Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010"

Transkriptio

1 Ketävä tuotanto ja tuotteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma ketävä tuotanto ja tuotteet KETJU

2 Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) KETJU lyhyeti Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäritöön alkaen tuotteiden uunnitteluta raaka-aineiden hankintaan, valmitukeen, jakeluun, käyttöön ja käytötä poitamieen Luonnonvarojen ehtyminen ja ympäritön tilan heikkeneminen vaikuttavat uoraan taloudellieen kehitykeen ja erityieti paikalliten yhteiöjen toimeentuloon. Haateena on liätä tieteellitä oaamita iten, että kotimaan proeiteolliuu pyyii kilpailukykyienä ja uudituii. Uhkana on teolliuualan iirtyminen ulkomaieen omitukeen ja edelleen ulkomaille ekä mahdollieti myö Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) -tutkimuohjelman tavoitteet Tavoitteena on vahvitaa proeitekniikan- ja kemian perututkimuoaamita iten, että e tukee tulevaiuuden Suomea toimivaa teolliuuden tutkimu- ja kehitytoimintaa ja jonka avulla voidaan tulevaiuudea n. 20 vuoden kuluttua löytää uuia ovellukohteita. Kekeitä on tuottaa uutta tieteellitä tietoa raaka-aineiden optimaalien hyötykäytön, jätteiden yntymien minimoinnin ekä uuien tuotteiden ja tuotantokoneptien alueilla innovatiiviuutta hyödyntäen. Tutkimuta tulee ohjata proei- ja kemian teolliuuden tuotannon ketävien ratkaiujen kehittämieen, joia ympäritömyötäiyy on iäänrakennettua. Tutkimualueet Tutkimuteemoia korotetaan kokonaiuukien hallinnan merkitytä ykittäiten ykikköoperaatioiden tai proeien kehittämien ohella. Kemikaalitetau tai kemikaalilainäädännön vaikutuket teollieen tuotantoon ovat läpileikkaava teema. teollinen ekologia vihreä kemia ja tekniikka kemikaalitetau ja kemikaalilainäädännön vaikutuket teollieen tuotantoon 1. Teollinen ekologia Teollinen ekologia tarkoittaa eri teolliten ja muiden toimijoiden yhdeä muodotamaa järjetelmää, joa pyritään minimoimaan ulkopuolelta aatavan raakaaineen ja energian kulutu ekä päätöjen ja jätteiden muodotuminen. Aine- ja energiavirtojen yhditämi-

3 Vihreällä kemialla tarkoitetaan tuotteiden uunnittelua, valmituta, käyttöä ja käytötä poitoa iten, että ympäritölle haitalliia raaka-aineita ja tuotteita korvataan ympäritömyötäiillä aineilla. Vihreä tekniikka on uunnittelua, kaupallitamita, ja ellaiten proeien ja tuotteiden hyödyntämitä, jotka paiti ovat toteutettavia ja taloudelliia niin aatuttavat ja aiheuttavat mahdolliimman vähän rikiä ihmiten terveydelle. Tärkeää on, että vaikutuket ihmien terveyteen ja luontoon otetaan huomioon mahdolliimman varhaialan tutkimutoiminnan iirtyminen poi kotimaata. Suomea perinteinen teollinen tuotanto on viime vuoina menettänyt kilpailukykyään. Globaalia rakennemuutokea Suomen teolliuuden tuotannon kavu on hidatunut ja talouden uhdanneherkkyy liääntynyt. Jotta teolliuu pyyii kilpailukykyienä ja voii uuditua, innovatiivita oaamita tarvitaan ja uuien monitieteiten tutkimuryhmien ja tutkimuken kanalliten ja kanainväliten yhteityöverkotojen yntyminen katotaan välttämättömäki.. een pyritään jäljittelemällä luontoa. Teollien ekologian toteuttaminen vaatii uuia työkaluja ja päätökentekomalleja, joiden avulla ymmärretään eri uunnitteluvaihtoehtojen ja materiaalivirtojen ympäritövaikutuket. Teollinen ekologia tähtää alueellieen ja globaaliin ketävään kehitykeen ja tuotteiden elinkaaren pidentämieen. Ekotehokkuudella tarkoitetaan itä, että vähemmätä tuotetaan enemmän ympäritöä äätäen. Tavoitteena on käyttää mahdolliimman vähän materiaaleja, raakaaineita ja energiaa. Samalla pyritään myö vähentämään tuotteen tai palvelun haitalliia ympäritövaikutukia koko en elinkaaren aikana. Mitä pienempi tuotteeeen tai palveluun tarvittava materiaalipano on, itä tuottavammin luonnonvaroja käytetään. Samalla yleenä äätetään kutannukia ja editetään yrityken kilpailukykyä. Elinkaariajattelua tarkatellaan tuotteen eri vaiheita raaka-ainelähteeltä valmituken ja jalotuken kautta kulutukeen ekä käytön jälkeen tapahtuvaan hyötykäyttöön, joko kierrätykeen, energialähteeki tai uuiokäyttöön raaka-aineena tai tuotteena tai loppuijoitukeen kaatopaikalle. Kuakin elinkaaren vaiheea käytetään erilaiia panokia, kuten materiaaleja, energiaa ja vettä (Input), ja aiheutetaan erilaiia päätöjä ja ympäritökuormituta ilmaan, veteen tai maaperään (Output). 2. Vihreä kemia ja tekniikka

4 ea tuotannon ja tuotteiden uunnittelun vaiheea. 3. Kemikaalitetau ja kemikaalilainäädännön vaikutuket teollieen tuotantoon Samalla kun kemikaaleita on hyötyä, voivat niiden tuotanto, käyttö ja hävittäminen aiheuttaa vaaraa ihmien terveydelle ja luonnolle. Kemikaaleilla tarkoitetaan aineita (alkuaineita ja niiden yhditeitä) ekä kemialliia valmiteita. Noin 5000 erilaita ainetta tuotetaan hyvin laajaa mitaa. EU:n kemikaaliaetuken uuditamien tautalla on huoli niiden kymmenien tuhanien kemikaalien ympäritö- ja terveyvaikutukita, joita tuotetaan ja käytetään päivittäin kaikkialla. Noin 90% eniten käytetyitä kemikaalita on aatavilla vain puutteelliet tiedot niiden vaikutukita ihmien terveyteen tai luontoon. Valokuvat: kuvatoimito.com, futureimagebank.com, Via Vehmanen/ Amarantti Taitto: Sole Lätti Yliopitopaino, Helinki 2006

5 KETJU -tutkimuohjelma Rahoitettavat hankkeet Konortiot: Modulaarinen biokatalyyttinen menetelmä kemialliten yhditeiden kiraalieen ynteeiin käyttäen rakenteeeen pohjautuvaa ohjattua evoluutiota (BIOCAT) Lajunen Marja, Oulun yliopito Mattila Sampo, Oulun yliopito Neubauer Peter, Oulun yliopito Wierenga Rikkert, Oulun yliopito Vihreän kemian periaatteiden mukainen metanolin ja dimetyylikarbonaatin tuotanto lähtöaineena hiilidiokidi (CO2UTIL) Mikkola Jyri-Pekka, Åbo Akademi Pongracz Eva, Oulun yliopito Nopeiden, elektiiviten ja ekologiten ioninvaihtimien kehittäminen hydrometallurgiaan (FSE_IX) Paatero Erkki, Lappeenrannan teknillinen yliopito Harjula Rito, Helingin yliopito Indikaattoriviitekehy ekotehokkuudelle (IFEE) Kauppi Pekka, Helingin yliopito Vehma Jarmo, Turun kauppakorkeakoulu Korhonen Jouni, Tampereen yliopito Savolainen Ilkka, Valtion teknillinen tutkimukeku Teollien ymbiooin yteemin rajau (ISSB) Korhonen Jouni, Tampereen yliopito Melanen Matti, Suomen ympäritökeku Biojalotamo paperin, bioenergian ja vihreiden kemikaalien tuottamieki nonwood-ivuvirroita (PEGRES) Tankanen Juha, Oulun yliopito Niinimäki Jouko, Oulun yliopito Manner Hannu, Lappeenrannan teknillinen yliopito Ympäritömyötäinen tuoteuunnittelu dynaamiea toimintaympäritöä nyt ja tulevaiuudea menetelmät ja työvälineet (ProDOE) Fogelholm Carl-Johan, Oulun yliopito Härkki Jouko, Teknillinen korkeakoulu Ekroo Ari, Teknillinen korkeakoulu Hukkinen Janne, Teknillinen korkeakoulu Heikanen Kari, Teknillinen korkeakoulu Dahl Olli Pekka, Teknillinen korkeakoulu Ketävien ja innovatiiviten materiaalien High Tech ovelluket (SUMAC) Nieminen Eija, Tampereen teknillinen yliopito Uotila Minna, Lapin yliopito Louhevaara Veikko, Kuopion yliopito Ketävä ja ympäritöytävällinen puuraaka-ainetuotanto tulevaiuuden teolliiin tarpeiiin (SUSWOOD) Tykkyläinen Markku, Joenuun yliopito Koltröm Taneli, Joenuun yliopito Weterholm Jan, Åbo Akademi Ykittäiet hankkeet: Kylooin käytön parantaminen bioproeeia Ruohonen Laura, Valtion teknillinen tutkimukeku Ketävän kehityken mukaiet organokatalyyttiet redox-proeit (NADREDOX) Pihko Petri, Teknillinen korkeakoulu Repo Timo, Helingin yliopito Luonnon raaka-aineiden ketävä proeointi (SuProc) Lajunen Marja, Oulun yliopito Molekyylibiologiten menetelmien käyttö kemikaalitetaukea Virta Marko, Helingin yliopito Uuien halogeeneja iältämättömien palonhidatumateriaalien kehittäminen Wilen Carl-Eric, Åbo Akademi Kuuen galaktoglukomannaanien kohditettu funktionaliointi galaktooiokidaain avulla (FunMan) Tenkanen Maija, Helingin yliopito Willför Stefan, Åbo Akademi

6 Liätietoja ohjelmata Suomen Akatemia Ohjelmapäällikkö Saila Karvinen Projektiihteeri Elina Sarro Suomen Akatemian vaihde (09) Ohjelman verkkoivut: Vilhonvuorenkatu 6 PL 99, Helinki Puhelin (09) Faki (09)

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI Joulukuu 2009 Yrjö Virtanen, Helena Hyvärinen, Juha-Matti Katajajuuri, Sirpa Kurppa, Jouni Nousiainen, Merja Saarinen, Taija Sinkko, Kirsi Usva, Juha Virtanen

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Reput ja Reissumies diasarjan taustateksti

Reput ja Reissumies diasarjan taustateksti Reput ja Reissumies diasarjan taustateksti Käyttäjälle: Tätä diasarjaa saa vapaasti esittää neuvontatilaisuuksissa. Voit käyttää esitystä sellaisenaan tai koostaa dioista oman kokonaisuuden. 31 dian esityksen

Lisätiedot

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02928-10 Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannele Tonteri, Heidi Auvinen, Tuomas Helin ja Max Johansson julkinen 1 (59) Tiivistelmä

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Ketsupin elinkaari. Laatinut Siret Talve, DSc (Tech)

Ketsupin elinkaari. Laatinut Siret Talve, DSc (Tech) Ketsupin elinkaari Laatinut Siret Talve, DSc (Tech) Tartto 2012 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Mitä elinkaaren arviointi tarkoittaa?... 3 Ketsupin elinkaaren vaiheet... 7 Ensimmäinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI 7 Vauhkonen Muutetaan otsikko muotoon: Vihreä tehtävä 2014-2018 Yhteiskunta on näennäinen

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Tekesin ohjelmaraportti 3/2012 Loppuraportti Slutrapport Vene-ohjelma 2007 2011 Båt-programmet 2007 2011 Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Markku Hentinen, Sirpa Posti ja Kari Wilén

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot