SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje"

Transkriptio

1 3/07 revised 9/11 FORM NO A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: (4 cyl LPG), (4 cyl Petrol), (4 cyl Diesel) (4 cyl LPG / cab), (4 cyl Petrol / cab) (4 cyl Diesel / cab) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE

2 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning...A-3 Reservedele og service...a-3 Typeskilt...A-3 Udpakning...A-3 Sikkerhedsforskrifter og advarsler...a-4 Generelle sikkerhedsinstruktioner...a-6 Kend din maskine... A-8 A-11 Sådan klargøres maskinen Checkliste før anvendelsen...a-12 Hovedkost...A-12 Brændstof...A-12 Sådan bruges maskinen Før maskinen startes...a-13 Sådan startes dieselmotoren...a-13 Sådan startes benzinmotoren...a-13 Sådan startes gasmotoren...a-13 Fejning...A-14 Sådan tømmes beholderen...a-14 Efter brug Efter brug...a-15 Sådan afbrydes diesel-/benzinmotoren...a-15 Sådan afbrydes gasmotoren...a-15 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan...A-15 Vedligeholdelse af hovedkost...a-16 Vedligeholdelse af sidekosten...a-18 Beholderens støvkontrolfilter...a-20 Hydraulikolie...A-21 Motorolie...A-21 Motorkølervæske...A-21 Motorens luftfilter...a-21 Effektafbryderes placering...a-22 Fejlsøgning...A-23 Tekniske specifikationer...a-25 A-2 - FORM NO SR 1900

3 DANSK / A-3 INTRODUKTION Denne vejledning vil hjælpe dig til at få størst muligt udbytte af Deres Nilfisk-fejemaskine. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Bemærk! Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på side RESERVEDELE OG SERVICE Når reparationer er påkrævede, bør de udføres af Nilfisk-servicepersonale, der anvender originale Nilfisk-reservedele og originalt Nilfisk-tilbehør. Kontakt Nilfisk med henblik på bestilling af reservedele eller service. Oplys venligst model- og serienummer ved alle henvendelser til Nilfisk. ÆNDRINGER Ændringer og tilføjelser på rengøringsmaskinen, der påvirker kapacitet og sikker betjening, må ikke udføres af kunden eller brugeren uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nilfisk-Advance Inc. Ikke godkendte ændringer vil fritage producenten for ethvert ansvar og gøre kunden ansvarlig for alle deraf følgende uheld. MÆRKEPLADE Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen på maskinens højre side. Disse oplysninger er nødvendige, når du bestiller reservedele til maskinen. Skriv model- og serienummeret ned til senere brug: MODEL SERIENUMMER UDPAKNING AF MASKINEN Undersøg forsendelseskassen og maskinen for skader ved leveringen. Hvis der er tydelige skader, skal du gemme alle dele af forsendelseskassen, så de kan blive undersøgt af det firma, som leverede maskinen. Kontakt øjeblikkelig firmaet for at indgive krav vedrørende transportskade. 1 Fjern træblokkene ved hjulene, når kassen er taget af. 2 Kontrollér motorolie- og kølervæskestanden. 3 Kontrollér hydraulikoliestanden. 4 Læs vejledningen i afsnittet Sådan klargøres maskinen i denne vejledning, og fyld derefter brændstoftanken. 6 Anbring en rampe ved pallens forreste del. 7 Læs vejledningen i afsnittene Betjeningsgreb og Sådan bruges maskinen i denne vejledning, og start motoren. Kør maskinen langsomt ned af pallen og ned på gulvet. Hold foden let på bremsepedalen, indtil maskinen er kommet ned fra pallen. FORSIGTIG! Vær yderst FORSIGTIG, når denne fejemaskine anvendes. Læs alle vejledninger vedrørende maskinens brug grundigt, før fejemaskinen anvendes. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte den tilsynsførende eller den lokale Nilfisk-forhandler. Hvis maskinen ikke virker korrekt, må du ikke forsøge at afhjælpe problemet, med mindre din overordnede giver ordre til det. Få en udlært mekaniker eller en autoriseret Nilfisk-servicemedarbejder til at foretage eventuelle nødvendige reparationer på udstyret. Vær yderst forsigtig ved arbejde på og med denne maskine. Slips, løstsiddende tøj, langt hår, ringe og armbånd kan komme i klemme i de bevægelige dele. Sæt hovedafbryderen (TT) på OFF, tag nøglen ud, aktivér parkeringsbremsen (F), og afbryd batteriet, før der udføres arbejde på maskinen. Brug sund fornuft og gode sikkerhedsvaner, og vær opmærksom på de gule advarselsskilte på denne maskine. Kør maskinen langsomt på skråninger. Brug bremsepedalen (F) til at kontrollere maskinens hastighed under nedkørsel fra skråninger. VEND IKKE maskinen på en skråning, kør lige op og ned. Den maksimale hældning under transport på modellen med 4 cylindre er 24%. * Bemærk: Se motorfabrikantens separate vedligeholdelses- og betjeningsvejledning for at få mere detaljerede oplysninger om motorspecifikationer og servicedata. revised 9/11 FORM NO SR A-3

4 A-4 / DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk bruger nedenstående symboler til at angive potentielt farlige forhold. Læs altid disse oplysninger omhyggeligt, og tag de nødvendige skridt til at beskytte mandskab og ejendom. FARE! Advarer om umiddelbare farer, der vil medføre personskade eller død. ADVARSEL! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre lettere alvorlig personskade, skade på maskinen eller andre ting. Læs hele vejledningen igennem, før du tager maskinen i brug. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Der er her tale om specifikke sikkerhedsforskrifter og advarsler, der advarer om potentielle farer for personskade eller beskadigelse af maskinen. FARE! * Denne maskines udstødningsgas (kulilte) kan medføre alvorlig personskade eller død. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation, når maskinen bruges. ADVARSEL! * Denne maskine må kun bruges af korrekt oplærte og autoriserede personer. * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger, når maskinen er læsset. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. Udfør kun rengøring på vej op ad rampen. * Undgå hydraulikoliestænk eller personskade ved altid at bære hensigtsmæssig beklædning og øjenbeskyttelse ved arbejde med eller i nærheden af hydrauliksystemet. * Afbryd nøglekontakten (stillingen O) og forbindelsen til batterierne, før du udfører servicearbejde på elektriske komponenter. * Undlad at arbejde under maskinen, hvis denne ikke er understøttet med sikkerhedsblokke eller stativer. * Undlad at bruge brændbare rengøringsmidler, og undlad at betjene maskinen på eller i nærheden af sådanne midler eller i områder, hvor der findes brændbare væsker. * Anvend kun børster, som leveres med udstyret eller er angivet i betjeningsvejledningen. Brugen af andre børster kan påvirke sikkerheden. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlig vej. * Denne maskine er kun godkendt til brug på hårde underlag. * Denne maskine må ikke bruges til opsamling af farligt støv. * Ved brug af denne maskine skal det altid sikres, at andre personer, herunder især børn, ikke udsættes for fare. * Læs alle anvisninger grundigt igennem, før du udfører nogen former for servicearbejde. * Efterlad ikke maskinen uden opsyn uden først at afbryde nøglekontakten (O), fjerne nøglen og aktivere parkeringsbremsen. * Afbryd nøglekontakten (stillingen O), og tag nøglen ud, før du skifter børster eller åbner adgangspanelerne. * Pas på, at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke bliver fanget af de bevægelige dele. * Alle låger og skærme skal være låst inden brugen. * Undlad at anvende maskinen på flader, der har en hældning, der overstiger den, der er angivet på maskinen. * Alle låger og skærme skal anbringes som vist i betjeningsvejledningen, før maskinen tages i brug. GEM DENNE VEJLEDNING A-4 - FORM NO SR 1900

5 DANSK / A-5 FORM NO SR A-5

6 A-6 / DANSK SIKKERHEDSAFSTIVNING TIL BEHOLDEREN ADVARSEL! Sørg for, at beholderens sikkerhedsafstivning (5) er på plads, når De udfører vedligeholdelsesarbejder under eller i nærheden af den hævede beholder. Beholderens sikkerhedsafstivning (5) holder beholderen i den løftede position, så der kan udføres arbejde under beholderen. Stol ALDRIG på, at maskinens hydrauliske komponenter understøtter beholderen tilstrækkelig sikkert. LØFT MASKINEN FORSIGTIG! Udfør aldrig arbejde under en maskine uden at understøtte den med stativer eller blokke. Når maskinen skal hæves, skal det gøres på de dertil beregnede punkter (hæv ikke maskinen ved beholderen) - se placeringsmulighederne for donkrafte (8). TRANSPORT AF MASKINEN FORSIGTIG! Før maskinen transporteres på en åben lastvogn eller trailer, skal du kontrollere, at... alle adgangslåger er lukket forsvarligt. maskinen er bundet godt fast. maskinens parkeringsbremse er trukket. BUGSERING ELLER SKUBNING AF MASKINEN Maskinens fremdriftspumpe er udstyret med en justerbar bugseringsventil. Denne ventil forhindrer beskadigelse af hydrauliksystemet, når maskinen bugseres/skubbes over korte afstande uden brug af motoren. Du får adgang til ventilen ved at åbne lågen til motorrummet (1) og finde den hydrostatiske pumpe bagest i motoren. Drej ventilen 90 grader; det sætter den hydrostatiske lås mellem motoren og pumpen ud af kraft. ADVARSEL: Den hydrauliske fremdriftspumpe kan blive beskadiget, hvis maskinen bugseres med ventilen i den normale driftsposition (A). Se den normale driftsposition (A) (vertikal) og friløbsindstillingen til bugsering (B) (horisontal) på illustrationen på næste side. Bemærk! Hvis bugseringsventilen efterlades i friløbsposition (B) (horisontal position), kan fremdriftspumpen ikke drive maskinen frem eller tilbage. Det medfører ingen beskadigelse ventilen skal blot indstilles til den normale driftsposition (A) (vertikal). BEMÆRK! Bugser eller skub ikke maskinen hurtigere end normal ganghastighed (3-5 km/t) og kun over korte afstande. Hvis maskinen skal flyttes over lange afstande, skal drivhjulet hæves fra gulvet og anbringes på en hensigtsmæssig transportvogn. A-6 - FORM NO SR 1900 revised 1/09

7 DANSK / A-7 revised 1/09 FORM NO SR A-7

8 A-8 / DANSK LÆR DIN MASKINE AT KENDE Under læsningen af denne vejledning vil du undertiden møde fremhævede tal i parentes, f.eks. (2). Disse tal henviser til en genstand på de næste fire sider. Hvis du har brug for at se placeringen af en given komponent, når den omtales i teksten, skal du blot slå op på den angivne side. 1 Låge til motorrum 2 Venstre adgangslåge til hovedkost 3 Batteri 4 Centerlåge 5 Beholderens sikkerhedsafstivning 6 Hængsel til beholderdæksel 7 Forlygter 8 Donkraftpositioner (bagest med stor vægt under køler) 9 Sidekost 10 Greb til højdejustering af sidekost 11 Støvfilerryster 12 Beholderens støvkontrolfilter Europæiske modeller er udstyret med et vedligeholdelsesfrit posefiltersystem, der ikke er vist her. 13 Spændehåndtag til Shaker-montering 14 Hydraulikoliefilter 15 Opsamlingsbeholder til kølervæske A-8 - FORM NO SR 1900 revised 1/09

9 DANSK / A-9 LÆR MASKINEN AT KENDE (FORTSAT) 16 Beholderdæksel 17 Støttestang til beholderdæksel 18 Højre adgangslåge til hovedkost 19 Oliebeholder 20 Oliebeholder/brændstofdæksel 21 Brændstoftank (gastank vist/benzintanken er placeret samme sted) 22 Opsamlingsbeholder til kølervæske (diesel) 23 Kølerhætte 24 Maskinens luftfilter (diesel) 25 Lås til brændstofdæksel 26 Fastspændingssteder (5) 27 Service-indikatorlys for luftfilter 28 Maskinens luftfilter revised 1/09 FORM NO SR A-9

10 A-10 / DANSK OPERATØRKABINEN A Operatørens sæde B Arm til hovedkost C Justeringsgreb til hovedkost D Betjeningspanel (se tilknyttede sider) E Rat F Bremsepedal / parkeringsbremse G FWD/REV-pedal (pedal til fremadkørsel/bakning) H Effektafbryderpanel I Greb til beholderens sikkerhedsafstivning J Arm til justering af førersædet A-10 - FORM NO SR 1900 revised 1/09

11 DANSK / A-11 BETJENINGSPANEL AA Brændstofmåler (kun benzin og diesel) BB Hornkontakt CC Indikator for lav gasbeholdning DD Kontakt til forlygter EE Maskine Service-indikatorlys FF Indikatorlys for startgløderør (kun diesel) GG Kontakt for motorhastighed HH Til-ned/Fra-op-kontakt til sidekost II Indikator for støvkontrol JJ Kontakt for støvkontrol KK Indikator for tilstoppet filter LL Rysterkontakt MM Kontakt for hæv beholder NN Kontakt for åbn udtømningslåge OO Indikator for beholder overtemp PP Kontakt for luk udtømningslåge QQ Kontakt for sænk beholder RR Kontakt for løft beholder SS Timemåler TT Tændingskontakt UU Service-indikatorlys revised 1/09 FORM NO SR A-11

12 A-12 / DANSK TJEKLISTE FØR ANVENDELSEN Før hver anvendelse: * Inspicer maskinen for beskadigelse eller lækager af olie eller kølervæske. * Klem gummistøvkoppen på motorens luftfilter (24) for at frigøre ophobet støv. * Tjek kølervæskestanden (23). * Tjek motoroliestanden. * Tjek hydraulikoliestanden (19). * Tjek brændstofmåleren (AA) på benzin og dieselmodellerne. * Tjek brændstofmåleren på gastanken (21) på gasmodellen. * Tjek dæktrykket på alle tre dæk; trykket skal være psi. * Tjek luftfiltrets serviceindikator. I chaufførsædet: * Sørg for at have forstået betjeningsgrebene og deres funktioner. * Justér sædet, så der er let adgang til alle betjeningsgreb. * Sæt hovednøglen i, og drej tændingskontakten (TT) hen på ON. Kontrollér, at horn (BB), timemåler (SS) og forlygter (DD) virker korrekt. Sæt tændingskontakten (TT) på OFF. * Tjek parkeringsbremsen (F). Bremsen skal kunne holde sin (låste) indstilling, så den ikke let kan udløses. (Rapportér straks alle fejl til servicepersonalet). Planlæg rengøringen på forhånd: * Sørg for lange baner med så få stop og starter som muligt. * Kør med 6 tommers overlapning på kosten for at sikre, at hele området fejes. * Undgå bratte drejninger, undgå at køre ind i stolper eller at skrabe siden af maskinen. HOVEDKOST Der kan leveres adskillige forskellige hovedkoste til denne maskine. Kontakt din Nilfisk-forhandler, hvis du behøver hjælp til at vælge den bedste kost til den overflade og det affald, som du skal feje. Bemærk! Se under vedligeholdelse af kost for installationstrin. BRÆNDSTOF ADVARSEL! STOP ALTID MOTOREN, FØR BRÆNDSTOFTANKEN FYLDES. RYG IKKE UNDER PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF. FYLD BRÆNDSTOFTANKEN I ET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. FYLD IKKE BRÆNDSTOFTANKEN I NÆRHEDEN AF GNISTER ELLER ÅBEN ILD. BRUG KUN DET BRÆNDSTOF, DER ER SPECIFICERET PÅ SKILTET PÅ BRÆNDSTOFTANKEN. DIESELMOTOR Fyld tanken med dieselbrændstof nr. 2, hvis maskinen skal bruges i et område, hvor temperaturen er 30 Fahrenheit (0 Celsius) eller mere. Brug dieselbrændstof nr. 1, hvis maskinen skal bruges i et område, hvor temperaturen er under 30 Fahrenheit (0 Celsius). BEMÆRK! Hvis dieselmaskinen løber helt tør for brændstof, skal brændstofsystemet udluftes, inden motoren kan startes igen. Fyld tanken op, når måleren viser 1/4 tank for at undgå denne situation. Brændstoftanken kan indeholde 12,75 gallons (48,26 liter). BENZINMOTOR FYLD TANKEN MED BLYFRI 92 OKTAN BENZIN. BRÆNDSTOFTANKEN KAN INDEHOLDE 12,75 GALLONS (48,26 LITER). Bemærk! Se motorfabrikantens separate vedligeholdelses- og betjeningsvejledning for at få mere detaljerede oplysninger om motorspecifikationer og servicedata. GASMOTOR Monter en standard 33 lb. flaskegastank på maskinen, tilslut brændstofslangen, og åbn spærreventilen på tanken. Brug handsker, når brændstofslangen tilsluttes eller afmonteres. Sæt gastankens serviceventil på OFF, når maskinen ikke bruges. BEMÆRK! Sørg for at vende den lodrette flaskegastank korrekt. Når brændstoftanken er sluttet til tanken, skal du kontrollere, at der ikke forekommer lækage ved at lytte og lugte efter gas. ADVARSEL! Brug ikke maskinen, hvis der forekommer gaslækage. Afbryd brændstofslangen, og udskift gastanken. Hvis der stadig forekommer gaslækage, skal du afbryde brændstofslangen, og kontakte et Nilfisk-servicecenter. A-12 - FORM NO SR 1900

13 DANSK / A-13 SÅDAN BRUGES MASKINEN SR 1900 er en automatisk gulvfejemaskine. Betjeningsknapperne er udformet med henblik på betjening ved en enkelt berøring. Ved fejning skal operatøren blot sænke hovedkosten, hvorefter alle fejeoperationer er klar til at gå i gang. Bemærk! Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på side FØR MASKINEN STARTES 1 Vær sikker på, at du forstår alle maskinens betjeningsgreb og deres funktioner. 2 Planlæg din rengøringsrute. Sørg for lange, lige baner med så få sving som muligt. 3 Kontrollér bremsepedalen (FF). Pedalen skal være fast. Hvis pedalen virker blød eller giver efter under tryk, MÅ DU IKKE BRUGE MASKINEN. (Rapporter straks alle fejl til servicepersonalet). SÅDAN STARTES DIESELMOTOREN 1 Drej tændingskontakten (TT) mod uret til positionen Pre-Heat (forvarmning), og hold den der, til gløderørsindikatoren (FF) slukker (OFF). Motoren kan startes, når indikatoren slukker (OFF). Spring dette trin over, hvis motoren har været i gang og allerede er varm. 2 Drej tændingskontakten (TT) med uret til positionen START, og slip den, når motoren starter. Slip nøglen, hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder. Vent 1 minut, og forsøg så igen. 3 Lad motoren køre i tomgang IDLE i 5 minutter, inden du bruger maskinen. 4 Sæt motorens hastighedskontakt (GG) på positionen FULL THROTTLE ( fuld gas ), og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. SÅDAN STARTES GAS/BENZIN-MOTOREN 1 BEMÆRK! Kun gasmodeller: Åbn serviceventilen på gastanken (21). 2 Drej tændingskontakten (TT) med uret til positionen START, og slip den, når motoren starter. Slip nøglen, hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder. Vent 1 minut, og forsøg så igen. 3 Lad motoren køre i tomgang IDLE i 5 minutter, inden du bruger maskinen. 4 Sæt motorens hastighedskontakt (GG) i positionen FULL THROTTLE ( fuld gas ), og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. BEMÆRK! Anvend ALTID maskinen med hastighedskontakten i positionen Full Throttle. Brug pedalen til fremadkørsel /bakning (G) og ikke hastighedskontakten til at styre maskinens hastighed. Maskinens hastighed øges, når pedalen trykkes længere ned mod gulvet. Tryk ikke på pedalen til fremadkørsel/bakning, før motoren er startet. Dette vil deaktivere starteren. revised 1/09 FORM NO SR A-13

14 A-14 / DANSK FEJNING Følg vejledningen i afsnittet om klargøring af maskinen i denne vejledning. 1 Fra sædet på maskinen justeres sædet til en komfortabel position ved hjælp af justeringsgrebene (J). 2 Udløs parkeringsbremsen (F). Kør maskinen til arbejdsområdet ved at trykke jævnt med foden foran på pedalen (G) for at køre fremad eller bag på pedalen for at bakke. Varier trykket på fodpedalen, indtil den ønskede hastighed er opnået. 3 Tryk kontakten til sænkning af beholderen (QQ) for at sikre, at beholderen sidder korrekt. 4 Flyt armen til hovedkosten (B) til positionen SWEEP (FEJE, midterste hak) for at sænke og aktivere hovedkosten. BEMÆRK! Udtømningslågen åbner automatisk, når hovedkosten (B) sænkes, og lukker, når kosten løftes. Brug kun positionen FULL FLOAT (sidste hak fremad), når fejningen er ekstra grov eller på ujævne gulve Brug af denne position på andre underlag vil kun forøge sliddet på kosten. 5 Hvis du fejer gulve med pytter, skal du trykke på støvkontrolkontakten (JJ) for at slå støvkontrolsystemet fra (OFF), inden maskinen kommer ind i pytten. Slå støvkontrolsystemet til igen (ON), når maskinen er tilbage på helt tørt gulv. Hvis du fejer våde gulve, skal du lade støvkontrolkontakten (JJ) være slået fra (OFF) hele tiden. 6 Sidekosten (9) aktiveres automatisk, når hovedkosten sænkes, og den begynder at rotere, når pedalen (G) aktiveres. Sidekosten (9) kan deaktiveres og aktiveres igen ved at trykke på kontakten til sidekosten (HH). Sidekostens fejemønster justeres ved at dreje grebet til højdejustering af sidekosten (10). 7 Kør maskinen lige frem med en hastighed svarende til hurtig gang. Kør langsommere ved fejning af store mængder snavs eller affald, eller når sikker anvendelse kræver lavere hastigheder. Overlap baner 6 inches (15 cm). 8 Hvis der kommer støv ud af kostehuset under fejningen, kan støvkontrolfilteret (12) være stoppet til. Tryk rysterkontakten (LL) for at gøre støvkontrolfilteret rent. Støvkontrolfilteret (JJ) afbrydes automatisk, mens rysteren er i gang, og går i gang igen, når rysteren afbryder (rysteren ryster i 15 sekunder). 9 Se af og til bag maskinen for at sikre, at maskinen samler affald op. Snavs bagude i maskinens bane er normalt tegn på, at maskinen kører for hurtigt, at kosten skal justeres, eller at beholderen er fyldt. TØMNING AF BEHOLDEREN ADVARSEL! Sørg for, at beholderens sikkerhedsafstivning (5) er på plads, når du udfører vedligeholdelsesarbejder under eller i nærheden af den hævede beholder. Beholderens sikkerhedsafstivning (5) holder beholderen i den løftede position, så der kan udføres arbejde under beholderen. Stol ALDRIG på, at maskinens hydrauliske komponenter understøtter beholderen tilstrækkelig sikkert. BEMÆRK! MINIMUM loftshøjde for udtømning af affald ved hævning af beholderen er 102 (259,08 cm). 1 Anbring armen til hovedkosten (B) i positionen UP eller OFF. BEMÆRK! Rysteren kører automatisk i 15 sekunder, efter at hovedkosten er hævet. 2 Hvis du ikke hæver hovedkosten, skal du skubbe rysterkontakten (LL) ind for at fjerne overdreven snavs fra støvkontrolfilteret. SERVICEBEMÆRKNING! Kør altid rysteren med beholderen helt nede, det giver det bedste resultat. 3 Kør maskinen tæt på en stor affaldsbeholder, og hold kontakten til løft af beholderen (RR), til beholderen er helt oppe. BEMÆRK! Udtømningslågen lukker automatisk, når du trykker på kontakten (RR). Du får kontrollen over udtømningslågen igen, når beholderen begynder at løfte sig, så du kan dumpe ved enhver højde, hvis det er nødvendigt. 4 Kør langsomt maskinen fremad, indtil beholderen er over modtagestedet, og aktivér parkeringsbremsen (F). Tryk på kontakten, der åbner udtømningslågen (NN), for at åbne udtømningslågen, og tøm beholderen. BEMÆRK! Medmindre beholderen tømmes i en affaldsbeholder, anbefales det at tømme beholderen fra lav højde for at undgå støv i luften. 5 Sæt beholderens sikkerhedsafstivning (5) på plads ved at trække tilbage i trækstangen til beholderens sikkerhedsafstivning (I) og derefter sænke beholderen lidt for at fastgøre den. 6 Kontrollér pakningerne i beholderlågen og den forreste kant. Brug om nødvendigt en kost til at fjerne affald fra disse områder. Beholderlågen skal slutte helt tæt til kostehusets pakning, før maskinen fungerer korrekt. 7 Vend tilbage til operatørkabinen. Deaktiver parkeringsbremsen. Kør maskinen bagud, indtil beholderen er fri af modtagestedet. Hæv beholderen lidt, og skub grebet til beholderens sikkerhedsafstivning (I) fremad, indtil beholderens sikkerhedsafstivning (5) deaktiveres, og sænk derefter beholderen. BEMÆRK! Kosten roterer ikke, hvis beholderen ikke er sænket helt. Indikatoren (MM) på betjeningspanelet skal være slukket for at vise, at maskinen er klar til brug. A-14 - FORM NO SR 1900

15 DANSK / A-15 EFTER BRUG 1 Ryst beholderens støvkontrolfilter (LL), og tøm beholderen. 2 Tjek vedligeholdelsesplanen, og udfør alle nødvendige vedligeholdelsesopgaver, før maskinen stilles til opbevaring. 3 Flyt maskinen til et indendørs opbevaringsområde. 4 Afbryd motoren i henhold til de anførte procedurer. 5 Kontrollér, at tændingskontakten (TT) er på OFF, og at parkeringsbremsen (F) er aktiveret. BEMÆRK! Det er sikkert at rengøre maskinen med en højtryksrenser, når blot du ikke sprøjter vand direkte på eller ind i de elektriske komponenter. Maskinen skal altid have lov til at tørre helt før hver brug. SÅDAN AFBRYDES DIESEL-/BENZINMOTOREN... 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt kontakten for motorhastighed (GG) på IDLE, og lad motoren køre i tomgang i sekunder. 4 Sæt hovedkontakten (TT) på OFF, og tag nøglen ud. BEMÆRK! Benzinmotoren med 4 cylindre vil fortsætte med at køre i nogle sekunder, efter at kontakten er sat på OFF. Det er tegn på, at det lukkede cirkulerende elektroniske kontrolsystem fungerer korrekt. 5 Aktivér parkeringsbremsen (F). SÅDAN AFBRYDES GASMOTOREN... 1 Sæt alle betjeningsgreb på OFF. 2 Hæv kostene. 3 Sæt serviceventilen på gastanken (21) på OFF. 4 Lad motoren køre, indtil al gassen er ledt bort fra slangen (motoren går i stå). 5 Sæt hovedkontakten (TT) på OFF, og tag nøglen ud. BEMÆRK! Gasmotoren med 4 cylindre vil fortsætte med at køre i nogle sekunder, efter at kontakten er sat på OFF. Det er tegn på, at det lukkede cirkulerende elektroniske kontrolsystem fungerer korrekt. 6 Aktivér parkeringsbremsen (F). RAPPORTER EVENTUEL DEFEKT ELLER FEJL, DER ER OPDAGET UNDER ANVENDELSEN, TIL AUTORISERET SERVICE- ELLER VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE. VEDLIGEHOLDELSE Sørg for, at maskinen holdes i topform ved nøje at overholde vedligeholdelsesplanen. Nødvendige reparationer skal udføres af et autoriseret Nilfisk-servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-reservedele og originalt Nilfisk-tilbehør. BEMÆRK! Se i servicevejledningen for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse og servicereparationer. VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelsesintervallerne gælder for gennemsnitlige anvendelsesbetingelser. Maskiner, der anvendes i vanskelige miljøer, kan have brug for service med kortere intervaller. VEDLIGEHOLDELSE UDFØR DAGLIGT Foretag efter brug -vedligeholdelses-skridtene Tjek parkeringsbremse Tjek motorolie *Rengør hoved- og sidekosten Tjek filterindikator og lys (hyd & luft) Tjek motorens kølevæskeniveau Tjek hydraulikoliestand VEDLIGEHOLDELSE 15 timer. 30 timer. 150 timer. 300 timer timer. *Roter hovedkosten *Efterse/juster kosten * Kontrollér/rengør beholderens støvkontrolfilter vha. metode A *Efterse kostehusets kapper *Efterse tragtpakning Rengør køler og oliekøler Udfør motorvedligeholdelse *Efterse og smør styretøjets spindel * Tjek/rengør beholderens støvkontrolfilter vha. metode B * Tjek/rengør beholderens støvkontrolfilter vha. metode C Skift det hydrauliske opladnings -oliefilter Udskift beholderhydraulikolien Spul køleren Motorens brændstoffilter/brændstoffiltre *Se den mekaniske reparationsservicevejledning for at få detailleret vedligeholdelsesinformation for de oplistede systemer. (Fejning, beholder, styr, støvkontrol). BEMÆRK! Det er ikke nødvendigt at rengøre beholderens støvkontrolfilter på modeller ved hjælp af det vedligeholdelsesfri posefilter. FORM NO SR A-15

16 A-16 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDKOST Da hovedkostens motor altid drejer samme vej, bliver kostens børster til sidst bøjede, og det nedsætter fejeegenskaberne. Fejeegenskaberne kan forbedres ved at afmontere kosten og dreje den 180 grader. Denne procedure kaldes at rotere eller dreje hovedkosten, og den skal udføres for hver 15 timers anvendelse. BEMÆRK! Denne fremgangsmåde gælder ikke for den ekstra chevron-kost. For at sikre optimal ydelse skal hovedkosten udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 2 inches (5,08 cm). Hovedkostens stop skal justeres igen, når kosten er udskiftet. BEMÆRK! Hovedkosten kan bruges med en længde på ned til 1/2 inch (12,7 mm) BEMÆRK! Maskinen skal opbevares med hovedkosten i løftet position. ADVARSEL! Motoren må ikke køre, når denne procedure udføres. Sådan drejes eller udskiftes hovedkosten... 1 Sæt tændingskontakten (TT) på OFF. 2 Anbring armen til hovedkosten (B) i positionen DOWN. 3 Åbn den højre adgangslåge til hovedkosten (18). 4 Se figur 1. Drej mellemarmssamlingen (A1) ud af selve hovedkosten. BEMÆRK! Mellemarmen holdes på plads af højre adgangslåge til hovedkosten (18). 5 Træk hovedkosten (A2) ud af kostehuset, og fjern eventuel snor eller tråd, der har viklet sig omkring den. Efterse også skørterne foran, bagpå og på siderne af kostehuset. Skørterne skal udskiftes eller justeres, hvis de er revnede eller slidt ned til en højde på mere end 1/4 inch (6,35 mm) fra jorden. 6 Vend kosten 180, og lad den glide tilbage i kostehuset. Kontrollér, at tapperne på kosten (på venstre side) går i indgreb med hullerne på kostens drevnav, og at kosten sidder korrekt. 7 Sving mellemarmen tilbage ind i selve kosten. BEMÆRK! Sørg for, at tappene på mellemarmen går i indgreb i sporene i selve kosten 8 Luk den højre adgangslåge til hovedkosten (18), og lås den. Sådan justeres hovedkostens højde... 1 Kør maskinen hen til et område med plant gulv, og aktivér parkeringsbremsen. 2 Træk armen til hovedkosten (B) tilbage, og lad den glide til højre og opad for at sænke hovedkosten. Flyt IKKE maskinen. 3 Træd forsigtigt på pedalen (G) for at starte hovedkosten, og lad den køre på plads i 1 minut. Derved polerer kosten en stribe på gulvet. Løft kosten efter 1 minut, udløs parkeringsbremsen, og flyt maskinen, så den polerede stribe er synlig. 4 Kontrollér den polerede stribe på gulvet. Hvis striben er under 2 inches (5,08 cm) eller mere end 3 inches (7,62 cm) bred, skal kosten justeres. 5 Justeringen sker ved at løsne grebet (C) og lade den glide fremad eller tilbage for at sænke eller løfte hovedkosten. Jo længere armen (B) føres frem i sporet, jo lavere vil hovedkosten være. Spænd grebet (C) efter justering af stopkonsollens position. 6 Gentag trin 1-5, indtil den polerede stribe er 2-3 inches (5,08-7,62 cm) bred. Den polerede stribe skal være lige bred i begge kostens sider. Hvis striben er kegleformet, flyttes maskinen til et andet sted, og trin 1-5 gentages. Hvis den polerede stribe stadig er kegleformet, skal du kontakte en Nilfisk-forhandler for at få maskinen efterset. A-16 - FORM NO SR 1900

17 DANSK / A-17 FIGUR 1 FORM NO SR A-17

18 A-18 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE AF SIDEKOST Sådan justeres sidekosten... 1 Kør maskinen hen til et område med plant gulv, og aktivér parkeringsbremsen. 2 Træk armen til hovedkosten (B) tilbage, og lad den glide til højre og opad for at sænke hoved- og sidekosten. 3 Se figur 2 I positionen DOWN skal sidekosten (9) være i kontakt med gulvet i det viste område fra kl. 10 (A1) til kl. 3 (A2). 4 Hvis der kræves justering skal du dreje grebet til justering af sidekostens højde (10) enten med uret for at hæve eller mod uret for at sænke sidekosten. BEMÆRK! Maskinen skal opbevares med sidekosten (9) i den hævede position. Sidekosten (9) skal udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 3 inches (7,62 cm), eller når den bliver ineffektiv. Sidekostens højde skal justeres igen, når kosten er blevet udskiftet. FIGUR 2 A-18 - FORM NO SR 1900

19 DANSK / A-19 VEDLIGEHOLDELSE AF SIDEKOST Sådan udskiftes sidekosten... 1 Se figur 3. Hæv beholderen, indtil sidekosten er cirka i brysthøjde. 2 Tag fat om sidekosten med begge hænder, og drej den, indtil ringenden af koblingstappen (A1) vender mod bagsiden af beholderen. BEMÆRK! Sidekosten/sidekostene kan kun dreje frit i én retning. 3 Fjern koblingstappen (A1), og træk sidekosten (A2) af motorakslen. 4 Skub den nye kost på motorakslen, så den flugter med hullet i tappen, og monter koblingstappen igen (A1). FIGUR 3 FORM NO SR A-19

20 A-20 / DANSK BEHOLDERENS STØVKONTROLFILTER (PANELFILTER) Beholderens støvkontrolfilter skal rengøres regelmæssigt for at bevare sugesystemets effektivitet. Overhold de anbefalede filterserviceintervaller for at opnå længst mulig filterlevetid. FORSIGTIG! Anvend sikkerhedsbriller ved rengøring af filteret. Prik ikke hul i papirfilteret. Rengør filteret i et område med god ventilation. Bær egnet støvmaske for at undgå at indånde støvet. Sådan afmonteres beholderens støvkontrolfilter... 1 Lås beholderskærmen op, og åbn den (16). Sørg for at støttestangen til beholderdækslet (17) er på plads. 2 Kontrollér den øverste del af beholderens støvkontrolfilter (12) for skade. Meget støv oven på filteret skyldes normalt et hul i filteret eller en beskadiget filterpakning. 3 Fjern Shaker-monteringens fire spændehåndtag (13). Løft Shakerens støvfilter op (11) for at få adgang til panelfilteret. 4 Løft beholderens støvkontrolfilter (12) ud af maskinen. 5 Rengør filteret ved hjælp af en af følgende metoder: Metode A Støvsug løst støv af filteret. Bank derefter blidt filteret mod en plan overflade (med den snavsede side nedad) for at fjerne løst støv og snavs. BEMÆRK! Pas på ikke at beskadige den metallæbe, der strækker sig ud over pakningen. Metode B Støvsug løst støv af filteret. Blæs derefter trykluft (maksimalt tryk 100 psi) ind i den rene side af filteret (modsat luftstrømmen). Metode C Støvsug løst støv af filteret. Nedsænk derefter filteret i varmt vand i 15 minutter, og skyl det så under en let vandstråle (maksimalt tryk 40 psi). Lad filteret tørre helt, før det sættes tilbage i maskinen. 6 Følg vejledningen i modsat rækkefølge, når filteret skal monteres. Udskift pakningen på filteret, hvis den er revnet eller mangler. BEMÆRK! Før du udskifter filteret, skal du fjerne snavs fra støvpladen, der sidder under filteret. Kontrollér, at affaldsklappen bag på støvpladen kan svinge frit. BEHOLDERENS STØVKONTROLFILTER (EKSTRAUDSTYR NILFISK LOMMEFILTERSYSTEM) Ekstraudstyret Nilfisk lommefiltersystem er stort set vedligeholdelsesfrit. Den eneste nødvendige regelmæssige vedligeholdelse, som skal foretages af maskinoperatøren, er at igangsætte Shakeren (LL) hver dag. BEMÆRK: Shakeren må kun igangsættes med beholderen i nedadrettet position. A-20 - FORM NO SR 1900 revised 8/07

21 DANSK / A-21 HYDRAULIKOLIE Lås oliebeholderen/brændstofdækslet op, og vip det op (20). Fjern beholderdækslet for at kontrollere oliestanden. Hydraulikoliestanden skal være halvt op på skærmfilteret indvendigt i påfyldningsstudsen i beholderen. Påfyld SAE 10W30-motorolie, hvis standen er under det niveau. Skift olien i tilfælde af større forurening på grund af en mekanisk fejl. MOTOROLIE - BENZIN & LPG Kontrollér motoroliestanden, når maskinen parkeret på en jævn overflade, og motoren er kold. Skift motorolie efter de første 35 timers brug og derefter for hver 150 timer. Brug en SF- eller SG-mærket olie, der lever op til API-specifikationerne, og som er egnet til sæsonudsvingende temperaturer. Se afsnittet Motorsystem vedrørende oliemængder og yderligere motorspecifikationer. Udskift oliefilteret ved hvert olieskift. TEMPERATURINTERVAL OLIEVÆGT Over 15 C (60 F) SAE 10W-30 Under 15 C (60 F) SAE 5W-30 MOTOROLIE - DIESEL Kontrollér motoroliestanden, når maskinen parkeret på en jævn overflade, og motoren er kold. Skift motorolie efter de første 35 timers brug og derefter for hver 150 timer. Brug CF, CF-4 eller CG-4 olie, der lever op til API-specifikationerne, og som er egnet til temperaturforholdene (*vigtig henvisning til olie-/brændstoftypebemærkningen nedenfor for yderligere anbefalinger for diesel-olie). Se afsnittet Motorsystem vedrørende oliemængder og yderligere motorspecifikationer. Udskift oliefilteret ved hvert olieskift. TEMPERATURINTERVAL OLIEVÆGT Over 25 C (77 F) SAE 30 eller 10W-30 0 C til 25 C (32 F til 77 F) SAE 20 eller 10W-30 Under 0 C (32 F) SAE 10W or 10W-30 * Bemærkning til diesel smøreolie: Med det nuværende udstødningskontrolsystem, er der udviklet CF-4 og CG-4 smøreolier til brug for køretøjsmotorer på vejen med brændstof med lavt svovlindhold. Når et køretøj, der ikke kører på vejen, kører på brændstof med højt svovlindhold, er det tilrådeligt at anvende CF, CD eller CE smøreolie med et højt, totalt basenummer. Hvis der anvendes CF-4 eller CG-4 smøreolie ved brændstof med højt svovlindhold, skal olien udskiftes med kortere intervaller. Smøreolie, der anbefales ved anvendelse af brændstof med lavt eller højt svovlindhold. Smøreolieklasse Brændstof Lavt svovlindhold (0.5 % ) Højt svovlindhold Bemærkninger CF O O TBN 10 CF-4 O CG-4 O O: Kan anbefales : Kan ikke anbefales MOTORKØLERVÆSKE Åbn lågen til motorrummet (1), og kontrollér kølervæskestanden i opsamlingstanken til kølervæske (22). Tilsæt en blanding af halvt vand og halvt frostvæske af samme type som til biler, hvis væskestanden er for lav. FORSIGTIG! Tag ikke kølerhætten af (23), når motoren er varm. MOTORENS LUFTFILTER Kontrollér luftfilterets serviceindikator (24) før hver gang, maskinen anvendes. Udfør ikke service på luftfilteret, med mindre det røde flag vises i serviceindikatoren. BEMÆRK! Efter rengøring eller udskiftning af motorens luftfilter, kan serviceindikatoren nulstilles ved at trykke på enden af indikatoren. FORSIGTIG! Når du udfører service på motorens luftfilterelementer, skal du være meget omhyggelig med at undgå, at der kommer løst støv i motoren. Støv kan medføre alvorlig beskadigelse af motoren. Motorens luftfilter indeholder et primært (udvendigt) filterelement og et (indvendigt) sikkerhedsfilterelement. Det primære element kan rengøres to gange, før det udskiftes. Sikkerhedselementet bør udskiftes hver tredje gang, det primære filterelement udskiftes. Forsøg aldrig at rengøre det indvendige sikkerhedselement. Rengør det primære filterelement ved at åbne de 2 clips for enden af luftfilteret og afmontere endehuset. Træk det primære element ud. Rengør elementet med trykluft (maksimalt tryk 100 psi), eller vask det med vand (maksimalt tryk 40 psi). Sæt IKKE elementet tilbage i holderen, før det er helt tørt. revised 5/08 FORM NO SR A-21

22 A-22 / DANSK EFFEKTAFBRYDERENS PLACERING CB1 Hoved (70 A) CB2 Forlygter (20 A) CB3 Starter (15 A) CB4 Tilbehør (20 A) CB5 Tænding (10 A) CB6 Shaker (20A) CB7 Blinklys (20 A) CB8 Forstøver (10 A) CB9 HVAC (30 A) A-22 - FORM NO SR 1900 revised 8/07

23 DANSK / A-23 FEJLFINDING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er grunden til problemerne, er det et symptom på noget alvorligere. Kontakt straks et Nilfisk-servicecenter. UDLØSNING AF EFFEKTAFBRYDERNE Effektafbryderne er placeret på effektafbryderpanelet (H). De beskytter de elektriske kredsløb og motorer mod beskadigelse på grund af overbelastning. Hvis en effektafbryder udløses, skal årsagen findes. Hovedeffektafbryder (CB1/70 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til forlygter (CB2/20 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til startermotor (15 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til tilbehør (CB4/20 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til tænding (CB5/10 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Shaker strømafbryder ((CB6 / 20 Amp), mulig årsag kan være: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til blinklys (CB7/20 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til forstøver (CB8/10 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til HVAC (CB9/30 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Tryk knappen ind for at nulstille effektafbryderen, når problemet er afhjulpet. Vent 5 minutter, og prøv igen, hvis knappen ikke bliver inde. Kontakt et Nilfisk-servicecenter for at sende maskinen til service, hvis effektafbryderen udløses flere gange. revised 8/07 FORM NO SR A-23

24 A-24 / DANSK FEJLFINDING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er grunden til problemerne, er det et symptom på noget alvorligere. Kontakt straks et Nilfisk-servicecenter. MASKINEN VIL IKKE STARTE Mulige årsager: 1 Fodpedalen er ikke i neutral position (sørg for, at pedalen er i neutral position) 2 Fodpedalens neutralposition er ikke indstilles korrekt (kontakt et Nilfisk-servicecenter) 3 Batteriet er ikke tilsluttet (tilslut batteriet) 4 Maskinen er løbet tør for brændstof (påfyld brændstof) 5 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) MASKINEN FLYTTER SIG IKKE Mulige årsager: 1 Parkeringsbremse (F) trukket (udløs parkeringsbremsen) 2 Bugseringsventil i forkert position (indstil ventilen korrekt) 3 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) HOVEDKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 2 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 3 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) SIDEKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Kontrollér, at kontakten til sidekosten ikke er i positionen OFF (anbring kontakten i positionen ON) 2 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 3 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 4 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) BEHOLDEREN KAN IKKE LØFTES Mulige årsager: 1 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) BEHOLDERENS UDTØMNINGSLÅGE ÅBNER IKKE Mulige årsager: 1 Udtømningslåge blokeret af affald (fjern affald, og rengør affaldskammerets kanter) 2 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) RYSTERMOTOREN KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) STØVKONTROLSYSTEMET (VINGEHJUL) KØRER IKKE Mulige årsager: 1 Effektafbryder(e) udløst (nulstil eventuelle udløste effektafbrydere) 2 Kontrollér, at kontakten til støvkontrollen ikke er i positionen OFF (anbring kontakten i positionen ON) A-24 - FORM NO SR 1900

25 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (som monteret og afprøvet på maskinen) DANSK / A-25 Model SR 1900 SR 1900 SR cyl. gas 4 cyl. benzin 4 cyl. diesel Model-nr Lydtrykniveau (IEC : 2002 Ændring. 1:2005, ISO 11201) db(a)/20μpa Lydeffektniveau (IEC : 2002 Ændring. 1:2005, ISO 3744) Lwa Bruttovægt lbs/kg 3,300 / 1,496 3,300 / 1,496 3,000 / 1,360 Dæktryk psi Vibrationer i håndgreb (ISO ) m/s m/s m/s m/s 2 Vibrationer i sæde (EN 1032) m/s m/s m/s m/s 2 Hældning Transport 20 % (11,5º) 20 % (11,5º) 2 5% (14º) Model SR 1900 SR 1900 SR cyl. gas 4 cyl. benzin 4 cyl. diesel Model-nr Lydtrykniveau (IEC : 2002 Ændring. 1:2005, ISO 11201) db(a)/20μpa Lydeffektniveau (IEC : 2002 Ændring. 1:2005, ISO 3744) Lwa Bruttovægt lbs/kg 3,300 / 1,496 3,300 / 1,496 3,000 / 1,360 Dæktryk psi Vibrationer i håndgreb (ISO ) m/s m/s m/s m/s 2 Vibrationer i sæde (EN 1032) m/s m/s m/s m/s 2 Hældning Transport 20 % (11,5º) 20 % (11,5º) 2 5% (14º) revised 1/09 FORM NO SR A-25

26 B-2 / NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning...B-3 Reservedeler og service...b-3 Merkeplate...B-3 Pakke ut maskinen...b-3 Forsiktighetsregler og advarsler...b-4 Generell informasjon...b-6 Bli kjent med maskinen... B-8 B-11 Klargjøre maskinen for bruk Sjekkliste før bruk av maskinen...b-12 Hovedbørsten...B-12 Drivstoff...B-12 Betjening av maskinen Før du starter maskinen...b-13 Starte dieselmotoren...b-13 Starte bensinmotoren...b-13 Starte propanmotoren...b-13 Feiing...B-14 Tømme beholderen...b-14 Etter bruk av maskinen Etter bruk...b-15 Slå av og stanse diesel-/bensinmotoren...b-15 Slå av og stanse propanmotoren...b-15 Vedlikehold Vedlikeholdsplan...B-15 Vedlikehold av hovedbørsten...b-16 Vedlikehold av sidebørsten...b-18 Beholderens støvfilter...b-20 Hydraulikkolje...B-21 Motorolje...B-21 Kjøleveske...B-21 Motorens luftfilter...b-21 Plassering av kretsbrytere...b-22 Feilsøking...B-23 Tekniske spesifikasjoner...b-25 B-2 - FORM NO SR 1900

27 NORSK / B-3 INNLEDNING Denne brukerhåndboken vil gi deg maksimalt utbytte av din Nilfisk feiemaskin. Les den grundig før du tar i bruk maskinen. Merk: Tall i fet skrift og parentes henviser til et element som illustreres på side RESERVEDELER OG SERVICE Hvis det er nødvendig med reparasjoner, bør disse utføres av Nilfisk servicepersonale som bruker Nilfisk originale reservedeler og tilbehør. Ta kontakt med Nilfisk-forhandleren som er oppgitt nedenfor ved behov for reservedeler eller service. Vennligst oppgi modell- og serienummer ved henvendelse. MODIFISERINGER Modifiseringer og tillegg til rengjøringsmaskinen som påvirker kapasiteten og sikker drift skal ikke utføres av kunden eller brukeren uten skriftlig tillatelse fra Nilfisk-Advance Inc. på forhånd. Ikke-godkjente modifiseringer vil gjøre maskinens garanti ugyldig og gjøre kunden ansvarlig for alle ulykker som følger derav. MERKEPLATE Modellnummeret og serienummeret til maskinen finner du på merkeplaten, som sitter på maskinen. Du trenger denne informasjonen for å bestille reservedeler til maskinen. Bruk feltene nedenfor til å notere maskinens modell- og serienummer for senere bruk. MODELL SERIENUMMER PAKKE UT MASKINEN Ved levering må du undersøke nøye om transportkassen eller og maskinen er skadet. Hvis noe er skadet må du ta vare på alle delene av transportkassen slik at den kan undersøkes av transportfirmaet som leverte maskinen. Ta straks kontakt med transportøren hvis du vil kreve erstatning for transportskade. 1 Etter at du har fjernet transportkassen, fjerner du treklossene ved siden av hjulene. 2 Kontroller nivået på motoroljen og kjølevesken. 3 Kontroller nivået på hydraulikkoljen. 4 Les instruksene i avsnittet Klargjøre maskinen for bruk i denne håndboken, og fyll deretter drivstofftanken. 6 Plasser en rampe i forkant av pallen. 7 Les instruksene i avsnittene Betjeningskontroller og Betjening av maskinen i denne håndboken, og start deretter motoren. Kjør maskinen sakte forover ned rampen til den står på gulvet. Hold foten lett på bremsepedalen inntil maskinen er klar av pallen. FORSIKTIG! Vær ytterst FORSIKTIG når du betjener denne feiemaskinen. Gjør deg grundig kjent med alle betjeningsanvisninger før du tar denne maskinen i bruk. Hvis du har spørsmål om bruken av maskinen, kontakter du din arbeidsleder eller din lokale Nilfisk Industrialforhandler. Hvis maskinen ikke virker som den skal, bør du ikke forsøke å korrigere problemet selv med mindre din arbeidsleder ber deg om dette. La i stedet en kvalifisert mekaniker i bedriften, eller en servicerepresentant fra en autorisert Nilfisk-forhandler foreta nødvendige korreksjoner eller utbedringer på utstyret. Vær ytterst forsiktig når du foretar vedlikehold eller andre arbeider på denne maskinen. Vær forsiktig slik at hår, smykker eller løse bekledningsartikler ikke setter seg fast i bevegelige deler. Sett hovednøkkelbryteren (TT) i stilling AV, sett på parkeringsbremsen (F) og kople fra batteriet før du foretar service på maskinen. Bruk sunn fornuft og gode sikkerhetsregler, og legg merke til de gule etikettene på denne maskinen. Kjør maskinen sakte på skrå flater. Bruk bremsepedalen (F) til å kontrollere hastigheten når du kjører på skrå flater. IKKE snu maskinen på en skrå flate, bare kjør opp eller ned. Hellningsvinkelen under transport med en 4-sylindret modell er maksimalt 24%. * Merk: Se de separat vedlagte vedlikeholds- og driftshåndbøkene fra motorprodusenten for detaljerte spesifikasjoner og vedlikeholds opplysninger for motoren. revised 9/11 FORM NO SR B-3

28 B-4 / NORSK FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk bruker symbolene nedenfor til å varsle om mulige farlige situasjoner. Les denne informasjonen nøye, og ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personer og eiendom. FARE! Brukes til å varsle om overhengende fare som kan føre til alvorlig personskade eller død. ADVARSEL! Brukes til å advare om situasjoner som kan føre til alvorlig personskade. FORSIKTIG! Brukes til å varsle om situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skade på maskinen eller annet utstyr. Les alle instrukser grundig før du tar maskinen i bruk. GENERELLE SIKKERHETSREGLER Bestemte forsiktighetsregler og advarsler er tatt med for å varsle deg om potensiell fare for skade på maskinen eller mulighet for personskade. FARE! * Denne maskinen avgir giftige eksosgasser (karbonmonoksyd) som kan forårsake alvorlige skader eller død; sørg alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon når maskinen benyttes. ADVARSEL! * Denne maskinen skal kun betjenes av personer med nødvendig opplæring og tillatelser. * Ved kjøring på ramper eller skrå flater må bråstans unngås når maskinen er lastet. Unngå skarpe og brå svinger. Kjør med lav hastighet ned skråninger. Rengjøring må bare foretas under kjøring oppover. * For å unngå inntak av eller kontakt med hydraulikkolje må alltid passende verneutstyr samt ansikts- og øyebeskyttelse brukes ved arbeide på eller i nærheten av hydraulikksystemet. * Slå av nøkkelbryteren (O) og kople fra batteriene før du utfører vedlikehold eller annet arbeide på elektriske komponenter. * Arbeid aldri under en maskin uten at den er trygt støttet opp av sikkerhets blokker eller stillaser. * Bruk ikke brennbare rengjøringsmidler, og bruk ikke maskinen i nærheten av slike midler. Maskinen må ikke brukes i områder hvor det finnes antennbare væsker. * Bruk kun børstene som leveres med eller som er spesifisert i bruksanvisningen. Bruk av andre børster kan sette sikkerheten i fare. FORSIKTIG! * Denne maskinen er ikke godkjent for bruk på offentlig vei eller gangstier. * Denne maskinen er kun godkjent for bruk på harde overflater. * Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv. * Når maskinen brukes, skal operatøren passe på at tredjepart, og spesielt barn, ikke utsettes for fare. * Før services utføres skal all informasjon som gjelder funksjonen være grundig lest og forstått. * Ikke etterlat maskinen uten tilsyn uten at du først har slått av nøkkelbryteren av (O), fjernet nøkkelen og satt på parkeringsbremsen. * Slå av nøkkelbryteren (O) og ta ut nøkkelen før skifte av børster, og før du åpner noen adkomstpaneler. * Vær forsiktig slik at ikke hår, smykker eller løse klær setter seg fast i bevegelige deler. * Før bruk må alle dører og hetter festes. * Ikke bruk på overflater som har større stigning enn det som er markert på maskinen. * Alle dører og deksler skal plasseres som vist i bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE B-4 - FORM NO SR 1900

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/13 FORM NO. 56091076 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56108124 (1300 LPG), 56108125 (1300 D) 56108126 (1600 LPG), 56108127 (1600 D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC8000

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES RANSOMES Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento G-Plex II Series: ZV - Engine type: Kubota model D7B Product codes:jlhah00

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 05/2012 (1) 33021402 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 13300175 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041995 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC800

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041738 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BR755, BR855 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

(1100D), (1100C) (1300D), (1300C)

(1100D), (1100C) (1300D), (1300C) 2/14 revised 12/14 REV B FORM NO. 56091096 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56414022(1100D), 56414023(1100C) 56414024(1300D), 56414025(1300C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS ,

CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS , CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS 56455972, 56455971 Dansk Norsk Svenska Suomi 4/99 revised 1/01 Form Number 56041428 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 4.1 Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12799 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 29/10-14

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot