SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje"

Transkriptio

1 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: (Gas), (LPG), (Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE

2 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... A-3 BETJENING AF MASKINE... A-3 ADVARSLER... A-4 BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER...A-5 A-11 VANDTEMPERATURSMÅLER... A-5 TIMETÆLLER... A-5 BRÆNDSTOFMÅLER... A-5 OLIETRYKSMÅLER... A-5 VOLTMETER... A-5 KONTAKT TIL KOST OG VENTILATOR... A-6 KONTAKT TIL RYSTEMOTOR... A-6 TIDSSTYRET KONTAKT TIL RYSTEMOTOR (EKSTRATILBEHØR)... A-6 GLAS VED HYDRAULIKVÆSKE... A-6 HØJRE SIDEKOSTLIFT OG STRØMSTYRING... A-6 TÆNDINGSKONTAKT... A-7 KONTAKT TIL VÅDFEJNINGSOMLØB - (EKSTRATILBEHØR)... A-7 4-VEJS BLINKLYS (EKSTRATILBEHØR)... A-7 FODBREMSE... A-7 ACCELERATOR- OG RETNINGSPEDAL... A-8 EKSTRAALARM (EKSTRATILBEHØR)... A-8 SÆDEJUSTERING... A-8 HÅNDBREMSE... A-8 AFBRYDERE... A-9 GLØDERØR (DIESEL)... A-9 BEHOLDERLIFT/SIDEKOSTHÅNDGREB... A-9 BEHOLDERTØMNING/RETURNERINGSHÅNDGREB... A-9 SPEEDER... A-10 LAMPE FOR MOTORCHECK... A-10 VENSTRE SIDEKOSTLIFT OG STRØMSTYRING (EKSTRATILBEHØR)... A-10 HOVEDKOSTLIFT... A-10 KONTAKT TIL ARBEJDSLYS - (EKSTRATILBEHØR)...A-11 LYSKONTAKT - (EKSTRATILBEHØR)...A-11 KNAP TIL HORN...A-11 TAG - (EKSTRATILBEHØR) IKKE VIST...A-11 NØDAFBRYDELSE VED LAVT OLIETRYK...A-11 BETJENINGSVEJLEDNING... A-12 A-15 TJEKLISTE FØR START... A-12 MOTORSTART... A-12 TJEKLISTE EFTER START... A-12 AT BETJENE FEJEMASKINE... A-12 AT STOPPE FEJEMASKINE... A-12 TJEKLISTE EFTER BRUG... A-14 TØMME AFFALDSBEHOLDER... A-14 BUGSERINGSANVISNINGER... A-15 STØVFILTRE... A-15 STØVKONTROLSYSTEMET... A-15 GENEREL MASKINVEDLIGEHOLDELSE... A-16 A-20 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... A-21 A-2 - FORM NO SR2000

3 DANSK / A-3 INTRODUKTION Denne manual vil hjælpe dig til, at få mest muligt ud af din Nilfisk SR Læs den grundig før betjening af maskinen. Referencer til højre og venstre i denne manual betyder højre og venstre set fra førersædet. DELE OG SERVICE Når det er nødvendigt bør reparation udføres af dit autoriserede Nilfisk Servicecenter, der har fabriksoplært servicepersonale ansat, og som administrere et lager af originale Nilfisk reservedele og tilbehør. Ved reparation eller service, skal man kontakte nedenstående NILFISK INDUSTRIELLE FORHANDLER. Oplys venligst model- og serienummer når du referere til din maskine. ÆNDRINGER Ændringer og tilføjelser på rengøringsmaskinen, der påvirker kapacitet og sikker betjening, må ikke udføres af kunden eller brugeren uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nilfisk-Advance Inc. Ikke godkendte ændringer vil fritage producenten for ethvert ansvar og gøre kunden ansvarlig for alle deraf følgende uheld. NAVNEPLADE Din maskines model- og serienummer er vist på navnepladen der er placeret på væggen til førerhuset. Denne information er nødvendig, når der bestilles reservedele til maskinen. Brug nedenstående pladser til at notere din maskines model- og serienummer for fremtidig reference. MODEL SERIENUMMER Bemærk: Der henvises til motorfabrikantens separate, medfølgende vedligeholdelses- og betjeningsvejledning for mere detaljeret maskinspecifikation og servicedata. UDPAKNING Ved levering inspiceres emballagen og maskinen omhyggeligt for skader. Hvis der er synlige skader, skal alle dele af emballagen gemmes så de kan undersøges af det vognmandsfirma som leverede maskinen. Kontakt øjeblikkeligt vognmandsfirmaet for at indgive krav vedrørende transportskade. BETJENING AF MASKINE DIN FEJEMASKINE LEVERES KOMPLET, MEN FORSØG IKKE AT BETJENE DEN UDEN AT LÆSE FØLGENDE ANVISNINGER: 1. For at undgå skader, pakkes maskinen ud og fjernes forsigtigt fra bremseklodserne. 2. Tilslut og stram batterikablerne. 3. Fyld tanken med BLYFRI benzin eller diesel. ADVARSEL! Fyld aldrig brændstoftanken, mens motoren kører. Kontrollér altid, at brændstoftanken og fejemaskinen er forbundet elektrisk, før du påfylder brændstof. Dette gøres lettest ved at fastgøre et isoleret kabel (der sidder permanent fast på beholderen) med batteriklemmen i den modsatte ende. 4. Kontrollér motorolieniveauet. Selv om der er fyldt olie på fra fabrikken, skal dette kontrolleres, før motoren startes. Der benyttes ingen særlig opstartsolie og det anbefalede antal driftstimer før første olieskift er som normalt. Se Nilfisk Servicevejledning. 5. Kontrollér kølerens kølevæskeniveau. Der er påfyldt permanent frostvæske fra fabrikken, der yder beskyttelse op til omkring -35 F (-37 C). For at bevare dette beskyttelsesniveau, skal du altid tilføje en del vand til en del frostvæske. 6. Kontrollér olieniveauet i hydrauliktanken, der sidder midt på maskinen ved siden af motoren. Hydrauliktanken er fuld, hvis olien er synlig i glasset når beholderen er sænket. Hvis der skal tilføres olie, påfyldes KUN HYDRAULIKOLIE, automatgearolie FORD type F ATF. BEMÆRK Efter de første 50 driftstimer, skal der udføres servicecheck på din motor for at sikre, at den også fungerer problemfrit og godt i fremtiden. Se under Vedligeholdelse. revised 7/11 FORM NO SR A-3

4 A-4 / DANSK SYMBOLER Nilfisk anvender nedenstående symboler til at vise potentielt farlige tilstande. Læs altid disse oplysninger omhyggeligt, og tag de nødvendige skridt til at beskytte mandskab og ejendom. FARE! Advarer om umiddelbare farer, der vil medføre personskade eller død. ADVARSEL! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre lettere alvorlig personskade, skade på maskinen eller andre ting. Læs hele vejledningen igennem, før du tager maskinen i brug. GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING Der er vedlagt særlige sikkerhedsforskrifter og advarsler, der advarer om potentielle farer for personskade eller beskadigelse af maskinen. Denne maskine er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. på hoteller, hospitaler, fabrikker og kontorer, samt i skoler og butikker. Den er ikke beregnet til almindelige husholdninger. ADVARSEL! Denne maskine må kun bruges af korrekt oplærte og autoriserede personer. Denne maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. Undgå hydraulikoliestænk eller personskade ved altid at bære hensigtsmæssig beklædning og øjenbeskyttelse ved arbejde med eller i nærheden af hydrauliksystemet. Sæt hovedkontakten på off (O) og frakobl batteriet, før der udføres servicearbejder på de elektriske komponenter. Undlad at arbejde under maskinen, hvis denne ikke er understøttet med sikkerhedsblokke eller stativer. Undlad at bruge brændbare rengøringsmidler, og undlad at betjene maskinen på eller i nærheden af sådanne midler eller i områder, hvor der findes brændbare væsker. Undlad at rengøre maskinen med højtryksrenser. Denne maskines udstødningsgas (kulilte) kan medføre alvorlig personskade eller død. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation, når maskinen bruges. Tøm ikke beholderen over en værkstedsgrav eller et bassin. Tøm ikke beholderen når maskinen er placeret på en skråning (rampe). Maskinen skal være plan (vandret). Må kun betjenes når låg, døre og adgangspaneler er sikkert lukkede. Kør aldrig med beholderen hævet. Vær opmærksom på forhindringer især i højden. Medtag ikke passagerer på maskinen. Rapporter øjeblikkeligt skade eller fejldrift. Betjen ikke maskinen før reparationerne er blevet udført. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personale. Tryk aldrig på den elektriske kontakt på venstre liftarm når beholderen er hævet. For at fastholde denne fejemaskines stabilitet under normal drift, må modvægte, sikkerhedsbøjle, bageste kofanger eller lignende udstyr, der er installeret af producenten som originaludstyr aldrig fjernes. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne sådan udstyr før reparation eller vedligeholdelse, skal udstyret sættes på plads, før fejemaskinen atter sættes i drift. Hjulsamling kan eksplodere og forårsage alvorlige personskader eller død. Service på hjulsamling skal udføres af oplært og kvalificeret personale i overensstemmelse med den føderale Osha Standard 29 Cfr Part Påfyld ikke luft på dæk- og fælgsamlinger som er blevet i betjent i en næsten flad eller helt flad tilstand. Dæk- og fælgkomponenterne kan eksplodere og forårsage alvorlige eller fatale skader. Vær opmærksom på køretøjets bruttovægt, når du læsser, kører, løfter eller understøtter maskinen. FORSIGTIG! Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlig vej. Denne maskine må ikke bruges til opsamling af farligt støv. Ved brug af denne maskine skal det altid sikres, at andre personer, herunder især børn, ikke udsættes for fare. Læs alle anvisninger grundigt igennem, før du udfører nogen former for servicearbejde. Efterlad ikke maskinen uden opsyn uden først at dreje tændingsnøglen (O), fjerne den og trække parkeringsbremsen. Drej tændingsnøglen (O), før der udskiftes børster, og før adgangspaneler åbnes. Pas på, at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke bliver fanget af de bevægelige dele. GEM DENNE VEJLEDNING A-4 - FORM NO SR2000 revised 2/13

5 DANSK / A-5 BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER A Vandtemperaturmåler B Timetæller C Brændstofmåler D Olietryksmåler E Voltmeter F Kontakt til kost og ventilator G Kontakt til rystemotor H Højre sidekostlift I Vådfejningsomløb (ekstratilbehør) J Tændingskontakt K Blinklys (ekstratilbehør) L Fodbremse M Accelerator- og retningspedal N Kontakt til bakalarm (ekstratilbehør) O Justering af sædet P Håndbremse Q Strømkredsafbrydere R Beholderlift S Beholdervender- og udtømmer T Speederstyring U Kontroller maskinlys (benzin/lpg) V Venstre sidekostlift W Hovedkostlift X Kontakt til arbejdslys (ekstratilbehør) Y Lyskontakt (ekstratilbehør) Z Horn AA Gløderør (diesel) FIGUR 2 VANDTEMPERATURSMÅLER (Se figur 2) Vandtemperatursmåleren (A) er placeret i instrumentpanelet til venstre for benzinmåleren. Måleren aktiveres af en sender i motoren. Den viser temperaturen på vandet i F. TIMETÆLLER (Se figur 2) Denne måler (B) er placeret til venstre for olietryksmåleren på instrumentpanelet. Denne tæller aktiveres, når motoren begynder at køre. Tælleren viser maskinens faktiske køretid. Tælleren kan bruges til at indikere maskinens vedligeholdelsesintervaller. BENZINMÅLER (Se figur 2) Brændstofmåleren (C) er placeret mellem vandtemperaturmåleren og voltmeteret på instrumentpanelet og indikerer brændstofstanden i tanken. OLIETRYKSMÅLER (Se figur 2) Olietryksmåleren (D) er placeret i instrumentpanelet til højre for timetælleren. Måleren er mekanisk og aktiveres af en sender i motoren. Den viser motorolietrykket i PSI. VOLTMETER (Se figur 2) Voltmeteret (E) er placeret i instrumentpanelet til venstre for brændstofmåleren. Metret indikerer batteriets opladning eller udledning. Når nøglen er i den korrekte position vil måleren registrere ca. 12 volts. Dette meter vil vise ca. 13 til 14,5 volt når motoren kører. Dette indikerer at generatoren fungerer korrekt. FORM NO SR A-5

6 A-6 / DANSK BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER FIGUR 3 FIGUR 4 KONTAKT TIL KOST OG VENTILATOR (se figur 2) Kontakten til kost og ventilator (F) er placeret til venstre på den højre sidekosts håndgreb. Denne kontakt tænder for kostene og vakuumventilatorsystemet. Den har en off-position. KONTAKT TIL RYSTEMOTOR (se figur 2) Rystemotorkontakten (G) er placeret under kontakten til kost og ventilator. Det er en kontakt der midlertidigt vil aktivere filterrystermotorerne. Hold knappen nede i 20 til 30 sekunder for at aktivere rystemotorerne. Når rystermotorerne er blevet aktiveret vil kost og vingehjul stoppe. Rystermotorer kan kun bruges, når beholderen er i SWEEP -position. Kontakten er ikke på kontrolpanelet hvis maskinen er udstyret med ekstratilbehøret støvkontrolfilter. TIDSSTYRET KONTAKT TIL RYSTEMOTOR (EKSTRATILBEHØR) (se figur 2) Rystemotorkontakten (G) er placeret under kontakten til kost og ventilator. Dette er en knap som midlertidigt vil aktivere filterrystermotorerne i 20 til 30 sekunder efter den er blevet aktiveret. Når rystermotorerne er blevet aktiveret vil kost og vingehjul stoppe. Rystermotorer kan kun bruges, når beholderen er i SWEEP -position. GLAS VED HYDRAULIKVÆSKE (se figur 3) Glasset sidder på siden af hydraulikoliebeholderen. Glasset viser hydraulikoliestanden i beholderen. Oliestanden skal være synlig gennem glasset, når beholderen er sænket. Hvis glasset er helt fyldt, er der for meget olie i beholderen. HØJRE SIDEKOSTLIFT OG STRØMSTYRING (Se figur 4) Den højre sidekostlift (H) og strømstyringen er placeret til højre på instrumentpanelet. For at hæve og stoppe sidekosten, tages fat om håndgrebet og det skubbes til låsehakket, der er markeret med en opadgående pil. For at sænke sidekosten tages fat om håndgrebet, og det skubbes op og til venstre væk fra låsehakket. Lad håndgrebet sænke sig indtil det er på den nedadgående pil. Kosten vil automatisk begynde at rotere i takt med at den sænkes. For at tænde for sidekostene bevæges beholderliftgrebet/sidebørstegrebet fremad til positionen ON (se figur 9). A-6 - FORM NO SR2000

7 DANSK / A-7 BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER FIGUR 5 FIGUR 6 TÆNDINGSKONTAKT (Se figur 5) Tændingsnøglen er placeret til højre for ratstammen foran på instrumentpanelet. Den har fire indstillinger. 1. Hvis nøglen drejes til midterpositionen OFF, slukkes motoren. Følgende funktioner kan aktiveres, når motoren er slået fra: (A.) Horn (B.) Lys 2. Når nøglen er drejet til højre til positionen IGN/ON, kan følgende enheder aktiveres (men motoren starter IKKE): (A) Horn (B) Lys (C) Blinklys (D) Målere på instrumentpanel 3. Hvis nøglen drejes helt til højrepositionen START, startes motoren. Denne position er en midlertidig position. Nøglen vipper tilbage til positionen IGN/ON, når den slippes. KONTAKT TIL VÅDFEJNINGSOMLØB (EKSTRATILBEHØR) (se figur 2) Kontakten til vådfejningsomløbet (I) er placeret til højre for rattet under kontakten til rystermotor. Hvis knappen aktiveres vil vakuummotoren stoppe. Dette vil modvirke at støvfiltrene bliver ødelagt af vandopsamlingen ved vådfejning. 4-VEJS BLINKLYS (EKSTRATILBEHØR) (Se figure 2) Blinklystilvalget (K) er placeret på ratstammen og fungerer som et almindeligt blinklys, hvor man vipper vælgeren fremad for at blinke til højre og tilbage for at blinke til venstre. Katastrofeblinket aktiveres, når blinklysvælgeren trækkes ud. FODBREMSE (Se figur 6) Fodbremsepedalen (L) er placeret til højre for ratstammen i gulvet i førerkabinen. Fodbremsen, der bremser forhjulene, er et mekanisk bremsesystem, der aktiveres med bremsepedalen. FORM NO SR A-7

8 A-8 / DANSK BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER FIGUR 7 FIGUR 8 ACCELERATOR- OG RETNINGSPEDAL (Se figur 7) Accelerator- og retningspedalen er placeret på gulvet i operatørområdet til højre for bremsepedalen. Accelerator- og retningspedalen styrer maskinens kørehastighed og retning. 1. Træd foden ned på den øverste del af pedalen (A). Maskinen kører fremad. 2. Træd foden mere ned på den øverste del af pedalen (A) for at øge hastigheden ved kørsel fremad. 3. Træd foden ned på den nederste del af pedalen (B). Maskinen kører baglæns. 4. Træd foden mere ned på den nederste del af pedalen (B) for at øge hastigheden ved kørsel bagud. 5. For at standse maskinen trædes let på den modsatte ende af accelerator- og retningspedalen. Hvis maskinen kører fremad, trædes foden dermed let ned på den nederste del af pedalen. Hvis maskinen kører baglæns, trædes foden modsat let ned på den øverste del af pedalen. EKSTRAALARM (EKSTRATILBEHØR) (Se figur 2) Ekstraalarmen (N) styres af en kontakt som er placeret under den nederste del af accelerator- og retningspedalen. Alarmen udsender en høj lyd, når maskinen køres baglæns. SÆDEJUSTERING (Se figur 2) Dette håndgreb (O) er placeret til højre på sædet. Dette greb giver mulighed for at justere sædet fremad eller bagud, når grebet flyttes. HÅNDBREMSE (Se figur 8) Håndbremsegrebet (P) er placeret i venstre side i gulvet i førerkabinen. Når dette greb trækkes op i opretstående position, låses fodbremsepedalen fast i nedpresset position. A-8 - FORM NO SR2000

9 BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER R DANSK / A-9 S D B C A FIGUR 8a FIGUR 9 AFBRYDERE (Se figurerne 2 & 8a) Afbryderne (Q) er placeret til venstre for rattet. Når en afbryder aktiveres er det et tegn på, at der er et elektrisk problem som må udbedres før afbryderen kan deaktiveres. Der kan være op til syv afbryderen på række. De styrer følgende kredsløb og begynder med nummer 1 fra venstre: CB-1 = Filterrystermotorer CB-2 = Horn CB-3 = Startrelæ CB-4 = Tænding CB-5 = Tilbehør CB-6 = Ekstraudstyr CB-7 = Ekstraudstyr til tag GLØDERØR - DIESEL (se figur 8a) ADVARSEL! Det anbefales, at der under ingen omstændigheder anvendes anden, uautoriseret starthjælp samtidig med gløderør. Følgende procedure skal følges for anvendelse af gløderør. 1. Før startermotoren aktiveres, trykkes knappen GLOW PLUG ned i ca. 20 til 30 sekunder. 2. Mens knappen GLOW PLUG holdes nede, aktiveres startermotoren, indtil motoren starter. 3. Hold fortsat knappen GLOW PLUG nede i nogle få sekunder, efter motoren er startet, indtil den kører jævnt. 4. Hvis motoren ikke starter, skal startermotoren slås fra, men knappen GLOW PLUG skal fortsat holdes nede i yderligere 10 til 15 sekunder. Når et yderligere forsøg på at starte motoren er foretaget holdes knappen til gløderørene nede i et par sekunder under opstart efter motoren har sat i gang og indtil den kører glat. BEHOLDERLIFT/SIDEKOSTHÅNDGREB (Se figur 9) Beholderliften/sidekosthåndgrebet (R) er placeret til venstre i førerkabinen. Håndgrebet er en trepositions styreenhed som styre beholderliften, sidekosten og som ekstratilbehør venstre sidekost. BEMÆRK Beholderliften vil ikke starte før beholderen er blevet vendt for at klargøre fejemaskinen. Håndgrebet bringes fra bageste position til midten ved hjælp af en fjeder. Midterpositionen slukker for sidekosten (eller kostene) og er HOLD-positionen ved tømning af beholder. Håndgrebet udløses i fremadgående position. Bevæg håndgrebet frem for at tænde for sidekosten når der fejes, eller for at SÆNKE (A) beholderen når denne tømmes. Bevæg håndgrebet tilbage for at HÆVE (B) beholderen ved tømning. Slip håndgrebet når beholderen har nået den ønskede højde. Håndgrebet vil vende tilbage til den midterste HOLD-position. BEHOLDERTØMNING/RETURNERINGSHÅNDGREB (Se figur 9) Håndgreb til beholder tømning/returnering (S) er placeret til venstre i førerkabinen. Håndgrebet er en to-positions styreenhed der styrer beholdertømningssystemet. Håndgrebet holdes i midterposition ved hjælp af en fjeder, som STOPPER beholderrotationen. Bevæg håndgrebet fremad til TØMNINGSPOSITIONEN (C) og hold det der, for at dreje beholderen. Slip håndgrebet når beholderen når den ønskede højde. Returner beholderen efter tømning ved at bevæge håndgrebet tilbage til positionen RETURN (D). Beholderen vil dreje tilbage og den vil sænke sig til den normale position. Slip håndgrebet når beholderen er blevet anbragt på fejemaskinen. ADVARSEL! Sluk aldrig for maskinen når beholderen er hævet. revised 7/11 FORM NO SR A-9

10 A-10 / DANSK BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER SPEEDER (Se figurerne 10 & 10a) Speederen er placeret til venstre på panelet. Benzin- og LP-udstyr har en speederkontakt (A). Dieseludgaver har et håndgreb (B). Begge har 3 speederpositioner FRI, 1 og 2. For at betjene dieselmodeller, tages fat i håndgrebet som skubbes op og til højre indtil det ønskede låsehak er nået. Tag fat om håndgrebet, og skub det op og til venstre (væk fra begge låsehak) for at sætte maskinen i frigear. Lad håndgrebet sænkes, indtil det hviler i bunden af hakket. Ved benzin/lpkontakten er den nederste position frigear, den øverste position er tophastighed (2450 omdrejninger uden belastning ), og den midterste er laveste hastighed (2050 omdrejninger uden belastning ). Omdrejningerne pr. minut er den samme for benzin- og LP-udstyr for Belastet (koste og/eller børster og/eller støvkontrol kører) og Ikke belastet (koste, børster og støvkontrol er slået fra), for dieselmotorer vil der dog være et mindre fald mellem omdrejningerne i Belastet og Ikke belastet. Sæt altid speedergrebet i frigear, før nøglen drejes for at standse motoren. LAMPE FOR MOTORCHECK (Benzin, kun LP) (Se figur 10a) Lampen for motorcheck (MIL) (C) er placeret til venstre på sidepanelet. Hvis dette lys tænder, angiver det et motorproblem. Se hvordan problemet diagnosticeres i servicevejledningen til GM-motoren, afsnit 7. VENSTRE SIDEKOSTLIFT OG STRØMSTYRING (EKSTRATILBEHØR) (Se figur 10) Den venstre sidekoststyring (V) er placeret til venstre på instrumentpanelet. For at hæve og stoppe sidekosten, tages fat om håndgrebet og det skubbes til låsehakket, der er markeret med en opadgående markering. For at sænke sidekosten tages fat om håndgrebet, og det skubbes op og til højre væk fra låsehakket. Lad håndgrebet sænke sig indtil det er på den nedadgående markering. For at tænde for sidekostene bevæges beholderliftgrebet/sidebørstegrebet (R)fremad til positionen ON (se figur 9). HOVEDKOSTLIFT (Se figur 10) Hovedkostens liftstyring (W) er placeret til venstre for førersædet. For at sænke hovedkosten tages fat om håndgrebet, og det skubbes op og til venstre for at frigøre det fra låsehakket. Flyt grebet ned til det første eller det andet hak i det aflange hul. Det første hak, SWEEP, er til normal fejning (2 til 3 tommer eller 5 til 8 cm fejemønster). Det andet hak, FLOAT, er til kraftig fejning (4 til 5 tommer eller 10 til 13 cm. fejemønster). For at hæve hovedkosten skubbes håndgrebet op og ind i låsehakket der er i opadgående position. Hovedkosten kan betjenes i enten SWEEP eller FLOAT. Men positionen SWEEP bør anvendes til normal fejning, hvorved kosten vil holde i længere tid. Positionen FLOAT bør kun anvendes, når der fejes på meget ujævne steder. FIGUR 10 FIGUR 10A Motor Hastigheder Omdrejninger FRIGEAR IKKE BELASTET Gas/LP Diesel A-10 - FORM NO SR2000

11 DANSK / A-11 BETJENING AF KNAPPER OG INSTRUMENTER KONTAKT TIL ARBEJDSLYS (EKSTRATILBEHØR) (se figur 2) Kontakt til arbejdslys (X) er placeret under lyskontakten på venstre side af rattet. Det gør operatøren i stand til at betjene den bageste arbejdsbelysning når forlygterne er tændt. LYSKONTAKT (EKSTRATILBEHØR) (se figur 2) Lyskontakten (Y) er placeret under hornet på venstre side af rattet. Med den betjenes de forskellige lys på denne maskine, såsom: - Forlygter - Baglygter - Sidekostlys - Instrumentlys Alle målere, undtaget timetælleren, kan have et ekstra, internt instrumentlys. KNAP TIL HORN (Se figur 2) Knappen til hornet (Z) er placeret til venstre for ratstammen. Hornkontakten er altid aktiv. Tryk på hornkontakten for at dytte i hornet. TAG (EKSTRATILBEHØR) Til denne maskine kan man få et vejrbestandigt tag med flere typer kun til taget ekstraudstyr: - Vinduesvisker - Defrosterventilator - Interiørbelysning - Presser Disse tilbehør har deres styreenheder placeret på taget. NØDAFBRYDELSE GRUNDET LAVT OLIETRYK Denne maskine er udstyret med en nødafbryder ved lavt olietryk. Hvis motorens olietryk falder under det tilladte, vil motoren lukke ned. Tilføj motorolie indtil olien er bragt op til det korrekte niveau. FORM NO SR A-11

12 A-12 / DANSK BETJENINGSVEJLEDNING TJEKLISTE FØR START 1. Rengør motorens luftfilterelement om nødvendigt 2. Kontrollér motoroliestand 3. Kontrollér kølerens kølevæskeniveau 4. Kontrollér hydraulikvæskestanden 5. Kontrollér brændstofniveau 6. Undersøg alle systemer for lækager 7. Kontrollér, at bremser og styregreb fungerer korrekt FØR MOTORSTART 1. Træk håndbremsen. 2. Sørg for, at alle styreenheder står på Off. BEMÆRK Før motoren startes, skal tjeklisten før anvendelse gennemgås. MOTORSTART 1. Sørg for, at accelerator- og retningspedalen står i neutral. 2. Drej tændingsnøglen over på ON og slip den. 3. Hvis motoren ikke starter efter ovennævnte fremgangsmåde, skal du se i vejledningen til motoren. BEMÆRK Når maskinen har været opbevaret ved temperaturer under frysepunktet, bør motoren ikke køre i mere end halv hastighed mens maskinen står stille i 5 til 10 minutter for at varme motor- og hydraulikolien. TJEKLISTE EFTER START (Motoren kører) 1. Kontrollér hoved- og sidebørste for snavs, da snavs kan forhindre rotation og opsamling. BEMÆRK: Bær altid handsker, når du rengør kosten og/eller børsterne. 2. Kontrollér, at skraberne er fri for skader og går helt ned til gulvet. AT BETJENE FEJEMASKINEN 1. Sørg for at håndbremsen er sluppet. 2. Sænk side- og hovedkost ned til gulvet. (Hovedkostens styring kan enten være placeret i positionerne FLOAT eller SWEEP ) 3. Tænd for kontakten til kost og ventilator. 4. Træk motorspeederen op. (Motoren skal altid køre ved fuld hastighed når der fejes, så der opnås den anbefalede børstehastighed og støvkontrol). 5. Træd fremad på retningspedalen for at sætte maskinen i gang. 6. Variér trykket på retningspedalen, indtil den ønskede hastighed er opnået. AT STOPPE FEJEMASKINE 1. Lad retningspedalen vende tilbage til neutral (midter-) position. (Pedalen vender automatisk tilbage til neutral, når trykket på pedalen slippes). FOR NORMAL DRIFT TRÆDES RETNINGSPEDALEN NED MED HÆLEN, TIL DEN STÅR I NEUTRAL POSITION. 2. Tryk på fodbremsen. 3. Sluk for kontakten til kost og ventilator. 4. Sæt børstegrebet (side og hoved) på UP. 5. Træd motorspeederen ned. Drej nøglen over på OFF. 6. Træk håndbremsen. A-12 - FORM NO SR2000

13 DANSK / A-13 BETJENINGSVEJLEDNING FIGUR 11 ADVARSEL! Undlad at dreje skarpt på rattet, når maskinen bevæger sig. Fejemaskine reagerer nemt på bevægelser i rattet. Undlad derfor at dreje skarpt. Fej altid underlaget i lige linjer. Undgå at køre ind i stolper. Undgå, at maskinen ridses. Undlad at skubbe retnings- og hastighedspedalen helt frem, når maskinen bevæger sig. Det svarer til at starte i højgear, hvilket vil belaste motor og gearkasse. 1. Planlæg fejearbejdet på forhånd. Sørg for, at turene bliver så lange som muligt med så få standsninger og genstarter som muligt. Fej først snavs fra smalle gange (A) ud på hovedgangen (B). Rengør et helt gulv eller et helt gulvafsnit ad gangen. 2. Fjern store genstande, før du starter. 3. Undlad at dreje skarpt på rattet, når maskinen bevæger sig. Maskinen reagerer nemt på bevægelser i rattet, og du skal derfor undlade at dreje skarpt. 4. Forsøg at køre i så lige en linje som muligt. Undgå at køre ind i stolper eller at skrabe siden af maskinen. 5. Undlad at skubbe retnings- og hastighedspedalen helt frem hurtigt, når du starter maskinen. Det svarer til at starte i højgear, hvilket vil belaste motor og gearkasse. 6. Lad altid maskinen varme op, før du anvender den på kolde steder. 7. Vend jævnligt fejekosten (hovedkosten) om for at undgå, at børsterne slides i én retning. BEMÆRK Udskift fejekosten, når børsterne er slidt ned til 8 cm (3 tommer). FORM NO SR A-13

14 A-14 / DANSK BETJENINGSVEJLEDNING TJEKLISTE EFTER BRUG 1. Rengør affaldsbeholderen. 2. Kontrollér koste for slid eller skader. 3. Kontrollér alle klapper for slid, skader og justering. 4. Fyld brændstoftanken. BEMÆRK Efter standsning af motoren skal følgende kontroller efter brug udføres: 5. Undersøg alle systemer for lækager. ADVARSEL! Dækslet til brændstoftanken er placeret bag førersædet TAG IKKE fejl af hydrauliktanken og brændstoftanken. FIGUR 11a TØMME AFFALDSBEHOLDEREN 1. Sæt motorspeederen på fuld hastighed. 2. Tryk håndgrebet, der roterer og tømmer beholderen (S) i DUMP -position. Beholderen vil begynde at rotere. 3. Når beholderens rotationshastighed fordobles vil beholderens lifthåndgreb (R) fungere. Hæv beholderen til den ønskede position (DER KRÆVES MINIMUM 20 cm. LIFT) ved at trække tilbage i lifthåndgrebet til beholderen (R) indtil det når RAISE -position. 4. Kør langsom fremad 12 til 18 tommer med beholderen oppe, før tømningscyklussen er afsluttet. 5. Tryk håndgrebet, der roterer og tømmer beholderen (S) i DUMP -position for at afslutte tømningscyklussen. 6. Kør langsomt baglæns 12 til 18 tommer eller 30 til 46 cm. med beholderen oppe for at tømme affaldsbeholderen helt inden beholderen sænkes. 7. Træk håndgrebet til rotation og tømning af beholderen (S) til positionen RETURN, og beholderen vil automatisk rotere og sænke sig til dens oprindelige position. ADVARSEL! Sluk aldrig for maskinen når beholderen er hævet. A-14 - FORM NO SR2000

15 DANSK / A-15 BETJENINGSVEJLEDNING VEJLEDNING TIL BUGSERING 1. Find bugseringskontrolakselforlængeren (A) som vist på figur 12. Bugseringskontrolakslen er placeret under pumpen. 2. For at åbne hydraulikkredsløbet til drivmotoren drejes akslen Efter bugsering drejes akslen 90 til sin oprindelige position. STØVFILTRE Pladefilteret kan midlertidigt fjernes fra beholderen og blæses igennem med trykluft (ikke over 100 P.S.I.) eller rengøres med vand og sæbe. (Brug ikke pladefiltre der ikke er helt tørre). STØVKONTROLSYSTEMET Ledepladesystemet, der er indbygget i udtømningsaflejringsbeholderen, er beregnet til at minimere støv i luften, mens maskinen fejer. Aflejringerne fra fejningen smides ind i beholderen. Sugevingehjulet trækker det lette støv op og igennem et ledepladesystem. Forrengøringsflappen udskiller de tungere støvpartikler til et område under filteret. De lettere støvpartikler fanges af støvfilteret. Dette gør, at støvfilteret forbliver rent, og det skal dermed rystes færre gange for at fjerne støv. Når støvfilteret stopper til, skal der trykkes på filterrysterkontakten for at starte støvrysteprocessen. Dette forlænger filterets levetid. Drivenheden set fra maskinens front FIGUR 12 BEMÆRK Hovedkosten og ventilatorrotoren vil automatisk slukke når rystermotoren kører. FIGUR 13 FORM NO SR A-15

16 A-16 / DANSK GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINE FIGUR 14 SÅLEDES UDSKIFTES HOVEDKOST (Se figur 14) Udskift hovedkosten når børsterne er slidt ned til to tommers længde. 1. Åbn venstre kostkammerlem (A). 2. Sæt hovedkostgrebet på SWEEP. 3. Fjern holderbolten (B). (Se figur 14) 4. Fjern remskivearmen (C). 5. Fjern hovedkosten (D) og smid den ud. 6. Sæt en ny hovedkost i kostkammeret. 7. Rotér den nye kost til højre på drivnavet (E), indtil den sidder fast på drivnavets kostetapper. 8. Sæt remskivearmen (C) på igen. 9. Sæt holderbolten (B) på igen og stram den. 10. Luk kostkammerlemmen (A). 11. Start motoren. 12. Sæt kostgrebet på SWEEP. 13. Lad kosten feje på stedet i 30 sekunder. 14. Sæt kostgrebet på UP. 15. Bak maskinen væk fra prøvestedet. 16. Undersøg det polerede område, hvor kosten fejede for at kontrollere kontakten med gulvet. Området med gulvkontakt skal være på mellem 2 til 3 tommer eller 5 til 8 cm i bredden. NIVEAUJUSTERING AF HOVEDKOST Hovedkostens niveau er fabriksindstillet, og justering skulle ikke være nødvendig, hvis niveauet glider ud ad justeringen, og kontaktområdet ikke er i en jævn bredde på mellem 2-3 tommer, skal kostearmens liftramme justeres. Rammen støttes af to flangelejer. Disse lejer sidder indvendigt på kostlemmene. Slædeboltene på de to endeflanger skal løsnes. Rammen kan derefter indjusteres, og boltene strammes. A-16 - FORM NO SR2000

17 DANSK / A-17 GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINE FIGUR 15 SÅDAN JUSTERES HOVEDKOSTENS SLIDMØNSTER Når børsterne på kosten begynder at blive slidt, kan der udføres følgende justeringer, så der bibeholdes et 2 tommer (5 cm.) fejemønster. 1. Løsn den vingemøtrik, der sidder i motorrummet. 2. Sæt kostgrebet til Sweep, og justér drejningsmomentet for at opnå et 2 tommer (5 cm.) fejemønster. Drejningsmomentet flytter den justeringsstang, der justerer fejemønsteret for kosten i forhold til slitagen. 3. Stram vingemøtrikken mod drejningsmomentet. NIVEAUJUSTERING AF SIDEBØRSTE Efterhånden som sidebørsten slides, skal de to slitagejusteringsbolte løsnes, og kostmotorenheden skal skubbes ind i en position, hvor kostens gulvkontakt er i en 3 graders vinkel, når den er sænket. UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTE Sæt sidebørstegrebet på UP. Fjern holdeskruen nederst i midten på sidebørsten. Fjern sidebørsten. Overfør sidebørstens flangeafstandsskive, skruer, vaskeenheder og møtrikker til den nye sidebørste. Sæt den nye sidebørste på skaftet. Sæt holdeskruen og vaskeenheden på igen og stram til. KOSTKLAPPER Uretanklapperne kan blive beskadigede, og de skal kontrolleres med jævne mellemrum og holdes i god stand. Side- og beholderklapper (A) er justerbare og bør holdes i vater med gulvet. Bagklappen skal holdes 1/16 tomme(1,6 mm.) over gulvet. Alle klapper skal udskiftes, når de er slidte eller beskadigede i en sådan grad, at de ikke kan udføre deres normale funktion. FORM NO SR A-17

18 A-18 / DANSK GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINE FIGUR 16 Udfør følgende smøringsprocedure efter hver 50 timers maskinbrug: 1. Smør tømningssystemets omdrejningspunkter (A), med et godt alment smøremiddel. Udfør følgende smøringsprocedure efter hver 100 timers maskinbrug. 2. Smør drivhjulsspindelleje (B), og forreste hjulleje (C) med et godt almindeligt smøremiddel. 3. Styregearsamlingen har en smørefitting, der er placeret på den forreste del af styregearhuset. Benyt E.P. Lithium-smøremiddel til at smøre styregearet gennem smørefittingen. 4. Smør alle maskinens andre bevægelige led (D) med en #10 olie. 5. Smør endeklemmerne på speederkablet (E) med NAPA # eller tilsvarende ikke-klæbende smøremiddel. A-18 - FORM NO SR2000

19 DANSK / A-19 GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINE FORM NO SR A-19

20 A-20 / DANSK GENEREL MASKINVEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSESPLAN Driftskontrol og rengøring/justering (om nødvendigt) skal udføres for HVER 8 TIMER eller DAGLIGT: 1. Undersøg pladefilteret for skader og rengør det. 2. Kontrollér motoroliestand 3. Kontrollér hydraulikvæskestanden 4. Kontrollér kølerkernen for opblokning 5. Kontrollér alle klapper for slid eller skader 6. Kontrollér koste for slid eller skader og justér efter behov 7. Undersøg pladefilter (ren side) for lækage 8. Kontrollér bremsepedal og håndbremse 9. Kontrollér, om der lugter af LP/Diesel ved samlingerne 10. Kontrollér vandudskilleren (Diesel) 11. Rengør motorens luftfilterstøvhætte og kontroller filter 12. Kontrollér hydraulikfilteret 13. Kontrollér kølevæskeniveauet EFTER 50 TIMER 14. Kontrollér alle remmes spænding 15. Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand (Hvis batteriet ikke er vedligeholdelsesfrit) 16. Smør tømningssystem 17. Kontrollér alle hydraulikslanger for slid eller snit 18. Roter hovedkosten (en hel omgang) 19. Rengør eller udskift pladefilter Udfør anbefalet motorvedligeholdelse (se vejledningen til motoren) EFTER 100 TIMER 20. Udskift olien i krumtaphuset 21. Skift motoroliefilteret 22. Smør drivhjulsspindelleje 23. Smør forhjulslejerne 24. Smør styregearkassen 25. Smør alle bevægelige samlinger 26. Kontrollér bremseskiver for slid og justér om nødvendigt 27. Smør endeklemmer på speederkablet med NAPA # eller tilsvarende ikke-klæbende smøremiddel. Udfør anbefalet motorvedligeholdelse (se vejledningen til motoren) EFTER 250 TIMER 29. Gennemskyl kølersystemet 30. Fjern tændrøret - rengør eller udskift det (Benzin/LP) 31. Kontrollér fordeler - servicér eller udskift (Benzin/LP) 32. Rengør og smør regulatorforbindelse (Diesel) 33. Udskift brændstoffilteret 34. Udskift hydraulikfilterelementet 35. Kontroller messing bøsninger og splitter på beholder og liftarme Udfør anbefalet motorvedligeholdelse (se vejledningen til motoren) EFTER 500 TIMER 36. Rengør hydrauliktanken 37. Rengør det hydrauliske indsugningsfilter 38. Udskift hydraulikolien Udfør anbefalet motorvedligeholdelse (se vejledningen til motoren) A-20 - FORM NO SR2000

21 DANSK / A-21 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (som installeret og afprøvet på maskinen) Model SR 2000 VD LPG SR 2000 VD Petrol SR 2000 VD Diesel Model-nr Lydtrykniveau (IEC : 2002 Ændring. 1:2005, ISO 11201) db(a) 92.3dB LpA, 3dB KpA Lydeffektniveau (IEC : 2002 Ændring. 1:2005, ISO 3744) db(a) 112.1dB LWA, 3dB KWA Samlet vægt pund/kg 3800 / 1724 Vibrationer i håndgreb (ISO ) m/s 2 0,93 m/s 2 Vibrationer i sæde (ISO ) m/s 2 0,54 m/s 2 Hældning 21% (11.8 ) revised 10/12 FORM NO SR A-21

22 B-2 / NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... B-3 MASKIN OPERASJON... B-3 SIKKERHETSPUNKTER OG ADVARSLER... B-4 DRIFT AV KONTROLLER OG MÅLERE...B-5 B-11 VANNTEMPERATUR MÅLER... B-5 TIDS MÅLER... B-5 DRIVSTOFF MÅLER... B-5 OLJETRYKK MÅLER... B-5 VOLT MÅLER... B-5 BØRSTE & VIFTE BRYTER... B-6 MOTOR BLANDER BRYTER... B-6 TIDSINNSTILT MOTOR BLANDER BRYTER (VALG MULIGHET)... B-6 HYDRAULISK VÆSKE SIKTS TERMOMETER... B-6 HØYRE SIDE BØRSTE HEIS OG DRIV KONTROLL... B-6 TENNINGS BRYTER... B-7 VÅT-FEIE BY-PASS BRYTER - (VALG MULIGHET)... B-7 SNU SIGNALER - 4 VEIS (VALG MULIGHET)... B-7 FOT BREMSE... B-7 AKSELERAJON og RETNINGS KONTROLL PEDAL... B-8 RESERVE ALARM (VALG MULIGHET)... B-8 SETE JUSTERING... B-8 PARKERINGS BREMSE... B-8 BREMSEKRETS... B-9 GLØDNINGS PLUGG (DIESEL)... B-9 BEHOLDER HEIS/SIDE BØRSTE SPAK... B-9 BEHOLDER DUMP/RETURN KONTROLL SPAK... B-9 CHOKE KONTROLL... B-10 MOTOR SJEKK LAMPE... B-10 VENSTRESIDE BØRSTE HEIS OG STRØM KONTROLL (VALG MULIGHET)... B-10 HOVEDBØRSTE HEIS... B-10 ARBEIDS LYSBRYTER - (VALG MULIGHET)...B-11 LYSBRYTER - (VALG MULIGHET)...B-11 TUTE KNAPP...B-11 FØRERSETE - (VALG MULIGHET) IKKE VIST...B-11 LAV OLJE NEDLEGGELSE...B-11 DRIFTS INSTRUKSJONER... B-12 B-15 FORHÅNDSSTART SJEKKLISTE... B-12 FOR Å STARTE MOTOR... B-12 ETTERHÅNDS START SJEKKLISTE... B-12 FOR Å OPERERE FEIEMASKIN... B-12 FOR Å STOPPE FEIEMASKIN... B-12 ETTERHÅNDS OPERERERINGS SJEKKLISTE... B-14 FOR Å TØMME SØPPELBEHOLDER... B-14 TAUINGS INSTRUKSJONER... B-15 STØVFILTRE... B-15 STØVKONTROLL SYSTEM... B-15 GENERELT MASKIN VEDLIKEHOLD... B-16 B-20 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... B-21 B-2 - FORM NO SR2000

23 NORSK / B-3 INTRODUKSJON Denne manualen vil hjelpe deg til å få det mest ut av din Nilfisk SR2000. Les den nøye før operasjon av maskinen. Referanser til høyre og venstre i denne manualen betyr høyre eller venstre som sett fra førersetet. DELER OG SERVICE Reperasjoner, ved behov, bør bli utført av din Autoriserte Nilfisk Service Senter, som ansetter fabrikktrente service personale og opprettholder et inventar av Nilfisks opprinnelige erstattnings deler og tilbehør. Ring NILFISK INDUSTRI FORHANDLER navngitt nedenfor for reparasjoner eller service. Vennligst spesifiser Modell- og Serienummer når du diskuterer angående din maskin. MODIFISERINGER Modifiseringer og tillegg til rengjøringsmaskinen som påvirker kapasiteten og sikker drift skal ikke utføres av kunden eller brukeren uten skriftlig tillatelse fra Nilfisk-Advance Inc. på forhånd. Ikke-godkjente modifiseringer vil gjøre maskinens garanti ugyldig og gjøre kunden ansvarlig for alle ulykker som følger derav. NAVNESKILT Modellnummer og Serienummer til din maskin er vist på Navneskiltet som befinner seg på veggen ved operatør rommet. Denne informasjonen behøves ved bestilling av erstattnings deler for maskinen. Bruk plassen nedenfor for å notere Modellnummer og Serienummer til din maskin for fremtidig referanse. MODELL SERIENUMMER Merknad: Henvis til det separate medfulgte maskin fabrikants vedlikehold og operatør manual for mer detaljert maskin spesifikasjon og service data. UTPAKKING Ved levering, undersøk nøye foresendelses pakk-korgen og maskinen for skade. Hvis skade oppdages, ta vare på alle delene av foresendelses pakk-korgen slik at de kan bli undersøkt av transport selskapet som leverte maskinen. Kontakt ditt transport selskap øyeblikkelig for å fylle ut et frakt skade krav. MASKIN DRIFT DIN FEIEMASKIN HAR BLITT TILSENDT KOMPLETT, PRØV IKKE Å MANØVRERE DEN UTEN Å LESE FØLGENDE INSTRUKSJONER: 1. Pakk ut maskinen og fjern forsiktig fra støttebjelkene for å unngå skade. 2. Tilkobl og stram batteri kablene. 3. Fyll tanken med BLYFRI bensin eller Diesel Drivstoff. ADVARSEL! Fyll aldri tanken mens maskinen er i gang. Vær alltid sikker på at bensin beholderen og feiemaskin er elektrisk sammenkoblet før fylling av bensin. Dette kan bli enkelt utført ved å tillegge en isolert ledning (permanent feste til beholderen) med en batteri klype på den andre enden. 4. Sjekk maskin vevhus oljenivå. Selvom tilstrekkelig smurt på fabrikken, sjekk før start av maskin. Ingen spesielle bremse-oljer er brukt og anbefalt antall drift timer før første oljeskift er det samme som normalt. Se Nilfisk Service Manual. 5. Sjekk radiator nedkjølings nivå. Permanent type anti-frost væske er lagt i på fabrikken for å gi beskyttelse til omtrentlig -35 F (-37 C). For å opprettholde dette beskyttelses nivået, legg alltid i en del vann for en del anti-frost væske. 6. Sjekk oljenivå i det hydrauliske reservoaret plassert i sentrum av maskin ved siden av motoren. Det hydrauliske reservoaret er fullt hvis olje kan bli sett i siktetermometeretet med beholder i NED stilling. Hvis det kreves olje, tillegg KUN HYDRAULISK OLJE, automatisk transmisjons væske FORD type F ATF. MERKNAD Etter de første 50 drift timene må service bli utført på din maskin for å forsikre fremtidig høy utførsel og problemfri drift. Se Vedlikehold. revised 7/11 FORM NO SR B-3

24 B-4 / NORSK SYMBOLER Nilfisk bruker symbolene nedenfor for å signalisere mulige farlige situasjoner. Les alltid informasjonen nøye og ufør de nødvendige stegene for å beskytte personale og eiendom. FARE! Er brukt for å advare mot umiddelbare farer som kan forårsake alvorlig personlig skade eller dødsfall. ADVARSEL! Er brukt for å bringe oppmerksomhet til en situasjone som kan forårsake alvorlig personlig skade. VARSOMHET! Er brukt for å tilkalle oppmerksomhet til en situasjon som kan forårsake mindre personlig skade eller skade til maskin eller annen eiendom. Les alle instruksjonene nøye før bruk. GENERELLE SIKKERHETS INSTRUKSJONER Spesifikke Forhåndsregler og Advarsler er inkludert for å advare deg mot mulige farer av maskinen eller kroppslige skade. Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker og andre lokaler som ikke er vanlige husholdninger og bomiljøer. ADVARSEL! Denne maskinen skal kun bli brukt av korrekt trente og autoriserte personer. Denne maskinen er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller personer uten erfaring og kunnskap. Ved kjøring på ramper eller skrå flater må bråstans unngås. Unngå skarpe og brå svinger. Kjør med lav hastighet ned ramper. For å unngå hydraulisk olje innsprøyting eller skade bruk alltid korrekte klær og øyebeskyttelse under arbeid med eller nær hydraulisk system. Skru nøkkelbryter av (O) og frakobl batteriet før service av elektriske deler. Arbeid aldri under en maskin uten sikkerhets blokker eller stands for å støtte maskinen. Fordel ikke lettantennelige rengjørings agenter, operer ikke maskinen på eller nær disse agentene, og operer ikke i områder hvor lettantennelige væsker eksisterer. Rengjør ikke denne maskinen med trykkvask. Denne maskinen utgir eksos gasser (karbonmonoksid) som kan forårsake alvorlig skade eller dødsfall, sørg alltid for tilstrekkelig lufting ved bruk av maskinen. Tøm ikke beholderen over en åpen grop eller kai. Tøm ikke beholderen når innstilt på en gradering (rampe). Maskinen må være plan (horisontal). Operer kun når lokk, dører og tilgangspaneler er sikkert lukket. Dra aldri med beholderen i løftet stilling. Se opp for hindringer, spesielt ovenfra. Bring ikke med passasjerer på maskinen. Rapporter skade eller driftsfeil øyeblikkelig. Operer ikke maskinen inntil reparasjonene har blitt fullført. Vedlikehold og reparasjoner må bli utført kun av autorisert personale. Trykk aldri manuelt ned den elektriske bryteren på venstre heisarm når beholderen er løftet. For å opprettholde Stabilitet av Feiemaskin i Normal Drift, Motvekt, Overhead Vakt, Bakre Støtfanger Vakt, Eller Ethvert Liknende Utstyr Innstallert Av Fabrikant Som Originalt Utstyr, Skal Aldri Bli Fjernet. Hvis Det Blir Nødvendig Å Fjerne Slikt Utstyr For Reparasjon Eller Vedlikehold Må Det Bli Reinnstallert Før Feiemaskin Er Tilbake I Drift. Hjul Montasje Kan Eksplodere Å Forårsake Alvorlig Personlig Skade Eller Dødsfall. Hjul Montasje Må Bli Utført Av Korrekt Trente Og Kvalifiserte Personale I Henold Til Føderale Osha Standard 29 Cfr Part <D> Legg Ikke Til Luft I Dekkene Og Felg Montasjer Som Har Vært Operert I En Alvorlig Underinflated Eller Flat Tilstand. Dekket Og Felg Delene Kan Eksplodere Og Forårsake Alvorlig Eller Livstruende Skader. Overhold kjøretøyets bruttovekt for maskinen ved lasting, kjøring, løfting eller støtte av maskinen. ADVARSEL! Denne maskinen er ikke godkjent for bruk på offentlige ruter eller veier. Denne maskinen er ikke anvendelig for å plukke opp farlig støv. Når du opererer denne maskinen forsikr at tredje parter, spesielt barn, ikke er i fare. Før utførsel av enhver service funksjon, les nøye alle instruksjonene vesentlig for den funksjonen. La ikke maskinen være uten tilsyn uten å først skru nøkkelbryteren til av (O), fjern nøkkelen og anvend parkeringsbremsen. Skru nøkkelbryteren til av (O) før utbytte av børster og før åpning av ethvert tilgangs panel. Ta forhåndsregler for å hindre at hår, smykker eller løse klær blir fanget av bevegelige deler. LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE B-4 - FORM NO SR2000 revised 2/13

25 NORSK / B-5 DRIFT AV KONTROLLER OG MÅLERE A Vanntemperatur Måler B Tids Måler C Drivstoff Måler D Oljetrykk Måler E Volt Meter F Børste og Vifte Bryter G Blande Motor Bryter H Høyreside Børste Heis I Våt Feie By-pass (valg mulighet) J Tennings Bryter K Snu Signal (valg mulighet) L Fotbremse M Akselerasjon og Retnings Kontroll Pedal N Reserve Alarm Bryter (valg mulighet) O Sete Justering P Parkerings Bremse Q Bremsekretsløp R Beholder Lift S Beholder Rotere og Dumpe T Choke Kontroll U Sjekk Maskin Lampe (Gas/LPG) V Venstreside Børste Heis W Hovedbørste Heis X Arbeids Lysbryter (valg mulighet) Y Lysbryter (valg mulighet) Z Tute AA Glødeplugg (Diesel) FIGUR 2 VANNTEMPERATUR MÅLER (Se Figur 2) Vanntemperatur måler (A) befinner seg på instrument panelet til venstre for drivstoff måler. Måleren er aktivert ved en sender i motoren. Den viser vanntemperatur i F. TIDS MÅLER (Se Figur 2) Denne måleren (B) befinner seg til venstre for oljetrykk måleren på instrument konsollen. Denne måleren er aktivert når motoren starter. Måleren indikerer faktisk kjøre tid til maskinen. Måleren kan bli brukt til å indikere når vedlikehold bør bli utført på maskinen. DRIVSTOFF MÅLER (Se Figur 2) Drivstoff måler (C) befinner seg mellom vanntemperatur måler og volt måler på instrument panelet, og indikerer innholdet til drivstofftanken. OLJETRYKK MÅLER (Se Figur 2) Oljetrykk måler (D) befinner seg på instrument panelet til høyre for tids måleren. Måler er mekanisk og aktivert via en sender i maskinen. Den viser motorens oljetrykk i PSI. VOLT MÅLER (Se Figur 2) Volt måler (E) befinner seg på kontroll panelet til venstre for drivstoff måler. Måleren indikerer lading eller utlading av batteriet. Når nøkkel er i tilgangs posisjon vil måleren registrere omtrent 12 volt. Måleren vil indikere omtrentlig 13 til 14.5 volt når maskinen kjører. Dette indikerer at alternator arbeider korrekt. FORM NO SR B-5

26 B-6 / NORSK DRIFT AV KONTROLLER OG MÅLERE FIGUR 3 FIGUR 4 BØRSTE & VIFTE BRYTER (Se Figur 2) Børste og vifte bryter (F) befinner seg til venstre for høyreside børstespak. Denne bryteren tenner bryterene og suge viftesystemet. Den har en av-på knapp. BLANDER MOTOR BRYTER (Se Figur 2) Blander motor bryter (G) befinner seg under børste og vifte bryter. Dette er en midlertidig bryter som vil aktivtere filter blander motorer. Hold nede bryter i 20 til 30 sekunder for å aktivere blander motorer. Når blander motorer har blitt aktivert, vil børster og vifte stoppe. Blander motorer vil kun operere med beholder i FEIE stilling. Bryteren er ikke på kontroll panelet hvis maskinen er utstyrt med CDC Støv Kontroll Filter Mulighet. TIDSINNSTILT MOTOR RISTER BRYTER (VALG MULIGHET) (Se Figur 2) Blander motor bryter (G) befinner seg under børste og vifte bryter. Dette er en midlertidig bryter som vil aktivere filter blander motorer i 20 til 30 sekunder etter at den har blitt trykket på. Når blander motorer har blitt aktivert vil børste og drivkraft vifte stoppe. Blander motorer vil kun operere hvis beholder er i FEIE stilling. HYDRAULISK VÆSKE SIKTETERMOMETER (Se Figur 3) Siktetermometeret befinner seg ved siden av hydraulisk olje reservoar. Siktetermometeret indikerer nivået av hydraulisk olje i reservoar. Væske nivå må være synlig i sikte termometeret når beholderen er i nedre stilling. Hvis sikte termometeret er fullstendig fullt så er det for mye væske i reservoaret. HØYRESIDE BØRSTE HEIS OG STRØM KONTROLL (Se Figur 4) Høyreside børste heis (H) og strøm kontroll befinner seg på høyre side av instrument panelet. For å heve eller stoppe sidebørsten, ta tak i spaken og dytt spaken til låsings hakket, markert med OPP pil. For å senke sidebørsten, ta tak i spaken, dytt den opp og til høyre, bort fra låsings hakket. La spaken senke inntil den hviler på NED pilen. Børsten vil automatisk begynne å rotere ettersom den blir senket. For å skru PÅ sidebørstene, beveg Beholder Heis/Sidebørste spake fremover til PÅ stilling (Se Figur 9). B-6 - FORM NO SR2000

27 NORSK / B-7 DRIFT AV KONTROLLER OG MÅLERE FIGUR 5 FIGUR 6 TENNINGS BRYTER (Se Figur 5) Nøkkel tenningsbryter er plassert til høyre for styrings kolonnen på forsiden av instrument konsollen. Den har fire innstillinger. 1. Nøkkel skrudd til senter AV stilling vil skru av motoren. Følgende deler kan bli aktivert i AV stillingen. (A.) Tute (B.) Lys Valg 2. Nøkkel skrudd mot høyre IGN/PÅ innstilling tillater at de følgende delene blir aktivert (men vil IKKE starte maskinen): (A) Tute (B) Lys Valg (C) Snu Signaler (D) Instrument Panel Målere 3. Nøkkel skrudd helt til høyre START stilling vil starte motoren. Denne stillingen er en midlertidig stilling. Nøkkelen vil gå tilbake til IGN/PÅ stilling når frigjort. VÅT-FEIE BY-PASS BRYTER (VALG MULIGHET) (Se Figur 2) Våt-feie by-pass bryter (I) befinner seg til høyre for rattet under riste motor bryter. Bryteren aktivert vil slå av suge motoren. Dette vil holde støv filtre fra å bli ødelagt av vann opp-plukking fra sweeping vann. 4-VEIS SNU SIGNALER (VALGMULIGHET) (Se Figur 2) Snu signal valgmulighet (K) befinner seg på rattet og arbeider som automatiske snu signaliserer arbeid, dytt frem spaken til høyre og tilbake på spaken til venstre. 4-veis blinker vil aktivere snu signal spaken blir dratt ut. FOTBREMSE (Se Figur 6) Fotbremse pedalen (L) befinner seg til høyre for styrings kolonnen på gulvet til fører rommet. Fotbremsen på front hjulene er et mekanisk system igangsatt av bremse pedalen. FORM NO SR B-7

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Tunika i Mayflower Easy Care Classic

Tunika i Mayflower Easy Care Classic 128-5 Tunika i Mayflower Easy Care Classic Str. 4 6 8 10 12 år. Brystvidde: 65 70 76 81 87 cm. Hel længde: 55 59 63 67 71 cm. Garnforbrug: 8 8 9 9 10 ngl fv. 283. = ret på retten og vrang på vrangen Pinde:

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES RANSOMES Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento G-Plex II Series: ZV - Engine type: Kubota model D7B Product codes:jlhah00

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

DEUTSCH. El

DEUTSCH. El DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

RACINGDOMKRAFT 1,5 ton. RACING-JEKK 1,5 tonn. RALLINOSTURI 1,5 tonnia. RACINGDONKRAFT 1,5 ton

RACINGDOMKRAFT 1,5 ton. RACING-JEKK 1,5 tonn. RALLINOSTURI 1,5 tonnia. RACINGDONKRAFT 1,5 ton RACINGDOMKRAFT 1,5 ton RACING-JEKK 1,5 tonn RALLINOSTURI 1,5 tonnia RACINGDONKRAFT 1,5 ton 2 SE RACINGDOMKRAFT 1,5 ton BRUKSANVISNING OBS: Läs instruktionerna i bruksanvisningen noga före användning. TEKNISKA

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ.

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ. A0335_30IVZ.fm KGS 305 Original brugsvejledning...............3 Original instruksjonsbok...............17 Original bruksanvisning...............31 Alkuperäiskäyttöohje.................44 115 171 1045 /

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/13 FORM NO. 56091076 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56108124 (1300 LPG), 56108125 (1300 D) 56108126 (1600 LPG), 56108127 (1600 D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC8000

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1500H D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1500H D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 770 S SCRUBTEC 770 L SCRUBTEC 784 S SCRUBTEC 784 L SCRUBTEC 795 S SCRUBTEC 795 L DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Instruktioner SYMBOLER: FARVER: ANTAL: MØNSTRE: SET ET HURTIGT CHECK Er det et SET? SET. SET PRISBELØNNET! LET START SET SPILLET SET SET SET

Instruktioner SYMBOLER: FARVER: ANTAL: MØNSTRE: SET ET HURTIGT CHECK Er det et SET? SET. SET PRISBELØNNET! LET START SET SPILLET SET SET SET Instruktioner Formålet med spillet er at identificere et SET på 3 kort, ud fra 12 kort placeret på bordet med billedsiden op. Hvert kort har fire egenskaber, hvilke kan variere som følgende: (A) SYMBOLER:

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 05/2012 (1) 33021402 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 13300175 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Deutschland Black & Decker GmbH Tel: 06126 210 Black & Decker Straße 40 Fax: 06126 21435

Lisätiedot