Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio..."

Transkriptio

1

2 Jalajärven kunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio 9 Viranhaltijaorganiaatio Toiminnan ja talouden kehity 11 Tilikauden tulo-, rahoitu- ja taetarkatelu Tulolakelma (t ).. 14 Rahoitulakelma (t ) 15 Tae (t ) Konernin toiminta ja talou Konernin olennaiet tapahtumat 17 Kuntakonernin toiminta ja talou Konernitae (milj. ) Talouarvion toteutuminen Kunnanhallitu 20 Terveytoimi 25 Soiaalitoimi 29 Koulutoimi 33 Vapaa-aikatoimi 37 Tekninen toimi 41 Tulolakelmaoan toteutumivertailu 45 Verotulojen erittely 46 Invetointioan toteutumivertailu 47 Rahoituoan toteutumivertailu 52 Käyttötalouoan toteutumivertailu 53 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet Virallinen tulolakelma 54 Virallinen rahoitulakelma 55 Virallinen tae 56 Kunnan tulolakelma (ei i. eriä) 57 Kunnan tulolakelma (i. erät mukana) 58 Kunnan rahoitulakelma 59 Kunnan tae 60 Konernitae 61 Liitetiedot Liitetietojen SISÄLLYSLUETTELO 62 Allekirjoituket 79 Tilinpäätökertomu 2006 Kunnanhallitu

3 PERUSTEHTÄVÄ Jalajärven kunta järjetää aukkaiden perupalvelut ja toimii paikalliyhteiönä. Jalajärvi toimii itenäienä kuntana. 1 Jalajärven kunta

4 VISIO AIDOSTI LÄHELLÄ JALASJÄRVELLÄ Tarjoamme eväät virikkeellieen elämään. Meillä voit aua, tehdä työtä, yrittää, harrataa ekä kehittää ja toteuttaa iteäi. Järjetämme kuntalaiten perupalvelut elämän eri vaiheia ja kannutamme itenäiyyteen ja omatoimiuuteen Viia kunta toimii ajoia! Toimimme luovati, ennakoivati ja vatuullieti. Arvotamme omaa työtämme ja kuntaamme. Turvaamme talouden neuvotteluvaran. Teemme yhteityötä niin omaa kunnaa kuin kuntien välillä. Hyvä kello kaua kuuluu... 2 Jalajärven kunta

5 Kunnan johtamien näkökulmat Aiakkuu Miltä meidän pitää näyttää kuntalaiten näkökulmata? Talou Miltä meidän pitää näyttää rahoittajita ja päättäjitä? Oaaminen ja uudituminen Miten meidän odotetaan ja miten meidän pitää kehittyä? Proei Miten meidän pitää kehittää proeejamme? 3 Jalajärven kunta

6 Onnitumien edellytyket Aiakkuu Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Kuntalaikyelyt Tulomuutto/lähtömuutto Talou Talouden neuvotteluvaran turvaaminen Tulorahoituken riittävyy Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Makuvalmiuden turvaaminen Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Oaaminen ja uudituminen Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen 4 Proei Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö Jonotuajat/odotuajat Jalajärven kunta

7 Onnitumien edellytyket Aiakkuuden näkökulma Tyytyväinen kuntalainen Kuntalaikyelyt Kuntalaiten oalliuu Yhteiölliyy Tulomuutto/lähtömuutto Talouden neuvotteluvaran turvaaminen TA 2006 Tulorahoituken riittävyy Vuoikatetavoite (milj.e) 0,55 TOT ,1 Kohtuullinen veroraitu ja velanotto Tulovero (%) Velkaantumiate (% taeen loppuummata) Lainamäärä (e/a.) Perupääoma (% taeen loppuummata) Omavaraiuu (% taeen loppuummata) , ,2 65,4 Strategiet ja talouden kantokyvyn mukaiet invetoinnit (milj.e/v) Kutannutietoiuu palvelujen järjetämieä Invetointien tao (milj.e) Invetointien tulorahoitu (vuoikate % invetoinneita) Toimintatuotot toim.kuluita (%) 3, ,5 3,2 85,5 43,3 Makuvalmiuden turvaaminen Kaan riittävyy (pv) Jalajärven kunta

8 Onnitumien edellytyket Oaamien ja uuditumien Oaamien kehittäminen ja johtaminen Organiaation uuditumikyky Ammatillien oaamien arvotaminen Kehitykekutelut Oaamien varmitaminen Tulevaiuuden oaamitarpeiiin vataaminen Proein näkökulma Palvelutapahtuman ujuvuu ja joutavuu Aiakakyelyt Jonotuajat/odotuajat Elämänkaariajattelu palvelujen järjetämien ohjaajana Vaikuttavuu ja tehokkuu Kuntayhteityö 6 Jalajärven kunta

9 Onnitumien edellytyket ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. Vetovoimainen kunta 2. Oaava ja ammattitaitoinen työvoima 3. Yrittäjyyttä arvotava 4. Maatalouden perutuotannon kilpailukyvyn turvaaminen ja jatkojalotuken kehittäminen 5. Logitiikkaan panotaminen 6. Kaupalliten palvelujen kehittäminen 7 Jalajärven kunta

10 JALASJÄRVEN KUNNAN LAIVA KÄÄNTYY Jalajärven vuoden 2006 tilinpäätö ooittaa, että kuntalaiva on aanut reivattua kuriaan poitiivieen uuntaan. Kun vuonna 2005 tulo oli -2,617 milj. tappiollinen, niin viime vuonna päätiin jo - 0,399 milj miinukeen eli parannuta on tapahtunut noin 2,2 milj. euroa. Kun tulolakelmaan otetaan JAKK mukaan, niin tulo jää -0,213 milj. tappiollieki (vuonna ,8 milj ). Toimintakulut pienenivät Kun tarkatellaan kuntaa ilman JAKKia, niin havaitaan, että toimintakulut ovat -0,25 % pienemmät kuin edellienä vuotena ja toimintatuotot ovat kavaneet 2,7 %. Toimintakate on kavanut 1,2 %. Vuoden 2006 talouarvioon nähden menot olivat 1,1 % budjetoitua pienemmät ja toiminnan tulot olivat 2,8 % uuremmat. Verotuloja kertyi kunnan kaaan noin 5,5 % edellivuotta enemmän: yhteiöverojen kavu oli euroa ja kunnalliverojen tulot ylittivät 0,236 milj. budjetoidun. Korkokulut kavoivat ja poitot Poitot ovat yhteenä lähe 2,1 milj, mikä on uhteellien uuri poitotao. Tällä kertaa erikoiairaanhoidon menot pienenivät 0,2 %, kun ne olivat kavaneet edellienä vuonna yli 17 %. Kunnan taeen yli-/alijäämät jäävät vain hieman miinukelle, jotka korjautuvat tänä vuonna. Jo JAKK laketaan mukaan, niin illoin yli-/alijäämät ovet reiluti poitiiviet. Näitä tautoja vaten Jalajärven kunnan talouden koheneminen on tapahtunut nopeati. Työttömyy on painunut Jalajärvellä noin 7-8 % tietämiin, mikä näkyy verotulojen kavuna, mutta myö oiaalitoimen kulujen vähennykenä. Tärkeää on e, että ihmiten jokapäiväinen arki helpottuu. Kuntaa ei tarvita jokapäiväienä auttajana, vaan rinnalla kulkijana. Jalajärven kunta onnitui jo vuonna 2006 kääntämään elkeäti uuntaana. Se ooittaa, että vuonna 2006 kuntapäättäjien päätöket ovat oikeaan ouneita. Ukon, että kaikki viime vuonna tehdyt päätöket eivät ole ehtineet ede tuottaa vielä hedelmää, joten ukon, että kokka kohiee kohti parempaa huomita. Henkilökunta on ottanut muutoken läpiviemieen kiitettäväti ja jo nyt vuoden 2006 toiminta ooittaa, että e onnituu ja kun uurea organiaatioa jokainen tekee hieman muutoken puoleta, on kokonaivaikutu todella merkittävä. Siitä kiito kuuluu koko henkilötölle. Muutimme vuoden 2007 talouarvion yhteydeä trategiaamme, joa korotimme, että Me pirämmä huolta ittetämmä ja toiitamma. Jalajärvi on ennakkoluulottoman, ittellien ja yrittävän ihmien kunta. Oman terveyden ja kunnon ylläpitoa on ittemmin korotettu myö valtakunnan taolla. Vataavati halutaan niin valtionhallintoon kuin kuntiinkin yhä kavavaa tuottavuutta. Tuottavuuden kavua haetaan mm. Para hankkeella, valtionhallinnon kekittämiellä ja toimintaproeien uuditamiella. Tämä tarkoittaa itä, että meidän julkien ektorin työntekijöiden on oltava yhä valmiimpia tutkimaan omia toimintatapojamme ja löytämään uuia ideoita ja innovaatioita tehtävämme kehittämieen. Tätä näkökulmata Jalajärven trateginen linjau on yhteneväinen koko julkien ektorin kehittämien kana. Vuoden 2006 tilinpäätö antaa ukoa tekemieemme ja en oikeaan uuntaan. Kun jokainen tekee omaa työään oana, e tuottaa hyvän tuloken. Tätä on hyvä jatkaa. Eko Kalevi Juntunen kunnanjohtaja

11 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö K u n n a n v a l t u u t o Poliittiet voimauhteet KESK 14 SDP 3 KOK 11 KD 1 PS 4 VAS 2 Yht. 35 Puheenjohtaja Pekka Mannila I Varapuheenjohtaja Pekka Lehtinen II Varapuheenjohtaja Reijo Aunmaa Jäenet Aho M. Juhani Laulaja Hannu Salonen Harri Ala-Hakkola Antti Majamäki Erkki Salonranta Tarja Alanen Oi Metä-Ketelä Omo Salovaara Siko Alkula Martti Mäki-Saari Antti Samppala Timo Haanpää Keijo Männitö Sakari Selin Martti Haanpää Päivi Nimell Jarmo Taivalmäki Anneli Harju Auli Ojajärvi Anne Talja Tapani Hämeenniemi Maire Pakkala Sirkka Ventelä Jaakko Kiviniemi Juha Petäy Taito Ventelä Kirti Koivumetä Sami Peura Ulla Örnmark Sirkka Korkiamäki Antti Saarinen Kari K u n n a n h a l l i t u Puheenjohtaja Jaakko Ventelä Poliittiet voimauhteet: I Varapuheenjohtaja Taito Petäy KESK 4 II Varapuheenjohtaja Martti Alkula KOK 3 Eittelijä Eko Juntunen, kunnanjohtaja PS 1 Ahti Arokallio, hallintojohtaja SDP 1 Jäenet Salonen Harri Salonranta Tarja Yht. 9 Salovaara Siko Selin Martti Taivalmäki Anneli Ventelä Kirti V a l t u u t o n v a l i t e m a t t o i m i e l i m e t Lautakunnat: Puheenjohtaja: Eittelijä: Akk:n johtokunta Olavi Viljanmaa Tapio Hongito Maaeutulautakunta Arto Huhtala Reijo Hämäläinen Kekuvaalilautakunta Leena Kuuppelomäki Koulutulautakunta M. Juhani Aho Ahti Arokallio Vapaa-ajanlautakunta Juha Siirtola Ahti Arokallio Terveylautakunta Omo Metä-Ketelä Tiina Perä Soiaalilautakunta Päivi Haanpää Ritva Haapala Tekninen lautakunta Timo Samppala Martti Väyrynen Ympäritö- ja rakennultk. Antti Ala-Hakkola A. Toppari/H. Mäkiranta Tarkatulautakunta Pekka Lehtinen /J. Lillberg 9

12 Viranhaltijaorganiaatio Luottamuhenkilöorganiaatio Henkilötö Kunnanjohtaja Eko Juntunen Hallinto-oato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Talouoato Taloujohtaja Eija Heikkilä Maaeutuoato Maaeutupäällikkö Reijo Hämäläinen Peruturvaoato Peruturvajohtaja Ritva Haapala Sivityoato Hallintojohtaja Ahti Arokallio Tekninen oato Tekninen johtaja Martti Väyrynen Aikuikoulutukeku Rehtori Tapio Hongito Hallintopalvelut Taloutoimi Maaeututoimi Lomitutoimi Tervey Kananterveytyö Ympritöterv.huolto Erikoiairaanhoito Soiaali Koulutoimi Muu opetutoimi Vapaa-aikatoimi Kiinteitötoimi Kunnallitekniikka Liikenne/Yleiet alueet Kaavatekninen uunnittelu Pelatutoimi Soiaalityö Avohuolto Päivähoito Kunnan palkatun henkilötön määrä Toimintaykikkö Vakituiet Sijaiet ja määräaikaiet Työllitetyt YHTEENSÄ Hallinto Terveytoimi Soiaalitoimi Sivitytoimi Tekninen toimi Aikuikoulutukeku YHTEENSÄ

13 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Toiminnan- ja talouden kehity Taloukavu oli vuonna 2006 odotettua nopeampaa. Kokonaituotannon määrä liääntyi vuoden kolmen enimmäien neljänneken aikana yli 6 proenttia edellieen vataavaan ajanjakoon verrattuna. Suhdanneodotuket ovat pyyneet vahvoina. Valtiovarainminiteriön arvio kokonaituotannon kavuta on lähe 6 proenttia ja kavuvauhdin odotetaan hidatuvan vuonna 2007 kolmeen proenttiin. Kuluttajahintaindeki kohoi viime vuonna 1,5 proenttia. Euron vahvituminen dollariin nähden ja raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen alentuminen hillitivät inflaatiopaineita. Kotimaiia kutannupaineita hilliti mm. hyvä tuottavuukehity. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan nouevan n. 1,5 %. Työttömyyate aleni edelleen vuonna 2006 ja oli kekimäärin alle 8 %. Vuodeki 2007 arvioidaan n. 7,5 %:n työttömyyatetta. Työlliyyateen ennutetaan kohoavan edelliten vuoien tapaan niin, että työlliten ouu työikäietä väetötä on n. 70 %. KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Jalajärven kunnan taloudellinen tulo on viime vuoien aikana vaihdellut 1,8 milj. euron alijäämätä lähe taapainoiten tuloten kautta n. 1,7 milj. euroa ylijäämään. Vuoden 2006 tuloketa muodotui vain ,68 euroa alijäämäinen. Tulo ennen rahatoiirtoja oli alijäämäinen ,52 euroa. Kunnan vuoden 2006 vuoikate oli ,61 euroa. Se oli yli kolminkertainen vuoden 2005 vuoikatteeeen ,10 euroa verrattuna. Kunnan perupalvelutoiminnan tulo oli ,07 euroa alijäämäinen. JAKK:n ylijäämäki rahatoiirtojen jälkeen muodotui ,39 euroa. JAKK:n liikevaihto oli ,55 euroa. Se kavoi vielä 15,6 % vuodeta Kulunut vuoi oli toinen perättäinen voimakkaan kavun vuoi. Invetointeihin käytettiin ,84 euroa. Invetointien määrä laki edellietä vuodeta lähe 2 milj. euroa. Vuoden 2006 kului eniten euroja terveykekuken perukorjaukeen eli 0,8 milj. euroa. Perukorjauhankkeen kutannuarvio on 3,4 milj.e ja hanke valmituu vuoden 2007 lopua. Kojan teolliuuhallin 3. vaiheen rakentaminen aloitettiin. Kauppa- ja teolliuuminiteriö myöni kutannuarvioltaan 3,325 milj. euron hankkeeeen 15 %:n invetointitukea. Rajalan auntoalueen tietön, veijohtoverkoton ja viemäröinnin rakentamieen käytettiin 0,4 milj. euroa. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2006 Tulojen kertyminen Kunnan kaaan kertyi verotuloja yhteenä 16,9 milj. euroa. Vuoteen 2005 verrattuna verotulot liääntyivät 5,5 %:lla, mikä on euroina Yhteiöveron jako-ouutta kertyi ,62 euroa, joten euron arvio ylittyi euroa. Yhteiöverotilityket kavoivat vuodeta 2005 yli 9 % eli euroa. Kunnalliveron tilitykitä kirjattiin euron tulot. Kunnalliverotulokohta ylitti budjetin arvion 0, 236milj. euroa. Kiinteitöverotuloina kertyi euroa. Verotuloja kertyi kunnan kaaan tilivuoden aikana kaiken kaikkiaan euroa eli 2,65 % yli arvioidun. Vuonna 2005 kunnalliverotukea verotettavan tulon kavu oli Jalajärven kunnaa 2,3 % edellivuoteen verrattuna. Aniotuloja vataavia tuloja kertyi vuoden 2005 verotukea kaikkiaan euroa, joka on aukata kohti lakettuna euroa. Kunnalliveroa kannettiin 19,00 tuloveroproentin mukaieti. Kiinteitöveroproentit olivat myö entiet: yleinen 0,50, vakituinen auinrakennu 0,30, muu kuin vakituinen auinrakennu 0,50 ekä yleihyödylliiki yhteiöki verohallinnon määrittelemillä 0,00 %. 11

14 Toiminnan- ja talouden kehity Valtionouukia kertyi kunnan kaan yhteenä 16,024 milj. euroa. Kaikki tämä tuli eri miniteriöiltä perupalveluiden ja hallinnon pyörittämieen. JAKK:n toimintaan ei enää tullut toiminta-avututa, kun vielä viime vuonna iihen aatiin 0,181 milj. euroa. Valtionouudet kavoivat edellietä vuodeta milj. euroa eli 6,4 %. N. verorahoitu (valtionouudet ja verotulot) kavoi edellietä vuodeta 5,9 %. Kunnan perupalvelutoimintaan ja hallintoon kertyi ulkoiia toimintatuloja 9,403 milj.e, joten ne toteutuivat 3,6 % vuoden 2005 vataavia tuloja uurempina. Maatalouyrittäjien lomitutoiminnan laajuu oli 3,546 milj. e, kun e vuonna 2005 oli 3,721milj e. Toimintakate vuonna 2006 oli ,98 e, kun e vuonna 2005 oli ,39 e. Kuluneen vuoden toimintakate on ,41 e eli 1,2 % edellitä vuotta parempi. Toimintakulut alittivat vuoden 2005 toimintakulut 0,25 %. TOIMINNOT Taavallan preidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi vierailivat Jalajärven kunnaa Preidentti vihki käyttöön kunnan rakennuttaman Urho Viljanmaa Oy:n logitiikkakekuken ja tututui eurueineen Jalajärven kotieutumueon alueeeen. Jalajärven kunnanvaltuuto valiti kokoukeaan uudeki kunnanjohtajaki YTT Eko Juntuen Maaningalta. Hän aloitti työnä yykuun alua. Alkuvuoden ajan kunnanjohtajana toimi hallintojohtaja Ahti Arokallio. Soiaalioato ja terveyoato yhditettiin peruturvaoatoki alkaen. Peruturvaoaton päävatuualueella toimii edelleen oiaalilautakunta ja terveylautakunta. Oaton päällikkö peruturvajohtaja Ritva Haapala aloitti työnä amaan aikaan uuden peruturvaoaton kana. Kevään 2006 aikana aloitettiin tervey- ja oiaalipalveluiden yhteityöelvity Ilmajoen ja Kurikan kana. Koja Oy:n Jalajärven tehtaiden tuotantotiloja päätettiin laajentaa m2 (laajennuken 3.vaihe). Hankkeen kutannuarvio on 3,325 milj. euroa. Laajennuken arvioidaan tuovat uutta työpaikkaa nykyiten 72 työpaikan liäki. Kauppa- ja teolliuuminiteriö myöni loppuvuodeta invetointihankkeelle 15 %:n invetointituen. Kiinteitö Oy Anturarivin vuokratalohankkeen 1 miljoonan euron pankkilainaan annettiin kunnan takau, joka mahdollitaa 8 uuden vuokra-aunnon rakentamien. Aunnot valmituvat keväällä Sykyllä aloitettiin kehittyvä johtajuu -koulutu 30 eimiehelle. Tammikuua 2007 aloitti lähe 100 kunnan työntekijää n. ASPA -koulutuken. Molemmat koulutuket toteutetaan oppiopimukina. Erikoiairaanhoidon palvelujen oto E-P:n airaanhoitopiiriltä väheni 0,2 %. Jalajärven kunnan erikoiairaanhoidon käyttö on piirin korkeimpia. Vuonna 2005 erikoiairaanhoidon palvelujen otot kavoivat yli 17 %. Sairaanhoitopiirin kaikkien kuntien yhteenlaketut lakutuket kavoivat 5,6 %. Päivähoitopalveluiden kyyntä kavoi yllättäen ykyllä, kun työlliyytilanne parani. Nopealla aikataululla perutettiin kaki ryhmäperhepäiväkotia. Hirvijärven koulu yhdityi Komin kouluun alkaen. Koulun nimi muuttui Hirvijärven kouluki. Lakennallieti eriytetyn vei- ja viemärilaitoken tulolakelma näytti ,10 euron ylijäämäitä tulota. Laitoken liikevaihto noui edellietä vuodeta 0,5 %. Liittymimakuja on kirjattu vuoden 2006 tulolakelman tuloki ,09 euroa. Näin vei- ja viemärilaitoken tulot kavoivat edellietä vuodeta 7 %. 12

15 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Toiminnan- ja talouden kehity Yleietä talouden kohentumieta huolimatta kuntataloudea on edelleen uuria vaikeukia. Erityien huoletuttavaa on kuntien voimaka eriytyminen huonon ja hyvän talouden kuntiin. Tämä käy ilmi Tilatokekuken keräämitä kuntien vuoden 2006 tilinpäätöten ennakkotiedoita. Manner-Suomen kuntien tilikauden tuloken arvioidaan nouevan enimmäitä kertaa vuoden 2003 jälkeen poitiivieki. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöken 2006 yhteenlakettu vuoikate nouee ja vuoikatteella pytytään kattamaan poitot. Kuitenkin joka viidennen kunnan vuoikate on edelleen negatiivinen. Näiden kuntien määrä on kuitenkin vähentynyt 2005 tilinpäätöten 134 kunnata 84 kuntaan. Ueammalta vuodelta kertynyttä alijäämää on 184 kunnan taeea. Yhteenlakettu alijäämä nouee yli 0,5 miljardiin euroon. Vuoikate riittää poitoihin vain joka 3. kunnaa ja invetointien omahankintamenoihin joka 6. kunnaa, mikä ooittaa kuntatalouden taapainoa olevan vielä tavoittelemita. Ennakkotietojen mukaan vuoikate paranee kaikia kuntaryhmiä. Suuria ( > a.) kaupungeia aukakohtainen vuoikate on yli kymmenkertainen pienempiin, (< a.) kuntiin verrattuna. Kuntatalouden kohentumien johtuu verotulojen kavuta. Kuntien verotulot nouevat vuoden 2006 tilinpäätökiä 6,4 proenttia. Samalla toimintamenojen kavu on hidatunut arviolta 0,2 % -ykiköllä eli alle viiteen edellivuoden 5,5 %:ta. Sen ijaan invetointimenot nouivat elväti. Invetointien kavua elittävät infratruktuurin korjauvelan kiinniotto ekä maan iäinen muuttoliike. Kuntien velkaantumieta johtuvat korkomenot ovat noueet 31 %. voimakkaati. Lainakanta on kavanut edelleen, toin kavun nopeu hidatui. Kunnilla on lainaa nyt lähe e/auka. Lainakanta on kakinkertaitunut vuoden 2000 tilanteeta, jolloin lainaa oli 746 e/auka. Lainakannan kavu yhdeä korkomenojen kavun kana muodotaa merkittävän rikin kuntien rahoitutaapainon kannalta varinkin kun yleinen korkotao on kohoamaa. ALKANEEN VUODEN MERKITTÄVIMMÄT KUNNAN TALOUTEEN LIITTYVÄT ASIAT Jalajärven kunnalla on ollut Sampo Kaleva vakuutuyhtiöä n.optimi-vakuutu. Vakuutuijoitu on tehty v ja e on jatkunut enimmäieä vaiheea vuoden 2001 loppuun, jolloin e uuditettiin ja erääntyi Sijoituken tuotto on vuoittain kirjattu rahoitutuottoihin ja iirretty ijoituken pääomaan. Vakuutuijoituken aikana Kalevan toiminta henkivakuutuyhtiönä on päättynyt. Koka uuia vakuutukia ei ole enää annettu, kekinäienä vakuutuyhtiönä toiminut yhtiö palauttaa henkivakuutukiin varattua pääomaa omitajille n. terminaalibonukena. Jalajärven kunnalle Optimin erääntymien yhteydeä on makettu n.terminaalibonuta 3,8 milj. euroa. Tämä 3,8 milj. euroa on kertaluonteinen tulo ja e kirjataan vuoden 2007 tulolakelmaan muuki rahoitutuloki. Kun tämä ylimääräinen tulo käitellään vuoden 2007 perupalvelu- ja hallintotoiminnan talouarvion muutokena, vuoden 2007 talouarvion tulo muodotuu yli 3 milj. euroa ylijäämäieki. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2006 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Kunnanhallitu eittää tilikauden tuloken käittelynä, että - JAKK:n ylijäämä ,39 euroa kirjataan JAKK:n yli/-alijäämän tilille - kunnan muun toiminnan alijäämä ,07 euroa kirjataan kunnan taeeeen yli/- alijäämän tilille 13

16 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet TULOSLASKELMA, 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) Toimintatuotot: Myyntituotot Makutuotot Tuet ja avutuket Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteenä: Toimintakulut: Henkilötökulut Palkat ja palkkiot Henkilöivukulut Palvelujen otot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avutuket Muut toimintakulut Toimintakulut yhteenä: Toimintakate Verotulot Valtionouudet Rahoitutuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitutuotot Korkokulut Muut rahoitukulut Vuoikate Poitot ja arvonalentumiet Suunnitelman mukaiet poitot Tilikauden tulo Rahatojen liäy(-) tai vähenny(+) Tilikauden alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut% 43,3 40,8 Vuoikate/Poitot% 87,9 28,0 Vuoikate /auka Aukamäärä Tulovero% 19,00 19,00 14

17 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet RAHOITUSLASKELMA 1000 (JAKK mukana, ei iäiiä eriä) Toiminnan rahavirta Vuoikate Tulorahoituken korjauerät -3-9 Invetointien rahavirta Invetointimenot Rahoituouudet inv.menoihin Pyyvien vataavien hyöd.luovututulot Toiminnan ja invetointien rahavirta Rahoituken rahavirta Antolainauken muutoket Antolainaaamiten liäyket Antolainaaamiten vähennyket Lainakannan muutoket Pitkäaikaiten lainojen liäy Pitkäaikaiten lainojen vähenny Lyhytaikaiten lainojen muuto Oman pääoman muutoket Muut makuvalmiuden muutoket Toimekiantojen varojen ja pääomien muutoket Vaihto-omaiuuden muuto Saamiten muuto Korottomien pitkä- ja lyhytaikaiten velkojen muuto Rahoituken rahavirta Rahavarojen muuto Rahavarojen muuto Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Invetointien tulorahoitu, % 85,5 10,7 Pääomamenojen tulorahoitu, % 42,0 7,7 Lainanhoitokate 0,9 0,5 Kaan riittävyy, pv Aukamäärä

18 TASE 1000 Tulo- ja rahoitulakelmat, taeet (JAKK mukana, ei i.eriä) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahatot Muut pitkävaikutteiet me Edell. tilikauien ylijäämä(a Tilikauden ylijäämä(alijäämä Aineelliet hyödykkeet Maa- ja veialueet PAKOLLISET VARAUKSET Rakennuket Eläkevarauket Kiinteät rakenteet ja laitte Koneet ja kaluto TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Ennakkomakut ja keke Valtion toimekiannot eräiet hankinnat Lahjoiturahat. pääomat Sijoituket VIERAS PÄÄOMA Oakkeet ja ouudet Pitkäaikainen Muut lainaaamiet Lainat rah. ja vak.laitokilta Muut aamiet 50 6 Lyhytaikainen TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rah. ja vak.laitokilta Valtion toimekiannot Saadut ennakot Lahjoiturahat.erit.kattee Otovelat Muut velat/liittymim. ja mu VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtovelat Vaihto-omaiuu Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaiuu Saamiet Pitkäaikaiet aamiet Muut aamiet TASEEN TUNNUSLUVUT Lyhytaikaiet aamiet Omavaraiuuate % 65,4 66,7 Myyntiaamiet Rahoituvaralliuu /a Muut aamiet Suhteel.velkaantuneiuu% 36,2 37,0 Siirtoaamiet Lainat, /auka Lainakanta , III Rahoituarvopaperit Lainaamiet , Muut arvopaperit Aukamäärä IV Rahat ja pankkiaami VASTAAVAA yhteenä

19 Konerni KONSERNIA KOSKEVAT OLENNAISET TAPAHTUMAT Kuntakonerniin kuuluu 12 tytäryhteiöä, 5 kuntayhtymää ja 2 oakkuuyhteiöä. Kaikki muut paiti oakkuuyhteiöt on yhditetty konernitaeeeen. Oakkuu yhteiöjen ouu konernin omata ja vieraata pääomata ekä tilikauden voitota/tappiota on ilmoitettu liitetiedoia. Kuntakonerniin kuuluu tytäryhteiöinä 8 kiinteitö- ja auntoyhtiötä. Näiden hallintoa on koottu mahdolliimman taloudellien toiminnan aikaanaamieki kaikilla. Vuokrataloyhtiöllä on ama hallituken puheenjohtaja, paiti A. Oy Jokipiintiellä, ja amat tilintarkatajat. KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ILMAN KUNTAYHTYMIÄ Konernin palvelukea on vakituiea palveluuhteea ollut n. 650 henkilöä. 17

20 Konerni KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tytäryhteiöt ja kuntayhtymät Konernitilinpäätökeen yhditetyt (kpl) Kiinteitö- ja auntoyhtiöt 8 Muut yhtiöt 3 Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteenä 17 Oakkuuyhteiöt A Oy Pukanrivi Jalajärven Pankkitalo Yhteenä 2 kpl Kuntakonerni (YLI 50%) 18

21 Konerni KONSERNITASE 2006 MILJ. VASTAAVAA VASTATTAVAA 2006 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Perupääoma 30,764 Aineettomat oikeudet 0,228 0,422 Ouu kunt.yht. opo:n li. 0,379 Muut pitkävaikutteiet menot 0,413 0,157 Arvonkoroturahato 0,531 Aineelliet hyödykkeet Muut omat rahatot 5,139 Maa- ja veialueet 6,780 6,891 Edell. tilikauien ylijäämä(alijäämä) 4,157 Rakennuket 32,919 33,887 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) -0,391 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8,983 9,016 Koneet ja kaluto 3,094 3,198 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,270 Muut aineelliet hyödykkeet 0,177 0,023 Ennakkomakut ja keken- POISTOERO JA VAPAAEHT. eräiet hankinnat 2,356 0,442 VARAUKSET Poitoero 0,181 Sijoituket Vapaaehtoiet varauket 0,410 Oakkuuyhteiöouudet 0,365 0,110 Muut oakkeet ja ouudet 0,780 1,171 PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainaaamiet 0,084 0,110 Eläkevarauket 0,016 Muut aamiet 0,050 0,006 Muut pakolliet varauket 0,151 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimekiannot 0,315 0,423 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoiturahat.erit.katteet 0,045 0,045 Valtion toimekiannot 0,328 Muut toimekiantojen varat 0,036 0,036 Lahjoiturahat. pääomat 0,045 Muut toim.ant. pääomat 0,043 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaiuu VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet 0,366 0,390 Pitkäaikainen Kekeneräiet tuotteet 0,040 0,023 Lainat rah. ja vak.laitokilta 10,510 Valmiit tuotteet 0,012 Lainat julkiyhteiöiltä 3,732 Muu vaihto-omaiuu 0,086 0,082 Saadut ennakot 0,001 Muut velat/liittymim. ja muut velat 1,193 Saamiet Pitkäaikaiet aamiet Lyhytaikainen Myyntiaamiet 0,011 0,017 Lainat rah. ja vak.laitokilta 4,198 Lainaaamiet 0,002 0,003 Lainat julkiyhteiöiltä 0,045 Muut aamiet 0,255 0,205 Saadut ennakot 1,213 Lyhytaikaiet aamiet Otovelat 3,072 Myyntiaamiet 4,078 4,114 Muut velat/liittymim. ja muut velat 1,001 Lainaaamiet 0,001 0,001 Siirtovelat 6,597 Muut aamiet 0,824 0,946 Siirtoaamiet 1,842 1,751 VASTATTAVAA YHTEENSÄ: 73,583 III Rahoituarvopaperit TASEEN TUNNUSLUVUT 2006 Muut arvopaperit 6,306 6,004 Omavaraiuuate% 57 Rahoituvaralliuu, /a IV Rahat ja pankkiaamiet 3,147 2,641 Konernin lainat, /a Konernin lainakanta VASTAAVAA YHTEENSÄ 73,583 72,126 Konernin lainaaam

22 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Perutehtävä: Kunnanhallitu vataa kunnan johtamien ja toimintojen kehittämien yleilinjoita, paikallieta ja alueellieta yhteityötä ekä edunvalvonnata muuttuvaa toimintaympäritöä ekä editää kunnan vetovoimaiuutta ja elinkeinoelämän kehittymitä. Kunnanhallitu yhteenovittaa päävatuualueiden toimintojen tulotavoitteet kunnanvaltuuton antamien voimavarojen uhteea varmitaen kunnallitalouden liikkumavaran. Maaeutulautakunnan painopiteet: Yrittäjyyden vahvitaminen oaamita, yhteityötä ja elinympäritöä kehittämällä. A i a k a Tavoite Ajantaaiet ja tehokkaat maatalouden tukihallintopalvelut. Aiantunteva, joutava ja nopea aioiden hoito. Laadukkaat ja joutavat lomitupalvelut Tavoite ja Toimenpiteet 2006 Vatataan aiakkaiden palvelutarpeiiin. Aiakatyytyväiyykyely joka toinen vuoi, kehittämitarpeet totetutetaan. Lomittajien aatavuu vataamaan kyyntää. Aiakakyely lomitupalvelujen toimivuudeta joka toinen vuoi Mittari ja Tavoitetao 2006 Aiakakyely, arvoana 4 ateikolla (1-5) Aiakatyytyväiyy 4 (1-5) ,51 Tehty 2005, 4,0 Ei kyelyä 2006 P r o e i t Elinkeinorakenteeltaan monipuolinen ja menetyvä maaeutu Lomitupalvelut tuotetaan tehokkaati Yrittäjyyden, oaamien ja yhteityön kehittäminen. Maatalouden ja maaeudun kehittämitoiminnan Kehittämihankkeiiin uunnitelmallinen toteuttaminen. oallituneiden tilojen määrä: Aktiivinen oallituminen Vähintään 50 tilaa/vuoi. alueelliiin maatalouden ja maaeudun kehittämihankkeiiin. Maaeutu 2010-ohjelman hankkeiden toteuttaminen. Lomittajien työaikojen oikea mitoitu. Tilojen työaikalakelmien jatkuva päivittäminen. Tilojen työolouhdekartoituket Hankkeiden eteneminen (ltk:n arvio 2 krt/vuoi): Aikataulua Lomitupäivän keto, tunti/päivä: 7,1h/p 100 tilaa/vuoi 50 tilaa ollut mukana 2006 Arvioitu ja 4.12., aikataulua 6,8 h/pv 20

23 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitu Kunnanhallituken tuloalue: Palvelutoimintojen tuloalue iältää kekujohdon (kunnanvaltuuto, -hallitu, tilintarkatu ja vaalit), maankäytön uunnittelun, elinkeinotoimen, yhteiet menot, hallintopalvelut, työlliyydenhoidon, taloupalvelut (taloutoimi, atk-palvelut, henkilötöpalvelut, kunnalliverotu) maaeututoimen, lomitutoimen ja kekitetyn keittiötoimen. O a a m i n e n Tavoite Oaava, motivoitunut ja kehittyvä henkilötö. Lomitutoimen henkilötön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoite ja Toimenpiteet 2006 Oaamien ja työtyytyväiyyden ylläpito ja kehittäminen. Henkilötön uunnitelmallinen, toiminnan kehittämitä tukeva koulutu. Aktiivinen ja jakava henkilökunta. Ammattitaitoinen palvelu. Lomittajien laadunhallintakoulutu. Hallintohenkilötön MAKEkoulutu. Henkilötön uunnitelmallinen täydennykoulutu Mittari ja Tavoitetao 2006 Maaeututoimen työtyytyväikyely: 4 (1-5) Kehitykekutelut: Kerran vuodea Aiakakyely: Arvoana kaikilla ektoreilla 4 (1-5) Kaikki päätoimiet lomittajat uorittaneet ko. koulutuken vuoden 2006 loppuun menneä Koko henkilötön oallituminen. Kehitykekutelut vuoittain ,51 Käyty 4,51 82 lomittajaa Maatalouden tukihallinnon taloudelliuu Tehoka hallintoproei - kutannueuranta Makettu tuki/hallintokulut yli 1:35 Ei talouarvion ylitytä 1:100 Alitu T a l o u Lomitupalveluiden ja hallinnon taloudelliuu ja tehokkuu Lomitupäiväkutannu Etelä- Pohjanmaan kekitaoa Melan hallintorahan riittävyy lomitutoimen hallintoon. /päivä Kunnalle ei kutannukia Vuonna 2005: J:vi 123,49 E-P 126,94 21

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 Tilinpäätös Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Viime vuosien aikana odotukset euroalueen talouskasvun viriämisestä osoittautuivat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2007 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2007 30 511 lopussa Elinkeinorakenne 2005 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Parkanon kaupunki 3 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 I. YLEISTIETOA PARKANOSTA...1 II. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...5

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008 C:6 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Sivunvalmistus

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot