JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación"

Transkriptio

1 JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: Engine type: Kubota V2203 With ROPS & Cab Product Number: Engine type: Kubota V2203 ADVARSEL: Denne maskine kan forårsage alvorlig personskade, hvis den bruges forkert. Alle, der bruger og vedligeholder denne maskine, skal være korrekt uddannet til dette, skal advares om farerne og læse hele instruktionsbogen, før maskinen forberedes, bruges, justeres eller serviceres. VARNING: Om denna maskin används på fel sätt kan den orsaka svåra personskador. De som använder och underhåller denna maskin ska utbildas i hur den används korrekt, vara varnade för de förekommande riskerna och ska alltid läsa hela handboken innan någon form av arbete utförs på eller med maskinen. VAROITUS: Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Laitteen käyttäjille ja huoltajille on opetettava laitteen asianmukainen käyttö, heitä on varoitettava mahdollisista vaaroista ja heidän on luettava koko käyttöopas ennen laitteen valmistelua, käyttöä, säätämistä ja huoltamista. ADVERTENCIA: Si se usa de forma incorrecta esta máquina puede causar graves lesiones. Cualquier persona que use y mantenga esta máquina deberá estar entrenado en su uso correcto, instruido de sus peligro y deberá leer el manual completamente antes de tratar de instalar, operar, ajustar o revisar la máquina. JACOBSEN DK S SF E (RJ ) Part No ML2 (rev.1)

2 2000, Textron Inc. All Rights Reserved

3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Tak fordi du har købt dette Jacobsen-produkt. Du har købt et plæneklipperprodukt i verdensklasse, et af de bedst designede og byggede nogetsteds. Sammen med maskinen leveres en betjenings- og sikkerhedsvejledning og en særskilt klargørings-, tilbehørs- og vedligeholdelsesvejledning. Maskinens levetid og gode tjeneste afhænger i stor udstrækning af, hvor grundigt du læser og forstår disse vejledninger. Hvis du behandler maskinen ordentligt, smører og justerer den som beskrevet, får du mange års pålidelig tjeneste. Din sikre brug af dette Jacobsen-produkt er et af de fornemste mål for vores design. Der er mange indbyggede sikkerhedsfunktioner, men vi sætter også vores lid til din sunde fornuft og omhu med henblik på at opnå ulykkesfri drift. Læs vejledningerne grundigt for at få den bedste beskyttelse. Lær alle kontrolgrebenes funktioner at kende. Iagttag alle sikkerhedsforanstaltninger. Følg alle instruktioner og advarsler fuldt og helt. Fjern ikke og omgå ikke nogen sikkerhedsfunktioner. Sørg for, at de personer, der betjener denne maskine, er lige så velinformerede og forsigtige med brugen, som du selv er. Kontakt en Jacobsen-forhandler for ethvert eftersyn eller nødvendige reservedele. Jacobsen-service sikrer, at du fortsat modtager de bedst mulige resultater fra Jacobsens produkter. Du kan stole på Jacobsen-reservedele, fordi de er fremstillet med samme høje præcision og kvalitet som de originale dele. Jacobsen udvikler og bygger sit udstyr, så det kan gøre tjeneste i mange år på en sikker og produktiv måde. Brug kun denne maskine som anvist i vejledningerne, hold den godt ved lige, og følg sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne, så giver maskinen dig den længst mulige levetid. Du vil altid være glad for, at du fulgte disse anvisninger. Textron Turf Care And Specialty Products One Bob Cat Lane Johnson Creek, WI Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhed... 3 Mærkater... 9 KONTROLGREB Symboler Blinklys Betjeningsgreb Kontakter Målere Pedaler BETJENING Daglig Inspektion Operatør-sikkerhedssystemet Betjeningsprocedurer Start af Motoren Kørsel/Transport Transportmekanisme Parkering/Stop Klipning...20 Bugsering...21 Kørsel på Skråninger...21 Efter Brug...22 Hjulvægte...22 Nødudgange...22 TRAKTORJUSTERINGER Bemærkninger om Sikkerhed...23 Kugleled...23 Motorrem...23 Parkeringsbremse...24 Driftsbremse...24 Kontakt til Fartpilot...24 Klippeaggregater...25 Brændstofsolenoide...25 Trykket på Jorden...25 Hydro Neutral...26 Traktionspedalstop...27 Styretøjets Spidsning...27 DK-1

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Drejeradius Styretøjets Stopbolte Krav til Tilspændingsmomenter Gashåndtaget...28 Kontrol Af 2- og 4-hjulstræk JUSTERINGER AF KLIPPEAGGREGATERNE Klippehøjde Nivellering af Klippeaggregaterne Eftersyn af Knivene Fjernelse af Knive...32 Udskiftning af Kniven Slibning af Knive Transportmekanisme Fjernelse af Klippeaggregatet SPECIFIKATIONER FOR TILSPÆNDINGSMO MENTER Vigtige Oplysninger Specifikationer for Til Specifikt Tilspændingsmoment GARANTI Garanti SMØRING Traktor Drivaksel Klippeaggregater Smørings- og Vedligeholdelsesintervaller GENERELLE SPECIFIKATIONER Produktidentifikation DK-2

5 2 SAFETY BEMÆRKNING!!! Uautoriserede ændringer kan udgøre ekstreme sikkerhedsrisici for operatører og omkringstående og kan også medføre skader på produktet. Textron Turf Care And Specialty Products advarer stærkt imod, afviser og anerkender ikke nogen modifikation, noget ekstra tilbehør eller produktændringer, der ikke er designet, udviklet, testet og godkendt af Textron Turf Care And Specialty Products Engineering Department. Ethvert produkt fra Textron Turf Care And Specialty Products, der er ændret, modificeret eller forandret på en hvilken som helst måde, som ikke er specifikt godkendt efter den originale fremstilling - herunder tilføjelse af tilbehør eller komponenter fra markedet for brugte reservedele, der ikke er specifikt godkendt af Textron Turf Care And Specialty Products - vil medføre, at Textron Turf Care And Specialty Products-garantien bliver annulleret. Ethvert erstatningsansvar for personskade og/ eller skade på ejendom forårsaget på grund af en hvilken som helst uautoriseret ændring, tilføjelse af tilbehør eller produkter, der ikke er godkendt af Textron Turf Care And Specialty Products, vil blive betragtet som værende den persons eller de personers ansvar, eller det firmas ansvar, som udvikler og/eller foretager sådanne ændringer. Textron Turf Care And Specialty Products vil af al magt stræbe efter at få fuld erstatning og få dækket omkostningerne fra enhver part, der måtte være ansvarlig for sådanne uautoriserede ændringer efter fremstillingen af maskinen og/eller tilbehør, såfremt personskade og/eller skade på ejendom måtte blive resultatet. Dette symbol betyder: GIV AGT! VÆR OPMÆRKSOM! Det handler om din og andres sikkerhed. Definitioner af signalord: Nedenstående signalord anvendes til at identificere, hvor alvorlige risikoniveauer, der er tale om. Disse ord forekommer i denne vejledning samt på de sikkerhedsmærkater, der er fastklæbet på Ransomes' maskiner. Læs og følg de informationer, disse ord og/eller det ovenfor viste symbol signalerer af hensyn til din og andres sikkerhed.! FARE FARE angiver en overhængende fare, som, hvis den ikke undgås, vil medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse.!!advarsel ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse.! FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller begrænsede skader. Det kan også anvendes til at advare mod usikker praksis eller skader på ejendom. FORSIGTIG Når FORSIGTIG anvendes uden advarselssymbolet, angiver det en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre skader på ejendom. TURF CARE AND SPECIALTY PRODUCTS MODEL NUMBER SERIAL NUMBER JOHNSON CREEK, WI MADE IN U.S.A. PLADE MED SERIENUMMER MODELNUMMER: Dette nummer fremgår af salgsdokumentationen, de tekniske brugervejledninger og prislisterne. SERIENUMMER: Dette nummer står kun på din plæneklipper. Det indeholder modelnummeret direkte efterfulgt af serienummeret. Brug dette nummer, når du bestiller reservedele eller søger oplysninger om garantien. DK-3

6 SIKKERHED 3 SIKKERHED KLARGØRING TIL SIKKER BETJENING Operatørens forberedelser og uddannelse Lær at betjene udstyret, operatørgrebene og sikkerhedsskiltene sikkert. Betjen ikke maskinen, og tillad ikke en anden person at betjene denne maskine, hvis der kan sættes spørgsmåltegn ved sikkerheden. Hvis en operatør eller mekaniker ikke kan læse dansk eller et af de andre sprog, denne vejledning medleveres på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem. Hvis en hvilken som helst del af dette materiale er uklart, skal du kontakte fabrikkens repræsentant for at få en afklaring. Alle operatører og mekanikere skal uddannes. Ejeren er ansvarlig for at uddanne brugerne. Bær passende beklædning, bl.a. lange benklæder og sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller med sideskærme, når du betjener plæneklipperen. Betjen ikke maskinen, når du har bare fødder eller bærer åbne sandaler. Langt hår, løstsiddende tøj eller smykker kan blive viklet ind i de bevægelige dele. Tillad aldrig mindreårige børn eller ikke-fagfolk eller folk uden ordentlig uddannelse at betjene dette udstyr. Der kan være begrænsninger med hensyn til operatørens alder i lokale bestemmelser. Kør ikke med passagerer, især små børn. De kan falde af og få alvorlige legemsbeskadigelser. Hold advarselsmærkaterne og denne operatørvejledning læselig og intakt. Erstatningsmærkater og - vejledninger fås fra fabrikken. Betjen ikke maskinen, mens du er under påvirkning af medicin eller alkohol. Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader, der sker på ham/hende selv, andre mennesker eller ejendom. Klargøring af arbejdsstedet og forholdene Vurder terrænet, så du kan bedømme, hvilket tilbehør der er nødvendigt for at udføre arbejdet ordentligt og sikkert. Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten. Ryd det område, der skal klippes, for genstande såsom sten, legetøj, ståltråd eller affald, som plæneklipperen kan komme til at samle op eller kaste ud. Sørg for, at området er fri for kæledyr og mennesker, især små børn. Gå aldrig ud fra, at de forbliver på det sted, hvor du sidst så dem. Stop maskinen, hvis de kommer ind i området. Klip kun i dagslys eller i godt, kunstigt lys. Klip ikke vådt græs, da dækkene kan miste traktionen. Klargøring af maskinen ADVARSEL Kontroller sikkerhedslåsesystemet for operatørens tilstedeværelse og bremsernes funktion. Juster eller reparer eventuelle problemer før brug. Pil aldrig ved sikkerhedsanordninger. Hold afskærmninger og sikkerhedslåseanordninger på plads og i god driftsmæssig stand. Hold alle befæstelser såsom møtrikker, bolte og stifter forsvarligt tilspændt. Efterse knivene, knivboltene og klippesamlingen visuelt for slitage eller skader. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt for at opretholde afbalanceringen. Kontroller, at maskinen og eventuelt tilbehør er i god driftsmæssig stand. Indkobl ikke knivene, før du er klar til at klippe. DK-4

7 SIKKER DRIFT Generelt Vær særlig omhyggelig, når du læsser maskinen ind i en anhænger eller lastbil eller aflæsser den. Hold øje med trafikken, når du befinder dig i nærheden af eller krydser veje. Lad ikke motoren køre i et indelukket område, hvor der kan samle sig farlige kuliltegasser. Anbring ikke foden på jorden, mens du betjener maskinen. Før du betjener maskinen, skal du sænke udblæsningen, indsætte kværnen eller påmontere hele græsfanget. Hold dig væk fra udblæsningsåbningen til enhver tid. Ret aldrig aflæsningen mod en person i nærheden. Stop arbejdet, hvis nogen nærmer sig. Hold vaskeporte og andre serviceåbninger til plæneklipperhuset lukket, mens du klipper. Vær forsigtig, når du trækker læs eller benytter tungt udstyr. - Brug kun de godkendte bugseringspunkter på trækstangen. - Begræns belastninger til sådanne, som du har fuld sikkerhedsmæssig kontrol over. - Foretag ingen skarpe drejninger. Vær forsigtig, når du bakker. Brug modvægt(e) eller hjulvægte, når dette er foreslået i betjeningsvejledningen. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Slå altid knivene fra, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern nøglerne, før du står af. Start Start kun i henhold til instruktionerne i denne vejledning eller på maskinen. ør du forsøger at starte motoren, skal du sørge for: - at parkeringsbremsen er aktiveret; - at kraftudtaget er udkoblet; - at drevet er i NEUTRAL. Når du starter motoren, skal du sørge for, at hænder og fødder er fri af knivene. Start ikke maskinen, mens du står foran udblæsningen eller med udblæsningen rettet mod nogen. SIKKERHED Indkobl ikke kraftudtaget ved fuld gas. Indstil gashåndtaget til tomgang eller lavest mulige motorhastighed. Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Betjening af motoren ved for høj hastighed kan øge faren for legemsbeskadigelse. Afbrydelse af betjeningen Før du forlader operatørens position: - Parker på jævn grund. - Udkobl kraftudtaget. - Aktiver parkeringsbremsen. - Sluk motoren, og fjern nøglen. Udkobl kraftudtaget, og vent, til knivene holder op med at rotere: - før du hæver klippeaggregatet; - når du ikke klipper; - med henblik på transport; - når du krydser andre overflader end græs. Stop motoren, udkobl kraftudtaget, og vent, til knivene holder op med at rotere: - før du tanker op igen; - før du fjerner græsfanget; - før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra operatørens position. Stop motoren, udkobl kraftudtaget, og frakobl tændrøret/-ene, eller fjern nøglen: - før du fjerner blokager eller renser udblæsningen; - før du undersøger, rengør eller arbejder på maskinen; - efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterse maskinen for skader, og udfør reparationer, før du starter igen. - hvis maskinen begynder at vibrere unormalt. Efterse og foretag udbedringer som nødvendigt, før du starter igen; - undtagen som specifikt bemærket, som f.eks. for karburatorjustering, hvor motoren skal være i gang. Hold hænder og fødder fri af bevægelige dele under disse forhold. Lad knivene stoppe helt, når du standser arbejdet for at fjerne blokeringer og tilstopninger, efterse maskinen, udfør vedligeholdelse eller reparationer. Reducer gashåndtagets indstilling, mens motoren slukkes, og, hvis motoren er udstyret med en afbryderventil, skal du lukke for brændstoftilførslen efter endt klipning. DK-5

8 SIKKERHED SIKKER MANØVRERING Generelt Sænk farten, før du drejer. Klip ikke, mens du kører baglæns, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid bagud og nedad, før og mens du bakker for at se, om der er små børn og kæledyr til stede. Pas på, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer, højt græs eller andre genstande, der kan blokere for udsynet. Hvis dækkene mister traktion, skal knivene udkobles. Hvis du kører på en skråning, skal forenden vende nedad. Klipning på skråninger Skråninger udgør en væsentlig faktor hvad angår ulykker på grund af mistet herredømme og væltning, som somme tider medfører alvorlig legemsbeskadigelse eller død. Kørsel på enhver skråning kræver ekstra forsigtighed. Klip ikke på skråninger, hvis du er urolig eller usikker. Det endelige ansvar for sikker kørsel på skråninger er operatørens. Klip ikke alt for stejle skråninger.! ADVARSEL Klip altid op og ned ad bakker med plænetraktorer, ikke på tværs. Klip altid på tværs af bakker med maskiner, man går bagved, ikke op og ned. Undgå at starte eller stoppe på en skråning. Hvis dækkene mister traktion, skal kniven udkobles, og du skal fortsætte langsomt lige ned ad skråningen. Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvist. Skift ikke pludselig hastighed eller retning. Drej ikke på skråninger, medmindre det er nødvendigt, og drej da langsomt og ned ad bakke, når det er muligt. Kør ikke på skråninger, hvis jorden er løs, eller hvis det pludselig begynder at regne, mens du klipper. Benyt lavere gear på en skråning for at undgå stop eller at maskinen forskubbes. Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet tilbehør. Disse kan ændre maskinens stabilitet. Undgå at køre over hjulspor, huller, sten og rødder, når som helst det er muligt. Vær opmærksom på hulninger og stigninger. Ujævnt terræn kan få en plæneklipper til at vælte eller få den til at glide. Klip ikke lodrette sider, grøfter eller dæmninger. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et af hjulene kører over kanten, eller hvis en kant styrter sammen. Følg producentens anbefalinger for hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten. DK-6

9 VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED Generelt Vedligehold maskinen i overensstemmelse med producentens skema og instruktioner om maksimal sikkerhed og bedste klipperesultater. Parker maskinen på jævn grund. Lad aldrig uuddannet personale servicere maskinen. Juster eller reparer kun maskinen, efter at motoren er standset, og knivene er holdt op med at rotere. Efterse græsfangets komponenter regelmæssigt. Hvis de er slidte, beskadigede eller forringede, kan de komme til at blotlægge bevægelige dele, eller muliggøre, at genstande kastes ud. Udskift slidte, beskadigede eller defekte dele. Udskift altid med dele, der er anbefalet af producenten, for at opnå de bedste resultater. Frakobl batteriet, eller fjern tændrørsledningen/-erne, før du foretager nogen reparationer. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Demonter ikke maskinen uden at udløse eller tilbageholde kræfter, der kan få dele til at bevæge sig pludseligt. Sørg for tilstrækkelig understøtning til den løftede maskine eller dele, hvis du arbejder under den eller dem. Anbring ikke hænder eller fødder i nærheden af eller under roterende dele. Gør fuldstændig rent efter spild af olie eller brændstof. Udskift defekte lydpotter. Hold motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade, ophobet affald eller fedt for at undgå risiko for brand. Knive Plæneklipperens knive er skarpe og kan skære. Vær ekstra forsigtig, når du håndterer disse. Fjern forhindringer med forsigtighed. Pak kniven(e) ind, eller bær handsker.! ADVARSEL SIKKERHED Udskift kun knive. Ret dem aldrig ud, og svejs dem ikke sammen. Hold andre personer væk fra knivene. Brændstof Benzin- og dieselbrændstof er brandfarligt; benzindampe er sprængfarlige. Vær ekstra forsigtig, når du håndterer disse. Opbevar kun brændstoffet i dunke, der er specifikt designet til brændstof. Når du fylder brændstof på eller kontrollerer brændstofstanden; - Stop motoren, og lad den køle af; - Der må ikke ryges; - Fyld kun brændstof på uden døre; - Brug en tragt; -Overfyld ikke; - Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren, før spildet er tørret op, og dampene er forsvundet. Sæt dækslerne forsvarligt fast på brændstofdunkene og -tankene igen. Hydrauliksystem Maskinens hydrauliksystem fungerer under højtryk. Når du kontrollerer, om der er lækager, må du ikke bruge hænderne til at forsøge at finde en læk. Brug i stedet et stykke pap eller papir. Hydraulikvæske, der slipper ud, kan være under tilstrækkeligt stort tryk til at gennemtrænge huden og forårsage alvorlig legemsbeskadigelse. Hvis hydraulikvæske indsprøjtes i huden, skal det omgående fjernes af en læge, som er bekendt med denne form for skade. Ellers kan der opstå koldbrand. Kontroller, at alle hydraulikvæskeforbindelserne er tætte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før du sætter tryk på systemet.!! ADVARSEL ADVARSEL Vær klar over, at hvis én kniv roterer på plæneklippere med flere knive, kan dette få de andre knive til at rotere. DK-7

10 SIKKERHED Batteri Sådan mindsker du risikoen for legemsbeskadigelse, når du arbejder i nærheden af et batteri: Når du arbejder med batterisyre, skal du altid bære beskyttelsesudstyr såsom, men ikke begrænset til, beskyttelsesbriller, ansigtsskærm, gummihandsker og forklæde. Undgå at læne dig ind over et batteri. Udsæt ikke et batteri for åben ild eller gnister. Sørg for, at batterier med påfyldningsdæksler er korrekt fyldt op med væske. Lad ikke batterisyre komme i kontakt med øjne eller hud. Skyl omgående ethvert område, der er kommet i kontakt med batterisyre, og skaf lægehjælp. Oplad batterier i et åbent, godt ventileret område, væk fra gnister og flammer. Tag ledningen til opladeren ud af stikkontakten i væggen, før du tilslutter eller frakobler den fra batteriet. SIKKER OPBEVARING Stop motoren, og lad den køle af før opbevaring. Tøm kun brændstoftanken uden døre. Opbevar brændstof i en godkendt dunk på et køligt, tørt sted.! ADVARSEL Hold benzinopbevaringsområdet fri for græs, blade og for meget fedt for at mindske brandfaren. START VED HJÆLP AF STARTKABLER 1. Sørg for, at startkablerne er i god stand. Sluk tændingen og alt elektrisk tilbehør på begge maskiner. 2. Anbring maskinen med et godt (opladet) batteri ved siden af, men ikke i berøring med maskinen med det flade batteri, så startkablerne kan nå. 3. Når du foretager kabelforbindelser: Sørg for, at klemmerne ikke berører noget, undtagen de metaldele, de skal berøre. Tilslut aldrig en pluspol ("+" eller rød) til en minuspol (" " eller sort). Sørg for, at kablerne ikke bliver filtret ind i nogen komponenter, efter at motorerne er startet. 4. Tilslut den ene ende af det første startkabel til pluspolen på det ene batteri. Tilslut den anden ende til pluspolen på det andet batteri. 5. Tilslut den ene ende af det andet kabel til minuspolen på maskinen med et godt (opladet) batteri. Tilslut den sidste forbindelse til motoren på den maskine, der skal startes, væk fra batteriet. 6. Start køretøjet med det gode batteri og dernæst maskinen med det afladede batteri. 7. Fjern kablerne i præcist den modsatte rækkefølge i forhold til tilslutningen. Når du fjerner hver klemme, skal du passe på, at den ikke kommer i berøring med andre metaldele, mens den anden ende forbliver tilsluttet. Opbevar maskinen og brændstofdunkene på et aflåst sted for at forhindre, at nogen kommer til dem og for at forhindre børn i at lege med dem. Når maskinen skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal du sænke klippeaggregatet, medmindre der anvendes en mekanisk sikkerhedslås. Opbevar ikke maskinen eller brændstofdunken i nærheden af apparater med en åben flamme, f.eks. en vandvarmer eller et apparat med vågeblus. DK-8

11 MÆRKATER 4 MÆRKATER Lær mærkaterne at kende, de er altafgørende for sikker betjening af maskinen. UDSKIFT BESKADIGEDE MÆRKATER. FORSIGTIG 1. Må ikke betjenes, mens hornet lyder. Hornet lyder for at advare om en overophedet motor eller et overophedet hydrauliksystem. Se instruktionen i betjeningsvejledningen for at rengøre køleren eller oliekøleren ordentligt, og kontroller væskestandene. 2. Når redskabet bliver tilstoppet, skal du udkoble kraftudtaget og standse motoren før rengøring. 3. Hold hænder, fødder og tøj væk fra motordrevne, bevægelige dele. 4. Sid ikke på maskinen, og tag ikke passagerer med, medmindre maskinen er udstyret med et sæde til disse formål. 5. Hold alle afskærmninger på plads. 6. Stop motoren med henblik på al servicering, justering eller udskiftning af væske. 7. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du betjener maskinen. 8. Skift ikke mellem 2-hjuls- og 4-hjulstræk, mens traktoren kører ! ADVARSEL MÅ IKKE BENYTTES TIL BUGSERING! ADVARSEL For at forhindre brandsår må lydpotten eller lydpottens afskærmning ikke berøres. Temperaturen kan overstige 66 C.! FARE Der kan opstå alvorlige personskader eller død ved knivkontakt eller på grund af, at genstande slynges over lange afstande af maskinen. Betjen ikke maskinen med udblæsningen eller skjoldene vippet op eller fjernet. Betjen ikke maskinen med bøjede komponenter eller med redskaberne i hævet position. Hold dig selv og andre væk fra klippeaggregatet, når det er i gang ! ADVARSEL Påmonter styrtbøjle, før du anvender denne maskine på hældninger, der skråner mere end 14. Brug ikke denne maskine på hældninger, der skråner mere end 21. Hold omkringstående væk ! FARE DENNE TRAKTOR KAN VÆLTE UVENTET OG HURTIGERE, END EN OPERATØR ER PARAT TIL AT SPRINGE FRI AF DEN. 1. BETJEN ALDRIG EN TRAKTOR UDEN EN ORDENTLIG STYRT- BØJLEBESKYTTELSE (SE VEJLEDNINGEN). 2. BÆR ALTID SIKKERHEDSSELE, NÅR DU BETJENER DENNE TRAKTOR, DER ER UDSTYRET MED STYRTBØJLE. 3. FASTGØR ALDRIG BUGSERING- SREB OVEN OVER ELLER PÅ BAGAKSLEN. 4. BETJEN IKKE TRAKTOREN PÅ STEJLE SKRÅNINGER ELLER I NÆRHEDEN AF LODRETTE SIDER. 5. UNDGÅ SKARPE DREJNINGER VED HØJ HASTIGHED. Alvorlige personskader eller død kan blive resultatet på grund af, at traktoren vælter DK-9

12 MÆRKATER! FARE For at forhindre personskader når du arbejder med batteriet: 1. Tilslut altid det sorte jordkabel ( ) sidst, og fjern det først. 2. Hold gnister og flammer væk, og undgå kontakt med syre. For at undgå personskade når du oplader batteriet med et startkabel: 1. Tilslut pluspolen (+) til pluspolen (+). 2. Tilslut minuspolen ( ) på det gode batteri til stellet på det køretøj, der har det flade batteri.! ADVARSEL Undgå alvorlig personskade: Frakobl aldrig sædekontakten, og pil aldrig ved den. Læs brugervejledningen for at få flere oplysninger. DANGER KEEP HANDS and FEET AWAY WARNING Fuel Spray May Cause Injury REMOVE SLOWLY NON-VENTED Brændstofdækslet! ADVARSEL FILTERET ER UNDER TRYK. FJERN FIL- TERET LANGSOMT FOR AT UNDGÅ LEGEMSBESKADIGELSE.! ADVARSEL! FARE! KØLEREN ER UNDER TRYK. FJERN DÆKS- LET LANGSOMT FOR AT UNDGÅ LEGEMS- BESKADIGELSE. FOR AT UNDGÅ ALVORLIG LEGEMSBESKADIGELSE SKAL DU STANDSE MOTOREN OG UDKOBLE TROMLERNE, FØR DU ARBEJDER PÅ KLIPPEAGGREGATERNE ELLER TØMMER KURVENE! FORSIGTIG Fyld olietanken op til 2,5 cm under påfyldningsstudsen. OVERFYLD IKKE ! FORSIGTIG FOR AT FORHINDRE BRÆNDSTOFSPILD, FYLD KUN OP TIL PÅFYLDNINGSSTUDSEN DK-10

13 KONTROLGREB 5 KONTROLGREB 5.0 SYMBOLER Lær nedenstående symboler og deres betydning at kende. Lær placeringen for alle kontrolgreb og målere at kende, før du betjener denne traktor, samt formålene med disse. Betjening af denne traktor uden!advarsel erfaring kan forårsage dødelige eller alvorlige personskader. Forsøg ikke at køre traktoren, medmindre du har læst betjeningsvejledningen og ved, hvordan alle kontrolgrebene betjenes korrekt. DK-11

14 KONTROLGREB 5.1 BLINKLYS Blinklysene, der er placeret på den forreste konsol, udgør en del af "systemvagten". Disse lys angiver vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse. Før du Figur 5A I betjener traktoren, skal du sikre dig, at du forstår funktionen for hvert lys og den korrekte reaktion herpå. A B C D E F G H I FORSIGTIG 1. Må ikke betjenes, mens hornet lyder. Hornet lyder for at advare om en overophedet motor eller et overophedet hydrauliksystem. Se instruktionen i betjeningsvejledningen for at rengøre køleren eller oliekøleren ordentligt, og kontroller væskestandene. 2. Når redskabet bliver tilstoppet, skal du udkoble kraftudtaget og standse motoren før rengøring. 3. Hold hænder, fødder og tøj væk fra motordrevne, bevægelige dele. 4. Sid ikke på maskinen, og tag ikke passagerer med, medmindre maskinen er udstyret med et sæde til disse formål. 5. Hold alle afskærmninger på plads. 6. Stop motoren med henblik på al servicering, justering eller udskiftning af væske. 7. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du betjener maskinen. 8. Skift ikke mellem 2-hjuls- og 4-hjulstræk, mens traktoren kører A. Motorolietryk angiver lavt motorolietryk. Hvis dette lys forbliver TÆNDT, efter at motoren er startet, eller TÆNDES under drift, skal traktoren omgående slukkes. Efterse motoroliestanden. VIGTIGT: Fortsat drift med olietrykindikatoren TÆNDT kan beskadige motoren. B. Motorkølevæsketemperatur angiver høj motorkølevæsketemperatur. Ud over lyset lyder en alarm. Stop klipningen, og udkobl alle drev. Lad motoren gå i tomgang i nogle få minutter, indtil lyset SLUKKES. Hvis lyset forbliver TÆNDT, skal du slukke traktoren, og lade motoren køle af, før du genoptager betjeningen. C. Hydrauliksystem angiver lav ladning for olietryk i traktionssystemet. Hvis dette lys forbliver TÆNDT, efter at motoren er startet, eller TÆNDES under drift, skal traktoren omgående slukkes. VIGTIGT: Fortsat betjening med hydrauliksystemets lys TÆNDT kan beskadige komponenterne i hydrauliksystemet. D. Hydrauliksystemets ladefilter angiver at ladefilteret (lille filter) i hydrauliksystemet er tilstoppet og skal udskiftes. Stop klipningen, og kør traktoren tilbage til vedligeholdelsesområdet til eftersyn. E. Hydraulikolietemperatur angiver høj hydraulikolietemperatur. Ud over lyset lyder en alarm. Stop klipningen, og udkobl alle drev. Lad motoren gå i tomgang i nogle få minutter, indtil lyset slukkes. Hvis lyset forbliver TÆNDT, skal du slukke traktoren og lade hydrauliksystemet køle af, før du genoptager betjeningen. F. Hydrauliksystemets returliniefilter angiver, at returliniefilteret (stort filter) er tilstoppet og skal udskiftes. Stop klipningen, og kør omgående traktoren tilbage til vedligeholdelsesområdet. G. Luftfilter angiver, at luftfilteret skal rengøres eller udskiftes. H. Gløderør lyser kun, mens gløderørskontakten (X - figur 5D) er trykket ned. I. Retningsviser retningsvisere fås kun sammen med det ekstra førerhus. DK-12

15 KONTROLGREB 5.2 BETJENINGSGREB J. Ratindstillingslås bruges til at indstille rattets position. Skub grebet fremad for at låse. Figur 5B K. Gashåndtag - styrer motorens hastighed. Skub fremad for at øge hastigheden, tilbage for at sænke hastigheden. Kør motoren for fuld gas, mens du betjener traktoren. L. Venstre hæv og sænk venstre fløjklippeaggregat. Se Figur 5A J K L M N M. Midten hæv og sænk forreste klippeaggregat. N. Højre hæv og sænk højre fløjklippeaggregat. O KONTAKTER O. Tændingslås bruges til at starte og standse motoren. Tændingslåsen har tre positioner: SLUKKET, TÆNDT og START. Læs, før du starter motoren. Fjern tændingsnøglen, når traktoren ikke er i brug, for at forhindre uautoriseret brug. Læs og følg startprocedurerne for at starte traktoren. Se afsnit 6.3. P. Redskabskontakt løft op og skub fremad for at indkoble. Træk tilbage for at udkoble. Når klippeaggregaterne er indkoblet, kan de slås til ved hjælp af kontakterne Q og R. Figur 5C R Q P S T Kontakterne Q til og med U har 3 positioner som vist nedenfor. POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3 Q. Fløj aktiverer begge fløjmotorer. Position 1 - forlæns rotation. Position 2 slukket. Position 3 anvendes ikke. R. Midten aktiverer de forreste motorer. Position 1 - forlæns rotation. Position 2 slukket. Position 3 anvendes ikke. S. Lys (valgmulighed) Position 1 forreste lys og blinklys. Position 2 slukket. Position 3 arbejdslys T. 2-/4-hjulstræk Position 1 indkobl 4-hjulstræk. Position 2 indkobl 2-hjulstræk. Position 3 midlertidigt 4-hjulstræk under bakning. V U U. Fartpilot Position 1 - indkobler fartpilot. Position 2 anvendes ikke. Position 3 udkobl fartpilot. DK-13

16 KONTROLGREB V. Lystest tryk på kontakten for at teste hornet og alle systemvagt -lysene. Kontakten tester ikke gløderør, motorolietryk og ladetryklys. Motorolietrykket og ladetryklyset kan kontrolleres ved at dreje tændingslåsen til TÆNDT. Se afsnit 6.1. X. Gløderør tryk kontakten ind for at forvarme gløderørene. Hold ikke kontakten længere end syv sekunder. Se afsnit MÅLERE W. Temperaturmåler viser motorens kølevæsketemperatur. Betjen ikke traktoren, hvis temperaturen er over 110 C. Y. Tachometer viser motorens hastighed. Z. Brændstofmåler viser brændstofstanden. AA. Voltmeter viser spændingen i det elektriske system. AC. Effektafbrydere skub nedad på gummistøvhætten for at nulstille effektafbryderen. W X Figur 5D AB. Timetæller registrerer motorens arbejdstimer. Timetælleren kan bruges til at time vedligeholdelsesintervallerne eller klippeoperationerne. Y Z AA AC AB DK-14

17 KONTROLGREB 5.5 PEDALER AD. Differentialespærre - tryk pedalen ned for at låse forhjulene i synkron rotation og forhindre hjulene i at dreje rundt uafhængigt af hinanden. Stop maskinen, før du træder FORSIGTIG pedalen ned. Vanskelige drejninger kan!advarsel medføre alvorlige personskader. Med differentialespærren aktiveret skal man anstrenge sig mere for at dreje traktoren, og traktorens drejeevne er mindsket. Stop maskinen, og slip fodpedalen for at deaktivere låsen, før du drejer. AE. Driftsbremse - tryk pedalen ned for at sænke hastigheden eller standse maskinen. AF. Traktionspedal - styrer maskinens retning og hastighed. Træd langsomt det øverste af pedalen AF 1 ned for forlæns bevægelse, eller tryk den nederste del AF 2 af pedalen ned for baglæns bevægelse. Pedalen vender tilbage til neutral position, når den slippes. AG.Trykket mod jorden bruges til at justere klippeaggregaternes tryk mod jorden. Se afsnit 7.8. AH.Bugserventil drej ventilen for at åbne hydraulikdrivsystemet, før maskinen bugseres. Se afsnit 6.8. AJ. Parkeringsbremse træk håndtaget opad for at aktivere bremserne. Tryk bremseklinken ind, og tryk dernæst klinken fremad for at udløse parkeringsbremsen. AD AE AF 1 AF 2 Figur 5E AG AH AJ DK-15

18 BETJENING 6 BETJENING 6.0 DAGLIG INSPEKTION Den daglige inspektion må kun FORSIGTIG udføres, mens der er slukket for motoren, og alle væsker er kolde. Sænk redskaberne ned til jorden, træk bremsen an, stop motoren og fjern tændingsnøglen. 1. Udfør en visuel inspektion af hele enheden, undersøg for tegn på slitage, løst maskinudstyr og manglende eller beskadigede komponenter. Check for brændstofs- og olielækager for at sikre, at alle forbindelser er tætte og at slanger og rør er i god tilstand. 2. Check brændstofstilførslen, kølerens kølevæskeniveau, krumtaphusets olieniveau og luftfilteret. Alle væsker skal være oppe på det fulde niveau-mærke, når motoren er kold. 3. Hydraulikoliestanden bør aldrig være ude af syne på den nederste kontrolmåler (placeret på venstre side af olietanken). 4. Test systemvagten for at sikre, at alle displaylys fungerer. 5. Drej tændingslåsen til TÆNDT, og tryk dernæst testknappen ind (V, Figur 5C). Hvis der stadig er lys tændt, efter at motoren er startet, eller hvis der tændes et eller flere lys under drift, skal du omgående standse motoren og undersøge den sandsynlige årsag til fejlen. 6. Sørg for, at alle klippeaggregater er indstillet til samme klippehøjde. Se afsnit Kontroller, at kølergitteret, køleren og oliekøleribberne er rene, at maskinen er smurt, og at dækkene er korrekt oppumpede. 8. Tets operatørens sikkerhedssystem. Se afsnit OPERATØR-SIKKERHEDSSYSTEMET 1. Operatør-sikkerhedssystemet forhindrer, at motoren kan startes, medmindre parkeringsbremsen er trukket an, klippeenheden er slået fra, og operatøren sidder i sædet. Systemet stopper også motoren, hvis operatøren forlader sædet, mens klippeanordningen er tilkoblet, eller mens parkeringsbremsen er deaktiveret. Hvis en traktor efterlades!advarsel uden opsyn med motoren kørende, kan det få fatale følger eller forårsage alvorlig legemsbeskadigelse. Udstyret må aldrig drives mens operatørtilstedeværelses-og sikkerhedsblokeringssystemet er frakoblet eller fejlfungerer. Man må hverken frakoble eller omgå nogen som helst omskiftere. 2. Udfør hver af følgende tests for at sikre, at operatørsikkerhedssystemet fungerer korrekt. Stands testen, og få systemet inspiceret og repareret, se nedenstående liste: Motoren starter ikke i test 1, eller; Motoren starter under test 2 eller 3. Test 1 repræsenterer den normale startprocedure. Operatøren sidder i sædet, parkeringsbremsen er aktiveret, og redskabskontakten er deaktiveret. Motoren skal være SLUKKET, før test 2 og 3 udføres. Motoren må ikke starte med nogen af grebene i den viste position. Start først motoren på normal vis, og indkobl dernæst redskabskontakten til test 4, eller deaktiver parkeringsbremsen til test 5, og løft din vægt op fra sædet for hver test. Test Operatør i sædet Parkeringsbremse Redskabskontakt Motoren starter Ja Nej Aktiv. Deakt. Aktiv. Deakt. Ja Nej Løft din kropsvægt op fra sædet. Skæreenhederne skal holde op med at dreje rundt indenfor syv (7) sekunder. Motoren fortsætter med at køre under test 4 eller 5.. DK-16

19 BETJENING 6.2 BETJENINGSPROCEDURER! Bær altid sikkerhedsbriller, FORSIGTIG arbejdssko eller -støvler af læder, hjelm og høreværn for at undgå personskade. 1. Motoren må under ingen omstændigheder startes, mens operatøren står ved siden af traktoren. 2. Betjen ikke traktoren eller redskaberne med løse, beskadigede eller manglende dele. Klip, når græsset er tørt, når som helst det er muligt. En traktor, der vælter, kan!advarsel forårsage død eller alvorlig personskade. Der skal altid bæres sikkerhedssele, når en styrtbøjle er påmonteret traktoren. Sørg altid for, at sikkerhedsselen er korrekt indstillet. Hold fast i rattet, hvis traktoren vælter. Forsøg ikke at springe ud eller forlade sædet. 3. Klip først i et testområde for at blive helt fortrolig med betjeningen af traktoren og kontrolgrebene. 4. Undersøg området for at bestemme den bedste og mest sikre betjeningsprocedure. Vurder græssets højde, terræntypen og overfladeforholdene. Hvert forhold vil kræve visse justeringer eller forholdsregler. 5. Læs aldrig materiale af hen imod omkringstående, og tillad ingen at komme i nærheden af maskinen, mens den arbejder.! Udslynget affald kan FORSIGTIG forårsage alvorlig personskade. Saml alt det affald op, du kan finde, før du klipper. Kør forsigtigt ind på et nyt område. Kør aldrig hurtigere, end at du har fuld kontrol over traktoren. 6. Udvis påpasselighed, når du klipper i nærheden af grusområder (veje, parkeringsområder, vognspor etc.). Sten kan blive slynget ud og forårsage alvorlige skader på omkringstående og/eller skader på ejendom. 7. Stop udstyret omgående, efter at du har ramt en forhindring, eller hvis maskinen begynder at vibrere unormalt. Få maskinen efterset og repareret, før du genoptager driften. 8. Lad ikke motoren køre i tomgang i lange perioder, hvis du ikke klipper, da varmen fra traktoren kan beskadige græsset. Stop motoren. 9. Hvor der er nogen som helst tvivl om, om der er tilstrækkelig afstand mellem genstande, når du klipper, skal du hæve klippeaggregaterne og sænke hastigheden, indtil forhindringerne er ryddet af vejen. Hvis en traktor efterlades!advarsel med motoren kørende uden opsyn, kan det få fatale følger eller forårsage alvorlig personskade. Før du rengør, justerer eller reparerer dette udstyr, skal du altid udkoble alle drev, sænke redskaberne ned på jorden, aktivere parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne nøglen fra tændingslåsen for at forhindre personskader. DK-17

20 BETJENING 6.3 START AF MOTOREN Starthjælpevæsker er meget!advarsel brandfarlige og kan forårsage død eller alvorlig personskade. Brug ikke starthjælpevæsker. Brug af sådanne væsker i luftindsugningssystemet kan være potentielt sprængfarligt eller forårsage, at motoren "løber løbsk" og kan medføre alvorlig motorskade. 1. Indstil sædet, og spænd sikkerhedsbæltet. 2. Tag fødderne væk fra pedalerne, og sæt redskabskontakten i positionen "SLUKKET". Figur 6A Gasregulator Gløderørskontakt Tændingsnøgle Redskabskontakt 3. Aktiver parkeringsbremsen, og indstil gashåndtaget til ca. 1/3 til 1/3 gas. Motoren skal startes med lav tomgangshastighed. 4. Drej tændingslåsen til positionen "TÆNDT". 5. Tryk gløderørskontakten ind i ca. 7 sekunder. Slip dernæst kontakten. Jo lavere temperaturen er, desto længere varer det at strømføde gløderørene. Dette trin er ikke nødvendigt, når du starter en varm motor. 6. Drej tændingsnøglen til position "START", og slip den igen, så snart motoren starter. Hold ikke nøglen i start-positionen i mere end 15 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du dreje tændingslåsen til SLUKKET, vente i 30 sekunder og forsøge igen. 7. Betjen ikke motoren ved høje omdrejningstal lige efter start. Lampen for motorolietryk (A - Figur 5A) lyser, indtil trykket når det normale driftsniveau. Hvis lampen forbliver tændt, skal du omgående standse motoren og få systemet efterset. Når du starter ved temperaturer FORSIGTIG under 4 C, skal motoren betjenes i tomgang (ca RPM) i 5 minutter for at forhindre skader på motoren eller hydrauliksystemet. DK-18

21 BETJENING 6.4 KØRSEL/TRANSPORT VIGTIGT: Hvis traktoren køres på offentlig vej, skal den opfylde de lokale og statslige bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om regler og krav til udstyr. 1. Klippeaggregaterne skal være hævet og låst i transportpositionen, når du kører til og fra arbejdsområdet, for at forhindre for stor belastning på hydrauliksystemet og/eller skader på klippeaggregaterne og løftearmene. 2. Udkobl redskabskontakten. Løft klippeaggregaterne til transportpositionen, og aktiver transportlåsene. Se afsnit 6.5. a. Indstil rattet, så det passer, og fastlås det dernæst. b. Indstil gashåndtaget til "HURTIG". Indkobl 2-hjulstrækfunktionen. c. Løsn parkeringsbremsen, og tryk langsomt traktionspedalen ned. 3. Tryk kontakten ind for at aktivere fartpilot, hvis det ønskes. Deaktivering af fartpilot: Tryk let på bremsepedalen, eller brug kontakten. 4. Når du skifter fra "Frem" til "Bak", skal traktoren standse helt, før du skifter retning, og også når du skifter mellem 2-hjulstræk og 4-hjulstræk.! Løst eller beskadiget FORSIGTIG fastgjort tilbehør kan forårsage legemsbeskadigelse. Betjen ikke traktoren eller redskaberne med løse, beskadigede eller manglende dele. Figur 6B Gasregulator Ratlås Redskabskontakt Fartpilot TRANSPORTMEKANISME Hvis aggregaterne bliver!advarsel sænket ved et uheld, kan det medføre døden eller forårsage alvorlig personskade. Transporter ikke traktoren med armene hvilende på låsene. Låsene bruges kun til at forhindre, at aggregaterne sænkes ved et uheld. 1. Fløjaggregaterne er udstyret med en lås for at forhindre, at aggregaterne bliver sænket ved et uheld under transport eller udførelse af vedligeholdelse. Låsegrebene er placeret på motorens forbræt til højre og venstre for førersædet. 2. Hæv klippeaggregaterne så højt som muligt, og skub dernæst låsegrebene "ind" for at sikre klippeaggregatet. Klippeaggregatets/løftearmens vægt må ikke hvile på låsen. 3. Træk låsegrebet "ud", og sænk klippeaggregaterne ned på jorden for at udløse låsen. Låseknap Figur 6C DK-19

22 BETJENING 6.6 PARKERING/STOP 1. Hvis der opstår en nødsituation, og traktoren skal parkeres på arbejdsområdet, skal du følge de retningslinier, der er udstukket af opsynsmanden for området. Hvis traktoren er parkeret på en hældning, skal hjulene klodses op eller blokeres. 2. Når traktoren skal parkeres under normale forhold, skal redskabskontakten udkobles, og redskaberne skal dernæst hæves og låses i transportpositionen. Herefter køres væk fra arbejdsområdet. 3. Vælg et fladt og jævnt område at parkere i. a. Slip traktionspedalen, og tryk driftsbremsepedalen ned, om nødvendigt, for at få traktoren til at stå helt stille. b. Udkobl alle drev, sænk redskaberne ned på jorden, tag gassen af, og lad motoren gå i tomgang ved lav hastighed, og lad motoren arbejde uden belastning i 2-3 minutter. c. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern altid tændingsnøglen. 6.7 KLIPNING 1. Indstil gashåndtaget på "HURTIG", og sænk klippeaggregaterne ned på jorden. Brug tachometeret til at holde motorens hastighed på 2800 rpm. 2. Når du skal klippe: Indkobl redskabskontakten, og tryk dernæst kontakterne for fløj- og midteraggregaternes motor ind. 3. Aktiver kontakten for 4-hjulstræk, og træd dernæst langsomt traktionspedalen ned. Når du klipper lange, flade områder, kan du aktivere fartpilot. Figur 6D Gasregulator Motor til midterste klippeaggregat Motorer til fløjaggregat Redskabskontakt Kontakt til 4-hjulstræk Tachometer Aktiver differentialespærren for bedre traktion og manøvrering. Tryk pedalen ned, og hold den nede (AD - Figur 5E). a. Kør traktoren lige fremad for at deaktivere differentialet, og slip traktionspedalen og differentialet. b. Tryk traktionspedalen ned for at genoptage arbejdet. Traktoren kan ikke dreje med!!advarsel differentialespærren aktiveret. Slip fodpedalen for at deaktivere låsen, før du svinger 5. Når du kører baglæns og har brug for mere kraft for at klatre op af en lille fordybning, skal du trykke på kontakten for midlertidigt 4-hjulstræk under bakning. Hvis en traktor efterlades!advarsel med motoren kørende uden opsyn, kan det få fatale følger eller forårsage alvorlig personskade. Sådan fjernes forhindringer fra plæneklipperen: Udkobl redskabskontakten, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern nøglen fra tændingslåsen. Fjern DERNÆST forhindringen. a. Klip græsset højere end ønsket den første gang, så plæneklipperen ikke rammer usete forhindringer og ikke skraber imod, hvis jorden er ujævn. b. Stop, og hæv redskaberne, når du krydser stier eller veje. Hold øje med trafikken. DK-20

23 BETJENING 6.8 BUGSERING 1. Med bugserventilen kan traktoren flyttes, uden at det er nødvendigt at starte motoren. Kør højst 3,2 km/t under bugsering. 2. Vip førersædet fremad for at få adgang til bugserventilen. (AH - Figur 5E). Drej håndtaget 90 fra normal til bugserposition. 3. Efter endt bugsering skal du sørge for at dreje knappen tilbage til den normale driftsposition. Plæneklipperens forende Figur 6E KØRSEL PÅ SKRÅNINGER!ADVARSEL personskade. En traktor, der vælter, kan forårsage død eller alvorlig Den sikreste metode til at minimere risikoen for, at traktoren vælter under kørsel på bakker og terrasser, er at køre op og ned ad skråningen (lodret), ikke på tværs af skråningen (vandret). Undgå unødvendige vendinger, kør med nedsat hastighed, vær opmærksom på skjulte farer og afsatser.! Denne traktor kan vælte på FORSIGTIG stejle skråninger og kan forårsage skader på operatøren. Betjen ikke denne traktor på hældninger, der skråner mere end 12,6, uden først at påmontere en styrtbøjle. Brug aldrig denne traktor på hældninger, der skråner mere end 18,8. 1. Traktoren er designet med god trækkraft og stabilitet under normale klippeforhold. Vær dog forsigtig ved kørsel på skråninger, specielt i ujævnt terræn, eller når græsset er vådt. Vådt græs nedsætter træk- og styringskontrol. 2. Klip altid med motoren på fuld gas, men nedsæt kørselshastigheden i fremadgående retning for at få en passende klippehastighed. 3. Hvis traktoren har tendens til at glide, eller dækkene laver aftryk i plænen: bøj traktoren ind i en mindre stejl hældning, indtil trækket er genvundet, eller der ikke laves flere dækaftryk i plænen. 4. Hvis traktoren fortsætter med at glide eller lave mærker i plænen, er hældningen for stejl til sikker kørsel. Forsøg ikke endnu engang at køre opad. Bak langsomt ned. Før du kører ned ad en skråning, skal du skifte til 2-hjulstræk, sænke klippeaggregaterne ned på jorden, og sænke hastigheden for at bevare traktionen og kontrollen med styringen. 5. Korrekt dæktryk er altafgørende for maksimal trækkraft 6. Det kan være ønskeligt med en lettere vægt for klippeaggregatet med henblik på klatring i bakker. Se afsnit 7.8. En traktor, der vælter, kan!advarsel forårsage død eller alvorlig personskade. Der skal bæres sikkerhedssele, når en styrtbøjle er påmonteret traktoren. Sørg altid for, at sikkerhedsselen er korrekt indstillet. Hold fast i rattet, hvis traktoren vælter, og en styrtbøjle er påmonteret. Forsøg ikke at springe ud eller forlade sædet. DK-21

24 BETJENING 6.10 EFTER BRUG 1. Parker traktoren på en flad og jævn flade. Se afsnit Vask klippeaggregaterne og traktoren efter hver brug. Motoren kan blive beskadiget. FORSIGTIG Vask ikke en varm motor eller en motor, der kører. Brug trykluft til at rense motoren, køleren og oliekøleribberne. 3. Indfedt og smør omgående alle punkter efter vask. Se afsnit Fyld brændstoftanken op med friskt brændstof ved slutningen af hver arbejdsdag. Sørg for at skrue brændstofdækslet forsvarligt på igen. 5. Tøm luftfilterets støvhætte HJULVÆGTE 1. Hjulvægte kan monteres på baghjulene for at forbedre traktionen og kontrollen med styringen. Se afsnit 10.8, Tilbehør. 2. Den ekstra vægt bør kun påmonteres efter nøje overvejelser hvad angår klippeforholdene og terræntypen NØDUDGANGE Maskiner med førerhus har to nødudgange. 1. Det højre vindue kan åbnes helt ved at fjerne to vindueshasper og vippe vinduet åbent. 2. Det bageste vindue kan fjernes ved at trække i "udløsersnoren" fra vinduesforseglingen. DK-22

25 TRAKTORJUSTERINGER 7 TRAKTORJUSTERINGER 7.0 BEMÆRKNINGER OM SIKKERHED En ukorrekt sikret traktor,!advarsel der er klar til justeringer, kan forårsage alvorlig personskade eller død. For at fohindre personskader skal du sænke redskaberne ned på jorden, udkoble alle drev, aktivere parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne nøglen fra tændingslåsen, før du foretager nogen justeringer eller udfører vedligeholdelse. Sørg for, at traktoren er parkeret på en solid og plan flade. Arbejd aldrig på en traktor, der kun er understøttet af donkraften. Brug altid donkraftstativer. Hvis kun det forreste eller det bageste af traktoren er hævet, skal traktoren klodses op foran og bag de hjul, der ikke er hævede. 1. Justeringer og vedligeholdelse bør altid udføres af en uddannet tekniker. Kontakt en autoriseret Jacobsenforhandler, hvis du ikke kan foretage de korrekte justeringer. 2. Udskift slidte eller beskadigede komponenter. De skal ikke blot justeres. 3. Bær ikke smykker eller løstsiddende beklædning, når du justerer eller reparerer udstyr. Knivkontakt kan medføre!advarsel alvorlige personskader eller død. Pas på! Undgå at få hænder og fingre ind imellem maskinens bevægelige og faste komponenter.. 4. Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren på overhastighed. 7.1 KUGLELED Når du justerer kugleled, skal du sørge for, at fordybningen i kugleleddet er parallel med monteringsbeslaget. Fastgør det dernæst på sin plads. Figur 7A 7.2 MOTORREM 1. Efterse og juster den nye ventilatorrem efter de første 10 timers drift. Efterse og juster for hver 100 timer derefter. 2. Juster generatordrivremmen, så remmen afbøjer 7-9 mm med et tryk på 10 kg midt imellem remskiverne. Se brugervejledningen til motoren. 3. Justering: Løsn generatormonteringsboltene (A), og juster generatoren, indtil den rette remspænding opnås. Figur 7B A TCO23 DK-23

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

FRS 410 FRS 4125. 112 423 b c d e f 2006. www.al-ko.com

FRS 410 FRS 4125. 112 423 b c d e f 2006. www.al-ko.com FRS 410 FRS 4125 112 423 b c d e f 2006 www.al-ko.com Indholdsfortegnelse 1 ADVARSEL LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN...2 1.1 Sikkerhedsanvisninger for håndført benzindrevet motor-le... 2 1.2 Forberedende foranstaltninger...

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

1 VARNING! LÄS IGENOM...2

1 VARNING! LÄS IGENOM...2 Innehållsförteckning 1 VARNING! LÄS IGENOM...2 1.1 Säkerhetsanvisningar för handstyrd bensindriven grästrimmer/röjsåg... 2 1.2 Förberedande åtgärder... 2 1.3 Hantering... 2 1.4 Symbolerna som finns på

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SE DK FI NO Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje Bruksanvisning SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan vara farlig. Slarvigt eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg TC-SB 200 DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav S Original-bruksanvisning Bandsåg FIN Alkuperäiskäyttöohje Vannesaha 3 Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024 Anl_TC_SB_200_SPK3.indb 1 13.11.14 14:59 1a

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WB53S e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

LTH135. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LTH135. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. LTH135 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

J55S. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

J55S. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J55S Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö GN 9120 DG Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö Dansk Svenska [1] Ladestation (base) [2] Hovedbøjle [2a] Online-indikator [2b] Volumenknap [2c]

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot