Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot"

Transkriptio

1 Koti 1-KERROKSISET 1-kerroki talot HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA

2 Koti-eitteeä: Puitolahti ivut 6-7 Saraniemi ivu 8 Kariluoto ivu 9 Koivuranta ivut Pihlajito ivu 12 Ahvenito ivu 13 Vehkoja ivu 14 Pjola ivu 15 Kunna ivut Saratu ivut Kumpula ivut Halila ivut Aavalahti ivu 24 Varito ivu 26 Kallio ivu 27 Rantala ivu 28 Herukka ivu 29 Aaltola ivut Niittylä ivu 32 Nurmi ivu 33 Luotola ivu 34

3 Tervuloa Kotiin! Kontio-kodia arki on parempaa. Se on huolonta toimivuutta, harkittuja tilaraaiuja ja tyylikkyyttä. Kun mukaan liätään kaikki kotimaien hirren tuomat poitiivi vaikutuk fyyieen ja henkieen hyvinvointiin, yntyy taatuti rakattuja koteja, joia viihdytään vuoikymmenä toieen. Lue liää uuda Hyvinvoinnin arkkitehtuuria -eitteä. Kontio-myyjät auttavat mielellään kartoittamaan ja valitemaan tariiii parhaiten opivat raaiut. Suunnitellaan yhdeä ellainen koti, joa viihdyt parhaiten!

4 Monta hyvää yytä valita Kontio Markkinajtaja on turvallinen yhteityökumppani Kontio on ollut jo vuoia Suomen markkinoiden ylivoimaii uoituin hirivalmitaja. Menykellämme on elvät yyt: laadukkaat ja tyylikkäät tuotte, kilpailukykyinen hinta, oaavat myyjät, laajat talo-, huvila-, auna- ja pihamallitot ekä ennen kaikkea tuhann tyytyväi Kontio-aiakkaat. Olemme jo vuoikymmeniä tuine uomalaiten aumita ja toiveita. Nämä tiedot ovat kekeieä roolia, kun olemme kehittäne ulkonäöltään ja tilaraaiuiltaan huippuluokkaa olevat talo-, huvila- ja aunamallitomme. Haluitpa rinteitä tai modernia tyyliä, niin Kontiolta löydät parhaan vaihtoehdon! Runaat ja kilpailukykyi toimituiällöt Höylä-, lamelli- ja pyöröhirivalikoimatamme löydät jokaieen käyttötarkoitukeen opivan vaihtoehdon. Saat Kontiolta joko valmiiki miityn toimitukokonaiuuden tai voimme räätälöidä toimituken toiveittei pjalta. Laajan materiaalipakin ja aennuken liäki kaikkiin Kontion taloihin on aatavana myö mm. kiintokalute ekä takka ja piippu. Kyy ii Kontion edullita Jättitoimituta! Oma tuotanto ja tuimu takaavat parhaan laadun Puutuotte jalotamme maailman uurimmalla hiritalotehtaalla Pudajärvellä tukita valmiiki lopputuotteeki hyödyntäen uuinta teknologiaa ja alan viimeiintä tuimutioa. Tuimme ja kehitämme jauvati toimintaamme, tuotantoamme ja koko valmitukjua aina aennutyöhön ati. Kun 40 vuoden ja yli toimitun rakennuken kokemu yhditään uuimpaan teknologiaan, yntyy käite Kontiolaatu, joka tunnaan ympäri maailman. Parhaat ja laajimmat mallitot Ammattilai apunai 4 Kontio-myyjät ja tehtaamme henkilötö kootuu kokeneita hirialan ammattilaiita. Ammattitaidon liäki kontiolaiia yhditää kekeinen riaatteemme, me pidämme aiakkaalle antamamme lupauk! Kontio on terveellinen Hirirakenne taaa tehokkaati iäilman koteutta ja lämpötilavaihteluita, jolloin iäilman laatua heikentävien bakteerien, viruten ja pölyn määrä on erittäin vähäinen. Kun haluat rheellei parhaan mahdollien iäilman, niin Kontion hirirakennu on para vaihtoehto! Kontio luonnollinen oa ekologita elämäntapaa Puu on aito luonnontuote. Puuhun itoutunut hiilidiokidi vähentää kavihuonepäätöjä ja liäki puu on vuoiatoja kävä materiaali. Muihin rakennumateriaaleihin verrattuna hiri on ylivoimaii ekologiin vaihtoehto. Löydät liää vaihtoehtoja myö muita eitteitämme: Koti 2-kerroki Uui Koti Kakkokodit

5 Valite oma Kontio-tyylii CLASSIC tai FUTURE Kontio Io-Kajatu C1 Claic-tyylillä 5 Kontio Io-Kajatu C2 Future-tyylillä Kaikki Kontio-mallit voidaan toteuttaa ekä Claic- tä Futuryylillä. Rakennukei ulkonäköön vaikuttavat mon ykityikdat; eim. hirityyppi, ikkunat, ov, nurkkien rakenne, kaite, ekä väriraaiut. Kontion aiakalähtöinen ja joutava toimintatapa antaa inulle paljon vaihtoehtoja toteuttaa unelmai. Future- ja Claic-tyyli on aatavana myö rakennukei iälle. Omia tyylitoiveitai voit toteuttaa mm. väliovien, paneelien ja keittiökaluteiden avulla.

6 PUISTOLAHTI A LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 123 m2 Puitolahti Puitolahti B 6 Aumakattoinen Kontio Puitolahti on käytännöllien toimiva, mutta myö ylellien hienotunut koti koko rheelle. Tarjolla on kaki pjavaihtoehtoa rheen koon ja tariden mukaan. Suur maiemaikkunat tuovat runaati valoa ja avaruutta viihtyiän talon iätiloihin. Rakennuken yliin jäävä uojaia ja ykityinen on ihanteellinen paikka vitää aikaa myö ulkotiloia. Terai yhditää rakennuken eri oia, kun iätilata toieen näkee myö ulkotilan kautta kuiti Kontio Puitolahti A Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 135 m 2 Kato myö pulptikattoinen verio Aurinkolahti kontio.fi vino iäkatto ke+ru 4000

7 PUISTOLAHTI B LH205x275 TA 2015 KA 135 m2 HA 123 m2 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita Kontio Puitolahti B Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 135 m työh vino iäkatto kuiti ke+ru 4000 Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

8 SARANIEMI A 205x275 TA 2015 KA 127 m2 HA 117 m2 Saraniemi Saraniemi A Future-tyylillä 8 Peroonallinen Kontio Saraniemi on ylellinen rakennu, joka mahdollitaa ympäröivän maieman näkymitä nauttimien ja auringonkierron euraamien parhaalla mahdolliella tavalla. Näyttävä kulmaerkkeri, en iot ikkunat ja korkea olekelutila luovat rakennukeen omaräien ilmeen, mutta tuovat myö runaati valoa ja avaruutta iätiloihin. Kontio Saraniemen hyvin jäennellyt toiminnot, ylellinen keittiö, tilava oluone, runaat äilytytilat ekä omaan rauhaan ijoitut makuuhuone ja aunaoato tuovat aumien mukavuutta koko rheelle Kontio Saraniemi A Huoneitoala 117 m kuiti Kerroala 127 m 2 aula vino iäkatto Kato Saraniemi B kontio.fi ke 6300 ru

9 KARILUOTO LH205x275 TA 2015 KA 128 m2 HA 118 m2 Kariluoto Kariluoto Future-tyylillä 9 Kontio Kariluoto on moni-ilmeinen ykikerrokinen koti elämän eri vaiheiiin. Käytännöllinen pjaraaiu myötäilee arjen vaatimukia. Laten makuuhuoneiiin kulku tapahtuu uoraan eiä ja vanhempien makuuhuone ijaitee hieman erillään, mutta kuitenkin pienten laten hoitamita ajatellen tareki lähellä. Oluoneen io, kulmaan atuva ikkunaryhmä mahdollitaa ympäröivän maieman ihailun jo hi taloon iälle atuttaea. Katulle lle pääee niin oluonea kuin omaan rauhaan ijoitulta aunaoatoltakin. Rakennu oveltuu niin taajamaan kuin haja-autueudullekin. kuiti 2100 Kontio Kariluoto Huoneitoala 118 m 2 Kerroala 128 m 2 ke vino iäkatto 3650 ru tekn Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

10 KOIVURANTA A LH205x275 TA 2015 KA 148 m2 HA 137 m2 Koivuranta Koivuranta A Future-tyylillä 10 Autokatokellinen Kontio Koivuranta on taajamatontille hyvin ituva rakennu, joa pääiäänkäynti ijaitee luontevati rakennuken päädyä. L-muotoinen rakennu jakaa tontin julkieen iääntulo pihaan ja ykityieen uojaiaan iäpihaan, mikä mahdollitaa myö lla olekelun ikulkijoiden kateilta piiloa. Katulle lle pääee niin aunaoatota kuin olekelutiloitakin. Valittavana on kolmen ja neljän makuuhuoneen variaatiot rheen kuiti vino iäkatto tariden mukaan. Kontio Koivuranta A Huoneitoala 137 m 2 Kerroala 148 m tekn ak 2400 ke ru

11 KOIVURANTA B LH205x275 TA 2015 KA 133 m2 HA 123 m2 Siäkuvat aiakkaan muunnomallita ke+ru vino iäkatto kuiti tekn 8000 Kontio Koivuranta B Huoneitoala 123 m 2 Kerroala 133 m ak Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

12 PIHLAJISTO lh KA 136 m2 HA 124 m2 Pihlajito Pihlajito Future-tyylillä 12 Vaativaankin makuun vataavaa Kontio Pihlajitoa 3800 on tehoka L-mallinen pjaraaiu tilavine maakuuhuoneineen. Avara vinokattoinen oluone yhdityy ruokailutilaan muodotaen näin ylellien kokonaiuuden, kuiti joa ikkunat avautuvat eri ilmanuuntiin. Saarekkeen takana omana erillienä tilanaan ijaitee keittö, jota käin voi ruokaa laittaeaan eurutella olekelutilaa olevien kana. Saunaoatolta on uora pääy takalle, jonne on kulku myö oluonea. tekn vino iäkatto ru Kontio Pihlajito Huoneitoala 124 m 2 Kerroala 136 m ke

13 AHVENISTO A LH KA 126 m2 HA 115 m2 Ahvenito Ahvenito A Claic-tyylillä 13 Ua Kontio Ahvenito on olemukeltaan ylellinen ja pjaraaiultaan tehoka rakennu, joa tilat on jäennelty luontevati niiden käyttötarkoituten mukaan. Taloa reunutava io olekelu yhditää rakennuken eri toiminnot ulkokauttakin kekenään. Näyttävän 4300 rakennuken ilmtä korotaa korkean ja avaran oluoneen muotoikkunat kuiti tekn ke 7800 ru vino iäkatto Kontio Ahvenito A Huoneitoala 115 m 2 Kerroala 126 m 2 Kato myö Ahvenito B kontio.fi 4900 Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

14 VEHKOJA LH KA 146 m2 HA 134 m2 Vehkoja Vehkoja Claic-tyylillä 14 Tyylikä Kontio Vehkoja on komea ykikerrokinen talo, jonka erityiyytenä ja julkiivuakin erottuvana elementtinä on en korkea oluonila muotoikkunoineen. Tää tunnelmalliuutta henkivää rakennukea on neljä makuuhuonta, erillinen tekninen tila, toimiva aunaoato ekä iot t, joa tekevät rakennuka paiti käytännöllien, myö ylellien kuiti Kontio Vehkoja tekn 4000 Huoneitoala 134 m 2 Kerroala 146 m 2 ke ru vino iäkatto

15 POHJOLA LH KA 170 m2 HA 159 m2 Pjola Pjola Claic-tyylillä 15 Kontio Pjolan viii makuuhuonta ja toimiva pjaraaiu luovat aumien mukavuutta ja toimivuutta yhteen taoon. Oluoneen ja ruokailutilan erottaa kekeielle paikalle rakennukea ijoittuva takka-leivinuuni, joka jäentää tiloja ulkematta niitä kuitenkaan täyin toiitaan erilleen. Aunnoa on ylellinen aunaoato, io vaatehuone ja tekninen tila ekä mahtava kuiti Kontio Pjola ru ke pu tekn Huoneitoala 159 m 2 Kerroala 170 m 2 Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

16 16 Kunna Kunna C Claic-tyylillä

17 kuiti 5300 ke ru Kontio Kunna C Huoneitoala 124 m 2 Kerroala 134 m 2 KUNNAS D LH KA 130 m2 tekn HA 119 m korkea tila Kontio Kunna taipuu rheen tariiin ja tontin olouhteiiin. Kummaakin pjavariaatioa on kolme makuuhuonta: kaki eitilojen yhteydeä ekä vanhempien makuuhuone omaa rauhaaan. Keittiön voi ijoittaa joko iääntulon viereen, jolloin olekelutilat ovat läpi rakennuken tai oluoneen kana amalle puolelle rakennuta kuiti 7450 Kontio Kunna D Huoneitoala 119 m 2 Kerroala 130 m tekn ke+ru korkea tila Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

18 SARASTUS LH205x275 TA 2015 KA 133 m2 HA 122 m2 18 Saratu Aiakkaan muunnomalli Claic-tyylillä Suoittu Kontio Saratu on moni-ilmeinen hiritalo, joa rakennuken arkkitehtoni raaiut vataavat vaativaankin makuun. Kanainvälitä tyyliä löytyy päämakuuhuonea, jota on uora käynti utiloihin ekä mahdollii myö omalle lle. Ylö ati avoimen oluoneen ikkunat tuovat runaati valoa tämän tyylikkään ja ylellien rakennuken iätiloihin Kontio Saratu kuiti kuiti ke ru Huoneitoala 122 m 2 Kerroala 133 m vino iäkatto

19 SARASTUS C LH205x275 TA 2015 KA 133 m2 HA 121 m2 19 Aiakkaan muunnomalli Claic-tyylillä Kontio Saratu C Huoneitoala 121 m 2 Kerroala 133 m 2 ru ke () vino iäkatto kuiti Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

20 Kumpula Kumpula C Claic-tyylillä 20 Kontio Kumpula on loivaa rinntä myötäilevä talo toimivine pjaraaiuineen ja ioine olekeluteraeineen. Valittavana on eri kokovaihtoehtoja ja kulku rakennukeen ylä- tai alarinteä. Muita tiloja korkeampi oluone ijaitee erkkerimäii rakennuken kekeiellä paikalla, jon yläikkunat tuovat runaati liävaloa. Kumpula C Future-tyylillä

21 LH kuiti Kontio Kumpula A Huoneitoala: 87 m 2 Kerroala: 96 m 2 ke+ru vino iäkatto vino iäkatto KUMPULA 5250 C LH KA 120 m HA 110 m2 kuiti tekn ke+ru vino iäkatto vino iäkatto vino iäkatto Kontio Kumpula B Huoneitoala: 107 m 2 Kerroala: 118 m tekn ru ke 7200 Kontio Kumpula C Huoneitoala: 110 m 2 Kerroala: 120 m vino iäkatto vino iäkatto vino iäkatto kuiti 4100 Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

22 22 Halila Aiakkaan muunnomalli Selkeää arkkitehtuuria edutavaa Kontio Halilaa on tilava keittiö, io oluone ja reilunkokoinen kattu. Pjavariaatioita on kaki, joia kummaakin on neljä makuuhuonta. Liäki rakennukea on toimiva aunaoato kodinhoituoneineen ja omine ulokäynteineen ekä vaatehuone ja erillinen tekninen tila.

23 3350 kuiti Kontio Halila A Huoneitoala 136 m 2 Kerroala 147 m HALSSILA 2 B LH205x275 TA 2015 KA 147 m2 HA 136 m tekn ke+ru vino iäkatto kuiti Kontio Halila B Huoneitoala 136 m 2 Kerroala 147 m 2 tekn vino iäkatto ke+ru Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

24 H205x275 TA 24 Aavalahti Aavalahti A Future-tyylillä, kaaitu harjakatto 4450 kuiti Kontio Aavalahti B Huoneitoala 111 m 2 Kerroala 120 m 2 Aavalahti B on aatavilla harjakatolla,kaaitulla harjakatolla Kato myö tai pulptikatolla. Aavalahti A kontio.fi vino iäkatto Kontio Aavalahti opii niin taajamaan kuin haja-autueudullekin. Laten makuuhuone ijaitevat hi eitilojen yhteydeä ja vanhempien makuuhuone on omaa rauhaaan lä- hellä utiloja. Valoia ja ilmava, kahteen ilmanuuntaan aukeava oluone-keittiö muodotaa kodin ydämen. Rakennuken käytännöllinen pjaraaiu helpottaa arjen akareita ja koti ke+ru pyyy helpommin järjykeä, kun äilytytilantarvekin on huomioitu Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 24

25 Kontio-koti on ua myö iältä Tervuloa Nurmijärven näyttelyalueellemme tututumaan kauniiiin iutukiin, joita aat inpiraatiota myö taloi värimaailmaan ja iutukeen. Liätioja kontio.fi 25

26 VARISTO A LH KA 91 m2 HA 83 m2 26 Varito Varito D Future-tyylillä Selkeälinjainen ja valoia Kontio Varito opii erilaiille tonteille niin maaeudulle kuin taajamaankin. Kekeiellä paikalla ijaitevata eiä on luonteva pääy rakennuken eri tiloihin. Oluone ja keittiö ovat yhteydeä toiiina, mutta ilti elkeäti omina kokonaiuukinaan. Liätilaa antaa uuri kattu. Rakennuken päätyyn voidaan liittää autokato, jota pääee käteväti kodinhoituoneen kautta kulkemalla eitiloihin. kuiti ke+ru 4900 Kontio Varito A Huoneitoala 83 m 2 Kerroala 91 m 2 Liää pjavaihtoehtoja kontio.fi

27 KALLIO LH KA 97 m2 HA 89 m2 Kallio Kallio Future-tyylillä 27 Kontio Kallio on pienen rheen toimiva koti. Valoian ja avaran olekelupäädyn ikkunat aukeavat kolmeen eri ilmanuuntaan tuoden auringonvaloa iälle rakennukeen vuorokauden eri aikoina. Makuuhuone ijaitevat omaa rauhaaan talon toiea päädyä utilojen läheiyydeä Kontio Kallio Huoneitoala 89 m 2 Kerroala 97 m kuiti ke+ru 3050 Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

28 RANTALA B LH KA 117,5 m2 HA 108 m RANTALA B LH KA 117,5 m2 HA 108 m ke+ru Rantala Rantala C Claic-tyylillä kuiti Kontio Rantala B Huoneitoala 108 m 2 Kerroala 117,5 m 2 RANTALA C LH KA 124 m2 HA 114 m2 Kato myö Rantala D kontio.fi Kontio Rantalan käytännölli tilaraaiut liäävät aumien muka ke+ru vuutta. Kekelle taloa ijoitut keittiö ja oluone luovat avaruutta. Saunan puukiua on mahdollita ijoittaa takan kana amaan hormiin kuiti 1900 RANTALA C LH KA 124 m2 HA 114 m2 Kontio Rantala C Huoneitoala 114 m 2 Kerroala 124 m ke+ru C-mallin umpikuiti ja vaihtoehtoinen keittiöraaiu antavat rakennuken arkkitehtuurille toienlaien luonteen Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi

29 Herukka HERUKKA C LH KA 123 m2 HA 113 m2 Herukka B Claic-tyylillä kuiti 5200 Kontio Herukka B Huoneitoala 105 m 2 Kerroala 114 m 2 Kato myö Herukka A kontio.fi ke+ru 2200 Kontio Herukka C Huoneitoala 113 m 2 Kerroala 123 m Ykikerrokiea Kontio Herukaa pääiäänkäynti ijaitee rakennuken päädyä. Tilaa on pienelle tai iolle rheelle, illä valittavana on eri kokoluokkia ja pjavaihtoehtoja. Suur t ja tehoka tilankäyttö tarjoavat au- mieen laatua. Rakennuken kulmaan ijoittuvat olekelu- ja ruokailutilat aavat runaati valoa ja näkymiä eri uuntiin ke kuiti aukeavita ikkunoita. ru tekn

30 AALTOLA A LH205x275 TA 2015 KA 141 m2 HA 131 m2 30 Aaltola Aiakkaan muunnomalli Claic-tyylillä Selkeää uomalaita arkkitehtuuria edutavaa Kontio Aaltolaa riittää tilaa yhdeä taoa iommallekin rheelle. Tilaraaiuja voi mukavati muunnella rheen tariden ja elämäntilanteen mukaan. Myö rakennuken arkkitehtuuri antaa monia mahdolliuukia: Kontio Aaltola A Huoneitoala 131 m Kerroala 141 m 2 tekn/ ke+ru kuiti 3600

31 AALTOLA B LH205x275 TA 2015 KA 145 m2 HA 135 m2 31 Aiakkaan muunnomalli Future-tyylillä Future-tyylillä toteuttuna Kontio Aaltola opii erinomaii taajamaan, Claic-tyylinen raaiu puolaan oveltuu hyvin maaeutumaieen ympäritöön. Kontio Aaltola B Huoneitoala 135 m 2 Kerroala 145 m työh/vierah vino iäkatto tekn/ ke+ru kuiti 3600 Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

32 TYLÄ A LH m2 138 m2 Niittylä NIITTYLÄ B LH KA 120 m2 kuiti HA 110,5 m Niittylä B aiakkaan muunnomalli Claic-tyylillä Ykikerrokia Kontio Niitty tekn ke lätä löytyy vaihtoehtoja kaikkiin elämänvaiheiiin. Eri pjaraaiut tarjoavat aumielle väljyyttä ja ylel- 32 ru 3300 liyyttä. Makuuhuone ijaitevat omaa rauhaa talon toiea päädyä lähellä utiloja. Olekelutiloita on kulkuyhtey rgola- vierah vino iäkatto lle. Saunaoaton ja kodinhoituoneen yhteyteen ijoittu kattu avautuu ilta-auringon puolelle kuiti 1700 Kontio Niittylä A Huoneitoala 138 m 2 Kerroala 150 m tekn Kato myö Niittylä C kontio.fi Kontio Niittylä B Huoneitoala 111 m 2 Kerroala 120 m 2 vino iäkatto ke 4250 ru

33 5x275 TA 2015 Nurmi Nurmi B Claic-tyylillä NURMI B LH205x275 TA KA 129 m2 HA 118,5 m2 ke+ru kuiti Kontio Nurmi A Huoneitoala 116 m 2 Kerroala 126 m Kontio Nurmi B Huoneitoala 118,5 m 2 Kerroala 129 m kuiti Käytännöllinen Kontio Nurmi oveltuu r- heelle, joka arvotaa elkeitä ja toimivia tilaraaiuja. Kaikki makuuhuone on reilun kokoiia ja helpoti kaluttavia, liäki komeroiden avulla ke+ru on huomioitu riittävä äilytytilan tarve. Eteitilan yhteydeä on vaatehuone, mikä oveltuu erinomaii eimerkiki kauivaatteiden tai harratevälineiden äilytykeen. Oluone ja keittiö on hienovaraii erottu toiitaan, mutta kuitenkin tilojen välillä on luonnollinen yhtey. B-mallia oluoneen ja keittiön oalta vino iäkatto tilan tuntua on liätty vinolla iäkatolla ekä oluoneen erkkerillä Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

34 LUOTOLA C LH205 KA 69,5 m2 HA 61 m tupa Luotola LUOTOLA C LH205 KA 69,5 m2 HA 61 m Luotola D Claic-tyylillä Idyllinen Kontio Luotola on koti pienelle rheelle, joka arvotaa nykyajan mukavuukia ja toimivaa arkkitehtuuria yhdittynä rinteieen hirikotiin. Rakennuken ilmtä ja tilojen toimivuutta voidaan muuttaa valitemalla rakennukeen avokuiti tai umpikuiti. Kontio Luotola C Huoneitoala 61 m 2 Kerroala 69,5 m 2 LUOTOLA D LH205 KA 63,5 m2 HA 56,5 m tupa LUOTOLA D LH205 KA 63,5 m2 HA 56,5 m2 Luotola C Claic-tyylillä Kontio Luotola D Huoneitoala 56,5 m 2 Kerroala 63,5 m tupa kuiti Mallien hintatiedot löydät erilliä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi

35 Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Lue liää Kontio hirirakentamia uuda Hyvinvoinnin arkkitehtuuria -eitteä. Mukana mm. tyytyväiten rheiden Kontio-tarinat ekä tervei hiripäiväkodita ja paljon tioa Kontion terveelliyydä. Hae eite lähimmältä Kontio-myyjältä tai kontio.fi Kontio Living KAUNISTA JA KÄYTÄNNÖLLISTÄ Kontio Living on uui kokonaikonepti, jonka tavoitteena on tarjota hiritalojen otajille korkealaatuiia ja amalla hintakilpailukykyiiä kalute- ja iuturaaiuja. Kontio Living -tuotevalikoima laajenee hiritalojen tyylimaailmaan ja ilmeeeen opivilla tuotteilla alkaen keittiöitä ja kiintokaluteita. Tututu viimeiimpiin Kontio Living -uutuukiin lähimmän Kontio-myyjäi luona tai lue liää kontio.fi Hirivaihtoehdot Kontiolta löydät kaikkiin käyttötarkoitukiin opivat hirr Hirityypin valinnaa on olennaita ptia ekä rakennukei ulkonäköön tä käyttöön liittyviä aioita. Olemme vuoikymmenten kuluea kehittäne valikoimamme vataamaan uomalaiten tarita. Höylähiri, mänty Lamellihirr, mänty HH 95x170 LH 95x170 LH 135x170 LH 180x170 LH 205x220 LH 135x275 LH 205x275 LH 243x275 LH 275x275 Tuotekehitykemme on jauvaa, joten eitteen valokuvat, mallinnuk tai pjakuvat aattavat poika nykyiä vakiomallitamme. Pidätämme oikeuden tuotekehitymuutokiin ja mahdolliuuden vaihtaa jokin tuote toieen vataavanlaatuieen. Tää eitteeä annut tiedot kokevat vain tämän eitteen malleja. Malliton talojen pinta-alat on laktu käyttäen ulkoeinämateriaalina 205 mm lamellihirttä. Pjapiirrokia ilmoitut mitat ovat hirren kekeltä kekelle -mittoja.liätioja aat Kontio-myyjältä.

36 Ota yhteyttä lähimpään palvelevaan Kontio-myyjään

KoKo2010. Hirsitalomallisto .AT 37. Kontion. Koti. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

KoKo2010. Hirsitalomallisto .AT 37. Kontion. Koti. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri Hiritalomallito Kontion.AT 37 KoKo2010 Koti Kontio tee kodin, joka tarjoaa aidon hiritalon lämpöä ja nykyaikaita toimivuutta. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Koti henkii lämmintä

Lisätiedot

Koti 2-KERROKSISET. 1,5- ja 2-kerroksiset sekä rinnetalot Autotallit ja -katokset HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA

Koti 2-KERROKSISET. 1,5- ja 2-kerroksiset sekä rinnetalot Autotallit ja -katokset HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA Koti 2-KERROKSISET 1,5- ja 2-rroki ekä rinnalot Autotallit ja -katok HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA Koti-eitteeä: Jola ivu 6 Merikallio ivu 7 Iolahti ivut 8-9 Io-Kajatu ivut 10-11 Kajatu ivu 12 Kimallu ivu

Lisätiedot

KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta.

KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta. KoKo2014 KONTION KOTI- MALLISTO Kontio tee kodin, joka tarjoaa aidon hiritalon lämpöä ja nykyaikaita toimivuutta. N KOTI HENKII VIIHTYISÄÄ TUNNELMAA. KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi Upeaa arkkitehtuuria

Lisätiedot

VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN. Kakkoskodit

VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN. Kakkoskodit Kakkokodit Kakkokodit VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kakkokodit eitteeä: Lumo. 5 Io-lehtiaari. 6 Lehtiaari. 7 Io-kuuiaari. 8 Kuuiaari. 9 Kalla. 10-11 Uva. 12-13 Tuiku.

Lisätiedot

KOKO2012 KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta.

KOKO2012 KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta. KOKO2012 KONTION KOTI- MALLISTO Kontio tee kodin, joka tarjoaa aidon hiritalon lämpöä ja nykyaikaita toimivuutta. N KOTI HENKII VIIHTYISÄÄ TUNNELMAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UPEAA ARKKITEHTUURIA

Lisätiedot

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa!

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa! KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia! VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN LISÄÄ KAKKOS- KOTEJA LÖYDÄT KONTIO.FI SUUNNITELTU YMPÄRIVUOTISEEN ASUMISEEN Kontion

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hiritalo teki paluun kaupunkiin Eittelimme Uui Aika -eitteeä näkemykemme modernita hiriarkkitehtuurita niin omakotitaloia, kakkokodeia kuin huviloiakin. Vataanotto oli innotunutta,

Lisätiedot

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n.at 37 MAMA2010 Maiemahuvilat Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Maiemahuvilat tuovat luonnon lähellei

Lisätiedot

Vapaaaika. Huvilat LAADUKASTA VAPAA-AIKAA JA KORKEATASOISTA LOMA-ASUMISTA

Vapaaaika. Huvilat LAADUKASTA VAPAA-AIKAA JA KORKEATASOISTA LOMA-ASUMISTA Vapaaaika Huvilat LAADUKASTA VAPAA-AIKAA JA KORKEATASOISTA LOMA-ASUMISTA Parata vapaa-aikaa. Vapaa-aika eitteeä: Kokiranta. 5 Kallioaari. 6-7 Tuohiaari. 8-9 Viherlaako. 10-11 Mäntyluoto. 12 Suvilahti.

Lisätiedot

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. KANTRI 2007 KONTIO KANTRI Kontio Kantri - uomalaiille tehty uui huvilamallito, joa on ripau Amerikan herkkuja. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. KANTRI ON KONTION UUS Kontion uui

Lisätiedot

MM2014 KONTION MESTARI- MALLISTO. Suosituimmat hirsitalomallit tarjoushinnoin! Valitse runsas ja helppo Jättitoimitus!

MM2014 KONTION MESTARI- MALLISTO. Suosituimmat hirsitalomallit tarjoushinnoin! Valitse runsas ja helppo Jättitoimitus! MM2014 KONTION MESTARI- MALLISTO Suoituimmat hiritalomallit tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu! -HIRSITALOSSA ON HYVÄ ASUA KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi Kontio-hiritalo on tyylikä ja roonallinen.

Lisätiedot

Kontion KK2009. Kakkoskodit .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion KK2009. Kakkoskodit .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n Kakkokodit Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia!.AT 37 KK2009 www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Hiri on kävä ja ekologinen materiaali,

Lisätiedot

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi.

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi. MAMA2012 N MAISEMA- HUVILAT Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. N MAISEMAHUVILAT TUOVAT LUONNON LÄHELLESI SISÄLTÖ AALTO S. 6 SAARISTO S. 7 SAIMAA S. 8 KAJO-MALLISTO

Lisätiedot

Huvilasuosikit. www.kontio.fi HS2010 .AT 37. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Huvilasuosikit. www.kontio.fi HS2010 .AT 37. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri .AT 37 HS2010 Huvilauoikit Valite nyt runa ja helppo Jättitoimitu! Suoituimmat mallit tarjouhinnoin! www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri Tututu Suomen hirimarkkinoiden jtavan toimittajan

Lisätiedot

Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37

Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37 Metarimallito Kontion hiritalojen Suoituimmat mallit nyt tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu!.AT 37 MM2008 -hiritaloa on hyvä aua iäilman koteu- ja lämpötilavaihtelua. Hiritaloa on hyvä hengittää!

Lisätiedot

MM2012 KONTION MESTARI- MALLISTO. Suosituimmat hirsitalomallit tarjoushinnoin! Valitse runsas ja helppo Jättitoimitus!

MM2012 KONTION MESTARI- MALLISTO. Suosituimmat hirsitalomallit tarjoushinnoin! Valitse runsas ja helppo Jättitoimitus! MM2012 KONTION MESTARI- MALLISTO Suoituimmat hiritalomallit tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu! -HIRSITALOSSA ON HYVÄ ASUA KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI Kontio-hiritalo on tyylikä ja roonallinen.

Lisätiedot

HS2012 KONTION HUVILA- SUOSIKIT. Valitse nyt runsas ja helppo Jättitoimitus! Suosituimmat mallit tarjoushinnoin!

HS2012 KONTION HUVILA- SUOSIKIT. Valitse nyt runsas ja helppo Jättitoimitus! Suosituimmat mallit tarjoushinnoin! HS2012 KONTION HUVILA- SUOSIKIT Valite nyt runa ja helppo Jättitoimitu! Suoituimmat mallit tarjouhinnoin! TUTUSTU SUOMEN HIRSI- MARKKINOIDEN JOHTAVAN TOIMITTAJAN UPEISIIN MALLISTOIHIN! KATSO LISÄ- TIETOJA

Lisätiedot

VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN. Kakkoskodit

VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN. Kakkoskodit Kakkokodit Kakkokodit VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN Kakkokodit eitteeä: Lumo. 5 Io-lehtiaari. 6 Lehtiaari. 7 Io-kuuiaari. 8 Kuuiaari. 9 Kalla. 10-11 Uva. 12-13 Tuiku. 14-15 Ruko. 16-17 Saraniemi.

Lisätiedot

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. Kontion Nallehuvilat Nalle 2010 Suomalaieen maiemaan opivat uoiihuvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä. Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. Kontion Nalle-huviloiden menety jatkuu. Monien

Lisätiedot

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi

Lisätiedot

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2012 N NALLE-_ MALLISTO Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA.FI SAMA NALLE, KAKSI TYYLIÄ Kaii

Lisätiedot

MÖKKI- JA SAUNA- SUOSIKIT

MÖKKI- JA SAUNA- SUOSIKIT N MÖKKI- JA SAUNA- SUOSIKIT.AT 31 MSS2012 Suoituimmat mallit tarjouhinnoin! Valite nyt runa ja helppo Jättitoimitu! MÖKKI, VEDEN LOISKE JA SAUNA. NIISSÄ SUOMALAISEN SIELU LEPÄÄ. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI

Lisätiedot

HS2014 KONTION HUVILASUOSIKIT

HS2014 KONTION HUVILASUOSIKIT HS2014 KONTION HUVILASUOSIKIT Va l i t e n y t r u n a j a h e l p p o J ä t t i t o i m i t u! S u o i t u i m m a t m a l l i t t a r j o u h i n n o i n! TUTUSTU SUOMEN HIRSIMARKKINOIDEN JOHTAVAN TOIMITTAJAN

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää.

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää. Aunto Oy uopion Särkiranta Hyvä aua ja elää. 2 Aukeaman kuvat ovat markkinointikuvia. uvia olevat materiaalit, värit tai muut ratkaiut jotka eivät kuulu peruunnitelmiin, hinnoitellaan erikeen. ALLAVEDEN

Lisätiedot

As Oy Kuopion Savolanmetso

As Oy Kuopion Savolanmetso A Oy Kuopion Savolanmo Saaritokaupungia palveluiden lähellä Au Saaritokaupungin ydämeä Au kodiki Saaritokaupunkiin! Uui viihtyiä rivitaloyhtiö Aunto Oy Kuopion Savolanmo rakentuu lapiperheiden uoimalle

Lisätiedot

Glass House. Huvilat, saunat, aitat

Glass House. Huvilat, saunat, aitat Glass House Huvilat, saunat, aitat Modernit Glass House - ajatonta tyylikkyyttä 2 3 Kontio Glass House-mallisto syntyi intohimostamme modernia arkkitehtuuria ja Yksi suurimmista inspiraation lähteistä

Lisätiedot

Glass House. Huvilat, saunat, aitat

Glass House. Huvilat, saunat, aitat Glass House Huvilat, saunat, aitat Modernit G l a ss House - ajatonta t y ylikk y y t tä 2 Kontio Glass House-mallisto syntyi intohimostamme modernia arkkitehtuuria ja hirsirakentamista kohtaan. Kontio

Lisätiedot

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013 10 Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN AUNTOMEUTALO 2013 LAPPLIN LUMO Lappli-Talojen yksilöllinen messutalo ja sen seitsemän muunnosta 2 LUMO RÄÄTÄLÖITIIN PERHEEN TOIVEIDEN MUKAIEKI. Kun rakentajaperhe

Lisätiedot

VAP2010 VAPAA-AIKA KONTIO. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

VAP2010 VAPAA-AIKA KONTIO. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri VAP2010 VAPAA-AIKA KONTIO www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri VAPAA-AIKA KALLIOSAARI, sivu 4 HAVUKOSKI, sivu 6 PARASTA VAPAA-AIKAA. KIVINIEMI, sivu 8 UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Valotar

Asunto Oy Vantaan Valotar Aunto Oy Vantaan Valotar lapti.fi Au luonnonläheieä Aolaa Au luonnonläheieä Aolaa Aunto Oy Vantaan Valotar rakennaan luonnonläheieen Vantaan Aolaan. Se ijaitee rauhalliella alueella hyvien kulkuyhteykien

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU Aunto Oy TAMRN ATAAN MTSÄKJU 2 lä kevyeti kuin Mäkeiju! uvaa on huolonta aumita. ähellä ijaitevat monipuoli palvelut ja upeita maatoja ulkoiluun. Helievän nimen tautalta löytyy hyvin uunniteltua, nykyaikaita

Lisätiedot

Mäntylästä elämäniloinen koti. Parhaat unelmat ovat ikivihreitä.

Mäntylästä elämäniloinen koti. Parhaat unelmat ovat ikivihreitä. Mäntylätä elämäniloinen koti. arhaat unelmat ovat ikivihreitä. Rouhean Mäntylän raiaaa havuntuokua elät täyttä elämää Kiela on ottanut paiana Rovaniemen kaupunkikuvaa ja tehnyt en tyylillä. Mäntylä on

Lisätiedot

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA ESPOO TILLINMÄKI ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA Elämänlaadun rentaja Auntoja, joia viihdytään Siällyluette Aemapiirro ivu Auntopohjat ivu Siutuvalinnat ivu 0 JM-Valinta ivu Aunnon pintamateriaalit

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA

Asunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA Aunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA 2 Aloita uui, helpompi elämä kavaa Urkinkulmaa Viihtyiää kaupunkikodiai aut valmiiki rakennulla, rauhalliella alueella ja nautit läheien Kiropuiton

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TEHTY ELÄMÄÄN AINOA KAARI on suunniteltu joustamaan asukkaansa elämän mukana. Se on tilava ja toimiva kaikissa elämäntilanteissa. Kaaren käytännölliset

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 TALOT ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 JÄRVITAIMEN 100 kompakti tilaihme selkeä design innovatiivinen eteis- ja kodinhoitotila valoisa ja avara pohjaratkaisu JÄRVITAIMEN 100 Huoneistoala 99 m², Kerrosala

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Koti kattojen yllä...

Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Upeat ullakkoasunnot parhaimmalla paikalla Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 5 A 51, Helsinki Ylellinen ullakoasunto Helsingin parhaalla paikalla Kruununhaassa.

Lisätiedot

Genre. Kontio. Hirsitalomallisto G2007. Joukkokirje.AT 37. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

Genre. Kontio. Hirsitalomallisto G2007. Joukkokirje.AT 37. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. Genre Kontio Joukkokirje.AT 37 G2007 Hirsitalomallisto Tyyliä, esteettisyyttä, toimivaa nykyaikaista asumista - tätä on uusi Kontion Genre -hirsitalomallisto Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

Lisätiedot

Täydellistä harmoniaa.

Täydellistä harmoniaa. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA puh. 09 867 8450 fax. 09 867 84577 myynti.fi@geberit.com www.geberit.fi Täydellitä harmoniaa. Geberit huuhtelupainikkeet FI/01.2015/1817925 Geberit Geberit piilohuuhteluäiliöiä

Lisätiedot

OMAKOTITALOT HIRSITYÖT. Ra-Re-Si. Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-278 248, 0500-867 680

OMAKOTITALOT HIRSITYÖT. Ra-Re-Si. Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-278 248, 0500-867 680 OMAKOTITALOT HIRSITYÖT Ra-Re-Si Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-78 48, 0500-867 680 TUOHINIEMI 87,5 m 8,0 m Pienen perheen toimiva koti, jossa keittiö ja olohuone muodostavat yhtenäisen

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa

Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Terveellistä asumista modernissa hirsitalossa Aito puu on luonnollinen ja ekologinen valinta. Hirsitalosta on helppo sisustaa lämmin ja ajattoman tyylikäs koti. Rakennamme kaksi modernia hirsitaloa Soittajankankaalle

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä Soiaalihuollon kertomumerkintä Kommentoitava materiaali Terveyden ja hyvinvoinnin laito (THL) L 30 (Mannerheimintie 166) 0071 Helinki Telephone: 09 54 6000 www.thl.fi Siällyluettelo Soiaalihuollon kertomumerkintä...

Lisätiedot

Poolhouse Piccolo Uno

Poolhouse Piccolo Uno POOLHOUSE MALLISTO - KUN HALUAT JOTAIN MUUTA Uusi Poolhouse mallisto vastaa ihmisten erilaisiin tarpeisiin pelkistetyllä ja toimivalla designilla joka erottuu joukosta tyylikkäästi edukseen. Mallistosta

Lisätiedot

Uusi Aika on suunta tulevaisuuden rakentamiselle

Uusi Aika on suunta tulevaisuuden rakentamiselle UUSI AIKAUA 2014 2 Uusi Aika on suunta tulevaisuuden rakentamiselle E toiveita kuunnellen. 40 000 ympäri maailmaa toimittua kologinen ja terveellinen puurakentaminen on Suomessa ja maailmalla vahvassa

Lisätiedot

Etelän auringon lumoa: Topline 440

Etelän auringon lumoa: Topline 440 Etelän auringon lumoa: Topline 440 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Välimeren ylellisyyttä: Top line 440 tarjoaa moderneja ratkaisuja asumiseen Talo kuin kameleontti: toteutettiinpa

Lisätiedot

THE DESIGN OF GOOD LIVING

THE DESIGN OF GOOD LIVING VILLA PELICAN 2019 THE DESIGN OF GOOD LIVING Villa Pelican 3 VILLA PELICAN Tämä moderni ja uudenveroinen asunto huippusijainnilla puhuttelee arkkitehtuurillaan ja toiminnallisuudellaan ja sopii niin sijoittajille

Lisätiedot

OMAKOTITALOT, KIULUKANGAS, OULU

OMAKOTITALOT, KIULUKANGAS, OULU OMAKOTITALOT, KIULUKANGAS, OULU Lakeisentie 7 A ja B Koti on viihtyisällä uudella asuinalueessa lähellä kaupungin keskustaa. Naapureiden talot ja pihat ovat rakennettu jo valmiiksi. Taloilla on oma tontti,

Lisätiedot

SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN 1/2000 (A3 1/4000)

SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN 1/2000 (A3 1/4000) Kaupunkikuva Sveitin alue on nykytilaaan Hyvinkään omaleimaiempia alueita ekä luonnonympäritönä tä kulttuurihitoriana vuoki. Suunnitelmaa on ollut lähtöktana vvitaa näitä tekijöitä uudella rakennukannalla

Lisätiedot

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE 1 AUNTAMAANRAITTI 1 3387 TAMERE As Oy Vuoreksen Apollo koostuu arkkitehtonisesti tyylikäistä 1- ja 2-kerroksisista puuverhoilluista rivija luhtitaloasunnoista. Asuntoyhtiön tontti rajautuu kauniiseen Vuoreksen

Lisätiedot

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla MYYNTIESITE 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa

Lisätiedot

Loma-asunnot. Sinua varten tehty

Loma-asunnot. Sinua varten tehty Loma-asunnot Tehdään yhdessä unelmiesi loma-asunto Oletko suunnittelemassa unelmiesi loma-asunnon hankkimista? Valintaasi helpottamaan olemme koonneet uuteen kuvastoomme loma-asuntojemme suosikkimalleja,

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

TALOT. JÄRVITAIMEN 160 Asko Lax, Architect & Industrial Designer Nuottatie 34 FIN-90810 Kiviniemi Finland +358 40 501 4565 asko.

TALOT. JÄRVITAIMEN 160 Asko Lax, Architect & Industrial Designer Nuottatie 34 FIN-90810 Kiviniemi Finland +358 40 501 4565 asko. JÄRVITAIMEN 99 JÄRVITAIMEN 160 LAX AS Asko Lax, Architect & Industrial Designer Nuottatie 34 FIN-90810 Kiviniemi Finland +358 40 501 4565 asko.lax@mai LAX AS Asko Lax, Architect & Industrial Designer Nuottatie

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN.

UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN KAIKILTA OSIN. FA MILY SPACE Tunnuomaiet, kolmiulotteiet, pitkälle keulan ivuja myötäilevät ajovalot näyttävät uunnan. Myö ivupeileiä on valot, jotka toimivat uuntavilkkuina. UUSI, KOKO PERHEEN DOBLÒ. AINUTLAATUINEN

Lisätiedot

Kaunis koti viihtyisällä alueella

Kaunis koti viihtyisällä alueella Kaunis koti viihtyisällä alueella Rakennamme valoisan kodin omakotitaloon Ylöjärven Kangasniemeen. Ympäristö on viihtyisä. Lähialueen tiet ja puistot on rakennettu valmiiksi. Kodin läheltä löytyvät päiväkoti,

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

Tietoa kohteesta. 3mh+oh+k/ruok+vh+khh+ph+s Oulu Oksatie Oksatie , Oulu. 3mh+oh+k/ruok+vh+khh+ ph+s 90.5 m²

Tietoa kohteesta. 3mh+oh+k/ruok+vh+khh+ph+s Oulu Oksatie Oksatie , Oulu. 3mh+oh+k/ruok+vh+khh+ ph+s 90.5 m² 232 000 Oksatie 14 90800, Oulu 3mh+oh+k/ruok+vh+khh+ ph+s 90.5 m² Tietoa kohteesta ENNAKKOMARKKINOINNISSA järkevästi suunniteltu omakotitalo, Pateniemen liikekeskuksen lähellä. Kokonaisuus on suunniteltu

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

OMAKOTITALO, PERÄVAINIO, OULU

OMAKOTITALO, PERÄVAINIO, OULU OMAKOTITALO, PERÄVAINIO, OULU Jarvantie 12B 90410 OULU 126m² 5h+k + varasto ja autokatos Myyntihinta: 329 800 Koti on viihtyisällä vanhalla asuinalueessa lähellä kaupungin keskustaa. Naapureiden talot

Lisätiedot

KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO

KUITUKAAPELOINTI KUITUKAAPELOINTI KAAPELIRAKENTEET KUITUKAAPELIVERKKO KUITUKAAPELOINTI Valokuitutekniikkaa on käytetty puhelinyhteykiä jo vuoia en mahdollitamien pitkien välimatkojen takia. Vähitellen en käyttö on yleitynyt myö kiinteitön yleikaapeloinnia. Kuidun liääntynyt

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva ENNAKKOMARKKINOINTI A OY EPOON PORTTITIE 13 14. JOULUKUUTA 2017 Havainnekuva A OY EPOON PORTTITIE 13 KAUNIAINEN JUNA-AEMA ELLO Asunto-osakeyhtiö Espoon Porttitie 13 on rauhallisen Mankkaan keskelle sijoittuva

Lisätiedot

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Energiatehokasta tilaa kaupunkilaisella otteella: Jubilee XXL tuo tyyliä moderniin asumiseen Suorakulmainen

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Kaupunkilaiseen makuun: Topline 130 yhdistelee luksusta käytännöllisiin ratkaisuihin Avariat ja selkeät

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

Koti kallion kupeessa

Koti kallion kupeessa Aunto Oy Kangaalan Kurrenvara Rititie 2, 36220 Kangaala Koti kallion kupeea jäevälle ihmielle TUTUSTU Kurrenvaran tarinaan! Elämän kiintopite Kangaalla Kun kaikki muu muuttuu, koti on ja pyyy. Se tuo vakautta

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

Hirsitalossa on helpompi hengittää. Hirsikodit

Hirsitalossa on helpompi hengittää. Hirsikodit Hirsitalossa on helpompi hengittää. Hirsikodit Sisällys Sara 119 A ja 115 A... 4 Sara 119 B ja 115 B... 6 Ilari 135 A... 8 Ilari 135 B... 10 Vuokko 144... 12 Sampo A, B, C... 14 Lenni 112... 18 Ukko 131

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä.

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 Helsinki-Vantaa lentokenttä Koivukylänväylä Koivukylä Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 rakennetaan Simonkylän alueelle Vantaalle

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

Tietoa kohteesta. 3mh+oh+ruok+k+khh+s Oulu Heikkisenkuja 3 B Heikkisenkuja 3 B 90800, Oulu. 3mh+oh+ruok+k+khh+s 99.0 m²

Tietoa kohteesta. 3mh+oh+ruok+k+khh+s Oulu Heikkisenkuja 3 B Heikkisenkuja 3 B 90800, Oulu. 3mh+oh+ruok+k+khh+s 99.0 m² 249 000 Heikkisenkuja 3 B 90800, Oulu 3mh+oh+ruok+k+khh+s 99.0 m² Tietoa kohteesta ENNAKKOMARKKINOINNISSA erillistalokohde huippu paikalla Länsi- Patelassa, josta suora näkymä Perämerelle! Kokonaisuus

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Aholankulma. Runkotie 3 A, 40320 Jyväskylä

As Oy Jyväskylän Aholankulma. Runkotie 3 A, 40320 Jyväskylä Keskustan ja luonnon läheisyydessä Jyväskylän Aholaitaan, vain kivenheiton päähän keskustasta ja lenkkipoluilta, nousee omaleimainen kerrostalojen korttelikokonaisuus As. Oy Aholankulma, jonka viehättävänä

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä KOTI Rakentaminen alkaa maaperätutkimukella Sivu 2 Aurinko auttaa talon lämmitykeä Sivu 4 Koteat tilat vaativat ammattilaien apua Sivu 6 7 Markiii pitää helteen ulkona Sivu 8 Hämeenlinnaa 28.-29.4.2012

Lisätiedot

Luku 16 Markkinatasapaino

Luku 16 Markkinatasapaino 68 Luku 16 Markkinataaaino 16.1 Markkinataaainon määrity Tarkatelemme kilailulliia markkinoita kaikki talouenitäjät hinnanottajia kaikki määrittävät arhaat ratkaiuna uhteea makimihintoihin talouenitäjien

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastollinen päättely II, kevät 2017 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia. Tehtäväsarja I

HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastollinen päättely II, kevät 2017 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia. Tehtäväsarja I HY / Matematiikan ja tilatotieteen laito Tilatollinen päättely II, kevät 207 Harjoitu 4 Ratkaiuehdotukia Tehtäväarja I. (Kvantiili-kvantiili kuvion [engl. q q plot] idea.) Olkoon atunnaimuuttujalla X ellainen

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

PARITALO, KNUUTILANKANGAS, OULU

PARITALO, KNUUTILANKANGAS, OULU PARITALO, KNUUTILANKANGAS, OULU Syväkiventie 3 B7 ja B8 90240 OULU Juuri valmistuneessa taloyhtiössä on vapaana kaksi paritalokotia. As Oy Oulun Knuutilanrinne on rakennettu Syväkiventielle Knuutilankankaalle.

Lisätiedot

98,0 m², 3h+k+s+autotalli,

98,0 m², 3h+k+s+autotalli, Kohteen ilmoittaja Nimi: Sari Järvinen Puh: 044 3181828 Vihdoin Kotona LKV Oy - Äntligen Hemma AFM Ab Vaasanpuistikko 6 65100 Vaasa Puh: +358407036603 Suositulla Korkeamäen alueella sopivan kokoinen koti

Lisätiedot