Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK"

Transkriptio

1 Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

2 Dansk

3 Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon EOS-kameraer. Den virker automatisk med E-TTL- II- og E-TTL-autoflashsystemer. Den kan enten monteres i kameraets flashsko eller bruges som del af et trådløst flashsystem et stykke fra kameraet. Den er desuden udstyret med LED-lys til videooptagelse. Læs denne instruktionsmanual, og læs også instruktionsmanualen til kameraet. Før du bruger Speedlite, skal du læse denne instruktionsmanual og instruktionsmanualen til kameraet for at sætte dig ind i, hvordan du bruger Speedlite. Brug af Speedlite sammen med et kamera Brug sammen med et EOS-digitalkamera Du kan bruge Speedlite til nem autoflashoptagelse på samme måde som kameraets indbyggede flash. Brug sammen med et EOS DIGITAL-kamera Ved brug sammen med et EOS filmkamera med E-TTL II- og E-TTL-autoflashsystemer kan du bruge Speedlite til nem autoflashoptagelse på samme måde som kameraets indbyggede flash. Denne flash kan ikke bruges med et EOS-filmkamera med TTL-autoflashsystem. Kompatible kameratyper I kameraers instruktionsmanual er kameraer, der understøtter E-TTL II- og E-TTL-autoflashsystems for nemheds skyld omtalt som type-a kameraer. 2

4 Indhold 1 Introduktion og grundlæggende betjening... 7 Isætning af batterier... 8 På- og afmontering af flashen... 9 Tænd på afbryderen Fuldautomatisk flashoptagelse Flashoptagelse i hver kameratilstand Sådan bruger du flash AFE lås Skift af flashdækning Reflekteret flash AF-hjælpelys Filmoptagelse ved hjælp af LED-lys Indstilling af flash-funktioner via kameraet Flashkontrol fra kameraets menuskærm yflash eksponeringskompensation Hurtigsynkronisering Synkronisering med 2. lamel Manuel flash Indstilling af brugerdefinerede funktioner Trådløs flashoptagelse Trådløs flashoptagelse Reference EX System Fejlfindingsvejledning Specifikationer

5 Terminologi Flashhoved (s.19) LED-lys (s.23) Trådløs føler (s.35) Fjernudløser (s.39) Monteringsfod (s. 9) Låsestift (s.9) Kontakter Lomme til ministativ Sko Etui 320EX ministativ (s.35) 4

6 Indeks over drejevinkler (s.21) Affyringsgruppe skiftekontakt (s.34/36) Flash-klar lampe (s.10) Lampe for udtrukket flashhoved (s.19) Afbryderknap/ Kontakt til slavefunktion (s.10/34/39) <ON> (til): Tænder for strømmen <SLAVE>: Til trådløs flashoptagelse <OFF> (fra): Slukker for strømmen Kontakt til skift mellem trådløse kommunikationskanaler (s.34) Fjernudløser (s.38/39) Manuel kontakt till LED-lys (s.23) Dæksel til batterirum (s.8) LED-lyskontakt (s.22/23) Lås til monteringsfod (s.9) Udløserknap til lås (s.9) 5

7 Anvendte betegnelser i denne manual Ikoner i denne manual 8 Angiver, at den pågældende funktion er aktiv i 16 sekunder, efter at du har sluppet knappen. M: Hvis denne vises øverst til højre på siden, er funktionen kun til rådighed i forbindelse med kameraet indstillet i kreative zone. (s.**): Referenceside med flere oplysninger. : Advarsel for at forebygge optagelsesproblemer. : Supplerende oplysninger. Grundliggende antagelser Ved alle fremgangsmåder, der er beskrevet i denne instruktionsmanual, antages det, at både kameraet og Speedliteflashen er <ON> (til). Ikoner, der bruges i teksten til at indikere knapper, hjul og indstillinger, passer til de samme ikoner, som du finder på kameraet og på Speedlite. Betjeningsanvisningerne går ud fra, at menuen og de brugerdefinerede indstillinger på kamera og de brugerdefinerede indstillinger på Speedlite er i standardindstilling. Alle tal er baseret på brug af AA/LR6 alkaline batterier og Canons teststandarder. 6

8 1 Introduktion og grundlæggende betjening Isætning af batterier... 8 På- og afmontering af flashen... 9 Tænd på afbryderen Fuldautomatisk flashoptagelse Flashoptagelse i hver kameratilstand Advarsler ifb. med kontinuerlig brug af flash Du bør ikke udløse mere end 20 flash i træk for at undgå overophedning og forringelse af flashen. Når du har udløst 20 flash i træk, skal du holde en pause på min. 10 min. Hvis du har udløst flashen kontinuerligt mere end 20 gange og derefter udløser den flere gange inden for korte intervaller, kan den indbyggede funktion til forhindring af overophedning evt. blive aktiveret og øge genopladningstiden til 8 til 20 sek. Hvis det sker, skal du holde en pause på ca. 15 min., hvorefter flashen vil gå tilbage til normal tilstand. 7

9 Isætning af batterier Isæt fire batterier, størrelse AA/LR6. 1 Åbn dækslet. Skub dækslet til batterirummet i pilens retning, og åbn det. 2 3 Isæt batterierne. Sørg for, at batteriernes poler (+ og ) vender korrekt som vist i batterirummet. Luk dækslet. Luk dækslet til batterirummet, og skub det som angivet af pilen. Genopladningstid og antal flash Genopladningstid (ca.) Antal flash (ca.) 0,1-2,3 sek Baseret på nye alkalinebatterier (størrelse AA/LR6) og Canons teststandarder. Brug af AA/LR6-batterier af en anden type end alkaline kan medføre dårlig batterikontakt pga. uensartet form på batteripolerne. Hvis du skifter batterier, efter du har udløst mange flash efter hinanden, kan batterierne være varme. 8 Brug nye batterier af samme mærke. Når du udskifter batterierne, skal du udskifte alle fire på en gang. Du kan også bruge genopladelige Ni-MH- eller litiumbatterier størrelse AA/LR6.

10 På- og afmontering af flashen Monter Speedliten. Skub Speedlitens monteringsfod helt ind i kameraets flashsko. (Monteringsfoden stikker en anelse ud fra flashskoen.) Fastgør Speedlite. Skub låsearmen mod højre på monteringsfoden. Når låseknappen klikker på plads, er den låst. Afmontering af Speedlite. Tryk låseknappen ind, skub låsearmen mod venstre, og afmonter Speedlite. Sørg for at slukke Speedlite, inden du af- eller påmonterer den. 9

11 Tænd på afbryderen 1 Sæt afbryderen på <ON> (til). Flashen begynder at lade op. 2 Kontroller, at flashen er klar. Når lampen, der angiver at flashen er klar, blinker og derefter lyser rødt, er flashen klar til brug (fuldt opladet). Om kvikflash Lampen, der angiver at flashen er klar, blinker, når kvikflash er klar, før flashen er fuldt opladet. På det tidspunkt kan du godt tage et billede, men flashens effekt er kun halvdelen eller en tredjedel af, hvad den ville være, hvis den var fuldt opladet. Dette er nyttigt, når man tager billeder af motiver meget tæt på flashen. Om automatisk slukning Strømmen slukkes automatisk efter 90 sekunder uden brug for at spare batterierne. Tænd for Speedlite igen ved at trykke kameraets udløserknap halvt ned. 10 Du kan øge tiden til automatisk slukning, når flashen udløses kontinuerligt. Den automatiske slukning kan slås fra (s.32).

12 Fuldautomatisk flashoptagelse Klargøring af kamera Når du indstiller kameraets optagetilstand til <d> (Program AE) eller Fuld automatisk, kan du optage i E-TTL II/E-TTL fuldautomatisk flashtilstand. Kameraer med ekstern indstilling af flashfunktion Tryk på kameraets <M> knap, og vælg [Flashkontrol] eller [Ekstern Speedlite-kontrol]. Vælg [Ekstern flashfunk.indst.], og indstil [Flashtilstand] til [E-TTL II]. Kameraer uden ekstern indstilling af flashfunktion Det skal ikke gøres på EOS-filmkameraer eller EOS-digitalkameraer uden [Flashkontrol] eller [Ekstern Speedlite-kontrol]-menuer, da flashtilstanden ikke kan ændres på disse kameramodeller. Speedlite udløses ikke, når LED-lyset (s.22) er tændt. Fuld automatisk henviser til optagetilstandene <A>, <1> og <C>. 11

13 Tag billedet 1 2 Fokuser på motivet. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Lukkertiden og blænden indstilles efter tallene i søgeren. Kontroller, at <D> er tændt i søgeren. Tag billedet. Når du trykker udløseren helt ned, udløses flashen, og billedet tages. 12 Når du har taget billedet, kan du kontrollere det på kameraets LCD-skærm. Hvis lyset fra flashen ikke nåede frem til motivet, skal du gå tættere på motivet og tage et nyt billede. Du kan også øge ISO-følsomheden, når du bruger et digitalkamera.

14 Flashoptagelse i hver kameratilstand Hvis flashtilstand er indstillet til E-TTL II/E-TTL-autoflash, skal du blot indstille kameraets optagetilstand til <s> (Lukkertidsprioriteret AE), <f> (Blændeprioriteret AE) eller <a> (Manuel eksponering), og du kan bruge E-TTL II/E-TTL-autoflash. På EOS-digitalkameraer uden [Flashkontrol]-menuen eller EOS-filmkameraer indstilles E-TTL II/E-TTL-autoflash automatisk. s: Lukkertidsprioriteret AE Vælg denne funktion, når du vil indstille lukkertiden manuelt. Kameraet indstiller derefter automatisk blænden efter lukkertiden for at opnå standardeksponering. Hvis blændedisplayet blinker, betyder det, at baggrundseksponeringen undereller overeksponeres. Juster lukkertiden, indtil blændedisplayet stopper med at blinke. 13

15 f: Blændeprioriteret AE Vælg denne funktion, når du vil indstille blænden manuelt. Kameraet indstiller derefter automatisk lukkertiden, så den passer til blænden, for at opnå standardeksponering. Hvis baggrunden er mørk som f.eks. ved en natoptagelse, bruges der lang synkroniseret lukkertid for at opnå standardeksponering for både hovedmotivet og baggrunden. Standardeksponering af hovedmotivet opnås med flashen, mens en standardeksponering af baggrunden opnås med en langsom lukkertid. Hvis lukkertidsdisplayet blinker, betyder det, at baggrundseksponeringen under- eller overeksponeres. Juster blænden, indtil lukkertidsdisplayet stopper med at blinke. a: Manuel eksponering Vælg denne funktion, hvis du vil indstille både lukkertiden og blænden manuelt. Standardeksponering af hovedmotivet opnås med flashen. Eksponeringen af baggrunden opnås med den kombination af lukkertid og blænde, du har valgt. 14

16 Z: Dybdeskarphed AE, Y: Automatisk dybdeskarphed AE Resultatet ved være det samme som ved at bruge <d> (Program AE). Brug af flashsynkroniseringshastigheder og blænde Lukkertid Fuldautomatisk, Indstil automatisk (1/X sek. - 1/60 sek.) <d> 1/X sek. er kameraets maksimale flashsynkroniseringshastighed. Blænde Automatisk s Indstil manuelt (1/X sek sek.) Automatisk f Indstil automatisk (1/X sek sek.) Manuel a Indstil manuelt (1/X sek sek., Bulb) Manuel Funktion til overførsel af oplysninger om farvetemperatur Denne funktion optimerer hvidbalancen under flashoptagelser ved at overføre oplysninger om farvetemperatur til EOS-digitalkameraet, når flashen udløses. Når du indstiller kameraets hvidbalance til <Q> eller <D>, aktiveres funktionen automatisk. Se specifikationerne i kameraets instruktionsmanual for kompatible modeller. 15

17 16

18 2 Sådan bruger du flash AFE-lås Skift af flashdækning Reflekteret flash AF-hjælpelys Filmoptagelse ved hjælp af LED-lys

19 AFE-LåsN FE-lås (flasheksponeringslås) låser den korrekte flasheksponering for alle dele af motivet. Når flashtilstand er indstillet til E-TTL II/E-TTL-autoflash, skal du trykke på kameraets <A>-knap for at aktivere FE-lås. På visse kameraer skal du trykke på knappen <B> eller <7>. Fokuser på motivet Tryk på knappen <A>. (8) Ret centrum af søgeren mod motivet, og tryk på knappen <A>. Speedlite udløser et præflash og gemmer indstillingen for den påkrævede flashoutput i hukommelsen. "FEL" vises i søgeren i ca. 0,5 sek. Hver gang du trykker på knappen <A>, udløses en præflash, og en ny flasheksponeringsmåling gemmes. Tag billedet. Komponer billedet, og tryk udløseren helt ned. Flashen udløses, når billedet tages. 18 Hvis motivet er for langt væk og derfor vil blive underbelyst, blinker <D>-ikonet i søgeren. Stil dig tættere på motivet, og prøv igen at låse FE. Når du bruger et digitalkamera, kan du også øge ISO-hastighed og igen udføre låsning af FE. Hvis motivet er for småt i søgeren, er FE-låsen muligvis ikke særlig effektiv.

20 Skift af flashdækning Flashhovedet kan manuelt trækkes ud eller tilbage for at svare til objektivets brændvidde. Da brændvidden af EF-objektiver og EF-S-objektiver er forskellig, skal flashhovedet trækkes ud eller tilbage baseret på tabellen nedenfor (flashhovedets position baseret på objektivets brændvidde). Normal position Flashhovedets position Udtrukket position Vejledning nummer 24/79 (ISO 100 i m.) Vejledning nummer 32/105 (ISO 100 i m.) Flashhovedets position og objektivets brændvidde Flashhovedets position Normal position Udtrukket position Objektivets brændvidde EF-Sobjektiver 15 mm eller længere 32 mm eller længere EF-objektiver 24 mm eller længere 50 mm eller længere Hvis du bruger et EF-S-objektiv med en brændvidde på 32 mm eller længere eller et EF-objektiv med en brændvidde på 50 mm eller længere, skal du trække flashhovedet ud for at få større udladning og længere rækkevidde. Når flashhovedet er trukket ud, lyser eller blinker lampen <TELE> på Speedlite. Når lampen <TELE> blinker, skal du trække flashhovedet tilbage til dets normale position. Hvis du tager billeder, mens lampen <TELE> blinker, kan billedets kanter være mørke. 19

21 Retningslinjer for flashens rækkevidde Ved brug af EF-S mm f/ IS [ca. m.] ISO Normal position Udtrukket position 18 mm 55 mm 18 mm 55 mm ,9 1-4, , ,7 1-6, , ,7 1-8, , ,2-19,4 1-12, , ,7-27,4 1-17, , ,4-38,8 1,5-24,2-1,4-32, ,4-54,9 2,1-34, , ,8-77,6 3-48,5-2,8-64,6 20

22 Reflekteret flash Hvis du peger flashens hoved mod loftet eller en væg, vil flashen reflektere på overfladen, før den oplyser motivet. Det kan udjævne skygger bag motivet, så billedet ser mere naturligt ud. Det kaldes reflekteret flash. Skift af reflekterende retning Du kan dreje flashen som vist. Ved reflekteret flash skal du trække flashhovedet normalt ud. Hvis væggen eller loftet er for langt væk, kan den reflekterede flash blive for svag, og det kan resultere i underbelysning. Hvis billedet ser mørkt ud, kan du bruge en større blænderåbning (mindre f-værdi) og derefter prøve igen. På et digitalkamera kan du også øge ISO-hastigheden. Væggen eller loftet bør have en jævn, hvid farve. Det giver den bedste refleksion. Hvis den overflade, der reflekteres fra, ikke er hvid, kan der komme et anstrøg af farve på billedet. 21

23 AF-hjælpelys Når autofokus under dårlige lysforhold ikke kan opnå fokus på motivet, aktiveres AF-hjælpelys automatisk. AF-hjælpelys ved kontinuerlige udladninger Når autofokus under dårlige lysforhold ikke kan opnå fokus på motivet, mens du tager billeder ved hjælp af søgeren, vil flashen udlades kontinuerligt for at hjælpe autofokusen, når du trykker udløserknappen halvt ned. Flashen udlader også kontinuerligt under samme forhold, når AF-tilstand er indstillet til [Quick mode] (hurtig tilstand) under Live-View optagelse eller filmoptagelse. Den effektive rækkevidde er ca. 4 m. Denne funktion kan kun bruges i forbindelse med et EOS-digitalkamera med en ekstern Speedlite-kontrolfunktion. Bemærk, at firmwaren måske skal opdateres, afhængigt af kameramodellen. AF-hjælpelys ved hjælp af LED-lys LED-lyset kan bruges som AF-hjælpelys, når AF-tilstanden er indstillet til [Live mode] eller [ulive mode] under Live View-optagelse eller filmoptagelse. Den effektive rækkevidde er ca. 4 m (Med f/1.8 objektiv ved ISO 3200). Knap til manuelt lys Manuelt lys Automatisk lys LED-lyskontakt Manuelt lys Sæt LED lyskontakten til <M> og tryk på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset tændes. LED-lyset vil slukkes efter ikke at have været i brug i ca. 60 minutter. For at slukke for LED-lyset skal du trykke på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset slukkes. 22 Speedlite udløses ikke, når LED-lyset er tændt.

24 Automatisk lys Hvis du bruger et kamera med automatisk funktion til at tænde LED-lys, skal du indstille LED-lyskontakten til <AUTO>. Når du trykker udløserknappen halvt ned under dårlige lysforhold, vil LED-lyset automatisk tændes for at hjælpe autofokus. Filmoptagelse ved hjælp af LED-lys LED-lys LED-lys er beregnet til brug med EOSdigitalkameraer med filmfunktion. LED-lys kan bruges til at oplyse motivet i synsfeltet med et EF-objektiv på 50 mm eller længere eller et EF-Sobjektiv på 32 mm eller længere. LED-lys kan bruges i ca. 3,5 timer med nye batterier. Knap til manuelt lys Manuelt lys Automatisk lys Tænd lyset manuelt LED-lyskontakt Sæt LED lyskontakten til <M> og tryk på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset tændes. LED-lyset tændes. For at slukke for LED-lyset skal du trykke på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset slukkes. 23

25 Tænd lyset automatisk Hvis du bruger et kamera med en automatisk funktion til tænding af LED-lys, vil LED-lyset tændes automatisk ved optagelser under dårlige lysforhold. Indstil LED lyskontakten til <AUTO>. LED-lyset tændes og slukkes automatisk efter omgivelsernes lysforhold, når optagelsesbilledet vises på LCD-skærmen. Symbonet < > vises på LCD-skærmen, når LED-lyset er tændt automatisk. 24 Hvis du bruger LED-lys til portrætoptagelse, skal Speedlite mindste være 1 m. fra motivet. Hvis du bruger LED-lys tæt på en person, kan det påvirke personens syn. Når automatisk lys er indstillet, vil LED-lyset tændes under Live Viewoptagelse eller filmoptagelse under dårlige lysforhold. Du kan spare på Speedlites batterier ved at indstille strømkontakten til <OFF> (fra) eller indstille LED lyskontakten til <M>, når den ikke bruges. Når batteriernes niveau for tilbageværende strøm er lavt, bliver LED-lyset måske ikke tændt, selv om flash-klar indikatoren lyser. Hvis LED-lyset ikke tændes, skal du udskifte flashens batterier. På kameraer med automatisk funktion til at tænde LED-lys blinker ikonet < >, der vises på kameraets LCD-skærm under filmoptagelse, måske, hvis flashens batteriers tilbageværende strømniveau er lavt. Hvis LED-lyset ikke tændes, skal du udskifte flashens batterier.

26 3 Indstilling af flashfunktioner via kameraet Flashkontrol fra kameraets menuskærm yflasheksponeringskompensation Hurtigsynkronisering Synkronisering med 2. lamel Manuel flash Indstilling af brugerdefinerede funktioner

27 Flashkontrol fra kameraets menuskærmn Ved at montere 320EX på et EOS-digitalkamera med en ekstern Speedlite-kontrolfunktion kan du indstille forskellige flashfunktioners indstillinger fra kameraets menuskærm. 1 2 Vælg [Flashkontrol]. Tryk på kameraets <M>-knap, og vælg [Flashkontrol] eller [Ekstern Speedlite-kontrol]. [Ekstern flashfunk.indst.], [Ekstern flash C.Fn inst.] og [Ryd ekstern flash C.Fn inst.] vises. Vælg [Ekstern flashfunk.indst.]. Du kan vælge forskellige flashindstillinger på skærmen [Ekstern flashfunk.indst.]. 26

28 yflasheksponeringskompensationn På samme måde som ved normal eksponeringskompensation kan du her indstille eksponeringskompensationen for flashen. Flasheksponeringskompensation kan indstilles til ±3 stop i trin på 1/3 stop. (Hvis kameraets eksponeringskompensation er indstillet til intervaller på 1/2 stop, vil flasheksponeringskompensationen også være indstillet til intervaller på 1/2 stop.) 1 Vælg [1eks. komp.]. Vælg [1eks. komp.] og tryk på <0>. 2 Indstil graden af flasheksponeringskompensation. Indstil graden af flasheksponeringskompensation, og tryk på <0>. Graden af flasheksponeringskompensation er indstillet. Afhængig af kameramodel kan flasheksponeringskompensation indstilles på hurtigkontrol-skærmen. Generelt indstilles en nedsat eksponeringskompensation ved mørke motiver og en øget eksponeringskompensation ved lyse motiver. 27

29 HurtigsynkroniseringN Med hurtigsynkronisering (FP-flash) kan du bruge flash ved alle lukkertider. Det er nyttigt, når du vil bruge blændeprioritet til portrætter med flash til udfyldning. 1 Vælg [Lukkersynk.]. Vælg [Lukkersynk.], og tryk på <0>. 2 Indstil [Højhastighed]. Indstil [Højhastighed], og tryk på <0>. Hurtigsynkronisering er indstillet. 28 Kontroller, at <e> er tændt i søgeren. Hvis du indstiller en lukkerhastighed, der svarer til eller er langsommere end kameraets maksimale flashsynkroniseringshastighed, vises <e> ikke i søgeren. Når du bruger hurtigsynkronisering gælder det, at jo hurtigere lukkertid, desto kortere er den effektive flashrækkevidde. Indstil [Lukkersynk.] til [1. luk.lamel] for at vende tilbage til normal flashudløsning.

30 Synkronisering med 2. lameln Når du bruger lang lukkertid kan du frembringe et lysspor efter motivet. Flashen udløses, lige før lukkeren lukker. 1 Vælg [Lukkersynk.]. Vælg [Lukkersynk.], og tryk på <0>. 2 Indstil [2. luk.lamel]. Indstil [2. luk.lamel], og tryk på <0>. Synkronisering med anden lukkerlamel er indstillet. Synkronisering med anden lukkerlamel fungerer ideelt i kameraets "Bulb"-tilstand. Indstil [Lukkersynk.] til [1. luk.lamel] fr at vende tilbage til normal flashudløsning. Med E-TTL II/E-TTL affyres en præflash, når du trykker udløseren helt ned. Hovedflashen affyres, lige før lukkeren lukker. 29

31 Manuel flashn Du kan indstille flashudladningen fra 1/64 styrke til 1/1 fuld styrke i intervaller af 1/3 trin. Brug en håndholdt flashmåler for at bestemme, hvilken flashudladning der giver den korrekte flasheksponering. Det anbefales at indstille kameraets optagefunktion til <f> eller <a>. 1 Vælg [Flashtilstand]. Vælg [Flashtilstand], og tryk på <0>. 2 Vælg [Manuel flash]. Vælg [Manuel flash], og tryk på <0>. 3 Indstil [1flashoutput]. Vælg [1flashoutput], og tryk på <0>. Indstil flashudladning, og tryk på <0>. 30

32 Målte flasheksponeringer med manuel flash Når Speedlite er monteret på et kamera i EOS-1D-serien, kan du angive flasheksponeringsniveauet manuelt. 1 Indstil kameraet og Speedlite. Det anbefales, at du indstiller kameraets optagefunktion til <f> eller <a>. Indstil [Flashtilstand] til [Manuel flash] på Speedlite. 2 Fokuser på motivet. Indstil fokus manuelt. 3 Opsæt et 18 % gråt kort. Placer det grå kort på motivets position. Hele cirklen til spotmåling og midten af søgeren bør dække det grå kort. 4 Tryk på knappen <7>. (8) Speedlite aktiverer en præflash, og den nødvendige flashudladning for motivet gemmes i hukommelsen. I højre side af søgeren viser indikatoren for eksponeringsniveau flasheksponeringsniveauet for den korrekte flasheksponering. 5 Indstil flasheksponeringsniveauet. Juster det manuelle flashniveau for Speedlite samt kameraets blænde, så flasheksponeringsniveauet svarer til standardeksponeringsindekset. 6 Tag billedet. Fjern det grå kort, og tag billedet. 31

33 Indstilling af brugerdefinerede funktionern Speedlites funktioner kan ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner defineres af bruger, så de passer med dine optageindstillinger. Indstilling af brugerdefinerede, eksterne flashfunktioner 1 Vælg [Ekstern flash C.Fn inst.] på menuskærmen [Flashkontrol], og tryk <0>. 2 Vælg det brugerdefinerede funktionsnummer på samme måde som brugerdefinerede funktioner på kameraet, og skift indstillingen. Brugerdefineret funktion nr. C.Fn-01 C.Fn-06: C.Fn-10 C.Fn-11 Autosluk Funktion Kvikflash ved kontinuerlig optagelse Timer til autosluk af slave Annuller autosluk af slave Nr. på indstilling Indstillinger og beskrivelse 0 Aktiveret 1 Deaktiveret 0 Deaktiveret 1 Aktiveret 0 60 minutter 1 10 minutter 0 Inden for 8 timer 1 Inden for 1 time Reference side s.10 s.10 s.35 s.35 C.Fn-10 C.Fn-11 Træder i kraft, når 320EX er indstillet som slave under trådløs flashoptagelse. Automatisk slukning indstilles til 10 minutter for at spare på batterierne Træder i kraft, når 320EX er indstillet som slave under trådløs flashoptagelse. Masterenheden kan annullere den automatisk slukning af 320EX indenfor otte timer, eller en time efter at 320EX går i autosluk-tilstand. Sletning af brugerdefinerede, eksterne flashfunktioner Hvis du vælger [Ryd ekstern flash C.Fn inst.] på menuskærmen [Flashkontrol], slettes alle brugerdefinerede flashfunktioner. 32

34 4 Trådløs flashoptagelse Trådløs flashoptagelse

35 Trådløs flashoptagelsen For trådløs flashoptagelse skal kameraet eller den Speedlite, der er tilsluttet kameraet, have en masterfunktion. 320EX udløses som en slaveflash, når den styres fra en masterenhed. Se instruktionsmanualen til kameraet eller Speedlite med en masterfunktion for at få detaljerede oplysninger om optagemetoden. 1 2 Indstil kameraet eller Speedlite som masterenheden. Se instruktionsmanualen til kameraet eller Speedliten. Indstil 320EX som slaveenhed. Indstil afbryderknappen på 320EX til <SLAVE>. 3 4 Vælg overførselskanal. Vælg overførselskanal på masterenhed. Indstil 320EX til den samme overførselskanal som masterenheden. Indstil [Affyringsgruppe]. Indstil affyringsgruppen, så den svarer til optageformålet med masterenheden. 34

36 5 6 Slut 320EX til den medfølgende minifod, og placer flashen. Brug den vandrette drejefunktion, og indstil slavens sensor, så den peger mod masterenheden. Indendørs kan du udføre trådløs flashoptagelse med brug af refleksion fra de omgivende vægge uden at skulle rette den trådløse sensor på 320EX mod kameraet. Indstil 320EX, samtidig med at du kontrollerer, at den kan udløses. Tag billedet. Indstil kameraet, og tag billedet som ved en normal flashoptagelse. Når du er færdig med trådløs flashoptagelse, skal du indstille [Trådløs funk.] til [Deaktiver]. Stil ikke forhindringer mellem masterenheden og slaveenhederne. Forhindringer kan blokere for overførslen af trådløse signaler. Selv hvis der er flere slaveenheder, bliver de alle styret trådløst. Hvis slaveenhedens automatiske slukning træder i kraft, skal du udføre låsning af FE, eller slukke for slaveenheden og tænde den igen for at tænde slaveenheden. 35

37 Fuldautomatisk trådløs flash Flasheksponeringskompensation og andre indstillinger, der er angivet med masterenheden, bliver automatisk indstillet på slaveenhederne. Der er derfor ikke noget behov for at betjene slaveenheden/erne. Trådløs flash med følgende indstillinger kan udføres på samme måde som med normal flashoptagelse. Flasheksponeringskompensation FE-lås Manuel flash Når FE-lås er aktiveret, blinker <D>-ikonet i søgeren, når blot én Speedlite resulterer i undereksponering. Åbn blænden, eller flyt slaveenheden tættere på motivet. Kontrol over slavegruppe Slavegruppe A Ryhmä = A Ryhmä = A Ryhmä = A Hvis du f.eks. har indstillet slave-id til <A> for tre slaveenheder, vil alle tre slaveenheder blive styret, som om de var én Speedlite i slavegruppe A. 36

38 Modelleringsflash Modelleringsflash gør, at du kan se lysbalance- og skyggeeffekterne på motivet. Du kan bruge modelleringsflash med en masterflash eller Speedlite Transmitter (sælges separat) tilsluttet kameraet. Modelleringsflash kan bruges til trådløs flashoptagelse og til normal flashoptagelse. Tryk på dybdeskarphedsknappen på kameraet. Flashen udløses kontinuerligt i ca. et sekund. Placer Speedlite for at opnå den ønskede skyggeeffekt på motivet. Modelleringsflash er ikke til rådighed ved trådløs flashoptagelse med kameraer med masterfunktion. Modelleringsflashen må ikke udløses mere end 10 gange i træk. Hvis du udløser modelleringsflashen 10 gange i træk, skal du lade Speedlite hvile i mindst 10 min. for at undgå overophedning og forringelse af flashen. 37

39 Brug af 320EX til optagelse med fjernudløser under trådløs flashoptagelse 320EX kan bruges til optagelse med fjernudløser med kameraer, der er kompatible med fjernudløser RC-1, RC-5 eller RC-6. Når trådløs flashoptagelse er aktiveret, er optagelse med fjernudløser mulig, mens indstillingen af 320EX let kan ændres. Eksempel på brug af flashen til trådløs flashoptagelse Tryk på fjernbetjeningens udløser på 320EX og positioner 320EX indenfor to sekunder. 1 Indstil kameraet til <R> (optagelse med fjernudløser). Se beskrivelsen af fremføringstilstand eller optagelse med fjernudløser i instruktionsmanualen til kameraet angående indstillingsmetoden. Skyg for okularet i kameraets søger, så der ikke kommer lys ind. 38

40 2 Tag billedet. Kontroller, at indikatoren < D > er tændt, ret fjernudløserens sender mod kameraet, og tryk på fjernudløserknappen. Billedet tages efter to sekunder. Når trådløs flashoptagelse er aktiveret, og afbryderknappen på 320EX er indstillet til <SLAVE>, udløses 320EX. Optagelse med bulb (lang eksponering) Når du trykker på fjernudløser-knappen under bulb-optagelse, åbner lukkeren efter to sekunder. Tryk på fjernudløser-knappen igen for at lukke lukkeren. Hvis lampen flash ikke lyser, vil man ikke kunne tage billeder med fjernudløseren. Pas på, du ikke dækker fjernudløserens sender eller den trådløse sensor på 320EX med din hånd. Fjernudløserfunktionen har en rækkevidde på omkring 5 m fra kameraets forside. Kontrol af optagelsesresultatet under optagelse med fjernudløser. Når strømkontakten på 320EX er indstillet til <ON> (til), og du trykker på fjernudløseren, tages et billede to sekunder senere på samme måde som med fjernudløser RC EX udløses ikke. 39

41 Reference 320EX System " Trådløs flashoptagelse Kamera/Speedlite med masterfunktion $ % & ' ( ) Speedlite med slavefunktion " # " Speedlite 320EX (på kamera/slaveenhed) # Miniholder (leveres med 320EX) $ EOS-kamera med trådløs masterfunktion % Speedlite 580EX II & Speedlite Transmitter ST-E2 Dedikeret sender til trådløs styring af 320EX, der bruges som slaveenheder. ' Macro Ring Lite MR-14EX / ( Macro Twin Lite MT-24EX Flash til makrofotografering. ) Kameraskoledning OC-E3 Kan slutte 320EX til kameraet i en afstand af op til 60 cm. 40

42 Fejlfindingsvejledning Hvis der opstår et problem med flashen, skal du først se denne fejlfindingsvejledning. Hvis fejlfindingsvejledningen ikke løser problemet, skal du kontakte din forhandler eller nærmeste Canon Service Center. Speedlite udløses ikke. Kontroller, at batterierne er vendt rigtigt. (s.8) Sæt monteringsfoden helt ind i kameraets flashsko, skub låseknappen til højre, og lås Speedlite til kameraet. (s.9) Hvis flashen er mere end 30 sek. om at lade op, skal batterierne udskiftes. (s.8) Hvis de elektriske kontakter på Speedlite og kamera er snavsede, skal de rengøres. (s.4) Strømmen slukker af sig selv. Autosluk trådte i kraft. Tryk udløserknappen halvt ned. (s.10) Billedets bund ser mørk ud. Du var for tæt på motivet. Gå væk fra motivet. Fjern objektives modlysblænde, hvis den stadig er monteret. Billedet er mørkt i kanterne. Hvis du tog billedet med flashhovedet trukket ud, vil flashens dækning blive mindre. Træk flashhovedet tilbage til normal position, og tag et nyt billede. (s.19) Flashen overeksponerer eller undereksponerer. Hvis der var en kraftigt reflekterende genstand i billedet (glas, vindue osv.), skal du bruge FE-lås. (s.18) Hvis motivet er meget mørkt eller lyst, skal du indstille flasheksponeringskompensation. (s.27) Når hurtig synkronisering er indstillet, vil flashens rækkevidde blive kortere, så du skal gå tættere på motivet. (s.28) 41

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

AUTO ZOOM ELECTRONIC SALAMALAITE FLASH UNIT OPERATING MANUAL AUTOZOOMILLA VARUSTETTU KÄYTTÖOPAS

AUTO ZOOM ELECTRONIC SALAMALAITE FLASH UNIT OPERATING MANUAL AUTOZOOMILLA VARUSTETTU KÄYTTÖOPAS AF540FGZ_OPM_FIN.book Page 0 Friday, January 14, 2011 12:40 PM AUTOZOOMILLA VARUSTETTU AUTO ZOOM ELECTRONIC SALAMALAITE FLASH UNIT KÄYTTÖOPAS OPERATING MANUAL Lue tämä käyttöopas ennen kuin ryhdyt käyttämään

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Canon/Nikon DSLR-kameroihin KÄYTTÖOPAS

Canon/Nikon DSLR-kameroihin KÄYTTÖOPAS Canon/Nikon DSLR-kameroihin KÄYTTÖOPAS Kiitos, kun ostit Nissin-tuotteen Lue ennen salamalaitteen käyttöä tämä opas ja tarpeelliset kohdat kamerasi käyttöoppaasta, jotta ymmärtäisit laitteen toiminnan

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

EF100mm f/2.8l MACRO IS USM

EF100mm f/2.8l MACRO IS USM EF100mm f/2.8l MACRO IS USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF100mm f/2,8l MACRO IS USM objektiivi on makro-objektiivi, joka on valmistettu Canon EOS kameroita varten. Siinä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok SUOMI SVENSKA CEL-SS2MA2M0 Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR8PA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

EF70-200mm f/2.8l IS II USM

EF70-200mm f/2.8l IS II USM EF70-200mm f/2.8l IS II USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. EOS-kameroille erityisesti valmistettu Canon EF70-200mm f/2,8l IS II USM objektiivi on korkealaatuinen telezoom-objektiivi,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

EF100-400mm f/4.5-5.6l IS USM Käyttöohjeet

EF100-400mm f/4.5-5.6l IS USM Käyttöohjeet EF100-400mm f/4.5-5.6l IS USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF100 400mm f/4,5 5,6L IS USMobjektiivi on erittäin suorituskykyinen zoomteleobjektiivi EOS-kameroihin. IS on lyhennys

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

EF300mm f/4l IS USM FIN. Käyttöohjeet

EF300mm f/4l IS USM FIN. Käyttöohjeet EF300mm f/4l IS USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF300mm f/4l IS USM objektiivi on EOS -kameroille kehitetty tehokas telezoomobjektiivi, joka on varustettu kuvan vakaajalla.

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON EOS 500D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2382252

Käyttöoppaasi. CANON EOS 500D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2382252 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON EOS 500D. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON EOS 500D käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON EOS 550D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2382265

Käyttöoppaasi. CANON EOS 550D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2382265 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON EOS 550D. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON EOS 550D käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot