RENLIG DK NO FI SE FWM7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RENLIG DK NO FI SE FWM7"

Transkriptio

1 RENLIG DK NO FI SE FWM7

2

3 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79

4 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes Om sikkerhed Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før maskinen installeres for at forebygge ulykker og sikre, at den bruges korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen, og lad den følge med, hvis den sælges eller foræres væk. Alle, der bruger maskinen, skal være fuldstændig fortrolige med dens betjenings- og sikkerhedsfunktioner. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der er opstået som resultat af forkert installation og brug. Sikkerhed for børn og udsatte personer Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Opbevar alle opvaskemidler et sikkert sted. Lad ikke børn røre vaskemidlerne. Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér tromlen indvendigt, inden du bruger den. Denne maskine indeholder en speciel funktion, der forhindrer børn og kæledyr i at blive fanget inden i tromlen. Forbrugsværdier 17 Vedligeholdelse og rengøring 18 Hvis noget går galt 21 Tekniske data 23 Installation 24 Tilslutning, el 25 Miljøhensyn 25 IKEA-GARANTI 26 Anordningen aktiveres ved at dreje knappen (uden at trykke på den) på indersiden af lugen med uret, til kærven står vandret Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret. Generelt om sikkerhed Produktet og dets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade og beskadigelse af maskinen. Hvis maskinen leveres om vinteren, når der er minusgrader, skal den opbevares ved stuetemperatur i 24 timer, inden den tages i brug. Læs venligst kapitlet "Frostsikring". Maskinen er beregnet til brug ved normal indetemperatur. Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader. Kobl altid maskinen fra strømforsyningen og luk for vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligeholdelse.

5 DANSK 5 Installation El- og VVS-arbejdet skal udføres af en faguddannet, autoriseret el- og VVS-installatør. Maskinen er tung. Pas på, når du flytter den. Kontroller, at maskinen ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke en beskadiget maskine. Kontakt om nødvendigt den dertil beregnede eftersalgsservice. Fjern al emballage og alle transportbolte før ibrugtagning. Der kan opstå alvorlige skader på maskinen eller på tilstødende skabe eller møbler. Gem alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis maskinen nogensinde skal transporteres igen. Se venligst de relevante trin i monteringsvejledningen. Placér aldrig karton, træ eller lignende materialer under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet. Nivellér maskinen nøjagtigt, og stram låsemøtrikkerne for at forhindre rystelser, støj og forskydning af maskinen under drift. Hvis maksinen installeres på et gulvtæppe, skal du justere fødderne for at sikre, at luften kan cirkulere frit under maskinen. Kontrollér, at maskinen ikke hviler på tilløbs- og afløbsslangen, og at bordpladen elller bagsiden af maskinen ikke presser netkablet op mod væggen. Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slangekoblinger efter installationen. Hvis maskinen installeres på et sted, hvor der kan forekomme frost, bør du læse afsnittet "Frostsikring". Anvendelse Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Maskinen må ikke bruges til erhvervs- eller industrimæssige formål eller andre formål. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale reservedele. Se altid på plejesymbolerne på hvert enkelt del (tøj), før du vasker det. Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer. Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer, sten eller andre hårde, skarpe ting kan medføre stor skade og må ikke kommes i maskinen. Pletter, som for eksempel maling, blæk, rust og græs, skal behandles inden vask. Brug kun halvdelen af de anbefalede mængder skylle- og vaskemiddel. Der kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående mængder. Vask små ting som sokker, kniplinger, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da den slags ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar og tromlen. Der må ikke vaskes genstande med stivere eller usømmede, flossede eller trevlede ting. Bh'er med metalbøjler MÅ IKKE vaskes. Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen. Vores brugsvand indeholder normalt kalk. Det er en god idé jævnligt at anvende et blødgøringsmiddel i maskinen. Det skal gøres uden, at der er vasketøj i tromlen, og i henhold til anvisningerne fra producenten af midlet. Det vil hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer og hermed gøre maskinen mere effektiv. Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Hold altid på selve stikket. Brug aldrig maskinen, hvis strømkablet, betjeningspanelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri adgang til apparatets indre dele. Vandtilførsel Denne maskine skal sluttes til en koldtvandsforsyning.

6 DANSK 6 Undlad at bruge tilslutningsslanger fra en gammel maskine til at slutte den til vandforsyningen. Vandtrykket skal ligge inden for de angivne grænser (se kapitlet "Tekniske data") Kontrollér, at det lokale vandværk leverer det gennemsnitlige ledningstryk for dit område. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er snoet, og at den ikke er klemt eller viklet sammen. Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været brugt i længere tid, bør vandet løbe et passende stykke tid, så eventuelt snavs i rørene bliver skyllet ud. Drej tilløbsslangen på bagsiden af maskinen til venstre eller til højre, så den passer til installationen. Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal der anskaffes en ny, længere slange specifikt beregnet til denne slags formål. Inden vandhanen åbnes, skal du sørge for at stramme ringmøtrikken godt for at forhindre lækager. Udtømning af vand Kontrollér, at enden af afløbsslangen ikke løsner sig, når maskinen tømmes. Det kan gøres ved at binde slangen fast til vandhanen med snor eller fastgøre den på væggen. Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 44 cm og højst 90 cm. Se venligst monteringsvejledningshæftet. Vedligeholdelse og rengøring Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring. Rengør maskinen udvendigt med vand og sæbe, og tør grundigt efter. Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Kontrollér pumpen regelmæssigt, og især hvis: maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer maskinen laver en usædvanlig støj under udtømning på grund af fremmedlegemer som sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der blokerer pumpen Fjern aldrig pumpedækslet, mens maskinen er i gang med at vaske. Vent altid, til maskinen er blevet tømt for vand. Hvis du har valgt et vaskeprogram med en høj temperatur, bør du vente, til vandet er kølet af. Sørg for at sætte pumpedækslet godt fast igen for at forhindre utætheder.

7 DANSK 7 Produktbeskrivelse Vaskemiddelskuffe 2 Betjeningspanel 3 Lugehåndtag 4 Typeskilt 5 Udtømningspumpe 6 Justérbare ben Vaskemiddelskuffe Rum til vaskemiddel til forvask og iblødsætning eller til pletfjerner brugt under pletfjerning (afhængigt af model). Forvaskemidlet og iblødsætningsmidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet. Pletfjerningsmidlet tilsættes under pletfjerningsfasen. Rummet til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det hældes i, lige inden programmet startes. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende dosering, og overskrid aldrig "MAX"-mærket i vaskemiddelskuffen. Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal hældes i rummet, inden vaskeprogrammet startes.

8 DANSK 8 Betjeningspanel Der er en illustration af betjeningspanelet herunder. Den viser programvælgeren, knapperne og kontrollamperne. De præsenteres med deres relevante numre på de følgende sider Programvælger 2 Visning 3 Kontrollampen for luge låst 4 Knap for udskudt start 5 Start/Pause-knap 6 Knap til ekstra skyl Oversigt over symboler 7 Knap til syntetiske stoffer 8 Knappen Forvask 9 Multifunktionsknap (funktion afhængig af model) 10 Knap til centrifugeringshastighed = Tænd/sluk - Nulstil = Centrifugering = Bomuld = Ingen centrifugering = Kold vask = Skyllestop = Syntetiske stoffer = Tilvalg = Finvask = Energispare = Håndvask = Hurtigvask = Uld = Forvask = Specialprogrammer = Strygelet = Denim/Jeans = Ekstra skyl = Iblødsætning = Start/Pause = Skyl = Låst luge = Tømning = Udskudt start

9 DANSK 9 Programvælger Knap til centrifugeringshastighed Multifunktionsknap: Knappen Forvask Knap til syntetiske stoffer Knap til ekstra skyl Start/Pause-knap Kontrollampen for luge låst bruges til at tænde/slukke for maskinen og/eller vælge program. Du kan ændre det valgte programs centrifugeringshastighed ved at trykke på denne knap. Ingen centrifugering: med denne funktion udelukkes al centrifugering og erstattes af udtømning, så tøjet ikke bliver krøllet. Anbefales til meget sarte stoffer. Skyllestop: med denne funktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vandet skal pumpes ud, inden lugen åbnes. Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om udpumpning af vand. Denne knap bruges til at tilvælge en af funktionerne. Den tilhørende kontrollampe tændes. Energispare: anbefalet vaskeprogram til bomuld og syntetiske stoffer, der er let til normalt snavset, ved en temperatur på mindst 40. Vasketiden vil blive forlænget og vasketemperaturen reduceret. Denne funktion kan bruges til vask af normalt snavset tøj, hvis du vil spare energi. Quickvask: en meget kort cyklus til let snavset tøj, der kun har været brugt i kort tid. Når denne funktion vælges, udfører maskinen en forvask før hovedvasken. Vasketiden bliver forlænget. Denne funktion anbefales til meget snavset tøj. Når du vælger denne knap, vaskes og centrifugeres tøjet skånsomt for at undgå, at det krøller Det gør det lettere at stryge. I nogle programmer tilføjer maskinen desuden nogle ekstra skylninger I bomuldsprogrammer nedsættes den maksimale centrifugeringshastighed automatisk Denne maskine er designet til at spare på vandet. Vælg denne funktion, hvis det er nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning (Ekstra skyl). Maskinen gennemløber ekstra skyl. Denne funktion anbefales til folk med vaskemiddelallergi samt på steder med meget blødt vand. Denne knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller midlertidigt afbryde det. Kontrollampen 3 tændes, når programmet starter og angiver, om lugen kan åbnes. Tændt: Lugen kan ikke åbnes. Maskinen er i drift, eller programmet er sluttet med skyllestop. Slukket: Lugen kan åbnes. Programmet er slut, eller vandet er pumpet ud. Blinker: Lugen kan åbnes efter et par minutter. Knap for udskudt start Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer.

10 DANSK 10 Visning Displayet viser følgende oplysninger: 10.1 Børnesikring. Når børnesikringen er slået til, kan man gå fra maskinen, mens den er i gang 10.2 Det valgte programs varighed. Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og minutter (f.eks. ). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbefalede maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres resttiden en gang i minuttet. Udskudt start. Når der er indstillet en udskudt start (ved at trykke på den tilhørende knap), vises den på displayet i nogle sekunder. Derefter vises varigheden af det valgte program igen Nedtællingen af den valgte udskydelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis. Alarmkoder. Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder, f.eks. (se under "Når der opstår fejl"). Forkert programtilvalg. Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det indstillede vaskeprogram, vises meddelelsen Err nederst på displayet i nogle sekunder, og den røde kontrollampe for knappen 5 begynder at blinke. Programslut. Når programmet er slut, vises det blinkende nul ( ) i displayet, kontrollampen 3 og kontrollampen for knappen 5 slukkes, og lugen kan åbnes. Ibrugtagning Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Tag flamingoblokken og eventuelt andet materiale ud af tromlen. Tilpasning Lydsignaler Maskinen har et lydmodul, der afgiver signal i følgende situationer: Ved programslut Hvis der er en fejl. Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægninger fra produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen. Lydsignalet slås fra ved at trykke på knappen 7 og 8 samtidigt i ca. 6 sekunder (medmindre der er en fejl). Lydsignalet slås til igen ved at trykke på de samme 2 knapper.

11 DANSK 11 Børnesikring Når børnesikringen er slået til, kan du gå fra apparatet uden at skulle tænke på, at børn kan beskadige det eller selv komme til skade. Funktionen er stadig slået til, når maskinen er standset. Funktionen kan indstilles på to måder: 1. Før der trykkes på knappen 5: Det er ikke muligt at starte maskinen Daglig brug Åbn lågen Åbn lågen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Ilægning af vasketøjet Læg tøjet i tromlen, et stykke ad gangen, og sørg for at ryste det løst så godt som muligt. Luk lågen godt ved at trykke på koøjerammen. Opmål vaskemidlet og skyllemidlet 1 Hæld vaskemidlet i rummet til hovedvask eller i det passende rum, hvis det er nødvendigt til det valgte program/ den valgte funktion (få yderligere oplysninger i "Vaskemiddelskuffe"). Få yderligere oplysninger i "Vandets hårdhedsgrad" for at hælde den rigtige mængde vaskemiddel i. 2. Efter der er trykket på knappen 5: Det er ikke muligt at ændre noget andet program eller tilvalg. Funktionen slås til/fra ved samtidig at trykke på knappen 2 og 3 samtidigt i ca. 6 sekunder, indtil symbolet vises eller forsvinder i displayet. 2 Hæld skyllemiddel i det markerede rum (må ikke overstige mærket "MAX" i skuffen). Luk skuffen forsigtigt i Vælg det ønskede program med programvælgeren (1) Maskinen er nu tændt. Kontrollampen 5 begynder at blinke. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i positionen O for at slukke maskinen. For at få en beskrivelse af hver vaskefase samt kombinationsmulighederne mellem vaskeprogrammerne og tilvalgene kan du se kapitlet "Vaskeprogrammer". Bemærk Hvis programvælgeren drejes hen på et andet program, mens maskinen kører, blinker den røde kontrollampe i knappen 5 3 gange, og displayet viser meddelelsen Err, der betyder forkert programvalg. Apparatet kører ikke det nye valgte program.

12 DANSK 12 Nedsæt centrifugeringshastigheden, eller vælg Ingen centrifugering eller Skyllestop ved at trykke på knappen 2. Når det ønskede program er valgt, foreslår maskinen automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program. Tryk på knappen 2 flere gange for at ændre omdrejningstal, hvis tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed. Den tilhørende kontrollampe tændes. Vælg mellem de tilgængelige tilvalgsfunktioner ved at trykke på knappen 6, 7, 8 og 9. Afhængigt af det enkelte program kan der laves en kombination af forskellige funktioner. De skal vælges, når det ønskede program er valgt, men før programmet startes. Når der er trykket på disse knapper, tænder de tilhørende kontrollamper. Når der trykkes på dem én gang til, slukker lampen. Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion, blinker den indbyggede røde kontrollampe i knappen 5 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet. Se under "Vaskeprogrammer" for at få flere oplysninger om de funktioner, der kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer. Vælg Udskudt start ved at trykke på knappen 4. Hvis programmet først skal starte senere, vælger du tid til start ved at trykke en eller flere gange på knappen. Displayet viser indstillingen for Udskudt start i nogle sekunder. Derefter viser det igen programmets varighed Denne funktion skal vælges, når der er valgt program, men før programmet startes. Den udskudte start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket på knappen 5. Sådan vælges den udskudte start: 1. Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner. 2. Vælg udskudt start ved at trykke på knappen Tryk på knappen 5: Maskinen starter nedtællingen, time for time. Når den indstillede starttid nås, starter programmet. Annullering af udskudt start, når maskinen er startet: 1. Sæt maskinen på PAUSE ved at trykke på knappen Tryk én gang på knappen 4. Displayet viser '. 3. Tryk på knappen 5 igen for at starte programmet. Den valgte starttid kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Lågen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte start. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal maskinen først sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 5. Der går nogle minutter, før lugen kan åbnes. Luk lugen, og tryk på samme knap igen. Udskudt start kan ikke vælges sammen med udtømningsprogrammet. Start programmet ved at trykke på knappen 5 Det valgte program startes ved at trykke på denne knap, hvorefter den tilhørende grønne kontrollampe holder op med at blinke. Kontrollampen 3 tændes for at vise, at maskinen er gået i gang, og at lugen er låst. Hvis der er valgt udskudt start, starter maskinen nedtællingen. Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion, vises meddelelsen Err på displayet i nogle sekunder, og den røde kontrollampe i knappen 5 blinker 3 gange. Ændring af en funktion eller et igangværende program Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem. Før der foretages ændringer, skal maskinen sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 5.

13 DANSK 13 Ændring af et igangværende program er kun mulig ved at nulstille det. Drej programvælgeren til O og derefter til den nye programposition. Start det nye program ved at trykke på 5-knappen igen. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud. Afbrydelse af et program Tryk på knappen 5 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet. Annullering af et program Drej programvælgeren på O for at annullere et igangværende program. Nu kan du vælge et nyt program. Åbning af lugen efter starten på et program Sæt først maskinen på pause ved at trykke på knappen 5. Hvis kontrollampen 3 blinker og slukkes efter nogle minutter, kan lugen åbnes. Hvis kontrollampen 3 bliver ved med at lyse, betyder det, at maskinen er gået i gang med at varme op, eller at vandstanden er for høj. Forsøg aldrig at tvinge lugen op! Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for maskinen ved at dreje programvælgeren til. Efter nogle minutter kan lågen åbnes. Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalg igen, og tryk derefter på knappen 5. Nyttige oplysninger og råd Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld. Fjern fastsiddende snavs Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask. Bemærk Pas på vandstanden og vandets temperatur! Ved programmets afslutning Maskinen stopper automatisk. Der høres nogle akustiske signaler og en blinkende vises på displayet, kontrollampen lyser i knappen 5, og kontrollampen 3 slukker. Hvis der er valgt et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med skyllestop, forbliver kontrollampen 3 tændt, og lugen forbliver låst for at angive, at vandet skal tømmes ud, inden lugen kan åbnes. For at tømme vandet ud 1. Drej programvælgeren til. 2. Vælg udtømning eller centrifugering. 3. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden ved at trykke på knappen Tryk på 5-knappen. Når programmet er slut, udløses lugens lås, og lugen kan åbnes. Drej programvælgeren til for at slukke for maskinen. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Lad lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt. Standby: Når programmet er slut efter nogle få minutter, aktiveres energisparesystemet. Lysstyrken i displayet mindskes. Når der trykkes på en vilkårlig knap, går apparatet ud af energisparefunktion. Blod: behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal du lægge tøjet i blød natten over i en pletfjerner og derefter gnubbe i sæbevandet. Oliebaseret maling: fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten. Skal behandles flere gange. Indtørrede fedtpletter: fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud.

14 DANSK 14 Rust: oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet vil være blevet hullet. Mugpletter: behandles med blegemiddel, skyl grundigt (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Græs: indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvid bomuld og farveægte tøj). Kuglepen og lim: fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten. Læbestift: fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Rødvin: læg i blød i vand og vaskemiddel, skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Blæk: afhængigt af typen af blæk bør stoffet først fugtes med acetone 1) og derefter med eddikesyre. Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter. Tjære: behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet. Vandets hårdhedsgrad Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte "hårdhedsgrader". Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Beskrivelse Vandets hårdhedsgrad Tysk dh Fransk T.H Blødt Middel Hårdt Meget hårdt > 21 > 37 Der skal tilføjes et blødgøringsmiddel, når vandet har en middel-høj hårdhedsgrad. Følg producentens anvisninger. Mængden af vaskemiddel kan derefter altid justeres (reduceres) til graden af hårdhed eller blødhed. Vaskeprogrammer Se altid tøjets vaskemærkat, og vælg vaskeprogrammet efter, hvad der står. 1) brug ikke acetone på kunstsilke

15 DANSK 15 Program/ Temperatur Stoffets type Beskrivelse af Forløb Maks. fyldning Red. Vask 1) Tilgængelige Tilvalgsfunktioner Rum til vaskemiddel BOMULD BOMULD kold SYNTETISK Kold Hvid bomuld (meget snavset til normalt snavset tøj). Kulørt bomuld (normalt snavset til let snavset tøj). Syntetiske eller blandede fibre: Undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter, bluser. Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m 7 kg 3.5 kg 1) Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m 7 kg 3.5 kg 1) Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m 3.5 kg 2 kg 1) Centrifugering Ingen centrifugering Skyllestop Energispare 2) Quickvask Forskyl Strygelet Ekstra skylning Centrifugering Ingen centrifugering Skyllestop Energispare 2) Quickvask Forskyl Strygelet Ekstra skylning Centrifugering Ingen centrifugering Skyllestop Energispare 2) Quickvask Forskyl Strygelet Ekstra skylning 3) 3) 3)

16 DANSK 16 Program/ Temperatur Stoffets type Beskrivelse af Forløb Maks. fyldning Red. Vask 1) Tilgængelige Tilvalgsfunktioner Rum til vaskemiddel FINVASK kold HÅNDVASK 30 - kold ULD 40 JEANS 40 IBLØDSÆT- NING 5) 30 Sarte stoffer: f.eks. gardiner. Specialprogram til sarte stoffer mærket med symbolet for "Håndvask". Specialprogram til uldtøj med mærket "Ren ny uld, krympefrit, maskinvaskbart". Dette program kan bruges til vask af bukser, skjorter eller jakker i denim, samt til strik i hi-tech-materialer. Specialprogram for meget snavset vasketøj. Programmet udfører iblødsætning ved 30 C. Efter iblødsætningstiden standser maskinen automatisk med vand tilbage i karret. Før der startes et nyt vaskeprogram, tømmes vandet ud. Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 700 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Vask Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 900 o/m Forskyl Iblødsætning i 40 minutter Stopper med vandet i karret 3.5 kg 2 kg 1) 2 kg 2 kg 3.5 kg Ingen centrifugering Skyllestop Quickvask Forskyl Ekstra skylning Centrifugering Ingen centrifugering Skyllestop Centrifugering Ingen centrifugering Skyllestop Centrifugering Ingen centrifugering Skyllestop Forskyl Ekstra skyl 4) 3) 3) 7 kg 3)

17 DANSK 17 Program/ Temperatur Stoffets type Beskrivelse af Forløb Maks. fyldning Red. Vask 1) Tilgængelige Tilvalgsfunktioner Rum til vaskemiddel SKYLNING TØMNING Centrifugering Ingen centrifugering Skyllestop Strygelet Ekstra skylning CENTRIFUGE- RING Med dette program kan man skylle og centrifugere bomuldstøj, der er vasket i hånden. Maskinen udfører et antal skyl, fulgt af en lang slutcentrifugering. Centrifugeringshastigheden kan sættes ned. Til udtømning af det sidste skyllevand i programmer med funktionen Skyllestop tilvalgt. Til særskilt centrifugering af håndvasket tøj samt efter programmer med Skyllestop som tilvalg. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifugeres. Skylninger Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m Udtømning af vand Maks. slutcentrifugering ved 1600 o/m 7 kg 7 kg 7 kg Centrifugering 1) Ved tilvalg af funktionen QUICKVASK anbefales det at reducerer tøjmængden som angivet. (nedsat fyldn. = reduceret fyldning). Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat. 2) Denne funktion kan kun tilvælges ved temperaturer på mindst 40 C. 3) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden FORVASK. 4) Funktionen EKSTRA SKYLNING aktiveres automatisk. 5) Se afsnittet om vaskemiddelskuffen til at hælde vaskemidlet i til iblødsætningsprogrammet. Forbrugsværdier Program Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Programvarighed (minutter) 1) Kogevask Se displayet på kontrolpanelet for Bomuld at få oplysninger

18 DANSK 18 Program Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Programvarighed (minutter) 1) Bomuld 60 + ENERGISPARE 2) Bomuld Syntetisk Finvask Uld/håndvask om programmernes varighed. 1) Uden valg af forvask. 2) "Bomuld + øko" ved 60 C med en fyldning på 7 kg er referenceprogrammet for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med CEI 456-standarderne. Forbrugsværdierne i tabellen er kun vejledende, da de kan variere afhængigt af mængden og arten af vasketøj, ledningsvandets temperatur og den omgivende temperatur. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Sluk for maskinen, inden du udfører rengøring eller vedligeholdelse. Vedligeholdelsesvask Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask. Følg nedenstående fremgangsmåde for at foretage en vedligeholdelsesvask Tromlen skal være helt tom Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber Rengøring af vaskemiddelskuffen og skuffefordybningen 1 Tag skuffen ud ved at trykke ned på tappen og trække udad. 2 Fjern også den øverste del af det ekstra rum for at gøre rengøringen nemmere. 3 Brug en stiv børste til at rengøre og fjerne alle rester af vaskepulver.

19 DANSK 19 4 Skyl alle de dele, der er fjernet fra vaskemiddelskuffen, ud under en vandhane for at fjerne spor fra akkumuleret pulver. 3 Træk nødtømningsslangen ud, læg den ned i beholderen, og fjern hætten på dækslet. 5 Brug den tidligere børste til at rengøre fordybningen, og sørg for at den øverste og nederste del gøres helt rene. Når skuffen og skuffefordybningen er rene, skal den sættes på plads, og der skal køres et skylleprogram uden tøj i tromlen for at skylle eventuelle rester ud. Rengøring af pumpen Gør følgende: 1 Åbn lågen til pumpen Når der ikke kommer mere vand ud, skrues pumpedækslet af og fjernes Sørg altid for at have en klud ved hånden til at tørre vandspild op. 5 Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpehjulet ved at dreje det rundt. 6 2 Sæt en skål tæt op til pumpen, så den opfanger eventuelt spild. Brug en blyant til at kontrollere, at pumpehjulet drejer frit rundt. (Det er normalt, at pumpehjulet drejer stødvist). Hvis pumpehjulet ikke kan drejes, bedes du kontakte eftersalgsservicen.

20 DANSK 20 7 Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, og sæt slangen på plads. Skru "filteret" helt ind. 8 Luk lågen til pumpen. Rengøring af tilløbsslangens filtre Hvis det tager for lang tid at fylde maskinen med vand, eller hvis den ikke fyldes, blinker startknappens kontrollampe rødt. Kontrollér om tilløbsslangens filtre er blokerede (se kapitlet "Når der opstår fejl" for yderligere oplysninger). Fortsæt således 1 Luk for vandhanen. Skru slangen af hanen. Rengør slangefilteret med en stiv børste. Skru tilløbsslangen fast på hanen igen. 2 Skru slangen af maskinen. Hav en klud ved hånden, da der kan løbe vand ud. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud. 3 Skru slangen tilbage på maski- nen ved at dreje den til venstre eller til højre, alt efter hvad der passer til installationen. Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå udsivning af vand. Åbn for vandhanen. Frostsikring Hvis maskinen udsættes for temperaturer på under 0 C, bør man tage visse forholdsregler. Luk for vandhanen. Skru tilløbsslangen af. Anbring enden af nødtømningsslangen og tilløbsslangen i en beholder på gulvet, og lad vandet løbe ud. Skru tilløbsslangen på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads efter at have sat hætten på igen. Hvis maskinen skal startes igen, skal man sikre sig, at rumtemperaturen er over 0 C. Nødtømning Hvis vandet ikke pumpes ud, gør du følgende for at tømme maskinen for vand: Træk stikket ud af stikkontakten Luk for vandhanen Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af Åbn lågen til pumpen Anbring en beholder på gulvet, og læg enden af nødtømningsslangen ned i beholderen. Fjern hætten. Vandet skal løbe ud på grund af tyngdekraften. Når beholderen er fyldt, sættes hætten på igen. Tøm beholderen. Gentag proceduren, til der ikke kommer mere vand ud. Rengør pumpen efter behov som tidligere beskrevet

21 DANSK 21 Sæt hætten på igen, og sæt nødtømningsslangen på plads Skru pumpedækslet på, og luk lågen Hvis noget går galt Apparatet starter ikke eller stopper under betjening. Prøv først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Kontakt servicecentret, hvis dette ikke hjælper. Ved nogle problemer fungerer de akustiske signaler, og displayet viser en alarmkode: - Maskinen tager ikke vand ind. Advarsel Sluk for apparat, inden du udfører eftersynet. - Maskinen tømmes ikke for vand. - Lugen er åben eller ikke lukket rigtigt. Fejl Mulig årsag Løsning Der er lukket for vandet. Åbn for vandhanen. Tilløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontroller samlingen ved tilløbsslangen. Maskinen fyldes ikke Maskinen tømmes ikke for vand. Lugen er åben eller ikke lukket rigtigt. Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret. Vandtilslutningen er blokeret eller kalket til. Tilløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt. Vandtrykket er for lavt. Lugen er ikke lukket korrekt. Afløbsslangen er klemt eller bøjet. Afløbsfilteret er tilstoppet. Afløbsslangen er ikke tilsluttet rigtigt. Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Rens filtrene ved indløbsslangen (se under "Rengøring af filtre i vandindtag" for at få yderligere oplysninger). Rengør vandtilslutningen. Kontroller samlingen ved tilløbsslangen. Kontakt det lokale vandværk. Luk lugen godt til. Kontroller afløbsslangens tilslutning. Rens udtømningsfilteret. Kontroller afløbsslangens tilslutning. Vælg udtømning eller centrifugering. Luk lugen godt til.

22 DANSK 22 Fejl Mulig årsag Løsning Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Efterse husets elinstallationer. Hovedsikringen er gået. Udskift sikringen. Apparatet starter ikke: og der er ikke trykket på knappen på knappen 5 igen. Programvælgeren står ikke rigtigt, Drej på programvælgeren, og tryk 5. Der er valgt udskudt start. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal udskudt start annulleres. Børnesikringsfunktionen er slået til. Slå børnesikringsfunktionen fra. Maskinens centrifugering starter sent eller starter ikke Der er vand på gulvet: Lugen vil ikke åbne: Maskinen udsender en mærkelig lyd Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi tøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Det sker flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil apparatet slet ikke centrifugere. Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget). Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontroller, om den er fugtig. Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget. Hætten er ikke sat på nødtømningsslangen, eller filteret er ikke skruet korrekt i efter rengøringen. Vaskeprogrammet kører stadig. Lugens lås er ikke blevet udløst. Der står vand i tromlen. Transportboltene og emballagen er ikke fjernet. Benene er ikke blevet justeret. Omfordel vasketøjet manuelt, eller læg mere vasketøj i, og vælg centrifugering. Reducer mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel. Kontroller samlingen ved tilløbsslangen. Udskift den med en ny (henvend dig til eftersalgsservicen med det rigtige reservedelsnummer). Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, eller skru filteret helt ind. Vent til vaskeprogrammet er slut. Vent fem minutter, indtil kontrollampens lys slukker. Vælg udtømning eller centrifugering for at tømme vandet ud. Kontroller, om maskinen er korrekt installeret. Kontroller, om maskinen står i vater.

23 DANSK 23 Fejl Mulig årsag Løsning Kontrollér udtømningspumpen. (Se nærmere under "Rengøring af pumpen") Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter. Kontroller, om der er valgt korrekt temperatur. Mindsk mængden af vasketøj i overensstemmelse med "Vaskeprogramtabel". Utilfredsstillende vaskeresultater: Udtømningspumpen er muligvis blokeret. Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er uegnet. Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask. Der blev ikke valgt korrekt temperatur. Der er for meget tøj i maskinen. Tænd for apparatet, og tryk på knappen 5 for at genstarte programmet, når du har udført ovennævnte kontrol. Kontakt den lokale serviceafdeling, hvis fejlen eller fejlkoden optræder igen. Modelbeskrivelse (MOD):... Produktnummer (PNC):... Serienummer (S.N.):... De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Made In Italy Inter IKEA Systems B.V Tekniske data Mål Bredde (cm) 59,6 Højde (cm) 84,5 Dybde (cm) 69,6 maks. 63,9 Vandtilførslens tryk 1) Minimum Maksimum 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Bomuld maks. fyldning (kg) 7 Maks. centrifugeringshastighed (rpm) 1600

24 DANSK 24 Energiklasse A++ Vaskeklasse A Centrifugeringsklasse A Vaskestøj (db(a)) 55 Centrifugeringsstøj (db(a)) 79 Gennemsnitligt energiforbrug/år (kwh) 2) 210 Gennemsnitligt vandforbrug/ 9000 år (liter) 2) 1) Hvis trykket i dit område er højere eller lavere: Kontakt den lokale serviceafdeling. 2) Oplysningerne er baseret på opvaskeprogrammet til prøveanstalter og 200 opvaske pr. år. Oplysninger om eltilslutning, spænding og samlet effekt står på typeskiltet, der sidder på inderkanten af maskinens låge. Installation Bemærk Når du går videre til installation: Se monteringsvejledningerne. Advarsel Sørg for at tage netstikket ud af kontakten under installationen. I tilfælde af reparation skal maskinen være let at komme til for elektrikeren. Placér maskinen tæt på en vandhane og et afløb. Vandtilførsel 1 Forbind slangen til en hane med 3/4" gevind Drej tilløbsslangen mod venstre eller højre, afhængigt af installationen. Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå udsivning af vand. Bemærk Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad. Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er for kort, og man ikke kan flytte hanen, skal der anskaffes en ny, længere slange specifikt beregnet til dette formål.

25 DANSK 25 Udtømning af vand A Fjern plastikmembranen (A), hvis du slutter afløbsslangen til vandlås under vasken. Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig rester af vaskemiddel og tøjfnuller, der til sidst blokerer studsen til maskinens afløbsslange. Bemærk Kontrollér, at samlingerne er tætte, så der ikke kan sive vand ud. Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter. Der fås en ekstra afløbsslange og et samlestykke hos Electrolux Service A/S. Tilslutning, el Maskinen skal jordes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at den elektriske information på typeskiltet svarer til boligens elforsyning. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand. Du må ikke selv udskifte eller ændre netkablet. Kontakt eftersalgsservicen. Pas på, at netstikket og -ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget af maskinens bagpanel. Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Denne maskine opfylder gældende EU-direktiver. Emballagemateriale Materialerne med symbolet kan genbruges. Aflever emballagen i de rigtige containere på kommunens genbrugsstation. Bortskaffelse af apparatet Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse: Tag stikket ud af kontakten. Klip netledningen af, og kassér den. Fjern lågelåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og små dyr bliver lukket inde i apparatet. Der er fare for kvælning.

26 DANSK 26 IKEA-GARANTI Hvor længe gælder IKEA-garantien? Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis. Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs fem (5) års garanti? Den serie produkter, der hedder LAGAN, og alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august Hvem udfører servicearbejdet? IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere. Hvad omfatter denne garanti? Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften Hvad omfatter garantien ikke? I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA. Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet? IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret. Hvad er ikke omfattet af denne garanti? Normalt slid. Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet. Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer. Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl. Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele. Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen. Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.

27 DANSK 27 Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti. Udgifter til at udføre første installation af IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet. Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land. Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land. Gyldighedsområde For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis: produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes; produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger; Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater: Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at: 1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti; 2. at bede om oplysninger om installation af IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende: den generelle installation af IKEA-køkkener; tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker. 3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEAproduktet. For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os. Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre. Vigtigt For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du kontakter os, skal du sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret kode), modelbetegnelse, produktnummer og serienummer for det produkt, du har brug for assistance til. Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt.

28 DANSK 28 Har du brug for ekstra hjælp? Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

29 NORSK 29 Innhold Sikkerhetsinformasjon 29 Produktbeskrivelse 32 Betjeningspanel 33 Første gangs bruk 35 Egne innstillinger 36 Daglig bruk 36 Nyttige tips og råd 39 Vaskeprogram 39 Med forbehold om endringer Sikkerhetsinformasjon For din egen sikkerhet og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du monterer og bruker apparatet. Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet, også hvis du selger det eller flytter. Den som bruker apparatet må være godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan apparatet betjenes. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av feilaktig montering og bruk. Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner Ikke la personer, inkludert barn, med reduserte fysiske sanser, reduserte mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, bruke apparatet. De trenger tilsyn eller må få instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold all emballasje borte fra barn. Det er fare for kvelning. Oppbevar alle vaskemidler på et trygt sted. La aldri barn få komme i berøring med vaskemidlene. Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer inn i trommelen. Undersøk trommelen før du bruker apparatet. Maskinen har en spesiell innretning som skal forhindre at barn og husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen. Forbruksverdier 42 Stell og rengjøring 43 Hva må gjøres, hvis Tekniske data 49 Montering 49 Elektrisk tilkopling 50 Miljøvern 51 IKEA GARANTI 51 For å aktivere denne funksjonen, drei bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren, til sporet står vannrett. Bruk en mynt om nødvendig. For å deaktivere denne funksjonen og igjen gjøre det mulig å lukke døren, dreier du knappen mot urviseren, til sporet står loddrett. Generell sikkerhet Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene på dette apparatet. Fare for personskade og skade på apparatet. Hvis maskinen leveres i vintermånedene når det er minusgrader, la den stå i romtemperatur i 24 timer før du bruker den for første gang. Vennligst les kapitlet "fare ved frost". Denne maskinen er laget for å brukes i normal innendørs temperatur. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av frost.

30 NORSK 30 Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter bruk, rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Montering En kvalifisert og faglært person må utføre all rørlegger- og elektrikermonteringer. Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter på den. Kontroller at dette produktet ikke ble skadet under transport. Ikke kople til et skadet apparat. Hvis nødvendig, kontakt kundeservice. Fjern all emballasje før maskinen tas i bruk. Alvorlige skader kan oppstå på maskinen eller på skap eller møbler i nærheten. Det anbefales at du tar vare på alle transportsikringsdelene, slik at du kan montere dem igjen hvis du senere vil flytte maskinen Se monteringsveiledningen. Du må aldri plassere papp, planker eller liknende materialer under maskinen for å utjevne eventuelle ujevnheter i gulvet. Ved å justere maskinen så den står nøyaktig i vater og skru fast låsemutrene forhindrer du vibrasjoner, støy og at maskinen flytter seg under drift. Hvis maskinen er montert på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under apparatet. Sjekk at maskinen ikke står på inntaksslangen eller avløpsslangen og at den elektriske kabelen ikke ligger i klem. Kontroller nøye om det er vannlekkasjer fra slanger og slangeforbindelser etter monteringen. Hvis apparatet monteres på et sted der det er fare for frost, ber vi deg lese kapittelet "Farer for frost". Bruk Denne maskinen er kun beregnet på privat bruk. Maskinen må ikke brukes til kommersielle, industrielle eller andre formål. Kun en autorisert servicetekniker kan reparere dette apparatet. Bruk kun originale reservedeler. Se vaskeanvisning på etiketten til hvert plagg før vask. Ikke overfyll apparatet. Se vaskeprogramtabellen. Før vask, kontroller at alle lommer er tomme og at alle glidelåser er lukket. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker, skruer, steiner eller andre harde, spisse materialer kan skade apparatet alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen. Behandle flekker av maling, blekk, rust og gress før vasking. Bruk kun anbefalt mengde skyllemiddel og vaskemiddel. For mye vaske- og skyllemiddel kan skade tøyet. Følg produsentens anvisninger angående mengder. Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet. Ikke bruk maskinen til å vaske plagg med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er meget slitt. BH-er med bøyler må bare vaskes i vaskepose.. Plagg som har vært i kontakt med petroleum produkter, må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har vært brukt til flekkfjerning, må de fjernes fra plagget før de legges i maskinen. Vann inneholder kalk naturlig. Det er lurt å bruke et avkalkningsmiddel i maskinen med jevne mellomrom. Gjør dette uten tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. Dette vil forhindre kalkavleiringer, noe som gjør apparatet ditt mer effektivt. Trekk aldri ut støpselet fra stikkontakten ved å dra i ledningen; hold alltid i selve støpselet. Du må aldri bruke maskinen hvis strømkabelen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet at maskinens innside er tilgjengelig. Vanntilførsel Denne maskinen må koples til kaldt vann. Ikke bruk slanger som allerede har vært brukt på et gammelt apparat, når du kopler til vannforsyningen.

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA FI Brugsanvisning 2 Käyttöohje 18 Vaskemaskine Pesukone ZWF 71460W Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse af apparatet 4 Beskrivelse af betjeningspanel 5 Programtabel

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T65270AC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4252978

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T65270AC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4252978 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DK NO FROSTIG FI SE SC155

DK NO FROSTIG FI SE SC155 DK FROSTIG NO FI SE SC155 DANSK 4 NORSK 13 SUOMI 22 SVENSKA 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ør ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Rengøring og

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 71440W DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 17 Pesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

L6FAU740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 33 Pesukone USER MANUAL

L6FAU740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 33 Pesukone USER MANUAL L6FAU740I DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 33 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning WMY 81643PTLSTB1 DA FI Document Number 2820524515_DA/15-10-15.(11:37) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold. 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL66804

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL66804 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL66804 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

EW 81611F. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23

EW 81611F. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23 EW 81611F DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 111444 LB1 Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

L6FBN842G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL

L6FBN842G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL L6FBN842G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

L6FBP843G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL

L6FBP843G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL L6FBP843G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

LAVAMAT 71371TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 26 Pesukone USER MANUAL

LAVAMAT 71371TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 26 Pesukone USER MANUAL LAVAMAT 71371TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 26 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

L6FBE740G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL

L6FBE740G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL L6FBE740G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning WMY 51222 PTYB3 D FI Dokumentnummer= 2820525045_D / 14-10-15.(14:10) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold. 1 Vigtige sikkerheds-

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 33 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 33 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 33 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 23 Pesukone LAVAMAT 5461NFL

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 23 Pesukone LAVAMAT 5461NFL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 23 Pesukone LAVAMAT 5461NFL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 28

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 28 UFW 47 K 8141 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

L6FBL740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 32 Pesukone USER MANUAL

L6FBL740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 32 Pesukone USER MANUAL L6FBL740I DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 32 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

L6FBM762G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL

L6FBM762G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL L6FBM762G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop EHH6540FOK...... DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON À NOTICE D'UTILISATION 34 INDUCTION SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Brugsanvisning Vaskemaskine. Pesukone L85370 TL

Brugsanvisning Vaskemaskine. Pesukone L85370 TL DA FI Brugsanvisning Vaskemaskine Käyttöohje Pesukone 2 28 L85370 TL 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...9

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6512LOW ESF6512LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

TW 31K6128. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22

TW 31K6128. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 TW 31K6128 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14 M.-Nr. 10 202 090 da... 4 no... 25 sv... 46 fi... 67 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

FW 30L7120 FW 30L7141. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 30L7120 FW 30L7141. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 30L7120 FW 30L7141 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11. M.-Nr. 10 428 560

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11. M.-Nr. 10 428 560 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS11 M.-Nr. 10 428 560 da... 4 no... 25 sv... 47 fi... 69 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

FW 20L7140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 24

FW 20L7140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 24 FW 20L7140 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4.

Lisätiedot

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ESF 45030...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 16 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 30 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EWT 1264TDW. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22

EWT 1264TDW. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 EWT 1264TDW DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot