Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus"

Transkriptio

1 Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu

2 Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12 CoinTune TM 14 Vuoden uomalaiet juhlarahat 16 Aiakkailleen vatuulliin valinta 20 Onnitumiet tehdään yhdeä 26 Ympäritöä kunnioittava valinta 30 Hallinnointiperiaatteet ja johtaminen 34 Hallituken toimintakertomu 36 Tulolakelma 37 Tae 39 Rahoitulakelma 40 Tilinpäätöken liitetiedot 44 Tilintarkatukertomu 45 Siältövertailu aikaiempaan raporttiin Johdanto Luet Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomuta, joa on mukana hallituken toimintakertomu ekä yrityvatuuraportti. Enimmäitä kertaa ykien kanien iällä on pyritty kuvaamaan taloudellinen ja kaupallinen uoriutuminen koko konernia ekä yhtiön toiminta vatuulliena metallirahateolliuuden toimijana Suomea ja Sakaa. Suomen Rahapajan tavoitteena on tulla maailman arvotetuimmaki kolikkomaailman toimijaki, jonka toiminnan ytimen muodotavat kolikot, raha-aihiot ja juhlarahat. Vuoden merkittävin hanke yrityvatuun aralla oli yhtiön yrityvatuun elkiyttäminen ja yhtenäitäminen ekä liittäminen oaki yhtiön liiketoimintatrategiaa. ISO Yrityvatuuoppaan oveltamieki on tehty pohjatyötä. Suomen Rahapaja hahmottaa yhteikuntavatuuta ISO Yhteikuntavatuu -oppaan mukaieti kolmen vuorovaikutuuhteen kautta: 1) Suomen Rahapajan ja yhteikunnan välinen uhde, 2) Suomen Rahapajan ja en idoryhmien väliet uhteet ekä 3) Suomen Rahapajan idoryhmien ja yhteikunnan väliten uhteiden kautta. Yhtiö otti akeleita kohti tavoitettaan tulla vatuulliimmaki valinnaki aiakkailleen. Eimiehet valmennettiin ottamaan haltuun omaki työkaluki adan proentin vatuun käite uhteea liiketoimintaan, omaan rooliin, työn ujuvuuteen ekä työturvalliuuteen. Liäki toimittajakenttää haarukoitiin, minkä tulokena yli puolella Suomen Rahapaja Oy:n tavarantoimittajita on olmittuna vatuulliuuopimu. Työ tavarantoimittajien kana jatkuu. Myö muita idoryhmiä ja niiden odotukia tunnitettiin. 1

3 Suomen Rahapaja -konerni lyhyeti Suomen Rahapaja -konerni on euroalueen vahvin metallirahan valmitaja ja yki maailman uurimmita metallirahan viejitä. Se uunnittelee, markkinoi ja valmitaa metalliia käyttörahoja, juhla- ja erikoirahoja, rahaarjoja ekä raha-aihioita. Liäki yhtiön tarjoamaan kuuluvat metallirahoihin ja -aihioihin liittyvät palvelut. Yhtiö vie tuotteitaan lähe 40 maahan. Konernin budjetoitu liikevaihto vuodelle oli noin 119 milj. euroa. Konerni työllitää yhteenä 235 työntekijää. Yhtiön pääkonttori on Suomea, ja konernilla on toimipaikat myö Sakaa ja Norjaa. Yhtiön omitaa Suomen valtio. Konernin tunnulukuja Liikevaihto 119 M Tilikauden liikevoitto -5,4 M Liikevoiton ouu liikevaihdota -4,5 % 2011 Liikevaihto 137 M Tilikauden liikevoitto 2,6 M Liikevoiton ouu liikevaihdota 1,9 % Oman pääoman tuotto -14,5 % Sijoitetun pääoman tuotto -5,5 % Oman pääoman tuotto 3,8 % Sijoitetun pääoman tuotto 3,2 % Omavaraiuuate 49,5 % Omavaraiuuate 53,3 % Nettovelkaantumiate, net gearing 54,1 % Nettovelkaantumiate, net gearing 24,5 % 2 3

4 TOIMINTATAPAMME TOIMINTATAPAMME Uui toimintatapamme: One Mint of Finland Viennin ouu liikevaihdota, Suomen Rahapaja konerni : 87 % 2011: 90 % Vuonna Suomen Rahapajan myynti uuditui. Uui myyntitiimimme vataa aiempaa paremmin aiakkaiden tarpeiiin ja tarjoaa heille kokonaivaltaien yhteityökumppanuuden edut. Suomen Rahapaja -konernin tärkeimmät markkina-alueet. Suomen Rahapajan koko tarjoomaan kuuluvat maailmanluokan Saxonia Mint of Finland aihiot, käyttörahat kaikkialle maailmaa, euromääräiet juhlarahat ja kaikki metallirahaan liittyvät palvelut. Uudelleen järjetyneen myynnin aniota kaikki nämä ovat aatavia kekitetyti konernin Vantaan toimipiteetä aikaiemman, eritetyn mallin ijaan. Uui, kekitetty myynti tarjoaa aiakkaalle elkeän ja tehokkaan palvelukokonaiuuden. Suomen Rahapaja maailman arvotetuimpana kolikkomaailman edelläkävijänä erottuu kyvyllään tarjota aiakkaille täydellinen palvelu aihioiden tuotannota työkaluvalmitukeen ja kolikoiden lyömieen. Oa aihioaiakkaita on ite- 4 V UOSI KE R T OMUS kin rahapajoja, joten kekitetty, kaikki oa-alueet halliteva myynti tarjoaa heille entitä yvemmän aiakaymmärryken kaupanteon tueki. Valtaoa myyntitiimin kavoita on aiakkaille ennetään tuttuja, mutta joukkoon on aatu myö uutta oaamita. Aiakkuudet on jaettu maantieteellien ijainnin ja puhutun kielen peruteella päävatuualueiiin, joita hoitavat niille nimetyt yhteyhenkilöt. Myö laadunvarmitu, tuoteprojektien hallinta ja deign toimivat kiinteänä oana myyntioatoa tarjoten aiakkaille yhtenäien ja laadukkaan palvelukokonaiuuden. Käyttörahan leimau käynniä. VU O S IK ER TO MU S 5

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kate eteenpäin Vuonna vatuulliuudeta tuli kiinteä oa Suomen Rahapajan liiketoimintatrategiaa. Vatuulliuu huomioidaan kaikia toimia. Taloudellieti vaikeiiin aikoihin vatattiin kauakantoiella toiminnan tehotamiohjelmalla. Innovaatio-oaamitaan yhtiö toditi tuomalla markkinoille uutta teknologiaa, joka muuttaa kolikkomaailmaa pyyväti. Suomen Rahapaja katoo kaua tulevaiuuteen ja ukoo, että pitkäjänteinen työ kantaa tulokia. Paul Gutafon, toimitujohtaja Suomen Rahapaja -konernin toimitujohtaja Paul Gutafon. Suomenlahti Uuniaareta nähtynä. Kuva: Chikako Harada. Kulunut vuoi oli taloudellieti vaikea Suomen Rahapajalle. Vaikeukien tautalla ovat heikko maailmanmarkkinatilanne, metallirahatoimialan ylikapaiteetti ekä hidatunut tytäryhtiön integraatio, ja niitä johtuen Suomen Rahapajan toiminnallinen tulo jää tappiollieki. Tulota heikentävät myö kertaluontoiet, invetoinneita johtuvat kulut. Haatavan tilanteen korjaamieki Suomen Rahapaja aloitti kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan tehotamiohjelman, jonka vaikutuket ovat kokonaiuudeaan nähtäviä vuonna Tehotamiohjelman toimenpiteillä konerni ukoo aavuttavana noin kolmen miljoonan euron äätöt. Tehotamalla aadaan tulokia Suomen Rahapaja päätti upitaa keräilytuotteiden liiketoimintaa ja kekittyä kotimaan juhlarahojen valmitukeen. Yhtiö hakee juhlarahoille liäki aktiivieti uuia markkinoita lahjatuotteina ja varainhankintakohteina. Eimerkiki Armi Ratia ja taideteolliuu -juhlaraha oli lahjapakkaukeaan menety. Konerni haki tehokkuutta myö kekittämällä hankinnan Suomen Rahapajalle ja invetoimalla trategieen otoon. Tämä muuto toi jo vuonna merkittäviä äätöjä ja liää välineitä ympäritöytävällieen toimintaan. Strateginen oto on yki Suomen Rahapajan tarjoamita palveluita aiakkaille. Vuoden aikana yhtiö teki kartoituken palveluliiketoiminnata Suomen Rahapajalla ja kehittää palveluitaan koko ajan. Epävakau ja ylikapaiteettiongelmat hidatuttivat tytäryhtiön integroimita konerniin. Suurin ynergiaetu liääntyneenä myynnin kapaiteettina aavutettiin vain oin. Konernin aihioliiketoimintamalli päätettiin muuttaa. Jatkoa Saxonia EuroCoin toimii palveluntuottajana Suomen Rahapajalle. Saxonia kekittyy valmitukeen ja valmituken kehittämieen. Tuotekehity kuuluu Suomen Rahapajan trategiaan ja e on yki yhtiön vahvuukita. Yhtiön uui toimintatapa, One Mint of Finland Yki yhteinen Suomen Rahapaja, liää elkeyttä. Uuden toimintatavan myötä koko tarjoama; maailmanluokan Saxonia Mint of Finland aihiot, käyttörahat kaikkialle maailmaa, euromääräiet juhlarahat ja kaikki metallirahaan liittyvät palvelut, ovat aatavia kekitetyti. Konerni tukee Sakan ja Suomen toimintoja tuodakeen aiakkailleen kekupankeia, rahapajoia ja keräily- ekä lahjatavaramarkkinaa liäarvoa yhtenäiinä proeeina ja toimintatapoina ijainnita riippumatta. Tulevaiuu näyttää lupaavalta Suomen Rahapaja katoo kaua tulevaiuuteen ja ukoo, että pitkäjänteinen työ kantaa tulokia. Yrityvatuun kannalta on io miio käyttää vain vatuulliia raakaaineita, liiketoimintatapoja ja -valintoja. Vatuulliuutrategia liää Suomen Rahapajan aiakkaiden turvalliuuden tunnetta iitä, että yhtiö tekee parhaana, jotta aiakkaiden aamat tuotteet ovat luotettavia ja vatuullieti valmitettuja, eikä ikäviä yllätykiä tule. Vuoden aikana yhtiö teki Aalto-yliopiton kana kartoituken palveluliiketoiminnata, joka tarjoaa tulevaiuudea entitä paremman mahdolliuuden hyödyntää yhtiön yli ataviiikymmentävuotinen oaaminen metallirahan valmituketa aiakkaan hyödyki. Yhtiö tulee tulevaiuudea liäämään palvelutarjontaa entietään ja kehittää nykyiin tarjolla olevia palveluitaan eteenpäin. Suomen Rahapaja kuuluu maailman kolikkotoimittajien kärkeen. Yhtiö tarjoaa aiakkaille ainoana alalla kaikki materiaalivaihtoehdot. Suomen Rahapajan teettämän aiakatyytyväiyytutkimuken mukaan aiakkaat ovat erittäin tyytyväiiä yhtiöön. Vuonna 2013 toiminnan kehity jatkuu. Muuto, analyointi ja nopea reagointi ovat tulevaiuudeakin länä koko ajan, illä Suomen Rahapaja -konernin tavoitteena on olla kolikkomaailman arvotetuin edelläkävijä. 6 7

6 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS Valoa taantuman päää Eurokriii ja epävakau maailman markkinoilla aivat kolikkouuditajat vuonna varovaiiki kyynnän upituea. Moni paikallieti toimiva rahapaja lähti mukaan kanainväliille markkinoille kirityneeeen hintakilpailuun. Taloutilanne vaikutti myö juhlarahamarkkinaan. Suomen Rahapaja -konernin myynti markkina-alueittain EU-maiden ulkopuolelle Muut EUmaat Sourcing Manager Jarno Partanen vataa Suomen Rahapajan raaka-aineotoita. Suomi M Epävarma maailmanmarkkinatilanne vaikutti monella tapaa myö Suomen Rahapajan liiketoimintaan. Vuoden toimintaa uunniteltaea ei muun muaa eurokriiin yvyyttä ollut vielä nähtäviä. Eurokriii on vaikuttanut kielteieti ueiden maiden eurohalukkuuteen en liäki, että finanikriii ja muiden makuvälineiden markkinaouuden kavu ovat pienentäneet metalliten käyttörahatuotteiden kyyntää kehittyneiä taloukia ja tiivitäneet kilpailua kehittyvillä markkinoilla. Hintojen ja kyynnän laku on jatkunut. Liäki ylikapaiteetti erityieti Euroopaa on kiritänyt hintaperuteita julkiten hankintojen tarjoukilpailua, joa Suomen Rahapaja markkinaehtoiena toimijana kilpailee amoita kaupoita ei-markkinaperuteieti toimivien valtiolliten toimijoiden kana. Korkealla pyytelleet jalometallien hinnat ovat elväti vaikuttaneet juhlarahojen kyynnän pienentymienä ja tuotteiden ykikköhintojen nouun jatkumiena ekä iirtäneet kyyntää jalometalliiin ijoitutuotteiiin, joiden tarjonta kuluttajille on myö kavanut. Vata ijoitumarkkinoiden rauhoittuminen ja jalometallien hinnan laku iirtänee kyynnän takaiin varinaiiin juhlarahoihin. Aiakkaita ympäri maailman Suomen Rahapajan potentiaaliten aiakkaiden määrä kavoi vuonna. Aiakatyön painopitealueet olivat Aaia ja Afrikka. Valmiiden kolikoiden liäki myö aihioiden myynti on omana liiketoimintana. Saxonia EuroCoinin tilaukirjat olivat täynnä koko vuoden. Hintatao on pudonnut myö aihioliiketoiminnaa, mikä pienentää liiketoiminnan kannattavuutta merkittäväti. Pinnoitetut teräkolikot ovat Suomen Rahapajan vahvuu. Konerni tarjoaa ainoana toimijana alalla kaikki materiaalivaihtoehdot kolikoihin. Aiakkaat pitävät tätä näytteenä yhtiön ammattitaidota. Myö Suomen Rahapajan uudet innovaatiot otettiin kiinnotuneina vataan. Aiakkaiden tyytyväiyyttä eurataan koko ajan Suomen Rahapaja mittai tutkimukella aiakkaiden tyytyväiyyttä vuonna ja ai hyvät tuloket. Yhtiö euraa jatkoa aiakkaiden tyytyväiyyttä jatkuvati projekteittain. Yhtiön tavoitteena on pyyä koko ajan tietoiena aiakkaan toiveita ja reagoida niihin tehokkaati. Nopea ja vaivaton palvelu on kekeieä aemaa. Yhteyhenkilön tulee olla koko ajan tavoitettavia. Suomen Rahapajalla projektihenkilöiden tavoitettavuudeta pidetään kiinni. Vuonna 2013 konernin myyntireureja vahvitetaan ja kaikki myynnin ja markkinoinnin reurit kekitetään Suomeen. Jatkoa yhtiön aiakkaat aavat palvelua yhdetä numerota. Vatuullieta kutannutehokkuudeta tuli yhtiön myyntivaltti Vuoden alua Suomen Rahapaja eriytti trategien oton tavoitteenaan tarjota aiakkaille entitä kutannutehokkaampaa ja läpinäkyvämpää palvelua. Vuoden loppuun menneä konerni oli tehnyt atojen tuhanien eurojen äätöt ourcing-toiminnolla ja olminut vatuulliuuopimuket kekeiten tavarantoimittajiena kana. Perinteieti yrityten hankintapäälliköt hoitavat trategita otoa muun toimena ohella. Kolikonvalmitualalla ourcing on vielä uutta. Strateginen otaja kartoittaa hankintalähteet ja etii yhtiölle kutannutehokkaimmat raaka-aine- ja tavarantoimittajat. Suomen Rahapaja näki trategien oton edut aiakkaalle ja vuoden alua yhtiöä aloitti Sourcing Manager Jarno Partanen. Strategiea otoa kekityttiin erityieti aihioiden materiaalien kilpailutukeen. Myö logitiikkaa kehitettiin ja löydettiin entitä edulliempia tapoja toimittaa tuotteita. Aiakkaat haluavat läpinäkyvyyttä Säätöjen ohella trategien oton uurin anti oli kuitenkin alan toimittajakentän entitä vankempi haltuunotto. Taloudelliten etujen vuoki on olennaita tietää, millainen aema tavarantoimittajalla on markkinoilla. Suomen Rahapajan aiakkaille on hyvin tärkeää tietää, miten kumppani toimii. Yhtiö teki vuoden aikana tärkeimpien tavarantoimittajiena kana vatuulliuuopimuken ja vuonna 2013 tämä tehdään myö Saxonian materiaalitoimittajien kana. Sopimuket tuovat toimintaan läpinäkyvyyttä, jonka aniota aiakkaat voivat hyvällä omatunnolla aioida Suomen Rahapajan kana. Tavoite on aada koko hankintaketju opimuten piiriin. Palvelu kekupankeille Strateginen oto on aiakkaalle tuotetun liäarvon liäki myö yki Suomen Rahapajan tarjoamita palveluita. Yhtiö voi eimerkiki etiä aiakkaalle tätä varten räätälöidyt ja kutannutehokkaat vaihtoehdot tuotteiden pakkaukita. Yhtiö tarjoaa liäki kekupankeille välitymyyntinä eimerkiki kolikontunnitulaitteita. 8 9

7 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS Aihioiden tuotantoproei alkaa materiaalikelata, jota aihiot leikataan. Aihioita leikataan. Verkkokauppa kavatti uoiotaan Juhlarahojen valmitajat ovat kanainvälieti haateiden edeä. Eurokriii loi epävarmuutta euron tulevaiuudeta. Viimevuoien aikana tapahtunut voimaka ijoitukolikoiden myynnin kehity ja jalometallien hintojen nouu on heijatunut juhlarahaliiketoiminnaa kyynnän lakuna. Juhlarahat jäävät hankkimatta, kun tieto omata toimeentulota on epävarma ja markkinoilla on elkeäti arvonnouulla markkinoituja kolikkotuotteita. Juhlarahojen ja keräilyrahatuotteiden tarjonta on kavanut uureti. Perinteieti keräilijät ovat halunneet otaa vuoittain kaikki yhden rahapajan uudet tuotteet, mutta tällä hetkellä harratuken hintalappu vie tämän mahdolliuuden poi ueiden ulottuvilta. Keräilytuotemarkkina oli tärkeä Suomen Rahapajalle myö vuonna. Suomen Rahapaja on kekittynyt kotimaahan ja Eurooppaan juhlarahojen myynniä. Yhtiöllä on myö jälleenmyyjiä Euroopan ulkopuolella. Suomen Rahapaja palveli vuonna keräilytuotteiden jälleenmyyjiä pääaiaa iojen kolikkotukkureiden kautta. Yhtiö kehittää jatkuvati tapoja tukea jälleenmyyjiään juhlarahojen myynniä. Yhtiön EU-alueen kuluttajille uunnattu verkkokauppa kavatti vuoden aikana uoiotaan merkittäväti. Verkkokaupan menetyken tautalla on korkeataoinen ja järjetelmällinen markkinointi verkoa. Aiakkaat arvotavat mahdolliuutta otaa tuotteita uoraan valmitajalta. Vuonna 2013 yhtiö pyrkii palvelemaan aiakkaita entitä monipuoliemmin myö verkkopalveluiden kautta. Vuonna Suomen Rahapaja päätti kekittyä juhlarahatuotannoa kotimaan tuotteiiin. Vuoden aikana yhtiö löi Suomen valtiovarainminiteriön valtuuttamana hopeiet juhlarahat Henrik Wigtröm ja eurooppalaiet taiteilijat, Taa-arvo ja uvaitevaiuu, Armi Ratia ja 10 V UOSI KE R T OMUS taideteolliuu ekä Arvo Ylppö ja lääketiede. Helingin deignpääkaupunkivuotta juhlitettiin kultahopearahalla ja perumetalliella rahalla. Perumetalliet muitorahana aivat myö Jääkiekon MM-kiat ja Pohjolan luonnon Talvi, Eläimitö ja Kavito. Vuonna käynnitettiin liäki Maakuntien rakennuket -juhlarahaarja ja loppuvuonna omat rahat lyötiin Lapin ja Uudenmaan maakuntarakennuten kunniaki. Juhlarahan monet kavot Suomen Rahapaja on hakenut juhlarahoille perinteien keräilymarkkinan ulkopuolelta uuia yleiöjä lahjatavaraja varainhankintamarkkinata. Perinteien keräilykohteen liäki juhlaraha on myö lahja. Lahjatavarat otetaan uein erikoimyymälöitä. Erikoitavaroiden kyyntä kavaa kulutuken monipuolitumien myötä jatkuvati Suomea. Vuonna yhtiö tarjoi lahjan otajille juhlarahoja kauniia ja kierrätettäviä lahjapakkaukia ekä Iittalan laiia Vitriineiä. Myö yhtiön rahaarjoja otettiin lahjaki. Tulevaiuudea Suomen Rahapaja uuntaa entitä vahvemmin lahjatavaramarkkinoille. Suomalaiet juhlarahat lyödään kanakunnalle tärkeiden arvojen kunnioittamieki, iten juhlaraha on myö kannanotto jonkun arvon puoleta. Suomen Rahapaja kantaa yhteikuntavatuuta muun muaa oallitumalla varainhankintatuotteilla tärkeiiin projekteihin. Yhtiö on oalliena talviodan muitomerkin pytyttämieä Helingin Kaarmitorille lyömällä varainhankintamitaleita. Suomen Rahapaja on myö mukana Uui latenairaala hankkeea, joa on tavoitteena rakentaa Suomeen uui valtakunnallinen latenairaala. Tehotamiohjelma toi tulokia Suomen Rahapajan tuotanto venyi vuonna hitoriana toieki uurimpaan tulokeen ja löi 1,2 miljardia kolikkoa. Vuoden aikana yhtiön Vantaan ja Halbrücken tehtaiden integroimita yvennettiin määrätietoieti ja yhtiö laneerai pitkäketoien tehotamiohjelman, jonka tavoitteena on eliminoida päällekkäiyykiä, nopeuttaa palvelua ja parantaa toiminnan kannattavuutta. Vuoden aikana päätettiin uuditaa konernin toimintamalli. Jatkoa Saxonia EuroCoin (Saxonia Mint of Finland) toimii palveluntuottajana Suomen Rahapajalle. Tehtaiden rooleja elkeytettiin. Halbrücken tehtaalla valmitetaan kaikki käyttörahojen aihiot. Vantaan tehtaalla leimataan käyttörahat ja juhlarahat ja toimitetaan ne aiakkaalle. Yhtiö luopui vuoden aikana jalometalliaihiotuotannota koka toiminnan kehittämien vaatimat invetoinnit eivät tällä hetkellä olii kannattavia. Onnituneita muutokia Tehotamiohjelma näkyi vuonna Vantaalla monella tapaa. Vuoden lopua yhtiö päätti ulkoitaa logitiikan ja operatiivien oton ohjauken palveluntarjoajalle. Tuo- tannon päivittäitä johtamita tehotettiin. Proeien kehitytyön onnitumieta kertoo e, että tuotannoa tehtiin joulukuua vuoden tehokkain kuukaui. Oana integraatioprojektia Halbrückea laneerattiin uui organiaatiomalli ja en myötä myö Halbrücken tuotanto tuli konernin tuotantojohtajan vatuulle. Tarkoitukenmukaiilla laitehankinnoilla tuettiin tehotamitoimia. Alkuykytä Halbrückea otettiin käyttöön uui hehkutulinja, mikä laajeni ja monipuoliti yhtiön aihionvalmitukapaiteettia. Vuonna tehtiin myö päätö invetoida uuteen peulinjaan. Vuonna 2013 Suomen Rahapaja jatkaa tehotamiohjelmaa ja reagoi muutokiin maailman markkinatilanteea mahdolliimman nopeati. Vantaan tehda muuttaa uuiin toimitiloihin vuoden aikana. Tilat tuovat uuia mahdolliuukia tuotannon tehotamieen. Myö Halbrücken tehtaaeen rakennetaan laajennuoa varatotilojen parantamieki. VU O S IK ER TO MU S 11

8 TUOTEKEHITYS TUOTEKEHITYS CoinTune Suomen Rahapaja on itoutunut koko makuvälinetoimialaa hyödyttävän perututkimuken tekemieen. Kehittyminen ja vatuulliet innovaatiot luovat toiminnallemme parhaan mahdollien lähtökohdan, jota hyötyy koko toimintaympäritö. Keväällä 2013 Suomen Rahapaja eitteli editykellien CoinTune -teknologian, jonka avulla kolikkoväärennöket voidaan tunnitaa entitä nopeammin, varmemmin ja tehokkaammin. Sähköimpuli tutkii kolikon iäiet ominaiuudet Siinä miä kolikoiden tunnitu on perinteieti kekittynyt ulkoiten ominaiuukien, kuten koon ja kootumuken elvittämieen, pääee CoinTune pintaa yvemmälle. CoinTune kykenee tunnitamaan paiti kolikon ulkoiet ominaiuudet myö en iäiet, paljaan ilmän ulottumattomia olevat turvapiirteet. Teknologian pääelementit ovat kolikoita kuunteleva enori ja en tuottaman tiedon mitattaviki ominaiuukiki muuntava tietokoneohjelma ekä kolikoihin valmitettavat turvatekijät. Vataavaa teknologiaa on hyödynnetty aiemmin eimerkiki hitiaumojen tarkkailua, mutta en oveltaminen kolikkoteknologiaan on täyin uutta. 12 V UOSI KE R T OMUS Jokaieta kolikota voidaan tehdä erilainen CoinTunen aniota kolikoihin voidaan liätä digitaaliia, valmitajalle edulliia turvapiirteitä, jotka tekevät kolikoita hyvin hankalia väärentää. Nämä uudet, digitaaliet turvapiirteet voidaan toteuttaa jo olemaa olevalla laitekannalla, ja niihin kuuluvat mm. lyöntivoimakkuuden vaihtelu ja lämpökäittely. Uuien turvapiirteiden aniota kekupankit voivat haluteaan lakea liikkeelle nimelliarvoltaan uurempia kolikoita. CoinTune lakee rahanvalmituken kutannukia myö iki, että e tekee edulliempien kolikkomateriaalien käytötä turvallita. CoinTune on edityakel, jonka aniota kolikkovalmitajat voivat jatkoa olla ekä edelläkävijöitä että jatkaa olemaa olevan laitekantana ja oaamiena hyödyntämitä. CoinTune pähkinänkuorea CoinTune tunnitaa väärennöket nopeati ja luotettavati Jokaieen kolikkoon voidaan tulevaiuudea liätä uuia turvaominaiuukia ja jopa yk- ilöllinen koodi Laite on integroitavia olemaa olevaan laitekantaan. Se on teknologiana ketterä ja kutannukiltaan matala. CoinTunen aniota turvalliuukyymyket eivät ole eteenä uurempiarvoiten koli- koiden käytölle VU O S IK ER TO MU S 13

9 JUHLA- JA KERÄILYRAHAT JUHLA- JA KERÄILYRAHAT Vuoden uomalaiet juhlarahat Jääkiekon MM-kiat Nimelliarvo Halkaiija Metalli Paino Lyöntimäärä 50 27,25 mm Ag 925 (5,8 g)/au 750 (5 g) 10,8 g Proof ,25 mm CuAl5Zn5Sn1 9g Unc Henna Lamberg 3.2. Henna Lamberg ,6 mm Ag ,62 g Proof BU Katri Piri ,25 mm Suunnittelija Vuoileima Julkaiupäivä mm Ag g Proof BU Pertti Mäkinen V UOSI KE R T OMUS CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof Unc Petri Neuvonen Armi Ratia ja taideteolliuu Taa-arvo ja uvaitevaiuu 10 38,6 mm Ag ,5 g Proof BU Kari Markkanen Pohjolan luonto Eläimito Pohjolan luonto Kavito Henrik Wigtröm ja eurooppalaiet taiteilijat Pohjolan luonto Talvi 5 27,25 mm 5 27,25 mm 10 27,25 mm CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof BU Reijo Paavilainen CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof BU Reijo Paavilainen CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof BU Reijo Paavilainen Arvo Ylppö ja lääketiede World Deign Capital Helinki ,6 mm Ag ,5 g Proof BU Reijo Paavilainen Maakuntien rakennuket Lappi Maakuntien rakennuket Uuimaa World Deign Capital Helinki ,25 mm 5 27,25 mm CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof Unc Petri Neuvonen, Nora Tapper CuAl6Ni2 CuNi25 9,8 g Proof Unc Petri Neuvonen, Nora Tapper VU O S IK ER TO MU S 15

10 YRITYSVASTUU YRITYSVASTUU Aiakkailleen vatuulliin valinta Suomen Rahapajan tavoitteena on tulla maailman arvotetuimmaki kolikkomaailman toimijaki. Tähän tavoitteeeen pääeminen edellyttää vatuullita toimintaa, joa kannattavuuden ja taloudellien vatuulliuuden liäki huomioidaan myö oiaalien - ja ympäritövatuulliuuden ulottuvuudet. Sidoryhmä Odotuket Suomen Rahapajan toimenpiteitä Mittarit Aiakkaat B2A: kekupankit, valtiovarainminiteriöt, rahapajat (käyttörahat ja aihiot) B2B: keräily- ja lahjatavaroihin erikoituneet liikkeet ekä varainkeruujärjetöt (juhlarahat) B2C: verkkokauppa ja pop-upkaupat Luotettavuu, hyvämaineiuu, toimituvarmuu, lakutuken elkey, vietinnän informatiiviuu, kohtuullinen hinnoittelu, ympäritövatuu Suomen Rahapaja kuuntelee aiakkaitaan ja ottaa huomioon aiakkaiden tarpeet ja toiveet. Luotettavuu, hyvämaineiuu, Suomen Rahapaja kehittää jatkuvati aiantuntijuu, lakutuken elkey, tuotteita ja palveluita ekä toimintaana informatiivinen ja elkeä vietintä, liätäkeen aiakkaan kokemaa liäarvoa. kohtuullinen hinnoittelu, ympäritövatuu, toimituvarmuu, turvalliuu Otamien turvalliuu, lakutuken elkey, toimituvarmuu, laatu, luotettavuu Aiakatyytyväiyytutkimu, projektikohtainen palaute ekä muulla keinoin aatu palaute Suomen Rahapajan tavoitteena on pyrkiä tuotteiden täydellieen kierrätettävyyteen. Palvelun- ja tavarantoimittajat Makuvalmiu, liikeuhteiden pitkäketoiuu ja liiketoiminnan kavu Suomen Rahapajan toimittajita valtaoa on allekirjoittanut yhtiön eettien toimituohjeituken. Vuoden 2013 tavoitteena on käydä läpi aihioliiketoiminnan toimittajat eettien ohjeituken puitteia. Edellytämme tavarantoimittajiltamme eettieen ohjeitoomme itoutumita. Aiakatyytyväiyytutkimu, projektikohtainen palaute ekä muulla keinoin aatu palaute Vuonna Suomen Rahapaja määritteli vatuulliuutrategiana vuoteen 2014 aakka. Vatuulliuu linjattiin oaki liiketoimintatrategiaa, ja amaa yhteydeä tehtiin idoryhmäanalyyi. Seuraavaa ovat kuvattuna vatuulliuutrategian pääkohdat ja idoryhmäanalyyin tuloket. Taloudellinen vatuu - Välitämme ja kannamme vatuuta myö huomenna Tavoitteenamme on, että viime vuoina tehdyt taloudelliet panotuket näkyvät tulokeamme vuoteen 2014 menneä. Tavoitteenamme on paiti yrityken arvon ja kannattavuuden parantaminen, myö palveluliiketoiminnan kehittäminen ja Suomen Rahapajan toiminnan jatkuvuuden takaaminen. Juhlarahojen oalta tämä tarkoittaa parempaa katetta ja juhlarahan uudelleenaemointia markkinoilla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on jatkuva kavu, jolloin niin pienillä kuin uurillakin aioilla on väliä. Tavoitteenamme on olla aiakkaillemme para mahdollinen kumppani, jonka kana ei tule yllätykiä. Ympäritövatuu - Kohti täydellitä kierrätettävyyttä Pyrimme jatkuvati vähentämään ekajätteen ja hukan määrää ja tähtäämme kaiken jätteen kierrätykeen. Olemme ottaneet eniakeleet ympäritövaikututen tunnitamiea koko kolikon elinkaaren aikana. Kehitämme tuotteita ja toimintoja jatkuvati ympäritöytävälliempään uuntaan ja vähennämme liiketoiminnatamme aiheutuvia ympäritövaikutukia. Tavoitteemme on, että tulevaiuudea tuotteemme oliivat täydellieti kierrätettäviä läpi koko elinkaarena. Huomioimme laatu- ja ympäritöpolitiikan jokapäiväieä päätökenteoa, ja ohjeitoa kehitetään jatkuvati eteenpäin. Soiaalinen vatuu - Toimimme eimerkkinä Haluamme olla oiaalien vatuun edelläkävijä alallamme. Vatuun kantavat ekä eimiehet että työntekijät yhteinen onnituminen edellyttää kaikkien panota. Vuonna eimiehet kävivät läpi vatuukoulutuken, ja vuonna 2013 proei jatkuu työntekijöiden koulutukella. Näitä euraava akel on jalkauttaa 100 %:n vatuun käite kaikkialle organiaatioon vuoteen 2014 menneä. Tämä tarkoittaa, että vatuu onnitumieta kannetaan yhdeä. Suomen Rahapaja on itoutunut henkilötönä kehittämieen ja vaarattoman työpaikan takaamieen. Tavoitteenamme on olla turvallinen, taa-arvoinen ja oikeudenmukainen työpaikka myö tätä eteenpäin. Sidoryhmät - Taapainon löytäminen vuorovaikutukea Yrityvatuun tulokia arvioitaea erilaiia odotukia on pytyttävä taapainottamaan, jotta kaikki idoryhmät voivat katoa yrityken onnituneen. Olennaita on vuoropuhelu eri idoryhmien kana ja taapainon löytäminen erilaiten odotuten uhteen. Avoin ja rehellinen vuorovaikutu on kekeitä tehtyjen toimenpiteiden ymmärtämieki illoinkin kun kaikkia oapuolia tyydyttävää ratkaiua ei löydy. Sidoryhmien odotukia Suomen Rahapajalta, Suomen Rahapajan toimenpiteitä näiden odotuten täyttämieki ekä tunnulukuja tuloten mittaamieki on kuvattu konernin vatuulliuutyön idoryhmäanalyyiä. Sidoryhmätyö on jatkuva proei, jota vuoittain kehitetään vataamaan aikaiempaa paremmin eri idoryhmien odotukia. Oheieen taulukkoon on litattu Suomen Rahapajan toimenpiteitä kunkin idoryhmän oalta, idoryhmän odotukia Suomen Rahapajalta ja mittareita, joilla tulokia voidaan arvioida. Henkilötö Omitaja Viranomaiet ja päätökentekijät Suuri yleiö Paikalliyhteiöt Media Alan järjetöt, kanalaijärjetöt ja AY-liike Kannutava palkkau, työpaikan pyyvyy, taa-arvoinen kohtelu, koulutumahdolliuudet, avoin vuorovaikutu, työn arvotaminen Voitollinen tulo, rikienhallinta, vatuullinen toiminta Lakien ja äädöten tunnollita noudattamita. Hyvää veronmakukykyä, vakaata työlliyyttä, raportointi, läpinäkyvyy Avoimuu, kohtuullinen taloudellinen tuotto, kohtuulliuu johdon palkitemiea Lahjoituket paikalliyhteiöille, yhteityö, vuoropuhelu, turvalliuu, ympäritön kunnioittaminen Ajankohtainen, luotettava ja läpinäkyvä vietintä Yleitä vatuulliuutta, elkeitä toimintaperiaatteita ja otolinjaukia, luotettavaa raportointia, avointa, äännöllitä kanakäymitä. Panotamme henkilötömme työhyvinvointiin tarjoamalla kattavan työterveyhuollon, kehittämällä työympäritön turvalliuutta ja työilmapiiriä yhdeä henkilötön kana. Kehitämme myö eimieten henkilötöjohtamitaitoja. Pyrimme kehittämään oaamita ytemaattieti. Kohtelemme ykilöitä kunnioittavati ekä vaalimme ja kehitämme taa-arvoa. Henkilötötyytyväiyytutkimu kerran vuodea. Yhteydenpito oakkeenomitajiin (idoryhmälehti) ja tietoa talouden kehittymivoitteiden aavuttaminen. Taloudellinen tulo, yrityvatuutaetä ja toiminnata yleenä. Raportointi, kekutelu. Välittömiä ja välilliiä veroja ja makuja Maketut verot, työpaikkojen määrä, yhteikunnan hyvinvoinnin kutantamieen. Käytännön aiantuntemuta metal- maketut palkat, invetoinnit lirahan makuväline-ominaiuukita. Raportoimme aktiivieti ja avoimeti. Makamme veroja ja luomme työpaikkoja. Maketut verot, työpaikkojen määrä, Vietimme aktiivieti ja avoimeti. maketut palkat, invetoinnit Olemme hyvä työnantaja ja naapuri. Toimintaamme voi tututua Tiedekeku Heurekan näyttelyä. Olemme mukana Uui Latenairaala hankkeea. Vietimme aktiivieti ja avoimeti. Hallitemme rikimme ja toimimme toimintaohjeiden mukaieti. Vietimme aktiivieti ja avoimeti. Olemme aavutettavia. Toiminnan eittelyä, yhteityöopimukia, oallituminen alan kekuteluun. Aiakapalveluun tullut yleiöpalaute ekä muulla keinoin aatu palaute. Mediaeuranta Mittaritoa kehitetään vuonna

11 YRITYSVASTUU YRITYSVASTUU Vatuulliin valinta Konernin kekeiimmät KPI:t Suomen Rahapaja Oy Toteuma Tavoite Saxonia EuroCoin GmbH Toteuma Tavoite Vuonna Suomen Rahapajan liiketoimintatrategiaan liitettiin yrityvatuun ulottuvuu. Vatuulliuudeta tuli kiinteä oa jokapäiväitä toimintaamme eikä aia, joka näkyy vain paperilla. Periaatteet ohjaavat päätökentekoa ja toimintaa organiaation jokaiella portaalla. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on vatuullinen kavu. Tilau- ja toimituketjun kehittäminen on yki tärkeimpiä kehitykohteitamme. Haluamme elvittää käyttämiemme materiaalien alkuperän mahdolliimman tarkati. Liäki tutkimme mahdolliuukia elkiyttää logitita ketjua kutannutehokkaammaki ja amalla ympäritöytävälliemmäki. Kekitaon toimijuu ympäritövatuua ei riitä, vaan kehitämme tavoitteita jatkuvati eteenpäin. Haluamme toimia tiennäyttäjänä alallamme. Liikevaihto (k ) Liikevoitto (k ) Liikevaihto (k ) Liikevoitto (k ) Tapaturmataajuu (kpl/miljoona tuntia) 38 0 Tapaturmataajuu (kpl/miljoona tuntia) 62 0 Pääomavirrat idoryhmille Suomen Rahapaja Oy Saxonia EuroCoin GmbH Aiakkaat Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Henkilötö Liiketoiminnan tuotot: Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot ouukita oakkuuyritykiä Materiaali- ja palveluotot Liiketoiminnan muut kulut Henkilötökulut (i. eläkeja muut henkilöivukulut) k 2011 k k 2011 k Julkinen ektori Verot (tuloverot) Yleihyödylliet tahot Annetut tuet ja lahjoituket Oakkeenomitajat Omitajille maketut oingot Rahoittajat Rahoitukulut (netto) Yhtiön oman toiminnan kehittämieen jääneet varat Invetoinnit Invetoinnit Suomen Rahapaja pyrkii täydellieen kierrätettävyyteen läpi koko tuotteen elinkaaren

12 SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU Onnitumiet tehdään yhdeä Suomen Rahapaja -konerni haluaa kohdella idoryhmiään taapuolieti ja kunnioittavati. Henkilötöä arvotetaan yhtiöä uureti. Motivoitunut ja oaava henkilötö on konernin menetyken peruta ja tärkein voimavara. Onnitumiiin päätään yhdeä tehden ja aioita kekutellen. Suomen Rahapaja -konernin henkilötö Suomi Saka Henkilötöpäällikkö Heli Säilä (toinen oik.) kekutelee työuojelutoimikunnan jäenten kana. Kuvaa va. Emilia Lahtinen, Heidi Torkkola ja Tero Koki Konernin henkilötömäärä Epanjaa vuonna oli 31, Norjaa 10 ja Ruotia 1. Vuonna 2011 henkilötömäärä Epanjaa oli 32, Norjaa 11 ja Ruotia 6. Suomen Rahapaja -konerni on itoutunut vatuullien henkilötöpolitiikan ja -johtamien toteuttamieen, ytemaattieen oaamien kehittämieen, työntekijöiden hyvinvoinnin tukemieen ekä terveelliten ja turvalliten työolouhteiden varmitamieen. Konernia noudatetaan voimaa olevaa lainäädäntöä, oveltuvia työehtoopimukia ja paikalliia opimukia. Henkilötöä halutaan kohdella taapuolieti ja aiallieti ykilöä kunnioittaen. Konernille on tärkeää, että vatuulliuu näkyy yhtiön arjea ja ihmiten voimavaroja vaalitaan ja hyödynnetään. Mahdolliiin ongelmiin puututaan eikä niitä lakaita maton alle. Henkilötöä kannutetaan oallitumaan toiminnan kehittämieen. Tehotamitoimenpiteitä henkilötö huomioiden Suomen Rahapaja -konerni käynniti toiminnan tehotamiohjelman vuonna. Tehotamiohjelmaa viedään läpi henkilötötä huolehtien. Vuonna 2011 hyväki havaittuja koko henkilötön kekutelutilaiuukia jatkettiin äännöllieti Suomen Rahapajalla, ja niiä vietittiin mm. tehotamiohjelman etenemietä. Sykyn aikana Suomen Rahapajalla käytiin kahdet yt-neuvottelut. Enimmäiten neuvotteluiden tulokena päätettiin lopettaa jalometalliaihioiden valmitu ja kekittyä kotimaiten juhlarahojen tuotantoon. Kaikille henkilöille, joihin tämä muuto vaikutti, pytyttiin edelleen tarjoamaan kokoaikaita työtä, oin kuitenkin kouluttamalla henkilöitä uuiin tehtäviin. Toiten yt-neuvotteluiden euraukena logitiikan ohjau ja operatiivinen ototoiminta ulkoitettiin palveluntarjoajalle ja yhden henkilön työuhde jouduttiin irtianomaan. Suomen Rahapaja oallitui Suomen laten ja nuorten äätiön Vatuullinen keäduuni -kampanjaan ja tarjoi keätyöpaikkoja ueia eri tuotannon tehtäviä nuorille ja teknien alan opikelijoille. Työhyvinvointia vaalitaan jatkuvati Vuoi oli airaupoiaolojen näkökulmata haateellinen. Koko henkilötön airaupoiaoloproentti noui yhdellä proenttiykiköllä. Sairaupoiaoloproentin kavuun vaikuttivat erityieti pitkät vapaa-ajan tapaturmita johtuvat airaupoiaolot, joihin työnantajan vaikutumahdolliuudet ovat vähäiet. Keinoja airaupoiaolojen hallintaan ja työkyvyn editämieki pohditaan jatkuvati yhdeä työuojelu- ja työterveyhenkilötön kana. Suomen Rahapajalla on käytöä varhaien välittämien malli, jonka avulla pyritään puuttumaan työhyvinvointiin vaikuttaviin aioihin aikaiea vaiheea. Yhteitä kehitytyötä Henkilötön työtyytyväiyyttä ja työhyvinvointia arvioidaan vuoittaiilla henkilötötutkimukilla. Suomen Rahapajalla tehtiin kehitytyötä vuoden 2011 henkilötötyytyväiyytut- kimuken tuloten pohjalta koko henkilötön voimin pieniä kehityryhmiä. Kehityuunnitelmat käiteltiin lopulta yhdeä ja niiden toteutumita eurataan yhteityöä. Toimintauunnitelmien euraukena Suomen Rahapajalla uuditettiin palaverikäytäntöjä ja elkeytettiin vatuunjakoa. Saxonia EuroCoin -tytäryhtiöä kehitettiin meluntorjuntaa ja tarjottiin tuotannon työntekijöille mahdolliuu hankkia henkilökohtaieti muotoiltuja kuulouojaimia. Toinen paljon toivottu kehittämikohde oli vietinnän parantaminen ja Saxoniaa avattiinkin intranet joulukuua. Suomen Rahapajalla toimii aktiivinen työuojelutoimikunta, jonka toiminta vahvitui vuonna. Työuojelutoimikunta valiti tutkimutuloten pohjalta kehitykohteekeen työergonomian. Henkilötölle järjetettiin ergonomiaopatuta, taukojumppaopatuta ekä hankittiin taukojumppavälineitä. Tutkimutuloket ooittivat tyytyväiyyden työn ergonomiaan elkeäti noueen vuoden aikana

13 SOSIAALINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU Koko hankintaketjun pitää pelata amoilla äännöillä Suomen Rahapajan pääluottamumie Petri Ijä pitää kaiken kaikkiaan yrityvatuuaioita tärkeänä: On eniijaien arvokata, että yrity kantaa vatuuna omata henkilötötään oiaalien vatuun periaatteiden mukaieti, mutta merkitykellitä on hyvien toimintaperiaatteiden ja eettiyyden ulottaminen myö omien einien ulkopuolella tavaran- ja palveluiden toimittajiin. Ei ole ihan amantekevää keneltä palveluita ja tavaroita hankitaan. On tärkeää, että peliäännöt ovat elvät kaikille. Henkilötön ukupuolijakauma Suomen Rahapaja Oy Henkilötön ukupuolijakauma Saxonia EuroCoin Suomen Rahapajan pääluottamumiehenä toimii työkalunvalmitaja Petri Ijä. Vuoden kyelyn tuloket kertoivat, että henkilötön tyytyväiyy on Vantaalla hyvällä taolla ja en kehityuunta on ollut poitiivinen. Halbrückea aatiin hieman edellivuotta heikommat tuloket, joia näkyivät yrityoton aiheuttamat muutoket ja iäiten vietintävälineiden rajoitteet. Intranetin myötä henkilötölle pytytään vietimään ajankohtaiita aioita entitä monipuoliemmin. Vatuun kantaminen kuuluu kaikille Oaamien kehittämien tavoitteet aavutettiin konernia vuonna hyvin. Myö edellienä vuonna oin puutteellieki jäänyt koulutueuranta aatiin ytematioitua. Suomen Rahapajan oalta oaamien kehittämieä panotettiin erityieti eimievalmennukeen ekä työturvalliuuteen. Eimievalmennukia pureuduttiin eimiehen vatuiiin ja velvolliuukiin pohtimalla ataproenttien vatuun merkitytä ja näyttäytymitä liiketoiminnaa, omaa roolia, työn ujuvuudea ekä työhyvinvoinnin rakentamiea. Yhtiöä ukotaan, että valmennuken kautta on aatu aikaan tulokia, vaikka niiden tämällinen mittaaminen on haatavaa. Eimieten kekinäien tuen ekä yhtenäien linjan editämieki eimiehille perutettiin kekutelufoorumi eimievartti, joa käitellään ajankohtaiia aiheita lyhyeti. Vatuukekutelua ja kehitytyötä uunnitellaan jatkettavan vuonna 2013 koko organiaation voimin. Työturvalliuuteen panotettiin voimakkaati eimerkiki järjetämällä tuotannon työntekijöille työturvalliuukorttikoulutukia. Tuotannon työntekijöitä 75 % uoritti vuoden aikana työturvalliuukortin. Kouluturyhmiä käytyjen kekuteluiden pohjalta aatiin arvokata palautetta henkilötön kokemukita ja näkemykitä työturvalliuuteen liittyen ja tunnitettuja kehitytarpeita päätiin viemään eteenpäin. Tytäryhtiö Saxoniaa päätettiin panotaa englannin kielen taidon vahvitamieen, illä yritykaupan myötä englanti tuli konernin iäien vietinnän kieleki. Englannin kielen taito on olennainen myö konernin kanainväliten aiakkaiden kannalta. Opikelu on toteutettu pienryhmiä iten, että ryhmä muodotuu amantaoiita oppijoita. Palaute opikelumahdolliuudeta on ollut erittäin hyvää ja opikelua jatketaan edelleen. Vuoi 2013 on Suomen Rahapajalle jälleen muutoten vuoi. Vantaan tehda muuttaa uuiin toimitiloihin ja konernin tehotamiohjelma jatkuu. Henkilötön muutotenhallintakykyä pyritään tukemaan edelleen. Konernia myö jatketaan jo alkanutta työtä kekutelevan kulttuurin editämieki. Määrätietoiia akeleita taa-arvon aavuttamieki Suomen Rahapajan taa-arvouunnitelmaan on kirjattu elkeitä toimenpiteitä, joita noudattamalla konerni parantaa työntekijöidenä taa-arvoa. Taa-arvotyö alkaa rekrytoinnita. Naiten ouutta kaikia työntekijäryhmiä pyritään kavattamaan, joten valintatilanteia uoitaan naiia illoin, kun hakijat ovat yhtä päteviä. Proei jatkuu työä kehittymien ja uralla etenemien tukemiea. Konernia ei allita naiia vähekyvää aennetta. Taa-arvoita ja yrjimätöntä ilmapiiriä rakennetaan eimerkiki eimieten vatuukoulutuken ja ohjeiden avulla. Toimintaohjeet on laadittu mm. häirintätilanteiden varalle. Aetettujen tavoitteiden toteutumita eurataan tilatojen ja kyelyiden avulla, jotka tarjoavat tietoa henkilötön kokemukita ukupuolen mukaan. Vuoittaieen työilmapiiritutkimukeen on liätty taa-arvoa kokevia kyymykiä, ja henkilötöpäällikkö, eimiehet ja taa-arvotyöryhmä euraavat tavoitteiden toteutumita oana työtään

14 SOSIAALINEN VASTUU Kekimääräinen työuhteen pituu Suomen Rahapaja Oy SOSIAALINEN VASTUU Konernille on tärkeää, että vatuulliuu näkyy yhtiön arjea ja ihmiten voimavaroja vaalitaan ja hyödynnetään. Kekimääräinen työuhteen pituu Saxonia EuroCoin Urpo Peltokanga iirtää uppilolaatikoita. 24 V UOSI KE R T OMUS VU O S IK ER TO MU S 25

15 YMPÄRISTÖVASTUU Ympäritöä kunnioittava valinta Ympäritövatuulliuu on oa Suomen Rahapajan liiketoimintatrategiaa. Ympäritöaiat ovat tärkeitä yhtiön aiakkaille. Ympäritö pyritään huomioimaan ja tiedotamaan kaikia toimia. Yhtiö kehittää jatkuvati tuotteidena ja toimintojena ympäritöytävälliyyttä. Lämmityenergian kulutu Saxonia EuroCoinia YMPÄRISTÖVASTUU Jäte on yhteinen aia Suomen Rahapaja pääi ekajätteen lajittelutavoitteeeena vuonna erityieti Wate Manager -toiminnan aniota. Jätepäällikkyy-menetelmä kekittiin yhdeä tuotannon eimieten keken tuotantopalaveria. Vuoden 2011 jälkeen yhtiöä nähtiin tärkeänä jakaa vatuuta jätteiden lajitteluta, jotta tavoitteiiin päätään. Tuotantopalaveria pohdittiin aiaa ja päätettiin perutaa jokaielle tuotannon oatolle kiertävä jätepäällikkyy. Wate Manager -toiminnaa jokainen tiimin jäen vataa vuorollaan oatona lajittelun toimivuudeta ja atioiden tyhjentämietä. Oato myö määrittelee ite järkevän tavan lajitella omaa tiimiä yntyvän jätteen. Laatupäällikkö Miia Arkiomaa (va.) ja laadunvalvoja Marjo Pantar. Arkiomaa vataa Suomen Rahapajalla laatu- ja ympäritöaioita. Saxonia EuroCoin onnitui vähentämään lämmityenergian käyttöä. Tavoitteena oli vähentää käyttöä 200 MWh/a verran. Suomen Rahapajalla on ollut ISO ympäritöjärjetelmä vuodeta 2009 ja Saxonia EuroCoinilla vuodeta 2011 alkaen. Yhtiöillä on myö ertifioitu ISO laatujärjetelmä, Suomen Rahapajalla vuodeta 2000 ja Saxonialla vuodeta 1996 alkaen. Järjetelmien tukemana konernia kiinnitetään erityieti uurimpiin ympäritövaikutukiin huomiota. Laatujärjetelmä vahvitaa konernin ympäritövatuulliuuperiaatteiden ja ympäritöjärjetelmän toteutumita. Ympäritövaikutukia tarkkaillaan jatkuvati Kolikon elinkaari on pitkä, illä käyttörahojen kiertoaika on jopa 30 vuotta. Elinkaaren lopua rahojen metalli voidaan käyttää uudelleen metalliteolliuuden raaka-aineena. Yki Suomen Rahapajan tarjoamita palveluita aiakkaille onkin kolikkometallien kierrätypalvelu. Suomen Rahapajan aiakkaat määrittelevät ite, millaieta materiaalita kolikot valmitetaan. Yhtiön valmitamat metallituotteet ja -rahat eivät normaalikäytöä aiheuta ympäritöhaittoja. Suomen Rahapajan Vantaan tehtaalta aiheutui vuonna vain vähän päätöjä ilmaan ja veitöön. Tehda ei myökään aiheuta uoranaiia päätöjä maaperään. Yhtiön toiminnata ja tuotannota yntynyttä jätettä lajitellaan ja e toimitetaan jatkojalotukeen tai kaatopaikalle. Saxonian uurimmat ympäritövaikutuket tulevat päätöitä ilmaan. Päätöjä eurataan äännöllieti ja ne pyritään hallitemaan ilmanuodattimien avulla. Tehtaiden tuotannoa melu aattaa ylittää 85 db rajan. Suomen Rahapajalle on laadittu meluntorjuntaohjelma. Melua pyritään pienentämään erilaiilla tekniillä ratkaiuilla, kuten laitteiden koteloinnilla, ja yhtiön työntekijöille tehdään äännölliiä kuulontarkatukia. Konernin tehtaat ijaitevat teolliuualueilla, minkä vuoki tuotannon toiminnata ei aiheudu meluhaittoja lähialueille. Kierrätettävä ja kevyt, mutta ketävä Merkittävimmät päätöt yhtiön toiminnata yntyvät välillieti kuljetukia. Suomen Rahapaja käyttää opimuten mukaiia kuljetu- ja pakkautapoja. Kuljetukien aiheuttamien päätöjen kannalta on tärkeää pakata ja lähettää vain täyiä kontteja. Hankinnoia huomioidaan otettavan tuotteen ympäritöytävälliyy ja laitteiden energiankulutu. Tuotteet pyritään hankkimaan uurina kertaerinä, jolloin kuljetuten aiheuttamia päätöjä voidaan pienentää. Kemikaalivalinnoia pyritään käyttämään vähiten ympäritöä kuormittavia kemikaaleja ja korvaamaan vaaralliet kemikaalit vähemmän haitalliilla aina kun e on mahdollita. Suomen Rahapaja editää käyttämienä toimituketjujen vatuulliuutta ja pyrkii iihen, että tavarantoimittajat itoutuvat oiaalien vatuun ja ympäritövatuulliuuden periaatteiiin (Mint of Finland Code of Conduct). Ympäritöytävälliimmät tuotteiden pakkauket ovat kierrätettäviä ja kevyitä, mutta ketäviä. Kuljetukita aiheutuvat päätöt ovat illoin pienemmät. Tällaiia ovat eimerkiki pahvipakkauket, joita voidaan kuljetuken jälkeen kierrättää materiaalina tai käyttää energiana. Käyttörahojen pakkaukia voidaan käyttää myö erityieti vientiin uunniteltua eurojen pakkautapaa, joa ympäritönäkökohdat on jo huomioitu pakkauken uunnittelua. Kuljettamalla tuotteet perille meriteite tai rautateite kuljetukien ympäritövaikutuket jäävät maantiekuljetuta pienemmäki

16 YMPÄRISTÖVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Suomen Rahapajan ympäritötavoitteet ja mittarit 2011 ja Tavoitteet 2011 ja 2011 Sekajäte < 10 % 27 % 9 % Hyötykäyttöproentti > 60 % 68 % 88 % Materiaalikierräty ekametalli > 15 % 14 % 15 % Suomen Rahapajan kierräty- ja hyötykäyttöouudet 2011 Pohjolan luonto -kolikot on pakattu kierrätymateriaalita valmitettuun puiin, jonka on valmitanut uomalainen deignyrity Globe Hope. Pakkauket ja logitiikka Tällä hetkellä Suomen Rahapaja pakkaa tuotteena aiakavaatimuten mukaieti. Mikäli yhtiöllä on mahdolliuu vaikuttaa aiakkaan pakkautapaan, pyritään pakkauket uunnittelemaan ketävän kehityken periaatteiden mukaieti. Ympäritöä äätetään käyttämällä kuljetukia uuden pakkaumateriaalin ijata käytettyä pakkaumateriaalia, kuten aihioiden aapumipakkaukia. Tavoitteemme on pakkauten tandardiointi vuoteen 2014 menneä, jonka myötä pakkaukita aataiiin ympäritöytävälliiä, ketäviä ja mahdolliuukien mukaan uudelleen käytettäviä. Logitiikan tavoitteet liittyvät tilau- ja toimituketjujen elkeyttämieen ja virtaviivaitamieen. Koko ketjun tulee olla avoin ja ympäritövaikutukiltaan mahdolliimman vähäinen. Tavoitteemme on, että vuoteen 2014 menneä kaiken käyttämämme metallin alkuperä on tiedoa ja julkita informaatiota aiakkaillemme. Läpinäkyvyy auttaa aiakkaitamme päätökenteoa ja takaa idoryhmillemme vatuullien kumppanuuuhteen. Tavoitteiiin päätiin hyvin Suomen Rahapajalle ja Saxonialle on määritelty erilaiet ympäritötavoitteet. Tulevaiuudea tehtaiden laatu- ja ympäritöjärjetelmien tavoitteita yhtenäitetään oveltuvin oin. Vuonna Suomen Rahapaja aavutti ympäritötavoitteena. Suomen Rahapajan ympäritötavoitteet ovat jätteiden lajittelun tehotaminen, pakkaumateriaalien vähentäminen ja metallijätteen kierräty. Tavoitteiiin pääemitä mitataan hyötykäyttöproentin ja ekajätteen ja ekametallimäärien peruteella. Ympäritötietoiuuden liäämieki ja lajittelun tehotamieki Suomen Rahapaja järjeti vuoden aikana lajittelukoulututa koko henkilötölle. Lajitteluvatuu jaettiin onnituneeti koko henkilötön keken Wate Manager -innovaation avulla. Yhtiön johto euraa eri jätemäärien kehitytä kuukauittain. Myö Saxonia pääi ympäritötavoitteiiina hyvin. Yki Saxonian tärkeimmitä tavoitteita oli liätä henkilötön ympäritötietoiuutta, joten koulutukia järjetettiin vuoden aikana ueita. Tuotannon melun vähentäminen oli myö tärkeä tavoite ja tehtaan uojainvarutu uuditettiin. Melutaoa pyritään alentamaan edeleen ja itä eurataan jatkuvati. Vedenkäyttöä vähennettiin Saxoniaa tavoitteen mukaieti viidellä proentilla. Myö lämmityenergian käyttöä onnituttiin vähentämään. Tavoitteena oli vähentää käyttöä 200 MWh/a verran. Hehkutuproeia optimoitiin ja onnituttiin vähentämään materiaalien käyttöä proein aikana ja liäämään tuottavuutta. Saxoniaa kehitettiin vuoden aikana onnituneeti ympäritönuojelun eurantajärjetelmiä. Myö ympäritölle haitalliten kemikaalien varatonhallintaa parannettiin aloittamalla kemikaalivaraton rakentaminen. Suomen Rahapaja -konernia ei tapahtunut ympäritövahinkoja vuonna. Myö jäteveien metallipitoiuudet olivat opimukia määriteltyjen pitoiuurajojen iällä. Kohti täydellitä kierrätettävyyttä Vuonna 2013 Suomen Rahapajan ympäritövatuun tavoitteiden toteutumieen vaikuttaa Vantaan tehtaan muutto uuiin toimitiloihin. Uuien toimitilojen myötä Suomen Rahapajan toiminnata tulee entitä ympäritöytävälliempää. Yhtiön kemikaalimäärät vähenevät merkittäväti ja veitöön ei enää aiheudu minkäänlaiia päätöjä. Muuton yhteydeä yntyy kuitenkin uein paljon jätettä, joten yhtiö tulee kiinnittämään tarkati huomiota jätteiden lajitteluun. Konernin Halbrücken tehda aloittaa energianhallintaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää yhtiön energiainteniteettiä 1,3 proenttia vuoittain. Ydinvoimata luopuva Saka edellyttää energiankulutuken vähentämitä jokaielta toimijalta. Suomen Rahapaja aa tämän myötä myö merkittäviä verohyötyjä Sakan lain mukaiea energiaverotukea. Suomen Rahapaja -konerni pyrkii lähetymään täydellitä kierrätettävyyttä läpi tuotteen elinkaaren. Yhtiöä kehitetään pakkaukia, jotta ne oliivat mahdolliimman kierrätettäviä. Läpinäkyvyyden liäämieki yhtiö elvittää käyttämienä metallien alkuperän. Konernin tavoitteena on tulevaiuudea myö vähentää ekajätteen määrää ekä kuljetuten ympäritövaikutukia

17 HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN Konernin johtaminen Suomen Rahapajan johtamiea pyritään ykinkertaiiin, pelkitettyihin ja elkeiiin ratkaiuihin. Suomen Rahapajalla on tytäryhtiöitä ekä Suomea että ulkomailla. Oa tytäryhtiöitä toimii Suomen Rahapajan liiketoimintojen uoraa ohjaukea, oa itenäiemmin. Lain edellyttämiä Suomen Rahapajan johtavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapajan yhtiökokou, hallitu, toimitujohtaja ekä tytäryhtiöiden hallituket ja toimitujohtajat. Suomen Rahapajan hallitu nimittää tytäryhtiöiden ekä muiden konerniyhtiöiden hallituten jäenet ottaen huomioon, että lain edellyttämien johtoelinten työkentely voi tapahtua operatiivien liiketoiminnan johtamita tukien. Suomen Rahapaja Oy:n hallitu on vatuua Suomen Rahapajan johtamieta ja valvonnata oakeyhtiölain, yhtiöjärjetyken, työjärjetykenä ekä omitajaohjeiden mukaieti. Hallitu päättää konernia noudatettavita kekeiitä toimintapolitiikoita ja aioita, jotka ovat konernin laajuuteen nähden uuria ja tärkeitä tai poikkeavat normaalita konernin liiketoiminnata tai jotka hallitu erikeen määrittelee käiteltäväkeen ja päätettäväkeen. Johtoryhmän perutarkoitu on toimitujohtajan tukena ohjata ja kehittää Suomen Rahapaja -konernin liiketoimintaa iten, että johtoryhmän eittämät ja hallituken hyväkymät tavoitteet aavutetaan. Tämä toteutuu KPI-raportoinnilla ja eurannalla ekä johdon katelmukia. Palkiteminen Hallituken jäenten palkkiot Hallituken puheenjohtajan palkkio on euroa, varapuheenjohtajan euroa ja hallituken muiden jäenten palkkiot euroa kuukaudea. Kokoupalkkiona maketaan 600 euroa kutakin hallituken kokouketa. Toimitujohtaja Toimitujohtajalle on ovittu kuukauittain makettava kuukauipalkka, joka vuoden lopua luontoietuineen oli euroa, liäki tulotavoitteiiin idottu palkkio, joka on makimiaan 29,4 % vuoipalkata. Palkkion määräytymiperuteet on idottu Suomen Rahapaja-konernin liikevoittoon ekä erikeen määriteltyihin tavoitteiiin. Toimitujohtajan palkkion vuoitavoitteet määrittelee hallitu. Muun johdon palkiteminen Suomen Rahapajan palvelukea oleville tytäryhtiöiden hallituten jäenille ei pääääntöieti maketa erillitä korvauta jäenyydetä. Ulkopuoliille jäenille makettavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n hallitu. Suomen Rahapajan palvelukea oleville oakkuu- tai tytäryhtiöiden hallituten jäenille voidaan makaa palkkio illoin, kun e on peruteltua yhdenvertaiuuden aavuttamieki muiden jäenten kana. Palkkioiden periaatteet ovitaan Suomen Rahapaja Oy:n hallitukea ja hallitu antaa uoituken palkkioperuteita kyeien yhtiön yhtiökokouken käiteltäväki. Konernin johtoryhmän jäenille on ovittu kuukauipalkan liäki kannutepalkkio, joka on makimiaan kolmen kuukauden palkkaa vataava umma. Konernin johtoryhmän oalta ehdotuken tavoiteaetannata tekee konernin toimitujohtaja ja en hyväkyy Suomen Rahapaja Oy:n hallitu. Vuonna johdolle ei makettu tulopalkkiota. Henkilötölle tulopalkkiota makettiin euroa. Liäki integraation avainhenkilöille makettiin kannutimena yhteenä euroa. Rikienhallinta ja valvonta Siäinen tarkatu Suomen Rahapaja Oy:llä iäietä tarkatuketa vataa hallitu. Tilintarkatuuunnitelmat käydään läpi ja hyväkytään hallitukea. Hallitu yhteityöä tilintarkatajien kana arvioi ja varmitaa konernin iäien valvontajärjetelmän aianmukaiuutta ja toimivuutta, toimintojen tarkoitukenmukaiuutta ja tehokkuutta, taloudellien tiedon ja raportoinnin luotettavuutta ekä ääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamita ekä luo liäarvoa organiaatiolle myö konultoimalla näiä aioia. Rikienhallinta Rikienhallintatyön tavoitteena on tunnitaa, mitata ja hallita ellaiet rikit, jotka toteutueaan voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja aetettujen tavoitteiden aavuttamita taikka toiaalta voivat avata mahdolliuukia. Suomen Rahapajan rikienhallinta on oa normaalia liiketoimintaa ja iitä vataavat kaikki johtajat ja heidän organiaatioihina kuuluvat henkilöt kukin omalta oaltaan. Konernin rikienhallintaproein kehittämietä ja toimeenpanota ekä rikienhallintatyön koordinoinnita vataa taloujohtaja. Rikienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonaivaltaieen rikienkartoitukeen ja -hallintaan tähtäävä. Erityieti rikit otetaan tarkateltaviki trategiauunnittelun, vuoiuunnittelun ja invetointien ekä projektien uunnittelun yhteydeä. Rikit kartoitetaan aina ennen tarjoukilpailuihin oallitumita ja ne piteytetään. Johtajat ovat velvolliia arvioimaan ja raportoimaan rikit. Valvonta Siäien valvonnan tavoitteena on varmitaa, että konernin yhtiöiden toiminta on tehokata ja tulokellita, informaatio luotettavaa ja että äännökiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Vatuu iäietä valvonnata on yhtiön hallitukella. Toimintaa ohjataan ja eurataan kuukauittain yhtiöittäin. Ohjau- ja eurantaproei iältää olennaiina oinaan kuluvan tilikauden ekä vuoitaon ennuteiden tarkatelun. Valvonnan toimia johtaa konernitaolla taloujohtaja. Valvonnan toteutuketa huolehtivat emo- ja tytäryhtiöiden controllerit, jotka yhdeä muun johdon kana huolehtivat, että liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikea-aikaieti järjetelmiin ja raportoidaan tarkoitukenmukaieti ja tehokkaati noudattaen erikeen annettua konernin ohjeituta iäien valvonnan ja raportoinnin iällötä. Superviory Board Suomen Rahapajan Halbrücken tehtaan toimintoja valvoo Superviory Board. Sen puheenjohtaja on toimitujohtaja Paul Gutafon ja jäenet taloujohtaja Juha Hörkkö, vietintäjohtaja Henna Karjalainen ja myyntijohtaja Matti Rata. Tilintarkatu Konernin tilintarkatu on järjetetty niin, että yhtiökokouken valitema emoyhtiön vatuullinen KHTtilintarkatuyhteiö uorittaa tarkatukena Suomen Rahapaja -konernia ja vataa tilintarkatuketa koko konernia. Valittu tilitarkatajayhteiö on Deloitte & Touche Oy, päävatuulliena tilintarkatajana Ari Hakkola. Tilintarkatajan valitee yhtiökokou vuodeki kerrallaan. Yhtiökokou Suomen Rahapaja -konernia ylin päätövalta on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokoukella. Yhtiökokou kututaan koolle yhtiöjärjetyken mukaan kirjatulla kirjeellä oakkeenomitajalle oakeluetteloon ilmoitetulla ooitteella viimeitään kahdekan päivää ennen kokouta. Varinainen yhtiökokou on pidettävä vuoittain hallituken määräämänä päivänä keäkuun loppuun menneä joko yhtiön kotipaikaa tai Helingiä. Yhtiökokou valitee Suomen Rahapaja Oy:n hallituken ekä en puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

18 HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN HALLINNOINTIPERIAATTEET JA JOHTAMINEN Konernin hallitu Hallituken puheenjohtaja Pentti Kivinen , OTL Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Liikeivityrahaton hallituken varapuheenjohtaja, Laten Päivän Säätiön hallituken puheenjohtaja, Kanalliäätiön hallituken puheenjohtaja, Suomen Kanallioopperan hallituken jäen, Ykityiyrittäjäin Säätiön hallituken puheenjohtajuu, Suomen Meuäätiön aiamie Kekeinen työkokemu: Suomen Meut Ouukunta, toimitujohtaja , Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, lakimie , johtaja , Rautakonttori Oy, toimitujohtaja , Tukkukauppojen Oy, pääjohtaja Suomen Rahapajan hallituken puheenjohtaja 2009, hallituken jäen 2008 Hallituken varapuheenjohtaja Harry Linnarinne , tekniikan tohtori, KTM Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Darekon Oyn hallituken jäen Kekeinen työkokemu: Siäuomi Oy, toimitujohtaja, Outotec Oyj, liiketoiminnan kehityjohtaja , Finpro Aaian johtaja (Japani) , Nokia Oyj, erilaiia johdon tehtäviä (Suomi, Puola) Suomen Rahapajan hallituken varapuheenjohtaja 2009 Hallituken jäenet Riitta Mynttinen. 1960, ininööri, MBA Mineral Technologie Europe NV ja SMI, Europe, johtaja Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Tikkurila Oy:n hallituken jäen 2011 Kekeinen työkokemu: Powder Coating, Rohm and Haa, myyntija markkinointijohtaja , Powder Coating, Rohm and Haa, integrointipäällikkö , Graphic Art Rohm and Haa, kanainvälien markkinoinnin päällikkö , Paper and Printing Technologie, Rohm and Haa, kaupallinen päällikkö , Paper Chemical, Rohm and Haa, myyntipäällikkö, , Ferro Corporation, Europe Corporate markkinointipäällikkö Suomen Rahapajan hallituken jäen Jukka Ohtola , KTM, CEFA Valtioneuvoton kanlia, neuvotteleva virkamie Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Boreal Kavinjalotu Oy:n hallituken jäen Kekeinen työkokemu: Valtioneuvoton kanlia, omitajaohjauoato, neuvotteleva virkamie 2007, Kauppa- ja teolliuuminiteriö, omitajapolitiikan ykikkö, ylitarkataja , eri rahoitualan tehtäviä Suomen Rahapajan hallituken jäen 2008 Ani Pihkala , VT Hanel Oy, toimitujohtaja Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Kekeinen työkokemu: Hanel Oy, lakiaiainjohtaja , Suomen Kuntaliitto, lakimie , Aianajotoimito Koivuhovi, lakimie Suomen Rahapajan hallituken jäen 2008 Hanna Sievinen. 1972, KTM, MA in International Buine Nokia, Chief Retructuring Officer Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: Kekeinen työkokemu: Nokia, Vice Preident, North Europe, Nokia, Toimitujohtaja Nokia GmbH ; Nokia, Strategia- ja liiketoiminnankehityjohtaja ; Nokia, Strategia, proeija laatujohtaja Intia ; Nokia, Johtaja, Yhtymätrategia ; Nokia, Markkinoinnin- ja tarjoomanuunnittelupäällikkö 2004; Nokia, Päällikkö, Yritykaupat ; Skandinavika Enkilda Banken, Luottoanalyytikko ; Enkilda Securitie Analyytikko Invetment Banking & Corporate Finance Suomen Rahapajan hallituken jäen Konernin johtoryhmä Paul Gutafon toimitujohtaja Jarmo Hakkarainen tuotantojohtaja Juha Hörkkö taloujohtaja Henna Karjalainen vietintäjohtaja Matti Rata myyntijohtaja Anna Maija Weman , tekniikan lieniaatti Ahltrom Oyj, ketävän kehityken johtaja Kekeiet amanaikaiet luottamutehtävät: hallituken ketävän kehityken työryhmän jäen, EDANA (European Dipoable and Nonwoven Aociation) vuodeta 2009; hallituken jäen, Paper- Impact (European Speciality Paper Manufacturer Aociation) vuodeta 2010; PaperImpact-yhdityken yhteikuntauhteiden (ympäritö) ja lainäädäntökomitean puheenjohtaja vuodeta 2009; Paperi-ininöörit ry:n jäen vuodeta Kekeinen työkokemu: Ahltrom Sale Helinki Oy (entinen Ahltrom Nordic Oy), toimitujohtaja ja Ahltrom Sale LLC, hallituken puheenjohtaja ; Ahltrom Atlanta Inc, Ahltrom Paper Group Boton Inc, toimitujohtaja ; International Paper Company, johtaja, tuotekehity ; Jaakko Pöyry Conulting Inc, vanhempi konultti ; Kymmene Oy, Voikkaan paperitehda, tuotekehitypäällikkö ; KCL, Oy Kekulaboratorio, vanhempi tutkija Suomen Rahapajan hallituken jäen 2011 Hallituken kokouket vuonna Hallitu kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. Hallituken jäenten kokoukiin oallitumiproentti oli 98 %. Henna Karjalainen, Matti Rata, Juha Hörkkö, Paul Gutafon ja Jarmo Hakkarainen 32 33

19 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Suomen Rahapaja Oy Hallituken toimintakertomu Tunnulukuja vv Suomen Rahapaja -konerni Liikevaihto (1 000 ) Liikevoitto- % -4,5 % 1,9 % -0,3 % -4,4% -1,9 % Sij. pääoman tuotto -5,5 % 3,2 % -0,3 % -5,4 % -2,3 % Omavaraiuuate 49,5 % 53,3 % 86,1 % 71,6 % 73,0 % Kekim. henkilötö Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto (1 000 ) Liikevoitto- % -10,8 % 4,6 % 2,9 % -0,5 % -23,4 % Sij. pääoman tuotto -7,1 % 3,3 % 2,3 % -0,3 % -10,4 % Omavaraiuuate 60,1 % 66,8 % 90,6 % 90,6 % 94,6% Kekim. henkilötö Alan kehity ja liiketoiminnan rikit Markkinatilanne ekä kotimaaa että vienniä on äilynyt erittäin vaikeana. Finanikriii yhdeä muiden makuvälineiden markkinaouuden kavun kana on pienentänyt käyttörahatuotteiden, aihioiden ja kolikoiden, kyyntää kehittyneiä taloukia ja tiivitänyt kilpailua vientimarkkinoilla, lähinnä kehittyviä kanantaloukia. Hintojen ja kyynnän laku on jatkunut. Korkealla pyytelleet jalometallien hinnat ovat elväti vaikuttaneet juhlarahojen kyyntään negatiivieti tuotteiden ykikköhintojen nouun jatkuea ja iirtäneet kyyntää ijoitutuotteiiin (ijoitukulta- ja hopeakolikot). Näiden tarjonta kuluttajille on myö liääntynyt. Vata ijoitumarkkinoiden rauhoittuminen ja jalometalllien hinnan laku iirtänee kyynnän takaiin varinaiiin juhlarahoihin. liikevaihto noui edellieen vuoteen verrattuna. Liikevaihto oli kertomuvuonna 118,9 miljoonaa euroa (2011: 137,1 miljoonaa euroa). Liiketulo oli 5,4 miljoonaa euroa negatiivinen eli 4,5 % liikevaihdota (2,6 M eli 1,9 % liikevaihdota). Konernin tilikauden tulokeki muodotui 7,2 miljoona euroa eli - 6,0 % liikevaihdota (2,0 M eli 1,4 % liikevaihdota). Emoyhtiön Suomen Rahapaja Oy:n liikevaihto noui 52,0 M :oon (2011: 47,6 M ). Yhtiön liiketulo oli 5,6M (2011: 2,2 M ). Emoyhtiön tilikauden tulo oli 1,9 M (2011: 2,2 M ). Invetoinnit Konernin nettoinvetoinnit käyttöomaiuuteen olivat 4,4 miljoonaa euroa. Organiaatio Yhtiön toimitujohtajana toimi Paul Gutafon. Yhtiön hallituken kokoonpano oli pidettyyn yhtiökokoukeen aakka: Pentti Kivinen (puheenjohtaja), Harry Linnarinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, Ani Pihkala ja Anna Maija Weman. Yhtiökokouken jälkeen hallituken kokoonpano on: Pentti Kivinen (puheenjohtaja), Harry Linnarinne, Riitta Mynttinen, Jukka Ohtola, Ani Pihkala, Hanna Sievinen ja Anna Maija Weman. Yhtiön tilintarkatajana on toiminut Deloitte & Touche Oy, päävatuulliena tarkatajana KHT Ari Hakkola. Yhtiön oakkeet Yhtiöllä on kappaletta oakkeita, joita jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokoukea. tilanne ei ylikapaiteetita ja heikota kyynnätä johtuen helpotu vielä 2013, vaikka markkinoilla on nähtäviä myö poitiiviia ignaaleja. Kuparin ja nikkelin hintojen odotetaan nouevan vata kun teolliuuden tuotanto alkaa kiihtyä taantuman jälkeen. Nikkelin ja kuparin hinnannouu on tyypillieti liännyt kolikoiden kyyntää aiakkaiden vaihtaea kolikoidena raaka-aineen edulliempaan materiaaliin. Hallituken eity voittovarojen käytötä Suomen Rahapaja Oy:n hallitu ehdottaa, että emoyhtiö ei jaa oinkoa ja tappio ,68 euroa iirretään kertyneet voittovarat -tilillle. Tulo Vuoi oli vaikea vuoi Suomen Rahapajalle. Vaikeukien tautalla ovat heikko maailmanmarkkinatilanne, metallirahatoimialan ylikapaiteetti ekä euroon iirtymipäätöten hidatuminen. Liäki yhtiön tulota raitti Argentiinan projektiin liittyvät merkittävät kertaluonteiet tappiot. Konernin liikevaihto laki runaat 13 % edellietä vuodeta. Liikevaihto laki ekä aihio- että keräilytuoteliiketoiminnoia. Sen ijaan käyttörahaliiketoiminnan Muutoket konernin rakenteea Vuoden aikana ei konernirakenteea ole tapahtunut muutokia. Henkilötö Konernin palvelukea oli vuoden aikana kekimäärin 235 henkilöä (231 henkilöä), joita 76 (65) työkenteli Suomea. Vuoden lopua konernin palvelukea oli 244 henkilöä. Henkilötölle maketut palkat ja palkkiot olivat kertomuvuonna 11,4 miljoonaa euroa (11,0 MEUR). Vuoden 2013 näkymät Yhtiön käyttörahaliiketoimintojen uudelleenjärjetely jatkuu koko vuoden ja aataneen loppuun aihioliiketoiminnan oalta vata vuonna Juhlarahojen liiketoimintaa on karittu ja vuonna 2013 tullaan kekittymään pääaiaa kotimaiiin juhlarahoihin ja niiden jakelun tehotamieen. Vuoden 2013 keällä yhtiö muuttaa uuiin toimitiloihin. Näillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutu yhtiön kilpailukykyyn. Tämän hetken arvion mukaan käyttörahojen markkina

20 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Tulolakelma Tae Tuhatta euroa Suomen Rahapaja -konerni Liikevaihto Valmiiden ja kekeneräiten tuotteiden varatojen liäy(+) / vähenny(-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilötökulut Poitot ja arvonalentumiet Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitutuotot- ja kulut Voitto ennen atunnaieriä, tilinpäätöiirtoja ja veroja Satunnaiet erät Voitto ennen tilinpäätöiirtoja ja veroja Tilikauden verot Vähemmitöouu 0 0 Tilikauden voitto Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto Valmiiden ja kekeneräiten tuotteiden varatojen liäy(+) / vähenny(-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilötökulut Poitot ja arvonalentumiet Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitutuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätöiirtoja ja veroja Tilinpäätöiirrot Tuloverot 0 0 Tilikauden voitto Suomen Rahapaja -konerni Tuhatta euroa Vataavaa Pyyvät vataavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliet hyödykkeet Sijoituket 4 4 Pyyvät vataavat yhteenä Vaihtuvat vataavat Vaihto-omaiuu Pitkäaikaiet aamiet Lyhytaikaiet aamiet Rahat ja pankkiaamiet Vaihtuvat vataavat yhteenä Vataavaa yhteenä Vatattavaa Oma pääoma Oakepääoma Ylikurirahato Vararahato Edelliten tilikauien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteenä Vähemmitöouu Konernireervi Viera pääoma Pitkäaikainen viera pääoma Lyhytaikainen viera pääoma Viera pääoma yhteenä Vatattavaa yhteenä

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

1 / 84. sustainability. Yhteiskuntavastuuraportti 2011

1 / 84. sustainability. Yhteiskuntavastuuraportti 2011 1 / 84 sustainability Yhteiskuntavastuuraportti 2011 Sisältö Johdanto Asiakkaat Henkilöstö Operatiivinen toiminta Yhteiskunta GRI 2 / 84 Sisältö 01 02 03 04 05 06 Johdanto Asiakkaat Henkilöstö Operatiivinen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot