DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation Sony Corporation

2 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil øge risikoen for øjenskade. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. og placer ikke tændte stearinlys på enheden. Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Batterier eller apparatur med batterier i må ikke udsættes for stærk varme såsom sollys, ild eller lignende. Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som farligt affald. Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkningen sidder udvendigt på undersiden af enheden. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Forholdsregler Om strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket. Installer systemet, så netledningen omgående kan trækkes ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer. Velkommen! Tak, fordi du valgte dette Sony DVD Home Theatre System. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Velkommen!...2 Om denne betjeningsvejledning...5 Understøttede disks...5 Introduktion GRUNDÆGGENDE Trin 1: Placering af højttalerne...9 Trin 2: Placering af systemet...12 Trin 3: Tilslutning af tv'et...17 Trin 4: Hurtig installation...18 Introduktion AVANCERET Tilslutning af tv (avanceret)...21 Tilslutning af andre komponenter...24 Montering af højttalerne på væggen...26 Grundfunktioner Afspilning af disks...30 Lyd fra radio eller andre komponenter...33 Lyd fra tv eller videobåndoptager fra alle højttalere...35 Valg af afspilning af film eller musik...36 Lydindstillinger Surroundsound med lydfelt...37 Justering af niveau for bas, mellemtone og diskant...38 Brug af funktionen HDMI- KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync Klargøring af funktionen HDMI- KONTROL...40 Se dvd med et enkelt tryk på en knap...42 (One-Touch-afspilning) Tv-lyd fra systemets højttalere...43 (styring af systemlyd) Deaktivering af systemet via tv'et...44 (sluk system via tv) Digitallyd fra STB (Set Top Box) eller lyd fra digital satellitmodtager via systemet...45 (STB-SYNKRONISERING) Flere muligheder for afspilning af disks Søgning efter et bestemt punkt på en disk (Scan, Slowmotion, Frys billede) Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/en sekvens, osv Søgning efter sekvens (Billednavigation) Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk (Genoptag afspilning) Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) Afspilning i vilkårlig rækkefølge (Vilkårlig afspilning) Afspilning flere gange (Gentag afspilning) Brug af menu på dvd Indstilling af lyd Valg af [ORIGINAL] eller [PLAY LIST] på en dvd-r/dvd-rw Visning af oplysninger om disken Ændring af vinkler Visning af undertekster Justering af forsinkelse mellem billede og lyd (A/V SYNC) Om MP3-lydspor og JPEG-billedfiler Afspilning af data-cd eller data-dvd med MP3-lydspor og JPEG-billedfiler Afspilning af lydspor og billeder som diasshow med lyd DivX -videoer Afspilning af video-cd'er med PBCfunktioner (ver. 2.0) (PBC-afspilning) Tunerfunktioner Forudindstilling af radiostationer Brug af radioen Brug af radiodatasystemet (RDS) DK fortsættes 3 DK

4 Andre betjeningsmuligheder Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening...76 Multipleks broadcast-lyd...78 (DUAL MONO) Lyd ved lav lydstyrke...78 (NIGHT MODE) Brug af timerfunktionen...79 Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet...79 Ændring af visningstilstand...80 (INFORMATION MODE) Ændring af displayets udseende og softtouch-knapper...80 (ILLUMINATION MODE) Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren...81 Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder Låsning af disks...83 (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) Automatisk kalibrering af indstillinger...86 (AUTOKALIBRERING) Brug af installationsmenuen...89 Valg af sprog til skærm og lydspor...90 [SPROG-INDSTILLING] Skærmindstillinger...91 [SKÆRMINDSTILLING] Brugerindstillinger...94 [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] Højttalerindstillinger...96 [HØJTTALEROPSÆTNING] Gendannelse af standardindstillinger...98 Yderligere oplysninger Forholdsregler Bemærkninger om disks Fejlfinding Selvdiagnosefunktion (Når der vises bogstaver/tal på skærmen) Specifikationer Ordliste Liste over sprogkoder Oversigt over dele og knapper Oversigt over kontrolmenu Oversigt over elementer i installationsmenu for dvd Liste over systemmenuer Liste over tunermenu Indeks DK

5 Om denne betjeningsvejledning Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på kontrolenheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen. Elementerne på kontrolmenuen varierer, afhængigt af område. Ordet "dvd" bruges som overordnet betegnelse for dvd-video, dvd+rw/dvd+r og dvd-rw/ dvd-r. Følgende symboler findes i denne betjeningsvejledning. Understøttede disks Diskformat Disklogo Dvd-video Dvd-rw/dvd-r Dvd+rw/dvd+r Symbol Betydning Funktioner til afspilning af dvdvideo, dvd-r/dvd-rw i videotilstand og dvd+r/dvd+rw Funktioner til afspilning af dvd-r/ dvd-rw i VR-tilstand (videooptagelse) Funktioner til afspilning af videocd'er (herunder Super VCD eller cd-r/cd-rw i video-cd-format eller Super VCD-format) Funktioner til afspilning af musikcd'er eller cd-r/cd-rw i musik-cdformat Funktioner til afspilning af datacd'er (cd-rom/cd-r/cd-rw), der indeholder MP3 1) -lydspor, JPEGbilledfiler og DivX 2)3) -videofiler Funktioner til afspilning af datadvd'er (dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/ dvd+r/dvd+rw), der indeholder MP3 1) -lydspor, JPEG-billedfiler og DivX 2)3) -videofiler Video-cd (ver og 2.0-disks)/ lyd-cd Cd-rw/cd-r (lyddata) (MP3-filer) (JPEG-filer) Logoerne for "dvd+rw", "dvd-rw", "dvd+r", "dvd-video" og "cd" er varemærker. 1) MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat til komprimering af lyddata. Formatet er defineret af ISO/MPEG. 2) DivX er en komprimeringsteknologi, der bruges til komprimering af videofiler. Teknologien er udviklet af DivX, Inc. 3) DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. fortsættes 5 DK

6 Bemærkning om cd'er/dvd'er Afspilleren understøtter cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er, der er optaget i følgende formater: Lyd-cd-format Video-cd-format MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler i et format, der understøtter ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede format, Joliet Afspilleren understøtter dvd-rom/dvd+rw/dvdrw/dvd+r/dvd-r, der er optaget i følgende formater: MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler i et format, der understøtter UDF (Universal Disk Format) Eksempler på disks, der ikke kan afspilles Følgende disktyper understøttes ikke: Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 5) Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format Datasektioner på cd-extra'er DVD Audio-disks Data-dvd'er, der ikke indeholder MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler Dvd-ram En dvd-video med en anden områdekode (side 7, 109) Super Audio CD En disk med en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet). En disk med påsat tilbehør, f.eks. etiket eller ring. Etiket Ring En adapter, der ændrer en 8-cm-disk til en disk af standardstørrelse. Adapter En disk med påklæbet papir eller klistermærker. En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker. Bemærkninger om cd-r/cd-rw/ dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/ dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på afspilleren. Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom de er afsluttet korrekt. I så tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/data-dvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles. Musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. 6 DK

7 Bemærkninger om DualDiscs En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres. Om Multi Session cd Denne afspiller kan afspille Multi Sessioncd'er, når den første session indeholder et MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille MP3-lydspor, der er optaget i senere sessioner. Afspilleren kan afspille Multi Session-cd'er, når den første session indeholder en JPEGbilledfil. Det er også muligt at afspille JPEGbilledfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis der er optaget lydspor og billeder i musikcd-format eller video-cd-format i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Systemets områdekode findes på undersiden af kontrolenheden, og den kan kun afspille dvd'er, der er mærket med en tilsvarende områdekode. ALL Dvd-video'er, der er mærket, kan også afspilles. Hvis du forsøger at afspille andre dvd-video'er, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tvskærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd-video'en, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Bemærkning om afspilningsfunktioner for dvd'er og video-cd'er Nogle afspilningsfunktioner for dvd'er og videocd'er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Afspilleren understøtter dvd'er og video-cd'er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle afspilningsfunktioner er tilgængelige. Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller video-cd'en. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Denne afspiller fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix surrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra DTS, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. 7 DK

8 Introduktion GRUNDÆGGENDE Introduktion GRUNDÆGGENDE Udpakning Kontrolenhed (1) Højttalere (5) Subwoofer (1) AM-rammeantenne (1) FM-ledningsantenne (1) Videokabel (1) Fjernbetjening (1) R6-batterier (AA) (2) Kalibreringsmikrofon (1) Beslag (5) Skruetrækker (1) Betjeningsvejledning Hurtig startvejledning (kort) (1) Sæt batterierne i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene afspilleren med den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R6-batterier (AA) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på kontrolenheden. Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke blande nye og gamle batterier. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller belysningsapparater. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 8 DK

9 Trin 1: Placering af højttalerne Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (1). Det anbefales at placere subwooferen ved position (2). Placer højttalerne og subwooferen som vist nedenfor. Fronthøjttaler (L) Centerhøjttaler 2 Subwoofer Fronthøjttaler (R) Optimal udnyttelse af subwooferen Subwooferen skal placeres så tæt på en væg som muligt for at opnå en forstærket baslyd. Tæt på en væg Introduktion GRUNDÆGGENDE Hvis subwooferen placeres foran fronthøjttaleren, må afstanden mellem dem højest være 0,5 m.* * 1 1 Surroundhøjttaler (L) Surroundhøjttaler (R) Tip Du kan også vælge at placere subwooferen ude i siden med front mod lyttepositionen. Under installationen af højttalerne kan det ske, at højttalerfronten bliver ustabil. I sådanne tilfælde kan du fastgøre højttalerkablet med en almindelig tilgængelig kabelholder eller noget kabeltape. fortsættes 9 DK

10 Introduktion GRUNDÆGGENDE Det kan være vanskeligt at opnå en optimal baslyd, når subwooferen er placeret uden for område (3). Afstandsindstillingen skal justeres fra lyttepositionen. 3 3 Du må ikke anbringe genstande oven på subwooferen, når højttalerenheden er installeret. Du må ikke placere subwooferen under et bord eller i et skab. Du må ikke placere subwooferen bag noget, f.eks. bag et tv, osv. da lyden fra mellemområdet kan gå tabt. Tv, osv. Du må ikke anbringe højttalerne i skrå stilling. Højttalerne må ikke anbringes på steder, hvor de udsættes for: Meget varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sollys 10 DK

11 Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/ eller den højttalerfod (medfølger ikke), der er monteret på højttaleren, på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret osv.), da det kan give pletter eller misfarvning. Rengøring og aftørring skal ske med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud til glas. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin. Afhængigt af subwooferens placering kan der opstå billedforvrængning på tv-skærmen. I dette tilfælde skal subwooferen flyttes væk fra tv'et. Tip Ved ændring af højttalernes placering anbefales det, at indstillingerne ændres. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 86). Bemærkning om håndtering af subwooferen Du må ikke tage fat i subwooferens åbninger, når den skal løftes. Dette kan beskadige højttalerdriveren. Tag fat under bunden af subwooferen, hvis den skal løftes. Du må ikke trykke på den øverste del af subwooferen, hvor højttalerenheden er installeret. Højttalerenhed Introduktion GRUNDÆGGENDE Subwoofer Åbninger 11 DK

12 Trin 2: Placering af systemet Introduktion GRUNDÆGGENDE Nedenfor vises den grundlæggende tilslutning af systemet. Se tegningen nedenfor, og find yderligere oplysninger under 1 til 4 på følgende sider. 2 Fronthøjttaler (L) 2 Centerhøjttaler 3 AM-rammeantenne Kontrolenhedens bagside 2 Fronthøjttaler (R) DMPORT 3 FMledningsantenne Subwooferens underside 1 Stik SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10 SPEAKER ONLY FOR SS-IS10 FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER Subwoofer 4 Netledning 2 Surroundhøjttaler (L) 2 Surroundhøjttaler (R) 12 DK

13 1 Tilslutning af kontrolenheden Sæt kontrolenhedens systemstik i stikket SYSTEM CONTROL på subwooferen. Indsæt stikket fra SYSTEM CONTROL-kablet, og skru det fast med skruerne på stikket. Subwoofer Subwooferens underside FRONT R SPEAKER FRONT L SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10 SUR R ONLY FOR SS-IS10 SUR L CENTER Stik Kontrolenhedens bagside DMPORT Introduktion GRUNDÆGGENDE Skruer SYSTEM CONTROL-kabel fortsættes 13 DK

14 Introduktion GRUNDÆGGENDE 2 Tilslutning af højttalerne Slut stikkene fra højttalerkablerne til de relevante SPEAKER-stik. Højttalerkablernes stik har samme farve som mærkaterne på de stik, de skal tilsluttes. Subwoofer Fronthøjttaler (R) Rød Fronthøjttaler (L) Centerhøjttaler Højttalerkabler Grøn Hvid Subwooferens underside SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10 SPEAKER ONLY FOR SS-IS10 FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER Grå Blå Højttalerkabler Surroundhøjttaler (R) Surroundhøjttaler (L) 3 Tilslutning af antenne Sådan tilsluttes AM-rammeantennen Faconen og længden på antennen er beregnet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke afmonteres eller rulles sammen. 1 Kun rammedelen må fjernes fra plasticfoden. 2 Monter AM-rammeantennen. 14 DK

15 3 Slut kablerne til AM-antennens stik. Det er underordnet hvilket stik kablerne sættes i. Sæt kablerne i ved at trykke ned på stikklemmen. Sæt i til denne del. Du må ikke placere AM-rammeantennen i nærheden af systemet eller andet AV-udstyr, da det kan give støj. Tip Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd. DMPORT Introduktion GRUNDÆGGENDE 4 Sørg for, at AM-rammeantennen er sluttet godt til ved stille og roligt at trække i den. Sådan tilsluttes FM-ledningsantennen Slut FM-ledningsantennen til FM 75 Ω COAXIAL-stikket. FM-ledningsantenne (medfølger) DMPORT FM 75 Ω COAXIAL-stik FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) for at slutte kontrolenheden til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Kontrolenhedens bagside Udendørs FM-antenne fortsættes 15 DK

16 4 Tilslutning af netledning Introduktion GRUNDÆGGENDE Før du slutter subwooferens netledning til en stikkontakt, skal alle højttalerne sluttes til subwooferen (side 14). Subwoofer Netledning Til stikkontakt Tilslut netledningen, og vent i ca. 20 sekunder, før du tænder systemet ved at trykke på "/1. 16 DK

17 . Trin 3: Tilslutning af tv'et Nedenfor beskrives grundprincipperne for tilslutning af kontrolenheden til tv'et. Andre tv-tilslutninger kan ses på side 21. Tilslutning af andre komponenter kan ses på side 24. : Videosignalretning : Lydsignalretning DMPORT B A AUDIO OUT L R VIDEO IN Tv Introduktion GRUNDÆGGENDE Kontrolenhedens bagside Nødvendige kabler A Videokabel Gul Denne tilslutning gør det muligt at sende billeder til tv'et. Slut kontrolenhedens VIDEO OUT (VIDEO)-stik til tv'ets VIDEO IN-stik. B Lydkabel (medfølger ikke) Hvid (L/audio) Rød (R/audio) Denne tilslutning gør det muligt at sende tv-lyd til systemet. Tilslutningen gør det muligt at høre lyd fra tv'et via højttalerne. Slut kontrolenhedens TV (AUDIO IN)-stik til tv'ets AUDIO OUT-stik. Sæt stikket i ved at trykke det så langt ind som muligt. Eksempel Forkert Korrekt 17 DK

18 Introduktion GRUNDÆGGENDE Trin 4: Hurtig installation Følg nedenstående trin for at bruge systemet med et minimum antal grundjusteringer. C/X/x/c, "/1 DISPLAY 4 Tryk på uden at isætte en disk. Installationsmenuen til valg af displaysprog vises på tv-skærmen. SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: MENU: LYD: UNDERTEKST: ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSK 5 Tryk på X/x for at vælge sprog. Systemet viser menuen og underteksterne på det valgte sprog. 6 Tryk på. Du får vist installationsmenuen til valg af formatforhold for det tv, der skal tilsluttes. 1 Tænd tv'et. 2 Tryk på [/1. Systemet tændes. 3 Skift indgangsvælger på tv'et, så systemets signal vises på tv-skærmen. Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG INSTALLATION.] vises nederst på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke vises, skal du åbne visningen af Hurtig installation (side 20) og udføre trinnene igen. SKÆRMINDSTILLING TV TYPE: 16:9 YCBCR/RGB (HDMI): 16:9 PAUSESKÆRM: 4:3 LETTER BOX BAGGRUNDS: STILL-BILLEDE 4:3 BESKÅRET 4:3 SIGNAL: FULD 7 Tryk på X/x for at vælge en indstilling, der passer til dit tv. x Hvis du har et tv med widescreen eller et 4:3-standard-tv med widescreen-tilstand [16:9] (side 91) x Hvis du har et tv med standard 4:3- skærm [4:3 LETTER BOX] eller [4:3 BESKÅRET] (side 91) 8 Tryk på. [AUTOKALIBRERING] vises. AUTOKALIBRERING Tilslut kalibreringsmikrofon. Start måling? JA NEJ 18 DK

19 9 Sæt kalibreringsmikrofonen i ECM- AC2-stikket på kontrolenhedens bagside, og placer den i ørehøjde ved hjælp af en trefod, osv. (medfølger ikke). Fronten af hver højttaler skal vende ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke stå noget mellem højttalerne og kalibreringsmikrofonen. ECM-AC2-stikket kan kun bruges til den medfølgende kalibreringsmikrofon. Du må ikke tilslutte andre mikrofoner. Kontrolenhedens bagside DMPORT Der kommer en høj prøvelyd, når [AUTOKALIBRERING] starter. Du vil ikke kunne skrue ned for den. Tag hensyn til børn og naboer. For at undgå målefejl skal du undgå at opholde dig i måleområdet og lave støj under målingen (ca. 1 min.). 11 Tag kalibreringsmikrofonen ud og tryk på C/c for at vælge [JA]. Måling udført. FRONT V : 5.00m 0.0dB FRONT H : 5.00m 0.0dB CENTER : SUBWOOFER : SURROUND V : SURROUND H : 5.00m + 1.0dB 5.00m + 4.0dB 3.00m - 2.0dB 3.00m - 2.0dB Hvis OK, fjern kalibreringsmikrofon, og vælg JA. JA NEJ Introduktion GRUNDÆGGENDE Til ECM-AC2-stik Kalibreringsmikrofon 10 Tryk på X/x for at vælge [JA], og tryk derefter på. [AUTOKALIBRERING] starter. Vær stille, mens der måles. Omgivelserne i det rum, hvor systemet er installeret, kan påvirke målingerne. Hvis målingen ikke virker, gøres som anvist, og prøv derefter igen [AUTOKALIBRERING]. 12 Tryk på. Hurtig installation er udført. Alle tilslutninger og indstillinger er udført. Sådan afsluttes Hurtig installation Tryk på DISPLAY i et hvilket som helst trin. Tip Hvis du annullerer [AUTOKALIBRERING], skal du angive højttalerindstillinger som beskrevet i afsnittet "Højttalerindstillinger" (side 96). Ved ændring af højttalernes placering skal højttalerindstillingerne ændres. Se afsnittet "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 86). For yderligere oplysninger om ændring af de enkelte indstillinger se "Brug af installationsmenuen" (side 89). Yderligere oplysninger om [AUTOKALIBRERING] og fejlmeddelelser i forbindelse med [AUTOKALIBRERING] findes i afsnittet "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 86). fortsættes 19 DK

20 Sådan åbnes Hurtig installation igen Introduktion GRUNDÆGGENDE 1 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 2 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 0 : 0 0 : 0 2 HURTIG HURTIG BRUGERDEFINERET NULSTIL DVD VIDEO BNR 3 Tryk på X/x for at vælge [HURTIG], og tryk derefter på. Hurtig installation vises. 20 DK

21 . Introduktion AVANCERET Tilslutning af tv (avanceret) Tilslut tv'et med et videokabel/komponentvideokabel/hdmikabel Sender det afspillede dvd-billede til et tilsluttet tv. Kontroller stikkene på tv'et, og vælg tilslutning A, B eller C. Billedkvaliteten forbedres i rækkefølgen A (standard) til C (HDMI). Til HDMI OUT-stik Til HDMIindgangsstik Introduktion AVANCERET Kontrolenhedens bagside IN DMPORT C Tv med HDMI IN-stik Til VIDEO OUT (VIDEO)-stik Til VIDEO OUT (COMPONENT)-stik VIDEO IN Y Til videoindgangsstik Til komponentvideoindgangsstik PB/CB PR/CR A Tv med VIDEO IN-stik : Signalretning B Tv med COMPONENT VIDEO IN-stik Når du tilslutter et HDMI-kabel, skal du kontrollere, at stikket vender korrekt. fortsættes 21 DK

22 . A Sådan tilsluttes et tv med VIDEO IN-stik Tilslut videokablet. Gul B Sådan tilsluttes et tv med COMPONENT VIDEO IN-stik Tilslut et komponentvideokabel (medfølger ikke). Hvis du vil bruge VIDEO OUT (COMPONENT)- stik (Y, PB/CB, PR/CR) i stedet for videostik, skal tv'et være udstyret med COMPONENT VIDEO INstik (Y, PB/CB, PR/CR). Hvis tv'et accepterer signaler i progressivt format, skal du bruge denne forbindelse og indstille systemets udgangskanal til progressivt format (dette system er kompatibelt med 525 eller 625 progressivt format) (side 92). Rød Blå Grøn C Sådan tilsluttes et tv med HDMI (high-definition multimedia interface)/dvi (digital visual interface)-in-stik Brug et godkendt HDMI-kabel (high-definition multimedia interface) (medfølger ikke) for få digitale billeder og lyd i høj kvalitet via HDMI OUT-stikket (high-definition multimedia interface-udgang). HDMI (high-definition multimedia interface) Systemet omfatter teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI TM ). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Sådan tilsluttes et tv med DVI-indgang (digital visual interface) Brug et HDMI (high-definition multimedia interface)-dvi (digital visual interface)- konverteringskabel (medfølger ikke) med en HDMI (high-definition multimedia interface)-dvi (digital visual interface)-adapter (medfølger ikke). DVI-stikket (digital visual interface) understøtter ikke lydsignaler. Det er heller ikke muligt at slutte et HDMI OUT-stik (high-definition multimedia interface) til DVI-stik (digital visual interface), der ikke er kompatible med HDCP (high-bandwidth digital content protection), f.eks. DVI-stik (digital visual interface) på pc-skærme. 22 DK

23 Tilslutning af tv'et med et digitalt optisk kabel Et tv, der har et digitalt optisk udgangsstik (tv med indbygget digital satellitmodtager, osv.), kan sluttes til TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket i stedet for TV (AUDIO IN)-stikkene på kontrolenhedens bagside. Systemet accepterer både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har prioritet over analoge signaler. Hvis det digitale signal afbrydes, starter behandlingen af det analoge signal efter få sekunder. Tv med digitalt optisk stik Kontrolenhedens bagside Til digitalt optisk udgangsstik OPTICAL DIGITAL OUT DMPORT Til TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik Introduktion AVANCERET : Lydsignalretning Når du tilslutter et digitalt optisk kabel, skal stikket trykkes ind, indtil det klikker på plads. 23 DK

24 . Tilslutning af andre komponenter Du kan også tilslutte andre komponenter. Tilslutning af systemet til andre komponenter Med denne tilslutning sendes lyden fra andre komponenter via systemets højttalere. Til digitalt koaksialt udgangsstik Videobåndoptager, digital satellitmodtager, osv. COAXIAL DIGITAL OUT Til SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)-stik Kontrolenhedens bagside DMPORT Til DMPORT-stik DIGITAL MEDIA PORT-adapter : Signalretning Du må ikke tilslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren eller afbryde den fra kontrolenheden, mens systemet er tændt. Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren skal du kontrollere, at V-mærkerne er over for hinanden. Tip Du kan tildele et digitalt lydinput, der svarer til funktionen "TV" og "SAT/CABLE". Yderligere oplysninger findes i afsnittet [DIGITAL IN] (side 94). 24 DK

25 Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren Slut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) til DMPORT-stikket. Yderligere oplysninger om DIGITAL MEDIA PORT-adapteren findes under "Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren" (side 81). Tilslutning af en digital satellitmodtager med et DIGITAL OUT-stik (COAXIAL eller OPTICAL) Det er muligt at slutte en digital satellitmodtager til SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)-stikket eller TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket. Tilslutningen kræver et digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) til SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)-stikket eller et digitalt optisk kabel (medfølger ikke) til TV (DIGITAL IN OPTICAL)- stikket. Afspilleren accepterer både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har prioritet over analoge signaler. Hvis det digitale signal afbrydes, starter behandlingen af det analoge signal efter få sekunder. Digitalt koaksialt kabel Digitalt optisk kabel Introduktion AVANCERET Sørg for at udføre tilslutningen korrekt for at undgå brummen og støj. 25 DK

26 Montering af højttalerne på væggen Du kan montere højttalerne på væggen. Montering af højttalerne på væggen 1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig beslagets huller. 2 Fastgør beslaget til væggen med hul Tip Hvis du vil undgå, at højttaleren drejer sig, skal du også bruge hul 2. 3 Fjern bagbeklædningen med skruenøglen (medfølger), og fjern højttalerfoden med en skruetrækker (+) (medfølger ikke). Skruenøgle (medfølger) Bagbeklædning 26 DK

27 4 Tryk på A med den medfølgende skruenøgle (1), og fjern derefter højttalerkablerne (2). (2) (1) A Når knappen er trykket ned, er højttalerkablerne låst fast. Når knappen er skubbet op, kan højttalerkablerne fjernes. Introduktion AVANCERET 5 Før højttalerkablerne gennem hul Tilslut de fjernede højttalerkabler igen, og sørg for, at 3/# sættes i de korrekte højttalerstik (1). Tryk derefter knappen helt ned (2). (2) (1) # 3 Tip Hvis det er vanskeligt at trykke knappen ned, kan du bruge skruenøglen (medfølger). fortsættes 27 DK

28 7 Sæt bagbeklædningen på igen med skruenøglen (medfølger). 8 Find hul 4, og skru højttaleren fast på beslaget med skruen fra trin 3. 4 Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. Om tilslutning af højttalerkablet Højttalerkablernes stik har samme farve som mærkaterne på de stik, de skal tilsluttes. 3 Sort # Du må sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerstikket. 28 DK

29 Tip Du kan tage højttalerkablerne ud af stikket. Vend hagen nedad, og tryk og hold stikket ned mod en plan overflade (1). Træk derefter højttalerkablet ud af stikket (2). Hage (1) Sådan undgås at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan ødelægge afspilleren. Følg nedenstående anvisninger for at undgå kortslutning, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med et højttalerstik eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel, som vist nedenfor. Afisoleret højttalerkabel, der er i kontakt med et andet højttalerstik. (2) Afisolerede kabelender, der er i kontakt med hinanden, da der er fjernet for meget isolering. Introduktion AVANCERET Sørg for, at højttalerkablerne sættes korrekt i de korrekte højttalerstik: 3 til + og # til. Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. 29 DK

30 Grundfunktioner Afspilning af disks Grundfunktioner Afhængigt af den valgte dvd eller video-cd er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken. Soft-touch-knapper FUNCTION VOLUME "/1 Z FUNCTION "/1 Diskslot Z /./> H X Soft-touch-knapperne bruges ved at trykke let på dem. Du må ikke trykke hårdt. Du må ikke anbringe genstande oven på kontrolenheden. Hvis du gør det, kan det aktivere eller deaktivere soft-touchknapperne på kontrolenheden. x VOLUME +/ MUTING Tip Soft-touch-knapperne lyser, når de er aktiverede. Du kan vælge, hvordan soft-touch-knapperne oven på kontrolenheden skal vises (side 80). 30 DK

31 1 Tænd tv'et. 2 Indstil tv'ets indgangsvælger til afspilleren. 3 Tryk på "/1. Systemet tændes. Hvis ikke systemet er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION på fjernbetjeningen eller trykke på FUNCTION (soft-touch-knap) på kontrolenheden for at vælge "DVD". "No Disc" vises på frontpaneldisplayet, og systemet er klar til at indlæse en disk. 4 Ilæg en disk. Skub disken ind i diskslotten, indtil disken trækkes ind automatisk. Grundfunktioner Etiketsiden skal vende opad Disken trækkes automatisk ind i kontrolenheden, og følgende vises på frontpaneldisplayet. 5 Tryk på H på fjernbetjeningen, eller tryk på soft-touch-knappen N på kontrolenheden. Afspilningen startes (fortsat afspilning). Juster VOLUME +/ på fjernbetjeningen, eller tryk på soft-touch-knapperne VOLUME +/ på kontrolenheden. Tip Du kan ændre, hvor hurtigt lyden skal skrues op og ned. Sådan skrues lyden hurtigt op/ned: Tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen, og hold knappen nede. Tryk på soft-touch-knappen VOLUME +/ på kontrolenheden, når "VOLUME XX" (X angiver et tal) vises, og tryk derefter på VOLUME +/, og hold den nede. Sådan skrues lyden op/ned mere præcist: Tryk kort på VOLUME +/ på fjernbetjeningen. Tryk kort på soft-touch-knappen VOLUME +/ på kontrolenheden. Når du tilslutter systemet og tv'et med et HDMI-kabel, kan du betjene dem alene med funktionen HDMI- KONTROL. Yderligere oplysninger findes på side 39. Når du aktiverer funktionen HDMI-KONTROL, kan et tv, der er sluttet til kontrolenheden via HDMI-kablet, betjenes synkront med systemet. Yderligere oplysninger findes på side 39. fortsættes 31 DK

32 Sådan spares strøm i standby Tryk på "/1, mens afspilleren tænder. Tryk én gang på "/1 for at annullere standby. Når systemet er slukket, kan der ikke skubbes en disk ud af kontrolenheden. Yderligere betjeningsmuligheder Grundfunktioner Funktion Tryk på Stop x Pause X Genoptag afspilning efter en pause Gå til næste kapitel, spor > (ikke JPEG) eller sekvens Gå til forrige kapitel, spor. (ikke JPEG) eller sekvens Slå lyden fra midlertidigt. Stop en afspilning, og fjern disken Gentag afspilningen af den forrige sekvens* Gå hurtigt fremad i den aktuelle sekvens** X / H på fjernbetjeningen, eller tryk på soft-touchknappen N på kontrolenheden. MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på knappen igen eller trykke på VOLUME + for at skrue op for lyden. Z (hurtig afspilning) under afspilningen. (hurtigt tilbage) under afspilningen. * Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan bruges, men ikke til DivX-videofiler. ** Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r. Knappen kan bruges, men ikke til DivX-videofiler. Ikke alle sekvenser understøtter brug af Hurtig afspilning eller Hurtigt tilbage. 32 DK

33 Lyd fra radio eller andre komponenter Vælg den tilsluttede komponent Du kan bruge et tv, en videobåndoptager eller andre komponenter, der er sluttet til TV- eller SAT/ CABLE-stikkene på kontrolenhedens bagside. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med komponenterne. Grundfunktioner FUNCTION Tryk flere gange på FUNCTION, indtil det ønskede funktionsnavn vises på frontpaneldisplayet. Hver gang du trykker på FUNCTION, skifter afspilleren tilstand i følgende rækkefølge. DVD t FM t AM t TV t SAT/CABLE t DMPORT t DVD t Tip Du kan tildele et digitalt lydinput, der svarer til funktionen "TV" og "SAT/CABLE". Yderligere oplysninger findes i afsnittet [DIGITAL IN] (side 94). Den digitale tilslutning får forrang, når du bruger TV (AUDIO IN)-stik (analog tilslutning) og TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik (digital tilslutning) samtidigt. fortsættes 33 DK

34 Ændring af indgangsniveauet for lyden fra tilsluttede komponenter Der kan forekomme forvrængning, når der lyttes til en komponent, der er tilsluttet TV (AUDIO IN)- stikkene på kontrolenhedens bagside. Dette er ikke en fejl og vil afhænge af den tilsluttede komponent. Du kan forhindre dette ved at ændre indgangsniveauet fra lyden fra andre komponenter. Grundfunktioner FUNCTION X/x/c, Med låget åbnet. SYSTEM MENU 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "TV" vises på frontpaneldisplayet. 2 Tryk på SYSTEM MENU. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "ATTENUATE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på X/x for at vælge en indstilling. Standardindstillingen er understreget. "ATT ON": dæmper indgangsniveauet. Udgangsniveauet ændres. "ATT OFF": normalt indgangsniveau. 5 Tryk på. Indstillingen er foretaget. 6 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. "ATTENUATE" vises kun, når funktionen er indstillet til "TV". 34 DK

35 Lyd fra tv eller videobåndoptager fra alle højttalere Dette system gør det muligt at høre lyden fra dit tv eller din videobåndoptager fra alle højttalere. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Trin 3: Tilslutning af tv'et" (side 17), "Tilslutning af tv (avanceret)" (side 21) og "Tilslutning af andre komponenter" (side 24). FUNCTION SOUND FIELD Grundfunktioner 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "TV" eller "SAT/CABLE" vises på frontpaneldisplayet. 2 Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises på frontpaneldisplayet. Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2-kanalskilde skal sendes ud gennem alle højttalere, skal du vælge lydfeltet "PLII MOVIE", eller "PLII MUSIC". For yderligere detaljer om lydfelt se side 37. Når du har indstillet [HDMI-KONTROL]-indstillingen i [BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til [TIL] (side 94), aktiveres styring af systemlyd-funktion, og der er ingen lydudgang fra tv'et. Yderligere oplysninger findes på side 43. Den digitale tilslutning får forrang, når du bruger TV (AUDIO IN)-stik (analog tilslutning) og TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik (digital tilslutning) samtidigt. 35 DK

36 Valg af afspilning af film eller musik Du kan vælge en passende lyd til film eller musik. Grundfunktioner MOVIE/ MUSIC Tryk på MOVIE/MUSIC under afspilningen. Med låget åbnet. Tryk flere gange på MOVIE/MUSIC, indtil den ønskede tilstand vises på frontpaneldisplayet. Standardindstillingen er understreget. "AUTO": vælger automatisk funktion for lydeffekt alt efter disk eller lydstrøm. "MOVIE": giver lyd til film. "MUSIC": giver lyd til musik. Tip Når du har valgt film- eller musiktilstand, lyser "MOVIE" eller "MUSIC" på frontpaneldisplayet. Når hverken "MOVIE" eller "MUSIC" lyser på frontpaneldisplayet, er der valgt "AUTO". Afhængigt af disken eller kilden kan du vælge "AUTO", den første del af lyden kan være skåret væk, når den optimale tilstand vælges automatisk. Hvis du vil undgå at fjerne noget af lyden, skal du vælge "MOVIE" eller "MUSIC". 36 DK

37 Lydindstillinger Surroundsound med lydfelt Du kan benytte dig af surroundsound ved ganske enkelt at vælge et af systemets forprogrammerede lydfelter. Disse lydfelter gør det muligt at opleve den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen. Automatisk output af den originale lyd x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD Funktionen til automatisk afkodning registrerer automatisk, hvilken type lydsignal der sendes (Dolby Digital, DTS eller standard 2-kanalsstereo) og udfører den korrekte afkodning efter behov. Med denne tilstand gengives lyden, som den blev optaget/kodet, uden at der tilføjes effekter (f.eks. rumklang). Hvis der ikke er lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE, osv.), genereres der et lavfrekvenssignal, der sendes ud gennem subwooferen. Lyd fra flere højttalere Lydindstillinger SOUND FIELD x AUTO FORMAT DIRECT MULTI Denne funktion gør det muligt at afspille lyd fra alle typer disks fra flere højttalere. Lyden kommer ikke fra flere højttalere alt efter kilden. Afhængigt af disken eller kilden, kan den første del af lyden være skåret væk, når den optimale tilstand vælges automatisk. Hvis du vil undgå at fjerne noget af lyden, skal du vælge "A.F.D. STD". Tryk på SOUND FIELD. Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises på frontpaneldisplayet. Alle lydfelter Lydfelt AUTO FORMAT DIRECT STANDARD AUTO FORMAT DIRECT MULTI Dolby Pro Logic II MOVIE Dolby Pro Logic II MUSIC PORTABLE AUDIO ENHANCER OMNI-DIRECTIONAL SOUND Display A.F.D. STD A.F.D. MULTI PLII MOVIE PLII MUSIC P. AUDIO OMNI-DIR Lyd fra 2-kanalskilder som cd'er med 5.1-kanalslyd x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC Dolby Pro Logic II opretter fem udgangskanaler med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder. Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje nye lyde eller lydnuancer. Når indgangssignalet er en multikanalskilde, annulleres Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC, og multikanalskilden sendes ud direkte. Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC ikke tilgængelige. fortsættes 37 DK

38 Optimal lydeffekt x PORTABLE AUDIO ENHANCER Denne tilstand gengiver et tydeligt, forbedret lydbillede fra en bærbar lydenhed. Tilstanden er helt ideel til MP3 og andre komprimerede musikformater. x OMNI-DIRECTIONAL SOUND Denne tilstand gengiver stereoeffekten overalt via de fem satellithøjttalere. Sådan deaktiveres surroundeffekten Tryk flere gange på SOUND FIELD, til der står "A.F.D. STD" på frontpaneldisplayet. Tip Afspilleren husker det sidst valgte lydfelt for hver funktionstilstand. Når du vælger en funktion, f.eks. DVD eller TUNER, vælger afspilleren automatisk det sidst brugte lydfelt til denne funktion. Hvis du f.eks. lytter til en dvd med lydfeltet Dolby Pro Logic II MOVIE og derefter skifter til en anden funktion, kan du senere fortsætte med dvd'en og det valgte Dolby Pro Logic II MOVIE-lydfelt. Justering af niveau for bas, mellemtone og diskant Det er let at justere niveauet for bas, mellemtone og diskant. X/x, TONE 1 Tryk flere gange på TONE, indtil "BASS", "MIDDLE" eller "TREBLE" vises på frontpaneldisplayet. "BASS": Justerer basniveauet ( 6,0 til +6,0 db i intervaller på 0,5 db). "MIDDLE": Justerer mellemtoneniveauet ( 6,0 til +6,0 db i intervaller på 0,5 db). "TREBLE": Justerer diskantniveauet ( 6,0 til +6,0 db i intervaller på 0,5 db). 2 Tryk på X/x for at justere. Den justerede værdi vises på frontpaneldisplayet. 3 Tryk på. 38 DK

39 Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync 'BRAVIA' Theatre Sync kan kun bruges med Sony 'BRAVIA'-tv, der understøtter funktionen. Ved at tilslutte kompatible Sony-komponenter med funktionen HDMI-KONTROL via et HDMI-kabel (medfølger ikke) kan betjeningen udføres som følger: One-Touch-afspilning (side 42): Det eneste du skal gøre, er at trykke på H på fjernbetjeningen tv'et tænder og er automatisk parat til afspilning af en dvd, og lyden kommer fra systemets højttalere. Styring af systemlyd (side 43): Du kan vælge at sende lyden fra tv'et ud gennem systemets højttalere, mens du ser tv. Sluk system via tv (side 44): Systemet slukkes automatisk, når du slukker for tv'et med afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening. HDMI-KONTROL er en fælles kontrolfunktionstandard, der bruges af HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til HDMI (high-definition multimedia interface). Funktionen HDMI-KONTROL kan ikke bruges i følgende situationer: Når du slutter systemet til en komponent, der ikke understøtter Sony-funktionen HDMI-KONTROL. Når kontrolenheden og komponenterne tilsluttes på andre måder end via HDMI-forbindelsen. Vi anbefaler, at systemet sluttes til produkter, der understøtter 'BRAVIA' Theatre Sync. Funktionen HDMI-KONTROL fungerer muligvis ikke, afhængigt af den tilsluttede komponent. Få yderligere oplysninger om komponenten i betjeningsvejledningen. Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync 39 DK

40 Klargøring af funktionen HDMI-KONTROL Klargør systemet og tv'et for at bruge funktionen HDMI-KONTROL. Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync Før du bruger funktionen HDMI-KONTROL, skal du have udført følgende procedure. 1 Sørg for, at kontrolenheden er sluttet til et tv, der understøtter funktionen HDMI- KONTROL, via HDMI-forbindelsen. 2 Tænd systemet og tv'et. 3 Indstil tv'ets indgangsvælger, så systemets signal vises på tv-skærmen. 4 Indstil funktionen HDMI-KONTROL for systemet og tv'et. Yderligere oplysninger om systemet findes under "Indstilling af funktionen [HDMI-KONTROL]" nedenfor. Yderligere oplysninger om opsætning af tv'et findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Tv'ets funktion HDMI-KONTROL kan være deaktiveret som standard. Indstilling af funktionen [HDMI-KONTROL] X/x, 1 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. DISPLAY 40 DK

41 2 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 0 : 0 0 : 0 2 DVD VIDEO BNR HURTIG HURTIG BRUGERDEFINERET NULSTIL 3 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET], tryk derefter på. Installationsmenuen vises. SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: MENU: LYD: UNDERTEKST: ENGELSK ENGELSK ORIGINAL FØLG LYD 4 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET INDSTILLING], tryk derefter på. Installationselementet vælges. BRUGERDEFINERET INDSTILLING HDMI-KONTROL: FRA STB-SYNKRONISERING: FRA DIGITAL IN: TV OPT, SAT/CABLE COAX PAUSETILSTAND: AUTO VALG AF SPOR: FRA GENOPTAGET AFSPILNING: TIL AUDIO DRC: FRA LYD (HDMI): FRA DivX: Registration Code 5 Tryk på X/x for at vælge [HDMI-KONTROL], og tryk derefter på. 6 Tryk på X/x for at vælge [TIL]. Standardindstillingen er understreget. [TIL]: Aktiverer funktionen [HDMI-KONTROL]. [FRA]: Deaktiverer funktionen [HDMI-KONTROL]. 7 Tryk på. Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync Hvis [Kontroller HDMI-forbindelsen.] vises, skal du kontrollere, at systemet og tv'et er tilsluttet korrekt. 41 DK

42 Se dvd med et enkelt tryk på en knap (One-Touch-afspilning) Det eneste du skal gøre, er at trykke på H (One-Touch) på fjernbetjeningen for at aktivere systemet og komponenterne med HDMI-forbindelser samtidigt. Dvd-afspilningen starter derefter automatisk. Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync Kontroller HDMI-forbindelserne for komponenten, og sørg for, at [HDMI-KONTROL] er indstillet til [TIL] (side 40). Tryk på H på fjernbetjeningen. Systemet og komponenterne med HDMI-forbindelser aktiveres samtidigt, og dvd'en afspilles automatisk. Systemet og tv'et kan betjenes som følger: System Aktiveres. r Skifter til funktionen "DVD". r Afspiller en dvd med lyd. H Tv Aktiveres. r Skifter til HDMI-input. r Minimerer lydniveauet. Når funktionen "DMPORT" aktiveres, kan du ikke bruge One-Touch-afspilning. Starten af indholdet vises muligvis ikke, afhængigt af tv'et. 42 DK

43 IN Tv-lyd fra systemets højttalere (styring af systemlyd) Lyden fra tv'et kan sendes via systemets højttalere med en enkel betjening. Hvis du vil styre systemlyden, skal du tilslutte kontrolenheden og tv'et med et lydkabel (medfølger ikke) (A) og et HDMI-kabel (medfølger ikke) (B). : Lydsignalretning Tv A AUDIO OUT L R DMPORT Kontrolenhedens bagside Afhængigt af tv-indstillingen, aktiveres systemet og skifter automatisk til funktionen "TV", mens du ser tv. Lyden fra tv'et sendes via systemets højttalere, og på samme tid minimeres lyden fra tv'ets højttalere. Du kan styre systemlyden som følger: Når du aktiverer systemet, mens du ser tv, sendes lyden fra tv'et automatisk via systemets højttalere. Du kan justere lydstyrken fra systemet fra tv'et. Hvis du slukker systemet, sendes lyden via tv'ets højttalere. Du kan også styre systemlyden fra tv-menuen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Når tv'et tændes før systemet, går der et kort øjeblik, før lyden fra tv'et høres. Dvd-afspilningen stopper, når du vælger et tv-program (det aktive billede markeres) eller skifter til tilstanden TV, mens du ser tv og dvd via tilstanden PAP (picture and picture). Hvis du vil høre lyden fra tv'et, skal du indstille [LYD (HDMI)] til [TIL] på systemet (side 95). B IN Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync 43 DK

44 Deaktivering af systemet via tv'et (sluk system via tv) Systemet slukkes automatisk, når du slukker for tv'et med afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening. Hvis du vil kunne slukke systemet via tv'et, skal du tilslutte kontrolenheden og tv'et med et HDMIkabel (medfølger ikke). Se afsnittet side 43. Tv'et slukkes ikke, når du slukker for systemet ved at trykke på "/1 på systemets fjernbetjening eller på kontrolenheden. Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync Tv-funktionen, der sammenkæder afbrydelsen, skal være aktiveret, før du kan bruge funktionen til slukning af systemet via tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Systemet kan muligvis ikke slukkes på denne måde, afhængigt af statussen. 44 DK

45 Digitallyd fra STB (Set Top Box) eller lyd fra digital satellitmodtager via systemet (STB-SYNKRONISERING) Systemet understøtter digitallyd og -billeder fra STB eller en digital satellitmodtager. Lyden sendes via systemets højttalere. Billeder fra STB eller en digital satellitmodtager sendes fra tv'et via HDMIforbindelsen (HDMI 1 vises nedenfor). Udfør nedenstående tilslutninger og indstillinger. Tilslutning af systemet Slut STB'en til tv'ets HDMI-indgangsstik med et HDMI-kabel (medfølger ikke) (tilslutningen skal ske fra det laveste tal). Hvis tilslutningen udføres som vist nedenfor, kan du høre multikanalslyd fra systemets højttalere. Hvis du vil høre STB-lyd, skal tv'et være udstyret med 2 HDMI-indgangsstik. Navnene på HDMI-indgangene på følgende tegning er eksempler. : Videosignalretning : Lydsignalretning Til HDMI 2 (HDMI-kabel) Kontrolenhedens bagside DMPORT Indstilling af [STB-SYNKRONISERING] 1 Tryk på "/1. 2 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. 4 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET], tryk derefter på. 5 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET INDSTILLING], tryk derefter på. Tv C Digitalt koaksialkabel eller digitalt optisk kabel Til HDMI 1 (HDMI-kabel) STB Brug af funktionen HDMI-KONTROL til 'BRAVIA' Theatre Sync Hvis du vil indstille funktionen [STB-SYNKRONISERING], skal du først indstille [HDMI-KONTROL] til [TIL] (side 40). fortsættes 45 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-882-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ100 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation 3-291-731-12(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G900 RHT-G1500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-066-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G5 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-136-892-21(1) Softwaren til denne afspiller kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på adressen: http://support.sony-europe.com BD/DVD Home Theatre

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-190-828-15(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

CD/DVD Player DVP-NS355 DVP-NS360 DVP-NS585P DVP-NS590P. Käyttöohje FI. Betjeningsvejledning DK. Bruksanvisning SE (1)

CD/DVD Player DVP-NS355 DVP-NS360 DVP-NS585P DVP-NS590P. Käyttöohje FI. Betjeningsvejledning DK. Bruksanvisning SE (1) 3-089-857-42(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI Bruksanvisning SE DVP-NS355 DVP-NS360 DVP-NS585P DVP-NS590P 2004 Sony Corporation ADVARSEL! Udsæt ikke afspilleren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot