Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös /19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19"

Transkriptio

1

2

3 Henkilöstötilinpäätös /19 Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet Palvelussuhderakenne Sukupuolirakenne Ikärakenne ja eläköityminen Koulutusrakenne Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus Rekrytointi Organisaatio ja johtaminen Hallintovirasto Esimiestyö ja johtaminen Palkitseminen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Työaika Työajan käyttö Joustava työaika Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Osaamisen kehittäminen Henkilöstön toimintakyky ja työyhteisön hyvinvointi Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Työtyytyväisyys Terveys ja työkyky Työvoimakustannukset... 17

4 Henkilöstötilinpäätös /19 Johdanto Suomen Akatemian henkilöstötilinpäätös on käyttökelpoinen ja hyödyllinen henkilöstön strategisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen työväline. Se on myös yksi keskeisistä mittareista seurattaessa henkilöstöstrategian ja sen toimenpidesuunnitelman toteutumista. Henkilöstöstrategian painopistealueet ovat osaaminen ja henkilöstösuunnittelu, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä esimiestyö ja johtaminen. Vuoden 2013 henkilöstötilinpäätöksen rakennetta on muutettu edellisistä vuosista säilyttäen vertailua aiempien vuosien tietoihin. Taustatietoina on hyödynnetty Valtiokonttorin ylläpitämästä TAHTIjärjestelmästä saatavia raportteja ja Kieku-tietojärjestelmän hakuraportteja. Vertailutietoina on käytetty Suomen Akatemian hallintoviraston vuoden 2012 henkilöstötilinpäätöstietoja sekä Valtiokonttorin ylläpitämästä TAHTI-järjestelmästä valtion henkilöstön vuoden 2013 henkilöstötilinpäätöstietoja. Henkilöstötilinpäätös koskee hallintovirastoon palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Laskelmissa, kuvioissa ja taulukoissa on yleensä kuvattu koko hallintoviraston henkilöstö (sisältäen myös yliopistojen rahoittamat harjoittelijat) joulukuun 2013 tilanteen mukaan pois lukien palkattomalla virkavapaalla olevat työntekijät. Lopussa olevaan taulukkoon on koottu henkilöstötunnuslukuja vuosilta

5 Henkilöstötilinpäätös /19 1. Henkilöstön määrä ja rakenne 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet Vuoden 2013 lopussa Akatemian hallintoviraston henkilökuntaan kuului 137 henkilöä (2012; 140). Kymmenen henkilöä oli virkavapaalla. Henkilöstön lukumäärä väheni 2,1 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Akatemian henkilötyövuosien määrä oli 135,3 henkilötyövuotta, mikä on 5,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012 (142,5 htv vuonna 2012). Valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti Akatemia on vähentänyt vuoden 2005 jälkeen yli 30 henkilötyövuotta (lähtöluku 166 htv vuonna 2005). Viime vuosina toimintaa ja henkilöstön määrää on ohjannut entistä enemmän toimintamäärärahatilanne , , , , , Henkilöitä Htv Kuvio 1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet Toimintamenomomentilta palkattujen osuus oli 122,3 henkilötyövuotta (2012; 131,7 htv). Tutkimusohjelmien koordinaatiotehtäviin oli tutkimusmäärärahoista palkattu 9,8 htv (2012; 8,9 htv). Ulkopuolisilla varoilla (mm. ERA-NET ja OKM:n tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitykseen osoittamat varat) palkattujen osuus oli 3,2 htv (2012; 1,9 htv) ,7 2,8 10,4 10,2 2,6 8,6 142,7 141,2 138,3 1,9 8,9 131,7 3,2 9,8 122, Toimintamenot Tutkimusmäärärahat Ulkopuol varat Kuvio 2. Akatemian ja ulkopuolisen rahoituksen osuudet Vuosina toimintamenomomentilta palkattujen henkilöiden osuus on vähentynyt 22,5 htv:lla (15,8 prosenttia). Tutkimusmäärärahalla ja ulkopuolisilla varoilla palkattujen lukumäärä on pysynyt lähes samana (noin 10 htv ja 3 htv).

6 Henkilöstötilinpäätös / Palvelussuhderakenne Henkilöstöstä 136 henkilöä (99,3 prosenttia) oli virkasuhteisia. Yksi henkilö toimi työsopimussuhteessa tietohallinnon tehtävissä. Valtion henkilöstöstä virkasuhteisia oli 87,3 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 110 henkilöä (80,3 prosenttia) ja määräaikaisessa palvelusuhteessa 27 henkilöä (19,7 prosenttia) mukaan lukien kolme yliopistoharjoittelijaa. Vakinaisiksi on laskettu henkilöt, jotka on nimitetty virkaan määräajaksi (2 henkilöä) ja myös ne henkilöt, jotka olivat vakinaisesta virastaan virkavapaalla hoitaakseen Akatemian määräaikaista virkaa tai tehtävää (8 henkilöä). Määräaikaisten palvelussuhteiden yleisimmät perusteet olivat sijaisuudet sekä työn luonne (esimerkiksi projektit, harjoittelu) Valtio 2013 Vakinaiset lukumäärä %-osuus 74,4 74,2 77,5 80,0 80,3 86,4 Määräaikaiset lukumäärä %-osuus 25,6 25,8 22,5 20,0 19,7 13,6 Akatemian tavoitteena on ollut määräaikaisten osuuden vähentäminen. Henkilöstömäärän supistuessa vakinaisten määrä on vähentynyt viiden vuoden sisällä 9,8 prosenttia ja määräaikaisten määrä vastaavasti 35,7 prosenttia. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien miesten osuus (9 henkilöä) kaikista miehistä on 23,1 prosenttia ja määräaikaisten naisten osuus (18 henkilöä) kaikista naisista on 18,4 prosenttia. Vuoden 2103 lopussa henkilöstöstä oli kokoaikaisia 127 henkilöä (92,7 prosenttia) ja osa-aikaisia 10 henkilöä (7,3 prosenttia). Puolet osa-aikaisista oli osittaisella hoitovapaalla (50 prosenttia), loput olivat muun muassa osa-aikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä (50 prosenttia). Osa-aikaisten suhteellinen osuus henkilöstöstä on vähentynyt seurantajaksolla noin viisi prosenttia Valtio 2013 Kokoaikaiset lukumäärä %-osuus 87,8 89,9 91,4 91,4 92,7 94,0 Osa-aikaiset lukumäärä %-osuus 12,2 10,1 8,6 8,6 7,3 6, Sukupuolirakenne Suomen Akatemian henkilöstöstä vuoden 2013 lopussa oli naisia 71,5 prosenttia ja miehiä 28,5 prosenttia. Henkilöstöstä on ollut naisia viime vuosina keskimäärin 70 prosenttia ja miehiä keskimäärin 30 prosenttia. Valtiolla naisten osuus vuonna 2013 oli 48,7 prosenttia ja miesten osuus 51,3 prosenttia Valtio 2013 Miehet lukumäärä %-osuus 27,4 30,2 28,5 29,3 28,5 51,3 Naiset lukumäärä %-osuus 72,6 69,8 71,5 70,7 71,5 48,7 Naiset ovat enemmistönä muissa henkilöstöryhmissä paitsi johdossa. Vuoden 2013 lopussa esimiestehtävissä naisten osuus on ollut 80 prosenttia ja toimeenpanevissa tehtävissä noin 93 prosenttia. Asiantuntijoista naisten osuus on 61 prosenttia ja miesten osuus 39 prosenttia.

7 Henkilöstötilinpäätös /19 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 20,0 % 80,0 % 39,0 % 61,0 % 7,1 % 92,9 % Johto Esimiehet Asiantuntijat Toimeenpaneva henkilöstö 2013 Miehet 2013 Naiset Kuvio 3. Sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin Asiantuntijatehtävissä toimii naisista yli puolet (51 prosenttia) ja miehistä pääosa (82 prosenttia) Ikärakenne ja eläköityminen Henkilöstön keski-ikä on noussut viime vuosina. Miesten keski-ikä on pysynyt jokseenkin samana, mutta naisten keski-ikä on kohonnut tasaisesti. Vuoden 2013 lopussa hallintoviraston henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta (miehet 46,0 ja naiset 50,3 vuotta). Yli 45-vuotiaiden osuus oli 65,7 prosenttia. Valtion henkilöstön keski-ikä oli 46,1 vuotta ja 45-vuotiaita tai vanhempia oli 56,6 prosenttia Valtio 2013 Miehet 45,4 45,1 45,9 45,2 46,0 Naiset 47,0 47,1 48,5 49,6 50,3 Kaikki 46,6 46,5 47,8 48,3 49,1 46,1 Yli 45-vuotiaiden %-osuus 62,2 62,3 62,3 65,7 65,7 56,6 Suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat (48 henkilöä, 35 prosenttia) ja vuotiaat (40 henkilöä, 29 prosenttia). Naiset olivat enemmistönä kaikissa ikäryhmissä Lukumäärät Naiset Miehet vuotta Kuvio 4. Ikärakenne ikäryhmittäin ja sukupuolittain

8 Henkilöstötilinpäätös /19 Vanhuuseläkkeelle on siirtymässä lähimmän kymmenen vuoden aikana 30 prosenttia henkilöstöstä (42 henkilöä), kun laskennalliseksi eläkkeelle jäämisiäksi on arvioitu 65 vuotta. Vuosittain eläkkeelle jäävien määrää on vaikeaa ennakoida tarkkaan joustavista eläkkeellesiirtymisajoista johtuen. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä vuotiaana. Vuosi Eläkelajit Vanhuuseläke (hlöä) Osaaikaeläke (hlöä) Osatyökyvyttömyyseläke (hlöä) Työkyvyttömyyseläke (hlöä) Vuonna 2013 Akatemiasta jäi eläkkeelle 2 henkilöä (1,5 prosenttia henkilöstöstä) (2012; 4 henkilöä, 2,9 prosenttia henkilöstöstä) ja osa-aikaeläkkeelle yksi henkilö Koulutusrakenne Suomen Akatemian koulutustasoindeksi 1 vuonna 2013 oli 6,3 (2012; 6,4). Miesten koulutustasoindeksi oli 6,8 (2012; 6,5) ja naisten 6,2 (2012; 6,3). Valtiolla koulutustasoindeksi oli 5,2 (2012; 5,2). 60,0 46,2 40,0 20,0 0,0 2,6 2,0 1,0 10,3 12,2 7,7 22,4 Tuntematon Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste % miehistä % naisista 8,2 33,3 25,5 Ylempi korkeakouluaste 28,6 Tutkijakoulutus Kuvio 5. Koulutusaste sukupuolittain, prosenttiosuus Tutkijakoulutuksen suorittaneiden osuus henkilöstöstä on 33,6 prosenttia (miehistä 46,2 prosenttia ja naisista 28,6 prosenttia) ja ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden osuus 27,7 prosenttia (miehistä 33,3 prosenttia ja naisista 25,5 prosenttia). Valtiolla vastaavasti tutkijakoulutus on 4,4 prosentilla ja ylempi korkeakouluaste 26,7 prosentilla henkilöstöstä. Akatemian henkilöstö on keskimäärin hyvin korkeasti koulutettua, etenkin miehet, joista valtaosa työskentelee asiantuntijatehtävissä. 1 Koulutustasoindeksin laskennassa kerrotaan eri koulutusasteen omaavien henkilöiden lukumäärät niiden koulutustasoindeksillä ja lasketaan näin saadut tulot yhteen eli (alemman perusasteen omaavien henkilöiden lkm x 1) + (ylemmän perusasteen (ml. henkilö t, joilla koulutus on tuntematon) omaavien henkilöiden lkm x 2) + (keskiasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 3,5) + (alimman korkea-asteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 5) + (alemman korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 6) + (ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 7) + (tutkijakoulutusasteen omaavien henkilöiden lkm x 8). Lopuksi jaetaan em. tulojen summa henkilöiden kokonaismäärällä, joka on em. eri koulutusasteiden omaavien henkilöiden lukumäärien summa.

9 Henkilöstötilinpäätös / ,3 33,6 prosenttia ,1 4,1 2,2 2,3 3,0 0,7 11,7 22,3 27,3 23,0 18,2 10,6 5,8 13,4 13,3 27,7 26,6 6,2 4,4 Tuntematon Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi Ylempi Tutkijakoulutus korkeakouluaste korkeakouluaste Suomen Akatemia OKM hallinnon ala Valtio Kuvio 6. Koulutusasteen mukainen %-osuus henkilöstöstä Suomen Akatemiassa, OKM:n hallinnonalalla ja valtiolla Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus Palvelussuhde Suomen Akatemiaan oli voimassa yhteensä 146 henkilöllä, mukaan lukien virkavapaalla olevat. Palvelussuhde on alkanut alle viisi vuotta sitten 45 henkilöllä (31 prosenttia henkilöstöstä) ja yli 20 vuotta sitten 32 henkilöllä (22 prosenttia henkilöstöstä) alle 1 v 1-5 vuotta 6-10 vuotta vuotta vuotta 10 9 yli 30 vuotta Miehet Naiset Yhteensä Kuvio 7. Palvelussuhde Suomen Akatemiassa Vuonna 2013 äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla oli kaksi henkilöä (2012: 6). Hoitovapaalla oli kolme henkilöä (2012: 5). Vuoden 2013 aikana virkavapaalla hallintovirastosta toisen organisaation palveluksessa oli kuusi henkilöä (2012: 9). Muilla pidemmillä vähintään kuukauden kestävillä virkavapailla (palkaton opintovapaa, vuorotteluvapaa) oli viisi henkilöä (2013: 4).

10 Henkilöstötilinpäätös / Sisäinen vaihtuvuus 2 4,4 1,2 4,4 4,0 3,6 Lähtövaihtuvuus (eronneet) 3 3,1 6,7 11,3 4,6 5,0 Eläkkeelle siirtyneet henkilöt 4 2,5 2,4 3,1 3,3 2,1 Kokonaispoistuma 13,8 14,0 22,0 15,2 11,4 Tulovaihtuvuus 5 11,3 12,2 10,7 7,9 9,3 Henkilöstön lähtö- ja tulovaihtuvuus vuosina (prosentteina) Vuoden 2013 loppuun mennessä oli palveluksesta irtisanoutunut tai määräajan päätyttyä palveluksen päättänyt yhteensä 26 henkilöä, joista harjoittelijoita oli 13 (2012: 30, joista harjoittelijoita 9). Irtisanoutuneita, vakinaisesta tehtävästä lähtijöitä oli viisi (2012: 7). Luvuissa ovat mukana eläkkeelle siirtyneet Rekrytointi Hallintovirastoon tuli vuonna 2013 vakinaiseen tai määräaikaiseen palvelussuhteeseen 22 uutta henkilöä, joista harjoittelijoita oli 12 (2012: 21, joista 11 harjoittelijaa). Uusista työntekijöistä yhdeksän (2012: 8) tuli määräaikaiseen palvelussuhteeseen ja yksi (2012: 2) suoraan vakinaiseen palvelussuhteeseen. Yksi määräaikainen virkamies nimitettiin rekrytoinnin jälkeen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Yksi henkilö vakinaistettiin perustamalla virka määräaikaisen tehtävän tilalle. Hallintoviraston sisältä valittiin viisi henkilöä määräaikaiseen tehtävään tai sijaisuuteen toisessa yksikössä. Harjoittelijan nimikkeellä työskenteli määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden 2013 aikana yhteensä viisitoista henkilöä (2012: 13). Yksi henkilö oli työelämävalmennuksessa Akatemiassa (ei palvelussuhteessa Akatemiaan). 2. Organisaatio ja johtaminen 2.1. Hallintovirasto Suomen Akatemian hallintovirastossa on kymmenen yksikköä: neljä toimikuntia vastaavaa tutkimuksen yksikköä, ohjelmayksikkö ja johdon tuki -yksikkö sekä hallinto-, talous-, tietohallinto- ja viestintäyksiköt. Hallintoviraston toimintaa johtaa pääjohtaja apunaan ylijohtajat. Hallinnosta vastaava ylijohtaja vastaa Akatemian hallinnon toiminnasta ja kehittämisestä. Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja vastaa Akatemian tiedepoliittisesta suunnittelusta sekä tutkimusrahoituksen kehittämisestä. Hallintoviraston henkilöstö hoitaa Akatemian hallintoa, huolehtii hallituksen ja tieteellisten toimikuntien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta, valmistelee tiedepoliittisia selvityksiä ja suunnitelmia sekä osallistuu useiden kotimaisten ja kansainvälisten työryhmien toimintaan. Loppuvuodesta käynnistettiin valmistelu strategisen tutkimuksen neuvoston perustamiseksi Suomen Akatemian yhteyteen. 2 Sisäinen vaihtuvuus: oman organisaation sisällä vuonna 2013 tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus vuoden 2012 henkilöstöstä 3 Lähtövaihtuvuus (eronneet): toisen työnantajan palvelukseen vuonna 2013 siirtyneiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus vuoden 2012 lopun henkilöstöstä 4 Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) prosenttiosuus vuoden 2012 lopun henkilöstöstä Kokonaispoistuma: kaikkien organisaation palveluksesta eronneiden tai palkattomalle virkavapaalle vuonna 2013 siirtyneiden yhteismäärän prosenttiosuus vuoden 2012 lopun henkilöstöstä (harjoittelijat eivät ole mukana luvuissa eivätkä perhevapaalle siirtyneet) 5 Tulovaihtuvuus: palvelukseen otettujen uusien henkilöiden ja palkattomalta virkavapaalta vuonna 2013 palanneiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus vuoden 2012 lopun henkilöstöstä (harjoittelijat eivät ole mukana luvuissa eivätkä perhevapaalta palanneet)

11 Henkilöstötilinpäätös / Esimiestyö ja johtaminen Suomen Akatemiassa vuosittain tehtävä esimiestyön arviointi on osoittanut, että esimiestyö on hyvällä tasolla. Kehittämistarvetta on ollut johtamisjärjestelmän, johtamisvastuiden ja -roolien selkeyttämisessä. Akatemian strategiset linjaukset ja niiden taustalla olevat muutospaineet edellyttävät toiminnan ja toimintaprosessien jatkuvaa uudelleenarviointia ja kehittämistä. Tämä asettaa esimiestyölle ja sen linjakkuudelle vaatimuksia: toimintaa ja tekemistä tulee suunnata ja kehittää henkilöresurssit huomioiden. Tarvitaan valintoja ja priorisointia. Esimiehet ovat avainasemassa myös jaksamisesta huolehtimisessa: siinä, miten yksilöiden tarpeet ja tilanteet voidaan huomioida, miten tavoitteista ja tehtävistä sovitaan ja miten osaamisen hyödyntäminen mahdollistetaan. Toisaalta on tärkeää huolehtia myös esimiesten jaksamisesta ja esimiestyön tukemisesta asiantuntijan ja esimiehen roolien ristipaineissa. Vuonna 2013 esimiestyön arvioinnin tulokset olivat erittäin hyvätasoisia ja nousivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Akatemian esimiestyöskentelyn ja johtamisen selkeitä vahvuuksia olivat esimiesten sitoutuminen esimiestyöhön sekä luottamus omaan henkilökuntaan. VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn ja esimiesarvioinnin tulokset toimivat mittareina henkilöstöstrategian ja inhimillisen pääoman (IPO) -suunnitelman toteutumista arvioitaessa. IPO-suunnitelman Innostava johtaminen ja esimiestyö -osion tavoite ennakoivasta, linjakkaasta ja oikeudenmukaisesta johtamisesta toteutui vuonna 2013 hyvin. Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä sai huomattavasti korkeamman keskiarvon työtyytyväisyyskyselyssä kuin edellisenä kyselyvuonna 2011 (3,20, vuonna 2011: 2,72). Myös esimiestyön hyvät arviointitulokset kertoivat tavoitteen toteutumisesta. VM:n esimiesbaro-kyselyn käyttöönotosta luovuttiin, koska omaa kyselyä pidettiin tarkoituksenmukaisempana. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 Motivointi ja viestintätaidot Tavoitteellisuus ja toiminnan organisointi 4,0 3,9 4,0 Luotettavuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 Yhteistyökyky, kannustaminen ja palautteen antaminen Yksikön voimavaroista ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Kuvio 8. Esimiestyön arvioinnin tulokset osa-alueittain Palkitseminen Akatemian hallintoviraston palkkausjärjestelmässä palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Palkkausjärjestelmän piirissä on vakinaisessa virkasuhteessa sekä yli kuuden kuukauden määräaikaisessa virkasuhteessa oleva henkilöstö ja sitä sovelletaan pääosin myös työsopimussuhteessa olevaan henkilöstöön. Palkkausjärjestelmän piiriin kuului vuoden lopussa 92,7 prosenttia henkilöstöstä (127 henkilöä).

12 Henkilöstötilinpäätös / Kuvio 9. Tehtävien sijoittuminen vaativuustasoille Vaativuustasoille sijoittuvat asiantuntijatehtävät (muun muassa tiedeasiantuntija, johtava tiedeasiantuntija, ohjelmapäällikkö), jotka edellyttävät pääsääntöisesti ylempää korkeakoulututkintoa tai tohtorin tutkintoa. Erityyppiset ammatilliset tehtävät (esimerkiksi sihteeri- ja suunnittelijatehtävät) jakautuvat vaativuustasoille Vuoden 2013 aikana henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden vaativuustason noston seurauksena saaneiden henkilöiden osuus henkilöstöstä on 8,8 prosenttia. Valtionhallinnossa vastaava luku on 5,8 prosenttia Kuvio 10. Suoritustasojakauma Suoritustasojakaumassa ei ole huomioitu niitä suoritustasoja, joilla on alle 3 henkilöä (tasot 3 ja 5). Akatemian uudessa palkkausjärjestelmässä henkilökohtaisen palkanosan suuruus on enintään 48 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Suoritustasoja on 15 ja tason muutos on 3 prosenttia. Suoritusarviointijärjestelmä tuli käyttöön täysimääräisenä lukien. Eniten henkilöitä on tasolla 11, joka vastaa 36 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta (2012; 12, 38,3 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta)

13 Henkilöstötilinpäätös / %-osuus henkilöistä %-osuus henkilöistä Kuvio 11. Vertailu suoritustasojakaumat ja (henkilöstö eri tasoilla, %) Henkilöiden, jotka saivat vuoden 2013 aikana henkilökohtaisen palkankorotuksen henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, osuus henkilöstöstä on 27,7 prosenttia (2012; 30,0 prosenttia). Valtionhallinnossa vastaava luku on 10,5 prosenttia Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Akatemian tasa-arvosuunnitelmaa uudistettiin vuosille Tasa-arvosuunnitelma koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta niin Suomen Akatemian hallintovirastossa kuin tutkimusrahoitustoiminnassakin. Samassa yhteydessä tehtiin palkkakartoitus ja selvitys tasa-arvotilanteesta tutkimusrahoituksessa sekä hallintovirastossa. Perusteettomia palkkaeroja naisten ja miesten välillä ei ilmennyt. Suomen Akatemian hallintovirastossa joka toinen vuosi tehtävän työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) avulla on selvitetty henkilöstön tyytyväisyyttä työyhteisön tasa-arvoisuuteen ja tasa-arvon toteutumiseen käytännössä. Henkilöstön tyytyväisyys työyhteisön tasa-arvotilanteeseen on säilynyt korkealla tasolla kyselyvuosina Vuonna 2013 vastaajista 83 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen työyhteisössä (77 prosenttia vuonna 2009 ja 73 prosenttia vuonna 2011). Vuoden 2013 kyselyn perusteella miehet olivat naisia tyytyväisempiä tasa-arvon toteutumiseen. Ikäryhmien välillä ei ollut suuria eroja, tosin nuoremmat olivat hieman vanhempia tyytyväisempiä tasa-arvon toteutumiseen. Tavoitteena on edelleen henkilöstön tasapainoisempi sukupuolirakenne. Kuitenkin esimerkiksi vuoden 2013 aikana Akatemian tehtäviä hakeneista vain noin 23 prosenttia oli miehiä, joten tasapuolisempaan sukupuolirakenteeseen pääseminen on haastavaa. Toimenpiteitä suunniteltiin myös seuraavilla osa-alueilla: suunnitteluprosessin ja tasa-arvotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen; tasa-arvo Suomen Akatemian tutkimusrahoituksessa; samapalkkaisuus ja samat palvelussuhteen ehdot; työhönotto, tasapuolinen sijoittuminen ja urakehitys; syrjinnän ja häirinnän ehkäisy ja poistaminen; työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen sekä työyhteisön ilmapiirin ja työolosuhteiden kehittäminen.

14 Henkilöstötilinpäätös /19 3. Työaika 3.1. Työajan käyttö Työajan käyttö vuoden aikana Valtio 2013 Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 76,9 75,9 78,3 78,1 Säännöllinen vuosityöaika / tehty vuosityöaika 1,3 1,3 1,3 1,3 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 3,0 2,2 1,7 2,0 Vuosiloma-ajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 14,5 17,0 15,0 14,7 Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 2,7 3,1 4,1 3,7 Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 0,0 0,0 0,0 0,1 Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 0,4 0,4 0,2 1,2 Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 0,2 0,1 0,2 0,2 Suomen Akatemian henkilöstön työajan käyttö vuonna 2013 on vastannut valtion keskimääräistä työajan käyttöä. Sairauspoissaoloajan prosenttiosuus ylitti ensimmäistä kertaa seurantakaudella valtion prosenttiosuuden säännöllisestä vuosityöajasta. Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan prosenttiosuus taas alitti ensimmäistä kertaa seurantakaudella valtion prosenttiosuuden Joustava työaika Ylityöt Rahana maksetun ylityöajan osuus oli 272 tuntia, joka on 0,2 prosenttia säännöllisestä työajasta (2012; 649 tuntia, 0,4 prosenttia). Ylityökorvauksia maksettiin yhteensä 17 henkilölle (2012; 29 henkilölle). Ylityövapaata pidettiin yhteensä 13 työpäivää (2012; 20 työpäivää). Henkilöstölle aiheutui ylitöitä erityisesti paneelityöskentelystä. Tehtyjen ylitöiden määrä toimii yhtenä mittarina henkilöstöstrategian ja se toimenpidesuunnitelman Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen -osion suhteen. Saldovapaa Akatemian hallintovirastolla on käytössä saldovapaajärjestelmä. Saldovapaata voi pitää kokonaisina päivinä tai osan työpäivästä. Saldovapaata käytettiin viime vuonna 568 päivää. Henkilöstöstä 75 prosenttia laskettuna henkilötilanteesta piti saldovapaata. (2012; 658 päivää ja henkilöstöstä 75 prosenttia). Saldovapaa Päiviä Saldovapaata pitäneet 109 (72 %) 105 (75 %) 103 (75 %) (% henkilöstöstä) Päiviä/htv 4,2 4,6 4,2 Henkilötyövuosina 2,5 2,6 2,3

15 Henkilöstötilinpäätös /19 Muu kuin rahana tai ylityövapaana korvattava työaika Vuonna 2013 säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan (eli niin sanottujen leikkautuneiden tuntien) osuus oli säännöllisestä vuosityöajasta 0,2 prosenttia (470,4 tuntia) (2012; 0,1 prosenttia, 283,3 tuntia). Etätyö Akatemiassa on suhtauduttu myönteisesti etätyön tekemiseen. Etätyöohjeistusta päivitettiin vuonna 2013 selkeyttämällä hyväksymismenettelyä. Etätyön tekeminen on edelleen lisääntynyt. Etätyötä tehdään silti pääasiassa satunnaisesti. Etätyö Päiviä Etätöissä olleet 47 (31 %) 93 (66 %) 86 (63 %) (% henkilöstöstä) Päiviä/htv 1,3 3,9 6,2 Henkilötyövuosina 0,8 2,2 3,4 4. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 4.1. Osaamisen kehittäminen Henkilöstöstrategian yhtenä painopistealueena on osaaminen ja henkilöstösuunnittelu. Tavoitteena on, että Akatemiassa on riittävästi oikeanlaista osaamista oikealla tavalla kohdennettuna, ja että henkilöstöllä on aikaa ja mahdollisuuksia strategialähtöiseen osaamisen kehittämiseen sekä urapolkujen rakentamiseen. Henkilöstöstrategian toteuttamisessa keskeisiä keinoja ovat niin henkilöstön osaamisen tehokas hyödyntäminen kuin osaamisen jakamisen menetelmien kehittäminen. Akatemiassa osaamisen kehittäminen ymmärretään hyvin laajasti ja apuna on useita erilaisia työkaluja. Hallintoviraston yhteisiin osaamisen kehittämisen tarpeisiin laaditaan vuosittain henkilöstön yhteinen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan Akatemian eri yksiköiden tarpeet ja toiveet. Lisäksi yksiköt vastaavat henkilöstönsä omasta, henkilökohtaisiin kehittymissuunnitelmiin perustuvasta osaamisen kehittämisestä sekä yksikkökohtaisesta kehittämisestä (esim. yksiköiden kehittämispäivät). Vuonna 2013 henkilökohtaista osaamista ylläpidettiin ja kehitettiin mm. osallistumalla omaa asiantuntemusta kehittävään ulkopuoliseen koulutukseen ja oman alan tieteellisiin konferensseihin. Esimiestyöskentelyä kehitettiin järjestämällä esimiehille keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista. Opetushallituksen ja CIMON kanssa jatkettiin hyvin toimineen yhteisen kielikoulutuksen (ruotsi ja englanti) järjestämistä. Lisäksi Opetushallituksen ja CIMON kanssa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteinen mentorointihanke, johon osallistui henkilöstöä kaikista kolmesta organisaatiosta. Mentorointiyhteistyö osoittautui niin onnistuneeksi, että sille ryhdyttiin suunnittelemaan jatkoa vuodelle Osaamisen kehittämisen menetelmistä tärkein on edelleen työssä oppiminen. Erilaiset työssäoppimisen muodot (esim. verkosto- ja työryhmätyöskentely, vierailut ja tutustumiskäynnit, projektit ja hankkeet, sijaisena toimiminen, työkierto) ovat Akatemiassa merkittävässä roolissa osaamisen ylläpidossa, kehittämisessä ja siirtämisessä. Akatemialaiset osallistuvat aktiivisesti erilaisten työryhmien ja verkostojen toimintaan. Työssä ja sen ohella tapahtuvan osaamisen kehittämisen raportointi on vaikeaa, kustannus- ja koulutuspäivätietoja saadaan lähinnä varsinaisen koulutuksen osalta. Vuonna 2013 toimintolaskennan avulla on seurattu myös muuhun kuin koulutukseen käytetyn ammatillisen kehittymisen työaikaa ja muita menoja. Keskeisinä teemoina henkilöstökoulutuksessa ovat olleet hallinnollinen ja tietotekninen osaaminen. Sisäisen viestinnän ja muutosviestinnän tehostamiseksi järjestettiin säännöllisesti lyhyitä infotilaisuuksia eri teemoista ja ajankohtaisista aiheista (ns. Pätkis-tilaisuudet). Henkilöstölle järjestettiin myös viestintäkoulutusta: esiintymistaitokoulutusta ja johdatusta sosiaalisen median käyttöön.

16 Henkilöstötilinpäätös /19 Henkilöstön osaamisen kehittämisen kustannukset olivat yhteensä euroa ilman palkkakustannuksia. Kustannuksissa ovat mukana viraston yhteiset ja yksikkökohtaiset koulutukset sekä ammatillisen kehittymisen kustannukset. Koulutusajan palkkauskustannukset olivat euroa. Henkilöstökoulutuksen kustannukset sisältäen koulutusajan palkkauskustannukset olivat yhteensä euroa. Vuonna 2013 henkilöstökoulutuksen ja -kehittämisen kokonaiskustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna (2012; euroa). Eräs syy tähän voi olla se, että Hakaniemeen muuton jälkeen Akatemia on pystynyt järjestämään myös yhteisiä koulutuksia Opetushallituksen ja CIMON kanssa. Esimerkiksi kielikoulutuskuluja on pystytty jakamaan kolmen viraston kesken. Hallintovirastossa koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen käytettyjen työpäivien lukumäärä (567 työpäivää) väheni reilusti edelliseen vuoteen verrattuna (2012: 790). Henkilöstön koulutukseen käytetty aika oli yhteensä noin 2,3 henkilötyövuotta (2012: 3,2 htv). Henkilötyövuotta kohden koulutukseen käytettiin 4,2 työpäivää (2012: 5,5). Henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytetty työaika on noin 1,7 prosenttia työajasta (sisältää koulutuksen ja ammatilliseen kehittymiseen käytetyn työajan). Valtiolla vastaava luku vuonna 2013 on 2,0 prosenttia. Koulutuspäivät/htv ja henkilöstökoulutus-kustannukset toimivat henkilöstöstrategian ja sen toimenpidesuunnitelman Osaaminen ja henkilöstösuunnittelu -osion mittareina. Koulutuksen tunnuslukuja Koulutuskustannukset, euroa (ilman palkkakustannuksia) Koulutuskustannukset, euroa/htv Koulutusajan palkkakustannukset, euroa Kokonaiskoulutuskustannukset (sis. koulutusajan palkat) Kokonaiskoulutuskustannukset, euroa/htv Koulutuspäivät (työpäivien määrä) Koulutuspäivät/htv 5,3 4,2 7,5 5,5 4,2 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä työajasta 3,0 2,6 3,0 2,2 1,7 5. Henkilöstön toimintakyky ja työyhteisön hyvinvointi 5.1. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Suomen Akatemian henkilöstöstrategian painopistealueita ovat osaaminen ja henkilöstösuunnittelu, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä esimiestyö ja johtaminen. Henkilöstöstrategian toimeenpanoa jatkettiin toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointi on huomioitu myös osana Akatemian strategian toimenpideohjelmaa. Suomen Akatemian työhyvinvointia ja työkykyä edistävästä toiminnasta vastaa TYHY-ryhmä, jossa on edustettuina työsuojelun, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen asiantuntemus sekä eri henkilöstöryhmät. TYHY-toiminta perustuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan sekä työsuojelun toimintaohjelmaan. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä ja työkykyä kehittävässä, työ- ja toimintakyvyn heikkenemisen uhkaa lieventävässä 6 Taulukko ei sisällä tutkimusmäärärahoilla palkattujen 10 henkilön työajankäyttöä tai ulkopuolisista koulutuksista aiheutuneita koulutuskustannuksia.

17 Henkilöstötilinpäätös /19 toiminnassa. Akatemian TYHY-toiminta on aktiivista ja yhteisöllistä, ja sen tavoitteena on sekä fyysinen että psyykkinen hyvinvointi. Henkilöstölle tarjottiin muun muassa taukoliikuntaa ja tuettua hierontaa, liikuntaseteleitä, yhteisiä retkiä, liikuntatapahtumia ja kulttuurikäyntejä sekä työhyvinvointiin liittyvä luento. TYHY-toimintaan käytetyt varat ovat olleet Akatemiassa noin kaksinkertaiset valtion keskiarvoon verrattuna. Toiminnan kustannukset henkilötyövuotta kohden ovat kasvaneet viime vuosina. Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpito vuoden aikana (ml. palkkakustannukset) Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit sis. virkistystoimintaan käytetyn ajan palkat, euroa/htv Liikunnan aktivointiin ja tukemiseen liittyvät investoinnit, euroa/htv Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kustannukset, euroa/htv Valtio TYHY-toiminnan kustannukset (ei sisällä palkkakustannuksia osallistumisajalta) TYHY -kustannukset (euroa) TYHY kustannukset (euroa(htv) Työtyytyväisyys Suomen Akatemiassa toteutetaan VMBaro-työtyytyväisyyskysely joka toinen vuosi. Vuonna 2013 toteutetun VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella akatemialaisten työtyytyväisyys on hyvä. Kyselyn työtyytyväisyysindeksi asteikolla 1-5 oli 3,60, mikä oli parempi kuin vuosina 2009 (3,58) ja 2011 (3,50), valtiolla keskimäärin (3,39) tai vertailukohteessa eli OKM:n hallinnonalalla (3,42). Erityisen tyytyväisiä oltiin työilmapiiriin ja yhteistyöhön työyhteisössä sekä työn haastavuuteen. Työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella valittuja kehittämiskohteita ovat työyhteisön avoimuus ja akatemialaisuuden ylläpitäminen (tiedonkulku, asioiden valmisteleminen ja tekeminen yhdessä sekä asiantuntemuksen hyödyntäminen) ja toiminnan kehittäminen (vastuiden, työnjaon ja prosessien selkiyttäminen sekä priorisointi ja resurssien oikeudenmukainen jakautuminen). Edellä mainitut kehittämiskohteet otetaan huomioon erityisesti Akatemian yhteyteen perustettavan strategisen tutkimuksen neuvoston toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa. Esimiestyön arvioinnin tulokset tukivat työtyytyväisyyskyselyn tuloksia. Niin VMBarotyötyytyväisyyskyselyn kuin esimiesarvioinnin tulokset toimivat mittareina henkilöstöstrategian ja inhimillisen pääoma (IPO) -suunnitelman toteutumista arvioitaessa. IPO-suunnitelman Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen -osion tavoitteena on, että Akatemiassa on oikeanlaista osaamista oikein kohdennettuna. Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen Kieku-järjestelmää hyödyntäen sai ensimmäisellä kerralla melko kriittistä palautetta ja vaikutti osaltaan siihen, että VMBarotulokset huononivat tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuuden osalta. Kiekun tavoite- ja kehityskeskustelulomakkeita kehitettiinkin vuoden aikana toimivammiksi. Akatemia jatkoi vuosittaisen henkilöstön kehittämissuunnitelman toteuttamista, mutta ei pystynyt panostamaan erityisesti strategiseen osaamisen johtamiseen. Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky -osion tavoite ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä, joka voi hyvin ja työskentelee innostavassa ilmapiirissä, toteutui VMBaro-tulosten perusteella hyvin. Työn innostavuutta ja työssä koettua työn iloa koskeva keskiarvo (3,63) nousi ja ylitti tavoitearvon

18 Henkilöstötilinpäätös /19 (3,5). Toisaalta mittarina toimivat sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden nousivat merkittävästi johtuen useista pitkistä sairauspoissaoloista (10,3 pv/htv). Akatemia jatkaa IPO-suunnitelman toteuttamista ja toteutumisen seurantaa. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,7 3,5 3,6 3,8 3,9 3,7 3,0 3,1 3,2 3,5 3,4 3,3 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,2 3,2 3,3 3,6 3,7 3,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Johtaminen Työn sisältö ja haastellisuus Palkkaus Kehittymisen tuki Työilmapiiri ja yhteistyö Työolot Tiedon kulku Työnantajakuva Terveys ja työkyky Sairauspäivät ja lyhyiden 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä toimivat mittareina henkilöstöstrategian ja sen toimenpidesuunnitelman työhyvinvointi ja työssä jaksaminen -osion suhteen. Sairauspäivien lukumäärä on noussut viime vuodesta. Poissaolojen määrä on kasvanut vähintään 4 päivän sairauspoissaolojen osalta. Sairauspäivien lukumäärä alle 4 päivää kestävissä poissaoloissa on ollut 321 päivää (2012; 345). Sairauspäiviä/htv on ollut 10,3 (2012; 7,9). Sairauspäiviä on kertynyt erityisesti useista pitkistä sairauslomista. Työterveyshuollon kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä pitkiin sairauslomiin liittyen. Töihin paluuta on tuettu muun muassa osasairausvapaalla ja useilla verkostopalavereilla. Varhaisen välittämisen mallia on käytetty riskien vähentämiseksi. Lyhyet 1-3 päivän sairauspoissaolot henkilön omalla ilmoituksella muodostavat suurimman poissaoloryhmän. Työterveyshuollon raporttien mukaan suurin osa muista sairauspoissaoloista vuonna 2013 aiheutui mielenterveyshäiriöistä, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä infektioista. Vuonna 2012 infektiot olivat yleisin työterveyshuollon määräämien sairauslomien syy. Sairauspoissaolojen tunnuslukuja Valtio 2013 Sairauspoissaolojen lukumäärä Sairauspäivien lukumäärä Sairauspäivää/sairausjakso 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 Sairauspäivät/htv 8,9 6,8 7,8 7,9 10,3 9,0 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista 82,9 84,6 80,5 85,8 81,5 76,1 Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 27,0 29,0 32,1 21,9 39,4 Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lukumäärä/henkilötyövuosi 3,0 3,4 3,6 4,1 4,0

19 Henkilöstötilinpäätös /19 Tapaturmapoissaolot Työtapaturmat vuosina Tapaturmien lukumäärä Työtapaturmat ovat valtiolla harvinaisia. Myös Akatemian hallintovirastossa työtapaturmia on sattunut vähän vuosina Työtapaturmat ovat sattuneet pääsääntöisesti työmatkalla, eivät varsinaista työtehtävää suoritettaessa. Akatemiassa vuonna 2013 tapahtuneet työtapaturmat ovat olleet lieviä, lähinnä työmatkalla tapahtuneita liukastumisia ja kaatumisia, yhteensä seitsemän tapausta (2012: 6). Näistä sairauspoissaoloja on tullut kahdessa tapauksessa, toisessa viisi päivää ja toisessa yksi päivä (v sairauspäiviä yhdessä tapauksessa yhteensä 10 pv). Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset vuosina TTH-kustannukset (euroa) TTH-kustannukset (euroa/htv) Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuoteen 2012 verrat tuna. Toteutuneista työterveys huollon kustannuksista ( euroa) käytettiin ennalta ehkäisevään ja työkykyä ylläpi tävään toimintaan yhteensä noin euroa (vuonna 2012 noin euroa). N äistä kustannuksista ei ole vähennetty Kelapalautuksia. 6. Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset vuosina Työvoimakustannukset Henkilöstön palkat Sosiaaliturvan kustannukset Työterveyshuolto Koulutuskustannukset TYHY-toiminnan kustannukset Kokonaistyövoimakustannukset (euroa) Kokonaistyövoimakustannukset (htv) Työterveyshuollon kustannukset: Brutto eli työterveyshuollon kustannusten palautuksia (KELA) ei ole vähennetty. 8 Vuodesta 2012 lukien on käytetty Tahtitietokannan lukuja 9 Brutto eli työterveyshuollon kustannusten palautuksia (KELA) ei ole vähennetty 10 Koulutuskustannuksiin sisältyy myös kehittämiskustannuksia, esim. yksiköiden kehittämispäivät. Ei sisälly koulutusajan palkat 11 TYHY toimintakustannukset sisältävät hallintoviraston yhteisen tyhy-toiminnan

20 Henkilöstötilinpäätös /19 HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJA SA 2009 SA 2010 SA 2011 SA 2012 SA 2013 Valtio 2013 Henkilölukumäärä ja henkilötyövuodet Henkilötyövuodet (htv) ,5 135, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta +3,3-2,5-3,2-4,4-5,1-1,4 Henkilöstömäärä vuoden lopussa (kpl) Henkilöstömäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta +3,1-3,0-5,0-7,3-2,1-1,9 Palvelussuhderakenne Virkasuhteisten osuus henkilöstöstä (%) 96,3 96,9 99,3 99,3 99,3 87,3 Vakinaisten osuus henkilöstöstä (%) 74,4 74,2 77,5 80,0 80,3 86,4 Määräaikaisten osuus henkilöstöstä (%) (ml harjoittelijat) 25,6 25,8 22,5 20,0 19,7 13,6 Kokoaikaisten osuus henkilöstöstä (%) 87,8 89,9 91,4 91,4 92,7 94,0 Osa-aikaisten osuus henkilöstöstä (%) 12,2 10,1 8,6 8,6 7,3 6,0 Sukupuolirakenne Naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa (%) 72,6 69,8 71,5 70,7 71,5 48,7 Miesten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa (%) 27,4 30,2 28,5 29,3 28,5 51,3 Ikärakenne Henkilöstön keski-ikä (v) 46,6 46,5 47,8 48,3 49,1 46,1 Seniori-ikäisten (45 v.-) osuus henkilöstöstä (%) 62,2 62,3 62,3 65,7 65,7 56,6 Koulutusrakenne Koulutustasoindeksi (1-7) 6,1 6,1 6,3 6,4 6,3 5,2 Koulutusaste tuntematon (%-osuus henkilöstöstä) 0,0 0,6 2,0 2,9 2,2 2,3 Perusasteen koulutus (%-osuus henkilöstöstä) 4,2 1,3 0,7 0,7 0,7 3,0 Keskiasteen koulutus (%-osuus henkilöstöstä) 14,3 13,8 11,3 10,0 11,7 27,3 Alin korkea-aste koulutus (%-osuus henkilöstöstä) 14,3 16,4 17,2 17,9 18,2 23,0 Alempi korkeakouluaste (%-osuus henkilöstöstä) 11,3 8,8 8,6 7,9 5,8 13,3 Ylempi korkeakouluaste (%-osuus henkilöstöstä) 30,4 31,4 27,8 27,1 27,7 26,6 Tutkijakoulutus (%-osuus henkilöstöstä) 25,6 27,7 32,5 33,6 33,6 4,4 Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus (%) 3,1 6,7 11,3 4,6 5,0 Tulovaihtuvuus (%) 11,3 12,2 10,7 7,9 9,3 Sisäinen vaihtuvuus (%) 4,4 1,2 4,4 4,0 3,6 Kokonaispoistuma (%) 13,8 14,0 22,0 15,2 11,4 Rekrytointi Ulkoisten rekrytointien määrä (kpl) Heli-järjestelmän kautta Esimiestyö ja johtaminen Motivointi ja viestintätaidot 3,8 3,7 3,8 Tavoitteellisuus ja toiminnan organisointi 3,7 3,6 3,7 Luotettavuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 4,0 3,9 4,0 Yhteistyökyky, kannustaminen ja palautteen antaminen 3,8 3,7 3,8 Yksikön voimavaroista ja henkilöstön hyvinvoinnista 3,7 3,7 3,7 huolehtiminen Tasa-arvo Naisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa (%) 72,6 69,8 71,5 70,7 71,5 48,7 Naisten osuus johdosta (%) 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 34,2 Naisten osuus keskijohdosta (%) 90,0 90,0 90,9 90,0 80,0 26,7 Naisten osuus asiantuntijoista (%) 62,2 62,6 60,9 59,0 61,3 51,3 Työajan käyttö Tehdyn vuosityöajan (tehdyt työtunnit) %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 79,2 79,3 76,9 75,9 78,3 78,1 Koulutusten %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 3,0 2,6 3,0 2,2 1,7 2,0

21 Henkilöstötilinpäätös /19 HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJA SA SA SA SA SA Valtio Vuosilomien %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 14,5 17,0 15,0 14,7 Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 3,0 2,7 2,7 3,1 4,1 3,7 Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 1,2 Leikkautuneiden tuntien %-osuus säännöllisestä työajasta 0,2 0,1 0,2 0,2 Joustava työaika Saldovapaana pidetyt päivät /htv 4,2 4,6 4,2 Etätyönä tehdyt työpäivät/htv 1,3 3,9 6,2 Ylityövapaana pidetyt päivät/htv 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 Ylityökorvaukset hlöä/htv 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 Osaamisen kehittäminen Koulutuskustannukset ilman koulutusajan palkkoja ( /htv) Koulutuskustannukset sis. koulutusajan palkat ( /htv) Koulutuspäivät (työpäivien määrä) Koulutuspäivien määrä (pv/htv) 5,3 4,2 7,5 5,5 4,2 5,0 Koulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 3,0 2,6 3,0 2,2 1,7 2,0 Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit sis. virkistystoimintaan käytetyn ajan palkat ( /htv) Työhyvinvointitoiminnan kustannukset ( /htv) Liikuntaan liittyvät investoinnit ( /htv) Muut työkunnon ylläpitoon liittyvät investoinnit ( /htv) Työtyytyväisyys (VMBaro) Johtaminen 3,7 3,5 3,6 3,4 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,8 3,7 3,9 3,7 Palkkaus 3,0 3,1 3,2 2,9 Kehittymisen tuki 3,5 3,4 3,3 3,2 Työilmapiiri ja yhteistyö 4,0 3,9 3,9 3,7 Työolot 3,7 3,6 3,8 3,6 Tiedon kulku 3,2 3,2 3,3 3,1 Työnantajakuva 3,6 3,5 3,7 3,3 Terveys ja työkyky Työterveydenhuollon kustannukset euroa/htv ennen KELA palautuksia Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) 8,9 6,8 7,8 7,9 10,3 9,0 Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 4,6 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista 82,9 84,6 80,5 85,8 81,5 76,1 Terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden %- osuus henkilöstöstä) 27,0 29,0 32,1 21,9 39,4 Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lukumäärä/htv 3,0 3,4 3,6 4,1 4,0 Työtapaturmien lukumäärä

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 1/20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 2/20 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 1.2. Palvelussuhderakenne...4 1.3. Sukupuolirakenne...5

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 1.2. Palvelussuhderakenne...4 1.3. Sukupuolirakenne...6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 Palvelussuhderakenne...5 Sukupuolirakenne...6 Ikärakenne

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 31. 5. 2019 Tilastotiedot 2018 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2014 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Finanssivalvonnan organisaatiouudistus

Lisätiedot

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Tehokkaampaa käyttöä Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Sisältö Raporttipaketit ja raportointi Mepco Excel Word dokumenttipohjat Henkilötiedot muihin järjestelmiin > Masterdata! Kurssitiedot muihin

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot