JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower"

Transkriptio

1 JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: Engine type: Kubota V2203 With ROPS & Cab Product Number: Engine type: Kubota V2203 ADVARSEL: Denne maskine kan forårsage alvorlig personskade, hvis den bruges forkert. Alle, der bruger og vedligeholder denne maskine, skal være korrekt uddannet til dette, skal advares om farerne og læse hele instruktionsbogen, før maskinen forberedes, bruges, justeres eller serviceres. VARNING: Om denna maskin används på fel sätt kan den orsaka svåra personskador. De som använder och underhåller denna maskin ska utbildas i hur den används korrekt, vara varnade för de förekommande riskerna och ska alltid läsa hela handboken innan någon form av arbete utförs på eller med maskinen. VAROITUS: Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Laitteen käyttäjille ja huoltajille on opetettava laitteen asianmukainen käyttö, heitä on varoitettava mahdollisista vaaroista ja heidän on luettava koko käyttöopas ennen laitteen valmistelua, käyttöä, säätämistä ja huoltamista. ADVERTENCIA: Si se usa de forma incorrecta esta máquina puede causar graves lesiones. Cualquier persona que use y mantenga esta máquina deberá estar entrenado en su uso correcto, instruido de sus peligro y deberá leer el manual completamente antes de tratar de instalar, operar, ajustar o revisar la máquina. JACOBSEN DK S SF E (RJ ) Part No ML2 (rev.3)

2 1999, Textron Inc. All Rights Reserved

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indholdsfortegnelse VIGTIG MEDDELELSE Tak fordi du har købt dette Jacobsen-produkt. Du har købt et plæneklipperprodukt i verdensklasse, et af de bedst designede og byggede nogetsteds. Sammen med maskinen leveres en betjenings- og sikkerhedsvejledning og en særskilt klargørings-, tilbehørs- og vedligeholdelsesvejledning. Maskinens levetid og gode tjeneste afhænger i stor udstrækning af, hvor grundigt du læser og forstår disse vejledninger. Hvis du behandler maskinen ordentligt, smører og justerer den som beskrevet, får du mange års pålidelig tjeneste. Din sikre brug af dette Jacobsen-produkt er et af de fornemste mål for vores design. Der er mange indbyggede sikkerhedsfunktioner, men vi sætter også vores lid til din sunde fornuft og omhu med henblik på at opnå ulykkesfri drift. Læs vejledningerne grundigt for at få den bedste beskyttelse. Lær alle kontrolgrebenes funktioner at kende. Iagttag alle sikkerhedsforanstaltninger. Følg alle instruktioner og advarsler fuldt og helt. Fjern ikke og omgå ikke nogen sikkerhedsfunktioner. Sørg for, at de personer, der betjener denne maskine, er lige så velinformerede og forsigtige med brugen, som du selv er. Kontakt en Jacobsen-forhandler for ethvert eftersyn eller nødvendige reservedele. Jacobsen-service sikrer, at du fortsat modtager de bedst mulige resultater fra Jacobsens produkter. Du kan stole på Jacobsen-reservedele, fordi de er fremstillet med samme høje præcision og kvalitet som de originale dele. Jacobsen udvikler og bygger sit udstyr, så det kan gøre tjeneste i mange år på en sikker og produktiv måde. Brug kun denne maskine som anvist i vejledningerne, hold den godt ved lige, og følg sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne, så giver maskinen dig den længst mulige levetid. Du vil altid være glad for, at du fulgte disse anvisninger. Textron Turf Care And Specialty Products One Bob Cat Lane Johnson Creek, WI Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 SIKKERHED... 3 KLARGØRINGEN... 4 Klargøring... 4 Installation Af Styrehjul... 4 Sidste Kontrol... 4 KONTROLLISTE FØR LEVERING... 5 Kontrolliste Før Levering... 5 SMØRING... 8 Traktor... 8 Drivaksel... 9 Klippeaggregater... 9 Smørings- Og Vedligeholdelsesintervaller FEJLFINDING Fejlfinding VEDLIGEHOLDELSE Generelt Luftfilter Batteri Batteri Opladning Pleje Og Rengøring Det Elektriske System Motor Brændstof Fuel Filter Brændstofsystem Tømning Hydraulikslanger Hydraulikolie Hydraulikoliekøler Hydraulikoliefiltre Startkabler Lydpotte Og Udstødning Køler Styrtbøjle Dæk Hjulmonteringsprocedure DK-1

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Bugsering...21 OPBEVARING...22 Generelt...22 Batteri...22 Motor...22 Klippeaggregater...22 Efter Opbevaring...22 TRAKTORJUSTERINGER...23 Bemærkninger Om Sikkerhed...23 Kugleled...23 Motorrem...23 Parkeringsbremse...24 Driftsbremse...24 Kontakt Til Fartpilot...24 Klippeaggregater...25 Brændstofsolenoide...25 Trykket På Jorden...25 Hydro Neutral...26 Traktionspedalstop...27 Styretøjets Spidsning...27 Drejeradius...27 Styretøjets Stopbolte...27 Krav Til Tilspændingsmomenter...28 Gashåndtaget...28 Kontrol Af 2- Og 4-hjulstræk...28 JUSTERINGER AF KLIPPEAGGREGATERNE...29 Klippehøjde...29 Nivellering Af Klippeaggregaterne...31 Eftersyn Af Knivene...31 Fjernelse Af Knive...32 Udskiftning Af Kniven...32 Slibning Af Knive...32 Transportmekanisme...33 Fjernelse Af Klippeaggregatet...33 LISTE OVER DELE...35 Sådan Bestilles Dele...35 Sådan Bruges Listen Over Dele...35 COPYRIGHT 1999, TEXTRON INC. Alle rettigheder forbeholdes, herunder retten til at mangfoldiggøre denne bog eller dele af den i nogen som helst form. Alle oplysninger i denne publikation er baseret på de oplysninger, som var tilgængelige, da publikationen blev trykt. Textron Turf Care And Specialty Products forbeholder sig retten til at foretage ændringer til enhver tid og uden varsel uden at pådrage sig nogen forpligtelser som følge heraf. DK-2

5 2 SAFETY BEMÆRKNING!!! Uautoriserede ændringer kan udgøre ekstreme sikkerhedsrisici for operatører og omkringstående og kan også medføre skader på produktet. Textron Turf Care And Specialty Products advarer stærkt imod, afviser og anerkender ikke nogen modifikation, noget ekstra tilbehør eller produktændringer, der ikke er designet, udviklet, testet og godkendt af Textron Turf Care And Specialty Products Engineering Department. Ethvert produkt fra Textron Turf Care And Specialty Products, der er ændret, modificeret eller forandret på en hvilken som helst måde, som ikke er specifikt godkendt efter den originale fremstilling - herunder tilføjelse af tilbehør eller komponenter fra markedet for brugte reservedele, der ikke er specifikt godkendt af Textron Turf Care And Specialty Products - vil medføre, at Textron Turf Care And Specialty Products-garantien bliver annulleret. Ethvert erstatningsansvar for personskade og/ eller skade på ejendom forårsaget på grund af en hvilken som helst uautoriseret ændring, tilføjelse af tilbehør eller produkter, der ikke er godkendt af Textron Turf Care And Specialty Products, vil blive betragtet som værende den persons eller de personers ansvar, eller det firmas ansvar, som udvikler og/eller foretager sådanne ændringer. Textron Turf Care And Specialty Products vil af al magt stræbe efter at få fuld erstatning og få dækket omkostningerne fra enhver part, der måtte være ansvarlig for sådanne uautoriserede ændringer efter fremstillingen af maskinen og/eller tilbehør, såfremt personskade og/eller skade på ejendom måtte blive resultatet. Dette symbol betyder: GIV AGT! VÆR OPMÆRKSOM! Det handler om din og andres sikkerhed. Definitioner af signalord: Nedenstående signalord anvendes til at identificere, hvor alvorlige risikoniveauer, der er tale om. Disse ord forekommer i denne vejledning samt på de sikkerhedsmærkater, der er fastklæbet på Ransomes' maskiner. Læs og følg de informationer, disse ord og/eller det ovenfor viste symbol signalerer af hensyn til din og andres sikkerhed.! FARE FARE angiver en overhængende fare, som, hvis den ikke undgås, vil medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse.!!advarsel ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse.! FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller begrænsede skader. Det kan også anvendes til at advare mod usikker praksis eller skader på ejendom. FORSIGTIG Når FORSIGTIG anvendes uden advarselssymbolet, angiver det en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre skader på ejendom. TURF CARE AND SPECIALTY PRODUCTS MODEL NUMBER SERIAL NUMBER JOHNSON CREEK, WI MADE IN U.S.A. PLADE MED SERIENUMMER MODELNUMMER: Dette nummer fremgår af salgsdokumentationen, de tekniske brugervejledninger og prislisterne. SERIENUMMER: Dette nummer står kun på din plæneklipper. Det indeholder modelnummeret direkte efterfulgt af serienummeret. Brug dette nummer, når du bestiller reservedele eller søger oplysninger om garantien. DK-3

6 KLARGØRINGEN 3 Klargøringen 3.0 KLARGØRING Klargøringen og den første test af maskinen bør altid udføres af en kvalificeret tekniker. Forsøg ikke at køre! FORSIGTIG traktoren, medmindre du kender denne type udstyr godt og ved, hvordan alle kontrolgrebene betjenes korrekt. 1. Læs hver instruktion fuldstændigt, og vær sikker på, at du forstår den, før du påbegynder monteringen. 2. Alle henvisninger til venstre og højre, for og bag på maskinen er set fra førerens position, når han/hun vender i retningen forlæns kørsel. 3. Parker traktoren på en plan og jævn flade, aktiver parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern nøglen fra tændingslåsen. 3.1 INSTALLATION AF STYREHJUL 1. Hold alle klippeaggregater i transportpositionen. Afskær ikke de remme, der fæstner klippeaggregaterne til stellet. 2. Indstil klippehøjden som angivet af kunden. 3. Sådan monteres svingstyrehjulene: Anbring det antal afstandsstykker (C), der er beskrevet i afsnit 10.0, oven over drejeakslen, og skyd akslen gennem armen. Anbring de resterende afstandsstykker (C) oven på armen, tilføj en fjederskive (E), et tyndt afstandsstykke (B), og fastgør montagen med en tryklåsepind (A). Figur 3A A B E C 4. Monter et hjul (F) på hvert beslag (G) som vist. Bøj enderne af hårnålekilen rundt om styrehjulpinden. Juster styrehjulet til den rette klippehøjde som beskrevet i afsnit C D F Figur 3B 5. Afskær og fjern alle forsendelsesbånd. 6. For at løsne transportlåsen på fløjklippeaggregateterne skal du starte traktormotoren, øge motorens hastighed til 2000 RPM og hæve klippeaggregaterne helt op. a. Træk i begge låsegreb, der er placeret bag din højre og venstre albue på motorens forbræt. b. Traktoren er afskibet med grebet for tryk på jorden indstillet til maksimal klippeaggregatvægt. Juster grebet for tryk på jorden til den laveste indstilling for at hjælpe med at sænke løftearmene. Se afsnit 9.8. c. Test løftesystemet for at sikre korrekt betjening: Hæv, Sænk og Svæv. 7. Se afsnit 9.0 og 10.0 for at få oplysninger om andre justeringer, der kan være påkrævet før levering. G 3.2 SIDSTE KONTROL 1. Sørg for, at alle klargøringsprocedurerne er korrekt udført, og at alt beslag er forsvarligt fastgjort. 2. Kontroller dæktrykket, motor- og hydraulikoliestandene. 3. Test operatørens sikkerhedssystem. 4. Fortsæt med kontrollisten før levering. 5. Hvis denne traktor køres på offentlig vej, skal den opfylde statslige og lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om regler og krav til udstyr. 6. Efter gennemgang af kontrollisten skal du underskrive og datere formularen i brugervejledningen og beholde en kopi til dig selv. DK-4

7 KONTROLLISTE FØR LEVERING 4 FØR LEVERING 4.0 KONTROLLISTE FØR LEVERING Produktnumre 69116/69129-HR-5111 Turf Mower Produkt nr. Traktor Kontroller; Tilspændingsmoment for hjullåsemøtrikkerne: For Nm Bag Nm Dæktrykket skal være: For kpa Bag kpa Justering af parkeringsbremsen Bremsepedalens frie vandring Neutral centreringsjustering for hydroforbindelse (maskinen må ikke krybe i frigear) Justering af bakkehastighed Stopjustering for hydropedal Styrefunktion og justeringer Motor Kontroller; Motoroliestand Motorens kølevæskestand Luftfilterindsats og forbindelser Justeringer af ventilatorremmen Brændstofafbryderens solenoidforbindelse til justering og opretning Hydrauliksystem Kontroller; Hydraulikoliestand Klemte slanger eller slanger, der gnider mod hinanden Snoede eller kreppede slanger Olielækager Hydrobugserventilen er i positionen "Kør" Serienr. Det elektriske system Kontroller; Kontaktfunktionen til sikkerhedslåsen Parkeringsbremsekontakt Kontakt til kraftudtaget til redskabskontrol Tre kontakter for klippeaggregatbegrænsning Sædekontakt Kontakt for justering af pedal til kørsel med 4- hjulstræk Kontakt for bremsepedalens afbrydelse af fartpiloten Instrumentbrætmålere og advarselslys Klemte slanger eller slanger, der gnider mod hinanden Klippeaggregater Kontroller; Juster klippehøjden efter kundens specifikationer Knivene sidder på rette sted (venstre eller højre rotation) Tilspændingsmoment for knivmonteringsbolt Midte (adapter) -bolt:102 Nm Knivbolte Nm Justering af forreste klippeaggregat Klippeaggregaterne drejer frit på monteringspindene Juster akselaflastningsventilen (tryk på jorden Diverse Kontroller; Søg efter løst eller manglende beslag Alle smøringspunkter Undersøg malingens finish; pletmal, hvor det er nødvendigt Kontroller mærkaterne; på rette sted og læselige Sørg for, at alle ejerens brugervejledninger ligger i lommen DK-5

8 KONTROLLISTE FØR LEVERING Hvis du skulle støde på nogle områder, der kræver reparation under klargøring, bedes du forklare sagen nærmere herunder og faxe en kopi af kontrollisten og problembeskrivelsen til os. Problembeskrivelse Forhandler Kunde Inspiceret af Dato DK-6

9 KONTROLLISTE FØR LEVERING DK-7

10 5 SMØRING 5 SMØRING 5.0 TRAKTOR Før du rengør, justerer eller!advarsel reparerer dette udstyr, skal du altid udkoble alle drev, sænke redskaberne ned på jorden, aktivere parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne nøglen fra tændingslåsen for at forhindre personskader. VIGTIGT: Al vedligeholdelse skal udføres med hyppigere intervaller, når der arbejdes under ekstremt støvede forhold. 1. Rengør altid fedtfittingerne før og efter smøring. 2. Smør med fedt, der opfylder eller overstiger NLGI Grad 0-specifikationerne. Påfør fedt med en manuel fedtpistol, og fyld langsomt op, indtil fedt begynder at sive ud. Brug ikke trykluftpistoler. 3. Påfør adskillige dråber SAE 30 wt. olie for hver 40 timer eller som påkrævet for at opnå en glidende betjening af drejetappunkter og andre friktionspunkter. TRAKTORSTEL For (2 Fittings) Beskrivelse Fittings 1. Spindelhusets styreaksel (2) 2. Styreakselomdrejningstap (1) 3. Vip af ratstammen (1) 4. Bremsepedalens drejetapt (1) 5. Pumpens drivaksel (2) 6. Pumpens not (1) 7. Akslens drivaksel (2) 8. Akselnot (1) 9. Løftecylindere til fløjklippeaggregate (4) DK-8

11 SMØRING DRIVAKSEL 1. Efterse med intervaller på timer. 2. Før du kontrollerer smøringen, skal du anbringe traktoren på en plan flade, fjerne "proppen" på gulvbrættet for at få adgang til oliemålepinden og rengøre området rundt om oliemålepinden. 3. Skift smøreolie, mens smøreolien stadig er varm, så flere urenheder kan få lov at dræne ud. 5.2 KLIPPEAGGREGATER 1. Brug lithiumbaseret universalfedt eller moly 2EP-fedt. Smør, men overindfedt ikke. 2. Påfør grafitmasse på alle kileaksler og stilleskruer. HR-5111 KLIPPEAGGREGATER Beskrivelse Fittings 1. Drejetap på forreste klippeaggregatarm (2) 2. Forreste løftecylindere (4) 3. Drejetap på fløjklippeaggregatarmen (4) 4. Fløjklippeaggregatets løftecylindere (4) 5. Styrehjul (10) 6. Styrehjularme (8) 7. Klippeaggregatets omdrejningshus (4) DK-9

12 5 SMØRING 5.3 SMØRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER Anbefalede eftersyns- og smøringsintervaller Komponent Interval Hver dag Hver 25 timer Hver 100 timer Hver 250 timer Hver 500 timer Årligt Smørelse Luftfilter (førerhus) Efterse Rengør Udskift Luftfilter (motor) Efterse Rengør Udskift Opladning af batteri Efterse Remme Efterse Juster Efterse Juster Bremser, hydrauliske Efterse Juster Drøj 116-DOT-3 Brakes, Park Efterse Juster Juster Bremser, parkerings- Kølesystem, køler Efterse Rengør Udskift Vand og ætylenglykol Kølesystem, hydraulikolie Efterse Juster Drivaksel Efterse Rengør Efterse Udskift 90 Weight gear lube Motorolie og -filter Efterse Udskift Udskift Brændstoffilter Udskift Se bemærkning Fedtfittings (alle) (Påføres med manuel fedtpistol) Smør (klippeaggregater) Smør Smør Fedt (NLGI Grad 2 Hydraulikolie Efterse Juster Udskift Jacobsen hydraulikolie Hydraulikoliefilter (2) Udskift Udskift Lydpotte og udstødning Efterse Dæk Efterse Juster Juster Justering af hjul Efterse Efterse Juster Ledningsføring Efterse Efterse - Første vedligeholdelsesperiode Bemærk: Motorolie Kapacitet 8,52 liter. API-klassifikation CC/CD/CE/Grad olie. Anbefalede olier: Over 25 C brug SAE 30 eller 10W-30 0 til 25 C brug SAE 20 eller 10W-30 Under 0 C brug SAE 10 eller 10W-30 Hydraulikolie Systemkapacitet: 75,5 liter Jacobsen del nr.: (æske med to 9,5 liter fl.) (spand med 19 liter) SAE 10W-30; API-klassifikation SE/CC Overholder ISO 17/14-specifikationen for renlighed DK-10

13 BEMÆRKNINGER GENERELT DATO TIMER DATO TIMER DATO TIMER DATO TIMER DATO TIMER DATO TIMER Kontroller dæktryk Smør alle punkter Efterse møtrikker og bolte MOTOR Kontroller oliestand Skift olie Rengør luftfilterindsatsen Rengør køleribberne Udskift luftfilterindsatsen Rengør og juster tændrørene BEMÆRK: Efter de første 5 timers drift skal motorolien, hydraulikolien og begge filtre udskiftes.. DK-11

14 FEJLFINDING FEJLFINDING Før du foretager nogen justeringer eller udfører vedligeholdelse, bedes du læse hele afsnittet om justering eller vedligeholdelse for at få kendskab til de korrekte procedurer og advarsler. Symptomer Sandsynlig årsag Løsning Motoren starter ikke. Tom brændstoftank eller snavset brændstof. Påfyld eller aftap, og fyld op igen med friskt brændstof. Se afsnit 7.7. Batteri, strømafbrydere. Se afsnit 7.2 og afsnit 7.5. Operatørens sikkerhedssystem. Kontrolgrebene ikke indstillet korrekt. Se betjeningsvejledningen. Det elektriske system. Se afsnit 7.5. Motor gløderør. Se betjeningsvejledningen til motoren. Motoren er vanskelig at starte eller kører uregelmæssigt, staller, mister kraft eller stopper. Brændstoflækager, snavset brændstof, forkert brændstof. Fyld op igen med korrekt, rent brændstof med den rette specifikation. Se afsnit 7.7. Brændstoffilter. Udskift filteret. Se afsnit 7.8. Løse ledninger. Se afsnit 7.5. Luftindsugningen, luftfilteret tilstoppet. Rens luftindsugningen, luftfilteret. Se afsnit 7.1. Løs vandpumperem. Se afsnit 9.2. Motoren overbelastet. Sænk hastigheden i fremadgående retning. Motoren overopheder Luftindsugningen tilstoppet. Rens luftindsugningen, luftfilteret. Se afsnit 7.1. Lav kølevæskestand. Kontroller køleren. Se afsnit Løs vandpumperem. Se afsnit 9.2. Motoren overbelastet. Sænk hastigheden i fremadgående retning. Batteriet holder ikke ladningen. Løse, korroderede batteripoler. Se afsnit 7.2. Lav elektrolyt. Se afsnit 7.3. Generatoren lader ikke. Løs ventilatorrem. Se afsnit 9.2. Målere/indikatorer fungerer ikke. Strømafbrydere og pærer. Nulstil strømafbryderne, udskift pærer. Løse ledninger. Se afsnit 7.5. Traktoren reagerer ikke på traktionspedalen. Parkeringsbremse. Deaktiver bremsen. Se afsnit 9.3. Bugserventil. Kontroller ventilens position. Se afsnit Hydraulikoliestand lav. Kontroller oliestanden. Se afsnit Klippeaggregaterne klipper ikke eller klipper ujævnt. Forkert justeret. Se afsnit Klippeaggregaterne slås ikke til, når de sænkes, eller slås fra, når de hæves. Grebene ikke helt hævet eller helt sænket. Motorens omdrejningstal lavt. Hydraulikoliestand lav. Kontrolgrebene i neutral. Flyt gashåndtaget til "HURTIG". Kontroller hydraulikoliestanden. Se afsnit DK-12

15 VEDLIGEHOLDELSE 7 VEDLIGEHOLDELSE 7.0 GENERELT En ukorrekt sikret traktor, der!!advarsel er klar til justeringer, kan forårsage alvorlig personskade eller død. Før du renser, justerer eller reparerer dette udstyr: Udkobl alle drev, sænk redskaber ned på jorden, træk parkeringsbremse, stop motor, og fjern nøgle fra tændingslås for at undgå personskader. 1. Justering og vedligeholdelse skal altid udføres af en uddannet tekniker. Kontakt en autoriseret forhandler af Jacobsen, hvis korrekte justeringer ikke kan udføres. 2. Efterse udstyret regelmæssigt, fastlæg en vedligeholdelsesplan og før detaljeret journal. a. Hold udstyret rent. b. Hold alle bevægelige dele korrekt justeret og smurt. c. Udskift slidte eller beskadigede dele, før maskinen betjenes. d. Sørg for, at alle væskestander er korrekte. e. Hold skjolde på plads og alle beslag sikkert fastspændte. f. Hold dæk korrekt oppumpede. 3. Langt hår, smykker eller løstsiddende tøj kan blive viklet ind i bevægelige dele. 4. Brug illustrationerne i Tilbehørskataloget som reference for adskillelse og samling af komponenter. 5. Genbrug eller bortskaf alle farlige materialer (batterier, brændstof, smøremidler, frostvæske etc.) i henhold til lokale, statslige eller føderale regler. 7.1 LUFTFILTER 1. Tøm støvhætten dagligt. Udskift indsatsen årligt. VIGTIGT: Fjern ikke indsatsen med henblik på eftersyn eller rengøring, medmindre systemvagten angiver, at service er påkrævet. 2. Fjern den gamle indsats så forsigtigt som muligt, og kontroller dernæst støvmønstret rundt om indsatsen. Et ujævnt mønster af snavs indikerer, at en pakning er læk. a. Kontroller alle slanger og luftkanaler. Tilspænd slangeklemmerne. b. Rengør forsigtigt filterhuset indeni, uden at der kommer støv ind i indsugningen. c. Efterse den nye indsats og pakning for skader. Brug ikke en beskadiget indsats, og brug aldrig en ukorrekt filterindsats. d. Monter den nye indsats, og sørg for, at pakningen sidder rigtigt og lige. e. Genmonter støvhætten, idet du sørger for, at den slutter helt tæt rundt om filterhuset. 7.2 BATTERI Batterisyre er meget!!advarsel kaustisk, og dampene er sprængfarlige og kan forårsage alvolirg legemsbeskadigelse eller død. Brug altid isoleret værktøj, bær beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning, når du arbejder med batterier. Du skal læse og iagttage alle instruktionerne fra batteriproducenten. Vær helt sikker på, at tændingslåsen er SLUKKET, og at nøglen er fjernet, før du servicerer batteriet. 1. Kontroller batteriets polaritet, før du tilslutter eller frakobler batterikablerne. a. Når du monterer batteriet, skal du altid montere det RØDE pluskabel (+) først og det SORTE minuskabel (jord) (-) til sidst. b. Når du fjerner batteriet, skal du altid fjerne minuskablet (jord) (-) først og det røde pluskabel (+) til sidst. 2. Kontroller elektrolytstanden for hver 100 driftstimer. 3. Rengør kabelenderne og batteripolerne med ståluld. Brug en opløsning med tvekulsurt natron og vand til DK-13

16 VEDLIGEHOLDELSE at rengøre batteriet. Sørg for, at opløsningen ikke kommer ind i battericellerne. 4. Spænd kablerne stramt fast til batteripolerne, og påfør et tyndt lag dielektrisk siliconefedt på polerne og kabelenderne for at forhindre korrosion. Sørg for, at poldækslerne bliver på deres plads. 7.3 BATTERI OPLADNING Batterisyre er meget!!advarsel kaustisk, og dampene er sprængfarlige og kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse eller død. Oplad batteriet på et sted med god ventilation. Batterier genererer eksplosive gasser. Hold enhver anordning, der kan skabe gnister eller flammer, væk fra batteriet for at forhindre en eksplosion. Gå væk fra batteriet, når opladeren er tændt, for at forhindre legemsbeskadigelse. Et beskadiget batteri kan eksplodere. Brug altid isoleret værktøj, bær beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklædning, når du arbejder med batterier. Du skal læse og iagttage alle instruktionerne fra batteriproducenten. Vær helt sikker på, at tændingslåsen er SLUKKET, og at nøglen er fjernet, før du servicerer batteriet. 1. Se batteri- og opladningsvejledningen for at få specifikke instruktioner. Læs afsnit Når som helst det er muligt, skal du fjerne batteriet fra traktoren før opladning og sørge for, at elektrolytten dækker pladerne i alle cellerne. 3. Sørg for, at opladeren er SLUKKET, og tilslut dernæst opladeren til batteripolerne som angivet i opladervejledningen. 4. SLUK altid opladeren, før du frakobler opladeren fra batteripolerne. 7.4 PLEJE OG RENGØRING 1. Vask traktoren og redskaberne efter hver brug. Hold udstyret rent. Vask af varmt udstyr kan FORSIGTIG beskadige komponenterne. Vask ikke nogen del af udstyret, mens det er varmt. Brug ikke højtrykssprøjt eller damp. Brug koldt vand og automobilrensemidler. 2. Brug trykluft til at rense køleren og motoren. Afsnit 7.12 og afsnit Sprøjt ikke vand direkte på instrumentbrættet, på de elektriske komponenter eller på lejehuse og forseglinger. 4. Rengør alle plastic- eller gummilister med en mild sæbeopløsning, eller brug vinyl/gummirensemidler, som fås i handelen. 5. Reparer beskadigede metaloverflader, og benyt Jacobsens "Orange" pletreparationsmaling. Voks køretøjet med henblik på maksimal beskyttelse af malingen. Brug ALDRIG hænderne til!!advarsel at rense klippeaggregatet. Brug en børste til at fjerne afklippet græs fra knivene. Knivene er ekstremt skarpe og kan forårsage alvorlige personskader. Rens klippeaggregatet, drev,! FORSIGTIG lydpotter og motor for græs og snavs for at forhindre ildebrand. Gør fuldstændig rent efter spild af olie eller brændstof. Opbevar ikke traktoren nær åben ild. DK-14

17 VEDLIGEHOLDELSE 7.5 DET ELEKTRISKE SYSTEM Sluk altid tændingen, og fjern batteriets minuskabel, før du efterser eller arbejder på det elektriske system. 1. Kontroller operatørens sikkerhedssystem, sikringerne og effektafbryderne regelmæssigt. Hvis en traktor efterlades!!advarsel med motoren kørende uden opsyn, kan det få fatale følger eller forårsage alvorlig legemsbeskadigelse. Betjen aldrig udstyret med operatørens sikkerhedssystem slået fra, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Frakobl ikke og omgå ikke nogen kontakter. 2. Kontakt en autoriseret Jacobsen-forhandler, hvis operatørens sikkerhedssystem ikke fungerer ordentligt, eller problemet ikke kan afhjælpes. 3. Sørg for, at alle terminaler og forbindelser holdes rene og forsvarligt fastspændt. 4. Hold ledningsnettet og alle individuelle ledninger væk fra bevægelige dele for at forhindre enhver type skade. 7.6 MOTOR 1. Se afsnit 5.3 for at få oplysninger om vedligeholdelsesintervaller. Se motorvejledningen for at få nærmere oplysninger om vedligeholdelse. VIGTIGT: Den normale motordriftstemperatur er lavere end 104 C. Hvis motortemperaturen stiger med mere end 6 C over det normale, indikerer dette, at kølesystemet måske ikke fungerer korrekt. Se afsnit Motoren kan blive beskadiget, FORSIGTIG hvis den betjenes, når den er overophedet. Advarselshornet lyder, når temperaturen når op på 110 C. Lad aldrig motoren køre ved over 110 C for at forhindre motorskader. Stop maskinen, slå redskaberne fra, og lad motoren køre med lav tomgangshastighed i 5 minutter. 2. En ny motor bør køres ved fuld belastning i de første 50 driftstimer. Motoren skal have lov til at nå driftstemperaturen, før den betjenes ved fuld belastning. 3. Kontroller motorens oliestand to gange dagligt i løbet af de første 50 driftstimer. Et højere olieforbrug end normalt er ikke usædvanligt i løbet af den første tilkøringsperiode. 4. Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren på overhastighed. 5. Kontakt en autoriseret Jacobsen-forhandler, hvis indsprøjtningspumpen, indsprøjtningsdyserne eller brændstofsystemet kræver service. 7.7 BRÆNDSTOF Brændstof skal behandles!!advarsel med forsigtighed - det er let antændeligt. Brug en godkendt beholder, tuden skal passe ind i brændstofpåfyldningsstudsen. Undgå at bruge dåser og tragter til at overføre brændstof. Fjern aldrig brændstofdækslet fra brændstoftanken, og påfyld aldrig brændstof, når motoren kører, eller mens motoren er varm. Ryg ikke, når du håndterer brændstof. Fyld eller tøm aldrig brændstoftanken inden døre. Spild ikke brændstof, og fjern omgående spildt brændstof. Håndter eller opbevar aldrig brændstofbeholdere i nærheden af åben ild eller nogen anordning, der kan skabe gnister og antænde brændstoffet eller brændstofdampe. 1. Fyld traktorens brændstoftank op ved slutningen af hver arbejdsdag til inden for 25 mm under påfyldningsstudsen. a. Brug rent, friskt dieselbrændstof nr. 2, minimum cetantal 45. b. Sørg for at skrue brændstofdækslet forsvarligt på igen. 2. Udskift brændstoffiltre som angivet i afsnit Opbevar brændstof i overensstemmelse med lokale eller statslige bestemmelser og anbefalinger fra din brændstofleverandør. DK-15

18 VEDLIGEHOLDELSE 7.8 BRÆNDSTOFFILTER Se motorvejledningen for at få specifikke instruktioner. 1. Før du udskifter et filter, skal du rense filterhuset og området rundt om filteret grundigt. Der må ikke komme snavs i brændstofsystemet. 2. Kontroller brændstofrørene, når du udskifter brændstoffilteret. Udskift slidte eller beskadigede slanger. Tilspænd klemmerne på brændstofrørene. 3. Tøm brændstofsystemet. Se afsnit BRÆNDSTOFSYSTEM TØMNING Brændstof er meget brandfarligt, og hvis det ikke!!advarsel håndteres korrekt, vil det medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller død. Tøm brændstofsystemet, efter at brændstoffilteret og - rørene er fjernet, eller brændstoftanken er løbet tør. 1. Fyld brændstoftanken op afsnit Løsn skruen til udluftningshullet (A) oven på filteret. Der vil strømme noget brændstof ud af udluftningshullet. Vær klar til at fange brændstoffet og gøre rent efter evt. spildt brændstof. 3. Drej tændingslåsen til "TÆNDT", og lad brændstofpumpen arbejde og rense luften ud af brændstofsystemet. 4. Når luftbobler forsvinder fra det brændstof, der kommer ud af udluftningshullet, skal du dreje udluftningsskruen (A) tilbage (ind) og dreje tændingslåsen til "SLUKKET". 5. Træk proppen (B) ud af udluftningshullet på brændstofindsprøjtningspumpen, og drej dernæst tændingslåsen til "TÆNDT", så brændstofpumpen kan arbejde. 6. Sæt proppen (B) i udluftningshullet igen, når luftboblerne forsvinder fra brændstoffet, og drej tændingslåsen til "SLUKKET". Figur 7A A B DK-16

19 VEDLIGEHOLDELSE 7.10 HYDRAULIKSLANGER 1. Sænk altid redskaberne ned på jorden, udkobl alle drev, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern nøglen fra tændingslåsen, før du efterser eller frakobler hydraulikrør eller -slanger. Varm hydraulikolie under tryk! FARE kan gennemtrænge huden og forårsage meget alvorlig legemsbeskadigelse eller død. Undgå alvorlig legemsbeskadigelse på grund af varm olie under højtryk: Brug aldrig hænderne til at efterse, om der er olielækager brug et stykke papir eller pap. Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gennemtrænge huden. Hvis væske indsprøjtes i huden, skal det inden for få timer fjernes af en læge, som er bekendt med denne form for skade. Ellers kan der opstå koldbrand. 2. Efterse dagligt slanger og rør. Søg efter våde slanger eller oliepletter, og udskift slidte eller beskadigede slanger og rør, før du betjener maskinen. 3. Udskiftningsrøret eller -slangerne skal føres ad samme linie som den eksisterende slange. Flyt ikke spændebånd, beslag og bånd til et nyt sted. VIGTIGT: Hydrauliksystemet kan blive beskadiget permanent, hvis olien bliver kontamineret. Før du frakobler nogen hydraulikkomponenter, skal du rengøre området rundt om fittingerne og slangeenderne for at holde urenheder ude af systemet. a. Før du frakobler nogen hydraulikkomponenter, skal du afmærke det sted, hvor hver slange har siddet, og dernæst rengøre området rundt om fittingerne. b. Efterhånden som du frakobler komponenten, skal du være forberedt på at montere propper eller hætter på slangeenderne og åbne porte for at holde urenheder ude af hydrauliksystemet og også for at forhindre oliespild. c. Sørg for, at "O"-ringene er rene, og at slangefittingerne sidder korrekt før tilspænding. d. Sørg for, at slangen ikke bliver snoet. Snoede slanger kan få koblinger til at gå løs, idet slangen bøjes under drift, hvilket medfører olielækager. e. Kinkede eller snoede slanger kan begrænse oliegennemstrømningen og få systemet til at fungere ukorrekt, olien til at overophede og også føre til slangesvigt HYDRAULIKOLIE 1. Parker traktoren på en flad og plan flade, sænk redskaberne helt ned på jorden, og stop motoren. 2. Oliens temperatur skal være C. Kontroller ikke oliestanden, mens olien er varm. 3. Oliestanden bør aldrig være under halvvejsmærket på den nederste kontrolmåler (placeret på venstre side af olietanken). 4. Frakobl slangen (D) ved styreventilen (C) for at tappe olien af. Tøm tanken ned i en beholder (75,7 l). 5. Se afsnit 5.3 for at få oplysninger om specifikke vedligeholdelsesintervaller. a. Hydraulikoliesystemet skal skylles helt og fuldstændigt igennem efter et større komponentsvigt. b. Skift olien og filteret, hvis du bemærker tilstedeværelse af vand, skum eller en harsk lugt (som indikerer for stor varme). Hydraulikoliefiltrene er placeret bag ved og oven på understøtningssamlingen til hydraulikolietanken. c. Brug den korrekte Jacobsen hydraulikolie. Se afsnit 5.3. Figur 7B C D Ladeoliefilter Returoliefilter DK-17

20 VEDLIGEHOLDELSE 7.12 HYDRAULIKOLIEKØLER 1. Løsn drejetapbeslaget til oliekøleren, og vip køleren (G) fremad. Anbring et arbejdslys bag køleren for at inspicere luftpassagen gennem køleribberne. 2. Åbn lemmen (J) under køleren, og anbring dernæst en deflektorafskærmning (F) mellem køleren (E) og oliekøleren (G) for at forhindre, at snavs blæses ind i køleren. a. Brug trykluft op til 206 kpa til at rense ribberne. En specialtrykluftpistol (H) fås som ekstraudstyr. b. Ret luftstrømmen fra kølerens bagside mod deflektorafskærmningen og ud af lemmen. Rengør hele oliekøleren. c. Rengør lemmen og hele rummet under oliekøleren. d. Fjern deflektoren, anbring oliekøleren opretstående, og stram drejetapbeslaget. Luk lemmen. 3. Hold køleren ren og ventilatorremmen korrekt justeret for at sikre korrekt luftgennemstrømning. E Figur 7C 4. Hvis du ikke kan rense luftpassagen med en trykluftpistol, skal du kontakte en autoriseret Jacobsenforhandler for at få yderligere instruktioner. J F G H HYDRAULIKOLIEFILTRE Udskift begge hydraulikoliefiltre efter de første 25 driftstimer og for hver 250 timer derefter. 1. Fjern det gamle filter. 2. Påfør en tynd oliefilm på pakningen, og monter det nye filter. a. Brug ikke en oliefilternøgle, stram kun med hånden. b. Stram filtrene ½ omgang ud over den første kontakt. 3. Lad motoren køre ved lav tomgangshastighed med hydrostatpumpen i neutral i fem minutter. 4. Kontroller hydraulikoliestanden, og påfyld mere olie om nødvendigt. 5. Kontroller, om der er olielækager rundt om filtrene. Hvis du finder lækager, skal du ikke stramme filteret igen. Stop motoren. Fjern og rengør oliefilterpakningen og elementet, og genmonter dernæst filteret og tilspænd STARTKABLER Batterisyre er meget!!advarsel kaustisk, og dampene er sprængfarlige og kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse eller død. Batterier genererer eksplosive gasser. Hold enhver anordning, der kan skabe gnister eller flammer, væk fra batteriet for at forhindre en eksplosion. Kontroller det "afladede" batteris tilstand, før du forsøger at starte traktoren med startkabler. 1. Stop motoren på køretøjet med det gode batteri. 2. Tilslut det RØDE kabel til pluspolen (+) på det gode batteri og til pluspolen (+) på det afladede batteri. 3. Tilslut det SORTE kabel fra minuspolen (-) på det gode batteri til stellet på køretøjet med det afladede batteri. 4. Start først motoren på køretøjet med det gode batteri, og start dernæst traktoren. DK-18

21 VEDLIGEHOLDELSE 7.15 LYDPOTTE OG UDSTØDNING Efterse hele udstødningssystemet regelmæssigt med henblik på beskyttelse mod kulilteforgiftning.! FARE indåndes. Kulilte i udstødningsgasserne kan være dødelig, når den Enhver justering eller reparation, der udføres, mens motoren kører, skal foretages med rigelig ventilation. 1. Udstødningsgasser er farveløse hvis du bemærker en forandring i udstødningens farve eller lyd, skal du omgående standse motoren og reparere årsagen. 2. Sørg for, at udstødningsmanifoldene er sikre og ikke skævvredet på grund af bolte, der ikke er tilspændt ligeligt. 3. Udskift altid en defekt lydpotte KØLER En varm køler er under tryk!!advarsel og kan forårsage alvorlige forbrændinger på kroppen. Forsøg aldrig at fjerne kølerdækslet, mens motoren kører, for at forhindre alvorlige forbrændinger fra varm kølevæske eller udblæsning af damp. Stop motoren, og vent, til den er kølet af. Selv da skal du være yderst forsigtig, når du fjerner dækslet. 1. Kontroller kølevæskestanden dagligt. Køleren og returløbsflasken skal være fyldt op til full-mærket, når systemet er koldt. 2. Kølesystemet skal hvert år aftappes, skylles igennem og fyldes op igen. Åbn motorblokdrænet (K) og kølerdrænet (L). Tøm og rengør returløbsflasken. 3. Bland 50% rent vand med 50% ætylenglykolbaseret frostvæske. Læs og følg instruktionerne på frostvæskebeholderen. Figur 7D K 4. Hvis du skal påfylde kølevæske mere end en gang om måneden eller påfylde mere end 1 liter ad gangen, skal du bede en autoriseret Jacobsenforhandler at efterse kølesystemet. Motoren kan blive beskadiget, FORSIGTIG når der hældes koldt vand på en varm motor. L Hæld ikke koldt vand på en varm motor. Betjen ikke motoren uden den korrekte kølevæskeblanding. Monter dækslet, og stram det forsvarligt. 5. Hold kølerhjelmen og kølerens luftpassager rene. Løsn oliekølerens drejetapbeslag, og vip køleren (G) fremad som vist i Figur 7E. Anbring et arbejdslys på motorsiden af køleren (E), så du kan inspicere luftpassagen gennem ribberne. Figur 7E H E Åbn lemmen (J) under køleren, og anbring dernæst en deflektorafskærmning (F) mellem køleren (E) og oliekøleren (G) for at forhindre, at der bliver blæst snavs ind i oliekøleren. a. Brug trykluft, op til 206 kpa, til at rengøre ribberne. En særlig trykluftpistol (H) fås gennem en autoriseret Jacobsen-forhandler. b. Ret luftstrømmen fra kølerens front mod deflektorafskærmningen og ud af lemmen. Rens hele køleren. c. Rens lemmen og hele rummet under køleren. d. Fjern deflektoren, anbring oliekøleren lodret, og tilspænd drejetapbeslaget. Luk lemmen. 7. Hvis du fortsat oplever, at motoren overopheder, skal du kontakte en autoriseret Jacobsen-forhandler for at få grundige rengøringsinstruktioner. J F G DK-19

22 VEDLIGEHOLDELSE 7.17 STYRTBØJLE 1. Førersædet, sikkerhedsselen, monteringsbeslaget og evt. tilbehør inde i styrtbøjlen bør efterses regelmæssigt, og alle beskadigede dele skal udskiftes omgående. 2. Når først styrtbøjlen har været udsat for stød af en eller anden art, skal den udskiftes. Hvis styrtbøjlen ændres, vil dens FORSIGTIG evne til at fungere korrekt mindskes. Løsn og fjern ikke bolte, og undlad at svejse, bore, modificere, bøje og udrette en beskadiget konstruktion. 3. Efterse og tilspænd alle beslag igen - afsnit Alle reservedelskomponenter til styrtbøjlen skal være som specificeret i Jacobsens reservedelskatalog DÆK 1. Hold dækkene korrekt oppumpede for at forlænge dækkenes levetid. Kontroller dæktrykket, mens dækkene er kolde. Kontroller slidbanens slitage. 2. Kontroller trykket en gang om måneden med en nøjagtig lavtryksdækmåler. For kpa Bag kpa Styrehjul kpa 3. Når du skifter fordæk, skal forskellen i omkreds fra det gamle dæk til det nye dæk være inden for 50 mm. Det forreste klippeaggregats klippehøjde er direkte relateret til fordækkenes radius. Ukorrekt montering af et! FORSIGTIG dæk kan forårsage en eksplosion, som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse. Medmindre du har den korrekte uddannelse, det korrekte værktøj og den korrekte erfaring, MÅ DU IKKE forsøge at montere et dæk på en fælg. Ukorrekt montering af et dæk kan forårsage en eksplosion, som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse HJULMONTERINGSPROCEDURE En ukorrekt sikret traktor, der!!advarsel er klar til justeringer, kan forårsage alvorlig personskade eller død. For at fohindre personskader skal du sænke redskaberne ned på jorden, udkoble alle drev, aktivere parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne nøglen fra tændingslåsen, før du foretager nogen justeringer eller udfører vedligeholdelse. Sørg for, at traktoren er parkeret på en solid og plan flade. Arbejd aldrig på en traktor, der kun er understøttet af donkraften. Brug altid donkraftstativer. Hvis kun det forreste eller det bageste af traktoren er hævet, skal traktoren klodses op foran og bag de hjul, der ikke er hævet. 1. Fjern snavs, fedt og olie fra navboltens gevind. Smør ikke gevindene. 2. Anbring hjulet på navet, og kontroller, at der er fuld kontakt mellem hjulets monteringsoverflade og navet eller bremsetromlen. 3. Stram den øverste møtrik med fingrene, og drej dernæst hjulet, så den modsatte møtrik er øverst, og stram den med fingrene. Stram de resterende møtrikker med fingrene (på kryds og tværs); tilspænd altid møtrikkerne i den øverste position. 4. Efterse og tilspænd dagligt, indtil den korrekte tilspænding fastholdes afsnit DK-20

23 VEDLIGEHOLDELSE 7.20 BUGSERING 1. Bugserventilen gør det muligt at flytte traktoren uden at starte motoren. Kør højst 3,2 km/t under bugsering. 2. Vip førersædet fremad for at få adgang til bugserventilen. Drej håndtaget 90 fra normal til bugserposition. 3. Efter endt bugsering skal du sørge for at dreje håndtaget tilbage til den normale betjeningsposition. Tow Normal Figur 7F DK-21

24 OPBEVARING 8 OPBEVARING 8.0 GENERELT 1. Smør og vask dernæst traktoren grundigt. Reparer og mal beskadiget eller blotlagt metal. 2. Efterse traktoren, tilspænd alle beslagene, udskift slidte eller beskadigede komponenter. 3. Aftap køleren, og fyld den op igen. Se afsnit Rengør dækkene grundigt, og opbevar traktoren, så der ikke er belastning på dækkene. Efterse dækkene regelmæssigt, og pump dem op igen som nødvendigt, hvis traktoren ikke står på donkraftstativer. 5. Hold maskinen og alt tilbehør rent, tørt og beskyttet mod elementerne under opbevaring. Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor røggasser kan nå åben ild eller gnister. 8.1 BATTERI 1. Fjern, rengør og opbevar batteriet opretstående på et køligt, tørt sted. Opbevaring over 26,7 C øger i høj grad selvafladningen. Hvis våde batterier aflades, vil elektrolytten fryse ved opbevaring under -7 C. 2. Efterse og genoplad batteriet for hver 60 til 90 dage under opbevaring. 8.2 MOTOR 1. Mens motoren er varm, skal du fjerne aftapningsproppen, aftappe olien fra krumtaphuset og skifte oliefilteret. Monter aftapningsproppen, og fyld op igen med frisk olie. Tilspænd aftapningsproppen til 30 Nm. 2. Rengør motoren udvendigt. Mal blotlagt metal, eller påfør et tyndt lag rustbeskyttende olie. 8.3 KLIPPEAGGREGATER 1. Vask klippeaggregaterne grundigt, reparer og mal alt beskadiget eller blotlagt metal. 2. Smør alle fittings. 3. Slib klingerne igen, og afbalancer dem. Påfør de slebne skær et tyndt lag rustbeskyttende olie. 8.4 EFTER OPBEVARING 1. Check og geninstaller batteri. Afsnit 7.2 og Check eller servicer brændstoffilter og luftfilter. 3. Check oliestand i motorens krumtaphus og hydrauliske system. 4. Check kølerens kølevæskestand. 5. Fyld brændstoftanken op med friskt brændstof. Åbn brændstofafspærringsventilen, og aftap brændstofsystemet. Afsnit Sørg for, at dækkene er korrekt oppumpet. 7. Start og betjen motoren ved 1/2 gas. Giv motoren tid til at blive ordentligt opvarmet og smurt. 8. Fjern al olie fra tromlerne og underkniven. Juster underkniv og klippehøjde. Kulilte i udstødningsgasser kan! FARE være dødelig, hvis den indåndes. Betjen aldrig motoren uden ordentlig ventilation; udstødningsgasser kan være dødelige, når de indåndes. DK-22

25 TRAKTORJUSTERINGER 9 TRAKTORJUSTERINGER 9.0 BEMÆRKNINGER OM SIKKERHED En ukorrekt sikret traktor,!advarsel der er klar til justeringer, kan forårsage alvorlig personskade eller død. For at fohindre personskader skal du sænke redskaberne ned på jorden, udkoble alle drev, aktivere parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne nøglen fra tændingslåsen, før du foretager nogen justeringer eller udfører vedligeholdelse. Sørg for, at traktoren er parkeret på en solid og plan flade. Arbejd aldrig på en traktor, der kun er understøttet af donkraften. Brug altid donkraftstativer. Hvis kun det forreste eller det bageste af traktoren er hævet, skal traktoren klodses op foran og bag de hjul, der ikke er hævede. 1. Justeringer og vedligeholdelse bør altid udføres af en uddannet tekniker. Kontakt en autoriseret Jacobsenforhandler, hvis du ikke kan foretage de korrekte justeringer. 2. Udskift slidte eller beskadigede komponenter. De skal ikke blot justeres. 3. Bær ikke smykker eller løstsiddende beklædning, når du justerer eller reparerer udstyr. Knivkontakt kan medføre!advarsel alvorlige personskader eller død. Pas på! Undgå at få hænder og fingre ind imellem maskinens bevægelige og faste komponenter.. 4. Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren på overhastighed. 9.1 KUGLELED Når du justerer kugleled, skal du sørge for, at fordybningen i kugleleddet er parallel med monteringsbeslaget. Fastgør det dernæst på sin plads. Figur 9A 9.2 MOTORREM 1. Efterse og juster den nye ventilatorrem efter de første 10 timers drift. Efterse og juster for hver 100 timer derefter. 2. Juster generatordrivremmen, så remmen afbøjer 7-9 mm med et tryk på 10 kg midt imellem remskiverne. Se brugervejledningen til motoren. 3. Justering: Løsn generatormonteringsboltene (A), og juster generatoren, indtil den rette remspænding opnås. Figur 9B A TCO23 DK-23

26 TRAKTORJUSTERINGER 9.3 PARKERINGSBREMSE 1. Efterse ledforbindelserne, kablerne og drejetapperne for at sikre, at de fungerer gnidningsløst. Efterse bremseklodserne for slitage. 2..Parker traktoren på en skråning (ca. 16,7 hældning) nær foden af bakken, så traktorens forende vender ned ad bakke. Aktiver parkeringsbremsen, og stop motoren. Hvis bremserne ikke kan holde, skal du starte motoren og køre ned til foden af bakken for at foretage justeringen. Udløs aldrig parkeringsbremsen, når motoren er FORSIGTIG slukket. 5. Udskift bremseklodserne, før de bliver slidt så langt ned, at de berører hinanden oven over skiven. Figur 9C 3. Anbring bremsehåndtaget i udkoblet position, og drej justeringsgrebet med uret, idet bremsehåndtaget aktiveres og udløses for hver kvart omgang, indtil der opnås en glat, men fast aktion. Overjustering gør håndtaget "hårdt" at bevæge, men øger ikke bremsens effektivitet. 4. Juster bremsehåndtaget igen, efter at bremseklodserne er justeret eller udskiftet. 9.4 DRIFTSBREMSE Bremsepedalen skal have et frit spillerum på mindst 3 mm, før plungerstemplet berører stemplet i hovedcylinderen. 9.5 KONTAKT TIL FARTPILOT 1. Hvis fartpilot ikke deaktiveres, når du trykker på bremsepedalen, skal du løsne beslaget (A) og skyde kontakten, så rullen (B) er centreret på bolten (C). 2. Løsn beslaget (D), og juster bolten (C), så hovedet berører rullen (B) og aktiverer kontakten. D A Figur 9D C B HR14 DK-24

27 TRAKTORJUSTERINGER 9.6 KLIPPEAGGREGATER Se afsnit 8.0 for at få alle oplysningerne om justering og vedligeholdelse af klippeaggregaterne. 9.7 BRÆNDSTOFSOLENOIDE E Figur 9E Juster stangen (E), så brændstofsolenoiden fastlåses i holdepositionen, når tændingsnøglen er i positionen "tændt/run". Sørg for en afstand på 1-1,5 mm mellem håndtaget og navet i Stop -positionen. 9.8 TRYKKET PÅ JORDEN Hvis en traktor efterlades!advarsel med motoren kørende uden opsyn, kan det få fatale følger eller forårsage alvorlig personskade. Undgå personskader: Sænk klippeaggregaterne ned på jorden, udkobl alle drev, aktiver parkeringsbremsen, og stop motoren, før du foretager nogen justeringer. 1. Justering af trykket på jorden påvirker sænketiden for løftearmene samt trykket på jorden ved hvert dæk. 2. Løsn det tynde greb (F), og juster det store greb (G) for at øge eller mindske klippeaggregatets vægt. a. Ventilen justerer alle klippeaggregater samtidig. b. En formindskelse af klippeaggregatets vægt øger traktorens vægt, hvilket øger traktionen på skråninger. Bemærk: Hvis fløjvægten er indstillet for let, vil klippeaggregaterne ikke blive sænket ned på jorden fra transportpositionen. c. Stram det tynde greb (F), når det ønskede tryk på jorden er opnået. Figur 9F G F DK-25

28 TRAKTORJUSTERINGER 9.9 HYDRO NEUTRAL Hvis traktoren "kryber" i den ene eller den anden retning, skal positionen "neutral" justeres. Traktoren har måske en tendens til at "krybe", hvis transmissionsolien er kold. Betjen traktoren i 15 minutter, før du bestemmer, om justering er påkrævet.!advarsel den indåndes. Kulilte i udstødningsgasserne kan være dødelig, når Enhver justering eller reparation, der udføres, mens motoren kører, skal foretages med rigelig ventilation. Arbejd aldrig på et køretøj, der kun er understøttet af en donkraft. Brug altid donkraftstativer, og sørg for, at traktoren står på solid og plan grund. Hvis kun den ene ende af traktoren er hævet, skal klodser anbringes foran og bag de hjul, der ikke er hævet. 1. Anbring lidt smøreolie på alle forbindelsesdrejepunkter. Figur 9G H K L J 2. Hejs traktoren op, så alle fire dæk er fri af jorden, og anbring donkraftstativer under stellet for at forhindre, at traktoren sænkes ved et uheld under justering. a. Udløs parkeringsbremsen, og anbring 4-/2-hjulstrækkontakten i positionen 2-hjulstræk. b. Start motoren, og indstil gashåndtaget på fuld gas. c. Efterse drivhjulenes rotation, og juster dernæst hydroreturkontrollen (H) med motoren kørende. 3. For at finde hydroens neutrale punkt skal du løsne møtrikken (J) og justere stangen (K) ved at dreje møtrikken (L) indad for at justere for forlæns krybning eller udad for at justere for baglæns krybning. 4. Når drivhjulene holder op med at rotere, er hydro i neutral. Hold møtrikken (L) på plads, mens du strammer møtrikken (J) mod gaflen, og sluk motoren. Efterse positionen for hydroreturkontrol (H), hvis traktoren fortsætter med at krybe. a. Kontrollen skal være parallel med armen (M). b. Juster beslaget (N), og løsn boltene (P), indtil returkontrollen (H) er parallel med armen (M). N P M H DK-26

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

RANSOMES Sikkerheds- og Betjeningsvejledning Manual de Seguridad y Operación Handbok för Säkerhet och Operatörer Turva ja käyttö opas

RANSOMES Sikkerheds- og Betjeningsvejledning Manual de Seguridad y Operación Handbok för Säkerhet och Operatörer Turva ja käyttö opas RANSOMES Sikkerheds- og Betjeningsvejledning Manual de Seguridad y Operación Handbok för Säkerhet och Operatörer Turva ja käyttö opas Frontline 728 Model: 946715 & 946716 - Engine type: Kubota D1105 Product

Lisätiedot

, LF4675 TM LF 3400 TM , LF 3800 TM

, LF4675 TM LF 3400 TM , LF 3800 TM 4100740-ML2 (rev.0) Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación Manual de Segurança e de Funcionamento WARNING: If incorrectly used

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES RANSOMES Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento G-Plex II Series: ZV - Engine type: Kubota model D7B Product codes:jlhah00

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

RANSOMES. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. Frontline 951 Plus

RANSOMES. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. Frontline 951 Plus RANSOMES Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación Frontline 951 Plus Series: XV - Engine type: Perkins 104.22 Product codes: LHAK001

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Deutschland Black & Decker GmbH Tel: 06126 210 Black & Decker Straße 40 Fax: 06126 21435

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Danmark. Suomi. Norge. Sverige

Danmark. Suomi. Norge. Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 1 16/3/00, 3:23 pm 2 Plæneklipper GRC450/GRC750 Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GRC450 and GRC750. Lær

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERE38406W ERE38406X ERE38406K ERE38412W ERE38412X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF945AOW EUF945AOX EUF945AOY...... DA FRYSER BRUGSANVISNING FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 0 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 www.electrolux.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 5.1+ Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12798 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 04/11-14

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 4.1 Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12799 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 29/10-14

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SE DK FI NO Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje Bruksanvisning SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan vara farlig. Slarvigt eller

Lisätiedot

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 ERF3866AOW ERF3866AOX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot