SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Keskeiset havainnot vuodesta Henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa Kokonaismäärä Valtakunnansyyttäjänvirastossa Vakinaiset ja määräaikaiset virkasuhteet Vakinaiset ja määräaikaiset virkasuhteet syyttäjänvirastoissa Vakinaiset ja määräaikaiset virkasuhteet Valtakunnansyyttäjänvirastossa Henkilöstön vaihtuvuus Vaihtuvuus syyttäjänvirastoissa Vaihtuvuus Valtakunnansyyttäjänvirastossa Koko ja osa-aikaisuus Koko ja osa-aikaisuus syyttäjänvirastoissa Koko ja osa-aikaisuus Valtakunnansyyttäjänvirastossa Henkilöstöryhmät Henkilöstöryhmät syyttäjänvirastoissa Henkilöstöryhmät Valtakunnansyyttäjänvirastossa Ikärakenne Ikärakenne syyttäjänvirastoissa Ikärakenne Valtakunnansyyttäjänvirastossa Koulutus Koulutustasoindeksi Koulutustasoindeksi syyttäjänvirastoissa Koulutustasoindeksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutus syyttäjänvirastoissa Henkilöstökoulutus Valtakunnansyyttäjänvirastossa Työajan käyttö Poissaolojen kokonaismäärä Poissaolojen kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa Poissaolojen kokonaismäärä Valtakunnansyyttäjänvirastossa Sairauspoissaolot ja terveysprosentti Sairauspoissaolot syyttäjänvirastoissa Sairauspoissaolot Valtakunnansyyttäjänvirastossa Työterveys ja työtyytyväisyys Työterveys Työterveys syyttäjänvirastoissa Työterveys Valtakunnansyyttäjänvirastossa Työtyytyväisyystutkimus syyttäjälaitoksessa

4 Liitteet: Liite 1 Henkilöiden lukumäärät, miesten ja naisten lukumäärät ja henkilötyövuodet syyttäjänvirastoittain tilanne vuosina Liite 2 Henkilöiden lukumäärät, miesten ja naisten lukumäärät syyttäjänvirastoittain tilanne vuosina Liite 3 Henkilötyövuosien jakaantuminen syyttäjiin ja toimistohenkilöstöön tilanne vuosina Liite 4 Miesten ja naisten osuus syyttäjistä syyttäjänvirastoittain tilanne vuosina Liite 5 Henkilöstön keski-ikä tilanne vuosina Syyttäjien ikärakenne ja toimistohenkilökunnan ikärakenne syyttäjänvirastoittain tilanne vuosina Liite 6 yli 56 vuotiaiden ikärakenne syyttäjälaitoksessa Liite 7 Syyttäjänvirastojen poissaolot ryhmittäin Liite 8 Sairauspoissaolot syyttäjänvirastoittain

5 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yleistä Syyttäjälaitoksen henkilöstö 2013 on yhdestoista syyttäjälaitoksen henkilöstöä käsittelevä henkilöstötilinpäätös. Raportissa esitetyt henkilöstön määrää ja ominaisuuksia kuvaavat luvut perustuvat tilanteeseen ja ovat siten sen päivän poikkileikkaustietoja henkilöstöstä. Osa tiedoista, kuten poissaolot, taas on vuoden 2013 aikana kertyneitä tietoja. Raportissa on omissa luvuissa syyttäjänvirastojen henkilöstöä koskevia lukuja ja omissa luvuissa Valtakunnansyyttäjänviraston luvut. Kappaleen keskeiset havainnot 2013 alla löytyy kappale, jonne on koottu koko syyttäjälaitosta kuvaavia yhteisiä keskeisiä tietoja. Raportin henkilöstöä kuvaavat tiedot on saatu sekä Priman henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmään syötetyistä tiedoista että henkilökunnan itse Hertta-järjestelmään tallentamista tiedoista siten, että ne on raportoitu palvelukeskuksessa ehrminfo- raportointijärjestelmästä. Tietojen vertailtavuus alkaa vuodesta 2002, osin vuodelta Työterveyshuollon kuluja ja koulutuskuluja koskevat tiedot on otettu taloushallinnon Raindance-järjestelmästä sekä ensimmäistä kertaa vuonna 2012 Terveystalon raportoinnista. 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013 Syyttäjänvirastojen henkilökunnan keskeisiä lukuja Syyttäjänvirastojen henkilöstön kokonaismäärä oli 540 henkeä. Syyttäjiä henkilöstöstä oli 375, toimistohenkilöstöä 165. Toimistohenkilökuntaan on laskettu mukaan myös harjoittelijat ja työllisyystyöntekijät, yhteensä 7 henkilöä. Koko henkilöstöstä naisia oli 342 (63 %), miehiä 198 (37 %). Syyttäjistä naisia oli 184 (49 %), miehiä 191 (51 %). Syyttäjänvirastojen henkilömäärä henkilömäärä miehiä naisia Henkilötyövuosia syyttäjänvirastoissa käytettiin vuonna 2013 yhteensä 503,07 henkilötyövuotta (ml harjoittelijat ja työllistetyt). Harjoittelijoiden ja työllistettyjen henkilöiden määrä vuoden 2013 aikana oli 8,7 henkilötyövuotta. Valtakunnansyyttäjänvirastossa henkilöstöä oli 41 henkeä, naisia oli 27 ja miehiä 14. Henkilötyövuosia käytettiin 40,19 henkilötyövuotta. Harjoittelijoiden määrä vuoden aikana oli yhteensä 0,75 henkilötyövuotta. Henkilöstön vakinaisuus Vakinaisia virkamiehiä oli 457 (85 %), näistä 33 hoiti toista virkaa. Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 83 henkilöä, joista 42 oli sijaisia ja 41 avoimen viran hoitajia tai tilapäisiä. Määräaikaisista henkilöistä naisia oli 59, miehiä 24. Määräaikaisesta henkilökunnasta syyttäjiin kuului 56 henkilöä (10,4 % henkilöstöstä), toimistohenkilökuntaan 20 ja harjoittelijoita ja työllistettyjä oli kaikkiaan 7 henkilöä. Syyttäjänvirastoissa työskentelevistä naisista 17,3 % työskenteli määräaikaisena. 5

6 Henkilöstön ikä Palkkamenot Henkilöstöstä kokoaikaisena työskenteli 511 henkeä (94,6 %), osa-aikaisena 29 (5,4 %). Osaaikaisista 58 % oli naisia, 17 henkilöä. Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstöstä vakinaisia virkamiehiä oli 41, määräaikaisia ei ollut. Osa-aikaisia oli 2 henkilöä. Syyttäjänvirastoissa keski-ikä oli 46,4 vuotta. Miesten keski-ikä oli 48,1 vuotta, naisten keski-ikä 45,4 vuotta. Keski-ikä nousi 0,10 edellisestä vuodesta. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli 48,9 vuotta, määräaikaisen 32,4 vuotta. Vakinaisen henkilökunnan ikä laski 0,3 vuotta, määräaikaisten laski 0,5 vuodella. Ikäryhmittäin henkilöstö jakaantuu ikäryhmiin 34-vuotiaat ja nuoremmat, 35-44, ja 55 vuotiaat ja vanhemmat vuotiaiden ryhmä on kasvanut 15 henkilöllä edellisestä vuodesta. Syyttäjänvirastoissa työskentelee 66 henkilöä jotka ovat 60-vuotiaita tai vanhempia. Valtakunnansyyttäjänvirastossa keski-ikä oli 52,3 vuotta (52,3). Naisten keski-ikä oli 51,3 vuotta, miesten 54,2 vuotta. Ikäryhmittäin henkilöstöstä 80 % on 45 vuotiaita tai vanhempia ja 10 henkilöä on täyttänyt 60 - vuotta. Ikäryhmässä vuotiaat oli 7 henkilöä. Syyttäjänvirastojen palkkamenot sivukuluineen olivat yli euroa, nousua edelliseen vuoteen oli euroa. Palkkausmenojen pysymiseen edellisen vuoden tasolla vaikutti mm. henkilötyövuosien pysyminenkin ennallaan. Vakituisten virkamiesten palkat olivat euroa, määräaikaisten palkat euroa. Sijaisina toimivien palkat olivat euroa, lasku edelliseen vuoteen oli euroa. Vakinaisten virkamiesten palkkakulut nousivat , määräaikaisten palkkakulut nousivat eurolla. Palkkauskuluihin sisältyvät myös sivukulut. Muut palkat ja palkkiot ovat lähinnä päivystyskorvauksia suoritettuja korvauksia. Palkkamenot Valtakunnansyyttäjänvirastossa olivat euroa, palkkamenot nousivat eurolla. Palkkamenojen nousuun vaikutti lakimiehen palkkaaminen Valtakunnansyyttäjänvirastoon sekä Eurojust-päivystyspalkkiot. Vakituisten virkamiesten palkat olivat euroa, määräaikaisten euroa. Palkkioita maksettiin euroa. Henkilöstön vaihtuvuus Syyttäjänvirastojen henkilökunnasta jäi eläkkeelle vuoden aikana 3 henkilöä, 38 henkilöä erosi taikka työ päättyi. Muihin valtion virastoihin taikka yksityiselle sektorille siirtyi yksi henkilö. Luvussa ei ole mukana oikeuslaitoksen sisällä virastosta toiseen siirtyneitä. Vuosien aikana syyttäjänvirastojen henkilökunnasta 88 henkilöä saavuttaa eläkeiän. Eläkeiän saavuttavista on syyttäjiä 47 ja toimistohenkilökuntaan kuuluvia 41. Laskennallinen eläkeikä on 65 vuotta. Valtakunnansyyttäjänvirastosta eläkkeelle jäi kolme henkilö, lisäksi virastoon palkattiin lakimies. Vuosina Valtakunnansyyttäjänvirastosta jää eläkkeelle 13 henkilöä. Koulutus- ja sairauspoissaolot 6

7 Koulutustasoindeksi oli 6,1 sekä syyttäjänvirastoissa että Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Syyttäjänvirastoissa henkilöstökoulutukseen osallistuttiin vuoden aikana kaikkiaan (1 895) koulutuspäivään. Koulutuspäivien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 831 koulutuspäivällä. Yhtä henkilötyövuotta kohden koulutusta kertyi 5,4 päivää. Virastojen välinen vaihtelu oli 0,0 8,5 päivää henkilötyövuotta kohden. Henkilöstökoulutuksen kokonaismenot syyttäjänvirastoissa olivat euroa. Henkilöstökoulutukseen käytetyt rahat nousivat edellisestä vuodesta eurolla. Sairauspäiviä syyttäjänvirastoissa oli vuoden aikana yhteensä työpäivää, sairaustapauksia oli 766 ja sairauden takia poissaolleita henkilöitä kaikkiaan 296. Sairauspäiviä oli henkilötyövuotta kohti 6,3 päivää, kustannuksia henkilötyövuotta kohden aiheutui 1020 euroa. Sairauspäivien määrä laski yli 450 työpäivää edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspäivien lukumäärän lasku kohdistui selkeästi pitkiin yli 60 päivää kestäviin sairauspoissaoloihin, näiden lukumäärä laski 343 päivällä. Syyttäjänvirastojen terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja vuoden aikana olleiden henkilöiden määrän %-osuus koko henkilöstöstä) oli 45,1 %, edellisenä vuonna luku oli 47,7 %. Syyttäjänvirastojen sairauspäivät päivää päivää yli 60 päivää Yhteensä Valtakunnansyyttäjänvirastossa sairauspäivien lukumäärä oli 287, sairaustapauksia oli 75. Sairauspoissaolojen määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 11 työpäivää, ja erityisesti tämä näkyi pitkien sairauslomien määrän laskuna. Yli 60 päivää kestäviä sairauslomia ei ollut lainkaan vuoden aikana. Koulutuspäiviin viraston henkilökunta osallistui 111 päivää. Koulutuspäivien lukumäärä laski 23 päivällä edellisestä vuodesta. Syyttäjälaitoksen henkilökunnan keskeisiä lukuja Tässä kappaleessa olevat luvut ovat syyttäjänvirastojen ja Valtakunnansyyttäjänviraston keskeisiä koko henkilöstöä koskevia lukuja Henkilöstöä oli kaikkiaan 581 henkilöä. Henkilötyövuosia koko syyttäjälaitoksessa käytettiin 543,25 ja näistä työllistettyjen ja harjoittelijoiden osuus oli 9,43 henkilötyövuotta. Syyttäjälaitoksen henkilöstöstä syyttäjiä oli 398, muuhun henkilökuntaan kuului 183 henkilöä. Miehiä henkilöstöstä oli 212, naisten määrä oli 369, syyttäjistä 51 % oli miehiä. Syyttäjälaitoksen henkilömäärä mies nainen Yhteensä Syyttäjät muu henkilökunta YHTEENSÄ

8 Vakinaisia virkamiehiä henkilökunnasta oli 498 henkilöä, näistä 34 hoiti toista virkaa. Määräaikaisena työskenteli 83 henkilöä, 14,3 % koko henkilökunnasta. Kokoaikaisena työskenteli 550 henkilöä, osa-aikaisena 31. Henkilöstön keski-ikä on 46,8 vuotta, syyttäjänvirastojen henkilökunnan keski-ikä on lähes 6 vuotta alhaisempi kuin Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Koko syyttäjälaitoksen henkilökunnan keski-ikä ylittää 3,4 vuodella valtionhallinnon suositteleman 43 vuoden tason. Syyttäjälaitoksen henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 Mies Nainen Yhteensä Syyttäjänvirastot 48,1 45,4 46,4 VKSV 54,2 51,3 52,3 48,5 45,8 46,8 Syyttäjälaitoksen henkilökunnasta alle 35-vuotiaita on 93 henkilöä, ja ikärakenne painottuu 45- vuotiaisiin ja vanhempiin. Syyttäjälaitoksen henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin 2013 lkm Mies Nainen Yhteensä % alle , , ,3 55 ja yli ,5 Yhteensä Henkilökunnasta eläkeiän saavuttaa 101 henkilöä vuoteen 2019 mennessä, tällä hetkellä nämä henkilöt ovat 59-vuotiaita taikka vanhempia. Syyttäjälaitoksen poissaoloista 53 % oli vuosilomapäiviä ja lomarahavapaapäiviä. Sairauspoissaoloja ml. tapaturma-poissaolot koko laitoksessa oli vuoden aikana työpäivää, tämä oli 9 % kaikista poissaolopäivistä. Poissaolon syy Palkat Päivät 01. VUOSILOMAT YLITYÖ/TASOITUSVAPAA LOMARAHAN VAIHTOVAPAA SAIRAUS/TYÖTAPATURMAT KUNTOUTUS ÄITIYS/VANHEMPAINVAPAA OPINTO/TUTKIMUSVAPAA VIRKAVAPAUS MUUALLA PALV ASEVELVOLLISUUS/SIV.PALV./ OSA-AIKATYÖMUODOT MUUT SYYT KOULUTUS YHTEENSÄ Vakansseja syyttäjälaitoksessa oli vuoden vaihteessa 529 (528). Näistä 40 (40) vakanssia oli Valtakunnansyyttäjänvirastossa ja 489 (488) syyttäjänvirastoissa. 8

9 3 Henkilöstö Henkilöstön lukumäärätieto kuvaa tilannetta joulukuun viimeisenä päivänä. Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan organisaatiossa päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko ja osaaikaisten lukumäärää, mukaan lukien työllisyystyöntekijät, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset. Lukumäärää tarkasteltaessa ei ole merkitystä sillä, mistä henkilön palkkaus rahoitetaan. Lukumäärätiedossa ovat mukana kaikki henkilöt, joilla on ollut voimassaoleva palvelujakso Primassa 31.12, vaikka henkilö olisikin virkavapaalla tai muutoin poissa. Käsitteellä henkilötyövuosi tarkoitetaan säännöllistä normaalia vuosityöaikaa, johon ei lasketa ylitöitä tms. normaalin työajan ylittävää työaikaa. Käsite henkilötyövuosi on vuosittain yhtenäisenä pysyvä käsite henkilöstöpanokselle, johon ei vaikuta esim. koko ja osa-aikaisten palvelussuhteessa tai vuoden sisällä palvelussuhteen kestossa tapahtuneet muutokset. Yhden kokoaikaisen henkilön henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi. Osa-aikaisen henkilön työvuosi on esim. jos henkilö tekee 75 % työajasta, henkilötyövuosina vastaavasti 0,75 henkilötyövuotta. Esimerkiksi palkallinen tai osapalkkainen sairausloma ei pienennä henkilötyövuotta. 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa Henkilöstön kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa oli 540 henkeä. Syyttäjiä henkilöstöstä oli 375, toimistohenkilökuntaan kuului 165 henkeä (mukaan lukien harjoittelijat ja työllisyystyöntekijät yhteensä 7). Henkilötyövuosia syyttäjänvirastoissa käytettiin yhteensä 503 henkilötyövuotta (mukaanlukien työllistetyt ja korkeakouluharjoittelijat). Jos työllistettyjä ja harjoittelijoita ei lasketa mukaan henkilötyövuosia kului kaikkiaan 494 henkilötyövuotta. 9

10 Henkilöstöstä miehiä oli 198 (37 %) ja naisia oli 342 (63 %). Henkilöiden lukumäärät, miesten ja naisten lukumäärät syyttäjänvirastoittain Syyttäjänvirasto Mies Lkm % Nainen Lkm % Yhteensä Lkm HELSINKI 37 38, ,5 96 LÄNSI-UUSIMAA 12 30, ,0 40 ITÄ-UUSIMAA 9 21, ,6 42 KANTA-HÄME 11 34, ,6 32 SALPAUSSELKÄ 19 42, ,8 45 LÄNSI-SUOMI 23 41, ,9 56 PIRKANMAA 13 32, ,5 40 POHJANMAA 14 40, ,0 35 KESKI-SUOMI 9 37, ,5 24 ITÄ-SUOMI 25 46, ,7 54 OULU 18 38, ,7 47 LAPPI 5 20, ,2 24 AHVENANMAA 3 60,0 2 40,0 5 Yhteensä , ,

11 Syyttäjänvirastojen henkilömäärä laski 11 henkilöllä. Syyttäjiä oli 4 vähemmän ja toimistohenkilökuntaa 6 vähemmän. Vuodenvaihteessa virastoissa työskennelleet 7 harjoittelijaa ja työllistettyä nostavat vuodenvaihteen lukua. Ilman harjoittelijoita ja työllistettyjä toimistohenkilökunnan lukumäärä vuodenvaihteessa oli 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syyttäjät, miehet ja naiset Miesten osuus syyttäjistä on 51 % ja naisten 49 %. Naisten osuus syyttäjistä on lukumääräisesti korkeimmalla tasolla. Itä-Uudellamaalla on prosentuaalisesti ja Helsingissä lukumääräisesti eniten naissyyttäjiä. Kaikissa syyttäjänvirastoissa, myös Ahvenanmaalla, työskenteli naissyyttäjiä vuonna Kymmenessä syyttäjänvirastossa naissyyttäjien osuus on vähintään 40 %. Toimistohenkilökunta on pääosin naisvaltaista, henkilöstöstä 7 on miehiä. Syyttäjien lukumäärä virastoittain Mies Nainen Yhteensä Lkm % Lkm % Lkm % HELSINKI 32 47, , ,9 LÄNSI-UUSIMAA 12 42, ,1 28 7,5 ITÄ-UUSIMAA 8 27, ,4 29 7,7 KANTA-HÄME 10 47, ,4 21 5,6 SALPAUSSELKÄ 19 59, ,6 32 8,5 LÄNSI-SUOMI 23 56, , ,9 PIRKANMAA 13 43, ,7 30 8,0 POHJANMAA 14 63,6 8 36,4 22 5,9 KESKI-SUOMI 9 56,3 7 43,8 16 4,3 ITÄ-SUOMI 25 69, ,6 36 9,6 OULU 18 56, ,8 32 8,5 LAPPI 5 29, ,6 17 4,5 AHVENANMAA 3 75,0 1 25,0 4 1,1 Yhteensä , ,

12 Toimistohenkilökunta Harjoittelijoiden ja työllistettyjen henkilötyövuodet syyttäjänvirastoissa HELSINKI 1,9 1,9 2,6 1,5 2,2 3,0 LÄNSI-UUSIMAA 0,6 0,7 0,8 0,9 1,7 0,8 ITÄ-UUSIMAA 1,0 1,0 1,2 1,4 2,3 0,8 KANTA-HÄME 1,8 0,6 0,5 SALPAUSSELKÄ / PÄIJÄT-HÄME 0,3 0,3 KAAKKOIS-SUOMI 0,6 0,5 0,6 LÄNSI-SUOMI/VARSINAIS-SUOMI 0,5 0,3 0,5 0,8 PIRKANMAA 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,8 SATAKUNTA 0,3 0,3 POHJANMAA 3,7 3,4 3,3 1,6 0,8 0,5 KESKI-SUOMI 0,9 0,5 2,1 1,0 0,7 1,3 ITÄ-SUOMI 0,3 1,4 1,0 0,5 0,5 0,3 OULU 1,0 1,0 1,5 1,7 1,5 1,3 LAPPI 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 AHVENANMAA YHTEENSÄ 13,1 12,5 15,0 10,8 10,9 8,7 Syyttäjänvirastoissa työskenteli vuonna 2013 korkeakouluharjoittelijoita ja työllistettyjä 9 henkilötyövuoden verran. Lukumäärä laski hieman edellisen vuoden tasolta. 12

13 Henkilötyövuodet nimikkeittäin Henkilötyövuodet Nimikkeet yhteensä Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet 2013 apulaissyyttäjä 5,1 13,3 7,8 hallintosihteeri 11,4 11,2 11,0 harjoittelija 2,8 7,0 4,3 henkilöstösihteeri 1,0 1,0 1,0 johtava kihlakunnansyyttäjä 12,0 12,5 12,0 johtava maakunnansyyttäjä 1,0 1,0 1,0 kihlakunnansyyttäjä 311,8 317,4 326,5 korkeakouluharjoittelija 3,1 2,4 1,8 lakimiesharjoittelija maakunnansyyttäjä 1,5 2,3 2,0 osastosihteeri 11,5 10,0 9,5 siivooja syyttäjänsihteeri 0,9 toimistosihteeri 126,9 126,2 125,3 virastomestari 1,0 0,8 YHTEENSÄ 489,2 505,0 503,1 Vakansseja syyttäjänvirastoissa oli vuodenvaihteessa kaikkiaan 489. Viroista 341 oli syyttäjän vakansseja ja 148 toimistohenkilökunnan vakansseja. Vuoden 2013 aikana perustettiin yksi kihlakunnansyyttäjän virka. Syyttäjänvirastojen vakanssit Huom. Vuodenvaihteen 2013 vakanssiluettelot on tulostettu vuoden 2014 puolella. Tässä vaiheessa Pirkanmaan syyttäjänvirasto ja Keski-Suomen syyttäjänvirasto oli yhdistynyt Sisä-Suomen syyttäjänvirastoksi. Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto oli jakaantunut Itä-Uudenmaan ja Salpausselän syyttäjänvirastoihin yhteensä yhteensä yhteensä Syyttäjänvirasto Syyttäjät Toimisto kaikki Syyttäjät Toimisto kaikki Syyttäjät Toimisto kaikki Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Kanta-Häme Salpausselkä Länsi-Suomi Pirkanmaa/Sisä- Suomi Pohjanmaa Keski-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa YHTEENSÄ

14 Syyttäjänvirastojen palkkakulut tilinpäätöksen mukaan Palkat sivukuluineen TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Vak. virkamiesten palkat Sijaisina toimivat määräaik Määräaikaiset Lisä- ja ylityökorv Lomarahat Työsuhdepalkat Muut palkat ja palkkiot Sair.vak.lain muk. palaut Yhteensä Palkkauskuluihin sisältyvät myös sivukulut. Syyttäjänvirastojen palkkamenot sivukuluineen olivat yli euroa, nousua edelliseen vuoteen oli euroa. Vakinaisten virkamiesten palkkakulut nousivat euroa, määräaikaisten palkkakulut nousivat euroa. Sijaisina toimivien määräaikaisten palkkakulut laskivat euroa. Muut palkat ja palkkiot ovat lähinnä päivystyskorvauksia Kokonaismäärä Valtakunnansyyttäjänvirastossa Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2013 oli 41 henkilöä. Miehiä henkilöstöstä oli 14 ja naisia 27. Henkilöstöstä oli vuoden vaihteessa 2 henkilöä virkavapaalla sekä yksi valtionsyyttäjä työskentelemässä Eurojustissa. Henkilötyövuosia käytettiin kaikkiaan 40,2, ilman harjoittelijoita luku oli 39,4. Henkilötyövuosien määrän nousuun vaikuttivat mm. ylimääräinen valtionsyyttäjä ja virastossa työskentelevät kaksi kihlakunnansyyttäjää. Vakansseja Valtakunnansyyttäjänvirastossa on 40. Henkilöiden lukumäärä ja henkilötyövuodet Mies Lkm % Nainen Lkm % Yhteensä Lkm % HTV:t kaikki HTV:t (pois työll ja harj) , , ,2 39, , , ,5 39, , , ,3 37, , , ,7 36, , , ,0 36, , , ,6 36,0 14

15 Henkilöstöryhmiin jaettuna syyttäjät käyttivät henkilötyövuosia 21,0 ja muu henkilökunta 18,4 htv:tä. Harjoittelijoita oli 0,75 htv:tä. Syyttäjiin lasketaan valtakunnansyyttäjä, apulaisvaltakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjät, neuvottelevat virkamiehet, kihlakunnansyyttäjät, lakimies sekä syyttäjän tehtävissä toimiva ylitarkastaja. Vakinaisten virkamiesten palkkakulut ovat nousseet eurolla. Sijaisina toimivien ja määräaikaisten palkkakulut sen sijaan laskivat lähes euroa. Luku muodostuu mm toimistohenkilökunnan sijaisista sekä eurojust-valtionsyyttäjän palkkauksesta. Muut palkat ja palkkiot sisältävät mm. kouluttajille maksettuja koulutuspalkkioita sekä Eurojust-päivystyksestä maksettuja päivystyspalkkioita. Palkkioista puolet muodostuu näistä Eurojust-palkkioista. 15

16 Valtakunnansyyttäjänviraston palkkakulut tilinpäätöksen mukaan Palkat sivukuluineen TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Vakinaisten virkam.palkat Sijaisina toim. määräraik Muut määräraikaiset Lomarahat Lisä- ja ylityökorvaukset Muut palkat ja palkkiot Sairausvak.lain muk.pal Yhteensä Vakinaiset ja määräaikaiset virkasuhteet Vakinaiset ja määräaikaiset virkasuhteet syyttäjänvirastoissa Vuonna 2013 henkilöstöstä vakinaisia virkamiehiä oli 457 (taulukossa rivit vapautettu omista tehtävistä ja vakinaiset yhteensä), eli 84,6 %. Näistä 33 henkilöä hoiti toista virkaa. Määräaikaisia henkilöstöstä oli 83 henkilöä, 15,4 % henkilöstöstä. Määräaikaisista oli naisia 59 (71 %) ja miehiä 24 (29 %). Syyttäjänvirastoissa työskentelevistä naisista 17 % työskenteli määräaikaisessa palvelussuhteessa, miesten vastaava luku oli 12 %. Vuonna 2012 vastaavat luvut olivat seuraavat: naisista 20 % työskenteli määräaikaisessa palvelussuhteessa, miesten vastaava luku oli 16 %. Palvelujakson tyyppi syyttäjänvirastoissa Syyttäjänvirastot Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä VAPAUTETTU OMISTA TEHTÄVISTÄ VAKINAINEN SIJAINEN AVOIMEN VIR.H./ TILAP./VARAH Yhteensä Vakinaisten virkamiesten määrä oli korkeampi kuin edellisenä vuonna Vakinaiset ja määräaikaiset virkasuhteet Valtakunnansyyttäjänvirastossa Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstöstä vakinaisia virkamiehiä oli 41 (taulukossa rivit vapautettu omista tehtävistä ja vakinaiset yhteensä). Määräaikaisia virkamiehiä virastossa ei vuoden vaihteessa ollut. Määräaikaisella virkamiehellä ei siis ole taustavirkaa VKSV:ssä tai syyttäjänvirastoissa. Palvelujakson tyyppi Valtakunnansyyttäjänvirastossa Palvelujakson tyyppi Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä VAPAUTETTU OMISTA TEHTÄVISTÄ VAKINAINEN SIJAINEN AVOIMEN VIR.H/TILAP./VARAH Yhteensä

17 3.3 Henkilöstön vaihtuvuus Valtionhallinnon henkilöstön vaihtuvuustiedot koskevat vaihtuvuutta koko vuoden aikana. Vaihtuvuuden käsitteitä ovat lähtövaihtuvuus ja tulovaihtuvuus. Lähtövaihtuvuuteen henkilö luetaan silloin kun, hän vaihtaa valtion sisällä virastoa tai laitosta (sisäinen lähtövaihtuvuus) tai, kun hän lähtee budjettitalouden ulkopuolisen työnantajan palvelukseen (ulkoinen lähtövaihtuvuus). Tulovaihtuvuuteen henkilö luetaan silloin, kun hän vaihtaa valtion sisällä virastoa tai laitosta (sisäinen tulovaihtuvuus) tai, kun hän siirtyy valtionhallinnon palvelukseen esim. muun työnantajan palveluksesta, lomautukselta tai tulee ensimmäistä kertaa työelämään (ulkoinen tulovaihtuvuus). Osa määräaikaisista on vaihtuvuustilastossa kahteen kertaan, koska järjestelmä laskee vaihtuvuudeksi yli päivän mittaiset katkot virkasuhteessa. Keskimääräinen henkilöluku on laskettu kuukausittaisten henkilömäärien keskiarvona Vaihtuvuus syyttäjänvirastoissa Vakinaisen henkilökunnan ulkoinen lähtövaihtuvuus vuonna 2013 oli 1,7 % (vaihtuvuus syyttäjälaitoksen ulkopuolelle), sisäinen lähtövaihtuvuus 0 %. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuuslukuun 60 sisältyvät myös eläkkeelle jääneet henkilöt, muuhun valtion virastoon tai yksityiselle sektorille siirtyneet sekä kuolleet henkilöt. Vanhuuseläkkeelle jäi kaikkiaan 3 henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeelle ei yksikään henkilö. Syyttäjänvirastojen henkilökunnasta 52 henkilöllä työ päättyi tai henkilö irtisanoutui, lukuun sisältyvät harjoittelijat ja työllistetyt. Muuhun valtion virastoon tai laitokseen ei siirtynyt yksikään henkilö, yksityisen työnantajan palvelukseen yksi henkilö. tai yksityiselle ei vuoden aikana siirtynyt yksikään henkilö. Luvun pienuuteen vaikuttaa se, että kaikille lähteneille henkilöille ei ole tallennettu järjestelmään lähtösyytä. Henkilöstön vaihtuvuus Palvelujakson Alkaneet Päättyneet Keskim. Vaihtuvuus % tyyppi palvelujaksot palvelujaksot henkil. Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk 1.Vakinaiset 8 460,50 1,7 % 2.Määräaikaiset ,8 % Yhteensä ,6 22,10 % Henkilöstön vaihtuvuus Palvelujakson Alkaneet Päättyneet Keskim. Vaihtuvuus % tyyppi palvelujaksot palvelujaksot henkil. Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk 1.Vakinaiset ,83 4,31 % 2.Määräaikaiset ,04 123,32 Yhteensä ,88 27,20 % 17

18 Vaihtuvuus syyttäjänvirastoissa eläkkeelle jääneet irtisanoutuneet muu valtion virasto tai laitos yksityisen palvelukseen siirtyneet kuolleet palvelussuhde jatkuu Yhteensä Vaihtuvuusluvuissa ei ole mukana harjoittelijoiden ja työllistettyjen päättyneitä palvelussuhteita. Syyttäjänvirastoista eläkkeelle jääneiden lukumäärä Vaihtuvuus Valtakunnansyyttäjänvirastossa Viraston vakinaisen henkilökunnan ulkoinen lähtövaihtuvuus vuonna 2013 oli 9,3 %. Ulkoiseen vaihtuvuuslukuun 9 sisältyvät muuhun valtion virastoon tai yksityiselle siirtyneet (1), harjoittelijat (5 jaksoa),. Eläkkeelle virastosta jäi kolme henkilöä vuoden aikana. Alkaneissa palvelujaksoissa näkyy lakimiehen alkanut palvelujakso, vastaavasti päättyneissä sisäisissä palvelujaksoissa toiseen virastoon siirtynyt valtionsyyttäjä Alkaneet palvelujaksot Päättyneet palvelujaksot Keskim. Henkil. Vaihtuvuus % Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk 1.VAKINAISET ,9 9,3 9,3 2.MÄÄRÄAIKAISET 6 6 2,4 496,6 Yhteensä ,3 8,8 35,3 18

19 2012 Alkaneet palvelujaksot Päättyneet palvelujaksot Keskim. Henkil. Vaihtuvuus % Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk 1.VAKINAISET 2.MÄÄRÄAIKAISET 6 8 2,7 504 Yhteensä , eläkkeelle jääneet irtisanoutuneet muu valtion virasto tai laitos yksityisen palvelukseen siirtyneet - kuolleet - palvelussuhde jatkuu Yhteensä Luvuissa ei ole mukana harjoittelijoita. 3.4 Koko ja osa-aikaisuus Koko ja osa-aikaisuus syyttäjänvirastoissa Henkilöstöstä kokoaikaisia vuonna 2013 oli 511 henkilöä. Osa-aikaisia oli 29, joista 17 oli naisia ja 12 miehiä. Osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä nousi yhdellä edellisestä vuodesta, ja oli samalla korkeimmalla tasolla vuoden 2003 jälkeen. Osa-aikaisista neljä oli harjoittelijoita ja yksi työllisyystyöntekijä. Osa-aikaisten lukumäärä sisältää sellaisten henkilöiden lukumäärän, joilla on palvelujaksolla osa-aikaisuus esim. osa-aikaeläkkeen vuoksi. Lukumäärässä ei siten ole mukana mm. osittaisella hoitovapaalla olevia henkilöitä, koska tämä tieto viedään poissaolojen kautta palkanmaksuun. Sama määrittely koskee kaikkia oikeushallinnossa työskenteleviä. 19

20 Mies Nainen Yhteensä Yhteensä % Mies Nainen Yhteensä Yhteensä % Mies Nainen Yhteensä Yhteensä % KOKOAIKAISET , , ,6 OSA-AIKAISET , , ,4 Yhteensä Koko ja osa-aikaisuus Valtakunnansyyttäjänvirastossa Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstöstä oli kokoaikaisia 39, osa-aikaisena työskenteli 2 henkilöä. Vuonna 2007 osa-aikaisia ei ollut lainkaan, muina vuosina osa-aikaisia on ollut 2-4 henkilöä. Koko/osa-aikaisuus Koko/osapäiväisyys Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä KOKOAIKAISET OSA-AIKAISET Yhteensä Henkilöstöryhmät Henkilöstöryhmät syyttäjänvirastoissa Henkilöstöryhmät määriteltiin organisaatiouudistuksen yhteydessä uudelleen. Johtoon on kirjattu 13 henkeä, johtavat kihlakunnansyyttäjät ja johtava maakunnansyyttäjä. Asiantuntijoihin ovat kihlakunnansyyttäjät ja toimeenpaneviin töihin kuuluu koko toimistohenkilökunta Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä henkilöstöryhmä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % JOHTOTASO 11 2,0 2 0,4 13 2,4 11 2,0 2 0,4 13 2,4 ASIANTUNTIJA , , , , , ,0 TOIMEENPANEVA 11 2, , ,2 7 1, , ,6 Yhteensä , , , , Henkilöstön rakenne nimikkeittäin Mies Nainen yhteensä Mies Nainen yhteensä Mies Nainen yhteensä johtava kihlakunnansyyttäjä kihlakunnansyyttäjä apulaissyyttäjä SYYTTÄJIÄ YHTEENSÄ hallintosihteeri osastosihteeri syyttäjänsihteeri toimistosihteeri virastomestari harjoittelija MUU HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ Yhteensä

21 Syyttäjänvirastojen johto on hyvin miesvaltaista, myös syyttäjistä 50,9 % on miehiä. Vuonna 2010 apulaissyyttäjien vakanssit lakkautettiin ja tilalle perustettiin kihlakunnansyyttäjän virkoja. Apulaissyyttäjän nimikkeellä toimivat syyttäjät ovat syyttäjiä, jolla ei ole riittävää syyttäjä- tai tuomarikokemusta, ja heidät on nimitetty aluksi kuuden kuukauden pituiseen apulaissyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen. Toimistohenkilökunta taas on pääosin naisvaltaista. Toimistosihteereiden luvuissa vuosina 2011 ja 2010 on mukana myös harjoittelijat ja työllisyystyöntekijät. Vuoden 2013 lopulla perustettiin syyttäjänsihteeri- nimike. Syksyn aikana nimikettä käytettiin lähinnä määräaikaisten henkilöiden nimikkeissä. Nimikettä käytetään myös silloin, kun palkataan oikeustieteen ylioppilas toimistotehtäviin Henkilöstöryhmät Valtakunnansyyttäjänvirastossa Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstöryhmät on luokiteltu eri tavalla kuin syyttäjänvirastoissa. Henkilöstöryhmät on luokiteltu seuraavasti: johtoon kuuluvat virastojen ja laitosten johtajat. Esimiehiin luetaan sellaiset johto-, työnjohto ja esimiestyöt, joissa työnjohtamiseen ja esimiestehtävien osuus työajasta on puolet. Asiantuntijoihin kuuluvat virat ja tehtävät, joissa käytetään virkamiesvaltaa tai tehdään vaativia asiantuntijatöitä, johto- ja esimiestöiden osuus on alle puolet kokonaistyöajasta. Toimeenpaneviin töihin kuuluvat sellaiset työt, joissa valtaosa töistä tehdään annettujen ohjeiden tai toimeksiantojen perusteella ja tehtäviin ei sisälly esimies ja johtamistehtäviä tai niitä sisältyy vain jonkin verran (määrittely Valtion työmarkkinalaitoksen VPLluokituksesta). Valtakunnansyyttäjänviraston johto on miesvaltainen. Asiantuntijoista enemmistö on naisia. Valtakunnansyyttäjänvirasto Henkilöstöryhmä Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä JOHTO ESIMIEHET ASIANTUNTIJATYÖT TOIMEENPANEVAT TYÖT Yhteensä Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstö vuosina , syyttäjät eriteltynä erikseen. Syyttäjiin on tässä luettu mukaan valtionsyyttäjät, kihlakunnansyyttäjät, ylitarkastaja (syyttäjät), neuvottelevat virkamiehet ja lakimies. Valtakunnansyyttäjänvirasto Henkilöstöryhmä Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä JOHTO SYYTTÄJÄT ASIANTUNTIJATYÖT TOIMEENPANEVAT TYÖT Yhteensä Ikärakenne Tavoitteena on, että eri ikäluokissa olisi mahdollisimman sama määrä henkilöitä. Tällöin eläkkeelle jäädään tasaisesti. Keski-ikää olisi hyvä tarkastella ikäjakaumana, pelkkä keski-ikä ei välttämättä anna oikeaa kuvaa. 43-vuotta on se keski-ikä, jolloin eri ikäluokissa on henkilöitä suunnilleen yhtä 21

22 paljon. Mikäli keski-ikä on yli 43 vuotta, se on jo merkki henkilöstön liiallisesta ikääntymisestä. Yli 45-vuotiaiden osuus kuvaa henkilöstöryhmää, joiden työkyvyn ylläpitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jotta henkilöstön ikärakenne olisi tasainen, 45-vuotiaiden ja vanhempien määrä ei saisi ylittää 45 % henkilökunnasta Ikärakenne syyttäjänvirastoissa Keski-ikä syyttäjänvirastoissa oli 46,4 (45,6) vuotta. Vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli 48,9 vuotta, määräaikaisen 32,4 vuotta. Syyttäjänvirastoissa työskentelevien naisten keski-ikä on 45,4 vuotta, joista vakituisten naisten keski-ikä on 48 vuotta, määräaikaisten 32,4 vuotta. Kaikkien miesten keski-ikä syyttäjänvirastoissa oli 48,1 vuotta. Vakituisten miesten keski-ikä on 50,2 vuotta, määräaikaisten 32,4 vuotta. Keski-ikä syyttäjänvirastoissa nousi edellisestä vuodesta 0,10 vuotta. Henkilökunnan ikä aleni määräaikaisina työskentelevillä naisilla, muissa tarkastelukohdissa keski-ikä nousi. Syyttäjänvirastojen henkilöstön keski-ikä Vuoden luvut eivät sisällä työllisyystyöntekijöitä, mutta sisältävät harjoittelijat Keski-ikä Mies Nainen Yhteensä Henkilöitä Mies Nainen Yhteensä Henkilöitä Mies Nainen Yhteensä Henkilöitä VAKINAISET 50,3 48,1 49, ,0 47,7 48, ,2 48,0 48,9 457 MÄÄRÄAIKAISET 34,1 34,4 34, ,6 33,6 32, ,4 32,4 32,4 81 Yhteensä 48,1 45,2 46, ,8 45, ,1 45,4 46,4 538 Luvut eivät sisällä työllisyysmäärärahoin palkattuja henkilöitä Kaikkien syyttäjien keski-ikä oli 45,0 vuotta. Miessyyttäjien keski-ikä oli 48,6 vuotta, naisten 41,3 vuotta. Miessyyttäjien keski-ikä on noussut 0,6 vuotta edellisestä vuodesta, naissyyttäjien ikä nousi lähes vuodella. Syyttäjänvirastoittain tarkasteltuna syyttäjien keski-ikä oli yli 47 vuotta vain Länsi- Suomessa ja Pohjanmaalla. Alhaisin syyttäjien keski-ikä oli Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa, hieman yli 40 vuotta ja Ahvenanmaalla 41,0 vuotta. 22

23 Syyttäjien keski-ikä syyttäjänvirastoittain Miesten keski-ikä Mies lkm Naisten keski-ikä Nainen lkm Syyttäjien keski-ikä Yhteensä lkm HELSINKI 45, , ,1 67 LÄNSI-UUSIMAA 47, , ,0 28 ITÄ-UUSIMAA 45,0 8 39, ,8 29 KANTA-HÄME 48, , ,2 21 SALPAUSSELKÄ 50, , ,9 32 LÄNSI-SUOMI 52, , ,1 41 PIRKANMAA 51, , ,3 30 POHJANMAA 54, , KESKI-SUOMI 47,8 9 38,1 7 43,6 16 ITÄ-SUOMI 48, , ,2 36 OULU 47, , ,4 32 LAPPI 41,0 5 42, ,8 17 AHVENANMAA 43,3 3 34,0 1 41,0 4 Yhteensä 48, , ,0 375 Toimistohenkilöstö oli syyttäjiä iäkkäämpää, keski-ikä oli 49,9 vuotta. Syyttäjänvirastojen toimistohenkilökunta oli 50-vuotiasta tai vanhempaa kymmenessä syyttäjänvirastossa. Itä- Uudenmaan oli nuorin toimistohenkilökunta, keski-ikä 38,9 vuotta. Syyttäjälaitoksessa työskennelleiden harjoittelijoiden keski-ikä oli 27,6 vuotta. Työllisyystyöntekijöitä ei ole laskettu mukaan ikäjakaumiin. Toimistohenkilökunnan keski-ikä syyttäjänvirastoittain (ml työllistetyt ja harjoittelijat) 2013 Miesten keski-ikä Naisten keski-ikä Yhteensä lkm HELSINKI 33,6 44,7 25 LÄNSI-UUSIMAA 47,4 12 ITÄ-UUSIMAA 28,0 40,1 12 KANTA-HÄME 28,0 55,8 11 SALPAUSSELKÄ 53,2 13 LÄNSI-SUOMI 50,5 15 PIRKANMAA 54,0 10 POHJANMAA 52,5 13 KESKI-SUOMI 57,1 8 ITÄ-SUOMI 54,2 18 OULU 53,6 13 LAPPI 53,6 7 AHVENANMAA x 1 Yhteensä 32,0 51,0 158 Syyttäjänvirastojen henkilökunnasta yli 45-vuotiaita on yhteensä 313 henkilöä, 58 % henkilökunnasta. Miehistä yli 45-vuotiaita oli 128 henkilöä, naisista 185 henkilöä. Syyttäjistä yli 45 vuoden iän on ylittänyt 127 henkilöä, 51 %. Toimistohenkilökunnasta vastaavasti yli 45-vuotiaita on 123 henkilöä, 77 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 55-vuotiaiden ja yli ryhmä on kasvanut seitsemällä henkilöllä edellisestä vuodesta. Ikäryhmä vuotiaat kasvoi kolmella henkilöllä. Nuorempien ikäryhmissä alle 35- vuotiaat ja vuotiaat ikäryhmät pienenivät. 23

24 Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin Yhteensä lkm Yhteensä lkm Yhteensä lkm Yhteensä lkm Yhteensä lkm Yhteensä lkm alle 35 vuotiaat vuotiaat vuotiaat ja yli vuotiaat Yhteensä Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin Ikäryhmä tsto sjä tsto sjä tsto sjä alle ja yli Yhteensä

25 Syyttäjänvirastojen henkilökunnasta jäi vanhuuseläkkeelle vuoden aikana 3 henkilöä, näistä syyttäjiä oli 2 henkilöä ja toimistohenkilökuntaa 1 henkilö. Syyttäjänvirastoissa eläkeiän saavuttaa vuoteen 2019 mennessä 88 henkilöä. Näistä syyttäjiä on 47 ja toimistohenkilökuntaan kuuluvia 41. Laskennallinen eläkeikä tässä tarkastelussa on 65 vuotta, riippumatta eläkkeelle jäävien todellisesta eläkkeelle siirtymisiästä. Järjestelmistä ei saada raporttia eläkkeelle jo jääneiden iästä. Syyttäjänvirastojen henkilökunnan keski-ikä ylittää tavoiteltavan tason 3,4 vuodella, tavoitetason ollessa 43 vuotta. Keski-ikä syyttäjänvirastoissa on ollut korkeimmillaan vuonna 2009, jolloin keskiikä oli 47,2 vuotta. Tämän jälkeen keski-ikä lähti laskuun ja oli vuosina välillä 45,6-46,5. Vuonna 2010 keski-ikää laski hieman alhaisempi henkilömäärä ja nuorien henkilöiden lukumäärän nousu ja vuonna 2011 eläkkeelle jäävien suuri määrä ja henkilökunnan nuorentuminen. Vuonna 2012 keski-ikää laski korkea henkilömäärä. Vuonna 2013 keski-ikä nousi 46,4 vuoteen, Keski-ikää nosti pienentynyt määräaikaisten lukumäärä sekä se että vuoden aikana eläkkeelle jäi vain 3 henkilöä. Toimistohenkilökunnan keski-ikä on 5,1 vuotta korkeampi kuin syyttäjien keski-ikä. Toimistohenkilökunnan keski-ikä ylittää syyttäjänvirastojen keski-iän lähes neljällä vuodella. Syyttäjänvirastojen henkilökunnasta 58 % on 45-vuotiaita taikka vanhempia, tavoitetason ylittää 313 (303) henkilöä. Syyttäjänvirastoista eläkkeelle jääneiden ikä

26 3.6.2 Ikärakenne Valtakunnansyyttäjänvirastossa Valtakunnansyyttäjänviraston keski-ikä oli 52,3 vuotta. Viraston kaikkien miesten keskiikä oli 54,2 vuotta, naisten keski-ikä oli samoin 51,3 vuotta. Virastossa ei vuodenvaihteessa ollut määräaikaisia. 45 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä oli 33 henkilöä (80 %). Vuonna 2013 eläkkeelle jäi kolme henkilö. Vuosina viraston henkilökunnasta jää eläkkeelle kolmetoista henkilöä. Vakinaisten ja määräaikaisten keski-ikä Keski-ikä Mies Nainen Keski-ikä yhteensä Mies Nainen Keski-ikä yhteensä Mies Nainen Keski-ikä yhteensä VAKINAISET 52,4 51,2 51,6 52,6 52,6 52,6 54,2 51,3 52,3 MÄÄRÄAIKAISET 30,0 30,0 Yhteensä 52,4 49,7 50,6 52,6 52,6 52,6 54,2 51,3 52,3 Ikärakenne ikäryhmittäin Mies Nainen yht. Mies Nainen yht. Mies Nainen yht. alle ja yli Yhteensä

27 Henkilöstöryhmistä asiantuntijat ovat nuorimpia Keski-ikä henkilöstöryhmissä Mies Nainen Yhteensä Henkilöitä Mies Nainen Yhteensä Henkilöitä SYYTTÄJÄT 54,2 52,2 53, ,0 50,8 53,5 23 ASIANTUNTIJAT 29,0 50,5 48, ,0 48,4 46,6 10 MUU HENKILÖKUNTA 56,0 56,1 56,1 8 57,0 55,7 55,9 8 Yhteensä 52,6 52,6 52, ,2 51,3 52,3 41 Valtakunnansyyttäjänvirastosta jää vuosina eläkkeelle yhteensä 13 henkilöä. Näistä miehiä on 5, naisia 8. Laskennallinen eläkeikä tässä tarkastelussa on 65 vuotta, riippumatta eläkkeelle jäävien todellisesta eläkkeelle siirtymisiästä Ikä Yhteensä Mies Nainen Taulukossa olettamana on vuonna vuoden ikä alenevasti 27

28 Järjestelmistä ei saada raporttia eläkkeelle jo jääneiden keski-iästä. 4 Koulutus 4.1 Koulutustasoindeksi Koulutustasoindeksillä kuvataan henkilöstön koulutustasoa. Se kertoo organisaation ammatillisella pohjakoulutuksella mitatusta osaamispotentiaalista. Tavoitteena on mahdollisimman korkea arvo, kuitenkin niin, että se on sidoksissa organisaatiossa tehtävien vaatimaan tasoon. Koulutustasoindeksi muodostuu sen mukaan, millainen koulutusaste kullakin henkilöllä on. Eri koulutusasteet on luokiteltu indekseihin niin, että alin indeksi on perusasteen indeksi 1,5 ja ylin indeksi on tutkijakoulutusasteen 8. Koulutustasoindeksi lasketaan kertomalla eri koulutusasteen omaavien henkilöiden lukumäärä niiden koulutustasoindeksillä ja saadut tulot lasketaan yhteen. Lopuksi em. tulojen summa jaetaan henkilöiden kokonaismäärällä. * Taulukoissa käytetty koulutusluokittelu tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan: alempi perusaste = kansakoulu ylempi perusaste = keski- tai peruskoulu keskiaste = ammattikoulutasoinen ja alempitasoinen opistokoulutus, pelkkä ylioppilastutkinto alin korkea-aste = ylempi opistotutkinto esim. merkonomi, teknikko alempi korkeakouluaste = esim. yliopistojen ja korkeakoulujen välitutkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot 28

29 ylempi korkeakouluaste = yliopistojen ja korkeakoulujen ylemmät tutkinnot, mm. entiset ylemmät kandidaatintutkinnot, nykyiset maisterintutkinnot, lääketieteen lisensiaatin tutkinto tutkijakoulutusaste= lisensiaatin (ei lääketieteen) ja tohtorin tutkinnot Koulutustasoindeksi syyttäjänvirastoissa Koulutustasoindeksi syyttäjänvirastoissa on 6,1, laskennassa on mukana yhteensä 500 henkilöä. Koulutustasoindeksi on sama kuin edellisenä vuonna, ja korkeampi kuin vuosina (5,9). Tätä aiempiin vuosiin indeksiä ei voida verrata, koska laskutapa muuttui vuoden 2004 alussa. Vuoden 2013 tarkastelussa kahden henkilön koulutusaste on tuntematon. Koulutusrakenne koulutusasteittain * Koulutusrakenne koulutusasteittain Lukumäärä %- jakauma Lukumäärä %- jakauma Lukumäärä %- jakauma Alempi perusaste 4 0,8 4 0,8 4 0,8 Ylempi perusaste 17 3,5 17 3,3 17 3,4 Keskiaste 59 12, , ,4 Alin korkea-aste 63 12, , ,2 Alempi korkeakouluaste 12 2,4 13 2,5 9 1,8 Ylempi korkeakouluaste , , ,7 Tutkijakoulutusaste 6 1,2 8 1,6 8 1,6 Tutkinnon suorittaneet Koulutustasoindeksi 6,1-6,1-6,1 - YHTEENSÄ *katso määrittely kohdasta 4.1 koulutustasoindeksi (vuonna 2013 yhdeksän syyttäjän koulutustasoksi on määritelty keskiaste) 29

30 Koulutustasoindeksi syyttäjänvirastoittain syyttäjänvirasto syyttäjä toimistohenkilökunta syyttäjänvto keskim. henkilöitä laskennassa HELSINKI 6,9 3,6 6,1 87 LÄNSI-UUSIMAA 7,0 4,0 6,3 35 ITÄ-UUSIMAA 6,8 4,2 6,2 34 KANTA-HÄME 6,9 4,2 6,0 30 SALPAUSSELKÄ 7,0 3,8 6,1 43 LÄNSI-SUOMI 6,9 4,4 6,2 56 PIRKANMAA 7,0 4,1 6,3 39 POHJANMAA 7,0 4,9 6,3 34 KESKI-SUOMI 7,0 3,2 5,5 21 ITÄ-SUOMI 7,0 4,1 6,0 50 OULU 7,0 4,4 6,3 44 LAPPI 6,5 4,4 5,8 23 AHVENANMAA 7,0 3,5 6,1 4 Yhteensä 6,9 4,1 6,1 500 Vakinaisen henkilökunnan koulutustasoindeksi oli 6.1 (450 henkilöä) ja määräaikaisten 6,3 (50 henkilöä). Määräaikaisten henkilöiden koulutustasoindeksi on korkea, koska määräaikaisista virkamiehistä yli 67 % on syyttäjiä. Syyttäjien koulutustasoindeksi oli 6,9 ja toimistohenkilökunnan 4, Koulutustasoindeksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa Valtakunnansyyttäjänvirastossa koulutustasoindeksi oli 6,1. Vakinaisen henkilökunnan koulutustasoindeksi oli 6,1 (41 henkilöä). Määräaikaiseksi luokiteltua henkilökuntaa ei vuodenvaihteessa ollut. Syyttäjien koulutustasoindeksi oli 7,2 ja asiantuntijoiden 5,6. Toimistohenkilökunnan koulutustasoindeksi oli 3, Koulutusrakenne, Lukumäärä %- Luku- %- Luku- %- koulutusasteittain * jakauma määrä jakauma määrä jakauma Alempi perusaste ja keskiaste 9 21,4 9 21,4 8 19,5 Alin korkea-aste 4 9,5 4 9,5 4 9,8 Alempi korkeakouluaste 3 7,1 2 4,8 2 4,9 Ylempi korkeakouluaste 20 47, , ,7 Tutkijakoulutusaste 6 14,3 6 14,3 5 12,2 Tutkinnon suorittaneet Koulutustasoindeksi 6,0 6,1 6,1 YHTEENSÄ henkilöä *katso määrittely kohdasta 4.1 koulutustasoindeksi 4.2 Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan henkilöstölle joko viraston järjestämää tai ulkopuolelta ostettua koulutusta, joka toteutuu työaikana. Myös lyhyet alle päivän mittaiset koulutustapahtumat luetaan mukaan koulutukseen. Henkilöstökoulutukseen luetaan ammattitaidon ylläpitoon, kehittämiseen ja 30

31 parantamiseen sekä ammatillisen pätevyyden hankkimiseen liittyvä koulutus, työsuojelu- ja yhteistoimintaan liittyvä koulutus sekä em. koulutukseen kiinteästi liittyvät tutustumismatkat. Viraston sisäiseksi koulutukseksi katsotaan sellainen koulutus, jota virasto järjestää työntekijöilleen tai oikeusministeriö järjestää hallinnonalan virastoille ja joka on sen luonteista, että se on kohdennettu nimenomaan vain oikeusministeriön hallinnonalalle. Vastaavasti viraston ulkopuolinen koulutus on sellaista koulutusta, johon henkilökunta osallistuu, mutta jota ei ole erityisesti kohdennettu oikeusministeriön hallinnonalalle (esim. yliopiston tai Hausin kurssit). Henkilöstökoulutuksen kustannuksia ovat työnantajalle aiheutuneet koulutukseen käytetyn työajan työvoimakustannukset sekä muut koulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Koulutusinvestoinneilla tarkoitetaan henkilöstökoulutukseen kohdistettuja investointeja koko raportointivuonna. Tällaisia koulutuspanoksia ovat koulutuspäivät, koulutusajan palkka ja muut koulutuskustannukset. Koulutuspäivien lukumäärätiedot on raportoitu henkilökunnan itse Herttaan viemistä tiedoista, kulut kirjanpidosta Henkilöstökoulutus syyttäjänvirastoissa Syyttäjänvirastojen henkilöstöstä 440 (81 %) osallistui vuoden 2013 aikana johonkin koulutukseen. Edelliseen vuoteen verrattuna koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä nousi 89 henkilöllä. Koulutuspäiviin syyttäjänvirastojen henkilökunta osallistui yhteensä (1 895) päivälle, tämä on 831 päivää enemmän kuin vuonna Yhtä henkilötyövuotta kohden koulutusta kertyi 5,4 päivää (3,8 päivää vuonna 2012). Koulutuspäivien palkkakustannukset olivat euroa (+ sivukulut), matkakuluja koulutuspäivistä aiheutui euroa (mukana eivät ole arvonlisäverot), erilaisia kurssi ja konferenssipalveluita ostettiin eurolla ja VKSV kohdisti koulutukseen euroa (palkkioita, tilavuokria jne). Koulutusmenoihin panostettiin syyttäjänvirastoissa yhteensä euroa. Koulutusmatkojen matkakustannukset on otettu kirjanpidosta toimintokoodilta 99500, eikä luku siten välttämättä ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. Koulutuspoissaolot päivää per henkilötyövuosi Koulutuspoissaolot pv/htv pv/htv pv/htv HELSINKI 3,3 2,7 4,5 LÄNSI-UUSIMAA 3,1 3,5 5,1 ITÄ-UUSIMAA 4,5 4,6 5,9 KANTA-HÄME 3,1 4,7 4,4 SALPAUSSELKÄ 2,7 2,4 7,0 LÄNSI-SUOMI 2,9 2,1 3,7 PIRKANMAA 4,3 4,3 3,7 POHJANMAA 6,9 6,2 5,1 KESKI-SUOMI 4,3 4,1 5,7 ITÄ-SUOMI 6,8 5,1 8,5 OULU 4,0 5,1 6,6 LAPPI 2,6 2,9 6,4 AHVENANMAA 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 4,0 3,8 5,4 31

32 Syyttäjänvirastojen koulutusmenot päivärahat Km-korvaukset Muut matkustuspalv Matkakulut Kurssi-ja konf.maksut Muut koulutuspalvelut Kurssi-ja konf.maksut + koulutuspalv Matka - ja koulutuspalvelut Koulutuspäivien palkkakustannukset (+ sivukulut) Koulutusmenot yht VKSV:n koulutukseen kohdistamat kustannukset (sis sivukulut, ei alv) Yhteensä euroa Koulutukseen osallistuneiden henkilömäärä Koulutuspäiviä Kustannus per osallistuja keskim Kustannus per koulutuspv keskim

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2011... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 216 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...4 2 Keskeiset havainnot vuodesta 216...4 3 Henkilöstö...8 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä...8 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...8

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 218 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...4 2 Keskeiset havainnot vuodesta 218...4 3 Henkilöstö...8 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä...8 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...8

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 217 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...4 2 Keskeiset havainnot vuodesta 217...4 3 Henkilöstö...8 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä...8 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...8

Lisätiedot

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies Lkm % Lkm % Lkm % Mies Lkm % Mies Lkm % Syyttäjälaitos 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. ja harj.) Mies. HTV:t kaikki. Yhteensä Lkm % HTV:t (poistyöll. ja harj.) Mies Lkm % HTV:t kaikki. Yhteensä.

HTV:t (poistyöll. ja harj.) Mies. HTV:t kaikki. Yhteensä Lkm % HTV:t (poistyöll. ja harj.) Mies Lkm % HTV:t kaikki. Yhteensä. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Syyttäjälaitos 179 33,1 362 66,9 541 100 524,8 518,3 190 34,5 361 65,5 551 100 531,2 530,7 178 32,1 377 67,9 555 100 550,5 541,2 Valtakunnan - syyttäjänvirasto

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. ja harj.) Yhteensä Lkm % Mies. HTV:t kaikki. HTV:t (poistyöll. ja harj.) Mies. HTV:t kaikki. Yhteensä Lkm %

HTV:t (poistyöll. ja harj.) Yhteensä Lkm % Mies. HTV:t kaikki. HTV:t (poistyöll. ja harj.) Mies. HTV:t kaikki. Yhteensä Lkm % Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Syyttäjälaitos 194 35,2 357 64,8 551 100 514,6 508,4 179 33,1 362 66,9 541 100 524,8 518,3 190 34,5 361 65,5 551 100 531,2 530,7 Valtakunnan - syyttäjänvirasto

Lisätiedot

HTV:t. Yhteensä. HTV:t. (poistyöll. HTV:t. HTV:t. Mies Lkm % (poistyöll. HTV:t. Mies Lkm % (poistyöll. Yhteensä. HTV:t. ja harj.

HTV:t. Yhteensä. HTV:t. (poistyöll. HTV:t. HTV:t. Mies Lkm % (poistyöll. HTV:t. Mies Lkm % (poistyöll. Yhteensä. HTV:t. ja harj. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Syyttäjälaitos 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2 194 35,2 357 64,8 551 100 514,6 508,4 Valtakunnan - syyttäjänvirasto

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. ja harj.) Yhteensä. Mies. HTV:t kaikki. HTV:t (poistyöll. ja harj.) HTV:t kaikki. Mies. Yhteensä Lkm % Lkm %

HTV:t (poistyöll. ja harj.) Yhteensä. Mies. HTV:t kaikki. HTV:t (poistyöll. ja harj.) HTV:t kaikki. Mies. Yhteensä Lkm % Lkm % Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Syyttäjälaitos 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2 194 35,2 357 64,8 551 100 514,6 508,4 179 33,1 362 66,9 541 100 524,8 518,3 Valtakunnan - syyttäjänvirasto

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2003

Henkilöstötilinpäätös 2003 R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 7/2004 Henkilöstötilinpäätös 2003 30.8.2004 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 2 2. Rikosseuraamusalan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 ÄHTÄR]N KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 2016 4, \- mk 0O ~ JO ½ 4. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon kehittämisosasto Seija Korhonen Huhtikuu 2018 % henkilölukumäärästä 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne Tämän raportin

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2005

Henkilöstötilinpäätös 2005 R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 3 / 2006 Henkilöstötilinpäätös 2005 15.3.2006 2005 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo sivu 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus..

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 31. 5. 2019 Tilastotiedot 2018 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2006

Henkilöstötilinpäätös 2006 RIKOSSEURAAMUSVIRASTO Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2007 Henkilöstötilinpäätös 2006 15.3.2007 2 (18) 2006 Sisällysluettelo sivu 1. Rikosseuraamusalan henkilöstöön vaikuttavia muutoksia vuonna 2006

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2007

Henkilöstötilinpäätös 2007 RIKOSSEURAAMUSVIRASTO Rikosseuraamusviraston monisteita 4/2008 Henkilöstötilinpäätös 2007 27.6.2008 Sivu 1 (18) Sisällys 1 RIKOSSEURAAMUSALAN HENKILÖSTÖÖN VAIKUTTANEITA MUUTOKSIA VUONNA 2007...2 2 RIKOSSEURAAMUSALAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot