Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK"

Transkriptio

1 Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

2 Dansk

3 Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon EOS-kameraer. Den virker automatisk med E-TTL- II- og E-TTL-autoflashsystemer. Den kan enten monteres i kameraets flashsko eller bruges som del af et trådløst flashsystem et stykke fra kameraet. Den er desuden udstyret med LED-lys til videooptagelse. Læs denne instruktionsmanual, og læs også instruktionsmanualen til kameraet. Før du bruger Speedlite, skal du læse denne instruktionsmanual og instruktionsmanualen til kameraet for at sætte dig ind i, hvordan du bruger Speedlite. Brug af Speedlite sammen med et kamera Brug sammen med et EOS-digitalkamera Du kan bruge Speedlite til nem autoflashoptagelse på samme måde som kameraets indbyggede flash. Brug sammen med et EOS DIGITAL-kamera Ved brug sammen med et EOS filmkamera med E-TTL II- og E-TTL-autoflashsystemer kan du bruge Speedlite til nem autoflashoptagelse på samme måde som kameraets indbyggede flash. Denne flash kan ikke bruges med et EOS-filmkamera med TTL-autoflashsystem. Kompatible kameratyper I kameraers instruktionsmanual er kameraer, der understøtter E-TTL II- og E-TTL-autoflashsystems for nemheds skyld omtalt som type-a kameraer. 2

4 Indhold 1 Introduktion og grundlæggende betjening... 7 Isætning af batterier... 8 På- og afmontering af flashen... 9 Tænd på afbryderen Fuldautomatisk flashoptagelse Flashoptagelse i hver kameratilstand Sådan bruger du flash AFE lås Skift af flashdækning Reflekteret flash AF-hjælpelys Filmoptagelse ved hjælp af LED-lys Indstilling af flash-funktioner via kameraet Flashkontrol fra kameraets menuskærm yflash eksponeringskompensation Hurtigsynkronisering Synkronisering med 2. lamel Manuel flash Indstilling af brugerdefinerede funktioner Trådløs flashoptagelse Trådløs flashoptagelse Reference EX System Fejlfindingsvejledning Specifikationer

5 Terminologi Flashhoved (s.19) LED-lys (s.23) Trådløs føler (s.35) Fjernudløser (s.39) Monteringsfod (s. 9) Låsestift (s.9) Kontakter Lomme til ministativ Sko Etui 320EX ministativ (s.35) 4

6 Indeks over drejevinkler (s.21) Affyringsgruppe skiftekontakt (s.34/36) Flash-klar lampe (s.10) Lampe for udtrukket flashhoved (s.19) Afbryderknap/ Kontakt til slavefunktion (s.10/34/39) <ON> (til): Tænder for strømmen <SLAVE>: Til trådløs flashoptagelse <OFF> (fra): Slukker for strømmen Kontakt til skift mellem trådløse kommunikationskanaler (s.34) Fjernudløser (s.38/39) Manuel kontakt till LED-lys (s.23) Dæksel til batterirum (s.8) LED-lyskontakt (s.22/23) Lås til monteringsfod (s.9) Udløserknap til lås (s.9) 5

7 Anvendte betegnelser i denne manual Ikoner i denne manual 8 Angiver, at den pågældende funktion er aktiv i 16 sekunder, efter at du har sluppet knappen. M: Hvis denne vises øverst til højre på siden, er funktionen kun til rådighed i forbindelse med kameraet indstillet i kreative zone. (s.**): Referenceside med flere oplysninger. : Advarsel for at forebygge optagelsesproblemer. : Supplerende oplysninger. Grundliggende antagelser Ved alle fremgangsmåder, der er beskrevet i denne instruktionsmanual, antages det, at både kameraet og Speedliteflashen er <ON> (til). Ikoner, der bruges i teksten til at indikere knapper, hjul og indstillinger, passer til de samme ikoner, som du finder på kameraet og på Speedlite. Betjeningsanvisningerne går ud fra, at menuen og de brugerdefinerede indstillinger på kamera og de brugerdefinerede indstillinger på Speedlite er i standardindstilling. Alle tal er baseret på brug af AA/LR6 alkaline batterier og Canons teststandarder. 6

8 1 Introduktion og grundlæggende betjening Isætning af batterier... 8 På- og afmontering af flashen... 9 Tænd på afbryderen Fuldautomatisk flashoptagelse Flashoptagelse i hver kameratilstand Advarsler ifb. med kontinuerlig brug af flash Du bør ikke udløse mere end 20 flash i træk for at undgå overophedning og forringelse af flashen. Når du har udløst 20 flash i træk, skal du holde en pause på min. 10 min. Hvis du har udløst flashen kontinuerligt mere end 20 gange og derefter udløser den flere gange inden for korte intervaller, kan den indbyggede funktion til forhindring af overophedning evt. blive aktiveret og øge genopladningstiden til 8 til 20 sek. Hvis det sker, skal du holde en pause på ca. 15 min., hvorefter flashen vil gå tilbage til normal tilstand. 7

9 Isætning af batterier Isæt fire batterier, størrelse AA/LR6. 1 Åbn dækslet. Skub dækslet til batterirummet i pilens retning, og åbn det. 2 3 Isæt batterierne. Sørg for, at batteriernes poler (+ og ) vender korrekt som vist i batterirummet. Luk dækslet. Luk dækslet til batterirummet, og skub det som angivet af pilen. Genopladningstid og antal flash Genopladningstid (ca.) Antal flash (ca.) 0,1-2,3 sek Baseret på nye alkalinebatterier (størrelse AA/LR6) og Canons teststandarder. Brug af AA/LR6-batterier af en anden type end alkaline kan medføre dårlig batterikontakt pga. uensartet form på batteripolerne. Hvis du skifter batterier, efter du har udløst mange flash efter hinanden, kan batterierne være varme. 8 Brug nye batterier af samme mærke. Når du udskifter batterierne, skal du udskifte alle fire på en gang. Du kan også bruge genopladelige Ni-MH- eller litiumbatterier størrelse AA/LR6.

10 På- og afmontering af flashen Monter Speedliten. Skub Speedlitens monteringsfod helt ind i kameraets flashsko. (Monteringsfoden stikker en anelse ud fra flashskoen.) Fastgør Speedlite. Skub låsearmen mod højre på monteringsfoden. Når låseknappen klikker på plads, er den låst. Afmontering af Speedlite. Tryk låseknappen ind, skub låsearmen mod venstre, og afmonter Speedlite. Sørg for at slukke Speedlite, inden du af- eller påmonterer den. 9

11 Tænd på afbryderen 1 Sæt afbryderen på <ON> (til). Flashen begynder at lade op. 2 Kontroller, at flashen er klar. Når lampen, der angiver at flashen er klar, blinker og derefter lyser rødt, er flashen klar til brug (fuldt opladet). Om kvikflash Lampen, der angiver at flashen er klar, blinker, når kvikflash er klar, før flashen er fuldt opladet. På det tidspunkt kan du godt tage et billede, men flashens effekt er kun halvdelen eller en tredjedel af, hvad den ville være, hvis den var fuldt opladet. Dette er nyttigt, når man tager billeder af motiver meget tæt på flashen. Om automatisk slukning Strømmen slukkes automatisk efter 90 sekunder uden brug for at spare batterierne. Tænd for Speedlite igen ved at trykke kameraets udløserknap halvt ned. 10 Du kan øge tiden til automatisk slukning, når flashen udløses kontinuerligt. Den automatiske slukning kan slås fra (s.32).

12 Fuldautomatisk flashoptagelse Klargøring af kamera Når du indstiller kameraets optagetilstand til <d> (Program AE) eller Fuld automatisk, kan du optage i E-TTL II/E-TTL fuldautomatisk flashtilstand. Kameraer med ekstern indstilling af flashfunktion Tryk på kameraets <M> knap, og vælg [Flashkontrol] eller [Ekstern Speedlite-kontrol]. Vælg [Ekstern flashfunk.indst.], og indstil [Flashtilstand] til [E-TTL II]. Kameraer uden ekstern indstilling af flashfunktion Det skal ikke gøres på EOS-filmkameraer eller EOS-digitalkameraer uden [Flashkontrol] eller [Ekstern Speedlite-kontrol]-menuer, da flashtilstanden ikke kan ændres på disse kameramodeller. Speedlite udløses ikke, når LED-lyset (s.22) er tændt. Fuld automatisk henviser til optagetilstandene <A>, <1> og <C>. 11

13 Tag billedet 1 2 Fokuser på motivet. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Lukkertiden og blænden indstilles efter tallene i søgeren. Kontroller, at <D> er tændt i søgeren. Tag billedet. Når du trykker udløseren helt ned, udløses flashen, og billedet tages. 12 Når du har taget billedet, kan du kontrollere det på kameraets LCD-skærm. Hvis lyset fra flashen ikke nåede frem til motivet, skal du gå tættere på motivet og tage et nyt billede. Du kan også øge ISO-følsomheden, når du bruger et digitalkamera.

14 Flashoptagelse i hver kameratilstand Hvis flashtilstand er indstillet til E-TTL II/E-TTL-autoflash, skal du blot indstille kameraets optagetilstand til <s> (Lukkertidsprioriteret AE), <f> (Blændeprioriteret AE) eller <a> (Manuel eksponering), og du kan bruge E-TTL II/E-TTL-autoflash. På EOS-digitalkameraer uden [Flashkontrol]-menuen eller EOS-filmkameraer indstilles E-TTL II/E-TTL-autoflash automatisk. s: Lukkertidsprioriteret AE Vælg denne funktion, når du vil indstille lukkertiden manuelt. Kameraet indstiller derefter automatisk blænden efter lukkertiden for at opnå standardeksponering. Hvis blændedisplayet blinker, betyder det, at baggrundseksponeringen undereller overeksponeres. Juster lukkertiden, indtil blændedisplayet stopper med at blinke. 13

15 f: Blændeprioriteret AE Vælg denne funktion, når du vil indstille blænden manuelt. Kameraet indstiller derefter automatisk lukkertiden, så den passer til blænden, for at opnå standardeksponering. Hvis baggrunden er mørk som f.eks. ved en natoptagelse, bruges der lang synkroniseret lukkertid for at opnå standardeksponering for både hovedmotivet og baggrunden. Standardeksponering af hovedmotivet opnås med flashen, mens en standardeksponering af baggrunden opnås med en langsom lukkertid. Hvis lukkertidsdisplayet blinker, betyder det, at baggrundseksponeringen under- eller overeksponeres. Juster blænden, indtil lukkertidsdisplayet stopper med at blinke. a: Manuel eksponering Vælg denne funktion, hvis du vil indstille både lukkertiden og blænden manuelt. Standardeksponering af hovedmotivet opnås med flashen. Eksponeringen af baggrunden opnås med den kombination af lukkertid og blænde, du har valgt. 14

16 Z: Dybdeskarphed AE, Y: Automatisk dybdeskarphed AE Resultatet ved være det samme som ved at bruge <d> (Program AE). Brug af flashsynkroniseringshastigheder og blænde Lukkertid Fuldautomatisk, Indstil automatisk (1/X sek. - 1/60 sek.) <d> 1/X sek. er kameraets maksimale flashsynkroniseringshastighed. Blænde Automatisk s Indstil manuelt (1/X sek sek.) Automatisk f Indstil automatisk (1/X sek sek.) Manuel a Indstil manuelt (1/X sek sek., Bulb) Manuel Funktion til overførsel af oplysninger om farvetemperatur Denne funktion optimerer hvidbalancen under flashoptagelser ved at overføre oplysninger om farvetemperatur til EOS-digitalkameraet, når flashen udløses. Når du indstiller kameraets hvidbalance til <Q> eller <D>, aktiveres funktionen automatisk. Se specifikationerne i kameraets instruktionsmanual for kompatible modeller. 15

17 16

18 2 Sådan bruger du flash AFE-lås Skift af flashdækning Reflekteret flash AF-hjælpelys Filmoptagelse ved hjælp af LED-lys

19 AFE-LåsN FE-lås (flasheksponeringslås) låser den korrekte flasheksponering for alle dele af motivet. Når flashtilstand er indstillet til E-TTL II/E-TTL-autoflash, skal du trykke på kameraets <A>-knap for at aktivere FE-lås. På visse kameraer skal du trykke på knappen <B> eller <7>. Fokuser på motivet Tryk på knappen <A>. (8) Ret centrum af søgeren mod motivet, og tryk på knappen <A>. Speedlite udløser et præflash og gemmer indstillingen for den påkrævede flashoutput i hukommelsen. "FEL" vises i søgeren i ca. 0,5 sek. Hver gang du trykker på knappen <A>, udløses en præflash, og en ny flasheksponeringsmåling gemmes. Tag billedet. Komponer billedet, og tryk udløseren helt ned. Flashen udløses, når billedet tages. 18 Hvis motivet er for langt væk og derfor vil blive underbelyst, blinker <D>-ikonet i søgeren. Stil dig tættere på motivet, og prøv igen at låse FE. Når du bruger et digitalkamera, kan du også øge ISO-hastighed og igen udføre låsning af FE. Hvis motivet er for småt i søgeren, er FE-låsen muligvis ikke særlig effektiv.

20 Skift af flashdækning Flashhovedet kan manuelt trækkes ud eller tilbage for at svare til objektivets brændvidde. Da brændvidden af EF-objektiver og EF-S-objektiver er forskellig, skal flashhovedet trækkes ud eller tilbage baseret på tabellen nedenfor (flashhovedets position baseret på objektivets brændvidde). Normal position Flashhovedets position Udtrukket position Vejledning nummer 24/79 (ISO 100 i m.) Vejledning nummer 32/105 (ISO 100 i m.) Flashhovedets position og objektivets brændvidde Flashhovedets position Normal position Udtrukket position Objektivets brændvidde EF-Sobjektiver 15 mm eller længere 32 mm eller længere EF-objektiver 24 mm eller længere 50 mm eller længere Hvis du bruger et EF-S-objektiv med en brændvidde på 32 mm eller længere eller et EF-objektiv med en brændvidde på 50 mm eller længere, skal du trække flashhovedet ud for at få større udladning og længere rækkevidde. Når flashhovedet er trukket ud, lyser eller blinker lampen <TELE> på Speedlite. Når lampen <TELE> blinker, skal du trække flashhovedet tilbage til dets normale position. Hvis du tager billeder, mens lampen <TELE> blinker, kan billedets kanter være mørke. 19

21 Retningslinjer for flashens rækkevidde Ved brug af EF-S mm f/ IS [ca. m.] ISO Normal position Udtrukket position 18 mm 55 mm 18 mm 55 mm ,9 1-4, , ,7 1-6, , ,7 1-8, , ,2-19,4 1-12, , ,7-27,4 1-17, , ,4-38,8 1,5-24,2-1,4-32, ,4-54,9 2,1-34, , ,8-77,6 3-48,5-2,8-64,6 20

22 Reflekteret flash Hvis du peger flashens hoved mod loftet eller en væg, vil flashen reflektere på overfladen, før den oplyser motivet. Det kan udjævne skygger bag motivet, så billedet ser mere naturligt ud. Det kaldes reflekteret flash. Skift af reflekterende retning Du kan dreje flashen som vist. Ved reflekteret flash skal du trække flashhovedet normalt ud. Hvis væggen eller loftet er for langt væk, kan den reflekterede flash blive for svag, og det kan resultere i underbelysning. Hvis billedet ser mørkt ud, kan du bruge en større blænderåbning (mindre f-værdi) og derefter prøve igen. På et digitalkamera kan du også øge ISO-hastigheden. Væggen eller loftet bør have en jævn, hvid farve. Det giver den bedste refleksion. Hvis den overflade, der reflekteres fra, ikke er hvid, kan der komme et anstrøg af farve på billedet. 21

23 AF-hjælpelys Når autofokus under dårlige lysforhold ikke kan opnå fokus på motivet, aktiveres AF-hjælpelys automatisk. AF-hjælpelys ved kontinuerlige udladninger Når autofokus under dårlige lysforhold ikke kan opnå fokus på motivet, mens du tager billeder ved hjælp af søgeren, vil flashen udlades kontinuerligt for at hjælpe autofokusen, når du trykker udløserknappen halvt ned. Flashen udlader også kontinuerligt under samme forhold, når AF-tilstand er indstillet til [Quick mode] (hurtig tilstand) under Live-View optagelse eller filmoptagelse. Den effektive rækkevidde er ca. 4 m. Denne funktion kan kun bruges i forbindelse med et EOS-digitalkamera med en ekstern Speedlite-kontrolfunktion. Bemærk, at firmwaren måske skal opdateres, afhængigt af kameramodellen. AF-hjælpelys ved hjælp af LED-lys LED-lyset kan bruges som AF-hjælpelys, når AF-tilstanden er indstillet til [Live mode] eller [ulive mode] under Live View-optagelse eller filmoptagelse. Den effektive rækkevidde er ca. 4 m (Med f/1.8 objektiv ved ISO 3200). Knap til manuelt lys Manuelt lys Automatisk lys LED-lyskontakt Manuelt lys Sæt LED lyskontakten til <M> og tryk på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset tændes. LED-lyset vil slukkes efter ikke at have været i brug i ca. 60 minutter. For at slukke for LED-lyset skal du trykke på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset slukkes. 22 Speedlite udløses ikke, når LED-lyset er tændt.

24 Automatisk lys Hvis du bruger et kamera med automatisk funktion til at tænde LED-lys, skal du indstille LED-lyskontakten til <AUTO>. Når du trykker udløserknappen halvt ned under dårlige lysforhold, vil LED-lyset automatisk tændes for at hjælpe autofokus. Filmoptagelse ved hjælp af LED-lys LED-lys LED-lys er beregnet til brug med EOSdigitalkameraer med filmfunktion. LED-lys kan bruges til at oplyse motivet i synsfeltet med et EF-objektiv på 50 mm eller længere eller et EF-Sobjektiv på 32 mm eller længere. LED-lys kan bruges i ca. 3,5 timer med nye batterier. Knap til manuelt lys Manuelt lys Automatisk lys Tænd lyset manuelt LED-lyskontakt Sæt LED lyskontakten til <M> og tryk på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset tændes. LED-lyset tændes. For at slukke for LED-lyset skal du trykke på knappen <LED LIGHT> (LED-lys), indtil LED-lyset slukkes. 23

25 Tænd lyset automatisk Hvis du bruger et kamera med en automatisk funktion til tænding af LED-lys, vil LED-lyset tændes automatisk ved optagelser under dårlige lysforhold. Indstil LED lyskontakten til <AUTO>. LED-lyset tændes og slukkes automatisk efter omgivelsernes lysforhold, når optagelsesbilledet vises på LCD-skærmen. Symbonet < > vises på LCD-skærmen, når LED-lyset er tændt automatisk. 24 Hvis du bruger LED-lys til portrætoptagelse, skal Speedlite mindste være 1 m. fra motivet. Hvis du bruger LED-lys tæt på en person, kan det påvirke personens syn. Når automatisk lys er indstillet, vil LED-lyset tændes under Live Viewoptagelse eller filmoptagelse under dårlige lysforhold. Du kan spare på Speedlites batterier ved at indstille strømkontakten til <OFF> (fra) eller indstille LED lyskontakten til <M>, når den ikke bruges. Når batteriernes niveau for tilbageværende strøm er lavt, bliver LED-lyset måske ikke tændt, selv om flash-klar indikatoren lyser. Hvis LED-lyset ikke tændes, skal du udskifte flashens batterier. På kameraer med automatisk funktion til at tænde LED-lys blinker ikonet < >, der vises på kameraets LCD-skærm under filmoptagelse, måske, hvis flashens batteriers tilbageværende strømniveau er lavt. Hvis LED-lyset ikke tændes, skal du udskifte flashens batterier.

26 3 Indstilling af flashfunktioner via kameraet Flashkontrol fra kameraets menuskærm yflasheksponeringskompensation Hurtigsynkronisering Synkronisering med 2. lamel Manuel flash Indstilling af brugerdefinerede funktioner

27 Flashkontrol fra kameraets menuskærmn Ved at montere 320EX på et EOS-digitalkamera med en ekstern Speedlite-kontrolfunktion kan du indstille forskellige flashfunktioners indstillinger fra kameraets menuskærm. 1 2 Vælg [Flashkontrol]. Tryk på kameraets <M>-knap, og vælg [Flashkontrol] eller [Ekstern Speedlite-kontrol]. [Ekstern flashfunk.indst.], [Ekstern flash C.Fn inst.] og [Ryd ekstern flash C.Fn inst.] vises. Vælg [Ekstern flashfunk.indst.]. Du kan vælge forskellige flashindstillinger på skærmen [Ekstern flashfunk.indst.]. 26

28 yflasheksponeringskompensationn På samme måde som ved normal eksponeringskompensation kan du her indstille eksponeringskompensationen for flashen. Flasheksponeringskompensation kan indstilles til ±3 stop i trin på 1/3 stop. (Hvis kameraets eksponeringskompensation er indstillet til intervaller på 1/2 stop, vil flasheksponeringskompensationen også være indstillet til intervaller på 1/2 stop.) 1 Vælg [1eks. komp.]. Vælg [1eks. komp.] og tryk på <0>. 2 Indstil graden af flasheksponeringskompensation. Indstil graden af flasheksponeringskompensation, og tryk på <0>. Graden af flasheksponeringskompensation er indstillet. Afhængig af kameramodel kan flasheksponeringskompensation indstilles på hurtigkontrol-skærmen. Generelt indstilles en nedsat eksponeringskompensation ved mørke motiver og en øget eksponeringskompensation ved lyse motiver. 27

29 HurtigsynkroniseringN Med hurtigsynkronisering (FP-flash) kan du bruge flash ved alle lukkertider. Det er nyttigt, når du vil bruge blændeprioritet til portrætter med flash til udfyldning. 1 Vælg [Lukkersynk.]. Vælg [Lukkersynk.], og tryk på <0>. 2 Indstil [Højhastighed]. Indstil [Højhastighed], og tryk på <0>. Hurtigsynkronisering er indstillet. 28 Kontroller, at <e> er tændt i søgeren. Hvis du indstiller en lukkerhastighed, der svarer til eller er langsommere end kameraets maksimale flashsynkroniseringshastighed, vises <e> ikke i søgeren. Når du bruger hurtigsynkronisering gælder det, at jo hurtigere lukkertid, desto kortere er den effektive flashrækkevidde. Indstil [Lukkersynk.] til [1. luk.lamel] for at vende tilbage til normal flashudløsning.

30 Synkronisering med 2. lameln Når du bruger lang lukkertid kan du frembringe et lysspor efter motivet. Flashen udløses, lige før lukkeren lukker. 1 Vælg [Lukkersynk.]. Vælg [Lukkersynk.], og tryk på <0>. 2 Indstil [2. luk.lamel]. Indstil [2. luk.lamel], og tryk på <0>. Synkronisering med anden lukkerlamel er indstillet. Synkronisering med anden lukkerlamel fungerer ideelt i kameraets "Bulb"-tilstand. Indstil [Lukkersynk.] til [1. luk.lamel] fr at vende tilbage til normal flashudløsning. Med E-TTL II/E-TTL affyres en præflash, når du trykker udløseren helt ned. Hovedflashen affyres, lige før lukkeren lukker. 29

31 Manuel flashn Du kan indstille flashudladningen fra 1/64 styrke til 1/1 fuld styrke i intervaller af 1/3 trin. Brug en håndholdt flashmåler for at bestemme, hvilken flashudladning der giver den korrekte flasheksponering. Det anbefales at indstille kameraets optagefunktion til <f> eller <a>. 1 Vælg [Flashtilstand]. Vælg [Flashtilstand], og tryk på <0>. 2 Vælg [Manuel flash]. Vælg [Manuel flash], og tryk på <0>. 3 Indstil [1flashoutput]. Vælg [1flashoutput], og tryk på <0>. Indstil flashudladning, og tryk på <0>. 30

32 Målte flasheksponeringer med manuel flash Når Speedlite er monteret på et kamera i EOS-1D-serien, kan du angive flasheksponeringsniveauet manuelt. 1 Indstil kameraet og Speedlite. Det anbefales, at du indstiller kameraets optagefunktion til <f> eller <a>. Indstil [Flashtilstand] til [Manuel flash] på Speedlite. 2 Fokuser på motivet. Indstil fokus manuelt. 3 Opsæt et 18 % gråt kort. Placer det grå kort på motivets position. Hele cirklen til spotmåling og midten af søgeren bør dække det grå kort. 4 Tryk på knappen <7>. (8) Speedlite aktiverer en præflash, og den nødvendige flashudladning for motivet gemmes i hukommelsen. I højre side af søgeren viser indikatoren for eksponeringsniveau flasheksponeringsniveauet for den korrekte flasheksponering. 5 Indstil flasheksponeringsniveauet. Juster det manuelle flashniveau for Speedlite samt kameraets blænde, så flasheksponeringsniveauet svarer til standardeksponeringsindekset. 6 Tag billedet. Fjern det grå kort, og tag billedet. 31

33 Indstilling af brugerdefinerede funktionern Speedlites funktioner kan ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner defineres af bruger, så de passer med dine optageindstillinger. Indstilling af brugerdefinerede, eksterne flashfunktioner 1 Vælg [Ekstern flash C.Fn inst.] på menuskærmen [Flashkontrol], og tryk <0>. 2 Vælg det brugerdefinerede funktionsnummer på samme måde som brugerdefinerede funktioner på kameraet, og skift indstillingen. Brugerdefineret funktion nr. C.Fn-01 C.Fn-06: C.Fn-10 C.Fn-11 Autosluk Funktion Kvikflash ved kontinuerlig optagelse Timer til autosluk af slave Annuller autosluk af slave Nr. på indstilling Indstillinger og beskrivelse 0 Aktiveret 1 Deaktiveret 0 Deaktiveret 1 Aktiveret 0 60 minutter 1 10 minutter 0 Inden for 8 timer 1 Inden for 1 time Reference side s.10 s.10 s.35 s.35 C.Fn-10 C.Fn-11 Træder i kraft, når 320EX er indstillet som slave under trådløs flashoptagelse. Automatisk slukning indstilles til 10 minutter for at spare på batterierne Træder i kraft, når 320EX er indstillet som slave under trådløs flashoptagelse. Masterenheden kan annullere den automatisk slukning af 320EX indenfor otte timer, eller en time efter at 320EX går i autosluk-tilstand. Sletning af brugerdefinerede, eksterne flashfunktioner Hvis du vælger [Ryd ekstern flash C.Fn inst.] på menuskærmen [Flashkontrol], slettes alle brugerdefinerede flashfunktioner. 32

34 4 Trådløs flashoptagelse Trådløs flashoptagelse

35 Trådløs flashoptagelsen For trådløs flashoptagelse skal kameraet eller den Speedlite, der er tilsluttet kameraet, have en masterfunktion. 320EX udløses som en slaveflash, når den styres fra en masterenhed. Se instruktionsmanualen til kameraet eller Speedlite med en masterfunktion for at få detaljerede oplysninger om optagemetoden. 1 2 Indstil kameraet eller Speedlite som masterenheden. Se instruktionsmanualen til kameraet eller Speedliten. Indstil 320EX som slaveenhed. Indstil afbryderknappen på 320EX til <SLAVE>. 3 4 Vælg overførselskanal. Vælg overførselskanal på masterenhed. Indstil 320EX til den samme overførselskanal som masterenheden. Indstil [Affyringsgruppe]. Indstil affyringsgruppen, så den svarer til optageformålet med masterenheden. 34

36 5 6 Slut 320EX til den medfølgende minifod, og placer flashen. Brug den vandrette drejefunktion, og indstil slavens sensor, så den peger mod masterenheden. Indendørs kan du udføre trådløs flashoptagelse med brug af refleksion fra de omgivende vægge uden at skulle rette den trådløse sensor på 320EX mod kameraet. Indstil 320EX, samtidig med at du kontrollerer, at den kan udløses. Tag billedet. Indstil kameraet, og tag billedet som ved en normal flashoptagelse. Når du er færdig med trådløs flashoptagelse, skal du indstille [Trådløs funk.] til [Deaktiver]. Stil ikke forhindringer mellem masterenheden og slaveenhederne. Forhindringer kan blokere for overførslen af trådløse signaler. Selv hvis der er flere slaveenheder, bliver de alle styret trådløst. Hvis slaveenhedens automatiske slukning træder i kraft, skal du udføre låsning af FE, eller slukke for slaveenheden og tænde den igen for at tænde slaveenheden. 35

37 Fuldautomatisk trådløs flash Flasheksponeringskompensation og andre indstillinger, der er angivet med masterenheden, bliver automatisk indstillet på slaveenhederne. Der er derfor ikke noget behov for at betjene slaveenheden/erne. Trådløs flash med følgende indstillinger kan udføres på samme måde som med normal flashoptagelse. Flasheksponeringskompensation FE-lås Manuel flash Når FE-lås er aktiveret, blinker <D>-ikonet i søgeren, når blot én Speedlite resulterer i undereksponering. Åbn blænden, eller flyt slaveenheden tættere på motivet. Kontrol over slavegruppe Slavegruppe A Ryhmä = A Ryhmä = A Ryhmä = A Hvis du f.eks. har indstillet slave-id til <A> for tre slaveenheder, vil alle tre slaveenheder blive styret, som om de var én Speedlite i slavegruppe A. 36

38 Modelleringsflash Modelleringsflash gør, at du kan se lysbalance- og skyggeeffekterne på motivet. Du kan bruge modelleringsflash med en masterflash eller Speedlite Transmitter (sælges separat) tilsluttet kameraet. Modelleringsflash kan bruges til trådløs flashoptagelse og til normal flashoptagelse. Tryk på dybdeskarphedsknappen på kameraet. Flashen udløses kontinuerligt i ca. et sekund. Placer Speedlite for at opnå den ønskede skyggeeffekt på motivet. Modelleringsflash er ikke til rådighed ved trådløs flashoptagelse med kameraer med masterfunktion. Modelleringsflashen må ikke udløses mere end 10 gange i træk. Hvis du udløser modelleringsflashen 10 gange i træk, skal du lade Speedlite hvile i mindst 10 min. for at undgå overophedning og forringelse af flashen. 37

39 Brug af 320EX til optagelse med fjernudløser under trådløs flashoptagelse 320EX kan bruges til optagelse med fjernudløser med kameraer, der er kompatible med fjernudløser RC-1, RC-5 eller RC-6. Når trådløs flashoptagelse er aktiveret, er optagelse med fjernudløser mulig, mens indstillingen af 320EX let kan ændres. Eksempel på brug af flashen til trådløs flashoptagelse Tryk på fjernbetjeningens udløser på 320EX og positioner 320EX indenfor to sekunder. 1 Indstil kameraet til <R> (optagelse med fjernudløser). Se beskrivelsen af fremføringstilstand eller optagelse med fjernudløser i instruktionsmanualen til kameraet angående indstillingsmetoden. Skyg for okularet i kameraets søger, så der ikke kommer lys ind. 38

40 2 Tag billedet. Kontroller, at indikatoren < D > er tændt, ret fjernudløserens sender mod kameraet, og tryk på fjernudløserknappen. Billedet tages efter to sekunder. Når trådløs flashoptagelse er aktiveret, og afbryderknappen på 320EX er indstillet til <SLAVE>, udløses 320EX. Optagelse med bulb (lang eksponering) Når du trykker på fjernudløser-knappen under bulb-optagelse, åbner lukkeren efter to sekunder. Tryk på fjernudløser-knappen igen for at lukke lukkeren. Hvis lampen flash ikke lyser, vil man ikke kunne tage billeder med fjernudløseren. Pas på, du ikke dækker fjernudløserens sender eller den trådløse sensor på 320EX med din hånd. Fjernudløserfunktionen har en rækkevidde på omkring 5 m fra kameraets forside. Kontrol af optagelsesresultatet under optagelse med fjernudløser. Når strømkontakten på 320EX er indstillet til <ON> (til), og du trykker på fjernudløseren, tages et billede to sekunder senere på samme måde som med fjernudløser RC EX udløses ikke. 39

41 Reference 320EX System " Trådløs flashoptagelse Kamera/Speedlite med masterfunktion $ % & ' ( ) Speedlite med slavefunktion " # " Speedlite 320EX (på kamera/slaveenhed) # Miniholder (leveres med 320EX) $ EOS-kamera med trådløs masterfunktion % Speedlite 580EX II & Speedlite Transmitter ST-E2 Dedikeret sender til trådløs styring af 320EX, der bruges som slaveenheder. ' Macro Ring Lite MR-14EX / ( Macro Twin Lite MT-24EX Flash til makrofotografering. ) Kameraskoledning OC-E3 Kan slutte 320EX til kameraet i en afstand af op til 60 cm. 40

42 Fejlfindingsvejledning Hvis der opstår et problem med flashen, skal du først se denne fejlfindingsvejledning. Hvis fejlfindingsvejledningen ikke løser problemet, skal du kontakte din forhandler eller nærmeste Canon Service Center. Speedlite udløses ikke. Kontroller, at batterierne er vendt rigtigt. (s.8) Sæt monteringsfoden helt ind i kameraets flashsko, skub låseknappen til højre, og lås Speedlite til kameraet. (s.9) Hvis flashen er mere end 30 sek. om at lade op, skal batterierne udskiftes. (s.8) Hvis de elektriske kontakter på Speedlite og kamera er snavsede, skal de rengøres. (s.4) Strømmen slukker af sig selv. Autosluk trådte i kraft. Tryk udløserknappen halvt ned. (s.10) Billedets bund ser mørk ud. Du var for tæt på motivet. Gå væk fra motivet. Fjern objektives modlysblænde, hvis den stadig er monteret. Billedet er mørkt i kanterne. Hvis du tog billedet med flashhovedet trukket ud, vil flashens dækning blive mindre. Træk flashhovedet tilbage til normal position, og tag et nyt billede. (s.19) Flashen overeksponerer eller undereksponerer. Hvis der var en kraftigt reflekterende genstand i billedet (glas, vindue osv.), skal du bruge FE-lås. (s.18) Hvis motivet er meget mørkt eller lyst, skal du indstille flasheksponeringskompensation. (s.27) Når hurtig synkronisering er indstillet, vil flashens rækkevidde blive kortere, så du skal gå tættere på motivet. (s.28) 41

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Loistavien kuvien ottaminen ON helppoa! Parempia kuvia Image Stabilizer (kuvanvakain) -objektiiveilla

Loistavien kuvien ottaminen ON helppoa! Parempia kuvia Image Stabilizer (kuvanvakain) -objektiiveilla Loistavien kuvien ottaminen ON helppoa! Parempia kuvia Image Stabilizer (kuvanvakain) -objektiiveilla Tuleeko kuvistasi usein epäselviä? Ratkaisu on Canon IS* -objektiivi! Hieno kuva! Vai onko? Kun suurennat

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-16/DZ-105 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

VAROITUS JOTTA VARMISTAT LAITTEEN OIKEAN KÄYTÖN, LUE KÄYTTÖOPPAAT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. OSA TIEDOISTA ON VAIN CD-LEVYLLÄ.

VAROITUS JOTTA VARMISTAT LAITTEEN OIKEAN KÄYTÖN, LUE KÄYTTÖOPPAAT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. OSA TIEDOISTA ON VAIN CD-LEVYLLÄ. Erittäin hyvä suorituskyky Näppärä suunnittelu Nikonin ensimmäinen FX-muotoa käyttävä kamera, D3, edustaa huimaa edistysaskelta digitaalisessa valokuvauksessa ja muutti pysyvästi ammattimaisten valokuvaajien

Lisätiedot

BEKOSPLIT 12 BEKOSPLIT 13 BEKOSPLIT 14

BEKOSPLIT 12 BEKOSPLIT 13 BEKOSPLIT 14 Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och driftsanvisning deutsch dansk suomi svenska BEKO Z-83.2-2 Deutsches Institut für Bautechnik,

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Loistavat valokuvat vain askelen päässä

Loistavat valokuvat vain askelen päässä Loistavat valokuvat vain askelen päässä Oikea kamera, aitoa kätevyyttä Automatiikan helppoudesta luoviin mahdollisuuksiin Etsitkö oikeaa digitaalista järjestelmäkameraa, jota on helppo käyttää? Haluatko

Lisätiedot