Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586"

Transkriptio

1 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES DENNE BOKA LÄS DENNA MANUAL LUE TÄMÄ OPAS U.S. Patent Nr ; Nr ; Nr U.S. Patent nr. 6,105,192; nr. 6,493,896; nr. 6,557,207 Amerikanska patentnummer: ; nr: ; nr: U.S. Patent No. 6,105,192; No. 6,493,896; No. 6,557,207 Form No E-G1 8/05 CLARKE TECHNOLOGY Printed in the U.S.A.

2 DANSK DK LÆS DENNE MANUAL Denne manual indeholder vigtige oplysninger om anvendelse og sikker brug af denne maskine. Hvis denne manual ikke læses inden betjening, og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskader på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. Alle retninger som angives i denne manual er set fra operatørens plads, for enden af maskinen. For nye manualer, skriv til: ALTO, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner til operatøren... 3 Indledning og maskinens specifikationer... 5 Symboler som anvendes på Scrubtec... 6 Display-skærmbilleder til Scrubtec... 7 Maskinens kontrolpanel... 8 I-Drive -styring... 9 Maskinens kontroller og egenskaber... 9 Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Sådan pakkes maskinen ud Sådan monteres batterierne Vedligeholdelse af batterierne Sådan oplades batterierne Genopladning af batterierne Niveauindikatorer for opladning af batterierne Sådan monteres sugefoden Sådan justeres sugefoden Sådan udskiftes eller roteres børsterne på det cylindriske børstehoved Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes I-Drive -kontrollerne Betjening af hornet One-touch -betjening Omprogrammering af One-touch Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Retningskontrol Sådan bevæges maskinen Justering af sædet Sådan aflæses batterimåleren Sådan ændres display-skærmbillederne på LCD-modulet Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sådan styres mængden af opløsning Sådan styres børstetrykket Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Betjening af maskinen Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde Sådan rengøres et gulv Sådan rengøres et meget snavset gulv Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal udføres hver uge Kontrol og rengøring af batteriene Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret Rengøring af opløsningsbeholderen og filteret Manuel tømning af opløsningsbeholderen Tømning af opløsningsbeholderen ved hjælp af vakuum Vedligeholdelse af sugefoden Udskiftning af sugefodens forreste blad Udskiftning sugefodens bageste blad Sådan korrigeres problemer i maskinen Almindelige fejlkoder Tilbehør og ekstraudstyr CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

3 DANSK DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL OPERATØREN FARE: ADVARSEL: FORSIGTIG: Hvis ikke alle FARE-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Læs og iagttag alle FAREhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle ADVARSEL-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre personskade på dig eller, eller andet personnel, ligesom der kan forekomme beskadigelse af udstyret. Læs og iagttag alle ADVARSELhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle FORSIGTIG-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Læs og iagttag alle FORSIGTIG-henvisninger som findes i brugermanualen eller på maskinen. FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Hvis operatørmanual ikke læses inden betjening og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskade på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. At betjene en maskine som ikke er komplet, eller fuldstændigt samlet, kan medføre personskade eller beskadigelse af udstyret. Anvend ikke denne maskine med mindre den er fuldstændigt samlet. Kontrollér maskinen omhyggeligt inden brug. Anvend den kun når låg, døre og adgangspaneler er sikkert lukkede. Maskinerne kan forårsage en eksplosion, hvis de anvendes nær ved brandfarlige materialer og dampe. Anvend ikke maskinen sammen med, eller i nærheden af, brændstoffer, kornstøv, opløsningsmidler, fortyndere eller andre brandfarlige materialer. Denne maskine er ikke egnet til at opsamle farligt støv eller brændbare materialer. Benyt kun kommercielt forhandlet gulvrengøringsvoks, som er beregnet til brug i maskiner. Kom IKKE benzin, brændbare eller brandfarlige materialer i opløsnings- eller snavsvandsbeholderen. Battterier med bly og syre frembringer gasser, som kan forårsage en eksplosion. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. Ryg ikke omkring maskinen. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning. Arbejde med batterier kan være farligt! Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. Fjern alle smykker. Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. Brugen af en oplader med beskadiget strømkabel, kan medføre dødfald forårsaget af elektrochok. Brug ikke opladeren, hvis strømkablet er beskadiget. Drej ikke maskinen på en rampe. Anvend den ikke på overflader som har en hældning der overstiger det som er angivet på maskinen. Maskinerne kan vælte, og medføre personskade eller beskadigelse, hvis de kører over trappekanter eller læssetrin. Stands og efterlad kun maskinen på en vandret overflade. Sæt alle kontakter i OFF -position (slået fra), når du standser maskinen. Drej nøgleafbryderen over på OFF, og fjern nøglen. Der kan forekomme udskridning ved høje hastigheder og forsøg på skarpe drejninger, især på våde overflader. Flyt ikke maskinen med en gaffeltruck. Der kan ske beskadigelse af maskinen. Vedligeholdelse og reparationer, som udføres af uautoriseret personnel, kan forårsage beskadigelse eller personskade. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret ALTO-personnel. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

4 DANSK DK ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation af denne maskine kan medføre beskadigelse af maskinen, eller personskade på operatøren og andre omkringstående. Ændringer eller modifikationer, som ikke er autoriseret af producenten, sætter alle garantier og forpligtelser ud af kraft. Elektriske komponenter i denne maskine kan kortslutte, hvis de udsættes for vand eller fugt. Hold maskinens elektriske komponenter tørre. Tør maskinen af efter hver anvendelse. Denne maskine er kun til tørt brug, og må ikke anvendes eller opbevares udendørs i våde omgivelser. Hold maskinen indendørs, hvis den stilles til opbevaring. Hvis maskinen betjenes uden at iagttage alle mærkater og instrukser, kan dette medføre personskade eller beskadigelse. Læs alle maskinens mærkater, inden der gøres forsøg på at betjene den. Kontrollér at alle mærkater og instrukser er fastgjort eller sat på maskinen. De må under ingen omstændigheder tildækkes. Hvis der mangler mærkater og skilte, eller hvis de beskadiges, så få omgående mærkater eller skilte hos din ALTO-forhandler. Våde gulvoverflader kan være glatte. Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Sæt altid Forsigtig -skilte op, omkring eller nær ved det område du gør rent. Forkert udledning af snavsvand kan skade miljøet, og være ulovligt. De amerikanske miljømyndigheder har vedtaget særlige regulativer angående udledning af snavsvand. Der kan også være lokale eller nationale regulativer vedrørende den slags udledning i dit område. Forstå og efterkom regulativerne i dit område. Vær opmærksom på den miljømæssige risiko ved de kemikalier som du bortskaffer. Anvend kun de børster som er leveret sammen med maskinen, eller de som er angivet i operatørmanualen. Anvendelse af andre børster kan forringe sikkerheden. Det kan medføre personskade eller beskadigelse, hvis denne maskine bruges til at flytte andre genstande, eller til at klatre op på. Brug ikke denne maskine som en trappe eller et møbel. FORSIGTIG: FORSIGTIG: Garantien på din maskinen vil blive sat ud af kraft, hvis der benyttes nogen som helst andre end originale ALTO-dele på maskinen. Brug altid ALTO-dele til udskiftning. Denne maskine indeholder batterier med bly og syre. Batterierne skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. ADVARSEL: GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Reglerne skal følges omhyggeligt, for at undgå personskade på operatøren og beskadigelse af maskinen: Under anvendelse af maskinen, skal du være opmærksom på personer omkring dig, især børn. Vær forsigtig når maskinen vendes på indelukkede områder. Bland ikke forskellige slags rengøringsmidler. Undgå skadelige lugte. Anbring ikke beholdere med væske på maskinen. De anfalede arbejdstemperaturer er imellem 32 F (0 C) og 104 F (40 C). Fugtigheden ved anvendelse af denne maskine skal være imellem 30% og 95%. Brug ikke syreopløsninger, som kan beskadige maskinen. Lad ikke børsterne køre når maskinen står stille, for at undgå beskadigelse af gulvet. Brug en pulverslukker i tilfælde af brand. Brug ikke vand. Ram ikke reoler og stilladser hvor der fare for nedfaldende genstande. Tilpas kørehastigheden efter hvor fast snavset sidder. Overskrid ikke den angivne hældningskapacitet, ellers kan maskinen blive ustabil. Afbryd strømforsyningen til maskinen ved enhver vedligeholdelse. Fjern ikke dele som kræver brugen af et værktøj for at blive afmonteret. Vask ikke maskinen med direkte vandstråler, højtryksvand, eller ætsende stoffer. Efter hver 200 arbejdstimer, skal maskinen kontrolleres af en autoriseret serviceperson. -4- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

5 DANSK DK Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Indledning Indledning og maskinens specifikationer Dette er en gulvrengøringsmaskine som ved hjælp af en mekanisk skurebevægelse med to roterende børster, eller to cylindriske børster, og vand med en kemisk rengøringsmiddelopløsning, er i stand til at rengøre alle typer af gulve. Under sin fremadgående bevægelse, opsamler den det fjernede snavs og den rengøringsmiddelopløsning som ikke er blevet absorberet af gulvet. SPECIFIKATIONER: Model SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R 571 C Rengøringsbredde 28 tommer (71 cm) 34 tommer (86 cm) 28 tommer (71 cm) Børstedækkets sidebevægelse 2 tommer (5 cm) * 2 tommer (5 cm) * Sugefodens bredde 33 tommer (83,8 cm) 40 tommer (101,6 cm) 40 tommer (101,6 cm) Arbejdskapacitet kv.fod/time (2.970 kvm/time) kv.fod/time (3.344 kvm/time) kv.fod/time (2.970 kvm/time) Børster (2) 14 tommer (35 cm) 17 tommer (43 cm) Cylinder med diameter på 6 tommer (15 cm) Børstehastighed 300 opm 300 opm 750 opm Børstetryk lbs. (102 kg)** lbs. (102 kg)** lbs. (40-59 kg). Børstemotor 2,0 hk (900 W) 2,5 hk (900 W) 0,75 hk (2 nødv.) Køremotor 1,5 hk (450 W) 1,5 hk (450 W) 1,5 hk (450 W) Hjulenes diameter 10 tommer (24,8 cm) 10 tommer (24,8 cm) 10 tommer (24,8 cm) Kørehastighed (maks.) 350 fod/min (106 m/min) 350 fod/min (106 m/min) 350 fod/min (106 m/min) Maksimal hældningsgrad 10% (6 grader) 10% (6 grader) 10% (6 grader) Vakuum-motor 1 hk (670 W) 1 hk (670 W) 1 hk (670 W) Opløsningsbeholder 30 gallon (110 liter) 30 gallon (110 liter) 30 gallon (110 liter) Snavsvandsbeholder 30 gallon (110 liter) 30 gallon (110 liter) 30 gallon (110 liter) Grundmaskinens længde 65,5 tommer (166,4 cm) 65,5 tommer (166,4 cm) 65,5 tommer (166,4 cm) Grundmaskinen højde 49,6 tommer (126 cm) 49,6 tommer (126 cm) 49,6 tommer (126 cm) Grundmaskinens bredde 30,0 tommer ( 76,2 cm) 30,0 tommer ( 76,2 cm) 30,0 tommer ( 76,2 cm) Børstedækkets bredde 28 tommer (71,1 cm) 34 tommer (86,3 cm) 28 tommer (71,1 cm) Batterier**** 36 volt 36 volt 36 volt Maskinens vægt m/batterier *** 1425 lbs. (646 kg) 1445 lbs. (655 kg) 1445 lbs. (655 kg) Forsendelsesvægt m/batterier *** 1590 lbs. (721 kg) 1610 lbs. (730 kg) 1610 lbs. (730 kg) Støj (EN ISO 3744:1995) < 70 dba < 70 dba < 70 dba Vibration (EN ISO :1997 (E) ) < 2,5m/s 2 < 2,5m/s 2 < 2,5m/s 2 * Bevægelse til venstre kun fra højre side af maskinen. ** 125 lbs. til 225 lbs. i forøgelser på 5-25lbs ( kg 2,2-11 kg). ***330AH ****330, 370 CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

6 DANSK DK Symboler som anvendes på Scrubtec R Knap til horn One-touch Børste Op/Ned Kørehastighed Tænd/slukafbryder (On/Off) Sugefod Op/Ned I-Drive retningsguide Tilstrømning af opløsning Kontakt LED for Snavset vand/opløsning ADVARSEL Batterimåler LCD-display Knap 71018A LÆS BRUGERMANUALEN INDEN DENNE MASKINE BETJENES. BRANDFARE Brug kun kommercielt tilgængelige gulvrengøringsmidler og vokser beregnet til anvendelse i maskiner. Brug ikke brandfarlige materialer. FARE FOR PERSONSKADE ELLER BESKADIGELSE AF MASKINEN Vend, stands eller efterlad ikke maskinen på en rampe eller forhøjning. -6- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

7 DANSK DK Display-skærmbilleder til Scrubtec R Indikator for kørehastighed 1 = lav 0-3 KPH 2 = mid. 0-5 KPH 3 = høj 0-6,4 KPH SKÆRM 1 Positionspilen angiver sugefodens øjeblikkelige position (oppe eller nede) Indikatorerne er tændt, og viser de nuværende indstillinger. Skærmebilleder som er til rådighed for operatøren SKÆRM 2 Batteri blinker når der er lav spænding. Vanddråber er slukket når der er lukket for opløsningen, og blinker når opløsningen er slået til. Pilene angiver status for vakuum. De blinker når vakuummet er slået til, og er slukkede når vakuummet er slået fra. Eksempel SKÆRM 3 (Diagnostik) Kun til diagnostik. Den vises ikke, med mindre der opstår en fejl på maskinen. Når fejlen opstår vil ikonet og fejlkoden blive vist. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

8 DANSK DK Maskinens kontrolpanel Nøgleafbryder som slår til og fra (se Figur 1, emne D) Nøgleafbryderen slår strømmen til kontrolpanelet til. O er slået fra ( OFF ), og I er slået til ( ON ). Knap til at køre børster Op/Ned (se Figur 1, emne A) Tryk børsteknappen i ned (+) position, for at sænke børstehovedet. For at sænke børstehovedet til det maksimale børstetryk, holdes knappen vedvarende i ned (+) position, indtil bevægelsen stopper. Børstemotorerne vil starte, og opløsningen flyde (forudsat at opløsningen er slået til ( ON )), når maskinen begynder at køre. For at hæve børstehovedet, trykkes børsteknappen i op (-)- position, indtil børstehovedets bevægelse standser, eller den ønskede position er nået. A E D C Knap til at køre sugefoden Op/Ned (se Figur 1, emne B) Sugefodsknappen bruges til at hæve og sænke sugefoden, og til at slå vakuum-motoren til og fra. Vakuum-motoren slås til når knappen placeres i den midterste eller nederste position BEMÆRK: Når sugefodsknappen placeres i den nederste position, vil vakuum-motoren slå til. B For at hæve sugefoden, placeres knappen i enten den midterste eller øverste position. Den midterste position bruges til one-touch -styring. Vakuum-motoren vil stoppe, efter en kort forsinkelse, når knappen placeres i oppositionen. Timetæller (se Figur 1, emne E) Timetælleren er placeret på frontdisplayet. Der skal skiftes skærmbillede ved hjælp LCD-displayets knap. Timetælleren angiver antallet af timer maskinen har arbejdet. Den viser børstemotor, vakuum-motor, køremotor og det totale antal timer hvor nøglen har været slået til. Figur 1 Batterimåler Batterimåleren angiver batteripakkens relative opladning. Batterimåleren er placeret på skærm 1, på frontdisplayet. Se side 7. Styring af opløsningmængde (Se Figur 1, emne C) Knappen til styring af opløsning regulerer den mængde af kemisk opløsning der strømmer ned på gulvet. Tryk på (+) for at øge mængden. Tryk på (-) for at mindske mængden. For at lukke for opløsningen, trykkes på - indtil der ikke ses nogen indikatorer på displayet (se Figur 2). BEMÆRK: Løb IKKE tør! BEMÆRK: Der vil ikke flyde nogen opløsning, når maskinen ikke kører. Kredsløbsafbrydere Knapperne til nulstilling af kredsløbsafbryderne er placerede på bagsiden af frontafskærmningen, under frontdisplayet. Afbryderne er følgende: Emne A - Overordnet (5 amp) Emne B - Nøgleafbryder (5 amp) -8- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

9 DANSK DK I-Drive -kontroller Hornknap (se Figur 2, emne A) Maskinen er udstyret med et horn, som aktiveres med den røde knap der er placeret på toppen af joysticken. Hornet vil lyde når der trykkes vedvarende på den. One-touch (se Figur 2, emne B) One-touch -knappen er en grøn knap, som er placeret øverst, foran på joysticken. BEMÆRK: Se afsnittet Sådan betjenes maskinen for yderligere oplysninger om Onetouch -egenskaben. A B C Hastighedvælger (se Figur 2, emne C) Hastighedvælgeren er en sort knap, som er placeret nederst, foran på joysticken. Ved at trykke på den, ændres hastighedsområdet på følgende måde: 1, 2, 3, 2, 1. Du kan ændre hastigheden imens der køres med maskinen. Maskinens kontroller og egenskaber Figur 2 Snavsvandsbeholderens svømmer "Scrubtec R"-rengøringsmaskinen er udstyret med en svømmer som lukker for vakuummet, når snavsvandsbeholderen er fuld. Sugefoden vil ikke længere opsamle vand. Hvis dette sker, så hæv sugefoden og tøm snavsvandsbeholderen. Kørsel "Scrubtec R"-rengøringsmaskinerne er udstyrede med et elektronisk styret system, som har variable fremadgående og bagudgående hastigheder. 1. For at køre med maskinen, skal strømmen til maskinen være slået til med nøgleafbryderen, og operatøren skal sidde korrekt. Joysticken skal være placeret i enten fremadgående eller bagudgående retning. 2. Kørehastigheden og -retningen kan justeres ved at variere trykket og retningen på joysticken. 3. Joysticken er meget fintfølende. Den rettes simpelthen i den retning som du ønsker at køre. BEMÆRK: Under den indledende oplæring holdes hastigheden på 1, og der øves på et åbent område. Figur 3 BEMÆRK: Når der køres baglæns hæver sugefoden sig, og tilstrømningen af opløsning stopper automatisk. Endvidere nedsættes den maksimale kørehastighed når der bakkes. 4. Fronthjulet vender altid tilbage til midten, når du fjerner hånden fra joysticken. Bremser Maskinen er udstyret med et elektronisk bremsesystem. Det elektroniske bremsesystem aktiveres automatisk når operatøren fjerner sin hånd fra joysticken. BEMÆRK: Under oplæring skal du lade maskinen standse helt op, indtil du bliver bekendt med de krævede standselængder. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når maskinen bringes til standsning. Den kobler automatisk fra, når man begynder at køre. Den gennemgående aksel er forsynet en manuel bremsefrigørelseanordning. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke hvis bremsefrigørelsesanordningen er koblet ind. Se figur 3. Bak-alarm Bak-alarmen lyder automatisk, med mellemrum, når maskinen bakker. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

10 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Maskinen er pakket i en særlig kasse, leveret på en palle, således at den kan flyttes med en gaffeltruck. ADVARSEL: Sådan pakkes maskinen ud 1. Fjern den yderste kasse. Kasserne kan ikke anbringes oven på hinanden. BATTERITILSLUTNINGER Front på maskinen 2. Maskinen er fastgjort på pallen med spændebånd, og træklodser som forhindrer bevægelse under forsendelsen. Fjern spændebåndene og klodserne. 3. Maskinen afsendes med allerede installerede batterier. Maskinen kan køres ned af pallen, hvis operatøren har godt kendskab til den anvendelse. 4. Fjern fastgørelsesbeslagene. 5. Sænk rampen. Frigør parkeringsbremsen, og flyt maskinen. Undgå hårde stød på grundenheden. 370 AH, 6 Volt (Batteri nr A, væske) (Batteri nr A, tørt) 6. Behold pallen til fremtidige transportbehov. Sådan monteres batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Batterierne er tunge Det kan resultere i en personskade, hvis batterierne flyttes uden hjælp. Få hjælp til at løfte batterierne. Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Der dannes eksplosive hydrogenluftarter under opladningen. Oplad kun batterierne i et godt ventileret område, med sædeenheden løftet. Batterierne er monterede i batterikassen, under sædet og snavsvandsbeholderen (Figur 4). Maskinen bruger seks 6 volt-batterier. De skal håndteres ved hjælp af egnet løfteudstyr, som er passende til vægten og koblingssystemet. Ved vedligeholdelse og daglig genopladning, er det nødvendigt at følge alle de instruktioner, som er angivet af producenter. Følg disse trin ved installation af batterierne (se Figur 4): 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Løft og drej sædets støtte fremad. 3. Læn sædet mod kablet som holder det fast. 4. Løft fronten af snavsvandsbeholderen, og drej den mod bagenden, indtil den hviler mod det kabel som holder den fast. 5. Sæt batterierne på plads, og tilslut batterikablerne som vist på Figur Drej snavsvandsbeholderen, og drej den derefter frem til den normale arbejdsposition. 7. Sænk sædets støtte. BEMÆRK: Oplad batterierne inden brug. 330 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) 250 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) Tre (3) 70222A-afstandsstykker Figur 4 Front på maskinen Front på maskinen -10- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

11 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Vedligeholdelse af batterier Den elektriske strøm til at drive maskinen kommer fra opladningsbatterierne. Opladningsbatterier behøver forebyggende vedligeholdelse. ADVARSEL: Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Korrekt påfyldning Følg disse instruktioner, for at bevare batterierne i god stand: 1. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Det korrekte niveau er mellem 1/4 tomme (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Kontrollér elektrolytstanden hver gang du oplader batterierne (se Figur 5). Figur 5 BEMÆRK: Kontrollér elektrolyt-standen inden batterierne oplades. Kontrollér at pladerne i hver celle er dækket med elektrolyt, inden opladning. Fyld ikke cellerne helt op inden batteriet oplades. Elektrolytten udvider sig under opladning. Det kan medføre at elektrolytten flyder over fra cellerne. Efterfyld altid cellerne med destilleret vand efter opladning. FORSIGTIG: FORSIGTIG: FORSIGTIG: Der vil ske uoprettelig skade på batterierne, hvis elektrolytten ikke dækker pladerne. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Der kan forekomme beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, hvis batterierne overfyldes. Fyld ikke batterierne op til bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld aldrig syre på et batteri efter montering. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Brug ikke postevand, da det kan indeholde forurenende stoffer, som vil beskadige batterierne. 2. Hold toppen af batterierne rene og tørre. Hold terminalerne og konnektorerne rene. Brug en fugtig klud med en svag opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at rengøre toppen af batterierne. Rengør terminalerne og konnektorerne med et værktøj beregnet til rengøring af terminaler og konnektorer. Lad der ikke komme ammoniak eller natriumbikarbonat ind i batterierne. 3. Hold batterierne opladte. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

12 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan oplades batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: Det kan forårsage en eksplosion, hvis batterierne oplades i et område uden tilstrækkelig udluftning. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning, for at forhindre en eksplosion. Batterier med bly og syre frembringer luftarter som kan eksplodere. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. RYGNING FORBUDT! A B C Følg denne procedure, for at oplade batterierne: 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF -position). 2. Hæv sædets støtte. 3. Tilslut batteriopladerens vekselstrømsledning til en korrekt jordforbundet vægkontakt med 15 amp (min.) og 120V. Figur 6 A B C 4. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 6, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6A angående farveindikationer. Genopladning af batterierne Scrubtec R -rengøringsmaskinen leveres med en oplader på maskinen. 1. Sæt stikket i en vægkontakt, og opladningen sker automatisk. 2. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 6, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6A vedrørende farveindikationer. Figur 6A Bemærk: Sørg for at stikket sættes i et kredsløb som ikke belastes af andet udstyr. Vægafbrydere kan slå fra, og der vil ikke ske nogen opladning. A ADVARSEL: Oplad aldrig et GEL-batteri med en oplader som ikke er beregnet til dette. Følg omhyggeligt de instruktioner som producenten af batterierne og batteriopladeren giver. BEMÆRK: Undgå at aflade batterierne helt, for at forebygge permanent beskadigelse af disse. Efterlad aldrig batterierne helt afladte, selv hvis maskinen ikke anvendes. Hold sædets støtte løftet, når batterierne genoplades. Kontrollér elektrolytstanden efter hver 20 genopladninger, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. B Niveauindikatorer for opladning af batterierne Batterimåleren ( se Figur 7) på kontrolpanelet har en digital aflæsning, med 10 faste positioner (A) og en blinkende indikator (B). Stregerne som kommer frem på displayet viser det omtrentlige opladningsniveau med et batteri-ikon (blinker). Figur 7 BEMÆRK: Nogle få sekunder efter at spændingen viser 32V, vil det begynde at blinke. Børstemotorene vil derefter automatisk slå fra CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

13 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan monteres sugefoden Følg denne procedure for at montere sugefoden på maskinen: 1. Sugefoden har en afbøjningsegenskab, hvilket også udnyttes ved montering af sugefoden. Løsn knapperne på sugefoden (Figur 8). Skub bolten ind det rilleformede hul i støtterammen på maskinen. 2. Fastgør vakuum-slangens manchet til sugefodsslangens fitting (se Figur 9). 3. Tilspænd knapperne. BEMÆRK: Overspænd ikke, ellers er afbøjningsegenskaben væk, og der kan ske beskadigelse. Figur 8 BEMÆRK: Sugefoden har en afbøjningsegenskab, for at forhindre beskadigelse af maskinen. Hvis sugefoden udsættes for en påvirkning så den bøjer væk fra maskinen, monteres den simpelthen igen, ved at følge trin 1-3. Sådan justeres sugefoden Under arbejdet skal sugefodens bageste blad have et konstant genskin på mindst 3/16 (5 mm), langs hele sugefodsbladet (se Figur 10). Figur 9 1. Sugefodshuset kan vippes, så sugefodsbladets genskin på midten svarer til genskinnet ved enderne. For at justere hældningen, løsnes justeringsbolten som er placeret på højre og venstre side af sugefoden (se Figur 9). 2. Tryk sugefoden ned, indtil begge sæt af styrehjul har kontakt med gulvet. 3. Efter at have foretaget justeringerne, tilspændes skruerne igen. BEMÆRK: Det er vigtigt for sugefodens funktion, at de højre og venstre hjul har kontakt med gulvet. Figur 10 3 /16 minimum Bemærk: Efterhånden som sugefodens bageste blad bliver slidt, kan det drejes og/eller vippes, for at få fire gode kanter inden det er nødvendigt at udskifte bladene. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

14 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan udskiftes eller roteres børsterne på den cylindriske børste Hoved For at montere eller dreje børsterne på det cylindriske børstehoved: 1. Hæv børstedækket, og slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 2. Hæv børsteskørtet, og træk det ud for at fjerne det. Se Figur Fjern vingemøtrikken fra børstelågen. Se Figur Sænk lågen ca. 1/2 tomme (1,3 cm), og skub låge- og navsamlingen af børsten. Se Figur 13. Figur Skub børsten af navet i den modsatte ende. Se Figur Drej eller udskift børsten. 7. Skub børsten på drivnavet, og sæt låge- og navsamlingen ind i børstens kerne. 8. Hæv lågen, og sæt vingemøtrikken på. 9. Anbring sideskørtet på holdetappene, og sænk det på plads. 10. Børsterne skal drejes efter hver 20 timers brug. Figur 12 Figur 13 Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

15 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes I-drive -kontrollerne De følgende kontroller er placerede på joysticken: 1. Horn : Hornet er en rød knap som er placeret på toppen af joysticken (Figur 15, emne A). BEMÆRK: Hornet lyder vedvarende når der trykkes på det, og automatisk med mellemrum når der bakkes. 2. One-touch : One-touch -knappen er en grøn knap, som placeret øverst, foran på joysticken (Figur 15, emne B). BEMÆRK: Se nedenfor vedrørende oplysninger om One-touch -kontrollen. A B 3. Hastighedsvælger: Hastighedvælgeren er en sort knap, som er placeret nederst, foran på joysticken (Figur 15, emne C). Betjening af hornet Hornet har en vedvarende tone, når der trykkes på knappen til hornet. Når der bakkes pulserer hornet automatisk. C One-touch -betjening One-touch rengøring er en egenskab på Scrubtec R. Fabriksstandarden for denne indstilling er et børstetryk på to streger, og fire streger for tilstrømning af opløsning, og sugefoden i ned-position. 1. Tryk på den grønne knap, og slip den, for at starte alle rengøringsfunktioner. Figur Sugefoden og børstehovedet sænkes til gulvet, og vakuummet starter. 3. Børsterne og opløsningen vil først starte når man begynder at køre. 4. Rengøringen vil foregå efter fabrikkens standardindstilling, men man kan imidlertid omprogrammere disse indstillinger efter egne specifikationer. Se afsnittet Omprogrammering af One-touch nedenfor. 5. For at afslutte rengøringsprocessen, trykkes på den grønne knap igen, og opløsningen vil stoppe, børsterne hæves, og efter en kort forsinkelse vil sugefoden blive hævet, og vakuum-motoren vil slå fra. BEMÆRK: Det er hensigten at dette gøres imens man kører. Hvis man standser for at gøre det, kan der blive efterladt noget opløsning på gulvet. Omprogrammering af One-touch Hvis man ikke ønsker at anvende fabrikkens standardindstilling, kan man omprogrammere indstilling, ved at følge procedurerne nedenfor: 1. Anbring maskinen i den ønskede skrubbetilstand, ved brug af one-touch og/eller individuelle knapper. 2. Tryk på den grønne One-touch -knap, og hold den, indtil der høres et enkelt bip fra maskinen, og slip derefter knappen. BEMÆRK: Det vil tage omkring 5 sekunder. 3. Når du aktiverer eller de-aktiverer One-touch, vil den nu blive sat til at være din rengøringspræference. Disse indstillinger vil blive bevaret indtil du afbryder strømmen, eller omprogrammerer dem. BEMÆRK: Vær sikker på at sugefoden er i automatik-positionen (midt på) ved programmering af One-touch, ellers kan du programmere sugefoden enten op eller ned hele tiden. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

16 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Følg procedurerne nedenfor, for at genoprette fabriksindstillingerne: (Set ovenfra) A 1. Tryk på den grønne One-touch -knap, og hold den (Figur 15, B), indtil der høres et dobbelt bip fra maskinen. BEMÆRK: Det vil tage omkring 10 sekunder. 2. Indstillingen skal stilles tilbage til 4 streger for opløsning, og 2 streger for børstetryk. BEMÆRK: Sugefodens vakuum-knap skal være i den midterste position for at standardindstillingen fungerer. Retningskontrol (se Figur 16, A og B) Scrubtec R er udstyret med en joystick til at styre maskinens hastighed og retning. Joysticken rettes simpelthen i den retning som du ønsker at maskinen skal køre (Figur 16, A). Dette gælder for både fremadgående og bagudgående retninger. Hastigheden og retningen svarer direkte til joystickens position. Hvis du ønsker at køre langsomt og ligeud, lægges et let tryk på joysticken i fremadgående retning. For at øge hastigheden, bevæges joysticken yderligere i den retning som du ønsker at køre. Fremad, mod venstre B Fremad, mod højre BEMÆRK: Se eksemplet på Figur 16, B - joysticken er placeret der hvor maskinen vil køre hen, i fremadgående retning mod højre. Tilbage, mod venstre Tilbage, mod højre Sådan bevæges maskinen uden strøm (se Figur 17) 1. Indkobl den manuelle undertrykkelse på bremsen (se side 9, Parkeringsbremse ). 2. Fjern fodpladen og de fire skruer. Figur Ved at bruge håndtaget, drejes akslen på motoren i den retning som du ønsker at dreje maskinen. 4. Skub maskinen langsomt til det ønskede sted. BEMÆRK: Hvis du forsøger at skubbe maskinen for hurtigt, vil den begrænse tophastigheden. Stands og genstart, hvis dette sker. 5. Kobl den manuelle undertrykkelse af bremsen fra, efter at maskinen er flyttet. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke, hvis undertrykkelsen er koblet ind. Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

17 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Justering af sædet (standard) Sædet kan ikke justeres. Justering af sædet (luksusudgave) Luksusudgaven af sædet, der fåes som ekstraudstyr, er justérbart på tre måder: 1. Sædet kan justeres frem og tilbage, ved hjælp af armen på den nederste, højre side af sædet. Ved at bevæge armen kan sædet glide til den ønskede position. Se Figur For at justere vinklen på sædets ryglæn, drejes armen som er placeret på den midterste del af sædet. Ved at dreje den med uret, bliver sædet mere lodret. Ved at dreje håndtaget imod uret, vippes sædet tilbage. Se Figur 19, A. Figur For at justere sædets ophængning, af hensyn til operatørens komfort, bruges armen på siden af sædets ryglænsafsnit. Den har tre positioner. Den øverste position er for lette operatører. Den midterste position er for operatører med middelvægt. Den nederste position er for tunge operatører. Se Figur 20, B. BEMÆRK: Armen skal trykkes hårdt ned for at ændre positioner. Figur 19 CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

18 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan aflæses batterimåleren (se Fgur 20, A) Batterimåleren er en indikator på LCD-displayet. Denne indikator er LCD-displayet foran på maskinen. Den har 10 streger, hvor 10 synlige streger angiver fuld opladning. Når maskinen kører, vil stregerne begynde at sænkes. Batteriikonet (B) vil begynde at blinke, for at indikere at man nærmer sig udløbet af opladningen. BEMÆRK: Hvis du fortsætter med at køre med børsterne, vil de slå fra, for at beskytte batterierne mod afladning. BEMÆRK: Køretiderne vil variere afhængig af maskinens variabler, batteristørrelsen, børstetryk, type af gulv, m.v. A B SKÆRM 1 SKÆRM 2 Sådan ændres display-skærmbillederne på LCDmodulet LCD-displayet har tre skærmbilleder. Der er adgang til to af dem, når som helst nøglen er slået til. Det første skærmbillede viser maskinens status, og det andet viser de fire timetællere (Figur 20). Der er adgang til de to skærmbilleder som kan ses operatøren, ved hjælp af display-knappen (Figur 21) på kontrolpanelet, til venstre for nøgleafbryderen. Ved at trykke på denne knap skifter displayet mellem de skærmbilleder som er til rådighed. Det tredie skærmbilleder er kun til diagnostik. Dette skærmbillede viser alle fejl som kan opstå, og om systemets diagnostik har fundet noget forkert. Se i fejlfindingsvejledningen efter en passende handling til at afhjælpe fejlkoden, når diagnostikskærmen kommer frem. Figur 20 Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

19 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sugefoden tørrer gulvet, imens vakuum-motoren fjerner den snavsede opløsning fra gulvet. Følg denne procedure for at betjene sugefoden: 1. For at sænke sugefoden og starte vakuum-motoren så tryk sugefodens Op/Ned-knap ned (Figur 22). BEMÆRK: Vakuum-motoren vil starte omgående, når knappen trykkes ned, og sugefoden vil blive sænket. 2. For at hæve sugefoden, trykkes sugefodens Op/ Ned-knap op (Figur 22). Sugefoden vil derefter blive hævet, og vakuum-motoren vil efter en kort forsinkelse slå fra BEMÆRK: Den midterste position for sugefodens Op/Ned-knap er til brug ved One-touch -styring. BEMÆRK: Sugefoden vil automatisk blive hævet, når der bakkes under rengøringarbejdet. Sådan styres mængden af opløsning Opløsningen bruges til at løsne og fjerne snavset fra gulvet. Den mængde af opløsning som påføres kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCDdisplayet, foran på maskinen. Brug knappen for opløsningsmængde (Figur 23) til at justere den mængde af opløsning som påføres. BEMÆRK: Der er fem forskellige indstillinger på displayet, og de kommer over to streger ad gangen. Se Figur 26, A. For at forøge tilstrømningen af opløsning: 1. Tryk på + -siden af knappen (Figur 23). 2. Tryk på - -knappen, og hold den, for at opnå det ønskede niveau for tilstrømning af opløsning. For at formindske tilstrømningen af opløsning: Figur 22 Figur 23 B. 1. Tryk på - - siden af knappen (Figur 23). 2. Tryk på - -siden af knappen, og hold den, for at opnå det ønskede niveau for tilstrømning af opløsning. Sådan betjenes børstetrykket Børsterne anvendes til at smøre opløsningen ud, hvilket forbedrer rengøringsprocessen. Størrelsen af det anvendte børstetryk kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCD-displayet, foran på maskinen (Figur 24, B). Brug børsternes Op/Ned-knap (Figur 25) til at justere størrelsen af det anvendte børstetryk. For at forøge børstetrykket: 1. Tryk på + -siden af knappen (Figur 25). 2. Tryk på + -knappen, og hold den, for at opnå det ønskede niveau for tryk. For at formindske børstetrykket: Figur 24 A. 1. Tryk på - - siden af knappen (Figur 25). 2. Tryk på - -siden af knappen, og hold den, for at opnå det ønskede niveau for tryk. Figur 25 CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

20 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Opløsningsbeholderen er placeret på venstre side af maskinen (se Figur 26). Følg denne procedure for at påfylde opløsningsbeholderen: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Tag låget af. 3. Kom et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. Følg anvisningerne som er vist på beholderen, for at få den korrekte mængde. BEMÆRK: Overskydende skum i snavsvandsbeholderen kan beskadige vakuummotoren, så brug kun den mindst mulige mængde. ADVARSEL: Brug altid et lavtskummende rengøringsmiddel. For at undgå dannelse af skum inden rengøringen påbegyndes, så kom den mindst mulige mængde af et antiskummemiddel i snavsvandsbeholderen. BRUG ALDRIG REN SYRE. 4. Fyld opløsningsbeholderen med rent vand (se Figur 26). 5. Sæt låget på opløsningsbeholderen, efter at have fyldt den. ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG - skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Figur 26 ADVARSEL: ADVARSEL: Maskiner kan antænde brandfarlige materialer eller dampe. Brug den ikke nær ved brandfarlige emner som benzin, kornstøv, opløsningsmidler eller fortyndere. Benyt kun den rengøringskoncentration som producenten af kemikaliet anbefaler. ALTO anbefaler en maksimal vandtemperatur på 120 F (49 C). Betjening af maskinen BEMÆRK: Bliv bekendt med maskinens funktioner og håndtering, inden der rengøres med maskinen. Kør maskinen med den laveste kørehastighed. Brug maskinen på et område hvor der ikke er nogen møbler eller genstande, indtil du gøre følgende: 1. Køre maskinen i en lige retning, frem eller tilbage. 2. Standse maskinen sikkert. 3. Dreje maskinen både til venstre og højre, og vende tilbage til en lige retning. 4. Dreje i en 180 o -vending, hvor kun ét baghjul svinger CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

21 DANSK DK Sådan betjenes maskinen (forts.) Følg denne procedure for at køre med maskinen: 1. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 2. Slå nøglekontakten til ( ON -position). 3. Hæv børsten til den højeste position. 4. Hæv sugefoden. 6. Tryk forsigtigt joysticken i den retning som du ønsker at køre. Maskinen vil begynde at bevæge sig. 7. Bevæg joysticken for at ændre maskinens hastighed. Bevæg den i den retning som du ønsker at køre. Figur For at standse, fjernes trykket fra joysticken, og lad den vende tilbage til sin midterstilling. 9. Bevæg joysticken bagud, for at køre tilbage. BEMÆRK: Hold joysticken så den peger i den retning som du ønsker at køre. 10. Slip joysticken for at standse. 11. For at dreje maskinen, bevæges joysticken i det retning som du ønsker at dreje. 12. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ) når du standser maskinen, og fjern nøglen. Figur 28 Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Afbryd vekselstrømmen til batteriopladeren (følg opladningsinstruktionerne). 3. Kontrollér at filter-sien (1) til vakuum-motoren er ren, og korrekt indsat i snavsvandsbeholderen (se Figur 27). 4. Kontrollér at snavsvandsbeholderens låg er på plads, og er blevet spændt (se Figur 28, A). 5. Luk og sikr den nederste rengøringsport på snavsvandsbeholderen (se Figur 28, B). Figur Kontrollér at proppen i afløbsslangen til snavset vand er på plads, og er blevet tilspændt (se Figur 29). 7. Kontrollér at børsterne/puderne er på plads, og korrekt monteret. 8. Kontrollér at børstehusene er på plads, på børstehovedet. 9. Kontrollér monteringen af sugefoden og sugefodslangen. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

22 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et gulv ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG -skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Følg denne procedure for automatisk rengøring med One-touch : 1. Slå nøglekontakten fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LED-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Maskinen har en One-touch -knap på joysticken (se Figur 30), som indstillet på forhånd til børstetryk og opløsningsmængde. Tryk One-touch -knappen ned et øjeblik, hvis du ønsker at benytte disse indstillinger. BEMÆRK: Hvis det ikke er de indstillinger som du ønsker at benytte, så se på side 15, eller afsnittet om One-touch -betjening. For manuel styring af rengøringsprocesserne, følges disse procedurer: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LCD-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Sænk sugefoden. BEMÆRK: Vakuum-motoren vil slå til, når sugefodens Op/Ned-kontakt placeres i den nederste position. 6. Sænk børstehovedet indtil det når ned i sin fulde længde. BEMÆRK: Børsterne vil først begynde at rotere når maskinen begynder at køre. 7. Indstil igen tilstrømningen af opløsning, ved at bruge + / - - opløsningsknappen. BEMÆRK: Opløsningen vil kun flyde når maskinen bevæger sig fremad. 8. Tryk joysticken i ønskede retning/position. Efter at der er trykket på joysticken, vil maskinen begynde at bevæge sig, børsterne vil begynde at rotere, og tilstrømningen af opløsning vil begynde. 9. Efter nogle få skridts rengøring, kontrolleres det at den mængden af opløsning som tilføres er korrekt, og at sugefoden opsamler vandet og tørrer gulvet. Foretag justeringer efter behov. 10. Når maskinen er korrekt indstillet, fortsættes med at rengøre indtil indkatoren for mangel på opløsning kommer frem, eller indtil du løber tør for opløsning. ADVARSEL: Fjern hånden fra joysticken, hvis der opstår problemer med maskinen under arbejdet. Fortsæt arbejdet, efter at have løst problemet. BEMÆRK: Når der foretages flere passager henover gulvet, så lad børstens rengøringsbane overlappe det område som allerede er rengjort af børsten, med ca. 2 tommer (5 cm). BEMÆRK: Under de fleste rengøringer, påføres og fjernes opløsningen i én arbejdsgang. Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

23 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et meget snavset gulv Følg denne procedure for at rengøre et meget snavset gulv: 1. Kom opløsning på gulvet. 2. Sænk ikke sugefoden. Derved forbliver vakuummotoren slået fra. 3. Sænk børsten eller puden, og skrub gulvet. 4. Skrub gulvet igen, med yderligere opløsning, og sænk sugefoden. 5. Saml al opløsningen op med sugefoden. Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Følg disse procedurer efter at have afsluttet arbejdet, og inden der foretages nogen som helst form for vedligeholdelse: Figur 31 Tryk på One-touch -knappen, og slip den, for at lukke rengøringen med One-touch ned. Følg disse procedurer ved manuel nedlukning: 1. Slå tilstrømningen af opløsning fra, ved at formindske tilstrømningen til dens minimumsposition. 2. Tryk på børstens Op/Ned-knap i Op-position, indtil børstehovedet har nået sin allerøverste position. 3. Sæt sugefodens Op/Ned-knap i Op-position, for at hæve sugefoden, og lad vakuum-motoren fortsætte med at køre. Vakuum-motoren vil køre i yderligere 20 sekunder, og sæt derefter sugefodens Op/Ned-knap i Op-position. Derved slås vakuum-motoren fra. 4. Tag maskinen til et vandafløb. 5. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 6. Fjern afløbsslangen fra holdekrogen. 7. Sæt enden af slangen over et afløb eller en spand. 8. Drej ventilhuset til venstre (se Figur 31). 9. Drej huset helt til venstre, for at åbne ventilen helt. Træk huset af ventilen. 10. Tøm snavsvandsbeholderen. BEMÆRK: Vandet vil flyde ud, når slangen sænkes til under vandstanden. ADVARSEL: Brug handsker når ovenstående trin udføres, for at beskytte hænderne imod at komme i kontakt med farlige opløsninger. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

24 DANSK DK Sådan betjenes maskinen 11. Skyl beholderen. Kom rent vand i beholderen, igennem åbningen på toppen. Vær omhyggelig med at der ikke kommer vand ind i vakuumindtagsrøret (med si). 12. Brug vandtryk til at gennemskylle beholderen eller afløbsslangen, hvis der er en forhindring i beholderen eller slangen. Sæt vandslangen ind i afløbsslangen. 13. For at få lufttørring, sættes beholder- og afløbspropperne ikke på. 14. Kontrollér sugefodens blad. Brug en klud til at rengøre sugefodens blad. Hvis sugefodens blad er beskadiget eller slidt, vendes eller udskiftes bladet. BEMÆRK: For at undgå at beskadige sugefoden, skal sugefoden hæves når maskinen ikke arbejder. 15. Tag børsterne af, og rengør dem med en vandstråle. 16. Brug en ren klud til at tørre maskinens overflade af. 17. Kontrollér batterierne, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. Det korrekte niveau er mellem 1/4" (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. FORSIGTIG: ADVARSEL: Postevand kan indeholde forurenende stoffer som vil beskadige batteriet. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Battterier med bly og syre frembringer luftarter, som kan forårsage en eksplosion. RYGNING FORBUDT Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. 18. Oplad batterierne. Se instruktionerne i afsnittet Sådan oplades batterierne, i denne maual CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C, 586

25 DANSK DK Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal foretages hver uge ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personnel. Tøm altid opløsningsbeholderen og snavsvandsbeholderen, inden der udføres nogen vedligeholdelse. Hold alle fastgørelsesanordninger spændte. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. For at forhindre beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, må batterierne ikke fyldes til op over bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld ikke syre på batterierne efter montering. Figur 32 Kontrol og rengøring af batteriene 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Drej sædets støtte fremad, for at kontrollere batterierne. Løft og drej snavsvandsbeholderen. Kontrollér at snavsvandsbeholderen er tom inden den løftes. 3. Frakobl batterierne. Brug en klud og en opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at tørre toppen af batterierne af. Rengør batteriterminalerne. Tilslut batterierne igen. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. Figur Luk snavsvandsbeholderen når kontrollen af batterierne er afsluttet. Drej sædets støtte tilbage til arbejdspositionen. Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position), og stil parkeringsbremsen. 2. Tøm snavsvandsbeholderen ved hjælp af en bøjelig afløbsslange, ved at skrue håndtaget af, og derefter tage proppen af (se Figur 32). 3. Hvis maskinen er udstyret med den ekstra rengøringsport, åbnes dækslet på den nederste rengøringsport, ved at skrue de fire håndtag af (se Figur 33). BEMÆRK: Kontrollér først at beholderen er tom. 4. Skyl beholderen, og rengør afløbsproppen. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R 571, 571 C,

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 770 S SCRUBTEC 770 L SCRUBTEC 784 S SCRUBTEC 784 L SCRUBTEC 795 S SCRUBTEC 795 L DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT BRUGER VEJLEDNING side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-11 Suomi 12-20 Svenska 21-29 Ce-erklæring 30 Dansk DANSK Kap og Geringssav side 3 ADVARSEL: Det er yderst vigtigt at

Lisätiedot

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

1 2 3 A A B C 4 A D C B 5 6 c d e f e g b a 1 2 3 4 a 1 4 2 3 5 6 7 a 1 2 3 4 5 6 8 A B C 9 A B 10 S2 S1 A 5 2.5 0 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0.5 3 2 1 4 0 S1 11 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden

Lisätiedot