DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ Sony Corporation

2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen for brand eller stød. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke tildække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. eller anbringe tændte stearinlys på enheden. Du må ikke anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød. Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Kun til indendørsbrug. Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærket findes på bagsiden. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter. Forholdsregler Om strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden. Installer systemet, så netledningen straks kan tages ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer. 2 DK

3 Om denne betjeningsvejledning Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på enheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen. Elementerne på kontrolmenuen varierer, afhængigt af område. Ordet "dvd" bruges som overordnet betegnelse for en dvd-video, dvd+rw/dvd+r og dvd-rw/ dvd-r. Mål angives i fod for modeller i Nordamerika. Standardindstillingen er understreget. Om S-AIR-funktionen Systemet understøtter S-AIR-funktionen, der tillader trådløs transmission af lyd mellem S-AIR-produkter. Systemet understøtter følgende S-AIRprodukter: Surroundforstærker: Gør det muligt at sende lyden trådløst til surroundhøjttaleren. S-AIR-modtager: Gør det muligt at afspille lyd fra systemet i et andet rum. S-AIR-produkterne kan købes som ekstraudstyr (udvalget af S-AIR-produkter varierer, afhængigt af område). I denne betjeningsvejledning angives der kun bemærkninger og anvisninger til surroundforstærkeren eller SAIR-modtageren, når der bruges en surroundforstærker eller SAIR-modtager. Yderligere oplysninger om S-AIR-funktionen findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 76). DK GB 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning...3 Om S-AIR-funktionen...3 Understøttede disks...5 Introduktion Trin 1: Samling af højttalerne...11 Trin 2: Placering af systemet...16 Trin 3: Tilslutning af systemet...19 Trin 4: Hurtig installation...26 Trin 5: Lyd fra alle højttalerne...29 Lydindstilling Surroundsound ved hjælp af afkodningstilstand...31 Valg af lydtilstand...33 Multipleks broadcast-lyd...33 Disk Afspilning af en disk...34 Brug af afspilningsfunktionen...39 Søgning/valg af en disk...42 Afspilning af MP3-filer/ JPEG-billedfiler...44 DivX -videoer...47 Justering af forsinkelse mellem billede og lyd...49 Begrænsning af afspilning af en disk Brug af installationsmenuen...52 Tuner Forudindstilling af radiostationer...59 Brug af radioen...60 Brug af radiodatasystemet (RDS)...62 Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync...63 Afspilning af lydfiler/jpeg-billedfiler fra en USB-enhed...66 Lagring af sange på en USB-enhed...72 Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren...75 Brug af et S-AIR-produkt...76 Andre betjeningsmuligheder Optimal surroundsound i et rum Automatisk kalibrering af indstillinger Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening Brug af lydeffekter Brug af timerfunktionen Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet Visning af oplysninger om disken Gendannelse af standardindstillinger Yderligere oplysninger Forholdsregler Bemærkninger om disks Fejlfinding Selvdiagnosefunktion Specifikationer Ordliste Liste over sprogkoder Oversigt over dele og knapper Oversigt over kontrolmenuen Indeks DK

5 Understøttede disks Type Disklogo Karakteristika Ikon Dvd-video Dvd-video Dvd-r/dvd-rw i dvd-video-format eller videotilstand Dvd+r/dvd+rw i dvd-video-format VR-tilstand (videooptagelse) Dvd-r/dvd-rw i VR-tilstand (videooptagelse) (ikke dvd-r DL) Super Audio CD Super Audio CD Video-cd Cd Video-cd (ver og 2.0-disks) Super-VCD Cd-r/cd-rw/cd-rom i video-cdformat eller Super-VCD-format Lyd-cd Cd-r/cd-rw i lyd-cd-format Data-cd Cd-r/cd-rw/cd-rom i data-cdformat, der indeholder MP3-filer 1), JPEG-billedfiler 2) og DivXvideofiler, og som er i overensstemmelse med ISO ) niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet format). Data-dvd Dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/ dvd+rw i data-dvd-format, der indeholder MP3-filer 1), JPEGbilledfiler og DivX-videofiler 3)4), og som er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk Format). 1) MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat til komprimering af lyddata. Formatet er defineret af ISO/ MPEG. MP3-filer skal være i MPEG1 Audio Layer 3-format. 5 DK

6 2) JPEG-billedfiler skal være i DCF-billedfilformat (DCF "Design rule for Camera File system": billedstandarder for digitalkameraer som defineret af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)). 3) DivX er en komprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX, Inc., og bruges til komprimering af videofiler. 4) DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. 5) Et logisk format for filer og mapper på cd-rom'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization). "Dvd-rw", "dvd+rw", "dvd+r", "dvd-video" og "cd"-logoerne er varemærker. Eksempler på disks, der ikke kan afspilles Følgende disktyper understøttes ikke: Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 5) Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format Datasektioner på cd-extra CD Graphics-disk Dvd Audio Data-dvd, der ikke indeholder MP3-filer, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler Dvd-ram Følgende disktyper understøttes desuden ikke: En dvd-video med en anden områdekode (side 7) En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet) En disk med påklæbet papir eller klistermærker En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på Bemærkning om cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på systemet. Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom de er afsluttet korrekt. I sådanne tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles. Musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Bemærkninger om DualDiscs En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres. 6 DK

7 Om Multi Session-cd Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en MP3-fil. Det er også muligt at afspille MP3-filer, der er optaget i senere sessioner. Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis der er optaget MP3-filer og JPEG-billedfiler i musik-cd-format eller video-cd-format i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Systemets områdekode findes på bagsiden af enheden, og den kan kun afspille en dvd, der er mærket med en tilsvarende områdekode. ALL En dvd-video, der er mærket, kan også afspilles. Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tv-skærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd-videoen, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Bemærkning om afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd Nogle afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Systemet understøtter en dvd og video-cd i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle afspilningsfunktioner er tilgængelige. Læs derfor den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller video-cd'en. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Dette system fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix surrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under licens fra DTS, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. Systemet har integreret teknologien HDMI TM (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. 7 DK

8 "BRAVIA" og er varemærker tilhørende Sony Corporation. "S-AIR" og "S-AIR"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. 8 DK

9 Introduktion Udpakning Fronthøjttalere (2) og surroundhøjttalere (2) Højttalerkabler (6, rød/hvid/ grøn/grå/blå/lilla) Monteringsplader (4) Introduktion Fjernbetjening (1) Standerdæksler (4) Centerhøjttaler (1) R6-batterier (AA) (2) Skruer (store, med spændeskiver) (8) Subwoofer (1) Kalibreringsmikrofon (1) Skruer (små) (12) Klæbepuder (1 sæt) Betjeningsvejledning Højttaler- og tv-tilslutning (kort) AM-rammeantenne (1) Standere (4) Fødder (4) FM-ledningsantenne (1) eller Påsætning af klæbepuder under subwooferen Sæt klæbepuderne (medfølger) under subwooferen for at stabilisere den og hindre den i at glide., Fjern klæbepuderne fra arket. 9 DK

10 Brug af fjernbetjeningen Introduktion Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke blande nye og gamle batterier. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. Om brug af fjernbetjeningen Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene systemet og tv'et. x Betjening af systemet Tryk på TV, indtil TV blinker fire gange. Fjernbetjeningen skifter til betjening af systemet. Når du betjener systemet, skal fjernbetjeningen rettes mod fjernbetjeningsmodtageren på enheden. x Betjening af tv'et Tryk på TV, indtil TV lyser i 1 sekund. Fjernbetjeningen skifter til betjening af tv'et. Ret fjernbetjeningen mod tv'et for at betjene systemet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening" (side 85). TV Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sol eller blinkende lamper. Dette kan medføre fejl. 10 DK

11 Trin 1: Samling af højttalerne Højttalerens fod skal monteres på højttaleren, før højttaleren tilsluttes. (gælder front- og surroundhøjttalerne) Brug delene som følger: Front- og surroundhøjttalere (4) Højttalerkabler (4, rød/hvid/blå/grå) Standere (4) Fødder (4) Monteringsplader (4) Standerdæksler (4) Skruer (store, med spændeskiver) (8) Skruer (små) (12) Introduktion Yderligere oplysninger om tilslutning af højttalerkablerne til SPEAKER-stikkene findes på side 20. Bred et underlag ud på gulvet for ikke at beskadige gulvet, når du samler højttalerne. Tip Højttaleren kan bruges uden fod ved at montere den på væggen (side 16). 1 Træk højttalerkablet gennem hullet i foden og standeren. Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. Brug højttalerkablerne som følger: Fronthøjttaler (L): Hvid Fronthøjttaler (R): Rød Surroundhøjttaler (L): Blå Surroundhøjttaler (R): Grå Vær omhyggelig med, hvordan standeren vender. Træk højttalerkablet (og kablet til højttalersystemet) ind i enden af standeren, som har to huller. Stander Fodens underside To huller, Højttalerkabel Fodens overside 11 DK

12 Introduktion 2 Fastgør standerdækslet til den anden ende af standeren. Ret åbningen ind mod dig, fastgør standerdækslet, så standerens åbning går i indgreb med tappen på standerdækslet, og fastgør skruen. Højttalerkabel Træk højttalerkablet gennem hullet i foden og standerdækslet. Hul,, Standerdæksel Øvre del af stander Skrue (lille, sort) 3 Placer standeren i højttalerens åbning, skyd standeren til enden af åbningen, og fastgør derefter standeren med monteringspladen og skruerne. Vælg den højttaler, hvor stikfarven på dens bagpanel svarer til farven på højttalerkablets kabelkappe. Standerdæksel Vend standerdækslet korrekt, når standeren monteres. Fastspænd de to skruer (stor, med spændeskive)., Højttaleren set bagfra Monteringsplade 12 DK

13 4 Sæt højttalerkablet i højttaleren. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Kabelkappe Fronthøjttaler (L): Hvid Fronthøjttaler (R): Rød Surroundhøjttaler (L): Blå Surroundhøjttaler (R): Grå Introduktion Højttaleren set bagfra 5 Monter standeren på foden. Placer standeren, så rillen på den nederste del af standeren passer med fodens fremspring, fastgør herefter standeren med de to skruer. Stander Indhak Fremspring, Fod Skrue (lille) Sørg for, at åbningen på standeren passer med fodens fremspring. Det gør du ved at dreje standeren en lille smule. 13 DK

14 Introduktion 6 Juster højden af højttaleren. Løsn (men fjern ikke) skruerne, juster højden på højttaleren, og fastgør skruerne. Juster højttaleren i den ene side, og juster derefter en anden højttaler ved at bruge stregerne som rettesnor. Når højden af højttaleren justeres, skal højttaleren holdes, så den ikke falder. Streger, Stander Løsn to skruer. Fastspænd de to skruer. 7 Tilpas længden af højttalerkablet. Tilpas længden af højttalerkablet ved at trække i kablet fra fodens underside. Fastgør højttalerkablet ved at føre det gennem åbningen. Juster længden af højttalerkablet. 14 DK

15 Færdigmonterede højttalere Fronthøjttaler (L): Hvid mærkat Fronthøjttaler (R): Rød mærkat Surroundhøjttaler (L): Blå mærkat Surroundhøjttaler (R): Grå mærkat Introduktion Hvid Rød Blå Grå 15 DK

16 Trin 2: Placering af systemet Introduktion Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (A). Dette system gør det muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter (B) nærmere fronthøjttalerne og surroundhøjttalerne op til 5,0 meter (C) nærmere fronthøjttalerne. Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 til 7,0 meter (A) fra lyttepositionen. Placer systemet som vist nedenfor. A B A Fronthøjttaler (L (venstre)) B Fronthøjttaler (R (højre)) C Centerhøjttaler D Surroundhøjttaler (L (venstre)) E Surroundhøjttaler (R (højre)) F Subwoofer G Enhed C G F E Set fra oven A A A A A C B B D A A A C C D E Du må ikke placere højttalerne skråt. Du må ikke anbringe højttalerne på steder, hvor de udsættes for: Megen varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sol Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte. Tip Ved ændring af højttalernes placering anbefaler Sony, at indstillingerne ændres. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Optimal surroundsound i et rum" (side 83) og "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 84). 16 DK

17 Sådan monteres højttalerne på væggen Sæt højttalerkablet i højttalerne, før de monteres på væggen. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Kabelkappe Fronthøjttaler (L): Hvid Fronthøjttaler (R): Rød Centerhøjttaler: Grøn Surroundhøjttaler (L): Blå Surroundhøjttaler (R): Grå Introduktion 1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler. Se tegningerne nedenfor. 4 mm 5 mm Hul på bagsiden af højttaleren 30 mm 10 mm 2 Skru skruerne fast i væggen. For centerhøjttaleren 145 mm For de andre højttalere 100 mm 8 til 10 mm 8 til 10 mm 3 Hæng højttalerne op på skruerne. 5 mm Hul på bagsiden af højttaleren 10 mm Højttaleren set bagfra 17 DK

18 Introduktion Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. 18 DK

19 Trin 3: Tilslutning af systemet Se tilslutningsoversigten nedenfor, og læs de yderligere oplysninger fra 1 til 5 på følgende sider. Sørg for at udføre tilslutningen korrekt for at undgå brummen og støj. Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter op til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges. Introduktion 3 DIGITAL MEDIA PORT-adapter 3 Bærbar lydkilde 3 Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation, osv. 2 Tv 4 AM-rammeantenne 4 FM-ledningsantenne 5 Netledning 1 Centerhøjttaler 1 Subwoofer 1 Fronthøjttaler (L) 1 Fronthøjttaler (R) 1 Surroundhøjttaler (L) 1 Surroundhøjttaler (R) : Signalretning 19 DK

20 CENTER SPEAKER SUBWOOFER COAXIAL DIGITAL IN OPTICAL SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L R AUDIO IN L EZW-T100 COAXIAL 75 FM AM 1 Tilslutning af højttalerne Introduktion Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Kabelkappe (+) Højttalerens bagside Stik ( ) Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, til det siger klik. Bagpanel ANTENNA EURO AV TV HDMI OUT DMPORT DC5V 0.7A MAX LINE OUTPUT(TO TV) CENTER SPEAKER SUBWOOFER Til surroundhøjttaler (L) (blå) Til surroundhøjttaler (R) (grå) Til centerhøjttaleren (grøn) Til subwooferen (lilla) FRONT R SPEAKER FRONT L SUR R SUR L Til fronthøjttaler (R) (rød) Til fronthøjttaler (L) (hvid) 20 DK

21 CENTER SPEAKER SUBWOOFER COAXIAL DIGITAL IN OPTICAL SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L R AUDIO IN L EZW-T100 COAXIAL 75 FM AM 2 Tilslutning af tv Hvis videooutput skal sendes via tv'et, skal du kontrollere tv'ets videoindgangsstik og vælge tilslutningsmetoden A eller B. Billedkvaliteten forbedres i rækkefølgen A (standard) til B (HDMI). Hvis tv'et er udstyret med et digitalt optisk eller koaksialt udgangsstik, kan du forbedre lydkvaliteten ved at tilslutte et digitalkabel (A). Introduktion Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL TV eller Til digitalt koaksialt udgangsstik på tv'et Til digitalt optisk udgangsstik på tv'et ANTENNA Bagpanel EURO AV TV HDMI OUT DMPORT DC5V 0.7A MAX LINE OUTPUT(TO TV) HDMI-kabel* (medfølger ikke) SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) EURO AV HDMI OUT OUTPUT(TO TV) Til HDMI IN-stikket på tv'et Til SCART (EURO AV)-stikket på tv'et * HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Hvis tv'et er udstyret med et HDMI-stik, skal du bruge denne tilslutningsmetode og vælge typen af udgangssignal (side 28). Videosignalet sendes ikke som output fra HDMI OUT-stikket, når funktionen er indstillet til "DMPORT". Systemet accepterer både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har prioritet over analoge signaler (COAXIAL har prioritet over OPTICAL). Hvis det digitale signal afbrydes, starter behandling af det analoge signal efter 2 sekunder. 21 DK

22 CENTER SPEAKER SUBWOOFER COAXIAL DIGITAL IN OPTICAL SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L R AUDIO IN L EZW-T100 COAXIAL 75 FM AM 3 Tilslutning af andre komponenter Introduktion Lyden fra den tilsluttede komponent kan nydes via systemets seks højttalere. Bærbar lydkilde: A DIGITAL MEDIA PORT-adapter: B Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation, osv.: C Stereokabel med ministik (medfølger ikke) Til den bærbare lydkilde Frontpanel -port (USB) (se side 66) EZW-T100-åbning (se afsnittet "Mulighed for trådløst system" (side 23)) ANTENNA Bagpanel TV HDMI OUT DMPORT DC5V 0.7A MAX LINE OUTPUT(TO TV) EURO AV Skruer* DMPORT DC5V 0.7A MAX Lydkabel (medfølger ikke) Hvid Rød DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) R AUDIO IN L LINE Til AUDIO OUT-stikkene på en anden komponent * FORSIGTIG Fjern ikke skruerne, før EZW-T100 er installeret (side 76). Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren Slut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) til DMPORT-stikket. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren" (side 75). 22 DK

23 Tilslut DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, så V-mærkerne er over for hinanden. Tilslutningen afbrydes ved at trække ud i adapteren samtidig med, at du trykker på A. A Introduktion Mulighed for trådløst system Et S-AIR-produkt (medfølger ikke) gør det muligt at udnytte funktionerne trådløst via transmission fra systemet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 76) eller i betjeningsvejledningen til S-AIR-produktet. Hvis dit tv har flere lyd/video-indgange Dette system gør det muligt at sende højttalerlyden via det tilsluttede tv. Tilslut komponenterne som følger. Tv Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation osv. System Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation osv. : Signalretning Vælg en komponent på tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Hvis tv'et ikke har flere lyd/video-indgange, kan en omskifter være nødvendig for at modtage lyd fra mere end to komponenter. 23 DK

24 CENTER SPEAKER SUBWOOFER COAXIAL DIGITAL IN OPTICAL SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L R AUDIO IN L EZW-T100 COAXIAL 75 FM AM 4 Tilslutning af antenne Introduktion AM-rammeantenne (medfølger) A B Kabel (A) eller kabel (B) kan sluttes til en hvilken som helst af klemmerne. ANTENNA Bagpanel EURO AV TV HDMI OUT DMPORT DC5V 0.7A MAX LINE OUTPUT(TO TV) ANTENNA COAXIAL 75 FM FM-ledningsantenne (medfølger) eller Du må ikke placere AM-rammeantennen og kablet i nærheden af systemet eller andre AV-komponenter, da det kan give støj. FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Tip Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd. Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte enheden til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Enhed ANTENNA COAXIAL 75 FM AM 24 DK

25 CENTER SPEAKER SUBWOOFER COAXIAL DIGITAL IN OPTICAL SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L R AUDIO IN L EZW-T100 COAXIAL 75 FM AM 5 Tilslutning af netledning Før du slutter enhedens netledning til en stikkontakt, skal du slutte højttalerne til enheden. Bagpanel ANTENNA EURO AV Introduktion TV HDMI OUT DMPORT DC5V 0.7A MAX LINE OUTPUT(TO TV) Til stikkontakten Om demoen Når du tilslutter netledningen, vises en demo på frontpaneldisplayet. Aktivering og deaktivering af demo 1 Tryk på [/1 på enheden. Systemet tændes. 2 Tryk på SYSTEM MENU. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "DEMO" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på X/x for at vælge en indstilling. "DEMO ON": Til. "DEMO OFF": Fra. 5 Tryk på. Indstillingen udføres. 6 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. Tip Når du køber et nyt system, eller hvis du gendanner systemets standardindstillinger (f.eks. efter en "COLD RESET" (side 91)), kan du slå demoen fra ved at trykke på [/1 på fjernbetjeningen. 25 DK

26 Introduktion Trin 4: Hurtig installation Følg nedenstående trin for at bruge systemet med de grundlæggende justeringer. De viste dele afhænger af modellen for det pågældende land/område. SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: MENU: LYD: UNDERTEKST: ENGELSK ENGELSK FRANSK SPANSK PORTUGISISK Hvis du slutter systemet til tv'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke), skal videoudgangstypen indstilles, så den passer til dit tv. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af videoudgangstypen, så den passer til dit tv" (side 28). "/1 5 Tryk på X/x for at vælge sprog. Systemet viser menuen og underteksterne på det valgte sprog. 6 Tryk på. Du får vist installationsmenuen til valg af formatforhold for det tv, der skal tilsluttes. VIDEOINDSTILLING TV TYPE: LINE: PAUSETILSTAND: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 BESKÅRET C/X/x/c, 1 Tænd tv'et. 2 Tryk på [/1. DISPLAY Kontroller, at funktionen er indstillet til "DVD" (side 29). 3 Skift indgangsvælger på tv'et, så systemets signal vises på tv-skærmen. Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG INSTALLATION.] vises nederst på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke vises, skal du åbne Hurtig installation-menu (side 28) og udføre trinnene igen. 4 Tryk på uden at ilægge en disk. Installationsmenuen til valg af displaysprog vises. 7 Tryk på X/x for at vælge en indstilling, der passer til dit tv. x Hvis du har et tv med widescreen eller et standard 4:3-tv med widescreen-tilstand [16:9] (side 53) x Hvis du har et standard 4:3-tv [4:3 LETTER BOX] eller [4:3 BESKÅRET] (side 53) 8 Tryk på. Du får vist installationsmenuen til valg af metode for udsendelse af videosignaler fra EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stikket, der findes på enhedens bagpanel. VIDEOINDSTILLING TV TYPE: LINE: PAUSETILSTAND: 16:9 STANDARD STANDARD VIDEO VIDEO RGB 26 DK

27 9 Tryk på X/x for at vælge, hvordan videosignalerne skal sendes. [STANDARD]: sender videosignaler. [RGB]: sender RGB-signaler. Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises der intet billede på tv-skærmen, selvom du vælger [RGB]. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et. 10 Tryk på. Installationsmenuen til valg af højttaleropstilling vises. 11 Tryk på C/c for at vælge et billede over højttalernes opstilling, som de er placeret aktuelt. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Optimal surroundsound i et rum" (side 83). AUDIO IN / A.CAL MIC Kalibreringsmikrofon Introduktion HØJTT.OPSTILLING STANDARD 12 Tryk på. 13 Slut kalibreringsmikrofonen til A.CAL MIC-stikket på frontpanelet. Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger ikke). Fronten af hver højttaler skal vende ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke stå noget mellem højttalerne og kalibreringsmikrofonen. 14 Tryk på C/c for at vælge [JA]. Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er sluttet til enheden eller surroundforstærkeren. Du kan ikke udføre følgende trin, når der er tilsluttet hovedtelefoner. 15 Tryk på. [AUTOKALIBRERING] starter. Vær stille, mens der måles. Der høres en høj prøvelyd, når [AUTOKALIBRERING] starter. Du kan ikke skrue ned for denne lyd. Tag hensyn til børn og naboer. Surroundforstærkeren skal placeres på det rigtige sted, før du udfører [AUTOKALIBRERING]. Hvis surroundforstærkeren placeres et forkert sted, f.eks. i et andet rum, udføres målingen ikke korrekt. Du må ikke opholde dig i måleområdet og lave støj under målingen, da det kan medføre målefejl (målingen tager ca. 3 minutter). 27 DK

28 Introduktion 16 Tag kalibreringsmikrofonen ud, og tryk på C/c for at vælge [JA]. Omgivelserne i det rum, hvor systemet er installeret, kan påvirke målingerne. Hvis målingen ikke virker, gøres som anvist, og prøv derefter igen [AUTOKALIBRERING]. 17 Tryk på. Hurtig installation afsluttes. Alle tilslutninger og indstillinger er udført. Sådan afsluttes Hurtig installation Tryk på DISPLAY i et hvilket som helst trin. Tip Ved ændring af højttalernes placering skal højttalerindstillingerne ændres. Se "Optimal surroundsound i et rum" (side 83) og "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 84). Yderligere oplysninger om ændring af de enkelte indstillinger findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen" (side 52). Sådan åbnes Hurtig installationmenu igen 1 Tryk flere gange på FUNCTION +/, til der står "DVD" på frontpaneldisplayet. 2 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 94( 99) 1( 1) T 0: 01: 08 BRUGERDEFINERET BRUGERDEFINERET HURTIG DVD VIDEO 4 Tryk på X/x for at vælge [HURTIG], og tryk derefter på. Hurtig installation-menu vises. Indstilling af videoudgangstypen, så den passer til dit tv Vælg systemets videoudgangstype, afhængigt af tv'ets tilslutning (side 21). Sådan vælges typen for videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMIkablet, skal du vælge typen af videosignaloutput fra HDMI OUT-stikket. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et/ projektoren, osv. 1 Tryk flere gange på FUNCTION +/, til der står "DVD" på frontpaneldisplayet. 2 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 4 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET], og tryk derefter på. Installationsmenuen vises. 5 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- INDSTILLING], og tryk derefter på. Indstillingerne for [HDMI-INDSTILLING] vises. 6 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- OPLØSNING], og tryk derefter på. 7 Tryk på X/x for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på. [AUTO( p)]: Systemet sender det videosignal, der er mest optimalt for det tilsluttede tv. [ i]: Systemet sender videosignaler i opløsningen i*. 28 DK

29 [ p]: Systemet sender videosignaler i opløsningen p*. [ p]**: Systemet sender videosignaler i opløsningen p*. * i: interlace, p: progressiv ** Der kan stå [ p], afhængigt af hvilket land modellen er fra. Trin 5: Lyd fra alle højttalerne Dette system gør det muligt at sende lyden fra en dvd, et tv eller en videobåndoptager via alle højttalerne. Introduktion FUNCTION +/ X/x/c, SYSTEM MENU 1 Tryk flere gange på FUNCTION +/, indtil den ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet. Hver gang du trykker på FUNCTION +/, ændres funktionen som følger: "DVD" t "TUNER FM" t "TUNER AM" t "USB" t "TV" t "LINE" t "DMPORT" t "AUDIO" t Funktion Kilde "DVD" Disk, der spilles af systemet. "TUNER FM"/ FM/AM-radio (side 59). "TUNER AM" "USB" USB-enhed (side 66). "TV" Tv "LINE" Komponent, der er sluttet til LINE-stikkene på bagpanelet. "DMPORT" DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 75). 29 DK

30 Introduktion Funktion "AUDIO" Kilde Bærbar lydkilde (der er sluttet til AUDIO INstikket på frontpanelet). Når du bruger TV-stikket (COAXIAL eller OPTICAL DIGITAL IN) (digital tilslutning), prioriteres den digitale tilslutning. 2 Tryk på SYSTEM MENU. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede afkodningstilstand vises på frontpaneldisplayet. Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2- kanalskilde skal sendes via de seks højttalere, skal du vælge afkodningstilstanden "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" eller "PLII MUSIC". Yderligere oplysninger findes på side Tryk på. Indstillingen udføres. 6 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. frontpanelet. Forvrængningen afhænger af den tilsluttede komponent og er ikke en fejl. Du kan undgå, at der opstår forvrængning ved at reducere indgangsniveauet på enheden. 1 Tryk flere gange på FUNCTION +/, indtil "TV", "LINE" eller "AUDIO" vises på frontpaneldisplayet. 2 Tryk på SYSTEM MENU. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "ATTENUATE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på X/x for at vælge en indstilling. "ATT ON": Du kan dæmpe indgangsniveauet. Udgangsniveauet er ændret. "ATT OFF": normalt indgangsniveau. 5 Tryk på. Indstillingen udføres. 6 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. Afhængigt af dit tv er du måske nødt til at deaktivere dit tv's højttalere for at høre systemets surroundsound. Tip Når du afspiller lydfiler via en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden. Tryk på FUNCTION +/ for at vælge "AUDIO". Tilslut den bærbar lydkilde. Vælg "A.F.D. STD" eller "DEC. MODE". Vælg noget andet end "A.F.D. STD" for at annullere. Ændring af indgangsniveauet for lyd fra tilsluttede komponenter Der kan opstå forvrængning, når du afspiller lyd fra en komponent, der er sluttet til EURO AV T OUTPUT (TO TV)- eller LINE-stikkene på bagpanelet eller til AUDIO IN-stikket på 30 DK

31 Lydindstilling Surroundsound ved hjælp af afkodningstilstand Du kan nu afspille lyd i surroundsound ved at vælge et af systemets forprogrammerede afkodningstilstande. Afkodningstilstandene gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen. Lydindstilling X/x/c, SYSTEM MENU 1 Tryk på SYSTEM MENU. 2 Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede afkodningstilstand vises på frontpaneldisplayet. Display Afkodningstilstand Effekt "A.F.D. STD" AUTO FORMAT DIRECT STANDARD Gengiver lyden som den blev optaget/kodet. Lyden sendes via forskellige højttalere, afhængigt af kilden. "A.F.D. MULTI" AUTO FORMAT DIRECT MULTI 2-kanalskilde: Lyd, der er optaget på 2 kanaler (højre og venstre frontkanal), sendes også via højre og venstre surroundkanal. I denne tilstand sendes lyden via den højre og venstre fronthøjttaler, via den højre og venstre surroundhøjttaler og via subwooferen. Der sendes ingen lyd via centerhøjttaleren. Multikanalskilde: Lyden sendes via forskellige højttalere, afhængigt af kilden. "PRO LOGIC" Dolby Pro Logic Udfører Pro Logic-kodning af indgangssignalet og simulerer surroundsound fra 2-kanalkilder. I denne tilstand sendes lyden via alle højttalere og via subwooferen. Lyden sendes muligvis ikke via alle højttalere, afhængigt af kilden. 31 DK

32 Display Afkodningstilstand Effekt "PLII MOVIE" "PLII MUSIC" "2CH STEREO" "HP 2CH" "HP VIRTUAL" Dolby Pro Logic II MOVIE Dolby Pro Logic II MUSIC 2 CHANNEL STEREO HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO HEADPHONE VIRTUAL Gennemfører Pro Logic II-kodning i spillefilmstilstand af indgangssignalet og leverer fem udgangskanaler i fuld båndbredde fra 2-kanalkilder. Denne indstilling er ideel til videoer med overspillet tale eller gamle film. I denne tilstand sendes lyden via alle højttalere og via subwooferen. Lyden sendes muligvis ikke via alle højttalere, afhængigt af kilden. Gennemfører Pro Logic II-kodning i musiktilstand af indgangssignalet og leverer fem udgangskanaler i fuld båndbredde fra 2-kanalkilder. Denne indstilling er ideel til normale stereokilder f.eks. cd'er. I denne tilstand sendes lyden via alle højttalere og via subwooferen. Lyden sendes muligvis ikke via alle højttalere, afhængigt af kilden. Lyden sendes via højre og venstre fronthøjttaler og subwooferen. Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler. Lyden sendes via højre og venstre hovedtelefon. Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler. Lyden sendes som surround via højre og venstre hovedtelefon. Tilstanden er kun tilgængelig, når der afspilles en multikanalskilde. 4 Tryk på. Indstillingen udføres. 5 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. Sådan deaktiveres surroundeffekten Vælg "A.F.D. STD" eller "2CH STEREO" for "DEC. MODE." Når indgangssignalet er en multikanalskilde, annulleres "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" og "PLII MUSIC", og multikanalskilden sendes direkte. Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" og "PLII MUSIC" ikke tilgængelige. Du kan ikke vælge afkodningstilstand under en igangværende filindlæsning fra en USB-enhed eller under optagelse/kopiering af musik. Ikke alle inputstreams understøtter brug af afkodningstilstand. Surround- eller stereoeffekten er muligvis ikke effektiv, når du vælger "A.F.D. MULTI". I dette tilfælde skal du vælge "A.F.D. STD", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" eller "PLII MUSIC". Når du skifter afkodningstilstand, mens du bruger en S-AIR-modtager, kan noget af lyden fra S-AIR-modtageren falde ud. 32 DK

33 Valg af lydtilstand Du kan vælge en passende lyd til film eller musik. Multipleks broadcastlyd (DUAL MONO) Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcastsignal. Lydindstilling Hvis du ønsker at modtage Dolby Digital-signaler, skal du slutte et tv eller en anden komponent til enheden med et optisk eller koaksialt digitalkabel (side 21) og indstille den digitale udgangstilstand for tv'et eller en anden komponent til Dolby Digital. SOUND MODE +/ Tryk flere gange på SOUND MODE +/ under en afspilning, indtil den ønskede tilstand vises på frontpaneldisplayet. "AUTO": Systemet vælger automatisk "MOVIE" eller "MUSIC" og bruger den lydeffekt, der passer til disken. "MOVIE": Systemet giver lyd til film. "MUSIC": Systemet giver lyd til musik. AUDIO Installationselementerne kan ikke bruges, når der er sluttet hovedtelefoner til enheden eller surroundforstærkeren. Når du skifter lydtilstand, mens du bruger en S-AIRmodtager, kan noget af lyden fra S-AIR-modtageren falde ud. Tryk flere gange på AUDIO, indtil det ønskede signal vises på frontpaneldisplayet. "MAIN": Lyden af hovedsproget høres. "SUB": Lyden af undersproget høres. "MAIN+SUB": Der høres en blanding af hoved- og undersprogene. 33 DK

34 Disk Afspilning af en disk Hvis systemet ikke er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION +/ for at vælge "DVD". 4 Tryk på A. 5 Ilæg en disk. Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på A. Afhængigt af den valgte dvd-video eller videocd er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din disk. Justering af lydstyrke "/1 A H FUNCTION Diskskuffe Tilslutning af hovedtelefoner "/1 FUNCTION +/ Når du afspiller en disk på 8 cm, skal du lægge den i skuffens inderste ring. Bemærk, at disken ikke må ligge skævt i skuffens inderste ring. Du må ikke skubbe diskskuffen i med fingrene, da dette kan medføre fejl. Du må ikke lægge mere end én disk i skuffen. 6 Tryk på H. Systemet starter afspilningen (fortsat afspilning). 7 Juster lydstyrken med VOLUME +/ på fjernbetjeningen eller VOLUMEknappen på enheden. Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og på frontpaneldisplayet. / X MUTING VOLUME +/./> H /m/ M/ 1 Tænd for dit tv. 2 Indstil tv'ets indgangsvælger til systemet. 3 Tryk på "/1. Systemet tændes. x Alt efter hvordan systemet er indstillet, vil lydstyrkeniveauet muligvis ikke blive vist på tvskærmen. Når du aktiverer funktionen Kontrol til HDMI, kan det tv, som er sluttet til systemet med et HDMI-kabel (medfølger ikke), betjenes synkront med systemet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync" (side 63). Sådan slukkes systemet Tryk på "/1, mens systemet er tændt. Systemet skifter til standby. Sådan spares strøm i standby Tryk på "/1, mens systemet er tændt. 34 DK

35 Hvis du vil skifte til energisparefunktion, skal du kontrollere, at systemet er indstillet som følger: "DEMO" er indstillet til "OFF" (side 25). [KONTROL TIL HDMI] er indstillet til [FRA] (side 63). "S-AIR STBY" er indstillet til "OFF" (side 79). Sådan bruges hovedtelefoner Slut hovedtelefonerne til PHONE-stikket på enheden. Lyden fra systemet deaktiveres. Du kan også slutte hovedtelefonerne til PHONE-stikket på surroundforstærkeren (lyden fra systemet deaktiveres). Andre betjeningsmuligheder Funktion Tryk på Stop x Pause X Genoptag afspilning X eller H efter en pause Gå til næste kapitel, spor > eller sekvens 1) Gå til forrige kapitel, spor eller sekvens 1) Slå lyden fra midlertidigt Stop afspilningen, og fjern disken Find et punkt hurtigt ved at afspille en disk med hurtig frem- eller tilbagespoling (Scan) 1)2). to gange inden for et sekund. Tryk en enkelt gang på. for at gå til begyndelsen af det aktuelle kapitel, spor eller den aktuelle sekvens. MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på knappen igen eller på VOLUME + for at skrue op for lyden. A på enheden. M/ eller /m under afspilning af en disk. Hver gang, du trykker på M/ eller /m under scanningen, ændres afspilningshastigheden. Gå tilbage til almindelig hastighed ved at trykke på H. De aktuelle hastigheder afhænger af disken. Funktion Tryk på Se billede for billede M/ eller /m 4), (Slowmotion) 3) mens systemet er sat på pause. Hver gang du trykker på M/ eller /m 4) under slowmotion, ændres afspilningshastigheden. Der er to hastigheder. Tryk på H for at skifte til normal afspilningshastighed. Afspil ét billede ad for at gå til næste gangen (Frys billede, når systemet er sat billede) 3)5)6) på pause. Tryk på for at gå til foregående billede, mens systemet er sat på pause (kun dvd-video/dvd- VR/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/ dvd+rw). Tryk på H for at skifte til normal afspilning. Gentag afspilningen af den forrige sekvens (10 sekunder før) 7) Gå hurtigt fremad i den aktuelle sekvens (30 sekunder efter) 8) (Hurtig afspilning) under afspilningen. (Hurtigt fremad) under afspilningen. 1) Gælder ikke JPEG-billedfiler. 2) Hastighederne kan være anderledes på nogle disks. 3) Kun dvd-video, dvd-r, dvd-rw, video-cd. 4) Gælder ikke video-cd'er. 5) Du kan ikke søge efter et stillbillede på en dvd-vr. 6) Data-cd/data-dvd: Denne funktion kan kun bruges med DivX-videofiler. 7) Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan ikke bruges med DivX-videofiler. 8) Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r. Knappen kan ikke bruges med DivX-videofiler. Ikke alle sekvenser understøtter brug af Hurtig afspilning eller Hurtigt fremad. Disk 35 DK

36 Visning af flere vinkler og undertekster Sådan ændres vinklerne Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på en dvd-video, kan du ændre visningsvinklen. Tryk på ANGLE under en afspilning for at vælge den ønskede vinkel. Ikke alle dvd-videoer understøtter ændring af vinkel, selvom der er optaget flere vinkler på dvd-videoen. Sådan vises underteksterne Hvis der er optaget undertekster på en disk, kan du slå underteksterne til og fra under afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en disk, kan du ændre underteksternes sprog under afspilningen eller slå dem til og fra efter behov. Tryk på SUBTITLE under en afspilning for at vælge undertekster på det ønskede sprog. Alt efter den aktuelle dvd-video, kan du måske ikke ændre underteksterne, selv om der er optaget undertekster på flere sprog på disken. Du kan måske heller ikke slå dem fra. Underteksterne kan ændres, hvis DivX-videofilen har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", og hvis undertekstoplysningerne ligger i samme fil. Indstilling af lyd Du kan ændre lydformatet, når systemet afspiller en dvd-video eller data-cd/data-dvd (DivX-videofil), der er optaget med flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd, eller DTS). Hvis en dvd-video indeholder spor med flere sprog, kan du også ændre sproget. Video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Du kan vælge lyd fra højre eller venstre kanal og sende lyden fra den valgte kanal via både højre og venstre højttalere. Du kan ikke ændre lyden for en Super Audio CD. Tryk flere gange på AUDIO under afspilning for at vælge det ønskede lydsignal. x Dvd-video Valg af sprog afhænger af dvd-videoen. Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" (side 109) for at se, hvilket sprog koden står for. Når det samme sprog vises to eller flere gange, indeholder dvdvideoen flere lydformater. x Dvd-VR Typerne af lydspor på disken vises. Eksempel: [1: NETLEDNING] (primær lyd) [1: SUB] (sekundær lyd) [1: NETLEDNING+SUB] (primær og sekundær lyd) [2: NETLEDNING] [2: SUB] [2: NETLEDNING+SUB] [2: NETLEDNING], [2: SUB] og [2: NETLEDNING+SUB] vises ikke, når der er optaget en lydstream på disken. x Video-cd/cd/data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil) [STEREO]: Standardstereolyd. [1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono). [2/H]: Lyd fra højre kanal (mono). x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil) Lydformaterne for en data-cd eller data-dvd varierer, afhængigt af diskens DivX-videofil. Formatet vises på displayet. x Super-VCD [1:STEREO]: Stereolyd for lydspor 1. [1:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 1 (mono). [1:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 1 (mono). [2:STEREO]: Stereolyd for lydspor 2. [2:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 2 (mono). 36 DK

37 [2:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 2 (mono). Når systemet afspiller en Super VCD, der ikke indeholder lydspor 2, høres der ingen lyd, når du vælger [2:STEREO], [2:1/V] eller [2:2/H]. Sådan vælges et afspilningsområde for en Super Audio CD Kontrol af lydformatet Hvis du trykker flere gange på AUDIO under afspilningen, vises det aktuelle lydformat (PCM, Dolby Digital, DTS, osv.) som vist nedenfor. x DVD Eksempel: Dolby Digital 5.1-kanal Surround (V/H) Front (V/H) + center Eksempel: Dolby Digital 3-kanal Front (V/H) 1: ENGELSK DOLBY DIGITAL 3 / 2.1 LFE (lavfrekvenseffekt) L LS C LFE R RS Det format, som spilles i øjeblikket Surround (mono) Du kan afspille en Super Audio CD (side 107) ved at vælge afspilningsområdet. Sådan vælges et afspilningsområde til afspilning af en 2-kanals- og multikanals- Super Audio CD Nogle Super Audio CD'er består af et 2- kanalsafspilningsområde og et multikanalsafspilningsområde. Du kan vælge det afspilningsområde, du ønsker at lytte til. 1 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 2 Tryk på X/x for at vælge [MULTI/ 2CH], og tryk derefter på. Indstillingerne for [MULTI/2CH] vises. 3 Tryk på X/x for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på. [MULTI]: Du kan afspille multikanalsafspilningsområdet. [2CH]: Du kan afspille 2- kanalsafspilningsområdet. Disk x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil) Eksempel: MP3-lyd 1:SPANSK DOLBY DIGITAL 2 / 1 Det format, som spilles i øjeblikket 1:MP3 128k L Bithastighed S R Du kan ikke ændre afspilningsområdet under afspilningen. Du kan ikke vælge afspilningsområde for en Super Audio CD uden multikanalsafspilningsområde. Sådan skiftes afspilningslag under afspilning af en hybrid Super Audio CD Nogle Super Audio CD'er indeholder et Super Audio CD-lag og et cd-lag. Du kan skifte til det ønskede afspilningslag. Du kan ikke vælge afspilningslag, hvis din Super Audio CD ikke har et CD-lag. 1 Stop en eventuel afspilning, og tryk på DISPLAY. 37 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot