Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarpeenmukainen ilmanvaihto"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon!

2 Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä, ilmanvaihtoa ja ilmatointia ohjataan tarpeen mukaan. Tarpeenmukaien ilmanvaihdon peruidea on vaihtaa ja käitellä huoneen tai toimitilan ilmaa juuri niin paljon kuin tarvitaan - ei yhtään enempää eikä vähempää. Säätöpotentiaali on erittäin uuri. Tämä kokee erityieti tiloja, joia länä-/ poiaolo ja uuri/pieni kuormitu vaihtelevat huomattavati, kuten toimitoia, koulututiloia ja hotellihuoneia. Tarpeenmukaiella ilmanvaihdolla on mahdollita täyttää yhä tiukemmat energiatehokkuuden vaatimuket. Tarpeenmukaiella ilmanvaihdolla voidaan äätää jopa 80 % puhallinenergiata ja 40 % lämmity- ja jäähdytyenergiata verrattuna vakioilmavirtaan ja lämpötilaan. Kun huone on tyhjä, ilmanvaihto- ja ilmatointitarve on hyvin pieni. Samalla e mahdollitaa tiloia olekelevien parhaan viihtyiyyden ohjaamalla lämmitytä ja jäähdytytä tarpeen mukaan. Muita myönteiiä vaikutukia ovat, että ilmanvaihtoon, lämmitykeen ja jäähdytykeen voidaan uein käyttää pienempiä laitteita ja kokoja, koka makimi-ilmavirtaa ja ilmatointia voidaan rajoittaa vakioilmavirtoihin ja lämpötiloihin verrattuna. Myö joutavuu paranee tulevien einien iirron ja muutoten yhteydeä. Hieman korkeammat invetointikutannuket makavat itenä nopeati takaiin oleellieti pienempien käyttökutannukien aniota. CAV Jatkuvaan länäoloon perutuva vakioilmavirta DCV Todellieen länäoloon perutuva tarpeenmukainen ilmavirta 250 Eimerkki toimitokerroketa CAV Puhallinenergian äätö jopa 80 % Lämmity- ja jäähdytyenergian äätö jopa 40% Parempi viihtyiyy jäähdytyken ja lämmityken tarpeenmukaien ohjauken aniota Parempi joutavuu rakennukea Pienemmät ilmanvaihto-, jäähdyty- ja lämmitylaitteet Pienemmät konehuoneet 2 Ilmavirta l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Aika

3 r Swegon tarjoaa ratkaiuja joka taolle Swegon pytyy tarjoamaan ykittäiiä tuotteita ilmankäittelyn ueimmilta tuotealueilta. Parhaan hyödyn tuotteitamme aa kuitenkin kokonaiilla järjetelmäratkaiuilla. Tuotteiden kytkeminen yhteen on helppoa, ja yhdeä ne tuottavat parhaan mahdollien viihtyiyyden mahdolliimman pienellä energiankulutukella. Alla olevaa kuvaa on eimerkkejä tuotteita ja ratkaiuita tarpeenmukaien ilmanvaihdon laitteitoon, ja euraavilla ivuilla on ideoita ja konkreettiia ehdotukia eri taoille. Swegonin tuotteet tarjoavat kuitenkin runaati mahdolliuukia kohdekohtaiiin ratkaiuihin ja muunnelmiin. Ykityikohtaiet tuotetiedot löytyvät ooitteeta www. wegon.com r Jäähdytykoneet ja lämpöpumput NESTOR Siäinen verkko/ Internet Rakennuautomaatiojärjetelmä r Järjetelmät Sivu 14 er e Oajärjetelmät Sivu 12 Super WISE GOLD All Year Comfort t e e t Vyöhyke Sivu 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Huone Sivu 4 t ADAPT Damper Paiiviet ilmalaitteet Aktiiviet ADAPT-ilmalaitteet ADAPT Paraol 3

4 Huonetao Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Vyöhykkeeltä Vyöhykkeeltä Vyöhykkeeltä Huone t ADAPT Damper Paiiviet ilmalaitteet Aktiiviet ADAPT-ilmalaitteet ADAPT Paraol Älykä pelti muuttuvalle ilmavirralle Aktiiviia ilmalaitteita muuttuvalle ilmavirralle ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Valikoima paiiviia ilmalaitteita käytettäväki yhdeä ADAPT Damperin kana ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Ilmatointimoduuli muuttuvalle ilmavirralle iäiellä älyllä ja pellillä HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Toimitoeimerkki Alhainen tai normaali jäähdytytarve Edellytyket Huone, joa on normaali lämpökuorma valaiimita, IT-laitteita, henkilöitä ja auringonpaiteeta. Vaihteleva länäoloate. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto ja jäähdyty aktiiviten tuloilmalaitteiden kautta. Lämmitypattereiden venttiilien ohjau. Oat 1. Aktiivinen tuloilmalaite ADAPT Colibri iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, länäoloanturilla, ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun pellin avulla. 2. Patteriventtiili 3. Poitoilma iirtoilmaventtiilin kautta käytävään, eim. CGV/RGV Muita mahdolliuukia ADAPT Colibrin ijata aktiiviet tuloilmalaitteet ADAPT Sphere tai ADAPT Free. Ilmanlaatuanturi ADAPT Colibrin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma paiivien poitoilmalaitteen ja ADAPT Damperin tai aktiivien ADAPT Extract poitoilmalaitteen kautta. Ilmavirtakaavio Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytytä voidaan käyttää uuri oa vuodeta. Hyvä viihtyvyy ja vedoton ympäritö. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Tuloilmalaitteen iäinen länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Tuloilmalaitteen iäinen lämpötila-anturi lähettää vietin, joka jäähdytytarpeen ilmeteä liää ilmavirran portaattomati länäoloilmavirrata makimi-ilmavirtaan ja lämmitytarpeen tapaukea äätää patteriventtiilejä. Energian äätämieki huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän illoin, kun e on tyhjä. 5

6 Toimitoeimerkki Normaali tai uuri jäähdytytarve Edellytyket Huone, joa on uuri lämpökuorma valaiimita, IT-laitteita, henkilöitä ja auringonpaiteeta. Vaihteleva länäoloate. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdyty ja lämmity aktiiviella veikiertoiella ilmatointiratkaiulla ja muuttuvalla ilmavirralla. Oat 1. Ilmatointimoduuli ADAPT PARASOL tuloilmalla, jäähdytykellä ja lämmitykellä iältäen venttiilit ja venttiilitoimilaitteet ekä iäänrakennetun länäoloanturin, lämpötilaanturin, kondenianturin, ilmavirran mittaulaitteen ja ilmavirtojen ohjauken motorioidun pellin avulla 2. Jäähdyty- ja lämmityvei 3. Poitoilma ADAPT Damperin kautta ADAPT Paraolin orjaohjaamana 4. Poitoilmaritilä, eim. ALG Muita mahdolliuukia Anturimoduulin ijoitu einälle ADAPT Paraoliin integroinnin ijata. Ilmanlaatuanturi ADAPT Paraolin anturimoduulin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma iirtoilmalaitteiden kautta käytävään. Ikkunakoketin ilmavirran ja lämpötilan mukautettuun äätöön avoimen ikkunan luona. Ilmavirtakaavio Edut Säätää energiaa, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Hyvä viihtyvyy ja mahdolliuu huonekohtaieen äätöön. Ainutlaatuiet käyttö- ja viihtyvyyedut yhdeä Super WISE:n GOLD All Year Comfort toiminnon kana. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Ilmatointimoduulin länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Lämpötilaanturi lähettää äätövietin ilmatointimoduulin veiventtiileille. ADAPT Paraol orjaohjaa poitoilmapeltiä. Energian äätämieki tyhjän huoneen ilmavirran annetaan pienentyä minimi-ilmavirraki ja lämpötilan annetaan nouta enemmän kuin illoin, kun huoneea olekellaan. Lämpötilan aetuarvon ykilöllinen äätö on mahdollinen uoraan anturimoduulia tai einälle aennetua anturimoduulia. 6

7 Luokkahuone-/neuvotteluhuone-eimerkki Muuttuva ilmantarve ja alhainen tai normaali jäähdytytarve Edellytyket Luokkahuone/neuvotteluhuone, jonka käyttöate vaihtelee. Korkeat ilmavirta- ja ilmanlaatuvaatimuket. Vaihteleva länäoloate ja kuormitu. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto huoneäätöpellillä. Lämmitypattereiden venttiilien ohjau. Oat 1. Huoneäätöpelti ADAPT Damper (iäntä) poitoilmalle iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmanlaatuanturilla (VOC), ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun äätöpellin avulla. 2. Huoneäätöpelti ADAPT Damper (orja) tuloilmalle iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun pellin avulla. 3. Patteriventtiilit 4. Länäoloanturi 5. Tuloilmalaite, joka pytyy käittelemään muuttuvia ilmavirtoja ja uuria alilämpötiloja, eim. LOCKZONE, COLIBRI ja EAGLE Ceiling 6. Poitoilmalaite, eim. PELICAN Ceiling Muita mahdolliuukia Poitoilma aktiivien ADAPT Extract poitoilmalaitteen kautta paiivien ilmalaitteen ja ADAPT Damperin ijata. Ilmavirtakaavio Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytytä voidaan käyttää uuri oa vuodeta. Ilmanlaatu varmitetaan ilmanlaatuanturilla (VOC), joka havaitee haihtuvat orgaaniet yhditeet. Saneeraukohteia huoneäätöpelti voidaan aentaa käytävään, huoneea tarvitaan vain länäoloanturi. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle huoneäätöpellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Poitoilmapelti on iäntälaite ja tuloilmapelti on orjalaite. Poitoilmalaitteen lämpötila-anturin äätää lämmitytä ohjaamalla patteriventtiileitä ja jäähdytytä uurentamalla ilmavirtaa portaattomati länäolovirtauketa ja makimivirtaukeen. Energian äätämieki huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän illoin, kun e on tyhjä. Ilmanlaatuanturi (VOC) uurentaa ilmavirtaa, jo aetettu raja-arvo ylitetään. 7

8 Neuvotteluhuone-eimerkki Muuttuva ilmantarve ja normaali tai korkea jäähdytytarve Edellytyket Neuvotteluhuone epääännöllieä käytöä. Korkeat ilmavirta- ja lämpötilavaatimuket makimikuormitukella. Vaihteleva länäoloate ja kuormitu. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdyty ja lämmity veikiertoiella ilmatointiratkaiulla ja pelleillä. Oat 1. Ilmatointimoduuli ADAPT PARASOL tuloilmalla, jäähdytykellä ja lämmitykellä iältäen venttiilit ja venttiilitoimilaitteet ekä iäänrakennetun länäoloanturin, lämpötilaanturin, kondenianturin, ilmavirran mittaulaitteen ja ilmavirtojen ohjauken motorioidun pellin avulla 2. ADAPT Paraolin einälle aennettu anturimoduuli iäänrakennetulla länäolo- ja lämpötila-anturilla 3. Jäähdyty- ja lämmityvei 4. Poitoilmalaite, eim. PELICAN Ceiling 5. Poitoilma ADAPT Damperin kautta ADAPT Paraolin orjaohjaamana 6. Ikkunakoketin Muita mahdolliuukia Vain jäähdytyvei PARASOLia ja lämmitypatteriventtiilien ohjau. Ilmanlaatuanturi ADAPT Paraolin anturimoduulin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma iirtoilmalaitteiden kautta käytävään. Jo tarvitaan uurempaa tuloilmavirtaa, täydenny aktiiviilla ilmalaitteilla tai ADAPT Damperilla ja paiiviilla ilmalaitteilla. Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Jäähdytyjärjety voidaan valita parata mukavuutta tai parata taloudelliuutta ilmällä pitäen. Hyvä viihtyvyy ja ilmanlaatu, mahdolliuu huonekohtaieen äätöön. Nopea ja helppo kytkentä. Ilmavirtakaavio Toiminto Anturimoduulin länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu minimiaentoon riippuen länäolota tilaa. Lämpötila-anturi lähettää äätövietin ilmatointimoduulin veiventtiileille. ADAPT Paraol orjaohjaa poitoilmapeltiä. Energian äätämieki tyhjän huoneen ilmavirran annetaan pienentyä minimi-ilmavirraki ja lämpötilan annetaan nouta tai lakea enemmän kuin illoin, kun huoneea olekellaan. Ikkunakoketin lähettää avoimen ikkunan tapaukea vietin lämmityken, jäähdytyken ja ilmanvaihdon pyäytyketä ekä jäätymivaaran tapaukea lämmityken liäyketä. Jäähdytyjärjety voidaan valita parata viihtyiyyttä (enin veijäähdyty, itten ilmavirran liäy) tai parata taloudelliuutta (enin ilmavirran liäy, itten veijäähdyty) ilmällä pitäen. Lämpötilan aetuarvoja voidaan äätää ykilöllieti anturimoduulia. 8

9 Täällä on jo tarpeenmukainen ilmanvaihto PWC, toimito, Olo, Norja Elit Grand Pala, hotelli, Itanbul, Turkki Debenham, myymälä, Llandudno, Io-Britannia AMC Hopital - Beddenhui, airaala, Amterdam, Alankomaat Bet Wetern, hotelli, Årjäng, Ruoti Roiy Parc Mail, toimito, Pariii, Ranka. 9

10 r Infratruktur Vyöhyketao Sub-ytem Oajärjetelmätä Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Vyöhyke CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Huoneeeen Huoneeeen Huoneeeen Huoneeeen t t CONTROL CONTROL Router CONTROL -vyöhykepeltiä käytetään ilmavirtamuutoten nopeampaan hallintaan uuremmia laitteitoia. CONTROL -vyöhykepeltiä voidaan käyttää ekä iäntä- että orjapeltinä ekä tulo- että poitoilmalle. Älykkään paine- ja virtauäädön aniota CONTROL ZONE -vyöhykepeltiä voidaan käyttää myö aneeraukohteia. CONTROL Router-reititin on älykä tiedoniirtoykikkö, jota voidaan käyttää vyöhyketaolla kun halutaan vakioilmavirta ekä tarpeenmukaieen lämmitykeen ja jäähdytykeen veikiertoiille huonelaitteille, kuten eim. PARASOL, PACIFIC tai PARA- GON. 10

11 Sub-ytem Tarpeenmukainen ilmanvaihto Eimerkki vyöhykeäädötä Takaa vakaan ja taloudellien toiminnan Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Taapainotettu ilmanvaihto huonetaolla 1. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu) 2. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu) 4. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, poitoilma 5. Toimitohuone aktiiviilla tulo- ja poitoilmalaitteilla/pelleillä taapainoieen ilmanvaihtoon 6. Paiivinen tuloilmalaite eteieä vakiotuloilmavirralle 7. Paiiviet poitoilmalaitteet wc-ryhmää vakiopoitoilmavirralle (Suomea erillipoito) Toiminto Pienemmiä järjetelmiä GOLD-ilmanvaihtokone riittää tarvittavaan paineäätöön. Suuremmia järjetelmiä käytetään vyöhykepeltiä, joka jakaa järjetelmän pienempiin oiin. Vyöhykepellit reagoivat ilmavirtamuutokiin nopeammin kuin kekitetty ilmanvaihtokone, minkä aniota ilmanvaihtojärjetelmä on vakaampi ja iinä olevat toimilaitteet liikkuvat vähemmän. Kanavapainetta ei kuriteta tarpeettomati ja voidaan pitää vyöhykkeeä jopa niinkin alhaiena kuin Pa, mikä antaa paremman käyttötalouden. Yllä olevan eimerkin WISE-järjetelmän vyöhykepeltiä voidaan käyttää ekä taapainotetua (vyöhyke 1) että ekoitetua (vyöhyke 2) ratkaiua. Kekitetty poitoilma ja taapainotettu ilmanvaihto huonetaolla 1. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalla (paineohjattu) 2. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella kekitetylle ilmanpoitolle käytävätä (paineohjattu) 4. Paineanturi CONTROL -vyöhykepellille, kekitetty poitoilma 5. Vyöhykepelti SLAVE iäänrakennetulla peltitoimilaitteella poitoilmalle (ohjataan vyöhykepellillä 1) 6. Toimitohuone aktiiviilla tulo- ja poitoilmalaitteilla/pelleillä taapainoieen ilmanvaihtoon 7. Toimitohuone aktiiviilla tuloilmalaitteilla ja poitoilma iirtoilmaventtiilien kautta käytävään 8. Paiivinen tuloilmalaite eteieä vakiotuloilmavirralle 9. Paiiviet poitoilmalaitteet wc-ryhmää vakiopoitoilmavirralle (Suomea erillipoito) Edut Mukautuu nopeati huoneiden muuttuvita ilmavirroita johtuviin paineenvaihteluihin. Ei kurita kanavapainetta tarpeettomati. Alhainen kanavapaine vyöhykkeellä, mikä takaa hiljaien ja taloudellien toiminnan. 11

12 r Oajärjetelmätao Infratruktur Sub-ytem Järjetelmätä Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Oajärjetelmät Super WISE GOLD All Year Comfort Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Vyöhykkeelle Vyöhykkeelle Vyöhykkeelle t Ilmankäittelykone GOLD All Year Comfort Jäähdyty- ja/tai lämmityveden eniöpiirien ohjauykikkö. Super WISE Täydellinen ja kompakti ilmankäittelykone ueina kokoina ja verioina ja integroidulla ohjaulaitteitolla. Tiedoniirtoykikkö kommunikointiin rakennuautomaatiojärjetelmän, GOLD-ilmankäittelykoneeen ekä WISE- ja CONDUCTORjärjetelmiin kuuluvien tuotteiden kana. 12

13 Tarpeenmukainen ilmanvaihto Eimerkki oajärjetelmätä Sub-ytem Ilmankäittelykone GOLD GOLD on arja toimintavalmiita ilmankäittelykoneita yleiilmanvaihtoon. Saatavana on ueita kokoja; uurin ilmavirta on 14 m 3 /. GOLD toimitetaan joko pyörivällä, ritivirtaulevytai patterilämmöniirtimellä varutettuna. Koneea on uudella EC-tekniikalla varutetut matalaenergiapuhaltimet, jotka pytyvät käittelemään erilaiia ilmavirtoja hyötyuhteen kärimättä. Integroidua ohjaulaitteitoa on uuri määrä ohjautoimintoja, joita euraavat oveltuvat erityieti tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon: Puhaltimien paineenäätö Puhaltimien orjaohjau Ulkolämpötilan kompenointi Keäyöjäähdyty Jäähdyty- ja lämmityveden tuotto SMART Link -toiminnolla Jäähdyty- ja lämmityveden menolämpötilojen tarpeenmukainen ohjau All Year Comfort -toiminnolla GOLD-konetta ohjataan helppokäyttöiellä koketunäyttöohjaimella, mutta ohjau on mahdollita myö matkapuhelimella, tietokoneella tai rakennuautomaatiojärjetelmällä. All Year Comfort All Year Comfort on GOLD-koneen täydentävä ohjauykikkö koneen jäähdyty- ja lämmitypattereiden tai veikiertoiten huonelaitteiden jäähdyty- ja lämmityveden tarveohjaukeen. All Year Comfort ohjaa venttiilejä ja/tai pumppuja niin, että tarvittava menolämpötila aina aavutetaan. Optimaalinen ovitu laitteiton tarpeiiin on mahdollita aetukilla ulkolämpötilan kompenointi, huonekompenointi, yökompenointi ja katepitekompenointi. Pumppuja ja venttiilejä voidaan valvoa, niiden vioita voidaan antaa hälyty ja niitä voidaan käyttää kauieiokkien aikana. All Year Comfort ohjauykikkö voi ohjata koneen jäähdyty- ja lämmitypattereiden tai veikiertoiten huonelaitteiden eniöveipiirejä. Super WISE Super WISE -tiedoniirtoykikkö on yhteydeä kaikkiin älykkäiiin pelteihin ja huonelaitteiiin. Super WISE kommunikoi GOLD-koneen kana vaaditun paineen minimoimieki runkokanavia. Kytketyt tuotteet konfiguroivat automaattieti Super WISEn iäänrakennetun verkkoivuton, joka näyttää järjetelmän elkeänä puurakenteena. Olo- ja aetuarvot voidaan lukea ja muuttaa huonetaolle aakka. Tarvitaan vain tavallinen verkkoelain, eim. Internet Explorer. Kommunikointi rakennuautomaatiojärjetelmän kana tapahtuu Modbu RTU/TCP:n tai BACnet TCP:n ja EXOlinen kautta. Eimerkki Super WISEn verkkoivutota (englanniki, kielen voi valita). 13

14 Järjetelmätao r Jäähdytykoneet ja lämpöpumput NESTOR Siäinen verkko/ Internet Rakennuautomaatiojärjetelmä Infratruktur e Sub-ytem Oajärjetelmään t Jäähdytykoneet ja lämpöpumput Swegon tarjoaa täydellien valikoiman jäähdytykoneita ja lämpöpumppuja yleiilmanvaihtoon. Kaki eimerkkiä: NESTOR TEAL Ilmajäähdytteiet jäähdytykoneet ueina kokoina ja malliina 700 kw jäähdytytehoon aakka. Saatavana myö vaihtuvatoimiena mallina. Kekutiedoniirtoykikkö, joka toimii liitäntäpiteenä rakennuken kaikille älykkäille Swegon-tuotteille. TEAL W Netejäähdytteiet jäähdytykoneet ueina kokoina ja malliina 615 kw jäähdytytehoon aakka. Saatavana myö vaihtuvatoimiena ja pelkkänä lämpöpumppuna. 14

15 Tarpeenmukainen Infratruktur ilmanvaihto Järjetelmäeimerkki NESTOR ja jäähdytykone NESTOR on järjetelmätaon tiedoniirtoykikkö. NESTOR yhditää rakennuken kaikki älykkäät Swegon-tuotteet yhteen ainoaan piteeeen. NESTOR hyödyntää kaikkien liitettyjen tuotteiden älykkyyttä, luo yhteiet hälytylitat, määrittää lämmityken ja jäähdytyken prioriteetit ja auttaa optimoimaan jopa 8 oajärjetelmän lämmityken ja jäähdytyken lämpötilat. NESTORia voidaan käyttää myö 8 rakennuken väliiä virtuaaliia iäiiä verkoia ilmanvaihdon ja iäilmaton kekeieen ohjaukeen. NESTOR LAN/modeemi Sub-ytem GOLD Super WISE Jäähdytykoneet Toinen järjetelmäeimerkki GOLD järjetelmätuotteena GOLD-ilmankäittelykoneea on kehittynyt ohjaujärjetelmä, joka pytyy ohjaamaan pienempien järjetelmien tarpeenmukaita ilmanvaihtoa ilman peltejä tai tiedoniirtoykiköitä. Käyttökohteita ovat eim. uurehkot kokoutilat, myymälät, tuotantotilat ja vataavat. Laitteito voi kootua eim. kombi-tyyppiellä veipatterilla varutetuta GOLD-ilmankäittelykoneeta, vaihtuvatoimieta jäähdytykoneeta, kanaviajärjetelmätä, ilmalaitteita, lämpötila-anturita ja ilmanlaadun anturita. SMART Link toiminnolla vaihtuvatoiminen jäähdytykone tuottaa tarpeen mukaan jäähdytyvettä tai lämmityvettä. Ilmanlaadun anturin mukaan ilmavirtaa äädetään portaattomati tarpeen mukaan ja lämpötilan anturin mukaan lämpötilaa äädetään Heating & Cooling Boot ohjautoimintojen avulla. GOLD SMART Link Paiiviet ilmalaitteet ekä kylmälle että lämpimälle ilmalle Vaihtuvatoiminen jäähdytykone TELLUS kaikki yhdeä! Täydellinen järjetelmätuote TELLUS tuottaa ja jakaa kaiken tarvittavan käitellyn ilman, jäähdytyveden, lämmityveden ja lämpimän käyttöveden tarpeen mukaan. Ulkoilma lämmitetään tai jäähdytetään tehokkaalla pyörivällä lämmöniirtimellä ja liälämmitetään/jäähdytetään tarpeen mukaan. Tämä liäenergia tuotetaan jäähdytykone- & lämpöpumppumoduulilla tarveohjatun veimoduulin kautta. Tarvittava liäenergia aadaan energianiirtomoduulita. Moduulien integrointi varmitaa optimaalien tarpeen mukaien ohjauken ja dynaamien monivaiheien energian talteenoton. Ilmankäittelymoduuli Veimoduuli Jäähdytykone- & lämpöpumppumoduuli Energianiirtomoduuli 15

16 FI-DCVoverview

Järjestelmätekniikka. Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE. www.swegon.fi

Järjestelmätekniikka. Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE. www.swegon.fi Järjestelmätekniikka Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE www.swegon.fi Sisällys Huonelaitteet... 3 Toiminta... 3 Lisävarusteet... 6 Mitoitus, esimerkkejä... 8 Vyöhykelaitteet... 10 Toiminta... 10 Lisävarusteet...

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

SL... Toimilaite, jousipalautteinen. Vakioservomoottori. (paneelisuodatin) Ilmansuodatin. Jäähdytin PKW Lämmitin PWW. Jäähdytin DV.

SL... Toimilaite, jousipalautteinen. Vakioservomoottori. (paneelisuodatin) Ilmansuodatin. Jäähdytin PKW Lämmitin PWW. Jäähdytin DV. SL... Sivu: Toimilaite, jousipalautteinen Sälepellit Vakioservomoottori Ilmansuodatin (paneelisuodatin) Jäähdytin DV Jäähdytin PKW Lämmitin PWW Integroidulla ETAMASTERilla Ohjauksella Tuloilma Poistoilma

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

TUNE Adapt. Käyttöohje versio: 5.1 WISE

TUNE Adapt. Käyttöohje versio: 5.1 WISE Käyttöohje versio: 5.1 1 TUNE Adapt Kuvaus TUNE Adapt on käsipääte kaikkien ADAPT-tuotteiden säätöön ja arvojen luentaan. Käsipääte saa virransyötön siitä tuotteesta, johon se on kytketty. TUNE Adapt toimitetaan

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja ECONET lämpötilahyötysuhdekäsikirja Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Lämpötilahyötysuhde.....3 Miten lämpötilat saadaan?.......4 Missä lämpötilahyötysuhde lasketaan?......4 Muuta.4 Syöttötiedot......5 ECONET

Lisätiedot

CONTROL/SLAVE Zone. Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään

CONTROL/SLAVE Zone. Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään CONTROL/SLAVE Zone Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään Lyhyesti Paineensäätö -300 Pa Ilmavirran mittaus tai säätö Tulo- ja poistoilmakanavien optimointi Staattinen tukkeutumaton paineen- ja ilmavirran

Lisätiedot

ADAPTER. Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI. Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä

ADAPTER. Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI. Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä Sovituskehys neliönmuotoisiin alakattojärjestelmiin on saatavana tilauksesta (10-600, 10-300, 10-150)

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Vallox Loimaan tehdas

Vallox Loimaan tehdas Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

WISE-projektikäsikirja

WISE-projektikäsikirja -projektikäsikirja Tekninen dokumentaatio suunnittelijoille, säätäjille ja käyttöhenkilöstölle. 24 V Modbus Uudet versiot ja toiminnot ADAPT Ilmalaitteet ja Damper ohjelmistoversiolla 5 ADAPT Damper CAC-säädöllä

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

AREb

AREb --------------------------------------------------------- Aktiivinen säätöyksikkö ---------------------------------------------------------------------- KUVAUS ARE on pyöreä mitattava säätöyksikkö moottoriohjatulla

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

Viikkotehtävät IV, ratkaisut

Viikkotehtävät IV, ratkaisut Viikkotehtävät IV, ratkaiut. 7,40 V (pariton napajännite) I 7 ma (lampun A ähkövirta rinnankytkennää) I 5 ma (lampun B ähkövirta rinnankytkennää) a) eitani on, joten lamppujen reitanit voidaan lakea tehtävää

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä?

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä? Suunnittelu Optivent uuttuvan ilmavirran järjestelmä uuttuvan ilmavirran järjestelmässä (VAV, Variable Air Volume) tulo- ja poistoilman virtaus muuttuu tarpeen mukaan. uuttuvan ilmavirran järjestelmällä

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa Pentti Harju Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa 2 Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Rakennusluvan saannin edellytyksenä ovat vuotuiset E-luvut, joita ei saa ylittää. Pientalon

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL 75 95.9.59F 9.. yyppi 5 VAOX yyppi 5 Mallit: VAOX 75 VAOX 75 VK VAOX 95 VAOX 95 VK Huoneitokohtaieen ilanvaihtoon pien-, rivi- ja kerrotaloihin ulo-/poitoilanvaihto läöntalteenotolla Hyvä uodatu Siäänrakennettu

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon.

DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Materiaali polypropeeni. Tuloilmalaite säädettävällä puhallussuunnalla. Poistoilmalaitteet ensimmäisen

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä 1 Y6 Lakuharjoituket 3 alautu ma 3.. klo 16 menneä Harjoitu 1. Lue enin Vihmo, Jouni (006) Alkoholijuomien hintajoutot uomea vuoina 199 00, Yhteikuntaolitiikka 71, 006/1 ivut 9 ja vataa itten kyymykiin.

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5 5573-5 YDISPEKTROMETRIA TETTI 9.5.05 mallivatauket ja arvotelu max 30 p, piterajat 5p, 8p, p 3, 4p 4, 7p - 5. Mittautehokkuu ja iihen vaikuttavat aiat/ilmiöt gammapektrometriaa (yht. 6 p) Vatau: ilmaiimea

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone eq. Maksimaalista energiatehokkuutta Semco-roottorin avulla

Ilmankäsittelykone eq. Maksimaalista energiatehokkuutta Semco-roottorin avulla Ilmankäsittelykone eq Maksimaalista energiatehokkuutta Semco-roottorin avulla Kaksi tärkeintä sisäilmaston laatuun vaikuttavaa tekijää ovat ilman lämpötila ja ilman kosteus. Niiden saaminen oikealle tasolle

Lisätiedot

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit 7.48 TY Juha Pyrhönen 7. Tahtikone Tahtikoneet muootavat kokonaien ähkökoneperheen. Päätyyppejä ovat vieramagnetoiut tahtikoneet, ynkroniet reluktanikoneet ja ketomagneettitahtikoneet. Vieramagnetoiut

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Swegon Solutions. Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut

Yleiskatsaus. Swegon Solutions. Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut Yleiskatsaus Swegon Solutions Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA KOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Miten tärkeää viihtyvyys on? Tutkimusten

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC Patentoidulla ilmamäärän säädöllä IMS ilmavirtaa voidaan säätää helposti hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Uusi toiminto sallii useita virtauskuvioita (kahteen suuntaan, yhteen suuntaan ja niiden välimuoto).

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA TUOTETIEDOT NORDIC INVERTER 12 FR-N ILMA/ILMA Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus Ilmalämpöpumppujen uusi sukupolvi. Huipputulos Konsumentverketin testissä. Tehokkaampi, hiljaisempi ja tyylikkäästi muotoiltu.

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Passiivinen jäähdytys

Passiivinen jäähdytys Passiivinen jäähdytys - Enemmän mukavuutta uusiin taloihin German quality since 1947 Osaan tästä 200 m²:n talosta on asennettu Roth Compact -järjestelmä, ja muissa osissa on perinteinen betoniin valettu

Lisätiedot

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5 y07 Koe 8.9.05 Kuopion yeon lukio (KK) / 5 Vataa kolmeen tehtävään. Vatuken reitani on 60, käämin induktani on 0,60 H ja reitani 8 ja kondenaattorin kapaitani on 80. Komponentit ovat arjaan kytkettyinä

Lisätiedot

Pientalo ilmanvaihto. Puhdas sisäilma energiatehokkaasti

Pientalo ilmanvaihto. Puhdas sisäilma energiatehokkaasti Puhaltimet I Ilmankäsittelykoneet I Paloturvallisuus I Ilmanjakotuotteet I Ilmastointi I Lämmitystuotteet Pientalo ilmanvaihto Puhdas sisäilma energiatehokkaasti 2 Miksi valita SAVE? Puhdas ja raikas ilma

Lisätiedot

Säätöohjeet. Versio 02/2015. Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät

Säätöohjeet. Versio 02/2015. Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät Säätöohjeet Versio 02/2015 Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät 2 Sisältö Mittaus ja säätö ilmalaitteet ja kanavatuotteet 5-6 Ilmalaitteet ja 7-20 ALS-liitäntälaatikko

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA TVISTELMÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. KAAVAN TARKOITUS...3 1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ...3

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli hum.9. oiman potentiaalienergia Potentiaalienergiata puhutaan, kun kappaleeeen vaikuttaa jokin konervatiivinen voima. oima on konervatiivinen, jo en tekemä tö vaikutupieen iirteä tiettä paikata toieen

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

ACLb ----------------------------------------------------------

ACLb ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Liite 2.1 IV-kuntotutkimus ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä

Lisätiedot

ReCOOLER HP » INTEGROITU JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ LÄMPÖPUMPULLA EQ ILMANKÄSITTELYKONEESEEN AIR COMFORT AIR TREATMENT

ReCOOLER HP » INTEGROITU JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ LÄMPÖPUMPULLA EQ ILMANKÄSITTELYKONEESEEN AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT ReCOOLER HP» INTEGROITU JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ LÄMPÖPUMPULLA EQ ILMANKÄSITTELYKONEESEEN SÄÄSTÄ ENERGIAA JA YMPÄRISTÖÄ FLÄKT WOODSIN AVULLA Energiankäytön optimointi on ilmanvaihdossa

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot