Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla"

Transkriptio

1 MYYNTIESITE

2 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla

3 TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa Toppilanalmea. Vanhata Toppilan atama-aluea ollaan rakentamaa n aukkaan laadukata kaupunginoaa omine palvelukekukineen. Alueen monipuolinen hitoria jää elämään uojelluia ja perukorjatuia rakennukia ekä vierailulaivaatamana. Aunto Oy Tervahovin Siilot tarjoaa loitavan tilaiuuden atua elämään merellitä elämää Oulun kekutan tuntumaa. Edeä on eön näkymä merelle yli Nallikarin hiekkarantojen. Lähimmät aunnot ovat vain parinkymmenen mrin päää atamalaiturita ja korkeimmillaan aunnot ovat yli 40 m korkeudella merenpinnata. Omaa rannaa mahtuvat vierailemaan iot purjelaivat ekä riteilyaluk. Myö pienveneille alueella on todella runaati laituripaikkoja. ELÄMYKSIÄ SINULLE JOKA HALUAT ENEMMÄN - UNIIKKIA ASUMISTA SIILOSSA Tervahovin alueen kekeiinä voimina ovat korkeat iilot ekä mylly ja vanha varatorakennu K21. Vanhoihin rakennukiin ijoitaan uniikkeja auntoja ekä mielenkiintoiia toimito/ liikiloja. Siiloihin ja myllyyn rakenntavat loft-aunnot avaavat uuia wow-elämykiä ennakkoluulottomille ihmiille, jotka haluavat aumieltaan normaalia enemmän. Toimitilat merellieä inpiroivaa ilmapiiriä oveltuvat monille erityyppiille toimijoille. Aunto Oy Tervahovin Siiloihin valmituu n. 80 kpl uuia auntoja. 12-kerroka tornitalota avautuvat erinomai maiemat merelle Hailuodon ylite, lähe Ruotiin aakka. 3

4 TERVAKAUPAN KESKUKSESTA MYLLYTOIMINNAN KAUTTA AINUTLAATUISEKSI ASUINYMPÄRISTÖKSI Oulujoen uu on ollut vilka atama jo 1300-luvulla. Toppilan almi ja atama yntyivät marrakuun lopulla vuonna 1724 yytulvan ja iitä euranneen Oulujoen tukkeuman purkautumien euraukena. Näin Oulu ai ikään kuin taivaan lahjana uojaien luonnonataman nouevan kauppakaupungin laivaatamaki luvun lopua Oulun kauppalaivato oli Suomen uurin ja rahtilaivat purjehtivat Ouluta kaikille maailman merille. TERVAHOVIN VÄRIKÄS HISTORIA Samoihin aikoihin, kun Oulu peruttiin 1605, alkoi Suomen tervakaupan uuruuden aika. Oulu oli alun alkaen tunntu paiti laan ja voitaan, myö tervataan. Kun Oulu 1765 ai tapulikaupunkioikeud ja ai ite tarkataa vientitavarana, yntyi myö tarve omaan tervan äilyty- ja tarkatupaikkaan. Oulun kauppaeura määrättiin vuonna 1780 rakentamaan Tervahovin Toppilaan, joa enimmäinen Tervahovi ottiin käyttöön Koko 1800-luvun Oulu oli Suomen tervakaupan keku yli tynnyrin vuoimyynnillään. Englantilai polttivat Toppilan Tervahovin Oolannin odaa Yli tervatynnyrin kana paloivat myö laiturit paalutukineen ekä uuri oa atamamakaiineita. Uudelleen rakenntu Tervahovi paloi toien kerran 1901 ja illä kertaa lopullii. Toppilan atama iirtyi kaupungin omitukeen vuonna Satama yvenntiin 21 jalkaan ja inne rakenntiin kivilaitureita, rautatieraiteita ekä atamavaratoja. SOK:N AIKA 1920-luvulla Oulu oli Suomen jtavia ouukauppatoiminnan kekukia. Näille paikkakunnille rakenntiin SOK:n enimmäi myllyt Oulun mylly tehtiin Tervahovin alueelle kehittyvään Toppilan atamaan. Myllytoiminta kavoi nopeati ja Oulun myllyä laajenntiin 1970-luvulle aakka. Oulun myllyn tunnuimpia tuotteita oli mm. Kultaleima vehnäjauhot. Myllyn pääuunnittelijana toimi Suomen kuuluiimpiin funktionalimin ajan arkkitehteihin lukeutuvaa Erkki Huttunen. SOK lopti myllytoiminnan Oulua Kiinteitö Oy Tervahovi oti rakennuk 2003 ja mm. viljan varatointi on jatkunut amalla, kun aluta on kehitty uudeki auinalueeki. 4

5 5

6 TERVAHOVIN SIILOT TOPPILANSALMEEN Toppilanalmen kaupunginoa on Oulun uuin merenrantaan toteuttava auinalue. Toppilanalmi muodotuu entielle Toppilan ataman alueelle, joa merelliyy on aidoti länä. UUSI SILTAYHTEYS TOPPILANSAAREEN Uui Satamailta yhditää Toppilanaaren ja Toppilanalmen. Tämä uui yhtey avaa loitavan kävelyreitin Toppilanalmen kaupunginoata Oulujoen uiton kautta uoraan Oulun kauppatorille kävelymatkaa on vain 2,5 km. Myö julkien liikenteen reitit tulevat kulkemaan Tervahovin alueen kautta. NALLIKARI KIVENHEITÖN PÄÄSSÄ Sijainti merenrannaa varmitaa luonnonlähei ulkoilumahdolliuud. Myö Nallikarin uimaranta ja kylpylä ekä liikuntapaikat ovat aivan viereä. PALVELUT LÄHELLÄ Viereieen kortteliin tulee päivittäitavarakauppa. Toppilanalmelle rakennaan kolme päiväkotia ja koulut ovat turvallii lähellä alue on ii ihanteellinen myö lapiperheille. LOISTAVAT YHTEYDET Tervahovin Siiloita on joutavat yhteyd joka puolelle Oulua, 10 minuuttia kekutaan, 10 minuuttia yliopitolle ja teknologiakylään ekä 25 minuuttia lentokentälle. 6

7 R A N T A - T O P P I L A T U I R A H I E T A S A A R I P I K I S A A R I K E S K U S T A 7

8 Tervahovin SIILOT uunnittelukteena Aunto Oy Oulun Tervahovin Siilojen pääuunnittelijana toimii arkkitehtitoimito Archeu Oy. Archeu on uunnitellut SOK:n myllyalueen uudelleenkäyttöä vuoda 2002 lähtien. Nyt toteuttavaan rakennukeen on päädytty ueiden vaihtoehtojen peruteellien tutkimien kautta. UUSLOft-ASUMINEN Tervahovin Siiloihin rakennaan uuloft-auntoja, jotka ovat uudenlaita auntorakentamita Suomea, jopa koko maailmaa. Eikuvana aunnoille ovat loft-aunnot, joita on alun perin rakenntu vanhoihin teolliuukiinteitöhin Io-Britanniaa ja Yhdyvalloia. Loft on ii kooka vapaa tila, jota auka jakaa ja muokkaa tarpeidena mukaiiki huoneiki. Aunto Oy Oulun Tervahovin Siiloita uuloft-aunnon voi hankkia täyin valmiina huoneitona, tai lähe tyhjänä viimeitelemättömänä raakatilana. Perinteiten loftien hengeä Tervahovin Siilojen uuloftien erityipiirteitä ovat ykinkertai materiaalit, erittäin uur lähe koko ulkoeinän kokoi ikkunat, uur parvekke, ekä avoim, monimuotoi t i l a t. Erityien kookkaita auntoja on alimmia ja ylimmiä kerrokia. 1. ja 2. kerrokea ekä kahdea kerroken aunnoa huonekorkeu on poikkeukellien uuri. Auntoihin rakennaankin valmiiki parvikerro, jonka omitaja voi muodotaa haluamikeen tiloiki. 7. kerroka ylöpäin kaikia huoneitoia on tavallita uurempi, 3,2 mrin kerrokorkeu. 8

9 VAIHTOEHTONA raakatila Perinteien loft-aumien periaatteiden mukaii Aunto Oy Oulun Tervahovin Siilojen kaikki huoneitot on mahdollita otaa myö n. raakatiloina. Tämä tarkoittaa, tä taloyhtiön vatuualueeeen kuuluvia märkätiloja lukuun ottamatta huoneitopjia eittyjä huoneita ei rakenna, ja muihin pintoihin tehdään vain välttämättömät pintakäittelyt (k. tarkemmin rakennutapaelotuka). Huoneiton viimeitely jää näin omitajan tehtäväki, mahdollitaen erittäin uuren vapauden huoneiton arkkitehtoniia ja iutukelliia ratkaiuia. Suoittelemme käyttämään viimeitelyä ammattitaitoiten uunnittelijoiden palveluita, vatuukyymyk taloyhtiötä ktaan on huomioitava. Korkeataoien ykilöllien viimeitelyuunnittelun voi tilata myö Tervahovin Siilojen pääuunnittelijalta, arkkitehtitoimito Archeu Oy:lta. Myö oittainen raakapinta-toteutu on mahdollinen, k. ylei muuto- ja liätyöt. 9

10 RAKENNUSTAPASELOSTUS, Aunto Oy Oulun Tervahovin Siilot Yleitä Rakennukde muodotaa Toppilanalmen alueen näkyvimmän maamerkin, joa hyödynnään aemakaavalla uojeltujen viljaiilojen rakenteita ainutlaatuiella tavalla. Kteeeen rakennaan 13-kerrokinen auinkerrotalo, joa on yhteenä 94 huoneitoa. Talon kahdea enimmäieä, ekä 10. ja 11. kerrokea on tavanomaita korkeampia, parvelliia auntoja. Talon kaakon ja lounaan puolei parvekke ijaitevat uojelluia viljaiiloia. Liikuntaei on huomioitu koko talon ja kaikkien auntojen uunnittelua. Tontti Rakennu ijaitee Oulun kaupungin omitamalla tontilla, Toppilan kaupunginoaa, korttelia 78 tontilla 2. Yhtiö vuokraa tontin, joka on pinta-alaltaan 2873 m², Oulun kaupungilta. ASEMAKAAVA Aemakaava on vahvittu ja liätioja alueen kaavoituka aa Oulun kaupungin aemakaavaoatolta. Piha-ALUEET Piha-alue varuteineen on eitty aemapiirutukea. Piha-alueella ijaitee rakenteelliia itutuatioita, joiden kavito on rantaluonnon mukaita. Piha-alueen uunnittelua on pyritty äilyttämään teolliuualueen henki. Piha- ja katualueiden päällyteenä on afaltti tai bonilaatta piirututen mukaii. Pihan varute ja kalute tehdään pihauunnitelman mukaii. Tontilla on tomutu- ja pyykinkuivauteline ekä polkupyöräkato. PYSÄKÖINTI Auntojen autopaikat ijaitevat maanalaiea puolilämpimää autokellaria, vähäieltä oin rakennuken edutalla, ekä liäki viereieä lukittavaa kylmää kakitaoiea pyäköintilaitokea korttelin tontilla 7. Tämän pyäköintilaitoken alemman taon paikat ovat hallipaikkoja ja ylemmän taon paikat ulkopaikkoja. Pyäköintilaitoken paikkoihin kuuluu lämmitypitoraiat. Autopaikat myydään erilliinä oakkeina. 10 Oikeud muutokiin pidätään

11 Luxuhkiin ainutlaatuien ylelli kattoteraitilat Ylei tilat Taloa on aukkaiden kuntoali, ulkoiluvälinevarato ja jätila 1. kerrokea. Polkupyörille on varattu pihalla kattu ulkovaratointi ekä iävaratointimahdolliuu kekityä polkupyöräpyäköintitilaa viereien korttelin 53 tontilla 9, K21- rakennukea. Jokaiella huoneitolla on oma varato kellaria. Rakennukea on kaki hiiä. Kellaria ijaitee väönuoja, joka on rauhan aikana irtaimitovaratona. Saunaoato ijaitee kattoterailla. Autokellariin on iäyhtey. 11

12 RAKENNUSTEKNIIKKA Perutuk ja RUNKO Rakennuken perutuk tehdään paaluperutukina. Kantava runko on pääoin paikallavaltua teräbonia rakenneuunnitelmien mukaii. Ulkoeinät ja julkiivu Ulkoeinät ovat teräboni-, terä- ekä puurunkoiia rakenneuunnitelmien mukaan. Lämmöneriteenä käytään mineraalivillaa ekä polyuraanieriteitä. Julkiivut ovat oittain rapattuja ja oittain levypintaiia. Yläpja JA veikate Rakennu on taakattoinen ja varuttu ulkopuoliella vedenpoitolla erikoiuunnitelmien mukaan. Veikate tehdään kumibitumikermitä. PARVEKKEET Lounaan ja kaakon puolei kaarevat parvekke muodotuvat vanhoita uojelluita viljaiiloita. Muut rakente ovat teollii valmittuja teräboni-, terä- ja lairakenteita. Parvekke varutaan avattavilla laeilla ja ne ovat tuultuvia iten, tä ne eivät ole vei- eivätkä lumitiiviitä. Parvekeov ovat ikkunaovia. Parvekkeella on ähköpitoraia ja valaiin Ikkunat Siäänkäyntiaulan ja kerrotaokäytävien laieinät ekä huoneitojen parvekkeille rajoittuvat laieinät tehdään laijärjelmäeininä iältäen kiinteät eritylai-ikkunat. Muut huoneitojen ikkunat tehdään iään avautuvina puu-alumiini-ikkunoina. Porrahuoneeeen avautuvat huoneitoikkunat ovat kiinteitä EI-30 palouojattuja ikkunoita. Ulko-OVET Kiinteitön ulko-ov ovat tehdavalmiteiia vakio-ovia. SISÄOVET 12 Huoneitojen väliov ovat tehdamaalattuja vakiolaakaovia. Saunan ovi on kokolainen. Kaikki ov ovat vakiorakenteiia, valmitajan vakieloin. Oikeud muutokiin pidätään

13 13

14 Kevy välieinät Huoneitojen välieinät ovat pääoin malli-/puurunkoiia kipilevyeiniä. Koteiden tilojen einät ovat tyyppihyväkyttyjä levyrakenteita tai kiviainerakenteita. LATTIAPINNAT Lattioia on lautaparkti. WC:ä ja koteia tiloia on keraaminen laatta. Parven porra on maalattu terärakenteinen. SEINÄPINNAT Kantavia bonieiniä ja pilareita ei pääääntöii taoita ja peittomaalata, vaan ne äilytään n. muotti- eli bonipintaiina. Bonipinta käitellään värittömällä pölynidontakäittelyllä, ja tarvittaea pintoja oataoitaan bonin väriellä taoitteella. Muut kuivien tilojen einät taoitaan ja maalataan. Peuhuoneen einät laatoitaan keraamiilla laatoilla. Saunan einät paneloidaan. KATTOPINNAT Boniainei katot ovat pölynidontakäiteltyjä. Alalakut kipilevykatot ovat taoittuja ja maalattuja. Saunan katto paneloidaan. KALUSTEET Kalute ovat tehdavalmiteiia kiintokaluteita (k. erillinen keittiökuvau) tai puuepän valmitamia. KODINKONEET Integroidut atianpeukone ekä jääkaappi/pakatin tai kolmioia ja uuremmia jääviileäkaappi ja kaappipakatin. Huoneitoa on tilavarauk mikroaaltouunille, pyykinpeukoneelle ja kuivaurummulle. Saunaa on ähkökiua. TAKKAVARAUS ja 13. kerroken auntoihin on mahdollita aentaa liätyönä kevyttakka, jo tarjoupyyntö hormin ja kevyttakan aentamia tehdään liä- ja muutotyöaikataulua mainittuun päivämäärään menneä. Oikeud muutokiin pidätään

15 Uniikkeja Siilo-koteja - varaa oma oai unelmata PARVET Parvelliten auntojen parvitao tehdään vain oittain valmiiki, n. raakapintaieki. Vähimmillään laattaan aennaan lattialämmity, parven mahdollinen märkätila rakennaan valmiiki ja parven reunoihin aennaan turvalliuumääräyten vaatimat kaite. Bonipinnat pölynidontakäitellään. Parven viimeitely jää huoneiton omitajan tehtäväki. 15

16 TALOTEKNIIKKA JA LIITTYMÄT Vei JA viemäri Yhtiö liitään Oulun Veden veijto- ja viemäriverkotoihin. Taloia on auntoktainen kylmän ja lämpimän veden mittau. LÄMMITYS Yhtiö liitään Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Aunnoia on veikiertoinen joko boni- tai kipipintavaluun aenntu lattialämmity. Ilmanvaihto Taloia on huoneitoktainen lämmöntalteenotolla varuttu ilmanvaihtojärjelmä. SÄHKÖ Yhtiö liitään Oulun Energian ähköverkkoon. Kulutuken mittau huoneitoktaii. Kekuantennijärjelmä kuuluu varutukeen. Ovipuhelinjärjelmä monitorivaraukellaekä ähköverkkoon kytkty palovaroitin kuuluu varutukeen. Yhteitilojen valaituken jau toteutaan liikunnitimin. Tioverkot Rakennukeen rakennaan erillinen tioliikenneverkko. MUUTOSTYÖT Aiakkaan toivomita muuto- ja liätöitä Kalevala Rakennu Oy antaa tarjouken kirjallii Oikeud muutokiin pidätään

17 RAAKAPINTA -VAIHTOEHTO Kaikki huoneitot on mahdollita otaa myö kauttaaltaan raakapintaiina. Tämä tarkoittaa, tä märkätiloja lukuun ottamatta huoneiton viimeitely jää huoneiton omitajan tehtäväki. Lattioihin aennaan lämmity. Keittiön eittyyn ijaintiin tuodaan tarvittavat vei- ja viemäriliitännät. Liäki loft-huoneitoihin toteutaan iäinen porra. Myö oittainen raakapinta-toteutu on mahdollinen, k. ylei muuto- ja liätyöt. HUOMAUTUS Tämä rakennutapaelotu on jeellinen. Rakentajalla on oikeu vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toiiin amanarvoiiin. Ykityikdia valmi toteutu voi poika myyntieitteen tiedoita. Tämä rakennutapaelotu on lyhennelmä työelitykä. Jo tää tai mainituia aiakirjoia eiintyvät anonnat tai piirutuk ovat kekenään ritiriidaa, noudataan urakkaopimuken ja en liitteenä olevien elityten ja piirututen määräykiä. Mahdolli koteloinnit ja alalakut ekä hormit tehdään LVIS-tekniikan vaatimaa laajuudea ja elviävät pääpiirutukita. Mahdolli muutok elviävät myyjällä olevata eittelykaniota. 17 3

18 HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET +46,14 +42,94 +39,74 XIII XII XI LOFT-ASUNNOT 1h+k+parvi+ 34,5m²+22,5m² = 57m² 101 I 203 II ivu 20 1h+k+parvi+ 58,5m²+40m² = 98,5m² 1001 X ivu ,54 +33,34 +30,14 +26,94 X IX VIII VII 1h+k+parvi+ 39,5m²+22,5m² = 62m² 102 I 204 II 21 1h+k+parvi+ 58,5m²+39,5m² = 98m² 202 I I ,94 VI +20,94 +17,94 +14,94 +12,40 +9,62 +7,08 +4,30 +3,30 +1,30 +0,00 Havainnekuva kerrokorkeukita. V IV III II-parvi II I-parvi I maanpinta kellari merenpinta 1h+k+parvi+ 49,5m²+33m² = 82,5m² 104 I 206 II 1h+k+parvi+ 50m²+33m² = 83m² 105 I 207 II h+k+parvi+ 25, ,5m² = 90m² 201 II 2h+k+parvi+ 63,5m²+42,5m² = 106m² 106 I kerroken huoneitoa käynti myö pihalta ASUNTOJEN POHJAPIIRROKSISTA Pjakuvat ovat rakennulupahakemuken mukai. Eityt kiintokalute ovat viitteelliiä. 1h+k+parvi+ 50m²+35m² = 85m² 208 II 24 1h+k+parvi+ 64m²+48m² = 112m² 1002 X 30 ASUNTOJEN PINTA-ALATIEDOISTA Auntojen pinta-alana on ilmoittu auntoala. Tämä pinta-alamääritelmä iältää tilojen lattia-alan liäki kaikkien välieinien pinta-alat, lukuun ottamatta kantavia ja oatoivia rakenteita. Parvelliten ja kakikerrokiten auntojen portaiden ala on laktu mukaan alemman kerroken pinta-alaan, mutta ei ylempään kerrokeen. Pinta-alat on pyöritty 0,5 m²:n tarkkuuteen. Nämä pinta-alalakelmat perutuvat tarkimpaan mahdollieen tioon tää uunnitteluvaiheea, pidätämme oikeuden pinta-alojen muutokiin uunnitelmien tarkentumien myötä. 1h+k+parvi+ 53m²+34m² = 87m² 103 I 205 II 25 3h+k+parvi+ 73,5m²+47,5m² = 121m² 209 II kerroken huoneitoa käynti myö pihalta Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 18 Oikeu muutokiin pidätään.

19 YKSIÖT 1h+k 36 m², huonekorkeu n. 2,6m 303 III 403 IV 503 V 603 VI huonekorkeu n. 2,8m 703 VII 803 VIII 903 IX 1003 X 1101 XI 1203 XII KAKSIOT 2h+k+ 41 m², huonekorkeu n. 2,6m 304 III 404 IV 504 V 604 VI huonekorkeu n. 2,8m 1204 XII 2h+k+ 51 m² 306 III 406 IV 506 V 606 VI ivu 32 ivu KAKSIOT ivu KOLMIOT ivu KOLMIOT ivu NELJÄ HUONETTA & + ivu 2h+k+ 54,5 m² 305 III 405 IV 505 V 605 VI 2h+k+ 52 m² 307 III 407 IV 507 V 607 VI 2h+k+ 52 m² 308 III 408 IV 508 V 608 VI 2h+k+ 58,5 m², huonekorkeu n. 2,6m 301 III 401 IV 501 V 601 VI huonekorkeu n. 2,8m 701 VII 801 VIII 901 IX 1201 XII h+k+ 64,5 m² huonekorkeu n. 2,6m 302 III 402 IV 502 V 602 VI huonekorkeu n. 2,8m 702 VII 802 VIII 902 IX 1202 XII 3h+k+ 63 m² 808 VIII 908 IX Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 3h+k+ 75,5 m² huonekorkeu n. 2,6m 309 III 409 IV 509 V 609 VI huonekorkeu n. 2,8m 707 VII 3h+k+ 76 m² 705 VII 805 VIII 905 IX 1005 X h+k+ 77,5 m² 706 VII 806 VIII 906 IX 1006 X 3h+k+ 82,5 m² 807 VIII 907 IX 3h+k+ 84,5 m² 1007 X 3h+k+ 84,5 m² 1104 XI 3h+k+ 96,5 m² 704 VII 804 VIII 904 IX 1004 X h+k+ 104 m² 1103 XI 1206 XII 1302 XIII 4h+k+ 106 m² 1205 XII 4h+k+ 84,5 + 63,5=148 m² 1207 XII-XIII 5h+k+ 147 m² 1102 XI 1301 XIII den ijainti vaihtelee kerrokittain Oikeu muutokiin pidätään. 19 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain

20 P 1h+k+parvi+ 34,5m 2 +22,5m 2 = 57m I 203 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA 15 x 185 x 258 7,0 m 2 15 x 185 x 258 5,0 m 2 (k) 8,0 m 2 15,5 m 2 turvalai 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta loft 1.kr PPK var. porra 4,0 m 2 parvi 16,0 m 2 15 x 185 x 258 turvalai 5,0 m 2 loft parvi 20 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

21 P 1h+k+parvi+ 39,5m 2 +22,5m 2 = 62m I 204 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 185 x x 185 x 258 6,0 m 2 käyt (k) 6,0 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN porra 4,0 m 2 15 x 185 x 258 peut. var. khh parvi 15,0 m 2 2,0 m 2 9,5 m 2 15 x 185 x x 173 x 237 5,5 m 2 käyt 6,0 m 2 vh 2,0 m 2 21,5 m 2 15,5 m 2 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta 15 x 173 x 237 porra 8,5 m 2 2,0 m 2 5,5 m 2 Peut. var. loft 1.kr loft parvi Oikeu muutokiin pidätään. 21

22 P 1h+k+parvi+ 49,5m 2 +33m 2 = 82,5m I 206 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA turvalai IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN loft 1.kr loft parvi 11,0 m 2 15 x 185 x 258 parvi 26,5 m 2 15 x 185 x 258 porra PPK var. 4,0 m 2 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta 25,0 m 2 (k) 9,5 m 2 1 8,5 m 2 22 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

23 P 1h+k+parvi+ 50m 2 +33m 2 = 83m I 207 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA turvalai IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 185 x x 185 x ,0 m 2 porra 15 x 185 x 258 4,5 m 2 PPK var. 2,0 m 2 24,0 m 2 1 (k) 10,5 m 2 loft 1.kr 2,0 m 2 6,0 m 2 parvi 27,0 m 2 loft parvi 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta Oikeu muutokiin pidätään. 23

24 P 1h+k+parvi+ 50m 2 +35m 2 = 85m II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 11,0 m 2 15 x 185 x x 185 x 258 porra 15 x 185 x 258 (k) 9,0 m 2 26,5 m 2 4,5 m 2 PPK var. parvi 29,0 m 2 8,0 m 2 2,0 m 2 2,0 m 2 24 loft 1.kr ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET loft parvi 5m Oikeu muutokiin pidätään.

25 P 15 x 185 x x 173 x 237 5,5 m 2 käyt 6,0 m 2 vh 2,0 m 2 loft 1.kr 21,5 m 2 15,5 m 2 1h+k+parvi+ 53m 2 +34m 2 = 87m I 205 II IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 173 x 237 porra 8,5 m parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA parvi 15,0 m 2 2,0 m 2 5,5 m 2 Peut. var. loft parvi (k) 8,0 m 2 18,5 m 2 SAAREKE rt 9,5 m 2 parvi 25,5 m 2 11,0 m 2 26,5 m 2 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta Oikeu muutokiin pidätään. 25

26 P 1h+k+parvi+ 58,5m 2 +40m 2 = 98,5m X parvi +3,20 1. kr +0,00 PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA 7,5 m 2 7,5 m 2 (k) 14,0 m 2 peut.var. 2,0 m 2 4,0 m 2 29,5 m 2 wc 6,5 m 2 parvi 37,0 m 2 5,5 m 2 porra 18 x 178 x x 178 x 259 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain loft 1.kr loft parvi 26 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

27 P 1h+k+parvi+ 58,5m 2 +39,5m 2 = 98m II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA (k) 7,0 m 2 lauteen alla tekn tila 4,0 m 2 5,5 m 2 34,5 m 2 15 x 173 x ,5 m 2 parvi porra 28,5 m 2 wc/khh 4,0 m 2 peut. var. 15 x 173 x loft 1.kr loft parvi Oikeu muutokiin pidätään. 27

28 P 1h+k+parvi+ 25,5m 2 +35m 2 +29,5m 2 = 90m II parvi +2,78 II +0,00 I parvi -2, itutualla PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA kaide h=1000 terai 51,0 m 2 pjakerrokea käynti huoneitoon myö pihalta 7,0 m 2 kaide h=1000 () 26,0 m 2 porra 5,5 m 2 porra parvi 22,0 m 2 loft pjakr. (rt) 14,0 m 2 wc/khh peut. var. 2,0 m 2 (k) 11,0 m 2 lauteen alla tekn tila Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain loft 1.kr loft parvi 28 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

29 P 2h+k+parvi+ 63,5m 2 +42,5m 2 = 106m I parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA 15 x 185 x ,0 m 2 15 x 185 x x 185 x 258 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 185 x 258 porra 1 4,0 m 2 () 19,5 m 2 (k) 8,0 m 2 rt 7,5 m 2 5,0 m 2 PPK var. parvi 36,0 m 2 15,5 m 2 teraointi 2,0 m 2 teraointi 7,5 m 2 kaide h=1000 2,0 m 2 kaide h=1000 loft 1.kr huoneitoon käynti myö pihalta loft parvi Oikeu muutokiin pidätään. 29

30 P 1h+k+parvi+ 64m 2 +48m 2 = 112m X parvi +3, kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA (k) 14,0 m 2 (k) 8,5 m 2 19,5 m 2 2,0 m 2 wc 18 x 178 x ,5 m 2 19,5 m 2 4,0 m 2 peut.var. wc/khh 5,5 m 2 porra parvi 37,0 m 2 18 x 178 x 259 6,5 m 2 5,5 m 2 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain loft 1.kr 5,0 m 2 5,5 m 2 loft parvi 5,0 m 2 30 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

31 P 3h+k+parvi+ 73,5m 2 +47,5m 2 = 121m 2 16 x 166 = II 16 x 166 = ,0 m 2 16 x 166 = x 166 = x 185 x ,0 m 2 porra Khh 4,0 m 2 peut.var. 15 x 185 x 258 4,5 m 2 30,0 m 2 (k) 7,0 m 2 (k) 9,0 m 2 parvi 35,0 m 2 huone 9,0 m parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA loft 1.kr 6,5 m 2 loft parvi 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 31

32 P 1h+k 36m 2 P 2h+k + 41m², huonekorkeu n. 2,6m 303 III 403 IV 503 V 603 VI, huonekorkeu n. 2,6m 304 III 404 IV 504 V 604 VI huonekorkeu n. 2,8m 703 VII 803 VIII 903 IX 1003 X 1101 XI 1203 XII huonekorkeu n. 2,8m 1204 XII peut.var. 5,5 m 2 k 6,5 m 2 5,0 m 2 2,0 m 2 4,0 m 2 peut.var. k 7,5 m 2 h 20,5 m 2 turvalai 2,0 m 2 15,0 m 2 15,5 m 2 käyt 7,5 m 2 peut.var. 4,5 m 2 8,5 m 2 wc 32 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

33 P 2h+k+ 54,5m² P 2h+k+ 51m III 405 IV 505 V 605 VI 306 III 406 IV 506 V 606 VI 15,0 m 2 2,0 m 2 15,5 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN käyt 7,5 m 2 peut.var. 4,5 m 2 wc 8,5 m 2 k 7,0 m 2 8,0 m 2 k 6,5 m 2 käyt 4,5 m 2 peut.var. 10,0 m 2 SAAREKE 16,0 m 2 26,5 m 2 22,0 m 2 1 Oikeu muutokiin pidätään. 33

34 P 2h+k+ 52m² P 2h+k + 52m III 407 IV 507 V 607 VI 308 III 408 IV 508 V 608 VI IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN rt 5,5 m 2 rt 5,5 m 2 4,5 m 2 4,5 m 2 k 6,0 m 2 käyt peut.var. peut.var. käyt k 6,0 m 2 14,0 m 2 11,5 m 2 11,5 m ,0 m 2 2,0 m 2 34 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

35 P 2h+k+ 58,5m 2 P 3h+k+ 64,5m², huonekorkeu n. 2,6m 301 III 401 IV 501 V 601 VI, huonekorkeu n. 2,6m 302 III 402 IV 502 V 602 VI 7,5 m 2 huonekorkeu n. 2,8m 701 VII 801 VIII 901 IX 1201 XII huonekorkeu n. 2,8m 702 VII 802 VIII 902 IX 1202 XII 11,5 m 2 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 1 peut.var. 7,0 m 2 9,5 m 2 k 8,5 m 2 6,0 m 2 wc 6,5 m 2 peut.var. 4,0 m 2 16,0 m 2 19,5 m 2 rt 9,0 m 2 6,5 m 2 wc SAAREKE k 7,0 m 2 rt 6,5 m 2 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 5,5 m 2 5,0 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 35

36 P 3h+k+ 63m VIII 908 IX 6,0 m 2 9,5 m 2 rt 8,5 m 2 9,0 m 2 10,0 m 2 k 8,5 m 2 käyt 5,5 m 2 LS 7,5 m 2 rt 7,5 m 2 5,0 m 2 k 7,0 m 2 7,5 m 2 peut.var. peut.var. 36 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

37 P 3h+k+ 75,5m 2 P 3h+k+ 76m 2 18 x 167 = huonekorkeu n 2,6m 309 III 409 IV 509 V 609 VI 705 VII 805 VIII 905 IX 1005 X 1 huonekorkeu n. 2,8m 707 VII 19 x 168 = IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN wc 8,5 m 2 9,0 m 2 peut.var. 4,5 m 2 k 14,0 m 2 käyt peut.var. 4,0 m 2 SAAREKE vh k 18,0 m 2 k 10,0 m 2 21,5 m 2 rt 9,5 m 2 11,5 m 2 1 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 37

38 P 3h+k+ 77,5m VII 806 VIII 906 IX 1006 X IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN peut.var. 4,5 m 2 9,0 m 2 10,0 m 2 vh 2,0 m 2 vh 2,0 m 2 vh k 22,0 m 2 10,0 m 2 rt 9,5 m 2 8,0 m 2 12,0 m 2 38 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

39 P 3h+k+ 82,5m VIII 907 IX 7,5 m 2 rt 7,5 m 2 k käyt 8,5 m 2 5,5 m 2 2 k 7,0 m 2 LS LS 11,5 m 2 5,0 m 2 peut.var. käyt 4,5 m 2 7,5 m 2 peut.var. wc 11,0 m 2 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 39

40 P 3h+k+ 84,5m x 168 = X 19 x 168 = ,0 m 2 wc k 15,0 m 2 käyt peut.var. 4,0 m 2 26,0 m 2 k 11,5 m 2 6,5 m 2 40 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

41 P 3h+k+ 84,5m XI 1 19 x 168 = x 168 = ,0 m 2 wc k 18,0 m 2 käyt peut.var. 4,0 m 2 k 10,5 m ,5 m 2 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 41

42 P 3h+k+ 96,5m VII 804 VIII 904 IX 1004 X peut.var. ph/khh 7,5 m 2 18,0 m 2 5,0 m 2 15,5 m 2 vh 2,0 m 2 käyt 6,0 m 2 11,5 m 2 wc PK JK k SAAREKE olekelu+k+rt 38,0 m 2 26,5 m 2 42 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

43 P 4h+k+ 104m XI 1206 XII 1302 XIII IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN k 10,5 m 2 mt 9,0 m 2 rt 1 naulakko peut.var. khh ph SAAREKE käyt 5,5 m 2 wc 27,5 m 2 9,5 m 2 10,5 m 2 8,0 m 2 15,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 43

44 P 4h+k+ 106m XII turvalai 15,0 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN wc 15,5 m 2 naulakko ph 8,0 m 2 rt 16,5 m 2 k 10,5 m 2 khh peut.var. pukut 4,5 m 2 TAKKAVA- RAUS käyt 4,5 m 2 7,0 m 2 24,0 m 2 9,0 m 2 11,5 m 2 26,5 m 2 15,5 m 2 44 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

45 4h+k+ 84,5m 2 +63,5m 2 = 148m² P th 10,5 m 2 19 x 168 = XII 10,5 m 2 19 x 168 = x 168 = ,0 m 2 TAKKAVA- RAUS h= 5420 käyt 5,5 m 2 1 wc k 10,5 m 2 21,0 m 2 käyt 17,0 m 2 peut.var. khh k 10,5 m 2 36,5 m 2 h= 5420 wc 2,0 m 2 4,0 m 2 TAKKAVA- RAUS TAKKAVA- RAUS 1.kr k+rt 15,5 m 2 2.kr 6,5 m 2 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 45

46 P 18 x 178 x x 178 x 291 turvalai 5h+k+ 147m XI 1301 XIII turvalai peut.var. ph/khh 7,5 m 2 17,0 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 7,0 m 2 15,5 m 2 käyt 10,0 m 2 vh 12,5 m 2 rt 16,5 m 2 k 10,5 m 2 wc 24,0 m 2 10,0 m 2 20,0 m 2 26,5 m 2 15,5 m 2 46 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

47 A. ivu A. ivu A. ivu I V IX II X VI III XI VII XII IV VIII XIII

48 Erweko/SG-MEDIA 2012 ouluntervahovi.fi/iilot Yhteityöä kananne koko rakennuprojektin ajan Kiinteitönvälityliike LKV ARBELIUS Eittely ja myynti arbeliulkv.fi Projektin jto devecon.com Rakennuttaja kalevalarakennu.fi Suunnittelu archeu.fi

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU Aunto Oy TAMRN ATAAN MTSÄKJU 2 lä kevyeti kuin Mäkeiju! uvaa on huolonta aumita. ähellä ijaitevat monipuoli palvelut ja upeita maatoja ulkoiluun. Helievän nimen tautalta löytyy hyvin uunniteltua, nykyaikaita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot

KUOPION HAAPANIEMENKATU 40

KUOPION HAAPANIEMENKATU 40 KUOPION HAAPANIEMENKATU 0 Kiinteistö Osakeyhtiö Taiteilijan näkemys Laadukasta asumista keskellä kaupunkia. MODERNIA AUMITA eri elämänvaiheisiin. Jos arvostat laadukasta asumista ydinkeskustassa, nyt on

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

HELSINGIN MANTTELI LEIKKIPOLKU

HELSINGIN MANTTELI LEIKKIPOLKU Asunto Oy HELSINGIN MANTTELI TORNITALONKATU LEIKKIOLKU KOULUKATU RAKENTAJANTIE KARHEAA KAUNEUTTA HITAS brändikuva Vastuullinen palveluyritys SRV on kokenut laadukkaiden asuntojen rakentaja pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Moderni ja raikas lapsiperheen koti

www.kaleva.fi/koti Moderni ja raikas lapsiperheen koti LAUANTAI 26. TAMMIKUUTA 2013 K2 17 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Noin kaksi kolmannesta suomalaisista mökkeilee, mutta

Lisätiedot

kantakaupungin kupeessa

kantakaupungin kupeessa LÖYÄT LIÄÄ TIOA AUNTO OY AUONPAAEN MERITUULETA OOITTEETA AUNNOT.FI/MERITUULI Asunto Oy aukonpaaden Merituuli, elsinki Merinäköalaa kantakaupungin kupeessa AUONPAAENRANTA 14, 00180 ELINI Lemminkäinen Talo

Lisätiedot

Rantaudu Lohjan Laituriin

Rantaudu Lohjan Laituriin Rantaudu Lohjan Laituriin Asunto Oy Lohjan LAITURI Rantaudu Lohjan Laituriin Asunto Oy Lohjan Laituri rakennetaan aktiiviseen ja mukavaan Lohjan kaupunkiin. Lohjanjärven läheisyyteen kohoava asuin- ja

Lisätiedot

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI Koti Kaivokselan parhaalta paikalta As Oy Vantaan VASKIHEIKKI VARTE OY Malmin kauppatie 8 A 00700 Helsinki 029 080 4040 MYYNTI Harri Koho 050 501 6000 harri.koho@varte.fi www.varte.fi REV. III 17.3.2014

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti RISTO RASILA Peerit Tähtinen Kaleva

www.kaleva.fi/koti RISTO RASILA Peerit Tähtinen Kaleva LAUANTAI 26. TOUKOKUUTA 2012 37 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 ähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Taloyhtiön pyörävarasto kannattaa siivota säännöllisin

Lisätiedot

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI Koti Kaivokselan parhaalta paikalta As Oy Vantaan VASKIHEIKKI VARTE OY Malmin kauppatie 8 A 00700 Helsinki 029 080 4040 MYYNTI Harri Koho 050 501 6000 harri.koho@varte.fi www.varte.fi REV. V 17.9.2014

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Kaksi haapaa on tuotu vapaa-ajan asunnolta portaikkoon. Ruokapöydän Domus-tuolit on kunnostettu kuin uusiksi.

www.kaleva.fi/koti Kaksi haapaa on tuotu vapaa-ajan asunnolta portaikkoon. Ruokapöydän Domus-tuolit on kunnostettu kuin uusiksi. LAUANTAI 1. SYYSKUUTA 2012 41 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Oulun kaunein piha julkistetaan tänään kello 13 Oulun

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Valoa tulvii eri ilmansuunnista

www.kaleva.fi/koti Valoa tulvii eri ilmansuunnista LAUANTAI 27. LOKAKUUTA 2012 41 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Siivoa kasvihuone kesän jäljiltä kuntoon. Kasvihuoneesta

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS 3.1.2014 AS OY TURUN MARTIN HELMI 1(8) KH

RAKENNUSTAPASELOSTUS 3.1.2014 AS OY TURUN MARTIN HELMI 1(8) KH AS OY TURUN MARTIN HELMI 1(8) KH YLEISTÄ Rakennuskohde sijaitsee Turun keskustan tuntumassa Martin kaupunginosassa Tervahovinkadun varrella. Aurajoki sijaitsee korttelin matkan etäisyydellä rakennuksen

Lisätiedot

Asunto Oy Kummelinpuisto

Asunto Oy Kummelinpuisto sunto Oy Kummelinpuisto Meren läheisyydessä palveluiden tuntumassa. a b c Saunalahdenkuja Valoisa koti Saunalahdenportissa stu sisään! sunto Oy Espoon Kummelinpuisto rakennetaan Saunalahteen, uudelle Saunalahdenportin

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Jätteet putkessa, pihat kunnossa Pihasuunnitteluun on tämänvuotisilla asuntomessuilla kiinnitetty hyvin runsaasti huomiota.

www.kaleva.fi/koti Jätteet putkessa, pihat kunnossa Pihasuunnitteluun on tämänvuotisilla asuntomessuilla kiinnitetty hyvin runsaasti huomiota. LAUANTAI 14. HEINÄKUUTA 2012 31 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Keittiöremonttiin käytetään yleensä 4 000 8 000 euroa.

Lisätiedot

Kotipeili. Kinkomaa. Hyvän yhteishengen asuinalue. Sivut 6 7

Kotipeili. Kinkomaa. Hyvän yhteishengen asuinalue. Sivut 6 7 LAUANTAINA 11.5.2013 Kotipeili Kinkomaa Hyvän yhteishengen asuinalue. Sivut 6 7 Rakentaminen: Omakotitalo sai monipuolisen äänentoistojärjestelmän. Sivut 12-13 Remontointi: Osa toimista tarvitsee luvan,

Lisätiedot

Turun Androksenranta, Telakkaranta. Koti Telakkarannan sydämessä

Turun Androksenranta, Telakkaranta. Koti Telakkarannan sydämessä Turun Androksenranta, Telakkaranta Koti Telakkarannan sydämessä 2 Tunnelmasta toiseen Aurajokisuun kulttuurimaisemaan liittyy monia muistoja ja tarinoita suomalaisen laivanrakennusteollisuuden kukoistuksen

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ENNAKKOMARKKINOINNISSA OMISTUSASUNNOT Asunto Oy Vantaan Kvartsi Leineläntie 13 01360 VANTAA ENNAKKOMARKKINOINNISSA Havainnekuva suunnitelmasta Taiteilijan näkemys As. Oy Vantaan Kvartsi 1 Asunto oy Vantaan Kvartsi Tervetuloa

Lisätiedot

Asunto Oy Vihdin Nummelan Marleena

Asunto Oy Vihdin Nummelan Marleena LÖYDÄT LIÄÄ TIOA AUNTO OY VIHDIN NUMMELAN MARLEENATA OOITTEETA AUNNOT.FI/MARLEENA Asunto Oy Vihdin Nummelan Marleena Poimi pikkukaupunkiidyllin parhaat puolet! Vihdintie 1, 03100 Nummela Lemminkäinen Talo

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Alppikoivu 69 m2-88,5 m2 + käyttöullakko

Asunto Oy Helsingin Alppikoivu 69 m2-88,5 m2 + käyttöullakko Ennakkomarkkinointi esite 9.1.2015 Asunto Oy Helsingin Alppikoivu 69 m2-88,5 m2 + käyttöullakko Taiteilijan näkemys www.ptmhouse.fi Kohteen tiedot Asunto Oy Alppikoivu on 7 kaksitasoisen huoneiston kokonaisuus,

Lisätiedot

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Asunto Oy Turun Michailowinlinna KAKOLANMÄKI

Asunto Oy Turun Michailowinlinna KAKOLANMÄKI Asunto Oy Turun Michailowinlinna KAKOLANMÄKI 2 Portit auki moderniin asumiseen 3 Michailowinlinna rakennetaan Michailowinportin naapuriin, vanhan Kakolan Anneksen ja Michailowin portaiden lähelle. Talot

Lisätiedot

Käsi kädessä Jyvässeudulla. Järvien keskellä Leppälahti. Asuntolainat käyvät kaupaksi. Varasto on myös sijoitus ASUNTO- KAUPPA

Käsi kädessä Jyvässeudulla. Järvien keskellä Leppälahti. Asuntolainat käyvät kaupaksi. Varasto on myös sijoitus ASUNTO- KAUPPA Ilmoitusliite yhteistyössä asuntokaupan ammattilaisten kanssa. Lauantai 18.4.2015 Nyt on ASUNTO- KAUPPA kuumimmillaan, tutustu suureen valikoimaan! Käsi kädessä Jyvässeudulla SIVUT 8 Järvien keskellä Leppälahti

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN MERIHELMI. Amiraali Cronstedtin ranta 9, 00810 Helsinki 200513. peab.fi

AS OY HELSINGIN MERIHELMI. Amiraali Cronstedtin ranta 9, 00810 Helsinki 200513. peab.fi AS OY HELSINGIN MERIHELMI Amiraali Cronstedtin ranta 9, 00810 Helsinki 200513 peab.fi MERI EDESSÄSI Eastend on merellinen pientaloalue, joka sijaitsee aivan Herttoniemenrannan kärjessä loistavien palvelujen

Lisätiedot

ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO KESKUSTAKOTEJA KAUPUNKIPUISTOSSA

ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO KESKUSTAKOTEJA KAUPUNKIPUISTOSSA ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO KESKUSTAKOTEJA KAUPUNKIPUISTOSSA NYKYAIKAISTA ASUMISTA HISTORIALLISESSA PUISTOMAISEMASSA Asunto Oy Hämeenlinnan Velhossa lyövät nykyaika ja historia

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Eksoottista ja maatiaista multaan Kyllähän niissä eksoottisia ja haastavia siemeniä,

www.kaleva.fi/koti Eksoottista ja maatiaista multaan Kyllähän niissä eksoottisia ja haastavia siemeniä, LAUANTAI 24. MAALISKUUTA 2012 37 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Maailman myydyimmät sakset ovat suomalaiset tutut oranssit

Lisätiedot

ORANSSI ON ENEMMÄN ASUNTO- KAUPOILLA.

ORANSSI ON ENEMMÄN ASUNTO- KAUPOILLA. www.huoneistokeskus.fi KODINVAIHTOSANOMAT LOKAKUU 2014 ORANSSI ON ENEMMÄN ASUNTO- KAUPOILLA. ASUNNON OIKEA ARVO? Pyydä meidät arviokäynnille. huoneistokeskus.fi HUONEISTOKESKUS.FI UPEASSA OLOFSBORGISSA

Lisätiedot