Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla"

Transkriptio

1 MYYNTIESITE

2 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla

3 TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa Toppilanalmea. Vanhata Toppilan atama-aluea ollaan rakentamaa n aukkaan laadukata kaupunginoaa omine palvelukekukineen. Alueen monipuolinen hitoria jää elämään uojelluia ja perukorjatuia rakennukia ekä vierailulaivaatamana. Aunto Oy Tervahovin Siilot tarjoaa loitavan tilaiuuden atua elämään merellitä elämää Oulun kekutan tuntumaa. Edeä on eön näkymä merelle yli Nallikarin hiekkarantojen. Lähimmät aunnot ovat vain parinkymmenen mrin päää atamalaiturita ja korkeimmillaan aunnot ovat yli 40 m korkeudella merenpinnata. Omaa rannaa mahtuvat vierailemaan iot purjelaivat ekä riteilyaluk. Myö pienveneille alueella on todella runaati laituripaikkoja. ELÄMYKSIÄ SINULLE JOKA HALUAT ENEMMÄN - UNIIKKIA ASUMISTA SIILOSSA Tervahovin alueen kekeiinä voimina ovat korkeat iilot ekä mylly ja vanha varatorakennu K21. Vanhoihin rakennukiin ijoitaan uniikkeja auntoja ekä mielenkiintoiia toimito/ liikiloja. Siiloihin ja myllyyn rakenntavat loft-aunnot avaavat uuia wow-elämykiä ennakkoluulottomille ihmiille, jotka haluavat aumieltaan normaalia enemmän. Toimitilat merellieä inpiroivaa ilmapiiriä oveltuvat monille erityyppiille toimijoille. Aunto Oy Tervahovin Siiloihin valmituu n. 80 kpl uuia auntoja. 12-kerroka tornitalota avautuvat erinomai maiemat merelle Hailuodon ylite, lähe Ruotiin aakka. 3

4 TERVAKAUPAN KESKUKSESTA MYLLYTOIMINNAN KAUTTA AINUTLAATUISEKSI ASUINYMPÄRISTÖKSI Oulujoen uu on ollut vilka atama jo 1300-luvulla. Toppilan almi ja atama yntyivät marrakuun lopulla vuonna 1724 yytulvan ja iitä euranneen Oulujoen tukkeuman purkautumien euraukena. Näin Oulu ai ikään kuin taivaan lahjana uojaien luonnonataman nouevan kauppakaupungin laivaatamaki luvun lopua Oulun kauppalaivato oli Suomen uurin ja rahtilaivat purjehtivat Ouluta kaikille maailman merille. TERVAHOVIN VÄRIKÄS HISTORIA Samoihin aikoihin, kun Oulu peruttiin 1605, alkoi Suomen tervakaupan uuruuden aika. Oulu oli alun alkaen tunntu paiti laan ja voitaan, myö tervataan. Kun Oulu 1765 ai tapulikaupunkioikeud ja ai ite tarkataa vientitavarana, yntyi myö tarve omaan tervan äilyty- ja tarkatupaikkaan. Oulun kauppaeura määrättiin vuonna 1780 rakentamaan Tervahovin Toppilaan, joa enimmäinen Tervahovi ottiin käyttöön Koko 1800-luvun Oulu oli Suomen tervakaupan keku yli tynnyrin vuoimyynnillään. Englantilai polttivat Toppilan Tervahovin Oolannin odaa Yli tervatynnyrin kana paloivat myö laiturit paalutukineen ekä uuri oa atamamakaiineita. Uudelleen rakenntu Tervahovi paloi toien kerran 1901 ja illä kertaa lopullii. Toppilan atama iirtyi kaupungin omitukeen vuonna Satama yvenntiin 21 jalkaan ja inne rakenntiin kivilaitureita, rautatieraiteita ekä atamavaratoja. SOK:N AIKA 1920-luvulla Oulu oli Suomen jtavia ouukauppatoiminnan kekukia. Näille paikkakunnille rakenntiin SOK:n enimmäi myllyt Oulun mylly tehtiin Tervahovin alueelle kehittyvään Toppilan atamaan. Myllytoiminta kavoi nopeati ja Oulun myllyä laajenntiin 1970-luvulle aakka. Oulun myllyn tunnuimpia tuotteita oli mm. Kultaleima vehnäjauhot. Myllyn pääuunnittelijana toimi Suomen kuuluiimpiin funktionalimin ajan arkkitehteihin lukeutuvaa Erkki Huttunen. SOK lopti myllytoiminnan Oulua Kiinteitö Oy Tervahovi oti rakennuk 2003 ja mm. viljan varatointi on jatkunut amalla, kun aluta on kehitty uudeki auinalueeki. 4

5 5

6 TERVAHOVIN SIILOT TOPPILANSALMEEN Toppilanalmen kaupunginoa on Oulun uuin merenrantaan toteuttava auinalue. Toppilanalmi muodotuu entielle Toppilan ataman alueelle, joa merelliyy on aidoti länä. UUSI SILTAYHTEYS TOPPILANSAAREEN Uui Satamailta yhditää Toppilanaaren ja Toppilanalmen. Tämä uui yhtey avaa loitavan kävelyreitin Toppilanalmen kaupunginoata Oulujoen uiton kautta uoraan Oulun kauppatorille kävelymatkaa on vain 2,5 km. Myö julkien liikenteen reitit tulevat kulkemaan Tervahovin alueen kautta. NALLIKARI KIVENHEITÖN PÄÄSSÄ Sijainti merenrannaa varmitaa luonnonlähei ulkoilumahdolliuud. Myö Nallikarin uimaranta ja kylpylä ekä liikuntapaikat ovat aivan viereä. PALVELUT LÄHELLÄ Viereieen kortteliin tulee päivittäitavarakauppa. Toppilanalmelle rakennaan kolme päiväkotia ja koulut ovat turvallii lähellä alue on ii ihanteellinen myö lapiperheille. LOISTAVAT YHTEYDET Tervahovin Siiloita on joutavat yhteyd joka puolelle Oulua, 10 minuuttia kekutaan, 10 minuuttia yliopitolle ja teknologiakylään ekä 25 minuuttia lentokentälle. 6

7 R A N T A - T O P P I L A T U I R A H I E T A S A A R I P I K I S A A R I K E S K U S T A 7

8 Tervahovin SIILOT uunnittelukteena Aunto Oy Oulun Tervahovin Siilojen pääuunnittelijana toimii arkkitehtitoimito Archeu Oy. Archeu on uunnitellut SOK:n myllyalueen uudelleenkäyttöä vuoda 2002 lähtien. Nyt toteuttavaan rakennukeen on päädytty ueiden vaihtoehtojen peruteellien tutkimien kautta. UUSLOft-ASUMINEN Tervahovin Siiloihin rakennaan uuloft-auntoja, jotka ovat uudenlaita auntorakentamita Suomea, jopa koko maailmaa. Eikuvana aunnoille ovat loft-aunnot, joita on alun perin rakenntu vanhoihin teolliuukiinteitöhin Io-Britanniaa ja Yhdyvalloia. Loft on ii kooka vapaa tila, jota auka jakaa ja muokkaa tarpeidena mukaiiki huoneiki. Aunto Oy Oulun Tervahovin Siiloita uuloft-aunnon voi hankkia täyin valmiina huoneitona, tai lähe tyhjänä viimeitelemättömänä raakatilana. Perinteiten loftien hengeä Tervahovin Siilojen uuloftien erityipiirteitä ovat ykinkertai materiaalit, erittäin uur lähe koko ulkoeinän kokoi ikkunat, uur parvekke, ekä avoim, monimuotoi t i l a t. Erityien kookkaita auntoja on alimmia ja ylimmiä kerrokia. 1. ja 2. kerrokea ekä kahdea kerroken aunnoa huonekorkeu on poikkeukellien uuri. Auntoihin rakennaankin valmiiki parvikerro, jonka omitaja voi muodotaa haluamikeen tiloiki. 7. kerroka ylöpäin kaikia huoneitoia on tavallita uurempi, 3,2 mrin kerrokorkeu. 8

9 VAIHTOEHTONA raakatila Perinteien loft-aumien periaatteiden mukaii Aunto Oy Oulun Tervahovin Siilojen kaikki huoneitot on mahdollita otaa myö n. raakatiloina. Tämä tarkoittaa, tä taloyhtiön vatuualueeeen kuuluvia märkätiloja lukuun ottamatta huoneitopjia eittyjä huoneita ei rakenna, ja muihin pintoihin tehdään vain välttämättömät pintakäittelyt (k. tarkemmin rakennutapaelotuka). Huoneiton viimeitely jää näin omitajan tehtäväki, mahdollitaen erittäin uuren vapauden huoneiton arkkitehtoniia ja iutukelliia ratkaiuia. Suoittelemme käyttämään viimeitelyä ammattitaitoiten uunnittelijoiden palveluita, vatuukyymyk taloyhtiötä ktaan on huomioitava. Korkeataoien ykilöllien viimeitelyuunnittelun voi tilata myö Tervahovin Siilojen pääuunnittelijalta, arkkitehtitoimito Archeu Oy:lta. Myö oittainen raakapinta-toteutu on mahdollinen, k. ylei muuto- ja liätyöt. 9

10 RAKENNUSTAPASELOSTUS, Aunto Oy Oulun Tervahovin Siilot Yleitä Rakennukde muodotaa Toppilanalmen alueen näkyvimmän maamerkin, joa hyödynnään aemakaavalla uojeltujen viljaiilojen rakenteita ainutlaatuiella tavalla. Kteeeen rakennaan 13-kerrokinen auinkerrotalo, joa on yhteenä 94 huoneitoa. Talon kahdea enimmäieä, ekä 10. ja 11. kerrokea on tavanomaita korkeampia, parvelliia auntoja. Talon kaakon ja lounaan puolei parvekke ijaitevat uojelluia viljaiiloia. Liikuntaei on huomioitu koko talon ja kaikkien auntojen uunnittelua. Tontti Rakennu ijaitee Oulun kaupungin omitamalla tontilla, Toppilan kaupunginoaa, korttelia 78 tontilla 2. Yhtiö vuokraa tontin, joka on pinta-alaltaan 2873 m², Oulun kaupungilta. ASEMAKAAVA Aemakaava on vahvittu ja liätioja alueen kaavoituka aa Oulun kaupungin aemakaavaoatolta. Piha-ALUEET Piha-alue varuteineen on eitty aemapiirutukea. Piha-alueella ijaitee rakenteelliia itutuatioita, joiden kavito on rantaluonnon mukaita. Piha-alueen uunnittelua on pyritty äilyttämään teolliuualueen henki. Piha- ja katualueiden päällyteenä on afaltti tai bonilaatta piirututen mukaii. Pihan varute ja kalute tehdään pihauunnitelman mukaii. Tontilla on tomutu- ja pyykinkuivauteline ekä polkupyöräkato. PYSÄKÖINTI Auntojen autopaikat ijaitevat maanalaiea puolilämpimää autokellaria, vähäieltä oin rakennuken edutalla, ekä liäki viereieä lukittavaa kylmää kakitaoiea pyäköintilaitokea korttelin tontilla 7. Tämän pyäköintilaitoken alemman taon paikat ovat hallipaikkoja ja ylemmän taon paikat ulkopaikkoja. Pyäköintilaitoken paikkoihin kuuluu lämmitypitoraiat. Autopaikat myydään erilliinä oakkeina. 10 Oikeud muutokiin pidätään

11 Luxuhkiin ainutlaatuien ylelli kattoteraitilat Ylei tilat Taloa on aukkaiden kuntoali, ulkoiluvälinevarato ja jätila 1. kerrokea. Polkupyörille on varattu pihalla kattu ulkovaratointi ekä iävaratointimahdolliuu kekityä polkupyöräpyäköintitilaa viereien korttelin 53 tontilla 9, K21- rakennukea. Jokaiella huoneitolla on oma varato kellaria. Rakennukea on kaki hiiä. Kellaria ijaitee väönuoja, joka on rauhan aikana irtaimitovaratona. Saunaoato ijaitee kattoterailla. Autokellariin on iäyhtey. 11

12 RAKENNUSTEKNIIKKA Perutuk ja RUNKO Rakennuken perutuk tehdään paaluperutukina. Kantava runko on pääoin paikallavaltua teräbonia rakenneuunnitelmien mukaii. Ulkoeinät ja julkiivu Ulkoeinät ovat teräboni-, terä- ekä puurunkoiia rakenneuunnitelmien mukaan. Lämmöneriteenä käytään mineraalivillaa ekä polyuraanieriteitä. Julkiivut ovat oittain rapattuja ja oittain levypintaiia. Yläpja JA veikate Rakennu on taakattoinen ja varuttu ulkopuoliella vedenpoitolla erikoiuunnitelmien mukaan. Veikate tehdään kumibitumikermitä. PARVEKKEET Lounaan ja kaakon puolei kaarevat parvekke muodotuvat vanhoita uojelluita viljaiiloita. Muut rakente ovat teollii valmittuja teräboni-, terä- ja lairakenteita. Parvekke varutaan avattavilla laeilla ja ne ovat tuultuvia iten, tä ne eivät ole vei- eivätkä lumitiiviitä. Parvekeov ovat ikkunaovia. Parvekkeella on ähköpitoraia ja valaiin Ikkunat Siäänkäyntiaulan ja kerrotaokäytävien laieinät ekä huoneitojen parvekkeille rajoittuvat laieinät tehdään laijärjelmäeininä iältäen kiinteät eritylai-ikkunat. Muut huoneitojen ikkunat tehdään iään avautuvina puu-alumiini-ikkunoina. Porrahuoneeeen avautuvat huoneitoikkunat ovat kiinteitä EI-30 palouojattuja ikkunoita. Ulko-OVET Kiinteitön ulko-ov ovat tehdavalmiteiia vakio-ovia. SISÄOVET 12 Huoneitojen väliov ovat tehdamaalattuja vakiolaakaovia. Saunan ovi on kokolainen. Kaikki ov ovat vakiorakenteiia, valmitajan vakieloin. Oikeud muutokiin pidätään

13 13

14 Kevy välieinät Huoneitojen välieinät ovat pääoin malli-/puurunkoiia kipilevyeiniä. Koteiden tilojen einät ovat tyyppihyväkyttyjä levyrakenteita tai kiviainerakenteita. LATTIAPINNAT Lattioia on lautaparkti. WC:ä ja koteia tiloia on keraaminen laatta. Parven porra on maalattu terärakenteinen. SEINÄPINNAT Kantavia bonieiniä ja pilareita ei pääääntöii taoita ja peittomaalata, vaan ne äilytään n. muotti- eli bonipintaiina. Bonipinta käitellään värittömällä pölynidontakäittelyllä, ja tarvittaea pintoja oataoitaan bonin väriellä taoitteella. Muut kuivien tilojen einät taoitaan ja maalataan. Peuhuoneen einät laatoitaan keraamiilla laatoilla. Saunan einät paneloidaan. KATTOPINNAT Boniainei katot ovat pölynidontakäiteltyjä. Alalakut kipilevykatot ovat taoittuja ja maalattuja. Saunan katto paneloidaan. KALUSTEET Kalute ovat tehdavalmiteiia kiintokaluteita (k. erillinen keittiökuvau) tai puuepän valmitamia. KODINKONEET Integroidut atianpeukone ekä jääkaappi/pakatin tai kolmioia ja uuremmia jääviileäkaappi ja kaappipakatin. Huoneitoa on tilavarauk mikroaaltouunille, pyykinpeukoneelle ja kuivaurummulle. Saunaa on ähkökiua. TAKKAVARAUS ja 13. kerroken auntoihin on mahdollita aentaa liätyönä kevyttakka, jo tarjoupyyntö hormin ja kevyttakan aentamia tehdään liä- ja muutotyöaikataulua mainittuun päivämäärään menneä. Oikeud muutokiin pidätään

15 Uniikkeja Siilo-koteja - varaa oma oai unelmata PARVET Parvelliten auntojen parvitao tehdään vain oittain valmiiki, n. raakapintaieki. Vähimmillään laattaan aennaan lattialämmity, parven mahdollinen märkätila rakennaan valmiiki ja parven reunoihin aennaan turvalliuumääräyten vaatimat kaite. Bonipinnat pölynidontakäitellään. Parven viimeitely jää huoneiton omitajan tehtäväki. 15

16 TALOTEKNIIKKA JA LIITTYMÄT Vei JA viemäri Yhtiö liitään Oulun Veden veijto- ja viemäriverkotoihin. Taloia on auntoktainen kylmän ja lämpimän veden mittau. LÄMMITYS Yhtiö liitään Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Aunnoia on veikiertoinen joko boni- tai kipipintavaluun aenntu lattialämmity. Ilmanvaihto Taloia on huoneitoktainen lämmöntalteenotolla varuttu ilmanvaihtojärjelmä. SÄHKÖ Yhtiö liitään Oulun Energian ähköverkkoon. Kulutuken mittau huoneitoktaii. Kekuantennijärjelmä kuuluu varutukeen. Ovipuhelinjärjelmä monitorivaraukellaekä ähköverkkoon kytkty palovaroitin kuuluu varutukeen. Yhteitilojen valaituken jau toteutaan liikunnitimin. Tioverkot Rakennukeen rakennaan erillinen tioliikenneverkko. MUUTOSTYÖT Aiakkaan toivomita muuto- ja liätöitä Kalevala Rakennu Oy antaa tarjouken kirjallii Oikeud muutokiin pidätään

17 RAAKAPINTA -VAIHTOEHTO Kaikki huoneitot on mahdollita otaa myö kauttaaltaan raakapintaiina. Tämä tarkoittaa, tä märkätiloja lukuun ottamatta huoneiton viimeitely jää huoneiton omitajan tehtäväki. Lattioihin aennaan lämmity. Keittiön eittyyn ijaintiin tuodaan tarvittavat vei- ja viemäriliitännät. Liäki loft-huoneitoihin toteutaan iäinen porra. Myö oittainen raakapinta-toteutu on mahdollinen, k. ylei muuto- ja liätyöt. HUOMAUTUS Tämä rakennutapaelotu on jeellinen. Rakentajalla on oikeu vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toiiin amanarvoiiin. Ykityikdia valmi toteutu voi poika myyntieitteen tiedoita. Tämä rakennutapaelotu on lyhennelmä työelitykä. Jo tää tai mainituia aiakirjoia eiintyvät anonnat tai piirutuk ovat kekenään ritiriidaa, noudataan urakkaopimuken ja en liitteenä olevien elityten ja piirututen määräykiä. Mahdolli koteloinnit ja alalakut ekä hormit tehdään LVIS-tekniikan vaatimaa laajuudea ja elviävät pääpiirutukita. Mahdolli muutok elviävät myyjällä olevata eittelykaniota. 17 3

18 HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET +46,14 +42,94 +39,74 XIII XII XI LOFT-ASUNNOT 1h+k+parvi+ 34,5m²+22,5m² = 57m² 101 I 203 II ivu 20 1h+k+parvi+ 58,5m²+40m² = 98,5m² 1001 X ivu ,54 +33,34 +30,14 +26,94 X IX VIII VII 1h+k+parvi+ 39,5m²+22,5m² = 62m² 102 I 204 II 21 1h+k+parvi+ 58,5m²+39,5m² = 98m² 202 I I ,94 VI +20,94 +17,94 +14,94 +12,40 +9,62 +7,08 +4,30 +3,30 +1,30 +0,00 Havainnekuva kerrokorkeukita. V IV III II-parvi II I-parvi I maanpinta kellari merenpinta 1h+k+parvi+ 49,5m²+33m² = 82,5m² 104 I 206 II 1h+k+parvi+ 50m²+33m² = 83m² 105 I 207 II h+k+parvi+ 25, ,5m² = 90m² 201 II 2h+k+parvi+ 63,5m²+42,5m² = 106m² 106 I kerroken huoneitoa käynti myö pihalta ASUNTOJEN POHJAPIIRROKSISTA Pjakuvat ovat rakennulupahakemuken mukai. Eityt kiintokalute ovat viitteelliiä. 1h+k+parvi+ 50m²+35m² = 85m² 208 II 24 1h+k+parvi+ 64m²+48m² = 112m² 1002 X 30 ASUNTOJEN PINTA-ALATIEDOISTA Auntojen pinta-alana on ilmoittu auntoala. Tämä pinta-alamääritelmä iältää tilojen lattia-alan liäki kaikkien välieinien pinta-alat, lukuun ottamatta kantavia ja oatoivia rakenteita. Parvelliten ja kakikerrokiten auntojen portaiden ala on laktu mukaan alemman kerroken pinta-alaan, mutta ei ylempään kerrokeen. Pinta-alat on pyöritty 0,5 m²:n tarkkuuteen. Nämä pinta-alalakelmat perutuvat tarkimpaan mahdollieen tioon tää uunnitteluvaiheea, pidätämme oikeuden pinta-alojen muutokiin uunnitelmien tarkentumien myötä. 1h+k+parvi+ 53m²+34m² = 87m² 103 I 205 II 25 3h+k+parvi+ 73,5m²+47,5m² = 121m² 209 II kerroken huoneitoa käynti myö pihalta Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 18 Oikeu muutokiin pidätään.

19 YKSIÖT 1h+k 36 m², huonekorkeu n. 2,6m 303 III 403 IV 503 V 603 VI huonekorkeu n. 2,8m 703 VII 803 VIII 903 IX 1003 X 1101 XI 1203 XII KAKSIOT 2h+k+ 41 m², huonekorkeu n. 2,6m 304 III 404 IV 504 V 604 VI huonekorkeu n. 2,8m 1204 XII 2h+k+ 51 m² 306 III 406 IV 506 V 606 VI ivu 32 ivu KAKSIOT ivu KOLMIOT ivu KOLMIOT ivu NELJÄ HUONETTA & + ivu 2h+k+ 54,5 m² 305 III 405 IV 505 V 605 VI 2h+k+ 52 m² 307 III 407 IV 507 V 607 VI 2h+k+ 52 m² 308 III 408 IV 508 V 608 VI 2h+k+ 58,5 m², huonekorkeu n. 2,6m 301 III 401 IV 501 V 601 VI huonekorkeu n. 2,8m 701 VII 801 VIII 901 IX 1201 XII h+k+ 64,5 m² huonekorkeu n. 2,6m 302 III 402 IV 502 V 602 VI huonekorkeu n. 2,8m 702 VII 802 VIII 902 IX 1202 XII 3h+k+ 63 m² 808 VIII 908 IX Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 3h+k+ 75,5 m² huonekorkeu n. 2,6m 309 III 409 IV 509 V 609 VI huonekorkeu n. 2,8m 707 VII 3h+k+ 76 m² 705 VII 805 VIII 905 IX 1005 X h+k+ 77,5 m² 706 VII 806 VIII 906 IX 1006 X 3h+k+ 82,5 m² 807 VIII 907 IX 3h+k+ 84,5 m² 1007 X 3h+k+ 84,5 m² 1104 XI 3h+k+ 96,5 m² 704 VII 804 VIII 904 IX 1004 X h+k+ 104 m² 1103 XI 1206 XII 1302 XIII 4h+k+ 106 m² 1205 XII 4h+k+ 84,5 + 63,5=148 m² 1207 XII-XIII 5h+k+ 147 m² 1102 XI 1301 XIII den ijainti vaihtelee kerrokittain Oikeu muutokiin pidätään. 19 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain

20 P 1h+k+parvi+ 34,5m 2 +22,5m 2 = 57m I 203 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA 15 x 185 x 258 7,0 m 2 15 x 185 x 258 5,0 m 2 (k) 8,0 m 2 15,5 m 2 turvalai 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta loft 1.kr PPK var. porra 4,0 m 2 parvi 16,0 m 2 15 x 185 x 258 turvalai 5,0 m 2 loft parvi 20 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

21 P 1h+k+parvi+ 39,5m 2 +22,5m 2 = 62m I 204 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 185 x x 185 x 258 6,0 m 2 käyt (k) 6,0 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN porra 4,0 m 2 15 x 185 x 258 peut. var. khh parvi 15,0 m 2 2,0 m 2 9,5 m 2 15 x 185 x x 173 x 237 5,5 m 2 käyt 6,0 m 2 vh 2,0 m 2 21,5 m 2 15,5 m 2 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta 15 x 173 x 237 porra 8,5 m 2 2,0 m 2 5,5 m 2 Peut. var. loft 1.kr loft parvi Oikeu muutokiin pidätään. 21

22 P 1h+k+parvi+ 49,5m 2 +33m 2 = 82,5m I 206 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA turvalai IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN loft 1.kr loft parvi 11,0 m 2 15 x 185 x 258 parvi 26,5 m 2 15 x 185 x 258 porra PPK var. 4,0 m 2 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta 25,0 m 2 (k) 9,5 m 2 1 8,5 m 2 22 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

23 P 1h+k+parvi+ 50m 2 +33m 2 = 83m I 207 II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA turvalai IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 185 x x 185 x ,0 m 2 porra 15 x 185 x 258 4,5 m 2 PPK var. 2,0 m 2 24,0 m 2 1 (k) 10,5 m 2 loft 1.kr 2,0 m 2 6,0 m 2 parvi 27,0 m 2 loft parvi 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta Oikeu muutokiin pidätään. 23

24 P 1h+k+parvi+ 50m 2 +35m 2 = 85m II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 11,0 m 2 15 x 185 x x 185 x 258 porra 15 x 185 x 258 (k) 9,0 m 2 26,5 m 2 4,5 m 2 PPK var. parvi 29,0 m 2 8,0 m 2 2,0 m 2 2,0 m 2 24 loft 1.kr ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET loft parvi 5m Oikeu muutokiin pidätään.

25 P 15 x 185 x x 173 x 237 5,5 m 2 käyt 6,0 m 2 vh 2,0 m 2 loft 1.kr 21,5 m 2 15,5 m 2 1h+k+parvi+ 53m 2 +34m 2 = 87m I 205 II IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 173 x 237 porra 8,5 m parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA parvi 15,0 m 2 2,0 m 2 5,5 m 2 Peut. var. loft parvi (k) 8,0 m 2 18,5 m 2 SAAREKE rt 9,5 m 2 parvi 25,5 m 2 11,0 m 2 26,5 m 2 1. kerroken huoneitoa käynti myö pihalta Oikeu muutokiin pidätään. 25

26 P 1h+k+parvi+ 58,5m 2 +40m 2 = 98,5m X parvi +3,20 1. kr +0,00 PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA 7,5 m 2 7,5 m 2 (k) 14,0 m 2 peut.var. 2,0 m 2 4,0 m 2 29,5 m 2 wc 6,5 m 2 parvi 37,0 m 2 5,5 m 2 porra 18 x 178 x x 178 x 259 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain loft 1.kr loft parvi 26 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

27 P 1h+k+parvi+ 58,5m 2 +39,5m 2 = 98m II parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA (k) 7,0 m 2 lauteen alla tekn tila 4,0 m 2 5,5 m 2 34,5 m 2 15 x 173 x ,5 m 2 parvi porra 28,5 m 2 wc/khh 4,0 m 2 peut. var. 15 x 173 x loft 1.kr loft parvi Oikeu muutokiin pidätään. 27

28 P 1h+k+parvi+ 25,5m 2 +35m 2 +29,5m 2 = 90m II parvi +2,78 II +0,00 I parvi -2, itutualla PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA kaide h=1000 terai 51,0 m 2 pjakerrokea käynti huoneitoon myö pihalta 7,0 m 2 kaide h=1000 () 26,0 m 2 porra 5,5 m 2 porra parvi 22,0 m 2 loft pjakr. (rt) 14,0 m 2 wc/khh peut. var. 2,0 m 2 (k) 11,0 m 2 lauteen alla tekn tila Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain loft 1.kr loft parvi 28 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

29 P 2h+k+parvi+ 63,5m 2 +42,5m 2 = 106m I parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA 15 x 185 x ,0 m 2 15 x 185 x x 185 x 258 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 15 x 185 x 258 porra 1 4,0 m 2 () 19,5 m 2 (k) 8,0 m 2 rt 7,5 m 2 5,0 m 2 PPK var. parvi 36,0 m 2 15,5 m 2 teraointi 2,0 m 2 teraointi 7,5 m 2 kaide h=1000 2,0 m 2 kaide h=1000 loft 1.kr huoneitoon käynti myö pihalta loft parvi Oikeu muutokiin pidätään. 29

30 P 1h+k+parvi+ 64m 2 +48m 2 = 112m X parvi +3, kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA (k) 14,0 m 2 (k) 8,5 m 2 19,5 m 2 2,0 m 2 wc 18 x 178 x ,5 m 2 19,5 m 2 4,0 m 2 peut.var. wc/khh 5,5 m 2 porra parvi 37,0 m 2 18 x 178 x 259 6,5 m 2 5,5 m 2 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain loft 1.kr 5,0 m 2 5,5 m 2 loft parvi 5,0 m 2 30 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

31 P 3h+k+parvi+ 73,5m 2 +47,5m 2 = 121m 2 16 x 166 = II 16 x 166 = ,0 m 2 16 x 166 = x 166 = x 185 x ,0 m 2 porra Khh 4,0 m 2 peut.var. 15 x 185 x 258 4,5 m 2 30,0 m 2 (k) 7,0 m 2 (k) 9,0 m 2 parvi 35,0 m 2 huone 9,0 m parvi +2,78 1.kr +0, PERIAATELEIKKAUS PARVIASUNNOSTA loft 1.kr 6,5 m 2 loft parvi 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 31

32 P 1h+k 36m 2 P 2h+k + 41m², huonekorkeu n. 2,6m 303 III 403 IV 503 V 603 VI, huonekorkeu n. 2,6m 304 III 404 IV 504 V 604 VI huonekorkeu n. 2,8m 703 VII 803 VIII 903 IX 1003 X 1101 XI 1203 XII huonekorkeu n. 2,8m 1204 XII peut.var. 5,5 m 2 k 6,5 m 2 5,0 m 2 2,0 m 2 4,0 m 2 peut.var. k 7,5 m 2 h 20,5 m 2 turvalai 2,0 m 2 15,0 m 2 15,5 m 2 käyt 7,5 m 2 peut.var. 4,5 m 2 8,5 m 2 wc 32 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

33 P 2h+k+ 54,5m² P 2h+k+ 51m III 405 IV 505 V 605 VI 306 III 406 IV 506 V 606 VI 15,0 m 2 2,0 m 2 15,5 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN käyt 7,5 m 2 peut.var. 4,5 m 2 wc 8,5 m 2 k 7,0 m 2 8,0 m 2 k 6,5 m 2 käyt 4,5 m 2 peut.var. 10,0 m 2 SAAREKE 16,0 m 2 26,5 m 2 22,0 m 2 1 Oikeu muutokiin pidätään. 33

34 P 2h+k+ 52m² P 2h+k + 52m III 407 IV 507 V 607 VI 308 III 408 IV 508 V 608 VI IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN rt 5,5 m 2 rt 5,5 m 2 4,5 m 2 4,5 m 2 k 6,0 m 2 käyt peut.var. peut.var. käyt k 6,0 m 2 14,0 m 2 11,5 m 2 11,5 m ,0 m 2 2,0 m 2 34 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

35 P 2h+k+ 58,5m 2 P 3h+k+ 64,5m², huonekorkeu n. 2,6m 301 III 401 IV 501 V 601 VI, huonekorkeu n. 2,6m 302 III 402 IV 502 V 602 VI 7,5 m 2 huonekorkeu n. 2,8m 701 VII 801 VIII 901 IX 1201 XII huonekorkeu n. 2,8m 702 VII 802 VIII 902 IX 1202 XII 11,5 m 2 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 1 peut.var. 7,0 m 2 9,5 m 2 k 8,5 m 2 6,0 m 2 wc 6,5 m 2 peut.var. 4,0 m 2 16,0 m 2 19,5 m 2 rt 9,0 m 2 6,5 m 2 wc SAAREKE k 7,0 m 2 rt 6,5 m 2 Ikkunoiden ijainti vaihtelee kerrokittain 5,5 m 2 5,0 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 35

36 P 3h+k+ 63m VIII 908 IX 6,0 m 2 9,5 m 2 rt 8,5 m 2 9,0 m 2 10,0 m 2 k 8,5 m 2 käyt 5,5 m 2 LS 7,5 m 2 rt 7,5 m 2 5,0 m 2 k 7,0 m 2 7,5 m 2 peut.var. peut.var. 36 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

37 P 3h+k+ 75,5m 2 P 3h+k+ 76m 2 18 x 167 = huonekorkeu n 2,6m 309 III 409 IV 509 V 609 VI 705 VII 805 VIII 905 IX 1005 X 1 huonekorkeu n. 2,8m 707 VII 19 x 168 = IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN wc 8,5 m 2 9,0 m 2 peut.var. 4,5 m 2 k 14,0 m 2 käyt peut.var. 4,0 m 2 SAAREKE vh k 18,0 m 2 k 10,0 m 2 21,5 m 2 rt 9,5 m 2 11,5 m 2 1 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 37

38 P 3h+k+ 77,5m VII 806 VIII 906 IX 1006 X IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN peut.var. 4,5 m 2 9,0 m 2 10,0 m 2 vh 2,0 m 2 vh 2,0 m 2 vh k 22,0 m 2 10,0 m 2 rt 9,5 m 2 8,0 m 2 12,0 m 2 38 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

39 P 3h+k+ 82,5m VIII 907 IX 7,5 m 2 rt 7,5 m 2 k käyt 8,5 m 2 5,5 m 2 2 k 7,0 m 2 LS LS 11,5 m 2 5,0 m 2 peut.var. käyt 4,5 m 2 7,5 m 2 peut.var. wc 11,0 m 2 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 39

40 P 3h+k+ 84,5m x 168 = X 19 x 168 = ,0 m 2 wc k 15,0 m 2 käyt peut.var. 4,0 m 2 26,0 m 2 k 11,5 m 2 6,5 m 2 40 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

41 P 3h+k+ 84,5m XI 1 19 x 168 = x 168 = ,0 m 2 wc k 18,0 m 2 käyt peut.var. 4,0 m 2 k 10,5 m ,5 m 2 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 41

42 P 3h+k+ 96,5m VII 804 VIII 904 IX 1004 X peut.var. ph/khh 7,5 m 2 18,0 m 2 5,0 m 2 15,5 m 2 vh 2,0 m 2 käyt 6,0 m 2 11,5 m 2 wc PK JK k SAAREKE olekelu+k+rt 38,0 m 2 26,5 m 2 42 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

43 P 4h+k+ 104m XI 1206 XII 1302 XIII IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN k 10,5 m 2 mt 9,0 m 2 rt 1 naulakko peut.var. khh ph SAAREKE käyt 5,5 m 2 wc 27,5 m 2 9,5 m 2 10,5 m 2 8,0 m 2 15,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 43

44 P 4h+k+ 106m XII turvalai 15,0 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN wc 15,5 m 2 naulakko ph 8,0 m 2 rt 16,5 m 2 k 10,5 m 2 khh peut.var. pukut 4,5 m 2 TAKKAVA- RAUS käyt 4,5 m 2 7,0 m 2 24,0 m 2 9,0 m 2 11,5 m 2 26,5 m 2 15,5 m 2 44 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

45 4h+k+ 84,5m 2 +63,5m 2 = 148m² P th 10,5 m 2 19 x 168 = XII 10,5 m 2 19 x 168 = x 168 = ,0 m 2 TAKKAVA- RAUS h= 5420 käyt 5,5 m 2 1 wc k 10,5 m 2 21,0 m 2 käyt 17,0 m 2 peut.var. khh k 10,5 m 2 36,5 m 2 h= 5420 wc 2,0 m 2 4,0 m 2 TAKKAVA- RAUS TAKKAVA- RAUS 1.kr k+rt 15,5 m 2 2.kr 6,5 m 2 6,5 m 2 Oikeu muutokiin pidätään. 45

46 P 18 x 178 x x 178 x 291 turvalai 5h+k+ 147m XI 1301 XIII turvalai peut.var. ph/khh 7,5 m 2 17,0 m 2 IKKUNA PORRAS- KÄYTÄVÄÄN 7,0 m 2 15,5 m 2 käyt 10,0 m 2 vh 12,5 m 2 rt 16,5 m 2 k 10,5 m 2 wc 24,0 m 2 10,0 m 2 20,0 m 2 26,5 m 2 15,5 m 2 46 ALUSTAVAT HUONEISTOPOHJAPIIRROKSET 5m Oikeu muutokiin pidätään.

47 A. ivu A. ivu A. ivu I V IX II X VI III XI VII XII IV VIII XIII

48 Erweko/SG-MEDIA 2012 ouluntervahovi.fi/iilot Yhteityöä kananne koko rakennuprojektin ajan Kiinteitönvälityliike LKV ARBELIUS Eittely ja myynti arbeliulkv.fi Projektin jto devecon.com Rakennuttaja kalevalarakennu.fi Suunnittelu archeu.fi

Asunto Oy Vantaan Valotar

Asunto Oy Vantaan Valotar Aunto Oy Vantaan Valotar lapti.fi Au luonnonläheieä Aolaa Au luonnonläheieä Aolaa Aunto Oy Vantaan Valotar rakennaan luonnonläheieen Vantaan Aolaan. Se ijaitee rauhalliella alueella hyvien kulkuyhteykien

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO GRANIITTITIE 13 C, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen maaliskuu 2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Pähkinälehto

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Modernia asumista puukaupunki-idyllissä

Modernia asumista puukaupunki-idyllissä RAAHEN RAATINPIHA Modernia asmista pkapnki-idyllissä Asnto Oy Raatinpihassa kapnkimiljöö ja merellinen ympäristö yhdistyvät nykyaikaiseen asmiseen. Pihalliset kapnkikodit sijaitsevat Raahen ydinkestassa.

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN JASPINKUJA Jaspiskuja 10, 01700 Vantaa

ASUNTO OY VANTAAN JASPINKUJA Jaspiskuja 10, 01700 Vantaa AUNTO OY VANTAAN JAPINKUJA Jaspiuja 10, 01700 Vantaa AUNTO OY VANTAAN JAPINKUJA JAPIKUJA 10, 01700 VANTAA Arvioitu valmistuminen 9/2015 Vantaan Jaspinkuja on Vantaan Kivistön uudelle asuinalueelle valmistuva,

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu Valoisat kodit Uudessa Alppilassa Alppilan Kaisla, Oulu Muuttovalmiita koteja Alppilan Kaislassa Kodikkaan Kaislan valoisat läpitalonhuoneistot sijaitsevat osoitteessa Muottikatu 10, 90530 Oulu. Ota meihin

Lisätiedot

ORVOKKI AS OY ITIKANMÄEN ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE 25.09.2015

ORVOKKI AS OY ITIKANMÄEN ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE 25.09.2015 AS OY ITIKANMÄEN ORVOKKI Nyykoolinkatu 17, 60100 Seinäjoki 250915 ITIKANMÄKI - VIIHTYISÄ UUDENLAINEN ASUMISALUE KUVA RAKENNUSTEN ULKOMUODON JA VÄRITYKSEN OSALTA EI VASTAA LOULLISTA TOTEUTUSTA ENNAKKOMARKKINOINTIESITE

Lisätiedot

Asunto- Osakeyhtiö Kanavaranta. Aurinkokatu 45d, 80140 Joensuu

Asunto- Osakeyhtiö Kanavaranta. Aurinkokatu 45d, 80140 Joensuu Asunto- Osakeyhtiö Kanavaranta Aurinkokatu 45d, 80140 Joensuu Tervetuloa kotiin! Uniikki koti jossa on lomatunnelmaa vuoden jokaisena päivänä Haaveiletko huolettomasta elämästä rannalla? Kodista aivan

Lisätiedot

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA ELSINKI KESKUSTA PJISSATAMA KATAJANKKA ETELÄSATAMA Laivastokatu Satamakatu 11 Satamakatu 9 Luotsikatu 1 Kadunalainen pysäköintihalli Satamakatu Luotsikatu 1a Luotsikatu Luotsikatu 1 14.12 Kiint y Luotsikatu

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI UUDIDE A OY VUOREEN LEINII oukkuaurankatu 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE Asuntamaanrinne 1, KARTTA A OY TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE AEMAPIIRRO VUOREKEN PUITOKATU TALO B TALO C TONTTI 2 TALO A TONTIN RAJA LEII JÄTE- KERÄY P-LAITO AUNTAMAANRINNE T AJO TONTILLE

Lisätiedot

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3 Jyväskylä, Kortpja htorinti 3 19.09.013 asmapiirros TA -yhtymä Oy / Asunto Oy Jyväskylän htorinti 5 19.09.013 Huonistoluttlo 1. krs A 1 h + kt + s + vh 50,0 m A 3h + kt + s + vh 58,0 m. krs A 3 h + kt

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON MANTELI Graniittitie 13 B, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON MANTELI Graniittitie 13 B, 01150 Sipoo Taiteilijan näkemys AUNTO OY IPOON MANTELI Graniittitie 13 B, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON MANTELI GRANIITTITIE 13 B, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen 2/2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Manteli

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN VANAMO

AS OY VUOREKSEN VANAMO UUDIDE A OY VUOREEN VANAMO oukkuaurankatu 9, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI 3 Leppoiaa ja huolonta elämää Launeen maiemia Lahdea ol eeieä aemaa Lahti ijaitee ainutlaatuiella paialla Salpauelän harjujen ja Veijärven yhtymädaa. Järvenrantaaupungia aii

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON NIITTY Graniittitie 13 A, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON NIITTY Graniittitie 13 A, 01150 Sipoo Taiteilijan näkemys AUNTO OY IPOON NIITTY Graniittitie 13 A, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON NIITTY GRANIITTITIE 13 A, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen 2/2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Niitty

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

Asunto Oy Nokian Virranvartija. Koti sinulle

Asunto Oy Nokian Virranvartija. Koti sinulle Asunto Oy Nokian Virranvartija Koti sinulle JÄRVIMAIEMIA PALVELUJEN VIEREÄ Asunto Oy Nokian Virranvartija on yksi neljästä Viholan uudelle asemakaava-alueelle rakennettavasta asuinkerrostalosta. Kortteli

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella.

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Joukolankatu ohjolankatu äiviönkatu Iisalmen Asemanhelmi Asemakatu Malminkatu avonkatu ilpijärvi ÄIVIÖNATU Aseman tienoo uudistuu! JÄTE JOINEN UITORAITTI

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI KANERVAVINKKELI 3, 00730 HELSINKI Arvioitu valmistuminen 9/2015 Asunto Oy Helsingin Kanervavinkkeli

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Asunto Oy Tampereen PMK-Torni Peltokatu 14, Tampere. Modernisti rouhea

Asunto Oy Tampereen PMK-Torni Peltokatu 14, Tampere. Modernisti rouhea Asunto Oy Tampereen PM-Torni 14, 33100 Tampere Modernisti rouhea AS OY TAMPEREEN PM-TORNI Uudet kodit nousevat vanhan PMTAON viereen tuoden alueelle jälleen uutta elämää. PM-Tornin suunnittelussa inspiraatio

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

Asunto Oy Joensuun Vehkaraitti VEHKALAHTI

Asunto Oy Joensuun Vehkaraitti VEHKALAHTI Asunto Oy Joensuun Vehkaraitti VEHKALAHTI Veden äärellä elämä virtaa vilkkaammin Muuta asumaan rantamaisemiin, joissa sielu lepää ja keho virkistyy! Ulkoilmaelämästä ja luonnon läsnäolosta nauttiva löytää

Lisätiedot

ASUNTO OY TAMPEREEN KAIPASENKRUUNU. Tämän päivän koteja Tampereen Kaukajärvellä

ASUNTO OY TAMPEREEN KAIPASENKRUUNU. Tämän päivän koteja Tampereen Kaukajärvellä AUNTO OY TAMPEREEN KAIPAENKRUUNU Tämän päivän koteja Tampereen Kaukajärvellä Ver Luotettavaa 8.5.214 rakentamista jo vuodesta 1985 LUONNON LÄHEIYYDEÄ PALVELUIDEN ÄÄRELLÄ As Oy Tampereen Kaipasenkruunu

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY. Asuntorakentaja vuodesta As Oy Oulun Saunametsä Erillis-, Pari ja Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu

TARMO-RAKENNE OY. Asuntorakentaja vuodesta As Oy Oulun Saunametsä Erillis-, Pari ja Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 As Oy Oulun Saunametsä Erillis-, Pari ja Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 04.09.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Takalonpisto 6B, 90240 Oulu Oulu Patamäki As Oy-muotoinen paritalo

Lisätiedot

KESKUSHOVI AS OY RIIHIMÄKI. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE. Käräjäkatu 8, 11130 Riihimäki 160914

KESKUSHOVI AS OY RIIHIMÄKI. peabasunnot.fi ENNAKKOMARKKINOINTIESITE. Käräjäkatu 8, 11130 Riihimäki 160914 A OY KEUHOVI RIIHIMÄKI Käräjäkatu 8, 11130 Riihimäki 160914 EITTEEN KUVAT OVAT IMAGOKUVIA EIVÄTKÄ KAIKILTA OILTAAN VATAA LOPULLITA TOTEUTUTA ENNAKKOMARKKINOINTIEITE peabasunnot.fi A OY KEUHOVI RIIHIMÄKI

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2012 N NALLE-_ MALLISTO Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA.FI SAMA NALLE, KAKSI TYYLIÄ Kaii

Lisätiedot

Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO. Kotka, Uutelantie

Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO. Kotka, Uutelantie Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO +6, +5,9 6,52 28,00 6, 6,62 5 5 6, 4 +5,5 +5, 2 4 5,9 E 0 285 49-2 2-4 2 E 5,5 5,4 5,5 ORVOKKI 256,5 m2 5,0 AS +s 50,5hum2 AS 0 AS 9 KURJENKELLO 66,0 m2 5,90

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 03.09.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Katajanmarjakuja 9, 90800 Oulu Oulu Herukka Omakotitalo Pinta-ala: 176 m² Kokonaisala: 241 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA TVISTELMÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. KAAVAN TARKOITUS...3 1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ...3

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella Maisema kruunaa asumisen Täällä asut Puijon uljaiden maisemien äärellä, aivan Kuopion kupeessa! Asunto Oy Kuopion Puijonkruunu sijaitsee uudella Pihlajalaakson

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 16.06.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Kuovikuja 1, 91800 Tyrnävä Tyrnävä Eskolanpelto Omakotitalo omalla tontilla Muut tilat: Pihavarasto 12m²

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Oulunseläntie 7, 90580 Oulu Oulu Taskila Pinta-ala: n. 140 m² Kokonaisala: 162 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela

ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI SELMANTIE 2, 05400 JOKELA Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja lapsiystävällisellä Lepolan alueella

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo Taiteilijan näkemys ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 MARIA JOTUNINKATU 2, 06100 PORVOO Arvioitu valmistuminen 5/2017 Hornhattula

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

As Oy KuOpiOn savolanhovi

As Oy KuOpiOn savolanhovi As Oy Kuopion Savolanhovi NTIE LA H A N O SA VO O V SA LA NPELL ON KUJ A SA VO LA NNIEMENTIE As Oy Kuopion Savolanhovi Asunto Oy Kuopion Savolanhovi rakennetaan lapsiperheiden suosimalle ja rauhalliselle

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Asunto Oy Limingan Kyyhky. TupoksenƟe, 91900 LIMINKA. MyynƟ: Vesa-Maƫ Tervonen, p. 050 343 8857

Asunto Oy Limingan Kyyhky. TupoksenƟe, 91900 LIMINKA. MyynƟ: Vesa-Maƫ Tervonen, p. 050 343 8857 Asunto Oy Limingan Kyyhky TupoksenƟe, 91900 LIMINKA MyynƟ: Vesa-Maƫ Tervonen, p. 050 343 8857 Asunto Oy Limingan Kyyhky HankeƟedot ja karʃa Viisikerroksinen Asunto Oy Limingan Kyyhky sijaitsee HankeƟedot

Lisätiedot

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE LAHTI, ASEMANTAUSTA 2 3h+k+kph/s+p, 71 m 189 000 Asuntoa myy Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

Talojen suunnittelussa ja toteutuksessa on vahvasti otettu huomioon energiatalous, helppkäyttöisyys ja ennen kaikkea mukavuus.

Talojen suunnittelussa ja toteutuksessa on vahvasti otettu huomioon energiatalous, helppkäyttöisyys ja ennen kaikkea mukavuus. Rakennustapaselostus Rytilammentie 1-5, Ruka Yleistä Kohteeseen rakennetaan kolme samantyyppistä paritaloa, jossa on erillinen kellariosasto joka huoneistoa kohden. Talot ovat 2,5 kerrokset, kellari, oleskelutila

Lisätiedot