Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä. Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä ja kuntoutuksessa Oulun yliopisto Jukka Kivekäs, ylilääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä. Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä ja kuntoutuksessa Oulun yliopisto 18.11.11. Jukka Kivekäs, ylilääkäri"

Transkriptio

1 Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä ja kuntoutuksessa Oulun yliopisto Jukka Kivekäs, ylilääkäri

2 Aiheita Vakuutuslääketiede Työkyvyttömyystilastoja Työkyvyn tukemiseen liittyvää lainsäädäntöä Terveydenhuollon toimintatavoista Sairaaksikirjoittamisen vakuutuslääketieteellinen päätöksenteon tuki Pitkäaikaisen työkyvyttömyyden arviointi Työeläkekuntoutus Tapaturmavakuutuslainsäädännön uudistuksia

3 Miksi vakuutuslääketiede on ajankohtaista? Keskustelu työurien pidentämisestä keskittymässä työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen Pitäisikö hakemuksia hylätä enemmän? Miten voitaisiin vähentää hakemusten määrää? Joutuuko lääkäri kirjoittamaan turhia lausuntoja? Miten vakuutuslääkäri voi potilasta näkemättä ottaa kantaa työkykyyn? Onko meillä vakuutuslääkärimafia?

4 Vakuutus ja lääkäri Sosiaalivakuutus Etuuden myöntäminen Hoidon korvaaminen SvA, SvB, C-tod, E-tod, T-tod Yksityisvakuutus Vakuutuskelpoisuus Etuuden myöntäminen Hoidon korvaaminen

5 Vastakkainasettelu? Hoitava lääkäri Potilaan sairauden asiantuntija Tärkein terveydentilaa koskeva tietolähde etuuden käsittelyssä Tehtävä kuvata lääketieteellinen tilanne riittävän tarkasti Vakuutuslääkäri Vakuutuslääketieteellisen ratkaisukäytännön asiantuntija Yhtenäistää arviointia Tukeutuu objektiivisiin havaintoihin Ei joudu ristiriitaan potilas-lääkäri suhteessa.

6 Vakuutuslääkärit Yhteensä Työnantajina kela, eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, muutoksenhakuelimet Päätoimisia lääkärillä vakuutuslääketieteen erityispätevyys Ikkunapaikka sairauden ja yhteiskunnan suhteen tarkasteluun

7 Vuonna 2010 työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (22 898) Sairauspääryhmittäin Ikäryhmittäin 8% 28% 34% 11% 52% 8% 29% 30% Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyden häiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Muut sairaudet Alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

8 Yksityisellä sektorilla vuosina alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet työkyvyttömyyden syyn mukaan Muut sairaudet Verenkiertoelinte sairaudet Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyden häiriöt Lukuihin sisältyvät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet

9 Yksityisellä sektorilla vuosina alkaneet varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet eräissä mielenterveyden sairauksien ryhmissä 1 Lukumäärä Masennus (296, F32, F33) Skitsofrenia (295, F20, F23, F25) Neuroosit (300, F34, F40 42, F44, F45, F48) Alkoholisairaudet (291, 303, F10) 2 Persoonallisuushäiriöt (301, F21, F60 62 ) Vuonna 1996 siirryttiin diagnoosiluokituksessa ICD-9 versiosta ICD-10 versioon. Uusissa eläkkeissä esiintyi parin vuoden ajan kummankin luokituksen diagnoosikoodeja. Kuvassa esitetyt sairaudet on pyritty luokittelemaan siten, että luokitusmuutos mahdollisimman vähän vaikuttaisi niihin. 2 Tähän on kirjattu ainoastaan mielenterveyden sairausryhmään sisältyvät alkoholin aiheuttamat sairaudet. Alkoholin aiheuttamat neurologiset ja muut somaattiset komplikaatiot eivät sisälly tämän kuvan lukuihin.

10 Osatyökyvyttömyyseläkkeet yleistyneet Lukumäärä Lähde Eläketurvakeskus

11 Osatyökyvyttömyyseläkkeet ikäryhmittäin, lkm Yksityisellä sektorilla vuosina alkaneet osatyökyvyttömyyseläkkeet ikäryhmittäin Alle 40 Lähde Eläketurvakeskus

12 Terveydenhuolto ei hoida velvoitteitaan kuntoutuksessa! Terveydenhuollon jonot aiheuttavat työkyvyttömyyttä 17 % tulesairauksista johtuvista työkyvyttömyyseläkkeistä vältettävissä, jos hoito toteutuisi nopeammin Sairaslomat määrätään kaavamaisesti eikä huomioida ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia "Sairaaksikirjoittamisen ohjeisto" "Work is good for Your Health" - Dame Carol Black "Selkää voi käyttää kohtuullisesti kivun sallimissa rajoissa, eikä kevyehkön työn jatkamiselle yleensä ole estettä." - Aikuisten alaselkäsairauksien Käypä Hoito -suositus Erikoissairaanhoito ei osaa tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa lakimuutos tulossa!

13 Työkyvyttömyyden arviointi muuttuu Tulevassa lainsäädännössä työterveyshuolto ryhtyy koordinoimaan pitkiä sairaslomia Aiempi työkyvyttömyyden arviointi

14 Työkyvyttömyyden arviointi on yhteistyötä

15 Työkyvyn arvioinnin osaamisalueet Kliinikko tuntee potilaan sairauden, siihen annetun hoidon, sairauden aiheuttaman toimintakyvyn aleneman ja osaa kuvata sairauden ennustetta Työterveyslääkäri tuntee työntekijän työn terveysvaatimukset, työn järjestelemisen mahdollisuudet sekä myös sosiaaliturvan eri tukimuodot osittaiseen työntekoon Vakuutuslääkäri tuntee sosiaalivakuutuslainsäädännön, aiemman ratkaisulinjan, muutoksenhakuelinten noudattaman käytännön ja kuntoutuksen.

16 Kelan työkykyä tukevia uudistuksia Työterveyshuollon korvauksen paremman korvaustason edellytykseksi työkyvyn hallintamalli Osa sv-päivärahan varhentuminen Sv-päivärahan lisäpäivät Työkykyneuvojat aloittavat 16.1.

17 Työkyvyttömyyden määritelmä TyEL 35 4 Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Arvioitaessa 60 vuotta täyttäneen työntekijän oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta

18 Työkyvyttömyyden arviointi Oire Sairaus Diagnoosi Vaurio Hoito Toiminnanvajaus Haitta Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Työn vaatimukset

19 Eläkeratkaisussa käytettävä tieto Lääkärinlausunnot Keskimäärin 3,7 lausuntoa/hakemus Usein 2 spesialiteettia Työterveyslääkärin lausunto ja kliinikon lausunto Eläkehakemus Työsuhderekisteri Työnantajan kuvaus työtehtävistä ja työsuoriutumisesta Kuntoutuslausunnot, epikriisit jne.

20 Tyypilliset virheet sairaalalääkäreiden lausunnoissa Anamneesi keskittyy vain päädiagnoosiin ja sen diagnostiikkaan Kuvataan diagnostista selvittelyä, ei sairauden vaikutusta toimintakykyyn Laboratoriolöydösten ylikorostaminen Toimintakyvyn kuvaus puutteellinen Ei tietoa hakijan työstä Ei yhteyksiä työpaikalle tai työterveyshuoltoon Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma puuttuu

21 Tyypilliset virheet työterveyslääkäreiden lausunnoissa Tilankuvaus puuttuu tai on kovin pinnallinen Hoitoa ei ole kunnolla annettu tai sitä ei ole kuvattu Vanhan lausunnon kopiointi Sairauskertomus ei ole lääkärinlausunto Normaalien laboratoriokoelistojen kopioiminen tarpeetonta Konsultaatiot mieluummin kokonaisena Tyel:n työkyvyttömyyskäsite ei ole ammatillinen, vaan työkykyä verrataan muuhunkin työhön

22 Ammatillisen kuntoutuksen työnjako Kela Työkyvyttömyyden uhka tai Työkyky ja ansiomahdollisuudet olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi Nuoret pitkäaikaissairaat ja vammaiset vailla vakiintunutta työuraa Työeläkejärjestelmä Työkyvyttömyyden uhka tai työkyvyttömyys sairauden, vian tai vamman vuoksi Yhteys työelämään säilynyt Työhallinto Vajaakuntoiset työttömät ja työttömyysuhan alaiset Mahdollisuudet saada sopivaa työtä tai säilyttää työ huomattavasti vähentyneet vamman, sairauden tai vajavuuden takia Työkyvyttömyyden uhka ei todennäköinen Tapaturma- ja liikennevakuutus Kuntoutustarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta

23 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen Vakuutetulla on oikeus saada työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, 1.jos sairaus aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti objektiivisesti todettavan uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. 2.jos ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti siirtää tai estää tätä uhkaa. 3. jos ammatillisella kuntoutuksella on eläkemenoa säästävä vaikutus.

24 Kuntoutustoimenpiteitä Kuntoutusneuvonta Työkokeilu työpaikalla entisessä tai uudessa työtehtävässä (keskimäärin 3kk) työhön paluun tukemiseksi pitkän sairausloman jälkeen Työhönvalmennus pitempikestoinen perehdytys uuteen työhön työllistymiseksi Kurssi Koulutuskokeilu koulunkäyntiedellytysten arviointi Ammattiin johtava koulutus esim. oppisopimuskoulutus ei tueta yleis- eikä peruskoulutusta Alkavan yritystoiminnan tukeminen kuntoutusavustus tai kuntoutuslaina

25 Kuntoutujat vuosina sukupuolen mukaan Miehet Naiset

26 öelämästä Päättyneet kuntoutusohjelmat vuosina ntoutustausta: äkkeeltä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palasi työhön Osa TK Kuntoutui muuten Täysi TK Muu

27 Tapaturmavakuutuksen uudistuksia Taustalla vahingonkorvauslainsäädäntö Työntekijöille pakollinen, yrittäjille vapaaehtoinen Kattaa työtapaturmat, työmatkatapaturmat ja ammattitaudit Tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistus: Tapaturmavakuutuslaki v. 48 Ammattitautilainsäädäntö 80-luvulta Kuntoutuslaki -91 Tavoite koota kaikki yhteen lakiin Työ meneillään, voimaantulo 2015?

28 Haittaluokkauudistus 2010 Aiempi luokitus v Modernisointi, täsmentäminen Ei pyritty tason muutoksiin Kivusta tarkemmat ohjeet Haittaluokka 20 vain vaikeimpiin vammoihin Haittaluokka 1 käyttöön kaikissa vammoissa Soveltaminen: Vahinkovakuutuksessa vahingon sattuessa voimassa ollut luokitus Kelan etuuksissa ajankohtainen luokitus

29 Kiitos

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi Essi Manner 2 Kuntoutuksen toimijat ja työnjako Tapaturma- ja liikennevakuutus aina ensisijaista muihin nähden myös ammattitaudit Terveydenhuolto terveydentilaa

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu 05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria Rekisteripohjainen tarkastelu Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Mielenterveys ja työkyvyttömyys

Mielenterveys ja työkyvyttömyys Mielenterveys ja työkyvyttömyys huhtikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Loppuraportti 1 (5) Liite 1-3 28.6.2013 EL, TK, PK LOPPURAPORTTI: YHDESSÄ TYÖKYVYN TUKENA - KOULUTUSHANKE

Loppuraportti 1 (5) Liite 1-3 28.6.2013 EL, TK, PK LOPPURAPORTTI: YHDESSÄ TYÖKYVYN TUKENA - KOULUTUSHANKE Loppuraportti 1 (5) LOPPURAPORTTI: YHDESSÄ TYÖKYVYN TUKENA - KOULUTUSHANKE Hyvinvointiyhteiskuntamme uhkakuva on huoltosuhteen nopea muutos ja siitä aiheutuva talouden kestävyysvaje. Työurien pidentämisen

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Kalevi Sorsa säätiö ja kirjoittajat. Ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-44-0

Lisätiedot