Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio..."

Transkriptio

1

2 Jalajärven kunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio 9 Viranhaltijaorganiaatio Toiminnan ja talouden kehity 11 Tilikauden tulo-, rahoitu- ja taetarkatelu Tulolakelma (t ).. 14 Rahoitulakelma (t ) 15 Tae (t ) Konernin toiminta ja talou Konernin olennaiet tapahtumat 17 Kuntakonernin toiminta ja talou Konernitae (milj. ) Talouarvion toteutuminen Kunnanhallitu 20 Terveytoimi 25 Soiaalitoimi 29 Koulutoimi 33 Vapaa-aikatoimi 37 Tekninen toimi 41 Tulolakelmaoan toteutumivertailu 45 Verotulojen erittely 46 Invetointioan toteutumivertailu 47 Rahoituoan toteutumivertailu 52 Käyttötalouoan toteutumivertailu 53 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet Virallinen tulolakelma 54 Virallinen rahoitulakelma 55 Virallinen tae 56 Kunnan tulolakelma (ei i. eriä) 57 Kunnan tulolakelma (i. erät mukana) 58 Kunnan rahoitulakelma 59 Kunnan tae 60 Konernitae 61 Liitetiedot Liitetietojen SISÄLLYSLUETTELO 62 Allekirjoituket 79 Tilinpäätökertomu 2006 Kunnanhallitu

3 PERUSTEHTÄVÄ Jalajärven kunta järjetää aukkaiden perupalvelut ja toimii paikalliyhteiönä. Jalajärvi toimii itenäienä kuntana. 1 Jalajärven kunta

4 VISIO AIDOSTI LÄHELLÄ JALASJÄRVELLÄ Tarjoamme eväät virikkeellieen elämään. Meillä voit aua, tehdä työtä, yrittää, harrataa ekä kehittää ja toteuttaa iteäi. Järjetämme kuntalaiten perupalvelut elämän eri vaiheia ja kannutamme itenäiyyteen ja omatoimiuuteen Viia kunta toimii ajoia! Toimimme luovati, ennakoivati ja vatuullieti. Arvotamme omaa työtämme ja kuntaamme. Turvaamme talouden neuvotteluvaran. Teemme yhteityötä niin omaa kunnaa kuin kuntien välillä. Hyvä kello kaua kuuluu... 2 Jalajärven kunta

5 Kunnan johtamien näkökulmat Aiakkuu Miltä meidän pitää näyttää kuntalaiten näkökulmata? Talou Miltä meidän pitää näyttää rahoittajita ja päättäjitä? Oaaminen ja uudituminen Miten meidän odotetaan ja miten meidän pitää kehittyä? Proei Miten meidän pitää kehittää proeejamme? 3 Jalajärven kunta

6 Onnitumien edellytyket Aiakkuu Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Kuntalaikyelyt Tulomuutto/lähtömuutto Talou Talouden neuvotteluvaran turvaaminen Tulorahoituken riittävyy Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Makuvalmiuden turvaaminen Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Oaaminen ja uudituminen Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen 4 Proei Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö Jonotuajat/odotuajat Jalajärven kunta

7 Onnitumien edellytyket Aiakkuuden näkökulma Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaikyelyt Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Tulomuutto/lähtömuutto Talouden neuvotteluvaran turvaaminen TA 2006 Tulorahoituken riittävyy Vuoikatetavoite (milj.e) 0,55 TOT ,1 Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Tulovero (%) Velkaantumiate (% taeen loppuummata) Lainamäärä (e/a.) Perupääoma (% taeen loppuummata) Omavaraiuu (% taeen loppuummata) , ,2 65,4 Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit (milj.e/v) Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Invetointien tao (milj.e) Invetointien tulorahoitu (vuoikate % invetoinneita) Toimintatuotot toim.kuluita (%) 3, ,5 3,2 85,5 43,3 Makuvalmiuden turvaaminen Kaan riittävyy (pv) Jalajärven kunta

8 Onnitumien edellytyket Oaamien ja uuditumien Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen Proein näkökulma Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Aiakakyelyt Jonotuajat/odotuajat Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö 6 Jalajärven kunta

9 Onnitumien edellytyket ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. Vetovoimainen kunta 2. Oaava ja ammattitaitoinen työvoima 3. Yrittäjyyttä arvotava 4. Maatalouden perutuotannon kilpailukyvyn turvaaminen ja jatkojalotuken kehittäminen 5. Logitiikkaan panotaminen 6. Kaupalliten palvelujen kehittäminen 7 Jalajärven kunta

10 JALASJÄRVEN KUNNAN LAIVA KÄÄNTYY Jalajärven vuoden 2006 tilinpäätö ooittaa, että kuntalaiva on aanut reivattua kuriaan poitiivieen uuntaan. Kun vuonna 2005 tulo oli -2,617 milj. tappiollinen, niin viime vuonna päätiin jo - 0,399 milj miinukeen eli parannuta on tapahtunut noin 2,2 milj. euroa. Kun tulolakelmaan otetaan JAKK mukaan, niin tulo jää -0,213 milj. tappiollieki (vuonna ,8 milj ). Toimintakulut pienenivät Kun tarkatellaan kuntaa ilman JAKKia, niin havaitaan, että toimintakulut ovat -0,25 % pienemmät kuin edellienä vuotena ja toimintatuotot ovat kavaneet 2,7 %. Toimintakate on kavanut 1,2 %. Vuoden 2006 talouarvioon nähden menot olivat 1,1 % budjetoitua pienemmät ja toiminnan tulot olivat 2,8 % uuremmat. Verotuloja kertyi kunnan kaaan noin 5,5 % edellivuotta enemmän: yhteiöverojen kavu oli euroa ja kunnalliverojen tulot ylittivät 0,236 milj. budjetoidun. Korkokulut kavoivat ja poitot Poitot ovat yhteenä lähe 2,1 milj, mikä on uhteellien uuri poitotao. Tällä kertaa erikoiairaanhoidon menot pienenivät 0,2 %, kun ne olivat kavaneet edellienä vuonna yli 17 %. Kunnan taeen yli-/alijäämät jäävät vain hieman miinukelle, jotka korjautuvat tänä vuonna. Jo JAKK laketaan mukaan, niin illoin yli-/alijäämät ovet reiluti poitiiviet. Näitä tautoja vaten Jalajärven kunnan talouden koheneminen on tapahtunut nopeati. Työttömyy on painunut Jalajärvellä noin 7-8 % tietämiin, mikä näkyy verotulojen kavuna, mutta myö oiaalitoimen kulujen vähennykenä. Tärkeää on e, että ihmiten jokapäiväinen arki helpottuu. Kuntaa ei tarvita jokapäiväienä auttajana, vaan rinnalla kulkijana. Jalajärven kunta onnitui jo vuonna 2006 kääntämään elkeäti uuntaana. Se ooittaa, että vuonna 2006 kuntapäättäjien päätöket ovat oikeaan ouneita. Ukon, että kaikki viime vuonna tehdyt päätöket eivät ole ehtineet ede tuottaa vielä hedelmää, joten ukon, että kokka kohiee kohti parempaa huomita. Henkilökunta on ottanut muutoken läpiviemieen kiitettäväti ja jo nyt vuoden 2006 toiminta ooittaa, että e onnituu ja kun uurea organiaatioa jokainen tekee hieman muutoken puoleta, on kokonaivaikutu todella merkittävä. Siitä kiito kuuluu koko henkilötölle. Muutimme vuoden 2007 talouarvion yhteydeä trategiaamme, joa korotimme, että Me pirämmä huolta ittetämmä ja toiitamma. Jalajärvi on ennakkoluulottoman, ittellien ja yrittävän ihmien kunta. Oman terveyden ja kunnon ylläpitoa on ittemmin korotettu myö valtakunnan taolla. Vataavati halutaan niin valtionhallintoon kuin kuntiinkin yhä kavavaa tuottavuutta. Tuottavuuden kavua haetaan mm. Para hankkeella, valtionhallinnon kekittämiellä ja toimintaproeien uuditamiella. Tämä tarkoittaa itä, että meidän julkien ektorin työntekijöiden on oltava yhä valmiimpia tutkimaan omia toimintatapojamme ja löytämään uuia ideoita ja innovaatioita tehtävämme kehittämieen. Tätä näkökulmata Jalajärven trateginen linjau on yhteneväinen koko julkien ektorin kehittämien kana. Vuoden 2006 tilinpäätö antaa ukoa tekemieemme ja en oikeaan uuntaan. Kun jokainen tekee omaa työään oana, e tuottaa hyvän tuloken. Tätä on hyvä jatkaa. Eko Kalevi Juntunen kunnanjohtaja

11 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö K u n n a n v a l t u u t o Poliittiet voimauhteet KESK 14 SDP 3 KOK 11 KD 1 PS 4 VAS 2 Yht. 35 Puheenjohtaja Pekka Mannila I Varapuheenjohtaja Pekka Lehtinen II Varapuheenjohtaja Reijo Aunmaa Jäenet Aho M. Juhani Laulaja Hannu Salonen Harri Ala-Hakkola Antti Majamäki Erkki Salonranta Tarja Alanen Oi Metä-Ketelä Omo Salovaara Siko Alkula Martti Mäki-Saari Antti Samppala Timo Haanpää Keijo Männitö Sakari Selin Martti Haanpää Päivi Nimell Jarmo Taivalmäki Anneli Harju Auli Ojajärvi Anne Talja Tapani Hämeenniemi Maire Pakkala Sirkka Ventelä Jaakko Kiviniemi Juha Petäy Taito Ventelä Kirti Koivumetä Sami Peura Ulla Örnmark Sirkka Korkiamäki Antti Saarinen Kari K u n n a n h a l l i t u Puheenjohtaja Jaakko Ventelä Poliittiet voimauhteet: I Varapuheenjohtaja Taito Petäy KESK 4 II Varapuheenjohtaja Martti Alkula KOK 3 Eittelijä Eko Juntunen, kunnanjohtaja PS 1 Ahti Arokallio, hallintojohtaja SDP 1 Jäenet Salonen Harri Salonranta Tarja Yht. 9 Salovaara Siko Selin Martti Taivalmäki Anneli Ventelä Kirti V a l t u u t o n v a l i t e m a t t o i m i e l i m e t Lautakunnat: Puheenjohtaja: Eittelijä: Akk:n johtokunta Olavi Viljanmaa Tapio Hongito Maaeutulautakunta Arto Huhtala Reijo Hämäläinen Kekuvaalilautakunta Leena Kuuppelomäki Koulutulautakunta M. Juhani Aho Ahti Arokallio Vapaa-ajanlautakunta Juha Siirtola Ahti Arokallio Terveylautakunta Omo Metä-Ketelä Tiina Perä Soiaalilautakunta Päivi Haanpää Ritva Haapala Tekninen lautakunta Timo Samppala Martti Väyrynen Ympäritö- ja rakennultk. Antti Ala-Hakkola A. Toppari/H. Mäkiranta Tarkatulautakunta Pekka Lehtinen /J. Lillberg 9

12 Viranhaltijaorganiaatio Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö Kunnanjohtaja Eko Juntunen Hallinto-oato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Talouoato Taloujohtaja Eija Heikkilä Maaeutuoato Maaeutupäällikkö Reijo Hämäläinen Peruturvaoato Peruturvajohtaja Ritva Haapala Sivityoato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Tekninen oato Tekninen johtaja Martti Väyrynen Aikuikoulutukeku Rehtori Tapio Hongito Hallintopalvelut Taloutoimi Maaeututoimi Lomitutoimi Tervey Kananterveytyö Ympritöterv.huolto Erikoiairaanhoito Soiaali Koulutoimi Muu opetutoimi Vapaa-aikatoimi Kiinteitötoimi Kunnallitekniikka Liikenne/Yleiet alueet Kaavatekninen uunnittelu Pelatutoimi Soiaalityö Avohuolto Päivähoito Kunnan palkatun henkilötön määrä Toimintaykikkö Vakituiet Sijaiet ja määräaikaiet Työllitetyt YHTEENSÄ Hallinto Terveytoimi Soiaalitoimi Sivitytoimi Tekninen toimi Aikuikoulutukeku YHTEENSÄ

13 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Toiminnan- ja talouden kehity Taloukavu oli vuonna 2006 odotettua nopeampaa. Kokonaituotannon määrä liääntyi vuoden kolmen enimmäien neljänneken aikana yli 6 proenttia edellieen vataavaan ajanjakoon verrattuna. Suhdanneodotuket ovat pyyneet vahvoina. Valtiovarainminiteriön arvio kokonaituotannon kavuta on lähe 6 proenttia ja kavuvauhdin odotetaan hidatuvan vuonna 2007 kolmeen proenttiin. Kuluttajahintaindeki kohoi viime vuonna 1,5 proenttia. Euron vahvituminen dollariin nähden ja raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen alentuminen hillitivät inflaatiopaineita. Kotimaiia kutannupaineita hilliti mm. hyvä tuottavuukehity. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan nouevan n. 1,5 %. Työttömyyate aleni edelleen vuonna 2006 ja oli kekimäärin alle 8 %. Vuodeki 2007 arvioidaan n. 7,5 %:n työttömyyatetta. Työlliyyateen ennutetaan kohoavan edelliten vuoien tapaan niin, että työlliten ouu työikäietä väetötä on n. 70 %. KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Jalajärven kunnan taloudellinen tulo on viime vuoien aikana vaihdellut 1,8 milj. euron alijäämätä lähe taapainoiten tuloten kautta n. 1,7 milj. euroa ylijäämään. Vuoden 2006 tuloketa muodotui vain ,68 euroa alijäämäinen. Tulo ennen rahatoiirtoja oli alijäämäinen ,52 euroa. Kunnan vuoden 2006 vuoikate oli ,61 euroa. Se oli yli kolminkertainen vuoden 2005 vuoikatteeeen ,10 euroa verrattuna. Kunnan perupalvelutoiminnan tulo oli ,07 euroa alijäämäinen. JAKK:n ylijäämäki rahatoiirtojen jälkeen muodotui ,39 euroa. JAKK:n liikevaihto oli ,55 euroa. Se kavoi vielä 15,6 % vuodeta Kulunut vuoi oli toinen perättäinen voimakkaan kavun vuoi. Invetointeihin käytettiin ,84 euroa. Invetointien määrä laki edellietä vuodeta lähe 2 milj. euroa. Vuoden 2006 kului eniten euroja terveykekuken perukorjaukeen eli 0,8 milj. euroa. Perukorjauhankkeen kutannuarvio on 3,4 milj.e ja hanke valmituu vuoden 2007 lopua. Kojan teolliuuhallin 3. vaiheen rakentaminen aloitettiin. Kauppa- ja teolliuuminiteriö myöni kutannuarvioltaan 3,325 milj. euron hankkeeeen 15 %:n invetointitukea. Rajalan auntoalueen tietön, veijohtoverkoton ja viemäröinnin rakentamieen käytettiin 0,4 milj. euroa. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2006 Tulojen kertyminen Kunnan kaaan kertyi verotuloja yhteenä 16,9 milj. euroa. Vuoteen 2005 verrattuna verotulot liääntyivät 5,5 %:lla, mikä on euroina Yhteiöveron jako-ouutta kertyi ,62 euroa, joten euron arvio ylittyi euroa. Yhteiöverotilityket kavoivat vuodeta 2005 yli 9 % eli euroa. Kunnalliveron tilitykitä kirjattiin euron tulot. Kunnalliverotulokohta ylitti budjetin arvion 0, 236milj. euroa. Kiinteitöverotuloina kertyi euroa. Verotuloja kertyi kunnan kaaan tilivuoden aikana kaiken kaikkiaan euroa eli 2,65 % yli arvioidun. Vuonna 2005 kunnalliverotukea verotettavan tulon kavu oli Jalajärven kunnaa 2,3 % edellivuoteen verrattuna. Aniotuloja vataavia tuloja kertyi vuoden 2005 verotukea kaikkiaan euroa, joka on aukata kohti lakettuna euroa. Kunnalliveroa kannettiin 19,00 tuloveroproentin mukaieti. Kiinteitöveroproentit olivat myö entiet: yleinen 0,50, vakituinen auinrakennu 0,30, muu kuin vakituinen auinrakennu 0,50 ekä yleihyödylliiki yhteiöki verohallinnon määrittelemillä 0,00 %. 11

14 Toiminnan- ja talouden kehity Valtionouukia kertyi kunnan kaan yhteenä 16,024 milj. euroa. Kaikki tämä tuli eri miniteriöiltä perupalveluiden ja hallinnon pyörittämieen. JAKK:n toimintaan ei enää tullut toiminta-avututa, kun vielä viime vuonna iihen aatiin 0,181 milj. euroa. Valtionouudet kavoivat edellietä vuodeta milj. euroa eli 6,4 %. N. verorahoitu (valtionouudet ja verotulot) kavoi edellietä vuodeta 5,9 %. Kunnan perupalvelutoimintaan ja hallintoon kertyi ulkoiia toimintatuloja 9,403 milj.e, joten ne toteutuivat 3,6 % vuoden 2005 vataavia tuloja uurempina. Maatalouyrittäjien lomitutoiminnan laajuu oli 3,546 milj. e, kun e vuonna 2005 oli 3,721milj e. Toimintakate vuonna 2006 oli ,98 e, kun e vuonna 2005 oli ,39 e. Kuluneen vuoden toimintakate on ,41 e eli 1,2 % edellitä vuotta parempi. Toimintakulut alittivat vuoden 2005 toimintakulut 0,25 %. TOIMINNOT Taavallan preidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi vierailivat Jalajärven kunnaa Preidentti vihki käyttöön kunnan rakennuttaman Urho Viljanmaa Oy:n logitiikkakekuken ja tututui eurueineen Jalajärven kotieutumueon alueeeen. Jalajärven kunnanvaltuuto valiti kokoukeaan uudeki kunnanjohtajaki YTT Eko Juntuen Maaningalta. Hän aloitti työnä yykuun alua. Alkuvuoden ajan kunnanjohtajana toimi hallintojohtaja Ahti Arokallio. Soiaalioato ja terveyoato yhditettiin peruturvaoatoki alkaen. Peruturvaoaton päävatuualueella toimii edelleen oiaalilautakunta ja terveylautakunta. Oaton päällikkö peruturvajohtaja Ritva Haapala aloitti työnä amaan aikaan uuden peruturvaoaton kana. Kevään 2006 aikana aloitettiin tervey- ja oiaalipalveluiden yhteityöelvity Ilmajoen ja Kurikan kana. Koja Oy:n Jalajärven tehtaiden tuotantotiloja päätettiin laajentaa m2 (laajennuken 3.vaihe). Hankkeen kutannuarvio on 3,325 milj. euroa. Laajennuken arvioidaan tuovat uutta työpaikkaa nykyiten 72 työpaikan liäki. Kauppa- ja teolliuuminiteriö myöni loppuvuodeta invetointihankkeelle 15 %:n invetointituen. Kiinteitö Oy Anturarivin vuokratalohankkeen 1 miljoonan euron pankkilainaan annettiin kunnan takau, joka mahdollitaa 8 uuden vuokra-aunnon rakentamien. Aunnot valmituvat keväällä Sykyllä aloitettiin kehittyvä johtajuu -koulutu 30 eimiehelle. Tammikuua 2007 aloitti lähe 100 kunnan työntekijää n. ASPA -koulutuken. Molemmat koulutuket toteutetaan oppiopimukina. Erikoiairaanhoidon palvelujen oto E-P:n airaanhoitopiiriltä väheni 0,2 %. Jalajärven kunnan erikoiairaanhoidon käyttö on piirin korkeimpia. Vuonna 2005 erikoiairaanhoidon palvelujen otot kavoivat yli 17 %. Sairaanhoitopiirin kaikkien kuntien yhteenlaketut lakutuket kavoivat 5,6 %. Päivähoitopalveluiden kyyntä kavoi yllättäen ykyllä, kun työlliyytilanne parani. Nopealla aikataululla perutettiin kaki ryhmäperhepäiväkotia. Hirvijärven koulu yhdityi Komin kouluun alkaen. Koulun nimi muuttui Hirvijärven kouluki. Lakennallieti eriytetyn vei- ja viemärilaitoken tulolakelma näytti ,10 euron ylijäämäitä tulota. Laitoken liikevaihto noui edellietä vuodeta 0,5 %. Liittymimakuja on kirjattu vuoden 2006 tulolakelman tuloki ,09 euroa. Näin vei- ja viemärilaitoken tulot kavoivat edellietä vuodeta 7 %. 12

15 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Toiminnan- ja talouden kehity Yleietä talouden kohentumieta huolimatta kuntataloudea on edelleen uuria vaikeukia. Erityien huoletuttavaa on kuntien voimaka eriytyminen huonon ja hyvän talouden kuntiin. Tämä käy ilmi Tilatokekuken keräämitä kuntien vuoden 2006 tilinpäätöten ennakkotiedoita. Manner-Suomen kuntien tilikauden tuloken arvioidaan nouevan enimmäitä kertaa vuoden 2003 jälkeen poitiivieki. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöken 2006 yhteenlakettu vuoikate nouee ja vuoikatteella pytytään kattamaan poitot. Kuitenkin joka viidennen kunnan vuoikate on edelleen negatiivinen. Näiden kuntien määrä on kuitenkin vähentynyt 2005 tilinpäätöten 134 kunnata 84 kuntaan. Ueammalta vuodelta kertynyttä alijäämää on 184 kunnan taeea. Yhteenlakettu alijäämä nouee yli 0,5 miljardiin euroon. Vuoikate riittää poitoihin vain joka 3. kunnaa ja invetointien omahankintamenoihin joka 6. kunnaa, mikä ooittaa kuntatalouden taapainoa olevan vielä tavoittelemita. Ennakkotietojen mukaan vuoikate paranee kaikia kuntaryhmiä. Suuria ( > a.) kaupungeia aukakohtainen vuoikate on yli kymmenkertainen pienempiin, (< a.) kuntiin verrattuna. Kuntatalouden kohentumien johtuu verotulojen kavuta. Kuntien verotulot nouevat vuoden 2006 tilinpäätökiä 6,4 proenttia. Samalla toimintamenojen kavu on hidatunut arviolta 0,2 % -ykiköllä eli alle viiteen edellivuoden 5,5 %:ta. Sen ijaan invetointimenot nouivat elväti. Invetointien kavua elittävät infratruktuurin korjauvelan kiinniotto ekä maan iäinen muuttoliike. Kuntien velkaantumieta johtuvat korkomenot ovat noueet 31 %. voimakkaati. Lainakanta on kavanut edelleen, toin kavun nopeu hidatui. Kunnilla on lainaa nyt lähe e/auka. Lainakanta on kakinkertaitunut vuoden 2000 tilanteeta, jolloin lainaa oli 746 e/auka. Lainakannan kavu yhdeä korkomenojen kavun kana muodotaa merkittävän rikin kuntien rahoitutaapainon kannalta varinkin kun yleinen korkotao on kohoamaa. ALKANEEN VUODEN MERKITTÄVIMMÄT KUNNAN TALOUTEEN LIITTYVÄT ASIAT Jalajärven kunnalla on ollut Sampo Kaleva vakuutuyhtiöä n.optimi-vakuutu. Vakuutuijoitu on tehty v ja e on jatkunut enimmäieä vaiheea vuoden 2001 loppuun, jolloin e uuditettiin ja erääntyi Sijoituken tuotto on vuoittain kirjattu rahoitutuottoihin ja iirretty ijoituken pääomaan. Vakuutuijoituken aikana Kalevan toiminta henkivakuutuyhtiönä on päättynyt. Koka uuia vakuutukia ei ole enää annettu, kekinäienä vakuutuyhtiönä toiminut yhtiö palauttaa henkivakuutukiin varattua pääomaa omitajille n. terminaalibonukena. Jalajärven kunnalle Optimin erääntymien yhteydeä on makettu n.terminaalibonuta 3,8 milj. euroa. Tämä 3,8 milj. euroa on kertaluonteinen tulo ja e kirjataan vuoden 2007 tulolakelmaan muuki rahoitutuloki. Kun tämä ylimääräinen tulo käitellään vuoden 2007 perupalvelu- ja hallintotoiminnan talouarvion muutokena, vuoden 2007 talouarvion tulo muodotuu yli 3 milj. euroa ylijäämäieki. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2006 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Kunnanhallitu eittää tilikauden tuloken käittelynä, että - JAKK:n ylijäämä ,39 euroa kirjataan JAKK:n yli/-alijäämän tilille - kunnan muun toiminnan alijäämä ,07 euroa kirjataan kunnan taeeeen yli/- alijäämän tilille 13

16 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet TULOSLASKELMA, 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) Toimintatuotot: Myyntituotot Makutuotot Tuet ja avutuket Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteenä: Toimintakulut: Henkilötökulut Palkat ja palkkiot Henkilöivukulut Palvelujen otot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avutuket Muut toimintakulut Toimintakulut yhteenä: Toimintakate Verotulot Valtionouudet Rahoitutuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitutuotot Korkokulut Muut rahoitukulut Vuoikate Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman mukaiet poitot Tilikauden tulo Rahatojen liäy(-) tai vähenny(+) Tilikauden alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut% 43,3 40,8 Vuoikate/Poitot% 87,9 28,0 Vuoikate /auka Aukamäärä Tulovero% 19,00 19,00 14

17 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet RAHOITUSLASKELMA 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) Toiminnan rahavirta Vuoikate Tulorahoituken korjauerät -3-9 Invetointien rahavirta Invetointimenot Rahoituouudet inv.menoihin Pyyvien vataavien hyöd.luovututulot Toiminnan ja invetointien rahavirta Rahoituken rahavirta Antolainauken muutoket Antolainaaamiten liäyket Antolainaaamiten vähennyket Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy Pitkäaikaiten lainojen vähenny Lyhytaikaiten lainojen muuto Oman pääoman muutoket Muut makuvalmiuden muutoket Toimekiantojen varojen ja pääomien muutoket Vaihto-omaiuuden muuto Saamiten muuto Korottomien pitkä- ja lyhytaikaiten velkojen muuto Rahoituken rahavirta Rahavarojen muuto Rahavarojen muuto Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Invetointien tulorahoitu, % 85,5 10,7 Pääomamenojen tulorahoitu, % 42,0 7,7 Lainanhoitokate 0,9 0,5 Kaan riittävyy, pv Aukamäärä

18 TASE 1000 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet (JAKK mukana, ei i.eriä) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahatot Muut pitkävaikutteiet me Edell. tilikauien ylijäämä(a Tilikauden ylijäämä(alijäämä Aineelliet hyödykkeet Maa- ja veialueet PAKOLLISET VARAUKSET Rakennuket Eläkevarauket Kiinteät rakenteet ja laitte Koneet ja kaluto TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Ennakkomakut ja keke Valtion toimekiannot eräiet hankinnat Lahjoiturahat. pääomat Sijoituket VIERAS PÄÄOMA Oakkeet ja ouudet Pitkäaikainen Muut lainaaamiet Lainat rah. ja vak.laitokilta Muut aamiet 50 6 Lyhytaikainen TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rah. ja vak.laitokilta Valtion toimekiannot Saadut ennakot Lahjoiturahat.erit.kattee Otovelat Muut velat/liittymim. ja mu VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat Vaihto-omaiuu Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaiuu Saamiet Pitkäaikaiet aamiet Muut aamiet TASEEN TUNNUSLUVUT Lyhytaikaiet aamiet Omavaraiuuate % 65,4 66,7 Myyntiaamiet Rahoituvaralliuu /a Muut aamiet Suhteel.velkaantuneiuu% 36,2 37,0 Siirtoaamiet Lainat, /auka Lainakanta , III Rahoituarvopaperit Lainaamiet , Muut arvopaperit Aukamäärä IV Rahat ja pankkiaami VASTAAVAA yhteenä

19 Konerni KONSERNIA KOSKEVAT OLENNAISET TAPAHTUMAT Kuntakonerniin kuuluu 12 tytäryhteiöä, 5 kuntayhtymää ja 2 oakkuuyhteiöä. Kaikki muut paiti oakkuuyhteiöt on yhditetty konernitaeeeen. Oakkuu yhteiöjen ouu konernin omata ja vieraata pääomata ekä tilikauden voitota/tappiota on ilmoitettu liitetiedoia. Kuntakonerniin kuuluu tytäryhteiöinä 8 kiinteitö- ja auntoyhtiötä. Näiden hallintoa on koottu mahdolliimman taloudellien toiminnan aikaanaamieki kaikilla. Vuokrataloyhtiöllä on ama hallituken puheenjohtaja, paiti A. Oy Jokipiintiellä, ja amat tilintarkatajat. KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ILMAN KUNTAYHTYMIÄ Konernin palvelukea on vakituiea palveluuhteea ollut n. 650 henkilöä. 17

20 Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Pukanrivi Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 2 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) 18

21 Konerni KONSERNITASE 2006 MILJ. VASTAAVAA VASTATTAVAA 2006 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma 30,764 Aineettomat oikeudet 0,228 0,422 Ouu kunt.yht. opo:n li. 0,379 Muut pitkävaikutteiet menot 0,413 0,157 Arvonkoroturahato 0,531 Aineelliet hyödykkeet Muut omat rahatot 5,139 Maa- ja veialueet 6,780 6,891 Edell. tilikauien ylijäämä(alijäämä) 4,157 Rakennuket 32,919 33,887 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) -0,391 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8,983 9,016 Koneet ja kaluto 3,094 3,198 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,270 Muut aineelliet hyödykkeet 0,177 0,023 Ennakkomakut ja keken- POISTOERO JA VAPAAEHT. eräiet hankinnat 2,356 0,442 VARAUKSET Poitoero 0,181 Sijoituket Vapaaehtoiet varauket 0,410 Oakkuuyhteiöouudet 0,365 0,110 Muut oakkeet ja ouudet 0,780 1,171 PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainaaamiet 0,084 0,110 Eläkevarauket 0,016 Muut aamiet 0,050 0,006 Muut pakolliet varauket 0,151 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimekiannot 0,315 0,423 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoiturahat.erit.katteet 0,045 0,045 Valtion toimekiannot 0,328 Muut toimekiantojen varat 0,036 0,036 Lahjoiturahat. pääomat 0,045 Muut toim.ant. pääomat 0,043 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaiuu VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet 0,366 0,390 Pitkäaikainen Kekeneräiet tuotteet 0,040 0,023 Lainat rah. ja vak.laitokilta 10,510 Valmiit tuotteet 0,012 Lainat julkiyhteiöiltä 3,732 Muu vaihto-omaiuu 0,086 0,082 Saadut ennakot 0,001 Muut velat/liittymim. ja muut velat 1,193 Saamiet Pitkäaikaiet aamiet Lyhytaikainen Myyntiaamiet 0,011 0,017 Lainat rah. ja vak.laitokilta 4,198 Lainaaamiet 0,002 0,003 Lainat julkiyhteiöiltä 0,045 Muut aamiet 0,255 0,205 Saadut ennakot 1,213 Lyhytaikaiet aamiet Otovelat 3,072 Myyntiaamiet 4,078 4,114 Muut velat/liittymim. ja muut velat 1,001 Lainaaamiet 0,001 0,001 Siirtovelat 6,597 Muut aamiet 0,824 0,946 Siirtoaamiet 1,842 1,751 VASTATTAVAA YHTEENSÄ: 73,583 III Rahoituarvopaperit TASEEN TUNNUSLUVUT 2006 Muut arvopaperit 6,306 6,004 Omavaraiuuate% 57 Rahoituvaralliuu, /a IV Rahat ja pankkiaamiet 3,147 2,641 Konernin lainat, /a Konernin lainakanta VASTAAVAA YHTEENSÄ 73,583 72,126 Konernin lainaaam

22 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Perutehtävä: Kunnanhallitu vataa kunnan johtamien ja toimintojen kehittämien yleilinjoita, paikallieta ja alueellieta yhteityötä ekä edunvalvonnata muuttuvaa toimintaympäritöä ekä editää kunnan vetovoimaiuutta ja elinkeinoelämän kehittymitä. Kunnanhallitu yhteenovittaa päävatuualueiden toimintojen tulotavoitteet kunnanvaltuuton antamien voimavarojen uhteea varmitaen kunnallitalouden liikkumavaran. Maaeutulautakunnan painopiteet: Yrittäjyyden vahvitaminen oaamita, yhteityötä ja elinympäritöä kehittämällä. A i a k a Tavoite Ajantaaiet ja tehokkaat maatalouden tukihallintopalvelut. Aiantunteva, joutava ja nopea aioiden hoito. Laadukkaat ja joutavat lomitupalvelut Tavoite ja Toimenpiteet 2006 Vatataan aiakkaiden palvelutarpeiiin. Aiakatyytyväiyykyely joka toinen vuoi, kehittämitarpeet totetutetaan. Lomittajien aatavuu vataamaan kyyntää. Aiakakyely lomitupalvelujen toimivuudeta joka toinen vuoi Mittari ja Tavoitetao 2006 Aiakakyely, arvoana 4 ateikolla (1-5) Aiakatyytyväiyy 4 (1-5) ,51 Tehty 2005, 4,0 Ei kyelyä 2006 P r o e i t Elinkeinorakenteeltaan monipuolinen ja menetyvä maaeutu Lomitupalvelut tuotetaan tehokkaati Yrittäjyyden, oaamien ja yhteityön kehittäminen. Maatalouden ja maaeudun kehittämitoiminnan Kehittämihankkeiiin uunnitelmallinen toteuttaminen. oallituneiden tilojen määrä: Aktiivinen oallituminen Vähintään 50 tilaa/vuoi. alueelliiin maatalouden ja maaeudun kehittämihankkeiiin. Maaeutu 2010-ohjelman hankkeiden toteuttaminen. Lomittajien työaikojen oikea mitoitu. Tilojen työaikalakelmien jatkuva päivittäminen. Tilojen työolouhdekartoituket Hankkeiden eteneminen (ltk:n arvio 2 krt/vuoi): Aikataulua Lomitupäivän keto, tunti/päivä: 7,1h/p 100 tilaa/vuoi 50 tilaa ollut mukana 2006 Arvioitu ja 4.12., aikataulua 6,8 h/pv 20

23 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Kunnanhallituken tuloalue: Palvelutoimintojen tuloalue iältää kekujohdon (kunnanvaltuuto, -hallitu, tilintarkatu ja vaalit), maankäytön uunnittelun, elinkeinotoimen, yhteiet menot, hallintopalvelut, työlliyydenhoidon, taloupalvelut (taloutoimi, atk-palvelut, henkilötöpalvelut, kunnalliverotu) maaeututoimen, lomitutoimen ja kekitetyn keittiötoimen. O a a m i n e n Tavoite Oaava, motivoitunut ja kehittyvä henkilötö. Lomitutoimen henkilötön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoite ja Toimenpiteet 2006 Oaamien ja työtyytyväiyyden ylläpito ja kehittäminen. Henkilötön uunnitelmallinen, toiminnan kehittämitä tukeva koulutu. Aktiivinen ja jakava henkilökunta. Ammattitaitoinen palvelu. Lomittajien laadunhallintakoulutu. Hallintohenkilötön MAKEkoulutu. Henkilötön uunnitelmallinen täydennykoulutu Mittari ja Tavoitetao 2006 Maaeututoimen työtyytyväikyely: 4 (1-5) Kehitykekutelut: Kerran vuodea Aiakakyely: Arvoana kaikilla ektoreilla 4 (1-5) Kaikki päätoimiet lomittajat uorittaneet ko. koulutuken vuoden 2006 loppuun menneä Koko henkilötön oallituminen. Kehitykekutelut vuoittain ,51 Käyty 4,51 82 lomittajaa Maatalouden tukihallinnon taloudelliuu Tehoka hallintoproei - kutannueuranta Makettu tuki/hallintokulut yli 1:35 Ei talouarvion ylitytä 1:100 Alitu T a l o u Lomitupalveluiden ja hallinnon taloudelliuu ja tehokkuu Lomitupäiväkutannu Etelä- Pohjanmaan kekitaoa Melan hallintorahan riittävyy lomitutoimen hallintoon. /päivä Kunnalle ei kutannukia Vuonna 2005: J:vi 123,49 E-P 126,94 21

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-4 Kunnan perustehtävä ja visio 5-6 Strategiat. 7-11

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-4 Kunnan perustehtävä ja visio 5-6 Strategiat. 7-11 Talouarvio 2009 Talouuunnitelma 2009-2011 2011 Kunnanvaltuuto 17.12.2008 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-4 Kunnan perutehtävä ja viio 5-6 Strategiat. 7-11 Talouarvio ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot