Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet"

Transkriptio

1 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen valintaproei ja vaalin tekninen toteutu... 3 Ennakkotoimenpiteet... 3 Valintaproei... 4 Ehdokaaettelu... 4 Vaalin uorittaminen... 5 Tuloken vahvitaminen ja tiedottaminen... 5 Varaluottamumie... 6 Henkilötöryhmien yhteinen luottamumie... 6 Eri yrityten tai toimipaikkojen yhteinen luottamumie... 6 Toimikaui... 7 Ilmoitu työnantajalle ja YTN:lle... 7 Neuvottelu- ja opimuoikeudet... 7 Luottamumiehelle annettavat tiedot... 7 YTN vaatii...8 Toimintaedellytyket ja mahdolliuudet... 9 Vapautu työtä... 9 YTN vaatii...9 Luottamukelliuu ja alaapito... 9 Ehdokauoja Työuhdeturva Jälkiuoja Oikeu ay-koulutukeen YTN vaatii Oikeu ammatillieen koulutukeen Luottamumiekorvau YTN vaatii Kokoontumi- ja tiedottamioikeudet Aniokehity Palkka- ja iirtoturva Luottamumie perehdyttämiproeia YTN vaatii Muut oikeudet... 13

2 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Yleitä Tää aiakirjaa eitellään YTN:n ylempien toimihenkilöiden yrity tai työpaikkataon henkilötöedutajan valintaa, aemaa ja oikeukia. Edutajata käytetään pääääntöieti termiä Luottamumie, vaikka eri toimi- ja opimualoilla käytetty terminologia poikkeaakin toiitaan. Pääääntöieti myö työopimulain (TSL) mukaieti valitun luottamuvaltuutetun valinta ja aema määräytyy tämän ohjeen mukaieti. Merkittävin poikkeu on TSL:n mukaien luottamuvaltuutetun rajoitettu opimuoikeu. Tää ohjeea eitellyt YTN:n vaatimuket on hyväkytty hallitukea Oikeu luottamumiehen valintaan Lähtökohtaieti yrityken ylemmät toimihenkilöt muodotavat työlainäädännöä ja opimukulttuuria oman henkilötöryhmän. Joitakin poikkeukia työehtoopimurakenteeta johtuen kuitenkin on, lähinnä palveluektorilla. Ylemmillä toimihenkilöillä on pääääntöieti oikeu valita henkilötöedutaja. Työnantajalla ei ole oikeutta etää valintaa, vaikka joillakin toimialoilla edellytetään aiata kekuteltavan työnantajan kana ennen enimmäitä valintaa. Edutajata käytetään eri opimukia ja lainäädännöä muun muaa ellaiia nimitykiä kuin (pää)luottamumie, luottamuhenkilö, neuvotteleva yhteyhenkilö, luottamuvaltuutettu ja yhteyhenkilö. Jo henkilötöryhmän mukaita luottamumietä tai vataavaa ei ole valittu, niin yritykiä, joia äännöllieti työkentelee vähintään 20 työntekijää, on pääääntöieti oikeu valita yhteitoimintalain mukainen yt-edutaja. Tää ohjeea ei kuitenkaan puututa yt-edutajan aemaan tai oikeukiin. Luottamumie valitaan toimialata riippuen joko yrity- tai toimipaikkakohtaieti. Joillakin opimualoilla on ovittu tämälliemmin luottamumierakenteeta konerni-, yrity- ja/tai työpaikkataolla. Luottamumiehen valinnalle ei ole määritelty mitään minimihenkilömäärää, lähtökohtaieti ii jo kolmen ylemmän toimihenkilön ryhmä voi luottamumiehen valita. YTN uoittelee, että kaikkiin ellaiiin työpaikkoihin, joia on töiä vähintään 10 ylempää toimihenkilöä, luottamumie valitaan. Luottamumiehen valintaan oallituvat toimialata riippuen joko kaikki ylemmät toimihenkilöt tai vain YTN liittojen jäenet. Luottamumieehdokkaaki voi aettua toimialata riippuen joko vain YTN-liittojen jäenet tai kaikki ylemmät toimihenkilöt. Niillä teolliuuden toimialoilla, joilla ei ole työehtoopimuta, luottamumie (yhteyhenkilö) valitaan YTN-TT Peruopimuken mukaieti. Liäki näillä aloilla on ylemmillä toimihenkilöillä oikeu valita Työopimulain mukainen luottamuvaltuutettu. YTN uoittelee, että ama henkilö valitaan molempiin rooleihin, jotta neuvottelu- ja opimuoikeudet ekä työuhdeturva ja aema ovat mahdolliimman laajat.

3 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Palveluektorin toimialoilla, joilla YTN ei ole opijaoapuolena alan työehtoopimukea, voidaan tietyin edellytykin valita luottamuvaltuutettu joko yrityken koko henkilötön kekuudeta tai joiakin tapaukia vain ylempien toimihenkilöiden kekuudeta. Toimialoilla, joilla YTN:n opimu on todettu yleiitovaki, noudatetaan YTN:n näkemyken mukaan luottamumietä kokevia määräykiä pääääntöieti myö järjetäytymättömien työnantajien kekuudea valittuun edutajaan. Erityieti tämä kokee oikeutta valita luottamumie ekä hänen oikeukiaan neuvottelijana ja oikeuttaan luottamumiekorvaukeen, jo tätä on työehtoopimukea ovittu. Luottamumiehen valintaproei ja vaalin tekninen toteutu Ennakkotoimenpiteet YTN:n opimukia ei juurikaan ole puututtu ite valintaproeiin. Normeja on ainoataan iitä, kuka voi aettua ehdolle tai keillä on äänioikeu. Tämä on yytä tarkitaa alan työehtoopimuketa. Työopimulain mukainen luottamuvaltuutettu valitaan ylempien toimihenkilöiden (tai koko henkilötön) kekuudeta. Työopimulaiakaan ei erityiiä määräykiä vaalin toteuttamieta ole. YTN on laatinut tämän ohjeen vaalin järjetämieki. Enimmäiellä kerralla vaalin voi toteuttaa YTN:n yrityyhdity, ryhmä aktiiviia ylempiä toimihenkilöitä, yhteitoimintaedutaja tai toimihenkilöiden työuojeluvaltuutettu. Jatkoa vaalin voi järjetää edellinen luottamumie tai yrityyhdity. Myö YTN:n aiantuntijoita voi pyytää vaalin teknieki toteuttajaki, mutta muutoin YTN ei aiaan puutu. Enin on yytä elvittää, onko yrityken toimialalla itova työehtoopimu vai toimitaanko työopimulain pohjalta. Ennen valintaprojektin alkua on elvitettävä muun muaa - valitaanko luottamumie/luottamuvaltuutettu/yhteyhenkilö - valitaanko varaluottamumie - mikä on luottamumiehen toimialue - kuinka pitkä on toimikaui - ketkä aavat aettua ehdolle - ketkä ovat oikeutettuja äänetämään Mikäli kyeeä on toimiala, joa ovelletaan ylempiin toimihenkilöihin jotain työehtoopimuta, tarkitetaan työehtoopimuketa ketkä aavat oallitua ehdokaaetteluun ja äänetää vaaleia. Jo yrityken toimialalla ei ole työehtoopimuta, on tarkitettava onko muuta opimuta henkilötöryhmien edutajita. On hyvä elvittää, millä muilla henkilötöryhmillä on luottamumie ja miten nämä järjetelmät toimivat. Jo yritykeä toimii YTN:n yrityyhdity voi en hallitu järjetää vaalit. Lopuki, ennen varinaien vaalin järjetämitä on yytä kekutella ja antaa työnantajalle tietoa valintaproeita ja on pyydettävä nimi- ja ähköpotilita yrityken ylemmitä toimihenkilöitä.

4 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Valintaproei Ehdokaaettelu Yrityken kaikille ylemmille on yytä antaa tieto iitä, että henkilötöryhmälle ollaan valitemaa omaa luottamuhenkilöä. Tiedon voi lähettää eim. ähköpotite. Vieti on hyvä lähettää myö työnantajan edutajalle. Ilmoitu luottamumiehen valinnata Yrity Oy:n ylemmille toimihenkilöille Yrity Oy:n ylemmät toimihenkilöt ovat käynnitäneen hankkeen luottamumiehen (mikä edutaja valitaan) valitemieki. Vaalin järjetää vaalitoimikunta, johon kuuluvat NN, NN ja NN. Heiltä aa vaalita liätietoa. Luottamumiehen tehtävän on edutaa Yrity Oy:n ylempiä toimihenkilöitä (aadun tiedon mukaan # henkilöä) työuhteiiin liittyviä aioia ekä yhteitoiminta-aioia. Luottamumiehen valinta perutuu??? alan ylempien toimihenkilöiden työehtoopimukeen ja luottamumiehellä on tämän työehtoopimuken mukaiet paikallien opimien oikeudet. Luottamumie voi myö edutaa ykittäitä ylempää toimihenkilöä erikeen niin ovittaea. Luottamumiehen tulee olla perehtynyt työpaikan olouhteiiin. Luottamumie ja hänen varahenkilönä valitaan alan työehtoopimuken piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden joukota (ja hänen on oltava jonkun YTN liiton jäen). Ehdokkaaki voi ilmoittautua xx.xx.xx klo xx.xx aakka vaalitoimikunnan jäenille euraavati: (kenelle ja miten). Ilmoita amalla YTN-liittoi tai halukkuutei liittyä liittoon. Mikäli ehdokkaita ilmoittautuu: 1. vain yki, tulee hän valituki ilman vaalia. Valinnata ilmoitetaan ehdokaaettelun päättymien jälkeen ja amalla valintatilaiuu peruuntuu. 2. kaki, niin a) ehdokkaat voivat kekenään opia kumpi ryhtyy varinaieki ja kumpi varahenkilöki ja valintatilaiuutta ei järjetetä tai b) järjetetään valintatilaiuu tämän ennakkoilmoituken mukaieti 3. ueampi, järjetetään valintatilaiuu tämän ennakkoilmoituken mukaieti. Luottamumiehen ja hänen varahenkilönä toimikaui on kaki vuotta alkaen valintatilaiuudeta ja päättyen. (YTN uoittaa valintaa parittomien vuoien yk- xx.xx.xx yllä) Yrity Oy:n ylempien toimihenkilöiden luottamumiehen ja hänen varahenkilönä valintatilaiuu pidetään kokoutila AA:a pp.kk.vv kello x:xx alkaen. Kuten edellä olevata mallita on nähtäviä, niin voidaan opia, että mikäli ehdokkaita on vain yki, katotaan hänet valituki. Ehdokaaettelua on yytä mainita, mitkä ovat luottamumiehen tehtävät ja aema. Ehdokaaetteluun on yytä varata kohtuullinen aika, eimerkiki 2 viikkoa. Liäki on yytä elkeäti ilmoittaa kuka voi aettua ehdolle, ketkä voivat äänetää vaalia ja valitaanko varaedutajaa. On myö ovittava, tuleeko varaedutajaki toieki eniten ääniä aanut vai miten ratkaitaan tilanne, jo on ueampia ehdokkaita.

5 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Vaalin uorittaminen YTN uoittelee, että jo on ueampia ehdokkaita kuin kaki, järjetetään uui vaali vähintään kahden eniten ääniä aaneen keken tai kullakin vaalikierrokella ehdokkaita pudotetaan vain vähiten ääniä aanut poi. Jälkimmäinen on demokraattiin, mutta työlä vaalitapa. Vaalitoimikuntana voi olla eimerkiki edellinen luottamumie ja varahenkilö, yrityyhdityken hallitu tai en nimeämä ryhmä tai erikeen tehtävän vataanottanut ryhmä aktiiviia ylempiä toimihenkilöitä. Viimeki mainittu ryhmä järjetää uein enimmäien vaalin, kun muita ryhmiä ei ole. YTN uoittaa eniijaieti valintakokouta. Äänioikeu on kokoukeen oallitujilla. Erikeen on yytä ilmoittaa ylemmille toimihenkilöille, uoitellaanko valtakirjojen käyttöä. YTN:n näkemyken mukaan valtakirjan käytölle ei inällään ole etettä, mutta e aattaa olla joiakin tilanteia epäkäytännöllitä ja epädemokraattita. Valintakokoukea vaali voidaan toteuttaa joko kädennoto- tai lippuäänetykellä. Valintakokouketa laaditaan pöytäkirja. Malli on aiakirjan lopua. Nykyiin käytetään jonkin verran yrityken iällä toteuttavaa ähköpotiäänetytä. YTN ei kuitenkaan tätä erityieti uoittele, kuin illoin, jo valinta on iteään elvä eli ehdokkaita on vain yki kutakin paikkaa kohden. Joiakin yritykiä on käytöä ähköiiä työkaluja, joilla nettivaali voidaan järjetää iten, että vaalialaiuu äilyy ja kukin voi äänetää vain kerran. Tällainen menettely on uein hyvin käytännöllinen ja erityien toimiva illoin, jo vaalia on mukana ueita työpaikkoja eri puolilla Suomea. YTN voi toimia tällaien vaalin teknienä toteuttajana, mutta aiata on aina ovittava erikeen YTN:n aiantuntijan kana. Käytännöä hyvin toimivaan internetäänetykeen tarvitaan kaikkien äänioikeutettujen ähköpotiooitteet. Ooitteiden luovuttamieen YTN:lle on yytä pyytää lupa työnantajalta. Perinteinen potiäänety on työlä ja kalli, eikä YTN itä en johdota uoittele. Työnantajalla ei ole velvolliuutta makaa yntyviä kuluja. Sähköpoti tai potiäänetyken ijaan voidaan käyttää myö uurnaäänetytä, joa vaaliuurna on eimerkiki yrityken ruokalaa tai muua yleieä tilaa. Tämä edellyttää vaalihenkilötön länäoloa vaaliaikoina ja on muun muaa tämän johdota varin raka ja monimutkainen vaalitapa. Tuloken vahvitaminen ja tiedottaminen Kun vaalia annetut äänet on lakettu, niin vaalitoimikunta tai vataava tekee vaalipöytäkirjan. Pöytäkirjaan on yytä merkitä ainakin - koka ja miten vaali on järjetetty - vaalin tuloket - pöytäkirjan allekirjoittajat ja heidän aemana Vaalin tulo ilmoitetaan kirjallieti ylemmille toimihenkilöille, työnantajalle ja YTN:lle. Lomake YTN:lle voidaan täyttää ooitteea tai lomakkeen tiedot voidaan lähettää ooitteella

6 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Varaluottamumie YTN:n opimukia on pääääntöieti todettu oikeu valita luottamumiehelle varamie. Varamie toimii luottamumiehen ijaiena illoin, jo luottamumie on pidempään etynyt toimimata tehtäväään tai ei enää jatka työnantajan palvelukea. Vuoilomaa ei ole yleieti katottu ellaieki ajaki, jolloin tehtävä iirtyii varamiehelle. Työopimulaia ei ole mainintaa varaluottamuvaltuutetuta. Silti YTN uoittelee, että yritykeä valitaan varaluottamuvaltuutettu. Varamie toimii luottamuvaltuutetun tehtävää lähinnä illoin, jo varinainen luottamuvaltuutettu ei enää jatka työnantajan palvelukea. Tällöin on yytä opia työnantajan kana iitä, jatkaako varamie luottamumietehtävää luottamumiehen toimikauden loppuun vai käynnitääkö hän välittömäti vaalijärjetelyt uuden luottamuvaltuutetun valitemieki ja toimii edutajana vain en ajan, kun valintaproei on keken. Epäelvyykien välttämieki varaluottamumiehen toimimieta luottamumiehenä on ilmoitettava kirjallieti työnantajalle. Varaluottamumieheen ovelletaan tämän jälkeen lähtökohtaieti amoja määräykiä ja hänellä on amat oikeudet kuin luottamumiehellä. Henkilötöryhmien yhteinen luottamumie Joillakin toimialoilla on ovittu menettelytä, jolla eri henkilötöryhmät voivat valita yhteien luottamumiehen. Tällaieta menettelytä on yytä kekutella myö YTN:n aiantuntijoiden kana ennen valintaa. Menettely on tarkoitettu eniijaieti pieniin yritykiin tai työpaikkoihin, joia eri henkilötöryhmillä ei ole halua valita omia edutajiaan. Eri yrityten tai toimipaikkojen yhteinen luottamumie Luottamumie valitaan työpaikka- tai yritykohtaieti toimialata ja opimuketa riippuen. Työopimulain mukainen luottamuvaltuutettu valitaan yritykohtaieti. Sopimukia (uunnittelualaa lukuun ottamatta) tai laia ei ole mainintoja vaihtoehdota, että luottamumie voitaiiin valita ueamman (amaan konerniin kuuluvan) yrityken henkilötön kekuudeta. Jo ylemmät toimihenkilöt erityien painavata yytä toivovat, että luottamumie valitaan opimuken normeita poiketen yhteieti uealle työpaikalle tai yrityryhmälle (erilliille itenäiille oikeuhenkilöille), on tätä laadittava kirjallinen opimu kaikkien mukana olevien yrityten johdon ja henkilötön keken. Henkilötön edutajan tällaiea opimukea voi olla valittu luottamumie, jo valinnan yhteydeä hänelle on erikeen tällainen valtuutu kunkin yrityken (tai työpaikan) ylempien toimihenkilöiden enemmitöpäätökin annettu. Pöytäkirjakopio tätä valtuutuketa on yytä liittää opimuken liitteeki. Sopimuken laatimiea on yytä käyttää hyväki YTN:n aiantuntijoita. Sopimukea on yytä mainita ainakin luottamumiehen toimialue eli yrityket (tai toimipaikat), erikeen ekä neuvottelu- että opimuoikeudet, tiedonaantioikeudet, ajankäyttö- ja tiedotuoikeudet ekä luottamumiekorvauken määräytymiperiaate.

7 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Toimikaui Luottamumie valitaan aina määräajaki, yleenä vähintään vuodeki, eikä YTN hyväky, että luottamumie valitaan toitaieki. YTN uoittelee, että luottamumie valitaan kahdeki vuodeki aina parittomien vuoien ykyllä. Ilmoitu työnantajalle ja YTN:lle Luottamumiehen ja varaluottamumiehen valinnata, toimikaudeta ekä varamiehen toimimieta luottamumiehenä tulee ilmoittaa kirjallieti työnantajalle ja YTN:lle. YTN:n nettiivuilla on lomake, jolla valintailmoituken voi tehdä. Varamiehen toimimieta luottamumiehenä voi ilmoittaa vapaamuotoiella kirjeellä ja en voi allekirjoittaa varamie, jo luottamumie ei enää ole käytettäviä. Joillakin opimualoilla ovituita luottamumiejärjetelmitä, kuten eri henkilötöryhmien yhteietä luottamumiehetä tai iitä että luottamumie edutaa työehtoopimuken perumallita poiketen ueampien yrityten tai työpaikkojen ylempiä toimihenkilöitä, tulee opia kirjallieti työnantajan kana ja ilmoittaa YTN:lle. Neuvottelu- ja opimuoikeudet Luottamumie neuvottelee ja tekee kollektiiviia opimukia ylempien toimihenkilöiden puoleta. Sopimuoikeukien oalta on yytä tarkitaa toimialan työehtoopimumääräykitä, mitä aioita luottamumiehellä on opimuoikeu. Luottamumie toimii myö yhteitoiminta-aioia ylempien toimihenkilöiden edutajana opimuten ja yhteitoimintalain mukaieti. Ykilöä kokevia aioia luottamumiehellä on oikeu avutaa ykittäitä ylempää toimihenkilöä neuvotteluia ylemmän toimihenkilön niin pyytäeään. Luottamumie voi myö, ykittäien ylemmän toimihenkilön niin erikeen, mieluuti kirjallieti, luottamumiehen valtuuttaeaan, neuvotella ja opia ykilöä kokevaa erimieliyyaiaa. YTN uoitu on, että luottamumie avutaa ykilöä kokevaa erimieliyykyymykiä vain YTN liittojen jäeniä. Työopimulain mukaiella luottamuvaltuutetulla on neuvotteluoikeu ylempiä toimihenkilöitä yleieti kokevia aioia, mutta opimukia hän voi tehdä vain kutakin aiaa varteen erikeen annetulla valtuutukella. Käytännöä luottamuvaltuutettu uein neuvottelee raamiopimuken, jonka kukin ykittäinen ylempi toimihenkilö itten joko hyväkyy tai ei hyväky oaki työuhteena ehtoja. YTN:n näkemy on, että luottamumiehellä on myö työnantajaliittoon kuulumattomia yritykiä pääääntöieti vataavat neuvottelu- ja opimuoikeudet kuin järjetäytyneiäkin yritykiä. Järjetäytymättömiä yritykiä ei kuitenkaan voida, vaikka työehtoopimu oliikin alalla yleiitovaki vahvitettu, noudattaa työehtoopimuken paikallien opimien määräykiä. Luottamumiehelle annettavat tiedot Peruperiaate on, että luottamumie aa aioiden hoitamien kannalta riittävät tiedot, jotta neuvotteluproei aadaan aiallieti käytyä. Jo on tarpeen, luottamumiehen on yytä antaa kirjallinen eity iitä, mitä tietoja hän tarvitee. Toiaalta yrity ei ole velvollinen antamaan ellaiia tietoja, joita illä ei kohtuulliella työpanokella ole aatavia eikä ellaiia henkilökohtaiia tietoja, joiden aami-

8 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) YTN vaatii een luottamumiehellä ei ole valtuututa. Eimerkiki ykilöä kokevia palkka- ja terveytietoja ei luottamumielle tarvite antaa ilman tällaita valtuututa. Silloin, kun luottamumie avutaa tai neuvottelee ylemmän toimihenkilön pyynnötä tai valtuuttamana ykilöä kokevaa erimieliyyaiaa, on hänellä oikeu aada kaikki tarpeellinen tieto. Joiakin työehtoopimukia on erikeen lueteltu mitä tietoja luottamumiehelle annetaan äännöllieti, niiden muuttuea tai pyydettäeä. Joidenkin tietojen oalta on erikeen mainittu, että ne annetaan kirjalliena. Työehtoopimuket eivät tältä oin kuitenkaan rajoita luottamumiehen oikeutta aada liäki työlainäädännöä (eimerkiki yhteitoimintalaia) tiedotettavaki määrättyjä tietoja. YTN uoittelee, että työehtoopimuken liäki ja tueki luottamumie opii työnantajan kana yhteitoimintalain periaatteiden mukaieti, mitä tietoja luottamumiehelle annetaan ja miten. Jo yritykeä on ueampia luottamumiehiä, on tiedonaannin oalta järkevä opia kaikkien kohdalla amanlaieta käytännötä. Erityieti ylempien toimihenkilöiden palkkoihin liittyvien tilatotietojen oalta on yytä opia ykityikohtaiemmin menettelytä. Luottamumiehellä on oikeu palkkatietoihin joko työehtoopimumääräykien tai yhteitoimintalain mukaieti. Yleieti palkkatilatoinnia on periaatteena, ettei 5-6 henkilöä pienemmitä ryhmitä tarvite tilatotietoja antaa. YTN uoittelee, että luottamumie äilyttää ja arkitoi annetut tiedot järjetelmällieti ja huolellieti huomioiden en, että oa tiedoita voi olla luottamukelliia ja alaa pidettäviä. Erityieti ykilöä kokevat tiedot on yytä hävittää kohtuullien ajan kuluea, kun aia on ratkaitu ja loppuun aakka toteutettu. Luottamumiehen tulee luovuttaa aamana tiedot euraajalleen ja tarpeen mukaan perehdyttää euraaja. Ylempien toimihenkilöiden tiedonaantioikeudet ja toimintaedellytyket on kirjattava YTN-EK kekujärjetö- ekä työehtoopimukiin vataavalla ykityikohtaiuudella ja itovuudella kuin oikeudet on kirjattu muidenkin kekujärjetöjen luottamumieopimukiin ja ammattiliittojen työehtoopimukiin. Sitovati on kirjattava oikeu aada tietoa yrityken palkkapolitiikata, aniokehityketä ekä kekipalkoita ja palkkahajonnata tilatoryhmittäin. Erityieti on ovittava periaatteeta, että illoin, kun yritykeä noudatetaan ylempiin toimihenkilöihin työn vaativuu- tai palkkaujärjetelmää, on ylempien toimihenkilöiden henkilötöedutajalle annettava järjetelmän perutiedot ekä tiedot ylempien toimihenkilöiden ijoittumieta vaativuu- tai palkkaluokkiin. Liäki on ovittava iitä, että ylempien toimihenkilöiden henkilötön edutajalla on oikeu oallitua järjetelmän käyttöön ottoon ja ylläpitoon, kuten oikeudet on kirjattu muidenkin ammattiliittojen työehtoopimukiin. Suuriin yritykiin on ylempien toimihenkilöiden henkilötöedutukeen luotava muita henkilötöryhmiä vataava oatoluottamumiejärjetelmä, jotta tiedonaanti ja välity toimii nykyaikaien hyvän henkilötöpolitiikan edellyttämällä tavalla.

9 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Toimintaedellytyket ja mahdolliuudet Vapautu työtä YTN vaatii Luottamumiehelle annetaan aioiden hoidon kannalta tarpeelliet toimintamahdolliuudet. Lähtökohta on, että ylempien toimihenkilöiden luottamumiehellä on vataavat toimintaedellytyket kuin yrityken muiden henkilötöryhmien luottamumiehillä. Käytännöä tämä tarkoittaa yritykeä käytöä olevia tietotekniiä välineitä, tietoliikenneyhteykiä ja muita toimitotyökaluja. YTN uoittelee, että toimintaedellytykitä ovitaan paikallieti. Edellä todettujen työvälineiden liäki on yytä opia luottamumiehen työ- ja äilytytiloita ekä mahdolliuudeta käyttää yrityken iäiiä vietintäkanavia tehtävänä hoitamieki. Luottamumiehelle annetaan aioiden hoidon kannalta tarpeelliea määrin vapaututa työtä. Vapautuken määrätä on yytä opia työnantajan kana. Erityieti on huolehdittava iitä, että vapaututa annetaan kulloienkin neuvottelutilanteen edellyttämä määrä. Eimerkiki joukkoirtianomitilanteia on yhteitoimintalain mukaiten neuvottelujen johdota varattava oikeu uurempaan vapaan käyttöön kuin kekimäärin on tarvetta. YTN:n opimukia ei ole tämälliiä aikamääreitä vapaan määrätä vaan paikallieti huomioon on otettava muun muaa ao. henkilötöryhmään kuuluvien toimihenkilöiden lukumäärään ja toiminnan luonteeeen. YTN uoittelee, että amalla kun ovitaan vapaan määrätä, ovitaan tarvittavita ijaiuujärjetelyitä. Henkilötöedutajille on itovin opimukin taattava oikeu käyttää työaikaa luottamutehtävien hoitoon iten, että ajankäyttö liääntyy edutettavien lukumäärän kavaea. Paikallieti on liäki ovittava ja varmitettava työtehtävien hoitamieki riittävät ijaijärjetelyt luottamutöiden hoitamien ajaki. YTN eittää, että opimukiin kirjataan oikeu palkallieen työajan käyttöön henkilöedutajan tehtävien hoitamien vaatimaa määrin, kekimäärin euraavati: Edutettavien Vapautu työtä lukumäärä vähintään alle 10 henkilöä 10 % henkilöä 20 % henkilöä 40 % yli % Tällöin vapaututa olii kekimäärin vajaa kolmanne työajata ja kutannuvaikutu koko ylempien toimihenkilöiden kentää olii noin 2 promillea työajata. Luottamukelliuu ja alaapito Lähtökohtaieti luottamumie aa tiedot käyttöönä luottamukelliina. Niitä ei ole yytä levittää muiden yrityten luottamumiehille. YTN:n näkemyken mukaan tiedoita ja niitä tehtävitä johtopäätökitä voi kekutella YTN:n aiantuntijoiden kana. Myö erilaiiin tutkimukiin voi tietojen pohjalta vatata.

10 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) Ehdokauoja Työuhdeturva Jälkiuoja Yhteitoimintaan liittyvitä aioita voi kekutella niiden henkilöiden kana joita aia kokee. Jo tietoja antaeaan työnantaja on ilmaiut tietojen olevan liiketai ammattialaiuukia ja iten erityien luottamukelliia, on luottamumiehen tätä kerrottava, käitelleään tietoja jäenkunnan kana. Henkilökohtaiia tietoja ei aa kertoa eteenpäin ilman kyeien henkilön nimenomaita uotumuta. YTN:n käityken mukaan, voi luottamumie käitellä YTN:n aiantuntijoiden kana myö ykilöön kohdituvia tietoja, milloin e erimieliyyaian hoitamien kannalta on aianmukaita. Joidenkin toimialojen (energia- ja ICT-alat) luottamumieehdokkaalla on laajennettu irtianomiuoja (amaniältöinen kuin toimikauden aikana) yleenä kolmen kuukautta ennen luottamumievaalia. Luottamumiehellä on laajennettu, yleenä työopimulain mukainen, irtianomiuoja toimikautena ajan. Laajennettu irtianomiuoja kokee erityieti kollektiivi-irtianomiia. Henkilökohtaiin perutein luottamumie voidaan yleenä irtianoa vain, jo hänen edutamitaan ylemmitä toimihenkilöitä vähintään puolet en hyväkyy. Joillakin toimialoilla luottamumiehen työuhteen työehtoopimuken vataieta päättämietä euraa kovempi korvauvelvolliuu kuin työopimulaia on määrätty. Vataava uoja on yleenä myö varamiehellä illoin, kun hän hoitaa luottamumiehen tehtäviä, mutta ei muutoin. Tällöin ei laajennettua irtianomiuojaa ole luottamumiehellä. Joidenkin toimialojen (teknologiateolliuu, energia- ja ICT-alat) luottamumiehellä on laajennettu irtianomiuoja (amaniältöinen kuin toimikauden aikana) myö luottamumiekauden jälkeen, yleenä kuuden kuukauden ajan. Oikeu ay-koulutukeen Työehtoopimuket antavat yleenä luottamumiehelle oikeukia oallitua YTN:n järjetämään ammattiyhditykoulutukeen, jonka tarkoitukena on editää luottamumiehen mahdolliuukia hoitaa tehtäviään. Joain opimukia myö varaluottamumiehelle on myönnetty vataava oikeu. Pääääntöieti työehtoopimukia on todettu, että oallituminen edellä todettuun koulutukeen tapahtuu palkkaa menettämättä. Oikeu on yleenä kuhunkin koulutukeen kerran toimikauden aikana. Koulutukeen on oikeu oallitu, ellei e aiheuta tuntuvaa haittaa yrityken toiminnalle. Haittaa arvioitaea kiinnitetään huomiota työpaikan kokoon, toiminnan laatuun, tehtävien hoitoon ja ijaiuujärjetelyyn. Ilmoitu aikomuketa lähteä kurille on tehtävä mahdolliimman varhain. Käytännöä koulutukeen oallitumien ykityikohdita ovitaan paikallieti. Joiakin opimukia (ICT-ala) on edellä todettua palkallien koulutuken oikeutta laajennettu oin myö järjetötehtäviä toimiviin henkilöihin.

11 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) YTN vaatii Ylempien toimihenkilöiden henkilötöedutajille tulee taata laadultaan ja laajuudeltaan amanlaiet oikeudet koulutukeen kuin muiden henkilötöryhmien edutajilla nykyiin on. Edutajille tulee liäki taata oikeu oallitua ilman palkanmenetykiä AKAVAn, YTN:n ja YTN-liittojen hallinnon kokoukiin, kuten muiden henkilötöryhmien edutajillakin on. Koulutukeen oallituminen tulee taata ilman palkan menetykiä ja iten, että kyeiten koulututen oalta yrity makaa oallitumieta aiheutuvat kutannuket ekä korvaa matkakutannuket työehtoopimuten mukaieti. Oikeu koulutukeen ja hallinnon kokoukiin on yritykiä itovati kirjattava YTN-EK kekujärjetö- ja/tai työehtoopimukiin. Edellä anotun liäki YTN tämentää, että henkilötöedutajalla on oltava oikeu vuoittain minimiään vähintään kuuden työpäivän mittaieen palkallieen koulutukeen. Koulutu käittäii työehtoopimukeen ja työlainäädäntöön, työuojeluun ekä muuhun työelämään ja yleieti työmarkkinoihin liittyvää koulututa. Tämän koulutuken kutannuvaikutu koko ylempien toimihenkilöiden kentää olii noin 0,2 promillea työajata. Oikeu ammatillieen koulutukeen Joiakin työehtoopimukia on erikeen todettu luottamumiehen oikeu kehittyä ammatiaan yhtäläiin mahdolliuukin kuin muilla toimihenkilöillä. Käytännöä luottamumiehen on viimeitään toimikauden lopua neuvoteltava millaiia koulututarpeita hänellä olii palateaan kokoaikaieti ammattiina. YTN:n käityken mukaan, vaikkei aiata erikeen oliikaan ovittu, on luottamumiehen ammattiin liittyvää oaamita pidettävä yllä koko luottamumiekauden ajan vataavalla tavalla kuin yrityken muiden ylempien toimihenkilöiden oalta tehdään. Luottamumiekorvau YTN vaatii Luottamumiekorvauketa on ovittu teknologiateolliuudea, uunnittelu-, energia ja ICT-alalla. Korvauken uuruu on yleenä riippuvainen edutettavien ylempien toimihenkilöiden lukumäärätä. YTN:n näkemyken mukaan luottamumiekorvau on makettava myö järjetäytymättömään yritykeen valitulle luottamumiehelle. Milloin varaluottamumie hoitaa luottamumietehtäviä, maketaan korvau hänelle, ja tätä on ilmoitettava kirjallieti työnantajalle. Korvauta ei tällöin maketa varinaielle luottamumiehelle. Henkilötöedutajille on itovin opimukin taattava henkilötöedutajakorvau iten, että korvauken uuruu liääntyy edutettavien lukumäärän kavaea. YTN eittää, että opimukiin kirjataan henkilötöedutajakorvau euraavati: Edutettavia Korvau kkpalkata alle 100 henkilöä 5 % henkilöä 10 %

12 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) yli % Edellä eitetyn korvauken kekiarvo olii 10 % ja en kutannuvaikutu koko ylempien toimihenkilöiden kentää olii noin 0,7 promillea palkkaummata. Kokoontumi- ja tiedottamioikeudet Aniokehity Palkka- ja iirtoturva Työopimulain mukaan työntekijöillä on oikeu kokoontua työpaikalla työmarkkina-aioiden tiimoilta. Kokoontuminen ei aa aiheuttaa haittaa työnteolle. Käytännöä tämä tarkoittaa, että työnantajan on annettava (työajan ulkopuolella) käyttöön kokoontumitilat. Tarjoiluita ja vataavita muita kutannukita työnantajan ei tarvite huolehtia. Työntekijöillä on myö oikeu jakaa tiedonantoja ja ilmoittaa työmarkkinakyymyten ohella myö yleiiin kyymykiin liittyvitä aioita työpaikan ilmoitutaululla. Käytännöä uein ovitaan paikallieti oikeudeta käyttää yrityken tavanomaiia ähköiiä vietimiä, kuten ähköpotia ja intranetiä. Joillakin aloilla on edellä mainittuja oikeukia tämennetty työehtoopimukea. Joillakin aloilla (uunnittelu- ja ICT-ala) on työehtoopimukea ovittu iitä, että luottamumiehen aniokehityken on vatattava yrityken ylempien toimihenkilöiden aniokehitytä. Käytännöä luottamumiehen on toimikautena aikana ja jälkeen verrattava omaa aniokehitytään yrityken ylempien toimihenkilöiden aniokehitykeen. YTN:n käityken mukaan, myö työopimulain yleinen yrjintäkielto johtaa iihen, että luottamumiehen aniokehity ei aa ilman peruteltua ja pätevää yytä olla yrityken muiden ylempien toimihenkilöiden aniokehitytä merkittäväti pienempi. ICT-alalla on työehtoopimukea erikeen ovittu, ettei luottamumietä aa toimikautena aikana tai välittömäti en jälkeen iirtää alempipalkkaiempaan työhön, kuin miä hän oli tehtävään valituki tulleaan. Häntä ei aa myökään ilman omaa uotumutaan iirtää matka- tai vuorotyöhön, joka olennaieti vaikeuttaa luottamutehtävän hoitamita. YTN:n näkemyken mukaan, myö työopimulain yleinen yrjintäkielto johtaa iihen, että luottamumietä ei aa ilman peruteltua ja pätevää yytä iirtää alempipalkkaieen työhön, kuin miä hän oli tehtävään valituki tulleaan. Joiakin opimukia (rahoituala, metäteolliuu ja Peruopimu) on todettu yleiemmin, ettei luottamumietä tule työuhteeaan luottamutehtävänä vuoki aattaa huonompaan aemaan kuin muut yrityken ylemmät toimihenkilöt. Luottamumie perehdyttämiproeia YTN uoittelee, että yhteitoimintalain 15 :n mukaiea yhteitoimintamenettelyä, joa käitellään työhön tulijalle työpaikkaan ja yritykeen perehtymieki annettavat tarpeelliet tiedot, ovitaan myö menettelytä, joa työhön tulijoille

13 YTN / YRY+K -ryhmä / Mko (13) YTN vaatii Muut oikeudet varataan tapaaminen aianomaien henkilötöryhmän edutajan kana yrityken neuvottelukulttuurin ja työmarkkinauhteiden elvittämieki. Henkilötöedutajat otetaan yritykiä kiinteäki oaki oman henkilötöryhmänä perehdyttämitä. Tämä periaate tulee kirjata YTN:n ja EK:n kekujärjetöopimukiin ja työehtoopimukiin. Joillakin toimialoilla on työehtoopimukia ovittu edellä todetun liäki myö muita erityikyymykitä. Tällaiia ovat eimerkiki voimaa olevien edutujärjetelmien uojaaminen (energia-ala) ja luottamumiehen aema liikkeen luovutuken yhteydeä (ICT-ala).

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä Soiaalihuollon kertomumerkintä Kommentoitava materiaali Terveyden ja hyvinvoinnin laito (THL) L 30 (Mannerheimintie 166) 0071 Helinki Telephone: 09 54 6000 www.thl.fi Siällyluettelo Soiaalihuollon kertomumerkintä...

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 28733/2015 Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu 1. Hankintaykikön perutiedot Hankintaykikkö: Heli Mäkinen Suomi puh. +358 206154012 Tarjouket lähetettävä: Tarjou tai

Lisätiedot

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA TVISTELMÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. KAAVAN TARKOITUS...3 1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ...3

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Suunnitteluala / THa 1.1.2014 1 (9) LUOTTAMUSMIEHEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SEKÄ TIEDOTUS JA TIEDONSAANTI

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Suunnitteluala / THa 1.1.2014 1 (9) LUOTTAMUSMIEHEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SEKÄ TIEDOTUS JA TIEDONSAANTI Suunnitteluala / THa 1.1.2014 1 (9) LUOTTAMUSMIEHEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SEKÄ TIEDOTUS JA TIEDONSAANTI 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Teknologiateollisuuden, SKOLin ja YTN:n välisen Suunnittelu- ja konsulttialan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

Ajoketjusta seisontahaukkuun miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa?

Ajoketjusta seisontahaukkuun miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa? Suomen Riita : 79 (14) Ajoketjuta eiontahaukkuun miten pyäyttävien koirien käytötä tuli hirvenmetätyken valtavirtaa? Milla Niemi, Jani Pellikka ja Juha Hiedanpää Photo: Milla Niemi Vielä muutama vuoikymmen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. KANTRI 2007 KONTIO KANTRI Kontio Kantri - uomalaiille tehty uui huvilamallito, joa on ripau Amerikan herkkuja. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. KANTRI ON KONTION UUS Kontion uui

Lisätiedot

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

B-CONTROL FADER BCF2000 B-CONTROL ROTARY BCR2000 Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 marrakuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S Eläketurakeku (89) Suunnitteluoato 2..2008 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 20..2008. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iuilla 62 ja 63 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän tarkistaminen

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän tarkistaminen Pelatutoimintaan oallituvan vapaaehtoi- ja opimuhenkilötön koulutujärjetelmän tarkitaminen Palokuntakoulutuuudituken eminaari 7.5.2013 Vantaa Koulutupäällikkö Markku Savolainen Pelatulaki 379/2011 8 luku

Lisätiedot

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli hum.9. oiman potentiaalienergia Potentiaalienergiata puhutaan, kun kappaleeeen vaikuttaa jokin konervatiivinen voima. oima on konervatiivinen, jo en tekemä tö vaikutupieen iirteä tiettä paikata toieen

Lisätiedot

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2012 N NALLE-_ MALLISTO Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA.FI SAMA NALLE, KAKSI TYYLIÄ Kaii

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus puurakenteista. Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000

Ympäristöministeriön asetus puurakenteista. Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000 B0 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Aunto- ja rakennuoato Puurakenteet OHJEET 00 Ympäritöminiteriön aetu puurakenteita Annettu Helingiä 6 päivänä lokakuuta 000 Ympäritöminiteriön päätöken

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti 4..07. Piiriä yöttää kaki lähdettä, joilla on eri taajuudet. Kuinka uuri on lämmöki muuttuva teho P? Piiri on jatkuvuutilaa. J 2 00 Ω 5µH 0 pf 0/0 V J 2 00/0 ma f MHz f 2 2MHz.

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

Pilottihankkeen esittely Helsingin yliopiston hallintorakennus. Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto

Pilottihankkeen esittely Helsingin yliopiston hallintorakennus. Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto Pilottihankkeen eittely Helingin yliopiton hallintorakennu Henri Jyrkkäranta, Helingin yliopito Yliopitonkatu 4 perukorjau allianimallilla 14..017 Henri Jyrkkäranta Helingin yliopito, Tila- ja kiinteitökeku

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

YKI HYVINVOINTI. Lämmittely. Tee ja puhu lauseita:

YKI HYVINVOINTI. Lämmittely. Tee ja puhu lauseita: Lämmittely YKI HYVINVOINTI Tee ja puhu laueita: Eimerkiki: Minua naurattaa uein, jo mä katon Eddie Murphyn elokuvia. Joku mua äryttää, kun mä unohdan otaa maitoa kaupata. Mun lata kutittaa aina tädin luona

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan ESPOO 00 VTT TIEDOTTEITA 8 Tuoma Palopoki, Jukka Myllymäki & Heny Weckman Luotettavuutekniten menetelmien oveltaminen uheiluhallin poitumituvalliuuden lakentaan VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 8 Luotettavuutekniten

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

(jäljempänä toimitusjohtaja)

(jäljempänä toimitusjohtaja) JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto 27.2.2008 Tulospalkkiot Palkan ja palkkion ero Palkka tehdystä työstä periaate Palkkio saavutetuista

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut yt es iv ut Nä 38 4 Hallitustyöskentely 39 4 HALLITUSTYÖSKENTELY 4.1 Hallituksen toimintaperiaatteet Hallituksen työskentelytavoista sopiminen Hallitustyöskentelyllä tarkoitetaan taloyhtiön hallituksen

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014. 313/2014 Oikeusministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014 313/2014 Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista Annettu Helsingissä 11 päivänä

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään - ja netekaaukäyttöiet vatapainotrukit Suunniteltu toimivaki... rakennettu ketämään 4 ja 5 tonnin polttomoottoritrukkien tehokkuu ja legendaarinen luotettavuu vaikeimmiakin olouhteia on jo vuoia ollut

Lisätiedot

S Piirianalyysi 2 2. välikoe

S Piirianalyysi 2 2. välikoe S-55.22 Piirianalyyi 2 2. välikoe 6.5.23 Lake tehtävät 2 eri paperille kuin tehtävät 3 5. Muita kirjoittaa jokaieen paperiin elväti nimi, opikelijanumero, kurin nimi ja koodi. Epäelvät vataupaperit voidaan

Lisätiedot

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit 7.48 TY Juha Pyrhönen 7. Tahtikone Tahtikoneet muootavat kokonaien ähkökoneperheen. Päätyyppejä ovat vieramagnetoiut tahtikoneet, ynkroniet reluktanikoneet ja ketomagneettitahtikoneet. Vieramagnetoiut

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot.

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen sekä yhteystiedot. 2066 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

Nalle 2010. Kontion. Nallehuvilat. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. Kontion Nallehuvilat Nalle 2010 Suomalaieen maiemaan opivat uoiihuvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä. Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. Kontion Nalle-huviloiden menety jatkuu. Monien

Lisätiedot

AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN KURSSIHAKEMUS OPINTOVAPAA- JA OPINTOTUKIHAKEMUS

AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN KURSSIHAKEMUS OPINTOVAPAA- JA OPINTOTUKIHAKEMUS et lomakkeen työ Koti- tai matkapuhelin Aikaisemmat ay-kurssit / muu tiedotus järjestäjälle Menetän aikana vähennettynä Liiton tiedonantoja toteuttajalle Saapunut on Saapunut toteuttajalle Hakemuksen tulee

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998 N:o 750 753 SISÄLLYS N:o Sivu 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista.

Lisätiedot