Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarpeenmukainen ilmanvaihto"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon!

2 Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä, ilmanvaihtoa ja ilmatointia ohjataan tarpeen mukaan. Tarpeenmukaien ilmanvaihdon peruidea on vaihtaa ja käitellä huoneen tai toimitilan ilmaa juuri niin paljon kuin tarvitaan - ei yhtään enempää eikä vähempää. Säätöpotentiaali on erittäin uuri. Tämä kokee erityieti tiloja, joia länä-/ poiaolo ja uuri/pieni kuormitu vaihtelevat huomattavati, kuten toimitoia, koulututiloia ja hotellihuoneia. Tarpeenmukaiella ilmanvaihdolla on mahdollita täyttää yhä tiukemmat energiatehokkuuden vaatimuket. Tarpeenmukaiella ilmanvaihdolla voidaan äätää jopa 80 % puhallinenergiata ja 40 % lämmity- ja jäähdytyenergiata verrattuna vakioilmavirtaan ja lämpötilaan. Kun huone on tyhjä, ilmanvaihto- ja ilmatointitarve on hyvin pieni. Samalla e mahdollitaa tiloia olekelevien parhaan viihtyiyyden ohjaamalla lämmitytä ja jäähdytytä tarpeen mukaan. Muita myönteiiä vaikutukia ovat, että ilmanvaihtoon, lämmitykeen ja jäähdytykeen voidaan uein käyttää pienempiä laitteita ja kokoja, koka makimi-ilmavirtaa ja ilmatointia voidaan rajoittaa vakioilmavirtoihin ja lämpötiloihin verrattuna. Myö joutavuu paranee tulevien einien iirron ja muutoten yhteydeä. Hieman korkeammat invetointikutannuket makavat itenä nopeati takaiin oleellieti pienempien käyttökutannukien aniota. CAV Jatkuvaan länäoloon perutuva vakioilmavirta DCV Todellieen länäoloon perutuva tarpeenmukainen ilmavirta 250 Eimerkki toimitokerroketa CAV Puhallinenergian äätö jopa 80 % Lämmity- ja jäähdytyenergian äätö jopa 40% Parempi viihtyiyy jäähdytyken ja lämmityken tarpeenmukaien ohjauken aniota Parempi joutavuu rakennukea Pienemmät ilmanvaihto-, jäähdyty- ja lämmitylaitteet Pienemmät konehuoneet 2 Ilmavirta l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Aika

3 r Swegon tarjoaa ratkaiuja joka taolle Swegon pytyy tarjoamaan ykittäiiä tuotteita ilmankäittelyn ueimmilta tuotealueilta. Parhaan hyödyn tuotteitamme aa kuitenkin kokonaiilla järjetelmäratkaiuilla. Tuotteiden kytkeminen yhteen on helppoa, ja yhdeä ne tuottavat parhaan mahdollien viihtyiyyden mahdolliimman pienellä energiankulutukella. Alla olevaa kuvaa on eimerkkejä tuotteita ja ratkaiuita tarpeenmukaien ilmanvaihdon laitteitoon, ja euraavilla ivuilla on ideoita ja konkreettiia ehdotukia eri taoille. Swegonin tuotteet tarjoavat kuitenkin runaati mahdolliuukia kohdekohtaiiin ratkaiuihin ja muunnelmiin. Ykityikohtaiet tuotetiedot löytyvät ooitteeta www. wegon.com r Jäähdytykoneet ja lämpöpumput NESTOR Siäinen verkko/ Internet Rakennuautomaatiojärjetelmä r Järjetelmät Sivu 14 er e Oajärjetelmät Sivu 12 Super WISE GOLD All Year Comfort t e e t Vyöhyke Sivu 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Huone Sivu 4 t ADAPT Damper Paiiviet ilmalaitteet Aktiiviet ADAPT-ilmalaitteet ADAPT Paraol 3

4 Huonetao Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Vyöhykkeeltä Vyöhykkeeltä Vyöhykkeeltä Huone t ADAPT Damper Paiiviet ilmalaitteet Aktiiviet ADAPT-ilmalaitteet ADAPT Paraol Älykä pelti muuttuvalle ilmavirralle Aktiiviia ilmalaitteita muuttuvalle ilmavirralle ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Valikoima paiiviia ilmalaitteita käytettäväki yhdeä ADAPT Damperin kana ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Ilmatointimoduuli muuttuvalle ilmavirralle iäiellä älyllä ja pellillä HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Toimitoeimerkki Alhainen tai normaali jäähdytytarve Edellytyket Huone, joa on normaali lämpökuorma valaiimita, IT-laitteita, henkilöitä ja auringonpaiteeta. Vaihteleva länäoloate. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto ja jäähdyty aktiiviten tuloilmalaitteiden kautta. Lämmitypattereiden venttiilien ohjau. Oat 1. Aktiivinen tuloilmalaite ADAPT Colibri iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, länäoloanturilla, ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun pellin avulla. 2. Patteriventtiili 3. Poitoilma iirtoilmaventtiilin kautta käytävään, eim. CGV/RGV Muita mahdolliuukia ADAPT Colibrin ijata aktiiviet tuloilmalaitteet ADAPT Sphere tai ADAPT Free. Ilmanlaatuanturi ADAPT Colibrin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma paiivien poitoilmalaitteen ja ADAPT Damperin tai aktiivien ADAPT Extract poitoilmalaitteen kautta. Ilmavirtakaavio Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytytä voidaan käyttää uuri oa vuodeta. Hyvä viihtyvyy ja vedoton ympäritö. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Tuloilmalaitteen iäinen länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Tuloilmalaitteen iäinen lämpötila-anturi lähettää vietin, joka jäähdytytarpeen ilmeteä liää ilmavirran portaattomati länäoloilmavirrata makimi-ilmavirtaan ja lämmitytarpeen tapaukea äätää patteriventtiilejä. Energian äätämieki huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän illoin, kun e on tyhjä. 5

6 Toimitoeimerkki Normaali tai uuri jäähdytytarve Edellytyket Huone, joa on uuri lämpökuorma valaiimita, IT-laitteita, henkilöitä ja auringonpaiteeta. Vaihteleva länäoloate. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdyty ja lämmity aktiiviella veikiertoiella ilmatointiratkaiulla ja muuttuvalla ilmavirralla. Oat 1. Ilmatointimoduuli ADAPT PARASOL tuloilmalla, jäähdytykellä ja lämmitykellä iältäen venttiilit ja venttiilitoimilaitteet ekä iäänrakennetun länäoloanturin, lämpötilaanturin, kondenianturin, ilmavirran mittaulaitteen ja ilmavirtojen ohjauken motorioidun pellin avulla 2. Jäähdyty- ja lämmityvei 3. Poitoilma ADAPT Damperin kautta ADAPT Paraolin orjaohjaamana 4. Poitoilmaritilä, eim. ALG Muita mahdolliuukia Anturimoduulin ijoitu einälle ADAPT Paraoliin integroinnin ijata. Ilmanlaatuanturi ADAPT Paraolin anturimoduulin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma iirtoilmalaitteiden kautta käytävään. Ikkunakoketin ilmavirran ja lämpötilan mukautettuun äätöön avoimen ikkunan luona. Ilmavirtakaavio Edut Säätää energiaa, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Hyvä viihtyvyy ja mahdolliuu huonekohtaieen äätöön. Ainutlaatuiet käyttö- ja viihtyvyyedut yhdeä Super WISE:n GOLD All Year Comfort toiminnon kana. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Ilmatointimoduulin länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Lämpötilaanturi lähettää äätövietin ilmatointimoduulin veiventtiileille. ADAPT Paraol orjaohjaa poitoilmapeltiä. Energian äätämieki tyhjän huoneen ilmavirran annetaan pienentyä minimi-ilmavirraki ja lämpötilan annetaan nouta enemmän kuin illoin, kun huoneea olekellaan. Lämpötilan aetuarvon ykilöllinen äätö on mahdollinen uoraan anturimoduulia tai einälle aennetua anturimoduulia. 6

7 Luokkahuone-/neuvotteluhuone-eimerkki Muuttuva ilmantarve ja alhainen tai normaali jäähdytytarve Edellytyket Luokkahuone/neuvotteluhuone, jonka käyttöate vaihtelee. Korkeat ilmavirta- ja ilmanlaatuvaatimuket. Vaihteleva länäoloate ja kuormitu. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto huoneäätöpellillä. Lämmitypattereiden venttiilien ohjau. Oat 1. Huoneäätöpelti ADAPT Damper (iäntä) poitoilmalle iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmanlaatuanturilla (VOC), ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun äätöpellin avulla. 2. Huoneäätöpelti ADAPT Damper (orja) tuloilmalle iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun pellin avulla. 3. Patteriventtiilit 4. Länäoloanturi 5. Tuloilmalaite, joka pytyy käittelemään muuttuvia ilmavirtoja ja uuria alilämpötiloja, eim. LOCKZONE, COLIBRI ja EAGLE Ceiling 6. Poitoilmalaite, eim. PELICAN Ceiling Muita mahdolliuukia Poitoilma aktiivien ADAPT Extract poitoilmalaitteen kautta paiivien ilmalaitteen ja ADAPT Damperin ijata. Ilmavirtakaavio Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytytä voidaan käyttää uuri oa vuodeta. Ilmanlaatu varmitetaan ilmanlaatuanturilla (VOC), joka havaitee haihtuvat orgaaniet yhditeet. Saneeraukohteia huoneäätöpelti voidaan aentaa käytävään, huoneea tarvitaan vain länäoloanturi. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle huoneäätöpellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Poitoilmapelti on iäntälaite ja tuloilmapelti on orjalaite. Poitoilmalaitteen lämpötila-anturin äätää lämmitytä ohjaamalla patteriventtiileitä ja jäähdytytä uurentamalla ilmavirtaa portaattomati länäolovirtauketa ja makimivirtaukeen. Energian äätämieki huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän illoin, kun e on tyhjä. Ilmanlaatuanturi (VOC) uurentaa ilmavirtaa, jo aetettu raja-arvo ylitetään. 7

8 Neuvotteluhuone-eimerkki Muuttuva ilmantarve ja normaali tai korkea jäähdytytarve Edellytyket Neuvotteluhuone epääännöllieä käytöä. Korkeat ilmavirta- ja lämpötilavaatimuket makimikuormitukella. Vaihteleva länäoloate ja kuormitu. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdyty ja lämmity veikiertoiella ilmatointiratkaiulla ja pelleillä. Oat 1. Ilmatointimoduuli ADAPT PARASOL tuloilmalla, jäähdytykellä ja lämmitykellä iältäen venttiilit ja venttiilitoimilaitteet ekä iäänrakennetun länäoloanturin, lämpötilaanturin, kondenianturin, ilmavirran mittaulaitteen ja ilmavirtojen ohjauken motorioidun pellin avulla 2. ADAPT Paraolin einälle aennettu anturimoduuli iäänrakennetulla länäolo- ja lämpötila-anturilla 3. Jäähdyty- ja lämmityvei 4. Poitoilmalaite, eim. PELICAN Ceiling 5. Poitoilma ADAPT Damperin kautta ADAPT Paraolin orjaohjaamana 6. Ikkunakoketin Muita mahdolliuukia Vain jäähdytyvei PARASOLia ja lämmitypatteriventtiilien ohjau. Ilmanlaatuanturi ADAPT Paraolin anturimoduulin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma iirtoilmalaitteiden kautta käytävään. Jo tarvitaan uurempaa tuloilmavirtaa, täydenny aktiiviilla ilmalaitteilla tai ADAPT Damperilla ja paiiviilla ilmalaitteilla. Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Jäähdytyjärjety voidaan valita parata mukavuutta tai parata taloudelliuutta ilmällä pitäen. Hyvä viihtyvyy ja ilmanlaatu, mahdolliuu huonekohtaieen äätöön. Nopea ja helppo kytkentä. Ilmavirtakaavio Toiminto Anturimoduulin länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu minimiaentoon riippuen länäolota tilaa. Lämpötila-anturi lähettää äätövietin ilmatointimoduulin veiventtiileille. ADAPT Paraol orjaohjaa poitoilmapeltiä. Energian äätämieki tyhjän huoneen ilmavirran annetaan pienentyä minimi-ilmavirraki ja lämpötilan annetaan nouta tai lakea enemmän kuin illoin, kun huoneea olekellaan. Ikkunakoketin lähettää avoimen ikkunan tapaukea vietin lämmityken, jäähdytyken ja ilmanvaihdon pyäytyketä ekä jäätymivaaran tapaukea lämmityken liäyketä. Jäähdytyjärjety voidaan valita parata viihtyiyyttä (enin veijäähdyty, itten ilmavirran liäy) tai parata taloudelliuutta (enin ilmavirran liäy, itten veijäähdyty) ilmällä pitäen. Lämpötilan aetuarvoja voidaan äätää ykilöllieti anturimoduulia. 8

9 Täällä on jo tarpeenmukainen ilmanvaihto PWC, toimito, Olo, Norja Elit Grand Pala, hotelli, Itanbul, Turkki Debenham, myymälä, Llandudno, Io-Britannia AMC Hopital - Beddenhui, airaala, Amterdam, Alankomaat Bet Wetern, hotelli, Årjäng, Ruoti Roiy Parc Mail, toimito, Pariii, Ranka. 9

10 r Infratruktur Vyöhyketao Sub-ytem Oajärjetelmätä Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Vyöhyke CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Huoneeeen Huoneeeen Huoneeeen Huoneeeen t t CONTROL CONTROL Router CONTROL -vyöhykepeltiä käytetään ilmavirtamuutoten nopeampaan hallintaan uuremmia laitteitoia. CONTROL -vyöhykepeltiä voidaan käyttää ekä iäntä- että orjapeltinä ekä tulo- että poitoilmalle. Älykkään paine- ja virtauäädön aniota CONTROL ZONE -vyöhykepeltiä voidaan käyttää myö aneeraukohteia. CONTROL Router-reititin on älykä tiedoniirtoykikkö, jota voidaan käyttää vyöhyketaolla kun halutaan vakioilmavirta ekä tarpeenmukaieen lämmitykeen ja jäähdytykeen veikiertoiille huonelaitteille, kuten eim. PARASOL, PACIFIC tai PARA- GON. 10

11 Sub-ytem Tarpeenmukainen ilmanvaihto Eimerkki vyöhykeäädötä Takaa vakaan ja taloudellien toiminnan Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Taapainotettu ilmanvaihto huonetaolla 1. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu) 2. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu) 4. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, poitoilma 5. Toimitohuone aktiiviilla tulo- ja poitoilmalaitteilla/pelleillä taapainoieen ilmanvaihtoon 6. Paiivinen tuloilmalaite eteieä vakiotuloilmavirralle 7. Paiiviet poitoilmalaitteet wc-ryhmää vakiopoitoilmavirralle (Suomea erillipoito) Toiminto Pienemmiä järjetelmiä GOLD-ilmanvaihtokone riittää tarvittavaan paineäätöön. Suuremmia järjetelmiä käytetään vyöhykepeltiä, joka jakaa järjetelmän pienempiin oiin. Vyöhykepellit reagoivat ilmavirtamuutokiin nopeammin kuin kekitetty ilmanvaihtokone, minkä aniota ilmanvaihtojärjetelmä on vakaampi ja iinä olevat toimilaitteet liikkuvat vähemmän. Kanavapainetta ei kuriteta tarpeettomati ja voidaan pitää vyöhykkeeä jopa niinkin alhaiena kuin Pa, mikä antaa paremman käyttötalouden. Yllä olevan eimerkin WISE-järjetelmän vyöhykepeltiä voidaan käyttää ekä taapainotetua (vyöhyke 1) että ekoitetua (vyöhyke 2) ratkaiua. Kekitetty poitoilma ja taapainotettu ilmanvaihto huonetaolla 1. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalla (paineohjattu) 2. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella kekitetylle ilmanpoitolle käytävätä (paineohjattu) 4. Paineanturi CONTROL -vyöhykepellille, kekitetty poitoilma 5. Vyöhykepelti SLAVE iäänrakennetulla peltitoimilaitteella poitoilmalle (ohjataan vyöhykepellillä 1) 6. Toimitohuone aktiiviilla tulo- ja poitoilmalaitteilla/pelleillä taapainoieen ilmanvaihtoon 7. Toimitohuone aktiiviilla tuloilmalaitteilla ja poitoilma iirtoilmaventtiilien kautta käytävään 8. Paiivinen tuloilmalaite eteieä vakiotuloilmavirralle 9. Paiiviet poitoilmalaitteet wc-ryhmää vakiopoitoilmavirralle (Suomea erillipoito) Edut Mukautuu nopeati huoneiden muuttuvita ilmavirroita johtuviin paineenvaihteluihin. Ei kurita kanavapainetta tarpeettomati. Alhainen kanavapaine vyöhykkeellä, mikä takaa hiljaien ja taloudellien toiminnan. 11

12 r Oajärjetelmätao Infratruktur Sub-ytem Järjetelmätä Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Oajärjetelmät Super WISE GOLD All Year Comfort Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Vyöhykkeelle Vyöhykkeelle Vyöhykkeelle t Ilmankäittelykone GOLD All Year Comfort Jäähdyty- ja/tai lämmityveden eniöpiirien ohjauykikkö. Super WISE Täydellinen ja kompakti ilmankäittelykone ueina kokoina ja verioina ja integroidulla ohjaulaitteitolla. Tiedoniirtoykikkö kommunikointiin rakennuautomaatiojärjetelmän, GOLD-ilmankäittelykoneeen ekä WISE- ja CONDUCTORjärjetelmiin kuuluvien tuotteiden kana. 12

13 Tarpeenmukainen ilmanvaihto Eimerkki oajärjetelmätä Sub-ytem Ilmankäittelykone GOLD GOLD on arja toimintavalmiita ilmankäittelykoneita yleiilmanvaihtoon. Saatavana on ueita kokoja; uurin ilmavirta on 14 m 3 /. GOLD toimitetaan joko pyörivällä, ritivirtaulevytai patterilämmöniirtimellä varutettuna. Koneea on uudella EC-tekniikalla varutetut matalaenergiapuhaltimet, jotka pytyvät käittelemään erilaiia ilmavirtoja hyötyuhteen kärimättä. Integroidua ohjaulaitteitoa on uuri määrä ohjautoimintoja, joita euraavat oveltuvat erityieti tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon: Puhaltimien paineenäätö Puhaltimien orjaohjau Ulkolämpötilan kompenointi Keäyöjäähdyty Jäähdyty- ja lämmityveden tuotto SMART Link -toiminnolla Jäähdyty- ja lämmityveden menolämpötilojen tarpeenmukainen ohjau All Year Comfort -toiminnolla GOLD-konetta ohjataan helppokäyttöiellä koketunäyttöohjaimella, mutta ohjau on mahdollita myö matkapuhelimella, tietokoneella tai rakennuautomaatiojärjetelmällä. All Year Comfort All Year Comfort on GOLD-koneen täydentävä ohjauykikkö koneen jäähdyty- ja lämmitypattereiden tai veikiertoiten huonelaitteiden jäähdyty- ja lämmityveden tarveohjaukeen. All Year Comfort ohjaa venttiilejä ja/tai pumppuja niin, että tarvittava menolämpötila aina aavutetaan. Optimaalinen ovitu laitteiton tarpeiiin on mahdollita aetukilla ulkolämpötilan kompenointi, huonekompenointi, yökompenointi ja katepitekompenointi. Pumppuja ja venttiilejä voidaan valvoa, niiden vioita voidaan antaa hälyty ja niitä voidaan käyttää kauieiokkien aikana. All Year Comfort ohjauykikkö voi ohjata koneen jäähdyty- ja lämmitypattereiden tai veikiertoiten huonelaitteiden eniöveipiirejä. Super WISE Super WISE -tiedoniirtoykikkö on yhteydeä kaikkiin älykkäiiin pelteihin ja huonelaitteiiin. Super WISE kommunikoi GOLD-koneen kana vaaditun paineen minimoimieki runkokanavia. Kytketyt tuotteet konfiguroivat automaattieti Super WISEn iäänrakennetun verkkoivuton, joka näyttää järjetelmän elkeänä puurakenteena. Olo- ja aetuarvot voidaan lukea ja muuttaa huonetaolle aakka. Tarvitaan vain tavallinen verkkoelain, eim. Internet Explorer. Kommunikointi rakennuautomaatiojärjetelmän kana tapahtuu Modbu RTU/TCP:n tai BACnet TCP:n ja EXOlinen kautta. Eimerkki Super WISEn verkkoivutota (englanniki, kielen voi valita). 13

14 Järjetelmätao r Jäähdytykoneet ja lämpöpumput NESTOR Siäinen verkko/ Internet Rakennuautomaatiojärjetelmä Infratruktur e Sub-ytem Oajärjetelmään t Jäähdytykoneet ja lämpöpumput Swegon tarjoaa täydellien valikoiman jäähdytykoneita ja lämpöpumppuja yleiilmanvaihtoon. Kaki eimerkkiä: NESTOR TEAL Ilmajäähdytteiet jäähdytykoneet ueina kokoina ja malliina 700 kw jäähdytytehoon aakka. Saatavana myö vaihtuvatoimiena mallina. Kekutiedoniirtoykikkö, joka toimii liitäntäpiteenä rakennuken kaikille älykkäille Swegon-tuotteille. TEAL W Netejäähdytteiet jäähdytykoneet ueina kokoina ja malliina 615 kw jäähdytytehoon aakka. Saatavana myö vaihtuvatoimiena ja pelkkänä lämpöpumppuna. 14

15 Tarpeenmukainen Infratruktur ilmanvaihto Järjetelmäeimerkki NESTOR ja jäähdytykone NESTOR on järjetelmätaon tiedoniirtoykikkö. NESTOR yhditää rakennuken kaikki älykkäät Swegon-tuotteet yhteen ainoaan piteeeen. NESTOR hyödyntää kaikkien liitettyjen tuotteiden älykkyyttä, luo yhteiet hälytylitat, määrittää lämmityken ja jäähdytyken prioriteetit ja auttaa optimoimaan jopa 8 oajärjetelmän lämmityken ja jäähdytyken lämpötilat. NESTORia voidaan käyttää myö 8 rakennuken väliiä virtuaaliia iäiiä verkoia ilmanvaihdon ja iäilmaton kekeieen ohjaukeen. NESTOR LAN/modeemi Sub-ytem GOLD Super WISE Jäähdytykoneet Toinen järjetelmäeimerkki GOLD järjetelmätuotteena GOLD-ilmankäittelykoneea on kehittynyt ohjaujärjetelmä, joka pytyy ohjaamaan pienempien järjetelmien tarpeenmukaita ilmanvaihtoa ilman peltejä tai tiedoniirtoykiköitä. Käyttökohteita ovat eim. uurehkot kokoutilat, myymälät, tuotantotilat ja vataavat. Laitteito voi kootua eim. kombi-tyyppiellä veipatterilla varutetuta GOLD-ilmankäittelykoneeta, vaihtuvatoimieta jäähdytykoneeta, kanaviajärjetelmätä, ilmalaitteita, lämpötila-anturita ja ilmanlaadun anturita. SMART Link toiminnolla vaihtuvatoiminen jäähdytykone tuottaa tarpeen mukaan jäähdytyvettä tai lämmityvettä. Ilmanlaadun anturin mukaan ilmavirtaa äädetään portaattomati tarpeen mukaan ja lämpötilan anturin mukaan lämpötilaa äädetään Heating & Cooling Boot ohjautoimintojen avulla. GOLD SMART Link Paiiviet ilmalaitteet ekä kylmälle että lämpimälle ilmalle Vaihtuvatoiminen jäähdytykone TELLUS kaikki yhdeä! Täydellinen järjetelmätuote TELLUS tuottaa ja jakaa kaiken tarvittavan käitellyn ilman, jäähdytyveden, lämmityveden ja lämpimän käyttöveden tarpeen mukaan. Ulkoilma lämmitetään tai jäähdytetään tehokkaalla pyörivällä lämmöniirtimellä ja liälämmitetään/jäähdytetään tarpeen mukaan. Tämä liäenergia tuotetaan jäähdytykone- & lämpöpumppumoduulilla tarveohjatun veimoduulin kautta. Tarvittava liäenergia aadaan energianiirtomoduulita. Moduulien integrointi varmitaa optimaalien tarpeen mukaien ohjauken ja dynaamien monivaiheien energian talteenoton. Ilmankäittelymoduuli Veimoduuli Jäähdytykone- & lämpöpumppumoduuli Energianiirtomoduuli 15

16 FI-DCVoverview

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Tukholma. www.swegon.fi

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Tukholma. www.swegon.fi TM Friends Quality Hotel, Tukholma www.swegon.fi TM Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA ILMANKOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Onko viihtyvyydellä vaikutusta sinuun? Hotellihuoneen sisäilman on täytettävä

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus... Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus,

Lisätiedot

NESTOR-verkkokäsikirja

NESTOR-verkkokäsikirja ETHERNET COM4 COM5 COM3 COM1 COM2 L1 N PE FI.NESTOR web.140409 NESTOR-verkkokäsikirja NESTOR-ohjelmaversio 1.2 1. YLEISTÄ NESTOR-yksikössä on sisäänrakennettu verkkopalvelin, jonka kautta voidaan valvoa

Lisätiedot

Vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput

Vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput YLEISKATSAUS Vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput www.swegon.com Tuotteet Ilmalauhdutteiset yksiköt CELEST MAROON 2 OXFORD CYAN 6-4 kw 6-73 kw 40-140 kw 40-301 kw TEAL COBALT PRO COBALT PRO HEi & XEi 84-913

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

Tuotetiedot - Painos 3. Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340:

Tuotetiedot - Painos 3. Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340: Tuotetiedot - Painos 3 VEX340 Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340: 110-625 l/s Sisältö Energiatehokkaat VEX340 VEX340 (110-625 l/s)... 4 - Tekniset tiedot... 4 - Tehokäyrät

Lisätiedot

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW 2 Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Nauti luonnonenergiasta ja tehokkuudesta Compress 6000 AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

NIBE ilma/vesilämpöpumput

NIBE ilma/vesilämpöpumput NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA NIBE ILMA/VESI 1 2 NIBE ILMA/VESI + KIINNOSTAAKO ILMAINEN ENERGIA? Mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta? Kadun, vastapäisen talon, puita ja

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

Pemco Oy Mursketie 6, 15860 Hollola pemco@pemco.fi, 03-887 410

Pemco Oy Mursketie 6, 15860 Hollola pemco@pemco.fi, 03-887 410 Kattokasetit ja puhallinpatterit maalämmön jäähdytyskäyttöön Maalämmöstä on tullut jäähdytykseen erittäin mielenkiintoinen uusi mahdollisuus. Se tarjoaa lähes ilmaisen jäähdytysenergian, joka kannattaa

Lisätiedot

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla MYYNTIESITE 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa

Lisätiedot

ADAPTTM. Colibri. Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C. Pikavalintataulukko

ADAPTTM. Colibri. Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C. Pikavalintataulukko ADAPTTM Colibri Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C Lyhyesti Tuloilmalaite aktiivisella pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Integroitu anturimoduuli Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto

Lisätiedot

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu eroaa monissa suhteissa perinteisestä öljylämmityksestä sekä suorasta sähkölämmityksestä. Kuten öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, toisin sanoen lämpö

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

Tehokkaasti ulkoilmasta

Tehokkaasti ulkoilmasta KORKEAN LÄMPÖTILAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Tehokkaasti ulkoilmasta ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT SANEERAUSKOHTEET - LÄMMITYS - KÄYTTÖVESI DAIKIN ALTHERMA HT Daikin Altherma High Temperature Tehokkuus tarkoittaa matalia

Lisätiedot

11 15% Huippusuoritus jopa parempaa Yhdellä pyörällä yhden askeleen edellä. tai isompi energiansäästö. www.ecl.danfoss.com

11 15% Huippusuoritus jopa parempaa Yhdellä pyörällä yhden askeleen edellä. tai isompi energiansäästö. www.ecl.danfoss.com Huippusuoritus jopa parempaa Yhdellä pyörällä yhden askeleen edellä Danfoss ECL Comfort -säätölaite suorituskykyä kaukolämpöön 11 15% tai isompi energiansäästö Oikein viritetty ECL Comfort -säädin optimoi

Lisätiedot

e² + e go -laitteilla hajautetussa järjestelmässä

e² + e go -laitteilla hajautetussa järjestelmässä LUNOS lämmöntalteenotolla varustettu asunnon ilmanvaihtojärjestelmä Innovaatioita uudis- ja korjausrakentamiseen Asunnon ilmanvaihto e² + e go -laitteilla hajautetussa järjestelmässä 2 3 Järjestelmä ja

Lisätiedot

ILMANVAIHDON PERUSKORJAUSOPAS Asuntojen, liiketilojen, kokoontumis- yms. tilojen ilmanvaihtoratkaisuja Paremman sisäilman puolesta PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi Sisällys Nyt on aika panostaa peruskorjaukseen...3

Lisätiedot

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen www.recair.fi Esipuhe 4 Valmistajat 5 Yhteystiedot 6 Huoltopalvelut 8 Recair ilmastointikoneet 9 Recair Modular

Lisätiedot