CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO Printed in USA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA"

Transkriptio

1 CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: , /08 revised 4/08 FORM NO A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA

2 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... A-3 Reservedele og service... A-3 Typeskilt... A-3 Udpakning... A-3 Sikkerhedsforskrifter og advarsler... A-4 Klargøring af maskinen... A-6 A-8 Betjeningselementer... A-9 A-21 Frontpanel... A-9 Tændingsnøgle... A-10 Kontakt til fremad/bak... A-10 Batteristatus og Timetæller... A-11 Kontakt til forlygter/baglygter (ekstratilbehør)... A-12 Advarselslampe, beholder åben... A-12 Kontakt til filterryster (modeller med støvkontrol)... A-13 Kontakt til støvkontrol... A-13 Skurebørstekontakt... A-14 Kontakt til skraber... A-14 Advarselslampe, lavt opløsningsniveau og højt brugtvandsniveau... A-15 Beholderens liftkontakt... A-16 Hovedkostens og sidebørstens kontakt... A-16 Kontakt til spray og sugeteleskoprør (ekstratilbehør)... A-17 ESP-kontakt (ekstratilbehør)... A-17 Greb til justering af hovedkost og sidebørste... A-18 Doseringsgreb... A-19 Signalhorn... A-19 Fodpedal og parkeringsbremse... A-20 Justering af sædet... A-21 Sædets sikkerhedsegenskaber... A-21 Brugervejledning... A-22 A-30 Tjekliste før anvendelsen... A-22 Opfyldning af opløsningsbeholder... A-22 Starte maskinen... A-23 Transport af maskinen... A-23 Rengøringsprocessen... A-23 Standard og ESP skuresystemer... A-24 Tips til rengøringsprocessen... A-25 Tjekliste efter brug... A-26 Tømme brugtvandsbeholderen...a-26 A-27 Inspektion af hovedkost og skurebørster... A-28 Inspektion af skraberne... A-29 Bruge støvkontrolknappen... A-30 Kontrollere hydraulikvæskestanden... A-30 Vedligeholdelse... A-31 A-45 Servicediagram...A-31 A-32 Forholdsregler ved vedligeholdelse... A-33 Opladning af batteri... A-34 Udtagning af batteri...a-35 A-36 Udskiftning af skurebørster... A-37 Udskiftning af bagskraber... A-38 Tømme brugtvands- og opløsningsbeholderen... A-39 Vedligeholdelse af hovedkost...a-40 A-42 Vedligeholdelse af sidebørste... A-43 Vedligeholdelse af støvkontrolfilter... A-44 Vedligeholdelse af støvklap... A-45 Vedligeholdelse af hydrauliksystemet... A-45 Fejlfinding... A-46 A-47 Tekniske specifikationer...a-48 A-2 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

3 DANSK / A-3 INDLEDNING Denne manual vil hjælpe dig til at få det bedste ud af din Nilfisk-Advance Sweeper / Scrubber. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Henvisninger til højre og venstre i denne manual betyder til højre eller til venstre set fra førerens sæde. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af et autoriseret Nilfisk-Advance-servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-Advance-reservedele og tilbehør. Kontakt den NILFISK-ADVANCE-FORHANDLER, der er nævnt nedenfor, vedrørende reservedele og service. Oplys venligst model- og serienummer ved alle henvendelser. (Til forhandleren: Påfør servicemærkat her.) TYPESKILT Model- og serienummer for maskinen fremgår af typeskiltet på væggen i operatørkabinen. Disse oplysninger er nødvendige, når du bestiller reservedele til maskinen. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens model- og serienummer til senere brug. MODEL SERIENUMMER Bemærk: Se motorfabrikantens separate vedligeholdelses- og betjeningsvejledning for at få mere detaljerede oplysninger om motorspecifikationer og servicedata. UDPAKNING Undersøg forsendelseskassen og maskinen for skader ved leveringen. Hvis der er tydelige skader, skal du gemme alle dele af forsendelseskassen, så de kan blive undersøgt af det firma, som leverede maskinen. Kontakt øjeblikkeligt fragtfirmaet for at indgive krav vedrørende transportskade. 1 Når kassen er fjernet, fjernes træblokkene ved hjulene samt eventuelle stropper. 2 Kontrollér hydraulikoliestanden. 3 Læs vejledningen i afsnittet Klargøring af maskinen i denne vejledning, og installer derefter batteriet. 4 Anbring en rampe ved pallens forreste del. 5 Læs vejledningen i afsnittet Betjeningselementer og Brugervejledning i denne vejledning. Kør maskinen langsomt ned fra pallen via rampen til gulvet. Hold foden let på bremsepedalen, indtil maskinen er kommet ned fra pallen. FORSIGTIG! Vær yderst FORSIGTIG, når denne maskine bruges. Sørg for, at du har et godt kendskab til alle betjeningsanvisninger vedr. maskinen, inden du tager den i brug. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte den tilsynsførende eller den lokale Nilfisk-Advance-forhandler. Hvis maskinen ikke virker korrekt, må du ikke forsøge at afhjælpe problemet, med mindre din overordnede giver besked om det. Få en udlært mekaniker eller en autoriseret Nilfisk-Advance-servicemedarbejder til at foretage eventuelt nødvendige reparationer på udstyret. Vær yderst forsigtig ved arbejde på og med denne maskine. Løsthængende tøj, langt hår og smykker kan blive fanget i de bevægelige dele. Drej tændingskontakten over på OFF og tag nøglen ud, inden du udfører service på maskinen. Brug sund fornuft og gode sikkerhedsvaner, og vær opmærksom på de gule advarselsskilte på denne maskine. Kør maskinen langsomt på skråninger. Hastighedspedalen styrer maskinens hastighed under nedkørsel fra skråninger. VEND IKKE maskinen på en skråning; kør lige op og ned. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-3

4 A-4 / DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk-Advance bruger nedenstående symboler til at angive potentielt farlige forhold. Læs altid disse oplysninger omhyggeligt, og tag de nødvendige skridt til at beskytte mandskab og ejendom. FARE! Advarer om umiddelbare farer, der vil medføre personskade eller død. ADVARSEL! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre lettere alvorlig personskade, skade på maskinen eller andre ting. Læs hele vejledningen igennem, før du tager maskinen i brug. GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING Der er vedlagt særlige sikkerhedsforskrifter og advarsler, der advarer om potentielle farer for personskade eller beskadigelse af maskinen. ADVARSEL! * Denne maskine må kun bruges af korrekt oplærte og autoriserede personer. * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er fyldt. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. * Hold gnister, flammer og rygende materialer på afstand af batteriet. Der afgives eksplosive luftarter under normal drift. * Når batteriet oplades, frembringes der højeksplosiv brint. Oplad kun batteriet i områder med god udluftning og på afstand af åben ild. Ryg ikke, mens batteriet oplades. * Tag alle smykker af ved arbejde i nærheden af elektriske komponenter. * Sluk for tændingsnøglen (stillingen O) og tag nøglen ud, før du skifter børster eller åbner adgangspanelerne. * Undlad at arbejde under maskinen, hvis denne ikke er understøttet med sikkerhedsblokke eller stativer. * Undlad at bruge brændbare rengøringsmidler, og undlad at betjene maskinen på eller i nærheden af sådanne midler eller i områder, hvor der findes brændbare væsker. * Undlad at rengøre maskinen med højtryksrenser. * Anvend kun børster, som leveres med udstyret eller er angivet i betjeningsvejledningen. Brugen af andre børster kan påvirke sikkerheden. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlig vej. * Denne maskine må ikke bruges til opsamling af farligt støv. * Vær forsigtig ved brug af skrubbe- og slibesten. Nilfisk-Advance hæfter ikke for skader på gulve, der forårsages af skrubbe- og slibesten. * Ved brug af denne maskine skal det altid sikres, at andre personer, herunder især børn, ikke udsættes for fare. * Læs alle anvisninger grundigt igennem, før du udfører nogen former for servicearbejde. * Efterlad ikke maskinen uden opsyn uden først at dreje tændingsnøglen (O), fjerne den og trække parkeringsbremsen. * Drej tændingsnøglen (O), før der udskiftes børster, og før adgangspaneler åbnes. * Pas på, at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke bliver fanget af de bevægelige dele. * Vær forsigtig, når maskinen flyttes i frostvejr. Eventuelt vand i opløsnings- eller brugtvandsbeholdere eller i slangerne kan fryse. * Batteriet skal tages ud ad maskinen, inden den skrottes. Batteriet skal bortskaffes i henhold til de lokale miljøbestemmelser. * Undlad at anvende maskinen på flader, der har en hældning, som overstiger den, der er angivet på maskinen. * Alle lemme og dæksler skal anbringes som vist i betjeningsvejledningen, før maskinen tages i brug. GEM DENNE VEJLEDNING A-4 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

5 DANSK / A-5 FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-5

6 A-6 / DANSK KLARGØRING AF MASKINEN FIGUR 1 Din CR 1000-batterimaskine leveres komplet, men forsøg ikke at betjene den uden at læse de følgende anvisninger: UDPAKNING OG SAMLING AF MASKINEN CR 1000 leveres på en palle, og den holdes fast med træklodser, der forhindrer maskinen i at flytte sig. 1) Fjern træklodserne, der holder maskinen fast. 2) Placér en 11 og 121 cm (48 tommer) lang rampe på pallebunden. 11 DEGREE 48 INCHES FIGUR 2 A-6 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

7 DANSK / A-7 KLARGØRING AF MASKINEN 3) Skub maskinen ned ad rampen ud på en plan overflade. 4) Installér batteriet. -Drej nøglen over på O. -Åbn motorhjelmen og træk batterigrebet op til højre. -Brug batteriløfteudstyr med en kapacitet på 907 kg (2000 pund) til at sætte batteriet ned i batteriskuffen med. -Skub batterigrebet ned til venstre for at låse batteriet fast. -Tilslut batteriets strømstik til maskinens stik. -Luk motorhjelmen. 5) Oplad batteriet som angivet i vejledningen. Læs vejledningen fra batteriproducenten vedrørende batteripleje og -vedligeholdelse. ADVARSEL! Oplad ikke batterier på en betondækket overflade. Der dannes brint under opladningen, og det er eksplosivt. Oplad kun batterierne med åbent låg i et område med god udluftning. Undgå rygning, åben ild og elektriske gnister. FIGUR 3 FIGUR 4 UDPAKNING AF BATTERIET Batteriet sendes separat på en palle indpakket i plastik som vist på figur 3. Fjern plastikken og brug løfteudstyr med en kapacitet på 907 kg (2000 pund) til at sænke batteriet ned i batterirummet som vist på figur 4. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-7

8 A-8 / DANSK KLARGØRING AF MASKINEN FIGUR 5 FIGUR 6 FIGUR 7 FIGUR 8 INSTALLATION AF BATTERI 1. Løft maskinens frontdæksel op. 2. Fig. 5. Drej batterigrebet (A) til højre. 3. Sænk batteriet ned på plads ved hjælp af løfteudstyr med en kapacitet på 907 kg (2000 pund). 4. Fig. 6. Drej batterigrebet (B) til venstre for at låse batteriet fast. 5. Tilslut batteriets ledninger i henhold til producentens anvisninger. 6. Fig. 7 og 8. Tilslut batteriets strømstik (C) til maskinens stik (D). 7. Læg maskinens frontdæksel på plads. ADVARSEL! Lad ikke opladede batterier ligge på en betondækket overflade, da de vil aflades. A-8 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

9 DANSK / A-9 BETJENINGSELEMENTER FIGUR 9 1. Advarselslampe, højt brugtvandsniveau. 2. Advarselslampe, lavt opløsningsniveau. 3. Advarselslampe for åben beholder. 4. Lyskontakt. 5. ESP-kontakt. 6. Kontakt til spray-sugeteleskoprør. 7. Skurebørstekontakt. 8. Kontakt til skraber. 9. Hovedsidebørstens kontakt. 10. Kontakt til filterryster/støvkontrol. 11. Beholderkontakt. 12. Batteristatusmåler/Timetæller. 13. Hovedafbrydere. 14. Doseringsgreb. 15. Parkeringsbremse. 16. Ratjusteringsgreb. 17. Fodspeeder. 18. Kontakt til fremad/bak. 19. Tændingsnøgle. 20. Horn FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-9

10 A-10 / DANSK BETJENINGSELEMENTER FIGUR 10 TÆNDINGSNØGLE Tændingsnøglen (A) sidder på operatørpanelet som vist på figur 10. Hvis den stilles på O, slukkes maskinen. Hvis den stilles på I (tænding) forsynes alle maskinsystemer og tilbehør med strøm. FIGUR 11 KONTAKT TIL FREMAD/BAK Kontakten til fremad/bak (B) sidder på operatørpanelet som vist på figur 11. Hvis der trykkes på den øverste halvdel af kontakten, kører maskinen fremad, når fodspeederen trædes ned. Hvis der trykkes på den nederste halvdel af kontakten, kører maskinen baglæns, når fodspeederen trædes ned. A-10 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

11 DANSK / A-11 BETJENINGSELEMENTER FIGUR 12 BATTERISTATUSMÅLER Batteristatusmåleren (A) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 12. Statusmåleren angiver ladeniveauet for batterierne. Batterierne er tilstrækkeligt opladede, når alle lamperne lyser gult som vist på rampeillustrationen. Oplad batterierne, hvis én rød lampe lyser til venstre i bunden af rampediagrammet, og skurebørsterne standser. Betjen ikke maskinen. FIGUR 13 BEMÆRK For at starte igen, skal nøglen drejes over på O. TIMETÆLLER Timetælleren (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 13. Displayet angiver det totale antal driftstimer for maskinen. Tælleren er aktiv, når tændingsnøglen står på tænding. Tælleren kan bruges til at fastlægge vedligeholdelsesintervallerne efter for maskinen. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-11

12 A-12 / DANSK BETJENINGSELEMENTER FIGUR 14 KONTAKT TIL FORLYGTE/BAGLYGTE Lyskontakten (A) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 14. Hvis der trykkes på den nederste halvdel af kontakten, tændes for- og baglygterne. Hvis der trykkes på den øverste halvdel af kontakten, slukkes lygterne. FIGUR 15 ADVARSELSLAMPE, BEHOLDER ÅBEN Lyskontakten for beholder åben (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 15. Når beholderen er åben, tændes lyset, og kosten og støvkontrolventilatoren standser. A-12 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

13 DANSK / A-13 BETJENINGSELEMENTER FIGUR 16 KONTAKT TIL FILTERRYSTER (kun modeller med støvkontrol) Kontakten til filterrysteren (A) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 16. Hvis der trykkes og holdes inde på den øverste halvdel af kontakten, aktiveres filterrystermotorerne i 20 til 30 sekunder. Når kontakten slippes, vender den tilbage til slukket position. Støvkontrolventilatoren standser, når filterrysteren aktiveres. Filterrysteren kan kun bruges, når beholderen er sænket. FIGUR 17 KONTAKT TIL STØVKONTROL Kontakten til støvkontrol (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 17. Tryk på den nederste halvdel af kontakten, hvis du vil tænde for støvkontrolsystemet ved normal fejning. ADVARSEL! Drej støvkontrolkontakten til midterpositionen (slukket) ved vådfejning. Vand kan skade filteret og forårsage for tidlig filternedbrud. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-13

14 A-14 / DANSK BETJENINGSELEMENTER FIGUR 18 KONTAKT TIL SKUREBØRSTE Kontakten til skurebørste (A) sidder til venstre for instrumentbrættet som vist på figur 18. Hvis der trykkes på den øverste halvdel af kontakten, hæves børstesektionen, og børsterne slås fra. I mellempositionen sænkes børsterne til normalpositionen for skuring. Hvis der trykkes på den nederste halvdel af kontakten, sænkes børstesektionen til tungt pres, hvorved der lægges yderligere pres nedad på meget snavsede overflader. BEMÆRK Børsterne tændes ikke, når børstesektionen sænkes. Børsterne tændes automatisk, når maskinen kører fremad eller baglæns. FIGUR 19 KONTAKT TIL SKRABER Kontakten til skraberne (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 19. Hvis der trykkes på den nederste halvdel af kontakten, sænkes skraberen og aktiverer skrabervakuumet. Hvis der trykkes på den øverste halvdel af kontakten, slås skrabervakuumet fra, og skraberen hæves. I mellempositionen hæves skraberen. I denne position vedbliver vakuumet, så det resterende vand i skraberens brugtvandsslange kan suges op. Dette forhindrer, at der drypper vand på gulvet, når skraberen hæves. Hvis skraberen sænkes, og maskinens retning ændres (aktiveret med hastighedspedalen), hæves skraberen automatisk. Når der køres fremad, vender skraberen automatisk tilbage til sænket position. A-14 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

15 DANSK / A-15 BETJENINGSELEMENTER FIGUR 20 ADVARSELSLAMPE, LAVT OPLØSNINGSNIVEAU Advarselslampen for lavt opløsningsniveau (A) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 20. Advarselslampen for lavt opløsningsniveau tændes, når opløsningsbeholderen er tom, hvilket markerer afslutningen på børstekørslen. FIGUR 21 ADVARSELSLAMPE, HØJT BRUGTVANDSNIVEAU Advarselslampen for højt brugtvandsniveau (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 21. Den tændes cirka 5 minutter, før brugtvandstbeholdren er fuld, hvilket giver brugeren rigelig tid til at færdiggøre børstekørslen, før den mekaniske flyder lukker for sugeren til brugtvandsbeholderen. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-15

16 A-16 / DANSK BETJENINGSELEMENTER FIGUR 22 BEHOLDERENS LIFTKONTAKT Beholderens liftkontakt (A) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 22. Kontakten styrer betjeningen af beholderens liftsystem. For at hæve beholderen til udtømning trykkes ned og holdes inde på den nederste halvdel af kontakten, indtil beholderen når den ønskede højde - derefter slippes den. For at lukke beholderen, trykkes ned og holdes inde på den øverste halvdel af kontakten, indtil beholderen lukkes helt - derefter slippes den. ADVARSEL! For at forhindre, at beholderen lukker under vedligeholdelse, låses beholderen i åben position ved hjælp af sikkerhedsarmen. FIGUR 23 KONTAKT TIL SIDEBØRSTE og HOVEDKOST Kontakten til sidebørsten og hovedkosten (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 23. Hvis der trykkes på den øverste halvdel af kontakten, hæves sidebørsten og hovedkosten, og de slås fra. For at sænke og tænde både sidebørste og hovedkost, trykkes ind på den nederste halvdel af kontakten. A-16 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

17 DANSK / A-17 BETJENINGSELEMENTER FIGUR 24 KONTAKT TIL SPRAY OG SUGETELESKOPRØR (ekstratilbehør) Kontakten til spray og sugeteleskoprør (A) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 24. Hvis der trykkes på den nederste halvdel af kontakten, tændes vakuummotoren og opløsningspumpen. Hvis der trykkes på den øverste halvdel af kontakten, slukkes vakuummotoren og opløsningspumpen. FIGUR 25 ESP-KONTAKT (ekstratilbehør) ESP-kontakten (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 25. ESP-kontakten overfører vand fra brugtvandsbeholderen via et filter til opløsningsbeholderen. Når kontakten er trykket nedad, kører pumpen, når advarselslampen for høj brugtvandsniveau tændes. Rengør brugtvandsbeholderen, når den tømmes. BEMÆRK Fyld ikke rent vand i brugtvandsbeholderen, når ESP-funktionen anvendes, da opløsningsbeholderen kan blive overfyldt under driften. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-17

18 A-18 / DANSK BETJENINGSELEMENTER FIGUR 26 JUSTERING AF SIDEBØRSTE Sidebørstens justeringsknap (A) til ændring af fejehøjden for kompensering for børsteslid, sidder foran på maskinen til højre for støvkontrolfilteret som vist på figur 26. Hvis knappen drejes mod venstre (imod uret), sænkes sidebørsten. FIGUR 27 JUSTERING AF HOVEDKOST Hovedkostens justeringsknap (B) til ændring af fejehøjden for kompensering for børsteslid, sidder foran på maskinen til højre for støvkontrolfilteret som vist på figur 27. Hvis knappen drejes mod venstre (imod uret), sænkes hovedkosten. A-18 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

19 DANSK / A-19 BETJENINGSELEMENTER FIGUR 28 DOSERINGSKNAP Doseringsknappen (A) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 28. Hvis knappen drejes med uret, øges opløsnings- og vandmængden. Jo mere doseringsknappen drejes, des større mængde vand og opløsning tilføres der. Hvis knappen drejes imod uret, mindskes mængden af vand og opløsning. For at slukke for vand- og opløsningstilførslen, drejes knappen helt imod uret. BEMÆRK For at opnå det bedste resultat, skal påførsel af opløsning ophøre cirka 3 meter, før der standses eller foretages en 90 eller 180 drejning. FIGUR 29 HORNKNAP Hornknappen (B) sidder på instrumentbrættet som vist på figur 29. Hornknappen er altid aktiv. Tryk på hornkontakten for at dytte i hornet. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-19

20 A-20 / DANSK BETJENINGSELEMENTER FIGUR 30 FODSPEEDER Fodspeederen (A) sidder til højre for bremsepedalen på gulvet i operatørkabinen som vist på figur 30. Denne pedal styrer maskinen kørehastighed. Tryk på fremad/baglæns-kontakten for at vælge køreretning, og træd dernæst fodspeederen ned for at sætte maskinen i bevægelse. Træd mere ned på pedalen for at øge kørehastigheden. FIGUR 31 PARKERINGSBREMSE Parkeringsbremsen sidder i gulvet på maskinen til venstre for fodspeederen som vist på figur 31. For at aktivere parkeringsbremsen, trædes fodpedalen (B) ned, og derefter trykkes låsen (C) ned. For at udløse parkeringsbremsen igen, trædes den øverste del af fodpedalen ned og slippes. A-20 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

21 DANSK / A-21 BETJENINGSELEMENTER FIGUR 34 JUSTERING AF SÆDET Sædets justeringsgreb (A) sidder foran på sædet til venstre som vist på figur 34. Grebet er fastholdes i låsepositionen ved hjælp af en fjeder. For at justere sædet skubbes grebet til venstre, sædet flyttes til den ønskede position, og grebet slippes, så det låser sædet på plads. SIKKERHEDSFUNKTIONER SÆDESIKKERHEDSKONTAKT Maskinen kan ikke bevæge sig, og parkeringsbremsen er aktiveret, hvis denne kontakt ikke aktiveres. HASTIGHEDSINTERLOCK Den maksimale maskinhastighed reduceres, når skurebørsterne anvendes. BØRSTER SLÅET FRA I FRIGEAR Skurebørsterne slås automatisk fra, når maskinen kører i tomgang. AUTOMATISK SLUKNING AF BRUGTVANDSOPSUGNING Sugeventilatoren slukkes, når brugtvandsbeholderen er fuld. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-21

22 A-22 / DANSK BRUGERVEJLEDNING BEMÆRK Før motoren startes, skal du følge tjeklisten før start. TJEKLISTE FØR START Kontrollér hydraulikvæskestanden. Undersøg alle systemer for lækager. Kontrollér, at bremser og styregreb fungerer korrekt. Kontrollér børstemønstrene. Undersøg hydraulikforbindelserne for lækager. Du skal sikre dig, at alle dæksler, paneler og adgangslemme er helt lukkede. FIGUR 35 FIGUR 36 OPFYLDNING AF OPLØSNINGSBEHOLDEREN Åbn opløsningslåget (A), der sidder øverst til venstre på maskinen som vist på figur 36. Fyld opløsningsbeholderen (B) med 55 gallons ( liter) vand og den rette blanding af Nilfisk-Advance Commercial rengøringsmiddel til det aktuelle arbejde. Luk opløsningsbeholderen. A-22 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

23 DANSK / A-23 BRUGERVEJLEDNING STARTE MASKINEN Drej tændingsnøglen over på I. TRANSPORT AF MASKINEN 1. Sørg for, at børster og skrabere er oppe eller hævet, og alle andre betjeningselementer er slået fra. 2. Udløs parkeringsbremsen. 3. Skub retningskontakten til den ønskede position (op for fremad og ned for baglæns). 4. Træd fodspeederen ned for at nå den ønskede kørehastighed. 5. Slip fodspeederen for at sænke hastigheden eller standse på en plan overflade. For at sænke maskinens hastighed, når der køres ned ad en skrånende flade, mindskes trykket på fodspeederen. BEMÆRK Pedalens proportionelle bremsesystem er beregnet til at regulere maskinens hastighed i henhold til fodspeederens position. Dette system er beregnet til at standse maskinen på en kontrolleret måde. Når der køres ned ad en skrånende flade, mindskes trykket på fodpedalen i stedet for at slippe fodspeederen. Dette giver en kontrolleret standsning og forhindrer drivhjulet i at låse. ADVARSEL! Undlad at dreje skarpt på rattet, når maskinen bevæger sig. Fejemaskinen reagerer nemt på bevægelser i rattet. Undlad derfor at dreje skarpt. FIGUR 38 STARTE RENGØRINGEN 1. Vælg driftstilstand NORMAL = ESP 2. Sænk børsterne til den ønskede position. BØRSTESEKTION = NORMAL ELLER KRAFTIG 3. Sæt skraberkontakten i sænkepositionen. SKRABERBLAD = SÆNK 4. Drej doseringsknappen over på den ønskede indstilling og start rengøringen. SKURE ET ALMINDELIGT GULV MED LET TIL MELLEM TILSMUDSNING I denne driftstilstand udføres rengøringen i én arbejdsgang med samtidig dosering, skuring og opsamling af brugt vand. Den krævede hastighed for doseringen og kørehastigheden afhænger af gulvets tilstand. Denne viden kommer med brugerens erfaring. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-23

24 A-24 / DANSK BRUGERVEJLEDNING FIGUR 39 IKKE GENBRUG ELLER STANDARD SKURETILSTAND Under skureprocessen fødes rengøringsmiddelopløsningen fra opløsningsbeholderen (A) ind i opløsningsslangen. Her sendes det så til gulvet, hvor tre skiveskurebørster (B) arbejder på at fjerne tilsmudsninger. Efter skuringen, opsuges det snavsede vand fra gulvet af skraberen (C) og føres ind i opsamlingskammeret i den forreste del af brugtvandsbeholderen (D), hvor et system af ledeplader er med til at rense opløsningen. Følere i hver beholder angiver med lys på kontrolpanelet, hvis vandstanden i opløsningsbeholderen er for lav, eller hvis vandstanden i brugtvandsbeholderen er for høj. FIGUR 40 ESP-TILSTAND Under skureprocessen fødes filtreret vand fra opløsningsbeholderen (A) ind i opløsningsslangen, hvor det forenes med rengøringsmidlet. Denne blanding sendes så til gulvet, hvor to eller tre skiveskurebørster (B) arbejder på at fjerne tilsmudsninger. Efter skuringen opsuges det snavsede vand fra gulvet af skraberen (C) og føres ind i brugtvandsbeholderen (D). Med mellemrum aktiverer en flydekontakt genbrugspumpen (E), som sender filtreret opløsning fra brugtvandsbeholderen til opløsningsbeholderen. A-24 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

25 DANSK / A-25 BRUGERVEJLEDNING FIGUR 41 SKUREMØNSTER Skur altid underlaget i lige linjer. Undgå at køre ind i stolper. Undgå, at maskinens sider ridses. Undlad at skubbe retnings- og hastighedspedalen helt frem, når maskinen bevæger sig. Det svarer til at starte i højgear, hvilket vil belaste motor og gearkasse. Planlæg feje- og skurearbejdet på forhånd. Sørg for, at turene bliver så lange som muligt med så få standsninger og genstarter som muligt. Fej først snavs fra smalle gange (A) ud på hovedgangen (B). Rengør et helt gulv eller et helt gulvafsnit ad gangen. Fjern store genstande, før du starter. Sørg for, at der er et lille overlap mellem feje- og skurelinjerne. På den måde undgår du, at der er snavsede områder tilbage. Sørg for, at der er et lille overlap mellem feje- og skurelinjerne. På den måde undgår du, at der er snavsede områder tilbage. Undlad at dreje skarpt på rattet, når maskinen bevæger sig. Maskinen reagerer nemt på bevægelser i rattet, og du skal derfor undlade at dreje skarpt. Undlad at skubbe retnings- og hastighedspedalen helt frem for pludseligt, når du starter maskinen. Det svarer til at starte i højgear, hvilket vil belaste gearkassen. Vend jævnligt fejekosten om for at undgå, at børsterne slides i én retning. STANDSE RENGØRINGEN Stands rengøringen, hvis advarselslampen for lavt opløsningsniveau eller højt brugtvandsniveau tændes, da dette angiver, at opløsningsbeholderen er tom hhv. brugtvandsbeholderen er fuld. Afbryd skureprocessen, sæt alle styregreb i position for transport, og kør maskinen til udtømningsstedet. BEMÆRK Efter standsning skal følgende kontroller efter brug udføres: FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-25

26 A-26 / DANSK BRUGERVEJLEDNING TJEKLISTE EFTER BRUG Kontrollér batteristatus og oplad om nødvendigt. 1. Kontrollér alle klapper for slid, skader og justering. 2. Tøm og rengør brugtvandsbeholderen. 3. Rengør brugtvandsbeholderens skærme og flydere. 4. Kontrollér skurebørster for slid eller skader. 5. Kontrollér bag- og sideskrabere for slid, skader og justering. 6. Fjern aflejringer i beholderen. 7. Kontrollér hovedkosten og sidebørsten for slid eller skader. FIGUR 42 FIGUR 43 FIGUR 44 FIGUR 45 TØMME BRUGTVANDSBEHOLDEREN Drænslangen til brugtvandsbeholderen sidder bag på maskinen. For at tømme beholderen skal slangen tages ud, sænkes og sættes i et egnet gulvafløb som vist på figur 42. Åbn drænslangeproppen som vist på figur 43 og 44. Når drænslangen sættes på igen, skal du sikre dig, at klipsen (A) på drænslangeproppen vender udad som vist på figur 45. VIGTIGT! Det er ulovligt at udlede spildevand til forkert afløb, og det skader miljøet. USA s miljøbeskyttelsesministerium har udstukket visse regler i forbindelse med udledningen af spildevand. Der kan være lokale regler vedrørende udledning af spildevand i dit område. Sæt dig ind i reglerne for dit område. Vær opmærksom på de miljømæssige farer, der er forbundet med de stoffer, du udleder. A-26 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

27 DANSK / A-27 BRUGERVEJLEDNING FIGUR 46 FIGUR 47 FIGUR 48 FIGUR 49 Når udtømningen er udført, åbnes brugtvandsbeholderens udrensningslem (A) som vist på figur 46, og brugtvandsdrænslangen (B) skylles igennem som vist på figur 47 og 48. Rengør brugtvandsbeholderen og brugtvandsbeholderskærmen (C) som vist på figur 47. Luk brugtvandsbeholderens udrensningslem (D), sæt drænslangeproppen (E) i, sæt brugtvandsbeholderlåget på og klips drænslangen på plads som vist på figur 49. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-27

28 A-28 / DANSK BRUGERVEJLEDNING FIGUR 50 FIGUR 51 Undersøg skiveskurebørsterne (A) og udskift dem, når børsterne er nede på ¾ inch (19.05 mm) i længden som vist på figur 50 og 51. FIGUR 52 FIGUR 53 Undersøg maskinens hovedkost og sidebørster. Når børsterne er slidt ned til 1.5 inches (3.81 cm) i længden, skal hovedkosten (B) skiftes ud som vist på figur 52. Udskift sidebørsten (C), når børsterne er slidt ned til 3.5 inches (8.89 cm) som vist på figur 53. A-28 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

29 DANSK / A-29 BRUGERVEJLEDNING FIGUR 54 FIGUR 55 FIGUR 56 Undersøg bag- (A) og sideskraber (B) for slid. Hvis tørrekanten bliver rund, skal den tages ud og sættes i igen, så der kommer en uslidt kant ud som skraberkant. Denne proces kan gentages, indtil alle fire kanter er slidt. Hvis skraberbladet er revet, skal det udskiftes. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-29

30 A-30 / DANSK BRUGERVEJLEDNING FIGUR 57 FIGUR 58 STØVKONTROLKNAP Støvkontrolknappen (A) bruges til at holde støvkontrolfilterdækslet nede som vist på figur 57. Støvkontrolfilteret (B) sidder under frontdækslet, og det skal jævnligt tages ud for rengøring eller udskiftning. Udtagningen af filterpladen kræver ikke brug af værktøj. Frontdækslet skal åbnes, så du kan få adgang til filterhuset. Pladefilteret holdes på plads af en hængslet ramme og en knap. For at tage pladefilteret ud skal knappen drejes imod uret, og den hængslede ramme løftes. Pladefilteret kan nu løftes ud og rengøres eller udskiftes. For at installere det nye pladefilter, isættes det nye filter i maskinen, rammen sænkes, og knappen drejes med uret for at låse filteret på plads. FIGUR 59 VÆSKEMÅLERGLAS FOR HYDRAULIKTANK Væskemålerglasset (C) sidder til højre på maskinen under frontdækslet som vist på figur 59. Målerglasset bruges til at angive væskestanden i tanken. Væskestanden skal være synlig gennem målerglasset, når beholderen er sænket. A-30 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

31 DANSK / A-31 VEDLIGEHOLDELSE SERVICEDIAGRAM Kontrollér, at delene fungerer korrekt. Hvis der skal udføres service, skal du kontakte en autoriseret Nilfisk-Advance Technology-forhandler. For at opnå den bedste ydeevne, skal slidte dele udskiftes med originale Nilfisk-Advance-dele. Kontrol og rengøring/justering (om nødvendigt) skal udføres for HVER 8 TIMER eller DAGLIGT: 1 Undersøg pladefiltre for skader og rengør dem. 2 Undersøg og rengør beholder 3 Undersøg og rengør brugtvandsbeholderskærme og filtre. 4 Kontrollér hydraulikvæskestanden. 5 Kontrollér alle klapper for slid eller skader. 6 Kontrollér koste/børster for slid eller skader og justér efter behov. 7 Kontrollér bremsepedalen og parkeringsbremsen. 8 Kontrollér hydraulikoliefilteret. 9 Kontrollér batteriets elektrolytniveau. 10 Undersøg alle væskesystemkomponenter for lækager. TJEKLISTE FOR VEDLIGEHOLDELSE EFTER 50 TIMER (UGENTLIG) 11 Kontrollér opløsningsbeholder (genbrugs- eller ESP-system). 12 Kontrollér opløsningsskærmfilter (genbrugs- eller ESP-system). 13 Kontrollér brugtvandsbeholderen. 14 Kontrollér brugtvandsbeholderskærme og -filtre. 15 Undersøg skurebørster for slid eller skader. 16 Undersøg bag- og sideskrabere for slid eller skader. 17 Kontrollér batteriets elektrolytniveau. 18 Kontrollér alle hydraulikslanger for slid eller snit. 19 Vend hovedkosten. 20 Rengør eller udskift pladefilter. 21 Smør skraberhjulene. TJEKLISTE FOR VEDLIGEHOLDELSE EFTER 100 TIMER 22 Smør forhjulslejerne. 23 Smør alle bevægelige samlinger. TJEKLISTE FOR VEDLIGEHOLDELSE EFTER 250 TIMER 24 Smør skraberhjulene. 25 Rengør opløsningsbeholder og skærmfilter. 26 Udskift hydraulikfilterelementet. 27 Rengør hydrauliktanken. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-31

32 A-32 / DANSK A-32 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

33 DANSK / A-33 VEDLIGEHOLDELSE Af sikkerhedshensyn skal nedenstående serviceforholdsregler læses og følges. Gør dig bekendt med de farer, der er forbundet med det udstyr, du arbejder på, for at forhindre personskader eller materielle skader. Hvis du har brug for serviceassistance, kan du kontakte din nærmeste Nilfisk-Advance-forhandler. For at opnå den bedste ydeevne, skal slidte dele udskiftes med originale Nilfisk-Advance-dele. Lad kvalificeret vedligeholdelsespersonale udføre al vedligeholdelse og service. Forsøg IKKE at udføre service på denne maskine, før du har læst og forstået alle sikkerhedsadvarsler i forbindelse med det udstyr, du arbejder på. ADVARSEL! * Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personale. * Elektriske reparationer må kun udføres af autoriseret personale. Bed din Nilfisk-Advance-autoriserede servicemedarbejder om at udføre service. Brug kun originale Nilfisk-Advance-dele. * Parkér altid på en plan overflade, sluk med nøglen og aktivér parkeringsbremsen, før der arbejdes på maskinen, så den ikke kan flytte sig eller trille. * Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personale. Tøm altid opløsningsbeholderen og brugtvandsbeholderen, før der udføres vedligeholdelse. Sørg for, at alle fastgørere sidder stramt. Sørg for, at alle justeringer er i overensstemmelse med de specifikationer, der vises i Servicevejledningen til denne maskine. * Bær altid beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj, når der arbejdes nær batterier. Læg ikke værktøj eller metalobjekter på tværs af batteriernes poler. RYGNING FORBUDT. * For at forhindre skader på maskinen og afladning via batteriernes poler, må batterierne ikke fyldes til over bunden af rører i hver celle. Tør eventuel syre af maskinen eller batteriernes poler. Efterfyld ikke batteriet med syre efter installeringen. * Beholderen kan falde ned og forårsage alvorlige personskader. Aktivér altid beholderens sikkerhedsarm, før der arbejdes under beholderen. * For at fastholde maskinens stabilitet under normal drift, må sikkerhedsbøjlen eller lignende udstyr, der er installeret af producenten som originaludstyr - ikke fjernes. Hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne sådant udstyr i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, skal dette udstyr geninstalleres, før maskinen tages i brug igen. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-33

34 A-34 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 60 FIGUR 61 FIGUR 62 BATTERIOPLADNINGSANVISNINGER Når batteriets spændingsmåler lyser med et rødt lys, skal batteriet genoplades. For at forhindre, at opladningen afbrydes, skal batteriet oplades efter endt brug. 1. Fig. 60. Løft maskinens fronthjelm for at få adgang til batteriet. 2. Fig. 61. Frakobl batteriets strømstik (A) fra maskinens strømstik (B). 3. Fig. 62. Sæt batteriets strømstik (C) i batteriopladeren (D). 4. Følg producentens opladningsanvisninger, som følger med opladeren. 5. Bibehold elektrolytniveauet i batteriet kontrollér efter opladning. Tilføj demineraliseret vand efter behov. A-34 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

35 DANSK / A-35 VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! * Batteriet må ikke fjernes fra maskinen, hvis der er rester i opløsningstanken. * Der dannes brint under opladningen, og det er eksplosivt! Oplad kun batterierne med åbent låg i et område med god udluftning. Undgå åben ild og elektriske gnister. Hvis opladerstikket trækkes ud, mens opladeren stadig kører, dannes en lysbue, og dette skal undgås. * Batterier er tunge. Brug løfteudstyr med den angivne mærkekapacitet. * Fjern altid smykker, bær beskyttelsestøj og ansigtsmaske, når der arbejdes i nærheden af batterier. * Blysyrebatterier danner gasser, som forårsager eksplosion. Hold gnister og flammer væk fra batterier. Oplad kun batterier på steder med god ventilation. RYGNING FORBUDT! * For at forhindre en eksplosion skal AC-stikket tages ud ad kontakten, før DC-stikket tilsluttes eller frakobles fra opladeren. * Batterikassen kan glide ned ad en gaffelløfter og forårsage alvorlige personskader eller materielle skader. Sørg for at batterikassen er ordentligt fastgjort til gaflerne på gaffelløfteren under transport; kør og stands med forsigtighed. FIGUR 63 FIGUR 64 FIGUR 65 FIGUR 66 BATTERIUDTAGNING Når batterierne tages ud 1. Fig. 63 og 64. Løft maskinens fronthjelm for at få adgang til batterirummet, og drej batterigrebet (A) til højre. 2. Fig. 65. Frakobl batteriets strømstik fra maskinens strømstik. 3. Fig. 66. Løft batteriet ud ved hjælp af løfteudstyr, (med en kapacitet på 907 kg (2000 pund). FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-35

36 A-36 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE BATTERIUDTAGNING MED BATTERIUDRULNING Når batterierne tages ud 1. Løft maskinens fronthjelm for at få adgang til batterirummet. 2. Frakobl batteriets strømstik fra maskinens strømstik. 3. Fig. 68. Sæt batterivognens positionssplitter (A) ud for hullerne (B) i rammen og lås den på plads. 4. Fig. 69 og 70. Drej batterigrebet (C) til højre og rul batteriet ud på vognen. FIGUR 67 FIGUR 68 FIGUR 69 FIGUR 70 A-36 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

37 DANSK / A-37 VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 71 FIGUR 72 UDSKIFTE SKUREBØRSTERNE 1. Hæv skurebørstesektionen ved at trykke på kontakten Scrub Brush på instrumentbordet. 2. Tryk børstelukkerne ind for at udløse skurebørsten. 3. Fjern den gamle skurebørste (A). 4. Klik den nye skurebørste på. UDSKIFTE RONDELLERNE PÅ ET RONDELDREV Installér en ny rondel, når den gamle er slidt eller snavset. Rondeldrevsenheden fjernes og installeres på samme måde som en standard skurebørste (se udskiftning af skurebørster). 1. Rondeldrevet holdes på plads med en ring. Træk rondeldrevet lige ned for at fjerne det. 2. Fjern rondelholderen ved hjælp af fjederwireholderen. 3. Udskift den slidte rondel. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-37

38 A-38 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 73 FIGUR 74 FIGUR 75 UDSKIFTE BAGSKRABEREN Skraberen kræver service, når de indvendige kanter på bladene bliver runde af slid, hvilket forringer skrabefunktionen eller vandopsamlingen. 1. Fig. 73. Løsn de fire aluminiumsknopper (A). 2. Fig. 74. Fjern skraberen og vend den med bunden i vejret for at efterse bladene eller hjulene. Skraberbladene er designet, så de kan vendes, så man kan bruge en ubrugt kant. Løsn klemmeboltene (B). 3. Installér bladene således, at det udvendige blad er 3/16 (4.763 mm) længere end de indvendige blade. Dette gøres ved, at den øverste kant på bladet samles op imod skraberens svejsning. 4. Sæt skraberklemmebåndet på igen, og stram klemmebolten. A-38 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

39 DANSK / A-39 VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 76 TØMME BRUGTVANDSBEHOLDEREN Flyt maskinen til et udtømningssted. Løsn knopperne på brugtvandsbeholderens udrensningslem (A) og vip lemme til venstre som vist på figur 76. Spul bunden af brugtvandsbeholderens udrensningslem igennem med vandslangen for at fjerne større aflejringer. FIGUR 77 FIGUR 78 TØMME OPLØSNINGSBEHOLDEREN Løft dækpladen på opløsnings-/brugtvandsbeholderen. Find opløsningsbeholderens drænslange (B) som vist på figur 77. Træk slangen ud som vist på figur 78. Åbn opløsningsbeholderens drænprop og tøm opløsningsbeholderen. Rengør og gennemskyl opløsningsbeholderen med en vandslange. Stram opløsningsbeholderproppen, og sæt opløsningsbeholderens drænslange på plads. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-39

40 A-40 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 79 HOVEDKOST For at forhindre, at kosten i at blive slidt i én retning, og for at forlænge kostens levetid, anbefales det, at kosten vendes jævnligt. FIGUR 80 JUSTERE HOVEDKOSTENS HØJDE Hovedkostens justeringsknap (A) til ændring af fejehøjden for kompensering for børsteslid, sidder foran på maskinen som vist på figur 80. Hvis knappen drejes mod venstre (imod uret), sænkes hovedkosten. Når fejehøjdens justeres, anbefales det, at knappen justeres med én omgang ad gangen. Efter justeringen skal fejemønsteret igen kontrolleres for at fastslå, om der skal foretages yderligere justeringer. DREJ KNAPPEN MED URET = ØG FEJEMØNSTERETS BREDDE DREJ KNAPPEN MOD URET = MINDSK FEJEMØNSTERETS BREDDE A-40 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

41 DANSK / A-41 VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 81 ADGANGSLÅGE TIL HOVEDKOST Adgangslågen til hovedkosten (A) sidder foran det venstre hjul på maskinen som vist på figur 81. Lågen giver adgang til hovedkosten i forbindelse med service eller inspektion. Beholderen skal være hævet, før man kan få adgang. ADVARSEL! Aktivér beholderens sikkerhedsarm, når der åbnes ind til hovedkosten. FIGUR 82 FIGUR 83 UDSKIFTE HOVEDKOSTEN Hovedkosten skal udskiftes, når børsterne er slidt ned til under 1 ½ (3,81 cm). Hovedkosten holdes på plads af højre hovedkostlåge. Dette giver mulighed for nem aftagning og installation af hovedkosten uden brug af specialværktøj eller -udstyr. Løft beholderen for at få adgang til hovedkostrummet. Løsn hovedkostens adgangslågeknap og åbn hovedkostens adgangslåge. Drej og fjern kostens liftarmknapper (B) mod uret til venstre som vist på figur 82 og 83. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-41

42 A-42 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 84 FIGUR 85 FIGUR 86 FIGUR 87 FIGUR 88 Fjern kostliftarmen (A) som vist på figur 84 og 85. Fjern hovedkosten fra kostens mellemarm (B), så hovedkostrummet åbnes som vist på figur 86. Kontrollér og rengør hovedkostrummet, før den nye hovedkost installeres. Skub hovedkosten på kostens mellemarm som vist på figur 87. Sæt kostens liftarm på igen og drej kostens liftarmknapper (C) med uret for at stramme dem som vist på figur 88. Justér hovedkosten 1-1/2 to 2 (til 3,81 til 5,08 cm) fejemønster. A-42 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

43 DANSK / A-43 VEDLIGEHOLDELSE SIDEBØRSTER Sidebørsternes (Fig. 89) fejevinkel kan ikke justeres. Men højden på sidebørsterne kan justeres for at kompensere, efterhånden som børsterne bliver slidte. Fejemønsteret skal altid kontrolleres og justeres, når sidebørsterne er udskiftet. FIGUR 89 JUSTERE SIDEBØRSTERNES HØJDE Drej på sidebørsternes justeringsknap (A) (Fig. 90) for at ændre sidebørsternes fejehøjde. Kontrollér igen for korrekt fejemønster efter justering. Drej justeringsknappen mod uret for at ØGE fejemønsterets bredde. Drej justeringsknappen med uret for at MINDSKE fejemønsterets bredde. FIGUR 90 UDSKIFTE SIDEBØRSTERNE Udskift sidebørsterne (Fig. 91), når børsterne bliver slidt til under 3 inches (7,62 cm) i længden. 1. Parkér maskinen på en glat, jævn overflade, drej nøgleafbryderen over på O og aktivér parkeringsbremsen. 2. Sæt sidebørstekontakten på UP. 3. Fjern den låsesplit, der holder børsteflangen fast til motorakslen. 4. Adskil flangen fra børsterne ved at fjerne de skruer, der holder flangen fast til børsterne. 5. Sæt flangen fast på de nye børster og fastgør den ved hjælp af de ting, der blev taget af. 6. Installér de nye børster på akslen, og sæt låsesplitten i. FIGUR 91 FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-43

44 A-44 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE FIGUR 92 FIGUR 93 BEHOLDER Beholderen (Fig. 92) indeholder aflejringsrummet, støvkontrolfilteret og den udtagbare støvledeplade. For maksimal ydeevne og levetid skal beholderen holdes ren, og pakninger og klapper skal undersøges dagligt. Rengør beholderen, før fejemaskinen sættes væk efter endt arbejdsdag. En ren beholder gør det meget lettere at undersøge klapper og pakninger, og det vil forhindre for tidlig forringelse af beholderens bestanddele. Efterlad ikke beholderen med aflejringer i under opbevaring, eller hvis den skal parkeres i længere tid. Når beholderen er tømt, skal den indvendige side af beholderen skylles med vand. STØVKONTROLFILTER Støvkontrolfilteret (Fig. 93) skal kontrolleres dagligt for skader, og det skal rengøres efter behov. Et beskadiget filter skal udskiftes for at forhindre skader på andre komponenter i støvkontrolsystemet. Undersøg filteret for revner i filterindsatsen eller overdrevne mængder af snavs i folderne. En revne i filterindsatsen gør, at snavs kan passere igennem filteret, og det kan nemt ses som en snavset plet på oversiden af filteret. Det er nødvendigt at rengøre filteret, hvis filterrysteren ikke kan rengøre folderen tilstrækkeligt. KONTROL AF STØVKONTROLFILTERET 1. Parkér maskinen på en glat, jævn overflade, drej nøgleafbryderen over på O og aktivér parkeringsbremsen. 2. Løft beholderlåget for at få adgang til filterrummet. 3. Drej filterlukkeren, løft filterhuset ud og fjern filteret. 4. Undersøg lamelfilteret for revner, og rengør eller udskift det efter behov. 5. Sæt filteret i igen, sæt filterhuset i og luk filterlukkeren. 6. Luk beholderlåget. RENGØRING AF STØVKONTROLFILTERET Rengør støvkontrolfilteret, hvis rysteren ikke kan rense filteret tilstrækkeligt. Filteret kan rengøres med trykluft op til max. 100 PSI. For at rengøre filteret med trykluft, skal trykluften indføres oven på lamelfilteret, så indlejret snavs pustes baglæns ud af filterfolderne. Pas på, at filteret ikke beskadiges under rengøringen. Filteret kan rengøres med en opløsning af sæbe og vand. Hvis denne rengøringsmetode anvendes, må filteret ikke bruges, før det er helt tørt. UDSKIFTNING AF STØVKONTROLFILTERET VED TYDELIGE SKADER 1. Parkér maskinen på en glat, jævn overflade, drej nøgleafbryderen over på O og aktivér parkeringsbremsen. 2. Åbn beholderrumslåget for at få adgang til filterhuset. 3. Drej lukkeren på det hængslede filterhus mod uret og løft huset ud. 4. Fjern filterindsatsen. 5. Installér det nye filter, sænk det hængslede filterhus i ned og luk lukkeren. 6. Sænk låget til filterhuset. A-44 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

45 DANSK / A-45 VEDLIGEHOLDELSE STØVKLAPPER Støvklapperne er meget vigtige for fejningen og støvkontrollen, og de kan blive beskadigede og skal derfor kontrolleres dagligt og holdes i god stand. KONTROL AF STØVKLAPPERNE Støvklapperne bruges på hjulkassen, børsterummet og børstelågen. Undersøg klapperne dagligt og udskift klapper, der viser tegn på slid eller forringelse. Alle klapper skal udskiftes, når de er slidte eller beskadigede i en sådan grad, at de ikke kan udføre deres funktion. De justérbare klapper har aflange monteringshuller, så justeringen lettes. JUSTERING AF STØVKLAPPERNE Justér klapperne således, at der er et mellemrum på 1/8 to 1/16 ( mm) mellem gulvet og den underste kant på klapperne. Bagklapjusteringen er 1/16 (1.588 mm) over gulvet. 1. Parkér maskinen på en glat, jævn overflade og aktivér parkeringsbremsen. 2. Løsn klappens fastholderskruer og justér klappen, så den ikke rører gulvet og har en afstand til gulvet på mellem 1/16-1/8 (1,588 mm og 3,175 mm). 3. Stram klappens fastholderskruer, mens klappen holdes fast på positionen. 4. Kør maskinen på en jævn overflade og kontrollér igen, at klapperne har den rette afstand til gulvet. OPFYLDNING AF HYDRAULIKTANKEN (Fig. 94) 1. Adgang til hydrauliktanken opnås via motorrummet. 2. Åbn hydrauliktankens luftfilterprop (A) 3. Fjern eventuelle aflejringer i luftfilterproppens skærm. 4. Fyld tanken op til mærket FULL på hydraulikvæskemålerglasset (B). Væskemålerglasset sidder midt for hydrauliktanken. 5. Luk hydrauliktankens luftfilterprop. 6. Luk motorrumshjelmen. RENGØRING AF HYDRAULIKSYSTEMET 1. Læg en drypklud på gulvet. 2. Kør maskinen over drypkluden. 3. Aktivér parkeringsbremsen. 4. Åbn motorhjelmen. 5. Sæt en beholder under tankens bundprop til opsamling af væsken. Drej tanken ud. 6. Fjern bundproppen. Tanken tømmes. Brug ikke den udtømte væske til at genfylde hydraulik-tanken. Bortskaf brug væske. 7. Skyl indersiden af hydrauliktanken med ren væske. 8. Sæt bundproppen, der blev fjernet i trin 6, tilbage i hydrauliktanken og stram den. En rørgevinds-pakning skal bruges på proppen. 9. Åbn luftfilterproppen. 10. Fyld tanken med ny MOBIL Multipurpose ATF eller lignende Dextron III. Tankens kapacitet er på 17,79 liter (4,7 gallons). Fyld op til mærket FULL på hydraulikvæskemålerglasset. 11. Luk luftfilterproppen. 12. Luk motorhjelmen. FIGUR 94 FIGUR 95 UDSKIFTNING AF RETURFILTERINDSATS (Fig. 95) 1. Udskift returfilterindsatsen (C) efter 250 timers maskinkøretid. 2. Skru fastholderne ud af filterenhedens låg og behold dem. 3. Fjern låget og kompressionsfjederen og behold dem. 4. Smid den gamle filterindsats ud. 5. Læg den nye filterindsats i filterhuset. 6. Sæt kompressionsfjederen i. Tør låget magnetfrit for metalspåner og aflejringer. 7. Placér O-ringen (fugtes med hydraulikvæske) og låget. 8. Sæt fastholderne på filterlåget. 9. Oprens eventuelt spildt hydraulikvæske. Væsken kan beskadige de malede overflader på maskinen. FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL - A-45

46 A-46 / DANSK FEJLFINDING PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Maskinen kører langsomt eller ujævnt Maskinen flytter sig ikke Dårlig vandopsamling ved skraber Vandudslip fra skraber Skraber efterlader våde områder Skraberen udsender megen støj 1. Batterispændingen er lav 2. Bremserne hænger 3. Løs forbindelse ved fodpedal 4. Driftskredsløb overbelastet 1. Sprunget sikring 2. Batteri frakoblet 1. Fuld brugtvandstank 2. Skraber er slidt eller skadet 3. Tilblokket sugeslange eller opsamlingsredskab 4. Løse forbindelser mellem sugeslange og skraber 5. Sugemotorerne kører ikke 6. Tilstoppet filter 7. Sugerens flyder er blokeret 8. Sugerens flyder har lukket 9. Der trænger luft ud af sugeslange og samling 10. Der trænger luft ud ved brugtvandsbeholderens dæksel og/eller manifoldens slange 11. Drænslange eller drænprop lækker eller er ikke korrekt lukket 1. Sideskraberbladene har dårlig gulvkontakt 2. Skraberbladene er slidte eller skadede 3. Der tilføres for meget opløsning, før der foretages en vending 4. Børsterne drejer i hver deres retning 1. Oplad 2. Justér 3. Reparér 4. Fjern forhindring, sæt driftspedal i frigear 1. Kontrollér sikring og udskift om nødvendigt 2. Tilslut batteriet 1. Tøm beholderen 2. Undersøg skraberens gummiblad for snit eller slidte steder og udskift den om nødvendigt 3. Frakobl sugeslangen fra skraberen; skyl skraber og slanger 4. Kontrollér alle slangesamlinger for løse forbindelser eller skader 5. Nulstil kredsløbsafbryderen eller udbedr løse forbindelser 6. Rengør filterindsatsen i sugemanifolden 7. Rengør perforeret metal grundigt 8. For meget opløsning i brugtvandsbeholderen. For stor skumophobning - skift rengøringsmiddelblanding (brug N-A godkendte produkter) 9. Udbedr eller udskift slange og samling 10. Reparér eller udskift pakning eller slange 11. Luk, reparér eller udskift drænproppen i brugtvandsbeholderen 1. Genjustér bladene for korrekt kontakt 2. Udskift og justér 3. Slå opløsningstilførslen fra 5-10ft ( meters) før der drejes 4. Kontrollér kontakternes indstilling 1. Liftaktuator er fejljusteret 1. Justér 2. Skraberhjul er fejljusterede 2. Justér 1. Skraberbladene er slidte eller skadede 1. Udskift dem A-46 - FORM NO CR 1000 / CR 1000 XL

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

CN151720X. Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin

CN151720X. Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin CN151720X Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin Læs venligst denne vejledning inden du tager Køl/frys i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 58650 WBC. Document Number 2820523522_DA/ 30-07-13.(16:29)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 58650 WBC. Document Number 2820523522_DA/ 30-07-13.(16:29) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 58650 WB D FI Document Number 2820523522_D/ 30-07-13.(16:29) Finnish 38-76 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. GRILJERA DK FI Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 SUOMI 33 Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot