ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER"

Transkriptio

1 MODEL Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL ATV 110 CC DK Brugsanvisning 2 ATV 110 CC FI 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. Käyttöohje 21 VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER Se afsnittet: Periodisk vedligeholdelse og justering TÄRKEÄÄ ENNEN KÄYTTÖÄ! TARKISTA OIKEA RENGASPAINE. KIRISTÄ RUUVIT. Katso kohta Säännöllinen huolto ja säätö 1

2 DANSK BRUGSANVISNING Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem! Den indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. ATV110 Personer under 16 år må ikke benytte denne crosser. FORORD Tak, fordi du har købt denne LM110 ATV. Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Vejledningen indeholder ligeledes oplysninger om de særlige teknikker og færdigheder, man skal kende for at kunne køre på crosseren. Endelig indeholder vejledningen nærmere oplysninger om funktioner og vedligeholdelsesprocedurer, der er nødvendige med henblik på at opnå sikker kørsel. VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE: VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMÆRKATERNE PÅ DENNE ATV. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DU TAGER ATV'EN I BRUG. SØRG FOR, AT DU HAR FORSTÅET ALLE INSTRUKTIONER. DU SKAL OGSÅ HUSKE PÅ INFORMATIONERNE, NÅR DU KØRER PÅ ATV'EN. PERSONER UNDER 16 ÅR MÅ IKKE KØRE PÅ LM110 ATV. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING I DEN VANDTÆTTE PLASTIKPOSE, OG GEM DEN I OPBEVARINGSRUMMET PÅ ATV'EN. UNDLADELSE AF AT OVERHOLDE ADVARSLERNE I DENNE VEJLEDNING KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE OG LIVSFARE. DET ER FORBUDT AT MEDTAGE PASSAGERER PÅ ATV'EN. VIGTIG INFORMATION TIL FORÆLDRE OG VOKSNE ATV'EN ER IKKE ET LEGETØJ. DU SKAL FORSTÅ INSTRUKTIONERNE OG ADVARSLERNE I DENNE VEJLEDNING, FØR DU LADER DINE BØRN KØRE PÅ ATV'EN. SØRG FOR, AT DIT BARN FORSTÅR INSTRUKTIONERNE OG OVERHOLDER DEM. DENNE ATV MÅ KUN BRUGES AF BØRN UNDER DIREKTE OPSYN AF EN VOKSEN. OVERSKRID ALDRIG DINE KØREEVNER. DENNE ATV KAN VÆRE FARLIG AT KØRE PÅ, UNDGÅ HØJE HASTIGHEDER, BROLAGTE OVERFLADER, SKARPE SVING OG UJÆVNT TÆRRÆN. GASSPJÆLDET SKAL JUSTERES AF EN VOKSEN, SÅ TOPFARTEN NEDSÆTTES. ATV'EN MÅ IKKE BENYTTES UNDER DÅRLIGE LYSFORHOLD. BØRN HAR FORSKELLIGE EVNER. NOGLE BØRN ER MULIGVIS IKKE I STAND TIL AT KØRE SIKKERT PÅ ATV'EN. FORÆLDRE BØR KUN TILLADE BØRN AT KØRE PÅ ATV'EN, HVIS DE SKØNNER, AT BARNET HAR EVNERNE TIL AT KØRE SIKKERT PÅ ATV'EN. HVIS DIT BARN IKKE HAR ERFARING I AT KØRE PÅ ATV, SKAL DET MODTAGE UNDERVISNING, FØR ATV'EN TAGES I BRUG. Hver gang du ser et af de nedenfor viste symboler, skal du være opmærksom på, hvad de betyder. Følg altid sikre fremgangsmåder for kørsel og vedligeholdelse. ADVARSEL FARE Der kan opstå fare, hvis du ikke er opmærksom på ADVARSLERNE. HVAD KAN DER SKE? ADVARSLER angiver særlige instruktioner eller fremgangsmåder, som, hvis de ikke følges korrekt, kan medføre alvorlig personskade eller livsfare. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Læs alle ADVARSLER i denne vejledning omhyggeligt, og sørg for at overholde dem af hensyn til din sikkerhed. FORSIGTIG Dette symbol angiver særlige instruktioner eller fremgangsmåder, som, hvis de ikke følges korrekt, kan medføre skader på personer eller materiel. 2

3 DANSK BRUGSANVISNING BEMÆRK! Dette symbol angiver punkter, der har særlig relevans for muligheden for at opnå en mere effektiv og behagelig kørsel; UNDLADELSE AF AT OVERHOLDE ADVARSLERNE I DENNE VEJLEDNING KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER LIVSFARE. VIGTIGT! Terrænkørsel på en ATV er en fantastisk sport, og vi håber, at du vil nyde det i fulde drag. Denne ATV er udelukkende designet og fremstillet til terrænkørsel på private områder. Det er forbudt og farligt at køre på ATV'en på offentlige landeveje, gader og motorveje. ATV'en opfylder alle de love og bestemmelser vedrørende støj og gnistfanger på terrængående køretøjer, der var gældende på fremstillingsdatoen. Kontrollér gældende lokale love og bestemmelser, før du tager ATV'en i brug. Læs hele denne vejledning omhyggeligt igennem, før du starter din nye ATV. Den indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Du må ikke køre på denne ATV uden at have modtaget fyldestgørende instruktion. Begyndere bør følge et træningskursus, før de tager ATV'en i brug. Børn under 16 år må ikke køre på denne ATV. At lade børn under 16 år køre på denne ATV kan resultere i alvorlig personskade eller være forbundet med livsfare. Selv unge, der starter i en alder af 16, kan mangle de evner, færdigheder eller den dømmekraft, der er nødvendig for at køre sikkert på ATV'en. Derfor skal unge nybegyndere være under opsyn af en voksen, selv efter, at de har deltaget i et træningskursus. Af hensyn til din sikkerhed skal du overholde lovgivningen, når du kører på din ATV, du skal beskytte miljøet og tage hensyn til andre. ADVARSEL Angiver en potentiel fare, der kan medføre personskade eller livsfare. SIKKERHEDSOPLYSNINGER EN ATV ER IKKE LEGETØJ, OG DET KAN VÆRE FARLIGT AT KØRE PÅ DEN. En ATV har et andet vejgreb end andre køretøjer som f.eks. motorcykler og biler. En kollision eller siderulning kan opstå hurtigt, selv under rutinekørsel som f.eks. svingning og kørsel på bakker eller over forhindringer, hvis du ikke træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. ALVORLIG PERSONSKADE ELLER LIVSFARE kan være konsekvensen, hvis du ikke følger disse instruktioner: Læs denne vejledning og alle mærkater omhyggeligt, og følg den beskrevne fremgangsmåde for kørsel. Du må aldrig køre på en ATV uden at have modtaget fyldestgørende instruktion. Følg et kursus. Nybegyndere bør modtage undervisning af en godkendt instruktør. Overhold altid de anbefalede aldersgrænser: - Et barn under 6 år må aldrig køre på en ATV med en motorstørrelse på over 50 cm3. - Et barn under 12 år må aldrig køre på en ATV med en motorstørrelse på over 70 cm3. - Et barn under 16 år må aldrig køre på en ATV med en motorstørrelse på over 90 cm3. Et barn under 16 år må aldrig køre på ATV'en uden at være under opsyn af en voksen. Hvis et barn ikke kører sikkert på ATV'en, må det ikke køre på den i længere tid ad gangen. Der må aldrig medtages passagerer på ATV'en. Du må aldrig køre på ATV'en på en offentlig vej, gade eller motorvej, heller ikke på grusvej. Du må ikke være påvirket af alkohol eller medicin forud for eller under kørsel på ATV'en. Du skal altid være iført en tætsluttende hjelm, når du kører på ATV'en. Du skal også bruge øjenbeskyttelse (visir eller briller), handsker, støvler, langærmet bluse eller jakke og lange bukser. Du må aldrig køre på ATV'en på brolagte overflader som f.eks. asfaltstier, fortove, gader eller parkeringspladser. Du skal altid køre langsomt og være ekstra 3

4 DANSK BRUGSANVISNING forsigtig, når du kører på ukendt terræn. Du skal altid være opmærksom på ændrede terrænforhold ved kørsel på ATV'en. Følg altid den korrekte fremgangsmåde for svingning som beskrevet i denne vejledning. Øv dig på sving ved lav hastighed, før du forsøger at svinge ved højere fart. Du må ikke svinge ved meget høj fart. Lad være med at køre på meget hårdt, glat eller løst terræn, før du har besidder de færdigheder, der kræves for at styre ATV'en på denne terræntype. Udvis altid særlig forsigtighed på disse terræntyper. Under kørsel på ATV'en skal du altid holde begge hænder på håndtagene og begge fødder på fodstøtterne. Kontrollér altid din ATV før hver brug, for at sikre, at den fungerer optimalt. Følg altid kontrol- og vedligeholdelsesprocedurerne og skemaerne i denne vejledning. Du må aldrig lave wheelies (stejle og køre på det bageste hjulsæt), hop eller andre stunts. Du må aldrig køre med en fart, der er for høj i forhold til dine evner eller terrænforholdene. Kør altid med en hastighed, der passer til terrænet, sigtbarheden, køreforholdene og din erfaring. Du må aldrig overskride den lastekapacitet, der er angivet for ATV'en. Eventuel last skal fordeles korrekt og fastgøres forsvarligt. Sørg for god afstand ved bremsning. Du må aldrig foretage ændringer på en ATV i form af uautoriseret installation eller brug af tilbehør. Du må aldrig køre med en ATV på bakker, der er for stejle til ATV-kørsel eller til dine færdigheder. Øv dig på små bakker, før du forsøger dig med de store. Følg altid den korrekte fremgangsmåde for kørsel på bakker som beskrevet i denne vejledning. Undersøg terrænet grundigt, før du begynder at køre op ad en bakke. Kør aldrig op ad bakker, der har en glat eller meget porøs overflade. Læg kropsvægten fremad. Du må aldrig åbne gasspjældet pludseligt eller foretage pludselige gearskift. Kør aldrig over toppen af en bakke med høj fart. Brug altid den dækstørrelse og -type, der er angivet i denne vejledning. Sørg altid for, at dæktrykket er korrekt iht. til angivelserne i denne vejledning. Forsøg aldrig at forcere store forhindringer som f.eks. sten eller væltede træer. Følg altid den korrekte fremgangsmåde for forcering af forhindringer som beskrevet i denne vejledning. Følg altid den korrekte fremgangsmåde, hvis du kører fast eller ruller baglæns ved kørsel på en bakke. For at undgå at motoren går i stå, skal du køre i det korrekte gear og holde en jævn hastighed, når du kører op ad bakken. Hvis motoren går i stå eller du ruller baglæns, skal du følge den særlige fremgangsmåde for bremsning som beskrevet i denne vejledning. Hvis ATV'en står skråt på bakken, skal du stige af ATV'en til den opadskrånende side. Hvis ATV'en står med retning lige fremad på bakken, skal du stige af ATV'en til en af siderne. Vend ATV'en, og kør ned igen. Følg den fremgangsmåde, der er beskrevet i vejledningen. Vær altid forsigtig, når du skrider ud eller glider. Lær at beherske ATV'en, når den skrider ud eller glider, ved at øve dig ved lav fart og på jævnt, blødt terræn. På ekstremt glat underlag som f.eks. is skal du køre langsomt og være meget forsigtig, så du minimerer risikoen, hvis du mister kontrollen over crosseren og skrider ud eller glider. Du må aldrig køre med ATV'en i vand med stærk strøm eller i vand, der er dybere end angivet i denne vejledning. Husk, at våde bremser kan forringe bremseevnen. Afprøv bremserne, når du kører op af vandet. Brems flere gange efter behov, så friktionen tørrer bremserne. Følg altid den korrekte fremgangsmåde for kørsel ned ad bakker og for bremsning på 4

5 DANSK BRUGSANVISNING bakker som beskrevet i denne vejledning. Undersøg terrænet grundigt, før du begynder at køre ned ad en bakke. Læg kropsvægten bagud. Kør aldrig ned ad en bakke med høj fart. Undgå at køre ned af bakken i en vinkel, der bevirker, at ATV'en hælder skarpt til en af siderne. Kør lige ned ad bakken, hvor det er muligt. Følg altid den korrekte fremgangsmåde for kørsel på tværs af bakker som beskrevet i denne vejledning. - Undgå bakker med ekstremt glat eller porøs overflade. Læg kropsvægten på den opadskrånende del af ATV'en. Forsøg aldrig at vende ATV'en på en bakke, før du behersker teknikken for svingning på plane flader, som er beskrevet i vejledningen. Undgå at køre på tværs af en stejl bakke, hvis muligt. Kontrollér altid, om der er forhindringer, før du begynder at køre i et nyt område. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Forkert håndtering af benzin. HVAD KAN DER SKE? Benzinen kan antændes, og du kan blive forbrændt. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Sluk altid for motoren, når du tanker benzin. Tank ikke benzin, lige efter at motoren har kørt og stadig er meget varm. Pas på ikke at spilde benzin på lyddæmperen/udstødningsrøret eller motoren, når du tanker. Tank aldrig benzin, mens du ryger, eller hvis du befinder dig i nærheden af gnister, åben ild eller andre antændingskilder som f.eks. apparater med elektrisk gnist. Hvis ATV'en transporteres i et andet køretøj, skal du kontrollere, at ATV'en står oprejst, og at benzinhanen står på OFF. Ellers kan der lække benzin fra benzintanken eller karburatoren. HVAD KAN DER SKE? Benzin er giftigt og kan forårsage skader. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Hvis du kommer til at sluge benzin eller indånde benzindampe, eller hvis du får benzin i øjnene, skal du straks søge læge. Hvis du får benzin på huden, skal du straks vaske dig med vand og sæbe. Hvis du spilder benzin på dit tøj, skal du straks skifte det. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Hvis du starter eller lader motoren køre i et lukket rum. HVAD KAN DER SKE? Udstødningsgas er giftig. Ved indånding kan man miste bevidstheden og dø i løbet af kort tid. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Start og kør altid ATV'en udendørs. Advarsler og mærkater Læs og forstå alle mærkater på ATV'en. De indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af ATV'en. Du må aldrig fjerne mærkater fra crosseren. Hvis en af mærkaterne bliver svær at læse eller falder af, kan du få en ny hos forhandleren. Mærkaten betyder følgende: ADVARSEL UNDER 16 At lade børn under 16 år køre på ATV'en kan 5

6 DANSK BRUGSANVISNING resultere i alvorlig personskade eller være forbundet med livsfare. DET ER FORBUDT for børn under 16 år at køre på denne ATV. DENNE CROSSER ER ET TERRÆNGÅENDE KØRETØJ OG ER IKKE BEREGNET TIL KØRSEL PÅ OFFENTLIGE VEJE. - med en fart, der er for høj i forhold til dine evner eller terrænforholdene. - på offentlig vej. - med passagerer - passagerer påvirker balancen og styreevnen og øger risikoen for at miste kontrollen over crosseren. Kør ALTID: - i henhold til korrekte køreteknikker for at undgå, at crosseren vælter på bakker eller i hårdt terræn eller ved svingning. i terræn uden belagt overflade - vejbelægning kan påvirke styreevnen og kontrollen over crosseren alvorligt. OPBEVAR VEJLEDNINGEN ET SIKKERT STED, LÆS DEN, FØLG ALLE INSTRUKTIONER OG OVERHOLD ADVARSLERNE. Mærkaten betyder følgende: ADVARSEL Forkert brug af ATV'en kan medføre ALVORLIG PERSONSKADE ELLER LIVSFARE. BRUG ALTID EN GODKENDT HJELM OG SIKKERHEDSUDSTYR KØR ALDRIG PÅ OFFENTLIG VEJ KØR ALDRIG MED PASSAGERER KØR ALDRIG, HVIS DU ER PÅVIRKET AF MEDICIN ELLER ALKOHOL Kør ALDRIG: - uden at have fået ordentlig træning eller undervisning. Mærkaten betyder følgende: ADVARSEL FORKERT DÆKTRYK ELLER OVERLÆS KAN MEDFØRE TAB AF STYREEVNE. TAB AF STYREEVNE KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE OG VÆRE LIVSFARLIGT. 6

7 DANSK BRUGSANVISNING DÆKTRYK VED KØRSEL: Skal kontrolleres på kolde dæk - Anbefalet: FORHJUL 20kPa, {0,20 kgf/cm3}, 2,9 psi BAGHJUL: 20kPa, {0,20 kgf/cm3}, 2,9 psi - Minimum: FORHJUL 17kPa, {0,17 kgf/cm3), 2,5 psi BAGHJUL: 17kPa, {0,17 kgf/cm3), 2,5 psi * Indstil aldrig dæktrykket under minimum. Dette kan bevirke, at dækket løsnes fra fælgen. LAST. Maksimal last på crosseren: 95 kg. Dette inkluderer førerens vægt, last og eventuelt tilbehør. ADVARSEL Kør ALDRIG med som passager. Kørsel med passagerer kan medføre tab af styreevne, hvilket kan medføre ALVORLIG PERSONSKADE og være LIVSFARLIGT. Crosserens id-nummer Registrering af identifikationsnummer Registrer ATV'ens id-nummer og motornummer i felterne nedenfor, så du har numrene, når du skal bestille reservedele hos forhandleren, eller hvis crosseren bliver stjålet. 1. Crosserens id-nummer: Motornummer:... Crosserens id-nummer Id-nummeret på denne crosser er præget i chassisrammen. Ved hjælp af dette id-nummer kan du identificere din ATV. Betjeningsknapper ADVARSEL! Angiver en potentiel fare, der kan medføre alvorlig personskade eller livsfare. Tændingslås De forskellige positioner har følgende funktioner: ON: Motoren kan kun startes i denne position. OFF: Alle elektriske kredsløb afbrydes. Nøglen kan fjernes i denne position. Indikatorlamper Indikatorlampe for frigear "N" Denne indikatorlampe lyser, når crosseren er i frigear. Knapper på håndtagene Venstre håndtag: 1. Knap til forlygte (blå knap) 2. Knap til standsning af motor (rød knap) 3. Knap til start (gul knap) Knap til forlygte: HL: Forlygten er tændt : Knap til forlygten: For at opnå længere levetid på batteriet, skal knappen til forlygten altid være slukket, når du starter motoren. Dødemandsknappen "ENG. STOP" Dødemandsknappen styrer tændingen. Du skal altid trykke på denne knap, når du vil standse motoren, specielt i nødsituationer. Motoren kan ikke starte, når denne knap står på positionen "OFF" (slukket). Startknappen "Start" Når du skubber denne knap ind, aktiveres 7

8 DANSK BRUGSANVISNING startmotoren, så motoren går i gang. FORSIGTIG! Du kan finde flere oplysninger om motorstart i afsnittet Start af kold motor. BEMÆRK! Hvis startknappen skubbes ind, når tændingslåsen står på "ON" (tændt) og dødemandsknappen står på "OFF" (slukket), aktiveres startmotoren, men selve motoren starter ikke. For at starte motoren skal dødemandsknappen stå på positionen "RUN" (kør). Gashåndtag Sådan øger du farten: Tryk gashåndtaget ind. Sådan sænker du farten: Slip gashåndtaget. Fjederen i håndtaget springer tilbage til deaktiveret position, og motoren kører i tomgang. Før du starter motoren, skal du kontrollere gashåndtaget for at sikre, at det fungerer korrekt. Kontrollér, at håndtaget går tilbage til tomgangspositionen, når du slipper det. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Defekt gashåndtag. HVAD KAN DER SKE? Hvis gashåndtaget går for stramt, kan det være svært at øge eller sænke hastigheden, når du har brug for det. Dette kan føre til uheld. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Kontrollér altid gashåndtagets funktion, før du starter motoren. Hvis det går for stramt, skal du finde årsagen til det. Afhjælp problemet, før du kører på ATV'en. Spørg din forhandler, hvis du ikke selv kan finde eller løse problemet. Fartbegrænser Gasspjældsboksen er forsynet med en skrue, der forhindrer, at gasspjældet åbnes helt, selv om gashåndtaget trykkes helt ind. Når reguleringsmekanismen skrues ind, begrænses den maksimalt mulige motoreffekt, og crosserens tophastighed reduceres. Din ATV er forsynet med en justerbar fartbegrænser. Vi anbefaler, at skruen på fartbegrænseren er skruet helt ind hos alle nybegyndere, så farten begrænses, mens de lærer. Når en nybegynder bliver mere fortrolig med at køre på ATV'en, kan skruen gradvist skrues ud, så den maksimale fart øges. En voksen skal afgøre, hvornår ATV'ens hastighed skal justeres op, i takt med at nybegynderen har fået mere kørerutine. Når fartbegrænseren er justeret til fuld motoreffekt, og crosseren kan køre med den tilladte tophastighed, kan du afmontere den plade, der begrænser luftindtaget. Se afsnittet Afmontering af luftindtagsbegrænser vedrørende fremgangsmåden for afmontering. Hvis fartbegrænseren justeres til maksimal ydeevne, uden at luftindtagsbegrænseren fjernes, kører motoren ujævnt ved høje hastigheder. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Forkert justering af fartbegrænser og gasspjæld. HVAD KAN DER SKE? Kablet til gashåndtaget kan beskadiges, hvilket kan medføre, at gashåndtaget ikke fungerer korrekt. Dermed kan du miste kontrollen med crosseren, forulykke og komme til skade. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Drej ikke fartbegrænseren længere ud end 20 mm. Forhjulsbremse Forhjulsbremsen sidder på højre håndtag. Træk bremsehåndtaget ind mod styret for at 8

9 DANSK BRUGSANVISNING aktivere forhjulsbremsen. Kontrollér spillerummet på forhjulsbremsen. Det normale spillerum ligger på mellem 10 og 20 mm. Du kan justere bremsehåndtaget ved at dreje på justeringsmekanismen. Baghjulsbremse og bremsepedal Baghjulsbremsen sider på venstre håndtag, og bremsepedalen sidder på højre side af motoren. Træk bremsehåndtaget ind mod styret, eller træd pedalen ned for at aktivere baghjulsbremsen. startes. Dette kan medføre, at du mister kontrollen over crosseren eller kolliderer. Hvis du kører på ATV'en uden at løsne parkeringsbremsen, kan den blive overophedet, så bremseevnen nedsættes. Dette kan resultere i en ulykke. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Aktivér altid parkeringsbremsen, før du starter motoren.kontrollér altid, at parkeringsbremsen er slækket, før du begynder at køre. Gearskiftepedal ATV'en er udstyret med halvautomatisk gearskifte og 4 gear. Gearskiftepedalen sidder på venstre side af motoren. Frigear er den øverste position. Skub gearskiftepedalen nedad for at skifte gear i rækkefølgen N -> 1 -> 2 -> 3 -> 4. Skub pedalen opad for at skifte gear i rækkefølgen 4 -> 3 -> 2 - > 1 -> N. Du må ikke give gas, mens du skifter gear, da dette kan beskadige motoren. Parkeringsbremse Aktivér baghjulsbremsen, og skub derefter låsepladen ned for at aktivere parkeringsbremsen. For at deaktivere parkeringsbremsen skal du aktivere baghjulsbremsen, hvorefter parkeringsbremsen automatisk frigøres. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Parkeringsbremsen aktiveres ikke. HVAD KAN DER SKE? ATV'en kan uventet begynde at køre, hvis parkeringsbremsen ikke er aktiveret, før motoren Brændstofhane Brændstofhanen sidder under brændstoftanken. Brændstofhanen har 3 positioner: ON (åben): I denne position tilføres der brændstof til karburatoren. OFF (lukket): I denne position tilføres der ikke brændstof til karburatoren. RES: Sæt hanen i denne position, hvis du kører tør for brændstof, mens du kører. Fyld derefter tanken så hurtigt som muligt. Drej hanen til positionen "ON" position, når du fyldt brændstof på. BEMÆRK! Hanen skal altid være lukket (positionen "OFF"), når motoren ikke kører. 9

10 DANSK BRUGSANVISNING Brændstofdæksel Drej dækslet til brændstoftanken mod uret for at fjerne det. Sæde Afmonter sædet ved at trække sædelåsen opad og derefter trække sædet bagud. Når du skal montere sædet, skal du sætte sædefremspringet foran på sædet ned i holderen og derefter presse sædet ned ved at skubbe på den bageste del af sædet. BEMÆRK! Kontrollér altid, at sædet er monteret forsvarligt. Chokerhåndtag Hvis motoren er kold, når du skal starte maskinen, skal du bruge chokerhåndtaget. Se afsnittet Start af kold motor vedrørende den korrekte fremgangsmåde for start af en kold motor. Kontrol før brug Kontrollér altid følgende, før du skal køre på ATV'en: Bremser - Kontrollér funktion, tilstand og spillerum. - Juster efter behov. Brændstof - Kontrollér brændstofniveauet. - Påfyld brændstof efter behov. Motorolie - Kontrollér oliestanden i motoren. - Påfyld motorolie efter behov. Gearolie - Kontrollér, at der ikke er lækager. Gasspjæld - Kontrollér, at kablet til gashåndtaget fungerer korrekt. Batteri - Kontrollér væskestanden. Knapper - Påfyld destilleret vand efter behov. - Kontrollér alle betjeningsknapper. Fittings og beslag - Kontrollér alle fittings og beslag. Hjul og dæk - Kontrollér dæktryk, og se efter, at hjulene ikke er nedslidte eller defekte. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Manglende kontrol af ATV'en før kørsel. Undladelse af at kontrollere ATV'en korrekt. HVAD KAN DER SKE? Manglende kontrol af ATV'en før kørsel kan resultere skader på personer eller materiel. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Kontrollér altid din ATV omhyggeligt før hver brug for at sikre, at den fungerer optimalt.følg altid kontrol- og vedligeholdelsesprocedurerne som beskrevet i denne vejledning. Bremser 1. BremsefunktionTest bremserne ved lav fart efter start for at kontrollere, at de fungerer 10

11 DANSK BRUGSANVISNING korrekt. Hvis en af bremserne ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, om den er slidt. (Se afsnittet Kontrol af bremsesko på forhjul og baghjul). 2. Bremsepedal og bremsehåndtagkontrollér, at spillerummet i bremsepedalen og bremsehåndtagene er korrekt. Juster spillerummet efter behov. (Se afsnittet Justering af baghjulsbremse og bremsepedal). POTENTIEL FARE Defekte bremser under kørsel. HVAD KAN DER SKE? Bremserne kan svigte, hvilket kan forårsage en ulykke. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Kontrollér altid bremserne før hver brug. Lad være med at køre på ATV'en, hvis du bemærker, at der er problemer med bremserne. Få din forhandler til at kontrollere bremserne, hvis du ikke selv kan afhjælpe problemet ud fra anvisningerne i denne vejledning. Brændstof Brug altid blyfri benzin i ATV'en. Brug af blyholdig benzin kan ødelægge motorens indvendige dele.hvis motoren banker eller smælder skal du bruge et andet benzinmærke eller et højere oktantal. ADVARSEL Undlad at overfylde tanken. Vær forsigtig med ikke at spilde benzin, især på motoren eller udstødningsrøret. Kontrollér, at dækslet til benzintanken er lukket ordentligt. Tank ikke benzin, umiddelbart efter at motoren har kørt og stadig er meget varm. Motorolie Påfyld altid motorolie i forhold til den omgivende temperatur: Omgivende temperatur / anbefalet olie: 5 C-45 C / SAE20W40-10 C-35 C / SAE10W30-20 C-0 C / SAE 5W30 Kontrollér, at motorolien er påfyldt til det angivne niveau. Fyld mere olie på efter behov. (Se afsnittet Udskiftning af motorolie). Gearolie Hypoidgearolien SAE 80W90 eller tilsvarende kan bruges under alle forhold.kontrollér, at gearolien er påfyldt til det angivne niveau. Fyld mere olie på efter behov. (Se afsnittet Udskiftning af gearolie). Gashåndtag Kontrollér, at gashåndtaget fungerer korrekt. Det skal gå nemt og vende tilbage til tomgangsposition, når du slipper det. Batteri Kontrollér væskeniveauet, og påfyld vand efter behov. Batteriet må kun påfyldes destilleret vand. (Se afsnittet efterfyldning af batterivæske). Knapper Kontrollér, at følgende knapper virker: Dødemandsknappen, startknappen, tændingslåsen og brændstofhanen. Reparer dem efter behov, så de altid fungerer korrekt. Fittings og beslag Kontrollér altid, at chassisrammen er spændt korrekt, før du kører på ATV'en. Du kan få forhandleren til at indstille det korrekte tilspændingsmoment, eller du kan følge anvisningerne i denne vejledning. Dæk Denne ATV er forsynet med dæktrykmåler, som findes i værktøjstasken under sædet. Mål dæktrykket ved hjælp af dæktrykmåleren, og indstil dæktrykket på for- og baghjul til 20 kpa (2,9 psi). ADVARSEL - POTENTIEL FARE Kørsel på denne ATV med defekte dæk eller med forkert eller uens dæktryk. HVAD KAN DER SKE? Hvis du kører på ATV'en med defekte dæk eller med forkert eller uens dæktryk, kan du miste kontrollen over crosseren og forårsage en ulykke. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN 1. Indstil altid trykket på for- og baghjul til 20 kpa (2,9 psi). 11

12 DANSK BRUGSANVISNING 2. Brug altid fordæk i størrelsen 19x Brug altid bagdæk i størrelsen 18x9, Når dækkets slidbane er nede på 3 mm på grund af slid, skal dækket udskiftes. Kørsel ADVARSEL! Angiver en potentiel fare, der kan medføre alvorlig personskade eller livsfare. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Kørsel på ATV'en uden at være fortrolig med alle betjeningsknapperne. HVAD KAN DER SKE? Du kan miste kontrollen over crosseren og forårsage skade på personer eller materiel. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem. Spørg din forhandler, hvis du ikke kender alle knapper og funktioner. Start af kold motor 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Drej brændstofhanen til "ON" (åben). 3. Drej dødemandsknappen til "RUN" (kør). 4. Drej tændingslåsen til "ON" (tændt). 5. Sæt gearet i frigear. 6. Skub chokerhåndtaget helt ned. 7. Luk gashåndtaget helt. 8. Tryk på startknappen for at starte motoren. 9. Sæt chokerhåndtaget i midterpositionen (opvarmningspositionen), indtil motoren kører, og slip derefter startknappen. Hvis motoren ikke starter, skal du slippe startknappen og derefter trykke på den igen. Hvert startforsøg må ikke vare mere end 10 sekunder. 10. Varm motoren op i 5 minutter, og træk derefter chokerhåndtaget helt op. Start og acceleration 1. Aktivér baghjulsbremserne. 2. Slip gashåndtaget. 3. Skift til første gear, og slip derefter gearskiftepedalen. 4. Deaktiver baghjulsbremsen. 5. Giv gradvist gas. 6. Når motoren har nået den ønskede hastighed, skal du slippe gashåndtaget. 7. Skift til andet gear, og slip derefter gearskiftepedalen. 8. Giv gradvist gas. 9. Følg samme fremgangsmåde, når du skifter til tredje og fjerde gear. ADVARSEL! Du skal altid slippe gearskiftepedalen, før du giver gas med gashåndtaget, ellers kan crosseren stejle, og du kan komme til skade. Sænkning af farten 1. Slip gashåndtaget. 2. Aktivér bremserne glidende og ensartet. 3. Skift til et lavere gear, når maskinens fart er aftaget tilstrækkeligt. ADVARSEL - POTENTIEL FARE Det kan være farligt at skifte til et lavere gear, hvis motoren kører for hurtigt. HVAD KAN DER SKE? Hjulene kan holde op med at dreje rundt. Du kan komme til skade, og du kan miste kontrollen over crosseren og beskadige maskinen. SÅDAN MINIMERER DU RISIKOEN Skift først til et lavere gear, når motoren er gået ned i omdrejninger. Motorindkøring De første 0-20 timer er meget vigtige for motorens levetid. Læs nedenstående omhyggeligt. Du må ikke køre med stor vægt på ATV'en de første driftstimer. Kør ikke med mere end halv gas i længere tid ad gangen. Lad motoren køle af i 10 minutter hver driftstime. Kør med varieret hastighed. 12

13 DANSK BRUGSANVISNING Parkering Når du parkere ATV'en, skal du stoppe motoren og sætte gearet i frigear. Drej brændstofhanen til positionen "OFF", og aktivér parkeringsbremsen. Parkér aldrig på bakker eller andre skråninger. Last Denne ATV er ikke beregnet til at fragte last eller trække en trailer. Den maksimale lastkapacitet på 95 kg må ikke overskrides, hvilket vil sige at førerens vægt plus tilbehør ikke må overstige 95 kg. Vælg altid tilbehør, der passer i udførelse og kvalitet. ADVARSEL! Hvis ATV'en kører med overlæs eller trækker en trailer, kan dens køreegenskaber ændres, så der er risiko for at forulykke. Du må aldrig overskride den lastekapacitet, der er angivet for ATV'en, og du må aldrig køre med trailer. Kørsel på ATV en ADVARSEL! Angiver en potentiel fare, der kan medføre alvorlig personskade eller livsfare. Kend din ATV, før du kører på den Denne ATV er til fritidsbrug. Dette afsnit om kørsel på ATV'en indeholder generelle anvisninger om hobbykørsel på ATV'en. De færdigheder og teknikker, der beskrives i dette afsnit, passer til alle former for kørsel. Kørsel på denne ATV kræver specielle færdigheder. Tag dig god tid til grundigt at lære de grundlæggende teknikker, før du forsøger dig med de forskellige manøvrer. Af hensyn til din sikkerhed skal du læse denne vejledning helt igennem og forstå funktionerne, før du begynder at køre. Læs alle forsigtig- og advarselsmærkater på ATV'en, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsoplysningerne forrest i vejledningen. KØR FORSIGTIGT OG FORNUFTIGT! Øv dig, hvis du ikke har erfaring. Nybegyndere bør modtage undervisning af en godkendt instruktør. Kør med lav hastighed i begyndelsen, også selv om du har erfaring med kørsel på ATV. Kør først med maksimal hastighed, når du behersker køreteknikkerne og er fortrolig med ATV'ens køreegenskaber. Tag dig god tid til grundigt at lære de grundlæggende teknikker, før du forsøger dig med de forskellige manøvrer. Lad aldrig børn under 16 år køre på denne ATV. Et barn under 16 år må aldrig køre på en ATV med en motorstørrelse på over 90 cm 3. Denne ATV er kun beregnet til én person. Medtag aldrig passagerer på ATV'en. Meningen med det lange sæde er, at føreren har mulighed for at skifte stilling under kørslen. Det lange sæde er ikke beregnet til en passager. Udstyr Brug altid en godkendt motorcykelhjelm, der passer korrekt. Du skal også bruge øjenbeskyttelse (visir eller briller), handsker, støvler, langærmet jakke og lange bukser. Du må ikke køre på ATV'en, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin. Din køreevne nedsættes, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin. Kontrol før brug Kontrollér altid ATV'en før brug i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet Kontrol før brug, så du sikrer, at ATV'en kører sikkert og er korrekt vedligeholdt. Under kørsel Hold altid fødderne på fodstøtterne under kørsel. Ellers kan dine fødder komme i kontakt med hjulet, og du kan komme til skade. Undgå wheelies og hop. Du kan miste kontrollen over ATV'en eller styrte. Udstødningssystem ATV'ens udstødningssystem er meget varmt under og efter kørsel. Du må aldrig røre ved udstødningen. Parkér ATV'en væk fra forbipasserende eller børn. Vær forsigtig under kørsel Denne ATV er udelukkende beregnet til terrængående kørsel. Ved kørsel på brolagte overflader eller lignende kan du miste kontrollen over crosseren. Kør ikke på offentlige veje, gader eller motorveje. Ved 13

14 DANSK BRUGSANVISNING kørsel på offentlig vej kan du kollidere med andre køretøjer. Du skal kende det terræn, du kører i. Kør forsigtigt i områder, du ikke kender. Vær opmærksom på rødder, huller eller sten i terrænet og andre skjulte farer, der kan få ATV'en til at vælte. Når du kører i et område, hvor det er svært for andre at se dig, skal du montere et flag på ATV'en. Kør ikke på privat ejendom uden tilladelse. Kør ikke i områder, der er skiltet med "Adgang forbudt". Vælg et stort, fladt terræn, hvor du kan øve kørsel på ATV'en. Kontrollér, at området er fri for forhindringer og andre ATV'er. Du skal øve dig på at bremse, give gas, skifte gear og svinge i dette terræn, før du går videre til et vanskeligere terræn. Aktivér parkeringsbremsen, og følg instruktionerne i afsnittet Start af kold motor for at starte motoren. Når motoren er varmet op, er du klar til at køre på ATV'en. Når du sætter dig op på ATV'en, skal du passe på, at du ikke ved et uheld kommer til at flytte gearskiftepedalen. Du må ikke røre ved motoren og udstødningsrøret. Sådan svinger du på ATV'en For at opnå maksimal trækkraft under terrænkørsel er de to baghjul monteret direkte på én aksel og drejer rundt samtidigt med samme hastighed. Derfor vil ATV'en gøre modstand, når du svinger, medmindre hjulet i den side, du svinger til, skrider eller mister vejgreb. Du skal benytte en speciel teknik for at kunne svinge ATV'en hurtigt og nemt: Det er nødvendigt at lære denne teknik først, og den skal øves ved lav hastighed. Kørsel op ad bakke Brug de korrekte køreteknikker for at undgå, at ATV'en stejler eller vælter, når du kører på bakker. Du skal have lært at manøvrere ATV'en sikkert på fladt terræn, før du begynder at køre på bakker, og du skal da først øve dig på mindre skråninger. Forsøg dig først med stejle skråninger, når du har lært flere teknikker. Du skal altid undgå skråninger med glat eller porøs overflade eller forhindringer, der kan bevirke, at du mister kontrollen over køretøjet. Når du kører op ad bakke, er det vigtigt, at du hviler med vægten på ATV'en forreste del. Du opnår dette ved at læne dig fremad og på stejle skråninger ved at stå på fodstøtterne og læne dig fremover styret. Hvis du kører op ad en bakke og finder ud af, at du har fejlbedømt din evne til at køre helt op til toppen, skal du vende ATV'en rundt, mens du stadig er i fremdrift (hvis der er plads til at vende rundt) og køre ned ad bakken igen. Hvis ATV'en er gået i stå eller standset, og du føler dig i stand til at fortsætte til toppen, skal du genstarte forsigtigt, så forhjulene ikke løfter sig, da dette kan bevirke, at du mister kontrollen over køretøjet. Hvis du ikke er i stand til at fortsætte op ad bakken, skal du stige af ATV'en på den opadskrånende side. Vend derefter ATV'en ved at skubbe den rundt, og kør derefter ned ad bakken. Hvis du begynder at rulle baglæns, MÅ DU IKKE bremse med baghjulsbremsen eller forsøge at sætte ATV'en i gear. ATV'en kan nemt vælte baglæns omkring. Du skal i stedet straks stige af ATV'en på den opadskrånende side. Kørsel ned ad bakke Når du kører ned ad bakke på ATV'en, skal du placere dig med vægten så langt tilbage på den opadskrånende del af ATV'en som muligt. Sæt dig tilbage i sædet, og hold armene lige. Vælg et lavt gear - dermed gør motorens kompression det meste af opbremsningen for dig. Forkert opbremsning kan medføre nedsat vejgreb. Vær forsigtig, når du kører ned ad bakker med porøs eller glat overflade. Bremseevnen og vejgrebet kan påvirkes negativt på denne type overflader. Forkert opbremsning kan også medføre nedsat vejgreb. Kør om muligt ATV'en lige ned ad bakke. Undgå skarpe vinkler, hvilket kan få ATV'en til at tippe eller vælte. Vælg omhyggeligt den rute, du vil følge, og kør i et så tilpas lavt tempo, at du kan nå at reagere på eventuelle forhindringer. Kørsel på tværs af skråninger Når du kører på tværs af en skråning på ATV'en, skal du fordele kropsvægten, så du opnår korrekt 14

15 DANSK BRUGSANVISNING balance. Du skal have lært de grundlæggende køreteknikker på fladt terræn, før du forsøger at køre på tværs af en skråning. Undgå skråninger med glatte overflader eller hårdt terræn, der kan få dig til at miste balancen. Når du kører på tværs af en skråning, skal du læne kroppen i den opadskrånende retning. Når du kører på tværs af en porøs og skrå overflade, kan det være nødvendigt at korrigere styreretningen, så forhjulene drejer en lille smule op ad bakke. Når du kører på skråninger, må du ikke lave skarpe sving, hverken op eller ned ad bakke. Hvis ATV'en begynder at tippe, skal du køre gradvis nedad og uden om eventuelle forhindringer på ruten. Når du genvinder balancen, kan du igen gradvis styre i den retning, du ønsker. Kørsel gennem lavt vand Du kan køre på ATV'en gennem lavt vand med en dybde på maks. 20 cm. Før du kører ud i vandet, skal du omhyggeligt vælge den rute, du vil køre. Kør, hvor der ikke er dybe fald, og undgå sted eller andre forhindringer, der kan være glatte eller få ATV'en til at vælte. Kør langsomt og forsigtigt. Afprøv bremserne, når du kører op af vandet. Du må først køre videre på ATV'en, når du har kontrolleret, at bremserne fungerer korrekt. Kørsel over hårdt terræn Kørsel over hårdt terræn skal foregå med forsigtighed. Hold øje med forhindringer, der kan beskadige ATV'en eller føre til, at den vælter eller på anden måde forulykker. Sørg for hele tiden at holde fødderne på fodstøtterne. Undgå at lave spring med ATV'en, da du kan miste kontrollen over den og beskadige den. Glidning og udskriden Vær forsigtig ved kørsel på porøse eller glatte overflader, da ATV'en kan skride ud. Hvis ATV'en uventet skrider ud, og du ikke har kontrol over køretøjet, kan du forulykke. For at nedsætte risikoen for at forhjulene skrider ud på porøst eller glat underlag kan det nogle gange hjælpe at lade kroppen hvile over forhjulene. Hvis baghjulene på ATV'en begynder at skride sidelæns, kan du normalt genoprette kontrollen over køretøjet (hvis der er plads til det) ved at styre i den retning, hjulene skrider ud i. Det kan ikke anbefales at bremse eller accelerere, før du har genoprettet køretøjet. Med øvelse kan du med tiden lære at forbedre din styreevne, når ATV'en skrider ud. Du skal vælge terrænet med omhu, før du afprøver disse manøvrer, da både maskinens stabilitet og din styreevne forringes. Husk, at du altid skal undgå udskridningsmanøvrer på ekstremt glatte overflader som f.eks. is, da du helt kan miste kontrollen over køretøjet. Sådan gør du, hvis... Dette afsnit er udelukkende vejledende. Sørg for at læse alle afsnit om køreteknik helt igennem. Sådan gør du Hvis ATV'en ikke svinger, når du vil have den til det: Stands ATV'en, og øv dig på drejeteknikkerne igen. Sørg for at lægge vægten på den fodstøtte, der vender yderst i svinget. Placer vægten over forhjulene, så du opnår bedre kontrol. Hvis in ATV begynder at tippe, mens du svinger: Læn dig længere ind i svingretningen for at genoprette balancen. Efter behov kan du gradvist slippe gashåndtaget og/eller rette ATV'en op. Hvis ATV'en ikke kan køre op ad den bakke, du prøver at forcere: Vend ATV'en helt rundt, hvis du er i fremdrift og har plads at vende på. Hvis ikke, skal du stoppe, stige af ATV'en på den opadskrånende side og ved håndkraft skubbe ATV'en rundt. Hvis ATV'en begynder at glide baglæns, SKAL DU IKKE BRUGE BAGHJULSBREMSEN, da ATV'en kan vælte hen over dig. Stig af ATV'en på den opadskrånende side. Hvis du kører på tværs af en skråning: Sørg for, at læne kroppen mod ATV'ens opadskrånende retning, så du holder den korrekte balance. Hvis ATV'en begynder at 15

16 DANSK BRUGSANVISNING tippe, skal du styre ned ad bakken (hvis der ikke er forhindringer i vejen) for at genoprette balancen. Hvis du mærker, at ATV'en begynder at vælte, skal du stige af på den opadskrånende side. Hvis ATV'en kører gennem lavt vand: Kør langsomt og forsigtigt gennem det lave vand, og hold øje med eventuelle forhindringer. Sørg for, at vandet løber ud af ATV'en, og KONTROLLÉR BREMSEEVNEN, når du kommer op af vandet igen. Du må først køre videre på ATV'en, når du har kontrolleret, at bremserne fungerer korrekt. Hvis ATV'en begynder at skride ud mod siden: Styr i den retning, du skrider ud i, hvis der er plads til det. Det kan ikke anbefales at bremse eller accelerere, før du har genoprettet køretøjet. Periodisk vedligeholdelse og justering VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER Ved at foretage et periodisk eftersyn, justering og smøring sikrer du, at maskinen fungerer så sikkert og effektivt som muligt. Det er maskinejerens ansvar, at maskinen er sikker at køre på. De vigtigste punkter i forbindelse med eftersyn, justering og smøring af maskinen beskrives på de følgende sider. Betjeningsvejledning og værktøjssæt Det anbefales, at du anbringer betjeningsvejledningen og dæktrykmåleren i vinyltasken, og at du altid har dette udstyr liggende under sædet sammen med værktøjssættet. Serviceoplysningerne i vejledningen har til hensigt at give dig den information, der er nødvendig for at udføre forebyggende vedligeholdelse og mindre reparationer. Værktøjet i det medfølgende værktøjssæt er tilstrækkeligt til dette formål, dog skal du bruge en momentnøgle til korrekt spænding af møtrikker og bolte. Motorolie Måling af motoroliestand 1. Anbring ATV'en på et plant underlag. 2. Varm motoren op i nogle minutter, og stands den. 3. Fjern oliepinden, og tør den af med en ren klud. Sæt oliepinden i påfyldningshullet uden at skrue den i. 4. Tag oliepinden op, og aflæs oliestanden. 5. Oliestanden skal være mellem markeringen for maksimum og minimum på oliepinden. Hvis oliestanden er for lav, skal du fylde olie på til det korrekte niveau. Udskiftning af motorolie 1. Anbring ATV'en på et plant underlag. 2. Varm motoren op i nogle minutter, og stands den. 3. Placer et kar under motoren. 4. Fjern oliepinden og aftapningsskruen for at aftappe olien. 5. Kontrollér O-ringen, og udskift den efter behov. 6. Genmonter aftapningsskruen, og spænd den som angivet. 7. Fyld olie på motoren, og isæt oliepinden. 8. Varm motoren op i nogle minutter under tomgang. Kontrollér, om motoren lækker olie under opvarmningen. Gearolie Måling af olie i gearkassen 1. Anbring ATV'en på et plant underlag. 2. Fjern oliepinden, og tør den af med en ren 16

17 DANSK BRUGSANVISNING klud. Sæt oliepinden i påfyldningshullet uden at skrue den i. 3. Tag oliepinden op igen, og aflæs oliestanden. 4. Oliestanden skal være mellem markeringen for maksimum og minimum på oliepinden. Hvis oliestanden er for lav, skal du fylde olie på til det korrekte niveau. 5. Sæt oliepinden i igen. Udskiftning af gearolie 1. Anbring ATV'en på et plant underlag. 2. Placer et kar under gearkassen. 3. Fjern oliepinden og aftapningsskruen for at aftappe olien. 4. Genmonter aftapningsskruen, og spænd den som angivet. 5. Fyld olie på gearkassen. 6. Sæt oliepinden i igen. 7. Kontrollér, om der lækker olie. Hvis du konstaterer en olielæk, skal du finde årsagen til den. Tændrørskontrol Tændrøret er en vigtig motordel og nem at kontrollere. Tændrørets tilstand kan give et fingerpeg om motorens tilstand. Eksempelvis kan en meget hvid, nærmest porcelænsfarvet midterelektrode være tegn på en lækage i indsugningsmanifolden eller et karbureringsproblem i den pågældende cylinder. Du skal ikke selv forsøge at afhjælpe disse problemer. Bring i stedet ATV'en hen til forhandleren. Du skal regelmæssigt tage tændrøret ud og kontrollere det, da det langsomt tæres og nedbrydes på grund af varme og aflejringer. Hvis du konstaterer kraftig tæring, skal du udskifte tændrøret med et tændrør af tilsvarende type. Før du installerer tændrøret, skal du kontrollere elektrodeafstanden med en søger og justere den som angivet. Når du monterer tændrøret, skal du altid bruge en ny pakning og rengøre pakningens overflade. Tør eventuel snavs væk fra trådene, og spænd dem til det angivne moment. Rengøring af luftfilter 1. Fjern frontdækslet ved at fjerne skruerne. 2. Fjern dækslet til luftfilterindsatsen ved at lukke beslagene op. 3. Fjern selve luftfilterindsatsen ved at lukke beslaget op. 4. Vask hele luftfilterindsatsen forsigtigt i opløsningsmiddel. 5. Pres det overskydende opløsningsmiddel ud af luftfilterindsatsen og lad den tørre. 6. Kontrollér luftfilterindsatsen. Udskift den, hvis den er beskadiget. 7. Smør filterindsatsen med en god luftfilterolie til skumfiltre. Hvis denne type olie ikke virker optimalt, kan du bruge en motorolie af typen SAE 10W30 eller tilsvarende. 8. Genmonter luftfilterindsatsen, dækslet til luftfilterindsatsen og frontdækslet. Afmontering af luftindtagsbegrænser For at opnå fuld motorydelse er det nødvendigt at afmontere luftindtagsbegrænseren. 1. Fjern luftfilterindsatsen. (Se afsnittet om rensning af luftfilter vedrørende fremgangsmåden for afmontering og installation). 2. Fjern luftindtagsbegrænseren. 3. Genmonter luftfilterindsatsen. Karburatorjustering Karburatoren er en hovedbestanddel af motoren og kræver meget kompliceret justering. Denne form for justering skal foretages af forhandleren, der har den professionelle ekspertise på dette område. Du kan dog selv kontrollere tomgangshastigheden i forbindelse med den rutinemæssige vedligeholdelse. Justering af tomgangshastighed 1. Start motoren, og varm den op i nogle minutter ved ca til o/m. Giv gas op til til o/m nogle gange 17

18 DANSK BRUGSANVISNING undervejs. Motoren er varm, når den reagerer hurtigt på, at der gives gas. 2. Tilslut omdrejningstælleren, og indstil tomgangshastigheden til den angivne fart ved at justere stopskruen i gasspjældet. Drej skruen ind for at øge motorhastigheden og ud for at sænke motorhastigheden. Justering af ventilspillerum Det korrekte ventilspillerum ændres i takt med, at maskinen bruges, og ventilspillerummet skal derfor løbende justeres for at undgå forkert tilførsel af brændstof/luft eller motorstøj. Denne justering skal foretages af en professionel servicetekniker som f.eks. forhandleren. Justering af knastkæde Knastkæden bliver løs i takt med, at maskinen bruges, hvilket kan medføre forkert ventiljustering og motorstøj. For at forhindre dette skal knastkædestrammeren justeres regelmæssigt. Denne justering skal foretages af forhandleren. Kontrol af bremsesko på forhjul og baghjul Begge bremser er forsynet med en slidindikator. Disse indikatorer gør det muligt at kontrollere sliddet på bremseskoene uden at skulle skille bremsen ad. Aktivér bremsen, og kontrollér indikatorens position. Hvis indikatoren når op til slidgrænsen, skal du bede din forhandler om at udskifte skoene sætvis. Justering af spillerum i forhjulsbremse Spillerummet i forhjulsbremsen skal indstilles til mm ved bremsehåndtagets drejepunkt. Hvis spillerummet er utilstrækkeligt, skal du følge nedenstående fremgangsmåde: 1. Løsn den øverste låsemøtrik, og drej justeringsskruen helt ind. 2. Løsn den nederste låsemøtrik. 3. Drej den nederste justeringsskrue, indtil det angivne spillerum er angivet. 4. Stram den nederste låsemøtrik. 5. Når du aktiverer forhjulsbremsen, skal du dreje den øverste justeringsskrue ud, indtil det øverste og nederste bremsekabel har samme længde. Kabelsamlingen bliver nu lodret. 6. Stram den øverste låsemøtrik. Justering af baghjulsbremse og bremsepedal 1. Justering af spillerum i baghjulsbremse a. Løsn låsemøtrikken på bremsekablet. b. Drej justeringsskruen på bremsehåndtaget, indtil spillerummet er 5-8 mm. c. Stram låsemøtrikken. 2. Justering af spillerum i bremsepedal a. Drej justeringsskruen på bremsestangen ved baghjulsnavet, indtil bremsepedalens spillerum er mm. Justering af kobling 1. Fjern gummihætten. 2. Løsn låsemøtrikken. 3. Drej langsomt justeringsskruen med uret, indtil du mærker modstand. Drej den derefter 1/8 omgang mod uret. 4. Spænd låsemøtrikken til det angivne moment. 5. Genmonter gummidækslet korrekt. Kontrol og smøring af kabler Smør inderkablerne og kabelenderne. Hvis kablerne ikke fungerer ensartet, skal du få forhandleren til at udskifte dem. Smøring af styrespindel og rataksel Smør drejepunkterne. Brug en fedtsprøjte. Afmontering af hjul 1. Hæv hjulet ved at placere en donkraft eller lignende under chassisrammen. 2. Fjern møtrikkerne fra hjulet. 3. Afmonter hjulenheden. Genmontering af hjul Følg ovenstående trin i modsat rækkefølge, når du skal genmontere hjulenheden. Spænd låsemøtrikkerne til de angivne tilspændingsmomenter. Batteri Kontrollér væskestanden i batteriet, og kontrollér, at batteriklemmerne er tætte. Påfyld destilleret vand, hvis væskestanden er lav. 18

19 DANSK BRUGSANVISNING Efterfyldning af batterivæske Et dårligt vedligeholdt batteri korroderer og aflades hurtigt. Batterivæsken skal kontrolleres mindst én gang om måneden. 1. Væskestanden skal være mellem øverste og nederste niveaumarkering. Brug kun destilleret vand, hvis efterfyldning er nødvendig. 2. Frakobl den negative (-) ledning. 3. Frakobl den positive (+) ledning, og fjern batteriet. 4. Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode (en måned eller længere), skal du fjerne batteriet og placere det et køligt, mørkt sted. Sørg for, at batteriet er helt genopladt, før du tager det i brug igen. 5. Hvis batteriet skal opbevares i længere tid end den ovennævnte periode, skal du kontrollere batterisyrens vægtfyld mindst én gang om måneden og genoplade batteriet, når vægtfylden er for lav. 6. Kontrollér altid, at batteriet et tilkoblet korrekt, når du genmonterer det i maskinen. Kontrollér, at udluftningsslangen er tilsluttet korrekt, og at den ikke er beskadiget eller blokeret. Udskiftning af sikring 1. Sikringskassen er placeret under sædet. 2. Hvis en sikring er sprunget, skal du slukke på tændingslåsen og montere en ny sikring med den angivne ampere. Tryk derefter på knapperne igen. Hvis sikringen springer igen med det samme, skal du kontakte forhandleren. Rengøring og opbevaring Rengøring Hyppig, grundig rengøring af maskinen forbedrer ikke kun maskinens udseende, men også den generelle ydeevne og forlænger mange af komponenternes levetid. 1. Før du rengør maskinen a. Bloker udgangen af udstødningsrøret for at forhindre, at der trænger vand ind. Du kan bruge en plastikpose og et kraftigt gummibånd. b. Kontrollér, at tændrøret og alle påfyldningsdæksler er monteret korrekt. 2. Hvis motorkassen er ekstremt fedtet kan du smøre den ind i motorvaskemiddel med en malerpensel. Der må ikke komme motorvaskemiddel på hjulakslerne. 3. Rens snavs og motorvaskemiddel af med en haveslange. Der skal være et tilstrækkeligt kraftigt tryk på slangen under afvaskningen. 4. Når du har spulet det meste snavs af, skal du vaske alle overflader af i varmt sæbevand (brug et mildt rengøringsmiddel). En gammel tandbørste eller flaskerenser er praktisk til steder, der ellers kan være svære at nå. 5. Skyl med det samme maskinen af med rent vand, og tør alle overflader med et vaskeskind, et rent håndklæde eller en klud. 6. Rengør sædet med et rengøringsmiddel til vinyl for at holde betrækket smidigt og skinnende. 7. Bilvoks kan bruges til alle malede og krombelagte overflader. Undgå kombinerede rengørings- og voksmidler. Disse kan indeholde slibemidler, der kan ridse malingen eller den beskyttende finish. Når du er færdig med rengøringen, skal du starte motoren og lade den køre i tomgang i nogle minutter. Opbevaring Hvis din ATV skal opbevares i længere tid (60 dage eller mere), skal du træffe nogle beskyttende foranstaltninger for at undgå, at maskinen tager skade. Efter at have gjort maskinen fuldstændig ren skal du gøre følgende: 1. Fyld tanken med ny og ren benzin. 2. Fjern tændrøret, hæld ca. 1 teskefuld motorolie af typen SAE 10W30 eller 20W40 eller tilsvarende i tændrørshullet, og genmonter tændrøret. Du skal jorde tændrørsledningen og dreje motoren flere gange, så cylindervæggen dækkes med olie. 3. Smør alle kabler. 19

20 DANSK BRUGSANVISNING 4. Blok chassisrammen op, så hjulene hæves fra jorden. 5. Bind en plastikpose over udgangen på udstødningsrøret for at forhindre, at der trænger fugt ind. 6. Hvis ATV'en skal stå et sted med fugt eller havgus skal alle blottede metaloverflader indsmøres i en tynd oliefilm. Smør ikke olie på gummidele eller på sædebetrækket. 7. Fjern batteriet og oplad det. Opbevar det et tørt sted og genoplad det en gang om måneden. Opbevar ikke batteriet et meget varmt eller et meget koldt sted (under 0 C eller over 30 C). Tekniske specifikationer Model 110 ATV Samlet længde mm Samlet bredde 860 mm Samlet højde 950 mm Sædehøjde 670 mm Hjulafstand mm Min. frihøjde 100 mm Min. venderadius mm Tørvægt 116 kg Motor: Type Luftkølet, 4 takter, 3 hastigheder Cylinderenhed Encylindret motor Slagvolumen 107 cm 3 Boring x slaglængde 52,4 x 49,5mm Kompressionsgrad 9.6 : 1 Startsystem Elektrisk starter Smøresystem Personer Motoroliekapacitet Gearoliekapacitet Brændstofkapacitet Start Transmission Forhjulsophæng Baghjulsophæng Forhjuls-/baghjulsbremser Parkeringsbremse Fordæk/PSI Bagdæk/PSl Frigearsindikator Maks. lastekapacitet Batteri (Grønt) Vådsump 1 person 0,95 l 0,12 l 7,8 l Elektrisk Halvautomatisk Leading arm Swing arm Tromle Mekanisk lås 19 x 7-8/2,9 psi 18 x 9,50-8/2,9 psi Standard (grøn) 95 kg 12 V-7A 20

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

HR2305 HR2304. EN Recipe book for Ice Cream Maker 3. FI Jäätelökone resepti 35. NO Iskrem resept bok 51. DA Opskriftsbog til ismaskine 19

HR2305 HR2304. EN Recipe book for Ice Cream Maker 3. FI Jäätelökone resepti 35. NO Iskrem resept bok 51. DA Opskriftsbog til ismaskine 19 HR2305 HR2304 EN Recipe book for Ice Cream Maker 3 DA Opskriftsbog til ismaskine 19 FI Jäätelökone resepti 35 NO Iskrem resept bok 51 SV Receptbok till glassmaskin 67 Table of contents 1 Introduction

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

MINI 17 MINI 26 MINI 33 MINI 44 MINI 48

MINI 17 MINI 26 MINI 33 MINI 44 MINI 48 OVERSÆTTELSE TIL SOLE DIESEL INSTRUKTIONSBOG GEBRUIKERSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK GEBRAUCHSANWEISUNGENHANDBUCH MARINE DIESEL MOTORER ORER SCHEEPSDIESELMOTOREN OREN MERIDIESELMOOTT TTORIT

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

BEKOSPLIT 12 BEKOSPLIT 13 BEKOSPLIT 14

BEKOSPLIT 12 BEKOSPLIT 13 BEKOSPLIT 14 Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och driftsanvisning deutsch dansk suomi svenska BEKO Z-83.2-2 Deutsches Institut für Bautechnik,

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot