Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio..."

Transkriptio

1

2 Jalajärven kunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio 9 Viranhaltijaorganiaatio Toiminnan ja talouden kehity 11 Tilikauden tulo-, rahoitu- ja taetarkatelu Tulolakelma (t ).. 14 Rahoitulakelma (t ) 15 Tae (t ) Konernin toiminta ja talou Konernin olennaiet tapahtumat 17 Kuntakonernin toiminta ja talou Konernitae (milj. ) Talouarvion toteutuminen Kunnanhallitu 20 Terveytoimi 25 Soiaalitoimi 29 Koulutoimi 33 Vapaa-aikatoimi 37 Tekninen toimi 41 Tulolakelmaoan toteutumivertailu 45 Verotulojen erittely 46 Invetointioan toteutumivertailu 47 Rahoituoan toteutumivertailu 52 Käyttötalouoan toteutumivertailu 53 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet Virallinen tulolakelma 54 Virallinen rahoitulakelma 55 Virallinen tae 56 Kunnan tulolakelma (ei i. eriä) 57 Kunnan tulolakelma (i. erät mukana) 58 Kunnan rahoitulakelma 59 Kunnan tae 60 Konernitae 61 Liitetiedot Liitetietojen SISÄLLYSLUETTELO 62 Allekirjoituket 79 Tilinpäätökertomu 2006 Kunnanhallitu

3 PERUSTEHTÄVÄ Jalajärven kunta järjetää aukkaiden perupalvelut ja toimii paikalliyhteiönä. Jalajärvi toimii itenäienä kuntana. 1 Jalajärven kunta

4 VISIO AIDOSTI LÄHELLÄ JALASJÄRVELLÄ Tarjoamme eväät virikkeellieen elämään. Meillä voit aua, tehdä työtä, yrittää, harrataa ekä kehittää ja toteuttaa iteäi. Järjetämme kuntalaiten perupalvelut elämän eri vaiheia ja kannutamme itenäiyyteen ja omatoimiuuteen Viia kunta toimii ajoia! Toimimme luovati, ennakoivati ja vatuullieti. Arvotamme omaa työtämme ja kuntaamme. Turvaamme talouden neuvotteluvaran. Teemme yhteityötä niin omaa kunnaa kuin kuntien välillä. Hyvä kello kaua kuuluu... 2 Jalajärven kunta

5 Kunnan johtamien näkökulmat Aiakkuu Miltä meidän pitää näyttää kuntalaiten näkökulmata? Talou Miltä meidän pitää näyttää rahoittajita ja päättäjitä? Oaaminen ja uudituminen Miten meidän odotetaan ja miten meidän pitää kehittyä? Proei Miten meidän pitää kehittää proeejamme? 3 Jalajärven kunta

6 Onnitumien edellytyket Aiakkuu Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Kuntalaikyelyt Tulomuutto/lähtömuutto Talou Talouden neuvotteluvaran turvaaminen Tulorahoituken riittävyy Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Makuvalmiuden turvaaminen Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Oaaminen ja uudituminen Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen 4 Proei Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö Jonotuajat/odotuajat Jalajärven kunta

7 Onnitumien edellytyket Aiakkuuden näkökulma Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaikyelyt Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Tulomuutto/lähtömuutto Talouden neuvotteluvaran turvaaminen TA 2006 Tulorahoituken riittävyy Vuoikatetavoite (milj.e) 0,55 TOT ,1 Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Tulovero (%) Velkaantumiate (% taeen loppuummata) Lainamäärä (e/a.) Perupääoma (% taeen loppuummata) Omavaraiuu (% taeen loppuummata) , ,2 65,4 Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit (milj.e/v) Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Invetointien tao (milj.e) Invetointien tulorahoitu (vuoikate % invetoinneita) Toimintatuotot toim.kuluita (%) 3, ,5 3,2 85,5 43,3 Makuvalmiuden turvaaminen Kaan riittävyy (pv) Jalajärven kunta

8 Onnitumien edellytyket Oaamien ja uuditumien Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen Proein näkökulma Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Aiakakyelyt Jonotuajat/odotuajat Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö 6 Jalajärven kunta

9 Onnitumien edellytyket ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. Vetovoimainen kunta 2. Oaava ja ammattitaitoinen työvoima 3. Yrittäjyyttä arvotava 4. Maatalouden perutuotannon kilpailukyvyn turvaaminen ja jatkojalotuken kehittäminen 5. Logitiikkaan panotaminen 6. Kaupalliten palvelujen kehittäminen 7 Jalajärven kunta

10 JALASJÄRVEN KUNNAN LAIVA KÄÄNTYY Jalajärven vuoden 2006 tilinpäätö ooittaa, että kuntalaiva on aanut reivattua kuriaan poitiivieen uuntaan. Kun vuonna 2005 tulo oli -2,617 milj. tappiollinen, niin viime vuonna päätiin jo - 0,399 milj miinukeen eli parannuta on tapahtunut noin 2,2 milj. euroa. Kun tulolakelmaan otetaan JAKK mukaan, niin tulo jää -0,213 milj. tappiollieki (vuonna ,8 milj ). Toimintakulut pienenivät Kun tarkatellaan kuntaa ilman JAKKia, niin havaitaan, että toimintakulut ovat -0,25 % pienemmät kuin edellienä vuotena ja toimintatuotot ovat kavaneet 2,7 %. Toimintakate on kavanut 1,2 %. Vuoden 2006 talouarvioon nähden menot olivat 1,1 % budjetoitua pienemmät ja toiminnan tulot olivat 2,8 % uuremmat. Verotuloja kertyi kunnan kaaan noin 5,5 % edellivuotta enemmän: yhteiöverojen kavu oli euroa ja kunnalliverojen tulot ylittivät 0,236 milj. budjetoidun. Korkokulut kavoivat ja poitot Poitot ovat yhteenä lähe 2,1 milj, mikä on uhteellien uuri poitotao. Tällä kertaa erikoiairaanhoidon menot pienenivät 0,2 %, kun ne olivat kavaneet edellienä vuonna yli 17 %. Kunnan taeen yli-/alijäämät jäävät vain hieman miinukelle, jotka korjautuvat tänä vuonna. Jo JAKK laketaan mukaan, niin illoin yli-/alijäämät ovet reiluti poitiiviet. Näitä tautoja vaten Jalajärven kunnan talouden koheneminen on tapahtunut nopeati. Työttömyy on painunut Jalajärvellä noin 7-8 % tietämiin, mikä näkyy verotulojen kavuna, mutta myö oiaalitoimen kulujen vähennykenä. Tärkeää on e, että ihmiten jokapäiväinen arki helpottuu. Kuntaa ei tarvita jokapäiväienä auttajana, vaan rinnalla kulkijana. Jalajärven kunta onnitui jo vuonna 2006 kääntämään elkeäti uuntaana. Se ooittaa, että vuonna 2006 kuntapäättäjien päätöket ovat oikeaan ouneita. Ukon, että kaikki viime vuonna tehdyt päätöket eivät ole ehtineet ede tuottaa vielä hedelmää, joten ukon, että kokka kohiee kohti parempaa huomita. Henkilökunta on ottanut muutoken läpiviemieen kiitettäväti ja jo nyt vuoden 2006 toiminta ooittaa, että e onnituu ja kun uurea organiaatioa jokainen tekee hieman muutoken puoleta, on kokonaivaikutu todella merkittävä. Siitä kiito kuuluu koko henkilötölle. Muutimme vuoden 2007 talouarvion yhteydeä trategiaamme, joa korotimme, että Me pirämmä huolta ittetämmä ja toiitamma. Jalajärvi on ennakkoluulottoman, ittellien ja yrittävän ihmien kunta. Oman terveyden ja kunnon ylläpitoa on ittemmin korotettu myö valtakunnan taolla. Vataavati halutaan niin valtionhallintoon kuin kuntiinkin yhä kavavaa tuottavuutta. Tuottavuuden kavua haetaan mm. Para hankkeella, valtionhallinnon kekittämiellä ja toimintaproeien uuditamiella. Tämä tarkoittaa itä, että meidän julkien ektorin työntekijöiden on oltava yhä valmiimpia tutkimaan omia toimintatapojamme ja löytämään uuia ideoita ja innovaatioita tehtävämme kehittämieen. Tätä näkökulmata Jalajärven trateginen linjau on yhteneväinen koko julkien ektorin kehittämien kana. Vuoden 2006 tilinpäätö antaa ukoa tekemieemme ja en oikeaan uuntaan. Kun jokainen tekee omaa työään oana, e tuottaa hyvän tuloken. Tätä on hyvä jatkaa. Eko Kalevi Juntunen kunnanjohtaja

11 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö K u n n a n v a l t u u t o Poliittiet voimauhteet KESK 14 SDP 3 KOK 11 KD 1 PS 4 VAS 2 Yht. 35 Puheenjohtaja Pekka Mannila I Varapuheenjohtaja Pekka Lehtinen II Varapuheenjohtaja Reijo Aunmaa Jäenet Aho M. Juhani Laulaja Hannu Salonen Harri Ala-Hakkola Antti Majamäki Erkki Salonranta Tarja Alanen Oi Metä-Ketelä Omo Salovaara Siko Alkula Martti Mäki-Saari Antti Samppala Timo Haanpää Keijo Männitö Sakari Selin Martti Haanpää Päivi Nimell Jarmo Taivalmäki Anneli Harju Auli Ojajärvi Anne Talja Tapani Hämeenniemi Maire Pakkala Sirkka Ventelä Jaakko Kiviniemi Juha Petäy Taito Ventelä Kirti Koivumetä Sami Peura Ulla Örnmark Sirkka Korkiamäki Antti Saarinen Kari K u n n a n h a l l i t u Puheenjohtaja Jaakko Ventelä Poliittiet voimauhteet: I Varapuheenjohtaja Taito Petäy KESK 4 II Varapuheenjohtaja Martti Alkula KOK 3 Eittelijä Eko Juntunen, kunnanjohtaja PS 1 Ahti Arokallio, hallintojohtaja SDP 1 Jäenet Salonen Harri Salonranta Tarja Yht. 9 Salovaara Siko Selin Martti Taivalmäki Anneli Ventelä Kirti V a l t u u t o n v a l i t e m a t t o i m i e l i m e t Lautakunnat: Puheenjohtaja: Eittelijä: Akk:n johtokunta Olavi Viljanmaa Tapio Hongito Maaeutulautakunta Arto Huhtala Reijo Hämäläinen Kekuvaalilautakunta Leena Kuuppelomäki Koulutulautakunta M. Juhani Aho Ahti Arokallio Vapaa-ajanlautakunta Juha Siirtola Ahti Arokallio Terveylautakunta Omo Metä-Ketelä Tiina Perä Soiaalilautakunta Päivi Haanpää Ritva Haapala Tekninen lautakunta Timo Samppala Martti Väyrynen Ympäritö- ja rakennultk. Antti Ala-Hakkola A. Toppari/H. Mäkiranta Tarkatulautakunta Pekka Lehtinen /J. Lillberg 9

12 Viranhaltijaorganiaatio Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö Kunnanjohtaja Eko Juntunen Hallinto-oato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Talouoato Taloujohtaja Eija Heikkilä Maaeutuoato Maaeutupäällikkö Reijo Hämäläinen Peruturvaoato Peruturvajohtaja Ritva Haapala Sivityoato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Tekninen oato Tekninen johtaja Martti Väyrynen Aikuikoulutukeku Rehtori Tapio Hongito Hallintopalvelut Taloutoimi Maaeututoimi Lomitutoimi Tervey Kananterveytyö Ympritöterv.huolto Erikoiairaanhoito Soiaali Koulutoimi Muu opetutoimi Vapaa-aikatoimi Kiinteitötoimi Kunnallitekniikka Liikenne/Yleiet alueet Kaavatekninen uunnittelu Pelatutoimi Soiaalityö Avohuolto Päivähoito Kunnan palkatun henkilötön määrä Toimintaykikkö Vakituiet Sijaiet ja määräaikaiet Työllitetyt YHTEENSÄ Hallinto Terveytoimi Soiaalitoimi Sivitytoimi Tekninen toimi Aikuikoulutukeku YHTEENSÄ

13 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Toiminnan- ja talouden kehity Taloukavu oli vuonna 2006 odotettua nopeampaa. Kokonaituotannon määrä liääntyi vuoden kolmen enimmäien neljänneken aikana yli 6 proenttia edellieen vataavaan ajanjakoon verrattuna. Suhdanneodotuket ovat pyyneet vahvoina. Valtiovarainminiteriön arvio kokonaituotannon kavuta on lähe 6 proenttia ja kavuvauhdin odotetaan hidatuvan vuonna 2007 kolmeen proenttiin. Kuluttajahintaindeki kohoi viime vuonna 1,5 proenttia. Euron vahvituminen dollariin nähden ja raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen alentuminen hillitivät inflaatiopaineita. Kotimaiia kutannupaineita hilliti mm. hyvä tuottavuukehity. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan nouevan n. 1,5 %. Työttömyyate aleni edelleen vuonna 2006 ja oli kekimäärin alle 8 %. Vuodeki 2007 arvioidaan n. 7,5 %:n työttömyyatetta. Työlliyyateen ennutetaan kohoavan edelliten vuoien tapaan niin, että työlliten ouu työikäietä väetötä on n. 70 %. KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Jalajärven kunnan taloudellinen tulo on viime vuoien aikana vaihdellut 1,8 milj. euron alijäämätä lähe taapainoiten tuloten kautta n. 1,7 milj. euroa ylijäämään. Vuoden 2006 tuloketa muodotui vain ,68 euroa alijäämäinen. Tulo ennen rahatoiirtoja oli alijäämäinen ,52 euroa. Kunnan vuoden 2006 vuoikate oli ,61 euroa. Se oli yli kolminkertainen vuoden 2005 vuoikatteeeen ,10 euroa verrattuna. Kunnan perupalvelutoiminnan tulo oli ,07 euroa alijäämäinen. JAKK:n ylijäämäki rahatoiirtojen jälkeen muodotui ,39 euroa. JAKK:n liikevaihto oli ,55 euroa. Se kavoi vielä 15,6 % vuodeta Kulunut vuoi oli toinen perättäinen voimakkaan kavun vuoi. Invetointeihin käytettiin ,84 euroa. Invetointien määrä laki edellietä vuodeta lähe 2 milj. euroa. Vuoden 2006 kului eniten euroja terveykekuken perukorjaukeen eli 0,8 milj. euroa. Perukorjauhankkeen kutannuarvio on 3,4 milj.e ja hanke valmituu vuoden 2007 lopua. Kojan teolliuuhallin 3. vaiheen rakentaminen aloitettiin. Kauppa- ja teolliuuminiteriö myöni kutannuarvioltaan 3,325 milj. euron hankkeeeen 15 %:n invetointitukea. Rajalan auntoalueen tietön, veijohtoverkoton ja viemäröinnin rakentamieen käytettiin 0,4 milj. euroa. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2006 Tulojen kertyminen Kunnan kaaan kertyi verotuloja yhteenä 16,9 milj. euroa. Vuoteen 2005 verrattuna verotulot liääntyivät 5,5 %:lla, mikä on euroina Yhteiöveron jako-ouutta kertyi ,62 euroa, joten euron arvio ylittyi euroa. Yhteiöverotilityket kavoivat vuodeta 2005 yli 9 % eli euroa. Kunnalliveron tilitykitä kirjattiin euron tulot. Kunnalliverotulokohta ylitti budjetin arvion 0, 236milj. euroa. Kiinteitöverotuloina kertyi euroa. Verotuloja kertyi kunnan kaaan tilivuoden aikana kaiken kaikkiaan euroa eli 2,65 % yli arvioidun. Vuonna 2005 kunnalliverotukea verotettavan tulon kavu oli Jalajärven kunnaa 2,3 % edellivuoteen verrattuna. Aniotuloja vataavia tuloja kertyi vuoden 2005 verotukea kaikkiaan euroa, joka on aukata kohti lakettuna euroa. Kunnalliveroa kannettiin 19,00 tuloveroproentin mukaieti. Kiinteitöveroproentit olivat myö entiet: yleinen 0,50, vakituinen auinrakennu 0,30, muu kuin vakituinen auinrakennu 0,50 ekä yleihyödylliiki yhteiöki verohallinnon määrittelemillä 0,00 %. 11

14 Toiminnan- ja talouden kehity Valtionouukia kertyi kunnan kaan yhteenä 16,024 milj. euroa. Kaikki tämä tuli eri miniteriöiltä perupalveluiden ja hallinnon pyörittämieen. JAKK:n toimintaan ei enää tullut toiminta-avututa, kun vielä viime vuonna iihen aatiin 0,181 milj. euroa. Valtionouudet kavoivat edellietä vuodeta milj. euroa eli 6,4 %. N. verorahoitu (valtionouudet ja verotulot) kavoi edellietä vuodeta 5,9 %. Kunnan perupalvelutoimintaan ja hallintoon kertyi ulkoiia toimintatuloja 9,403 milj.e, joten ne toteutuivat 3,6 % vuoden 2005 vataavia tuloja uurempina. Maatalouyrittäjien lomitutoiminnan laajuu oli 3,546 milj. e, kun e vuonna 2005 oli 3,721milj e. Toimintakate vuonna 2006 oli ,98 e, kun e vuonna 2005 oli ,39 e. Kuluneen vuoden toimintakate on ,41 e eli 1,2 % edellitä vuotta parempi. Toimintakulut alittivat vuoden 2005 toimintakulut 0,25 %. TOIMINNOT Taavallan preidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi vierailivat Jalajärven kunnaa Preidentti vihki käyttöön kunnan rakennuttaman Urho Viljanmaa Oy:n logitiikkakekuken ja tututui eurueineen Jalajärven kotieutumueon alueeeen. Jalajärven kunnanvaltuuto valiti kokoukeaan uudeki kunnanjohtajaki YTT Eko Juntuen Maaningalta. Hän aloitti työnä yykuun alua. Alkuvuoden ajan kunnanjohtajana toimi hallintojohtaja Ahti Arokallio. Soiaalioato ja terveyoato yhditettiin peruturvaoatoki alkaen. Peruturvaoaton päävatuualueella toimii edelleen oiaalilautakunta ja terveylautakunta. Oaton päällikkö peruturvajohtaja Ritva Haapala aloitti työnä amaan aikaan uuden peruturvaoaton kana. Kevään 2006 aikana aloitettiin tervey- ja oiaalipalveluiden yhteityöelvity Ilmajoen ja Kurikan kana. Koja Oy:n Jalajärven tehtaiden tuotantotiloja päätettiin laajentaa m2 (laajennuken 3.vaihe). Hankkeen kutannuarvio on 3,325 milj. euroa. Laajennuken arvioidaan tuovat uutta työpaikkaa nykyiten 72 työpaikan liäki. Kauppa- ja teolliuuminiteriö myöni loppuvuodeta invetointihankkeelle 15 %:n invetointituen. Kiinteitö Oy Anturarivin vuokratalohankkeen 1 miljoonan euron pankkilainaan annettiin kunnan takau, joka mahdollitaa 8 uuden vuokra-aunnon rakentamien. Aunnot valmituvat keväällä Sykyllä aloitettiin kehittyvä johtajuu -koulutu 30 eimiehelle. Tammikuua 2007 aloitti lähe 100 kunnan työntekijää n. ASPA -koulutuken. Molemmat koulutuket toteutetaan oppiopimukina. Erikoiairaanhoidon palvelujen oto E-P:n airaanhoitopiiriltä väheni 0,2 %. Jalajärven kunnan erikoiairaanhoidon käyttö on piirin korkeimpia. Vuonna 2005 erikoiairaanhoidon palvelujen otot kavoivat yli 17 %. Sairaanhoitopiirin kaikkien kuntien yhteenlaketut lakutuket kavoivat 5,6 %. Päivähoitopalveluiden kyyntä kavoi yllättäen ykyllä, kun työlliyytilanne parani. Nopealla aikataululla perutettiin kaki ryhmäperhepäiväkotia. Hirvijärven koulu yhdityi Komin kouluun alkaen. Koulun nimi muuttui Hirvijärven kouluki. Lakennallieti eriytetyn vei- ja viemärilaitoken tulolakelma näytti ,10 euron ylijäämäitä tulota. Laitoken liikevaihto noui edellietä vuodeta 0,5 %. Liittymimakuja on kirjattu vuoden 2006 tulolakelman tuloki ,09 euroa. Näin vei- ja viemärilaitoken tulot kavoivat edellietä vuodeta 7 %. 12

15 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Toiminnan- ja talouden kehity Yleietä talouden kohentumieta huolimatta kuntataloudea on edelleen uuria vaikeukia. Erityien huoletuttavaa on kuntien voimaka eriytyminen huonon ja hyvän talouden kuntiin. Tämä käy ilmi Tilatokekuken keräämitä kuntien vuoden 2006 tilinpäätöten ennakkotiedoita. Manner-Suomen kuntien tilikauden tuloken arvioidaan nouevan enimmäitä kertaa vuoden 2003 jälkeen poitiivieki. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöken 2006 yhteenlakettu vuoikate nouee ja vuoikatteella pytytään kattamaan poitot. Kuitenkin joka viidennen kunnan vuoikate on edelleen negatiivinen. Näiden kuntien määrä on kuitenkin vähentynyt 2005 tilinpäätöten 134 kunnata 84 kuntaan. Ueammalta vuodelta kertynyttä alijäämää on 184 kunnan taeea. Yhteenlakettu alijäämä nouee yli 0,5 miljardiin euroon. Vuoikate riittää poitoihin vain joka 3. kunnaa ja invetointien omahankintamenoihin joka 6. kunnaa, mikä ooittaa kuntatalouden taapainoa olevan vielä tavoittelemita. Ennakkotietojen mukaan vuoikate paranee kaikia kuntaryhmiä. Suuria ( > a.) kaupungeia aukakohtainen vuoikate on yli kymmenkertainen pienempiin, (< a.) kuntiin verrattuna. Kuntatalouden kohentumien johtuu verotulojen kavuta. Kuntien verotulot nouevat vuoden 2006 tilinpäätökiä 6,4 proenttia. Samalla toimintamenojen kavu on hidatunut arviolta 0,2 % -ykiköllä eli alle viiteen edellivuoden 5,5 %:ta. Sen ijaan invetointimenot nouivat elväti. Invetointien kavua elittävät infratruktuurin korjauvelan kiinniotto ekä maan iäinen muuttoliike. Kuntien velkaantumieta johtuvat korkomenot ovat noueet 31 %. voimakkaati. Lainakanta on kavanut edelleen, toin kavun nopeu hidatui. Kunnilla on lainaa nyt lähe e/auka. Lainakanta on kakinkertaitunut vuoden 2000 tilanteeta, jolloin lainaa oli 746 e/auka. Lainakannan kavu yhdeä korkomenojen kavun kana muodotaa merkittävän rikin kuntien rahoitutaapainon kannalta varinkin kun yleinen korkotao on kohoamaa. ALKANEEN VUODEN MERKITTÄVIMMÄT KUNNAN TALOUTEEN LIITTYVÄT ASIAT Jalajärven kunnalla on ollut Sampo Kaleva vakuutuyhtiöä n.optimi-vakuutu. Vakuutuijoitu on tehty v ja e on jatkunut enimmäieä vaiheea vuoden 2001 loppuun, jolloin e uuditettiin ja erääntyi Sijoituken tuotto on vuoittain kirjattu rahoitutuottoihin ja iirretty ijoituken pääomaan. Vakuutuijoituken aikana Kalevan toiminta henkivakuutuyhtiönä on päättynyt. Koka uuia vakuutukia ei ole enää annettu, kekinäienä vakuutuyhtiönä toiminut yhtiö palauttaa henkivakuutukiin varattua pääomaa omitajille n. terminaalibonukena. Jalajärven kunnalle Optimin erääntymien yhteydeä on makettu n.terminaalibonuta 3,8 milj. euroa. Tämä 3,8 milj. euroa on kertaluonteinen tulo ja e kirjataan vuoden 2007 tulolakelmaan muuki rahoitutuloki. Kun tämä ylimääräinen tulo käitellään vuoden 2007 perupalvelu- ja hallintotoiminnan talouarvion muutokena, vuoden 2007 talouarvion tulo muodotuu yli 3 milj. euroa ylijäämäieki. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2006 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Kunnanhallitu eittää tilikauden tuloken käittelynä, että - JAKK:n ylijäämä ,39 euroa kirjataan JAKK:n yli/-alijäämän tilille - kunnan muun toiminnan alijäämä ,07 euroa kirjataan kunnan taeeeen yli/- alijäämän tilille 13

16 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet TULOSLASKELMA, 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) Toimintatuotot: Myyntituotot Makutuotot Tuet ja avutuket Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteenä: Toimintakulut: Henkilötökulut Palkat ja palkkiot Henkilöivukulut Palvelujen otot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avutuket Muut toimintakulut Toimintakulut yhteenä: Toimintakate Verotulot Valtionouudet Rahoitutuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitutuotot Korkokulut Muut rahoitukulut Vuoikate Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman mukaiet poitot Tilikauden tulo Rahatojen liäy(-) tai vähenny(+) Tilikauden alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut% 43,3 40,8 Vuoikate/Poitot% 87,9 28,0 Vuoikate /auka Aukamäärä Tulovero% 19,00 19,00 14

17 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet RAHOITUSLASKELMA 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) Toiminnan rahavirta Vuoikate Tulorahoituken korjauerät -3-9 Invetointien rahavirta Invetointimenot Rahoituouudet inv.menoihin Pyyvien vataavien hyöd.luovututulot Toiminnan ja invetointien rahavirta Rahoituken rahavirta Antolainauken muutoket Antolainaaamiten liäyket Antolainaaamiten vähennyket Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy Pitkäaikaiten lainojen vähenny Lyhytaikaiten lainojen muuto Oman pääoman muutoket Muut makuvalmiuden muutoket Toimekiantojen varojen ja pääomien muutoket Vaihto-omaiuuden muuto Saamiten muuto Korottomien pitkä- ja lyhytaikaiten velkojen muuto Rahoituken rahavirta Rahavarojen muuto Rahavarojen muuto Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Invetointien tulorahoitu, % 85,5 10,7 Pääomamenojen tulorahoitu, % 42,0 7,7 Lainanhoitokate 0,9 0,5 Kaan riittävyy, pv Aukamäärä

18 TASE 1000 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet (JAKK mukana, ei i.eriä) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahatot Muut pitkävaikutteiet me Edell. tilikauien ylijäämä(a Tilikauden ylijäämä(alijäämä Aineelliet hyödykkeet Maa- ja veialueet PAKOLLISET VARAUKSET Rakennuket Eläkevarauket Kiinteät rakenteet ja laitte Koneet ja kaluto TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Ennakkomakut ja keke Valtion toimekiannot eräiet hankinnat Lahjoiturahat. pääomat Sijoituket VIERAS PÄÄOMA Oakkeet ja ouudet Pitkäaikainen Muut lainaaamiet Lainat rah. ja vak.laitokilta Muut aamiet 50 6 Lyhytaikainen TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rah. ja vak.laitokilta Valtion toimekiannot Saadut ennakot Lahjoiturahat.erit.kattee Otovelat Muut velat/liittymim. ja mu VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat Vaihto-omaiuu Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaiuu Saamiet Pitkäaikaiet aamiet Muut aamiet TASEEN TUNNUSLUVUT Lyhytaikaiet aamiet Omavaraiuuate % 65,4 66,7 Myyntiaamiet Rahoituvaralliuu /a Muut aamiet Suhteel.velkaantuneiuu% 36,2 37,0 Siirtoaamiet Lainat, /auka Lainakanta , III Rahoituarvopaperit Lainaamiet , Muut arvopaperit Aukamäärä IV Rahat ja pankkiaami VASTAAVAA yhteenä

19 Konerni KONSERNIA KOSKEVAT OLENNAISET TAPAHTUMAT Kuntakonerniin kuuluu 12 tytäryhteiöä, 5 kuntayhtymää ja 2 oakkuuyhteiöä. Kaikki muut paiti oakkuuyhteiöt on yhditetty konernitaeeeen. Oakkuu yhteiöjen ouu konernin omata ja vieraata pääomata ekä tilikauden voitota/tappiota on ilmoitettu liitetiedoia. Kuntakonerniin kuuluu tytäryhteiöinä 8 kiinteitö- ja auntoyhtiötä. Näiden hallintoa on koottu mahdolliimman taloudellien toiminnan aikaanaamieki kaikilla. Vuokrataloyhtiöllä on ama hallituken puheenjohtaja, paiti A. Oy Jokipiintiellä, ja amat tilintarkatajat. KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ILMAN KUNTAYHTYMIÄ Konernin palvelukea on vakituiea palveluuhteea ollut n. 650 henkilöä. 17

20 Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Pukanrivi Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 2 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) 18

21 Konerni KONSERNITASE 2006 MILJ. VASTAAVAA VASTATTAVAA 2006 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma 30,764 Aineettomat oikeudet 0,228 0,422 Ouu kunt.yht. opo:n li. 0,379 Muut pitkävaikutteiet menot 0,413 0,157 Arvonkoroturahato 0,531 Aineelliet hyödykkeet Muut omat rahatot 5,139 Maa- ja veialueet 6,780 6,891 Edell. tilikauien ylijäämä(alijäämä) 4,157 Rakennuket 32,919 33,887 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) -0,391 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8,983 9,016 Koneet ja kaluto 3,094 3,198 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,270 Muut aineelliet hyödykkeet 0,177 0,023 Ennakkomakut ja keken- POISTOERO JA VAPAAEHT. eräiet hankinnat 2,356 0,442 VARAUKSET Poitoero 0,181 Sijoituket Vapaaehtoiet varauket 0,410 Oakkuuyhteiöouudet 0,365 0,110 Muut oakkeet ja ouudet 0,780 1,171 PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainaaamiet 0,084 0,110 Eläkevarauket 0,016 Muut aamiet 0,050 0,006 Muut pakolliet varauket 0,151 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimekiannot 0,315 0,423 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoiturahat.erit.katteet 0,045 0,045 Valtion toimekiannot 0,328 Muut toimekiantojen varat 0,036 0,036 Lahjoiturahat. pääomat 0,045 Muut toim.ant. pääomat 0,043 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaiuu VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet 0,366 0,390 Pitkäaikainen Kekeneräiet tuotteet 0,040 0,023 Lainat rah. ja vak.laitokilta 10,510 Valmiit tuotteet 0,012 Lainat julkiyhteiöiltä 3,732 Muu vaihto-omaiuu 0,086 0,082 Saadut ennakot 0,001 Muut velat/liittymim. ja muut velat 1,193 Saamiet Pitkäaikaiet aamiet Lyhytaikainen Myyntiaamiet 0,011 0,017 Lainat rah. ja vak.laitokilta 4,198 Lainaaamiet 0,002 0,003 Lainat julkiyhteiöiltä 0,045 Muut aamiet 0,255 0,205 Saadut ennakot 1,213 Lyhytaikaiet aamiet Otovelat 3,072 Myyntiaamiet 4,078 4,114 Muut velat/liittymim. ja muut velat 1,001 Lainaaamiet 0,001 0,001 Siirtovelat 6,597 Muut aamiet 0,824 0,946 Siirtoaamiet 1,842 1,751 VASTATTAVAA YHTEENSÄ: 73,583 III Rahoituarvopaperit TASEEN TUNNUSLUVUT 2006 Muut arvopaperit 6,306 6,004 Omavaraiuuate% 57 Rahoituvaralliuu, /a IV Rahat ja pankkiaamiet 3,147 2,641 Konernin lainat, /a Konernin lainakanta VASTAAVAA YHTEENSÄ 73,583 72,126 Konernin lainaaam

22 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Perutehtävä: Kunnanhallitu vataa kunnan johtamien ja toimintojen kehittämien yleilinjoita, paikallieta ja alueellieta yhteityötä ekä edunvalvonnata muuttuvaa toimintaympäritöä ekä editää kunnan vetovoimaiuutta ja elinkeinoelämän kehittymitä. Kunnanhallitu yhteenovittaa päävatuualueiden toimintojen tulotavoitteet kunnanvaltuuton antamien voimavarojen uhteea varmitaen kunnallitalouden liikkumavaran. Maaeutulautakunnan painopiteet: Yrittäjyyden vahvitaminen oaamita, yhteityötä ja elinympäritöä kehittämällä. A i a k a Tavoite Ajantaaiet ja tehokkaat maatalouden tukihallintopalvelut. Aiantunteva, joutava ja nopea aioiden hoito. Laadukkaat ja joutavat lomitupalvelut Tavoite ja Toimenpiteet 2006 Vatataan aiakkaiden palvelutarpeiiin. Aiakatyytyväiyykyely joka toinen vuoi, kehittämitarpeet totetutetaan. Lomittajien aatavuu vataamaan kyyntää. Aiakakyely lomitupalvelujen toimivuudeta joka toinen vuoi Mittari ja Tavoitetao 2006 Aiakakyely, arvoana 4 ateikolla (1-5) Aiakatyytyväiyy 4 (1-5) ,51 Tehty 2005, 4,0 Ei kyelyä 2006 P r o e i t Elinkeinorakenteeltaan monipuolinen ja menetyvä maaeutu Lomitupalvelut tuotetaan tehokkaati Yrittäjyyden, oaamien ja yhteityön kehittäminen. Maatalouden ja maaeudun kehittämitoiminnan Kehittämihankkeiiin uunnitelmallinen toteuttaminen. oallituneiden tilojen määrä: Aktiivinen oallituminen Vähintään 50 tilaa/vuoi. alueelliiin maatalouden ja maaeudun kehittämihankkeiiin. Maaeutu 2010-ohjelman hankkeiden toteuttaminen. Lomittajien työaikojen oikea mitoitu. Tilojen työaikalakelmien jatkuva päivittäminen. Tilojen työolouhdekartoituket Hankkeiden eteneminen (ltk:n arvio 2 krt/vuoi): Aikataulua Lomitupäivän keto, tunti/päivä: 7,1h/p 100 tilaa/vuoi 50 tilaa ollut mukana 2006 Arvioitu ja 4.12., aikataulua 6,8 h/pv 20

23 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Kunnanhallituken tuloalue: Palvelutoimintojen tuloalue iältää kekujohdon (kunnanvaltuuto, -hallitu, tilintarkatu ja vaalit), maankäytön uunnittelun, elinkeinotoimen, yhteiet menot, hallintopalvelut, työlliyydenhoidon, taloupalvelut (taloutoimi, atk-palvelut, henkilötöpalvelut, kunnalliverotu) maaeututoimen, lomitutoimen ja kekitetyn keittiötoimen. O a a m i n e n Tavoite Oaava, motivoitunut ja kehittyvä henkilötö. Lomitutoimen henkilötön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoite ja Toimenpiteet 2006 Oaamien ja työtyytyväiyyden ylläpito ja kehittäminen. Henkilötön uunnitelmallinen, toiminnan kehittämitä tukeva koulutu. Aktiivinen ja jakava henkilökunta. Ammattitaitoinen palvelu. Lomittajien laadunhallintakoulutu. Hallintohenkilötön MAKEkoulutu. Henkilötön uunnitelmallinen täydennykoulutu Mittari ja Tavoitetao 2006 Maaeututoimen työtyytyväikyely: 4 (1-5) Kehitykekutelut: Kerran vuodea Aiakakyely: Arvoana kaikilla ektoreilla 4 (1-5) Kaikki päätoimiet lomittajat uorittaneet ko. koulutuken vuoden 2006 loppuun menneä Koko henkilötön oallituminen. Kehitykekutelut vuoittain ,51 Käyty 4,51 82 lomittajaa Maatalouden tukihallinnon taloudelliuu Tehoka hallintoproei - kutannueuranta Makettu tuki/hallintokulut yli 1:35 Ei talouarvion ylitytä 1:100 Alitu T a l o u Lomitupalveluiden ja hallinnon taloudelliuu ja tehokkuu Lomitupäiväkutannu Etelä- Pohjanmaan kekitaoa Melan hallintorahan riittävyy lomitutoimen hallintoon. /päivä Kunnalle ei kutannukia Vuonna 2005: J:vi 123,49 E-P 126,94 21

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot