RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES"

Transkriptio

1 RANSOMES Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento G-Plex II Series: ZV - Engine type: Kubota model D7B Product codes:jlhah00 ADVARSEL: Denne maskine kan forårsage alvorlig personskade, hvis den bruges forkert. Alle, der bruger og vedligeholder denne maskine, skal være korrekt uddannet til dette, skal advares om farerne og læse hele instruktionsbogen, før maskinen forberedes, bruges, justeres eller serviceres. VARNING: Om denna maskin används på fel sätt kan den orsaka svåra personskador. De som använder och underhåller denna maskin ska utbildas i hur den används korrekt, vara varnade för de förekommande riskerna och ska alltid läsa hela handboken innan någon form av arbete utförs på eller med maskinen. VAROITUS: Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Laitteen käyttäjille ja huoltajille on opetettava laitteen asianmukainen käyttö, heitä on varoitettava mahdollisista vaaroista ja heidän on luettava koko käyttöopas ennen laitteen valmistelua, käyttöä, säätämistä ja huoltamista. ADVERTENCIA: Si se usa de forma incorrecta esta máquina puede causar graves lesiones. Cualquier persona que use y mantenga esta máquina deberá estar entrenado en su uso correcto, instruido de sus peligro y deberá leer el manual completamente antes de tratar de instalar, operar, ajustar o revisar la máquina. RANSOMES DK S SF E (RJ ) Part No. 4374G (rev.0)

2 000, Textron Inc. All Rights Reserved

3 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Service- og vedligeholdelsessider Side Adgang til motoren... 4 Afluftning af brændselssystemet... Amperemeter... 5 Anbefalede brændstoffer... 3 Bageste udsvingsarm... 7 Batteri... 8 Benzin... Bugsering af maskinen... 3 Dæktryk... 9 Fejlfinding... 3 Forvarmningskontakt... 5 Gashåndtag... 5 Græstørvets beskyttelsessystem (EKSTRAUDSTYR)... 7 Håndbremse... 6 Hastighed/retning... 9 Hastighedsjustering af slåmaskinen Hydraulikdiagram... Hydraulikpumpens aflastningsventil... 6 Hydrauliksystem Side Pedaler Bremse... 6 Slåning/løft... 6 Pejlestok, motorolie... 5 Rengøring af radiatoren... 7 Serienummer... 3 Service og vedligeholdelse... 3 Sikringer... 8 Skærehøjde... 8 Skærehovedets serienummer... 3 Skærpning Slåning/Transporthastighedskontrol Smøringsdiagram... Specifikationer... 4 Tændingskontakt... 5 Temperaturmåler... 5 Tidsindstilling af skærehoved... Timetæller... 5 Vedligeholdelse af skærehoved... 9 Vedligeholdelsesvejledning... 3 Identifikationsnumre... 3 Igangsætning af motoren Diesel... Indkørsel af motor... 3 Justering af underlagskniv... 8 Justeringer... 7 Kontroller... 5 Kontrolpedaler... 6 Luftrenser Lygtekontakt... 5 Modelnummer... 3 Motorens kølesystem... 5 Motorens olieadvarselslys... 5 Motorens oliefilter... 5 Motorens olieniveau... 5 Nivellering af skærehoved... 9 Nivelleringsledforbindelse, forreste hoveder... 9 Oliefilter (hydraulisk)... 7 Olietype, hydraulisk... 6 Opbevaring... 0 Opstart med kabler... 8 DK-

4 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG DK-

5 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG IDENTIFIKATION FØLGENDE IDENTIFIKATIONSNUMRE SKAL FREMSTÅ PÅ AL KORRESPONDANCE VEDRØRENDE DENNE MASKINE. MODEL- OG SERIENUMRE Både modelnr. og serienr. står på identifikationsnavnepladen (selvklæbende mærkat), som er placeret under sædet foran i maskinen. Se figur. DIESELMOTORER Dieselmotorens serienumre er trykt ind i blokken, direkte under injektionspumpen (Se fig. 4). Figur 4. Dieselmotorens serienummer SKÆREHOVEDETS SERIENUMRE Identifikationsnumrene for hver enkelt skærehovede findes på navnepladens dekal på panelets højre side (Se fig. 5). Figur. Navnepladens identifikationsdekal NAVNEPLAD- ENS DEKAL MOTORENS IDENTIFIKATIONSNUMRE For at opnå adgang til motoren, løsnes de to håndgreb, som sidder over den bageste gaffel. Hæv brændstoftankens ramme (bageste afsnit) og drej stangen under brændstoftanken nedad, og fastgør den i bægret ved siden af gaflen. (Se fig. ). Dækslet på brændstoftanken MÅ IKKE fjernes når tanken er i hævet stilling. Figur 5 Figur Brændstoftanken i hævet stilling. Støttestang. Håndgreb DK-3

6 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG SPECIFIKATIONER (Med forbehold for ændringer uden varsel) Motor Kubota, model D7B-, 8 h.k., tre cylindre, væskekølet dieselmotor. Høj tomgangshastighed 3400 OMDR./M Lav tomgangshastighed 500 OMDR./M (Se motorhåndbogen for yderligere specifikationer). Hastighed (maksimal): Transport km/t. Slåning 6, km/t. Bakning 3 km/t. Hydraulisk system: Traktionsdrevpumpe, Sundstrand serie 5 Traktionsmotorer: Parker-Ross ME0 Spoledrevpumpe: J.S. Barnes W900 0,488 in 3 /Rev. (8cc/Rev) Spolemotorer: J.S. Barnes W600 0,73 in 3 /Rev. (cc/rev.) Beholderkapacitet: 8. liter Total systemkapacitet: 5.7 liter Jacobsen Græstørvbeskytter 9.7 liter PN liter PN liter PN65354 (Alternativ Texaco Rando HDZ-3) Se vejledningen for olievalg Hydrauliske filtre stk., 5-mikron (indsugning) PN597 Dimensioner: Skærebredde:.6 meter Totalbredde (m/hjul og gribere):,9 m Totallængde (m/hjul og gribere):,5 m Totalhøjde:,5 Hjulbund:,6 m Forhjulets løbeflade (bredde):, m Vægt uden spoler: 535 kg Vægt m/spoler: 63 kg Bremser: Positiv hydraulisk bremsning 5 mm parkeringsbremse med skydelæreskiver Elektrisk: Alternator: 40 amp Styring: Dæk: Baghjulsstyring Kraftstyring,,5 omdrejninger fra lås til lås 330mm diameters styrehjul 0 x glat slidbane VIBRATIONSNIVEAU Maskinen blev testet for hele stellet og hånd/arm vibrationsniveauer. Operatøren blev placeret i normal betjeningsposition med begge hænder på styremekanismen. Motoren kørte, og skæreanordningen blev roteret med maskinen i stationær stilling. Hånd/arm accelerationsniveau :.0 m/s Hele kroppens accelerationsniveau X-akse :0.05 m/s Y-akse :0.085 m/s Z-akse :0.04 m/s ADVARSEL Denne håndbog omhandler servicerings- og vedligeholdelsesfunktioner. Disse funktioner skal udføres som beskrevet, og må kun gennemføres af korrekt trænet personale. Brændstoftankens kapacitet: 3 liter Kølerens kapacitet: 3,8 liter Batteri: volt BCI-gruppe Størrelse 4 Koldforkrøpning, ampere (min.) 430 Reservekapacitet, minutter (min.) 70 Jordterminalens polaritet Negativ med SAE konuspæle DK-4

7 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG KONTROLLER (Diesel-modeller) Figur 7. Amperemeter. Timetæller 3. Lygtekontakt 4. Motorens olieadvarselslys 5. Tændingskontakt 6. Gashåndtag 7. Græstørvets beskyttelsessystem (valgfrit) 8. Forvarmningskontakt og glødestift 9. Temperaturmåler og advarselslys 0. Spolens klarkontakt Amperemeter - angiver den elekstriske strømmængde ved batteriet. Under normale betjeningsforhold, befinder nålen sig på plus (+)-siden af måleren, hvilket viser at strøm bliver tilført batteriet. Ved tomgangshastighed, kan indikatoren være på nul eller på den negative (-) side. En kontinuerlig negativ aflæsning ved normal betjeningshastighed angiver en fejlagtig funktion i opladningssystemet, som bør inspiceres øjeblikkeligt. SLUKKET-position for at fjerne nøglen. TÆNDT - for nomal betjening. START - tilkobler startmotoren. Nøglen slippes efter motoren starter (kontakten returnerer automatisk til TÆNDT) ACC. - har ingen funktion på denne maskine. BEMÆRK Hvis motoren ikke starter, eller hvis den af én eller anden årsag "går ud", skal tændingskontakten returneres til SLUKKETposition inden der forsøges genstart. Denne funktion forhindrer at startmotoren bliver skadet, og der kan forekomme svingning af hjultænderne mens motoren kører. Gashåndtag - Skubbes helt fremad ved motorens normale betjeningshastighed, og helt tilbage for tomgang Timetæller - registrerer det antal timer motoren har kørt. Brug timetælleren til at styre et godt planlagt vedligeholdelsesprogram (henvis til vedligeholdelsesvejledningen) Forvarmningskontakt og glødestift - Med nøglekontakten TÆNDT, skubbes den opad/ fremad og hold forvarmningskontakten, indtil glødestiften slukker (kun for diesel). Temperaturmåler og advarselslys - måleren angiver køletemperaturen og lyset advarer om en overvarmningssituation (kun for diesel). Græstørvets beskyttelsessystem - kan installeres valgfrit for at advare operatøren, hvis der opdages lækage i det hydrauliske system. BAGESTE UDSVINGSARM Lygtekontakt - tænder og slukker forlygterne. Motorens olieadvarselslys - lyser når motorens olietryk er for lavt til betjening Tændingskontakt - har fire positioner: SLUKKET - hindrer alle elektriske betjeningsfunktioner. Kontakten skal være i DK-5

8 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG KONTROLPEDALER Retnings-/hastighedspedalen (se fig. 8) kontrollerer hastighed og retning. Tryk det forreste af pedalen ned for at køre fremad, og det bageste af pedalen for at køre baglæns. Øget bevægelse af pedalen øger hastigheden. For at sætte maskinens fart ned eller stoppe, slippes pedalen helt. Korekt bremsning forsynes ved hydrostatisk tryk. Hvis der kræves yderligere bremsning, trykkes der på bremsepedalen. ADVARSEL DER MÅ IKKE gøres forsøg på at tvinge kontrolpedalens retning til den neutrale (stop)-position, eller ændre retning før maskinen er helt standset. Pludselig opbremsning eller retningsændringer kan forårsage ulykker. BEMÆRK For at reducere træthedsstyrken under normal fremadbetjening, bør operatørens hæl hvile på gulvbræddet ved siden af pedalen (ikke på pedalens underste del). Slåning/hævepedalen (se fig. 0) sænker og hæver skærehovederne. For at sænke hovederne: Tryk den forreste del af pedalen ned i en lavere hovedstilling. Hvis spolens klarkontakt er tændt, starter spolerotationen når hovederne sænkes. For at sænke hovederne: Tryk den bageste del af pedalen ned til den hævede hovedstilling. Spolerotationen stopper når hovederne er hævede. Figur 0. Slåning/Hæv pedal Figur 8. Retning/Hastighedspedal. Bremsepedal HÅNDBREMSEPEDAL Håndbremsen kan sættes i indgreb ved at trykke på bremsepedalen indtil maskinen er fuldstændig standset. Når maskinen er standset, skubbes håndbremsens lås fremad for at fastholde bremsepedalen. Håndbremsen frakobles ved at trykke bremsepedalen ned og slippe den. HYDRAULIKPUMPENS AFLASTNINGSVENTIL Aflastningsventilen lader maskinen blive skubbet eller bugseret. For at åbne ventilen, drejes håndtaget på bunden af pumpen mod uret (set fra bunden af pumpen). Efter at have flyttet maskinen, lukkes ventilen ved at dreje håndtaget med uret. Figur.. Aflastningsventilens håndtag Figur 9. Bremsepedal. Håndbremselås BEMÆRK Ved nomal betjening skal aflastningsventilen være forsvarligt lukket, da der i modsat fald kan forekomme et bemærkelsesværdig tab af hastighed, og dette kan forårsage alvorlig skade på den hydrostatiske pumpe. DK-6

9 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG BAGESTE UDSVINGSARM BEMÆRK Den bageste udsvingsarm sidder således at den giver let adgang til det bageste skærehovede. Skærehovederne SKAL SIDDE i hævet position. Armen MÅ IKKE svinges ud når skærehovederne sidder i sænket position. ADVARSEL For at udelukke muligheden for alvorlig skade, skal man ALTID sidde korrekt i operatørsædet, når maskinen kører. For at udelukke muligheden for alvorlig skade, skal spolens klarkontakt ALTID befinde sig i slukket position og motoren skal stoppes, nøglen skal tages ud, og håndbremsen skal trækkes an, hver gang man forlader operatørsædet.. Græsgriberen SKAL VÆRE fjernet, inden du svinger armen ud.. Frigør træklåsen (se fig. ). 3. Træk i håndtaget og sving den bageste arm og skærehovede ud. 4. Når man sidder korrekt i operatørsædet, genstartes maskinen, og skærehovederne sænkes. 5. Sluk maskinen og tag det bageste skærehoved af for eftersyn. 6. Når eftersynet er gennemført, skal skærehovedet sættes fast på den bageste arm. 7. Når man sidder korrekt i operatørsædet, genstartes maskinen, og skærehovederne hæves. 8. Sluk maskinen og sving den bageste arm tilbage under maskinen, hvorefter armen sikres med træklåsen (se fig. ). Figur. Træklås. Håndtag JUSTERINGER ADVARSEL Justeringsprocedurerne må KUN udføres som beskrevet af trænet servicepersonale. Hvis der er brug for assistance, bør De kontakte deres lokale Jacobsen-forhandler. For at hindre muligheden for alvorlige ulykker, skal spolens klarkontakt sidde i slukket position, hovederne skal sænkes og håndbremsen skal være trukket an INDEN der udføres nogen form for justering. Skærespolen må ALDRIG roteres ved at skubbe den med fingrene eller hænderne. Fingrene kan blive fanget mellem spolen og rammen og forårsage alvorlig ulykke. Brug en skraldeanordning med en fatning på 9/6 tomme på enden af skærehovedets aksel til at dreje spolen med under justering og afprøvning (se fig. 3). ADVARSEL Hvis den bageste arm ikke er sikret af træklåsen, må der ALDRIG gøres forsøg på at køre maskinen. Hvis maskinen køres med den bageste arm ude, resulterer det i maskinskade, eller alvorlige ulykke eller dødsfald for operatørens eller omkringståendes vedkommende. Skærehovedet vist med den bageste roterende børste monteret som ekstraudstyr Figur 3. Drej skærespolen med dette skruehovede JUSTERING AF UNDERLAGSKNIV DK-7

10 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG For denne justering, skal skærpeventilens reguleringsarm sidde i den midterste "neutrale" position, således at spolerne kan drejes manuelt. ADVARSEL For at undgå muligheden for alvorlige ulykker, må der ALDRIG gøres forsøg på at justere skærehovedet mens motoren kører. Mulig justering af spillerummet mellem spoleklingerne og underlagskniven skal først foretages ved spolens forkant (den ende hvor hver enkel klinge først krydser underlagskniven). Derefter justeres den modsatte ende af spolen.. Løsgør de underste justeringsskruer på hver ende ved at dreje dem ca. ¼ omdrejning mod uret (se figur 4).. Mens spolen drejes bagud, drejes de øverste justeringsskruer (forkanten først), indtil der er et spillerum på ca..05mm. Efter at have justeret begge ender, kontrolleres forkanten igen. BEMÆRK For meget spillerum mellem underlagskniven og klingerne resulterer i dårlig skærekvalitet. For lidt spillerum forårsager kraftig slidtage af skærekanterne, samt kan forårsage skade på underlagskniven, spoleklingerne eller andre komponenter. BEMÆRK For at sikre en jævn skæring, SKAL alle tre skærehoveder indstilles ved præcis samme skærehøjde. Underlagskniven skal justeres inden skærehøjden indstilles.. Skærehøjden indstilles på måleblokken (Reservedel nr. 8900) ved at dreje fløjmøtrikken, indtil afstanden mellem skruens bund og toppen af måleblokken er lig med den ønskede skærehøjde (se fig. 6).. Løsgør låsemøtrikken på én af de forreste valsejusteringskonsoler, således at der lige præcis kan foretages justering (se fig. 5). Skærehovedet vist med den bageste roterende børste monteret som ekstraudstyr Figur 5. Løsgør låsemørikken 3. Hold måleblokken tværs over bunden af forog bagvalserne i nærheden af valsejusteringskonsolen, og justér forvalsen, indtil underlagsknivens skærekant kommer i berøring med bunden af måleskruehovedet (se fig. 6). Forreste valse Måleskruehoved Bageste valse Underlagskniv Figure 4. Øverste justeringsskrue. Underste justeringsskrue 3. Drej spolen fremad. Spolen skal dreje frit og du bør kun lige kunne høre spolebladenes lettere kontakt med underlagskniven. 4. Efter underlagskniven er justeret korrekt, strammes den underste justeringsskrue ved hver ende. 5. Test skærehovedet ved at holde to strimler avispapir vinkelret mod underlagskniven. Drej spolen med en skruenøgle. Spolen skal dreje frit, og hver klinge på spolen bør skære én af de to papirstrimler. SKÆREHØJDE Indstil skærehøjde Figur 6 Justering af skærehøjde Måleblok (Reservedel nr. 8900) 4. Stram låsemøtrikken og gentag proceduren ved den anden ende. Efter at have justeret begge ende, vendes der tilbage for at kontrollere begge ender igen. 5. Sørg for at alle tre skærehoveder er indstillede uden at ændre måleskruens højde. DK-8

11 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG NIVELLERINGSLEDFORBINDELSE AF DE FORRESTE SKÆREHOVEDER ADVARSEL Denne procedure skal udføres som beskrevet og kun af korrekt trænet servicepersonale. I løbet af hele denne procedure, skal spolens klarkontakt sidde i tændt-stilling. Hvis spolens klarkontakt drejes, resulterer det i maskinskade og/eller alvorlig personskade eller dødsfald for operatørens eller omkringstående personers vedkommende. BEMÆRK Dimensionerne i figur 7 er forindstillet på fabrikken og derfor skulle det ikke være nødvendigt at justere nivelleringsledforbindelsen. Efter nogen tid kan det muligvis blive nødvendigt med en lettere justering af ledforbindelseen. Hvis der er behov for dette, skal der kun justeres på justeringskoblingn (se fig. 7).. Med maskinen på en plan overflade (en betonoverflade anbefales), anbringes der karton under alle tre skærehoveder.. Der skal befinde sig en yderligere person foran maskinen i en afstand på 3 meter, for at kontrollere om de forreste hoveder er på niveau, når der sænkes. Sænk skærehovederne og sørg for at de forreste hoveders hele bredde sidder parallel med den plane overflade efterhånden som hovederne kontakter kartonet. 3. Hvis de ikke sidder i jævn kontakt, skal der justeres ved brug af justeringskoblingn. Proceduren gentages efter behov, indtil de to hoveder kommer i jævn kontakt på den plane overflade. BEMÆRK Dimensionerne for nivelleringsstangens ende med fjedre og låseflange er indstillet på fabrikken, og der skulle aldrig blive behov for ændringer (Se fig. 7) NIVELLERINGENS LEDFORBINDELSE KONTRAMØTRIK JUSTERINGS- KOBLINGEN FASTGØRES TIL LØFTEARM LÅSEFLANGE FJEDRE TILKOBLES HOVEDRAMMEN DER MÅ IKKE JUSTERES Figur 7. Justeringskobling HASTIGHEDSKONTROL AF SLÅNING/ TRANSPORT Når skærehovederne er fuldstændigt hævede, er hjuldrevets hastighedsområde mellem 0 og km/t. Hastigheden kontrollers ved brug af retnings-/ hastighedskontrolpedalen som beskrevet i afsnittet om kontrolpedalerne. Når skærehovederne er sænkede, begrænses kontrolpedalens retning/hastighed af den automatiske kontrolledforbindelses slåningshastighed (den vinkelbøjede blokeringsskrue kontakter fodpedalens flig, der drejer pedalen opad. Dette reducerer derefter maskinens bundhastighed for slåning). Slåningens hastighedsområde ligger på mellem 0 og 6, km/t). Figur 8. Retning/Hastighedspedal JUSTERING AF SLÅNINGSHASTIGHED For at afgøre slåningshastigheden, tages der tid på hvor hurtigt maskinen kører ved en afstand på 5,4 meter. Der skal være en plan overflade med tilstrækkelig plads til at starte og stoppe udover afmærkningerne på 5,4 meter. Sæt en pæl i jorden dér hvor du ønsker at påbegynde maskinens tidsindstilling. Mål og sæt endnu en pæl med en afstand på 5.4 meter. Sænk skærehovederne og tryk retningspedalen fremad, således at maskinen kører ved maksimal hastighed (når der tages tid på maskinen, skal skærehovederne sidde i neutral position). Start tidsindstilling af maskinen når midten af fordækkene er på linie med den første pæl. Tidsindstilling af maskinen stoppes, når midten af fordækkene er på linie med den pæl der er anbragt i en afstand på 5,4 meter. Den beregnede tid for 6, km/t er ca. Mellem 8,8 og 9, sekunder. Hvis der er en bemærkelsesværdig forskel fra de ovenfor beskrevne tider, kan slåningshastigheden justeres som følger. DK-9

12 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG ADVARSEL Justeringsprocedurerne må KUN udføres som beskrevet af trænet servicepersonale. Justering af hastighedskontrollen foretages ved at løsne skruen (øger længden), som reducerer slåningshastigheden, eller ved at stramme skruen (forkorter længden), som sætter slåningshastigheden op. Afgør i hvilken retning skruen til justering af slåningshastighed skal drejes. Låsemøtrikken løsnes, hvorefter hastighedskontrolskruen justeres, stram låsemøtrikken og gennemfør tidsindstillingen igen - og gentag efter behov. Når den korrekte slåningshastighed er opnået, strammes låsemøtrikken (se fig. 9). Fjern de skruer der sikrer det midterste fodpanel, og fjern panelet (dette giver adgang til aflåsningsforbindelsens vinkel). Møtrikken på den vinkelbøjede blokeringsskrue løsnes, således at skruen lige kan skubbes til venstre for rillen (se fig. ). Drej vinklen med uret (set ovenfra) og hold bøsningen på aflåsningsforbindelsens vinkel på den venstre side af dennes rille (se fig. ). VINKELFORMET BLOKERINGSSKRUE SET NEDEFRA Figur. Vinkel. Aflåsningsforbindelsesvinkel 3. Aflåsningsforbindelsesrille Figur 9. Justeringsskrue til slåningshastighed. Låsemøtrik PLACERET TIL VENSTRE FOR RILLEN AFLÅSNINGSFORBINDELSE SÅDAN INDSTILLES DEN VINKELBØJEDE BLOKERINGSSKRUE: BEMÆRK Den vinkelbøjede blokeringsskrue er blevet indstillet på fabrikken og der skulle IKKE være behov for justering. Hvis blokeringssskruen løsnes eller fjernes, SKAL den installeres og justeres inden maskinen betjenes. Figur Anbring bøsningen til venstre for rillen Skub den vinkelformede blokeringsskrue til venstre for rillen, der findes på fodpanelet (se fig. 0), og sørg for at vinklen kontakter blokeringsskruen. Mens skruen holdes godt fast mod vinklen, strammes blokeringsskruens møtrik. Installér fodpanelet. Figur 0. Vinkelformet blokeringsskrue. Midterste fodpanel DK-0

13 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG HÆVNING AF SKÆREHOVEDE OG SÆNKNING AF TIDSINDSTILLING Hævning af skærehovedet og sænkning af tidsindstillingen kontrolleres ved brug af kontakterne for sekvenskontrol og normal åbningsgrænse. Sekvenskontrolkontakten, som sidder over det venstre forreste skærehovede (se fig. 3) lader den hydrauliske olie strømme til den bageste hævecylinder. Dette indstiller korrekt tidsindstilling for hævning og sænkning mellem de forreste og bageste hoveder. Grænsekoblerne, der sidder over det bageste skærehovede (se fig. 3) slukker for oliestrømmen, når den bageste cylinder er helt udstrakt eller tilbagetrukket.. Med skærehovederne i sænket stilling og cylindrene helt tilbagetrukkede, kontrolleres dimensionen på.6 mm mellem knasten og aksen, og den samme dimension mellem kontaktens konsol og aksen (se fig. 3). PLACERET OVER VENSTRE SIDE AF FORRESTE SKÆREHOVEDE BEMÆRK SØRG FOR AT den tilbagetrukne afbryder åbner ved 87 mm, målt fra stift til stift. Hvis den ikke åbner, vil det hydrauliske tryk fortsætte, samt skade systemet. PLACERET OVER DET BAGESTE SKÆREHOVEDE 87mm UDSTRAKT 4mm TILBAGETRUKKET Figur 4 Grænsekoblere, normalt lukkede. Træk afbryder ud. Træk afbryder tilbage 3. Knast 4. Konsolets akse HOVEDER I SÆNKET POSITION (CYLINDER HELT TILBAGETRUKKET) Figur 3. Sekvenskontrolkontakt. Knast 3. Konsolets akse. Når du har gennemført indstilling af sekvenskontrolkontaken, flyttes grænsekoblerne over det bageste hovede (se fig. 4). 3. Med hovederne sænkede og cylindrene helt tilbagetrukne, kontrolleres dimensionen på 3, mm mellem knasten og aksen. Mens cylindrene stadig er tilbagetrukne, kontrolleres dimensionen på 4 mm fra stift til stift (se fig. 4). BEMÆRK SØRG FOR AT den tilbagetrukne afbryder åbner ved 4 mm, målt fra stift til stift. Hvis den ikke åbner, vil det hydrauliske tryk fortsætte, samt skade systemet. Når hovederne er hævede og cylindrene er fuldstændigt udstrakte, kontrolleres dimensionen på 87 mm fra stift til stift (se fig. 4). DK-

14 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG IGANGSÆTNING AF MOTOREN Når en dieselmotor startes første gang, efter længere opbevaring eller hvis brændstoftanken får lov til at løbe tør, skal brændstofsystemet afluftes, inden der gøres forsøg på at starte motoren. Henvis til Afluftning af brændstofsystemet nedenfor. Efter afluftning af systemet (hvis der er behov for det):. Operatøren skal sidde korrekt i operatørsædet (motoren må kun startes under vedligeholdelse uden at operatøren sidder i sædet, samt når motoren betjenes af trænet servicepersonale, hvis spolens reguleringsstang på slibeveventilen befinder sig i slibeposition (henvis til fig. 36 på side 43).. Sørg for at foden ikke sidder på kontrolpedalen for retning/hastighed. Inden motoren kan starte, skal hævepedalen for slåning sidde i hævet position, og spolens klarkontakt skal være i slukket stilling. 3. Skub starthåndtaget frem med hånden til "MIDTERSTE" position. 4. Sæt nøglen i tændingen og drej den til TÆNDT position. 5. Skub og hold forvarmningskontakten fremad. Derefter lyser indikatorlampen. Når lampen slukker, slippes forvarmningskontakten, hvorefter motoren startes (hvis motoren har kørt og allerede er varm, skulle det ikke være nødvendigt at forvarme glødestifterne). 6. Når motoren starter, skal den have lov til at varme op i mindst ét minut. BEMÆRK Startermotoren bør ikke køres i mere end 0 sekunder. Hvis motoren ikke starter efter at have betjent starteren i 0 sekunder, skal starteren stoppes. Vent i 30 sekunder og gentag startsekvensen. Der må ikke anvendes æter eller startvæske, da det i modsat fald kan skade motoren. 7. Efter motoren starter, kontrolleres følgende: Sørg for at olietryklyset slukker Udstødningen skal være farveløs, eller lidt mørk i farve, når maskinen kører med belastning BEMÆRK Hvis lampen for olie eller vandtemperatur tænder, eller hvis summeren lyder under betjeningen, skal motoren stoppes øjeblikkeligt. For at undgå alvorlig motorskade, skal problemet findes og udbedres, inden der genstartes. AFLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET ADVARSEL Denne procedure må kun udføres som beskrevet, samt af korrekt trænet servicepersonale. Brændstofsystemet skal afluftes når: Motoren startes for første gang. Brændstoftanken bliver fuldstændig tom Motoren ikke har været anvendt i længere tid Brændstoffiltret og/eller brændstof-linierne er blevet løsnet, fjernet eller udskiftet. Primært brændstoffilter PN 8569 Sekundært brændstoffilterelement (se fig. 5) PN Fyld brændstoftanken op.. Åbn luftafløbet på toppen af brændstoffiltret (se fig. 5). 3. Uden af forvarme glødestiften, drejes tændingen på START, for at betjene brændstofpumpen. Lad starteren køre pumpen, indtil der kommer en jævn strøm af brændstof ud af brændstoffiltrets luftafløb. Stop starteren og luk luftafløbet. Figur 5. Brændstoffiltrets luftafløb. Sekundært brændstoffilter 4. Åbn luftafløbet på toppen af injektionspumpen, og når motoren IKKE kører, åbnes luftafløbet (se fig. 6). Figur 6. Injektionspumpens luftafløb 5. Uden af forvarme glødestifterne, drejes tændingen på START, for at betjene brændstofpumpen. Lad starteren køre pumpen, indtil der kommer en jævn strøm af brændstof ud af injektionspumpens luftafløb. Stop starteren og luk luftafløbet. ADVARSEL Brændstoffet opsamles og kasseres på passende måde. For at hindre brandfare, skal muligt brændstofspild optørres. DK-

15 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG INDKØRSEL AF MOTOR Alle nye motorer kræver en indkørselperiode. Motorens levetid afhænger af, hvordan den betjenes i løbet af de første 50 timer.. Lad ALTID motoren køre i tomgang og varme op i mindst ét minut. Under kolde vejrforhold, skal motoren have lov til at varme helt op, inden maskinen betjenes.. Motoren må ALDRIG overbelastes. 3. For benzinmotorens vedkommende, skal der skiftes olie efter de første 8 timer, og for dieselmotorers vedkommende efter de første 50 timer: Afdræn krumtaphuset og fjern oliefiltret mens motoren er stoppet og varm. Installér et nyt oliefilter og efterfyld krumtaphuset med korrekt olie. ADVARSEL Dette olieskift skal udføres som beskrevet, og må kun gennemføres af korrekt trænet servicepersonale. 4. Henvis til Vedligeholdelsesvejledningen for fremtidige serviceintervaller. FRILØB ELLER BUGSERING AF MASKINEN For at undgå skade på pumpen eller hjulmotorer ved FRILØB ELLER BUGSERING skal:. Motoren være SLUKKET og kold.. Den hydrauliske pumpestang på pumpen drejes 80 mod uret til åben stilling (set fra bunden). 3. Maskinen køres langsomt i FRILØB ELLER BUGSERES ved en hastighed på under 3, km/t. 4. Sørg for at pumpestangen drejes med uret til helt lukket stilling, inden motoren startes. BEMÆRK Hvis pumpestangen ikke er helt lukket, kan der opstå et bemærkelsesværdigt tab af hastighed. Hvis maskinen betjenes når pumpen ikke er helt lukket, kan det forårsage pumpeskade. SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE Hænderne skal holdes væk fra de bevægende dele. Inden udstyret serviceres, skal motoren være slukket og nøglen skal fjernes. ADVARSEL Når der er behov for udskiftning af reservedele, skal der anvendes ægte reservedele fra Ransomes, eller reservedele af lignende beskaffenhed, inklusive type, styrke og materiale. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i maskinfejl og mulig uheld for operatørens og/eller omkringstående personers vedkommende. Der må aldrig gøres forsøg på at udføre service- eller vedligeholdelsesfunktioner på maskinen, hvis du IKKE ER TRÆNET eller AUTORISERET. Der kan opstå farlige tilstande ved ukorrekt vedligeholdelse. Kontakt din autoriserede forhandler for nødvendige oplysninger vedrørende vedligeholdelse og service. Hvis det er nødvendigt at hæve maskinen ved reparation eller service, skal der anvendes donkrafte for at give tilstrækkelig støtte. DE MÅ IKKE være afhængig af hydrauliske eller mekaniske donkrafte. Advarsler der er svære at læse, skal altid udskiftes. ANBEFALEDE MÆNGDER BRÆNDSTOF Brændstoftanken skal fyldes indenfor 3mm under påfyldningstudens bund. Tanken MÅ IKKE overfyldes. ANBEFALEDE DIESELTYPER Der skal anvendes # diesel (ASTM nr. D), når temperaturen ligger på -7 C eller over. Der skal anvendes # diesel (ASTM nr. D) når temperaturen ligger på -7 C eller under. BEMÆRK Der må IKKE bruges nr. D ved temperaturer under -7 C, medmindre du er sikker på at produktet er blevet "frostbeskyttet". Kolde temperaturer bevirker at brændstoffet fortykker, samt forhindrer motoren i at køre. Hvis nr. D ikke er tilgængeligt, er det muligt at en "frostbeskyttet" blanding af nr. D og D kan fås. Denne blanding kaldes normalt også nr. D, og den kan bruges ved koldere temperaturer. Hvis køretøjets brændstoftank fyldes for første gang, eller hvis den fik lov til at løbe tør for brændstof, skal brændstofsystemet afluftes (henvis til "Afluftning af brændstofsystemet"). DK-3

16 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG ADGANG TIL MOTOREN For lettere at opnå adgang til motoren, kan maskinens bageste afsnit hæves. Løsn de to håndgreb over den bageste gaffel. Hæv brændstoftankens ramme. Støt den ved at dreje stangen under brændstoftanken nedad, og ved at fastgøre den i kapslen ved siden af gaflens drejetap (se fig. 7). ADVARSEL Brændstoftankens dæksel MÅ IKKE fjernes, mens tanken befinder sig i hævet position. FØRSTE 35 TIMER Kontrollér om der findes løse dele Kontrollér ventilens spillerum Kontrollér tomgangshastigheden HVER 5. TIME ELLER UGENTLIGT Smør alle smøringsarmaturer (henvis til Smøringsdiagrammet) HVER 75. TIME Kontrollér dæktrykket (med en lavtryksmåler) Udskift brændstoffiltre (kun for diesel) Kontrollér om der findes løse dele HVER 00. TIME Kontrollér ventilens spillerum og juster efter behov Skift den hydrauliske olie og filter HVER 600. TIME (ELLER ÅRLIGT) Figur 7 Bageste afsnit af maskinen i hævet stilling VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Følgende vedligeholdelsesdiagram er blevet udarbejdet som en almindelig retningslinie for serviceintervaller, baseret på betjeningstimer. For yderligere oplysninger og vedligeholdelse, henvises der til motorhåndbogen. EFTER BEHOV Udskift luftrenserelementet Benzin: henvis til operatørhåndbogen for motoren Diesel: henvis til afsnittet om Luftrenser på side 40 DIESELMOTOROLIE Skift motorolie og luftfilter efter de første 50 timer. Derefter efter hver 00 betjeningstimer eller årligt, altefter hvad der kommer først BEMÆRK For at vedligeholde motorens præstation, samt for at hindre unødvendige reparationer, er det muligt at motorolien eller oliefiltret skal udskiftes oftere. Dette afhænger af betjeningsforholdene. Gennemfør tidligere serviceringer. Udskift den primære (store) brændstoffilterpatron Kontrollér startermotorens børster. Kontrollér alle drivremme og slanger, udskift efter behov Rens batteriklemmerne Diesel: Afdræn og udskift motorens kølevæske Kontrollér glødestifterne Kontrollér injektionspumpen og tidsindstilling SKÆRPNING Rutinemæssig skærpning holder skæreklingerne skarpe samt forøger spolernes levetid og præstation. Skærpningsfrekvensen afhænger af mange ting, men bør gennemføres med jævne mellemrum og som en normal vedligeholdelse. Der henvises til skærpningsproceduren på side 4 i denne håndbog. MOTORENS OLIENIVEAU Motorskader som følge af ukorrekt vedligeholdelse eller anvendelse af ukorrekt oliekvalitet og/eller vægtfylde dækkes ikke under motorens garanti (henvis til motoroperatørens håndbog for krumtaphusets kapacitet og den anbefalede olieklasse og vægt). For at opnå en præcis aflæsning af olieniveauet, skal maskinen stå på en plan overflade. Olieniveauet skal holdes mellem pejlestokkens to afmærkninger. DK-4

17 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG BEMÆRK DER MÅ ikke overfyldes. Det kan forårsage at motoren overvarmer og bliver beskadiget. Figur 3. Pejlestok (dieselmotor) Figur 3. Oliepåfyldningsport (dieselmotor) DER MÅ IKKE bruges en skruenøgle ved installation af filtret. Der må KUN trykkes med hånden MOTORENS OLIEFILTER Når oliefiltret udskiftes, må der kun tilsættes et mindre lag ren olie på gummipakningen. Skru filtret på, indtil pakningen kontakter krumtaphuset, og stram med endnu en ½ omdrejning. Oliefilter (diesel) PN DK-5

18 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG HYDRAULIKSYSTEM Beholderkapacitet 8, liter Systemets totale kapacitet 5,7 liter For at kontrollere det hydrauliske væskeniveau på maskinener SOM IKKE har det elektroniske Græstørvsbeskyttelsessystem (lækageføler), placeres kontrolglasset på beholderets tårn. Inspicér visuelt for at se om olien er synlig ved 3mm (ved omgivende temperatur) over den underste del af kontrolglasset. Hvis dette ikke er tilfældet, skrues beholderens dæksel af, hvorefter der efterfyldes til det korrekte niveau (se fig. 33). Conoco Super Hydraulic 5W-0 Conoco Super Hydraulic 5M Exxon Univis N3 Mobil DTE 3 Pennzoil AWX Multi-Vis Hyd Olie Shell Tellus Olie T3 Sun Hydraulic Olie 05 Union Unocal Unax AW-WR Amoco Rykon Olie MV Alle de ovennævnte væsker er udskiftelige indenfor 3/46 multi-viskositetsgruppen. 3 Brug af 3/46 multi-viskositets væsketyper i miljøer med højere temperaturer kan give lavere effektivitet for visse af de hydrauliske komponenters vedkommende, sammmenlignet med ISO 46 Straight-viskositets væsketyper. ISO 46 Straight-viskositet væske Figur 33. Kontrolglas. Beholderdæksel 3. Tårn Hydraulisk olie Den hydrauliske oliebeholder fyldes på fabrikken med Shell Harvella Når det skal afgøres, hvilken type mineralsk olie der skal anvendes til den hydrauliske væske, skal der være visse tilstande tilstede, som egner sig bedst til din specielle situation. Når først dette er afgjort, anbefales brugen af denne væsketype hele året rundt, istedet for at skifte væsketyper altefter hvilken sæson det drejer sig om. 3/46 Multi-viskositetsvæske Multi-viskositetsvæsken af type 3/46 giver normal betjening ved lavere omgivende temperaturer, samt med mindre stigning i viskositeten. Disse væsker anbefales ved betjeningsmæssige temperaturmiljøer, som konstant ligger under 3 C. Når der anvendes ISO 46 straight-viskositet væske i miljøer med lavere temperaturer eller forhold med stigende motorkraft, kan der forekomme hårdere opstart eller svingende drift af kontrolventilspolen, indtil væsken er opvarmet. Væsketyperne ISO 46 straight-viskositet holder en lidt højere viskositet ved højere temperaturer end væskerne 43/46 multi-viskositet. Disse væsker anbefales til miljøer med driftstemperaturer, som konstant ligger over C). ISO 46 Straight-viskositet Anti-slidtage hydrauliske olier Texaco Rando HD46 Amoco Rykon olie 46 Chevron AW Hydraulisk olie 46 Citgo AW Hydraulisk olie 46 Conoco Super Hydraulisk olie 46 Exxon Nuto H46 Mobil DTC 5 Pennzoil AW Hydraulisk olie 46 Shell Tellus 46 Union Unocal Unaw AWI 46 Alle de ovennævnte væsker er udskiftelige indenfor ISO 46 straight-viskositets-gruppen. 3/46 Multi-viskositet Anti-slidtage hydrauliske olier Texaco Rando HDZ-3 Texaco Rando HD Z-36 Premium HVI Amoco Hydraulic All Weather Amoco Rykon Oil 3 Chevron AW Hydraulic Oil MV Citgo A/W All Temp Hyd Oil 5W-0 DK-6

19 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG Når der skiftes fra én type hydraulisk væske til en anden, skal det sikres at al den gamle væske afdrænes fra systemet. Visse mærker 3/46 multiviskositetstyper er ikke helt kompatible med visse mærker af ISO 46 straight-viskositetstypen. Når der anvendes Texaco-produkter, er de to typer kompatible. De beskrevne væsker for 3/46 multi-viskositet er hydrauliske olie af første klasse, og ved normal drift er olieskiftintervallerne 00 timer (eller årligt) indenfor de angivne og vejledende temperaturer. ISO 46 straightviskositetsvæsker kræver et olieskiftinterval på mellem 50 og 00 timer ved kraftig drift og/eller ekstreme høje driftstemperaturer, samt længere intervaller ved normal drift. HYDRAULISK OLIEFILTER Ved udskiftning af det hydrauliske oliefilter (PN 597), tilsættes et mindre lag olie på gummipakningen. Skru filtret på indtil pakningen kontakter oliefiltrets bund, og stram med endnu ½ omdrejning. DER MÅ IKKE bruges en skruenøgle ved installation af filtret. Der må KUN trykkes med hånden. EKSTRAUDSTYR GRÆSTØRVETS BESKYTTELSESSYSTEM (elektronisk lækageføler) Hvis Græstørvets Beskyttelsessystem (GBS) er blevet installeret, skal det genkalibreres hvis olieniveauet er ændret (henvis til de GBSinstruktioner, som fulgte med udstyret). BEMÆRK I løbet af de første fem driftsdage, skal græstørvets beskyttelsessystem genkalibreres efter installation eller olieskift. For at undgå skade på det hydrauliske system, skal mulige lækager repareres, hvorefter systemet øjeblikkeligt efterfyldes. Med undtagelse af de væsketyper beskrevet på side 39 i afsnittet om hydraulisk olie i denne håndbog, må DER IKKE erstattes med andre væsketyper. Det hydrauliske system MÅ IKKE overfyldes. For at hindre overopvarmning, skal efterladenskaber fra de hydrauliske oliekølerfinner fjernes. MOTORENS KØLESYSTEM VIGTIGT! FOR YDERLIGERE VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESYSTEMET, HENVISES TIL MOTOROPERATØRENS HÅNDBOG. AFDRÆNING AF KØLEVÆSKESYSTEMET ADVARSEL Inden radiatordækslet fjernes, samt for at hindre afbrændinger eller skoldning, skal det sikres at kølesystemet først har fået tid til at afkøle. Hvis kølevæsken skal afdrænes, fjernes radiatordækslet og afdræningshanen, der sidder på cylinderblokken lige under brændstofinjektionspumpen. Luk afdræningshanen inden påfyldning. PÅFYLDNING AF KØLEVÆSKESYSTEMET BEMÆRK Hvis den anbefalede procedure for påfyldning af kølevæskesystemet ikke overholdes, forårsager det at motoren overvarmer, samt mulig motorsvigt. Kølevæskeniveauet skal ALTID kontrolleres. Det korrekte kølevæskeniveau i beholdertanken er IKKE ensbetydende med at radiatoren er fyldt op. En lige blanding af vand og etylenclykose (antifrost) skal blandes i en separat beholder inden tilsætning. Der må ALDRIG tilsættes frostvæske direkte i radiatoren. Blandingen må ikke bestå af mere end 50% frostvæske. Der henvises til motoroperatørens håndbog. Tilsæt kølevæske i radiatoren, indtil der er fyldt op til bunden af påfyldningsporten. Dækslet MÅ IKKE installeres. Hvis motorblokken er blevet afdrænet, skal motoren køre indtil kølevæskeniveauet i radiatoren falder. Stop motoren. Tilsæt igen kølevæske til bunden af påfyldningsporten. Installér radiatorens trykdæksel. Tilsæt kølevæske på overløbstankens korrekte linie. RENGØRING AF RADIATOREN Kontrollér om der findes ophobning af snavs i radiatoren. Rens med komprimeret luft. Medmindre al vandet er blæst væk fra radiatoren efter rengøring, MÅ DER IKKE bruges vand under tryk. Vand opsamler snavs og tilstopper radiatorfinnerne. BEMÆRK Der skal udvises forsigtighed når radiatoren renses med komprimeret luft, eller hvis vandet er under tryk. Dette kan skade kølefinnerne. LUFTRENSER Dieselmotorer: der skal anvendes en luftrenser med stor tørluftskapacitet, samt udskifteligt papirelement (PN 84035). BEMÆRK Anvend ALDRIG et bøjet eller bulet luftrenserhus Anvend ALDRIG bøjede eller bulede luftrenserelementer DK-7

20 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG VIGTIGT VI ANBEFALER AT FILTERELEMENTET UDSKIFTES INDEN MOTORENS PRÆSTATION BLIVER PÅVIRKET. DETTE KAN FOREKOMME EFTER 50 TIMERS DRIFT VED MEGET STØVEDE FORHOLD ELLER EFTER 500 TIMERS DRIFT VED NORMALE DRIFTSFORHOLD. RENGØRING AF FILTERELEMENTET ANBEFALES IKKE, DA DET MULIGVIS KAN BLIVE BESKADIGET. KONTROL AF ELEMENTET For at kontrollere mod skade, småhuller o.s.v., lyses der ind i elementets ende. Hvis lyset IKKE trænger gennem papiret, bør der installeres et nyt element. På samme måde, hvis småhuller med stærkt lys forekommer i papiret, bør elementet udskiftes. INSTALLATION AF ELEMENTET. Rens støvet fra filterhusets inderside med en fugtig klud. Sørg for at støvet ikke trænger ind i motorens lufttilførsel.. Kontrollér det bløde flangemateriale på begge ender af elementet for at sikre at det ikke er skadet. 3. Sæt den åbne ende af elementet ind i huset og tryk den over på lufttilførselsrøret på bagsiden af huset. Sørg for at filterelementet sidder stramt over røret, samt at det skubbes helt på for at hindre muligt støv i at trænge forbi filtret. 4. Installér luftrenserens dæksel over elementet, således at støvsamlingspunktet peger NEDAD (hvis støvopsamleren er installeret korrekt, tømmer den automatisk). Sæt dækslet fast med to ledningshanke (se fig. 34). 3 3 Figur 34. Dæksel. Støvopsamler 3. Ledningshanke SIKRINGER Sikringsblokken sidder på kontrolpanelets inderside. Sikringer på dieselmotorer:. Slukningsstrømkreds til slukning af motor - 30 ampere. Sikkerhedsafbrydere - 0 ampere 3. Strømkreds til sædets afbryder - 0 ampere 4. Græstørvbeskytterens forlygte og summer - 0 ampere BATTERI Det fabriksinstallerede batteri er af en type med "Lav vedligeholdelse". Der bør kun tilsættes væske hvis der er behov for det ADVARSEL UTRÆNEDE/UAUTORISEREDE personer må ALDRIG forsøge at servicere eller genoplade batteriet på denne maskine. ADVARSEL Batteriets akkumulatorvæske er en syreopløsning og skal håndteres med forsigtighed. Hvis der spildes akkumulatorvæske på nogen del af kroppen, skal det udsatte område øjeblikkeligt skylles med rigelige mængder vand, hvorefter der straks søges lægehjælp. BEMÆRK Toppen af batteriet skal holdes ren og fri fra korrosion. Dette gøres ved at rense den med en opløsning af tvekulsurt natron ELLER ammoniak og vand. Skylles med rent vand. Batterier med svær korrosion bør fjernes og renses med et opløsningsmiddel. Batteriernes kabler bør frakobles inden der anvendes en "hurtigoplader" OPSTART MED KABLER ADVARSEL DER MÅ IKKE VÆRE flammer eller gnister i nærheden af batteriet ved tilkobling af opstart med kabler eller opladning. Under opladningsprocessen produceres der hydrogengas, som kan være eksplosivt. For at hindre mulig eksplosion, skal der være tilstrækkelig ventilation. Når der anvendes koblingskabler, bør det hurtigt opladelige batteri og det udladte batteri behandles med forsigtighed. Følgende trin bør følges nøje, samt det skal sikres at der ikke kommer gnister.. Træk håndbremsen an og sluk mulige elektriske ladninger.. Sæt den ene ende af et koblingskabel til den positive klemme af startbatteriet, og den anden ende til den positive klemme af det DK-8

21 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG udladte batteri. Enhederne må IKKE komme i kontakt med hinanden. 3. Sæt den ene ende af det resterende kabel på den negative klemme af startbatteriet, og den anden ende til en jordet forbindelse på maskinen eller motoren i afstand fra det udladte batteri. Ved udførelse af denne tilslutning, MÅ DU IKKE læne dig over batteriet. Ved frakobling af koblingskablerne, gentages denne rækkefølge i omvendt rækkefølge. BEMÆRK Startbatterier, som bruges til igangsætning, skal tilsluttes med korrekt polaritet. DÆKTRYK FORSIGTIG Der skal udvises forsigtighed, når et dæk med lavt tryk pumpes op til det anbefalede tryk Inden en luftslange tilsluttes til et delvist oppustet dæk, bør trykket kontrolleres med en lavtryksmåler. FORSIGTIG På grund af kravene for lavluftsvolumen for et mindre dæk, kan overpumpning opnås i løbet af få sekunder, og dette kan forårsage at dækket eksploderer. Alle dæk KOLDT OPPUMPNINGSTRYK 9 psi (60,3 kpa) BEMÆRK Ukorrekt oppumpning resulterer i væsentlig nedsættelse af dækkets holdbarhed VEDLIGEHOLDELSE AF SKÆREHOVEDE RENGØRING Skærehovederne bør vaskes efter hver dags brug, og for at hindre rust bør de tørres så grundigt som muligt. Alle skærende overflader (spole og underlagskniv) bør tilsættes et mindre lag olie eller anden form for rustbekæmpelsesmiddel. SMØRING De smøringsarmaturer på hver ende af begge de forreste og bageste valser, såvel som begge ender af spolelejerne bør smøres med jævne mellemrum (ca. én gang om ugen). Der skal kun tilsættes nok smøremiddel for at hindre lejerne i at udtørre. Hvis der tilsættes for meget smøremiddel, kan slåningmaskinen falde over på græstørvet, samt skade græsset. VIST MED BØRSTE MONTERET SOM EKSTRAUDSTYR Figur 35. Valser (armaturer på begge ender). Spolelejer (begge ender) 3. Roterende børsteudstyr (begge ender) SKÆRPNING Skærpning med jævne mellemrum holder skærekanterne skarpe og forlænger spolens levetid. Skærpning kan gennemføres på ét, to eller alle tre skærehoveder samtidigt. Hvis man ønsker at skærpe ét eller to skærehoveder, skal spillerummet ved underlagskniv-til-spole trækkes lidt tilbage ved det (de) hovede (hoveder) der ikke skal skærpes. Dette udelukker kontakt mellem underlagskniven og spolen, samt hindrer mulig skade på spolen eller underlagskniven under skærpningen. Justeringer på underlagskniven skal altid udføres med motoren slukket. BEMÆRK Inden skærpningen påbegyndes, skal det sikres at justeringen af underlagskniven er korrekt. Der henvises til Justering af Underlagskniv (side 30). ADVARSEL Begrænsningsventilen skal ALTID åbnes inden spolens reguleringsarm indstilles på SKÆRPE-position. Spolens reguleringsarm MÅ IKKE indstilles på SKÆRPE-position, før nåleventilen i omløbskredsen er åben. Dette bevirker at spolerne ØJEBLIKKELIGT begynder at dreje ved fuld hastighed. Når spolens reguleringsarm anbringes i skærpe-position, skal hænder, fødder og beklædningsgenstande holdes væk fra alle tre spoler. Når begrænsningsventilen for skærpning er lukket eller bliver lukket, drejer alle tre spoler i skærperetningen.. Begrænsningsventilen på spoleventilen åbnes ved at dreje håndtaget mod uret så langt den kan komme (se fig. 36). DK-9

22 DK JACOBSENG PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG SLÅNINGS- POSITION Figur 36. Skærpeventil 3. Spolens reguleringsarm SET FRA SÆDETS UNDERSIDE SKÆRPEPOSITION. Indstil spolens reguleringsarm på højre side af skærpe-positionen (se fig. 36). Start motoren og sæt gasreguleringen på lav tomgang. Sæt spolens klarkontakt på tændt. Sænk hovederne ved at flytte slåning/løfte-pedalen på "slåning"s-position. 3. Drej langsomt begrænsningsventilens håndtag med uret, indtil den ønskede spolerotationshastighed er opnået. Den skal have en lav hastighed, således at spolen ikke kaster skærpeblandingen af, efterhånden som den drejer. 4. Tilsæt et jævn lag skærpeblanding på hele spoleklingens længde. Brug en børste med et langt håndtag, således at der kan holdes en god afstand fra de roterende klinger. For at få de bedste resultater, bør der anvendes en håndtagslængde, lang nok til at tilsætning af blandingen kan gennemføres foran maskinen. 5. Når alle spolens klinger er lige skarpe, slukkes motoren og spolens klarkontakt sættes i slukket-position. Indstil spolens ventilkontrol på slånings-position og luk begrænsningsventilen (hele vejen med uret). BEMÆRK For at sikre korrekt spolerotation, skal det sikres at begrænsningsventilen er helt lukket. 6. Vask hele skærpeblandingen fra alle hovederne. Når de først er fulkommen rene og tørre og for at hindre rustdannelse, tilsættes der et mindre lag olie på skærekanterne. 7. Efter skærpningen, skal underlagskniven atter justeres. OPBEVARING ADVARSEL For at hindre mulig eksplosion eller antændelse af brændstofdampe, må udstyret IKKE opbevares i et lukket rum med åben ild, hvis der er brændstof i tanken eller karburatoren. (Eksempel: Fyr eller tændblus fra en vandvarmer). DAGLIG OPBEVARING Efter daglig brug:. Rens og inspicér skærehovederne.. Kontrollér motorolien og de hydrauliske olieniveauer. Efterfyldes på det korrekte niveau efter behov. 3. Kontrollér om der findes løse eller manglende beslag. Stram eller udskift efter behov. LÆNGERE OPBEVARING Inden maskinen opbevares i en længere periode (30 dage eller mere):. Mens motoren er varm, afdrænes krumtaphusets olie og oliefiltret fjernes. Installér et nyt oliefilter og fyld krumtaphuset med den korrekt oliemængde, altefter hvilken sæson udstyret skal anvendes i næste gang. Start motoren og lad den køre et par minutter for at den ny olie kan blive fordelt i hele motoren.. Afdræn al brændstoffet fra brændstoftanken og dens linier. For at sætte maskinen i drift efter en længere opbevaringsperiode:. Kontrollér krumtaphusets olie og de hydrauliske olieniveauer.. Kontrollér radiatorens kølevæskeniveau (diesel). 3. Påfyld brændstoftanken. (afluft brændstofsystemet for diesel, se afsnittet om Afluftning af brændstofsystemet, side 35). 4. Start motoren og kontrollér alle forbindelserne mod brændstoflækager. DK-0

23 DK JACOBSEN G PLEX II Serier: ZV VEDLIGEHOLDELSES- OG RESERVEDELSHÅNDBOG SMØRINGSDIAGRAM BEMÆRK Smør sparsomt med et litiumbaseret smøremiddel. For kraftig smøring kan falde af maskinen og forårsage skade på græstørvet Valser (begge ender) Spolelejer (begge ender) Skærehovedets omdrejningspunkt Skærehovedets omdrejningspunkt Skærehovedets opstilling Skærehovedets opstilling Slåning/ Hastighedskontrollens omdrejningspunkt Slåning/ Løftepedalens omdrejningspunkt Løftearmens omdrejningspunkter Skærehovedets omdrejningspunkt Skærehovedets opstilling Løftearmens omdrejningspunkt Styrecylinder Smørepunkter DK-

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Deutschland Black & Decker GmbH Tel: 06126 210 Black & Decker Straße 40 Fax: 06126 21435

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/13 FORM NO. 56091076 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56108124 (1300 LPG), 56108125 (1300 D) 56108126 (1600 LPG), 56108127 (1600 D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC8000

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERE38406W ERE38406X ERE38406K ERE38412W ERE38412X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 ERF3866AOW ERF3866AOX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR EN3480AOX...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF945AOW EUF945AOX EUF945AOY...... DA FRYSER BRUGSANVISNING FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 0 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 www.electrolux.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 ERF4118AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot