Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille"

Transkriptio

1 Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille

2 Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh- Kankaantaan Lehtimäen alueelle laajentuen joka taaria ja Ylöjärvellä noin 50 hehtaaria. Sijaintina puoleta uuntaan. Öljytie rakennettiin aikoinaan öljyn var- Kolmenkulma on ihanteelliea paikaa. muuvaraton kallioaineken kuljettamita varten Rajaalmen uuntaan. Tällä alueella on nyt noin 250 yritytä ja noin 400 työpaikkaa, ja alueen koko ekä Alueella on tarjolla monen kokoiia tontteja pienitä erittäin uuriin mitä erilaiimmille yritykille. Kolmenkulman yrityalue on tulevaiuuden työpaikka-alue, illä kaavallinen mitoitu merkity ovat kavaneet vuoien varrella on noin työpaikkaa. Siitä Nokian tuntuvati monetakin yytä. puolella tulee olemaan noin puolet. Läntien kehätien valmitumien Nokia on oa kavavaa Tampereen aniota liikenneyhteydet ovat paran- kaupunkieutua, ja Nokian auka- tuneet merkittäväti, millä on valtava luku tulee parin vuoikymmenen merkity Kolmenkulman yrityalueen aikana kavamaan yli auk- uunnittelulle, johon Kankaantaan kaaeen. Tämä merkitee kaupallien Lehtimäen aluekin kuuluu. Läntien palvelutarjonnan merkittävää kavua. kehätien liäki liikennöitävyy on pa- Kaavoitukellieti alue on hyvin rantunmut huomattavati, kun Rounionkatu rakennettiin Kolmihaarankadulle aakka ja Öljytien Porintien eritaoliittymä aatiin valmiiki. Kolmenkulma ijaitee logitieti ihanteelliea paikaa. Yrityalue on laajuutena puoleta Tampereen eudun merkittävin yrityalue. Sen eteen on tehty kuntarajat ylittävää yh- haatava, illä ille jää hyvin paljon kohteita luonnontilaan. Se liää Kolmenkulman erityiyyttä yrityalueena. Se ei ole koko laajuudeltaan pelkkää betoni- ja avalttierämaata, vaan luonto on länä joka puolella. Koka Kolmenkulman alue on valtava, itä rakennetaan teityötä kolmen kaupungin keken. Nimenäkin e on aanut vuoikymmeniä. Siki on peruteltua anoa, että kyeeä on iitä, että e ijaitee kolmen valtatien (3-, 11- ja 12-valtatiet) tämän päivän ja tulevaiuuden yrityalue. riteykeä ja kolmen kaupungin alueella. Tervetuloa Kolmenkulmaan! Yrityaluetta voidaan pitää eudun parhaana monetakin yytä. Sen pinta-ala on noin 850 hehtaaria, jota noin 600 Henry Moiio, Elinkeinopäällikkö

3 Nokian yrittäjien puheenjohtaja ukoo Kolmenkulman parantavan Nokian palvelutarjontaa Tänne on helppo tulla ja tänne on helppo löytää L ämpimäti tervetuloa, anoo Eurorollin toimitujohtaja, Nokian Yrittäjien puheenjohtaja Reijo Karvanen kaikille Kolmenkulmaan tuleville yritykille. Hänen mukaana yli kuntarajojen toimiva teolliuualue voi vilkatuttaa nokialaita yrityelämää hyvinkin paljon. Kuinka paljon, e on yrittäjitä itetään aika paljon kiinni. Joiakin tapaukia e voi merkitä yrittäjän palvelukoneptin uuditamita. Toivottavati nokialaiet palvelujen tarjoajat oaavat opeuttaa omaa koneptiaan Kolmenkulmaan tulevien yrityten tarpeiden mukaieki. Uui yrityalue antaa nokialaiille yrittäjille hienot mahdolliuudet, illä inne on tuloa hyvin monipuolita teolliuutta; niin valmitavaa, huoltavaa kuin kuljettavaakin. Mahdolliuutemme ovat hyvät, illä meillä on hyvin monipuolinen ja kilpailukykyinen palvelutarjonta, Karvanen toteaa. Yrittäjien puheenjohtaja anoo vilpittömäti ukovana, että Kolmenkulmaan ijoittuvat yrityket voivat palvella myö nokialaiia ja päinvatoin. Meidän pitää vain unohtaa kateu tääkin aiaa. Kun löydämme toiemme ja teemme yhteityöä aioita, niin kaikille menee hyvin. Karvaen mukaan Kolmenkulman alue antaa paljon myö tavallielle kuntalaielle ekä koko kaupungille. Alueen yrityket tuovat kaupungille merkittäväti veroeuroja ja aiakkaita nokialaiille yrittäjille. Vaikka teolliuualueen perutamikutannuket ovat kaupungille melkoiet, tämä ijoitu kannattaa pitkälle tulevaiuuteen. Kyyntä liää tarjontaa tääkin tapaukea. Nokian Yrittäjien puheenjohtaja Reijo Karvaen oma yrity Euroroll Oy huoltaa teloja jalotavalle teolliuudelle. Kun kyyntä liääntyy, parantaa e myö kaikkien palvelujen tarjontaa Nokialla. Tätä hyötyvät kaikki nokialaiet. Kaukaiimmat aiakkaat Karibialla aakka Kymmeniä vuoia Nokialla työkennelleenä Karvanen on huomannut, kuinka kaupungin hyvätä ijainnita on valtavati hyötyä. Tänne on helppo tulla ja tänne on helppo löytää. Sama kokee Kolmenkulmaakin. Nokian Yrittäjät on valtakunnallietikin merkittävä yrity, illä e on valittu muun muaa ekä Pirkanmaan että koko Suomen paikalliyhditykeki. Yhdityken toiminnan monipuoliuu ja kuntayhteityö korotui viime vuoden toiminnaa, ja Pirkanmaan Yrittäjät palkiti nokialaiet inoovatiiviuudeta. Karvaen johtama, teloja huoltava ja valmitava Euroroll aloitti toimintana vuonna Työntekijöitä on yhdekän ja liikevaihto on ollut lamavuoia lukuunottamatta noin miljoona euroa. Suurin ykittäinen aiakaryhmä on paperia, puuta ja muovia jalotava teolliuu. Noin kymmenen proenttia liikevaihdota tulee ulkomailta. Eurorollin kaukaiimmat aiakkaat tulevat Dominikaanieta taavallata.

4

5 Kaupunginarkkitehti Ako Riihimäki: okialla Kolmenkulman kaavoi- valmitelu alkoi vuonna Ntuken Kaupunginvaltuuto hyväkyi yleikaavan lokakuua Enimmäinen aemakaava valmitui kohtaan numero yki, eli ille alueelle, miä on nyt Sandvikin rakennu. Toinen vaihe, numero kaki, valmitui ABC:n ja Kodin Terran kohdalle. Vuonna 2010 valmitui aemakaava kartaa näkyvälle kohdealueelle numero kolme, eli Kyynijärventien varteen Porintien pohjoipuolelle. Parhaillaan valmitellaan Juhanuon alueen aemakaavaa, joka näkyy kartaa numerolla neljä. Seuraava kaavoituken kohde on numero viii, miä on tällä hetkellä kalliolouhinta-alue. Alueen kaavan valmitelu aloitetaan parin vuoden iään. Kaavoitettua tonttimaata tulee Kolmenkulman Nokian puoleieen oaan aivan valtavati. Jo itä vertaa tähän aakka kaupungin uurimpaan yrityalueeeen, eli Kankaantaan teolliuualueeeen, on itä vähintään kolminkertainen määrä. Yhdykuntatekniikan päällikkö Tommi Jalkanen: ähivuodet rakennetaan Kol- Tampereen Lmenkulmantietä kaupungin rajalle. Parin tulevan vuoden työohjelmaa on Koukkujärven kaavaalueen kunnallitekniikan rakentaminen, mutta aikataulu on avoin illä rakentamipäätötä ei ole vielä tehty. Rakentaminen ketää vähintään kaki vuotta ja alutava kutannuarvio on yli kolme miljoonaa euroa. Tavoite vuoteen 2016 menneä on, että Koukkujärventien ja Kodin Terran välinen Porintien rinnakkaitie, eli Juhanuonkatu olii rakennettu. Tärkeyjärjetyken kärjeä on Kolmenkulmantie. Sen ja Juhanuonkadun tieltä pitää louhia kuutiota kalliota. Se on valtava määrä, ja pelkät louhintakutannuket ovat miljoonataolla. Vihreällä ja turkooilla merkityt alueet jäävät luonnontilaan, ja niiden kautta kulkee ulkoilureittiyhteykiä Kolmenkulman ulkopuoliille virkityalueille. Läntien oan ade- eli hulevedet kulkeutuvat Tampereelle Myllypuroon, joka on Natura-aluetta. Sen vuoki alueelle rakennetaan viivytyaltaita, joia adevettä pidätellään ettei vettä menii uuria määriä kerralla Naturaalueelle. YLÖJÄRVI TAMPERE NOKIA

6 Kolmenkulmaa on kaikki kohdallaan Yrityalue on Nokian Renkaille erityien tärkeä, anoo logitiikkapäällikkö Tapio Järvenivu Nokian Renkailla on kokemuta Kolmenkulmata jo vuoien ajalta. Yritykellä on kolme erilaita toimintoa alueella. Kolmenkulma on meille hyvin tärkeä paikka, anoo logitiikkapäällikkö Tapio Järvenivu. T ärkeimmät aiat yrityalueelle ovat toimiva infratruktuuri, tieyhteydet, energianaanti ekä veihuolto. Kolmenkulmaa nämä kaikki ovat kohdallaan, anoo Nokian Renkaiden logitiikkapäällikkö Tapio Järvenivu. Järvenivu tietää mitä puhuu, illä Nokian Renkaiden logitiikkakeku on toiminut Kankaantaan teolliuualueella ennen kuin koko Kolmenkulman yrityalueeta oli tietoakaan. Logitiikkakekuken enimmäinen oa valmitui vuoden 2001 lopua, ja toinen oa vuonna Logitieti ajatellen Kolmenkulma on erinomainen paikka, illä täältä on lyhyt matka Tampereen pääväylille ja erityieti läntien kehätien valmituminen parani alueen toimivuutta paljon, Järvenivu toteaa. Kun Nokian Renkaat alkoi rakentaa logitiikkakekutaan, kävi ilmi, että tonttimaa on hyvää iinäkin mieleä, että ille on helppoa ja uhteellien edullita rakentaa. Yki tärkeä tekijä on myö hinta. Toivottavati Kolmenkulman teolliuutontit ovat kohtuullien hintaiia, illä kilpailukykyinen neliöhinta pitää alueen hyvin haluttavana. Ainakaan meillä ei ole moitteen ijaa iinä, miten kaupunki uhtautui meihin kun aloimme rakentaa tätä logitiikkakekuta. Kaikki aiat hoituivat mallikkaati, Järvenivu kiittelee. Kolmenkulma on Nokian Renkaille erityien tärkeä alue, illä logitiikkakekuken liäki illä keärenkaiden tetirata. Pidämme näitä tiukati kiinni. Logitiikkakekukea toimii kaikkiaan neljä yritytä: varatointiyhtiö Rengalinja Oy, natoitukia tekevä Nokia Nata Oy, renkaita vanteille aentava Nata - Äät Oy ekä Sodexon henkilötöruokala. Työntekijöitä on kaikkiaan 98. Yrityalue tuo palveluita, veroeuroja ja aukkaita Kokoa kekukella riittää: pituutta on yli puoli kilometriä, leveyttä yli 100 metriä, korkeutta 12 metriä, lattianeliöitä on ja tilavuutta liki kuutiota. Laajennutarpeita ei ole. Tilat riittävät oikein hyvin, ja olemme voineet varatoida muitakin kuin henkilöauton renkaita. Nyt meillä on varatoa kuorma-auton renkaita ekä Vianorin maahantuontivarato, Järvenivu luettelee. Logitiikkapäällikkö ukoo, että Kolmenkulma tuo veroeurojen liäki Nokialle myö liää aukkaita. Oa niitä, jotka tulevat Kolmenkulman alueelle töihin, katelee varmati itelleen kotia Nokialta. Kaupunkihan on kaavoittanut hyvin erityieti omakotiauntoja, ja niin kauan kuin ne ovat kohtuullien matkan päää kekutata, kyyntää kyllä riittää. Se on tärkeä aia, illä veronmakajathan pitävät kaupungin talouden kunnoa. Liäki Kolmenkulman yrityket ja niiä työä käyvät ihmiet liäävät ja monipuolitavat palvelujen tarjontaa, Järvenivu ukoo.

7 Kolmenkulma tarvitee oman yhteityöfoorumin Molokin toimitujohtaja Jukka Blom ukoo, että alueen yrityten ja kaupungin muodotama ideariihi toii paljon liäarvoa yritykille ja kunnille O maan rotaatioon iirtyminen ai Molokin iirtymään Laviata Nokialle vuonna Sen jälkeen yrity on laajentanut tilojaan kolme kertaa Kankaantaan teolliuualueella. Tällä hetkellä yritykellä on tehdatilaa 1,2 hehtaaria aman katon alla. Sijainti oli kaikkein ratkaievin kun muutimme Laviata tänne Nokialle, anoo Molok Oy:n toimitujohtaja Jukka Blom. Logitieti hyvä ijainti on Molokille eniarvoien tärkeää, illä kavavan yrityken tehtaalta lähtee rekoilla tavaraa paljon. Kotimaahan menee noin 35 proenttia tuotannota ja loput 65 proenttia menee ulkomaille. Blom toivoo, että Kolmenkulman alueelle tulee mahdolliimman paljon yritykiä, joiden kana nokialaiet yrittäjät löytäiivät ynergiaetuja. Jukka Blomin johtama Molok Oy haluaa olla eimerkkinä ympäritöytävällietä yrityketä. Jukka Blom odottaa, että Kolmenkulmaan tulii erityieti kanainväliiä yritykiä, illä ulkomaiilla yritykillä on uein erilainen toimintakulttuuri, jota voii olla paljon opittavaa. Olen ite ollut ruotalaien yrityken palvelukea, ja en peruteella voin anoa että meillä uomalaiilla olii paljon opittavaa heidän yritykulttuuritaan. Blom ehdottaakin, että Kolmenkulman yrityket perutaiivat yhdeä kaupungin kana enemmän tai vähemmän virallien yhteityöfoorumin, joa pohdittaiiin ja ideoitaiiin erilaiia yrityalueen kehityideoita ja joa yrityten ja kaupungin edutajat oppiivat toiiltaan. Tämä foorumi voii toiminnallaan rikatuttaa vaikka kuinka paljon iommankin alueen liike-elämää ja koitua kuntien ja kuntalaiten eduki. Tällaita foorumia tarvitaan, illä eihän kaikkea voi jättää ykin elinkeinopäällikön tehtäväki. Molok on enimmäienä ottanut alueella maakaaun käyttöön ja toivoo muidenkin tekevän niin en ympäritöytävälliyyden vuoki. Meidänhän tuotannoamme yntyy hyvin vähän jätettä, ja kaikki tuotteemme ovat kierrätettäviä. Olemme erikoituneet ympäritöytävällieen toimintaan, joten tää olii yki aia miä meillä olii muille yritykille annettavaa tää yhteityöfoorumia. Vankka aema myö Lähi-Idää Blom pitää työpaikan muodotomita Kolmenkulman alueelle täyin realitiena. Pitää vielä muitaa kaikkien työpaikkojen kerrannaivaikutu. Nokian kaupungillehan Kolmenkulma on melkoinen imagotekijä. Näinkin uuren alueen luominen yhteityöä naapurikuntien kana on aikamoinen ooitu kyvytä luoda työpaikkoja, hyvinvointia ja verotuloja. Ainakin omata puoletani voin anoa, että yhteityö kaupunginjohtajan ja elinkeinopäällikön kana on ujunut todella hyvin. Molok liiketoiminta perutuu Veikko Sallin noin 20 vuotta itten kehittämään ympäritöytävällieen jätteiden yväkeräyjärjetelmään. Yritykellä on ollut vuoia vahva aema Pohjoimaiden liäki Sveitiä, Belgiaa, Epanjaa, Kanadaa ja myö Brailiaa. Molok on ollut merkittävä järjetelmätoimittaja myö Lähi-Idää vuodeta 2002 lähtien. Molokin naapuria ijaiteva, Veikko Sallin omitama Mojama Oy, tarjoaa hylly-, lattia- ja huonetilaa ekä varatointipalveluja niin yritykille kuin ykityiillekin.

8 Kuntarajat ylittävä yhteityö on menetyken edellyty Tredean toimitujohtaja Ari Tuulentie pitää Kolmenkulmaa maakunnan merkittävimpänä yrityalueena, joka houkuttelee kanainväliiäkin toimijoita. olmenkulma on elväti koko K maakunnan merkittävin yrityalue ja ratkaiu koko Tampereen kaupunkieutua jo kymmenkunta vuotta vaivanneeeen elinkeinopoliittieen ongelmaan, anoo Tredean toimitujohtaja Ari Tuulentie. Elinkeinopoliittiella ongelmalla hän tarkoittaa itä, että Tampereen kaupunkieutu ei ole pytynyt hyödyntämään voimakata vetovoimaana ja hyvää imagoaan kunnon yrityalueen puuttumien vuoki. Kaupunkieutu ei ole pytynyt vataamaan kyyntään. Aikaiemmin meillä ei ole ollut mitä myydä. Kolmenkulman etu on en uuri koko, mikä tekee iitä kanainvälietikin mielenkiintoien kohteen, illä ulkomaiia toimijoita kiinnotavat enimmäkeen iot alueet. Yki io plua on myö Kolmenkulman monipuoliuu, illä ieltä löytyy tontteja kaupalle, teolliuudelle, toimitoille ja logitiikalle. Nyt meillä on oikeati mitä myydä. Toinen Kolmenkulman merkittävä etu on e, että tontita kiinnotuneille yritykille on mahdolliuu aloittaa rakentaminen jo melko aikaiea vaiheea. Aikaiemmin meillä oli tarjota ratkaiu vata kolmen neljän vuoden päätä kun aiakkaan tarve realioituu yleenä vuoden iään, Tuulentie toteaa. Tuulentie antaa koolti kiitota Nokian kaupungille aktiiviuudeta. Nokian kaupunki on tehnyt merkittävän työn hankkieaan uuret maaalueet, kaavoittaeaan ne ja rakentamalla tonteille kunnnallitekniikan. Se on valtava urakka. Täytyy muitaa, että tällainen hanke vie aikaa, ja alueen rakentuminen hengen työpaikaki ketää kymmeniä vuoia. Nokialaiyritykille melkoinen kavupotentiaali Nokian kaupungille Kolmenkulman merkity on Tuulentien mieletä valtava. Nokialla Tampereen eudun kunnita uurin työpaikkaomavaraiuuate. Kolmenkulman yrityalue tulee vain liäämään itä, illä Nokian alueelle tulee ainakin työpaikkaa. Tämä vataa kekiuuren kaupungin koko työpaikkavarantoa. Nokian teolliuuperinteennehän Ari Tuulentie ukoo, että Nokian pitkätä ja tunnetuta teolliuuhitoriata kumpuaa Kolmenkulmaan uuia innovaatioita. on erittäin tunnettua ja vanhaa, ja juuri ellaieta monet, uudet innovaatiot kumpuavat. Siki ukon, että Kolmenkulma tarjoaa nokialaiille yritykille melkoien kavupotentiaalin ja moni yrity tulee alueelle Nokian oman elinkeinorakenteen kautta. Ari Tuulentie on toiminut Tredean toimitujohtajana en perutamieta aakka. Tredea Oy on Tampereen kaupunkieudun elinkeino- ja kehityyhtiö. Kahdekan kunnan ylläpitämä yhtiö ylläpitää ja vahvitaa kaupunkieudun vetovoimaiuutta ja varmitaa menetyvän yritytoiminnan edellytykiä. Yhtiö markkinoi kaupunkieutua yritylähtöietä näkökulmata niin kanallieti kuin kanainvälietikin. Kolmenkulma Yleikaavan mukainen pinta-ala: Nokia n. 600 ha Tampere n. 200 ha Ylöjärvi n. 50 ha Kankaantaka Yritykiä alueella toimii noin 250 kpl Nokian kaupunki/elinkeinopalvelut Harjukatu Nokia elinkeinopäällikkö Henry Moiio p Aukaluku, Nokia: Treen eutu: Työpaikat, Nokia: Treen eutu: Työllinen työvoima, Nokia: Treen eutu:

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola Lähtöelvity Ohjelma 2010-07-15 1 Sinien Kukan Maa Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola MATKAREITTI HELSIKI - LAHTI - VARTIS KOSTAMS VOKKIIEMI VEEHJÄRVI

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla MYYNTIESITE 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Kauppa kamari. lehti. Kaija Holli Metsässä on tilaa ajatella. Tampereen. syyskuu. Tampereen yliopisto ja Nokia tiivistävät yhteistyötä Sivu 11

Kauppa kamari. lehti. Kaija Holli Metsässä on tilaa ajatella. Tampereen. syyskuu. Tampereen yliopisto ja Nokia tiivistävät yhteistyötä Sivu 11 5 syyskuu 09 Tampereen yliopisto ja Nokia tiivistävät yhteistyötä Sivu 11 Gemilo tuo kaupunkikartat puhelimeen Sivu 23 Tampereen Kauppa kamari lehti Kaija Holli Metsässä on tilaa ajatella Saat parhaat

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Vantaan

Lisätiedot

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa!

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa! KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia! VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN LISÄÄ KAKKOS- KOTEJA LÖYDÄT KONTIO.FI SUUNNITELTU YMPÄRIVUOTISEEN ASUMISEEN Kontion

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Kuva:

Lisätiedot

Kauppa kamari. saarnamies ja saneeraaja. Eero Laesterä, lehti. syyskuu 2012 Tampereen. ITS Factory tukemaan älyliikenteen tuote- ja palvelukehitystä

Kauppa kamari. saarnamies ja saneeraaja. Eero Laesterä, lehti. syyskuu 2012 Tampereen. ITS Factory tukemaan älyliikenteen tuote- ja palvelukehitystä 5 syyskuu 2012 Tampereen ITS Factory tukemaan älyliikenteen tuote- ja palvelukehitystä Sivu 12 LeadInin missiona tehdä käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti Sivu 16 Kauppa kamari lehti Eero Laesterä, saarnamies

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Kauppa kamari. Kasvuvauhti yllätti. Matti Jääskeläinen: lehti. joukukuu 2012 Tampereen

Kauppa kamari. Kasvuvauhti yllätti. Matti Jääskeläinen: lehti. joukukuu 2012 Tampereen 7 joukukuu 2012 Tampereen Nokian Renkaiden Kim Gran: Venäjällä ratkaisevat henkilökohtaiset suhteet Sivu 16 Pikonlinnan sairaalakiinteistöä saneerattu yritysten käyttöön Sivu 21 Kauppa kamari lehti Matti

Lisätiedot

TELINEURAKOINTI JA VUOKRAUS Raatihuoneenkatu 36, 64260 KASKINEN LVI-KLEMOLA OY. Pertti Rantakoski. Pidetään sahat pyörimässä. Keski-Pohjanmaa 1/2011

TELINEURAKOINTI JA VUOKRAUS Raatihuoneenkatu 36, 64260 KASKINEN LVI-KLEMOLA OY. Pertti Rantakoski. Pidetään sahat pyörimässä. Keski-Pohjanmaa 1/2011 Rakennus MESSU- EXTRA maailma Keski-Pohjanmaa 1/2011 LVI-KLEMOLA OY Lvi-työt ja suunnittelu Puh. 0400-263 322 Puh. 0400-763 539 Puh. 06-862 1272 marko.klemola@lvi-klemola.fi Heikkiläntie 25 69700 VETELI

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 kauppalehti kamari Tampereen Numero 6 Lokakuu 2014 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 Hannu Saarijärvi avartaisi kaupan näkymiä SIVU 18 Tampereen kauppakamarilehti 6

Lisätiedot

tammikuu 08 Kauppa kamari Tampereen POKin toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko: KAUPPA on luottamusta lehti

tammikuu 08 Kauppa kamari Tampereen POKin toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko: KAUPPA on luottamusta lehti 1 tammikuu 08 POKin toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko: KAUPPA on luottamusta Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pankin koko asiantuntemuksen käyttöösi? Tule keskustelemaan kanssani

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Nivalasta löytyy maauskoa ja kehittämisen halua

Nivalasta löytyy maauskoa ja kehittämisen halua MAATALOUS Marraskuu 2007 Riitta ja Mauri Isoniemi rakentavat uutta robottinavettaa Jokikylälle, ja pojat aikovat jatkaa tilanpitoa...s.3 Markku Tölli suunnittelee 120-paikkaista pihattoa Karvoskylälle...s.4

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI lahden seudulle 1/2015 LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI 14 TRENDI- VALAISIMET KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA 8 YRITTÄJYYDESSÄ ON NYT IMUA! Oma yritys teki unelmista totta. s. 7 Lahden kaupunkiseutu

Lisätiedot

Kauppa kamari. Naisesta ei tule johtajaa sattumalta. lehti. Maija Strandberg: Tampereen. joulukuu 2011

Kauppa kamari. Naisesta ei tule johtajaa sattumalta. lehti. Maija Strandberg: Tampereen. joulukuu 2011 7 joulukuu 2011 Tampereen Onko Symmetria Suomen seuraava suuri menestyjä? Sivu 14 Yrittäjäksi ryhtyminen ottaa koville Sivu 16 Kauppa kamari lehti Maija Strandberg: Naisesta ei tule johtajaa sattumalta

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 Mitä teemme saadaksemme aikaan muutosta parempaan... Ennen tätä projektia ajattelin, että ympäristöasiat eivät kuulu minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman osani muuttaakseni

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

O I K O S U L K U 1 / 2014. Haastattelussa Pekka Rantamoijanen

O I K O S U L K U 1 / 2014. Haastattelussa Pekka Rantamoijanen O I K O S U L K U 1 / 2014 Haastattelussa Pekka Rantamoijanen O I K O S U L K U 1 / 2014 S i s ä l t ö Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajan palsta 6 Päätoimittaja Toimituspäällikkö Toimitus Taitto ja grafiikka

Lisätiedot

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot