AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO Printed in USA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA"

Transkriptio

1 AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: /07 revised 10/08 FORM NO A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA

2 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning...A-3 Reservedele og service...a-3 Typeskilt...A-3 Udpakning af maskinen...a-3 Sikkerhedsforskrifter og advarsler...a-4 Lær maskinen at kende... A-5 A-6 Betjeningspanel... A-7 A-8 Sådan klargøres maskinen Batterier...A-9 Montering af børster...a-10 Opfyldning af opløsningstank...a-10 Forspraying af tæppet...a-11 Plan for rensning...a-11 Montering af sugefod...a-11 Rengøringssystem (EDS )... A-12 A-13 Sådan bruges maskinen Renseopgaver...A-14 Skrubbeopgaver...A-14 Sådan bruges tilbehøret...a-15 Efter brug...a-16 Vedligeholdelsesplan...A-16 Vedligeholdelse af sugemotor...a-16 Smøring af maskinen...a-16 Vedligeholdelse Opladning af batterier (almindelige)...a-17 Kontrol af væskestanden i batterierne...a-17 Opladning af batterier (vedligeholdelsesfri)...a-17 Vedligeholdelse af sugemundstykket...a-18 Vedligeholdelse af spraydyserne...a-18 Vedligeholdelse af den motordrevne børste...a-18 Service på sugemundstykke...a-19 Justering af sugemundstykke...a-19 Service på knapper til brugtvandstank...a-20 Fejlsøgning Udløsning af effektafbryder...a-21 Dårlig vandopsamling...a-21 Striber fra sugefod...a-21 Ingen opløsningstilførsel...a-21 Børsteophæng hæves under børstning...a-21 Ingen Rengøringsmiddeltilførsel (EDS )...A-21 Tekniske specifi kationer...a-22 A AX 651 Multi EDS

3 DANSK / A-3 INDLEDNING Denne vejledning vil hjælpe dig til at få det bedste ud af din Nilfisk Automatic Scrubber / tæpperensemaskine. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en komponent, der er vist på siderne 5-8, med mindre andet er angivet. Dette produkt er kun beregnet til erhvervsmæssig brug. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af et autoriseret Nilfi sk-servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfi sk-reservedele og originalt Nilfi sk-tilbehør. Kontakt Nilfi sk med henblik på bestilling af reservedele eller service. Oplys venligst model- og serienummer ved alle henvendelser til Nilfi sk. (Til forhandleren: Påfør servicemærkat her). TYPESKILT Maskinens model- og serienummer fremgår af maskinens typeskilt, der sidder i batterirummet. Disse oplysninger er nødvendige, når du bestiller reservedele til maskinen. Skriv model- og serienummeret ned herunder til senere brug: Model Serienummer UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal du efterse forsendelseskassen og maskinen grundigt for tegn på beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal du gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt. Underret straks Nilfi sks kundeserviceafdeling om transportskaden Når kassen er fjernet, skæres plastremmene over, og træblokkene ved siden af hjulene fjernes. Tril maskinen fra pallen og ned på gulvet vha. en rampe. AX 651 Multi EDS A-3

4 A-4 / DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfi sk bruger nedenstående symboler til at angive potentielt farlige forhold. Læs disse oplysninger grundigt igennem, og træf de nødvendige foranstaltninger for at undgå person- eller tingsskade. FARE! Advarer om umiddelbare farer, der vil medføre personskade eller død. ADVARSEL! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre lettere alvorlig personskade, skade på maskinen eller andre ting. Læs hele vejledningen igennem, før du tager maskinen i brug. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Der er her tale om specifi kke sikkerhedsforskrifter og advarsler, der advarer om potentielle farer for personskade eller beskadigelse af maskinen. ADVARSEL! * Denne maskine må kun anvendes af behørigt uddannede og autoriserede personer. * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er læsset. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. Udfør kun rengøring på vej op ad rampen. * Beskyt batterierne mod gnister, fl ammer og rygende materialer. Der afgives eksplosive luftarter under normal drift. * Der udvikles højeksplosiv brint ved opladning af batterierne. Oplad kun batterierne i områder med god udluftning og på sikker afstand af åben ild. Undlad at ryge under opladning af batterierne. * Tag alle smykker af ved arbejde i nærheden af elektriske komponenter. * Afbryd nøglekontakten (stillingen O) og forbindelsen til batterierne, før du udfører servicearbejde på elektriske komponenter. * Undlad at arbejde under maskinen, hvis denne ikke er understøttet med sikkerhedsblokke eller stativer. * Undlad at bruge brændbare rengøringsmidler, og undlad at betjene maskinen på eller i nærheden af sådanne midler eller i områder, hvor der fi ndes brændbare væsker. * Undlad at rengøre maskinen med højtryksrenser. * Undlad at anvende maskinen på ramper eller skråninger med en hældning på mere end 2 %. * Anvend kun børster, som leveres med udstyret eller er angivet i betjeningsvejledningen. Brugen af andre børster kan påvirke sikkerheden. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlig vej. * Denne maskine må ikke bruges til opsamling af farligt støv. * Ved brug af denne maskine skal det altid sikres, at andre personer, herunder især børn, ikke udsættes for fare. * Læs alle anvisninger grundigt igennem, før du udfører nogen former for servicearbejde. * Lad ikke maskinen stå uden opsyn uden først at afbryde nøglekontakten (stillingen O), tage nøglen ud og fastgøre maskinen. * Afbryd nøglekontakten (stillingen O), og tag nøgle ud, før du skifter børster eller åbner adgangspanelerne. * Pas på, at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke bliver fanget af de bevægelige dele. * Vær forsigtig, når maskinen fl yttes i frostvejr. Eventuelt vand i opløsnings-, opsamlings- eller brugtvandstanken samt i slangerne kan fryse og medføre skader på ventiler og fi ttings. Skyl med sprinklervæske. * Tag altid batterierne ud af maskinen, før den kasseres, og bortskaf dem i henhold til de lokale miljøbestemmelser. * Undlad at anvende maskinen på fl ader, der har en hældning, der overstiger den, der er angivet på maskinen. * Alle låger og skærme skal anbringes som vist i betjeningsvejledningen, før maskinen tages i brug. * Se de specifi kke angivelser vedrørende opladning i vejledningen til batteriopladeren. GEM DENNE VEJLEDNING A AX 651 Multi EDS

5 DANSK / A-5 LÆR DIN MASKINE AT KENDE Når du læser denne vejledning igennem, vil du undertiden se tal, der er fremhævet i parentes, som for eksempel: (2). Medmindre andet er angivet, henviser disse tal til en komponent, der er vist på en af de næste 4 sider. Hvis du har brug for at se placeringen af en given komponent, når den omtales i teksten, skal du blot slå op på den angivne side. BEMÆRK: Du kan fi nde detaljerede beskrivelser af hver enkelt komponent på de næste 4 sider. 1 Påfyldningshætte 2 Flaskeholdere 3 Brugtvandsbeholder, kuppellåg 4 Brugtvandsbeholder 5 Adgangslåg til rensemiddelpatron (EDS) 6 Rensemiddelpatron (EDS) 7 Børsteophængsruller 8 Børsteophæng 9 Mellemhjulsmontering 10 Rensemundstykke 11 Drivhjul 12 Afskærmning af sugemotorens indtag 13 Opløsningsbeholder 14 Indbygget batterioplader 15 LIFT Sprøjtedyse til minimal fugtning 16 Retablerings af sprøjtedyse 17 Batteriklemme 18 Samling af sugemundstykket AX 651 Multi EDS A-5

6 A-6 / DANSK LÆR DIN MASKINE AT KENDE 19 Betjeningshåndtag 20 Startstang 21 Greb til hastighedskontrol 22 Afløbsslange til rengøringsopløsning / niveauindikator amp styrekredsløbets effektafbryder amp sugemotors effektafbryder 25 Brugtvandstankens afløbsslange 26 Baghjul 27 Tilbehørslåge 28 Opløsningsfi lter 29 Beholder til snavs 30A Brugtvandsslange (renseposition) 30B Brugtvandsslange (skrubbeposition) 31 Afbryderventil til rengøringsopløsningsenhed 32 Endestykke til afl øbsslange 33 Kontrolpanel 34 Vakuumafbryderknap 35 Justeringsgreb til sugemundstykke 36 Løfte/Sænkegreb til sugemundstykke 37 Holder til sugelæbe 38 Spænderem til sugelæbe 39 Justeringsstifter til sugelæbe 40 Fingermøtrik til montering af sugemundstykke A AX 651 Multi EDS

7 DANSK / A-7 KONTROLPANEL - 1 A B C D Nøglekontakt Rensemiddelsystem Afbryder for opløsning / forspraying Display D1 EDS Indikator D2 Timetæller / Batteri-indikator D3 Fejlindikator D4 EDS Rensemiddelindikator D5 LIFT Indikator for rensning med lav fugtighed D6 Indikator for genopretning af rensefunktion D7 Funktionsmåden Hurtig forspraying E F G H J K D8 Funktionsmåden Intens forspraying D9 Indikator til visning af fyldt brugtvandstank D10 Indikator til visning af lavt batteriniveau D11 Indikator for rensefunktion Sugekontakt Indikator for fejlkode hastighedskontrol Teleskoprørskontakt Kontakt for skrubbefunktion slået fra (OFF) (Rød) Kontakt for skrubbefunktion slået til (ON) (Grøn) Kontakt for gulvfunktion (Orange) Rensefunktion D9! D11 EXTRACT D10! D3 D4 D5 D6 D7 D2 D8 D1 D K C F E B G A H J AX 651 Multi EDS A-7

8 A-8 / DANSK KONTROLPANEL - 2 A B C D Nøglekontakt Rensemiddelsystem Afbryder for opløsning / forspraying Display D1 EDS Indikator D2 Timetæller / Batteri-indikator D3 Fejlindikator D4 EDS Rensemiddelindikator D9 Indikator til visning af fyldt brugtvandstank D10 Indikator til visning af lavt batteriniveau D12 Indikator for skrubbefunktion E F G H J K D13 Indikator for opløsning OFF D14 Indikator for let børstetryk D15 Indikator for aktiveret opløsning D16 Indikator for stærkt børstetryk Sugekontakt Indikator for fejlkode hastighedskontrol Teleskoprørskontakt Kontakt for skrubbefunktion slået fra (OFF) (Rød) Kontakt for skrubbefunktion slået til (ON) (Grøn) Kontakt for gulvfunktion (Orange) Skrubbefunktion D9! D12 SCRUB D10! D3 D4 D13 D14 D2 D1 D15 D16 D K C F E B G A H J A AX 651 Multi EDS

9 BATTERIER DANSK / A-9 Hvis batterierne er monteret i maskinen ved levering, skal du gøre som følger: Kontrollér, at batterierne er sluttet til maskinen (17). Anbring nøglekontakten i stillingen ON (TIL) (A), og hold øje med batteriindikatoren (D2). Hvis målepinden fyldes helt, er batterierne parat til brug. Hvis målepinden er mindre end fyldt, bør batterierne lades op før brug. Se under Opladning af batterier. VIGTIGT! DIN MASKINE HAR EN INDBYGGET BATTERI-OPLADER, DER HENVISES TIL OEM PRODUKT MANUALEN FOR INSTRUKTIONER ANGÅENDE INDSTILLING AF OPLADER FOR BATTERITYPE. Se TSBUS for de nyeste batteriopladeralgoritmer. Hvis batterierne ikke er monteret i maskinen ved levering, skal du gøre som følger: Kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler for at få anvist de rigtige batterier. Monter batterierne som beskrevet nedenfor. UNDLAD at montere to 12-volt-batterier i maskinen. Dette påvirker maskinens driftsstabilitet. VIGTIGT! DIN MASKINE HAR EN INDBYGGET BATTERI-OPLADER, DER HENVISES TIL OEM PRODUKT MANUALEN FOR INSTRUKTIONER ANGÅENDE INDSTILLING AF OPLADER FOR BATTERITYPE. Se TSBUS for de nyeste batteriopladeralgoritmer. ADVARSEL! Vær yderst forsigtig ved arbejde med batterier. Svovlsyren i batterierne kan medføre alvorlig personskade, hvis den kommer i kontakt med hud eller øjne. Der afgives eksplosiv brint fra batterierne gennem åbningerne i batterihætterne, som kan antændes af lysbuer, gnister eller fl ammer. Undlad at montere blybatterier i en forseglet eller tætsluttende beholder. Den brint, der dannes ved overopladning, skal kunne komme ud. Når der udføres servicearbejde på batterierne... * Tag alle smykker af. * Undlad at ryge. * Bær sikkerhedsbriller, gummihandsker og gummiforklæde. * Sørg for, at arbejdsområdet har god udluftning. * Undgå, at værktøjet kommer i berøring med mere end én batteripol ad gangen. * Afbryd ALTID minuskablet (stel) først, når du afmonterer batterier, så der ikke opstår gnister. * Tilslut ALTID minuskablet til sidst, når du monterer batterier. FORSIGTIG! Denne maskines elektriske komponenter kan blive alvorligt beskadigede, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Nilfi sk, en elektriker eller batteriproducenten skal forestå monteringen af batterierne. 1 Tag batterierne ud af forsendelseskassen, og efterse dem omhyggeligt for revner eller anden beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal du underrette speditøren eller batteriproducenten om skaden. 2 Afbryd nøglekontakten (A), og tag nøglen ud. 3 Vip brugtvandstanken til siden (til låst position). Tag batterikablerne ud af batterirummet. 4 Maskinen leveres fra fabrikken med tilstrækkelig mange batterikabler til montering af 4 stk. 6-volt-batterier. Løft forsigtigt batterierne over i batterirummet, og placer dem nøjagtigt som vist på FIGUR 1. Fastgør batterierne så tæt på maskinens bagside som muligt. 5 Monter batterierne som vist. Anbring kablerne, så batterihætterne let kan afmonteres, når der skal udføres service. 6 Stram forsigtigt møtrikken i hver batteriklemme, indtil klemmen ikke længere drejer på polen. Polklemmerne må ikke overspændes, da de i så fald vil være meget vanskelige at afmontere ved fremtidig service. 7 Kom batterismøremiddel på batteriklemmerne (fås i de fl este biludstyrsforretninger). 8 Sæt en sort gummihætte på hver af klemmerne, og tilslut batteristikket (17). FIGUR 1 revised 10/08 AX 651 Multi EDS A-9

10 A-10 / DANSK MONTERING AF BØRSTER FORSIGTIG! Afbryd nøglekontakten (stillingen O), og tag nøglen ud, før du skifter børster eller åbner adgangspanelerne. 1 Kontrollér, at børsteophænget er hævet. Kontrollér, at nøglekontakten (A) er afbrudt (stillingen O). 2 Se fi gur 2. For at få adgang til børsterne skal du løsne de sorte greb (et på hver side) oven på mellemhjulene (9) og afmontere mellemhjulene. Lad børsten glide ind i huset, løft den let, og skub og drej den, indtil den sidder godt fast. Genmonter mellemhjulene. FIGUR 2 OPFYLDNING AF OPLØSNINGSTANK Fyld opløsningstanken med maksimalt 76 liter rengøringsopløsning. Fyld opløsningstanken, indtil opløsningen er 7,5 cm fra tankens top (1). Du kan bruge niveauindikatoren for opløsningen (22) til at holde øje med opløsningsniveauet under påfyldning. Opløsningen skal bestå af en blanding af vand og den type rengøringsmiddel, der egner sig til den aktuelle opgave. Følg altid fortyndingsanvisningerne på rengøringsmidlets emballage. BEMÆRK: Maskinen kan enten anvendes som almindelig gulvvaskemaskine med rengøringsmiddel i tanken eller sammen med EDS-rengøringsmiddeldispenseren. Hvis du anvender EDS-rengøringsmiddeldispenseren, må du kun komme almindeligt vand i tanken. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare, fl ydende rengøringsmidler, der er beregnet til maskinbrug. Vandtemperaturen må ikke overstige 54,4 C (130 F). A AX 651 Multi EDS

11 DANSK / A-11 FØR DU BRUGER DIN AX 651 MULTI EDS TIL RENSNING Støvsug det tæppe, der skal renses, grundigt, inden du bruger din AX 651 Multi EDS automatiske tæpperenser. FORSPRAYING AF TÆPPET Når din AX 651 Multi EDS er indstillet til rensning, har den en forspraying-funktion. Forspray pletter og arealer med megen trafi k inden rensningen. Ved meget snavsede gulve er en enkelt overkørsel måske ikke nok, og det kan være nødvendigt at foretage en forspraying. Fremgangsmåden er den samme som ved skrubning med en overkørsel, bortset fra at sugemundstykket under første overkørsel befi nder sig i hævet stilling og sugesystemet er slået fra. Derved kan opløsningen/rengøringsmidlet blive på gulvet og har længere tid til at virke i. Den sidste overkørsel foretages over det samme område med sænket sugemundstykke og sugemotoren slået til for at opsamle den ophobede opløsning. 1 Skrubbesystemet skal være slået fra. 2 Tryk på den orange kontakt for gulvfunktionen (K), indtil displayet viser (D11), som angiver, at der er valgt Rensefunktion. 3 Tryk på kontakten for Opløsning/Forspraying (C), displayet viser (D7), som angiver funktionen Hurtig forspraying. Børsteophænget bliver sænket og opløsnings- og rengøringsmiddelsystemerne aktiveres. Rensemundstykket (10) forbliver i hævet position. 4 Tryk startstangen (20) fremad for at sætte børsterne og opløsning/rengøringsmiddel igang. 5 Tryk på kontakten for Opløsning/Forspraying (C) igang for at slå forsprayingfunktionen fra. Børsterne og udfl ydningen af opløsning/ rengøringsmiddel standser. Børsteophænget hæves. 6 Hvis du ønsker en større mængde opløsning, trykker du på den grønne afbryder for skrubbefunktion ON (J) (mens maskinen er indstillet til funktionen Hurtig forspraying) for at indstille til funktionen Intens forspraying Displayet (D8) angiver, at funktionen Intens forspraying er blevet valgt. Ved denne indstilling bevæger maskinen sig langsommere og der sprayes mere opløsning på tæppet. PLAN FOR RENSNING Se på det område, der skal renses, og planlæg dit arbejde, inden du begynder at rense. Del området op i sektioner. Overlap hver overkørsel 5 cm (2 tommer). MONTERING AF SUGEFOD 1 Se figur 3. Lad sugefoden (18) glide over på holderen, og spænd fi ngermøtrikkerne fast på holderen (40). 2 Slut brugtvandsslangen (30) til indløbet i sugefoden. 3 Sænk sugefoden, fl yt maskinen lidt fremad, og juster sugefodens hældning ved hjælp af justeringsgrebet (35), så den bageste sugelæbe rører gulvet ensartet i hele dens bredde og samtidig bøjer en smule som vist. FIGUR 3 revised 3/08 AX 651 Multi EDS A-11

12 A-12 / DANSK KLARGØRING OG BRUG AF RENGØRINGSMIDDELSYSTEM (EDS) ALMENE INSTRUKTIONER: Ved at trykke på og slippe afbryderen for rengøringsmiddel (B), mens opløsningssystemet er aktiveret, vil rengøringsmiddelsystemet skiftevis slås til og fra. Systemet skal drænes for gammelt rengøringsmiddel, hvis du skifter til en ny type rengøringsmiddel. SERVICEBEMÆRKNING! Anbring maskinen over et gulvafl øb, før du dræner systemet, da der altid løber en smule rengøringsmiddel ud under dræningen. Dræning i forbindelse med udskiftning af rengøringsmiddel: 1 Afbryd og afmonter rengøringsmiddelindsatsen. 2 Indstil nøglekontakten (A) på ON (TIL), og hold knappen til rengøringsmiddel (B) og knappen til opløsning/forspraying (C) nede i mindst 2 sekunder. BEMÆRK! Dræningen varer 30 sekunder. Se indikatorerne til rengøringsmiddelsystemet på næste side. Systemet kan normalt drænes i én arbejdsgang. Ugentlig dræning: 1 Afbryd og afmonter rengøringsmiddelindsatsen. Monter og tilslut en indsats fyldt med rent vand. 2 Indstil nøglekontakten (A) på ON (TIL), og hold knappen til rengøringsmiddel (B) og knappen til opløsning/forspraying (C) nede i mindst 2 sekunder. BEMÆRK! Dræningen varer 30 sekunder. Se indikatorerne til rengøringsmiddelsystemet på næste side. Systemet kan normalt drænes i én arbejdsgang. Når rengøringsmiddelindsatsen næsten er tom, aktiveres en af indikatorerne på displayet (D1). Indikatoren viser, at indholdet af rengøringsmiddel er lavt, og forbliver tændt, indtil systemet nulstilles. Når indikatoren er tændt, kan du nemt hælde en hel fl aske rengøringsmiddel i indsatsen. BEMÆRK! Du må først nulstille systemet, når indsatsen er fuld. Når du skifter indsatse, skal du sørge for at anbringe den nye indsats på samme niveau som den gamle, da rengøringsmiddelindikatoren ellers ikke er korrekt. Nulstilling: 1 Anbring nøglekontakten (A) i stillingen ON (TIL), og hold knappen til rengøringsmiddel (B) nede i 2 sekunder. Se indikatorerne til rengøringsmiddelsystemet på næste side. SPECIFIKKE INSTRUKTIONER FOR ENGANGSINDSATSER: Fjern hætten (AA) og placer indsatsen i rensemiddelfaget. Monter hætten med pulveriseret rengøringsmiddel (BB) som vist. SPECIFIKKE INSTRUKTIONER FOR ENGANGSPATRONER: Fyld rengøringsmiddelindsatsen med maksimalt 1,25 gallons (4,73 liter) rengøringsmiddel. SERVICEBEMÆRKNING! Tag rengøringsmiddelindsatsen ud af beholderen før påfyldning for at undgå at spilde rengøringsmiddel på maskinen. Hvis du anvender fl ere rengøringsmidler, anbefales det at bruge separate indsatser. Rengøringsmiddelindsatserne er forsynet med en hvid etiket, hvor du kan skrive navnet på rengøringsmidlet, så du ikke risikerer at blande dem sammen. Rengøringsmiddelindsatsen er forsynet med en magnetskyder (CC) i den ene ende, der kan bruges til indstilling af det korrekte blandingsforhold i henhold til angivelserne på fl asken med rengøringsmiddel. Skub magnetskyderen (CC) til den ønskede position på mærket til angivelse af blandingsforhold (DD). Når der isættes en ny indsats, fjernes hætten (AA) og indsatsen placeres i rensemiddelfaget. Monter hætten med pulveriseret rengøringsmiddel (BB) som vist. A AX 651 Multi EDS

13 DANSK / A-13 KLARGØRING OG BRUG AF RENGØRINGSMIDDELSYSTEM (EDS) RENGØRINGSMIDDEL SLÅET TIL RENGØRINGSMIDDEL SLÅET FRA FULD (NULSTIL) RENGØRINGSMIDDEL LAV DRÆN Hold knapperne (B) og (C) nede i 2 sekunder for at dræne systemet. D C Hold knappen (B) nede i 2 sekunder for at nulstille systemet. B A AX 651 Multi EDS A-13

14 A-14 / DANSK SÅDAN BRUGES MASKINEN ADVARSEL! Sørg for at lære betjeningsgrebene og deres funktioner at kende. Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er fyldt. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. Udfør kun rengøring på vej opad rampen. 1 Følg anvisningerne i afsnittet Sådan klargøres maskinen i denne vejledning. 2 Anbring nøglekontakten (A) i stillingen ON (TIL) (I). Herved vises kontrolpanelets indikatorlys. Timetælleren vises i 5 sekunder, herefter vises batteri-indikatoren i displayets øverste venstre hjørne (D2). 3 For at køre maskinen til arbejdsområdet skal du skubbe startstangen (20) fremad for at køre fremad eller trække den tilbage for at bakke. Varier trykket på startstangen (20), indtil den ønskede hastighed er opnået. BEMÆRK: Grebet til hastighedskontrollen (21) anvendes til at indstille den maksimale hastighed ved frem- eller tilbagekørsel. 4a 4b 4c 4d 4e Rensning Når børsteophænget er hævet (OFF), trykker du på den orange kontakt for Gulvfunktionen (K), indtil displayet viser (D11). Displayet viser (D11), som angiver, at Rensefunktionen er blevet valgt og for at minde brugeren om at montere brugtvandsslangen (30A) på rensemundstykkets dæksel for opsugning. BEMÆRK: Sugemundstykket kan tages af under rensningen, om ønsket. Tryk på den grønne kontakt for Skrubbefunktion ON (J), en gang for LIFT Rensning (D5) eller to gange for Retablering af rensefunktionen (D6). LIFT funktionsmåde med lav fugtighed: Mindre opløsningsstrøm, højere kørehastighed. Anbefales, når rensning foretages ofte og når der er behov for hurtig tørretid. Retablerings-indstillingen: Større opløsningsstrøm, lavere kørehastighed. Anbefales til mindre hyppig rensning. Når knappen er trykket ned, vil børsteophænget og rensemundstykket blive sænket. BEMÆRK: Opløsnings-, vakuum- og rengøringsmiddelsystemerne aktiveres automatisk, hvis du trykker på knappen til aktivering af børsterne (J). Du kan slukke eller tænde for et separat system ved at trykke på den pågældende kontakt under rensningen. Hvis startstangen (20) befi nder sig i neutral position, er børstesystemet, sugesystemet, opløsningssystemet og rengøringsmiddelsystemet aktiveret, men er ikke igangsat. Tag fat i betjeningsgrebet (19), og skub startstangen (20) fremad for at starte børstesystemet, starte begge sugemotorer, igangsætte udfl ydning af opløsning/rengøringsmiddel og køre maskinen fremad. Din AX 651 bevæger sig fremad i forhold til en forudprogrammeret hastighed med henblik på det bedste rengøringsresultat. Tryk én gang på knappen til Opløsning/Forspraying (C) for at deaktivere systemet, hvis du skal dreje skarpt. Træk startstangen (20) bagud for at bakke med maskinen. Børsterne kører, mens du bakker med maskinen, men der fordeles ikke opløsning og rengøringsmiddel.. Ved meget snavsede gulve er en enkelt overkørsel måske ikke nok, og det kan være nødvendigt at foretage en forspraying. Se under Forspraying af tæppet i afsnittet om Klargøring af maskinen. Iagttag, hvordan væsken strømmer ind i brugtvandstankens kuppellåg (3). Hvis det skummer meget i brugtvandsbeholderen, skal du tilføre et skumreducerende kemikalie i brugtvandsbeholderen. Skrubning 4a Når børsteophænget er hævet (OFF), trykker du på den orange kontakt for Gulvfunktionen (K), indtil displayet viser (D12). Displayet viser (D12), som angiver, at Skrubbefunktionen er blevet valgt og for at minde brugeren om at montere brugtvandsslangen (30B) på sugemundstykket for skrubning. 4b Tryk og hold knappen for Opløsning/Forspraying (C) nede for at gøre gulvet vådt, opløsning/rengøringsmiddel vil fl yde ud, så længe knappen holdes trykket ned. BEMÆRK: Du skal forvæde gulvet, før du trykker på den grønne knap til aktivering af børsterne (J). 4c Tryk på den grønne knap til aktivering af børsterne (J), en enkelt gang for en let skrubning (displayet viser (D15) og (D14)) eller to gange for hårdere skrubning (displayet viser (D15) og (D16)). Når knappen er trykket ned, vil børsteophænget blive sænket (rensemundstykket forbliver hævet). BEMÆRK: Opløsnings-, vakuum- og rengøringsmiddelsystemerne aktiveres automatisk, hvis du trykker på den grønne knap til aktivering af børsterne (J). Du kan slukke eller tænde for et separat system ved at trykke på den pågældende kontakt under skrubningen. 4d Sænk sugemundstykket med grebet til hævning/sænkning af sugemundstykket (36). 4e Hvis startstangen (20) befi nder sig i neutral position, er børstesystemet, sugesystemet, opløsningssystemet og rengøringsmiddelsystemet aktiveret, men er ikke igangsat. Tag fat i betjeningsgrebet (19), og skub startstangen (20) fremad for at starte børstesystemet, starte begge sugemotorer, igangsætte udfl ydning af opløsning/rengøringsmiddel og køre maskinen fremad. Det bedste resultat opnås ved at køre maskinen ved lav hastighed. Tryk én gang på knappen til Opløsning/Forspraying (C) for at deaktivere systemet, hvis du skal dreje skarpt. Træk startstangen (20) bagud for at bakke med maskinen. Børsterne kører, mens du bakker med maskinen, men der fordeles ikke opløsning og rengøringsmiddel.. 4f Ved meget snavsede gulve er en enkelt overkørsel måske ikke nok, og der kan være behov for en dobbeltskrubning. Dobbeltskrubning udføres på samme måde som enkeltskrubning, med undtagelse af at sugemundstykket er hævet under den første overkørsel. Derved kan opløsningen blive på gulvet og virke i længere tid. Den sidste overkørsel foretages over det samme område med sænket sugemundstykke for at opsamle den ophobede opløsning. FORSIGTIG! Undgå at beskadige gulvet: Hold maskinen i bevægelse, mens børsterne drejer rundt. 5 Brugtvandstanken er forsynet med en automatisk afbryder, der afbryder ALLE systemer med undtagelse af drivsystemet, når brugtvandstanken er fuld. Når knappen aktiveres, skal brugtvandstanken tømmes. Maskinen opsamler ikke vand eller snavs, hvis knappen er aktiveret. BEMÆRK: Alle øvrige indikatorer slukker og indikatoren Fuld brugtvandstank (D9) tændes på displayet, når afbryderen aktiveres. 6 Når du er færdig med at skrubbe/rense, eller når brugtvandstanken er fuld, skal du trykke en enkelt gang på knappen til deaktivering af børsterne (H). Skrubbebørsterne og tilførslen af rengøringsopløsning stopper automatisk og skrubbeophænget hæves. BEMÆRK: Sugemotorerne afbrydes med 10 sekunders forsinkelse, således at det tilbageværende vand i brugtvandsslangen suges op og ikke fl yder tilbage på gulvet. 7 Hæv sugemundstykket, kør maskinen til et sted, der er beregnet til bortskaffelse af spildevand, og tøm brugtvandstanken. Træk afl øbsslangen (25) af opbevaringsgrebet og åbn hætten (32) (hold slangens endestykke over vandniveauet i tanken for at undgå en pludselig, ukontrolleret strøm af spildevand). Afl øbsslangen (25) kan trykkes sammen, hvis du vil kontrollere strømmen. Fyld opløsningsbeholderen igen, og fortsæt rensningen. BEMÆRK: Kontroller, at dækslet til brugtvandstanken (3) og afl øbsslangens endestykke til brugtvandstanken (32) sidder korrekt, da maskinen i modsat fald ikke vil opsuge vandet korrekt. Når det er påkrævet at genoplade batterierne, tændes indikatoren for lavt batteriniveau (D10) og sugemotorerne slukker efter 30 sekunder. Kør maskinen til et serviceområde og genoplad batterierne helt i henhold til anvisningerne i afsnittet om batteriopladning i denne vejledning. A AX 651 Multi EDS

15 DANSK / A-15 SÅDAN BRUGES TILBEHØRET Monter ekstraudstyret til vådsugning. 1 Afmonter brugtvandsslangen (30) fra rensemundstykkets dæksel eller fra sugemundstykket. 2 Sæt et egnet vådsugningsudstyr (fås hos Nilfi sk) på slangen (30). 3 Tilslut tilbehørsopløsningsslangen på tilbehørsdækslet (27). 4 Anbring nøglekontakten (A) i stillingen ON (TIL). 5 Tryk én gang på teleskoprørsknappen (G) for at tænde for sugemotoren. SERVICEBEMÆRKNING: Du kan finde en mere detaljeret funktionsbeskrivelse af betjeningsknapperne og ekstraudstyrets programmerbarhed. FIGUR 4 AX 651 Multi EDS A-15

16 A-16 / DANSK EFTER BRUG 1 Tryk på den røde knap for deaktivering af børster (H) for at hæve børsteophænget. Hæv sugemundstykket og kør maskinen til et serviceområde. 2 Afbryd nøglekontakten (A), og tag nøglen ud. 3 For at tømme opløsningstanken skal du trække afl øbsslangen til opløsningstanken (22) af albuen. Ret slangen mod et gulvafl øb eller en spand. Skyl tanken med rent vand. Efterse opløsningsslangerne, og udskift dem, hvis de er bøjede eller beskadigede. 4 Træk afl øbsslangen (25) ud af opbevaringsrummet, og afmonter hætten (hold slangens ende over vandniveauet i tanken for at undgå en pludselig, ukontrolleret strøm af spildevand) for at tømme brugtvandstanken. Afl øbsslangen (25) kan trykkes sammen, hvis du vil kontrollere strømmen. Skyl tanken og rengør knappen til brugtvandstanken (34) med rent vand. Efterse brugtvands- og sugeslangerne, og udskift dem, hvis de er bøjede eller beskadigede. SERVICEBEMÆRKNING: Undgå, at der kommer vand ned i afskærmningen til sugemotorens indtag (12) under rengøring. 5 Fjern børsterne, skyl dem med varmt vand og fjern eventuelle ophobninger af trevler, hår eller tæppefi bre. Hæng børsterne til tørre. 6 Afmonter sugefoden, skyl den med varmt vand, og hæng den til tørre. 7 Kontrollér vedligeholdelsesplanen herunder, og udfør eventuel nødvendig vedligeholdelse, før maskinen stilles til opbevaring. VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSE Daglig Ugentlig Månedlig Årlig Oplad batterierne X Kontroller/rengør tanke og slanger (rengør knappen til brugtvandstanken og afskærmningen til sugeåbningen) X Kontroller/rengør/drej børsterne X Kontrollér/rengør sugefod X Tøm og rengør beholderen til snavs X Rengør sugemundstykket X Kontrollér væskestanden i hver enkelt battericelle (ikke ved vedligeholdelsesfri batterier) X Kontrollér og rengør opløsningsfi lteret X Rengør opløsnings-spraydyserne X Dræn rengøringssystemet X Smør maskinen X * Kontrollér kulbørsterne X * Lad Nilfi sk kontrollere sugemotorens kulbørster én gang om året eller efter 300 driftstimer. Børste- og drivmotorens kulbørster skal kontrolleres for hver 500 timer eller én gang om året. BEMÆRK! Se servicemanualen for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse og servicereparationer. 8 Opbevar maskinen på et rent, tørt sted. 9 Afbryd nøglekontakten (J) (stillingen O), og tag nøglen ud. SERVICE PÅ SUGEMOTOR Lad Nilfi sk-forhandleren kontrollere kulbørsterne én gang om året eller efter 300 driftstimer. VIGTIGT! Beskadigelse af motoren på grund af manglende service på kulbørster er ikke FIGUR 5 omfattet af garantien. Se erklæringen vedrørende den begrænsede garanti. SMØRING AF MASKINE Se fi gur 5. Smør de nedenfor anførte omdrejningspunkter en gang månedligt. De bedste resultater opnås ved at anvende et silikonebaseret smøremiddel på spraydåse. Generelle omdrejningspunkter i børsteforbindelsen (A). Generelle omdrejningspunkter i sugemundstykkeforbindelsen (B). Gevind på greb til vinkeljustering af sugemundstykket (C). Sugemundstykkets hjul (D). Børsteophængets kørehjul. Én gang i kvartalet indfedtes følgende: Tør overskydende smørefedt af for at undgå at plette tæppet. Drejeled på bageste styrehjul (E). A AX 651 Multi EDS

17 DANSK / A-17 OPLADNING AF ALMINDELIGE BATTERIER Oplad batterierne, hver gang maskinen anvendes, eller når batteriindikatoren (D2) viser, at batteriet ikke er fuldt opladet. ADVARSEL! Undlad at fylde batterierne før opladning. Oplad batterierne i et område med god udluftning. Undlad at ryge under servicearbejde på batterierne. Når der udføres servicearbejde på batterierne... * Tag alle smykker af. * Undlad at ryge. * Bær sikkerhedsbriller, gummihandsker og gummiforklæde. * Sørg for, at arbejdsområdet har god udluftning. * Undgå, at værktøjet kommer i berøring med mere end én batteripol ad gangen. * Afbryd ALTID minuskablet (stel) først, når du udskifter batterier, så der ikke opstår gnister. * Tilslut ALTID minuskablet til sidst, når du monterer batterier. Gør følgende for at oplade: Afbryd nøglekontakten (A). Rul elkablet ud fra siden af den indbyggede batterioplader, og sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Se de specifi kke angivelser vedrørende opladning i vejledningen til batteriopladeren. FORSIGTIG! For at undgå beskadigelse af gulvfl aderne skal vand og syre tørres af batteriernes overside efter opladning. KONTROL AF VÆSKESTANDEN I BATTERIERNE Kontrollér væskestanden i batterierne mindst én gang om ugen. Når batterierne er opladet, skal du tage udluftningshætterne af og kontrollere væskestanden i hver enkelt battericelle. Hæld destilleret eller demineraliseret vand i en dispenser til batteriopfyldning (fås i de fl este biludstyrsforretninger), og fyld hver enkelt celle op til niveauindikatoren (eller 10 mm over skillevæggenes top). Batterierne må IKKE overfyldes! FORSIGTIG! Der kan komme syre på gulvet, hvis batterierne overfyldes. Spænd udluftningshætterne. Vask batteriernes overside med en opløsning af natron og vand (2 spiseskefulde natron til 1 liter vand). OPLADNING AF VEDLIGEHOLDELSESFRI BATTERIER (VRLA) Oplad batterierne, hver gang maskinen anvendes, eller når batteriindikatoren (D2) viser, at batteriet ikke er fuldt opladet. ADVARSEL! Oplad batterierne i et område med god udluftning. Undlad at ryge under servicearbejde på batterierne. Når der udføres servicearbejde på batterierne... * Tag alle smykker af. * Undlad at ryge. * Bær sikkerhedsbriller, gummihandsker og gummiforklæde. * Sørg for, at arbejdsområdet har god udluftning. * Undgå, at værktøjet kommer i berøring med mere end én batteripol ad gangen. * Afbryd ALTID minuskablet (stel) først, når du udskifter batterier, så der ikke opstår gnister. * Tilslut ALTID minuskablet til sidst, når du monterer batterier. FORSIGTIG! Det spændingsregulerede blybatteri (VRLA) sikrer en enestående ydelse og lang levetid, MEN KUN HVIS DET OPLADES KORREKT! Undereller overopladning forkorter batteriets levetid og begrænser ydelsen. FØLG ALTID OPLADNINGSANVISNINGERNE! UNDLAD AT ÅBNE BATTERIET! Hvis du åbner et VRLA-batteri, mister det trykket, og pladen bliver forurenet med oxygen. HVIS DU ÅBNER BATTERIERNE, BORTFALDER GARANTIEN. Gør følgende for at oplade: Afbryd nøglekontakten (A). Rul elkablet ud fra siden af den indbyggede batterioplader, og sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Se de specifi kke angivelser vedrørende opladning i vejledningen til batteriopladeren. VIGTIGT! Sørg for at anvende en korrekt batterioplader ved opladning af vedligeholdelsesfri cellebatterier. Brug kun spændingsregulerede eller spændingsbegrænsede opladere. Du MÅ IKKE anvende almindelige opladere med konstant eller faldende strøm. Det anbefales at anvende en temperaturfølsom batterioplader, da manuel indstilling aldrig er nøjagtig og vil ødelægge VRLA-batterier. AX 651 Multi EDS A-17

18 A-18 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE AF SUGEMUNDSTYKKET Kontroller sugemundstykket dagligt. Fjern ophobede trevler, hår eller tæppefi bre. Sådan afmonteres det: 1 Tryk på den røde knap for deaktivering af børsterne (H). Sæt tændingskontakten (A) på OFF. 2 Fjern beholderen til opsamling af snavs (29). 3 Mundstykkets venstre side skal afmonteres først, så der er plads til at mundstykkets højre side kan trækkes ud. 4 Se fi gur 6. Afmonter sugeslangen (41) fra sugemundstykket (10). 5 Træk op i ringen (42) og hold den oppe, mens du trækker mundstykket fremad og ud af maskinen. 6 Gentag trin 4 og 5 for sugemundstykkets højre side. 7 Følg trinene i modsat rækkefølge, når mundstykket skal samles igen. VEDLIGEHOLDELSE AF SPRAYDYSERNE Afmonter spraydyserne en gang om ugen. Læg dyserne i blød natten over i en opløsning af eddike og vand for at fjerne afl ejret kemikalie. VEDLIGEHOLDELSE AF DEN MOTORDREVNE BØRSTE Kontroller børsterne dagligt. Fjern ophobede trevler, hår eller tæppefi bre. Check børstehårenes længde. Lad en servicetekniker udskifte børsten, når børstehårene er slidt ned til 13 mm. FIGUR 6 A AX 651 Multi EDS

19 DANSK / A-19 SERVICE PÅ SUGEFOD Hvis sugefoden efterlader smalle striber eller vand, er læberne måske snavsede eller beskadigede. Afmonter sugefoden, skyl den under varmt vand, og kontrollér læberne. Vend eller udskift læberne, hvis de er revnede, ujævne eller slidte. Sådan vendes eller udskiftes den bageste sugelæbe... 1 Se figur 7. Hæv sugefoden fra gulvet, og åbn det midterste hængsel (37) på sugefoden. 2 Tag spænderemmene af (38). 3 Skub den bageste læbe af justeringsstifterne (39). 4 Sugelæben har 4 kanter, der kan bruges. Vend læben, så en ren, ubeskadiget kant peger mod maskinens front. Udskift læben, hvis alle 4 kanter er fl ossede, revnede eller meget slidte. 5 Monter læben på samme måde, blot i modsat rækkefølge, og juster sugefodens hældning. Sådan vendes eller udskiftes den forreste sugelæbe... 1 Hæv sugefoden fra gulvet, løsn (2) fi ngermøtrikkerne (40), afbryd brugtvandsslangen (30), og afmonter sugefodsenheden (18) fra holderen. 2 Afmonter først de to bageste spænderemme (38). 3 Afmonter alle de vingemøtrikker, der holder den forreste læbe på plads, og afmonter derefter spænderemmen og læben. 4 Sugelæben har 4 kanter, der kan bruges. Vend læben, så en ren, ubeskadiget kant peger mod maskinens front. Udskift læben, hvis alle 4 kanter er fl ossede, revnede eller meget slidte. 5 Monter læben på samme måde, blot i modsat rækkefølge, og juster sugefodens hældning. JUSTERING AF SUGEFOD Juster sugefodsvinklen, hver gang en læbe vendes eller udskiftes, eller hvis sugefoden ikke tørrer gulvet helt. Sådan justeres sugefodens vinkel... 1 Parkér maskinen på et plant, jævnt underlag, og sænk sugefoden. 2 Kør maskinen langsomt fremad, og drej skruen til justering af sugefoden (35), indtil den bageste sugelæbe folder sig jævnt ud i hele sugefodens bredde. FIGUR 7 AX 651 Multi EDS A-19

20 A-20 / DANSK SERVICE PÅ KNAPPER TIL BRUGTVANDSTANK Hvis fl yderkontakterne til brugtvandstanken bliver snavsede, kan det forringe dens funktionsevne. Hvis vakuumafbryderen bliver snavset, kan det forårsage, at sugemotorerne slet ikke fungerer eller at de ikke slukker, når tanken er fuld. Hvis du ikke kan holde knapperne rene ved daglig skylning af brugtvandstanken, kan det være nødvendigt at skille dem ad for at rengøre dem. Det er meget vigtigt, at knapperne samles korrekt igen, for at de kan fungere. Se, hvordan armene til fl yderkontakten skal vende på fi gur 8. Du kan finde mere detaljerede afmonterings- og rengøringsanvisninger i servicemanualen. FIGUR 8 Flyderen skal kunne bevæge sig frit op og ned. FRA TIL Fabriksmonteret vakuumafbryder. Flyder NEDERST. A AX 651 Multi EDS

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041995 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC800

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041738 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BR755, BR855 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

BR 755, BR 755C, BR 855

BR 755, BR 755C, BR 855 BR 755, BR 755C, BR 855 Hurtig opstartsvejledning Hurtigstartveiledning Snabbstartsguide Pika-aloitusopas Nilfisk Models: 56601014, 56601015, 56601016 12/08 FORM NO. 56041737 A-Dansk B-Norsk C-Svenska

Lisätiedot

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 1/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 1/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 2/10 revised 1/13 FORM NO. 56041989 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S X), 56381011(850SC X) 56381012(1050S X), 56381013(1050SC

Lisätiedot

Adgressor, Adgressor AXP BR 850S series

Adgressor, Adgressor AXP BR 850S series Adgressor, Adgressor AXP BR 850S series Brugsanvisning / Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56314661(2820D), 56314662(3220D), 56314826(3520D), 56314827(3820D), 56314663(2820C), 56314664(3220C), 56314828(3520C),

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

BR 850S, BR 1050S. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8/09 FORM NO. 56041791. Printed in USA. A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi

BR 850S, BR 1050S. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8/09 FORM NO. 56041791. Printed in USA. A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi BR 850S, BR 1050S Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MODELS 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC), 56390923(1050SC) 56390918(850S EDS), 56390922(1050S EDS), 56390920(850SC

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL:

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL: UHR 70-1700 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MODEL: 56422001 3/06 revised 5/09 FORM NO. 56041635 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

BRX 700, BRX 700 EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/03 revised 1/09 FORM NO Printed in USA

BRX 700, BRX 700 EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/03 revised 1/09 FORM NO Printed in USA BRX 700, BRX 700 EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56314019, 56316516 (EDS) 2/03 revised 1/09 FORM NO. 56041540 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14 M.-Nr. 10 202 090 da... 4 no... 25 sv... 46 fi... 67 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 770 S SCRUBTEC 770 L SCRUBTEC 784 S SCRUBTEC 784 L SCRUBTEC 795 S SCRUBTEC 795 L DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 340 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

SCRUBBER-DRYER BA 340 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL SCRUBBER-DRYER BA 340 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603373(4)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/13 FORM NO. 56091076 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56108124 (1300 LPG), 56108125 (1300 D) 56108126 (1600 LPG), 56108127 (1600 D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC8000

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11. M.-Nr. 10 428 560

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11. M.-Nr. 10 428 560 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11 M.-Nr. 10 428 560 da... 4 no... 25 sv... 47 fi... 69 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot