Mielipiteet ydinvoimasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielipiteet ydinvoimasta"

Transkriptio

1 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262

2 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset luottamusvälit 3 Raporttien julkaisu 4 Aineiston rakenne 5 Yhteenveto tuloksista graafisina kuvina ATK-taulukot 2

3 TULOSTEN TILASTOLLISET LUOTTAMUSVÄLIT Kaikkien otantatutkimusten tuloksiin sisältyy tietty epävarmuus mahdollisten satunnaisvirheiden takia. Otantatutkimustulosten epävarmuustekijää hallitaan laskemalla mahdollisten virheiden esiintymistodennäköisyyden pohjalta ns. luotta-musvälejä erisuuruisille otoksille tai niiden osille. Tietylle tutkimustulokselle laskettu luottamusväli osoittaa ne raja-arvot, joiden väliin oikea, koko perus-joukkoa koskeva tulos jää tietyllä varmuudella. Tutkimusta varten tulosten luottamusvälit on laskettu prosenttilukujakautumalle. Oheisessa taulukossa on esitetty luottamusvälien suuruudet prosenttilukuina eri suuruisille ryhmille. Tässä tapauksessa luottamusvälin laajuus on sovittu 95 % tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tutkimusta toistettaisiin, niin ainoastaan viidessä tapauksessa sadasta osuisi otannan näyttämä tulos sattuman johdosta luottamusvälin ulkopuolelle. Tilastollisen luotettavuuden kriteeri on siis varsin ankara, käytännössä tulosten hajonta on huomattavasti kapeampi. Luottamusvälit ovat kapeampia prosenttijakautuman päissä, koska satunnaiset heitot todennäköisesti ovat pienempiä kuin jakautuman keskikohdalla. Esim. 500 haastattelun suuruisesta ryhmästä saatu tulos 50 % on 95 %:n varmuustasolla arvioiden,5 %:n ja 54,5 %:n välissä ja voi osua näiden rajojen ulkopuolelle vain viidessä tapauksessa sadasta. SAATU TULOS % RYHMÄN SUURUUS N % tai 90 % % tai 80 % % tai 70 % % tai 60 % %

4 Samaa luottamusvälitaulukkoa voi käyttää myös kääntäen valittaessa tietyn varmuuden takaavan otoksen kokoa. Jos halutaan esim. luottamusväli + 5 % pienemmäksi, on valittava sellainen otoskoko, että sen puitteissa tarkasteltavan ryhmän suuruudeksi tulee noin 500. Kun tehtävänä on verrata toisiinsa kahden otoksen tai ryhmän tulosta, on luottamusväliä arvioitaessa muistettava, että molemmilla tuloksilla on epävarmuusalueensa. Yhdistetyn luottamusvälin leveys on likimäärin yhtä suuri kuin pienemmän otoksen luottamusväli kaksinkertaisena. Verrattaessa toisiinsa 500 tai 00 henkilön otoksen luottamusväli olisi 50 %:n tulokselle + 9 %. RAPORTTIEN JULKAISU TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen raportti on sen toimeksiantajan omaisuutta. Copyright-oikeus on TNS Gallup Oy:llä, ellei muutoin ole sovittu. Kysymyslomakkeet ja konekieliseen muotoon tallennettu tutkimusaineisto ovat TNS Gallup Oy:n omaisuutta. TNS Gallup Oy myöntää luvan tutkimusaineiston julkaisemiseen. Sillä on myös oikeus tarkistaa julkistettava aineisto tutkimustulosten osalta, jotta mahdollisilta tulosten virhearvioinneilta vältyttäisiin. 4

5 AINEISTON RAKENNE Aineisto painotettiin atk-ajossa vastaamaan vuotta täyttänyttä väestöä. Painotettavat muuttujat ovat vastaajan ikä, sukupuoli, kotipaikan kuntatyyppi ja lääni. Seuraavassa on esitetty painotettu aineiston rakenne. N % KAIKKI 02 0 SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄ - vuotta vuotta vuotta 6 Yli 50 vuotta KOULUTUS Peruskoulun ala-aste, kansakoulu 82 8 Peruskoulun ylä-aste, keskikoulu Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu Ylioppilas 3 Opistoasteen ammatillinen tutkinto Ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, alempi yliopiston tai korkeakoulun akateeminen tutkinto, yliopiston ja korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto tai enemmän

6 N % SOSIAALI- RYHMÄ Työväestöön kuuluva Toimihenkilö 2 22 Johtavassa asemassa, yrittäjä Muu ASUINPAIKKA- KUNTA Suurkaupungit Muut kaupungit Maaseutu ASUINALUE Etelä-Suomi (Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit) Keski-Suomi (Keski-Suomen, Vaasan, Kuopion ja Mikkelin läänit) Pohjois-Suomi (Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänit) 147 6

7 Yhteenveto tuloksista: Kysymys 1: "Millainen on yleissuhtautumisenne ydinvoimaan energianlähteenä Suomen oloissa?" Täysin myönteinen 1 Pääpiirteissään myönteinen 2 Toisaalta myönteinen, toisaalta kielteinen 3 Pääpiirteissään kielteinen 4 Täysin kielteinen 5 Kuva 1a: Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä täysin myönteinen / pääpiirteissään myönteinen vuosina Kaikki vastaajat. Kuva 1b: Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä täysin / pääpiirteissään myönteinen maaliskuussa 12. Tulokset taustaryhmittäin. Kuva 1c: Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä täysin myönteinen / pääpiireissään myönteinen. Tulokset vuosilta vuotiaat. Kuva 2a: Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä täysin kielteinen / pääpiirteissään kielteinen vuosina Kaikki vastaajat. Kuva 2b: Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä täysin / pääpiirteissään kielteinen maaliskuussa 12. Tulokset taustaryhmittäin. Kuva 2c: Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energialähteenä täysin / pääpiirteissään kielteinen. Tulokset vuosilta vuotiaat. 7

8 Kysymys 2: "Hyväksyttekö ydinvoiman ilmastomuutoksen torjuntakeinona?" Hyväksyn täysin 1 Hyväksyn pääpiirteissään 2 Toisaalta hyväksyn, toisaalta en 3 En pääpiirteissään hyväksy 4 En hyväksy lainkaan 5 Kuva 3a: Yleissuhtautuminen ydinvoimaan ilmastomuutoksen torjuntakeinona, hyväksyy täysin / pääpiirteissään. Kokonaistulokset Kuva 3b: Hyväksyy täysin / pääpiirteissään ydinvoiman ilmastomuutoksen torjuntakeinona. Tulokset maaliskuulta 12. Tulokset taustaryhmittäin. Kuva 3c: Ei hyväksy lainkaan / pääpiirteissään ydinvoimaa ilmastomuutoksen torjuntakeinona. Kokonaistulokset Kuva 3d: Ei hyväksy lainkaan / pääpiirteissään ydinvoimaa ilmastomuutoksen torjuntakeinona. Tulokset maaliskuulta 12. Tulokset taustaryhmittäin. 8

9 YLEISSUHTAUTUMINEN YDINVOIMAAN ENERGIALÄHTEENÄ TÄYSIN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN MYÖNTEINEN, % Marraskuu 01 Maaliskuu Toukokuu Syyskuu 03 Kesäkuu Maaliskuu 06 (puh.) 08 (puh.) 09 (puh.) (puh.) 11 (puh.) 12 (puh) Täysin myönteinen Pääpiirteissään myönteinen Kuva 1a 9

10 YLEISSUHTAUTUMINEN YDINVOIMAAN ENERGIALÄHTEENÄ TÄYSIN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN MYÖNTEINEN, MAALISKUU 12, % Kaikki 43 Nainen Mies 61 - vuotta vuotta vuotta 47 Yli 50 vuotta Kansakoulu Keskikoulu 32 Ammattikoulu Ylioppilas Opistoaste Korkeakoulu/yliopisto 48 Työväestö 39 Toimihenkilö Johtava asema Suuret kaupungit 39 Muut kaupungit 48 Maaseutu 40 Etelä-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi SDP 39 Keskusta 43 Kokoomus 61 Perussuomalaiset 50 Vihreät 19 Kuva 1b Ei puoluekantaa 40

11 YLEISSUHTAUTUMINEN YDINVOIMAAN ENERGIALÄHTEENÄ TÄYSIN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN MYÖNTEINEN, - -VUOTIAAT, % Marraskuu Maaliskuu Toukokuu Syyskuu 03 Kesäkuu Maaliskuu 06 (puh.) 08 (puh.) 09 (puh.) (puh.) 11 (puh.) 12 (puh) 7 13 Pääpiirteissään myönteinen Täysin myönteinen Kuva 1c 11

12 YLEISSUHTAUTUMINEN YDINVOIMAAN ENERGIALÄHTEENÄ TÄYSIN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN KIELTEINEN, % Marraskuu 01 Maaliskuu Toukokuu Syyskuu 03 Kesäkuu Maaliskuu 06 (puh.) 08 (puh.) 09 (puh.) (puh.) 11 (puh.) 12 (puh) Pääpiirteissään kielteinen Täysin kielteinen Kuva 2a 12

13 YLEISSUHTAUTUMINEN YDINVOIMAAN ENERGIALÄHTEENÄ TÄYSIN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN KIELTEINEN, MAALISKUU 12 % Kaikki Nainen 33 Mies 13 - vuotta vuotta vuotta 27 Yli 50 vuotta Kansakoulu Keskikoulu 16 Ammattikoulu 21 Ylioppilas Opistoaste 22 Korkeakoulu/yliopisto 27 Työväestö Toimihenkilö Johtava asema 18 Suuret kaupungit 29 Muut kaupungit 19 Maaseutu Etelä-Suomi Keski-Suomi 22 Pohjois-Suomi SDP Keskusta 18 Kokoomus 12 Perussuomalaiset 21 Kuva 2b Vihreät Ei puoluekantaa

14 YLEISSUHTAUTUMINEN YDINVOIMAAN ENERGIALÄHTEENÄ TÄYSIN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN KIELTEINEN, - VUOTIAAT, % Marraskuu Maaliskuu 14 Toukokuu 5 6 Syyskuu Kesäkuu Maaliskuu 06 (puh.) 08 (puh.) 09 (puh.) (puh.) 11 (puh.) 12 (puh) 4 Täysin kielteinen Pääpiirteissään kielteinen Kuva 2c 14

15 60 YDINVOIMAN HYVÄKSYMINEN ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNTAKEINONA HYVÄKSYY TÄYSIN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN (%) Syyskuu 03 Kesäkuu (puh.) 08 (puh.) 09 (puh.) (puh.) 11 (puh.) Maaliskuu 12 (puh) Hyväksyn täysin Hyväksyn pääpiirteissään Kuva 3a

16 HYVÄKSYY TÄYSIN/PÄÄPIIRTEISSÄÄN YDINVOIMAN ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNTAKEINONA, MAALISKUU 12, % Kaikki Nainen 28 Mies 62 - vuotta -34 vuotta vuotta Yli 50 vuotta 47 Kansakoulu 36 Keskikoulu Ammattikoulu Ylioppilas Opistoaste Korkeakoulu/yliopi Työväestö 46 Toimihenkilö 50 Johtava asema Suuret kaupungit 46 Muut kaupungit 49 Maaseutu 38 Etelä-Suomi 46 Keski-Suomi 41 Pohjois-Suomi SDP 51 Keskusta 48 Kokoomus 59 Perussuomalaiset 57 Kuva 3b Vihreät Ei puoluekantaa 39 16

17 60 YDINVOIMAN HYVÄKSYMINEN ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNTAKEINONA EI HYVÄKSY LAINKAAN / PÄÄPIIRTEISSÄÄN (%) Syyskuu 03 Kesäkuu (puh.) 08 (puh.) 09 (puh.) (puh.) 11 (puh.) Maaliskuu 12 (puh) En hyväksy lainkaan En pääpiirteissään hyväksy Kuva 3c 17

18 EI HYVÄKSY LAINKAAN /PÄÄPIIRTEISSÄÄN YDINVOIMAA ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNTAKEINONA, MAALISKUU 12, % Kaikki Nainen 34 Mies 14 - vuotta vuotta vuotta Yli 50 vuotta Kansakoulu Keskikoulu 16 Ammattikoulu Ylioppilas Opistoaste Korkeakoulu/yliopi 29 Työväestö Toimihenkilö Johtava asema Suuret kaupungit Muut kaupungit 21 Maaseutu 27 Etelä-Suomi Keski-Suomi 28 Pohjois-Suomi SDP 26 Keskusta 22 Kokoomus Perussuomalaiset 14 Kuva 3d Vihreät Ei puoluekantaa 18

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Koulutus 2013 Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Aikuiskoulutuspäivien määrä henkeä kohden laskenut Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ

PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA : TUTKIMUSTIIVISTELMÄ JOHDANTO Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä hallituksen toiminnasta, puolueista

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Ihmisarvoinen nuoruus

Ihmisarvoinen nuoruus SAMI MYLLYNIEMI (Toim.) Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 SAMI MYLLYNIEMI (toim.) Ihmisarvoinen Nuoruus Nuorisobarometri 2014 Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014

Lisätiedot

Ohje tutkimustiedon tulkintaan

Ohje tutkimustiedon tulkintaan Ohje tutkimustiedon tulkintaan Tilastotyöryhmä 27.3.2003 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Tutkimustiedon tulkinta 1 3 Tutkimuksen tuoteseloste 3 4 Keskeisiä tilastokäsitteitä 4 1. JOHDANTO 2. TUTKIMUSTIEDON

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Hyvä olo -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Ilta-Sanomat Hyvä olo -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 0 67 N=8 Mies 3 0 0 20 0 60 80 0 2 Ikä -2 vuotta 23 2-3 vuotta 20 16 3- vuotta 16 22 N=8 Kaikki, N=736 - vuotta -7 vuotta 3 0 20 0 60 80 0 3

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli 4 Nainen 0 46 N=427 Kaikki, N=736 Mies 0 0 20 40 60 0 0 2 Ikä -24 vuotta 11 2-34 vuotta 22 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 20 1 N=427

Lisätiedot

Iltasanomat.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Iltasanomat.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Iltasanomat.fi Koko palvelu -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 50 50 Mies 50 50 Iltasanomat.fi Koko palvelu käyttäjät, 0 20 40 60 0 0 2 Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Keltainenporssi.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Keltainenporssi.fi Koko palvelu -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu Sukupuoli Nainen 0 käyttäjät, N=2 Kaikki, N=7 Mies 0 2 Ikä -2 vuotta 2- vuotta - vuotta - vuotta 1 1 1 2 käyttäjät, N=2 Kaikki, N=7-7

Lisätiedot

Keltainen Pörssi Vapaa-aika -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014

Keltainen Pörssi Vapaa-aika -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2014 Keltainen Pörssi Vapaa-aika -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 014 Sukupuoli Nainen 3 50 käyttäjät, N=5 Kaikki, N=3 Mies 50 3 Ikä -4 vuotta 0 5-34 vuotta 1 3 35-44 vuotta 45-54 vuotta 0 1 käyttäjät,

Lisätiedot

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Perusopetuksen aika Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:13 Ritva Jakku-Sihvonen ja Jorma Kuusela Perusopetuksen

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot