AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO Printed in USA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA"

Transkriptio

1 AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: /07 revised 10/08 FORM NO A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA

2 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning...A-3 Reservedele og service...a-3 Typeskilt...A-3 Udpakning af maskinen...a-3 Sikkerhedsforskrifter og advarsler...a-4 Lær maskinen at kende... A-5 A-6 Betjeningspanel... A-7 A-8 Sådan klargøres maskinen Batterier...A-9 Montering af børster...a-10 Opfyldning af opløsningstank...a-10 Forspraying af tæppet...a-11 Plan for rensning...a-11 Montering af sugefod...a-11 Rengøringssystem (EDS )... A-12 A-13 Sådan bruges maskinen Renseopgaver...A-14 Skrubbeopgaver...A-14 Sådan bruges tilbehøret...a-15 Efter brug...a-16 Vedligeholdelsesplan...A-16 Vedligeholdelse af sugemotor...a-16 Smøring af maskinen...a-16 Vedligeholdelse Opladning af batterier (almindelige)...a-17 Kontrol af væskestanden i batterierne...a-17 Opladning af batterier (vedligeholdelsesfri)...a-17 Vedligeholdelse af sugemundstykket...a-18 Vedligeholdelse af spraydyserne...a-18 Vedligeholdelse af den motordrevne børste...a-18 Service på sugemundstykke...a-19 Justering af sugemundstykke...a-19 Service på knapper til brugtvandstank...a-20 Fejlsøgning Udløsning af effektafbryder...a-21 Dårlig vandopsamling...a-21 Striber fra sugefod...a-21 Ingen opløsningstilførsel...a-21 Børsteophæng hæves under børstning...a-21 Ingen Rengøringsmiddeltilførsel (EDS )...A-21 Tekniske specifi kationer...a-22 A AX 651 Multi EDS

3 DANSK / A-3 INDLEDNING Denne vejledning vil hjælpe dig til at få det bedste ud af din Nilfisk Automatic Scrubber / tæpperensemaskine. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en komponent, der er vist på siderne 5-8, med mindre andet er angivet. Dette produkt er kun beregnet til erhvervsmæssig brug. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af et autoriseret Nilfi sk-servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfi sk-reservedele og originalt Nilfi sk-tilbehør. Kontakt Nilfi sk med henblik på bestilling af reservedele eller service. Oplys venligst model- og serienummer ved alle henvendelser til Nilfi sk. (Til forhandleren: Påfør servicemærkat her). TYPESKILT Maskinens model- og serienummer fremgår af maskinens typeskilt, der sidder i batterirummet. Disse oplysninger er nødvendige, når du bestiller reservedele til maskinen. Skriv model- og serienummeret ned herunder til senere brug: Model Serienummer UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal du efterse forsendelseskassen og maskinen grundigt for tegn på beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal du gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt. Underret straks Nilfi sks kundeserviceafdeling om transportskaden Når kassen er fjernet, skæres plastremmene over, og træblokkene ved siden af hjulene fjernes. Tril maskinen fra pallen og ned på gulvet vha. en rampe. AX 651 Multi EDS A-3

4 A-4 / DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfi sk bruger nedenstående symboler til at angive potentielt farlige forhold. Læs disse oplysninger grundigt igennem, og træf de nødvendige foranstaltninger for at undgå person- eller tingsskade. FARE! Advarer om umiddelbare farer, der vil medføre personskade eller død. ADVARSEL! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre lettere alvorlig personskade, skade på maskinen eller andre ting. Læs hele vejledningen igennem, før du tager maskinen i brug. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Der er her tale om specifi kke sikkerhedsforskrifter og advarsler, der advarer om potentielle farer for personskade eller beskadigelse af maskinen. ADVARSEL! * Denne maskine må kun anvendes af behørigt uddannede og autoriserede personer. * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er læsset. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. Udfør kun rengøring på vej op ad rampen. * Beskyt batterierne mod gnister, fl ammer og rygende materialer. Der afgives eksplosive luftarter under normal drift. * Der udvikles højeksplosiv brint ved opladning af batterierne. Oplad kun batterierne i områder med god udluftning og på sikker afstand af åben ild. Undlad at ryge under opladning af batterierne. * Tag alle smykker af ved arbejde i nærheden af elektriske komponenter. * Afbryd nøglekontakten (stillingen O) og forbindelsen til batterierne, før du udfører servicearbejde på elektriske komponenter. * Undlad at arbejde under maskinen, hvis denne ikke er understøttet med sikkerhedsblokke eller stativer. * Undlad at bruge brændbare rengøringsmidler, og undlad at betjene maskinen på eller i nærheden af sådanne midler eller i områder, hvor der fi ndes brændbare væsker. * Undlad at rengøre maskinen med højtryksrenser. * Undlad at anvende maskinen på ramper eller skråninger med en hældning på mere end 2 %. * Anvend kun børster, som leveres med udstyret eller er angivet i betjeningsvejledningen. Brugen af andre børster kan påvirke sikkerheden. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlig vej. * Denne maskine må ikke bruges til opsamling af farligt støv. * Ved brug af denne maskine skal det altid sikres, at andre personer, herunder især børn, ikke udsættes for fare. * Læs alle anvisninger grundigt igennem, før du udfører nogen former for servicearbejde. * Lad ikke maskinen stå uden opsyn uden først at afbryde nøglekontakten (stillingen O), tage nøglen ud og fastgøre maskinen. * Afbryd nøglekontakten (stillingen O), og tag nøgle ud, før du skifter børster eller åbner adgangspanelerne. * Pas på, at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke bliver fanget af de bevægelige dele. * Vær forsigtig, når maskinen fl yttes i frostvejr. Eventuelt vand i opløsnings-, opsamlings- eller brugtvandstanken samt i slangerne kan fryse og medføre skader på ventiler og fi ttings. Skyl med sprinklervæske. * Tag altid batterierne ud af maskinen, før den kasseres, og bortskaf dem i henhold til de lokale miljøbestemmelser. * Undlad at anvende maskinen på fl ader, der har en hældning, der overstiger den, der er angivet på maskinen. * Alle låger og skærme skal anbringes som vist i betjeningsvejledningen, før maskinen tages i brug. * Se de specifi kke angivelser vedrørende opladning i vejledningen til batteriopladeren. GEM DENNE VEJLEDNING A AX 651 Multi EDS

5 DANSK / A-5 LÆR DIN MASKINE AT KENDE Når du læser denne vejledning igennem, vil du undertiden se tal, der er fremhævet i parentes, som for eksempel: (2). Medmindre andet er angivet, henviser disse tal til en komponent, der er vist på en af de næste 4 sider. Hvis du har brug for at se placeringen af en given komponent, når den omtales i teksten, skal du blot slå op på den angivne side. BEMÆRK: Du kan fi nde detaljerede beskrivelser af hver enkelt komponent på de næste 4 sider. 1 Påfyldningshætte 2 Flaskeholdere 3 Brugtvandsbeholder, kuppellåg 4 Brugtvandsbeholder 5 Adgangslåg til rensemiddelpatron (EDS) 6 Rensemiddelpatron (EDS) 7 Børsteophængsruller 8 Børsteophæng 9 Mellemhjulsmontering 10 Rensemundstykke 11 Drivhjul 12 Afskærmning af sugemotorens indtag 13 Opløsningsbeholder 14 Indbygget batterioplader 15 LIFT Sprøjtedyse til minimal fugtning 16 Retablerings af sprøjtedyse 17 Batteriklemme 18 Samling af sugemundstykket AX 651 Multi EDS A-5

6 A-6 / DANSK LÆR DIN MASKINE AT KENDE 19 Betjeningshåndtag 20 Startstang 21 Greb til hastighedskontrol 22 Afløbsslange til rengøringsopløsning / niveauindikator amp styrekredsløbets effektafbryder amp sugemotors effektafbryder 25 Brugtvandstankens afløbsslange 26 Baghjul 27 Tilbehørslåge 28 Opløsningsfi lter 29 Beholder til snavs 30A Brugtvandsslange (renseposition) 30B Brugtvandsslange (skrubbeposition) 31 Afbryderventil til rengøringsopløsningsenhed 32 Endestykke til afl øbsslange 33 Kontrolpanel 34 Vakuumafbryderknap 35 Justeringsgreb til sugemundstykke 36 Løfte/Sænkegreb til sugemundstykke 37 Holder til sugelæbe 38 Spænderem til sugelæbe 39 Justeringsstifter til sugelæbe 40 Fingermøtrik til montering af sugemundstykke A AX 651 Multi EDS

7 DANSK / A-7 KONTROLPANEL - 1 A B C D Nøglekontakt Rensemiddelsystem Afbryder for opløsning / forspraying Display D1 EDS Indikator D2 Timetæller / Batteri-indikator D3 Fejlindikator D4 EDS Rensemiddelindikator D5 LIFT Indikator for rensning med lav fugtighed D6 Indikator for genopretning af rensefunktion D7 Funktionsmåden Hurtig forspraying E F G H J K D8 Funktionsmåden Intens forspraying D9 Indikator til visning af fyldt brugtvandstank D10 Indikator til visning af lavt batteriniveau D11 Indikator for rensefunktion Sugekontakt Indikator for fejlkode hastighedskontrol Teleskoprørskontakt Kontakt for skrubbefunktion slået fra (OFF) (Rød) Kontakt for skrubbefunktion slået til (ON) (Grøn) Kontakt for gulvfunktion (Orange) Rensefunktion D9! D11 EXTRACT D10! D3 D4 D5 D6 D7 D2 D8 D1 D K C F E B G A H J AX 651 Multi EDS A-7

8 A-8 / DANSK KONTROLPANEL - 2 A B C D Nøglekontakt Rensemiddelsystem Afbryder for opløsning / forspraying Display D1 EDS Indikator D2 Timetæller / Batteri-indikator D3 Fejlindikator D4 EDS Rensemiddelindikator D9 Indikator til visning af fyldt brugtvandstank D10 Indikator til visning af lavt batteriniveau D12 Indikator for skrubbefunktion E F G H J K D13 Indikator for opløsning OFF D14 Indikator for let børstetryk D15 Indikator for aktiveret opløsning D16 Indikator for stærkt børstetryk Sugekontakt Indikator for fejlkode hastighedskontrol Teleskoprørskontakt Kontakt for skrubbefunktion slået fra (OFF) (Rød) Kontakt for skrubbefunktion slået til (ON) (Grøn) Kontakt for gulvfunktion (Orange) Skrubbefunktion D9! D12 SCRUB D10! D3 D4 D13 D14 D2 D1 D15 D16 D K C F E B G A H J A AX 651 Multi EDS

9 BATTERIER DANSK / A-9 Hvis batterierne er monteret i maskinen ved levering, skal du gøre som følger: Kontrollér, at batterierne er sluttet til maskinen (17). Anbring nøglekontakten i stillingen ON (TIL) (A), og hold øje med batteriindikatoren (D2). Hvis målepinden fyldes helt, er batterierne parat til brug. Hvis målepinden er mindre end fyldt, bør batterierne lades op før brug. Se under Opladning af batterier. VIGTIGT! DIN MASKINE HAR EN INDBYGGET BATTERI-OPLADER, DER HENVISES TIL OEM PRODUKT MANUALEN FOR INSTRUKTIONER ANGÅENDE INDSTILLING AF OPLADER FOR BATTERITYPE. Se TSBUS for de nyeste batteriopladeralgoritmer. Hvis batterierne ikke er monteret i maskinen ved levering, skal du gøre som følger: Kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler for at få anvist de rigtige batterier. Monter batterierne som beskrevet nedenfor. UNDLAD at montere to 12-volt-batterier i maskinen. Dette påvirker maskinens driftsstabilitet. VIGTIGT! DIN MASKINE HAR EN INDBYGGET BATTERI-OPLADER, DER HENVISES TIL OEM PRODUKT MANUALEN FOR INSTRUKTIONER ANGÅENDE INDSTILLING AF OPLADER FOR BATTERITYPE. Se TSBUS for de nyeste batteriopladeralgoritmer. ADVARSEL! Vær yderst forsigtig ved arbejde med batterier. Svovlsyren i batterierne kan medføre alvorlig personskade, hvis den kommer i kontakt med hud eller øjne. Der afgives eksplosiv brint fra batterierne gennem åbningerne i batterihætterne, som kan antændes af lysbuer, gnister eller fl ammer. Undlad at montere blybatterier i en forseglet eller tætsluttende beholder. Den brint, der dannes ved overopladning, skal kunne komme ud. Når der udføres servicearbejde på batterierne... * Tag alle smykker af. * Undlad at ryge. * Bær sikkerhedsbriller, gummihandsker og gummiforklæde. * Sørg for, at arbejdsområdet har god udluftning. * Undgå, at værktøjet kommer i berøring med mere end én batteripol ad gangen. * Afbryd ALTID minuskablet (stel) først, når du afmonterer batterier, så der ikke opstår gnister. * Tilslut ALTID minuskablet til sidst, når du monterer batterier. FORSIGTIG! Denne maskines elektriske komponenter kan blive alvorligt beskadigede, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Nilfi sk, en elektriker eller batteriproducenten skal forestå monteringen af batterierne. 1 Tag batterierne ud af forsendelseskassen, og efterse dem omhyggeligt for revner eller anden beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal du underrette speditøren eller batteriproducenten om skaden. 2 Afbryd nøglekontakten (A), og tag nøglen ud. 3 Vip brugtvandstanken til siden (til låst position). Tag batterikablerne ud af batterirummet. 4 Maskinen leveres fra fabrikken med tilstrækkelig mange batterikabler til montering af 4 stk. 6-volt-batterier. Løft forsigtigt batterierne over i batterirummet, og placer dem nøjagtigt som vist på FIGUR 1. Fastgør batterierne så tæt på maskinens bagside som muligt. 5 Monter batterierne som vist. Anbring kablerne, så batterihætterne let kan afmonteres, når der skal udføres service. 6 Stram forsigtigt møtrikken i hver batteriklemme, indtil klemmen ikke længere drejer på polen. Polklemmerne må ikke overspændes, da de i så fald vil være meget vanskelige at afmontere ved fremtidig service. 7 Kom batterismøremiddel på batteriklemmerne (fås i de fl este biludstyrsforretninger). 8 Sæt en sort gummihætte på hver af klemmerne, og tilslut batteristikket (17). FIGUR 1 revised 10/08 AX 651 Multi EDS A-9

10 A-10 / DANSK MONTERING AF BØRSTER FORSIGTIG! Afbryd nøglekontakten (stillingen O), og tag nøglen ud, før du skifter børster eller åbner adgangspanelerne. 1 Kontrollér, at børsteophænget er hævet. Kontrollér, at nøglekontakten (A) er afbrudt (stillingen O). 2 Se fi gur 2. For at få adgang til børsterne skal du løsne de sorte greb (et på hver side) oven på mellemhjulene (9) og afmontere mellemhjulene. Lad børsten glide ind i huset, løft den let, og skub og drej den, indtil den sidder godt fast. Genmonter mellemhjulene. FIGUR 2 OPFYLDNING AF OPLØSNINGSTANK Fyld opløsningstanken med maksimalt 76 liter rengøringsopløsning. Fyld opløsningstanken, indtil opløsningen er 7,5 cm fra tankens top (1). Du kan bruge niveauindikatoren for opløsningen (22) til at holde øje med opløsningsniveauet under påfyldning. Opløsningen skal bestå af en blanding af vand og den type rengøringsmiddel, der egner sig til den aktuelle opgave. Følg altid fortyndingsanvisningerne på rengøringsmidlets emballage. BEMÆRK: Maskinen kan enten anvendes som almindelig gulvvaskemaskine med rengøringsmiddel i tanken eller sammen med EDS-rengøringsmiddeldispenseren. Hvis du anvender EDS-rengøringsmiddeldispenseren, må du kun komme almindeligt vand i tanken. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare, fl ydende rengøringsmidler, der er beregnet til maskinbrug. Vandtemperaturen må ikke overstige 54,4 C (130 F). A AX 651 Multi EDS

11 DANSK / A-11 FØR DU BRUGER DIN AX 651 MULTI EDS TIL RENSNING Støvsug det tæppe, der skal renses, grundigt, inden du bruger din AX 651 Multi EDS automatiske tæpperenser. FORSPRAYING AF TÆPPET Når din AX 651 Multi EDS er indstillet til rensning, har den en forspraying-funktion. Forspray pletter og arealer med megen trafi k inden rensningen. Ved meget snavsede gulve er en enkelt overkørsel måske ikke nok, og det kan være nødvendigt at foretage en forspraying. Fremgangsmåden er den samme som ved skrubning med en overkørsel, bortset fra at sugemundstykket under første overkørsel befi nder sig i hævet stilling og sugesystemet er slået fra. Derved kan opløsningen/rengøringsmidlet blive på gulvet og har længere tid til at virke i. Den sidste overkørsel foretages over det samme område med sænket sugemundstykke og sugemotoren slået til for at opsamle den ophobede opløsning. 1 Skrubbesystemet skal være slået fra. 2 Tryk på den orange kontakt for gulvfunktionen (K), indtil displayet viser (D11), som angiver, at der er valgt Rensefunktion. 3 Tryk på kontakten for Opløsning/Forspraying (C), displayet viser (D7), som angiver funktionen Hurtig forspraying. Børsteophænget bliver sænket og opløsnings- og rengøringsmiddelsystemerne aktiveres. Rensemundstykket (10) forbliver i hævet position. 4 Tryk startstangen (20) fremad for at sætte børsterne og opløsning/rengøringsmiddel igang. 5 Tryk på kontakten for Opløsning/Forspraying (C) igang for at slå forsprayingfunktionen fra. Børsterne og udfl ydningen af opløsning/ rengøringsmiddel standser. Børsteophænget hæves. 6 Hvis du ønsker en større mængde opløsning, trykker du på den grønne afbryder for skrubbefunktion ON (J) (mens maskinen er indstillet til funktionen Hurtig forspraying) for at indstille til funktionen Intens forspraying Displayet (D8) angiver, at funktionen Intens forspraying er blevet valgt. Ved denne indstilling bevæger maskinen sig langsommere og der sprayes mere opløsning på tæppet. PLAN FOR RENSNING Se på det område, der skal renses, og planlæg dit arbejde, inden du begynder at rense. Del området op i sektioner. Overlap hver overkørsel 5 cm (2 tommer). MONTERING AF SUGEFOD 1 Se figur 3. Lad sugefoden (18) glide over på holderen, og spænd fi ngermøtrikkerne fast på holderen (40). 2 Slut brugtvandsslangen (30) til indløbet i sugefoden. 3 Sænk sugefoden, fl yt maskinen lidt fremad, og juster sugefodens hældning ved hjælp af justeringsgrebet (35), så den bageste sugelæbe rører gulvet ensartet i hele dens bredde og samtidig bøjer en smule som vist. FIGUR 3 revised 3/08 AX 651 Multi EDS A-11

12 A-12 / DANSK KLARGØRING OG BRUG AF RENGØRINGSMIDDELSYSTEM (EDS) ALMENE INSTRUKTIONER: Ved at trykke på og slippe afbryderen for rengøringsmiddel (B), mens opløsningssystemet er aktiveret, vil rengøringsmiddelsystemet skiftevis slås til og fra. Systemet skal drænes for gammelt rengøringsmiddel, hvis du skifter til en ny type rengøringsmiddel. SERVICEBEMÆRKNING! Anbring maskinen over et gulvafl øb, før du dræner systemet, da der altid løber en smule rengøringsmiddel ud under dræningen. Dræning i forbindelse med udskiftning af rengøringsmiddel: 1 Afbryd og afmonter rengøringsmiddelindsatsen. 2 Indstil nøglekontakten (A) på ON (TIL), og hold knappen til rengøringsmiddel (B) og knappen til opløsning/forspraying (C) nede i mindst 2 sekunder. BEMÆRK! Dræningen varer 30 sekunder. Se indikatorerne til rengøringsmiddelsystemet på næste side. Systemet kan normalt drænes i én arbejdsgang. Ugentlig dræning: 1 Afbryd og afmonter rengøringsmiddelindsatsen. Monter og tilslut en indsats fyldt med rent vand. 2 Indstil nøglekontakten (A) på ON (TIL), og hold knappen til rengøringsmiddel (B) og knappen til opløsning/forspraying (C) nede i mindst 2 sekunder. BEMÆRK! Dræningen varer 30 sekunder. Se indikatorerne til rengøringsmiddelsystemet på næste side. Systemet kan normalt drænes i én arbejdsgang. Når rengøringsmiddelindsatsen næsten er tom, aktiveres en af indikatorerne på displayet (D1). Indikatoren viser, at indholdet af rengøringsmiddel er lavt, og forbliver tændt, indtil systemet nulstilles. Når indikatoren er tændt, kan du nemt hælde en hel fl aske rengøringsmiddel i indsatsen. BEMÆRK! Du må først nulstille systemet, når indsatsen er fuld. Når du skifter indsatse, skal du sørge for at anbringe den nye indsats på samme niveau som den gamle, da rengøringsmiddelindikatoren ellers ikke er korrekt. Nulstilling: 1 Anbring nøglekontakten (A) i stillingen ON (TIL), og hold knappen til rengøringsmiddel (B) nede i 2 sekunder. Se indikatorerne til rengøringsmiddelsystemet på næste side. SPECIFIKKE INSTRUKTIONER FOR ENGANGSINDSATSER: Fjern hætten (AA) og placer indsatsen i rensemiddelfaget. Monter hætten med pulveriseret rengøringsmiddel (BB) som vist. SPECIFIKKE INSTRUKTIONER FOR ENGANGSPATRONER: Fyld rengøringsmiddelindsatsen med maksimalt 1,25 gallons (4,73 liter) rengøringsmiddel. SERVICEBEMÆRKNING! Tag rengøringsmiddelindsatsen ud af beholderen før påfyldning for at undgå at spilde rengøringsmiddel på maskinen. Hvis du anvender fl ere rengøringsmidler, anbefales det at bruge separate indsatser. Rengøringsmiddelindsatserne er forsynet med en hvid etiket, hvor du kan skrive navnet på rengøringsmidlet, så du ikke risikerer at blande dem sammen. Rengøringsmiddelindsatsen er forsynet med en magnetskyder (CC) i den ene ende, der kan bruges til indstilling af det korrekte blandingsforhold i henhold til angivelserne på fl asken med rengøringsmiddel. Skub magnetskyderen (CC) til den ønskede position på mærket til angivelse af blandingsforhold (DD). Når der isættes en ny indsats, fjernes hætten (AA) og indsatsen placeres i rensemiddelfaget. Monter hætten med pulveriseret rengøringsmiddel (BB) som vist. A AX 651 Multi EDS

13 DANSK / A-13 KLARGØRING OG BRUG AF RENGØRINGSMIDDELSYSTEM (EDS) RENGØRINGSMIDDEL SLÅET TIL RENGØRINGSMIDDEL SLÅET FRA FULD (NULSTIL) RENGØRINGSMIDDEL LAV DRÆN Hold knapperne (B) og (C) nede i 2 sekunder for at dræne systemet. D C Hold knappen (B) nede i 2 sekunder for at nulstille systemet. B A AX 651 Multi EDS A-13

14 A-14 / DANSK SÅDAN BRUGES MASKINEN ADVARSEL! Sørg for at lære betjeningsgrebene og deres funktioner at kende. Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er fyldt. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. Udfør kun rengøring på vej opad rampen. 1 Følg anvisningerne i afsnittet Sådan klargøres maskinen i denne vejledning. 2 Anbring nøglekontakten (A) i stillingen ON (TIL) (I). Herved vises kontrolpanelets indikatorlys. Timetælleren vises i 5 sekunder, herefter vises batteri-indikatoren i displayets øverste venstre hjørne (D2). 3 For at køre maskinen til arbejdsområdet skal du skubbe startstangen (20) fremad for at køre fremad eller trække den tilbage for at bakke. Varier trykket på startstangen (20), indtil den ønskede hastighed er opnået. BEMÆRK: Grebet til hastighedskontrollen (21) anvendes til at indstille den maksimale hastighed ved frem- eller tilbagekørsel. 4a 4b 4c 4d 4e Rensning Når børsteophænget er hævet (OFF), trykker du på den orange kontakt for Gulvfunktionen (K), indtil displayet viser (D11). Displayet viser (D11), som angiver, at Rensefunktionen er blevet valgt og for at minde brugeren om at montere brugtvandsslangen (30A) på rensemundstykkets dæksel for opsugning. BEMÆRK: Sugemundstykket kan tages af under rensningen, om ønsket. Tryk på den grønne kontakt for Skrubbefunktion ON (J), en gang for LIFT Rensning (D5) eller to gange for Retablering af rensefunktionen (D6). LIFT funktionsmåde med lav fugtighed: Mindre opløsningsstrøm, højere kørehastighed. Anbefales, når rensning foretages ofte og når der er behov for hurtig tørretid. Retablerings-indstillingen: Større opløsningsstrøm, lavere kørehastighed. Anbefales til mindre hyppig rensning. Når knappen er trykket ned, vil børsteophænget og rensemundstykket blive sænket. BEMÆRK: Opløsnings-, vakuum- og rengøringsmiddelsystemerne aktiveres automatisk, hvis du trykker på knappen til aktivering af børsterne (J). Du kan slukke eller tænde for et separat system ved at trykke på den pågældende kontakt under rensningen. Hvis startstangen (20) befi nder sig i neutral position, er børstesystemet, sugesystemet, opløsningssystemet og rengøringsmiddelsystemet aktiveret, men er ikke igangsat. Tag fat i betjeningsgrebet (19), og skub startstangen (20) fremad for at starte børstesystemet, starte begge sugemotorer, igangsætte udfl ydning af opløsning/rengøringsmiddel og køre maskinen fremad. Din AX 651 bevæger sig fremad i forhold til en forudprogrammeret hastighed med henblik på det bedste rengøringsresultat. Tryk én gang på knappen til Opløsning/Forspraying (C) for at deaktivere systemet, hvis du skal dreje skarpt. Træk startstangen (20) bagud for at bakke med maskinen. Børsterne kører, mens du bakker med maskinen, men der fordeles ikke opløsning og rengøringsmiddel.. Ved meget snavsede gulve er en enkelt overkørsel måske ikke nok, og det kan være nødvendigt at foretage en forspraying. Se under Forspraying af tæppet i afsnittet om Klargøring af maskinen. Iagttag, hvordan væsken strømmer ind i brugtvandstankens kuppellåg (3). Hvis det skummer meget i brugtvandsbeholderen, skal du tilføre et skumreducerende kemikalie i brugtvandsbeholderen. Skrubning 4a Når børsteophænget er hævet (OFF), trykker du på den orange kontakt for Gulvfunktionen (K), indtil displayet viser (D12). Displayet viser (D12), som angiver, at Skrubbefunktionen er blevet valgt og for at minde brugeren om at montere brugtvandsslangen (30B) på sugemundstykket for skrubning. 4b Tryk og hold knappen for Opløsning/Forspraying (C) nede for at gøre gulvet vådt, opløsning/rengøringsmiddel vil fl yde ud, så længe knappen holdes trykket ned. BEMÆRK: Du skal forvæde gulvet, før du trykker på den grønne knap til aktivering af børsterne (J). 4c Tryk på den grønne knap til aktivering af børsterne (J), en enkelt gang for en let skrubning (displayet viser (D15) og (D14)) eller to gange for hårdere skrubning (displayet viser (D15) og (D16)). Når knappen er trykket ned, vil børsteophænget blive sænket (rensemundstykket forbliver hævet). BEMÆRK: Opløsnings-, vakuum- og rengøringsmiddelsystemerne aktiveres automatisk, hvis du trykker på den grønne knap til aktivering af børsterne (J). Du kan slukke eller tænde for et separat system ved at trykke på den pågældende kontakt under skrubningen. 4d Sænk sugemundstykket med grebet til hævning/sænkning af sugemundstykket (36). 4e Hvis startstangen (20) befi nder sig i neutral position, er børstesystemet, sugesystemet, opløsningssystemet og rengøringsmiddelsystemet aktiveret, men er ikke igangsat. Tag fat i betjeningsgrebet (19), og skub startstangen (20) fremad for at starte børstesystemet, starte begge sugemotorer, igangsætte udfl ydning af opløsning/rengøringsmiddel og køre maskinen fremad. Det bedste resultat opnås ved at køre maskinen ved lav hastighed. Tryk én gang på knappen til Opløsning/Forspraying (C) for at deaktivere systemet, hvis du skal dreje skarpt. Træk startstangen (20) bagud for at bakke med maskinen. Børsterne kører, mens du bakker med maskinen, men der fordeles ikke opløsning og rengøringsmiddel.. 4f Ved meget snavsede gulve er en enkelt overkørsel måske ikke nok, og der kan være behov for en dobbeltskrubning. Dobbeltskrubning udføres på samme måde som enkeltskrubning, med undtagelse af at sugemundstykket er hævet under den første overkørsel. Derved kan opløsningen blive på gulvet og virke i længere tid. Den sidste overkørsel foretages over det samme område med sænket sugemundstykke for at opsamle den ophobede opløsning. FORSIGTIG! Undgå at beskadige gulvet: Hold maskinen i bevægelse, mens børsterne drejer rundt. 5 Brugtvandstanken er forsynet med en automatisk afbryder, der afbryder ALLE systemer med undtagelse af drivsystemet, når brugtvandstanken er fuld. Når knappen aktiveres, skal brugtvandstanken tømmes. Maskinen opsamler ikke vand eller snavs, hvis knappen er aktiveret. BEMÆRK: Alle øvrige indikatorer slukker og indikatoren Fuld brugtvandstank (D9) tændes på displayet, når afbryderen aktiveres. 6 Når du er færdig med at skrubbe/rense, eller når brugtvandstanken er fuld, skal du trykke en enkelt gang på knappen til deaktivering af børsterne (H). Skrubbebørsterne og tilførslen af rengøringsopløsning stopper automatisk og skrubbeophænget hæves. BEMÆRK: Sugemotorerne afbrydes med 10 sekunders forsinkelse, således at det tilbageværende vand i brugtvandsslangen suges op og ikke fl yder tilbage på gulvet. 7 Hæv sugemundstykket, kør maskinen til et sted, der er beregnet til bortskaffelse af spildevand, og tøm brugtvandstanken. Træk afl øbsslangen (25) af opbevaringsgrebet og åbn hætten (32) (hold slangens endestykke over vandniveauet i tanken for at undgå en pludselig, ukontrolleret strøm af spildevand). Afl øbsslangen (25) kan trykkes sammen, hvis du vil kontrollere strømmen. Fyld opløsningsbeholderen igen, og fortsæt rensningen. BEMÆRK: Kontroller, at dækslet til brugtvandstanken (3) og afl øbsslangens endestykke til brugtvandstanken (32) sidder korrekt, da maskinen i modsat fald ikke vil opsuge vandet korrekt. Når det er påkrævet at genoplade batterierne, tændes indikatoren for lavt batteriniveau (D10) og sugemotorerne slukker efter 30 sekunder. Kør maskinen til et serviceområde og genoplad batterierne helt i henhold til anvisningerne i afsnittet om batteriopladning i denne vejledning. A AX 651 Multi EDS

15 DANSK / A-15 SÅDAN BRUGES TILBEHØRET Monter ekstraudstyret til vådsugning. 1 Afmonter brugtvandsslangen (30) fra rensemundstykkets dæksel eller fra sugemundstykket. 2 Sæt et egnet vådsugningsudstyr (fås hos Nilfi sk) på slangen (30). 3 Tilslut tilbehørsopløsningsslangen på tilbehørsdækslet (27). 4 Anbring nøglekontakten (A) i stillingen ON (TIL). 5 Tryk én gang på teleskoprørsknappen (G) for at tænde for sugemotoren. SERVICEBEMÆRKNING: Du kan finde en mere detaljeret funktionsbeskrivelse af betjeningsknapperne og ekstraudstyrets programmerbarhed. FIGUR 4 AX 651 Multi EDS A-15

16 A-16 / DANSK EFTER BRUG 1 Tryk på den røde knap for deaktivering af børster (H) for at hæve børsteophænget. Hæv sugemundstykket og kør maskinen til et serviceområde. 2 Afbryd nøglekontakten (A), og tag nøglen ud. 3 For at tømme opløsningstanken skal du trække afl øbsslangen til opløsningstanken (22) af albuen. Ret slangen mod et gulvafl øb eller en spand. Skyl tanken med rent vand. Efterse opløsningsslangerne, og udskift dem, hvis de er bøjede eller beskadigede. 4 Træk afl øbsslangen (25) ud af opbevaringsrummet, og afmonter hætten (hold slangens ende over vandniveauet i tanken for at undgå en pludselig, ukontrolleret strøm af spildevand) for at tømme brugtvandstanken. Afl øbsslangen (25) kan trykkes sammen, hvis du vil kontrollere strømmen. Skyl tanken og rengør knappen til brugtvandstanken (34) med rent vand. Efterse brugtvands- og sugeslangerne, og udskift dem, hvis de er bøjede eller beskadigede. SERVICEBEMÆRKNING: Undgå, at der kommer vand ned i afskærmningen til sugemotorens indtag (12) under rengøring. 5 Fjern børsterne, skyl dem med varmt vand og fjern eventuelle ophobninger af trevler, hår eller tæppefi bre. Hæng børsterne til tørre. 6 Afmonter sugefoden, skyl den med varmt vand, og hæng den til tørre. 7 Kontrollér vedligeholdelsesplanen herunder, og udfør eventuel nødvendig vedligeholdelse, før maskinen stilles til opbevaring. VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSE Daglig Ugentlig Månedlig Årlig Oplad batterierne X Kontroller/rengør tanke og slanger (rengør knappen til brugtvandstanken og afskærmningen til sugeåbningen) X Kontroller/rengør/drej børsterne X Kontrollér/rengør sugefod X Tøm og rengør beholderen til snavs X Rengør sugemundstykket X Kontrollér væskestanden i hver enkelt battericelle (ikke ved vedligeholdelsesfri batterier) X Kontrollér og rengør opløsningsfi lteret X Rengør opløsnings-spraydyserne X Dræn rengøringssystemet X Smør maskinen X * Kontrollér kulbørsterne X * Lad Nilfi sk kontrollere sugemotorens kulbørster én gang om året eller efter 300 driftstimer. Børste- og drivmotorens kulbørster skal kontrolleres for hver 500 timer eller én gang om året. BEMÆRK! Se servicemanualen for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse og servicereparationer. 8 Opbevar maskinen på et rent, tørt sted. 9 Afbryd nøglekontakten (J) (stillingen O), og tag nøglen ud. SERVICE PÅ SUGEMOTOR Lad Nilfi sk-forhandleren kontrollere kulbørsterne én gang om året eller efter 300 driftstimer. VIGTIGT! Beskadigelse af motoren på grund af manglende service på kulbørster er ikke FIGUR 5 omfattet af garantien. Se erklæringen vedrørende den begrænsede garanti. SMØRING AF MASKINE Se fi gur 5. Smør de nedenfor anførte omdrejningspunkter en gang månedligt. De bedste resultater opnås ved at anvende et silikonebaseret smøremiddel på spraydåse. Generelle omdrejningspunkter i børsteforbindelsen (A). Generelle omdrejningspunkter i sugemundstykkeforbindelsen (B). Gevind på greb til vinkeljustering af sugemundstykket (C). Sugemundstykkets hjul (D). Børsteophængets kørehjul. Én gang i kvartalet indfedtes følgende: Tør overskydende smørefedt af for at undgå at plette tæppet. Drejeled på bageste styrehjul (E). A AX 651 Multi EDS

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ.

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ. A0335_30IVZ.fm KGS 305 Original brugsvejledning...............3 Original instruksjonsbok...............17 Original bruksanvisning...............31 Alkuperäiskäyttöohje.................44 115 171 1045 /

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

PIF606A PIF706A PIF786A

PIF606A PIF706A PIF786A Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso PIF606A PIF706A PIF786A INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 45) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE Brugsanvisning OPVASKEMASKINE DA Dansk, 1 FI Suomi, 15 Oversigt Forholdsregler, råd og assistance, 2-3 Generelt om sikkerheden Bortskaffelse Spar på energien og værn om miljøet Servicetjeneste Installation,

Lisätiedot

Jøtul F 370 Series. Manual Version P19

Jøtul F 370 Series. Manual Version P19 Jøtul F 370 Series Jøtul F 370 Series Manual Version P19 NO - Installasjonsmanual med tekniske data 2 DK - Installationsmanual med tekniske data 23 SE - Installationsmanual med tekniska data 44 FI - Asennusohjeet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot