Brugervejledning Bruksanvisning IM X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X"

Transkriptio

1 Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM X

2 DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de forskellige betjeningsfunktioner i den rækkefølge, som fremgår af betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på alle oplysninger og forklaringer vedrørende korrekt betjening og behandling. Derved opnår du, at dit produkt altid er klar til brug, og at det holder længe. Vær især opmærksom på alle oplysninger, som vedrører sikkerheden. De skal være med til at forebygge ulykker og skader på produktet. Husk at gemme betjeningsvejledningen, der kan også blive brug for den på et senere tidspunkt. Produktet er blevet sikret mod transportskader under befordringen ved hjælp af en emballage. Efter foretaget udpakning bedes du sørge for, at emballagens elementer bortskaffes på en miljøvenlig måde. Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. Bemærk at denne betjeningsvejledning kan gælde for flere mikrobølgeovne. Det er derfor ikke sikkert, at alle funktioner findes på din ovn. 1

3 Indholdsfortegnelse Monteringsvejledning... 3 Før montering... 3 Før montering... 3 Sikker brug af mikrobølgeovn... 4 Fordele ved mikrobølger... 6 Sådan virker en mikrobølgeovn... 6 Hvorfor mad varmes op... 6 Beskrivelse af mikrobølgeovn... 7 Grundindstillinger... 8 Indstilling af uret... 8 Skjul/vis uret... 8 Børnelåsfunktion... 9 Mikrobølge... 9 Grundfunktioner Grill Mikrobølge + grill Når ovnen kører Afbrydelse af tilberedning Ændring af parametre Annullering af tilberedning Afslutning af tilberedning Optøning Generel vejledning til optøning Tilberedning af mad i mikrobølgeovn Tilberedning med grillfunktion Hvilken type ovnfast service og beholdere kan bruges? Mikrobølgefunktion Grillfunktion Mikrobølge- + grillfunktion Aluminiumsbeholdere og alufolie Låg Rengøring og vedligeholdelse af ovn Forside Ovnens indvendige side Ovnens loft Tilbehør Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke virker? Udskiftning af pære i lampe Tekniske egenskaber Funktionsbeskrivelse Specifikationer Installation DA 2

4 DA Monteringsvejledning Før montering Kontrollér, at indgangsspændingen, som er angivet på pladen med egenskaber, stemmer overens med den stikdåse, du vil benytte. Åbn ovnlågen, tag tilbehøret ud og fjern emballagen. Undlad at fjerne mica-afdækningen (isolationspladen) på det indvendige loft! Denne afdækning forhindrer fedtstof og madrester i at beskadige mikrobølgegeneratoren. Advarsel! Den forreste overflade af ovnen er muligvis beklædt med en beskyttende film. Før ovnen tages i brug første gang, skal denne film fjernes forsigtigt startende fra den indvendige side. Kontrollér, at ovnen ikke på nogen måde er beskadiget. Kontrollér, at ovnlågen lukker korrekt, og at den indvendige side af lågen samt fronten på ovnåbningen ikke er beskadiget. Kontakt GRAM service, hvis du registrerer nogen form for skade. UNDLAD AT BRUGE OVNEN, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis ovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget eller har været tabt. Kontakt GRAM service. Anbring ovnen på en plan og stabil overflade. Ovnen må ikke anbringes tæt på varmekilder, radioer eller tv. Under montering skal det sikres, at strømkablet ikke kan komme i kontakt med fugt eller objekter med skarpe kanter bag ovnen. Høje temperaturer kan beskadige kablet. Advarsel: Når ovnen er monteret, skal du sørge for, at der er adgang til stikkontakten. Før montering Ovnen er forsynet med et strømkabel og et stik til enkeltfasestrøm. Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør. Da ovnen skal tilsluttes et kredsløb med en kredsløbsafbryder til alle poler med en minimumsafstand på tre mm mellem kontakterne. ADVARSEL: OVNEN SKAL VÆRE JORDFORBUNDET. Producenten og forhandlere påtager sig ikke intet ansvar for eventuel skade på personer, dyr eller ejendom, hvis ovnen ikke er monteret korrekt. Og anvisningerne i denne monteringsvejledning ikke overholdes. Ovnen fungerer kun, når lågen er korrekt lukket. Inden ovnen tages i brug første gang, skal indersiden af ovnen samt tilbehør rengøres i henhold til rengøringsanvisningen i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af ovn". Anbring drejeholderen midt i ovnens fordybning og sæt drejeringen og drejetallerkenen ovenpå, så de klikker korrekt på plads. Når mikrobølgeovnen bruges, skal drejetallerkenen inkl. tilbehør være korrekt placeret i ovnen. Drejetallerkenen kan rotere i begge retninger. Den medfølgende separate vejledning skal følges under montering 3

5 Sikker brug af mikrobølgeovn DA Advarsel! Efterlad aldrig ovnen uden opsyn, særligt når der bruges papir, plastik eller andre brandbare materialer. Disse materialer kan forkulle og forårsage brand. BRANDRISIKO! Advarsel! Hvis du registrerer røg eller brand, skal ovnlågen holdes lukket, så flammerne kvæles. Sluk for ovnen, og tag stikket ud af kontakten eller afbryd strømforsyningen til ovnen. Advarsel! Alkohol eller alkoholiske drikke må ikke opvarmes i mikroovnen. BRANDRISIKO! Advarsel! Undlad at opvarme væsker eller andre levnedsmidler i lukkede beholdere, da disse let kan eksplodere. Advarsel! Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller manglende erfaring eller viden, medmindre disse personer har fået vejledning eller anvisninger om apparatets brug af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed. Advarsel! Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Advarsel! Hvis ovnen har en kombineret funktionsegenskab (mikroovn med andre opvarmningsmetoder), bør børn ikke benytte ovnen uden overvågning af en voksen, da der kan genereres meget høje temperaturer. Advarsel! Ovnen kan ikke bruges, hvis: - Lågen ikke er korrekt lukket. - Hængslerne på lågen er beskadiget. - Overfladerne på kontakterne mellem lågen og ovnens front er beskadiget. - Lågens rude er beskadiget. - Der hyppigt forekommer elektriske gnister i ovnen, selvom den ikke indeholder metalobjekter. Hvis ovnen har været beskadiget, må den først tages i brug igen, når der har været udført service på apparatet af autoriseret servicepersonale. Pas på! Apparatet bliver varmt under brug. Du skal derfor være omhyggelig med ikke at berøre elementer i ovnen. Advarsel: Tilgængelige dele bliver varme under brug. Hold opsyn med mindre børn. Undgå at opvarme babymad eller drikkevarer i flasker eller glas med påsat sut eller låg. Når maden er varmet op, skal den blandes eller rystes godt, så varmen fordeles jævnt. Kontroller temperaturen på maden, før den gives til barnet. RISIKO FOR FORBRÆNDING. For at undgå at maden i ovnen overophedes eller brænder på, skal du undgå at vælge for lange tider eller for høje effektniveauer ved opvarmning af små mængde mad. En bolle eller et rundstykke kan brænde på efter tre minutter, hvis den valgte effekt er for høj. Når du skal riste, skal du benytte grillfunktionen og holde øje med tiden. Hvis du bruger en kombineret funktion til at riste brød, vil der gå ild i brødet efter meget kort tid. Kontroller altid, at strømkablerne eller andre elektriske apparater ikke sidder fast i ovnlågen eller ovnen. Kablets isolering kan smelte. Fare for kortslutning! Vær forsigtig ved opvarmning af væsker! Når væsker (vand, kaffe, te, mælk osv.) er tæt på kogepunktet i ovnen og pludselig tages ud, kan de sprøjte ud af deres beholdere. FARE FOR PERSONSKADE OG FORBRÆNDINGER! Anbring en teske eller en lille glasstang i beholderen for at undgå en sådan situation. 4

6 DA Sikker brug af mikrobølgeovn Ovnen er udelukkende beregnet til husholdningsbrug! Ovnen må kun bruges til tilberedning af mad. Undgå at beskadige ovnen eller at der opstår farlige situationer ved at følge disse anvisninger: Tænd ikke ovnen, hvis drejeholderen, drejeringen og den tilhørende drejeplade ikke er på plads. Tænd aldrig for en tom mikroovn. Hvis der ikke er mad i ovnen, er der risiko for elektrisk overophedning eller at der sker skader på ovnen. RISIKO FOR SKADE! Når der skal foretages test af programmering, skal der anbringes et glas vand i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgerne, så ovnen ikke lider skade. Undgå at tildække eller blokere ventilationsåbningerne. Brug kun service, som er velegnet til mikroovne. Før tallerkener, fade og andre beholdere tages i brug i mikroovnen, skal det kontrolleres, om de er velegnede (se afsnittet om velegnet service). Undlad at fjerne mica-afdækningen (isolationspladen) på det indvendige loft! Denne afdækning forhindrer fedtstof og madrester i at beskadige mikrobølgegeneratoren. Opbevar ikke brandbare ting i ovnen, da disse kan brænde, hvis ovnen tændes. Benyt ikke ovnen til opbevaring af fødevarer. Æg med skal og hele kogte æg må ikke opvarmes i mikroovnen, da de kan eksplodere. Brug ikke ovnen til stegning, da det ikke er muligt at kontrollere temperaturen på olie, som opvarmes af mikrobølger. Undgå forbrændinger ved altid at bruge grillhandsker eller grydelapper, når du håndterer tallerkener, fade og beholdere, samt når ovnen berøres. Undgå at læne dig ind over ovnlågen eller at støtte dig på den. Dette kan beskadige ovnen, særligt ved hængslerne. Lågen kan maks. tåle en belastning på 8 kg. Drejepladen og grillristen kan bære maks. 8 kg. Denne belastning må ikke overskrides, da dette kan beskadige ovnen. Rengøring: Advarsel! Mikrobølgeovnen bør rengøres regelmæssigt. Alle resterende madvarer skal fjernes (se afsnittet om rengøring af ovn). Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, forringes dens overflade, hvilket højst sandsynligt vil forkorte ovnens levetid og kan forårsage farlige situationer. Advarsel! Undgå at bruge skrappe, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre ovnlågen, da disse kan ridse overfladen, hvilket igen kan resultere i, at glasset splintres. Lågens kontaktflader (den forreste del af fordybningen og den indvendige side af lågen) skal holdes helt ren for at sikre at ovnen fungerer korrekt. Følg vejledningen om rengøring i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af ovnen". Reparationer: Advarsel mikrobølger! Ovnens udvendige beskyttelse må ikke fjernes. For at undgå unødig risiko for personskade må reparationer på mikroovnen kun udføres af autoriseret servicepersonale. Hvis strømkablet er beskadiget, skal du kontakte GRAM service. Reparationer og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret servicepersonale. 5

7 Fordele ved mikrobølger DA I konventionelle ovne strømmer varmen langssomt gennem maden udefra og indefter. Derfor mistes der en stor mængde energi ved opvarmning af luften, ovnens dele og de beholdere, som maden opvarmes i. I en mikrobølgeovn genereres varmen fra selve maden, og varmen bevæger sig indefra og udefter. Der afgives ingen varme til luften, væggene i ovnen eller tallerkener, fade og beholdere (hvis de er velegnet til brug i mikrobølgeovn). Det er derfor kun selve maden, der opvarmes. Mikrobølgeovne har følgende fordele: 1. Kortere tilberedningstider, som er op til 3/4 kortere end den tilberedningstid, der kræves ved tilberedning i en konventionel ovn. 2. Ekstra hurtig optøning af fødevarer, hvilket nedsætter risikoen for udviklingen af bakterier 3. Energibesparelser. 4. Madens næringsværdi bevares takket være de kortere tilberedningstider 5. Nem at rengøre. Sådan virker en mikrobølgeovn En mikrobølgeovn indeholder en højspændt ventil, som kaldes en magnetron, som konverterer elektrisk energi til mikrobølgeenergi. Disse elektromagnetiske bølger overføres til ovnens indre via en bølgeleder og distribueres af en metallisk spreder eller gennem en drejeskive. Inde i ovnen spredes mikrobølgerne i alle retninger og reflekteres af metalvæggene, så maden gennemtrænges jævnt af bølgerne. Hvorfor mad varmes op De fleste fødevarer indeholder vand. Disse vandmolekyler vibrerer, når de udsættes for mikrobølger. Friktionen mellem molekylerne producerer varme, som får temperaturen på maden til at stige, optør den, tilbereder den eller holder den varm. Da varmen stiger i maden: Kan den tilberedes med en begrænset mængde eller slet intet fedtstof/olie Er optøning, opvarmning eller tilberedning i mikrobølgeovn hurtigere end i en konventionel ovn Bevares vitaminer, mineraler og næringsmæssige stoffer i maden Bevares madens naturlige farve og aroma. Mikrobølgerne passerer gennem porcelæn, glas, pap eller plastik, men ikke gennem metal. Derfor må der ikke anvendes metalbeholdere eller beholdere med metaldele i mikrobølgeovnen. Mikrobølger reflekteres af metal men går igennem glas og porcelæn... og absorberes af maden. 6

8 DA Beskrivelse af mikrobølgeovn Vinduesglas i låge - Udløsergreb - Drejeholder - Drejeplade - Drejetallerken - Lav grillrist - Høj grillrist - Betjeningspanel - Grill - Ovnlampe - Mica-afdækning 1. Funktionsvælger 6. - knap 2. Display 7. Start/stop knap 3. Effektvælger 4. Børnelås 5. + knap 8. Knap for tilberedningstid 9. OK knap 7

9 Grundindstillinger DA Indstilling af uret Første gang mikroovnen tilsluttes eller efter strømsvigt, blinker uret for at indikere, at den viste tid ikke er korrekt. 1. Tryk på + og -, indtil displayet med den aktuelle tid blinker. Tryk på Start, indtil timen blinker (ikke nødvendigt, hvis du netop har tilsluttet enheden eller efter en strømforsyning). 2. Tryk på + eller -, indtil timen blinker. (Tryk på timesymbolet, indtil det blinker.) 3. Tryk på OK for at bekræfte den indstillede time. 4. Tryk på + eller -, indtil minutterne blinker for at indstille minutter. 5. Tryk på OK for at bekræfte minutterne. Skjul/vis uret 1. Du kan skjule uret ved at trykke på OK i tre sekunder. 2. Tryk på OK igen i tre sekunder for at få vist displayet med uret igen. 8

10 DA Grundindstillinger Børnelåsfunktion Ovnens funktioner kan låses (så mikroovnen f.eks. ikke kan bruges af børn). 1. Ovnen låses ved at trykke på børnelås i tre sekunder. Der lyder et signal og displayet viser teksten SAFE. Ovnen er nu låst og kan ikke bruges. 2. Tryk på STOP i tre sekunder for at låse den op igen. Der lyder et signal, og displayet viser tiden igen. Mikrobølge Brug denne funktion til at tilberede og opvarme f.eks. grøntsager, kartofler, ris, fisk og kød. 1. Drej funktionsvælgeren til mikrobølgepositionen. Ikonet for varighed og tallene begynder at blinke. 2. Vælg varighed med + og Drej effektvælgeren for mikrobølgerne til den ønskede position (se tekniske egenskaber). 4. Tryk på Start/Stop. Ovnen starter. 9

11 Grundfunktioner DA Grill Denne funktion bruges til hurtigt at brune/grille maden. 1. Drej funktionsvælgeren til positionen grill. Ikonet for varighed og tallene begynder at blinke. 2. Tallene blinker. Indstil den ønskede tid med + og Tryk på Start/Stop. Tilberedningsprocessen starter. Bemærk: Mikrobølgevælgerens position påvirker ikke funktionen. Mikrobølge + grill Brug denne funktion til at tilberede f.eks. lasagne, fjerkræ, bagte kartofler og gryderetter. 1. Drej funktionsvælgeren til mikrobølge + grillpositionen. Ikonet for varighed og tallene begynder at blinke. 2. Vælg varighed med + og Drej effektvælgeren for mikrobølgerne til den ønskede position (se tekniske egenskaber). 4. Tryk på Start/Stop. Ovnen starter. 10

12 DA Når ovnen er i drift Afbrydelse af tilberedning Du kan til hver en tid afbryde tilberedningsprocessen ved at trykke én gang på Stop eller ved at åbne ovnlågen. I begge tilfælde: Standser emission af mikrobølger med det samme. Deaktiveres grillen, men den er stadig meget varm. Risiko for at man kan brænde sig. Stopper timeren automatisk og angiver den resterende tid. Du kan nu gøre følgende efter behov: 1. Røre rundt i maden eller vende den for at sikre, at den tilberedes ensartet 2. Ændre parametre for processen. Du starter processen igen ved at lukke lågen og trykke på Start/Stop. Ændring af parametre Betjeningsparametre Tid (med + og - ) Funktion (med funktionsvælgeren) Effekt (med vælger til effektniveau for mikrobølger) kan ændres, når ovnen kører, eller når tilberedningsprocessen afbrydes ved blot at dreje den pågældende knap til den nye værdi. Annullering af tilberedning Du kan annullere tilberedningsprocessen ved at trykke to gange på Start/Stop. Afslutning af tilberedning Der udsendes tre bip, og displayet viser end sidst i processen. 11

13 Optøning DA Hvis du vil tø mad op, skal du vælge mikrobølgefunktionen med en af følgende effektniveauer: Position Effektniveau Effekt Optøning/Hold varm 150 W Tabellerne nedenfor viser forskellige tider for optøning og hviletid (for at sikre, at temperaturen i maden fordeles jævnt) for forskellige typer og mængder af mad samt anbefalinger. Optøning 300 W Fødevare Vægt (g) Optøningstid (min) Hviletid (min) Anbefaling Kalvekød, oksekød og svinekød Gullasch Hakket kød Pølser Vend én gang Vend én gang Vend to gange Vend to gange Vend to gange Vend tre gange Vend to gange Vend tre gange Vend to gange Vend tre gange Vend én gang Vend to gange Fjerkræ (portioner) Vend én gang Kylling Vend to gange Poulard Vend tre gange Fiskefilet Vend én gang Ørred Vend én gang Rejer Frugt Brød Vend én gang Vend to gange Vend én gang Vend én gang Vend to gange Vend én gang Vend én gang Vend to gange Smør Smøreost Flødetyper

14 DA Optøning Generel vejledning til optøning 1. Ved optøning må der kun bruges service, som er velegnet til mikrobølger (porcelæn, glas, velegnede plastmaterialer). 2. Optøningsfunktionen efter vægt og tabellen henviser til optøning af råvarer. 3. Optøningsfunktionen afhænger af mængden og tykkelsen af maden. Når du nedfryser mad, skal du tage optøningsprocessen i betragtning. Fordel maden jævnt i beholderne. 4. Fordel maden bedst muligt i ovnen. Den tykkeste del af fisk eller kylling skal vende udad. Du kan beskytte de mest sarte dele af maden med alufolie. Vigtigt! Alufolien må ikke komme i kontakt med ovnens indre, da dette kan frembringe gnister. 5. Kompakte madportioner skal vendes flere gange. 6. Fordel den frosne mad så jævnt som muligt, da smalle og tynde portioner optøs hurtigere end de tykkere og mere kompakte dele. 7. Fødevarer med højt fedtindhold, som f.eks. smør, flødeost og fløde bør ikke optøs helt. Hvis de opbevares ved rumtemperatur, er de klar til servering efter nogle få minutter. Frossen fløde skal omrøres før brug. 8. Fjerkræ anbringes på en opadvendt tallerken, så kødsaften nemt kan løbe af. 9. Brød skal indpakkes i en serviet, så det ikke bliver for tørt. 10. Fjern emballagen fra den frosne mad og husk at fjerne eventuelle lukkemekanismer af metal. Hvis de beholdere, som maden er frosset ned i, også kan bruges til opvarmning og tilberedning, skal du blot fjerne låget. Ellers skal maden anbringes i beholdere, som er velegnet til mikrobølgeovn. 11. Den overskydende væske/saft fra optøning, særligt fra fjerkræ, skal kasseres. Optøningssaft må ikke komme i kontakt med andre fødevarer. 12. Husk at medregne hviletid, når du bruger optøningsfunktionen, så maden er helt tøet op. 13

15 Tilberedning af mad i mikrobølgeovn Advarsel! Læs afsnittet Sikker brug af mikrobølgeovn, før du tilbereder mad i mikrobølgeovnen. Følg nedenstående anbefalinger, når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen: Prik små huller i fødevarer med skræl eller skind på, før de tilberedes (f.eks. æbler, tomater, kartofler og pølser), så de ikke revner. Skær maden op, før den tilberedes. Kontrollér, at den beholder eller tallerken, du vil bruge under tilberedningen, er velegnet til mikrobølgeovn (se afsnittet om velegnede typer). Når du tilbereder mad med en begrænset mængde vandindhold (f.eks. optøning af brød, popcorn osv.) sker fordampningen meget hurtigt. Det betyder, at ovnen kører som om den var tom, og maden kan derfor brænde på. Dette kan beskadige ovnen og beholderen. Du skal derfor indstille den nødvendige tilberedningstid og holde nøje øje med tilberedningstiden. Det er ikke muligt at opvarme store mængder olie (stegning) i mikrobølgeovnen. Fjern færdigmad fra emballagen, da denne ikke altid kan tåle varme. Følg fødevareproducentens anvisninger. Hvis du har flere beholdere, f.eks. kopper, skal de anbringes jævnt fordelt på drejepladen. Luk ikke plastikposer med metalklips. Brug i stedet plastikklips. Prik flere små huller i posen, så dampen nemt kan slippe ud. Når der opvarmes eller tilberedes mad, skal du kontrollere, at maden når op på en minimumstemperatur på 70 C. Under tilberedningen kan der dannes damp på ovnvinduet og denne damp drypper muligvis ned. Det er helt normalt og er ofte mere synligt, hvis rumtemperaturen er lav. Ovnens sikkerhed påvirkes ikke af dette. Når tilberedningen er færdig, skal kondensvandet tørres bort. DA Brug beholdere med en stor åbning, når du opvarmer væske, så dampen nemt kan slippe ud. Tilbered maden efter instruktionerne og tag tilberedningstiderne og effektniveauerne fra tabellen i betragtning. Husk på, at tal- og tidsangivelser kun er vejledende og kan variere efter starttilstand, temperatur, fugt og fødevaretype. Det anbefales at justere tiderne og effektniveauer efter hver situation. Afhængigt af madens præcise egenskaber skal du muligvis forkorte eller forlænge tilberedningstiden eller effektniveauerne. Afkøling med mikrobølger Jo større mængder mad, desto længere tilberedningstid. Husk på følgende: Dobbelt mængde» dobbelt tid Halv mængde» halv tid 2. Jo lavere temperaturen er, desto længere tager tilberedningen. 3. Fødevarer, som indeholder en stor del væske, opvarmes hurtigere. 4. Tilberedningen bliver mere ensartet, hvis maden fordeles jævnt på drejeskiven. Hvis kompakte fødevarer anbringes på den yderste del af drejepladen og mindre kompakte fødevarer anbringes midt på pladen, kan du opvarme forskellige fødevaretyper på samme tid. 5. Du kan til hver en tid åbne ovnlågen. Når du gør det, slukkes ovnen automatisk. Mikrobølgeovnen starter først igen, når du lukker døren og trykker på start. 6. Tildækkede fødevarer kræver mindre tilberedningstid og bevarer sine egenskaber bedre. Når der anvendes låg, skal de være af en sådan type, at mikrobølgerne kan passere igennem, og de skal have små huller, så dampen kan slippe ud. 14

16 DA Tilberedning af mad i mikrobølgeovn Tabeller og forslag tilberedning af grøntsager Blomkål Broccoli Svampe Fødevare Ærter og gulerødder Frosne gulerødder Mængde (g) Tilføjelse af væske 100 ml 50 ml 25 ml 100 ml 25 ml Effekt (watt) Tid (min) Hviletid (min) Kartofler ml Peberfrugt Porre ml 50 ml Instruktioner Inddel i små buketter. Skær i skiver. Vend 1 gang, tildæk. Skær i tern eller skiver. Tildæk. Vend 1 gang. Skræl, skær i ens stykker. Tildæk, vend 1 gang. Skær i stykker eller skiver. Tildæk. Vend 1 gang. Frosne rosenkål ml Tildæk. Vend 1 gang. Surkål ml Tildæk. Vend 1 gang. Tabeller og forslag tilberedning af fisk Fødevare Mængde (g) Effekt (watt) Tid (min) Hviletid (min) Fiskefileter Hele fisk Instruktioner Tilbered tildækket. Vend efter halvdelen af tilberedningstiden. Tilbered tildækket. Vend efter halvdelen af tilberedningstiden. Det kan være en god ide at tildække fiskens kanter. 15

17 Tilberedning med grillfunktion Du får de bedste resultater med grillfunktionen ved at bruge risten, som følger med ovnen. Anbring risten, så den ikke har eller kan komme i kontakt med metalfladerne i selve ovnen, da dette kan resultere i gnistdannelse, hvilket kan beskadige ovnen. VIGTIGE PUNKTER: 1. Når grillen i mikrobølgeovnen første gang tages i brug, udsendes der en anelse røg og lugt fra de olier, som blev brugt under produktion af ovnen. 2. Ruden i ovnlågen bliver meget varm, når grillen er tændt. Hold børn væk fra ovnen. 3. Når grillen er tændt, bliver ovnens indervægge og risten meget varm. Det anbefales at bruge grillhandsker eller grydelapper. DA 4. Hvis grillen bruges i længere tid, slukkes elementerne automatisk pga. sikkerhedstermostaten. 5. Vigtigt! Når fødevarer skal grilles eller tilberedes i beholdere, skal du kontrollere, at den pågældende beholder er ovnfaste. Se afsnittet om beholdere, som passer til mikrobølgeovn! 6. Når grillen bruges, kan der sprøjte fedtstænk fra maden, som brænder fast på elementerne. Dette er normalt og er ikke tegn på funktionsfejl. 7. Når tilberedningen er afsluttet, skal ovnens inderside og tilbehør rengøres, så eventuelle madrester ikke danner belægninger. 16

18 DA Tilberedning med grillfunktion Tabeller og forslag grill uden mikrobølger Fisk Fisk Mængde (g) Tid (min) Instruktioner Sardiner 6-8 fisk Kød Smør med en smule smør. Vend og krydr efter halvdelen af tilberedningstiden. Pølser 6-8 stk Prik og vend halvvejs. Frosne hamburgere 3 stk Vend 2 eller 3 gange. Spareribs (ca. 3 cm tykke) Dyp i olie, vend halvvejs i processen. Andet Ristet brød 4 stk. 1½-3 Hold øje med ristningen, og vend. Ristede sandwich 2 stk Hold øje med ristningen. Opvarm grillen i to minutter før den tages i brug. Brug grillristen, medmindre andet er opgivet. Anbring grillristen på en skål, så vand og fedt kan dryppe af. De angivne tider er udelukkende vejledende og kan variere efter madens sammensætning og mængde samt det ønskede resultat. Fisk og kød får en fantastisk smag, hvis det marineres i vegetabilsk olie, krydderier og urter nogle få timer, før det grilles. Der skal kun tilføjes salt efter grilning. Du kan undgå, at pølserne revner eller sprækker ved at prikke dem med en gaffel, før de grilles. Når halvdelen af grillningstiden er gået, skal du kontrollere processen og evt. vende maden. Grillen er særligt velegnet til tilberedning af tynde stykker kød og fisk. Tynde kødstykker skal kun vendes én gang, mens tykkere stykker skal vendes flere gange. 17

19 Tilberedning med grillfunktion DA Tabeller og forslag mikrobølge + grill Mikrobølge- + grillfunktionen er ideel til hurtig tilberedning og bruning af maden, så den får en gylden farve. Derudover kan du også grille og tilberede mad med ost på toppen. Mikrobølgerne og grillen skal fungere på samme tid. Mikrobølgerne tilbereder, og grillen bruner overfladen. Fødevare Mængde (g) Service Effekt (watt) Tid (min) Hviletid (min) Ostegratineret pasta 500 Lavt fad Ostegratinerede kartofler 800 Lavt fad Lasagne Ca. 800 Lavt fad Grillet flødeost Ca. 500 Lavt fad ferske kyllingelår (grillet) 200 pr. stk. Lavt fad Kylling Ca Lavt og bredt fad Ostegratineret løgsuppe 2 kopper a 200 g Bouillonkopper Før du bruger service i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at den er velegnet til brug i mikrobølgeovn. Der må kun bruges fade, tallerkener eller beholdere, som er velegnet til mikrobølgeovn. Den service, som skal bruges til den kombinerede funktion, skal være velegnet til brug med både mikrobølger og grill. Se afsnittet om beholdere, som passer til mikrobølgeovn! Tal- og tidsangivelser er kun vejledende og kan variere efter starttilstand, temperatur, fugt og fødevaretype. Hvis tiden ikke er tilstrækkelig til at give maden en gylden overflade, skal den sættes under grillen i endnu fem eller ti minutter. Husk at følge hviletiderne samt at vende kødstykkerne. Brug drejetallerkenen til tilberedningen, medmindre andet er angivet. Værdierne i tabellerne gælder, når ovnen er kold (det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen). 18

20 DA Hvilken type ovnfast service og beholdere kan bruges? Mikrobølgefunktion Når mikrobølgefunktionen benyttes, skal du huske, at mikrobølger reflekteres af metalflader. Mikrobølger passerer gennem glas, porcelæn, lertøj, plastik og papir. Derfor kan metalpander og -gryder samt tallerkener, fade eller andre beholdere med metaldele eller metaludsmykninger ikke bruges i mikrobølgeovnen. Glasartikler og lertøj med metaldekorationer eller indhold af metal (f.eks. blyholdigt krystal) kan ikke bruges i mikrobølgeovne. De ideelle materialer til brug i mikrobølgeovnen er glas, ildfast porcelæn eller lertøj eller plastik, som kan tåle varme. Meget tyndt, fint og sart glas eller porcelæn bør kun anvendes i kortere perioder (f.eks. til opvarmning). Varm mad overfører varme til tallerkener og beholdere, så disse kan blive meget varme. Du skal derfor altid bruge en grillhandske! Sådan tester du det ovnfaste service, du vil bruge Anbring det emne, du har tænkt dig at bruge, i ovnen i 20 sekunder ved maksimal mikrobølgeeffekt. Hvis emnet efter denne tid stadig er koldt eller en anelse varmt, er det velegnet til brug i mikrobølgeovn. Hvis det i stedet er meget varmt eller forårsager gnister i ovnen, er det ikke velegnet til brug i mikrobølgeovn. Grillfunktion Når grillfunktionen benyttes skal den ovnfaste service eller beholdere kunne modstå temperaturer på mindst 300 C. Plastiktallerkener er ikke velegnet til brug i grill. Mikrobølge- + grillfunktion I mikrobølge- + grillfunktionen skal den ovnfaste service eller beholderne være velegnet til både mikrobølger og grill. Aluminiumsbeholdere og alufolie Færdigmad i aluminiumsbeholdere eller med alufolie kan anbringes i mikrobølgeovnen, hvis følgende overholdes: Låg Overhold producentens anbefalinger på emballagen. Aluminiumsbeholdere må ikke være over tre cm i højden og må ikke komme i kontakt med ovnens vægge (minimumsafstand er tre cm). Eventuelle aluminiumslåg eller - kapsler skal fjernes. Anbring aluminiumsbeholderen direkte på drejepladen. Hvis grillristen benyttes, skal beholderen anbringes på en porcelænstallerken. Beholderen må aldrig anbringes direkte på grillristen! Tilberedningstiden er længere, da mikrobølgerne kun trænger ind i maden fra toppen. Hvis du er i tvivl, anbefales det kun at bruge tallerkener, som er velegnet til brug i mikrobølgeovn. Alufolie kan bruges til at reflektere mikrobølger under optøningsprocessen. Fine og sarte fødevarer, som fjerkræ eller hakket kød, kan beskyttes mod for høj varme ved at tildække kanterne på maden. Vigtigt! Alufolie må ikke komme i kontakt med væggene i ovnen, da der kan opstå gnistdannelse. Vi anbefaler brug af glas- eller plastiklåg eller plastfolie, da: 1. Dette vil forhindre kraftig fordampning (særligt ved meget lange tilberedningstider) 2. Tilberedningstiderne forkortes 3. Maden ikke bliver tør 4. Aromaen bevares. Låget skal være perforeret eller have åbninger, så der ikke udvikles tryk. Plastikposer skal også åbnes. Flasker eller glas med babymad eller lignende beholdere må kun opvarmes uden låg, da de ellers kan sprænge. 19

21 Hvilken type ovnfast service og beholdere kan bruges? Tabel over ovnfast service og beholdere Tabellen nedenfor giver en grundlæggende oversigt over, hvilken type ovnfast service og beholdere, der er velegnet til forskellige situationer. DA Type af ovnfast service eller beholdere Driftsindstilling Glas og porcelæn 1) Hjemmebrug, ikke flammehæmmende, kan bruges i opvaskemaskine Glaseret porcelæn Flammehæmmende glas og porcelæn Porcelæn, stentøj 2) Uglaseret eller glaseret uden metaldekorationer Lertøj 2) Glaseret Uglaseret Plastiktallerkener 2) Ildfast til 100 C Ildfast til 250 C Plastfilm 3) Plastfilm til fødevarer Cellofan Optøning/ opvarmning Mikrobølge Tilberedning Grill Mikrobølge + grill ja ja nej nej ja ja ja ja ja ja nej nej ja nej ja ja nej ja Papir, pap, pergamentpapir 4) ja nej nej nej Metal Alufolie Aluminiumsemballage 5) Tilbehør (gitterrist) ja nej nej ja nej nej ja nej ja nej ja nej nej nej nej nej nej nej ja ja ja nej nej nej nej nej nej nej ja ja 1. Uden guld- eller sølvdekorationer, ingen blyholdig krystal. 2. Overholder producentens anvisninger! 3. Brug ikke metalklips til at lukke poser. Prik huller i poserne. Brug kun film til at tildække maden. 4. Brug ikke papirtallerkener. 5. Kun lave aluminiumsbeholdere uden låg. Aluminiummet må ikke komme i kontakt med ovnvæggene. 20

22 DA Rengøring og vedligeholdelse af ovn Den eneste form for vedligehold af ovnen er rengøring. Advarsel! Mikrobølgeovnen skal rengøres regelmæssigt for at sikre, at alle madrester fjernes. Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan det forrige kvaliteten på overfladerne, hvilket kan nedsætte ovnens levetid og muligvis resultere i en farlig situation. Advarsel! Ovnen skal være slukket, når den rengøres. Tag stikket ud af kontakten eller sluk for strømmen til ovnen. Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsprodukter, eller skarpe objekter, da disse kan efterlade ridser. Brug ikke nogen form for apparater med højtryksstråler til at rengøre ovnen. Forside Du kan normalt blot rengøre ovnen med en fugtig klud. Hvis ovnen er meget beskidt, kan du føje et par dråber opvaskemiddel til rengøringsvandet. Tør ovnen med en tør klud, når du er færdig. Fjern stænk fra kalk, fedt, stivelse eller æggehvide med det samme. Ellers kan der dannes rust under disse stænk. Undgå at vand trænger ind i ovnen. Ovnens indvendige side Hver gang ovnen har været i brug, skal de indvendige vægge rengøres med en fugtig klud, da dette er den nemmeste måde at fjerne stænk eller pletter, som sidder fast på indersiden. Mere genstridigt snavs kan fjernes med et ikkeslibende rengøringsmiddel. Anvend ikke ovnspray i ovnen eller andre aggressive eller slibende rengøringsmidler. Sørg for altid at holde lågen og ovnens forside helt ren for at sikre, at lågen kan åbnes og lukkes korrekt. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i ovnens ventilationshuller. Tag drejepladen og dennes holder ud med jævne mellemrum, og rengør fordybningen i bunden, særligt hvis der har været spildt væske. Tænd ikke ovnen, hvis drejepladen og dennes holder ikke er på plads. Hvis ovnen er meget snavset indvendig, skal du anbringe et glas vand på drejepladen og lade mikrobølgeovnen køre ved maks. effekt i to til tre minutter. Den damp, der frigives, vil blødgøre snavset, som herefter nemt kan fjernes med en blød klud. Ubehagelige lugte (f.eks. efter tilberedning af fisk) kan nemt fjernes. Tilføj nogle få dråber citronsaft eller eddike i en kop med vand. Føj en skefuld kaffe til koppen for at undgå, at vandet koger over. Opvarm vandet i to til tre minutter ved maks. mikrobølgeeffekt. 21

23 Rengøring og vedligeholdelse af ovn Ovnens loft Hvis ovnens loft er snavset, kan grillen sænkes, så det bliver nemmere at rengøre. Vent med at sænke grillen, indtil den er helt kold, så du undgår risiko for forbrænding. Fortsæt på følgende måde: 1. Drej grillens holder 180º (1). 2. Sænk forsigtigt grillen (2). Undlad at bruge overdreven kraft, da dette kan forårsage skade. 3. Sæt grillen (2) tilbage på sin plads igen efter rengøring af loftet. VIGTIG ADVARSEL: Grillens holder til opvarmningselementet (1) kan falde ned, når den drejes. Hvis det sker, skal grillens holder til opvarmningselementet (1) sættes ind i sin plads i ovnens loft og drejes til 90º til grillopvarmningselementets (2) position. DA Mica-afdækningen (3) i loftet af ovnen skal altid holdes rent. Eventuelle madrester, som opsamles på mica-afdækningen kan forårsage skade på ovnen eller frembringe gnister. Brug ikke slibende rengøringsprodukter eller skarpe objekter. Undgå eventuelle risici ved ikke at fjerne micaafdækningen. Ovnlyset (4) er placeret i ovnens loft og lampeglasset kan nemt fjernes og rengøres. Du skal bruge en skrutrækker til at skrue det af og derefter rengøre det med vand og opvaskemiddel. Tilbehør Rengør tilbehøret, hver gang det har været i brug. Hvis tilbehøret er meget snavset, skal det først lægges i blød og derefter rengøres med børste og svamp. Tilbehøret kan rengøres i opvaskemaskine. Sørg for altid at holde drejepladen og drejeholderen ren. Tænd ikke ovnen, hvis drejepladen og holderen ikke er på plads. 22

24 DA Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke virker? ADVARSEL! Reparationer må kun udføres af autoriseret servicepersonale. Det kan være farligt for personer, som ikke er autoriseret servicepersonale at udføre reparationer. Det er ikke nødvendigt at kontakte GRAM service for at få løst følgende spørgsmål: Displayet vises ikke! Kontrollér, om: - Tidsindikatoren er slukket (se afsnit om Grundindstillinger). Der sker ingenting, når jeg trykker på knappen! Kontrollér, om: - Sikkerhedslåsen er aktiveret (se afsnit om Grundindstillinger). Ovnen virker ikke! Kontrollér, om: - Stikket sidder korrekt i stikkontakten. - Der er tændt for ovnen. - Lågen er helt lukket. Du hører et klik, når lågen lukkes helt. - Der er fremmedlegemer mellem døren og ovnens front. Ovnen udsender underlige lyde, når den kører! Kontrollér, om: - Der er gnister i ovnen, som er forårsaget af fremmede metalobjekter (se afsnit om velegnet ovnfast service eller beholdere). - Service eller beholdere i ovnen har kontakt med ovnens vægge. - Der er løst bestik eller redskaber til madlavning i ovnen. Maden varmes ikke op eller opvarmes meget langsomt! Kontrollér, om: - Du ved en fejl er kommet til at bruge metalservice. - Du har valgt den korrekte driftsindstilling samt effektniveau. - Maden i ovnen består af en større portion eller er koldere end den, du normalt sætter ind. Maden er for varm, udtørret eller brændt! Kontrollér, om du har valgt den korrekte driftsindstilling samt effektniveau. Ovnen udsender lyde, når tilberedningsprocessen er afsluttet! Dette er ikke et problem. Ventilatoren bliver ved med at køre i nogen tid. Når temperaturen er faldet tilstrækkeligt, slukker ventilatoren automatisk. Ovnen tændes, men den indvendige lampe tændes ikke! Hvis alle funktioner ellers fungerer korrekt, er lampens sikring sandsynligvis sprunget. Du kan stadig godt bruge ovnen. Udskiftning af pære i lampe Pæren udskiftes på følgende måde: - Sluk for strømforsyningen til ovnen. Tag stikket ud af kontakten, eller sluk for strømmen til ovnen. - Skru lampeglasset af, og fjern det (1). - Tag halogenpæren ud (2). Advarsel! Pæren kan være meget varm. - Sæt en ny G4/12V/10-20W -halogenpære i. Advarsel! Rør ikke direkte ved pærens glas med fingrene, da dette kan beskadige pæren. Følg lampeproducentens anvisninger. - Skru lampeglasset på plads (1). - Tilslut ovnen til elnettet igen. 23

25 Tekniske egenskaber DA Funktionsbeskrivelse Funktion Mikrobølgeeffekt Fødevarer Mikrobølge Mikrobølge + grill Specifikationer 150 W Langsom optøning af sarte fødevarer, holder mad varm. 300 W Tilberedning med begrænset varme, kogning af ris. Hurtig optøning. 550 W Smeltning af smør. Opvarmning af babymad. 750 W Tilberedning af grøntsager og madvarer. Forsigtig tilberedning og opvarmning. Opvarmning og tilberedning af små portioner. Opvarmning af sarte fødevarer W Tilberedning og hurtig opvarmning af væske og færdigmad. 150 W Ristning af mad. 300 W Grillning af fjerkræ og kød. 550 W Tilberedning af tærter og ostegratinerede retter. 750 W Udvis forsigtighed: Der kan gå ild i maden W Udvis forsigtighed: Der kan gå ild i maden. Grill --- Grillning af mad. Vekselspænding V/50 Hz Sikring Amp... 16A Krævet effekt W Grilleffekt W Udgangseffekt for mikrobølger W Mikrobølgefrekvens MHz Udvendige mål (B H D) mm Indvendige mål (B H D) mm Ovnkapacitet l Vægt kg 24

26 SV Lycka till med din nya GRAM-ugn Bekanta dig med din nya ugn och dess olika användningsfunktioner i den ordningsföljd de beskrivs i bruksanvisningen. Var uppmärksam på alla upplysningar och förklaringar gällande korrekt användning och behandling. Därmed ser du till att din ugn alltid är redo att användas och att den håller längre. Var särskilt uppmärksam på alla upplysningar som rör säkerheten så att du kan förebygga olyckor och skador på ugnen. Kom ihåg att spara bruksanvisningen, den kan komma till användning vid ett senare tillfälle. Miljöskydd Tänk på att emballage, använda elapparater, reservdelar o.s.v. är återanvändbara material. Se alltid till att materialen deponeras enligt de föreskrifter som gäller för återanvändning. Kassering av förbrukade produkter När produkten är förbrukad får den inte kasseras som vanligt avfall, utan man bör överlämna den till en organisation som återvinner elektriska och elektroniska produkter. På produkten, bruksanvisningen eller förpackningen finns en symbol som visar att förbrukad produkt ska lämnas till återvinning. Material som används för tillverkning av produkten kan återvinnas enligt lämplig beteckning. Genom återvinning av materialet i den förbrukade produkten bidrar man till ett stärkt miljöskydd. Kontakta din kommun för uppgifter om var i din kommun det finns organisationer som tar hand om förbrukade produkter. Observera att denna bruksanvisning gäller för flerea ugnar. Det är därför inte säkert att alla funktioner finns på just din ugn. 25

27 Innehåll SV Installationsanvisningar Före installation Efter installation Säkerhet för mikrovågsugn Fördelar med mikrovågor Så här fungerar en mikrovågsugn Hur värms livsmedlet upp Beskrivning av mikrovågsugnen Grundinställningar Ställ in klockan Göm/visa klockan Barnlås Mikrovågsugn Grill Mikrovågsugn + Grill När ugnen är i drift Att avbryta tillagningen Ändra inställningar Att stoppa tillagningen Att stoppa tillagningen Upptining Allmänna anvisningar för upptining Att använda mikrovågsugnen för tillagning Tillagning med grill Vilken typ av formar kan användas? Mikrovågsfunktion Grillfunktion Mikrovågsugn + grillfunktion Aluminiumkärl och folie Lock Rengöring och underhåll av ugnen Framsida Ugnens insida Ugnens tak Tillbehör Vad gör jag om ugnen inte fungerar? Byte av glödlampa Tekniska specifikationer Beskrivning av funktioner Specifikationer Inbyggnad /Installation

28 SV Installationsanvisningar Före installation Kontrollera att inspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med spänningen i eluttaget som ska användas. Öppna ugnsluckan och ta bort alla tillbehör samt förpackningsmaterialet. Ta inte bort mica-isoleringsplattan i mikrovågsugnens tak! Platten gör att fett och matrester inte kan skada mikrovågorna. Varning! Ugnens front kan vara inslagen i skyddsfilm. Innan mikrovågsugnen startas för första gången måste skyddsfilmen tas bort. Börja på undersidan. Kontrollera att ugnen inte har några skador. Kontrollera att ugnsluckan kan stängas ordentligt och att luckans insida samt ugnens främre del inte har skador. Om du hittar några skador ska du kontakta en tekniker. ANVÄND INTE UGNEN om strömkabeln eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Kontakta GRAM service. Placera ugnen på en plan och stadig yta. Ugnen ska inte placeras nära värmekällor, radioapparater eller TV-apparater. Kontrollera att strömkabeln inte kommer i kontakt med fukt eller vassa föremål bakom ugnen vid installationen. Hög temperatur kan skada kabeln. Varning: när du har installerat ugnen måste du kontrollera att du kan nå el-udtaget. Efter installation Ugnen har en strömkabel och en stickpropp för enfasström. Om ugnen ska installeras för permanent användning ska den installeras av en behörig tekniker. I sådana fall ska ugnen anslutas till en krets med flerpolig brytare med ett minimalt kontaktavstånd på 3 mm. VARNING: UGNEN MÅSTE VARA JORDAD. Tillverkaren och återförsäljarna ansvarar inte för skador som drabbar människor, djur eller egendom om installationsanvisningarna inte har iakttagits. Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd. Innan ugnen använts första gången ska insidan och tillbehören rengöras. Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet "Rengöring och underhåll av ugnen". Placera stödet för glasskivan i mitten av ugnen och placera sedan rotationsringen och glasskivan på stödet. Kontrollera att de fäster i varandra. När mikrovågsugnen används måste glasskivan och tillbehören sitta på plats i ugnen. Glasskivan roterar i båda riktningarna. Under installationen ska de separata instruktionerna användas. 27

29 Säkerhet för mikrovågsugn SV Varning! Lämna aldrig ugnen utan tillsyn och särskilt inte om papper, plast eller andra lättantändliga material används. Dessa material kan förkolna och kan fatta eld. BRANDFARA! Varning! Om rök eller lågor kommer ut från ugnen, stäng luckan för att släcka lågorna. Stäng av ugnen och dra ut stickproppen ur uttaget eller stäng av ugnens strömtillförsel. Varning! Värm inte alkohol eller alkoholhaltig dryck i mikrovågsugnen. BRANDFARA! Varning! Värm inte upp vätskor eller livsmedel i stängda kärl eftersom de då kan explodera. Varning! Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Varning! Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Varning! Om ugnen har ett kombinerat funktionsläge (mikrovågor tillsammans med annan uppvärmning) får den inte användas av barn utan övervakning från en vuxen person på grund av de höga temperaturerna. Varning! Använd inte ugnen om Luckan inte är ordentligt stängd. Om luckans gångjärn är skadade. Om kontaktytorna mellan luckan och främre delen är skadade. Om luckans glas är skadat. Om det ofta uppstår ljusbågar i ugnen trots att det inte finns några metallföremål i den. Ugnen får endast användas på nytt när den har reparerats av en tekniker. Apparaten blir varm när den används. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen i ugnen. Varning: Även andra delar kan bli varma vid användning. Håll små barn borta från apparaten. Observera! Värm aldrig barnmat eller dryck i flaskor eller burkar med napp eller lock. Skaka eller blanda maten noga så att värmen fördelas jämnt. Kontrollera matens temperatur innan du ger den till barnet. RISK FÖR BRÄNNSKADA! För att undvika överhettning eller att livsmedel bränns vid är det viktigt att inte välja för lång tillagningstid eller för hög effekt vid uppvärmning av små mängder livsmedel. Bröd kan till exempel bli bränt efter 3 minuter om det värms på för hög effekt. För att rosta bröd kan du använda grillfunktionen. Övervaka ugnen hela tiden. Om du använder en kombinerad funktion för att rosta bröd kommer det att fatta eld på kort tid. Kontrollera att du inte klämmer strömkablar eller andra elektriska apparater i luckan eller i ugnen. Kabelns isolering kan smälta. Risk för kortslutning! Var försiktig när du värmer vätskor. När du värmer upp vätskor (vatten, kaffe, te, mjölk etc.) kan de uppnå kokpunkten i mikrovågsugnen. Det finns risk för stänk om de tas ut för snabbt ur ugnen. RISK FÖR BRÄNNSKADOR! För att undvika detta när du värmer vätskor kan du ställa en tesked eller en glasstav i behållaren. 28

30 SV Säkerhet för mikrovågsugn Ugnen ska endast användas för hushållsbruk. Använd endast ugnen för tillagning av livsmedel. Genom att följa anvisningarna kan du undvika att skada ugnen och utsätta dig för farliga situationer. Starta inte ugnen om inte stödet för glasskivan, rotationsringen och de respektive skivorna är på plats. Starta inte mikrovågsugnen om den är tom. Om den är tom kan detta leda till överbelastning och skador på ugnen. RISK FÖR SKADA! Om du vill utföra programmeringstester så kan du ställa ett glas vatten i ugnen. Vattnet absorberar mikrovågorna och ugnen skadas inte. Täck inte för eller blockera ventilationsöppningarna. Använd endast kärl som är anpassade för mikrovågsugnar. Kontrollera att kärl och behållare är anpassade för mikrovågsugnar (se avsnittet om typer av kärl) före användning i mikrovågsugn. Ta inte bort mica-isolatonsplattan i mikrovågsugnens tak! Platten gör att fett och matrester inte kan skada mikrovågorna. Förvara inte lättantändliga föremål i ugnen eftersom de kan fatta eld när ugnen startas. Ugnen ska inte användas för förvaring. Ägg med skal och hela kokta ägg ska inte värmas upp i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera. Använd inte ugnen för fritering eftersom du inte kan kontrollera oljans temperatur i mikrovågsugn. För att undvika brännskador ska du alltid använda ugnsvantar när du lyfter kärl och behållare samt när du vidrör ugnen. Luta dig inte mot den öppna ugnsluckan. Sitt inte heller på den. Detta kan skada ugnen, särskilt i gångjärnen. Luckan klarar en maximal vikt på 8 kg. Den roterande skivan och gallren klarar en maximal vikt på 8 kg. Överskrid inte den maximala belastningen för att undvika skador på ugnen. Rengöring: Varning! Mikrovågsugnen måste rengöras med jämna mellanrum. Alla matrester måste tas bort (se avsnittet om Ugnsrengöring). Om mikrovågsugnen inte rengörs kan ytan förstöras och detta kan förkorta ugnens livslängd samt leda till farliga situationer. Varning! Använd inte skarpa rengöringsmedel eller vassa metallskrapor vid rengöring av glaset på luckan eftersom detta kan repa ytan vilket kan leda till att glaset går sönder. Luckans kontaktytor (främre delen av ugnen och luckans insida) måste hållas rena för att ugnen ska fungera på rätt sätt. Följ anvisningarna för rengöring i avsnittet "Ugnsrengöring och underhåll". Reparationer: Varning! Mikrovågor! Ugnens yttre hölje får inte tas bort. Reparationsarbete eller underhåll ska endast utföras av tekniker som har godkänts av tillverkaren. Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller en behörig tekniker för att undvika farliga situationer. För sådana reparationer krävs särskilda verktyg. Reparationer och underhållsarbete, särskilt av strömförande delar, får endast utföras av tekniker som godkänts av tillverkaren. 29

31 Fördelar med mikrovågor SV I vanliga ugnar värms livsmedlet upp från utsida till insida. Detta gör att en stor del av energin går till spillo när luften, ugnskomponenterna och livsmedelsbehållarna värms upp. I en mikrovågsugn genereras värmen av livsmedlet och värmen går från insidan till utsidan. Ingen värme släpps ut i luften, i väggarna eller i kärlen och behållarna (om dessa är anpassade för mikrovågsugn). Det är emellertid bara livsmedlet som värms upp. Mikrovågsugnar har följande fördelar: 1. Kortare tillagningstid. Tiden för tillagning i mikrovågsugn kan minskas med 75 procent jämfört med vanlig tillagning. 2. Snabb upptining av livsmedel som minskar risken för bakterieuppkomst. 3. Energibesparingar. 4. Livsmedlens näringsvärden bevaras tack vare kortare tillagningstider. 5. Enkla att rengöra. Så här fungerar en mikrovågsugn I en mikrovågsugn finns det ett elektronrör, en så kallad magnetron, som omvandlar elektrisk energi till mikrovågsenergi. De elektromagnetiska vågorna leds in i ugnen med en vågledare och sprids med en metallfördelare eller en roterande skiva. I ugnen sprider mikrovågorna ut sig i alla riktningar och reflekteras av metallväggarna så att de kan passera genom livsmedlet. Hur värms livsmedlet upp De flesta livsmedel innehåller vatten, och när vattenmolekylerna utsätts för mikrovågor vibrerar de. Friktionen mellan molekylerna skapar värme som höjer livsmedlets temperatur, tinar upp det, tillagar det eller håller det varmt. Värme bildas i livsmedlet. Tillagningen kan då ske med lite eller ingen vätska eller fett/oljor. Upptining, uppvärmning eller tillagning i mikrovågsugn går snabbare än i en normal ugn. Livsmedlets vitaminer, mineraler och näringsämnen bevaras. Livsmedlets naturliga färg och smak bevaras. Mikrovågor kan gå genom porslin, glas, kartong och plast men går inte genom metall. Därför ska metallbehållare eller kärl med metalldelar inte användas i mikrovågsugn. Mikrovågor reflekteras av metall men går genom glas och porslin... och absorberas av livsmedel. 30

32 SV Beskrivning av mikrovågsugnen Glaslucka Regel Stöd för roterande skiva Ring för roterande skiva Roterande skiva Lågt galler Högt galler Kontrollpanel Grill Ugnslampa Mica-isoleringsplatta 1. Funktionsväljare 6. - knapp 2. Display 7. Start/Stop knapp 3. Termostat 8. Lampa för visning av tillagningstid 4. Barnlås 9. "OK"knapp 5. "+"knapp 31

33 Grundinställningar SV Ställ in klockan När du ansluter mikrovågsugnen till uttaget för första gången eller efter ett strömavbrott blinkar klockans display för att visa att tiden inte är inställd. 1. Håll knapparna "+" och "-" inne tills nuvarande tid blinkar på din display. Tryck på knappen start tills timangivelsen blinkar (måste inte göras när du precis har anslutit apparaten eller efter ett strömavbrott). 2. Håll knapparna "+" och "-" inne tills timangivelsen blinkar (Tryck på timsymbolen tills den blinkar). 3. Tryck på knappen OK för att bekräfta timinställningen. 4. För att ställa in minutangivelsen trycker du på knapparna "+" eller "-" tills minutangivelsen blinkar. 5. Tryck på knappen OK för att bekräfta minutinställningen. Göm/visa klockan 1. Du kan gömma klockan genom att trycka på knappen OK i 3 sekunder. 2. Om du vill visa klockan igen trycker du på knappen OK i 3 sekunder. 32

34 SV Grundinställningar Barnlås Ugnsfunktionerna kan blockeras (för att exempelvis hindra barn att använda den). 1. För att blockera ugnen trycker du in knappen Barnlås i 3 sekunder. Då hörs en ljudsignal och displayen visar "SÄKER". Ugnen är nu blockerad och kan inte användas. 2. För att aktivera ugnen trycker du in knappen STOPP igen i 3 sekunder. Då hörs en ljudsignal och displayen visar tiden igen. Mikrovågsugn Den här funktionen kan användas för att tillaga och värma upp grönsaker, potatis, ris, fisk och kött. 1. Vrid funktionsväljaren till läget för mikrovågsugn och siffrorna börjar blinka.. Ikonen för tidsinställning 2. Använd knapparna "+" och "-" för tidsinställning. 3. Vrid effektväljaren till önskat läge (se den tekniska specifikationen). 4. Tryck på knappen Start/Stopp. Ugnen sätts då i drift. 33

35 Grundinställningar SV Grill Den här funktionen används för att snabbt bryna ytan på livsmedel. 1. Vrid funktionsväljaren till läget grill.. Ikonen för tidsinställning börjar blinka. och siffrorna 2. Siffrorna blinkar. Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in önskad tid. 3. Tryck på knappen Start/Stopp. Tillagningen börjar. Observera: Läget för mikrovågsväljaren påverkar inte driften. Mikrovågsugn + Grill Den här funktionen kan användas för tillagning av lasagne, fågel, bakad potatis och grytor. 1. Vrid funktionsväljaren till läget för mikrovågsugn + Grill. Ikonen för tidsinställning och siffrorna börjar blinka. 2. Använd knapparna "+" och "-" för tidsinställning. 3. Vrid effektväljaren till önskat läge (se den tekniska specifikationen). 4. Tryck på knappen Start/Stopp. Ugnen sätts då i drift. 34

36 SV När ugnen är i drift Att avbryta tillagningen Du kan när som helst avbryta tillagningen genom att trycka på knappen Stopp en gång eller genom att öppna luckan. I båda fallen stoppas mikrovågorna genast. Grillen stängs av men är fortfarande väldigt varm. Risk för brännskada! Timern stannar automatiskt och visar den resterande tillagningstiden. Om du så önskar kan du: 1. Röra om i livsmedlet eller vända på det så att det tillagas jämnt. 2. Ändra tillagningsinställningarna. För att starta om tillagningen stänger du luckan och trycker på knappen Start/Stopp. Ändra inställningar Inställningarna Tid (med knapparna "+" och "-") Funktion (med funktionsväljaren) Effekt (med effektväljaren för mikrovågor) kan ändras när ugnen är i drift eller när tillagningen har avbrutits. Ändringarna görs genom att vrida respektive vred till ett nytt värde. Att stoppa tillagningen Om du vill stoppa tillagningen trycker du på knappen Start/Stopp två gånger. Att stoppa tillagningen I slutet av tillagningen hörs tre pip och displayen visar då "end". 35

37 Upptining SV För att tina upp livsmedel ska du välja mikrovågsfunktionen tillsammans med en av följande effektnivåer: Läge Effektnivå Effekt Upptining/varmhållning 150 W Tabellen nedan visar olika tider för upptining och tid som livsmedlet ska stå före servering (för att se till att värmen fördelas jämnt i livsmedlet) för olika typer av livsmedel och dess vikt samt rekommendationer. Upptining 300 W Livsmedel Vikt (g) Upptiningstid (min) Delar av kött, kalvkött, nötkött, fläskkött Gulasch Köttfärs Korv Tid för utjämning av temperatur (min) Rekommendation Vrid en gång Vrid en gång Vrid två gånger Vrid två gånger Vrid två gånger Vrid tre gånger Vrid två gånger Vrid tre gånger Vrid två gånger Vrid tre gånger Vrid en gång Vrid två gånger Fågel (delar) Vrid en gång Kyckling Vrid två gånger Unghöna Vrid tre gånger Fiskfilé Vrid en gång Forell Vrid en gång Räkor Frukt Bröd Vrid en gång Vrid två gånger Vrid en gång Vrid en gång Vrid två gånger Vrid en gång Vrid en gång Vrid två gånger Smör Färskost Grädde

38 SV Upptining Allmänna anvisningar för upptining 1. Vid upptining ska endast kärl som är anpassade för mikrovågsugn användas (porslin, glas, plast). 2. Upptiningsfunktionen efter vikt enligt tabellerna gäller för upptining av råa livsmedel. 3. Upptiningstiden beror på mängden livsmedel och tjocklek. Tänk på upptiningen när du fryser in livsmedel. Fördela livsmedlet jämnt i behållaren. 4. Fördela livsmedlet på bästa sätt i ugnen. De tjockaste bitarma av fisk eller kycklingklubbor ska placeras utåt. De känsliga delarna av livsmedlet kan täckas med bitar av aluminiumfolie. Viktigt: Aluminiumfolien får inte vidröra ugnens insida eftersom detta kan leda till ljusbågar. 5. Tjocka delar av livsmedel måste vändas flera gånger. 6. Fördela det frysta livsmedlet så jämnt som möjligt eftersom smala och tunna delar tinas upp snabbare än delar som är tjockare och bredare. 7. Livsmedel som är rika på fett som smör, färskost och grädde ska inte tinas upp helt. Om de får stå i rumstemperatur blir de klara för servering på några minuter. Fryst grädde måste röras om före användning. 8. Placera fågel på en upp och nedvänd tallrik så att köttsaften enkelt kan rinna av. 9. Bröd ska tinas i en handduk så att det inte torkar ut för mycket. 10. Ta bort förpackningen från frysta livsmedel och glöm inte att ta bort eventuella metallband. Om du använder behållare för frysta livsmedel som även kan användas för uppvärmning och tillagning är det bara att ta av locket. Om så inte är fallet måste du placera livsmedlet i behållare som är anpassade för mikrovågsugn. 11. Vätskan som bildas vid upptining, främst från fågel, ska kastas. Sådan vätska får inte komma i kontakt med andra livsmedel. 12. Glöm inte att låta livsmedlet stå en stund efter upptining så att det tinar upp helt och hållet. 37

39 Att använda mikrovågsugnen för tillagning Varning! Läs avsnittet "Säkerhet för mikrovågsugn" innan du börjar tillagningen i mikrovågsugnen. Dessa rekommendationer ska följas vid tillagning i mikrovågsugn: Före uppvärmning eller tillagning av livsmedel med skal eller skinn (äpplen, tomater, potatis, korv) ska du sticka hål på dem så att skalet eller skinnet inte brister. Skär upp livsmedlet innan du börjar tillaga det. Kontrollera att behållaren eller kärlet är anpassat för användning i mikrovågsugn (se avsnittet om formar). När du tillagar livsmedel med låg vätskehalt (som exempelvis vid upptining av bröd, poppning av popcorn eller liknande) sker avdunstningen snabbt. I sådana fall drivs ugnen som om den vore tom, vilket kan innebära att livsmedlet bränns vid. Detta kan orsaka skador på ugnen och på behållaren. Därför är det viktigt att ställa in exakt tillagningstid och att övervaka tillagningsprocessen. Det går inte att värma upp mycket olja (fritering) i mikrovågsugnen. Ta bort färdiglagad mat från förpackningarna som den kommer i eftersom de inte alltid är värmetåliga. Följ tillverkarens anvisningar. Om du har flera behållare som exempelvis koppar ska de placeras ut jämnt på glasskivan. Stäng inte plastpåsar med metallklämmor. Använd plastklämmor istället. Stick hål på påsarna så att ångan kan komma ut. Kontrollera att livsmedlet klarar av att värmas upp till en temperatur på minst 70 C. Under tillagningen kan ånga bildas på ugnsluckan och detta kan börja droppa. Detta är normalt och märks tydligare om temperaturen i rummet är låg. Ugnen påverkas inte av detta. När tillagningen är klar kan du torka upp den kondenserade vattnet. SV När du värmer vätskor ska du använda behållare med vid öppning så att ångan enkelt kan dunsta. Förbered livsmedlen enligt anvisningarna och tänk på tillagningstiderna och effektnivåerna som anges i tabellerna. Tänk på att siffrorna som anges endast är anvisningar och kan variera beroende på tillstånd vid tillagning, temperatur, vätska och typ av livsmedel. Vi rekommenderar att effektnivån anpassas efter varje situation. Tillagningstiden och effektnivån kan behöva höjas eller sänkas beroende på vilken typ av livsmedel som ska tillagas. Kylning med mikrovågsugn 1. Ju större mängd livsmedel desto längre tillagningstid. Tänk på att: Dubbla mängden innebär dubbla tiden Halva mängden innebär halva tiden 2. Ju lägre temperatur, desto längre tillagningstid. 3. Livsmedel som innehåller mycket vätska värms upp snabbare. 4. Tillagningen blir jämnare om livsmedlet sprids ut på glasskivan. Om du placerar tjocka livsmedel på glasskivans yttre del och tunnare delar i mitten av skivan kan du värma upp olika typer av livsmedel samtidigt. 5. Ugnsluckan kan öppnas när som helst. När du öppnar luckan stängs ugnen av automatiskt. Mikrovågsugnen startar igen när du stänger luckan och trycker på startknappen. 6. Livsmedel med lock kräver kortare tillagningstid och bibehåller sina egenskaper. Locken som används måste låta mikrovågorna passera. De ska även ha små hål så att ångan kan dunsta. 38

40 SV Att använda mikrovågsugnen för tillagning Tabeller och förslag tillagning av grönsaker Blomkål Broccoli Svamp Livsmedel Ärtor och morötter Frysta morötter Mängd (g) Tillsatt mängd vätska 100 ml 50 ml 25 ml 100 ml 25 ml Effekt (Watt) Tid (min.) Tid för utjämning av temperatur (min) Potatis ml Paprika Purjolök ml 50 ml Fryst brysselkål ml Surkål ml Tabeller och förslag tillagning av fisk Anvisningar Dela i kvistar Skär i skivor Vrid en gång, täck med lock Skär i tärningar eller skivor. Täck med lock. Vrid en gång Skala och skär i jämnstora bitar. Täck med lock och vrid en gång Skär i bitar eller skivor. Täck med lock och vrid en gång Täck med lock. Vrid en gång Täck med lock. Vrid en gång Livsmedel Mängd (g) Effekt (Watt) Tid (min.) Tid för utjämning av temperatur (min) Fiskfilé Hel fisk Anvisningar Tillaga med lock. Vrid på kärlet efter halva tillagningstiden. Tillaga med lock. Vrid på kärlet efter halva tillagningstiden. De tunna kanterna på fisken kan behöva täckas. 39

41 Tillagning med grill För bästa resultat med grillfunktionen ska stålgallret som medföljer ugnen användas. Placera gallret så att det inte kommer i kontakt med ugnens metallytor eftersom det annars finns risk att ljusbågar uppstår som kan skada ugnen. VIKTIGA DETALJER: 1. När grillfunktionen använd för första gången kommer det att bildas rök och doft från oljorna som använts vid tillverkningen av ugnen. 2. Ugnsluckan blir mycket varm när grillfunktionen används. Håll barn borta från ugnen. 3. När grillfunktionen används blir ugnen och gallret mycket varma. Ugnshandskar bör användas. SV 4. Om grillen används under en längre tid är det normalt att elementen stängs av på grund av säkerhetstermostaten. 5. Viktigt! Vid grillning eller tillagning av livsmedel i kärl måste kärlen vara anpassade för användning i vanlig ugn med grill. Se avsnittet om formar. 6. När grillen används kan fett stänka på elementen och brännas. Detta är normalt och tyder inte på något driftsfel. 7. När tillagningen är klar ska ugnen och tillbehören rengöras så att inga matrester lämnas kvar och torkar in. 40

42 SV Tillagning med grill Tabeller och förslag Grillfunktion utan mikrovågsugn Fisk Havsabborre Sardiner/knorrhane Kött Fisk Mängd (g) Tid (min.) Anvisningar stycken Korv 6 8 stycken Smörj lätt med smör. Vrid på kärlet efter halva tillagningstiden och krydda. Stick hål på korven och vrid på den efter halva tillagningstiden. Frysta hamburgare 3 stycken Vrid på kärlet två eller tre gånger Revben (cirka 3 cm tjocka) Övrigt Pensla på olja och vrid på dem efter halva tillagningstiden Bröd 4 stycken 1½-3 Övervaka rostningen och vänd på brödet Rostat bröd 2 stycken 5-10 Övervaka rostningen. Förvärm grillen i 2 minuter. Använd stålgallret om inget annat anges. Placera gallret i en skål så att vatten och fett kan droppa ned i den. Tiderna som anges är endast anvisningar och kan variera beroende på mängd och sammansättning samt det önskade resultatet. Fisk och kött får en god smak om du penslar det med vegetabilisk olja, kryddor och örter och låter det marinera några timmar före grillning. Salta efter grillningen. Stick hål på korvarna med en gaffel före grillning så att de inte spricker. Kontrollera tillagningen efter halva grilltiden och vrid på livsmedlet om det krävs. Grillfunktionen passar utmärkt för tillagning av kött och fisk i mindre delar. Mindre delar av kött behöver bara vändas en gång. Tjockare delar måste vändas flera gånger. 41

43 Tillagning med grill SV Tabeller och förslag mikrovågsugn + grill Funktionen mikrovågsugn + grill passar utmärkt för snabb tillagning och för att bryna livsmedel. Du kan även använda funktionen för att grilla och tillaga livsmedel som är gratinerade med ost. Mikrovågsugnen och grillfunktionen används samtidigt. Mikrovågorna tillagar livsmedlet och grillen rostar det. Livsmedel Mängd (g) Kärl Effekt (Watt) Tid (min.) Tid för utjämning av temperatur (min) Pasta med osttopping 500 Lågt kärl Potatis med osttopping 800 Lågt kärl Lasagne cirka 800 Lågt kärl Grillad färskost cirka 500 Lågt kärl färska kycklinglår (grillade) 200 g per del Lågt kärl Kyckling cirka Lågt och brett kärl Löksoppa med osttopping 2 x 200 g skålar Soppskålar Kontrollera att kärlet är anpassat för användning i mikrovågsugn. Använd endast kärl och behållare som är anpassade för användning i mikrovågsugn. Kärl som ska användas i den kombinerade funktionen måste vara anpassade för mikrovågsugn och grill. Se avsnittet om formar. Tänk på att siffrorna som anges endast är anvisningar och kan variera beroende på tillstånd vid tillagning, temperatur, vätska och typ av livsmedel. Om livsmedlet inte blir tillräckligt brynt kan du använda grillfunktionen 5 10 minuter. Följ tiderna för utjämning av värmen och glöm inte att vända på köttdelarna. Används glasskivan vid tillagning om inget annat anges. De värden som anges i tabellerna gäller för kall ugn (förvärmning av ugnen krävs ej). 42

44 SV Vilken typ av formar kan användas? Mikrovågsfunktion Vid användning av mikrovågsfunktionen är det viktigt att tänka på att mikrovågor reflekteras av metallytor. Glas, porslin, lera, plast och papper släpper igenom mikrovågor. Därför ska metallformar och kärl eller behållare med metalldelar eller metalldekor inte användas i mikrovågsugn. Glaskärl och lerkärl med metalldekor eller metallinnehåll (exempelvis kristallglas) kan inte användas i mikrovågsugn. De bästa materialen för användning i mikrovågsugn är glas, eldsfast porslin eller lera samt värmetålig plast. Tunt glas och porslin får endast används under kort tid (t.ex. vid uppvärmning). Varma livsmedel överför värme till kärlen som kan bli mycket varma. Därför ska man alltid använda en ugnsvante. Så här testar du kärl som du vill använda Placera kärlet i ugnen och kör på maximal effekt i 20 sekunder. Om kärlet då är kallt eller bara lite ljummet kan det användas. Om det däremot blir mycket varmt eller skapar ljusbågar i ugnen ska kärlet inte användas i mikrovågsugn. Grillfunktion Vid användning av grillfunktionen måste kärlet tåla temperaturer på minst 300 C. Plastkärl ska inte användas för grillfunktionen. Mikrovågsugn + grillfunktion När mikrovågsugn + grillfunktionen används måste kärlen vara anpassade både för användning i mikrovågsugn och i grill. Aluminiumkärl och folie Färdiglagad mat i aluminiumbehållare eller i aluminiumfolie kan värmas i mikrovågsugn om anvisningarna följs: Lock Kontrollera tillverkarens rekommendationer på förpackningen. Aluminiumbehållaren får inte vara högre än 3 cm eller vidröra ugnens väggar (minsta avstånd är 3 cm). Aluminiumlock måste tas bort. Placera aluminiumbehållaren direkt på glasskivan. Om du använder stålgallret ska behållaren ställas på en porslinstallrik. Ställ inte behållaren direkt på stålgallret. Tillagningstiden blir längre eftersom mikrovågor bara når livsmedlet från ovan. Det är dock bäst att använda kärl som är anpassade för mikrovågsugn om man är tveksam. Aluminiumfolie kan användas för att reflektera mikrovågor under upptining. Känsliga livsmedel som fågel och köttfärs kan skyddas mot hög värme genom att man täcker kanterna med aluminiumfolie. Viktigt: aluminiumfolie får inte vidröra ugnens väggar eftersom det då finns risk för ljusbågar. Vi rekommenderar att lock av glas eller plast eller plastfolie används. 1. Detta gör att avdunstningen minskar (särskilt vid långa tillagningstider). 2. Tillagningstiden blir kortare. 3. Livsmedlet torkar inte ut. 4. Smaken bevaras. Locket måste ha hål eller öppningar så att det inte bildas något tryck. Plastpåsar ska vara öppna. Nappflaskor och barnmatsburkar eller liknande behållare kan värmas upp utan överdel/lock. Om locket inte tas av kan de spricka. 43

45 Vilken typ av formar kan användas? Tabell för formar Tabellen visar vilken typ av formar som kan användas för olika ändamål. SV Typ av kärl Driftsläge Mikrovågsugn Upptining/uppvärmning Tillagning Grill Mikrovågsugn + Grill Glas och porslin 1) För hushållsbruk, ej flamtålig, kan diskas i diskmaskin Glaserat porslin Flamtåligt glas och porslin Porslin och stengods 2) Med eller utan glasering utan metalldekor ja ja nej nej ja ja ja ja ja ja nej nej Lerkärl 2) Glaserade Ej glaserade ja nej ja nej nej nej nej nej Plastkärl 2) Värmetåliga upp till 100 Värmetåliga upp till 250 ja ja nej ja nej nej nej nej Plastfolie 3) Plastfolie för livsmedel Cellofan nej ja Papper, kartong, pergament 4) ja Nej nej nej Metall Aluminiumfolie Aluminiumförpackningar 5) Tillbehör (stålgaller) ja nej nej nej ja nej ja nej nej nej ja ja ja nej nej nej ja ja 1. Utan guld- eller silverkant, ej kristallglas. 2. Ta hänsyn till tillverkarens anvisningar. 3. Använd inte metallklämmor för att stänga plastpåsar. Gör hål i påsarna. Använd endast plastfolien för att täcka livsmedlet. 4. Använd inte papperstallrikar. 5. Använd endast grunda aluminiumbehållare utan lock. Aluminium får inte vidröra ugnens väggar. 44

46 SV Rengöring och underhåll av ugnen Det enda underhåll som krävs är rengöring. Varning! Mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet så att det inte finns några matrester kvar. Om mikrovågsugnen inte rengörs regelbundet kan ytan förstöras och detta kan förkorta ugnens livslängd samt leda till farliga situationer. Varning! Rengör ugnen när den är avstängd. Dra ut stickproppen ur uttaget eller stäng av ugnens strömtillförsel. Använd inte starka rengöringsmedel, svampar som kan repa ytan eller vassa föremål eftersom detta kan leda till att fläckar uppstår. Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt. Framsida Vanligtvis räcker det att rengöra ugnen med en fuktig trasa. Om ugnen är mycket smutsig kan du använda några droppar diskmedel i vattnet. Torka sedan ugnen med en torr trasa. Ta bort fläckar från lime, fett, stärkelse eller äggvita omedelbart. Dessa fläckar kan leda till att ugnen rostar. Låt inte vattnet läcka in i ugnen. Ugnens insida Rengör ugnens insida efter användning med en fuktig trasa. Detta är det enklaste sättet att ta bort stänk och fläckar från livsmedel. För smuts som sitter fast kan man använda ett milt rengöringsmedel. Använd inte ugnsspray eller andra starka rengöringsmedel. Håll ugnens lucka och framsida rena så att luckan enkelt kan stängas och öppnas. Se till att vatten inte kommer in i ventilationsöppningarna. Ta ut glasskivan och stödet regelbundet och rengör ugnens botten. Detta är viktigt om vätska har runnit ut i ugnen. Starta inte ugnen förrän glasskivan och stödet sitter på plats i ugnen. Om ugnens insida är mycket smutsig kan man ställa ett glas vatten på skivan och köra mikrovågsugnen i 2 3 minuter på maximal effekt. Ångan som bildas löser upp smutsen som sedan kan torkas av med en mjuk trasa. Obehagliga dofter (t.ex. efter tillagning av fisk) kan enkelt tas bort. Häll i några droppar citronsaft eller vinäger i en kopp med vatten. Häll i en sked kaffe för att undvika att vattnet kokar över. Värm vattnet 2 3 minuter på maximal effekt. 45

47 Rengöring och underhåll av ugnen Ugnens tak Om ugnens tak är smutsigt kan grillen sänkas för att underlätta rengöring. Vänta tills grillelementet har svalnat innan du sänker det så att du undviker brännskador. Gör enligt följande: 1. Vrid grillelementets fäste 180 º (1). 2. Sänk sedan grillelementet försiktigt (2). Tryck inte på elementet eftersom det då kan skadas. 3. När rengöringen av taket är klar sätter du tillbaka elementet (2) på samma sätt. VIKTIGT: Grillelementets fäste (1) kan falla ned när du vrider på det. Om detta inträffar sätter du tillbaka fästet (1) i hålet i taket och vrider det 90 º så att det hamnar i linje med grillelementet (2). SV Mica-isoleringsplattan (3) i ugnens tak ska hållas rent. Matrester på mica-skyddet kan orsaka skador eller gnistbildning. Använd inte starka rengöringsmedel eller vassa föremål. För att undvika risker får inte micaisoleringsplattan tas bort. Glaslampan (4) sitter i ugnens tak och skyddet kan enkelt tas bort vid rengöring. Det är bara att skruva loss det och rengöra det med vatten och diskmedel. Tillbehör Rengör tillbehören efter varje användning. Om de är mycket smutsiga kan de läggas i blöt och sedan rengöras med borste och svamp. Tillbehören kan diskas i diskmaskin. Se till att glasskivan och stödet har rengjorts. Starta inte ugnen förrän glasskivan och stödet sitter på plats i ugnen. 46

48 SV Vad gör jag om ugnen inte fungerar? VARNING! Reparationer får endast utföras av en specialiserad tekniker. Reparationer som utförs av personer som inte är godkända av tillverkaren kan vara skadliga. För att lösa följande problem behöver du inte ta hjälp av en tekniker: Displayen visas inte. Kontrollera följande: Tidsangivelsen kanske har stängts av (se avsnittet Grundinställningar). Det händer inget när jag trycker på knapparna. Kontrollera följande: Säkerhetslåset är aktiverat (se avsnittet Grundinställningar). Ugnen fungerar inte. Kontrollera följande: Stickproppen är ansluten till uttaget på rätt sätt. Ugnens strömtillförsel är på. Luckan är helt stängd. Luckan ska stängas med ett klickljud. Det finns främmande föremål mellan luckan och ugnens framsida. Ugnen avger konstiga ljud när den är i drift. Kontrollera följande: Om det uppstår ljusbågar i ugnen som orsakats av metallföremål (se avsnittet om formar). Om formen vidrör ugnens väggar. Det finns bestick eller köksredskap i ugnen. Livsmedlet blir inte varmt eller värms upp långsamt. Kontrollera följande: Om du omedvetet har använt metallkärl. Om du har valt rätt tillagningstid och effekt. Om mängden livsmedel i ugnen är större eller har lägre temperatur än normalt. Livsmedlet är för varmt, torrt eller vidbränt. Kontrollera att du har valt rätt tillagningstid och effekt. Jag hör ljud när tillagningen har avslutats. Detta är inget fel. Kylfläkten fortsätter att gå under en tid. När temperaturen är tillräckligt låg stängs fläkten av. Ugnen startar men belysningen fungerar inte. Om övriga funktioner fungerar beror detta förmodligen på att lampan är trasig. Du kan fortsätta använda ugnen. Byte av glödlampa Så här byter du glödlampa: Stäng av ugnens strömtillförsel. Dra ut stickproppen ur uttaget eller stäng av ugnens strömtillförsel. Skruva loss och ta bort skyddet för belysningen (1). Ta bort glödlampan (2). Varning! Glödlampan kan vara mycket varm. Skruva in en ny G4/12V/10-20W halogenlampa. Varning! Vidrör inte lampans yta med fingrarna eftersom detta kan skada lampan. Följ tillverkarens anvisningar. Sätt tillbaka skyddet för belysningen (1). Anslut ugnen till eluttaget igen. 47

49 Tekniska specifikationer SV Beskrivning av funktioner Funktion Mikrovågseffekt Livsmedel Mikrovågsugn Mikrovågsugn + grill Specifikationer 150 W Långsam upptining för känsliga livsmedel, varmhållning av livsmedel 300 W Tillagning på låg värme, kokning av ris. Snabb upptining 550 W Smälta smör. Uppvärmning av barnmat 750 W 1000 W Tillagning av grönsaker och livsmedel. Försiktig tillagning och uppvärmning. Uppvärmning och tillagning av små mängder livsmedel. Uppvärmning av känsliga livsmedel Tillagning och snabb uppvärmning av vätskor och färdiglagad mat 150 W Rosta livsmedel 300 W Grillning av fågel och kött 550 W Tillagning av paj och rätter med osttopping 750 W Var försiktig: livsmedlet kan brännas vid W Var försiktig: livsmedlet kan brännas vid. Grill --- Grillning av livsmedel Växelström V/50 Hz Säkring... 16A Strömförbrukning W Grilleffekt W Märkeffekt W Mikrovågsfrekvens MHz Yttre mått (B H D) mm Inre mått (B H D) mm Ugnens kapacitet: l Vikt kg 48

50 SV Installation / Inbyggnad DA: SV: Skub ovnen helt ind i skabet, og centrér den. Åbn lågen på mikrobølgeovnen og fastgør ovnen i skabet med de fire medfølgende skruer. Sæt skruerne ind i de fire huller på fronten. Tryck in ugnen helt i skåpet och se till att den placeras i mitten. Öppna ugnsluckan och fäst apparaten i skåpet med de fyra skruvarna som medföljer. Sätt i skruvarna genom de främre hålen 49

51

52

53 Bruksanvisning Käyttöohje NO FI IM X

54 NO Til lykke med din nye GRAM produkt Les hele bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Gjør deg kjent med dit nye produkt og de ulike funksjonene i den rekkefølgen som fremgår av bruksanvisningen. Vær oppmerksom på alle opplysninger og forklaringer vedrørende riktig betjening og behandling. Slik sikrer du at produktet alltid er klar til bruk samt at den holder lenge. Vær særlig oppmerksom på alle opplysninger i forbindelse med sikkerhet. De er ment å skulle forebygge ulykker og skader på produktet. Husk å ta vare på bruksanvisningen. Du kan komme til å få bruk for den senere. UTPAKKING Utstyret er pakket inn i materiale som skulle beskytte det under transporten. Etter at innpakningen tas av, ber vi om at dere kvitter dere med den på miljøvennlig vis. Innpakningsmaterialet er 100 % gjenvinnbart, og er merket med riktig symbol. NB! Innpakningsmaterialet (plastposer, isoporbiter o.l.) skal under utpakningen oppbevares utilgjengelig for barn. FRAKOBLING Etter at et produkt er oppbrukt, må det ikke vrakes på vannlige avfalldeponi for husholdningsavfall, men sendes til innsamlingssteder og gjenbruk av elektronisk og elektrisk utstyr. Opplysninger på selve produktet, dets bruksanvisning eller embalasje henviser til det. Materialer som er anvendt ved fremstilling av elektronisk utstyr, kan gjenvinnes i samsvar med opplysninger på produktenes merkelapper. Gjenbruk av materialer eller hver annen form for resirkulasjon av elementer gjør at du vesentlig bidrar til miljøvern. Opplysninger om avfallsdeponi for elektronikkskrot er å hente hos kommunneforvaltningen. 1

55 Innhold NO Installasjonsanvisninger... 3 Før installasjon... 3 Etter installasjon... 3 Mikrobølgesikkerhet... 4 Fordelen med mikrobølger... 6 Slik fungerer en mikrobølgeovn... 6 Hvorfor maten varmes opp... 6 Beskrivelse av mikrobølgeovnen... 7 Grunninnstillinger... 8 Stille klokken... 8 Skjule/vise klokken... 8 Barnesikring... 9 Mikrobølger... 9 Grill Mikrobølger + grill Når ovnen er i funksjon Avbryte tilberedningen Endre parametrer Avbryte tilberedningen Avsluttet tilberedning Tining Generelle tineanvisninger Tilberede mat i mikrobølgeovn Tilberedning med grill Hvilke typer beholdere og fat kan brukes? Mikrobølgefunksjon Grillfunksjon Mikrobølger + grillfunksjon Aluminiumsbeholdere og folie Lokk Rengjøring og vedlikehold av ovnen Forsiden av ovnen Innsiden av ovnen Ovnstaket Tilbehør Hva gjør jeg hvis ovnen ikke fungerer? Skifte lyspære Tekniske egenskaper Funksjonsbeskrivelse Spesifikasjoner Installasjonsanvisninger

56 NO Installasjonsanvisninger Før installasjon Kontroller at inngangsspenningen som er angitt på typeskiltet, er den samme som spenningen i stikkontakten du skal bruke. Åpne ovnsdøren, ta ut alt tilbehør og fjern emballasjen. Ikke fjern mica-isolasjonsplaten i taket inne i mikrobølgeovnen! Dette dekselet hindrer at fett og matbiter skader mikrobølgegeneratoren. Advarsel! Forsiden av ovnen er kanskje innpakket i en beskyttende film. Fjern denne filmen omhyggelig før du tar ovnen i bruk. Begynn på innsiden. Kontroller at ovnen ikke er skadet på noen måte. Kontroller at ovnsdøren kan lukkes forsvarlig samt at innsiden av døren og fronten på ovnsåpningen ikke er skadet. Kontakt serviceavdelingen hvis du oppdager skader. IKKE BRUK OVNEN hvis strømledningen eller støpselet er skadet, hvis ovnen ikke fungerer som den skal eller hvis den er sluppet i gulvet eller skadet på annen måte. Kontakt GRAM service. Sett ovnen på et plant og stabilt underlag. Ovnen må ikke plasseres i nærheten av varmekilder, radioer eller TV-apparater. Under installasjon må du sørge for at strømledningen ikke kommer i kontakt med fuktighet eller skarpe gjenstander bak ovnen. Høye temperaturer kan skade ledningen. Advarsel: kontroller at det er god atkomst til støpselet etter at ovnen er installert. Etter installasjon Ovnen er utstyrt med strømledning og støpsel beregnet på enfaset strøm. Hvis ovnen skal installeres fast, må den installeres av en godkjent elektriker. Ovnen skal da kobles til en krets med en allpolet bryter med en minste kontaktavstand på 3 mm. ADVARSEL: OVNEN MÅ JORDES. Produsenten og forhandlerne påtar seg ikke ansvar for eventuell skade som påføres personer, dyr eller eiendom hvis disse installasjonsanvisningene ikke blir fulgt. Ovnen fungerer bare når døren er ordentlig lukket. Før ovnen tas i bruk første gang skal innsiden av ovnen og tilbehøret rengjøres etter anvisningene i avsnittet Rengjøring og vedlikehold av ovnen. Monter dreiholderen til dreietallerkenen midt i ovnsrommet, sett ringen og dreietallerkenen oppå og kontroller at de sitter som de skal i sporet. Dreietallerkenen og tilbehøret til denne må være på plass og riktig montert hver gang du bruker mikrobølgeovnen. Dreietallerkenen kan rotere i begge retninger. Under installasjon må anvisningene som følger med separat, følges. 3

57 Mikrobølgesikkerhet NO Advarsel! Gå aldri fra ovnen uten tilsyn, særlig ikke når du bruker papir, plast eller andre brennbare materialer. Slike materialer kan forkulles og ta fyr. BRANNFARE! Advarsel! Hvis du oppdager røyk eller flammer, må du holde døren lukket for å kvele flammene. Slå av ovnen og trekk støpselet ut av stikkontakten eller kutt strømforsyningen til ovnen. Advarsel! Ikke varm opp ren alkohol eller alkoholholdige drikker i mikrobølgeovnen. BRANNFARE! Advarsel! Ikke varm opp væsker eller andre matvarer i lukkede beholdere, da disse lett kan eksplodere. Advarsel! Dette produktet er ikke beregnet på å brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått anvisninger om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Advarsel! Hold øye med barn for å se at de ikke leker med produktet. Advarsel! Hvis ovnen er utstyrt med kombifunksjon (mikrobølger kombinert med annen oppvarming), må ikke barn få bruke ovnen uten tilsyn av en voksen. Dette av hensyn til de høye temperaturene som da forekommer. Advarsel! Ovnen må ikke brukes hvis: - døren ikke er lukket ordentlig, - dørhengslene er skadet, - kontaktflatene mellom døren og fronten på ovnen er skadet, - glasset i døren er skadet, - det ofte dannes en lysbue inne i ovnen selv om det ikke er noen metallgjenstand der. Ovnen kan ikke brukes igjen før den er reparert av en servicetekniker. OBS! Produktet blir varmt under bruk. Pass på ikke å berøre varmeelementene inne i ovnen. Advarsel: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Mindre barn skal holdes på god avstand. Ikke varm opp babymat eller drikke i flasker eller glass med smokken eller lokket på. Rør om eller rist maten godt så varmen blir jevnt fordelt. Kontroller temperaturen på maten før du gir den til barnet. FORBRENNINGSFARE! For å unngå at maten varmes for mye eller blir brent er det meget viktig å ikke velge for lang tilberedningstid eller for høy effekt når du varmer små mengder mat. Et rundstykke kan for eksempel bli brent etter 3 minutter hvis det er valgt for høy effekt. Bruk bare grillfunksjonen til å riste brød, og hold tilsyn med ovnen hele tiden. Hvis du bruker en kombifunksjon til å riste brød, vil det ta fyr etter meget kort tid. Pass på så strømledningene til andre elektriske apparater ikke setter seg fast i den varme døren eller ovnen. Ledningsisolasjonen kan smelte. Fare for kortslutning! Vær forsiktig ved oppvarming av væsker! Når væsker (vann, kaffe, te, melk osv.) er nesten på kokepunktet inne i ovnen og plutselig tas ut, kan innholdet sprute ut av beholderen. FORBRENNINGSFARE! Sett en teskje eller glasstav i beholderen under oppvarming for å unngå slike situasjoner. 4

58 NO Mikrobølgesikkerhet Denne ovnen er utelukkende beregnet på husholdningsbruk! Bruk ovnen bare til å tilberede måltider. Unngå skade på ovnen eller andre farlige situasjoner ved å følge disse anvisningene: Ikke slå på ovnen uten at spindelen til dreietallerkenen, ringen til dreietallerkenen og selve tallerkenen er på plass. Ikke slå på mikrobølgeovnen når den er tom. Hvis det ikke er mat i ovnen, kan det oppstå en elektrisk overbelastning og ovnen kan bli skadet. SKADERISIKO! Hvis du vil teste programmeringen av ovnen, kan du sette et glass vann inne i den. Vannet vil absorbere mikrobølgene og ovnen blir ikke skadet. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. Bruk bare fat som egner seg til bruk i mikrobølgeovn. Før du bruker fat og beholdere i mikrobølgeovnen, må du kontrollere at de egner seg (se avsnittet om typer beholdere og fat). Ikke fjern mica-isolasjonsplaten i taket inne i ovnen! Dette dekselet hindrer at fett og matbiter skader mikrobølgegeneratoren. Ikke oppbevar brennbare gjenstander inne i ovnen, da de kan ta fyr hvis ovnen slås på. Ikke bruk ovnen som oppbevaringsplass. Egg med skall og hele kokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovner, da de kan eksplodere. Ikke bruk ovnen til frityrsteking, da det er umulig å regulere temperaturen på olje som varmes opp av mikrobølger. For å unngå å brenne deg skal du alltid bruke ovnshansker når du håndterer fat og beholdere og berører ovnen. Ikke len deg mot eller sitt på ovnsdøren når den er åpen. Det kan skade ovnen, særlig i hengselområdet. Døren tåler en vekt på maks 8 kg. Dreietallerkenen og grillen tåler en belastning på maks. 8 kg. For å unngå skade på ovnen må denne belastningen ikke overskrides. Rengjøring: Advarsel! Mikrobølgeovnen må rengjøres regelmessig. Alle matrester må fjernes (se avsnittet om rengjøring av ovnen). Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan overflaten forringes, noe som igjen kan redusere ovnens levetid og dessuten medføre farlige situasjoner. Advarsel! Ikke bruk sterke, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da disse kan lage riper i overflaten som kan gjøre at glasset knuser. Kontaktflatene (fronten av ovnsrommet og innsiden av døren) må holdes helt rene for å sikre at ovnen fungerer som den skal. Følg anvisningene vedørende rengjøring i avsnittet Rengjøring og vedlikehold av ovnen. Reparasjoner: Advarsel mikrobølger! Den ytre ovnsbeskyttelsen må ikke fjernes. Det er farlig for andre som ikke har tillatelse fra produsenten, å utføre reparasjoner eller vedlikehold av noe slag. Hvis strømledningen er skadet, skal den skiftes av produsenten, en godkjent forhandler eller en tekniker som er kvalifisert for oppgaven. Dette for å unngå farlige situasjoner. Det krever dessuten spesialverktøy. Reparasjoner og vedlikehold, særlig av strømførende deler, kan bare utføres av teknikere som er godkjent av produsenten. 5

59 Fordelen med mikrobølger NO I vanlige stekeovner trenger varmen langsomt inn i maten fra utsiden. Dermed går mye energi til spille til å varme opp luften, ovnskomponentene og beholderne med mat. I en mikrobølgeovn utvikles varmen av selve maten, og varmen går innenfra og ut. Det går ingen varme tapt til luften, veggene i ovnsrommet eller fatene og beholderne (hvis disse er egnet for mikrobølgeovner). Med andre ord er det bare maten som blir varmet opp. Mikrobølgeovner har følgende fordeler: 1. Kortere tilberedningstider - generelt er de opptil 3/4 kortere enn tidene som kreves ved tradisjonell tilberedning. 2. Superrask tining av mat, noe som reduserer faren for at det utvikles bakterier. 3. Energisparing. 4. Kortere tilberedningstid gjør at næringsstoffene i matvarene bevares bedre. 5. Enkel rengjøring. Slik fungerer en mikrobølgeovn Mikrobølgeovnen inneholder en høyspentgenerator som kalles magnetron og som omdanner elektrisk energi til mikrobølgeenergi. Disse elektromagnetiske bølgene kanaliseres mot innsiden av ovnen av en bølgeføring, og distribueres ved hjelp av en metallisk spreder eller en roterende plate. Inne i ovnen spres mikrobølgene i alle retninger og reflekteres av de metalliske veggene, og trenger dermed jevnt inn i maten. Hvorfor maten varmes opp De fleste matvarer inneholder vann, og vannmolekylene vibrerer når de blir utsatt for mikrobølger. Friksjonen mellom molekylene produserer varme som øker temperaturen i maten og tiner den, tilbereder den eller holder den varm. Ettersom varmen øker inne i maten: Maten kan tilberedes med lite eller ikke noe væske eller fett/olje. Tining, oppvarming eller tilberedning i en mikrobølgeovn går raskere enn i en vanlig stekeovn. Vitaminene, mineralene og de øvrige næringsstoffene i maten bevares. Matens naturlige farge og aroma endres ikke. Mikrobølgene går gjennom porselen, glass, papp og plast, men ikke gjennom metall. Derfor må ikke metallbeholdere eller beholdere med metalldeler brukes i mikrobølgeovnen. Mikrobølgene reflekteres av metall men går gjennom glass og porselen... og absorberes av matvarene. 6

60 NO Beskrivelse av mikrobølgeovnen Glass i døren - Låsemekanisme - Dreieholder til dreietallerken - Ring til dreietallerken - Dreietallerken - Lav grillrist - Høy grillrist - Betjeningspanel - Grill - Lys - Mica-isolasjonsplate 1. Funksjonsvelger 6. - tast 2. Display 7. Start/stopp tast 3. Effektvelger 8. Indikator for tilberedningstid 4. Timer 9. OK tast 5. + tast 7

61 Grunninnstillinger NO Stille klokken Når mikrobølgeovnen kobles til for første gang eller etter er strømbrudd, blinker klokkedisplayet for å angi at tiden som vises ikke er riktig. 1. Trykk på + og - til displayet for gjeldende tid blinker. Trykk på start-tasten til timene blinker (ikke nødvendig når du akkurat har koblet til ovnen eller etter et strømbrudd). 2. Trykk på + eller - til timene blinker (Trykk på timesymbolet til det blinker). 3. Trykk på OK-tasten for å bekrefte innstillingen av timer. 4. For å stille inn minuttene trykker du på + eller - keys til minuttene blinker. 5. Trykk på OK-tasten for å bekrefte innstillingen av minutter. Skjule/vise klokken 1. Du kan skjule klokken ved å holde OK-tasten inne i 3 sekunder. 2. Hvis du vil se klokkedisplayet igjen, holder du OK-tasten inne igjen i 3 sekunder. 8

62 NO Grunninnstillinger Barnesikring Ovnsfunksjonen kan sperres (slik at for eksempel barn ikke kan bruke den). 1. Du sperrer ovnen ved å holde barnesikringstasten inne i 3 sekunder. Du hører et lydsignal, og displayet viser ordet SAFE. Ovnen er sperret og kan ikke brukes. 2. Du opphever sperringen av ovnen ved å holde STOPP-tasten inne igjen i 3 sekunder. Du hører et lydsignal, og displayet viser tiden igjen. Mikrobølger Bruk denne funksjonen til å tilberede og varme opp grønnsaker, poteter, ris, fisk og kjøtt. 1. Drei funksjonsvelgeren til mikrobølger. Symbolet for tilberedningstid begynner å blinke. og tallene 2. Med tastene + og - velger du tilberedningstid. 3. Drei termostaten til ønsket stilling (se tekniske egenskaper). 4. Trykk på Start/Stopp-tasten. Ovnen starter. 9

63 Grunninnstillinger NO Grill Bruk denne funksjonen til å brune overflaten av maten raskt. 1. Drei funksjonsvelgeren til grill.. Symbolet for tilberedningstid begynner å blinke. og tallene 2. Tallene blinker. Angi ønsket tid med tastene + og Trykk på Start/Stopp-tasten. Tilberedningen starter. Merk: Stillingen til mikrobølgevelgeren påvirker ikke driften. Mikrobølger + grill Bruk denne funksjonen til å tilberede lasagne, fjørfe, bakte poteter og gryteretter. 1. Drei funksjonsvelgeren til mikrobølger + grill. Symbolet for tilberedningstid og tallene begynner å blinke. 2. Med tastene + og - velger du tilberedningstid. 3. Drei termostaten til ønsket stilling (se tekniske egenskaper). 4. Trykk på Start/Stopp-tasten. Ovnen starter. 10

64 NO Når ovnen er i funksjon Avbryte tilberedningen Du kan når som helst stanse tilberedningen ved å trykke på Stopp-tasten én gang eller ved å åpne ovnsdøren. I begge tilfeller: Mikrobølgene opphører øyeblikkelig. Grillen deaktiveres, men er fortsatt meget varm. Forbrenningsfare! Timeren stopper automatisk og angir den gjenværende tilberedningstiden. Hvis du ønsker, kan du nå: 1. Snu eller røre i maten for å sikre at den blir jevnt tilberedt. 2. Endre prosessparametrene. Du starter tilberedningen igjen ved å lukke døren og trykke på Start/Stopp-tasten. Endre parametrer Driftsparametrene Tid (med tastene + og - ) Funksjon (med funksjonsvelgeren) Effekt (med bryteren for mikrobølgeeffekt) kan endres når ovnen er i drift eller når tilberedningen er blitt avbrutt, ved ganske enkelt å dreie den aktuelle bryteren til den nye verdien. Avbryte tilberedningen Hvis du vil avbryte tilberedningen, trykker du på Start/Stopp-tasten to ganger. Avsluttet tilberedning Når tilberedningen er avsluttet, hører du tre lydsignaler og displayet viser ordet End. 11

65 Tining NO For å tine mat skal du velge mikrobølgefunksjonen sammen med et av følgende effekttrinn: Tabellen nedenfor viser tine- og hviletider (for å sikre at temperaturen i maten er jevnt fordelt) for ulike typer og mengder mat, pluss anbefalinger. Stilling Funksjon Effekt Tine/Holde varm Tine 150 W 300 W Matvare Vekt (g) Tinetid (min) Hviletid (min) Anbefaling Stykker av kjøtt, kalv, okse, svin Gulasj Kjøttdeig Pølser Snu én gang Snu én gang Snu to ganger Snu to ganger Snu to ganger Snu tre ganger Snu to ganger Snu tre ganger Snu to ganger Snu tre ganger Snu én gang Snu to ganger Fjørfe (porsjoner) Snu én gang Kylling Snu to ganger Broiler Snu tre ganger Fiskefilet Snu én gang Ørret Snu én gang Reker Frukt Brød Snu én gang Snu to ganger Snu én gang Snu én gang Snu to ganger Snu én gang Snu én gang Snu to ganger Smør Fløteost Kremer

66 NO Tining Generelle tineanvisninger 1. Bruk bare fat som egner seg til mikrobølger (porselen, glass, egnet plast) når du tiner mat. 2. Tinefunksjonen etter vekt og tabellene gjelder for tining av rå matvarer. 3. Tinetiden avhenger av mengde samt tykkelse på maten. Når du fryser ned mat, er det smart å ha tiningen i bakhodet. Fordel maten jevnt i beholderen. 4. Fordel maten så godt som mulig inne i ovnen. De tykkeste delene av fisk eller kyllingklubber skal legges ytterst. Du kan beskytte de mest ømfintlige delene av maten med litt aluminiumsfolie. Viktig: Aluminiumsfolien må ikke komme i kontakt med veggene eller taket i ovnsrommet, da det kan forårsake lysbuer. 5. Tykke stykker mat skal snus flere ganger. 6. Fordel den frosne maten så jevnt som mulig, da smale og tynne stykker tiner raskere enn tykkere og bredere deler. 7. Matvarer som er rike på fett, for eksempel smør, fløteost og krem skal ikke tine helt. Ved oppbevaring i romtemperatur er de klare til servering i løpet av noen få minutter. Frossen krem må røres om før bruk. 8. Legg fjørfe på en hvelvet tallerken så kjøttsaften kan renne lettere av. 9. Brød skal pakkes i en serviett så det ikke blir for tørt. 10. Ta den frosne maten ut av emballasjen og glem ikke å fjerne eventuelle metallklips. Når det gjelder beholdere som brukes til å oppbevare maten i fryseren, som også kan brukes til oppvarming og tilberedning, trenger du ikke gjøre annet enn å ta av lokket. I alle andre tilfeller skal du legge maten i beholdere som egner seg til bruk i mikrobølgeovn. 11. Væsken som danner seg, særlig når du tiner fjærkre, skal kasseres. Slike væsker må ikke under noen omstendigheter komme i kontakt med andre matvarer. 12. Når du bruker tinefunksjonen, må du ikke glemme at du også må beregne hviletid for at maten skal tine helt. 13

67 Tilberede mat i mikrobølgeovn Advarsel! Les avsnittet Mikrobølgesikkerhet før du tilbereder mat i mikrobølgeovnen. Følg disse anbefalingene når du tilbereder mat i mikrobølgeovnen: Før du varmer opp eller tilbereder matvarer med skall eller skinn (f.eks. epler, tomater, poteter, pølser), skal du prikke dem så de ikke sprekker. Skjær opp maten før du begynner å tilberede den. Før du bruker en beholder eller et fat, må du kontrollere at den/det egner seg til bruk i mikrobølgeovn (se avsnittet om beholdere og fat). Når du tilbereder mat med veldig lite fuktighet (f.eks. tiner brød, lager popcorn osv.), skjer fordampingen veldig raskt. Ovnen fungerer som om den var tom, og maten kan brenne seg. Det kan igjen medføre skade på ovnen og beholderen. Derfor bør du bare velge den nødvendige tilberedningstiden, og du må holde nøye øye med tilberedningen. Det er ikke mulig å varme opp større mengder olje (frityr-) i mikrobølgeovnen. Ta ferdigmat ut av beholderne de kommer i før du setter dem i ovnen, da de ikke alltid er varmebestandige. Følg matprodusentens anvisninger. Hvis du har flere beholdere, for eksempel kopper, må du fordele dem jevnt på dreietallerkenen.. Ikke lukk plastposer med metallklips. Bruk plastklips i stedet. Prikk posene flere ganger så dampen kan slippe lett ut. Ved oppvarming eller tilberedning av matvarer må du kontrollere at de når en temperatur på minst 70 C. Under tilberedningen kan det danne seg damp på glasset i ovnsdøren, som kan begynne å dryppe. Dette er normalt og kan være mer merkbart hvis romtemperaturen er lav. Dette har ingen betydning for ovnens sikkerhet. Tørk opp kondensvannet når tilberedningen er ferdig. NO Ved oppvarming av væsker bør du bruke beholdere med bred åpning, slik at dampen kan slippe lett ut. Tilbered maten etter anvisningene og husk tilberedningstidene og effektnivåene som er angitt i tabellene. Husk at tallene som er angitt bare er ment som en veiledning og kan variere avhengig av tilstand, temperatur, fuktighet og type matvarer. Vi anbefaler å justere tid og effekt i hvert enkelt tilfelle. Avhengig av matens nøyaktige egenskaper kan det hende at du må øke eller redusere tilberedningstiden eller effekten. Tilberedning med mikrobølger Jo større mengde mat, desto lengre tilberedningstid. Husk at: Dobbel mengde - dobbelt så lang tid Halv mengde halvparten så lang tid 2. Jo lavere temperatur, desto lengre tilberedningstid. 3. Matvarer som inneholder mye væske varmes raskere opp. 4. Tilberedningen blir mer ensartet hvis maten fordeles jevnt på dreietallerkenen. Hvis du legger kompakte matvarer på den ytterste delen av tallerkenen og de mindre kompakte midt på, kan du varme opp ulike typer mat samtidig. 5. Du kan når som helst åpne ovnsdøren. Ovnen slås automatisk av når døren åpnes. Mikrobølgene aktiveres ikke igjen før du lukker døren og trykker på start-tasten. 6. Matvarer som er tildekket krever kortere tilberedningstid og bevarer egenskapene bedre. Lokkene som brukes må slippe gjennom mikrobølgene og ha små hull som gjør at dampen slipper ut. 14

68 NO Tilberede mat i mikrobølgeovn Tabeller og forslag Tilberede grønnsaker Blomkål Brokkoli Sopp Matvare Erter og gulrøtter Frosne gulrøtter Mengde (g) Tilsetning av væske 100 ml 50 ml 25 ml 100 ml 25 ml Effekt (Watt) Tid (min.) Hviletid (min.) Poteter ml Paprika Purre ml 50 ml Anvisninger Del i buketter Skjær i skiver Snu 1 gang, dekk til Skjær i terninger eller skiver. Dekk til. Snu 1 gang Skrell, skjær i like store biter. Dekk til, snu 1 gang Skjær i biter eller skiver. Dekk til. Snu 1 gang Frossen rosenkål ml Dekk til. Snu 1 gang Surkål ml Dekk til. Snu 1 gang Tabeller og forslag Tilberede fisk Matvare Mengde (g) Effekt (Watt) Tid (min.) Hviletid (min.) Fiskefilet Hel fisk Anvisninger Tilbered tildekket. Snu etter at halve tilberedningstiden er gått. Tilbered tildekket. Snu etter at halve tilberedningstiden er gått. Du vil kanskje dekke til endene av fisken. 15

69 Tilberedning med grill For å oppnå gode grillresultater bør du bruke grillristen som følger med ovnen. Plasser grillristen slik at den ikke kommer i kontakt med metallflatene i ovnsrommet, da det kan forårsake lysbuer som kan skade ovnen. VIKTIGE PUNKTER: 1. Når grillfunksjonen brukes for første gang, vil ovnen avgi noe røyk og lukt. Dette skyldes oljen som er brukt under produksjonsprosessen. 2. Glasset i ovnsdøren blir veldig varmt når grillen er i bruk. Hold barn på god avstand. 3. Veggene i ovnsrommet og grillristen blir veldig varme når grillen er i bruk. Du bør bruke ovnshansker. NO 4. Det er normalt at grillelementene slår seg av midlertidig hvis grillen er i bruk over lengre tid. Det skyldes sikkerhetstermostaten. 5. Viktig! Når du skal grille eller tilberede mat i beholdere, må du kontrollere at disse egner seg til bruk i mikrobølgeovn. Se avsnittet om ulike typer beholdere og fat! 6. Når grillen er i bruk, kan det sprute fett på grillelementene, og fettet blir brent. Dette er normalt og betyr ikke at det er feil på ovnen. 7. Rengjør innsiden av ovnen og tilbehøret etter endt tilberedning, slik at smusset ikke setter seg fast. 16

70 NO Tilberedning med grill Tabeller og forslag Grill uten mikrobølger Fisk Ørret Sardiner Kjøtt Fisk Mengde (g) Tid (min.) Anvisninger fisk Ha på litt smør. Snu etter at halve tilberedningstiden er gått, og tilsett krydder. Pølser 6-8 stk Prikk etter halve tiden, og snu. Frosne hamburgere 3 stk Snu 2 eller 3 ganger Entrecote (ca. 3 cm tykk) Drypp med olje, snu etter halve tiden Annet Ristet brød 4 stk. 1½-3 Hold et øye med ristingen, snu Grillsmørbrød 2 stk Hold et øye med grillingen. Forvarm grillen i 2 minutter. Bruk grillristen hvis ikke annet er angitt. Sett risten over en bolle så vannet og fettet kan dryppe nedi. Tidene som vises er bare veiledende og kan variere etter mengde og sammensetning av maten samt ønsket sluttresultat. Fisk og kjøtt smaker deilig hvis du lar dem marinere noen timer i en blanding av vegetabilsk olje, krydder og urter. Salt skal ikke tilsettes før maten er ferdig grillet. Pølsene sprekker ikke hvis du prikker dem med en gaffel før de grilles. Kontroller maten når halve tilberedningstiden er gått, og snu maten hvis det er nødvendig. Grillen egner seg særlig til tilberedning av tynne stykker kjøtt og fisk. Tynne kjøttstykker trenger bare snus én gang, mens tykkere stykker må snus flere ganger. 17

71 Tilberedning med grill NO Tabeller og forslag Mikrobølger + grill Kombinasjonen mikrobølger og grill egner seg ypperlig til rask tilberedning og bruning av kjøtt på samme tid. Du kan også grille og tilberede mat som er dekket med ost. Mikrobølgene og grillen fungerer samtidig. Mikrobølgene steker og grillen rister. Matvare Mengde (g) Rett Effekt (watt) Tid (min.) Hviletid (min.) Pasta med ost på toppen 500 Lavt fat Poteter med ost på toppen 800 Lavt fat Lasagne ca. 800 Lavt fat Grillet fløteost ca. 500 Lavt fat ferske kyllinglår (grillet) à 200 Lavt fat Kylling ca Lavt og bredt fat Løksuppe med ost på toppen 2 kopper à 200 Suppeboller Før du bruker et fat i mikrobølgeovnen, må du konrollere at det egner seg til bruk i mikrobølgeovn. Bruk bare fat eller beholdere som egner seg til bruk i mikrobølgeovn. Fatet som brukes med kombifunksjonen må egne seg for både mikrobølger og grill. Se avsnittet om ulike typer beholdere og fat! Husk at tallene som er angitt bare er ment som en veiledning og kan variere avhengig av tilstand, temperatur, fuktighet og type matvarer. Hvis den angitte tiden ikke er tilstrekkelig til at maten blir brunet godt, setter du den under grillen i 5-10 minutter til. Følg hviletidene, og glem ikke å snu kjøttstykkene. Bruk dreietallerkenen til tilberedningen med mindre annet er angitt. Verdiene som er angitt i tabellen gjelder når ovnsrommet er kaldt (det er ikke nødvendig å forvarme ovnen). 18

72 NO Hvilke typer beholdere og fat kan brukes? Mikrobølgefunksjon Når det gjelder mikrobølgefunksjonen må du huske at mikrobølgene reflekteres av metallflater. Glass, porselen, keramikk og papir lar mikrobølgene passere. Derfor kan ikke metallgryter og fat eller beholdere med metalldeler eller -dekorasjoner brukes i mikrobølgeovnen. Glasstøy og keramikk med metalldekorasjoner eller -innhold (f.eks. blykrystall) kan ikke brukes i mikrobølgeovner. De ideelle materialene til bruk i mikrobølgeovn er glass, ildfast porselen eller keramikk og varmebestandig plast. Veldig tynt og skjørt glass eller porselen skal bare brukes i kort tid (f.eks. oppvarming). Varm mat overfører varme til fatene, som kan bli veldig varme. Derfor bør du alltid bruke ovnshanske! Slik tester du beholdere og fat som du vil bruke Sett fatet/beholderen du vil bruke i ovnen i 20 sekunder ved maks. mikrobølgeeffekt. Hvis det er kaldt eller bare litt varmt etter denne tiden, er det egnet. Men hvis det blir veldig varmt eller forårsaker lysbuer, er det ikke egnet til bruk i mikrobølgeovn. Grillfunksjon Med grillfunksjonen må fatet/beholderen tåle temperaturer på minst 300 ºC. Plastfat egner seg ikke til bruk med grillen. Mikrobølger + grillfunksjon Med funksjonen mikrobølger + grill må fatet/beholderen egne seg til bruk både med mikrobølger og grill. Aluminiumsbeholdere og folie Ferdig tilberedt mat i aluminiumsbeholdere eller aluminiumsfolie kan settes i mikrobølgeovnen hvis følgende punkter overholdes: Lokk Les produsentens anbefalinger, som står på emballasjen. Aluminiumsbeholderne kan ikke være mer enn 3 cm høye eller komme i kontakt med veggene i ovnsrommet (minste avstand 3 cm). Alle aluminiumslokk eller topper må fjernes. Sett aluminiumsbeholderen direkte på dreietallerkenen. Bruker du grillisten, setter du beholderen på en porselenstallerken. Ikke sett beholderen direkte på grillristen! Tilberedningstiden blir lengre fordi mikrobølgene bare kommer inn i maten fra oversiden. Bruk bare fat som egner seg til bruk i mikrobølgeovn hvis du er i tvil. Aluminiumsfolie kan brukes til å reflektere mikrobølgene under tining. Ømfintlige matvarer som fjørfe eller kjøttdeig kan beskyttes mot for mye varme ved å dekke til de respektive endene. Viktig: aluminiumsfolie må ikke komme i kontakt med veggene i ovnsrommet, da det kan forårsake lysbuer. Vi anbefaler at du bruker glasslokk, plastlokk eller plastfolie fordi: 1. Det hindrer for stor fordamping (hovedsakelig ved svært lange tilberedningstider). 2. Tilberedningstiden blir kortere. 3. Maten blir ikke tørr. 4. Aromaen bevares. Lokket skal ha hull eller åpninger så det ikke bygges opp trykk. Plastposer må også åpnes. Tåteflasker eller glass med babymat og lignende beholdere må bare varmes opp uten smokk eller lokk. Ellers kan de sprekke. 19

73 Hvilke typer beholdere og fat kan brukes? Tabell over beholdere og fat Tabellen nedenfor gir deg en generell idé om hvilken type beholdere og fat som egner seg i de enkelte tilfeller. NO Type beholdere og fat Bruk Mikrobølger Tining/oppvarming Tilberedning Grill Mikrobølger + Grill Glass og porselen 1) Hjemmebruk, ikke flammesikker, kan vaskes i oppvaskmaskin Glassert porselen Flammesikkert glass og porselen Porselen, steintøy 2) Uglassert eller glassert uten metalldekorasjoner ja ja nei nei ja ja ja ja ja ja nei nei Keramikkfat 2) Glassert Uglassert ja nei ja nei nei nei nei nei Plastfat 2) Varmebestandig opptil 100 C Varmebestandig opptil 250 C ja ja nei ja nei nei nei nei Plastfolier 3) Plastfolie til mat Cellofan nei ja Papir, papp, pergament 4) ja nei nei nei Metall Aluminiumsfolie Aluminiumsbeholdere 5) Tilbehør (grillrist) ja nei nei nei ja nei ja nei nei nei ja ja ja nei nei nei ja ja 1. Uten gull- eller sølvkanter, ikke blykrystall. 2. Husk produsentens anvisninger! 3. Ikke bruk metallklips til å lukke poser. Lag hull i posene. Bruk foliene bare til å tildekke maten. 4. Ikke bruk papptallerkener. 5. Bare grunne aluminiumsbeholdere uten lokk/topper. Aluminiumet må ikke komme i kontakt med ovnsveggene. 20

74 NO Rengjøring og vedlikehold av ovnen Rengjøring er det eneste vedlikeholdet som normalt kreves. Advarsel! Mikrobølgeovnen skal rengjøres regelmessig og alle matrester fjernes. Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan flatene forringes og medføre redusert levetid for ovnen, og det kan oppstå farlige situasjoner. Advarsel! Strømmen må være slått av under rengjøring. Trekk støpselet ut av stikkontakten eller koble ut strømkretsen til ovnen. Ikke bruk aggressive eller slipende rengjøringsmidler, skurepulver som lager riper i overflatene eller skarpe gjenstander, da det kan forårsake flekker. Ikke bruk høytrykks- eller dampvaskere. Forsiden av ovnen Vanligvis trenger du bare å rengjøre ovnen med en fuktig klut. Tilsett noen dråper flytende oppvaskmiddel i vaskevannet hvis ovnen er veldig skitten. Etterpå tørker du ovnen med en tørr klut. Flekker av kalk, fett, stivelse eller eggehvite må fjernes øyeblikkelig. Slike flekker kan forårsake korrosjon. Ikke la vann trenge inn i ovnen. Innsiden av ovnen Rengjør veggene inne i ovnen etter hver gang den har vært i bruk. Den enkleste måten å fjerne matsprut eller -flekker som har festet seg til innsiden på, er å bruke en fuktig klut. Mer gjenstridige flekker kan fjernes med et ikkeaggressivt rengjøringsmiddel. Ikke bruk ovnsspray eller andre aggressive eller slipende rengjøringsmidler. Sørg alltid for å holde døren og forsiden av ovnen helt rene for å sikre at døren åpner og lukker ordentlig. Pass på så det ikke kommer vann inn i ventilasjonsåpningene til mikrobølgeovnen. Ta ut dreietallerkenen og tilbehøret til denne regelmessig og rengjør bunnen i ovnsrommet. Dette gjelder særlig hvis det er sølt væske. Ikke slå på ovnen uten at dreietallerkenen og tilbehøret til denne er på plass. Hvis ovnsrommet er veldig skittent, kan du sette et glass med vann på dreietallerkenen og slå mikrobølgeovnen på full effekt i 2-3 minutter. Dampen som frigjøres, løsner smusset som da er lett å vaske vekk med en myk klut. Det er enkelt å fjerne ubehagelig lukt (f.eks. etter tilberedning av fisk). Tilsett noen dråper sitronsaft eller eddik i en kopp med vann. Tilsett en skje med kaffe i koppen for å unngå at vannet koker over. Varm opp vannet i 2-3 minutter ved maks. effekt. 21

75 Rengjøring og vedlikehold av ovnen Ovnstaket Hvis ovnstaket er veldig skittent, kan grillen senkes for å lette rengjøringen. Vent til grillen er kald før du senker den, så du unngår å brenne deg. Gjør slik: 1. Drei opphengsmekanismen til grillen 180º (1). 2. Senk grillen forsiktig (2). Ikke bruk makt, da det kan skade grillelementet. 3. Sett grillen (2) på plass igjen etter rengjøringen ved å følge den samme prosedyren som ovenfor i omvendt rekkefølge. VIKTIG ADVARSEL: Opphengsmekanismen til grillen (1) kan falle ned når den dreies. Hvis det skulle skje, stikker du opphengsmekanismen (1) inn i åpningen i ovnstaket og dreier den 90º i forhold til posisjon (2). NO Mica-isolasjonsplaten (3) i ovnstaket må alltid holdes rent. Eventuelle matrester som samler seg på Mica-isolasjonsplaten kan forårsake skade eller gnistdannelse. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander. For å unngå fare må ikke Micaisolasjonsplaten fjernes. Lampen (4) sitter i ovnstaket og det er enkelt å fjerne lampeglasset for rengjøring. Det er bare å skru det løs og vaske det med vann og flytende oppvaskmiddel. Tilbehør Rengjør tilbehøret etter hver gang det har vært i bruk. Hvis det er veldig skittent, skal det først legges i bløt før det vaskes med børste og svamp. Tilbehøret kan vaskes i oppvaskmaskin. Pass på at dreietallerkenen og tilbehøret til denne alltid er rene. Ikke slå på ovnen uten at dreietallerkenen og tilbehøret til denne er på plass. 22

76 NO Hva gjør jeg hvis ovnen ikke fungerer? ADVARSEL! Alle reparasjoner må bare utføres av autorisert servicepersonale. Reparasjoner utført av personer som ikke er godkjent av produsenten, kan medføre fare. Du trenger ikke å søke teknisk bistand for å løse følgende problemer: Displayet vises ikke! Kontroller om: - Tidsangivelsen er slått av (se avsnittet Grunninnstillinger). Det skjer ikke noe når jeg trykker på tastene! Kontroller om: - Barnesikringen er aktivert (se avsnittet Grunninnstillinger). Ovnen fungerer ikke! Kontroller om: - Støpselet er satt riktig inn i stikkontakten. - Strømmen til ovnen er slått på. - Døren er helt lukket. Du skal høre et klikk når døren lukker. - Det ligger noen fremmedlegemer mellom døren og ovnsrommet. Jeg hører noen merkelige lyder når ovnen er i drift! Kontroller om: - Det er lysbuer inne i ovnen forårsaket av metallgjenstander (se avsnittet Type beholdere og fat). - Beholderne/fatene berører ovnsveggene. - Det ligger løse bestikkdeler eller kjøkkenredskaper inne i ovnen. Maten varmes ikke opp eller varmes veldig langsomt opp! Kontroller om: - Du ved en feiltakelse har brukt metallbeholdere/-fat. - Du har valgt riktig tilberedningstid og effekt. - Du har satt mer eller kaldere mat i ovnen enn vanlig. Maten er for varm, tørr eller brent! Kontroller om du har valgt riktig tilberedningstid og effekt. Jeg hører lyder etter at tilberedningen er ferdig! Dette er ikke et problem. Kjøleviften fortsetter å gå en stund. Viften slår seg automatisk av når temperaturen har falt tilstrekkelig. Ovnen slår seg på, men den innvendige belysningen tennes ikke! Hvis alle funksjoner virker som de skal, skyldes det sannsynligvis at pæren har gått. Du kan fortsatt bruke ovnen. Skifte lyspære Slik skifter du lyspæren: - Koble ovnen fra strømforsyningen. Trekk støpselet ut av stikkontakten eller koble ut strømkretsen til ovnen. - Skru løs og fjern lampedekselet (1). - Ta ut halogenpæren (2). Advarsel! Pæren kan være veldig varm. - Sett inn en ny G4/12V/10-20W halogenpære. Advarsel! Ikke berør overflaten av pæren med fingrene, da dette kan skade pæren. Følg pæreprodusentens anvisninger. - Skru på plass lampedekselet igjen (1). - Koble ovnen til strømforsyningen igjen. 23

77 Tekniske egenskaper NO Funksjonsbeskrivelse Funksjon Mikrobølgeeffekt Matvarer Mikrobølger Mikrobølger + grill Spesifikasjoner 150 W Langsom tining av ømfintlige matvarer, holde mat varm 300 W Tilberedning ved lav varme, koke ris. Hurtigtining 550 W Smelte smør. Varme babymat 750 W Tilberede grønnsaker og annen mat. Tilberede og varme opp varsomt. Varme og tilberede små porsjoner med mat. Varme ømfintlig mat 1000 W Tilberede og hurtigvarme væsker og ferdig tilberedt mat 150 W Grille mat 300 W Grille og kjøtt Grill --- Grille mat 550 W Tilberede paier og retter med ost på toppen 750 W Brukes forsiktig: maten kan brenne seg W Brukes forsiktig: maten kan brenne seg. Vekselstrømspenning V/50 Hz Sikring, Am A Nødvendig effekt W Grilleffekt W Utgangseffekt mikrobølger W Mikrobølgefrekvens MHz Utvendige mål (B H D) mm Innvendige mål (B H D) mm Ovnskapasitet l Vekt kg 24

78 FI Onnittelemme uuden GRAM-uunin omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa. Tutustu uuden uunin toimintaan ja sen toimintoihin siinä järjestyksessä, kun ne käyttöohjeessa esitetään. Tutustu huolellisesti tietoihin laitteen oikeasta käytöstä ja huollosta. Näin varmistat, että uuni on turvallinen käyttää ja kestää käytössä pitkään. Noudata turvallisuusohjeita tarkoin. Ne on tarkoitettu estämään onnettomuuksia ja suojaamaan uunia vahingoilta. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Huomaa, että tämä käyttöohje saattaa koskea useita eri mikroaaltouunimalleja. Tästä syystä hankkimassasi uunissa ei välttämättä ole kaikkia toimintoja. YMPÄRISTÖNSUOJELU Pakkausmateriaalit, käytetyt sähkölaitteet, varaosat ja muut vastaavat voidaan käyttää uudelleen. Hävitä ne jätehuoltolainsäädännön mukaisesti ja kierrätä mikäli mahdollista. Vanhan laitteen hävittäminen Jos poistatte laitteen lopullisesti käytöstä, älkää viekö sitä tavalliseen yhdyskuntajätesäiliöön, vaan olkaa hyvä ja toimittakaa laite lähimpään kierrätys- tai uudelleenkäyttökeskukseen. Laitteessa, sen käyttöhjeissa tai pakkauksessa on kierrätyskelpoisuusmerkki. Laite on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Viemallä vanhan laitteen uudelleenkäyttökeskukseen autatte suojelemaan luontoa. Jos ette tiedä, missä lähin kierrätys- tai uudelleenkäyttökeskus sijaitsee, kysykää kunnan ympäristöhallinnolta. 25

79 Contents Asennus Ennen asennusta Asennuksen jälkeen Turvaohjeet Mikroaaltojen edut Mikroaaltouunin toiminta Miksi ruoka kuumenee Mikroaaltouunin kuvaus Perusasetukset Kellon asettaminen Kellon piilottaminen/näyttäminen Lapsilukkotoiminto Mikroaallot Grilli Mikroaallot + grilli Kun uuni on käynnissä Kuumennuksen keskeyttäminen Asetusten muuttaminen Kuumennuksen peruuttaminen Kuumennuksen päättyminen Sulatus Yleisiä sulatusohjeita Kypsennys mikroaaltouunissa Kypsennys grillaustoiminnon avulla Millaisia astioita voi käyttää? Mikroaaltotoiminto Grillitoiminto Yhdistelmätoiminto (mikroaallot + grilli) Alumiinivuoat ja -folio Kannet Uunin puhdistus ja huolto Etupinta Uunin sisusta Uunin sisäkatto Lisävarusteet Mitä tehdä, jos uuni ei toimi? Lampun vaihto Tekniset tiedot Toimintojen kuvaus Tekniset tiedot Asennus FI 26

80 FI Asennus Ennen asennusta Tarkista, että sähköjärjestelmän jännite on sopiva. Avaa uunin luukku ja poista kaikki lisätarvikkeet ja pakkausmateriaalit uunista. Älä poista mica-suojusta (eristelevyä) uunin sisäkatosta! Suojus estää rasvaa ja ruoanpalasia vahingoittamasta mikroaaltouunin koneistoa. Varoitus! Uunin etupinta saattaa olla peitetty suojakelmulla. Poista kelmu varovasti ennen käyttöönottoa aloittaen uunin sisäpuolelta. Tarkista, ettei uuni ole mitenkään vahingoittunut. Varmista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun sisäpuoli ja uunin etupinta ovat ehjät. Jos löydät vaurioita, ota yhteyttä Gram-asiakaspalveluun. ÄLÄ KÄYTÄ UUNIA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos uuni ei toimi kunnolla tai jos se on vahingoittunut tai pudonnut. Ota yhteyttä huoltoon. Sijoita uuni tasaiselle ja tukevalle alustalle. Uuni ei saa olla minkään lämmönlähteen, radion tai television läheisyydessä. Varmista ettei virtajohto pääse kosketuksiin kosteuden tai teräväreunaisten esineiden kanssa asennuksen aikana. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa johtoa. Varoitus: Varmista, että pääset käsiksi pistorasiaan myös asennuksen jälkeen. Asennuksen jälkeen Uuni on varustettu virtajohdolla ja pistokkeella. Jos uuni asennetaan pysyvästi, asennus tulisi jättää koulutetun sähköasentajan tehtäväksi. VAROITUS: UUNI ON MAADOITETTAVA. Valmistaja ja jälleenmyyjät eivät vastaa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos uuni on asennettu väärin. Uuni toimii vain silloin, kun luukku on suljettu kunnolla. Puhdista uuni ja sen lisätarvikkeet ennen käyttöönottoa noudattaen osiossa Uunin puhdistus ja huolto annettuja ohjeita. Aseta pyörivän alustan tuki keskelle uunin syvennystä ja sijoita sen päälle alustan teline ja lautanen varmistaen, että ne menevät paikoilleen. Pyörivän alustan ja siihen kuuluvien osien on oltava kunnolla paikoillaan aina, kun uunia käytetään. Alusta pyörii kumpaankin suuntaan. Noudata erillisiä asennusohjeita. 27

81 Turvaohjeet FI Varoitus! Uunia on valvottava käytön ajan varsinkin, jos ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastiassa. PALOVAARA! Varoitus! Jos näet savua, pidä uunin luukku kiinni niin, että mahdolliset liekit tukahtuvat. Pysäytä uuni ja vedä pistoke irti pistorasiasta. Varoitus! Älä lämmitä puhdasta alkoholia tai alkoholipitoisia juomia mikroaaltouunissa palovaaran vuoksi. Varoitus! Nesteitä tai muita ruoka-aineita ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, sillä ne voivat räjähtää. Varoitus! Älä anna lasten tai muiden henkisesti tai fyysisesti vajavaisten henkilöiden käyttää uunia ilman heistä vastuussa olevan aikuisen valvontaa tai opastusta. Varoitus! Älä anna lasten käyttää uunia ilman valvontaa. Varoitus! Jos uunissa on yhdistelmätoiminto (mikroaaltojen lisäksi toinen lämmitystapa), lasten ei tulisi käyttää uunia ilman valvontaa korkean lämpötilan vuoksi. Varoitus! Uunia ei saa käyttää, jos: - Luukkua ei ole suljettu kunnolla; - Luukun saranat ovat vaurioituneet; - Uunin etuosan ja luukun väliset kosketuspinnat ovat vaurioituneet; - Luukun lasi on vaurioitunut; - Uunin sisällä kipinöi tiheästi, vaikka siellä ei olisi metalliesineitä. Uunia saa käyttää uudestaan vasta, kun valtuutettu teknikko on korjannut sen. Huom! Uuni kuumenee käytön aikana. Varo koskettamasta uunin sisäpuolla olevia lämpövastuksia. Varoitus: Uuni saattaa lämmetä myös ulkopuolelta. Siksi lapset tulisi pitää poissa läheltä. Älä koskaan lämmitä tuttipulloa yhdessä tuttiosan kanssa tai vauvanruokapurkkia kansi suljettuna. Sekoita tai ravista ruoka kuumennuksen jälkeen kunnolla niin, että lämpö jakautuu tasaisesti. Tarkista lämpötila ennen käyttöä, jotta ei synny palovammoja. Jos pientä ruokamäärää lämmitetään liian kauan tai liian kovalla reholla, se voi ylikuumeta tai palaa. Esimerkiksi sämpylä voi palaa kolmessa minuutissa, jos valittu teho on liian korkea. Käytä paahtamiseen grillitoimintoa ja vahdi uunia koko ajan. Jos käytät yhdistelmätoimintoa leivän paahtamiseen, se voi syttyä hetkessä palamaan. Varmista etteivät virtajohdot tai muut sähkölaitteet koskaan jää uunin kuuman luukun väliin. Johtojen eristeet saattavat sulaa ja aiheuttaa oikosulun! Varo kuumentaessasi nesteitä! Jos neste (vesi, kahvi, tee, maito tms.) on kuumennettu uunissa lähes kiehumispisteeseen, se saattaa pois otettaessa roiskahdella ulos astiasta. Käsittele astiaa varoen välttääksesi palovammoja. Vaaratilanteiden välttämiseksi voit asettaa astiaan teelusikan tai lasipuikon kuumentaessasi nesteitä. 28

82 FI Turvaohjeet Uuni on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön! Käytä uunia vain ruoan valmistukseen. Vältä uunin vahingoittamista ja muita vaaratilanteita noudattamalla seuraavia ohjeita: Älä käynnistä uunia, jos pyörivän alustan tuki, teline ja lautanen eivät ole paikoillaan. Älä milloinkaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä. Jos sen sisällä ei ole ruokaa, voi syntyä ylijännite ja uuni voi vaurioitua! Kun suoritat uunin ohjelmointitestejä, aseta lasillinen vettä uunin sisälle. Vesi imee mikroaallot eikä uuni täten vaurioidu. Älä peitä tai tuki tuuletusaukkoja. Käytä vain astioita, jotka sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi. Tarkista astioiden soveltuvuus ennen käyttöä. Älä milloinkaan poista mica-suojusta (eristelevyä) uunin sisäkatosta! Tämä suojus estää rasvaa ja ruoanpalasia vahingoittamasta mikrouunin koneistoa. Älä jätä mitään herkästi syttyvää materiaalia uunin sisälle, koska se saattaa syttyä palamaan, kun uuni käynnistetään. Älä käytä uunia ruoan säilyttämiseen. Älä lämmitä kuorellisia tai kokonaisina keitettyjä munia mikroaaltouunissa, koska ne saattava räjähtää. Älä käytä uunia friteeraukseen, koska mikroaalloilla kuumennetun öljyn lämpötilaa on mahdotonta säädellä. Kun otat astian uunista tai kosketat uunia, käytä aina patalappuja palovammojen välttämiseksi. Älä nojaa uunin avoimeen luukkuun tai istu sen päällä. Tämä saattaa vahingoittaa uunia, varsinkin saranoiden aluetta. Luukku kestää enintään 8 kg painon. Pyörivä alusta ja ritilät kestävät enintään 8 kg painon. Älä ylitä painorajaa, jottei uuni vahingoittuisi. Puhdistus: Varoitus! Mikroaaltouuni on puhdistettava säännöllisesti. Kaikki ruoantähteet tulee poistaa (ks. osio Uunin puhdistus ja huolto ). Jos mikroaaltouunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa turmeltua, mikä voi lyhentää uunin käyttöikää ja johtaa vaaratilanteisiin. Varoitus! Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliesineitä luukun lasin puhdistamiseen, koska ne voivat raapia lasin pintaa, mikä saattaa johtaa lasin särkymiseen. Uunin kosketuspinnat (syvennyksen etuosa ja luukun sisäpuoli) tulee pitää hyvin puhtaina, jotta uuni toimisi kunnolla. Noudata osiossa Uunin puhdistus ja huolto annettuja puhdistusohjeita. Korjaustoimenpiteet: Varoitus Mikroaaltoja! Uunin ulkosuojusta ei saa poistaa. Muiden kuin valmistajan valtuuttamien korjaajien voi olla vaarallista suorittaa mitään korjaus- tai huoltotoimenpiteitä. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaaratilanteiden välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu jälleenmyyjä tai teknikko. Tämä toimenpide vaatii erityisiä työkaluja. Huolto- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain valmistajan valtuuttamat teknikot. 29

83 Mikroaaltojen edut FI Perinteisissä uuneissa lämpö tunkeutuu hitaasti ruoan läpi ulkoa sisäänpäin. Tämän vuoksi suuri osa energiasta kuluu ilman, uunin rakenteiden ja ruoka-astioiden lämmittämiseen. Mikroaaltouunissa lämpö muodostuu ruoan sisällä ja siirtyy sisältä ulospäin. Lämpö ei katoa ilmaan, seiniin tai astioihin (mikäli ne soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouunissa), eli vain itse ruoka lämpenee. Mikroaaltouuneissa on seuraavia etuja: 1. Lyhyempi keittoaika; yleensä keittoaika voi olla jopa ¾ lyhyempi kuin perinteisessä uunissa. 2. Ruoan nopea sulatus ja siten myös pienempi riski bakteerikasvustojen kehittymiselle. 3. Energiansäästö. 4. Ruoka-aineiden ravintoarvot säilyvät paremmin lyhyemmän keittoajan ansiosta. 5. Helppo puhdistaa. Mikroaaltouunin toiminta Mikroaaltouunissa on magnetroni eli suurtehotyhjiöputki, joka muuttaa sähköenergian mikroaaltoenergiaksi. Nämä sähkömagneettiset aallot ohjataan uunin sisälle aaltojohtoa pitkin ja levitetään metallisen levittimen tai pyörivän alustan avulla. Uunin sisällä mikroaallot leviävät kaikkiin suuntiin, heijastuvat metalliseinistä ja tunkeutuvat ruokaan kauttaaltaan. Miksi ruoka kuumenee Useimmat ruoat sisältävät vettä ja mikroaallot saavat vesimolekyylit värähtelemään. Molekyylien välinen kitka tuottaa lämpöä, joka nostaa ruoan lämpötilaa ja sulattaa, kypsentää tai pitää sen kuumana. Koska lämpötila nousee ruoan sisällä: Ruoan kypsentämiseen tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan nestettä tai rasvaa; Sulatus, kuumennus tai kypsennys sujuu mikroaaltouunissa nopeammin kuin perinteisessä uunissa; Ruoan vitamiinit, mineraalit ja ravintoaineet säilyvät; Ruoan luonnollinen väri ja aromi säilyvät muuttumattomina. Mikroaallot läpäisevät posliinin, lasin, pahvin ja muovin mutta eivät metallia. Siksi metallisia tai metalliosia sisältäviä astioita ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Mikroaallot heijastuvat metallista mutta kulkevat lasin ja posliinin läpi... ja imeytyvät ruokaan. 30

84 FI Mikroaaltouunin kuvaus Luukun lasi - Salpa - Pyörivän alustan tuki - Pyörivän alustan teline - Pyörivän alustan lautanen - Matala ritilä - Korkea ritilä - Ohjauspaneeli - Lamppu - Grillivastukset - Mica-suojus (eristelevy) 1. Toiminnonvalitsin 6. Miinuspainike 2. Näyttö 7. Käynnistys/pysäytyspainike 3. Termostaatti 8. Toiminta-ajan osoitinvalo 4. Lapsilukko 9. Ok-painike 5. Pluspainike 31

85 Perusasetukset FI Kellon asettaminen Kun mikroaaltouunin virta kytketään päälle ensimmäistä kertaa tai jos virta on katkennut sähkökatkoksen takia, kellon näyttö vilkkuu osoittaakseen, että sen näyttämä kellonaika on väärä. 1. Paina plus- ja miinuspainikkeita, kunnes nykyisen ajan näyttö vilkkuu. Paina käynnistyspainiketta, kunnes tuntinäyttö vilkkuu (ei tarpeen sähkökatkoksen jälkeen tai jos virta on juuri kytketty päälle). 2. Paina plus- tai miinuspainikkeita, kunnes tuntinäyttö vilkkuu. 3. Vahvista tunnit painamalla käynnistyspainiketta. 4. Aseta minuutit painamalla plus- tai miinuspainikkeita, kunnes minuutit vilkkuvat.. 5. Vahvista minuutit painamalla käynnistyspainiketta. Kellon piilottaminen/näyttäminen 1. Kello voidaan piilottaa painamalla OKpainiketta 3 sekunnin ajan. 2. Kellonaika palautetaan näyttöön painamalla OK-painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan. 32

86 FI Perusasetukset Lapsilukkotoiminto Uunin toiminta voidaan estää (esimerkiksi, jos haluat estää lapsia käyttämästä sitä). 1. Lukitse uuni painamalla lapsilukkopainiketta kolmen sekunnin ajan. Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy sana SAFE. Uuni on lukittu eikä sitä voi käyttää. 2. Avaa uunin lukitus painamalla pysäytyspainiketta uudestaan kolmen sekunnin ajan. Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy taas aika. Mikroaallot Tämä toiminto sopii vihannesten, perunoiden, riisin, kalan ja lihan kypsentämiseen ja kuumentamiseen. 1. Väännä toiminnonvalitsin mikroaaltoasentoon. Keston symboli ja numerot alkavat vilkkua. 2. Valitse kesto plus- ja miinuspainikkeilla. 3. Kierrä mikroaaltojen tehon valitsin toivomaasi asentoon (ks. tekniset tiedot). 4. Paina käynnistus-/pysäytyspainiketta. Uuni käynnistyy. 33

87 Perustoiminnot FI Grilli Tämän toiminnon avulla ruoan pinta ruskistuu nopeasti. 1. Väännä toiminnonvalitsin grilliasentoon. Keston symboli ja numerot alkavat vilkkua. 2. Numerot vilkkuvat. Aseta haluamasi aika plus- ja miinuspainikkeiden avulla. 3. Paina käynnistus-/pysäytyspainiketta. Kuumennus alkaa. Huom: Mikroaaltovalitsimen asento ei vaikuta toimintaan. Mikroaallot + grilli Tämä toiminto sopii esim. lasagnen, siipikarjan, uuniperunoiden ja laatikkoruokien valmistukseen. 1. Väännä toiminnonvalitsin asentoon miroaallot + grilli. Keston symboli ja numerot alkavat vilkkua. 2. Valitse kesto plus- ja miinuspainikkeilla. 3. Pyöräytä mikroaaltouunin tehonvalitsin toivomaasi asentoon (ks. tekniset tiedot). 4. Paina käynnistus-/pysäytyspainiketta. Uuni käynnistyy. 34

88 FI Kun uuni on käynnissä... Kuumennuksen keskeyttäminen Voit keskeyttää kuumennuksen milloin tahansa painamalla pysäytyspainiketta kerran tai avaamalla uunin luukun. Molemmissa tapauksissa: Mikroaaltosäteily katkeaa välittömästi. Grilli menee pois päältä mutta se on yhä hyvin kuuma. Palovaara! Ajastin pysähtyy automaattisesti ja näyttää jäljellä olevan lämmitysajan. Halutessasi voit nyt: 1. Kääntää tai sekoittaa ruokaa varmistaaksesi, että se kypsyy tasaisesti. 2. Muuttaa kuumennusasetuksia. Voit jatkaa kuumentamista sulkemalla luukun ja painamalla käynnistus-/pysäytyspainiketta. Asetusten muuttaminen Toiminta-asetuksia aika (plus- ja miinusnäppäimillä) toiminto (toiminnonvalitsimella) teho (mikroaaltouunin tehon valitsimella) voidaan muuttaa, kun uuni on käynnissä tai kun kuumennus on keskeytetty vääntämällä kyseinen valitsin haluttuun asentoon. Kuumennuksen peruuttaminen Kuumennusohjelma voidaan peruuttaa painamalla käynnistus-/pysäytyspainiketta kahdesti. Kuumennuksen päättyminen Ohjelman lopussa kuuluu kolme piippausta ja näytössä lukee sana End. 35

89 Sulatus FI Kun haluat sulattaa ruokaa, valitse mikroaaltotoiminto ja yksi seuraavista tehotasoista: Asento Tehotaso Teho Sulatus / Haudutus 150 W Allaolevasta taulukosta näet erilaset sulatus- ja tasaantumisajat (jotta lämpö leviäisi ruokaan tasaisesti) erityyppisten ja painoisten ruokien kohdalla sekä suosituksia. Sulatus 300 W Ruoka Paino (g) Sulatusaika (min) Vasikan-, naudan- tai sianliha Gulassi Jauheliha Makkarat Tasaantumisaika (min) Suositus Käännä kerran Käännä kerran Käännä kerran Käännä kahdesti Käännä kahdesti Käännä kolmesti Käännä kahdesti Käännä kolmesti Käännä kahdesti Käännä kolmesti Käännä kerran Käännä kahdesti Siipikarja (annokset) Käännä kerran Kana Käännä kahdesti Broileri Käännä kolmesti Kalafile Käännä kerran Taimen Käännä kerran Katkaravut Hedelmät Leipä Käännä kerran Käännä kerran Käännä kerran Käännä kerran Käännä kahdesti Käännä kerran Käännä kerran Käännä kahdesti Voi Kermajuusto Kerma

90 FI Sulatus Yleisiä sulatusohjeita. 1. Käytä sulatukseen vain mikroaaltouunin kestäviä astioita (posliinia, lasia, sopivaa muovia). 2. Painoon perustuva sulatustoiminto ja taulukot koskevat raa an ruoan sulatusta. 3. Sulatusaika riippuu ruoan määrästä ja paksuudesta. Ota sulatusprosessi huomioon ruokaa pakastaessasi. Jaa ruoka tasaisesti astiaan. 4. Levitä ruoka uuniin mahdollisimman tasaisesti. Kalan paksuimpien kohtien tai kanankoipien tulisi olla käännettyinä ulospäin. Voit suojata ruoan herkimmät osat alumiinifolion paloilla. Tärkeää: Alumiinifolio ei saa olla kosketuksissa uunin sisärakenteisiin, koska se voi synnyttää kipinöitä. 5. Paksuja ruoka-annoksia tulisi kääntää useita kertoja. 6. Levitä jäinen ruoka mahdollisimman tasaisesti, koska kapeat ja ohuet palat sulavat nopeammin kuin paksummat ja leveämmät palat. 7. Rasvaisia ruokia, kuten voita, kermajuustoa ja kermaa ei pitäisi sulattaa täysin suliksi mikroaaltouunissa. Huoneenlämmössä ne sulavat muutamassa minuutissa tarjoamiskelpoisiksi. Pakastettua kermaa on sekoitettava ennen käyttöä. 8. Aseta siipikarja nurin käännetylle lautaselle niin että lihanesteet valuvat helpommin pois. 9. Leipä tulisi kääriä lautasliinaan, jottei se kuivuisi liikaa. 10. Ota jäinen ruoka pois pakkauksesta ja muista poistaa kaikki metalliset pussinsulkimet. Jos pakasterasia kestää sekä pakastusta että kuumennusta mikroaaltouunissa, riittää että poistat sen kannen. Muussa tapauksessa ruoka on siirrettävä mikronkestävään astiaan. 11. Sulamisen yhteydessä syntyvät nesteet, varsinkin siipikarjan lihasta valuva lihaneste, on heitettävä pois. Näitä nesteitä ei missään tapauksessa saa päästää kosketuksiin muiden ruoka-aineiden kanssa. 12. Käytettyäsi sulatustoimintoa muista varata aikaa lämmön tasaantumiselle, kunnes ruoka on täysin sulanut. 37

91 Kypsennys mikroaaltouunissa Varoitus! Lue osio Turvaohjeet ennen kuin alat laittaa ruokaa mikroaaltouunissa. Noudata näitä suosituksia käyttäessäsi mikroaaltouunia: Pistä reikä kuorellisiin ruokiin (esim. omenoihin, tomaatteihin, perunoihin, makkaroihin) ennen niiden kuumentamista tai kypsentämistä, jotta ne eivät räjähtäisi. Paloittele ruoka ennen kuin alat valmistaa sitä. Varmista, että lämmitysastia soveltuu käytettäväksi mikroaaltouunissa ennen kuin otat sen käyttöön (ks. astiatyyppejä käsittelevä osio). Jos lämmität ruokaa, jonka nestepitoisuus on hyvin alhainen (esim. leivän sulatus, mikropopcornien valmistus tms.), haihtuminen on hyvin nopeaa. Sitten uuni käyttäytyy ikään kuin se olisi tyhjä, ja ruoka saattaa palaa. Tällöin uuni ja astia voivat vaurioitua. Siksi on syytä asettaa lämmitysaika mahdollisimman lyhyeksi ja tarkkailla ruokaa kuumentamisen aikana. Suuria määriä öljyä ei voi kuumentaa mikroaaltouunissa eli friteeraus ei ole mahdollista. Siirrä valmisruoka pois alkuperäisestä pakkauksesta, koska pakkaus ei välttämättä kestä kuumennusta. Noudata ruoanvalmistajan ohjeita. Jos astioita on monta (esim. kuppeja), aseta ne pyörivälle alustalle mahdollisimman tasaisin välimatkoin. Älä sulje muovipusseja metallisulkimilla. Käytä niiden sijasta muovisia. Pistä pussiin useita reikiä, jotta höyry pääsee helposti ulos. Kun kuumennat tai kypsennät ruokia, varmista että niiden lämpötila nousee vähintään 70 C:seen. Kypsennyksen aikana uunin luukkuun saattaa muodostua höyryä, joka voi alkaa value pisaroina. Tämä ilmiö on normaali ja se voi näkyä selvemmin, jos huoneen lämpötila on alhainen. Se ei vaikuta uunin turvalliseen toimintaan. Pyyhi tiivistynyt vesi pois ruoanlaiton jälkeen. FI Kuumenna nesteet avonaisissa astioissa, jotta vesihöyry pääsee haihtumaan helposti. Valmista ruoka ohjeiden mukaan ja pidä mielessä taulukoissa annetut kuumennusajat ja tehotasot. Muista, että ohjeissa annetut luvut ovat vain ohjeellisia ja tarvittava kuumennusaika voi vaihdella riippuen lähtötilanteesta, lämpötilasta, kosteudesta ja ruoan tyypistä. Siksi ajat ja tehot kannattaa säätää kunkin tilanteen mukaan. Ruoan ominaisuuksista riiippuen kypsennysaikaa on ehkä pidennettävä tai lyhennettävä tai tehotasoa on nostettava tai laskettava. Ohjeita: 1. Mitä suurempi ruokamäärä, sitä pitempi kypsennysaika. Muista, että: Jos määrä kaksinkertaistuu, aikaa kuluu kaksi kertaa enemmän Jos määrä puolittuu, aikaa kuluu puolet vähemmän 2. Mitä matalampi lämpötila, sitä pitempi kypsennysaika. 3. Paljon nestettä sisältävät ruoat kuumenevat nopeammin. 4. Kypsennystulos on tasaisempi, jos ruoka on jaettu tasaisesti pyörivälle alustalle. Jos sijoitat sakeat ruoat alustan ulkoreunalle ja vähemmän sakeat ruoat alustan keskelle, voit kuumentaa erityyppisiä ruokia samanaikaisesti. 5. Voit avata uunin luukun milloin tahansa. Kun luukku avataan, uuni sammuu automaattisesti. Se käynnistyy uudelleen vasta, kun suljet luukun ja painat käynnistyspainiketta. 6. Ruoan peittäminen lyhentää kypsennysaikaa ja säilyttää ruoan rakenteen paremmin. Kannen on läpäistävä mikroaallot ja siinä tulee olla pieniä reikiä, joiden kautta höyry pääsee poistumaan. 38

92 FI Kypsennys mikroaaltouunissa Taulukoita ja ehdotuksia Vihannesten keittäminen Ruoka Kukkakaali Parsakaali Herkkusienet Herneet ja porkkanat, Pakasteporkkanat Määrä (g) Lisättävä nestemäärä 100 ml 50 ml 25 ml 100 ml 25 ml Teho (W) Aika (min) Tasaantumisaika (min) Ohjeet Jaa kukintoihin Leikkaa viipaleiksi Käännä kerran, peitä Pilko kuutioiksi tai viipaleiksi. Peitä. Käännä kerran. Perunat ml Kuori, pilko tasakokoisiksi paloiksi. Peitä, käännä kerran Paprika Purjo Pakastettu ruusukaali ml 50 ml Pilko paloiksi tai viipaleiksi. Peitä. Käännä kerran ml Peitä. Käännä kerran. Hapankaali ml Peitä. Käännä kerran. Taulukoita ja ehdotuksia Kalan kypsentäminen Ruoka Määrä (g) Teho (W) Aika (min) Tasaantumisaika (min) Kalafileet Kokonainen kala Ohjeet Kypsennä peitettynä. Käännä kypsennyksen puolivälissä Kypsennä peitettynä. Käännä kypsennyksen puolivälissä. Voit peittää kalan kapeat osat. 39

93 Kypsennys grillaustoiminnon avulla Saavuttaaksesi hyvän grillaustuloksen, käytä uunin mukana toimitettua ritilää. Asenna ritilä niin, ettei se joudu kosketuksiin uunin metallisten sisäseinien kanssa, koska silloin saattaa syntyä kipinöitä, jotka voivat vahingoittaa uunia. TÄRKEÄÄ: 1. Kun mikroaaltouunin grilliä käytetään ensimmäistä kertaa, uunin valmistuksesssa käytetyt öljyt voivat muodostaa savua ja hajuja. 2. Uunin luukun lasi kuumenee kovasti kun grilli on käytössä. Pidä lapset poissa läheltä. 3. Kun grilli on käytössä, uunin sisäseinät ja ritilä kuumenevat kovasti. Patakintaat ovat tarpeen. 4. Jos grilliä käytetään kauan yhteen menoon, uunin vastukset voivat hetkellisesti mennä pois päältä turvatermostaatin ansiosta. 5. Tärkeää! Grillaamisen tai kypsentämisen yhteydessä käytettyjen astioiden tulee olla mikroaaltouuniin soveltuvia. Ks. astiatyyppejä käsittelevä osio! 6. Grilliä käytettäessä sen vastuksiin saattaa roiskua hieman palavaa rasvaa. Tämä on normaalia eikä tarkoita että kyseessä olisi mikään toimintavirhe. 7. Puhdista uunin sisusta ja lisätarvikkeet ruoanlaiton jälkeen, jotta ruoantähteet eivät pinttyisi kiinni. FI 40

94 FI Kypsennys grillaustoiminnon avulla Taulukoita ja ehdotuksia Grillaus ilman mikroaaltoja Kala Ruoka Määrä (g) Aika (min) Ohjeet Sardiinit 6-8 kalaa Sivele ohuesti voilla. Käännä kypsennyksen puolivälissä ja lisää mausteita. Liha Makkarat 6-8 kpl Pistele haarukalla kypsennyksen puolivälissä ja käännä ympäri. Pakastetut jauhelihapihvit 3 kpl Käännä kahdesti tai kolmesti. Grillikylki (n. 3 cm paksu) Valele öljyllä, käännä kypsennyksen puolivälissä Muut Paahtoleipä 4 kpl 1½-3 Tarkkaile paahtumista, käännä ympäri Paahdetut kerrosvoileivät 2 kpl 5-10 Tarkkaile paahtumista Kuumenna grilliä etukäteen kahden minuutin ajan. Jollei toisin ilmoiteta, käytä ritilää. Laita ritilä kulhon päälle niin että vesi ja rasva voivat valua siihen. Taulukossa esitetyt ajat ovat vain ohjeellisia. Todellinen kypsennysaika vaihtelee riippuen sekä ruoan rakenteesta ja määrästä että toivotusta lopputuloksesta. Kala ja liha maistuvat herkullisilta, jos voitelet ne ennen grillausta kasviöljyllä, mausteilla ja yrteillä ja annat niiden marinoitua muutaman tunnin ajan. Lisää suolaa vasta grillauksen jälkeen. Makkarat eivät halkea, jos pistelet niihin reikiä haarukalla ennen grillausta. Kun puolet grillausajasta on mennyt, tarkista miten kypsennys etenee ja käännä ruoka tarvittaessa ympäri. Grilli sopii erityisesti ohuiden liha- ja kalaannosten kypsentämiseen. Ohuita liha-annoksia tarvitsee kääntää vain kerran, mutta paksumpia annoksia tulisi kääntää useita kertoja. 41

95 Kypsennys grillaustoiminnon avulla FI Taulukoita ja ehdotuksia Mikroaallot + grilli Mikroaaltouunin ja grillin yhdistelmätoiminnolla voit kypsentää ruoan nopeasti ja samalla ruskistaa sen. Lisäksi voit grillata ja kypsentää juustolla kuorrutettuja ruokia. Mikroaaltouuni ja grilli toimivat samanaikaisesti. Mikroaaltouuni kypsentää ja grilli ruskistaa. Ruoka Määrä (g) Astia Teho (W) Aika (min) Tasaantumisaika (min) Juustokuorrutettu pasta 500 Matala astia Juustoperunat 800 Matala astia Lasagne n. 800 Matala astia Grillattu kermajuusto n. 500 Matala astia tuoretta kanankoipea (grillattuja) 200g/kpl Matala astia Kana n Matala, laaja astia Juustokuorrutteinen sipulikeitto 2 x 200 g Keittovuoat Varmista etukäteen astian soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön. Käytä vain mikronkestäviä astioita. Yhdistelmätoimintoa käytettäessä astian tulee soveltua sekä mikroaaltouuni- että grillikäyttöön. Ks. kypsennysastioista kertova osio! Huomaa, että taulukoissa annetut luvut ovat vain arvioita ja todellinen kypsennysaika ja -teho riippuvat lähtötilanteesta, lämpötilasta, kosteudesta ja ruokatyypistä. Jos ruoka ei ruskistu tarpeeksi kypsennysajan puitteissa, voit laittaa sen grilliin vielä 5 tai 10 minuutiksi. Noudata tasaantumisaikoja, äläkä unohda kääntää lihapaloja. Jollei toisin ole mainittu, käytä kypsentämiseen pyörivää alustaa. Taulukoissa annetut luvut koskevat tilannetta, jossa uuni on aluksi kylmä (uunia ei tarvitse esilämmittää). 42

96 FI Millaisia astioita voi käyttää? Mikroaaltotoiminto Muista mikroaaltouunia käyttäessäsi, että mikroaallot heijastuvat metallipinnoista. Lasi, posliini, savi, muovi ja paperi läpäisevät mikroaaltoja. Tästä syystä metallisia tai metalliosia/ koristeita sisältäviä astioita ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Lasi- tai saviastioita, joissa on metallikoristeita ja metallisia ainesosia (esim. lyijykristallia) ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Mikroaaltouuniin soveltuvia astiamateriaaleja ovat lasi, tulenkestävä posliini tai savi, sekä lämmönkestävä muovi. Hyvin ohutta, haurasta lasia tai posliinia tulisi käyttää vain lyhyitä aikoja, esim. kuumentamiseen. Kuumasta ruoasta siirtyy lämpöä astiaan, joka voi tulla hyvin kuumaksi. Siksi tulisi aina käyttää patakintaita! Astioiden testaaminen Aseta uuniin astia, jota haluaisit käyttää, ja lämmitä sitä 20 sekunnin ajan mikroaaltouunin suurimmalla teholla. Jos astia on tämän jälkeen kylmä tai vain vähän lämmin, se soveltuu mikroaaltouunikäyttöön. Jos se kuitenkin kuumenee kovasti tai aiheuttaa kipinöintiä, se ei sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa. Grillitoiminto Grillitoimintoa käytettäessä astian tulee kestää vähintään 300 C lämpötila. Muoviastiat eivät sovellu grillauskäyttöön. Yhdistelmätoiminto (mikroaallot + grilli) Yhdistelmätoimintoa käytettäessä astioiden tulee soveltua käytettäväksi sekä mikroaaltouunissa että grillissä. Kannet Huomioi pakkauksessa lukevat, valmistajan antamat ohjeet. Alumiinivuoka ei saa olla yli 3 cm korkea, eikä se saa koskettaa uunin sisäseiniä (vähimmäisetäisyys 3 cm). Alumiinikansi on poistettava. Sijoita alumiinivuoka suoraan pyörivän alustan päälle. Jos käytät ritilää, aseta vuoka posliinilautaselle. Älä koskaan sijoita vuokaa suoraan ritilälle! Kypsennysaika on pitempi, koska mikroaallot tunkeutuvat ruokaan vain ylhäältä päin. Jos olet epävarma, on parempi käyttää vain mikroaaltouuniin soveltuvia astioita. Alumiinifoliota voidaan käyttää heijastamaan mikroaaltoja sulatuksen aikana. Herkät ruoat, esim. siipikarja tai jauheliha, voidaan suojata liialta kuumuudelta peittämällä sen ääriosat. Tärkeää: alumiinifolio ei saa joutua kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa, koska siitä voi aiheutua kipinöintiä. Suosittelemme lasi- tai muovikansien tai talouskelmun käyttöä, koska: 1. Se hillitsee liiallista haihtumista (varsinkin hyvin pitkien kypsennysaikojen yhteydessä); 2. Kypsennysajat ovat lyhyempiä; 3. Ruoka ei kuivu; 4. Ruoan aromi säilyy. Kannessa tulisi olla reikiä tai rakoja, jottei syntyisi painetta. Muovipussit on avattava. Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja yms. saa lämmittää vain ilman kantta, koska muuten ne voivat haljeta. Alumiinivuoat ja -folio Alumiinivuoassa tai foliossa oleva valmisruoka voidaan laittaa mikroaaltouuniin, jos seuraavat seikat otetaan huomioon: 43

97 Millaisia astioita voi käyttää? Astiataulukko Alla oleva taulukko antaa yleiskuvan siitä, mikä astia sopii kuhunkin tilanteeseen. FI Astiatyyppi Toiminto Lasi ja posliini 1) Kotikäyttöön, konepesun kestävä, ei tulenkestävä Lasitettu posliini Tulenkestävä lasi ja posliini Posliini, keramiikka 2) Lasittamattomat tai lasitetut ilman metallikoristeita Saviastiat 2) Lasitetut Lasittamattomat Muoviastiat 2) Lämmönkestävät 100 C asti Lämmönkestävät 250 C asti Muovikelmut 3) Talouskelmu Sellofaani Sulatus / kuumennus Mikroaaltouuni Kypsennys Grilli Mikroaallot + grilli kyllä kyllä ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei kyllä ei kyllä kyllä ei kyllä kyllä ei ei kyllä ei kyllä Paperi, pahvi 4) kyllä ei ei ei Metalli Alumiinifolio Alumiinivuoat 5) Lisävarusteet (ritilä) kyllä ei ei ei kyllä ei ei ei ei ei ei ei kyllä kyllä kyllä ei ei ei ei ei ei ei kyllä kyllä 1. Ilman kulta- tai hopeareunuksia; ei lyijykristallia. 2. Noudata valmistajan ohjeita! 3. Älä sulje pusseja metallisulkimilla. Tee pusseihin reikiä. Käytä kelmua vain ruoan peittämiseen. 4. Älä käytä paperilautasia. 5. Vain matalat alumiinivuoat ilman kantta. Alumiini ei saa päästää kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa 44

98 FI Uunin puhdistus ja huolto Puhdistuksen lisäksi ei normaalisti tarvita muuta huoltoa. Varoitus! Uuni pitäisi puhdistaa ja kaikki ruoantähteet poistaa säännöllisesti. Jos mikroaaltouunia ei pidetä puhtaana, sen pinnat saattavat vahingoittua, mikä lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita. Varoitus! Puhdistuksen aikana uunin virran tulisi olla katkaistuna. Ota pistoke pois pistorasiasta tai kytke uunin virtapiiri pois päältä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, syövyttäviä aineita jotka naarmuttavat pintoja tai teräviä esineitä, koska niistä voi jäädä jälkiä. Älä käytä paine- tai höyrypesuria. Etupinta Yleensä pyyhkiminen kostealla liinalla riittää. Jos uuni on hyvin likainen, lisää puhdistusveteen muutama tippa tiskiainetta. Pyyhi uuni lopuksi kuivalla liinalla. Poista rasva, tärkkelys- ja munanvalkuaistahrat välittömästi. Muuten näiden tahrojen alle voi syntyä ruostetta. Älä päästä vettä uunin sisälle. Uunin sisusta Puhdista aina käytön jälkeen uunin sisäseinät kostealla liinalla, koska tämä on helpoin tapa poistaa roiskeet ja ruokatahrat, joita on voinut jäädä uunin sisäpuolelle. Hankalammat tahrat voi poistaa miedolla pesuaineella. Älä käytä uuninpuhdistuainetta tai hankaavia pesuaineita. Pidä uunin luukku ja etuosa aina puhtaina varmistaaksesi, että luukku avautuu ja sulkeutuu kunnolla. Varmista, ettei mikroaaltouunin tuuletusaukkoihin pääse vettä. Irrota säännöllisesti pyörivä alusta ja sen tuki ja puhdista uunin pohja, varsinkin jos sinne on läikkynyt nestettä. Älä käynnistä uunia, jos pyörivä alusta ja sen tuki eivät ole paikoillaan. Jos uunin sisäpuoli on hyvin likainen, aseta lasillinen vettä pyörivälle alustalle ja käynnistä mikroaaltouuni 2-3 minuutiksi täydellä teholla. Lasista nouseva höyry pehmentää likaa, joka on sitten helppo poistaa pehmeällä liinalla. Epämiellyttävät hajut (esim. kalan kypsentämisen jälkeen) on helppo poistaa. Laita muutama pisara sitruunamehua tai etikkaa kupilliseen vettä. Lisää kuppiin lusikallinen kahvia, jotta vesi ei kiehuisi yli. Kuumenna vettä 2-3 minuuttia mikroaaltouunin maksimiteholla. 45

99 Uunin puhdistus ja huolto Uunin sisäkatto Jos uunin katto on likainen, grillivastuksen voi laskea alas puhdistuksen helpottamiseksi. Laske grillivastus alas vasta, kun uuni on jäähtynyt välttääksesi palovammoja. Toimi seuraavasti: 1. Käännä grillivastuksen pidikettä 180º (1). 2. Laske grillivastusta varovasti (2). Älä käytä voimaa, koska siitä voi aiheutua vaurioita. 3. Aseta grillivastus (2) paikalleen katon puhdistamisen jälkeen samaan tapaan kuin edellä. TÄRKEÄ VAROITUS: Grillin lämpövastuksen pidike (1) saattaa pudota, kun sitä käännetään. Jos näin käy, työnnä pidike (1) sisäkaton reikään ja käännä sitä 90º lämpövastuksen pidikkeen (2) asentoon. Sisäkatossa oleva mica-suojus (eristelevy) (3) on pidettävä aina puhtaana. Siihen kertyneet ruoantähteet voivat aiheuttaa vaurioita tai kipinöintiä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä. Riskien välttämiseksi älä irrota mica-suojusta. Uunin sisäkatossa on lasinen lampunsuojus (4), joka on helppo irrottaa puhdistusta varten. Se tarvitsee vain ruuvata irti ja puhdistaa vedellä ja astianpesunesteellä. Lisävarusteet Puhdista lisävarusteet aina käytön jälkeen. Jos ne ovat hyvin likaisia, anna niiden ensin liota ja käytä sitten harjaa ja pesusientä. Lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa. Varmista, että pyörivä alusta ja sen tuki ovat aina puhtaat. Älä käynnistä uunia, jos pyörivä alusta ja sen tuki eivät ole paikoillaan. FI 46

100 FI Mitä tehdä, jos uuni ei toimi? VAROITUS! Vain ammattitaitoiset korjaajat saavat tehdä korjaustöitä. Muiden kuin valmistajan valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset ovat vaarallisia. Seuraavat ongelmat voidaan hoitaa ilman huoltoa: Näyttö ei toimi! Tarkista - onko ajan näyttö sammutettu (ks. Perusasetukset-osio). Mitään ei tapahdu, kun painan näppäimiä! Tarkista - onko lapsilukko päällä (ks. Perusasetuksetosio). Uuni ei toimi! Tarkista - onko pistoke kunnolla pistorasiassa. - onko uunin virta päällä. - onko luukku täysin suljettu. Luukun sulkeutuessa pitäisi kuulua naksahdus. - onko uunin etuosan ja luukun välissä jotakin. Kun uuni on käynnissä, kuuluu omituisia ääniä! Tarkista - onko uunissa metalliesineitä, joista aiheutuu kipinöintiä (ks. astioita käsittelevä osio). - onko astia kosketuksissa uunin seinämiin. - onko uuniin jäänyt aterimia tai keittovälineitä. Ruoka ei kuumene tai se kuumenee hyvin hitaasti! Tarkista - oletko epähuomiossa käyttänyt metalliastiaa. - oletko valinnut oikean kuumennusajan ja - tehon. - onko uuniin laittamasi ruoka kylmempää tai annos isompi kuin normaalisti. Ruoka on liian kuumaa, se on kuivunut tai palanut! Tarkista - oletko valinnut oikean kuumennusajan ja - tehon. Uuni käynnistyy, mutta sen sisävalo ei syty! Jos kaikki toiminnot toimivat kunnolla, lamppu on luultavasti palanut. Voit jatkaa uunin käyttöä. Lampun vaihto Lamppu vaihdetaan seuraavasti: - Irrota uuni sähköverkosta. Vedä pistoke pistorasiasta tai kytke uunin virtapiiri pois päältä. - Ruuvaa lasinen lampunsuojus (1) irti ja poista se. - Poista halogeenipolttimo (2). Varoitus! Lamppu voi olla hyvin kuuma. - Sovita paikoilleein uusi 12V / 10W halogeenipolttimo. Varoitus! Älä kosketa lampun pintaa paljain sormin, koska se saattaa vaurioittaa lamppua. Noudata lampun valmistajan ohjeita. - Ruuvaa lasinen lampunsuojus paikalleen (1). - Kytke uuni takaisin sähköverkkoon. Kypsennyksen päätyttyä kuuluu ääntä! Tämä ei ole ongelma. Tuuletin jatkaa toimintaansa jonkin aikaa. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, tuuletin sammuu itsestään. 47

101 Tekniset tiedot Toimintojen kuvaus Toiminto Mikroaaltoteho Ruoat Mikroaaltouuni Mikroaaltouuni + grilli Tekniset tiedot 150 W Herkkien ruokien hidas sulatus; ruoan pito kuumana 300 W Kypsennys matalalla lämmöllä; riisin keitto. Nopea sulatus 550 W Voin sulatus. Vauvanruoan kuumennus 750 W Vihannesten ja ruoan kypsennys. Varovainen kypsennys ja kuumennus. Pienten ruoka-annosten kuumentaminen ja kypsentäminen. Herkän ruoan kuumennus 1000 W Nesteiden ja valmisruokien kypsennys ja nopea kuumennus 150 W Ruoan paahtaminen 300 W Lihan ja siipikarjan grillaus 550 W Piirakoiden ja juustokuorrutteisten ruokien kypsennys 750 W Käytä varoen: ruoka saattaa palaa W Käytä varoen: ruoka saattaa palaa. Grilli --- Ruoan grillaus Käyttöjännite V / 50 Hz Vaadittu teho W Grillausteho W Mikroaaltoteho W Mikroaaltojen taajuus MHz Ulkomitat (L K S) mm Sisämitat (L K S) mm Uunin tilavuus l Paino kg 48

102 Installasjonsanvisninger / Asennus NO FI Skyv ovnen helt inn i skapet og midtstill den. Åpne døren til mikrobølgeovnen og fest produktet til skapet med de fire skruene som følger med. Sett inn skruene gjennom hullene foran. Työnnä uuni kokonaan kaappiin ja keskitä se. Avaa mikroaaltouunin luukku ja kiinnitä laite kaappiin neljällä mukana toimitetulla ruuvilla. Työnnä ruuvit etuosan reikien läpi. 49

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X Bruksanvisning Mikrovågsugn Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X SV Kära kund! Innan vi går vidare skulle vi vilja tacka dig för att du valt vår produkt. Vi är säkra på att denna moderna, funktionella

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Brugsanvisning til ovn

Brugsanvisning til ovn Type DK SV NO FI IO 60-00 TAE DK Brugsanvisning til ovn Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye ovn og de forskellige

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...23 [fi] Käyttöohje... 42 [no] Bruksveiledning... 62 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 Bruksanvisning... 39 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH9..SK1.. 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

SE BEJUBLAD DK NO RAFFINERAD FI

SE BEJUBLAD DK NO RAFFINERAD FI BEJUBLAD RAFFINERAD SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop EHH6540FOK...... DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON À NOTICE D'UTILISATION 34 INDUCTION SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food Food Sealer Supreme Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer marinate Keeps food fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Roll storage

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FI Sisältö. NO Innhold

FI Sisältö. NO Innhold Frost Free Køle-Og Fryseskab Type I Frost Free Kyl-Och Frysskåp Typ I Pakkaselta Jääkaappipakastin Tyypin I Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap Type I CN 232120 DA Register Vigtige sikkerhedsanvisninger!

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

68002K-MN. Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso

68002K-MN. Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso 68002K-MN Induktions-glaskeramisk-kogezone Induktionshäll i glaskeramik Keraaminen induktiokeittotaso Monterings- og brugsanvisning Installations- och bruksanvisning Asennus- ja käyttöohje Kære kunde,

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIF60SQ2 / WIP60SQW2 / WIF60SQW2 WIF70SQ2 / WIP70SQW2

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Omega microwave oven Volume: 20L with grill

Omega microwave oven Volume: 20L with grill Omega microwave oven Volume: 20L with grill Grill function Defrost function Capacity 20L 700 watt 6 auto menus Combination grill/microwaves 7525_UL_UVN_230114.indd 1 1/23/2014 1:25:46 PM Bruksanvisning

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas MODEL L 70189 89 DEEP FAT FRYE YER Instruction manual DK Friturekoger 2 Brugsanvisning NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning SE Fritös 12 Bruksanvisning SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ

WIP64-3/WIF64-3 WIP70-3/WIF70-3 WIP80-3/WIF80-3 WIS41-1 WIS41-3 WIS41-4 WIS41-4SQ Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 44) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot