Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarpeenmukainen ilmanvaihto"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon!

2 Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä, ilmanvaihtoa ja ilmatointia ohjataan tarpeen mukaan. Tarpeenmukaien ilmanvaihdon peruidea on vaihtaa ja käitellä huoneen tai toimitilan ilmaa juuri niin paljon kuin tarvitaan - ei yhtään enempää eikä vähempää. Säätöpotentiaali on erittäin uuri. Tämä kokee erityieti tiloja, joia länä-/ poiaolo ja uuri/pieni kuormitu vaihtelevat huomattavati, kuten toimitoia, koulututiloia ja hotellihuoneia. Tarpeenmukaiella ilmanvaihdolla on mahdollita täyttää yhä tiukemmat energiatehokkuuden vaatimuket. Tarpeenmukaiella ilmanvaihdolla voidaan äätää jopa 80 % puhallinenergiata ja 40 % lämmity- ja jäähdytyenergiata verrattuna vakioilmavirtaan ja lämpötilaan. Kun huone on tyhjä, ilmanvaihto- ja ilmatointitarve on hyvin pieni. Samalla e mahdollitaa tiloia olekelevien parhaan viihtyiyyden ohjaamalla lämmitytä ja jäähdytytä tarpeen mukaan. Muita myönteiiä vaikutukia ovat, että ilmanvaihtoon, lämmitykeen ja jäähdytykeen voidaan uein käyttää pienempiä laitteita ja kokoja, koka makimi-ilmavirtaa ja ilmatointia voidaan rajoittaa vakioilmavirtoihin ja lämpötiloihin verrattuna. Myö joutavuu paranee tulevien einien iirron ja muutoten yhteydeä. Hieman korkeammat invetointikutannuket makavat itenä nopeati takaiin oleellieti pienempien käyttökutannukien aniota. CAV Jatkuvaan länäoloon perutuva vakioilmavirta DCV Todellieen länäoloon perutuva tarpeenmukainen ilmavirta 250 Eimerkki toimitokerroketa CAV Puhallinenergian äätö jopa 80 % Lämmity- ja jäähdytyenergian äätö jopa 40% Parempi viihtyiyy jäähdytyken ja lämmityken tarpeenmukaien ohjauken aniota Parempi joutavuu rakennukea Pienemmät ilmanvaihto-, jäähdyty- ja lämmitylaitteet Pienemmät konehuoneet 2 Ilmavirta l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Aika

3 r Swegon tarjoaa ratkaiuja joka taolle Swegon pytyy tarjoamaan ykittäiiä tuotteita ilmankäittelyn ueimmilta tuotealueilta. Parhaan hyödyn tuotteitamme aa kuitenkin kokonaiilla järjetelmäratkaiuilla. Tuotteiden kytkeminen yhteen on helppoa, ja yhdeä ne tuottavat parhaan mahdollien viihtyiyyden mahdolliimman pienellä energiankulutukella. Alla olevaa kuvaa on eimerkkejä tuotteita ja ratkaiuita tarpeenmukaien ilmanvaihdon laitteitoon, ja euraavilla ivuilla on ideoita ja konkreettiia ehdotukia eri taoille. Swegonin tuotteet tarjoavat kuitenkin runaati mahdolliuukia kohdekohtaiiin ratkaiuihin ja muunnelmiin. Ykityikohtaiet tuotetiedot löytyvät ooitteeta www. wegon.com r Jäähdytykoneet ja lämpöpumput NESTOR Siäinen verkko/ Internet Rakennuautomaatiojärjetelmä r Järjetelmät Sivu 14 er e Oajärjetelmät Sivu 12 Super WISE GOLD All Year Comfort t e e t Vyöhyke Sivu 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Huone Sivu 4 t ADAPT Damper Paiiviet ilmalaitteet Aktiiviet ADAPT-ilmalaitteet ADAPT Paraol 3

4 Huonetao Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Vyöhykkeeltä Vyöhykkeeltä Vyöhykkeeltä Huone t ADAPT Damper Paiiviet ilmalaitteet Aktiiviet ADAPT-ilmalaitteet ADAPT Paraol Älykä pelti muuttuvalle ilmavirralle Aktiiviia ilmalaitteita muuttuvalle ilmavirralle ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Valikoima paiiviia ilmalaitteita käytettäväki yhdeä ADAPT Damperin kana ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Ilmatointimoduuli muuttuvalle ilmavirralle iäiellä älyllä ja pellillä HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Toimitoeimerkki Alhainen tai normaali jäähdytytarve Edellytyket Huone, joa on normaali lämpökuorma valaiimita, IT-laitteita, henkilöitä ja auringonpaiteeta. Vaihteleva länäoloate. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto ja jäähdyty aktiiviten tuloilmalaitteiden kautta. Lämmitypattereiden venttiilien ohjau. Oat 1. Aktiivinen tuloilmalaite ADAPT Colibri iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, länäoloanturilla, ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun pellin avulla. 2. Patteriventtiili 3. Poitoilma iirtoilmaventtiilin kautta käytävään, eim. CGV/RGV Muita mahdolliuukia ADAPT Colibrin ijata aktiiviet tuloilmalaitteet ADAPT Sphere tai ADAPT Free. Ilmanlaatuanturi ADAPT Colibrin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma paiivien poitoilmalaitteen ja ADAPT Damperin tai aktiivien ADAPT Extract poitoilmalaitteen kautta. Ilmavirtakaavio Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytytä voidaan käyttää uuri oa vuodeta. Hyvä viihtyvyy ja vedoton ympäritö. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Tuloilmalaitteen iäinen länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Tuloilmalaitteen iäinen lämpötila-anturi lähettää vietin, joka jäähdytytarpeen ilmeteä liää ilmavirran portaattomati länäoloilmavirrata makimi-ilmavirtaan ja lämmitytarpeen tapaukea äätää patteriventtiilejä. Energian äätämieki huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän illoin, kun e on tyhjä. 5

6 Toimitoeimerkki Normaali tai uuri jäähdytytarve Edellytyket Huone, joa on uuri lämpökuorma valaiimita, IT-laitteita, henkilöitä ja auringonpaiteeta. Vaihteleva länäoloate. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdyty ja lämmity aktiiviella veikiertoiella ilmatointiratkaiulla ja muuttuvalla ilmavirralla. Oat 1. Ilmatointimoduuli ADAPT PARASOL tuloilmalla, jäähdytykellä ja lämmitykellä iältäen venttiilit ja venttiilitoimilaitteet ekä iäänrakennetun länäoloanturin, lämpötilaanturin, kondenianturin, ilmavirran mittaulaitteen ja ilmavirtojen ohjauken motorioidun pellin avulla 2. Jäähdyty- ja lämmityvei 3. Poitoilma ADAPT Damperin kautta ADAPT Paraolin orjaohjaamana 4. Poitoilmaritilä, eim. ALG Muita mahdolliuukia Anturimoduulin ijoitu einälle ADAPT Paraoliin integroinnin ijata. Ilmanlaatuanturi ADAPT Paraolin anturimoduulin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma iirtoilmalaitteiden kautta käytävään. Ikkunakoketin ilmavirran ja lämpötilan mukautettuun äätöön avoimen ikkunan luona. Ilmavirtakaavio Edut Säätää energiaa, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Hyvä viihtyvyy ja mahdolliuu huonekohtaieen äätöön. Ainutlaatuiet käyttö- ja viihtyvyyedut yhdeä Super WISE:n GOLD All Year Comfort toiminnon kana. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Ilmatointimoduulin länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Lämpötilaanturi lähettää äätövietin ilmatointimoduulin veiventtiileille. ADAPT Paraol orjaohjaa poitoilmapeltiä. Energian äätämieki tyhjän huoneen ilmavirran annetaan pienentyä minimi-ilmavirraki ja lämpötilan annetaan nouta enemmän kuin illoin, kun huoneea olekellaan. Lämpötilan aetuarvon ykilöllinen äätö on mahdollinen uoraan anturimoduulia tai einälle aennetua anturimoduulia. 6

7 Luokkahuone-/neuvotteluhuone-eimerkki Muuttuva ilmantarve ja alhainen tai normaali jäähdytytarve Edellytyket Luokkahuone/neuvotteluhuone, jonka käyttöate vaihtelee. Korkeat ilmavirta- ja ilmanlaatuvaatimuket. Vaihteleva länäoloate ja kuormitu. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto huoneäätöpellillä. Lämmitypattereiden venttiilien ohjau. Oat 1. Huoneäätöpelti ADAPT Damper (iäntä) poitoilmalle iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmanlaatuanturilla (VOC), ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun äätöpellin avulla. 2. Huoneäätöpelti ADAPT Damper (orja) tuloilmalle iäänrakennetulla lämpötila-anturilla, ilmavirran mittaulaitteella ja ilmavirtojen ohjaukella motorioidun pellin avulla. 3. Patteriventtiilit 4. Länäoloanturi 5. Tuloilmalaite, joka pytyy käittelemään muuttuvia ilmavirtoja ja uuria alilämpötiloja, eim. LOCKZONE, COLIBRI ja EAGLE Ceiling 6. Poitoilmalaite, eim. PELICAN Ceiling Muita mahdolliuukia Poitoilma aktiivien ADAPT Extract poitoilmalaitteen kautta paiivien ilmalaitteen ja ADAPT Damperin ijata. Ilmavirtakaavio Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Vapaajäähdytytä voidaan käyttää uuri oa vuodeta. Ilmanlaatu varmitetaan ilmanlaatuanturilla (VOC), joka havaitee haihtuvat orgaaniet yhditeet. Saneeraukohteia huoneäätöpelti voidaan aentaa käytävään, huoneea tarvitaan vain länäoloanturi. Nopea ja helppo kytkentä. Toiminto Länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle huoneäätöpellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu poiaoloaentoon riippuen länäolota tilaa. Poitoilmapelti on iäntälaite ja tuloilmapelti on orjalaite. Poitoilmalaitteen lämpötila-anturin äätää lämmitytä ohjaamalla patteriventtiileitä ja jäähdytytä uurentamalla ilmavirtaa portaattomati länäolovirtauketa ja makimivirtaukeen. Energian äätämieki huoneen lämpötilan annetaan vaihdella enemmän illoin, kun e on tyhjä. Ilmanlaatuanturi (VOC) uurentaa ilmavirtaa, jo aetettu raja-arvo ylitetään. 7

8 Neuvotteluhuone-eimerkki Muuttuva ilmantarve ja normaali tai korkea jäähdytytarve Edellytyket Neuvotteluhuone epääännöllieä käytöä. Korkeat ilmavirta- ja lämpötilavaatimuket makimikuormitukella. Vaihteleva länäoloate ja kuormitu. Ratkaiu Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jäähdyty ja lämmity veikiertoiella ilmatointiratkaiulla ja pelleillä. Oat 1. Ilmatointimoduuli ADAPT PARASOL tuloilmalla, jäähdytykellä ja lämmitykellä iältäen venttiilit ja venttiilitoimilaitteet ekä iäänrakennetun länäoloanturin, lämpötilaanturin, kondenianturin, ilmavirran mittaulaitteen ja ilmavirtojen ohjauken motorioidun pellin avulla 2. ADAPT Paraolin einälle aennettu anturimoduuli iäänrakennetulla länäolo- ja lämpötila-anturilla 3. Jäähdyty- ja lämmityvei 4. Poitoilmalaite, eim. PELICAN Ceiling 5. Poitoilma ADAPT Damperin kautta ADAPT Paraolin orjaohjaamana 6. Ikkunakoketin Muita mahdolliuukia Vain jäähdytyvei PARASOLia ja lämmitypatteriventtiilien ohjau. Ilmanlaatuanturi ADAPT Paraolin anturimoduulin iäien länäoloanturin täydennykenä. Poitoilma iirtoilmalaitteiden kautta käytävään. Jo tarvitaan uurempaa tuloilmavirtaa, täydenny aktiiviilla ilmalaitteilla tai ADAPT Damperilla ja paiiviilla ilmalaitteilla. Edut Energiatehoka käyttö, koka ilmanvaihtoa, lämmitytä ja jäähdytytä käytetään juuri en verran kuin tarvitaan, ei enempää eikä vähempää. Jäähdytyjärjety voidaan valita parata mukavuutta tai parata taloudelliuutta ilmällä pitäen. Hyvä viihtyvyy ja ilmanlaatu, mahdolliuu huonekohtaieen äätöön. Nopea ja helppo kytkentä. Ilmavirtakaavio Toiminto Anturimoduulin länäoloanturi lähettää vietin motorioidulle pellille, joka avautuu länäoloaentoon tai ulkeutuu minimiaentoon riippuen länäolota tilaa. Lämpötila-anturi lähettää äätövietin ilmatointimoduulin veiventtiileille. ADAPT Paraol orjaohjaa poitoilmapeltiä. Energian äätämieki tyhjän huoneen ilmavirran annetaan pienentyä minimi-ilmavirraki ja lämpötilan annetaan nouta tai lakea enemmän kuin illoin, kun huoneea olekellaan. Ikkunakoketin lähettää avoimen ikkunan tapaukea vietin lämmityken, jäähdytyken ja ilmanvaihdon pyäytyketä ekä jäätymivaaran tapaukea lämmityken liäyketä. Jäähdytyjärjety voidaan valita parata viihtyiyyttä (enin veijäähdyty, itten ilmavirran liäy) tai parata taloudelliuutta (enin ilmavirran liäy, itten veijäähdyty) ilmällä pitäen. Lämpötilan aetuarvoja voidaan äätää ykilöllieti anturimoduulia. 8

9 Täällä on jo tarpeenmukainen ilmanvaihto PWC, toimito, Olo, Norja Elit Grand Pala, hotelli, Itanbul, Turkki Debenham, myymälä, Llandudno, Io-Britannia AMC Hopital - Beddenhui, airaala, Amterdam, Alankomaat Bet Wetern, hotelli, Årjäng, Ruoti Roiy Parc Mail, toimito, Pariii, Ranka. 9

10 r Infratruktur Vyöhyketao Sub-ytem Oajärjetelmätä Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Vyöhyke CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Huoneeeen Huoneeeen Huoneeeen Huoneeeen t t CONTROL CONTROL Router CONTROL -vyöhykepeltiä käytetään ilmavirtamuutoten nopeampaan hallintaan uuremmia laitteitoia. CONTROL -vyöhykepeltiä voidaan käyttää ekä iäntä- että orjapeltinä ekä tulo- että poitoilmalle. Älykkään paine- ja virtauäädön aniota CONTROL ZONE -vyöhykepeltiä voidaan käyttää myö aneeraukohteia. CONTROL Router-reititin on älykä tiedoniirtoykikkö, jota voidaan käyttää vyöhyketaolla kun halutaan vakioilmavirta ekä tarpeenmukaieen lämmitykeen ja jäähdytykeen veikiertoiille huonelaitteille, kuten eim. PARASOL, PACIFIC tai PARA- GON. 10

11 Sub-ytem Tarpeenmukainen ilmanvaihto Eimerkki vyöhykeäädötä Takaa vakaan ja taloudellien toiminnan Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Taapainotettu ilmanvaihto huonetaolla 1. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu) 2. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalle (paineohjattu) 4. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, poitoilma 5. Toimitohuone aktiiviilla tulo- ja poitoilmalaitteilla/pelleillä taapainoieen ilmanvaihtoon 6. Paiivinen tuloilmalaite eteieä vakiotuloilmavirralle 7. Paiiviet poitoilmalaitteet wc-ryhmää vakiopoitoilmavirralle (Suomea erillipoito) Toiminto Pienemmiä järjetelmiä GOLD-ilmanvaihtokone riittää tarvittavaan paineäätöön. Suuremmia järjetelmiä käytetään vyöhykepeltiä, joka jakaa järjetelmän pienempiin oiin. Vyöhykepellit reagoivat ilmavirtamuutokiin nopeammin kuin kekitetty ilmanvaihtokone, minkä aniota ilmanvaihtojärjetelmä on vakaampi ja iinä olevat toimilaitteet liikkuvat vähemmän. Kanavapainetta ei kuriteta tarpeettomati ja voidaan pitää vyöhykkeeä jopa niinkin alhaiena kuin Pa, mikä antaa paremman käyttötalouden. Yllä olevan eimerkin WISE-järjetelmän vyöhykepeltiä voidaan käyttää ekä taapainotetua (vyöhyke 1) että ekoitetua (vyöhyke 2) ratkaiua. Kekitetty poitoilma ja taapainotettu ilmanvaihto huonetaolla 1. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella tuloilmalla (paineohjattu) 2. Paineanturi CONTROL vyöhykepellille, tuloilma 3. Vyöhykepelti CONTROL iäänrakennetulla peltitoimilaitteella kekitetylle ilmanpoitolle käytävätä (paineohjattu) 4. Paineanturi CONTROL -vyöhykepellille, kekitetty poitoilma 5. Vyöhykepelti SLAVE iäänrakennetulla peltitoimilaitteella poitoilmalle (ohjataan vyöhykepellillä 1) 6. Toimitohuone aktiiviilla tulo- ja poitoilmalaitteilla/pelleillä taapainoieen ilmanvaihtoon 7. Toimitohuone aktiiviilla tuloilmalaitteilla ja poitoilma iirtoilmaventtiilien kautta käytävään 8. Paiivinen tuloilmalaite eteieä vakiotuloilmavirralle 9. Paiiviet poitoilmalaitteet wc-ryhmää vakiopoitoilmavirralle (Suomea erillipoito) Edut Mukautuu nopeati huoneiden muuttuvita ilmavirroita johtuviin paineenvaihteluihin. Ei kurita kanavapainetta tarpeettomati. Alhainen kanavapaine vyöhykkeellä, mikä takaa hiljaien ja taloudellien toiminnan. 11

12 r Oajärjetelmätao Infratruktur Sub-ytem Järjetelmätä Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Oajärjetelmät Super WISE GOLD All Year Comfort Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Vyöhykkeelle Vyöhykkeelle Vyöhykkeelle t Ilmankäittelykone GOLD All Year Comfort Jäähdyty- ja/tai lämmityveden eniöpiirien ohjauykikkö. Super WISE Täydellinen ja kompakti ilmankäittelykone ueina kokoina ja verioina ja integroidulla ohjaulaitteitolla. Tiedoniirtoykikkö kommunikointiin rakennuautomaatiojärjetelmän, GOLD-ilmankäittelykoneeen ekä WISE- ja CONDUCTORjärjetelmiin kuuluvien tuotteiden kana. 12

13 Tarpeenmukainen ilmanvaihto Eimerkki oajärjetelmätä Sub-ytem Ilmankäittelykone GOLD GOLD on arja toimintavalmiita ilmankäittelykoneita yleiilmanvaihtoon. Saatavana on ueita kokoja; uurin ilmavirta on 14 m 3 /. GOLD toimitetaan joko pyörivällä, ritivirtaulevytai patterilämmöniirtimellä varutettuna. Koneea on uudella EC-tekniikalla varutetut matalaenergiapuhaltimet, jotka pytyvät käittelemään erilaiia ilmavirtoja hyötyuhteen kärimättä. Integroidua ohjaulaitteitoa on uuri määrä ohjautoimintoja, joita euraavat oveltuvat erityieti tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon: Puhaltimien paineenäätö Puhaltimien orjaohjau Ulkolämpötilan kompenointi Keäyöjäähdyty Jäähdyty- ja lämmityveden tuotto SMART Link -toiminnolla Jäähdyty- ja lämmityveden menolämpötilojen tarpeenmukainen ohjau All Year Comfort -toiminnolla GOLD-konetta ohjataan helppokäyttöiellä koketunäyttöohjaimella, mutta ohjau on mahdollita myö matkapuhelimella, tietokoneella tai rakennuautomaatiojärjetelmällä. All Year Comfort All Year Comfort on GOLD-koneen täydentävä ohjauykikkö koneen jäähdyty- ja lämmitypattereiden tai veikiertoiten huonelaitteiden jäähdyty- ja lämmityveden tarveohjaukeen. All Year Comfort ohjaa venttiilejä ja/tai pumppuja niin, että tarvittava menolämpötila aina aavutetaan. Optimaalinen ovitu laitteiton tarpeiiin on mahdollita aetukilla ulkolämpötilan kompenointi, huonekompenointi, yökompenointi ja katepitekompenointi. Pumppuja ja venttiilejä voidaan valvoa, niiden vioita voidaan antaa hälyty ja niitä voidaan käyttää kauieiokkien aikana. All Year Comfort ohjauykikkö voi ohjata koneen jäähdyty- ja lämmitypattereiden tai veikiertoiten huonelaitteiden eniöveipiirejä. Super WISE Super WISE -tiedoniirtoykikkö on yhteydeä kaikkiin älykkäiiin pelteihin ja huonelaitteiiin. Super WISE kommunikoi GOLD-koneen kana vaaditun paineen minimoimieki runkokanavia. Kytketyt tuotteet konfiguroivat automaattieti Super WISEn iäänrakennetun verkkoivuton, joka näyttää järjetelmän elkeänä puurakenteena. Olo- ja aetuarvot voidaan lukea ja muuttaa huonetaolle aakka. Tarvitaan vain tavallinen verkkoelain, eim. Internet Explorer. Kommunikointi rakennuautomaatiojärjetelmän kana tapahtuu Modbu RTU/TCP:n tai BACnet TCP:n ja EXOlinen kautta. Eimerkki Super WISEn verkkoivutota (englanniki, kielen voi valita). 13

14 Järjetelmätao r Jäähdytykoneet ja lämpöpumput NESTOR Siäinen verkko/ Internet Rakennuautomaatiojärjetelmä Infratruktur e Sub-ytem Oajärjetelmään t Jäähdytykoneet ja lämpöpumput Swegon tarjoaa täydellien valikoiman jäähdytykoneita ja lämpöpumppuja yleiilmanvaihtoon. Kaki eimerkkiä: NESTOR TEAL Ilmajäähdytteiet jäähdytykoneet ueina kokoina ja malliina 700 kw jäähdytytehoon aakka. Saatavana myö vaihtuvatoimiena mallina. Kekutiedoniirtoykikkö, joka toimii liitäntäpiteenä rakennuken kaikille älykkäille Swegon-tuotteille. TEAL W Netejäähdytteiet jäähdytykoneet ueina kokoina ja malliina 615 kw jäähdytytehoon aakka. Saatavana myö vaihtuvatoimiena ja pelkkänä lämpöpumppuna. 14

15 Tarpeenmukainen Infratruktur ilmanvaihto Järjetelmäeimerkki NESTOR ja jäähdytykone NESTOR on järjetelmätaon tiedoniirtoykikkö. NESTOR yhditää rakennuken kaikki älykkäät Swegon-tuotteet yhteen ainoaan piteeeen. NESTOR hyödyntää kaikkien liitettyjen tuotteiden älykkyyttä, luo yhteiet hälytylitat, määrittää lämmityken ja jäähdytyken prioriteetit ja auttaa optimoimaan jopa 8 oajärjetelmän lämmityken ja jäähdytyken lämpötilat. NESTORia voidaan käyttää myö 8 rakennuken väliiä virtuaaliia iäiiä verkoia ilmanvaihdon ja iäilmaton kekeieen ohjaukeen. NESTOR LAN/modeemi Sub-ytem GOLD Super WISE Jäähdytykoneet Toinen järjetelmäeimerkki GOLD järjetelmätuotteena GOLD-ilmankäittelykoneea on kehittynyt ohjaujärjetelmä, joka pytyy ohjaamaan pienempien järjetelmien tarpeenmukaita ilmanvaihtoa ilman peltejä tai tiedoniirtoykiköitä. Käyttökohteita ovat eim. uurehkot kokoutilat, myymälät, tuotantotilat ja vataavat. Laitteito voi kootua eim. kombi-tyyppiellä veipatterilla varutetuta GOLD-ilmankäittelykoneeta, vaihtuvatoimieta jäähdytykoneeta, kanaviajärjetelmätä, ilmalaitteita, lämpötila-anturita ja ilmanlaadun anturita. SMART Link toiminnolla vaihtuvatoiminen jäähdytykone tuottaa tarpeen mukaan jäähdytyvettä tai lämmityvettä. Ilmanlaadun anturin mukaan ilmavirtaa äädetään portaattomati tarpeen mukaan ja lämpötilan anturin mukaan lämpötilaa äädetään Heating & Cooling Boot ohjautoimintojen avulla. GOLD SMART Link Paiiviet ilmalaitteet ekä kylmälle että lämpimälle ilmalle Vaihtuvatoiminen jäähdytykone TELLUS kaikki yhdeä! Täydellinen järjetelmätuote TELLUS tuottaa ja jakaa kaiken tarvittavan käitellyn ilman, jäähdytyveden, lämmityveden ja lämpimän käyttöveden tarpeen mukaan. Ulkoilma lämmitetään tai jäähdytetään tehokkaalla pyörivällä lämmöniirtimellä ja liälämmitetään/jäähdytetään tarpeen mukaan. Tämä liäenergia tuotetaan jäähdytykone- & lämpöpumppumoduulilla tarveohjatun veimoduulin kautta. Tarvittava liäenergia aadaan energianiirtomoduulita. Moduulien integrointi varmitaa optimaalien tarpeen mukaien ohjauken ja dynaamien monivaiheien energian talteenoton. Ilmankäittelymoduuli Veimoduuli Jäähdytykone- & lämpöpumppumoduuli Energianiirtomoduuli 15

16 FI-DCVoverview

Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon

Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyisyyden ja pienet käyttökustannukset Kun huone on käytössä, ilmanvaihtoa

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISETM Ilmastointijärjestelmät huone-, vyöhyke- ja järjestelmätasolla GOLDTM Ilmankäsittelykone järjestelmätasolla CONDUCTORTM Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Järjestelmätekniikka. Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE. www.swegon.fi

Järjestelmätekniikka. Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE. www.swegon.fi Järjestelmätekniikka Tarpeenmukainen ilmanvaihto WISE www.swegon.fi Sisällys Huonelaitteet... 3 Toiminta... 3 Lisävarusteet... 6 Mitoitus, esimerkkejä... 8 Vyöhykelaitteet... 10 Toiminta... 10 Lisävarusteet...

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Lyhyesti Tulo- ja poistoilmapuhaltimien paineoptimointi Ilmavirtojen yhteenlasku ja vähennys vyöhykkeissä Ohjaa 80 vyöhykepeltiä jaettuna

Lisätiedot

SwegonSolutionsTM. Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut. www.swegon.fi

SwegonSolutionsTM. Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut. www.swegon.fi TM Energiatehokkaat, parhaan viihtyvyyden tarjoavat järjestelmäratkaisut www.swegon.fi Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA ILMANKOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Onko viihtyvyydellä vaikutusta sinuun?

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Tukholma. www.swegon.fi

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Tukholma. www.swegon.fi TM Friends Quality Hotel, Tukholma www.swegon.fi TM Sisäilmasto on tärkeä ILMAN LÄMPÖTILA ILMANKOSTEUS ILMANLAATU VETO ÄÄNITASO Onko viihtyvyydellä vaikutusta sinuun? Hotellihuoneen sisäilman on täytettävä

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

LIVING. Lämmön talteenottoon poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Erinomainen tuotto sijoitukselle.

LIVING. Lämmön talteenottoon poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Erinomainen tuotto sijoitukselle. Puhaltimet Ilmankäsittelykoneet Ilmanjakotuotteet Paloturvallisuus Ilmastointi Ilmaverhot ja lämmitystuotteet Tunnelipuhaltimet LIVING Lämmön talteenottoon poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin.

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää.

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää. Aunto Oy uopion Särkiranta Hyvä aua ja elää. 2 Aukeaman kuvat ovat markkinointikuvia. uvia olevat materiaalit, värit tai muut ratkaiut jotka eivät kuulu peruunnitelmiin, hinnoitellaan erikeen. ALLAVEDEN

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO

KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO KUITUKAAPELOINTI Valokuitutekniikkaa on käytetty puhelinyhteykiä jo vuoia en mahdollitamien pitkien välimatkojen takia. Vähitellen en käyttö on yleitynyt myö kiinteitön yleikaapeloinnia. Kuidun liääntynyt

Lisätiedot

PARASOLTM. HF Static. Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille. Suuri ilmavirta pienellä paineella. Kompakti ja helppo asentaa

PARASOLTM. HF Static. Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille. Suuri ilmavirta pienellä paineella. Kompakti ja helppo asentaa PARASOLTM HF Static Kompakti ilmastointimoduuli suurille ilmavirroille Suuri ilmavirta pienellä paineella Erinomainen viihtyvyys Kompakti ja helppo asentaa Ilmastointimoduuli jäähdytykseen, l ämmitykseen

Lisätiedot

ADAPTTM. Extract. Poistoilmalaite system WISEen

ADAPTTM. Extract. Poistoilmalaite system WISEen ADAPTTM Extract Poistoilmalaite system WISEen Lyhyesti Tuloilmalaite aktiivisella pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Integroitu anturimoduuli Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto Modbus

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

WISETM. Care Package 1. Järjestelmäpäivitys, joka keskittyy joustavuuteen sekä ajan ja kustannuksien säästöön.

WISETM. Care Package 1. Järjestelmäpäivitys, joka keskittyy joustavuuteen sekä ajan ja kustannuksien säästöön. WISETM Care Package 1 Järjestelmäpäivitys, joka keskittyy joustavuuteen sekä ajan ja kustannuksien säästöön. Sisällys WISE Care Package 1... 3 2-vaiheoptimointi... 3 Vyöhyke- ja huoneoptimointi... 3 Kone-

Lisätiedot

ADAPTTM. Colibri. Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C. Pikavalintataulukko

ADAPTTM. Colibri. Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C. Pikavalintataulukko ADAPTTM Colibri Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C Lyhyesti Tuloilmalaite aktiivisella pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Integroitu anturimoduuli Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Yleistä

Näytesivut. 3.1 Yleistä 3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset SMG-4200 Sähkömagneettiten järjetelmien lämmöniirto Harjoituken 1 ratkaiuehdotuket Vata 1800-luvun puoliväliä ymmärrettiin että lämpöenergia on atomien ja molekyylien atunnaieen liikkeeeen värähtelyyn

Lisätiedot

Ohajusjärjestelmä IQnomic Standard

Ohajusjärjestelmä IQnomic Standard Käsipääte/hallintapaneeli Asetukset... 26 Kieli... 26 Ilmavirran yksikkö... 26 Min/maks. asetus... 26 Perusasetukset... 26 Ohjaus Ohjaus... 26 Kello... 26 Käynnistysjakso... 26 Lämmitys Sähkölämmitin...

Lisätiedot

WISE Colibri Ceiling. Tuloilmalaite Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI

WISE Colibri Ceiling. Tuloilmalaite Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI Tuloilmalaite Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI Muuttuva tai vakioilmavirtasäätö. Langaton tiedonsiirto. Integroidut anturit Quick Access Versiot: - Liitäntä Ø160 tai Ø250 WISE Colibri C

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät

Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät YLEISKATSAUS Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät Swegonin vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät ovat joustava ja huoltovapaa ratkaisu www.swegon.com Swegonin ilmastointijärjestelmät ovat joustava ja

Lisätiedot

TUNE Adapt. Käyttöohje versio: 5.1 WISE

TUNE Adapt. Käyttöohje versio: 5.1 WISE Käyttöohje versio: 5.1 1 TUNE Adapt Kuvaus TUNE Adapt on käsipääte kaikkien ADAPT-tuotteiden säätöön ja arvojen luentaan. Käsipääte saa virransyötön siitä tuotteesta, johon se on kytketty. TUNE Adapt toimitetaan

Lisätiedot

Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa,

Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa, Tortai 6..999 = Geometria o hyvä tapa kuvata ykikertaiia kappaleita, mutta kappaleie tullea äärettömä moimutkaiiki, käy iie kuvaamie klaie geometria avulla mahottomaki. Eimerkiki rataviiva pituue määrittämie

Lisätiedot

( ) ( ) 14 HARJOITUSTEHTÄVIÄ SÄHKÖISET PERUSSUUREET SÄHKÖVERKON PIIRIKOMPONENTIT

( ) ( ) 14 HARJOITUSTEHTÄVIÄ SÄHKÖISET PERUSSUUREET SÄHKÖVERKON PIIRIKOMPONENTIT 4 HAJOTUSTHTÄVÄ SÄHKÖST PUSSUUT -auton akku (84 V, 700 mah on ladattu täyteen Kuinka uuri oa akun energiata kuluu enimmäien viiden minuutin aikana, kun oletetaan moottorin ottavan vakiovirran 5 A? Oletetaan

Lisätiedot

ADAPTER. Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI. Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä

ADAPTER. Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI. Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä Sovituskehys alakattojärjestelmään LYHYESTI Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä Sovituskehys neliönmuotoisiin alakattojärjestelmiin on saatavana tilauksesta (10-600, 10-300, 10-150)

Lisätiedot

Kai Köykkä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. koulurakennuksissa

Kai Köykkä. Tarpeenmukainen ilmanvaihto. koulurakennuksissa Kai Köykkä Tarpeenmukainen ilmanvaihto koulurakennuksissa Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

As Oy Kuopion Savolanmetso

As Oy Kuopion Savolanmetso A Oy Kuopion Savolanmo Saaritokaupungia palveluiden lähellä Au Saaritokaupungin ydämeä Au kodiki Saaritokaupunkiin! Uui viihtyiä rivitaloyhtiö Aunto Oy Kuopion Savolanmo rakentuu lapiperheiden uoimalle

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄOPAS Swegon WISE

JÄRJESTELMÄOPAS Swegon WISE JÄRJESTELMÄOPAS Swegon WISE Tarpeen mukaan ohjattu ilmanvaihto ei ole koskaan ollut näin helppoa Alkaen ohjelmaversiosta 1.0 Sisällysluettelo Tarpeenmukainen ilmanvaihto ei ole koskaan ollut yhtä helppoa

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

SL... Toimilaite, jousipalautteinen. Vakioservomoottori. (paneelisuodatin) Ilmansuodatin. Jäähdytin PKW Lämmitin PWW. Jäähdytin DV.

SL... Toimilaite, jousipalautteinen. Vakioservomoottori. (paneelisuodatin) Ilmansuodatin. Jäähdytin PKW Lämmitin PWW. Jäähdytin DV. SL... Sivu: Toimilaite, jousipalautteinen Sälepellit Vakioservomoottori Ilmansuodatin (paneelisuodatin) Jäähdytin DV Jäähdytin PKW Lämmitin PWW Integroidulla ETAMASTERilla Ohjauksella Tuloilma Poistoilma

Lisätiedot

CONTROL/SLAVE Zone. Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään

CONTROL/SLAVE Zone. Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään CONTROL/SLAVE Zone Vyöhykepelti Swegonin WISE-järjestelmään Lyhyesti Paineensäätö -300 Pa Ilmavirran mittaus tai säätö Tulo- ja poistoilmakanavien optimointi Staattinen tukkeutumaton paineen- ja ilmavirran

Lisätiedot

SAVE ilmanvaihtokoneilla saat miellyttävän sisäilman ja säästät energiaa

SAVE ilmanvaihtokoneilla saat miellyttävän sisäilman ja säästät energiaa Puhaltimet I Ilmankäsittelykoneet I Paloturvallisuus I Ilmanjakotuotteet I Ilmastointi I Lämmitystuotteet SAVE ilmanvaihtokoneilla saat miellyttävän sisäilman ja säästät energiaa 2 Puhdas, raikas ilma

Lisätiedot

WISE-projektikäsikirja

WISE-projektikäsikirja -projektikäsikirja Tekninen dokumentaatio suunnittelijoille, säätäjille ja käyttöhenkilöstölle. 24 V Modbus Uudet versiot ja toiminnot ADAPT Ilmalaitteet ja Damper ohjelmistoversiolla 5 ADAPT Damper CAC-säädöllä

Lisätiedot

Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät

Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät YLEISKATSAUS Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät Optimaalinen sisäilmasto joustavilla, tarveohjatuilla ja energiatehokkailla tuotteilla. Swegonin ilmastointijärjestelmät ovat joustava ja huoltovapaa

Lisätiedot

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone -FI 14-04-2011V.A002 1 Käyttöönotto-ohjeet Yleistä Systemair-kokoonpanot on testattu ja toimintatestattu tehtaalla ennen toimitusta. Automaatio on esiasetettu tehtaalla, ja koneiden

Lisätiedot

ADAPTTM. Sphere. Aktiivinen tuloilmalaite system WISEen. Pikavalintataulukko

ADAPTTM. Sphere. Aktiivinen tuloilmalaite system WISEen. Pikavalintataulukko ADAPTTM Sphere Aktiivinen tuloilmalaite system WISEen Lyhyesti Tuloilmalaite aktiivisella pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Integroitu anturimoduuli Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto

Lisätiedot

suunnittelunäkökohtia

suunnittelunäkökohtia Avotoimiston ilmastoinnin suunnittelunäkökohtia Esa Sandberg, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori Hannu Koskela, Työterveyslaitos, Turku Sisäilmastoseminaari 13.03.2013, Helsinki Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Swegon Home Solutions. WISE Apartment TM. Suunnitteluopas. www.swegon.com

Swegon Home Solutions. WISE Apartment TM. Suunnitteluopas. www.swegon.com Swegon Home Solutions WISE Apartment TM Suunnitteluopas HOME VENTILATION Sisältö Järjestelmäratkaisun kuvaus...3 Tekninen kuvaus...3 Tekninen kuvaus, ohjaus... 4 Yleistä... 4 Ilmavirrat... 4 Suositellut

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Huolella suunniteltu Suunnittelun tavoitteet: Korkea COP (hyötysuhde) Hiljainen käyntiääni Tyylikäs ulkonäkö Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Enemmän lämmintä

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n.at 37 MAMA2010 Maiemahuvilat Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Maiemahuvilat tuovat luonnon lähellei

Lisätiedot

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD FI.TZ50.704 Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TZ50 GOLD. Yleistä Laiterasia alueohjaukseen koostuu kahdesta moduulista ja muuntajasta (0 VA/4 VA), jotka on asennettu metallikoteloon. Kotelossa

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014

TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014 Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto

Lisätiedot

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi.

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi. MAMA2012 N MAISEMA- HUVILAT Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. N MAISEMAHUVILAT TUOVAT LUONNON LÄHELLESI SISÄLTÖ AALTO S. 6 SAARISTO S. 7 SAIMAA S. 8 KAJO-MALLISTO

Lisätiedot

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja ECONET lämpötilahyötysuhdekäsikirja Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Lämpötilahyötysuhde.....3 Miten lämpötilat saadaan?.......4 Missä lämpötilahyötysuhde lasketaan?......4 Muuta.4 Syöttötiedot......5 ECONET

Lisätiedot

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28 Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista

Lisätiedot

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Viikkotehtävät IV, ratkaisut

Viikkotehtävät IV, ratkaisut Viikkotehtävät IV, ratkaiut. 7,40 V (pariton napajännite) I 7 ma (lampun A ähkövirta rinnankytkennää) I 5 ma (lampun B ähkövirta rinnankytkennää) a) eitani on, joten lamppujen reitanit voidaan lakea tehtävää

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Terveys ja viihtyvyys - Helposti ja energiatehokkaasti

Terveys ja viihtyvyys - Helposti ja energiatehokkaasti 1 Terveys ja viihtyvyys - Helposti ja energiatehokkaasti 2 Sisällys Toimitusehdot 3 ADRIATIC VF 20 GTHc 11 ALGc 11 HAWK Ca 5 ALSd 7 IBIS 10 ALVe Liitäntälaatikot liitos B/K 9 IBIS Wall 10 BOCa 21 IGNIS-Palopellit

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen

Lisätiedot

AREb

AREb --------------------------------------------------------- Aktiivinen säätöyksikkö ---------------------------------------------------------------------- KUVAUS ARE on pyöreä mitattava säätöyksikkö moottoriohjatulla

Lisätiedot

Laboratorion säätöjärjestelmät

Laboratorion säätöjärjestelmät Fanison Laboratorion ilmanvaihdon kokonaisjärjestelmä huolehtii työntekijöistä ja pitää samalla painesuhteet haluttuina. FL 200 / FL 204 / FL 204B Laboratorion säätöjärjestelmät Teknisesti erilaisista

Lisätiedot

Käyttöohjekirja myupway

Käyttöohjekirja myupway TM Käyttöohjekirja UHB FI 1605-1 331759 1 Yleistä Internetin ja :n avulla voit tarkastaa lämpöpumppusi tilan ja asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti seurata ja ohjata

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

Vallox Loimaan tehdas

Vallox Loimaan tehdas Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat

Lisätiedot

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä?

Suunnittelu Optivent. Paineesta riippuva vai riippumaton ohjaus. Muuttuvan ilmavirran järjestelmä. Miksi muuttuvan ilmavirran järjestelmä? Suunnittelu Optivent uuttuvan ilmavirran järjestelmä uuttuvan ilmavirran järjestelmässä (VAV, Variable Air Volume) tulo- ja poistoilman virtaus muuttuu tarpeen mukaan. uuttuvan ilmavirran järjestelmällä

Lisätiedot

Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA

Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA Suorakulmainen ilmavirtasäädin ERVA Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä Liitettävissä Modbusväylään Saatavana myös IPSUMyhteensopivana ERVA

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot