Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015"

Transkriptio

1 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 28733/2015 Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu 1. Hankintaykikön perutiedot Hankintaykikkö: Heli Mäkinen Suomi puh Tarjouket lähetettävä: Tarjou tai oallitumihakemu lähetettävä Tarjoupalvelu.fi:n kautta Hankintaykikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintaykikön eittely: on Kymenlaakon uurin kaupunki. Kouvolaa on lähe aukata ja pinta-alaltaan 2871 m2. Kaupungia on muutama autukeku ekä maaeutukyliä. Järviä alueella on n.450 ja vapaa-ajan auntoja yli Kouvola on kuuluia myö vilkkaata rautatieaemataan. Kaupunki ijaitee n. 1,5 tunnin ajomatkan päää Helingitä ja Helinki- Vantaan lentokentätä Ikääntyneiden palvelujen kekeienä tavoitteena on vatata aiakkaan palvelutarpeeeen aiakalähtöieti. Aiakkaan oalliuutta vahvitetaan ja tuetaan aiakkaiden itenäitä toimintakykyä. Toimintamallien kehittämieä huomioidaan vanhupalvelulain (980/2012) ja STM:n (2013:11) laatuuoituken velvoitteet ja iällön määrittelyt. Ikääntyneiden palvelut kootuvat Varhaiita palveluita, Kotihoitoa tukevita palveluita, kotihoidota ja Hoivaaumieta. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu Hankinnan tunnite- tai viitenumero: 28733/2015 Hankinnan kuvau: pyytää tarjouta hoiva-aumien ja kotihoidon koneellieta lääketa ja toimitupalveluta. Kyeeä on puitejärjetely ajalle Sopimukeen on mahdollita liittää kahden (2) vuoden optio, vuoi kerrallaan. Tarjoupyynnön kohteena on hoiva-aumien ja kotihoidon aiakkaiden lääkehuollon hoitaminen, johon iältyvät lääkkeiden koneellinen anno, reeptien hallinnointi ja aiakkaiden kokonailääkityten tarkitaminen ekä lääkkeiden kuljettaminen kahden (2) viikon välein tilaajan nimeämiin toimipiteiiin (liite 2). Toimittaja toimittaa amalla muut ellaiet lääkkeet, jotka eivät ovellu koneellieen announ.

2 2/19 Palvelukuvau ja vatuunjakoluettelot liitteenä 1. Toimittaja toimittaa koneellieti jaetut lääkkeet liitteeä 2 eitettyihin toimipiteiiin. Koneellien annon piiriin tulee toiminnan alkaea noin 452 hoiva-aumien ja 625 kotihoidon aiakata. Aiakamäärä aattaa opimukauden aikana muuttua (liääntyä tai vähentyä). Samoin toimipiteiden määrä voi muuttua. Tilaaja ei itoudu tiettyihin aiakamääriin (ei vähimmäiotovelvoitetta). Tilaaja ooittaa toimittajalle kulloinkin palvelun piiriä olevat henkilöt. Palvelu hankitaan hankinnan kriteereiä ekä liitteeä 2 mainittuihin toimipiteiiin (16 kpl). Oatarjouket riveittäin (toimipiteittäin) ovat mahdolliia. Kilpailutuken nojalla perutetaan puitejärjetely iten, että mainituille toimipiteille valitaan hankinnan kriteereiä kunkin toimipiteen kohdalla mainittu määrä toimittajia. Tilaaja hankkii opimukaudella koneellien lääken ja toimituken palvelut eniijaieti kuakin toimipiteeä (rivillä) edulliimman tarjouken antaneelta toimittajalta huomioiden tarjoajan ilmoittamat makimiaiakamäärät. Eniijaiella toimittajalla palvelun tuottamiea olevita oleelliita laatupoikkeamita tai toimitu- ja reurivaikeukita johtuen palvelut hankitaan toiijaieti muilta puitejärjetelyn oapuolilta tarjouten vertailua ijoittumien mukaiea järjetykeä.tilaaja varaa oikeuden käyttää harkintaa ykittäiiä tapaukia. Palvelun tavoitteena on loppuaiakkaan turvallinen ja tarkoitukenmukainen lääkehoito, epätarkoitukenmukaiten, yhteenopimattomien ja haitalliia yhteivaikutukia aiheuttavien lääkkeiden kariminen ja lääkepoikkeamien vähentäminen. Sopimu on uunniteltu alkavaki Palvelua voivat haluteaan käyttää Kouvolan kaupungin (mm. kehityvammaiten, mielenterveyaiakkaiden) tuettua aumita tuottavat ykiköt. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnyarvon tai erityalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnyarvon Päänimikkeitö: (Apteekkipalvelut) Hankinnan voimaaoloaika: Sopimukeen liittyy liähankintamahdolliuukia: Liähankintamahdolliuukien kuvau: Enimmäinen optiovuoi ja toinen optiovuoi Enimmäien optiovuoden käytötä neuvotellaan erikeen 6 kuukautta ennen opimukauden päättymitä ja toien optiovuoden käytötä 6 kk ennen enimmäien optiovuoden päättymitä. Liähankintojen alutava keto: 24 kuukautta 3. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji:

3 3/19 Terveydenhoito- ja oiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Menettelyllä perutetaan puitejärjetely Puitejärjetely, joa on: Ueita toimijoita Puitejärjetelyn keto: Oatarjouket hyväkytään: Vaihtoehtoiet tarjouket hyväkytään: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien oveltuvuutta kokevat vaatimuket: Kato kohta Kelpoiuu- ja vähimmäivaatimuket. Vertailuperuteiden määrittely järjetelmää: Piteyty kohderiveittäin Sähköitä huutokauppaa käytetään: Ei 4. Hankinnan kohteen kriteerit LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ KOTIHOITOKESKUS ETELÄINEN SAIRAALAKAARI 15 A, 3. kr KELTAKANGAS Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 156. Tähän kohtaan yötetään e enimmäiaiakamäärä, jolle apteekki palvelua tarjoaa. Toimipiteelle valitaan 1-3 toimittajaa. aiaka

4 4/19 LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ ELIMÄEN KOTIHOIDON TIIMITILA VIRASTOTALO VANHAMAANTIE ELIMÄKI Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 53. Tähän kohtaan yötetään e enimmäiaiakamäärä, jolle apteekki palvelua tarjoaa. Toimipiteelle valitaan 1-3 toimittajaa. aiaka LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/KOTIHO ITOKESKUS KESKINEN SAVONKATU 23, 5. KRS KOUVOLA Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 200. Tähän kohtaan yötetään e enimmäiaiakmäärä, jolle apteekki palvelua tarjoaa. Toimipiteelle valitaan 1-6 toimittajaa. LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/KOTIHO ITOKESKUS POHJOINEN KYMENLAAKSONKATU 2 B, 3. KRS KUUSANKOSKI Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 159. Tähän kohtaan yötetään e enimmäiaiakamäärä, jolle apteekki palvelu tarjoaa. Toimipiteelle valitaan 1-3 toimittajaa. aiaka aiaka

5 5/19 LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ KOTIHOITO VALKEALA KUSTAA III:N TIE VALKEALA Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 37. Tähän kohtaan yötetään e enimmäiaiakamäärä, jolle apteekki palvelua tarjoaa. Toimipiteelle valitaan 1-3 toimittajaa. LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ JAALAN KOTIHOIDON TIIMITILA JAALAN PALVELUKESKUS KUKKOMÄENTIE 8 A JAALA Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 20. Tähän kohtaan yötetään e enimmäiaiakamäärä, jolle apteekki palvelua tarjoaa. Toimipiteelle valitaan 1-3 toimittajaa. LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ JAALAN PALVELUKESKUS KUKKOMÄENTIE 8 A JAALA Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 40. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. aiaka aiaka aiaka 40

6 6/19 LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ PALVELUKESKUS MÄNTYLÄ II VANHATIE VALKEALA Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 39. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ TÄHTEEN PALVELUASUNNOT TÄHTEENKATU KUUSANKOSKI Tilaajan loppuaiakkaiden määrä on 46. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ RUUSULAN PALVELUKOTI ELOPOLKU KUUSANKOSKI Tilaajan loppuaiakamäärä on 31. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. aiaka 39 aiaka 46 aiaka 31

7 7/19 LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ MÄKIKYLÄN PALVELUKESKUS VANHAINKODINTIE KUUSANKOSKI Tilaajan loppuaiakamäärä on 61. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ KAUNISNURMEN PALVELUKESKUS RUOTSULANTIE KOUVOLA Tilaajan loppuaiakamäärä on 35. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. LÄÄKEJAKELU/ MARJONIEMEN PALVELUASUNNOT MARJONIEMENTIE KOUVOLA Tilaajan loppuaiakamäärä on 90. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. aiaka 61 aiaka 35 aiaka 90

8 8/19 LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ HARJUKOTI KOTIHARJUNTIE KOUVOLA Tilaajan loppuaiakamäärä on 46. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. LÄÄKEJAKELU JA TOIMITUSPALVELU/ RAVIMIEHENTIEN PALVELUASUNNOT RAVIMIEHENTIE MYLLYKOSKI Tilaajan loppuaiakamäärä on 30. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. LÄÄKEPALVELU JA TOIMITUSPALVELU/ VASKIRINTEEN PALVELUKESKUS YHDYSTIE ELIMÄKI Tilaajan loppuaiakamäärä on 34. Apteekin tarjoama enimmäiaiakamäärä Toimipiteelle valitaan 1 toimittaja. aiaka 46 aiaka 30 aiaka 34 Yhteiet kriteerit/tiedot (piteet liätään erikeen jokaieen yllä olevaan kohderyhmään)

9 9/19 TARJOAJA SITOUTUU SOPIMUSKAUDEN AIKANA TOIMIMAAN TARJOUSPYYNNÖN LIITTEENÄ 2 OLEVIEN PALVELUKUVAUKSEN JA VASTUUNJAKOLUETTELOID EN MUKAISESTI. Ilmoitetut hinnat iältävät kaikki palveluun liittyvät kulut ja kutannuket (myö mm. lakutu, kuljetu, raportointi tilaajalle, toiminnan kehittäminen jne.). Koneellinen lääke ja toimitupalvelu ovat kotihoidon ja hoiva-aumien aiakkaiden lääkehuollon palvelua, johon iältyvät lääkkeiden koneellinen anno, reeptien hallinnointi ja aiakkaiden kokonailääkityken tarkitaminen ekä lääkkeiden kuljettaminen kahden (2) viikon välein tilaajan nimeämiin toimipiteeeen. Toimittaja toimittaa amalla muut ellaiet lääkkeet, jotka eivät ovellu koneellieen announ. Suunnitelma palveluiden käyttöönotota, erityieti huomioiden oapuolten tehtävien kuvauket ja aikataulut (mm. iirtymäkauden pituu). Ladataan nimellä "Suunnitelma palveluiden käyttöönotota". Suunnitelma tilaajan henkilökunnalle tarjottavan opatuken iällötä ja muodota. Ladataan nimellä "Henkilökunnan opatu". Kuvau ereeptiliikennöinnitä koneelliea annoa aloituvaiheea ekä jatkuvan palvelun aikana mukaan lukien aikataulut. Ladataan nimellä "ereeptiliikennöinti". Lääkemuutoten toteuttaminen ja en aikaviive (enintään 7 päivää koneellien lääken piiriin kuuluvia lääkkeiä). Ladataan nimellä "Lääkemuutoket". Jatkuvan palvelun palvelumalli, erityieti huomioiden palvelun laadun valvonta ja hallinta. Ladataan nimellä "Palvelumalli". Palvelun jatkuva kehittäminen iältäen toimittajan ja tilaajan koulutuket. Ladataan nimellä "Palvelun kehittäminen".

10 10/19 Kuvau tarjoajan omavalvontajärjetelmätä. Ladataan nimellä "Omavalvontajärjetelmä". Raportointi palveluta (ml. kuljetupalvelut). Ladataan nimellä "Raportointi". Yhteiet piteet yhteenä 5. Hinta ja kaupalliet ehdot Hinnat ovat alv 0 % Hinnat ovat kiinteät koko opimukauden. Hinnatarkitukita voidaan kekutella enimmäien kerran optioneuvottelujen yhteydeä. Hinnat iältävät kaikki palvelujen tuottamien kutannuket (työnantajakulut, toimitukulut, lakutu- ja toimitokulut). Tilaaja ei korvaa toimittajalle em. hinnan liäki mitään muita kutannukia, ellei iitä ovita erikeen kirjallieti opijapuolten keken. 6. Lakutu ja makuehto Makuehto 21 päivää netto. Makuaika alkaa kulua vata, kun tilaaja on vataanottanut hyväkyttävän, opimukenmukaien tavaran/uorituken ja lakun. Toimittaja lähettää tilaajalle lakun kunkin kuukauden viidenteen päivään menneä. Viivätykorko enintään korkolain mukaan. Lakutu- ja pientoimituliiä ei hyväkytä. Verkkolakutu toivottava 7. Kelpoiuu- ja vähimmäivaatimuket Tarjoajan tulee täyttää euraavat kelpoiuuvaatimuket: Tarjoajan tulee olla kaupparekiteriin merkitty, mikäli lainäädäntö niin edellyttää. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekiteriin. Tarjoajan tulee kuulua arvonliävero- ja työnantajarekitereihin, mikäli lainäädäntö niin edellyttää. Tarjoajan on täytynyt uorittaa kaikki verona ja lakiääteiet oiaaliturvamakuna. Edellytämme, että tarjoajalla on tekniet, taloudelliet ja muut edellytyket hankinnan toteuttamieen. Tarjoaja tai en johtoon kuuluva henkilö ei aa olla tuomittu rikorekiteriä ilmenevällä lainvoimaiella tuomiolla hankintalaia luetelluita rikokita (hankintalaki 53 ). Tarjoajan tulee noudattaa vähimmäivaatimukia palkka-, työaika- ja muiden ehtojen oalta, joita Suomen lain ja työehtoopimuken mukaan on noudatettava tarjouken piiriä olevaa työä.

11 11/19 Todituten voimaaolo Kaupparekiteriote (tai Tilaajavatuu.fi/Luotettava kumppani -yrityraportti) Toditu maketuita veroita ja makuita (tai Tilaajavatuu.fi/Luotettava kumppani -yrityraportti) Kuuluuko tarjoaja arvonliäverorekiteriin? Kuuluuko tarjoaja ennakkoperintärekiteriin? Kuuluuko tarjoaja työnantajarekiteriin? Toditu maketuita työeläkemakuita (tai Tilaajavatuu.fi/Luotettava kumppani -yrityraportti) Luottotiedot Yritykemme ei ole konkuria tai purettavana tai kekeyttänyt liiketoimintaana eikä yritykemme velkoja ole vahvitetulla akordilla, aneerauohjelmalla tai muua vataavaa lainäädäntöön perutuvaa menettelyä järjetelty. Yritykemme konkuri tai purkaminen tai muu edellä mainitua kohdaa tarkoitettu menettely ei ole vireillä. Yritykemme johtohenkilö taikka edutu-, päätö- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole aanut ammattina harjoittamieen liittyvätä lainvataieta teota lainvoimaita tuomiota. Yritykemme ei ole oalliena kilpailulain ( /948) 5 kielletyä, toimitu- ja/tai opimukiin liittyvää, kilpailunrajoitukiin tähtäävää toiminnaa (poi lukien anoton lain 6 poikkeuäännöket). ALIHANKKIJAT Liätietoa Tarjoajalta vaadittavat todituket/ elvityket eivät aa olla 3 kuukautta vanhempia tarjouken jättöpäivätä lukien. Mikäli lainäädäntö ei edellytä rekiteröitymitä, elvity iitä ladataan tähän kohtaan. Toditu maketuita veroita ja makuita tai verovelkatoditu iitä, että verovelkaa kokeva makuuunnitelma on tehty Tähän kohtaan vatataan ei, mikäli laindäädäntö ei edellytä rekiteröitymitä. Tähän kohtaan vatataan ei, mikäli laindäädäntö ei edellytä rekiteröitymitä. Toditu maketuita eläkevakuutumakuita tai elvity iitä että erääntyneitä eläkevakuutumakuja kokevat makuopimuket on tehty. Pyydettää elvity eim. Suomen Aiakatieto Oy Rating Alfa tai vataava Pyydetyillä tiedoilla täytetty tarjoupyynnön liite 3 ladataan tähän kohtaan nimellä "Alihankkijat". Palvelun tuottamieen kekeieti oallituvan alihankkijan vaihtaminen opimukaudella on mahdollita ainoataan tilaajan kirjalliella uotumukella. Tarjoaja vataa alihankkijoiden työtä, vatuita ja velvoitteita kuin omitaa. Hankintaykikkö varaa oikeuden pyytää menettelyn ketäeä alihankkijoita kokevat vataavat elvityket kuin tarjoajalta edellytetään.

12 12/19 RYHMITTYMÄ Tarjoaja voi olla uean toimittajan ryhmittymä. Ryhmittymältä ei edellytetä tiettyä oikeudellita muotoa opimuaikana. Mikäli tarjoaja oallituu ryhmittymänä, ryhmittymän tulee ilmoittaa ryhmittymän yhteytoimittaja ja en yhteyhenkilö. Ryhmittymän kaikki jäenet vataavat yhteivatuullieti uhteea tilaajaan ja opimu hankinnata tehdään kaikkien oapuolten kana. Nimetty yhteytaho toimii kuitenkin ryhmittymän yhteyhenkilönä uhteea tilaajaan ja vataa tiedonkuluta palvelun aikana tilaajan ja ryhmittymän välillä. Mikäli tarjoaja oallituu kilpailuun ryhmittymänä, tähän kohtaan ladataan pyydetyillä tiedoilla täytettynä tarjoupyynnön liite 4. Täytetty liite ladataan nimellä "Ryhmittymä". Ryhmittymän kaikita jäenitä tulee toimittaa myö muut tää tarjoupyynnöä ladattavaki vaaditut elvityket. VAKUUTUKSET Tarjoajalla on potilavakuutu viimeitään opimukauden alkaea (potilavahinkolaki /585). Ladataan nimellä "Potilavakuutu". Toimittaja vataa palvelun tuottamiea aiheutuneita potilavahingoita kulloinkin voimaa olevan potilavahinkoja ja terveydenhoitoa kokevan lainäädännön ekä noudatetun korvaukäytännön mukaieti. Potilavahingot korvataan toimittajan potilavakuutuketa tai toimittajan ollea laiminlyönyt vakuutuken voimaapitämien on toimittaja ite korvauvatuua. Tarjoajalla on voimaa oleva riittävä toiminnan vatuuvakuutu viimeitään opimuken alkaea. Vakuutu kattaa kaikki palvelun tuottamiea aiakkaalle, tilaajalle, kolmannelle oapuolelle tai näiden omaiuudelle aiheutuneet vahingot. Ladataan nimellä "Toiminnan vatuuvakuutu".

13 13/19 Tarjoajalla on lakiääteiet tapaturma- ja vahinkovakuutuket viimeitään opimukauden alkaea. Ladataan nimellä "Tapaturma- ja vahinkovakuutuket". PALVELUJEN TOIMITTAMINEN Tilaaja toimittaa toimittajalle palvelua kulloinkin käyttävien "loppuaiakkaiden" ajantaaien lääkelitan, annovaltakirjan ekä loppuaiakkaan ja palvelutuottajan välien ototiliopimuken. Palveluntuottajan on aloitettava aiakakohtaieti palvelu viimeitään euraavata annon jakota. Toimittajan lääkekuljetuket tapahtuvat arkiin klo 8-15, ellei toiin yhteieti kirjallieti tapaukohtaieti ovita.toimittajan tulee uunnitella arkipyhäviikoita johtuvat mahdolliet toimitupäivämuutoket edeltävän jakon aikana ja tiedottaa tilaajan ao. toimipaikkoja vähintään neljä (4) viikkoa etukäteen. Loppuaiakkaan palvelu kekeytyy, jo hän joutuu airaalaan tai kekeytykeen on jokin muu vataava yy. Tilaaja ilmoittaa kekeytyketä toimittajalle, jolloin palvelu kekeytetään tilaajan ilmoittamana aikana tai välittömäti. Loppuaiakkaan palvelu jatkuu tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Toimittajalla ei ole oikeutta periä korvauta kekeytyken ajalta edellyttäen, että tilaaja on tiedottanut iitä viimeitään toimittajan viikoittaita tilaupäivää edeltävänä päivänä klo menneä. Toimittajan viikoittainen tilaupäivä Toimittaja vataa palvelun iirtämietä e-reeptin piiriin en käytön laajentuea tilaajan eittämien aikataulujen mukaieti. Poikkeutilanteia, eim. epidemioiden aikana, toimittajan palvelut tuottava henkilökunta toimivat tilaajan antamien ohjeiden ekä valmiuuunnitelman mukaan.

14 14/19 Palvelun tulee täyttää kulloinkin voimaa olevien lakien ja viranomaimääräyten aettamat vaatimuket, joihin toimittaja on velvoitettu itenäieti perehtymään. TOIMITTAJAN MUUT VASTUUT Toimittaja vataa palvelut tuottavan henkilökuntana ammatillieta täydennykouluketa. Tilaaja ei vataa koulutuken kutannukita. Toimittaja euraa aktiivieti palvelujen laatutaoa ja raportoi iitä ekä palveluille tekemitään kehittämitoimita tilaajalle opijapuolten yhdeä kirjallieti opimalla tavalla ja yklillä. TOIMITTAJAN HENKILÖSTÖ Toimittajan henkilötö ei ole minkäänlaiea työ- tai palveluuhteea tilaajaan tuottaeaan tilaajalle palveluita opimuken mukaieti. Palvelun vatuuhenkilö on koulutukeltaan vähintään farmaeutti, jolla on vähintään yhden (1) vuoden kokemu koneellieta lääketa. Em. henkilön tutkintotoditu. Ladataan nimellä "Tutkintotoditu". Kopio Valviran em. henkilölle myöntämätä oikeudeta (korkeintaan 1 kk vanha) toimia laillitettuna ammattihenkilönä ko. ammattialalla. Ladataan nimellä "Valviran myöntämä oikeu". Vapaamuotoinen elvity em. henkilön kokemuketa koneellieta lääketa. Ladataan nimellä "Kokemu koneellieta lääketa". Tulleaan valituki puiteopimutoimittajaki tarjoaja tulee nimeämään em. farmaeutin palveluta vataavaki henkilöki. Palvelun vatuuhenkilön vaihdotilanteia toimittaja antaa tilaajalle kirjallien elvityken uuden vatuuhenkilön tää tarjoupyynnöä vaaditun pätevyyden täyttymietä. Kekeiet toimintaa ohjaavat lait tarjoupyynnön julkaiuhetkellä: Lääkelaki (395/1987), Lääkeaetu (693/1987), Huumauainelaki (373/2008, Huumauaineaetuket (543/2008) ja (548/2008), Terveydenhuoltolaki (1326/2010), Laki potilaan aemata ja oikeukita (785/1992), Henkilötietolaki (523/1999), Laki terveydenhuollon ammattihenkilöitä (559/1994), Laki (387/2008) ja aetu (464/2008) oiaali- ja terveydenhuollon aiakamakuita, Laki ähköietä lääkemääräyketä (61/2007)

15 15/19 Myö muulla toimittajan koneellien annon proeiin oallituvalla henkilötöllä tulee olla vähintään farmaeutin koulutu niiltä oin, kun he käittelevät lääkkeitä. Annoteltujen lääkkeiden kuljetukea apteekita kotihoidon/hoiva-aumien toimipiteiiin ei työntekijältä edellytetä farmaeutin koulututa. Tilaajalla on oikeu perutelluta yytä vaatia palvelut tuottavan toimittajan henkilön vaihtamita. Peruteltuna yynä pidetään eimerkiki yhteityökyvyttömyyttä, epäaiallita käytötä tai itä, että toimittajan henkilökunta ei noudata tilaajan opimuken nojalla antamia ohjeita. Palvelu tulee tuottaa uomen kielellä. Toimittajan aiakarajapinnaa (tilaaja, loppuaiaka) toimivalta henkilötöltä edellytetään ujuvaa uomen kielen uullita ja kirjallita taitoa (vähintään eurooppalaien viitekehyken kielitaidon Taitotao B2), joka voidaan ooittaa toditukella yleietä kielitutkinnota uomen kieleä. Toimittajan yhteyhenkilö Yhteyhenkilön vaihtumieta on ilmoitettava toien opijapuolen yhteyhenkilölle viipymättä. VAITIOLOVELVOLLISUUS JA SALASSAPITO Toimittaja itoutuu olemaan ilmaiematta mitään palvelua tuottaeaan tietoona aamiaan lakien tai aetuten mukaan alaa pidettäviä tietoja ulkopuoliille. Toimittajan palveluja tuottavan henkilötön on noudatettava potilatietojen kirjaamiea, niiden äilyttämieä ja luovutukea potilaiden aemata ja oikeudeta annettua lakia, viranomaien toiminnan julkiuudeta annettua lakia, potilaaiakirjojen laatimieta ja äilyttämietä annettua aetuta, henkilötietolakia ja muita aianomaiia lakeja ja äädökiä ekä tilaajan antamia kirjalliia ja uulliia ohjeita ja määräykiä.

16 16/19 Tilanteea, joa julkiuulaki edellyttää päätötä tietojen antamieta, päätöken tekee aianomainen viranhaltija. Jollei aiakirjan tai tiedon antaminen edellytä viranhaltijan päätöken tekemitä, en antaa toimittajan lääkäri tilaajan ohjeiden mukaieti. Toimittaja vataa iitä, että potilatietoja tai palveluun liittyviä ei-julkiia tietoja pääevät käittelemään vain ne toimittajan palveluja tuottavat henkilöt, jotka ovat oikeutettuja tietoja käittelemään ja joiden työtehtävien hoidon kannalta potilatietojen käittely on välttämätöntä. Em. vaitiolovelvolliuutta ja alaapitoa kokevat määräyket ovat voimaa myö opimuken päättymien jälkeen. Muilta oin alaapitoon ja henkilötietojen käittelyyn ovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. TILAAJAN VASTUUT Tilaaja vataa lääkkeiden toimitukita toimipiteenä iällä loppuaiakkaille Tilaaja vataa palvelua kulloinkin käyttävien loppuaiakkaiden lääkelitan ajantaaiuudeta. TOIMITUSTAKUU Toimittaja takaa palvelujen katkottoman toiminnan kaikia olouhteia ("Toimitutakuu") Toimittajan rikkoea toimitutakuutaan on tilaajalla oikeu opimuakkoon, joka on määrältään kolme tuhatta (3 000) euroa rikkomuta kohden. Tilaajalla on oikeu vähentää opimuakot toimittajan lakutuketa tai lakuttaa opimuakko erikeen toimittajalta. Myö tilanne, joa loppuaiaka aa väärät lääkkeet eikä toimittaja korjaa tätä aman päivän aikana, katotaan toimitutakuun rikkomieki. Kaki (2) toimitutakuun rikkomuta kolmen (3) kuukauden iällä katotaan oleellieki opimurikkomukeki, jonka johdota tilaajalla on oikeu irtianoa opimu välittömäti. VALITUKSET

17 17/19 Toimittajan palvelut tuottavan henkilötön toimintaan liittyvät mahdolliet muitutuket, valituket, kantelut, potilavahinkoilmoituket, korvauvaatimuket ja muut vataavat vaatimuket ja muitutuket (yhteieti "Valituket") ohjataan normaalin valitumenettelyn kautta tilaajan vatuuhenkilölle tai hänen nimeämälleen taholle, joka elvittää valitukeen johtaneet yyt. Toimittaja antaa kirjallien elvityken tilaajalle ja tarvittaea aluehallintoviratolle, potilavahinkovakuutukekuk elle, vakuutuyhtiölle ekä Valviralle tai elvitytä pyytäneelle muulle aianomaielle viranomaielle. Tieto valituketa ekä kirjallinen elvity tulee aina antaa tilaajalle enintään kahden (2) viikon iällä iitä, kun toimittaja on en vataanottanut. Mikäli kyeeä on potilavahinko, tulee iitä ilmoittaa tilaajalle välittömäti toimittajan en havaittuaan tai muuten tietoona aanut. Potilaaiamiehenä toimii tilaajan potilaaiamie. TOIMITTAJAN VIIVÄSTYMINEN PALVELUN KÄYNNISTÄMISESSÄ Toimittajan havaitea, ettei e voi noudattaa opijapuolten yhteieti kirjallieti loppuaiakkaalle ovittua palvelun käynnitämien ajankohtaa, on toimittajan ilmoitettava iitä välittömäti tilaajalle ja kerrottava e ajankohta, jona palveun tuottaminen alkaa. Palvelun käynnitämien viivätyeä tilaajalla on oikeu opimuakkoon ooittamatta, että palvelun viivätymietä on aiheutunut vahinkoa. Tätä oikeutta ei ole, jo viiväty johtuu tilaajan yyki luettavata yytä. Mikäli viivätyketä on aiheutunut vahinkoa, joka ylittää opimuakon määrän, on tilaajalla oikeu vaatia liäki korvauta aiheutuneeta vahingota. MUU VIIVÄSTYMINEN Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja.

18 18/19 JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohtaan 12.3 ovelletaan kuitenkin iten, että viivätyakko on uuruudeltaan kaki (2) proenttia viivätyneen palvelun arvonliäverottomata arvota jokaielta alkavalta eitemältä (7) vuorokaudelta, jolla toimittaja ylittää ovitun määräpäivän, kuitenkin aina vähintään kakiataa (200) euroa jokaielta alkavalta eitemältä (7) vuorokaudelta. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimukaui on kaki (2) vuotta ja alkaa opimuken allekirjoittamieta ("Määräaikainen opimukaui"), minkä jälkeen opimuta voidaan jatkaa kahdella (2) peräkkäiellä yhden (1) vuoden optiokaudella. Tapaukea, että koneellinen lääke iällytetään Kelan korvautakaan, on tilaajalla oikeu irtianoa opimu yhden (1) kuukauden irtianomiajalla, elleivät opijapuolet muut ovi. Irtianominen on tehtävä kirjallieti. Puiteopimuken allekirjoittaja potiooitteineen 8. Tarjouken voimaaoloaika Tarjouken on oltava voimaa 90 päivää tarjouten viimeietä vataanottopäivätä. 9. Päätökenteon peruteet Valintaperuteena on alin hinta. Kato tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdata Hankinnan kohteen kriteerit. 10. Hylkäämiperuteet Hankinnata päättävällä on oikeu hylätä aadut tarjouket hankintalain mukaiin perutein. Tarjou on hylättävä jo tarjou ei vataa tarjoupyyntöä. Tarjou voidaan hylätä jo kaikki tarjouket ylittävät olennaieti tarkoitukeen varatut määrärahat tai hankinta ooittautuu tarpeettomaki. Liäki tarjou voidaan hylätä jo tarjouhinta on niin alhainen, että on ilmeitä ettei hankintaa myyjän taloudelliet edellytyket huomioon ottaen voida tarjouken mukaieti täyttää. 11. Sopimumenettely Hankintapäätöken tekee Kouvolan kaupungin hankintapäällikkö. Valitun toimittajan kana tehdään kirjallinen hankintaopimu. Sopimu voidaan tehdä aikaiintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöken tiedokiaannita edellytykellä, että hankintapäätö on aanut lainvoiman. Hankintaopimu muodotuu euraavita aiakirjoita: tarjoupyyntö, JYSE 2014 PALVELUT ja tarjou. Sopimuaiakirjat täydentävät toiiaan. Jo opimuaiakirjat ovat kekenään ritiriidaa, noudatetaan niitä euraavaa kekinäieä pätevyyjärjetykeä:

19 19/19 1. Hankintaopimu 2. Tarjoupyyntö 3. Julkiten hankintojen yleiet opimuehdot (JYSE 2014 PALVELUT) 4. Tarjou 12. Tarjouaiakirjojen julkiuu Tarjouket ovat pääääntöieti julkiia viranomaitoiminnan julkiuudeta annetun lain mukaieti. Liikealaiuudet pyydetään ilmoittamaan erilliellä liitteellä ja tallentamaan tiedotonimellä "luottamukelliet tiedot". Julkiuulain nojalla tarjoukia pyytävälle viranomaielle kuuluu päätöken tekeminen tarjouken julkiuudeta ja liikealaiuukita. Tarjouaiakirjat tulevat julkieki aianoaiille, kun aiaa kokeva pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkatettu. Tarjouaiakirjat ovat julkiia kun hankintaopimuket on tehty. 13. Erimieliyykien ratkaieminen Sopimuta kokevat erimieliyydet pyritään ratkaiemaan neuvottelemalla. Mikäli ei päätä ykimieliyyteen, aia ratkaitaan Kymenlaakon Käräjäoikeudea, Kouvolan kanliaa. 14. Liätiedot Liätietokyymyket on lähetettävä klo 16:00 menneä. Kyymyket tulee lähettää Tarjoupalvelu-toimittajaportaalita. Samata paikata löytyvät myö kyymykiin annetut vatauket Tarjouken lähettäminen Tarjouket tai oallitumihakemuket on toimitettava viimeitään: klo 15:00 Tarjouket on lähetettävä ähköieti Tarjoupalvelu.fi -toimittajaportaalita ooitteea 16. Allekirjoittajat Marja-Liia Jyrkilä, Hankintapäällikkö 17. Liitteet ja linkit Liite 1 Palvelukuvau ja vatuunjako.doc Liite 2 Toimipiteet.doc Liite 3 Alihankkijat.l Liite 4 Ryhmittymän oapuolet.l

20 PALVELUKUVAUS JA VAS- TUUNJAKO Koneellinen lääke Liite 1 1. Palvelun nimi 2. Palvelun käyttötarkoitu 3. Lait, aetuket ja valvonta 4. Yleikuvau Toimittajan lääkkeiden koneellieta annota, aiakkuudeta ja Palvelun tavoitteita Lääkkeiden koneellinen anno Hankittavan palvelukokonaiuuden kuvau Suomen Apteekkariliitto; Koneellinen anno, ohjeet apteekille Sairauvakuutulaki 1224/ Anno Lääkelaki 395/ a 2 mom., 11, 12, 15 Kela: Apteekkien v-ohjeet, luku 9 anno Edukunnan oikeuaiamie (Dnro 809/4/11) Kuntaliiton yleikirje (4/80/2014) Soiaali- ja terveyminiteriön kuntainfo (6/2013) Lakimuuto ähköietä aiakatietojen käittelytä /250: (19h, 22b ) Omavalvontauunnitelma Lääkkeiden koneellinen anno Lääkkeiden koneellinen annopalvelu iältää Loppuaiakkaan lääkityken oveltuvuuden ja yhteivaikututen arvioinnin, annon aloituken, lääkkeiden koneellien annon, reeptien uuinnan ekä annoten kuljetuken ykiköihin. Koneelliea lääkkeiden annopalvelua Loppuaiaka aa announ oveltuvat lääkkeet (tabletit ja kapelit) annoteltuina kerta-annokiin kahden (2) viikon eriä. Ennen koneellieen announ iirtymitä tehdään Loppuaiakkaan lääkityken arviointi. Tilaajan airaanhoitaja elvittää Loppuaiakkaan ajantaaien lääkityken. Toimittajan vatuuhenkilö käy läpi lääkkeiden yhteivaikutuket ja päällekkäiyydet ja tarkitaa niiden annotuket ja ottamiajankohdat. Toimittajan vatuuhenkilö tekee kirjallieti tarvittavat muutoehdotuket, jotka Tilaajan lääkäri vahvitaa. Tilaajan lääkäri vataa lääkehoidota, iitä kuka opii announ ja mitkä lääkkeet otetaan iihen mukaan. Tilaajan lääkärin tekee announ iirtymietä ykilöllien hoitopäätöken, joka dokumentoidaan Loppuaiakkaan hoito- ja palveluuunnitelmaan. Ykilöllieen announ iirtymipäätöken jälkeen Tilaajan airaanhoitajan vatuulla on kirjata Loppuaiakkaan kokonailääkity ja Loppuaiakkaan käytöä olevata lääkityketä laaditaan lita. Toimittaja toimittaa annokiin pakatut lääkkeet erikeen kulloinkin ovittuihin Tilaajan ykiköihin, jota ne edelleen toimitetaan Loppuaiakkaille. Tarvittaea Toimittaja avutaa lääkemuutoten toteuttamiea. Toimittaja vataa iitä, että lääkkeet on jaettu lääkelitan mukaieti oikein. Toimittaja huolehtii reeptien uuimieta. Toimittaja euraa Loppuaiakkaan reeptilääkeotojen KELAn vuotuien omavatuuouuden kertymän täyttymitä (lääkekaton ylittymitä). 1

21 PALVELUKUVAUS JA VAS- TUUNJAKO Koneellinen lääke Liite 1 Mikäli aiakkaan lääkehoito on kokonaiuudeaan kotihoidon tai hoiva-aumien vatuulla, muut reeptilääkkeet hankitaan amata apteekita kuin koneellien annon lääkkeet. Loppuaiaka Loppuaiaka kuuluu Tilaajan kotihoidon tai hoiva-aumien hoidon piiriin. Aiakakohtainen anno oveltuu niille Loppuaiakkaille, joilla on ueita uun kautta otettavia lääkkeitä äännöllieä käytöä ja joiden lääkehoito on riittävän vakiintunutta. Loppuaiakkaalla on käytöään ueita lääkkeitä, joita vähintään kolme (3) on koneellieen lääkkeenjakoon oveltuvaa lääkettä. Koneellien annon piiriä olevalla Loppuaiakkaalla tulee olla tiliaiakkuu Toimittajaan (apteekkiin). Tilaajan kotihoidon ja hoiva-aumien hoitohenkilökunta huolehtii lääkehoidon toteutuketa. Tilaajan hoitoykikön airaanhoitajan vatuulla on raportoida lääkkeiden vaikutukita ja muutotarpeita lääkärille. Palvelun tavoite Palvelun tavoitteena on Loppuaiakkaan turvallinen ja tarkoitukenmukainen lääkehoito, epätarkoitukenmukaiten, yhteenopimattomien ja haitalliia yhteivaikutukia aiheuttavien lääkkeiden kariminen ja lääkepoikkeamien vähentäminen. 5. Palvelukokonaiuuden iältö Toimittajan lääkkeiden koneellinen annopalvelu iältää Loppuaiakkaan lääkityken arvioinnin ja muut palvelun aloitukeen kiinteäti liittyvät tehtävät, lääkkeiden koneellien annon, tarvittaea lääkemuutoket ja avutaminen lääkemuutoten toteuttamiea valmiiki jaettuihin lääkeannokiin, reeptien uuinnan ekä lääkeannokien kuljetuken Tilaajan ykiköihin. Tilaajan kotihoidon ja hoiva-aumien airaanhoitaja ilmoittaa lääkemuutoket ekä lääkejaon kekeyttämien Toimittajalle. Ajantaaiet lääkelitat ovat Tilaajan Effica -tietojärjetelmää. Toimittaja kouluttaa vuoittain Tilaajan henkilötön edutajia koneellien annon yhteityömallita, annoproein eri vaiheita ekä käyttämään annokekuken etranetia lääkkeiden tunnitamien apuna. Kaikki lääkehuoltoon ja announ oallituvat Toimittajan henkilöt ovat alaapitovelvolliia. Lääkkeiden koneellinen anno iältää euraavat vaiheet (vatuullinen Sopijaoapuoli uluia): 2

22 PALVELUKUVAUS JA VAS- TUUNJAKO Koneellinen lääke Liite 1 1. Lääkäri vataa lääkehoidota; iitä kuka Loppuaiaka opii announ ja mitkä lääkkeet announ otetaan mukaan (TILAAJA). 2. Lääkäri käy (yhdeä airaanhoitajan kana) läpi Loppuaiakkaan lääkityken. Mahdolliet yhteivaikutuket ja päällekkäiyydet tarkitetaan ekä tehdään tarvittavat muutoket (TILAAJA). 3. Voimaa oleva Effican lääkelita tulotetaan ja lähetetään Toimittajalle tarkitettavaki (TILAAJA). 4. Toimittaja tarkitaa oaltaan mahdolliet yhteivaikutuket ja lääkkeiden oveltuvuuden announ (TOIMITTAJA). 5. Lääkäri käy läpi Toimittajan palauttaman lääkelitan, tekee tarvittavat muutoket (TILAAJA)ja tekee lääkkeitä ähköien reeptin vuodeki. Lääkelitalle tehdään merkintä annota. 6. Lääkäri tulotaa korjatun ja tarkitetun lääkelitan. 7. Tilaaja ilmoittaa muutoket Loppuaiakkaan lääkitykeä Toimittajalle. Lääkäri päättää, tulevatko muutoket voimaan heti vai euraavan annojakon aluta (TILAAJA). 8. Toimittaja järjetää Tilaajan kotihoidon ja hoiva-aumien hoitajien käyttöön annokekuken etranet - palvelun. Etranet -palveluta löytyy minimiään lita annokekuken kulloinkin käyttämitä lääkkeitä kuvau ja kuva. Vaativia tapaukia Toimittaja avutaa Tilaajaa lääkkeiden tunnitamiea ja muutoten toteuttamiea (TOIMITTAJA). 9. Toimittaja tilaa ja toimittaa Loppuaiakakohtaiet lääkkeet kahden (2) viikon välein Sopijapuolten opimana päivänä ja ajankohtana. Uuien Loppuaiakkaiden lääkkeiden tai muuttuneiden lääkityten toimittaminen Tilaajan ykiköihin tapahtuu yhden (1) viikon iällä tilauketa. Muutoket ilmoitetaan apteekkiin viimeitään toimittajan alihankkijalle tekemää viikoittaita lääketilauta edeltävänä päivänä klo 16 menneä. 10. Toimittaja toimittaa enimmäien toimituken yhteydeä äilytykotelon Loppuaiakkaan annolääkkeille. Rikkoutuneen tilalle toimitetaan uui kotelo, ma 1 kpl /vuoi / Loppuaiaka (TOIMITTAJA). 11. Annoreeptit äilytetään e-reeptikekukea. Toimittaja uuii annoreeptit hoitavalla lääkärillä (TOI- MITTAJA). 12. Annoa havaituita virheitä ilmoitetaan Toimittajalle (ASIAKAS, TILAAJA). 13. Toimittaja tekee tuotevirhe-epäilytä ilmoituken annokekukeen. Lääkevirhe-epäilyt on voitava luotettavati elvittää jälkikäteen eim. kuvaamalla annoket (TOIMITTA- JA). 14. Anno toteutetaan Toimittajan alihankintana. Toimittaja vataa Tilaajalle kaikia tilanteia iitä, että Loppuaiakkaan lääkkeet ovat lääkelitan mukaieti oikein jaettu annokiin (TOIMITTAJA). Lainäädännölliet tai muut koneellieen announ vaikuttavat tekijät, kuten ähköien reeptin käyttö tai KELAn korvauket, voivat aiheuttaa muutokia käytäntöihin. 3

23 PALVELUKUVAUS JA VAS- TUUNJAKO Koneellinen lääke Liite 1 6. Laatu Loppuaiakkaan turvallinen lääkehoito edellyttää aumatonta yhteityötä Sopijapuolten keken (Toimittajan henkilökunta, lääkäri ja Tilaajan muu hoitohenkilökunta). Yhteityö iältää Sopijapuolten äännölliet yhteityöpalaverit, 2 vuodea (keväällä, ykyllä) Lääkehoitoon liittyvä ohjau ja neuvonta (henkilötön koulutu) Tilau- ja toimitukäytäntöjen yhteinen uunnittelu ja aikataulutu ekä lääkitymuutokita ilmoittaminen Palautekäytännöt Toimittaja ja Tilaaja järjetävät kahdeti vuodea yhteityöpalaverit, joia arvioidaan ja kehitetään koneellien annon toimintaproeeja. Toimittaja euraa koneellien annon laatua raportoimalla erikeen Tilaajan nimetylle yhteyhenkilölle vähintään kolmen (3) kuukauden välein. Raportoitavia aioita ovat koneellien annon proeia tapahtuneet virheet, toimituaikojen toteutuminen, avutaminen lääkemuutoten toteuttamiea ekä yhteityön ja toimintamallien ujuvuu. Välitöntä toimenpidettä vaativat virheet koneelliea annoa ilmoitetaan Loppuaiakkaan hoitavaan ykikköön välittömäti virheen havaitemien jälkeen. Raportit käitellään 2 kertaa vuodea järjetettäviä yhteityöpalavereia. Toimittaja neuvoo ja ohjaa Tilaajan henkilötöä koneellien annon pulmatilanteia, kuten lääkemuutokien tekemieä ja lääkkeiden tunnitamiea. Toimittaja järjetää vuoittain Tilaajan henkilötölle koulutuken, joka iältää aiaa koneellien annon toiminta- ja yhteityömallita, annoproein eri vaiheita ekä annokekuken etranetin käyttämietä lääkkeiden tunnitamien apuna. Toimittaja kuvaa palveluiden käyttöönottoproein huomioiden oapuolten tehtävien kuvauket ja aikataulut (ml. iirtymäkauden pituu) ekä reeptiliikennöinnin toteuttamien. Liäki Toimittaja kuvaa jatkuvan palvelun toimintamallin (ml. lääkerullien kuljetuken), erityieti huomioiden palvelun laadun valvonnan ja hallinnan, omavalvontauunnitelman, ekä lääkemuutoten toteuttamien ja aikaviiveen (enintään 1 vko koneellien lääken piiriin kuuluvia lääkkeiä). Palvelun vatuuhenkilö on koulutukeltaan vähintään farmaeutti, jolla on vähintään yhden (1) vuoden kokemu koneellieta lääketa. Toimittajan koneellien annon proeiin oallituvalla henkilötöllä tulee olla vähintään farmaeutin koulutu niiltä oin kun he käittelevät lääkkeitä. Annoteltujen lääkkeiden kuljetukea apteekita kotihoidon/hoiva-aumien ykikköön ei edellytetä työntekijältä farmaeutin koulututa. Lääketoimituten tulee olla virheettömiä. Loppuaiakkaan lääkkeiden aanti ei aa miään vaiheea häiriin- 4

24 PALVELUKUVAUS JA VAS- TUUNJAKO Koneellinen lääke Liite 1 tyä tai vaarantua. Palvelu tulee tuottaa kaikia olouhteia. 7. Toimittajan perimät makut Palvelua ovelletaan lääkevaihdon ja viitehintajärjetelmän periaatteita. Viitehintajärjetelmän piiriä olevita valmiteita peritään Loppuaiakkaalta annoa korkeintaan viitehinnan mukainen maku. Toimittaja lakuttaa Tilaajaa koneellien annon kuluita kuukauittain verkkolakutukena euraavan kuukauden 5. päivään menneä. Lakun liitteenä tulee olla Loppuaiakakohtainen elvity toteutuneeta annota. Toimittajan Tilaajalta perimä lääkkeiden koneellien annon hinta iältää koko proein tehtävät lukuun ottamatta lääkkeiden hintaa, jonka makaa Loppuaiaka. 5

25 Lääkkeiden koneellinen anno Palvelun vatuut Sopimukauden aikainen yhteityö Tilaaja Toimittaja Loppuaiaka Soveltuvuu annoaiakkaaki Lääkkeiden yhteivaikutuket + oveltuvuu Lääkelitan tarkitu Lääkkeiden vaihto (annon kauppanimi) Lääkelitan hyväkyminen Lääkekutannuket Lääkkeiden tilau 2 viikoki Lääkitymuutoken ilmoitu Lääkitymuutoten toteutu/päivity Reeptien uuinnata huolehtiminen Lääkkeiden toimitu ykiköihin Lääkkeiden toimitu aiakkaalle Lääkäri Kutannuvatuutaulukko Henkilötöön liittyvät velvoitteet Tilaaja Toimittaja Lääkkeiden koneellieen announ liittyvä koulutu (Huom! myö Tilaajan henkilötölle) Oman ammattitaitoien henkilötön rekrytointi IT-laitteet ja ohjelmitot, fa ja internet-yhtey, Toimittajan omat Atk-laitteet, Toimittajan omat Atk-ohjelmitot, Toimittajan omat Effica -järjetelmä 6

26 Koneellinen lääke Liite 2 Kotihoidon toimipiteet ja ooitteet Eteläinen kotihoito Kotihoitokeku eteläinen (Si. tiimit Inkeroinen, Myllykoki, Viiala, Inkeroiten palvelukekutiimi) - aiakkaat Kaipiaiten, Sippolan, Myllykoken, Viialan, Keltakankaan Inkeroiten ja Anjalan alueelta Sairaalankaari 15 A, 3. kr Keltakanga Elimäen kotihoidon tiimitila - aiakkaat Elimäen alueelta Viratotalo Vanhamaantie Elimäki Kekinen kotihoito Kotihoitokeku kekinen, (Si. tiimit Kekuta 1 ja 2, Tornionmäki, Vahtero, Ekolanmäki, Lehtomäki) - aiakkaat kekutan, Kotiharjun, Lehtomäen, Tornionmäen, Käpylän, Vahteron, Korian, Sarkolan, Ekolanmäen ja Kauninurmen alueilta) Savonkatu 23,5. kr Kouvola Pohjoinen kotihoito Kotihoitokeku pohjoinen (Si. tiimit Kuuaa 1 ja 3,Voikkaa, Kymi) - aiakkaat Kuuankoken, Kymin, Pilkanmaan ja Voikkaan alueilta Kymenlaakonkatu 2 B, 3.kr Kuuankoki, Kotihoito Valkeala (Si. tiimit Valkeala ja Jokela) - aiakkaat Valkealan, Vuohijärven, Tuohikotin ja Jokelan alueilta Kutaa III:n tie Valkeala Jaalan kotihoidon tiimitila - aiakkaat Jaalan alueelta Jaalan palvelukeku Kukkomäentie 8 A Jaala Hoiva-aumien toimipiteet Omat ykiköt: Pohjoinen Jaalan palvelukeku Kukkomäentie 8 A Jaala

27 Palvelukeku Mäntylä II Vanhatie Valkeala Tähteen palveluaunnot Tähteenkatu Kuuankoki Ruuulan palvelukoti Elopolku Kuuankoki Mäkikylän palvelukeku Vanhainkodintie Kuuankoki Kekinen Kauninurmen palvelukeku Ruotulantie Kouvola Marjoniemen palveluaunnot Marjoniementie Kouvola Harjukoti Kotiharjuntie Kouvola Eteläinen Ravimiehentien palveluaunnot Ravimiehentie Myllykoki Vakirinteen palvelukeku Yhdytie Elimäki

28 Koneellinen lääke Liite 3 ALIHANKKIJAT Tarjoajan tiedot Tarjoajan nimi: Täyttöohjeet Tarjoaja luettelee tarjoukeena liittyvät alihankkijat. Tarjoaja aa kirjoittaa vain harmaiiin oluihin. Tarjoaja voi tarvittaea liätä alla olevan taulukon loppuun liää rivejä. HUOM! Tämä liite tulee palauttaa, vaikkei tarjoajalla olii alihankkijoita. Palvelun tuottamieen kekeieti oallituvan alihankkijan vaihtaminen opimukaudella on mahdollita ainoataan hankintaykikön kirjalliella uotumukella. Tarjoajia ei vertailla eikä aeteta paremmuujärjetykeen tämän lomakkeen tietojen peruteella. Tarjoajalla alihankkijoita Nimi ja y-tunnu: Ko. alihankkijan nimi ja y-tunnu. Roolin kuvau: Kuvau ko. alihankkijan roolita palvelun tuottamiea. Yhteityömallin kuvau: Eim. tarjoajan ja alihankkijan välien yhteityön hitoria, tarjoajan ja alihankkijan välinen opimutilanne, yhteityön laajuu, vatuunjako ja organiointi. Alihankkijan "Vakuutu ehdokkaan tiedoita": Tarjouken oana olevan alihankkijan "Vakuutu ehdokkaan tiedoita" -lomakkeen liitenumero. Arvio alihankinnan ouudeta: Alutava arvio ko. alihankkijan tuottamata ouudeta kyeieä palvelua proentteina. Alihankkijoiden tiedot Nimi ja y-tunnu Roolin kuvau Yhteityömallin kuvau Alihankkijan "Vakuutu ehdokkaan tiedoita" Arvio alihankkijan ouudeta Liää tarvittava määrä rivejä. Liite 3 Sivu 1 (1)

29 Koneellinen lääke LIITE 4 Ryhmittymän oapuolet Tarjoajan tiedot Tarjoajan nimi: Ryhmittymän yhteytoimittajan nimi: Ryhmittymän yhteytoimittajan yhteyhenkilön nimi: Ryhmittymän yhteityömallin lyhyt kuvau: Täyttöohjeet Tarjoaja luettelee ryhmittymänä oallitueaan ryhmittymän oapuolten tiedot. Tarjoaja aa kirjoittaa vain harmaiiin oluihin. Tarjoaja voi tarvittaea liätä alla olevan taulukon loppuun liää rivejä. Tarjoajia ei vertailla eikä aeteta paremmuujärjetykeen tämän lomakkeen tietojen peruteella. Tarjoaja ryhmittymä Ryhmittymän yhteytoimittajan nimi: Ilmoitetaan ryhmittymän yhteytoimittajan nimi. Ryhmittymän yhteityömallin kuvau: Kuvataan eim. opimutauta ja nykytila, yhteityön laajuu, vatuunjako ja organiointi. Nimi ja y-tunnu: Ryhmittymän kunkin oapuolen nimi ja y-tunnu. Roolin kuvau palvelua: Ryhmittymän ko. oapuolen rooli palvelua. Ryhmittymän oapuolen "Vakuutu ehdokkaan tiedoita": Tarjouken oana olevan ryhmittymän ko. oapuolen "Vakuutu ehdokkaan tiedoita" -lomakkeen liitenumero. Ryhmittymän oapuolten tiedot Nimi ja y-tunnu Rooli palvelua Liää tarvittava määrä rivejä. Liite 4 Sivu 1 (1)

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asuminen Hoiva-asumisen tehtävänä on tarjota 65 vuotta täyttäneille eritasoista tuettua asumista tarvitseville henkilöille kodinomaista

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT 1/6 KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT - Tarjoajan on vastattava alla oleviin kohtiin "kyllä" tai "ei". - Mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. - Tämä

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille KH/14.03.01/1109/2013 TARJOUSPYYNTÖ Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille 1. Hankintayksikkö Huittisten kaupunki 0203762-4 Lomituspalvelut Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut Kotihoito ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, saattohoito ja tukipalvelut. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H054-15, HEL 2015-002671 KORJAUSILMOITUS: Rastilan leirintäalueen turvallisuuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Raili Alanko PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 24448 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014 1/7 TARJOUSPYYNTÖ H053-13 HEL 2013-005903 Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut Helsingissä 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ H063-15HEL2015-007348 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden parturikampaamopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Riitta Hintikka Suomi puh. +358 931031786

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H109-15 / HEL 2015-009828 Päiväys 18.09.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H109-15 / HEL 2015-009828 Päiväys 18.09.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ H109-15 / HEL 2015-009828 Kumpulan koulukasvitarhan toiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 Suomi puh. +358 931031501 fax noora.fils@hel.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA JA TOIMITUSPALVELUSTA KOTIHOIDON ASIAKKAILLE

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA JA TOIMITUSPALVELUSTA KOTIHOIDON ASIAKKAILLE TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA JA TOIMITUSPALVELUSTA KOTIHOIDON ASIAKKAILLE pyytää tarjousta lääkkeiden annosjakelusta pitkäaikaisen kotihoidon asiakkaille ajalle 1.5.2011 31.12.2012

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM TARJOUSPYYNTÖ SUOMENKIELISESTÄ PÄIVÄHOITOPALVELUSTA HANKINNAN YLEISKUVAUS Kirkkonummen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 29797 Varhaiskasvatuksen sekä kerhotoiminnan ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut lelut ja pelit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Tapiola Suomi puh. +358 447674923

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot