoja, jotka sisältävän tiedon mm. asunnon kunnosta. Tämän tyyppiset laadulliset tekijät näyttelevät keskeistä osaa asuntojen hinnanmuodostuksessa ja valottavat hintaerojen syitä. Neliöt kalleimpia pienissä asunnoissa, kerrostaloyksiöiden hinnat nousseet eniten Vuonna 2017 kalleimmat keskimääräiset neliöhinnat olivat yksihuoneisilla asunnoilla, ja niiden keskihinta niin pien- kuin kerrostaloissakin oli noin /m 2. Kaksioiden hinta oli noin /m 2 kummassakin talotyypissä. Kolmiot ja sitä suuremmat asunnot maksoivat kerrostaloissa noin /m 2 ja pientaloissa hieman enemmän, noin /m 2. Kerrostaloyksiöiden hintakehitys on ollut ollut voimakkaimmin nousevaa: kymmenessä vuodessa hinnat nousivat noin 30 %, ja 15 vuodessa noin 72 %, eli nousu on ollut voimakkaampaa kuin muun tyyppisissä asunnoissa. Hinnat nousivat kuitenkin kaikissa talotyypeissä, ja kaksioissakin päästiin yli 20 % kasvuun kuluneella kymmenvuotiskaudella. Erityisesti pienten kerrostalojen neliöhintojen eriytyminen muista asuntotyypeistä on ollut selkeää: vielä vuonna 2003 yksiöiden ja kaksioiden keskimääräisten neliöhintojen erotus oli 372, siinä missä ero vuonna 2017 oli kaksinkertaistunut ollen 741. Myös kerrostalokaksioiden ja kolmioiden hintaero kasvoi tarkasteluajanjaksolla 83 eurosta 298 euroon. Pientaloilla kehitys on ollut osin vastaavan suuntaista, mutta ei läheskään yhtä selkeää: esimerkiksi yksiöiden ja kaksioiden hintaero kasvoi vuosien 2003 ja 2017 välillä alle 200 eurolla. Toisaalta pientaloissa kolmioiden keskimääräinen neliöhinta on ollut järjestäen suurempi kuin kaksioiden keskimääräinen neliöhinta. Pidemmällä aikavälillä ( ) tarkasteltaessa sekä kerrostalojen että pientalojen hinnat ovat nousseet yllättävänkin tasaisesti, noin 3 4 prosentin vuosivauhtia. Vaihtelu on ollut eri vuosien välillä suurta, sillä luonnollisesti kunakin vuonna myytävät asunnot poikkeavat toisistaan ominaisuuksiltaan. Yksittäisinä vuosina kasvu on joskus ollut jopa 15 % tuntumassa, mutta mukaan on mahtunut myös vuosia, jolloin keskimääräinen hinta ei ole kasvanut vaan pudonnut. Taulukko 1. Asuntojen keskineliöhinta (painotettu keskiarvo) ja hintojen nousu talotyypeittäin ja huoneistokoon mukaan Neliöhinta Neliöhintojen muutos /m2 1 v 5 v 10 v 15 v ka. vuosi (2016/17) (2013/17) (2008/17) (2003/17) muutos Kerrostalo Yksiö % 14 % 30 % 76 % 4 % Kaksio % 0 % 22 % 70 % 4 % Kolmio % -2 % 17 % 59 % 3 % Pientalo Yksiö % 13 % 14 % 54 % 3 % Kaksio % 0 % 22 % 70 % 4 % Kolmio % 2 % 15 % 60 % 4 %

2 2 Vanhojen asunto-osakkeiden kauppatahti vielä huippuvuosia matalammalla Vanhoja kerrostaloasuntokauppoja tehtiin Vantaalla vuonna 2017 yhteensä noin kappaletta ja pientaloasuntokauppoja puolet vähemmän, noin kappaletta. Vuosineljänneksittäin tapahtuva vaihtelu huomioiden nähdään, että kerrostaloasuntokauppojen vilkkaus oli hienoisessa laskusuunnassa verrattuna muutamaan viime vuoteen, siinä missä pientalokaupat pysyivät melko samalla tasolla. Alla olevaa kuviota 1 tulkittaessa tulee kuitenkin muistaa, että se sisältää tiedot vain vanhojen osakeasuntojen kaupoista, ja uusien, erityisesti kerrostalo-, asuntojen rakentuessa ennätystahtia on selvää, että kuvaa koko asuntomarkkinan koosta ja vilkkaudesta ei sen perusteella yksin voi muodostaa. Kuvio 1. Vanhojen osakeasuntojen asuntokauppojen määrä talotyypeittäin (todellinen ja tasoitettu) Kerrostaloneliöt ovat kalleimpia Aviapoliksessa ja Tikkurilassa Taulukko 2 ja kuviot 2, 3 ja 4 valottavat neliöhintojen hintakehitystä suuralueittain, talotyypeittäin ja asunnon koon mukaan. Hintakehitys kaikilla alueilla ja kaikissa asuntotyypeissä on ollut pääasiassa nousevaa, mutta vuosittaiset vaihtelut ovat suuriakin. Alueittaisia hintakehityksiä vertaillessa myös nähdään, että erityisesti kerrostaloasuntojen neliöhintojen alue-erot ovat kasvaneet tarkasteluaikavälillä eli vuodesta 2003 eteenpäin. Taulukossa ja kuvioissa esiintyy myös puutteita ja katkoksia johtuen siitä, että kaikkina vuosina asuntoja ei kyseiseltä suuralueelta ole myyty tarpeeksi, jotta Tilastokeskus raportoisi keskihinnan. Yleiskuvaa ja pidemmän aikavälin kehitystä voi kuitenkin niiden avulla tarkastella. Alueita vertailtaessa tulee myös muistaa, että kunkin alueen rakennuskanta on ominaisuuksiltaan erilainen, ja esimerkiksi uudemmilla alueilla hinnat ovat todennäköisesti korkeampia.

3 3 Taulukko 2. Suuralueittaisia keskineliöhintoja (painotettu keskiarvo) ja hintojen nousu talotyypeittäin ja huoneistokoon mukaan Neliöhinta Neliöhintojen muutos /m v (2016/17) 5 v (2013/17) 10 v (2008/17) 15 v (2003/17) Myyrmäki Kerrostalo Yksiö % -2 % 26 % 68 % Kaksio % -2 % 16 % 61 % Kolmio % -6 % 10 % 43 % Pientalo Yksiö..... Kaksio % -4 % 14 % 36 % Kolmio % -1 % 14 % 50 % Kivistö Kerrostalo Yksiö..... Kaksio % 75 % 128 % Kolmio % 48 % 72 % Pientalo Yksiö..... Kaksio..... Kolmio % 19 % 41 %. Aviapolis Kerrostalo Yksiö..... Kaksio % 5 % 33 %. Kolmio % 6 % 28 %. Pientalo Yksiö..... Kaksio..... Kolmio % 4 % 21 % 70 % Tikkurila Kerrostalo Yksiö % 22 % 42 % 99 % Kaksio % 11 % 34 % 85 % Kolmio % 6 % 24 % 63 % Pientalo Yksiö % 26 %. Kaksio % 0 % 21 % 57 % Kolmio % 1 % 10 % 55 % Koivukylä Kerrostalo Yksiö % 14 % 18 % 56 % Kaksio % -4 % 8 % 49 % Kolmio % -8 % 9 % 42 % Pientalo Yksiö..... Kaksio % 4 % 32 % 72 % Kolmio % 4 % 23 % 73 % Korso Kerrostalo Yksiö % -5 % 23 % 60 % Kaksio % 0 % 19 % 58 % Kolmio % -2 % 11 % 66 % Pientalo Yksiö..... Kaksio % -2 % 9 % 54 % Kolmio % 0 % 13 % 54 % Hakunila Kerrostalo Yksiö % 14 % 39 % 82 % Kaksio % -8 % 9 % 44 % Kolmio % -4 % 4 % 38 % Pientalo Yksiö..... Kaksio % -5 % 17 % 54 % Kolmio % 0 % 8 % 50 % Erot kalleimman ja edullisimman suuralueen kerrostaloasuntojen hinnoissa ovat jopa yli tuhat euroa neliöltä: edullisimpia neliöitä löytyy Koivukylästä ja kalleimpia Tikkurilasta. Kerrostaloasuntojen hinnat ovat nousseet eniten Tikkurilassa, erityisesti pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa. Alueelle on myös jatkuvasti rakennettu, mikä osin selittänee alueen voimakasta hintakehitystä. Neliöhintojen nousu on ollut voimakasta myös Kivistössä. Pientaloneliöt olivat vuonna 2017 kalleimpia Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla. Useimmilla suuralueilla pientalojen hintakehitys on ollut hieman rauhallisempaa kuin kerrostaloasuntojen hintojen nousu, poikkeuksena kuitenkin Hakunilan ja Koivukylän suuralueet, joilla pientalojen neliöhinnat ovat nousseet kautta linjan enemmän kuin kerrostalojen vastaavat.

4 4 Kuvio 2. Kerrostaloyksiöiden keskineliöhinta ( /m 2 ) suuralueittain Kuvio 3. Kerrostalokaksioiden keskineliöhinta ( /m 2 ) suuralueittain

5 5 Kuvio 4. Kerrostalokolmioiden ja niitä suurempien asuntojen keskineliöhinta ( /m 2 ) suuralueittain Kuvio 5. Pientaloasuntojen keskineliöhinta ( /m 2 ) suuralueittain Yleisellä tasolla näyttää myös siltä, että hinnannousu painottui enemmistöllä alueista tarkastelujakson alkupäähän, eli vuosien välille, sillä monella alueella hintojen nousu esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana on ollut huomattavasti maltillisempaa. Esimerkiksi Korson ja Myyrmäen suuralueilla hinnat eivät nousseet, ja osin jopa laskivat, viimeisen viiden vuoden aikana. Sama tilanne oli Hakunilassa lukuun ottamatta kerrostaloyksiöitä, joiden hinnat nousivat.

6 6 Asuntojen hintatietoja postinumeroalueittain Hintatietoa postinumeroalueittain, vuosittain ja talotyypeittäin perustuu Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen keskihinnat postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain tietokantaan. Tieto keskineliöhinnasta on saatavilla vain, jos kyseisellä postinumeroalueella tehtiin kyseisestä huoneistotyypistä riittävä määrä kauppoja. Tämän takia kaikista postinumeroalueista ei ole jokaisessa tarkastelussa tietoja, ja myös aikasarjat ovat osin puutteellisia (eli kuvioissa ja liitteen kartoissa on katkoksia). Yksiöiden hinnat kasvoivat pidemmällä tarkasteluaikavälillä, vuosien välillä, suhteellisesti eniten Vaaralassa (90,8 %) ja nousu oli vahvaa myös Kaivokselassa (89 %) ja Hiekkaharjussa (88 %). Yksiöiden hintojen nousu oli maltillisinta Mikkolassa (47 %), Koivukylässä (47 %) ja Pähkinärinteessä (50 %). Kaksioiden hinnat taas nousivat eniten Hiekkaharjussa (76 %), Hämevaarassa (70 %) ja Kaivokselassa (68 %) ja vähiten Länsimäessä (30 %), Vapaalassa (32 %) ja Vantaanpuistossa (63 %). Kolmioiden hinnat taas nousivat selkeästi eniten Kaivokselassa (70 %), mutta nousua oli myös Kartanonkoski-Tammistossa (49 %) ja Tikkurilassa (49 %). Vähiten kolmioiden hinnat nousivat Vapaalassa (8 %), Vantaanpuistossa (22 %) ja Myyrmäessä (23 %). Hintavertailuja tehdessä ja tulkitessa tulee kuitenkin muistaa, että näissäkin tarkasteluissa vertaillaan kaiken ikäisten asuntojen keskihintoja, ja täten esimerkiksi uudistuotannon korkeampia hintoja ei oteta huomioon. Lisää postinumeroaluetason tietoja löytyy kartoista liitekuviosta 1 4. Kuvio 6. Asuntojen keskihinta ( /m 2 ) talotyypeittäin ja postinumeroalueittain Seuraavassa kuviossa 7 tarkastellaan uudempien, 2000-luvulla valmistuneiden kaksioiden ja kolmioiden 2010-luvun hintakehitystä niiden postinumeroalueiden osalta, joilta aineistoa on riittävästi (vähintään puolet vuosista sisältävät tiedon keskihinnasta). Kuviosta nähdään, että Tikkurila on ollut molempien huoneistotyyppien kohdalla postinumeroalueista kallein. Myös Kartanonkoski-Tammisto ja Kirkonkylä-Veromäki erottuvat kuvioista arvokkaampina alueina. Kuviosta myös nähdään, että kaksioiden hinnannousu on pääosin ollut hieman voimakkaampaa kuin kolmioiden hinnannousu.

7 7 Kuvio luvulla valmistuneiden kaksioiden (yhtenäinen viiva) ja kolmioiden (katkoviiva) keskineliöhinta Avointa dataa asuntojen hinnoista Edelliset hintatarkastelut perustuivat Tilastokeskuksen tilastoihin, jotka sisältävät tiedot kaikista tehdyistä vanhojen osakeasuntojen asuntokaupoista. Tässä osiossa taas tarkastellaan vantaalaisten asuntojen hintakehitystä vaihtoehtoisen lähteen avulla: Ympäristöministeriön (YM) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tarjoaman -palvelun tietojen avulla. Aineisto on edellisen 12 kk aineisto, ja se on ladattu sivuilta sekä tammikuussa 2018 että toukokuussa Tässä tarkasteltava aineisto sisältää erillistä havaintoa, eli asuntokauppaa. Keskeinen heikkous verrattuna Tilastokeskuksen tietoihin tässä aineistossa on, että palvelu sisältää tiedot vain osasta tehtyjä asuntokauppoja. Tietoja palveluun toimittavat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) yhteistyösopimuksen perusteella: Kiinteistömaailma Oy, OP-Kiinteistökeskus, Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistönvälitys Oy ja Aktia Kiinteistönvälitys Oy. Toisaalta, keskeinen vahvuus on se, että palvelu sisältää asuntojen hinnan määrityksessä keskeisiä laatutietoja, jotka taas Tilastokeskuksen aineistoista puuttuvat. Tämän lisäksi aineistossa on myös mukana jonkin verran uusia asuntoja, jotka puuttuvat kokonaan edellisistä tarkasteluista. Hinnat kattavat arviolta noin kolmanneksen tehdyistä kaupoista, mutta aineiston antama kuva alueen asuntohinnoista on hyvin samankaltainen Tilastokeskuksen aineistojen kanssa. Esimerkiksi Tikkurilan suuralueen keskimääräiset kerrostalojen huoneistotyypittäiset neliöhinnat ovat kummassakin aineistossa kohtuullisen lähellä toisiaan, ja erot neliöhinnoissa ovat kaikissa ryhmissä alle 500. Keskineliöhinnat ovat korkeampia asuntojen hintatiedot aineistossa verrattuna Tilastokeskuksen kattavampaan aineistoon, mikä johtunee pääosin siitä, että Tilastokeskuksen aineistot sisältävät vain vanhojen osakeasuntojen kaupat.

8 8 70-luvun asunnot ovat neliöhinnoiltaan edullisimpia Vuosikymmenittäin tarkasteltuna nähdään, että kaikissa tarkastelluissa talotyyppi, -koko, ja vuosikymmen yhdistelmissä 70- luvulla valmistuneiden asuntojen neliöhinnat ovat muun ikäisiä asuntoja matalampia. Taustalla lienee se, että kyseisellä vuosikymmenellä valmistuneet asunnot ovat nyt putkiremontti-iässä, ja muutoinkin niiden maine asuntomarkkinoilla on kärsinyt aikakauden osin ongelmallisiksi osoittautuneiden rakennustekniikoiden takia. Taulukko 3. Asuntojen hinnat rakennusvuosikymmenittäin asuntojen hintatiedot -palvelun mukaan (5/2017 ja 2/2018). Keskiarvo on raportoitu vain silloin, kun havaintoja luokassa on vähintään kymmenen / 2018 Yksiö Kerrostalo Kaksio Kerrostalo Rivitalo Kolmio + Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Uudempien asuntojen, ja erityisesti uusien eli 2017 tai 2018 valmistuneiden tai valmistuvien asuntojen neliöhinnat ovat, kuten odotettua, pääsääntöisesti korkeampia kuin vanhempien asuntojen hinnat. Erityisen selkeä hintaero on kerrostaloyksiöissä, ja uudet yksiöt ovat lähes viidenneksen kalliimpia kuin esimerkiksi aiemmin 2010-luvulla valmistuneet yksiöt. Taulukko 4. Uusien kerrostaloasuntojen hinnat kaupunginosittain asuntojen hintatiedot -palvelun mukaan (5/2017 ja 2/2018). Kaupunginosittainen keskiarvo on raportoitu vain silloin, kun havaintoja luokassa on vähintään viisi. Neliöhintojen erotus Yksiö Kaksio Kolmio+ yksiö/kaksio kaksio/kolmio Vantaa Myyrmäki Martinlaakso Kivistö Ylästö Viertola Simonkylä Asola Taulukko 4 keskittyy uusien kerrostaloasuntojen hintoihin kaupunginosittain. Koko PK-seudulla kaiken kokoisten uusien kerrostaloasuntojen keskihinta vuonna 2017 oli /m 2 (Tilastokeskus, 2018). Myös Vantaalla yksiöiden neliöhinnat ylittävät useimmilla alueilla euron rajan, ja kalleimpia uusia kerrostaloneliöitä on rakentunut Myyrmäkeen. Edullisimmat uudet yksiöt taas löytyvät Simonkylästä, missä neliöhinta on ollut euron tuntumassa. Yksiöiden alueittaiset hintaerot ovat suurempia kuin kaksioiden ja kolmioiden alueittaiset hintaerot. Kalleimmat kaksiot löytyvät Kivistöstä, ja niiden keskimääräinen neliöhinta oli lähes euroa. Kalleimmat kolmiot taas löytyvät Martinlaaksosta, jossa keskimääräinen neliöhinta oli euroa. Edullisimmat kaksiot ja kolmiot löytyvät yksiöiden tapaan Simonkylästä. Taulukossa 4 raportoidaan myös uusien kerrostaloasuntojen keskineliöhintojen ero asuntokoon mukaan. Erot ovat pääosin suurempia kuin vanhoissa osakeasunnoissa, mikä käy ilmi, kun lukuja verrataan edellä raportoituun Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen yksiöiden ja kaksioiden hintaeroon vuonna 2017 (741 euroa) ja kaksioiden ja kolmioiden hintaeroon (298 euroa). Uusien kerrostaloasuntojen neliöt ovat Myyrmäessä ja Asolassa jopa yli tuhat euroa arvokkaampia kuin uusien kerrostalokaksioiden neliöt. Toisaalta esimerkiksi Kivistössä ja Simonkylässä vastaava ero jää alle 500 euroon.

9 9 Asuntojen hintoihin vaikuttavat tekijät Edellä esitetyissä keskiarvoihin perustuvissa tarkasteluissa eräs puute on, että parhaimmillaankin keskilukuja voidaan ristiintaulukoida vain muutaman tekijän suhteen ja eri tekijöiden vaikutuksia ei voida erotella. Tähän ongelmaan voidaan hakea ratkaisua tilastollisin menetelmin, jotka mahdollistavat useiden eri tekijöiden yhtäaikaisen tarkastelun. Taulukko 5. Lineaarinen regressiomalli, jossa selitettävänä muuttujana neliöhintojen logaritmi. Tilastollisesti merkitsevät estimaatit merkitty **/ *** merkinnällä. lnneliöhinta Talotyyppi kerrostalo *** (ref. rivi- tai omakotitalo) (0.016) Kunto hyvä 0.15 *** (ref. tyydyttävä tai huono) (0.012) Huoneluku yksiö 0.54 *** (ref. 5 huonetta tai yli) (0.024) kaksio 0.31 *** (0.022) kolmio 0.17 *** (0.021) neliö 0.13 *** (0.021) Kerros ensimmäinen *** (ref. kuudes tai ylempi) (0.020) toinen ** (0.020) kolmas *** (0.019) neljäs (0.021) viides (0.022) Rakennusvuosikymmen *** (ref. uusi eli 2017/18) (0.033) *** (0.020) *** (0.015) *** (0.018) *** (0.020) *** (0.017) *** (0.017) Vakio 7.99 *** (0.025) N (havaintojen määrä) 1878 R2 (selitysaste) Taulukkoa 5 tulkitaan niin, että kunkin selittävän muuttujan kohdalla on ensin suluissa mainittu vertailuryhmä, ja seuraavassa sarakkeesta löytyvät muuttujan alaryhmät. Alaryhmien estimaatti kertoo aina erosta suhteessa vertailuryhmään, ja mikäli estimaatin perässä on tähtimerkintä, on ero myös tilastollisesti merkitsevä. Positiivinen estimaatti kertoo siis hintoja nostavasta vaikutuksesta, ja negatiivinen laskevasta. Suluissa estimaatin alla raportoidaan keskivirhe. Kukin estimaatti siis kertoo, millainen on kyseisen muuttujan, tai sen alaryhmän, yhteys asunnon neliöhintaan, kun muiden selittävien tekijöiden vaikutus on myös huomioitu. Esitetty malli tarkastelee vain vantaalaisia asuntokauppoja, mutta on todennäköistä, että hintoihin vaikuttavat tekijät ovat myös muualla hyvin saman tyyppisiä. Talotyypillä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus neliöhintaan, ja rivi- ja pientaloneliöt olivat vajaan 10 % verran arvokkaampia kuin kerrostaloneliöt. Hyvä kunto taas nostaa asunnon neliöhintaa noin 16 prosentilla verrattuna asuntoihin, joiden kunnoksi oli merkitty huono tai tyydyttävä. Yksiöiden neliöhinnat ovat noin 70 % korkeampia kuin yli 4- huoneiston asuntojen hinnat. Toisaalta taas esimerkiksi yksiöiden ero kaksioihin on noin 35 % ja kaksioiden neliöhintaetu verrattuna kolmioihin noin 17 %. Mikäli mallin aineistona käytettiin pelkkiä kerrostaloasuntoja, eli pientalot jätettiin analyysistä pois, muodostui ainoastaan yksiöiden ja kaksioiden hintoja nostava vaikutus tilastollisesti merkitseväksi, ja tätä isompien asuntojen kohdalla siis huonemäärällä ei ollut vaikutusta neliöhintaan muita tekijöitä vakioitaessa. Sijainti alimmissa kerroksissa vaikuttaa asunnon neliöhintaan laskevasti ja tilastollisesti merkitsevästi. Ensimmäisen, toisen ja vielä kolmannenkin kerroksen neliöhintaa laskeva vaikutus on merkitsevä ja noin 6 prosentin paikkeilla. Kun vain uusia kerrostaloja tarkasteltiin erikseen, tulos oli, että alimpien kerroksien hintaa laskeva vaikutus korostui entisestään. 70-luvun asuntojen matalammat hinnat vahvistuvat myös tässä analyysissa: tuolloin valmistuneiden asuntojen hinnat ovat selkeästi kaikkein edullisimpia neliöhinnoiltaan. Ero 70- ja 80- lukujen välillä on noin 15 prosentin luokkaa, ja esimerkiksi 60- luvun talot ovat taas noin 8 % kalliimpia neliöhinnaltaan verrattuna vuosikymmen myöhemmin valmistuneisiin asuntoihin. Rakennusvuosikymmenen vaikutus neliöhintoihin oli vielä voimakkaampi kerrostaloilla erikseen tarkasteltuna.

10 10 Vantaan osakeasuntojen hintakehitys muun pääkaupunkiseudun tuntumassa Asunnot Vantaalla ovat neliöhinnoiltaan edullisempia kuin muualla pääkaupunkiseudulla, mutta pääosin korkeampia kuin kehyskunnissa tai muissa suurissa kaupungeissa. Hintakehitys on Vantaalla, kuten muuallakin pk-seudulla, ollut voimakkaan nousevaa erityisesti pienten asuntojen kohdalla. Kerrostaloasuntojen keskimääräisten neliöhintojen ero niin Helsinkiin kuin Espooseenkin on 2010-luvulla kasvanut, siinä missä rivitalojen kunnittaiset hintaerot eivät ole aikavälillä muuttuneet. Hintojen nousuvauhdissa on alueittaisia eroja, ja erityisesti kerrostaloasuntojen kohdalla Helsinki erottuu muita kaupunkeja nopeammalla hintojen nousutahdilla. Vantaalla kerrostaloasuntojen hintakehitys on ollut selkeästi nousevampaa Vantaa1 1 - alueella verrattuna Vantaa2-alueeseen. Erityisesti kerrostaloyksiöiden hinnannousu Vantaan kalliimmalla kalleusalueella on ollut voimakasta, ja jopa yhtä nopeaa kuin Espoossa ja esimerkiksi viime vuosina nopeampaa kuin Helsinki4-alueella, siinä missä muissa asuntotyypeissä hintakehitys Vantaalla on ollut jonkin verran maltillisempaa kuin esimerkiksi näillä alueilla. Kuvio 8. Vanhojen kerros-ja rivitalo-osakeasuntojen hintaindeksit PK-seudulla ja kuntien eri hinta-alueilla, 2005=100. Verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin, eli Tampereeseen, Ouluun ja Turkuun erityisesti vantaalaisten kerrostaloyksiöiden hintakehitys erottuu nopeudellaan joukosta. Rivitaloasuntojen hintakehitys on taas Vantaalla jonkin verran hitaampaa verrattuna niin pääkaupunkiseutuun kuin osaan muita suuria kaupunkejakin. Toisaalta, rivitaloasuntojen hinnannousu on ollut kaikkialla varsin maltillista, jopa olematonta, erityisesti vuoden 2010 jälkeen. 1 Vantaa 1 alueeseen kuuluvat postinumerot 01300, , 01510, 01520,01630, 0164 ja , ja loput postinumerot kuuluvat Vantaa 2 alueeseen.

11 11 Vuokrat nousseet Vantaalla nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa Vapaarahoitteisten vuokrien nousu on vuodesta 2010 eteenpäin tarkastellen ollut huomattavasti nopeampaa kuin vanhojen osakeasuntojen hintojen nousu, niin Vantaalla kuin muissakin kaupungeissa. Esimerkiksi vuoteen 2010 verrattuna vapaarahoitteisten vuokrien indeksiluku Vantaalla vuonna 2017 oli 133, kun vanhojen osakeasuntojen saman aikavälin indeksiluku oli 103. Viime vuonna vantaalaisten vapaarahoitteisten yksiöiden euromääräinen neliövuokra oli 18,6 euroa, kaksioiden 15,8 euroa ja kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen 14,2 euroa. Ara-rahoitteisten yksiöiden keskimääräinen neliövuokra taas oli 14,8 euroa, kaksioiden 13,7 euroa ja kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen 12,9 euroa. Kuvio 9. Vapaarahoitteiset (vasemmalla) ja ARA-vuokrat (oikealla) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa Verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin, Vantaan vapaarahoitteiset vuokrat ovat kolmanneksi korkeimmat, Helsingin vuokratason ollessa selkeästi kallein. Vantaan vuokrataso on suurin piirtein Helsingin uloimpien alueiden tasoa 2. Ara-vuokrat ovat taas Vantaalla korkeampia kuin muissa kaupungeissa, ja esimerkiksi Helsinkiä kalleusalueittain tarkasteltaessa ainoastaan Helsinki 1-alueella, eli ydinkeskustassa ja sen tuntumassa, oli korkeammat ara-vuokrat kuin Vantaalla. Myös ero ara-vuokrien ja vapaarahoitteisten vuokrien välillä oli pienempi Vantaalla kuin muualla pk-seudulla, ja ARA-vuokrien ja vapaarahoitteisten vuokrien suhde Vantaalla oli vuonna 2017 noin 85 prosenttia (Helsingissä noin 66 % ja Espoossa noin 79 %). Vantaan vuokrataso on noussut selkeästi nopeammin kuin muualla. Vuonna 2017 vapaarahoitteiset vuokrat nousivat Vantaalla 2,4 % ja ara-vuokrat 3,3 %, ja 2010-luvulla vuosimuutos on ollut kummankin vuokratyypin osalta noin 4 % tuntumassa. Helsingissä ja Espoossa keskimääräinen vuosinousu on ollut lähempänä 3 %:a. Vantaan erikoisuutena mainittakoon, että vapaarahoitteiset vuokrat ovat nousseet ara-rahoitteisia nopeammin, päinvastoin kuin muissa suurissa kaupungeissa (ml. pkseutu). 2 Helsinki 4 alue, joka sisältää postinumerot 00190,00580, 00690, 00710, , 00820, 00860, ja

12 12 Kuvio 10. Vapaarahoitteisten (vasemmalla) ja ARA-vuokrien (oikealla) indeksiluku Vantaalla ja muissa kaupungeissa Liitekuvio 1. Kerrostaloyksiöiden keskihinnat ja niiden vuosimuutos postinumeroalueittain 2017 Liitekuvio 2. Kerrostalokaksioiden keskihinnat ja niiden vuosimuutos postinumeroalueittain 2017

13 13 Liitekuvio 3. Kolmioiden ja sitä suurempien kerrostaloasuntojen keskihinnat ja niiden vuosimuutos postinumeroalueittain 2017 Liitekuvio 4. Rivitaloasuntojen keskihinnat ja niiden vuosimuutos postinumeroalueittain 2017 Katsauksen laatija: Sanna Ala-Mantila ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Puh. vaihde: (09) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B2:2018

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 721 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 848 ja rivitaloasunnoissa 3 273 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 38 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 684 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 787 ja rivitaloasunnoissa 3 326 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntomarkkinat tilastojen valossa

Asuntomarkkinat tilastojen valossa 1 (9) Vastaanottaja Eduskunta Valtiovarainvaliokunta/Asunto-ja ympäristöjaosto PL 10 vav@eduskunta.fi Viite Asia Lausuntopyyntö Asuntomarkkinat tilastojen valossa Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto-ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 5 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 682 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 806 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 248

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 12 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-120-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169 3185,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Asuntomarkkinat tilastojen valossa

Asuntomarkkinat tilastojen valossa 1 (16) Vastaanottaja Eduskunta Valtiovarainvaliokunta/Asunto-ja ympäristöjaosto PL 10 vav@eduskunta.fi Viite Asia Lausuntopyyntö Asuntomarkkinat tilastojen valossa Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto-ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 19 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Asuntojen keskihinta 2 597 /m 2 Keskihinta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Vuokralaisilta 31.10.2017 Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien ja asunnonomistajien etujärjestö,

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 34 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 583 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 5 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 592 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010 1 11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 1 Vuoden 6 jälkeen alkanut vuokrien nopeampi nousu hidastui vuonna 1. Neliövuokrat nousivat ainoastaan,6 prosenttia vuonna 1, kun muutos vuonna 9 oli 4,7 prosenttia ja

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Asuntojen hinnat. Vanhojen asuntojen hintojen nousu hidastui heinä syyskuussa. 2010, 3. vuosineljännes

Asuntojen hinnat. Vanhojen asuntojen hintojen nousu hidastui heinä syyskuussa. 2010, 3. vuosineljännes Asuminen 2010 Asuntojen hinnat 2010, 3. vuosineljännes Vanhojen asuntojen hintojen nousu hidastui heinä syyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot