CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions"

Transkriptio

1 Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

2 C D mm mm mm 27 mm 45 mm G A B F E mm C J C K M C O C H I L N 9 10 C I M N O 16 mm 44 R Q 6 mm 1

3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Svenska Dansk Norsk Bladhölje Hjuldæksel Skiveskjerm Undre skydd (B) Underafdæksel (B) Underskjerm (B) Motor Motor Motor Skärblad Skærehjul Skjæreskive Handtag Håndtag Håndtak Gnistskydd Gnistskinne Gnistfanger Undre skydd (A) Underafdæksel (A) Underskjerm (A) Spärr Stopper Låsemekanisme Sexkantnyckel Sekskantnøgle Sekskantet stangskrunøkkel Vid inställning av vinkel 0 Ved indstilling af en vinkel på 0 Innstilt på 0 Vid inställning av vinkel 30 Ved indstilling af en vinkel på 30 Innstilt på 30 Vid inställning av vinkel 45 Ved indstilling af en vinkel på 45 Innstilt på 45 Skruvstäd (B) Skruestik (B) Skruestikkekjeve (B) 10 mm bultar 10 mm bolte 10 mm bolter Stålplatta (tjockare än 6 mm) Stålplade (over 6 mm tykke) Stålplate (mer enn 6 mm tykk) Skruvar med platta huvuden Flad hovedskrue på over Flathodet skrue større enn större än 6 mm 15 6 mm 15 6 mm 15 6 mm muttrar 6 mm møtrikker 6 mm muttere Skruvstädet kan öppnas mer än 170 mm och ställas in i två steg, 205 mm och 240 mm. Skruestikbakkerne åbner sig til Kjevene på skruestikken kan 170 mm. Selve skruestikken kan åpnes 170 mm. Den faste kjeven indstilles i to trin: 205 mm og kan innstilles påto trinn: 240 mm. 205 mm og 240 mm. Skruvstäd (A) Skruestik (A) Kjeve (A) Dimensionerna på Mål for arbejdsemne, der skal Målene på emnet som skal arbetsmaterialet skæres skjæres Metallblock Metalblok Metallkloss Metallblockets dimensioner Mål for metalblok Mål på metallkloss Koppling Kobling Clutch Skruvhandtag Skruehåndtag Skruehåndta Arbetsstyckets material Emne Arbeidsemne Kolborste Kulbørste Kullbørste Avnötningsgräns Slidgrænse Slitasjegrense Nr. på kolborste Kul Nr. Kullbørstens nr. 2

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Suomi English Laikan suojus Wheelcover Apusuojus (B) Sub-cover (B) Moottori Motor Leikkauslaikka Cut-off wheel Kädensija Handle Kipinäsuoja Spark chute Apusuojus (A) Sub-cover (A) Lukitsin Stopper Kuusioavain Hex. bar wrench Kun säädetään 0 asteen kulmaan When setting at an angle of 0 Kun säädetään 30 asteen kulmaan When setting at an angle of 30 Kun säädetään 45 asteen kulmaan When setting at an angle of 45 Ruuvipenkki (B) Vise (B) 10 mm pultit 10 mm bolts Teräslevy (yli 6 mm paksuus) Steel board (More than thickness 6 mm) Yli 6 mm 15 litteäkantainen Flat hd. screw of more than ruuvi 6 mm 15 6 mm mutterit 6 mm nuts Ruuvipenkin kiinnittimet aukeavat 170 mm:iin ja The vise-jaws open to 170 mm ruuvipenkki voidaan säätää while the vise can be set in two kahteen asentoon, 205 mm:iin steps 205 mm and 240 mm. ja 240 mm:iin. Ruuvipenkki (A) Leikattavan työstökappaleen mitat Metallilohko Metallilohkon mitat Kytkin Ruuvikädensija Työstökappaleen materiaali Hiiliharja Kulutusraja Hiiliharjan numero Vise (A) Dimension of workpiece to be cut Metallic block Dimension of Metallic block Clutch Screw handle Workpiece material Carbon Brush Wear limit No. of carbon brush 3

5 Symboler Nedan visas de symboler som används för maskinen. Se till att du förstår vad de betyder innan verktyget används. Symboler Det følgende viser symboler, som anvendes for maskinen. Vær sikker på, at du forstår deres betydning, inden du begynder at bruge maskinen. Symboler Følgende symboler brukes for maskinen. Sørg for å forstå betydningen av disse symbolene før maskinen tas i bruk. Läs bruksanvisningen Læs brugsanvisningen Les instruksjonshåndboken. Bär skyddsglasögon Brug sikkerhedsbriller Bruk vernebriller Gäller endast EU-länder Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/ EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning. Symbolit Seuraavassa on näytetty koneessa käytetyt symbolit. Varmista, että ymmärrät niiden merkityksen ennen kuin aloitat koneen käytön. Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/ 96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt. Symbols The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use. Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Lue käyttöohje. Read instruction manual Käytä turvalaseja. Wear safety glasses Koskee vain EU-maita Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/ 96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. 4

6 Svenska SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG VARNING! Vid användning av elektriska verktyg måste grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de följande, alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador. Läs igenom samtliga anvisningar nedan innan denna produkt tas i bruk. Spara anvisningarna. För säker användning: 1. Håll arbetsplatsen ren och i ordning. Oordning och skräp på arbetsplatsen medför risk för olycksfall. 2. Ge akt på arbetsomgivningen. Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktygen i fuktiga eller våta utrymmen. Se till att arbetsplatsen är välbelyst. Använd inte ett elverktyg där det finns risk att det orsakar brand eller explosion. 3. Akta dig för elektriska stötar vid överföring eller kortslutning. Undvik beröring av jordade föremål eller ytor, (t.ex. rör, element, spisar eller kylskåp). 4. Håll barn borta. Låt ingen utomstående vidröra verktyget eller förlängningskabeln. Obehöriga skall ej tillåtas inom arbetsområdet. 5. När maskinen inte används, skall den förvaras på en torr, hög eller låst, barnsäker plats. 6. Använd inte våld. Maskinen arbetar både säkrare och bättre med den hastighet den är tilltänk för. 7. Använd rätt maskin. Tvinga inte en liten maskin göra ett arbete som är avsett för ett extra kraftigt verktyg. Använd ett verktyg endast för de ändamål det är konstruerat för använd t.ex. inte en cirkelsåg för att såga stockar och kubbar. 8. Använd rätt och ändamålsenligt utformade arbetskläder. Använd inte lösa kläder, smycken eller dylikt som kan fastna i maskinens rörliga delar. Vi rekommenderar användning av gummihandskar och halksfria skor eller stövlar utomhus. Använd duk eller hårskydd om du har långt hår. 9. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd. Annan personlig skyddsutrustning, såsom munskydd, handskar, hjälm eller förkläde, bör bäras vid behov. För att avgöra behovet av t.ex. ansiktsmask eller munskydd bör hänsyn tas till hur pass skadligt materialet som ska bearbetas är. Bär den aktuella skyddsutrustningen vid minsta tvekan. 10. Anslut tillbehör för dammuppsamling. Se till att tillbehör för anslutning till en dammuppsamlare ansluts och används på korrekt sätt, när sådana tillbehör finns tillgängliga. 11. Lyft aldrig maskinen eller dra ur kontakten genom att enbart använda kabeln. Skydda kabeln från hetta, olja och vassa kanter. 12. Spänn alltid fast arbetsstycket med klämmor eller skruvstäd så att du har båda händerna fria för maskinens manövrering. 13. Se till att du har god arbetsställning medan du arbetar med maskinen. 14. Underhåll alltid maskinen väl. Håll maskinen både ren och i bra skick så att maskinens arbete blir både säkrare och bättre. Följ noga underhållsanvisningarna för rätt smörjning och byte av tillbehör. Gör periodisk inspektion av maskinkablarna. Överlåt allt eventuellt reparationsarbete till en auktoriserad verkstad. Kontrollera regelbundet förlängningskablarna. Byt ut vid behov. Håll alltid handtagen torra och rena. Se till att det inte kommer olja och fett på dem. 15. Ta bort alla verktyg när du inte använder maskinen, före underhållsåtgärder och efter byte av tillbehör, som t.ex. blad, borrskär, skärblad mm. 16. Se alltid till att alla lösa föremål, såsom justernycklar och skruvnycklar, har tagits bort innan du startar maskinen. 17. Se till att maskinen inte startar oavsiktligt. Transportera aldrig en nätansluten maskin med fingret på startomkopplaren. Se till att maskinen är frånslagen innan du ansluter den till ett strömuttag. 18. Använd förlängningskablar för utomhusbruk. När du använder maskinen utomhus, skall du kontrollera att förlängningskabeln är för utomhusbruk. 19. Var på din vakt. Koncentrera dig på arbetet och använd sunt förnuft. Arbeta inte med maskinen när du är trött. 20. Kontrollera om verktygsdelarna är skadade. Kontrollera noga skadan på sprängskyddet, mm., innan fortsatt användning av maskinen för att se om maskinen och delen fungerar ordentligt och utför det arbete den är ämnad för. Kontrollera anpassningen av och rörligheten av de rörliga delarna; om det finns skadade eller brutna delar; fastsättningen av delar, mm. som kan påverka maskinfunktionen. Sprängskydd och dylika, skadade delar skall repareras eller bytas ut mot nya delar i en auktoriserad verkstad om inte annat anges i bruksanvisningen. Bytet av skadade brytare och omkopplare skall utföras av en auktoriserad fackman. 21. Varning! Användandet av andra tillbehör och delar än de som rekommenderas i denna bruksanvisning kan leda till risk för personskador. 22. Se till att verktyget repareras av en fackman. Detta elverktyg är i enlighet med tillämpliga säkerhetskrav. Reparationer får endast utföras av kvalificerade personer och med reservdelar av originaltyp. I annat fall kan användaren utsättas för betydande fara. FÖRSIKTIGHETSMÅTT GÄLLANDE ANVÄNDANDE AV SKÄRMASKIN 1. Kontrollera skärbladet före användning. Använd inte ett skärblad som är kantstött eller på annat sätt bristfälligt. Provkör alltid först en gå ng för att bekräfta att skärmaskinen inte bär sig onormalt åt. 2. Använd normala skärblad på dess normala arbetsyta. 3. Skydda mot gnistor. 4. Sätt alltid fast skärbladet ordentligt. 5. Se alltid till att de delar som klämmer fast skärbladet aldrig hindras. Skadade delar kommer att förorsaka skada på skärbladet. 5

7 Svenska 6. Se till att arbetsmaterialet än fritt från främmande föremål så som naglar. 7. Använd endast ett skärblad som rekommenderas av tillverkaren och vars märkhastighet är densamma som eller högre än den hastighet som anges på maskinens namnplåt. 8. Slipskivor måste förvaras och hanteras varsamt i enlighet med tillverkarens instruktioner. SPECIFIKATIONER 9. Se till att skärbladet (slipskivan) monteras fast i enlighet med tillverkarens instruktioner. 10. Använd aldrig maskinen utan skyddshöljet på plats. 11. Såga inte i ett blad. 12. Använd inte maskinen på en plats där lättantändliga eller explosiva ämnen förekommer, eftersom gnistor från maskinen då kan orsaka brand eller explosion. Volttal (i område)* Ingång Max. skärdimension mm 130 mm 70 mm 235 mm Höjd bredd mm 106 mm Skärblad ø355 ø25,4 4 mm (Förstärkt konsthartsskärblad för kapning) Hastighet utan belastning 3800 min -1 Max. perifer arbetshastighet Vikt (110V, 115V, 120V, 127V) (230V, 240V) * Se till att du kontrollerar namnplattan på maskinen eftersom detta beror på område m/min 17 k 1640W* 2000W* STANDARDTILLBEHÖR (1) Skärblad... 1 (2) Sexkantnyckel... 1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Skärning av olika metallmaterial så som rör, runda stänger, format stål och skjutbord. FÖR ANVÄNDNING 1. Strömkälla Se till att den använda strömkällan har samma spänning som den angiven på verktygets namnplåt. 2. Strömbrytare Kontrollera att strömbrytaren står i frånslaget läge (OFF). Om stickkontakten på maskinens nätkabel ansluts till ett nätuttag medan strömbrytaren står i tillslaget läge (ON), så startar maskinen genast vilket kan leda till en allvarlig olycka. 3. Förlängningskabel Om arbetsplatsen är så långt borta från strömuttaget att du använder en förlängningskabel, bör du se till att förlängningskabeln är tillräckligt tjock och har rätt klassificering. Använd så kort förlängningskabel som möjligt. 4. Installera maskinen på en plan yta och se till att den står säkert. Före utskeppning genomgår maskinen en noggrann fabriksinspektion för att förhindra elstötar under bruk. 5. Eftersom rörliga delar sitter fast med en kedja under transporten ska du avlägsna denna från kedjehaken genom att trycka en aning på handtaget. 6. Tillse att alla skärblad än i perfekt kondition och inte uppvisar repor eller sprickor. 7. Trots att de dragits ordentligt på fabriken före leverans bör klämmuttrarna dras åt för säkerhets skull Möjliga skador från tex. ett sprucket skärblad förhindras av skyddshöljet (bladhölje). Trots att de dragits ordentligt på fabriken före leverans bör monteringsskruvarna dras åt för säkerhets skull. 9. Vid byte av skärblad, se till att det nya skärbladet än tillverkat för en preifer arbetshastighet på 4800 m/min. 10. Se till att nyckeln som används för att ta bort och montera på skärblad inte sitter kvar på maskinen. 11. Kontrollera att arbetsstycket har ordentligt stöd. Se till att arbetsmaterialet sitter fast ordentligt i skruvstädet. Om det inte gör det kan allvarlig personskada förorsakas av att materialet lossar under arbete och skärbladet går sönder. 12. Kontrollera att en slipskiva är korrekt fastmonterad och åtdragen före användning. Provkör maskinen i ett säkert läge på tomgång i ungefär en halv minut. Om kraftiga vibrationer eller någon annan felaktighet upptäcks, så stäng genast av maskinen och kontrollera sedan maskinen för att fastställa orsaken till problemet. 13. Rotera skärbladet för att se om det än skevt. Ett alltför skevt skärblad kan få det att flytta på sig under användning. 14. Se till att ventilationsöppningarna hålls fria vid arbete i dammig miljö. Om damm behöver avlägsnas, så koppla först loss maskinens nätkabel från nätuttaget. SKÄRPROCEDUR VARNING Det än farligt att avlägsna eller installera arbetsmaterial medan skärbladet fortfarande snurrar. 1. Omkopplaren Omkopplaren slås av och på manuellt genom att avtryckaren trycks in eller släpps upp till ursprungsposition. Omkopplaren fungerar inte så länge inte spärren har tryckts in.

8 Svenska 2. Skärning (1) Starta skärbladet och tryck det försiktigt mot arbetsmaterialet med handtaget. (2) När skärbladet kommer i kontakt med arbetsmaterialet, tryck ner handtaget ytterligare och skär. (3) När avskärningen (eller spårningen) än avslutad. Dra upp handtaget och sätt tillbaka det i sin ursprungsposition. (4) Slå av omkopplaren (OFF) varje gång du slutat skära för ögonblicket för att stoppa bladets rotation. Fortsätt sedan med vidare skärarbeten. VARNIG Det än inte nödvändigtvis så att det går fortare att skära om du trycker ner handtaget kraftigare. För mycket tryck kommer att överbelasta motorn och reducera dess kapacitet. Kom ihåg att alltid ställa omkopplaren på OFF efter att du slutat arbeta och dra ur kontakten ur väggen. MONTERING OCH BORTAGANDE AV SKÄRBLAD 1. Bortagande av skärblad (Bild 2) (1) Tryck på spärren och lossa bulten med en nyckel. VARNING När monteringsaxeln till skärbladet inte kan fixeras genom att du trycker på spärren, vrid bulten med nyckeln medan du trycker på spärren. Skärbladets monteringsaxel fixeras när spärren sänkts. (2) Ta bort bulten, bricka (A), bladbrickan och ta bort skärbladet. 2. Montering av skärblad Avlägsna allt damm från bladbrickorna och bulten. Montera sedan bladet genom att följa procedurerna för bortagande i omvänd ordning. Se till att du sätter tillbaka det undre skyddet efteråt. VARNING Bekräfta att spärren som används vid bortagande och montering av bladet har återgått till sin ursprungsposition. HANTERING 1. Förfaringssätt för att låsa fast material som ska skäras (Bild 8 och 9) Placera arbetsstyckets material mellan skruvstycke (A) och skruvstycke (B), lyft upp kopplingen och tryck på skruvhandtaget så att skruvstycke (A) vidrör arbetsstyckets material så som visas i Bild 8. Vrid därefter ner kopplingen och säkra arbetsstyckets material ordentligt på plats genom att vrida på skruvhandtaget. När skärjobbet är slutfört, vrid på skruvhandtaget 2 eller 3 gånger för att lossa skruvstycket, och ta bort arbetsstyckets material så som visas i Bild 9. VARNING Skärbladet/slipskivan fortsätter att rotera efter att maskinen har slagits av. Ta aldrig bort eller montera ett arbetsstycke medan sågklingan roterar, för att undvika personskada. Långa arbetsstycken måste stöttas på båda sidor av klossar av eldfast material som är i jämnhöjd med basplattans översida. 2. Skärvinklar (Bilder 3 och 4) (1) Denna maskin tillåter skärning i vinklar från 45 till 60. (2) Lossa på de två M10 hexagonformade huvudbultarna på skruvstädet (B) och ställ sedan in skruvstädsgreppet i vinklar 0, 30 eller 45 så som visas på Bild 4. När detta än klart, dra åt de två 10 mm bultarna. (3) När breda material ska skäras med vinkel kan materialet fästas ordentligt med stålbordet som på Bild 5 med skruvstäd (B). 3. Att flytta på skruvstädsgreppet (Bild 6) Skruvstädets kan öppnas till maxiamlt 170 mm vid utskeppningen från fabriken. Om större öppning än 170 mm önskas, flytta skruvstädet till den position som visas av kedjelinjen efter att ha lossat på de två bultarna. Den maximala öppningen kan ställas in på 205 mm och 240 mm. Om materialet är alltför brett kan skruvstädet användas effektivt genom ompositionering av den stationära sidan av skruvstädet. 4. Hur du använder metallblocket (Bild 7) När skärbladet har en reducerad yttre diameter, sätt in ett metallblock som än en aning mindre än dimesionerna på arbetsmaterialet mellan skruvstäd (A) och (B) så att skärbladet kan användas tills det än helt utslitet. UNDERHÅLL OCH INSPEKTION VARNING Se till att slå av maskinen och ta ut kontakten ur väggen före underhåll och inspektion. 1. Byte av skärblad När ett skärblad slitits ut efter längre tids användning belastar det motorn i onödan. Se alltså till att omslipa eller byta ut det fär att tillse effektivt skärning. 2. Kontroll av kol (Bild 10) Kolborstarna i motorn är förbruksartiklar och utsätts för slitage. När de börjar bli slitna eller komma i närtheten av avnötningsgränsen, kan de vara orsak till motorfel. När motorn är utrustad med en automatisk, motoravstängande kolborste, kommer den att stanna motorn automatiskt. Byt ut båda kolborstarna efter motor-stopp mot nya borstar med samma borstrummer som visas på bilden. Se ochså till att kolborstarna är rena och för sig fritt i kolhållarna. 3. Kontroll av skruvförband Kontrollera regelbundet skruvarna. Skulle någon skruv ha lossnat, dra åt den ordentligt. Slarv av skruvarnas åtdragning kan resultera i olyckor. 4. Smörjning Tillför olja på följande platser en gång i månaden så att maskinen alltid fungerar som den ska och länge (se Bild 1). Smörjpunkter Roterande del av axel Roterande del av skruvstäd Skruvstädets skjutdel (A) 5. Rengöring Torka bort flisor och skräp med en trasa lite då. och då. Se till att motordelen inte blir blöt eller oljig. 6. Ett fel på maskinen, inklusive skydd och skärblad, bör rapporteras så fort det upptäckts. 7

9 Svenska 7. Servicelista OBSERVERA Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vid användning och underhåll av elverktyg måste de säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i respektive land iakttas. MODIFIERINGAR Hitachis elverktyg förbättras och modifieras ständigt för att inkludera de senaste tekniska framstegen. På grund av detta kan det hända att vissa ting ändras utan föregående meddelande. ANMÄRKNING Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 97 db (A) Normal, A-vägd ljudeffektnivå: 109 db (A) Använd öronskydd. Normalt, vägt effektivvärde för acceleration: 1,2 m/s 2. Information angående strömförsörjningssystem med 230 V märkspänning Under bristfälliga nätströmsförhållanden kan detta elverktyg orsaka utjämningsspänningsfall och störande spänningsvariationer. Detta elverktyg är avsett för anslutning till ett strömförsörjningssystem med en högsta tillåtlig systemimpedans (Z MAX) på 0,14 ohm vid strömkällans anpassningspunkt (kraftservicedosa). Användaren måste se till att detta elverktyg endast ansluts till ett strömförsörjningssystem som uppfyller ovanstående krav. Användaren kan vid behov fråga det lokala elkraftsföretaget om systemimpedansen vid anpassningspunkten. Information angående strömbrytaren för 230 V nätspänning Detta elverktyg bör endast användas efter anslutning till en 16 A säkring med god brytningskarakteristik. 8

10 Dansk GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER ADVARSEL! Når der anvendes elektrisk værktøj, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at formindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, inklusive følgende. Læs alle disse instruktioner før dette produkt betjenes - og gem disse instruktioner. For sikker betjening: 1. Hold arbejdsområdet rent. Snavsede arbejdsomgivelser inviterer til unheld. 2. Tag arbejdsomgivelserne i betragtning. Udsæt ikke elektriske redskaber for regen, og anvend ikke elektriske redskaber i våde og fugtige omgiverlser. Hold arbejdsområdet godt oplyst. Anvend ikke elektrisk værktøj, hvor brugen udgør en risiko for brand eller eksplosion. 3. Forebyg elektrisk stød. Undgå at komme i direkte kontakt med jordforbundne flader(eksempelvis rør, radiatorer, komfurer, køleskabe). 4. Lad ikke børn komme i nærheden af arbejdsstedet. Lad ikke tilskuere røre ved redskabet eller forlængerledningen. Tilskuere bør holdes i sikker afstand fra arbejdsfeltet. 5. Lad ikke værktøjer ligge fremme, når de ikke er i brug. Værktøjer bør efter brugen opbevares på et tørt, aflåst sted, udenfor børns rækkevidde. 6. Pres ikke maskinen. Man får den bedste og sikreste udførelse, når maskinen bruges hensigtsmæssigt. 7. Brug det rigtige redskab til det arbejde, der skal udføres. Pres ikke en lille maskine til at udføre et arbejde, hvortil der behøves et kraftigt redskab. Brug ikke redskabet til formål, det ikke er bestemt for. Brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i trægrene eller kævler. 8. Vær hensigtsmæssigt påklædt. Brug ikke løst tøj eller smykker. De kan komme i klemme i de bevægelige dele. Når der arbejdes uden døre, anbefales det at anvende gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Brug hårnet til langt hår. 9. Bør altid øjenbeskyttelse og høreværn. Andet personligt beskyttelsesudstyr, såsom støvmaske, handsker, hjelm og forklæde bør anvendes, når det er nødvendigt. Ved vurdering af nødvendigheden af anvendelse af ansigtsmaske eller støvmaske bør der tages hensyn til om de skadelige egenskaber ved emnet stammer fra selve materialet eller overfladebehandling. Er De i tvivl, bør De altid anvende beskyttelsesudstyr. 10. Tilslut støvudsugningsudstyr. Hvis der er installeret anordninger til tilslutning og opsamling af støv, bør det kontrolleres, at disse er tilsluttede og anvendt på korrekt vis. 11. Løft ikke værktøjet i ledningen og tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at rykke i ledningen. Undgå at ledningen kommer i berøring med varme, olie og skarpe kanter. 12. Sørg for, at det, der arbejdes med, er forsvarligt gjort fast. Brug en skruestik eller klamper til at fastholde emnet, der arbejdes med. Det er sikrere end at bruge hånden, og man har således begge hænder fri til at holde værktøjet. 13. Ræk ikke over. Hold en forsvarlig fodstilling og en god balance hele tiden. 14. Maskinen bør behandles med omhu og værktøjet holdes skarpt og rent; så får man den bedste og sikreste udførelse. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør nøje. Se maskinens ledning efter jævnligt og tag den til et autoriseret værksted i tilfælde af nogen fejl. Se også forlængerledningen efter og skift den ud, hvis den er beskadiget. Sørg for, at håndtagene holdes tørre, rene og frie for olie og fedt. 15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke er i brug og når der skal skiftes redskab som f.eks. klinger, bits og skær. 16. Fjern skruetrækkere og justernøgler igen gør det til en vane at checke efter, at der ikke sidder justernøgler o.l. i maskinen, før den sættes i gang. 17. Når det elektriske værktøj er tilsluttet strømmen, bør man sørge for, at man ikke kan komme til at tænde for det i utide. Bær derfor ikke værktøjet omkring med en finger på afbryderen. Forvis Dem om, at afbryderen er slåe fra, når De sætter stikket i kontakten. 18. Brug forlængerledninger til udendørs brug når værktøjet bruges uden døre, må der kun anvendes forlængerledninger, der er beregnet for udendørs brug. 19. Vær årvågen og hold hele tiden opmærksomheden rettet på arbejdet. Arbejd ikke med maskinen, når De er træt. 20. Se efter beskadigede dele. Før maskinen tages i brug, bør der ses efter, at selve maskinen, beskyttelsesdækker og andre dele er i orden og vil fungere korrekt efter hensigten. Kontroller, at bevægelige dele er korrekt monterede, løberfrit og at der ikke er beskadigede dele eller andre forhold, der kan påvirke maskinens funktion. Et beskadiget beskyttelsesdække eller anden der bør repareres eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted, dersom der ikke er angivet andet i denne instruktionsbog. Lad altid en defekt afbryder reparere af et autoriseret serviceværksted. Brug ikke maskinen, hvis den ikke kan slås til og fra med afbryderkontakten på maskinen. 21. Advarsel! Anvendelse af alt andet udstyr eller tilbehør, end det i denne instruktionsmanual nævnte, kan udgøre en risiko for personskade. 22. Få Deres værktøj repareret hos kvalificerede personer. Dette elektriske værktøj opfylde de relevante sikkerhedskrav. Reparation bør kun udføres af kvalificerede personer med anvendelse af originale reservedele. Alt andet kan udgøre en alvorlig fare for brugeren. FORSIGTIGHEDSHENSYN VED BRUG AF AFKORTEREN 1. Efterse skærehjulet før anvendelse, og anvend aldrig skærehjul med hakker eller andre defekter. Foretag altid en prøvekørsel før brugen, for at sikre Dem at afkorteren ikke udviser noget unormalt. 2. Anvend det normale skærehjul på dets normale arbejdsflade. 3. Beskyt Dem mod springende gnister. 9

11 Dansk 4. Skift skærehjulet ud i tide og på forskriftsmæssig vis. 5. Vær altid påpasselig med at skærehjulets fastspændingsdele ikke er beskadigede. Defekte dele vil bevirke, at skærehjulet lider overlast. 6. Kontroller, at arbejdsemnet er fri for fremmedlegemer som for eksempel søm. 7. Anvend kun de skærehjul, der anbefales af de respektive fabrikanter, og som er forsynet med en hastighedsangivelse, der svarer til eller er højere end den hastighed, der er angivet på maskinens navneplade. 8. Skærehjul skal opbevares og behandles med forsigtighed i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. 9. Kontroller, at det påsatte skærehjul monteret som beskrevet i fabrikantens instruktioner. 10. Anvend aldrig maskinen, uden at beskyttelsesskærmen er på plads. 11. Anvend ikke savklinger. 12. Anvend ikke maskinen i en antændbar atmosfære eller miljøer, hvor gnister kan give anledning til brand, eksplosion, osv. SPECIFIKATIONER Spænding (efter område)* Input Max. skæremål mm 130 mm 70 mm 235 mm Højde bredde mm 106 mm Skærehjul ø355 ø25,4 4 mm (Forstærket resinoid skæreskive) Tomgangshastighed 3800 min -1 Max. arbejdsperiferihastighed Vægt (110V, 115V, 120V, 127V) (230V, 240V) 4800 m/min 17 kg * Husk at kontrollere mærkepladen på værktøjet, da den kan ændres alt efter område. 1640W* 2000W* STANDARDTILBEHØR (1) Skærehjul... 1 (2) Sekskantnøgle... 1 ANVENDELSE Skæring af forskellige materialer af metal som for eksempel rør, runde stænger, formet stål og plader. FØR IBRUGTAGNING 1. Strømkilde Undersøg om netspændingen svarer til den på navnepladen angivne spænding. 2. Afbryder Forvis Dem altid om, at kontakten står i OFFposition, for stikket sættes i kontakten. Hvis stikket sættes i, medens kontakten står på ON, vil maskinen øjeblikkelig begynde at arbejde, hvilket let vil kunne føre til alvorlige ulykker. 3. Forlængerledning Hvis strømkilden er langt fra arbejdsfeltet, skal der anvendes en forlængerleding af korrekte dimensioner og kapacitet. Brug ikke længere forlængerledning end nødvendigt. 4. Anbring maskinen på en plan flade, så den altid står stabilt. Inden leveringen fra fabrikken har denne maskine undergået en streng kontrol for at forhindre elektriske stød under brugen. 5. Eftersom de bevægelige dele er sikret med en kæde under transporten, skal De tage kæden af krogen ved at trykke afbryderhåndtaget lidt ned. 6. Kontroller, at alle skærehjul er i perfekt stand og ikke udviser revner eller sprækker. 7. Fastspændingsmøtrikkerne er strammet helt på fabrikken inden leveringen, men stram dem af sikerhedårsager en gang til. 8. Eventuelle uheld som for eksempel et revnet skærehjul forhindres ved hjælp af dette beskyttelsesdæksel (hjuldæksel). Det er fastgjort på fabrikken inden leveringen, men stram alligevel monteringsskruerne nok en gang af sikkerhedsårsager. 9. Når et skærehjul skiftes ud, skal De sikre Dem at det nye skærehjul har en periferihastighed, der er højere end 4800 m/min. 10. Sørg for, at den skruenøgle, der anvendes til at stramme og fjerne skærehjulet, ikke er fastgjort til maskinen. 11. Kontroller, at emnet er forsvarligt understøttet. Sørg for, at arbejdemnet er spændt godt fast med skruestikken. Hvis det ikke er det, er der risiko for alvorlige ulykker, hvis arbejdsemnet løsner sig eller hvis skærehjulet brækker under brugen. 12. Sørg for, at skærehjulet er korrekt påsat og strammet til før start, og kør derefter maskinen i ubelastet tomgang i 30 sekunder i en position og stilling, hvor risikoen for ulykker er elimineret. Stop øjeblikkeligt, hvis der konstateres unormale vibrationer eller andre defekter. I tilfælde af unormaliteter skal maskinen efterses for at bestemme og afhjælpe årsagen. 13. Drej skærehjulet for at konstatere, om der er nogen bøjning af overfladen. En kraftig bøjning vil bevirke, at skærehjulet forskubber sig. 14. Sørg for, at ventilationshullerne holdes rene og utilstoppede, når der er arbejdes under støvede forhold. Afbryd maskinen fra lysnettet, hvis det bliver nødvendigt at fjerne støv. 10

12 Dansk FREMGANGSMÅDE VED SKÆRING FORSIGTIG Det er farligt at fjerne eller installere arbejdsemnet, mens skærehjulet drejer. 1. Anvendelse af afbryderen Afbryderen sættes i aktiveret (ON) stilling ved at man trykker på trykkeren, og deaktiveres ved at man slipper trykkeren, så den går tilbage til udgangsstillingen. Afbryderen virker ikke, hvis trykkeren ikke er blevet trykket ind. 2. Skæring (1) Drej skærehjulet, tryk håndtaget forsigtigt ned, og anbring skærehjulet tæt på skærematerialet. (2) Tryk håndtaget længere ned, når skærehjulet kontakter skærematerialet, begynd at skære. (3) Løft håndtaget, når skæringen (eller notningen) er færdig, og sæ t det tilbage til dets udgangsstilling. (4) Sæt afbryderen til stilling OFF, når et skærearbejde er færdigt, for at stoppe rotationen, og fortsæt med det næste skærearbejde. FORSIGTIG Skæringen vil ikke foregå hurtigere, hvis der udø ves et større tryk på håndtaget. Et for kraftigt tryk på håndtagt vil belaste motoren for meget med nedsat motorkapacitet som resultat. Husk altid at sætte afbryderen i stilling OFF, når skærearbejdet er færdigt, og træk stikket ud af strømudtaget. MONTERING OG AFMONTERING AF SKÆREHJULET 1. Afmontering af skærehjulet (Fig. 2) (1) Tryk på stopperen og løsn bolten med en skruenøgle. FORSIGTIG Hvis monteringsskaftet for skærehjulet ikke kan fastgøres ved tryk på stopperen, skal De dreje bolten med en skruenøgle, mens De trykker på stopperen. Monteringsskaftet for skærehjulet er fastgjort, når stopperen er sænket. (2) Fjern bolten, spændeskiven (A) og hjulspændeskiven, og tag skærehjulet af. 2. Montering af skærehjulet Fjern alt skærestøv fra hjulspændeskiverne og bolten, og monter hjulet ved at følge fremgangsmåden for afmontering, men i cmvendt rækkefølge. Husk at påmontere underdækslet til sidst. FORSIGTIG Bekræft, at stopperen (som anvendtes til montering og afmontering af skærehjulet) er gået tilbage til den tilbagetrukne stilling. KORREKT ANVENDELSE 1. Fremgangsmåde ved fastspænding af materialet, der skal afkappes (Fig. 8 og 9) Anbring materialet mellem skruestik (A) og skruestik (B), hæv koblingen og skub skruehåndtaget for at bringe skruestik (A) i let kontakt med emnet som vist i Fig. 8. Drej derefter koblingen ned og fastspænd emnet ved at dreje skruehåndtaget. Når afkapningsarbejdet er fuldført, drejes skruehåndtaget 2 eller 3 gange for at løsne skruestikken, hvorefter emnet fjernes som vist i Fig. 9 FORSIGTIG Skærehjulet fortsætter med at dreje rundt, efter at maskinen er blevet slukket. For at forebygge personskade må emnet aldrig fjernes eller anbringes mens skæreskiven drejer rundt. Lange emner skal understøttes med blokke af ikkebrændbart materiale på begge sider, således at emnet er i plan med overfladen på maskinens base. 2. Vinklet skæring (Fig. 3 og 4) (1) Med denne maskine er det muligt at skære i vinkler på 45 eller 60. (2) Løsn de to M10 umbrakoskruer på skruestikken (B), og indstil derefter arbejdsoverfladen på skruestikbakken til en vinkel på 0, 30 eller 45 som vist i Fig. 4. Stram de to 10 mm bolte, når indstillingen er færdig. (3) Når brede arbejdsemner skæres i vinkel, skal de fastspændes forsvarligt ved at en stålplade som i Fig. 5 fastgøres til skruestikken (B). 3. Justering af den stationære skruestikbakke (Fig. 6) Skruestikkens åbning er fabriksindstillet til 170 mm. Hvis en større åbning end 170 mm er nø dvendig, skal skruestikken flyttes til den stilling, der angives med kædelinien, efter at de to bolte er løsnet. Den størst mulige åbning kan indstilles i to trin på hhv. 205 mm og 240 mm. Hvis skærematerialet er usædvanligt bredt, kan skruestikken anvendes effektivt ved at den stationære side af skruestikbakkerne flyttes. 4. Hvordan en metalblok anvendes (Fig. 7) Hvis skærehjulet har en reduceret udvendig diameter, skal De sætte en metalblok, der er en smule mindre end arbejdsemnet, ind mellem skruestikken (A) og (B), for at anvende skærehjulet økonomisk. VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN FORSIGTIG Husk altid at slukke for værktøjet og tage stikket ud af strømudtaget, inden De udfører inspektion og vedligeholdelse. 1. Udskiftning af skærehjul Hvis skærehjulet allerede er blevet sløvt på grund af uafbrudt anvendelse, vil motoren blive unø dvendigt belastet. Det er derfor nødvendigt at skifte et sløvt skærehjul ud, således at skæreeffektiviteten opretholdes. 2. Eftersyn af kulbørsterne (Fig. 10) Maskinen anvender kulbørster, som er sliddele. Når kulbørsterne bliver slidt ned til nær slidgrænsen, vil det kunne resultere i maskinskade. Når der anvendes auto-stop kulbørster, vil motoren stoppe automatisk. I så tilfælde udskiftes begge kulbørsterne med nye med samme kul nr. som vist på illustrationen. Hold desuden altid kulbørsterne rene og sørg for, at de glider frit i kulholderne. 3. Eftersyn af monteringsskruerne Efterse regelmæssigt alle monteringsskruer og sørg for, at de er forsvarligt strammet. Er nogen af skruerne løse, bør de strammes øjeblikkeligt. Forsømmelse i så henseende kan medføre alvorlig risiko. 11

13 Dansk 4. Smøring Smør med olie på føgende smørepunkter en gang om måneden, således at maskinen holdes i god arbejdsmæssig stand i lang tid (Vi henviser til Fig. 1). Smørepunkter Roterende del af skaft Roterende del af skruestik Skydedel på skruestik (A) 5. Rengøring Tør fra tid til anden alle spåner og alt affald bort fra maskinen med en klud eller lignende. Vær på passelig med ikke at spilde olie eller vand på motordelen. 6. Fejl ved maskinen, inklusive skærme og skærehjul, skal udbedres, så snart de konstateres. 7. Liste over reservedele FORSIGTIG Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-center til reparation eller anden vedligeholdelse. Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-værktøj skal de sikkerhedsregler og standarder, som gælder i hvert enkelt land, nøje overholdes. MODIFIKATIONER Hitachi el-værktøj undergår konstant forbedringer og modifikationer, så teknologiske nyheder hele tiden kan inkorporeres. Som et resultat heraf kan nogle dele ændres uden varsel. Information om strømforsyningssystem med nominel spænding på 230 V ~ Under ufordelagtige strømforsyningsforhold kan dette el-værktøj forårsage forbigående spændingsfald eller forstyrrende spændingsudsving. Dette el-værktøj er beregnet til tilslutning til et strømforsyningssystem med den størst mulige tilladte impedans Z MAX på 0,14 ohm ved sammenkoblingpunktet (effektserviceboks) i brugerens forsyning. Brugeren skal sikre sig, at dette el-værktøj kun tilsluttes et strømforsyningssystem, som opfylder ovenstående krav. Om nødvendigt kan brugeren rådføre sig med det lokale el-værk angående systemimpedansen ved sammenkoblingspunktet. Information om effektafbryder for nominel spænding på 230 V ~ Denne maskinen må kun anvendes, når den er tilsluttet en 16 A sikring med gl frakoblingskarakteristik. BEMÆRK Grundet HITACHI s løbende forskning og udvikling, kan bemeldte specifikationer ændres uden forudgående varsel. Information om luftbåren støj og vibration. De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN Det typiske A-vægtede lydtryksniveau: 97 db (A) Det typiske A-vægtede lydniveau: 109 db (A) Brug høreværn. Den typisk vægtede, kvadratiska middelaccelerationsværdi: 1,2 m/s 2. 12

14 Norsk GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK ADVARSEL! Når elektriske verktøy brukes, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk og personskader. I tillegg gjelder følgende. Les alle disse anvisningene før produktet tas i bruk og ta vare på anvisningene. For trygg og sikker drift: 1. Hold arbeidsområdet rent. Et rotete område og benk gjør at ulykker skjer lettere. 2. Ta hensyn til arbeidsområdet. Unngå farlige omgivelser. Elektrisk verktøy må ikke utsettes jor regnvær. Bruk aldri elektrisk verktøy i våtrom. Hold arbeidsområdet godt opplyst. Elektroverktøy må ikke brukes på steder hvor det er fare for at det kan oppstå brann eller eksplosjon. 3. Forsikre deg mot elektrisk sjokk. Unngå at kroppen kommer i kontakt med jordete overflater. (dvs. rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap.). 4. Hold barn unna. La ikke uvedkommende røre verktøy eller ledninger. 5. Lagring av maskinen. Når verktøyet ikke er i bruk, bør det lagres på et tørt sted som er høyt oppe eller som kan låses ute av barns rekkevidde. 6. Overbelast ikke maskinen. Den gjør jobben bedre og sikrere i den hastigheten den er laget for. 7. Bruk passende maskin. Press ikke små maskin eller smått utstyr til å gjøre jobben til en kraftig maskin. Bruk ikke verktøy for noe det ikke er laget til. For eksempel, bruk ikke sirkelsag til skjæring av greiner ellr tømmerstokker. 8. Bruk korrekte klær, Bruk ikke løse klær eller smykker som kan sette seg fast i bevegende deler. Gummihansker og fottøy som ikke glir anbefales for utendørs arbeide. Langt hår må dekkes godt. 9. Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Annet verneutstyr slik som støvmaske, hansker, hjelm og forkle må brukes dersom arbeidet krever det. Om bruk av ansikts- eller støvmaske er nødvendig, må vurderes etter hvor skadelige stoffene som finnes i materialet som skal skjæres eller belegges er. Bruk verneutstyr dersom du er i tvil. 10. Kople til støvsugingsutstyret. Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvsugings- og oppsamlingsutstyr, må disse koples forsvarlig fast på verktøyet. 11. Mishandle ikke ledningen. Bær aldri maskinen etter ledningen og rykk aldri i ledningen for å få den ut av stikkontakten. Hold ledningen vekk fra varme, olje og skarpe kanter. 12. Fest arbeidsstykket med klemmer eller skrustikke. Dette er sikrere enn å bruke hendene, og det gir deg begge hender fri til å betjene maskinen. 13. Strekk deg aldri for langt ut. Sørg alltid jor riktig fotstilling og god balanse. 14. Hold maskinen nøye vedlike. Hold alltid verktøyene skarpe og rengjor dem for beste og sikreste resultat. Følg instruksjonen for smøring og skift av tilbehør. Inspiser verktøyets ledninger med visse mellomrom og hvis de er skadet, må de repareres av autoriserte service-folk. Inspiser også skjøteledninger med visse mellomrom og skift de ut dersom de er skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15. Fjern alle verktøyene når maskinen ikke er i bruk, før service, når du skifter utstyr som blader, bor, sagblader etc. 16. Fjern justeringsnøklene. Gjør det til en vane å kontrollere at nøklene er fjernet fra maskinen før du starter den. 17. Unngå tilfeldig starting. Bær aldri maskinen med fingrene på bryteren. Pass på at bryteren er slått av når stikkontakten settes i. 18. Ved utendørs bruk med skjøteledning. Når maskinen brukes utendørs, må skjøteledning, beregnet til utendørs bruk, benyttes. 19. Vær oppmerksom. Se hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk aldri verktøyet når du er trett. 20. Sjekk ødelagte deler. Før videre bruk må beskyttere eller andre ødelagte deler undersøkes nøye for å se om de fungerer normalt og utfører de funksjoner de er laget for. Sjekk justeringen på bevegende deler, at bevegende deler kan bevege seg fritt, brudd på deler, montering og eventuelle andre ting som kan ha innvirkning på verktøyets operasjon. Beskyttere eller andre ødelagte deler må repareres forsvarlig eller skiftes ut ved et autorisert service center dersom ikke annet er indikert i denne bruksanvisningen. La et autorisert service center skifte ut defekte brytere. Bruk ikke verktøyet dersom bryteren ikke kan slå strømmen på og av. 21. Advarsel! Bruk av annet utstyr eller tilbehør enn det som er anbefalt i denne bruksanvisningen, medfører en viss fare for personskader. 22. Reparasjon av verktøyet må overlates til kvalifiserte fagfolg. Dette verktøyet er i overensstemmelse med relevante sikkerhetskrav. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i betydelig fare overfor brukeren. FORHOLDSREGLER VED BRUK AV KAPPEMASKIN 1. Kontroller skjæreskiven før bruk. Skjæreskiver med hakk i eller som på annen måte er skadet, må ikke brukes. Foreta alltid en prø ve først for å sikre deg at skjæremaskinen virker som den skal. 2. Bruk den normale skjæreflaten på den normale skjæreskiven. 3. Sørg for beskyttelse mot gnistregn. 4. Følg instruksjonene når skjæreskiven skiftes ut. 5. Kontroller at delene som holder skjæreskiven, ikke er defekte. Defekte deler vil kunne skade skjæreskiven. 6. Kontroller at emnet er fritt for fremmedlegemer som f.eks. spiker. 7. Bruk bare skjæreskiver som er anbefalt av produsenten og som er merket med en hastighet som er den samme eller høyere enn hastigheten som er merket på maskinens dataskilt. 8. Slipeskiver må oppbevares og behandles med forsiktighet i samsvar med produsentens anvisninger. 13

15 Norsk 9. Se til at skiver monteres i samsvar med produsentens anvisninger. 10. Maskinen må ikke brukes med mindre vernet er påmontert. 11. Bruk ikke sagblad. 12. Maskinen må ikke brukes på steder hvor eventuelle gnister kan forårsake en eksplosjon, brann, etc. SPESIFIKASJONER Spenning (varierer fra land til land)* Tilført effekt Maks. skjæredimensjoner mm 130 mm 70 mm 235 mm Høyde bredde mm 106 mm Skjæreskive ø355 ø25,4 4 mm (Kappeskive av forsterket kunstharpiks) Turtall uten belastning 3800 min -1 Maks. periferihastighet i drift Vekt (110V, 115V, 120V, 127V) (230V, 240V) * Kontroller merkeplaten på verktøyet, da spesifikasjonene kan variere fra land til land m/min 17 kg 1640W* 2000W* STANDARDTILBEHÅR (1) Skjæreskive... 1 (2) Sekskantet stangskrunøkkel... 1 BRUKSOMRÅDE Skjæring i forskjellige metallmaterialer som rør, stenger, formede ståldeler og kledningsplater. SJEKK FØR BRUK 1. Strømkilde Pass på at strømkilden som skal benyttes stemmer overens med det som er angitt på dataskilet. 2. Strømbryter Se til at strømbryteren er slått av (OFF). Hvis støpslet koples til en stikkontakt mens bryteren er påslått (ON), vil elektroverktøyet begynne å arbeide og det kan resultere i en alvorlig ulykke. 3. Skjøteledning Bruk en skjøteledning med en tilstrekkelig tykkelse og merkekapasitet, når arbeidsområdet er fjernt fra strømkilden. Skjøteledningen må være så kort som mulig. 4. Installer maskinen på en plan flate og sørg for at den står sikkert. Før maskinen forlater fabrikken, har den vært underkastet en streng fabrikkskontroll for å forhindre at brukeren får elektrisk støt. 5. Sjekk at strømbryteren står på OFF (AV). Hvis støpselet settes i stikkontakten mens bryteren står på ON (PÅ), vil maskinen starte plutselig, noe som kan føre til et alvorlig uhell. 6. Siden bevegelige deler er sikret av en stram kjede under transport, må kjeden hektes av haken ved å trykke håndtaket litt ned. 7. Kontroller at alle skjæreskiver er i perfekt stand og ikke har revner eller hakk. 8. Selv om de har blitt trukket til på fabrikken, bør du trekke til klemmutrene en gang til for sikkerhets skyld. 9. Beskyttelsesskjermen (skiveskjermen) forhindrer mulige uhell som følge av en defekt skjæreskive. Selv om skjermen er skrudd ordentlig fast fra fabrikken, bør du trekke til festeskruene en gang til for sikkerhets skyld. 10. Når du skifter skjæreskive, må du sikre deg at den nye skjæreskiven er konstruert for en periferihastighet på minst 4800 m/min. 11. Kontroller at arbeidsemnet er skikkelig understøttet. Kontroller at nøkkelen som brukes til å trekke til eller ta av skjæreskiven, er fjernet. 12. Se til at slipeskiven er korrekt montert og strammet før bruk, og la maskinen deretter gå på tomgang i 30 sek. i en sikker posisjon. Stans maskinen omgåendene dersom det oppdages unormal vibrasjon eller andre defekter. Under slike omstendigheter, må maskinen sjekkes for å finne årsaken til problemet. 13. Sett skjæreskiven i gang for å se om den kaster. Hvis den kaster mye, kan det få skjæreskiven til å løsne. 14. Se til at ventilasjonsåpningene holdes fri når arbeidet foregår i støvete omgivelser. Skulle det bli nødvendig å rense åpningene for støv, må maskinen først koples fra nettstrømmen. SKJÆRING ADVARSEL Det er farlig å fjerne eller installere et emne mens skjæreskiven løper rundt. 1. Betjening av bryteren Bryteren slås på når du trykker på avtrekkeren, og av når du slipper avtrekkeren frem igjen. Startbryteren virker ikke med mindre låsemekanismen trykkes inn. 2. Skjæring (1) Start skjæreskiven, trykk håndtaket forsiktig ned og før skjæreskiven ned mot emnet. (2) Trykk forsiktig håndtaket videre nedover når skjæreskiven rører emnet og start skjæringen. (3) Når skjærearbeidet (eller sporet) er ferdig, løftes håndtaket opp igjen til utgangsstillingen. (4) Sett bryteren på OFF (AV) etter hver skjæreoperasjon for å stoppe skjæreskiven og fortsette med neste skjæreoperasjon. 14

16 Norsk ADVARSEL Skjæremaskinen skjærer ikke nødvendigvis raskere selv om du legger større trykk på håndtaket. For stort trykk på håndtaket vil medføre ekstra stor belastning på motoren og redusere dens effekt. Husk å sette bryteren på OFF (AV) når du er ferdig med skjærearbeidet og trekke støpselet ut av stikkontakten. MONTERING OG AVMONTERING AV SKJÆRESKIVEN 1. Avmontering av skjæreskiven (Fig. 2) (1) Trykk på låsemekanismen og løs bolten med en skrunøkkel. ADVARSEL Hvis monteringsakselen for skjæreskiven ikke kan blokkeres ved å trykke på låsemekanismen, må du dreie bolten med skrunøkkelen mens du trykker på låsemekanismen. Monteringsakselen for skjæreskiven er blokkert når låsemekanismen er trykket inn. (2) Fjern bolten, skiven (A) og skjæreskivens underlagsskive og ta av skjæreskiven. 2. Montering av skjæreskiven Fjern alt støv fra skjæreskivens underlagsskiver og bolt og monter skjæreskiven i motsatt rekkefø lge. Husk å montere underskjermen til slutt. ADVARSEL Kontroller at låsemekanismen som ble brukt ved installering og demontering av skjæreskiven, er satt tilbake i sin opprinnelig stilling. BETJENING 1. Prosedyre for festing av materialet som skal kappes (Fig. 8 & 9) Plasser arbeidsemnet mellom skruestikke (A) og skruestikke (B), løft opp clutchen og skyv skruehåndtaket slik at skruestikke (A) kommer i kontakt med arbeidsemnet, som vist i Fig. 8. Drei deretter clutchen nedover og fest arbeidsemnet ved å dreie skruehåndtaket. Når kappearbeidet er ferdig, dreies skruehåndtaket 2 eller 3 ganger for å løsne skruestikken og deretter fjernes emnet, som vist i Fig. 9. ADVARSEL Skiven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av. Arbeidsemnet må under ingen omstendigheter monteres eller demonteres mens kappeskiven roterer, det medfører store skaderisiko. Lange arbeidsemner må støttes opp med klosser av brannsikkert materiale på en av sidene, slik at emnet er parallelt med maskinfoten. 2. Gjæringskjæring (Fig. 3 og 4) (1) Maskinen kan også skjære med en vinkel på 45 eller 60. (2) Løs de to M10 skruene med sekskanthull på skruestikkens kjeve (B), still arbeidsflaten på kjevene i en vinkel på enten 0, 30 eller 45 som vist på Fig. 4. Trekk de to 10 mm skruene stramt til igjen etter innstilling av kjevene. (3) Når et bredt emne skjæres i skrå vinkel, må det festes til skruestikkens kjeve (B) med en stålplate som vist på Fig Flytting av fast kjeve på skruestikken (Fig. 6) Å pningen på skruestikken er maksimalt 170 mm som den leveres fra fabrikken. Hvis du har bruk en større åpning enn 170 mm, kan du flytte den faste kjeven til posisjonen som er vist med en prikket linje ved å løse de to boltene. Maksimal å pning kan økes til hhv. 205 og 240 mm. Hvis emnet er svært bredt, kan skruestikken justeres ved å flytte den faste kjeven. 4. Bruk av metallkloss (Fig. 7) Når skjæreskiven har redusert ytre diameter, plasseres en metallkloss mellom kjeve (A) og (B) som er litt mindre enn det emnet som skal skjæres, for å utnytte skjæreskiven mest økonomisk. SERVICE OG ETTERSYN ADVARSEL Husk å slå av maskinen og trekke støpselet ut av stikkontakten før service og ettersyn. 1. Utskifting av skjæreskive Når skjæreskiven har blitt sløv etter lang tids bruk, økes belastningen på motoren. En sløv skjæreskiven må derfor skjerpes eller skiftes ut for å sikre effektiv skjæring. 2. Inspeksjon av kullbørster (Fig. 10) Motoren benytter kullbørster som er forbruksdeler. Når de be blir slitt ut, eller rærmer seg slitasjegrensen, kan det forårsake motorproblemer. Når en bruker en kullbørste som stopper motoren automatisk vil motoren stanse når børsten er utslitt. Når dette skjer må begge kullbørstene skiftes ut med nye. Kullbørstene må dessuten alltid holdes rene og det må passes på at de beveger seg fritt i børsteholdere. 3. Inspeksjon av monteringsskruene Inspisor alle monteringsskruene med jevne mellomrom og se etter at de er ordentlig skrudd til. Hvis noen av skruene er løse, skru dem fast øyeblikkelig. Dersom en ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig risiko. 4. Smøring Smør med olje på smørepunktene ån gang i må neden, så vil maskinen ha lang levetid (Se Fig. 1). Smørepunkter Roterende del av aksel Roterende del av skruestikke Føring for skruestikke (A) 5. Rengjøring Tørk bort flis og smuss som setter seg på maskinen, med en klut eller lignende fra tid til annen. Pass på at motordelen ikke utsettes for vann eller olje. 6. Feil i maskinen, inkludert vern og skjæreskiver, må reklameres straks de oppdages. 7. Liste over servicedeler OBS Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves. 15

17 Norsk Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det enkelte land, må overholdes ved drift og vedlikehold av elektroverktøy. MODIFIKASJONER Hitachi elektroverktøy er under konstant utbedring og modifisering for å inkorporere de siste nye teknologiske fremskritt. Følgelig vil enkelte deler kunne endres uten forvarsel. NB På grunn av Hitachi s kontinuerlige forsknings-og utviklings-program kan oppgitte speskfikasjoner forandres uten ytterligere varsel. Informasjon angående luftsøy og vibrasjon. De målte verdier ble fastsatt i samsvar med EN Typisk A-veiet lydtrykksnivå: 97 db (A) Typisk A-veiet lydeffektnivå: 109 db (A) Bruk hørselvern. Typisk veiet rot betyr kvadratisk akselerasjonsverdi: 1,2 m/s 2. Informasjon om strømtilførselsystemets nominelle voltspenning 230V ~ Under dårlige nettstrømforhold, kan dette elektroverktøyet forårsake forbigående spenningsfall eller forstyrrende spenningssvingninger. Dette elektroverktøyet er beregnet til kopling til et strømtilførselsystem med maksimum tillatte systemimpedans på Z MAX 0,14 Ohm på grensesnittpunktet (sikringsboks) av brukerens strømtilførsel. Brukeren må påse at dette elektroverktøet kun koples til et strømtilførselsystem som oppfyller kravene som er nevnt over. Hvis nødvendig må brukeren spørre det lokale elektrisitetsverket om gjeldende systemimpedans på grensesnittpunktet. Informasjon om overbelastningsbryter med nominell spenning på 230V ~ Dette verktøyet må bare brukes dersom det koples til en16a sikring med gl-utkoplingsegenskaper. 16

18 Suomi SÄHKÖTYÖKALUJEN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT VAROITUS! Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina noudattaa perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilövaurioiden määrää voitaisiin pienentää. Lue kaikki nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta ja pidä ohjekirjanen tallessa. Turvallista käyttöä varten toimi seuraavasti: 1. Pidä työskentelypaikka aina siistinä. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä ympäristössä. 2. Valitse työskentelypaikka huolella. Älä jätä sähkötyökaluja sateeseen. Älä käytä työkalua kosteassa tai märässä paikassa. Pidä työskentelypaikka hyvin valaistuna. Älä käytä sähkötyökaluja paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara. 3. Vältä sähköiskun vaaraa. Älä kosketa maadoitettuja pintoja. (esim. putkeja. lämpökennoja, liesiä, jääkaappeja). 4. Älä päästä lapsia koneiden lähettyville. Asiaankuulumattomien henkilöiden ei tule koskea työkaluihin tai jatkojohtoon. Kaikkien asiaankuulumattomien henkilöiden on syytä pysytellä turvallisen matkan päässä työpisteestä. 5. Varastoi työkalut kuivassa, lukittavassa paikassa poissa lasten ultottuvita. 6. Älä ylikuormita konetta. Sen suorituskyky on paras ja turvallisin sillä nopeudella, mikä sille on suunniteltu. 7. Käytä oikeata työkalua. Älä käytä pieniä konetta tai lisälaitteita tekemään suuritehoista työkalua vaativaa työtä. Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu esim. älä käytä sirkkelisahaa puun oksien ja runkojen sahaamiseen. 8. Käytä sopivia vaatteita. Irtonaiset vaatekappaleet ja korut voivat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Ulkona työskennellessä suositellaan kumikäsineitä ja - jalkineita. Suojaa pitkät hiukset verkolla tai muulla suojapäähineellä. 9. Käytä aina suojalaseja. Tarpeen ollen on syytä käyttää myös muita henkilökohtaisia suojalaitteita kuten pölysuojaa, käsineitä, kypärää ja esiliinaa. Jos kasvo- tai pölysuojan käytön tarpeesta on epävarmuutta, tulisi ottaa huomioon sekä perusettä pintamateriaalin vahingolliset ainekset. Jos epäröit, käytä suojavarusteita. 10. Liitä pölynpoistolaite. Jos laitteessa on liitäntä pölynpoistimelle ja - kerääjälle, varmista että liitännät tulevat oikein ja niitä käytetään ohjeiden mukaan. 11. Älä väärinkäytä johtoa. Älä koskaan kanna työkalua johdosta tai nykäise sitä irti pistorasiasta johdosta pidellen. Älä pidä johtoa kuumassa, pidä se puhtaana öljystä ja poissa terävistä kulmista. 12. Kiinnitä työkapale. Käytä pihtejä tai ruuvipenkkiä pitämään työkappale paikoillaan. Se on turvallisempaa kuin pidellä sitä käsin paikoillaan. näin molemmat kädet vapautuvat työkalun käyttämiseen. 13. Älä kurkottele. Seiso vakaasti tasapainossa koko työskentelyn ajan. 14. Pidä työkalut hyvässä kunnossa. Pidä ne koko ajan terävinä je puhtaina turvallisimman työtuloksen varmistamiseksi. Noudata kaikkia tarvikkeiden voitelusta ja vaihdosta annettuja ohjeita. Tarkista sähköjohdot ajoittain ja jos niissä ilmenee vikoja, anna valtuutetun huoltohenkilön korjata ne. Pidä kädensijat puhtaina ja kuivina, äläkä päästä niihin öljyä tai rasvaa. 15. Katkaise virta työkaluista, kun niitä ei käytetä, kun miitä huolletaan, kun vaihdetaan osia kuten teriä, poranteriä, leikkureita jne. 16. Poista säätöön tarvitut avaimet koneesta ennen sen käynnistämistä. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet ja muut säätöön tarvittavat työkalut on poistettu koneesta. 17. Varo käynnistämästä konetta vahingossa. Älä kanna pistokkeella kytkettävää konetta pitäen sormea kytkimellä. Varmista, että kytkin on OFF-asennossa, kun kytket pistokkeen pistorasiaan. 18. Jos konetta käytetään ulkona jatkojohdon kanssa, tulee jatkojohdon olla suojamaadoitettu ja tarkoitettu ulkokäyttöön. 19. Käytä sähkötyökaluja aina mitä suurinta varovaisuutta noudattaen, äläkä koskaan käytä niitä kun olet väsynyt, jolloin huomiokykysi ei ole parhaimmillaan. 20. Tarkista vaurioituneet osat. Jos esim. suojalaite tai jokin muu osa on vaurioitunut, se tulee tarkistaa huolellisesti ja varmistaa, että se toimii ja suoriutuu sille asetettujen vaatimuksien mukaan ennenkuin laitetta käytetään uudelleen. Tarkista liikkuvien osien liikeratojen toiminta ja osien tiukkuus ja asennus; varmista, etteivät mitkään koneen osat ole rikkoutuneet sekä tarkista kaikki muut mahdolliset viat, jotka saattavat heikentää koneen toimintaa. Valtuutetun huoltoliikkeen tulee korjata tai vaihtaa kaikki vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä, ellei tässä ohjekirjasessa muualla toisin mainita. Anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa myös vialliset kytkimet. Älä käytä työkalua ellei virta kytkeydy päälle ja pois päältä kytkintä käyttämällä. 21. Varoitus! Muiden kuin tässä ohjekirjasessa mainittujen lisälaitteiden ja osien käyttö saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden. 22. Työkalun korjaus on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi. Tämä sähkötyokalu on yhdenmukainen vastaavien työkalujen kanssa. Korjauksen saa suorittaa ainoastaan siihen työhön koulutettu henkilö, joka niinikään käyttää aitoja varaosia. Jos näin ei toimita, käyttäjä saattaa joutua suureen vaaraan. HUOMAUTUKSIA LEIKKAUSSAHAN KÄYTÖSTÄ 1. Tarkista leikkauslaikka ennen käyttöä äläkä käytä lohjennutta tai muulla tavalla vahingoittunutta leikkauslaikkaa. Tee aina koekäyttö ennen käyttöä, jotta saadaan varmistettua katkaisusahan normaali toiminta. 2. Käytä tavallista leikkauslaikkaa tavallisella työskentelyalustalla. 17

19 Suomi 3. Suojaudu leikkauskipinöiltä. 4. Vaihda leikkauslaikka oikein. 5. Varmista aina, että leikkauslaikan kiinnitysosat ovat aina ehjät. Vialliset osat vahingoittavat leikkauslaikkaa. 6. Varmista, että työstökappaleessa ei ole vieraita aineksia kuten esim. nauloja. 7. Käytä aina vain valmistajan suosittelemia leikkauslaikkoja, joiden merkitty nopeus on sama tai suurempi kuin koneen arvokylttiin merkitty. 8. Hankauslaikat on säilytettävä ja niitä on käsiteltävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 9. Varmista, että asennettu laikka on kiinnitetty valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 10. Älä koskaan käytä konetta ilman, että sen suojus on asetettu paikalleen. 11. Älä sahaa terää. 12. Älä käytä konetta sellaisessa ympäristössä, joissa räjähdys on mahdollista, joissa saattaa syntyä kipinöitä tms. TEKNISET TIEDOT * Muista tarkastaa laitteessa oleva arvokilpi, koska jännite on erilainen eri alueilla. VAKIOVARUSTEET (1) Leikkauslaikka... 1 (2) Kuusioavain... 1 KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Erilaisten metallien kuten putkien, pyöreiden tankojen, muotoon muokatun teräksen ja sivulevyjen leikkaus. ENNEN KÄYTTÖÄ OTETTAVA HUOMIOON 1. Virtalähde Varmista, että käytettävä voimanlähde vastaa tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettuja vaatimuksia. 2. Virrankatkaisin Varmista, että kytkin on OFF-asennossa (pois päältä). Mikäli pistoke kytketään pistorasiaan koneen ollessa ON-asennossa, työkalu käynnistyy välittömästi ja aiheuttaa vaaratilanteen. 3. Jatkojohto Kun työskennellään kaukana voimalähteestä, käytä riittävän paksua ja tehokasta jatkojohtoa. Jatkojohdon tulisi olla niin lyhyt kuin vain käytännössä on mahdollista. 4. Asenna kone tasaiselle, litteälle pinnalle ja pidä se vakaana. Laite on tehtaalla käynyt läpi erittäin tiukan tarkastuksen, jotta saadaan estetyksi toiminnan aikana tapahtuvat sähköiskut. 5. Koska liikkuvat osat on kiinnitetty ketjulla liikkeen ajaksi, irrota ketju koukusta painamalla kevyesti kytkinkahvasta. 6. Varmista, että kaikki leikkauslaikat ovat hyväkuntoisia ja että niissä ei näy säröjä tai halkeamia. 7. Vaikka kaikki kiinnitysmutterit on kiinnitetty tehtaalla, kiristä ne turvallisuuden vuoksi vielä kerran. 18 Jännite (alueittain)* Tulo Maks. leikkausmitat mm 130 mm 70 mm 235 mm Korkeus leveys mm 106 mm Leikkauslaikka ø355 ø25,4 4 mm (Vahvistettu resinoidileikkauslaikka) Nopeus ilman kuormaa 3800 min -1 Maks. Työskentelyn kehänopeus Paino (110V, 115V, 120V, 127V) (230V, 240V) 1640W* 2000W* 4800 m/min 17 kg 8. Suoja (laikkasuojus) estää mahdolliset onnettomuudet kuten esim. leikkauslaikkojen halkeamat. Se on kiinnitetty lujasti jo tehtaalla, mutta kiristä sen asennusruuvit vielä kerran turvallisuuden vuoksi. 9. Kun vaihdat leikkauslaikkaa, varmista, että uuden leikkauslaikan kehänopeus on yli 4800 m/min. 10. Varmista, että leikkauslaikan kiristykseen tai irrotukseen käytettävä jakoavain ei ole kiinnitetty laitteeseen. 11. Tarkista, että työstökappale on tuettu hyvin. Varmista, että materiaali on kiinnitetty lujasti ruuvipenkkiin. Ellei näin ole, seurauksena saattaa olla vakava onnettomuus, jos materiaali irtoaa tai leikkauslaikka rikkoutuu toiminnan aikana. 12. Varmista, että hankauslaikka on kiinnitetty oikein ja kiristetty ennen käyttöä, käytä konetta ilman kuormaa 30 s turva-asennossa ja lopeta käyttö heti, jos ilmenee huomattavaa värinää tai muita vikoja. Jos jotakin vikaa ilmenee, tarkista kone ja etsi vian aiheuttaja. 13. Kääntele leikkauslaikkaa ja katso ettei siinä ole kallistumia. Kallistumat aiheuttavat leikkauslaikan paikan muuttumisen. 14. Varmista, että tuuletusaukot ovat auki työskenneltäessä pölyisessä ympäristössä. Jos pölyn puhdistaminen on tarpeen, kytke kone ensin irti virtalähteestä. LEIKKAUSTOIMENPITEET HUOMAUTUS On erittäin vaarallista irrottaa tai asentaa työstökappaletta leikkauslaikan pyöriessä. 1. Kytkimen käyttö Kytkin kytketään käsin vetämällä laukaisimesta ja katkaistaan vapauttamalla laukaisin alkuperäiseen asentoon. Kytkin ei toimi ellei lukitsinta ole painettu alas.

20 Suomi 2. Leikkaaminen (1) Käännä leikkauslaikkaa, paina kädensija kevyesti alas ja vie leikkauslaikka lähelle työstömateriaalia. (2) Kun leikkauslaikka koskettaa leikattavaa materiaalia, paina kädensijaa lujemmin ja aloita leikkaaminen. (3) Kun leikkaus (tai suunniteltu uurto) on suoritettu loppuun, nosta kädensija ja palauta se alkuperäiseen asentoon. (4) Lopeta laitteen pyöriminen jokaisen leikkaustoimenpiteen lopussa katkaisemalla kytkin pois päältä ja siirry vasta sitten seuraavan leikkaustoimenpiteeseen. HUOMAUTUS Kädensijan painaminen lujempaa ei välttämättä lisää leikkausnopeutta. Kädensijan painaminen liian lujaa aiheuttaa moottorille suuren paineen ja pienentää sen toimintakykyä. Muista katkaista kytkin pois päältä työn loputtua ja vedä pistoke irti. LEIKKAUSLAIKAN ASENNUS JA IRROTUS 1. Leikkauslaikan irrottaminen (kuva 2) (1) Paina lukitsinta ja löysennä pultti jakoavaimella. HUOMAUTUS Jos leikkauslaikan asennuskaraa ei voi kiinnittää jakoavaimella painettaessa lukitsinta, käännä pulttia jakoavaimella samalla, kun painat lukitsinta. Leikkauslaikan asennuskara kiinnittyy, kun lukitsin lasketaan alas. (2) Irrota pultti, välilevy (A) ja laikan välilevy ja irrota leikkauslaikka. 2. Leikkauslaikan asennus Poista huolellisesti pöly laikan välilevyistä ja pulteista ja asenna laikka sitten suorittamalla sen irrotustoimet päinvastaisessa järjestyksessä. Muista asentaa lopuksi apusuojus. HUOMAUTUS Varmista, että leikkauslaikan asennuksessa ja irrotuksessa käytetty lukitsin on palautunut sisäänvetäytyneeseen asentoon. KÄYTTÖ 1. Materiaalin kiinnitystoimenpiteet (kuva 8 ja 9) Aseta työstömateriaali ruuvipenkin (A) ja (B) väliin, nosta kytkin ylös ja paina ruuvikahvaa niin, että ruuvipenkki (A) koskettaa kevyesti työstömateriaalia kuvassa 8 näytetyllä tavalla. Käännä sitten kytkin alas ja kiinnitä työstömateriaali lujasti paikalleen kääntämällä ruuvikahvaa. Kun leikkaus on suoritettu, käännä ruuvikahvaa 2 tai 3 kertaa ruuvipenkin löysentämiseksi ja ota sitten työstömateriaali pois kuvassa 9 näytetyllä tavalla. HUOMAUTUS Laikka pyörii vielä koneen virran sammuttamisen jälkeen. Älä koskaan ota työstömateriaalia pois tai asenna sitä paikalleen leikkauslaikan pyöriessä, jotta saadaan estettyä henkilövahingot. Pitkät työstökappaleet on tuettava asettamalla palamattomasta materiaalista valmistettu lohko kummallekin puolelle niin, että se tulee samalle tasolle kuin rungon yläosa. 2. Leikkaus kulmissa (kuva 3 ja 4) (1) Tällä koneella voidaan leikata 45 ja 60 asteen kulmissa. (2) Löysennä kaksi M10 kuusikantapulttia ruuvipenkistä (B) ja aseta sitten ruuvipenkin kiinnittimen työstöpinta 0, 30 tai 45 asteen kulmaan kuva 4 näytetyllä tavalla. Kun säätö on suoritettu, kiristä kaksi 10 mm pulttia lujasti. (3) Kun leveää materiaalia leikataan kulmassa, se saadaan kiinnitetyksi lujasti asettamalla teräslevy ruuvipenkkiin (B) kuten kuva 5 on näytetty. 3. Paikallaan pysyvän ruuvipenkin kiinnittimen siirtäminen (kuva 6) Ruuvienkin aukenema on säädetty maks. 170 mm:iin tehtaalla. Jos tarvitaan suurempi kuin 170 mm aukenema, siirrä ruuvipenkki ketjuviivan osoittamaan asentoon, kun olet irrottanut kaksi pulttia. Maks. aukenema voidaan säätää kahdessa vaiheessa 205 mm:iin tai 240 mm:iin. Jos leikattava materiaali on erittäin leveä, ruuvipenkkiä voidaan käyttää tehokkaasti säätämällä uudelleen sen paikallaan pysyvän kiinnittimen asento. 4. Metallilohkon käyttö (kuva 7) Jos leikkauslaikan ulkohalkaisija on pienentynyt, aseta ruuvipenkin (A) ja (B) väliin metallilohko, joka on hieman pienempi kuin leikattava materiaali, jotta leikkauslaikkaa voitaisiin käyttää tehokkaasti. HOITO JA TARKASTUKSET HUOMAUTUS Muista katkaista virta ja irrottaa pistoke verkkoulosotosta ennen tarkastuksia ja hoitoa. 1. Leikkauslaikan vaihto Kun leikkauslaikka on tylsynyt jatkuvassa käytössä, moottori kuormittuu tarpeettomasti. Vaihda siis tylsynyt leikkauslaikka, jotta saadaan hyvä hiontatulos. 2. Hiiliharjojen tarkastus (Kuva 10) Koneessa käytettävät hiiliharjat ovat kuluvia osia. Kun hiiliharjat ovat kuluneet tai ovat lähellä kulumisrajaa, se saattaa aiheuttaa moottorihäiriöitä. Kun käytetään ns. auto-hiiliharjoja, moottori pysähtyy automaattisesti. Kun moottori pysähtyy, vaihda molemmat hiiliharajat uusiin. Varmista, että harjojen numerot ovat samat kuin kuvassa mainitut. Lisäksi hiilarjat on pidettävä aina puhtaina ja varmista, että ne pääsevät vapaasi liikkumaan harjapitimissä. 3. Kiinnitysruuvien tarkistus Tarkista säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit ja varmista, että ne ovat tiukassa. Mikäli joku ruuveista on löystynyt, kiristä se välittömästi. Laiminlyönti voi aiheuttaa vaarailanteen. 4. Voitelu Voitele öljyllä seuraavat voitelukohdat kerran kuussa, jotta laite pysyy toimintakunnossa pitkään (Katso kuva 1). Voitelukohdat Karan pyörivät osat Ruuvipenkin pyörivät osat Ruuvipenkin (A) liukutie 5. Puhdistus Pyyhi pois laitteeseen kertyneet lastut ja sirut kankaalla tms. aika jaoin. Varo kastelemasta moottoria öljyllä tai vedellä. 19

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER FM 8 HITACHI FM8 1 0 ON OFF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DCR300 DCR100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning.

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning. MODEL 46999 ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORD TIL OVERFRÆSER Brugsanvisning BORD TIL OVERFRESER Bruksanvisning ÖVERFRÄSBORD Bruksanvisning YLÄJYRSINPÖYTÄ Käyttöohje 2 10 18 26 Fremstillet

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg TC-SB 200 DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav S Original-bruksanvisning Bandsåg FIN Alkuperäiskäyttöohje Vannesaha 3 Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024 Anl_TC_SB_200_SPK3.indb 1 13.11.14 14:59 1a

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje PP490 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT BRUGER VEJLEDNING side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-11 Suomi 12-20 Svenska 21-29 Ce-erklæring 30 Dansk DANSK Kap og Geringssav side 3 ADVARSEL: Det er yderst vigtigt at

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ELEKTRISK BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/ARMERINGSBOCK TRANSPORTABEL BETONJERNSKLIPPER/BUKKER KUTTE-/BØYEMASKIN FOR ARMERINGSJERN TERÄKSEN LEIKKURI/TAIVUTIN PORTABLE REBAR CUTTER/BENDER VB 13Y Läs bruksanvisningen

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SE DK FI NO Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje Bruksanvisning SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan vara farlig. Slarvigt eller

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL DH36DAL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning MODEL 66193 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 60255 METALBÅNDSAV METALLBANDSÅG. METALLIVANNESAHA Käyttöohje. Brugsanvisning.

METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 60255 METALBÅNDSAV METALLBANDSÅG. METALLIVANNESAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. MODEL 60255 METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL DA METALBÅNDSAV Brugsanvisning 2 SV METALLBANDSÅG Bruksanvisning 9 Fremstillet i P.R.C. 6001- Laizhou Machinery, Shangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer

Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer Variable speed DH 24DV Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot