Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus"

Transkriptio

1 Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu

2 Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12 CoinTune TM 14 Vuoden uomalaiet juhlarahat 16 Aiakkailleen vatuulliin valinta 20 Onnitumiet tehdään yhdeä 26 Ympäritöä kunnioittava valinta 30 Hallinnointiperiaatteet ja johtaminen 34 Hallituken toimintakertomu 36 Tulolakelma 37 Tae 39 Rahoitulakelma 40 Tilinpäätöken liitetiedot 44 Tilintarkatukertomu 45 Siältövertailu aikaiempaan raporttiin Johdanto Luet Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomuta, joa on mukana hallituken toimintakertomu ekä yrityvatuuraportti. Enimmäitä kertaa ykien kanien iällä on pyritty kuvaamaan taloudellinen ja kaupallinen uoriutuminen koko konernia ekä yhtiön toiminta vatuulliena metallirahateolliuuden toimijana Suomea ja Sakaa. Suomen Rahapajan tavoitteena on tulla maailman arvotetuimmaki kolikkomaailman toimijaki, jonka toiminnan ytimen muodotavat kolikot, raha-aihiot ja juhlarahat. Vuoden merkittävin hanke yrityvatuun aralla oli yhtiön yrityvatuun elkiyttäminen ja yhtenäitäminen ekä liittäminen oaki yhtiön liiketoimintatrategiaa. ISO Yrityvatuuoppaan oveltamieki on tehty pohjatyötä. Suomen Rahapaja hahmottaa yhteikuntavatuuta ISO Yhteikuntavatuu -oppaan mukaieti kolmen vuorovaikutuuhteen kautta: 1) Suomen Rahapajan ja yhteikunnan välinen uhde, 2) Suomen Rahapajan ja en idoryhmien väliet uhteet ekä 3) Suomen Rahapajan idoryhmien ja yhteikunnan väliten uhteiden kautta. Yhtiö otti akeleita kohti tavoitettaan tulla vatuulliimmaki valinnaki aiakkailleen. Eimiehet valmennettiin ottamaan haltuun omaki työkaluki adan proentin vatuun käite uhteea liiketoimintaan, omaan rooliin, työn ujuvuuteen ekä työturvalliuuteen. Liäki toimittajakenttää haarukoitiin, minkä tulokena yli puolella Suomen Rahapaja Oy:n tavarantoimittajita on olmittuna vatuulliuuopimu. Työ tavarantoimittajien kana jatkuu. Myö muita idoryhmiä ja niiden odotukia tunnitettiin. 1

3 Suomen Rahapaja -konerni lyhyeti Suomen Rahapaja -konerni on euroalueen vahvin metallirahan valmitaja ja yki maailman uurimmita metallirahan viejitä. Se uunnittelee, markkinoi ja valmitaa metalliia käyttörahoja, juhla- ja erikoirahoja, rahaarjoja ekä raha-aihioita. Liäki yhtiön tarjoamaan kuuluvat metallirahoihin ja -aihioihin liittyvät palvelut. Yhtiö vie tuotteitaan lähe 40 maahan. Konernin budjetoitu liikevaihto vuodelle oli noin 119 milj. euroa. Konerni työllitää yhteenä 235 työntekijää. Yhtiön pääkonttori on Suomea, ja konernilla on toimipaikat myö Sakaa ja Norjaa. Yhtiön omitaa Suomen valtio. Konernin tunnulukuja Liikevaihto 119 M Tilikauden liikevoitto -5,4 M Liikevoiton ouu liikevaihdota -4,5 % 2011 Liikevaihto 137 M Tilikauden liikevoitto 2,6 M Liikevoiton ouu liikevaihdota 1,9 % Oman pääoman tuotto -14,5 % Sijoitetun pääoman tuotto -5,5 % Oman pääoman tuotto 3,8 % Sijoitetun pääoman tuotto 3,2 % Omavaraiuuate 49,5 % Omavaraiuuate 53,3 % Nettovelkaantumiate, net gearing 54,1 % Nettovelkaantumiate, net gearing 24,5 % 2 3

4 TOIMINTATAPAMME TOIMINTATAPAMME Uui toimintatapamme: One Mint of Finland Viennin ouu liikevaihdota, Suomen Rahapaja konerni : 87 % 2011: 90 % Vuonna Suomen Rahapajan myynti uuditui. Uui myyntitiimimme vataa aiempaa paremmin aiakkaiden tarpeiiin ja tarjoaa heille kokonaivaltaien yhteityökumppanuuden edut. Suomen Rahapaja -konernin tärkeimmät markkina-alueet. Suomen Rahapajan koko tarjoomaan kuuluvat maailmanluokan Saxonia Mint of Finland aihiot, käyttörahat kaikkialle maailmaa, euromääräiet juhlarahat ja kaikki metallirahaan liittyvät palvelut. Uudelleen järjetyneen myynnin aniota kaikki nämä ovat aatavia kekitetyti konernin Vantaan toimipiteetä aikaiemman, eritetyn mallin ijaan. Uui, kekitetty myynti tarjoaa aiakkaalle elkeän ja tehokkaan palvelukokonaiuuden. Suomen Rahapaja maailman arvotetuimpana kolikkomaailman edelläkävijänä erottuu kyvyllään tarjota aiakkaille täydellinen palvelu aihioiden tuotannota työkaluvalmitukeen ja kolikoiden lyömieen. Oa aihioaiakkaita on ite- 4 V UOSI KE R T OMUS kin rahapajoja, joten kekitetty, kaikki oa-alueet halliteva myynti tarjoaa heille entitä yvemmän aiakaymmärryken kaupanteon tueki. Valtaoa myyntitiimin kavoita on aiakkaille ennetään tuttuja, mutta joukkoon on aatu myö uutta oaamita. Aiakkuudet on jaettu maantieteellien ijainnin ja puhutun kielen peruteella päävatuualueiiin, joita hoitavat niille nimetyt yhteyhenkilöt. Myö laadunvarmitu, tuoteprojektien hallinta ja deign toimivat kiinteänä oana myyntioatoa tarjoten aiakkaille yhtenäien ja laadukkaan palvelukokonaiuuden. Käyttörahan leimau käynniä. VU O S IK ER TO MU S 5

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kate eteenpäin Vuonna vatuulliuudeta tuli kiinteä oa Suomen Rahapajan liiketoimintatrategiaa. Vatuulliuu huomioidaan kaikia toimia. Taloudellieti vaikeiiin aikoihin vatattiin kauakantoiella toiminnan tehotamiohjelmalla. Innovaatio-oaamitaan yhtiö toditi tuomalla markkinoille uutta teknologiaa, joka muuttaa kolikkomaailmaa pyyväti. Suomen Rahapaja katoo kaua tulevaiuuteen ja ukoo, että pitkäjänteinen työ kantaa tulokia. Paul Gutafon, toimitujohtaja Suomen Rahapaja -konernin toimitujohtaja Paul Gutafon. Suomenlahti Uuniaareta nähtynä. Kuva: Chikako Harada. Kulunut vuoi oli taloudellieti vaikea Suomen Rahapajalle. Vaikeukien tautalla ovat heikko maailmanmarkkinatilanne, metallirahatoimialan ylikapaiteetti ekä hidatunut tytäryhtiön integraatio, ja niitä johtuen Suomen Rahapajan toiminnallinen tulo jää tappiollieki. Tulota heikentävät myö kertaluontoiet, invetoinneita johtuvat kulut. Haatavan tilanteen korjaamieki Suomen Rahapaja aloitti kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan tehotamiohjelman, jonka vaikutuket ovat kokonaiuudeaan nähtäviä vuonna Tehotamiohjelman toimenpiteillä konerni ukoo aavuttavana noin kolmen miljoonan euron äätöt. Tehotamalla aadaan tulokia Suomen Rahapaja päätti upitaa keräilytuotteiden liiketoimintaa ja kekittyä kotimaan juhlarahojen valmitukeen. Yhtiö hakee juhlarahoille liäki aktiivieti uuia markkinoita lahjatuotteina ja varainhankintakohteina. Eimerkiki Armi Ratia ja taideteolliuu -juhlaraha oli lahjapakkaukeaan menety. Konerni haki tehokkuutta myö kekittämällä hankinnan Suomen Rahapajalle ja invetoimalla trategieen otoon. Tämä muuto toi jo vuonna merkittäviä äätöjä ja liää välineitä ympäritöytävällieen toimintaan. Strateginen oto on yki Suomen Rahapajan tarjoamita palveluita aiakkaille. Vuoden aikana yhtiö teki kartoituken palveluliiketoiminnata Suomen Rahapajalla ja kehittää palveluitaan koko ajan. Epävakau ja ylikapaiteettiongelmat hidatuttivat tytäryhtiön integroimita konerniin. Suurin ynergiaetu liääntyneenä myynnin kapaiteettina aavutettiin vain oin. Konernin aihioliiketoimintamalli päätettiin muuttaa. Jatkoa Saxonia EuroCoin toimii palveluntuottajana Suomen Rahapajalle. Saxonia kekittyy valmitukeen ja valmituken kehittämieen. Tuotekehity kuuluu Suomen Rahapajan trategiaan ja e on yki yhtiön vahvuukita. Yhtiön uui toimintatapa, One Mint of Finland Yki yhteinen Suomen Rahapaja, liää elkeyttä. Uuden toimintatavan myötä koko tarjoama; maailmanluokan Saxonia Mint of Finland aihiot, käyttörahat kaikkialle maailmaa, euromääräiet juhlarahat ja kaikki metallirahaan liittyvät palvelut, ovat aatavia kekitetyti. Konerni tukee Sakan ja Suomen toimintoja tuodakeen aiakkailleen kekupankeia, rahapajoia ja keräily- ekä lahjatavaramarkkinaa liäarvoa yhtenäiinä proeeina ja toimintatapoina ijainnita riippumatta. Tulevaiuu näyttää lupaavalta Suomen Rahapaja katoo kaua tulevaiuuteen ja ukoo, että pitkäjänteinen työ kantaa tulokia. Yrityvatuun kannalta on io miio käyttää vain vatuulliia raakaaineita, liiketoimintatapoja ja -valintoja. Vatuulliuutrategia liää Suomen Rahapajan aiakkaiden turvalliuuden tunnetta iitä, että yhtiö tekee parhaana, jotta aiakkaiden aamat tuotteet ovat luotettavia ja vatuullieti valmitettuja, eikä ikäviä yllätykiä tule. Vuoden aikana yhtiö teki Aalto-yliopiton kana kartoituken palveluliiketoiminnata, joka tarjoaa tulevaiuudea entitä paremman mahdolliuuden hyödyntää yhtiön yli ataviiikymmentävuotinen oaaminen metallirahan valmituketa aiakkaan hyödyki. Yhtiö tulee tulevaiuudea liäämään palvelutarjontaa entietään ja kehittää nykyiin tarjolla olevia palveluitaan eteenpäin. Suomen Rahapaja kuuluu maailman kolikkotoimittajien kärkeen. Yhtiö tarjoaa aiakkaille ainoana alalla kaikki materiaalivaihtoehdot. Suomen Rahapajan teettämän aiakatyytyväiyytutkimuken mukaan aiakkaat ovat erittäin tyytyväiiä yhtiöön. Vuonna 2013 toiminnan kehity jatkuu. Muuto, analyointi ja nopea reagointi ovat tulevaiuudeakin länä koko ajan, illä Suomen Rahapaja -konernin tavoitteena on olla kolikkomaailman arvotetuin edelläkävijä. 6 7

6 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS Valoa taantuman päää Eurokriii ja epävakau maailman markkinoilla aivat kolikkouuditajat vuonna varovaiiki kyynnän upituea. Moni paikallieti toimiva rahapaja lähti mukaan kanainväliille markkinoille kirityneeeen hintakilpailuun. Taloutilanne vaikutti myö juhlarahamarkkinaan. Suomen Rahapaja -konernin myynti markkina-alueittain EU-maiden ulkopuolelle Muut EUmaat Sourcing Manager Jarno Partanen vataa Suomen Rahapajan raaka-aineotoita. Suomi M Epävarma maailmanmarkkinatilanne vaikutti monella tapaa myö Suomen Rahapajan liiketoimintaan. Vuoden toimintaa uunniteltaea ei muun muaa eurokriiin yvyyttä ollut vielä nähtäviä. Eurokriii on vaikuttanut kielteieti ueiden maiden eurohalukkuuteen en liäki, että finanikriii ja muiden makuvälineiden markkinaouuden kavu ovat pienentäneet metalliten käyttörahatuotteiden kyyntää kehittyneiä taloukia ja tiivitäneet kilpailua kehittyvillä markkinoilla. Hintojen ja kyynnän laku on jatkunut. Liäki ylikapaiteetti erityieti Euroopaa on kiritänyt hintaperuteita julkiten hankintojen tarjoukilpailua, joa Suomen Rahapaja markkinaehtoiena toimijana kilpailee amoita kaupoita ei-markkinaperuteieti toimivien valtiolliten toimijoiden kana. Korkealla pyytelleet jalometallien hinnat ovat elväti vaikuttaneet juhlarahojen kyynnän pienentymienä ja tuotteiden ykikköhintojen nouun jatkumiena ekä iirtäneet kyyntää jalometalliiin ijoitutuotteiiin, joiden tarjonta kuluttajille on myö kavanut. Vata ijoitumarkkinoiden rauhoittuminen ja jalometallien hinnan laku iirtänee kyynnän takaiin varinaiiin juhlarahoihin. Aiakkaita ympäri maailman Suomen Rahapajan potentiaaliten aiakkaiden määrä kavoi vuonna. Aiakatyön painopitealueet olivat Aaia ja Afrikka. Valmiiden kolikoiden liäki myö aihioiden myynti on omana liiketoimintana. Saxonia EuroCoinin tilaukirjat olivat täynnä koko vuoden. Hintatao on pudonnut myö aihioliiketoiminnaa, mikä pienentää liiketoiminnan kannattavuutta merkittäväti. Pinnoitetut teräkolikot ovat Suomen Rahapajan vahvuu. Konerni tarjoaa ainoana toimijana alalla kaikki materiaalivaihtoehdot kolikoihin. Aiakkaat pitävät tätä näytteenä yhtiön ammattitaidota. Myö Suomen Rahapajan uudet innovaatiot otettiin kiinnotuneina vataan. Aiakkaiden tyytyväiyyttä eurataan koko ajan Suomen Rahapaja mittai tutkimukella aiakkaiden tyytyväiyyttä vuonna ja ai hyvät tuloket. Yhtiö euraa jatkoa aiakkaiden tyytyväiyyttä jatkuvati projekteittain. Yhtiön tavoitteena on pyyä koko ajan tietoiena aiakkaan toiveita ja reagoida niihin tehokkaati. Nopea ja vaivaton palvelu on kekeieä aemaa. Yhteyhenkilön tulee olla koko ajan tavoitettavia. Suomen Rahapajalla projektihenkilöiden tavoitettavuudeta pidetään kiinni. Vuonna 2013 konernin myyntireureja vahvitetaan ja kaikki myynnin ja markkinoinnin reurit kekitetään Suomeen. Jatkoa yhtiön aiakkaat aavat palvelua yhdetä numerota. Vatuullieta kutannutehokkuudeta tuli yhtiön myyntivaltti Vuoden alua Suomen Rahapaja eriytti trategien oton tavoitteenaan tarjota aiakkaille entitä kutannutehokkaampaa ja läpinäkyvämpää palvelua. Vuoden loppuun menneä konerni oli tehnyt atojen tuhanien eurojen äätöt ourcing-toiminnolla ja olminut vatuulliuuopimuket kekeiten tavarantoimittajiena kana. Perinteieti yrityten hankintapäälliköt hoitavat trategita otoa muun toimena ohella. Kolikonvalmitualalla ourcing on vielä uutta. Strateginen otaja kartoittaa hankintalähteet ja etii yhtiölle kutannutehokkaimmat raaka-aine- ja tavarantoimittajat. Suomen Rahapaja näki trategien oton edut aiakkaalle ja vuoden alua yhtiöä aloitti Sourcing Manager Jarno Partanen. Strategiea otoa kekityttiin erityieti aihioiden materiaalien kilpailutukeen. Myö logitiikkaa kehitettiin ja löydettiin entitä edulliempia tapoja toimittaa tuotteita. Aiakkaat haluavat läpinäkyvyyttä Säätöjen ohella trategien oton uurin anti oli kuitenkin alan toimittajakentän entitä vankempi haltuunotto. Taloudelliten etujen vuoki on olennaita tietää, millainen aema tavarantoimittajalla on markkinoilla. Suomen Rahapajan aiakkaille on hyvin tärkeää tietää, miten kumppani toimii. Yhtiö teki vuoden aikana tärkeimpien tavarantoimittajiena kana vatuulliuuopimuken ja vuonna 2013 tämä tehdään myö Saxonian materiaalitoimittajien kana. Sopimuket tuovat toimintaan läpinäkyvyyttä, jonka aniota aiakkaat voivat hyvällä omatunnolla aioida Suomen Rahapajan kana. Tavoite on aada koko hankintaketju opimuten piiriin. Palvelu kekupankeille Strateginen oto on aiakkaalle tuotetun liäarvon liäki myö yki Suomen Rahapajan tarjoamita palveluita. Yhtiö voi eimerkiki etiä aiakkaalle tätä varten räätälöidyt ja kutannutehokkaat vaihtoehdot tuotteiden pakkaukita. Yhtiö tarjoaa liäki kekupankeille välitymyyntinä eimerkiki kolikontunnitulaitteita. 8 9

7 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS Aihioiden tuotantoproei alkaa materiaalikelata, jota aihiot leikataan. Aihioita leikataan. Verkkokauppa kavatti uoiotaan Juhlarahojen valmitajat ovat kanainvälieti haateiden edeä. Eurokriii loi epävarmuutta euron tulevaiuudeta. Viimevuoien aikana tapahtunut voimaka ijoitukolikoiden myynnin kehity ja jalometallien hintojen nouu on heijatunut juhlarahaliiketoiminnaa kyynnän lakuna. Juhlarahat jäävät hankkimatta, kun tieto omata toimeentulota on epävarma ja markkinoilla on elkeäti arvonnouulla markkinoituja kolikkotuotteita. Juhlarahojen ja keräilyrahatuotteiden tarjonta on kavanut uureti. Perinteieti keräilijät ovat halunneet otaa vuoittain kaikki yhden rahapajan uudet tuotteet, mutta tällä hetkellä harratuken hintalappu vie tämän mahdolliuuden poi ueiden ulottuvilta. Keräilytuotemarkkina oli tärkeä Suomen Rahapajalle myö vuonna. Suomen Rahapaja on kekittynyt kotimaahan ja Eurooppaan juhlarahojen myynniä. Yhtiöllä on myö jälleenmyyjiä Euroopan ulkopuolella. Suomen Rahapaja palveli vuonna keräilytuotteiden jälleenmyyjiä pääaiaa iojen kolikkotukkureiden kautta. Yhtiö kehittää jatkuvati tapoja tukea jälleenmyyjiään juhlarahojen myynniä. Yhtiön EU-alueen kuluttajille uunnattu verkkokauppa kavatti vuoden aikana uoiotaan merkittäväti. Verkkokaupan menetyken tautalla on korkeataoinen ja järjetelmällinen markkinointi verkoa. Aiakkaat arvotavat mahdolliuutta otaa tuotteita uoraan valmitajalta. Vuonna 2013 yhtiö pyrkii palvelemaan aiakkaita entitä monipuoliemmin myö verkkopalveluiden kautta. Vuonna Suomen Rahapaja päätti kekittyä juhlarahatuotannoa kotimaan tuotteiiin. Vuoden aikana yhtiö löi Suomen valtiovarainminiteriön valtuuttamana hopeiet juhlarahat Henrik Wigtröm ja eurooppalaiet taiteilijat, Taa-arvo ja uvaitevaiuu, Armi Ratia ja 10 V UOSI KE R T OMUS taideteolliuu ekä Arvo Ylppö ja lääketiede. Helingin deignpääkaupunkivuotta juhlitettiin kultahopearahalla ja perumetalliella rahalla. Perumetalliet muitorahana aivat myö Jääkiekon MM-kiat ja Pohjolan luonnon Talvi, Eläimitö ja Kavito. Vuonna käynnitettiin liäki Maakuntien rakennuket -juhlarahaarja ja loppuvuonna omat rahat lyötiin Lapin ja Uudenmaan maakuntarakennuten kunniaki. Juhlarahan monet kavot Suomen Rahapaja on hakenut juhlarahoille perinteien keräilymarkkinan ulkopuolelta uuia yleiöjä lahjatavaraja varainhankintamarkkinata. Perinteien keräilykohteen liäki juhlaraha on myö lahja. Lahjatavarat otetaan uein erikoimyymälöitä. Erikoitavaroiden kyyntä kavaa kulutuken monipuolitumien myötä jatkuvati Suomea. Vuonna yhtiö tarjoi lahjan otajille juhlarahoja kauniia ja kierrätettäviä lahjapakkaukia ekä Iittalan laiia Vitriineiä. Myö yhtiön rahaarjoja otettiin lahjaki. Tulevaiuudea Suomen Rahapaja uuntaa entitä vahvemmin lahjatavaramarkkinoille. Suomalaiet juhlarahat lyödään kanakunnalle tärkeiden arvojen kunnioittamieki, iten juhlaraha on myö kannanotto jonkun arvon puoleta. Suomen Rahapaja kantaa yhteikuntavatuuta muun muaa oallitumalla varainhankintatuotteilla tärkeiiin projekteihin. Yhtiö on oalliena talviodan muitomerkin pytyttämieä Helingin Kaarmitorille lyömällä varainhankintamitaleita. Suomen Rahapaja on myö mukana Uui latenairaala hankkeea, joa on tavoitteena rakentaa Suomeen uui valtakunnallinen latenairaala. Tehotamiohjelma toi tulokia Suomen Rahapajan tuotanto venyi vuonna hitoriana toieki uurimpaan tulokeen ja löi 1,2 miljardia kolikkoa. Vuoden aikana yhtiön Vantaan ja Halbrücken tehtaiden integroimita yvennettiin määrätietoieti ja yhtiö laneerai pitkäketoien tehotamiohjelman, jonka tavoitteena on eliminoida päällekkäiyykiä, nopeuttaa palvelua ja parantaa toiminnan kannattavuutta. Vuoden aikana päätettiin uuditaa konernin toimintamalli. Jatkoa Saxonia EuroCoin (Saxonia Mint of Finland) toimii palveluntuottajana Suomen Rahapajalle. Tehtaiden rooleja elkeytettiin. Halbrücken tehtaalla valmitetaan kaikki käyttörahojen aihiot. Vantaan tehtaalla leimataan käyttörahat ja juhlarahat ja toimitetaan ne aiakkaalle. Yhtiö luopui vuoden aikana jalometalliaihiotuotannota koka toiminnan kehittämien vaatimat invetoinnit eivät tällä hetkellä olii kannattavia. Onnituneita muutokia Tehotamiohjelma näkyi vuonna Vantaalla monella tapaa. Vuoden lopua yhtiö päätti ulkoitaa logitiikan ja operatiivien oton ohjauken palveluntarjoajalle. Tuo- tannon päivittäitä johtamita tehotettiin. Proeien kehitytyön onnitumieta kertoo e, että tuotannoa tehtiin joulukuua vuoden tehokkain kuukaui. Oana integraatioprojektia Halbrückea laneerattiin uui organiaatiomalli ja en myötä myö Halbrücken tuotanto tuli konernin tuotantojohtajan vatuulle. Tarkoitukenmukaiilla laitehankinnoilla tuettiin tehotamitoimia. Alkuykytä Halbrückea otettiin käyttöön uui hehkutulinja, mikä laajeni ja monipuoliti yhtiön aihionvalmitukapaiteettia. Vuonna tehtiin myö päätö invetoida uuteen peulinjaan. Vuonna 2013 Suomen Rahapaja jatkaa tehotamiohjelmaa ja reagoi muutokiin maailman markkinatilanteea mahdolliimman nopeati. Vantaan tehda muuttaa uuiin toimitiloihin vuoden aikana. Tilat tuovat uuia mahdolliuukia tuotannon tehotamieen. Myö Halbrücken tehtaaeen rakennetaan laajennuoa varatotilojen parantamieki. VU O S IK ER TO MU S 11

8 TUOTEKEHITYS TUOTEKEHITYS CoinTune Suomen Rahapaja on itoutunut koko makuvälinetoimialaa hyödyttävän perututkimuken tekemieen. Kehittyminen ja vatuulliet innovaatiot luovat toiminnallemme parhaan mahdollien lähtökohdan, jota hyötyy koko toimintaympäritö. Keväällä 2013 Suomen Rahapaja eitteli editykellien CoinTune -teknologian, jonka avulla kolikkoväärennöket voidaan tunnitaa entitä nopeammin, varmemmin ja tehokkaammin. Sähköimpuli tutkii kolikon iäiet ominaiuudet Siinä miä kolikoiden tunnitu on perinteieti kekittynyt ulkoiten ominaiuukien, kuten koon ja kootumuken elvittämieen, pääee CoinTune pintaa yvemmälle. CoinTune kykenee tunnitamaan paiti kolikon ulkoiet ominaiuudet myö en iäiet, paljaan ilmän ulottumattomia olevat turvapiirteet. Teknologian pääelementit ovat kolikoita kuunteleva enori ja en tuottaman tiedon mitattaviki ominaiuukiki muuntava tietokoneohjelma ekä kolikoihin valmitettavat turvatekijät. Vataavaa teknologiaa on hyödynnetty aiemmin eimerkiki hitiaumojen tarkkailua, mutta en oveltaminen kolikkoteknologiaan on täyin uutta. 12 V UOSI KE R T OMUS Jokaieta kolikota voidaan tehdä erilainen CoinTunen aniota kolikoihin voidaan liätä digitaaliia, valmitajalle edulliia turvapiirteitä, jotka tekevät kolikoita hyvin hankalia väärentää. Nämä uudet, digitaaliet turvapiirteet voidaan toteuttaa jo olemaa olevalla laitekannalla, ja niihin kuuluvat mm. lyöntivoimakkuuden vaihtelu ja lämpökäittely. Uuien turvapiirteiden aniota kekupankit voivat haluteaan lakea liikkeelle nimelliarvoltaan uurempia kolikoita. CoinTune lakee rahanvalmituken kutannukia myö iki, että e tekee edulliempien kolikkomateriaalien käytötä turvallita. CoinTune on edityakel, jonka aniota kolikkovalmitajat voivat jatkoa olla ekä edelläkävijöitä että jatkaa olemaa olevan laitekantana ja oaamiena hyödyntämitä. CoinTune pähkinänkuorea CoinTune tunnitaa väärennöket nopeati ja luotettavati Jokaieen kolikkoon voidaan tulevaiuudea liätä uuia turvaominaiuukia ja jopa yk- ilöllinen koodi Laite on integroitavia olemaa olevaan laitekantaan. Se on teknologiana ketterä ja kutannukiltaan matala. CoinTunen aniota turvalliuukyymyket eivät ole eteenä uurempiarvoiten koli- koiden käytölle VU O S IK ER TO MU S 13

9 JUHLA- JA KERÄILYRAHAT JUHLA- JA KERÄILYRAHAT Vuoden uomalaiet juhlarahat Jääkiekon MM-kiat Nimelliarvo Halkaiija Metalli Paino Lyöntimäärä 50 27,25 mm Ag 925 (5,8 g)/au 750 (5 g) 10,8 g Proof ,25 mm CuAl5Zn5Sn1 9g Unc Henna Lamberg 3.2. Henna Lamberg ,6 mm Ag ,62 g Proof BU Katri Piri ,25 mm Suunnittelija Vuoileima Julkaiupäivä mm Ag g Proof BU Pertti Mäkinen V UOSI KE R T OMUS CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof Unc Petri Neuvonen Armi Ratia ja taideteolliuu Taa-arvo ja uvaitevaiuu 10 38,6 mm Ag ,5 g Proof BU Kari Markkanen Pohjolan luonto Eläimito Pohjolan luonto Kavito Henrik Wigtröm ja eurooppalaiet taiteilijat Pohjolan luonto Talvi 5 27,25 mm 5 27,25 mm 10 27,25 mm CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof BU Reijo Paavilainen CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof BU Reijo Paavilainen CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof BU Reijo Paavilainen Arvo Ylppö ja lääketiede World Deign Capital Helinki ,6 mm Ag ,5 g Proof BU Reijo Paavilainen Maakuntien rakennuket Lappi Maakuntien rakennuket Uuimaa World Deign Capital Helinki ,25 mm 5 27,25 mm CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof Unc Petri Neuvonen, Nora Tapper CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof Unc Petri Neuvonen, Nora Tapper VU O S IK ER TO MU S 15

10 YRITYSVASTUU YRITYSVASTUU Aiakkailleen vatuulliin valinta Suomen Rahapajan tavoitteena on tulla maailman arvotetuimmaki kolikkomaailman toimijaki. Tähän tavoitteeeen pääeminen edellyttää vatuullita toimintaa, joa kannattavuuden ja taloudellien vatuulliuuden liäki huomioidaan myö oiaalien - ja ympäritövatuulliuuden ulottuvuudet. Sidoryhmä Odotuket Suomen Rahapajan toimenpiteitä Mittarit Aiakkaat B2A: kekupankit, valtiovarainminiteriöt, rahapajat (käyttörahat ja aihiot) B2B: keräily- ja lahjatavaroihin erikoituneet liikkeet ekä varainkeruujärjetöt (juhlarahat) B2C: verkkokauppa ja pop-upkaupat Luotettavuu, hyvämaineiuu, toimituvarmuu, lakutuken elkey, vietinnän informatiiviuu, kohtuullinen hinnoittelu, ympäritövatuu Suomen Rahapaja kuuntelee aiakkaitaan ja ottaa huomioon aiakkaiden tarpeet ja toiveet. Luotettavuu, hyvämaineiuu, Suomen Rahapaja kehittää jatkuvati aiantuntijuu, lakutuken elkey, tuotteita ja palveluita ekä toimintaana informatiivinen ja elkeä vietintä, liätäkeen aiakkaan kokemaa liäarvoa. kohtuullinen hinnoittelu, ympäritövatuu, toimituvarmuu, turvalliuu Otamien turvalliuu, lakutuken elkey, toimituvarmuu, laatu, luotettavuu Aiakatyytyväiyytutkimu, projektikohtainen palaute ekä muulla keinoin aatu palaute Suomen Rahapajan tavoitteena on pyrkiä tuotteiden täydellieen kierrätettävyyteen. Palvelun- ja tavarantoimittajat Makuvalmiu, liikeuhteiden pitkäketoiuu ja liiketoiminnan kavu Suomen Rahapajan toimittajita valtaoa on allekirjoittanut yhtiön eettien toimituohjeituken. Vuoden 2013 tavoitteena on käydä läpi aihioliiketoiminnan toimittajat eettien ohjeituken puitteia. Edellytämme tavarantoimittajiltamme eettieen ohjeitoomme itoutumita. Aiakatyytyväiyytutkimu, projektikohtainen palaute ekä muulla keinoin aatu palaute Vuonna Suomen Rahapaja määritteli vatuulliuutrategiana vuoteen 2014 aakka. Vatuulliuu linjattiin oaki liiketoimintatrategiaa, ja amaa yhteydeä tehtiin idoryhmäanalyyi. Seuraavaa ovat kuvattuna vatuulliuutrategian pääkohdat ja idoryhmäanalyyin tuloket. Taloudellinen vatuu - Välitämme ja kannamme vatuuta myö huomenna Tavoitteenamme on, että viime vuoina tehdyt taloudelliet panotuket näkyvät tulokeamme vuoteen 2014 menneä. Tavoitteenamme on paiti yrityken arvon ja kannattavuuden parantaminen, myö palveluliiketoiminnan kehittäminen ja Suomen Rahapajan toiminnan jatkuvuuden takaaminen. Juhlarahojen oalta tämä tarkoittaa parempaa katetta ja juhlarahan uudelleenaemointia markkinoilla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on jatkuva kavu, jolloin niin pienillä kuin uurillakin aioilla on väliä. Tavoitteenamme on olla aiakkaillemme para mahdollinen kumppani, jonka kana ei tule yllätykiä. Ympäritövatuu - Kohti täydellitä kierrätettävyyttä Pyrimme jatkuvati vähentämään ekajätteen ja hukan määrää ja tähtäämme kaiken jätteen kierrätykeen. Olemme ottaneet eniakeleet ympäritövaikututen tunnitamiea koko kolikon elinkaaren aikana. Kehitämme tuotteita ja toimintoja jatkuvati ympäritöytävälliempään uuntaan ja vähennämme liiketoiminnatamme aiheutuvia ympäritövaikutukia. Tavoitteemme on, että tulevaiuudea tuotteemme oliivat täydellieti kierrätettäviä läpi koko elinkaarena. Huomioimme laatu- ja ympäritöpolitiikan jokapäiväieä päätökenteoa, ja ohjeitoa kehitetään jatkuvati eteenpäin. Soiaalinen vatuu - Toimimme eimerkkinä Haluamme olla oiaalien vatuun edelläkävijä alallamme. Vatuun kantavat ekä eimiehet että työntekijät yhteinen onnituminen edellyttää kaikkien panota. Vuonna eimiehet kävivät läpi vatuukoulutuken, ja vuonna 2013 proei jatkuu työntekijöiden koulutukella. Näitä euraava akel on jalkauttaa 100 %:n vatuun käite kaikkialle organiaatioon vuoteen 2014 menneä. Tämä tarkoittaa, että vatuu onnitumieta kannetaan yhdeä. Suomen Rahapaja on itoutunut henkilötönä kehittämieen ja vaarattoman työpaikan takaamieen. Tavoitteenamme on olla turvallinen, taa-arvoinen ja oikeudenmukainen työpaikka myö tätä eteenpäin. Sidoryhmät - Taapainon löytäminen vuorovaikutukea Yrityvatuun tulokia arvioitaea erilaiia odotukia on pytyttävä taapainottamaan, jotta kaikki idoryhmät voivat katoa yrityken onnituneen. Olennaita on vuoropuhelu eri idoryhmien kana ja taapainon löytäminen erilaiten odotuten uhteen. Avoin ja rehellinen vuorovaikutu on kekeitä tehtyjen toimenpiteiden ymmärtämieki illoinkin kun kaikkia oapuolia tyydyttävää ratkaiua ei löydy. Sidoryhmien odotukia Suomen Rahapajalta, Suomen Rahapajan toimenpiteitä näiden odotuten täyttämieki ekä tunnulukuja tuloten mittaamieki on kuvattu konernin vatuulliuutyön idoryhmäanalyyiä. Sidoryhmätyö on jatkuva proei, jota vuoittain kehitetään vataamaan aikaiempaa paremmin eri idoryhmien odotukia. Oheieen taulukkoon on litattu Suomen Rahapajan toimenpiteitä kunkin idoryhmän oalta, idoryhmän odotukia Suomen Rahapajalta ja mittareita, joilla tulokia voidaan arvioida. Henkilötö Omitaja Viranomaiet ja päätökentekijät Suuri yleiö Paikalliyhteiöt Media Alan järjetöt, kanalaijärjetöt ja AY-liike Kannutava palkkau, työpaikan pyyvyy, taa-arvoinen kohtelu, koulutumahdolliuudet, avoin vuorovaikutu, työn arvotaminen Voitollinen tulo, rikienhallinta, vatuullinen toiminta Lakien ja äädöten tunnollita noudattamita. Hyvää veronmakukykyä, vakaata työlliyyttä, raportointi, läpinäkyvyy Avoimuu, kohtuullinen taloudellinen tuotto, kohtuulliuu johdon palkitemiea Lahjoituket paikalliyhteiöille, yhteityö, vuoropuhelu, turvalliuu, ympäritön kunnioittaminen Ajankohtainen, luotettava ja läpinäkyvä vietintä Yleitä vatuulliuutta, elkeitä toimintaperiaatteita ja otolinjaukia, luotettavaa raportointia, avointa, äännöllitä kanakäymitä. Panotamme henkilötömme työhyvinvointiin tarjoamalla kattavan työterveyhuollon, kehittämällä työympäritön turvalliuutta ja työilmapiiriä yhdeä henkilötön kana. Kehitämme myö eimieten henkilötöjohtamitaitoja. Pyrimme kehittämään oaamita ytemaattieti. Kohtelemme ykilöitä kunnioittavati ekä vaalimme ja kehitämme taa-arvoa. Henkilötötyytyväiyytutkimu kerran vuodea. Yhteydenpito oakkeenomitajiin (idoryhmälehti) ja tietoa talouden kehittymivoitteiden aavuttaminen. Taloudellinen tulo, yrityvatuutaetä ja toiminnata yleenä. Raportointi, kekutelu. Välittömiä ja välilliiä veroja ja makuja Maketut verot, työpaikkojen määrä, yhteikunnan hyvinvoinnin kutantamieen. Käytännön aiantuntemuta metal- maketut palkat, invetoinnit lirahan makuväline-ominaiuukita. Raportoimme aktiivieti ja avoimeti. Makamme veroja ja luomme työpaikkoja. Maketut verot, työpaikkojen määrä, Vietimme aktiivieti ja avoimeti. maketut palkat, invetoinnit Olemme hyvä työnantaja ja naapuri. Toimintaamme voi tututua Tiedekeku Heurekan näyttelyä. Olemme mukana Uui Latenairaala hankkeea. Vietimme aktiivieti ja avoimeti. Hallitemme rikimme ja toimimme toimintaohjeiden mukaieti. Vietimme aktiivieti ja avoimeti. Olemme aavutettavia. Toiminnan eittelyä, yhteityöopimukia, oallituminen alan kekuteluun. Aiakapalveluun tullut yleiöpalaute ekä muulla keinoin aatu palaute. Mediaeuranta Mittaritoa kehitetään vuonna

11 YRITYSVASTUU YRITYSVASTUU Vatuulliin valinta Konernin kekeiimmät KPI:t Suomen Rahapaja Oy Toteuma Tavoite Saxonia EuroCoin GmbH Toteuma Tavoite Vuonna Suomen Rahapajan liiketoimintatrategiaan liitettiin yrityvatuun ulottuvuu. Vatuulliuudeta tuli kiinteä oa jokapäiväitä toimintaamme eikä aia, joka näkyy vain paperilla. Periaatteet ohjaavat päätökentekoa ja toimintaa organiaation jokaiella portaalla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on vatuullinen kavu. Tilau- ja toimituketjun kehittäminen on yki tärkeimpiä kehitykohteitamme. Haluamme elvittää käyttämiemme materiaalien alkuperän mahdolliimman tarkati. Liäki tutkimme mahdolliuukia elkiyttää logitita ketjua kutannutehokkaammaki ja amalla ympäritöytävälliemmäki. Kekitaon toimijuu ympäritövatuua ei riitä, vaan kehitämme tavoitteita jatkuvati eteenpäin. Haluamme toimia tiennäyttäjänä alallamme. Liikevaihto (k ) Liikevoitto (k ) Liikevaihto (k ) Liikevoitto (k ) Tapaturmataajuu (kpl/miljoona tuntia) 38 0 Tapaturmataajuu (kpl/miljoona tuntia) 62 0 Pääomavirrat idoryhmille Suomen Rahapaja Oy Saxonia EuroCoin GmbH Aiakkaat Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Henkilötö Liiketoiminnan tuotot: Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot ouukita oakkuuyritykiä Materiaali- ja palveluotot Liiketoiminnan muut kulut Henkilötökulut (i. eläkeja muut henkilöivukulut) k 2011 k k 2011 k Julkinen ektori Verot (tuloverot) Yleihyödylliet tahot Annetut tuet ja lahjoituket Oakkeenomitajat Omitajille maketut oingot Rahoittajat Rahoitukulut (netto) Yhtiön oman toiminnan kehittämieen jääneet varat Invetoinnit Invetoinnit Suomen Rahapaja pyrkii täydellieen kierrätettävyyteen läpi koko tuotteen elinkaaren

12 SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU Onnitumiet tehdään yhdeä Suomen Rahapaja -konerni haluaa kohdella idoryhmiään taapuolieti ja kunnioittavati. Henkilötöä arvotetaan yhtiöä uureti. Motivoitunut ja oaava henkilötö on konernin menetyken peruta ja tärkein voimavara. Onnitumiiin päätään yhdeä tehden ja aioita kekutellen. Suomen Rahapaja -konernin henkilötö Suomi Saka Henkilötöpäällikkö Heli Säilä (toinen oik.) kekutelee työuojelutoimikunnan jäenten kana. Kuvaa va. Emilia Lahtinen, Heidi Torkkola ja Tero Koki Konernin henkilötömäärä Epanjaa vuonna oli 31, Norjaa 10 ja Ruotia 1. Vuonna 2011 henkilötömäärä Epanjaa oli 32, Norjaa 11 ja Ruotia 6. Suomen Rahapaja -konerni on itoutunut vatuullien henkilötöpolitiikan ja -johtamien toteuttamieen, ytemaattieen oaamien kehittämieen, työntekijöiden hyvinvoinnin tukemieen ekä terveelliten ja turvalliten työolouhteiden varmitamieen. Konernia noudatetaan voimaa olevaa lainäädäntöä, oveltuvia työehtoopimukia ja paikalliia opimukia. Henkilötöä halutaan kohdella taapuolieti ja aiallieti ykilöä kunnioittaen. Konernille on tärkeää, että vatuulliuu näkyy yhtiön arjea ja ihmiten voimavaroja vaalitaan ja hyödynnetään. Mahdolliiin ongelmiin puututaan eikä niitä lakaita maton alle. Henkilötöä kannutetaan oallitumaan toiminnan kehittämieen. Tehotamitoimenpiteitä henkilötö huomioiden Suomen Rahapaja -konerni käynniti toiminnan tehotamiohjelman vuonna. Tehotamiohjelmaa viedään läpi henkilötötä huolehtien. Vuonna 2011 hyväki havaittuja koko henkilötön kekutelutilaiuukia jatkettiin äännöllieti Suomen Rahapajalla, ja niiä vietittiin mm. tehotamiohjelman etenemietä. Sykyn aikana Suomen Rahapajalla käytiin kahdet yt-neuvottelut. Enimmäiten neuvotteluiden tulokena päätettiin lopettaa jalometalliaihioiden valmitu ja kekittyä kotimaiten juhlarahojen tuotantoon. Kaikille henkilöille, joihin tämä muuto vaikutti, pytyttiin edelleen tarjoamaan kokoaikaita työtä, oin kuitenkin kouluttamalla henkilöitä uuiin tehtäviin. Toiten yt-neuvotteluiden euraukena logitiikan ohjau ja operatiivinen ototoiminta ulkoitettiin palveluntarjoajalle ja yhden henkilön työuhde jouduttiin irtianomaan. Suomen Rahapaja oallitui Suomen laten ja nuorten äätiön Vatuullinen keäduuni -kampanjaan ja tarjoi keätyöpaikkoja ueia eri tuotannon tehtäviä nuorille ja teknien alan opikelijoille. Työhyvinvointia vaalitaan jatkuvati Vuoi oli airaupoiaolojen näkökulmata haateellinen. Koko henkilötön airaupoiaoloproentti noui yhdellä proenttiykiköllä. Sairaupoiaoloproentin kavuun vaikuttivat erityieti pitkät vapaa-ajan tapaturmita johtuvat airaupoiaolot, joihin työnantajan vaikutumahdolliuudet ovat vähäiet. Keinoja airaupoiaolojen hallintaan ja työkyvyn editämieki pohditaan jatkuvati yhdeä työuojelu- ja työterveyhenkilötön kana. Suomen Rahapajalla on käytöä varhaien välittämien malli, jonka avulla pyritään puuttumaan työhyvinvointiin vaikuttaviin aioihin aikaiea vaiheea. Yhteitä kehitytyötä Henkilötön työtyytyväiyyttä ja työhyvinvointia arvioidaan vuoittaiilla henkilötötutkimukilla. Suomen Rahapajalla tehtiin kehitytyötä vuoden 2011 henkilötötyytyväiyytut- kimuken tuloten pohjalta koko henkilötön voimin pieniä kehityryhmiä. Kehityuunnitelmat käiteltiin lopulta yhdeä ja niiden toteutumita eurataan yhteityöä. Toimintauunnitelmien euraukena Suomen Rahapajalla uuditettiin palaverikäytäntöjä ja elkeytettiin vatuunjakoa. Saxonia EuroCoin -tytäryhtiöä kehitettiin meluntorjuntaa ja tarjottiin tuotannon työntekijöille mahdolliuu hankkia henkilökohtaieti muotoiltuja kuulouojaimia. Toinen paljon toivottu kehittämikohde oli vietinnän parantaminen ja Saxoniaa avattiinkin intranet joulukuua. Suomen Rahapajalla toimii aktiivinen työuojelutoimikunta, jonka toiminta vahvitui vuonna. Työuojelutoimikunta valiti tutkimutuloten pohjalta kehitykohteekeen työergonomian. Henkilötölle järjetettiin ergonomiaopatuta, taukojumppaopatuta ekä hankittiin taukojumppavälineitä. Tutkimutuloket ooittivat tyytyväiyyden työn ergonomiaan elkeäti noueen vuoden aikana

13 SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU Koko hankintaketjun pitää pelata amoilla äännöillä Suomen Rahapajan pääluottamumie Petri Ijä pitää kaiken kaikkiaan yrityvatuuaioita tärkeänä: On eniijaien arvokata, että yrity kantaa vatuuna omata henkilötötään oiaalien vatuun periaatteiden mukaieti, mutta merkitykellitä on hyvien toimintaperiaatteiden ja eettiyyden ulottaminen myö omien einien ulkopuolella tavaran- ja palveluiden toimittajiin. Ei ole ihan amantekevää keneltä palveluita ja tavaroita hankitaan. On tärkeää, että peliäännöt ovat elvät kaikille. Henkilötön ukupuolijakauma Suomen Rahapaja Oy Henkilötön ukupuolijakauma Saxonia EuroCoin Suomen Rahapajan pääluottamumiehenä toimii työkalunvalmitaja Petri Ijä. Vuoden kyelyn tuloket kertoivat, että henkilötön tyytyväiyy on Vantaalla hyvällä taolla ja en kehityuunta on ollut poitiivinen. Halbrückea aatiin hieman edellivuotta heikommat tuloket, joia näkyivät yrityoton aiheuttamat muutoket ja iäiten vietintävälineiden rajoitteet. Intranetin myötä henkilötölle pytytään vietimään ajankohtaiita aioita entitä monipuoliemmin. Vatuun kantaminen kuuluu kaikille Oaamien kehittämien tavoitteet aavutettiin konernia vuonna hyvin. Myö edellienä vuonna oin puutteellieki jäänyt koulutueuranta aatiin ytematioitua. Suomen Rahapajan oalta oaamien kehittämieä panotettiin erityieti eimievalmennukeen ekä työturvalliuuteen. Eimievalmennukia pureuduttiin eimiehen vatuiiin ja velvolliuukiin pohtimalla ataproenttien vatuun merkitytä ja näyttäytymitä liiketoiminnaa, omaa roolia, työn ujuvuudea ekä työhyvinvoinnin rakentamiea. Yhtiöä ukotaan, että valmennuken kautta on aatu aikaan tulokia, vaikka niiden tämällinen mittaaminen on haatavaa. Eimieten kekinäien tuen ekä yhtenäien linjan editämieki eimiehille perutettiin kekutelufoorumi eimievartti, joa käitellään ajankohtaiia aiheita lyhyeti. Vatuukekutelua ja kehitytyötä uunnitellaan jatkettavan vuonna 2013 koko organiaation voimin. Työturvalliuuteen panotettiin voimakkaati eimerkiki järjetämällä tuotannon työntekijöille työturvalliuukorttikoulutukia. Tuotannon työntekijöitä 75 % uoritti vuoden aikana työturvalliuukortin. Kouluturyhmiä käytyjen kekuteluiden pohjalta aatiin arvokata palautetta henkilötön kokemukita ja näkemykitä työturvalliuuteen liittyen ja tunnitettuja kehitytarpeita päätiin viemään eteenpäin. Tytäryhtiö Saxoniaa päätettiin panotaa englannin kielen taidon vahvitamieen, illä yritykaupan myötä englanti tuli konernin iäien vietinnän kieleki. Englannin kielen taito on olennainen myö konernin kanainväliten aiakkaiden kannalta. Opikelu on toteutettu pienryhmiä iten, että ryhmä muodotuu amantaoiita oppijoita. Palaute opikelumahdolliuudeta on ollut erittäin hyvää ja opikelua jatketaan edelleen. Vuoi 2013 on Suomen Rahapajalle jälleen muutoten vuoi. Vantaan tehda muuttaa uuiin toimitiloihin ja konernin tehotamiohjelma jatkuu. Henkilötön muutotenhallintakykyä pyritään tukemaan edelleen. Konernia myö jatketaan jo alkanutta työtä kekutelevan kulttuurin editämieki. Määrätietoiia akeleita taa-arvon aavuttamieki Suomen Rahapajan taa-arvouunnitelmaan on kirjattu elkeitä toimenpiteitä, joita noudattamalla konerni parantaa työntekijöidenä taa-arvoa. Taa-arvotyö alkaa rekrytoinnita. Naiten ouutta kaikia työntekijäryhmiä pyritään kavattamaan, joten valintatilanteia uoitaan naiia illoin, kun hakijat ovat yhtä päteviä. Proei jatkuu työä kehittymien ja uralla etenemien tukemiea. Konernia ei allita naiia vähekyvää aennetta. Taa-arvoita ja yrjimätöntä ilmapiiriä rakennetaan eimerkiki eimieten vatuukoulutuken ja ohjeiden avulla. Toimintaohjeet on laadittu mm. häirintätilanteiden varalle. Aetettujen tavoitteiden toteutumita eurataan tilatojen ja kyelyiden avulla, jotka tarjoavat tietoa henkilötön kokemukita ukupuolen mukaan. Vuoittaieen työilmapiiritutkimukeen on liätty taa-arvoa kokevia kyymykiä, ja henkilötöpäällikkö, eimiehet ja taa-arvotyöryhmä euraavat tavoitteiden toteutumita oana työtään

14 SOSIAALINEN VASTUU Kekimääräinen työuhteen pituu Suomen Rahapaja Oy SOSIAALINEN VASTUU Konernille on tärkeää, että vatuulliuu näkyy yhtiön arjea ja ihmiten voimavaroja vaalitaan ja hyödynnetään. Kekimääräinen työuhteen pituu Saxonia EuroCoin Urpo Peltokanga iirtää uppilolaatikoita. 24 V UOSI KE R T OMUS VU O S IK ER TO MU S 25

15 YMPÄRISTÖVASTUU Ympäritöä kunnioittava valinta Ympäritövatuulliuu on oa Suomen Rahapajan liiketoimintatrategiaa. Ympäritöaiat ovat tärkeitä yhtiön aiakkaille. Ympäritö pyritään huomioimaan ja tiedotamaan kaikia toimia. Yhtiö kehittää jatkuvati tuotteidena ja toimintojena ympäritöytävälliyyttä. Lämmityenergian kulutu Saxonia EuroCoinia YMPÄRISTÖVASTUU Jäte on yhteinen aia Suomen Rahapaja pääi ekajätteen lajittelutavoitteeeena vuonna erityieti Wate Manager -toiminnan aniota. Jätepäällikkyy-menetelmä kekittiin yhdeä tuotannon eimieten keken tuotantopalaveria. Vuoden 2011 jälkeen yhtiöä nähtiin tärkeänä jakaa vatuuta jätteiden lajitteluta, jotta tavoitteiiin päätään. Tuotantopalaveria pohdittiin aiaa ja päätettiin perutaa jokaielle tuotannon oatolle kiertävä jätepäällikkyy. Wate Manager -toiminnaa jokainen tiimin jäen vataa vuorollaan oatona lajittelun toimivuudeta ja atioiden tyhjentämietä. Oato myö määrittelee ite järkevän tavan lajitella omaa tiimiä yntyvän jätteen. Laatupäällikkö Miia Arkiomaa (va.) ja laadunvalvoja Marjo Pantar. Arkiomaa vataa Suomen Rahapajalla laatu- ja ympäritöaioita. Saxonia EuroCoin onnitui vähentämään lämmityenergian käyttöä. Tavoitteena oli vähentää käyttöä 200 MWh/a verran. Suomen Rahapajalla on ollut ISO ympäritöjärjetelmä vuodeta 2009 ja Saxonia EuroCoinilla vuodeta 2011 alkaen. Yhtiöillä on myö ertifioitu ISO laatujärjetelmä, Suomen Rahapajalla vuodeta 2000 ja Saxonialla vuodeta 1996 alkaen. Järjetelmien tukemana konernia kiinnitetään erityieti uurimpiin ympäritövaikutukiin huomiota. Laatujärjetelmä vahvitaa konernin ympäritövatuulliuuperiaatteiden ja ympäritöjärjetelmän toteutumita. Ympäritövaikutukia tarkkaillaan jatkuvati Kolikon elinkaari on pitkä, illä käyttörahojen kiertoaika on jopa 30 vuotta. Elinkaaren lopua rahojen metalli voidaan käyttää uudelleen metalliteolliuuden raaka-aineena. Yki Suomen Rahapajan tarjoamita palveluita aiakkaille onkin kolikkometallien kierrätypalvelu. Suomen Rahapajan aiakkaat määrittelevät ite, millaieta materiaalita kolikot valmitetaan. Yhtiön valmitamat metallituotteet ja -rahat eivät normaalikäytöä aiheuta ympäritöhaittoja. Suomen Rahapajan Vantaan tehtaalta aiheutui vuonna vain vähän päätöjä ilmaan ja veitöön. Tehda ei myökään aiheuta uoranaiia päätöjä maaperään. Yhtiön toiminnata ja tuotannota yntynyttä jätettä lajitellaan ja e toimitetaan jatkojalotukeen tai kaatopaikalle. Saxonian uurimmat ympäritövaikutuket tulevat päätöitä ilmaan. Päätöjä eurataan äännöllieti ja ne pyritään hallitemaan ilmanuodattimien avulla. Tehtaiden tuotannoa melu aattaa ylittää 85 db rajan. Suomen Rahapajalle on laadittu meluntorjuntaohjelma. Melua pyritään pienentämään erilaiilla tekniillä ratkaiuilla, kuten laitteiden koteloinnilla, ja yhtiön työntekijöille tehdään äännölliiä kuulontarkatukia. Konernin tehtaat ijaitevat teolliuualueilla, minkä vuoki tuotannon toiminnata ei aiheudu meluhaittoja lähialueille. Kierrätettävä ja kevyt, mutta ketävä Merkittävimmät päätöt yhtiön toiminnata yntyvät välillieti kuljetukia. Suomen Rahapaja käyttää opimuten mukaiia kuljetu- ja pakkautapoja. Kuljetukien aiheuttamien päätöjen kannalta on tärkeää pakata ja lähettää vain täyiä kontteja. Hankinnoia huomioidaan otettavan tuotteen ympäritöytävälliyy ja laitteiden energiankulutu. Tuotteet pyritään hankkimaan uurina kertaerinä, jolloin kuljetuten aiheuttamia päätöjä voidaan pienentää. Kemikaalivalinnoia pyritään käyttämään vähiten ympäritöä kuormittavia kemikaaleja ja korvaamaan vaaralliet kemikaalit vähemmän haitalliilla aina kun e on mahdollita. Suomen Rahapaja editää käyttämienä toimituketjujen vatuulliuutta ja pyrkii iihen, että tavarantoimittajat itoutuvat oiaalien vatuun ja ympäritövatuulliuuden periaatteiiin (Mint of Finland Code of Conduct). Ympäritöytävälliimmät tuotteiden pakkauket ovat kierrätettäviä ja kevyitä, mutta ketäviä. Kuljetukita aiheutuvat päätöt ovat illoin pienemmät. Tällaiia ovat eimerkiki pahvipakkauket, joita voidaan kuljetuken jälkeen kierrättää materiaalina tai käyttää energiana. Käyttörahojen pakkaukia voidaan käyttää myö erityieti vientiin uunniteltua eurojen pakkautapaa, joa ympäritönäkökohdat on jo huomioitu pakkauken uunnittelua. Kuljettamalla tuotteet perille meriteite tai rautateite kuljetukien ympäritövaikutuket jäävät maantiekuljetuta pienemmäki

16 YMPÄRISTÖVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Suomen Rahapajan ympäritötavoitteet ja mittarit 2011 ja Tavoitteet 2011 ja 2011 Sekajäte < 10 % 27 % 9 % Hyötykäyttöproentti > 60 % 68 % 88 % Materiaalikierräty ekametalli > 15 % 14 % 15 % Suomen Rahapajan kierräty- ja hyötykäyttöouudet 2011 Pohjolan luonto -kolikot on pakattu kierrätymateriaalita valmitettuun puiin, jonka on valmitanut uomalainen deignyrity Globe Hope. Pakkauket ja logitiikka Tällä hetkellä Suomen Rahapaja pakkaa tuotteena aiakavaatimuten mukaieti. Mikäli yhtiöllä on mahdolliuu vaikuttaa aiakkaan pakkautapaan, pyritään pakkauket uunnittelemaan ketävän kehityken periaatteiden mukaieti. Ympäritöä äätetään käyttämällä kuljetukia uuden pakkaumateriaalin ijata käytettyä pakkaumateriaalia, kuten aihioiden aapumipakkaukia. Tavoitteemme on pakkauten tandardiointi vuoteen 2014 menneä, jonka myötä pakkaukita aataiiin ympäritöytävälliiä, ketäviä ja mahdolliuukien mukaan uudelleen käytettäviä. Logitiikan tavoitteet liittyvät tilau- ja toimituketjujen elkeyttämieen ja virtaviivaitamieen. Koko ketjun tulee olla avoin ja ympäritövaikutukiltaan mahdolliimman vähäinen. Tavoitteemme on, että vuoteen 2014 menneä kaiken käyttämämme metallin alkuperä on tiedoa ja julkita informaatiota aiakkaillemme. Läpinäkyvyy auttaa aiakkaitamme päätökenteoa ja takaa idoryhmillemme vatuullien kumppanuuuhteen. Tavoitteiiin päätiin hyvin Suomen Rahapajalle ja Saxonialle on määritelty erilaiet ympäritötavoitteet. Tulevaiuudea tehtaiden laatu- ja ympäritöjärjetelmien tavoitteita yhtenäitetään oveltuvin oin. Vuonna Suomen Rahapaja aavutti ympäritötavoitteena. Suomen Rahapajan ympäritötavoitteet ovat jätteiden lajittelun tehotaminen, pakkaumateriaalien vähentäminen ja metallijätteen kierräty. Tavoitteiiin pääemitä mitataan hyötykäyttöproentin ja ekajätteen ja ekametallimäärien peruteella. Ympäritötietoiuuden liäämieki ja lajittelun tehotamieki Suomen Rahapaja järjeti vuoden aikana lajittelukoulututa koko henkilötölle. Lajitteluvatuu jaettiin onnituneeti koko henkilötön keken Wate Manager -innovaation avulla. Yhtiön johto euraa eri jätemäärien kehitytä kuukauittain. Myö Saxonia pääi ympäritötavoitteiiina hyvin. Yki Saxonian tärkeimmitä tavoitteita oli liätä henkilötön ympäritötietoiuutta, joten koulutukia järjetettiin vuoden aikana ueita. Tuotannon melun vähentäminen oli myö tärkeä tavoite ja tehtaan uojainvarutu uuditettiin. Melutaoa pyritään alentamaan edeleen ja itä eurataan jatkuvati. Vedenkäyttöä vähennettiin Saxoniaa tavoitteen mukaieti viidellä proentilla. Myö lämmityenergian käyttöä onnituttiin vähentämään. Tavoitteena oli vähentää käyttöä 200 MWh/a verran. Hehkutuproeia optimoitiin ja onnituttiin vähentämään materiaalien käyttöä proein aikana ja liäämään tuottavuutta. Saxoniaa kehitettiin vuoden aikana onnituneeti ympäritönuojelun eurantajärjetelmiä. Myö ympäritölle haitalliten kemikaalien varatonhallintaa parannettiin aloittamalla kemikaalivaraton rakentaminen. Suomen Rahapaja -konernia ei tapahtunut ympäritövahinkoja vuonna. Myö jäteveien metallipitoiuudet olivat opimukia määriteltyjen pitoiuurajojen iällä. Kohti täydellitä kierrätettävyyttä Vuonna 2013 Suomen Rahapajan ympäritövatuun tavoitteiden toteutumieen vaikuttaa Vantaan tehtaan muutto uuiin toimitiloihin. Uuien toimitilojen myötä Suomen Rahapajan toiminnata tulee entitä ympäritöytävälliempää. Yhtiön kemikaalimäärät vähenevät merkittäväti ja veitöön ei enää aiheudu minkäänlaiia päätöjä. Muuton yhteydeä yntyy kuitenkin uein paljon jätettä, joten yhtiö tulee kiinnittämään tarkati huomiota jätteiden lajitteluun. Konernin Halbrücken tehda aloittaa energianhallintaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää yhtiön energiainteniteettiä 1,3 proenttia vuoittain. Ydinvoimata luopuva Saka edellyttää energiankulutuken vähentämitä jokaielta toimijalta. Suomen Rahapaja aa tämän myötä myö merkittäviä verohyötyjä Sakan lain mukaiea energiaverotukea. Suomen Rahapaja -konerni pyrkii lähetymään täydellitä kierrätettävyyttä läpi tuotteen elinkaaren. Yhtiöä kehitetään pakkaukia, jotta ne oliivat mahdolliimman kierrätettäviä. Läpinäkyvyyden liäämieki yhtiö elvittää käyttämienä metallien alkuperän. Konernin tavoitteena on tulevaiuudea myö vähentää ekajätteen määrää ekä kuljetuten ympäritövaikutukia

17 HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN Konernin johtaminen Suomen Rahapajan johtamiea pyritään ykinkertaiiin, pelkitettyihin ja elkeiiin ratkaiuihin. Suomen Rahapajalla on tytäryhtiöitä ekä Suomea että ulkomailla. Oa tytäryhtiöitä toimii Suomen Rahapajan liiketoimintojen uoraa ohjaukea, oa itenäiemmin. Lain edellyttämiä Suomen Rahapajan johtavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapajan yhtiökokou, hallitu, toimitujohtaja ekä tytäryhtiöiden hallituket ja toimitujohtajat. Suomen Rahapajan hallitu nimittää tytäryhtiöiden ekä muiden konerniyhtiöiden hallituten jäenet ottaen huomioon, että lain edellyttämien johtoelinten työkentely voi tapahtua operatiivien liiketoiminnan johtamita tukien. Suomen Rahapaja Oy:n hallitu on vatuua Suomen Rahapajan johtamieta ja valvonnata oakeyhtiölain, yhtiöjärjetyken, työjärjetykenä ekä omitajaohjeiden mukaieti. Hallitu päättää konernia noudatettavita kekeiitä toimintapolitiikoita ja aioita, jotka ovat konernin laajuuteen nähden uuria ja tärkeitä tai poikkeavat normaalita konernin liiketoiminnata tai jotka hallitu erikeen määrittelee käiteltäväkeen ja päätettäväkeen. Johtoryhmän perutarkoitu on toimitujohtajan tukena ohjata ja kehittää Suomen Rahapaja -konernin liiketoimintaa iten, että johtoryhmän eittämät ja hallituken hyväkymät tavoitteet aavutetaan. Tämä toteutuu KPI-raportoinnilla ja eurannalla ekä johdon katelmukia. Palkiteminen Hallituken jäenten palkkiot Hallituken puheenjohtajan palkkio on euroa, varapuheenjohtajan euroa ja hallituken muiden jäenten palkkiot euroa kuukaudea. Kokoupalkkiona maketaan 600 euroa kutakin hallituken kokouketa. Toimitujohtaja Toimitujohtajalle on ovittu kuukauittain makettava kuukauipalkka, joka vuoden lopua luontoietuineen oli euroa, liäki tulotavoitteiiin idottu palkkio, joka on makimiaan 29,4 % vuoipalkata. Palkkion määräytymiperuteet on idottu Suomen Rahapaja-konernin liikevoittoon ekä erikeen määriteltyihin tavoitteiiin. Toimitujohtajan palkkion vuoitavoitteet määrittelee hallitu. Muun johdon palkiteminen Suomen Rahapajan palvelukea oleville tytäryhtiöiden hallituten jäenille ei pääääntöieti maketa erillitä korvauta jäenyydetä. Ulkopuoliille jäenille makettavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n hallitu. Suomen Rahapajan palvelukea oleville oakkuu- tai tytäryhtiöiden hallituten jäenille voidaan makaa palkkio illoin, kun e on peruteltua yhdenvertaiuuden aavuttamieki muiden jäenten kana. Palkkioiden periaatteet ovitaan Suomen Rahapaja Oy:n hallitukea ja hallitu antaa uoituken palkkioperuteita kyeien yhtiön yhtiökokouken käiteltäväki. Konernin johtoryhmän jäenille on ovittu kuukauipalkan liäki kannutepalkkio, joka on makimiaan kolmen kuukauden palkkaa vataava umma. Konernin johtoryhmän oalta ehdotuken tavoiteaetannata tekee konernin toimitujohtaja ja en hyväkyy Suomen Rahapaja Oy:n hallitu. Vuonna johdolle ei makettu tulopalkkiota. Henkilötölle tulopalkkiota makettiin euroa. Liäki integraation avainhenkilöille makettiin kannutimena yhteenä euroa. Rikienhallinta ja valvonta Siäinen tarkatu Suomen Rahapaja Oy:llä iäietä tarkatuketa vataa hallitu. Tilintarkatuuunnitelmat käydään läpi ja hyväkytään hallitukea. Hallitu yhteityöä tilintarkatajien kana arvioi ja varmitaa konernin iäien valvontajärjetelmän aianmukaiuutta ja toimivuutta, toimintojen tarkoitukenmukaiuutta ja tehokkuutta, taloudellien tiedon ja raportoinnin luotettavuutta ekä ääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamita ekä luo liäarvoa organiaatiolle myö konultoimalla näiä aioia. Rikienhallinta Rikienhallintatyön tavoitteena on tunnitaa, mitata ja hallita ellaiet rikit, jotka toteutueaan voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja aetettujen tavoitteiden aavuttamita taikka toiaalta voivat avata mahdolliuukia. Suomen Rahapajan rikienhallinta on oa normaalia liiketoimintaa ja iitä vataavat kaikki johtajat ja heidän organiaatioihina kuuluvat henkilöt kukin omalta oaltaan. Konernin rikienhallintaproein kehittämietä ja toimeenpanota ekä rikienhallintatyön koordinoinnita vataa taloujohtaja. Rikienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonaivaltaieen rikienkartoitukeen ja -hallintaan tähtäävä. Erityieti rikit otetaan tarkateltaviki trategiauunnittelun, vuoiuunnittelun ja invetointien ekä projektien uunnittelun yhteydeä. Rikit kartoitetaan aina ennen tarjoukilpailuihin oallitumita ja ne piteytetään. Johtajat ovat velvolliia arvioimaan ja raportoimaan rikit. Valvonta Siäien valvonnan tavoitteena on varmitaa, että konernin yhtiöiden toiminta on tehokata ja tulokellita, informaatio luotettavaa ja että äännökiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Vatuu iäietä valvonnata on yhtiön hallitukella. Toimintaa ohjataan ja eurataan kuukauittain yhtiöittäin. Ohjau- ja eurantaproei iältää olennaiina oinaan kuluvan tilikauden ekä vuoitaon ennuteiden tarkatelun. Valvonnan toimia johtaa konernitaolla taloujohtaja. Valvonnan toteutuketa huolehtivat emo- ja tytäryhtiöiden controllerit, jotka yhdeä muun johdon kana huolehtivat, että liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikea-aikaieti järjetelmiin ja raportoidaan tarkoitukenmukaieti ja tehokkaati noudattaen erikeen annettua konernin ohjeituta iäien valvonnan ja raportoinnin iällötä. Superviory Board Suomen Rahapajan Halbrücken tehtaan toimintoja valvoo Superviory Board. Sen puheenjohtaja on toimitujohtaja Paul Gutafon ja jäenet taloujohtaja Juha Hörkkö, vietintäjohtaja Henna Karjalainen ja myyntijohtaja Matti Rata. Tilintarkatu Konernin tilintarkatu on järjetetty niin, että yhtiökokouken valitema emoyhtiön vatuullinen KHTtilintarkatuyhteiö uorittaa tarkatukena Suomen Rahapaja -konernia ja vataa tilintarkatuketa koko konernia. Valittu tilitarkatajayhteiö on Deloitte & Touche Oy, päävatuulliena tilintarkatajana Ari Hakkola. Tilintarkatajan valitee yhtiökokou vuodeki kerrallaan. Yhtiökokou Suomen Rahapaja -konernia ylin päätövalta on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokoukella. Yhtiökokou kututaan koolle yhtiöjärjetyken mukaan kirjatulla kirjeellä oakkeenomitajalle oakeluetteloon ilmoitetulla ooitteella viimeitään kahdekan päivää ennen kokouta. Varinainen yhtiökokou on pidettävä vuoittain hallituken määräämänä päivänä keäkuun loppuun menneä joko yhtiön kotipaikaa tai Helingiä. Yhtiökokou valitee Suomen Rahapaja Oy:n hallituken ekä en puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

18 HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN Konernin hallitu Hallituken puheenjohtaja Pentti Kivinen , OTL Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Liikeivityrahaton hallituken varapuheenjohtaja, Laten Päivän Säätiön hallituken puheenjohtaja, Kanalliäätiön hallituken puheenjohtaja, Suomen Kanallioopperan hallituken jäen, Ykityiyrittäjäin Säätiön hallituken puheenjohtajuu, Suomen Meuäätiön aiamie Kekeinen työkokemu: Suomen Meut Ouukunta, toimitujohtaja , Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, lakimie , johtaja , Rautakonttori Oy, toimitujohtaja , Tukkukauppojen Oy, pääjohtaja Suomen Rahapajan hallituken puheenjohtaja 2009, hallituken jäen 2008 Hallituken varapuheenjohtaja Harry Linnarinne , tekniikan tohtori, KTM Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Darekon Oyn hallituken jäen Kekeinen työkokemu: Siäuomi Oy, toimitujohtaja, Outotec Oyj, liiketoiminnan kehityjohtaja , Finpro Aaian johtaja (Japani) , Nokia Oyj, erilaiia johdon tehtäviä (Suomi, Puola) Suomen Rahapajan hallituken varapuheenjohtaja 2009 Hallituken jäenet Riitta Mynttinen. 1960, ininööri, MBA Mineral Technologie Europe NV ja SMI, Europe, johtaja Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Tikkurila Oy:n hallituken jäen 2011 Kekeinen työkokemu: Powder Coating, Rohm and Haa, myyntija markkinointijohtaja , Powder Coating, Rohm and Haa, integrointipäällikkö , Graphic Art Rohm and Haa, kanainvälien markkinoinnin päällikkö , Paper and Printing Technologie, Rohm and Haa, kaupallinen päällikkö , Paper Chemical, Rohm and Haa, myyntipäällikkö, , Ferro Corporation, Europe Corporate markkinointipäällikkö Suomen Rahapajan hallituken jäen Jukka Ohtola , KTM, CEFA Valtioneuvoton kanlia, neuvotteleva virkamie Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Boreal Kavinjalotu Oy:n hallituken jäen Kekeinen työkokemu: Valtioneuvoton kanlia, omitajaohjauoato, neuvotteleva virkamie 2007, Kauppa- ja teolliuuminiteriö, omitajapolitiikan ykikkö, ylitarkataja , eri rahoitualan tehtäviä Suomen Rahapajan hallituken jäen 2008 Ani Pihkala , VT Hanel Oy, toimitujohtaja Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Kekeinen työkokemu: Hanel Oy, lakiaiainjohtaja , Suomen Kuntaliitto, lakimie , Aianajotoimito Koivuhovi, lakimie Suomen Rahapajan hallituken jäen 2008 Hanna Sievinen. 1972, KTM, MA in International Buine Nokia, Chief Retructuring Officer Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Kekeinen työkokemu: Nokia, Vice Preident, North Europe, Nokia, Toimitujohtaja Nokia GmbH ; Nokia, Strategia- ja liiketoiminnankehityjohtaja ; Nokia, Strategia, proeija laatujohtaja Intia ; Nokia, Johtaja, Yhtymätrategia ; Nokia, Markkinoinnin- ja tarjoomanuunnittelupäällikkö 2004; Nokia, Päällikkö, Yritykaupat ; Skandinavika Enkilda Banken, Luottoanalyytikko ; Enkilda Securitie Analyytikko Invetment Banking & Corporate Finance Suomen Rahapajan hallituken jäen Konernin johtoryhmä Paul Gutafon toimitujohtaja Jarmo Hakkarainen tuotantojohtaja Juha Hörkkö taloujohtaja Henna Karjalainen vietintäjohtaja Matti Rata myyntijohtaja Anna Maija Weman , tekniikan lieniaatti Ahltrom Oyj, ketävän kehityken johtaja Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: hallituken ketävän kehityken työryhmän jäen, EDANA (European Dipoable and Nonwoven Aociation) vuodeta 2009; hallituken jäen, Paper- Impact (European Speciality Paper Manufacturer Aociation) vuodeta 2010; PaperImpact-yhdityken yhteikuntauhteiden (ympäritö) ja lainäädäntökomitean puheenjohtaja vuodeta 2009; Paperi-ininöörit ry:n jäen vuodeta Kekeinen työkokemu: Ahltrom Sale Helinki Oy (entinen Ahltrom Nordic Oy), toimitujohtaja ja Ahltrom Sale LLC, hallituken puheenjohtaja ; Ahltrom Atlanta Inc, Ahltrom Paper Group Boton Inc, toimitujohtaja ; International Paper Company, johtaja, tuotekehity ; Jaakko Pöyry Conulting Inc, vanhempi konultti ; Kymmene Oy, Voikkaan paperitehda, tuotekehitypäällikkö ; KCL, Oy Kekulaboratorio, vanhempi tutkija Suomen Rahapajan hallituken jäen 2011 Hallituken kokouket vuonna Hallitu kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. Hallituken jäenten kokoukiin oallitumiproentti oli 98 %. Henna Karjalainen, Matti Rata, Juha Hörkkö, Paul Gutafon ja Jarmo Hakkarainen 32 33

19 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Suomen Rahapaja Oy Hallituken toimintakertomu Tunnulukuja vv Suomen Rahapaja -konerni Liikevaihto (1 000 ) Liikevoitto- % -4,5 % 1,9 % -0,3 % -4,4% -1,9 % Sij. pääoman tuotto -5,5 % 3,2 % -0,3 % -5,4 % -2,3 % Omavaraiuuate 49,5 % 53,3 % 86,1 % 71,6 % 73,0 % Kekim. henkilötö Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto (1 000 ) Liikevoitto- % -10,8 % 4,6 % 2,9 % -0,5 % -23,4 % Sij. pääoman tuotto -7,1 % 3,3 % 2,3 % -0,3 % -10,4 % Omavaraiuuate 60,1 % 66,8 % 90,6 % 90,6 % 94,6% Kekim. henkilötö Alan kehity ja liiketoiminnan rikit Markkinatilanne ekä kotimaaa että vienniä on äilynyt erittäin vaikeana. Finanikriii yhdeä muiden makuvälineiden markkinaouuden kavun kana on pienentänyt käyttörahatuotteiden, aihioiden ja kolikoiden, kyyntää kehittyneiä taloukia ja tiivitänyt kilpailua vientimarkkinoilla, lähinnä kehittyviä kanantaloukia. Hintojen ja kyynnän laku on jatkunut. Korkealla pyytelleet jalometallien hinnat ovat elväti vaikuttaneet juhlarahojen kyyntään negatiivieti tuotteiden ykikköhintojen nouun jatkuea ja iirtäneet kyyntää ijoitutuotteiiin (ijoitukulta- ja hopeakolikot). Näiden tarjonta kuluttajille on myö liääntynyt. Vata ijoitumarkkinoiden rauhoittuminen ja jalometalllien hinnan laku iirtänee kyynnän takaiin varinaiiin juhlarahoihin. liikevaihto noui edellieen vuoteen verrattuna. Liikevaihto oli kertomuvuonna 118,9 miljoonaa euroa (2011: 137,1 miljoonaa euroa). Liiketulo oli 5,4 miljoonaa euroa negatiivinen eli 4,5 % liikevaihdota (2,6 M eli 1,9 % liikevaihdota). Konernin tilikauden tulokeki muodotui 7,2 miljoona euroa eli - 6,0 % liikevaihdota (2,0 M eli 1,4 % liikevaihdota). Emoyhtiön Suomen Rahapaja Oy:n liikevaihto noui 52,0 M :oon (2011: 47,6 M ). Yhtiön liiketulo oli 5,6M (2011: 2,2 M ). Emoyhtiön tilikauden tulo oli 1,9 M (2011: 2,2 M ). Invetoinnit Konernin nettoinvetoinnit käyttöomaiuuteen olivat 4,4 miljoonaa euroa. Organiaatio Yhtiön toimitujohtajana toimi Paul Gutafon. Yhtiön hallituken kokoonpano oli pidettyyn yhtiökokoukeen aakka: Pentti Kivinen (puheenjohtaja), Harry Linnarinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, Ani Pihkala ja Anna Maija Weman. Yhtiökokouken jälkeen hallituken kokoonpano on: Pentti Kivinen (puheenjohtaja), Harry Linnarinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, Ani Pihkala, Hanna Sievinen ja Anna Maija Weman. Yhtiön tilintarkatajana on toiminut Deloitte & Touche Oy, päävatuulliena tarkatajana KHT Ari Hakkola. Yhtiön oakkeet Yhtiöllä on kappaletta oakkeita, joita jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokoukea. tilanne ei ylikapaiteetita ja heikota kyynnätä johtuen helpotu vielä 2013, vaikka markkinoilla on nähtäviä myö poitiiviia ignaaleja. Kuparin ja nikkelin hintojen odotetaan nouevan vata kun teolliuuden tuotanto alkaa kiihtyä taantuman jälkeen. Nikkelin ja kuparin hinnannouu on tyypillieti liännyt kolikoiden kyyntää aiakkaiden vaihtaea kolikoidena raaka-aineen edulliempaan materiaaliin. Hallituken eity voittovarojen käytötä Suomen Rahapaja Oy:n hallitu ehdottaa, että emoyhtiö ei jaa oinkoa ja tappio ,68 euroa iirretään kertyneet voittovarat -tilillle. Tulo Vuoi oli vaikea vuoi Suomen Rahapajalle. Vaikeukien tautalla ovat heikko maailmanmarkkinatilanne, metallirahatoimialan ylikapaiteetti ekä euroon iirtymipäätöten hidatuminen. Liäki yhtiön tulota raitti Argentiinan projektiin liittyvät merkittävät kertaluonteiet tappiot. Konernin liikevaihto laki runaat 13 % edellietä vuodeta. Liikevaihto laki ekä aihio- että keräilytuoteliiketoiminnoia. Sen ijaan käyttörahaliiketoiminnan Muutoket konernin rakenteea Vuoden aikana ei konernirakenteea ole tapahtunut muutokia. Henkilötö Konernin palvelukea oli vuoden aikana kekimäärin 235 henkilöä (231 henkilöä), joita 76 (65) työkenteli Suomea. Vuoden lopua konernin palvelukea oli 244 henkilöä. Henkilötölle maketut palkat ja palkkiot olivat kertomuvuonna 11,4 miljoonaa euroa (11,0 MEUR). Vuoden 2013 näkymät Yhtiön käyttörahaliiketoimintojen uudelleenjärjetely jatkuu koko vuoden ja aataneen loppuun aihioliiketoiminnan oalta vata vuonna Juhlarahojen liiketoimintaa on karittu ja vuonna 2013 tullaan kekittymään pääaiaa kotimaiiin juhlarahoihin ja niiden jakelun tehotamieen. Vuoden 2013 keällä yhtiö muuttaa uuiin toimitiloihin. Näillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutu yhtiön kilpailukykyyn. Tämän hetken arvion mukaan käyttörahojen markkina

20 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Tulolakelma Tae Tuhatta euroa Suomen Rahapaja -konerni Liikevaihto Valmiiden ja kekeneräiten tuotteiden varatojen liäy(+) / vähenny(-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilötökulut Poitot ja arvonalentumiet Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitutuotot- ja kulut Voitto ennen atunnaieriä, tilinpäätöiirtoja ja veroja Satunnaiet erät Voitto ennen tilinpäätöiirtoja ja veroja Tilikauden verot Vähemmitöouu 0 0 Tilikauden voitto Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto Valmiiden ja kekeneräiten tuotteiden varatojen liäy(+) / vähenny(-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilötökulut Poitot ja arvonalentumiet Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitutuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätöiirtoja ja veroja Tilinpäätöiirrot Tuloverot 0 0 Tilikauden voitto Suomen Rahapaja -konerni Tuhatta euroa Vataavaa Pyyvät vataavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliet hyödykkeet Sijoituket 4 4 Pyyvät vataavat yhteenä Vaihtuvat vataavat Vaihto-omaiuu Pitkäaikaiet aamiet Lyhytaikaiet aamiet Rahat ja pankkiaamiet Vaihtuvat vataavat yhteenä Vataavaa yhteenä Vatattavaa Oma pääoma Oakepääoma Ylikurirahato Vararahato Edelliten tilikauien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteenä Vähemmitöouu Konernireervi Viera pääoma Pitkäaikainen viera pääoma Lyhytaikainen viera pääoma Viera pääoma yhteenä Vatattavaa yhteenä

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma ketävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) 2006 2010 KETJU lyhyeti Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäritöön

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1-2 4-7 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tulos-, rahoitus- ja tasetarkastelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8 Luottamuhenkilöorganiaatio

Lisätiedot

Suomen Akatemian tutkimusohjelma VALTA 2007 2010. Valta Suomessa

Suomen Akatemian tutkimusohjelma VALTA 2007 2010. Valta Suomessa Suomen Akatemian tutkimuohjelma VALTA 2007 2010 Valta Suomea Valta Suomea 2007 2010 VALTA lyhyeti Suomalaien yhteikunnan valtajärjetelmä on ollut muutopaineiden kohteena viime vuoikymmeninä. Suomi on liittynyt

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio...

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio... Jalajärven kunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä Soiaalihuollon kertomumerkintä Kommentoitava materiaali Terveyden ja hyvinvoinnin laito (THL) L 30 (Mannerheimintie 166) 0071 Helinki Telephone: 09 54 6000 www.thl.fi Siällyluettelo Soiaalihuollon kertomumerkintä...

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 28733/2015 Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu 1. Hankintaykikön perutiedot Hankintaykikkö: Heli Mäkinen Suomi puh. +358 206154012 Tarjouket lähetettävä: Tarjou tai

Lisätiedot

Luku 16 Markkinatasapaino

Luku 16 Markkinatasapaino 68 Luku 16 Markkinataaaino 16.1 Markkinataaainon määrity Tarkatelemme kilailulliia markkinoita kaikki talouenitäjät hinnanottajia kaikki määrittävät arhaat ratkaiuna uhteea makimihintoihin talouenitäjien

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

Pilottihankkeen esittely Helsingin yliopiston hallintorakennus. Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto

Pilottihankkeen esittely Helsingin yliopiston hallintorakennus. Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto Pilottihankkeen eittely Helingin yliopiton hallintorakennu Henri Jyrkkäranta, Helingin yliopito Yliopitonkatu 4 perukorjau allianimallilla 14..017 Henri Jyrkkäranta Helingin yliopito, Tila- ja kiinteitökeku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-4 Kunnan perustehtävä ja visio 5-6 Strategiat. 7-11

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-4 Kunnan perustehtävä ja visio 5-6 Strategiat. 7-11 Talouarvio 2009 Talouuunnitelma 2009-2011 2011 Kunnanvaltuuto 17.12.2008 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-4 Kunnan perutehtävä ja viio 5-6 Strategiat. 7-11 Talouarvio ja

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

CUFO Increasing Customer Focus in Industrial Companies Asiakaslähtöisyyden kasvattaminen teknologiateollisuusyrityksissä

CUFO Increasing Customer Focus in Industrial Companies Asiakaslähtöisyyden kasvattaminen teknologiateollisuusyrityksissä LUOTTAMUKSELLINEN CUFO Increaing Cutomer Focu in Indutrial Companie Aiakalähtöiyyden kavattaminen teknologiateolliuuyritykiä Alutava tutkimuuunnitelma 10.2.2012 Olavi Uuitalo TTY Miki tämä tutkimu tulii

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA 0..0 () SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA Soiaalipäivytyke kehittämiellä o maakaamme eide voie jatkmo. Alkyäyke ille atoi vode valtioevoto periaatepäätö, joa aetettii tavoitteeki

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

Suomen Akatemian tutkimusohjelma SALVE 2009 2012. Kansanterveyden haasteet

Suomen Akatemian tutkimusohjelma SALVE 2009 2012. Kansanterveyden haasteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma SALVE 2009 2012 Kananterveyden haateet Kananterveyden haateet (SALVE) 2009 2012 SALVE lyhyeti Kananterveyden haateet tutkimuohjelma pyrkii tutkimukelliin keinoin löytämään

Lisätiedot

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n.at 37 MAMA2010 Maiemahuvilat Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Maiemahuvilat tuovat luonnon lähellei

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä 1 Y6 Lakuharjoituket 3 alautu ma 3.. klo 16 menneä Harjoitu 1. Lue enin Vihmo, Jouni (006) Alkoholijuomien hintajoutot uomea vuoina 199 00, Yhteikuntaolitiikka 71, 006/1 ivut 9 ja vataa itten kyymykiin.

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi Maino 26.4.2014 vko 17 ilmoituliite Heikki Kelloalo Pyydä tarjou! Rakennupeltityöt Veikourut Alatulot Tikkaat Lumieteet Piipunpellityket aennettuna 0500-557 178 Teerikuja 1, Kannu Metalliromun oto Kaapeli-

Lisätiedot

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA TVISTELMÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. KAAVAN TARKOITUS...3 1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ...3

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Suomen Akatemian tutkimusohjelma SusEn 2008 2011. Kestävä energia

Suomen Akatemian tutkimusohjelma SusEn 2008 2011. Kestävä energia Suomen Akatemian tutkimuohjelma SuEn 2008 2011 Ketävä energia Ketävä energia (SuEn) 2008 2011 SuEn lyhyeti Energiatutkimuken haateita ovat erityieti energiantuotannon ympäritövaikututen ja taloudelliten

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän tarkistaminen

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän tarkistaminen Pelatutoimintaan oallituvan vapaaehtoi- ja opimuhenkilötön koulutujärjetelmän tarkitaminen Palokuntakoulutuuudituken eminaari 7.5.2013 Vantaa Koulutupäällikkö Markku Savolainen Pelatulaki 379/2011 8 luku

Lisätiedot

Yliopistonkatu 4 peruskorjaus allianssimallilla Helsingin yliopisto, Tila- ja kiinteistökeskus

Yliopistonkatu 4 peruskorjaus allianssimallilla Helsingin yliopisto, Tila- ja kiinteistökeskus Yliopitonkatu 4 perukorjau allianimallilla 4.8.017 Henri Jyrkkäranta Helingin yliopito, Tila- ja kiinteitökeku Hankkeen perutiedot: Helingin yliopiton rahatot n.1 600brm ja n.44 500m 3 11, joita 6 maan

Lisätiedot

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. Kontion Nallehuvilat Nalle 2010 Suomalaieen maiemaan opivat uoiihuvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä. Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. Kontion Nalle-huviloiden menety jatkuu. Monien

Lisätiedot

Suomalaisen tutkimuksen kärjessä

Suomalaisen tutkimuksen kärjessä Kanallinen tutkimuken huippuykikköohjelma on kekeinen rahoitu muoto, jolla Suomen Akatemia editää luovien tutkimuympäritöjen yntymitä ja kehittymitä. Vuoille 2008 2013 ajoittuvaan neljänteen huippuykikköohjelmaan

Lisätiedot

Ajoketjusta seisontahaukkuun miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa?

Ajoketjusta seisontahaukkuun miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa? Suomen Riita : 79 (14) Ajoketjuta eiontahaukkuun miten pyäyttävien koirien käytötä tuli hirvenmetätyken valtavirtaa? Milla Niemi, Jani Pellikka ja Juha Hiedanpää Photo: Milla Niemi Vielä muutama vuoikymmen

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle.

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle. nergia. Työ ja teho OHDI JA TSI -. Opettaja ja opikelija tekevät hyvin paljon aanlaita ekaanita työtä, kuten liikkuinen, kirjojen ja eineiden notainen, liikkeellelähtö ja pyähtyinen. Uuien aioiden oppiinen

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään - ja netekaaukäyttöiet vatapainotrukit Suunniteltu toimivaki... rakennettu ketämään 4 ja 5 tonnin polttomoottoritrukkien tehokkuu ja legendaarinen luotettavuu vaikeimmiakin olouhteia on jo vuoia ollut

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hiritalo teki paluun kaupunkiin Eittelimme Uui Aika -eitteeä näkemykemme modernita hiriarkkitehtuurita niin omakotitaloia, kakkokodeia kuin huviloiakin. Vataanotto oli innotunutta,

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää.

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää. Aunto Oy uopion Särkiranta Hyvä aua ja elää. 2 Aukeaman kuvat ovat markkinointikuvia. uvia olevat materiaalit, värit tai muut ratkaiut jotka eivät kuulu peruunnitelmiin, hinnoitellaan erikeen. ALLAVEDEN

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi.

MAMA2012 KONTION MAISEMA- HUVILAT. Kontion Maisemahuvilat tuovat suomalaisen luonnon ja suosikkimaisemat lähellesi. MAMA2012 N MAISEMA- HUVILAT Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. N MAISEMAHUVILAT TUOVAT LUONNON LÄHELLESI SISÄLTÖ AALTO S. 6 SAARISTO S. 7 SAIMAA S. 8 KAJO-MALLISTO

Lisätiedot

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset SMG-4200 Sähkömagneettiten järjetelmien lämmöniirto Harjoituken 1 ratkaiuehdotuket Vata 1800-luvun puoliväliä ymmärrettiin että lämpöenergia on atomien ja molekyylien atunnaieen liikkeeeen värähtelyyn

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema RUOSO RUOSO HIL VRSTO V2 LJUS Liikenne, maiema 12/2012 Heimo ekiaari RUOSO V2: LJUS Liikenne, maiema SISÄLLYSLUTTLO 1. IVISTLMÄ 2. SUUITTLU ULU 3. YYL Ruokakeko ykytilanteen katuverkko 4. TULVISUUS Ruokakeko

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä

KOTI 350,- OVIA & IKKUNOITA halvalla ja heti mukaan! Paljon uusia eriä! Rakentaminen alkaa maaperätutkimuksella. Aurinko auttaa talon lämmityksessä KOTI Rakentaminen alkaa maaperätutkimukella Sivu 2 Aurinko auttaa talon lämmitykeä Sivu 4 Koteat tilat vaativat ammattilaien apua Sivu 6 7 Markiii pitää helteen ulkona Sivu 8 Hämeenlinnaa 28.-29.4.2012

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot PT-36 Plamarc-leikkauarvot Leikkauarvojen opa (FI) 0558007661 Verion 8.1 releaed on 28Oct11 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot

Koti 1-KERROKSISET HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA. 1-kerroksiset talot Koti 1-KERROKSISET 1-kerroki talot HYVINVOINNIN ARKKITEHTUURIA Koti-eitteeä: Puitolahti ivut 6-7 Saraniemi ivu 8 Kariluoto ivu 9 Koivuranta ivut 10-11 Pihlajito ivu 12 Ahvenito ivu 13 Vehkoja ivu 14 Pjola

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA ESPOO TILLINMÄKI ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA Elämänlaadun rentaja Auntoja, joia viihdytään Siällyluette Aemapiirro ivu Auntopohjat ivu Siutuvalinnat ivu 0 JM-Valinta ivu Aunnon pintamateriaalit

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Kalle Härkki EVP, President Minerals Processing Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Outotec lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Valtion eläkemaksun laskuperusteet VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 62/30/2005 Valtion eläkemakn lakperteet Valtiokonttori on 2262005 hyäkynyt nämä lakperteet nodatettaaki lakettaea Valtion eläkerahatolaia tarkoitettja työnantajan eläkemakja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot