Address: Località Novella Terza, Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:"

Transkriptio

1 SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN , EN , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Administrative Offi ce: Address: Località Novella Terza, Guardamiglio (LO) - Italy Phone: , Fax: C S S FAC AC-SIMILE AAC Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Overensstemmelsescertifi kat Yhdenmukaisuustodistus Konformitetssertifi sering Överensstämmelsecertifi kat : RS 500 Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder.

2 D i j k l m n a b c d e f g h o p S (3) B E 1c b 1a S311297

3 BRUGERMANUAL INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPBEVARING AF MANUALEN... 3 OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT... 3 IDENTIFIKATIONSDATA... 3 ANDRE REFERENCEMANUALER... 3 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 3 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 3 SIKKERHED... 4 SYMBOLER... 4 GENERELLE INSTRUKTIONER... 4 UDPAKNING/LEVERING... 6 MASKINBESKRIVELSE... 6 DRIFTSEVNER... 6 SKIK OG BRUG... 6 BESKRIVELSE... 6 TEKNISKE DATA... 8 OMGIVELSESFORHOLD... 9 LEDNINGSDIAGRAM HYDRAULIKDIAGRAM ELEKTRISKE SIKRINGER TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR BRUG FØR OPSTART START OG STOP AF DIESELMOTOR MASKINSTART OG -STOP MASKINBETJENING TØMNING AF AFFALDSBEHOLDER SÅDAN BRUGES DEN BAGERSTE SUGESLANGE (*) SÅDAN BRUGES VINDUESVISKEREN/SPRINKLEREN SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS VARMEANLÆG SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS KLIMAANLÆG (*) SÅDAN BRUGES LYSANLÆGGET BETJENING AF HAVARIBLINKET MANUAL LØFTNING AF AFFALDSBEHOLDEREN MONTERING AF DEN LØFTEDE AFFALDSBEHOLDERS LÅSESTIFTER MONTERING AF STØTTESTANGEN TIL LÅGET PÅ DEN LØFTEDE AFFALDSBEHOLDER SÅDAN BRUGES HØJTRYKSRENSEREN (*) EFTER BRUG TØMNING AF STØVKONTROLSYSTEMETS VANDTANK NÅR MASKINEN SKAL SLÆBES TRANSPORT MED ANHÆNGER OPLAGRING AF MASKINEN FØRSTE ARBEJDSPERIODE (3) B 1

4 BRUGERMANUAL VEDLIGEHOLDELSE...19 SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF AFFALDSBEHOLDER, FILTER OG SUGESLANGE, KONTROL AF PAKNING OG SMØRING AF SUGEVENTILATORENS LEJE RENGØRING AF STØVKONTROLANLÆGGETS DYSE OG FILTER RENGØRING AF STØVKONTROLANLÆGGETS VANDFILTER KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIESTAND OG DRÆNFILTERETS DRIFTSYDELSE KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIEKØLER KONTROL AF AKKUMULATORVÆSKESTAND KONTROL AF BREMSEVÆSKESTAND KONTROL AF BAKGEARSALARM KONTROL AF DÆKTRYK KONTROL AF SUGEÅBNING OG KLAPHØJDE KONTROL OG JUSTERING AF SIDEBØRSTER UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTE KONTROL AF PARKERINGSBREMSE KONTROL AF MOTOROLIESTAND UDSKIFTNING AF MOTOROLIE UDSKIFTNING AF MOTOROLIEFILTER RENGØRING AF MOTORENS LUFTFILTER KONTROL OG RENGØRING AF MOTORENS KØLERFINNER KONTROL AF KØLERVÆSKESTAND UDSKIFTNING AF MOTORENS BRÆNDSTOFFILTER UDSKIFTNINGS AF FØRERHUSETS LUFTFILTER AF- OG PÅMONTERING AF HJUL UDSKIFTNING AF SIKRINGER SIKKERHEDSFUNKTIONER...28 BAKGEARSALARM SIKKERHEDSFLANGE PÅ BETJENINGSARM TIL LØFTNING/SÆNKNING AF AFFALDSBEHOLDER SIKKERHEDSFLANGE PÅ BETJENINGSARM TIL LØFTNING/SÆNKNING AF SUGEÅBNING OG BØRSTER SENSOR TIL HINDRING AF MOTOROPSTART, NÅR KØREPEDALEN TRYKKES NED PROBLEMLØSNING...29 PROBLEMER OG EVENTUELLE LØSNINGER OPHUGNING (3) B

5 BRUGERMANUAL INTRODUKTION MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Denne manual er en integreret del af maskinen, og formålet med den er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Alle, der betjener eller vedligeholder maskinen, bør læse manualen nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfisk-Advance. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre vedligeholdelsesarbejde, der kræver kvalificeret arbejdskraft. Nilfisk-Advance vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Manualen skal opbevares i førerhuset på en sådan måde, at den ikke kan komme i kontakt med væsker eller andre skadelige midler. OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT I fig. A vises en kopi af den dokumentation, der bevidner at fejemaskinen er fremstillet i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. BEMÆRK To kopier af den originale EU-overensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen (21, fig. E), der sidder indvendigt i førerhuset. Maskinens serienummer står også anført på siden af maskinen (23, fig. G). Motorens model og serienummer er angivet i de positioner, der er angivet i den relevante manual. I visse lande er maskinen endvidere udstyret med en mærkeplade med de samme oplysninger i positionen (31, fig. G). Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen eller dieselmotoren. Anfør maskinens og dieselmotorens model og serienummer nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer... MOTORENS model... MOTORENS serienummer... ANDRE REFERENCEMANUALER Følgende manualer følger med ved levering af fejemaskinen: Manual til dieselmotoren, som bør betragtes som en integreret del af denne manual. Reservedelskatalog til fejemaskine I Nilfisk-Advance Servicecentrene stilles følgende manualer til rådighed: Servicemanual til fejemaskine RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalificeret personale eller af et Nilfisk-Advance Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Ring til Nilfisk-Advance for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfisk-Advance forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfisk-Advance (3) B 3

6 BRUGERMANUAL SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fleste af de ulykker, der sker under arbejdet eller når maskinen flyttes, skyldes at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for personskade. FORSIGTIG! Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær særlig opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Læs de pågældende afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. FARE! Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret arbejdskraft. Desuden skal føreren: Være myndig Have kørekort Være i normal fysisk-psykisk form Ikke være påvirket af rusmidler eller andre stoffer, der påvirker nervesystemet (alkohol, psykofarmaka, stoffer, etc.) Tag startnøglen ud, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret arbejdskraft. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Undgå brugen af smykker, når der arbejdes i nærheden af bevægelige dele. Arbejd ikke under en løftet maskine, hvis den ikke er fastgjort med sikkerhedsblokke eller lignende støtteanordninger. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Udvis stor forsigtighed, da brændstof er meget brandfarligt. Ryg ikke og undgå åben ild i området som bruges til optankning af maskinen eller til opbevaring af brændstoffet. Optank maskinen udendørs eller i et område med god ventilation, og sørg for at motoren er slukket. Under optankningen bør der maks. fyldes op til 4 cm fra påfyldningsstudsens kant, da brændstoffet udvider sig. Efter optankningen kontrolleres det, at tankdækslet er rigtigt lukket. Hvis der spildes brændstof under optankningen, rengøres det berørte område, og der ventes et øjeblik, inden motoren startes. Lad ikke brændstoffet komme i kontakt med huden, og undgå indånding af dampene. Opbevar brændstof på sikker afstand af børn. Tag startnøglen ud, aktiver parkeringsbremsen og kobl batteriet fra, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Når der arbejdes under åbne motorhjelme/dæksler, kontrolleres det, at de ikke kan lukke i ved et uheld. Under vedligeholdelse af den løftede affaldsbeholder, sikres den med støttestængerne. Under transport af fejemaskinen, må brændstoftanken ikke være fyldt. Dieselmotorens udstødningsgas indeholder en lugtfri og farveløs kulilte, som er yderst giftig. Undgå at indånde dampene. Lad ikke maskinen køre i et lukket område. Anbring ikke genstande på motoren. Sluk dieselmotoren, inden arbejdet med den påbegyndes. For at undgå utilsigtet igangsætning af motoren, frakobles batteriets minusklemme. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i dieselmotorens manual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual (3) B

7 BRUGERMANUAL ADVARSEL! Kørsel på offentlig vej kræver at maskinen overholder de lokale krav til registrering. Maskinen er designet til at blive anvendt som fejemaskine og må derfor ikke bruges til andre formål. Under betjening af maskinen skal man sikre sig at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe tændingsnøglen sidder i og parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Udvis den største forsigtighed ved løftning og sænkning af affaldsbeholderen. Tilpas driftshastigheden til belægningen. Læs nøje samtlige instruktioner, inden enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Beskyt kropsdelene (øjne, hår, hænder, etc.) forsvarligt, når der arbejdes med trykluft eller højtryksrenser. Undgå kontakt med akkumulatorvæske og varme maskindele. Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille. Manglende overholdelse kan resultere i beskadigelse af gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Rengør ikke maskinen med ætsende midler. Brug ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige/skadelige materialer (olie, batterier, plastdele, etc.), der er underlagt regler som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning). Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Vibrationsniveauet ved førerens krop er 0,38 m/s 2 (ISO ) ved maks. arbejdshastighed (2.200 omdr./min). Når dieselmotoren kører, opvarmes lyddæmperen. Rør ikke ved lyddæmperen, da der er fare for forbrændinger eller brand. Lad ikke motoren køre, hvis oliestanden er lav, da dette kan beskadige maskinen alvorligt. Kontroller motoroliestanden med slukket motor og maskinen anbragt på en jævn overflade. Lad ikke motoren køre, hvis luftfilteret ikke er monteret, da dette kan beskadige maskinen. Motorens kølerør er under tryk. Ethvert eftersyn skal udføres med slukket og afkølet motor. Selv når motoren er kold, bør der udvises forsigtighed, når kølerdækslet fjernes. Motoren er udstyret med en ventilator; stå ikke i nærheden af motoren, når den er varm, da ventilatoren også kan gå i gang, selvom maskinen er slukket. Teknisk vedligeholdelsesarbejde på dieselmotoren skal udføres af en autoriseret forhandler. Brug kun originale eller autoriserede reservedele til dieselmotoren. Brug af ikke-autoriserede reservedele kan medføre alvorlig beskadigelse af motoren. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i dieselmotorens manual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual. ADVARSEL! Kulilte (CO) kan medføre hjerneskade eller død. Denne maskines interne forbrændingsmotor kan afgive kulilte. Undgå indånding af udstødningsgassen. Må kun bruges indendørs, når en passende ventilation er etableret og når en anden person er blevet bedt om at holde opsyn med brugeren (3) B 5

8 BRUGERMANUAL UDPAKNING/LEVERING Maskinen leveres samlet og driftsklar, hvilket betyder, at operationer forbundet med udpakning og montering ikke er påkrævede. Kontroller venligst, at følgende dele er leveret med maskinen: Teknisk dokumentation: Manual til fejemaskine Manual til dieselmotor Reservedelskatalog til fejemaskine MASKINBESKRIVELSE DRIFTSEVNER Denne fejemaskine er designet og bygget til rengøring (fejning og opsugning) af veje og faste, jævne overflader i offentlige og industrielle miljøer, samt til opsugning af støv og lettere affald. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalificeret arbejdskraft. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre og højre tager udgangspunkt i førerens stilling, dvs. førersædet (17, fig. E). BESKRIVELSE Beskrivelse af kontrolområdet (Se fig. D) 1. Måler og kontrolpanel 2. Lysindikatorer og advarselslamper 3. Tilbehør lysindikator 4. Tilbehør lysindikator 5. Lysindikator for kølevæsketemperatur 6. Lysindikator for fjernlys 7. Lysindikator for kørelys 8. Lysindikator for opladet batteri (fungerer sammen med en summetone) 9. Advarselslampe for parkeringsbremse 10. Advarselslampe for foropvarmning af tændrør 11. Display med timetæller/omdrejningstæller: Viser det samlede antal arbejdstimer, når tændingsnøglen (17, fig. D) er indstillet til den første position, inden motoren kører Viser motorhastigheden, når motoren kører, og advarselslampen for opladet batteri er slukket 12. Lysindikator for opladet batteri (fungerer sammen med en summetone) 13. Tilbehør lysindikator 14. Advarselslampe for høj kølevæsketemperatur (fungerer sammen med en summetone) 15. Lysindikator for opladet batteri (fungerer sammen med en summetone) 16. Lysindikator for blinklys 17. Tændingskontakt 18. Kontakt til klimaanlæg (*) 19. Kontakt til støvkontrolsystem 20. Visker-/sprinklerkontakt 21. Kontakt til luftstrøm (to hastigheder) 22. Kontakt for havariblink 23. Advarselslampe for lav vandstand i støvkontrolsystemet (rød) 24. Sikringsboks B (se afsnittet Elektriske sikringer) 25. Sikringsboks A (se afsnittet Elektriske sikringer) 26. Advarselslampe for løftet affaldsbeholder (rød) 27. Summer (fungerer sammen med advarselslamperne 8, 12, 14, 15) 28. Kontakt for åbning/lukning af affaldsbeholderens låg 29. Solskærm (Se fig. E) 1. Lys- og hornkontakt med følgende funktioner: Lygter slukket - mærke (1b) indstillet til O Kørelys tændt - mærke (1b) indstillet til Nærlys tændt - mærke (1b) indstillet til Fjernlys tændt - mærke (1b) indstillet til og betjeningsarm sænket (1a) Midlertidig opblænding til fjernlys - betjeningsarm (1a) løftet Højre blinklys tændt - betjeningsarm (1a) frem Venstre blinklys tændt - betjeningsarm (1a) tilbage Horn aktiveret - betjeningsarm (1a) trukket i den af pilen angivne retning (1c) 2. Rat 3. Viskermotor 4. Kørepedal trykkes frem for at køre forlæns trykkes bagud for at bakke 5. Bremsepedal 6. Reguleringsarm til justering af rathældning 7. Parkeringsbremse 8. Kontakt til støvkontrolsystemets sugeåbning 9. Kontakt til støvkontrolsystemets børster 10. Betjeningsarm til løftning/sænkning af affaldsbeholder 11. Førersædets sikkerhedssele (*) 12. Betjeningsarm til løftning/sænkning af sugeåbning og børster 13. Kontakt til åbning/lukning af klap 14. Sugefunktionens aktiveringsarm 15. Kontakt til varmeregulering 16. Dieselmotorens gashåndtag 17. Førersæde 18. Batteri 19. Førerhusets venstre panel 20. Førerhusets højre panel 21. Serienummer/tekniske data/eu-mærkeplade 22. Førersædets justeringshåndtag (frem/tilbage) 23. Sikkerhedsflange på betjeningsarm til løftning/sænkning af affaldsbeholder 24. Sikkerhedsflange på betjeningsarm til løftning/sænkning af sugeåbning og børster 25. Højtryksrenser 26. Dokumentholder 27. Sprinklervæsketank 28. Børstens fartregulator (*) 29. Askebæger 30. Højtryksrenserens sprinklerdyse 31. Cigarettænder 32. Holder til dunk (3) B

9 BRUGERMANUAL Maskinens ydre (Se fig. F) 1. Affaldsbeholder (tømmeposition) 2. Affaldsbeholderens støttestænger 3. Affaldsbeholderens løfteanordning 4. Affaldsbeholderens låg 5. Dieselmotor 6. Sugefilter 7. Ventilationsfilter 8. Støttestang til åbent låg 9. Låsestifter til løftet affaldsbeholder 10. Hus til den løftede affaldsbeholders låsestifter 11. Huller til den løftede affaldsbeholders låsestifter 12. Hydraulikanlæggets oliefilter 13. Håndpumpe til manuel løftning af affaldsbeholder (anvendes i tilfælde af driftsforstyrrelser på motoren) 14. Hydraulikanlæggets olietank 15. Bremsevæsketank 16. Hydraulikanlæggets oliekøler 17. Støvkontrolsystemets højre tank 18. Højre tanks påfyldningsstuds og prop 19. Højre tanks monteringsskrue 20. Vandtankens svømmer 21. Støvkontrolsystemets venstre tank 22. Venstre tanks påfyldningsstuds og prop 23. Venstre tanks monteringsskrue 24. Brændstoftank 26. Motorens luftfilter 27. Rør mellem sugeåbning og affaldsbeholder 28. Brændstoftankens påfyldningsstuds 29. Håndtag på håndpumpe til manuel løftning af affaldsbeholder 30. Hus til lågets støttestang 31. Sugeslangens pakning 32. Pakning til affaldsbeholderens låg (Se fig. G) 1. Førerhus 2. Venstre dør 3. Venstre dørhåndtag 4. Venstre dæksel 5. Venstre dæksellås 6. Støvkontrolsystemets venstre tank 7. Forhjul på fast akse 8. Venstre børste 9. Højre børste 10. Sugeåbning 11. Forreste trækkrog 12. Affaldsbeholder 13. Rotorblink (altid tændt, når tændingsnøglen er sat i) 14. Højre dør 15. Højre dørhåndtag 16. Højre dæksel 17. Højre dæksellås 18. Støvkontrolsystemets højre tank 19. Baghjul 20. Bagaksel 21. Affaldsbeholderens låg 22. Bagerste sugeslange (*) 23. Maskinens serienummer 24. Forklap 25. Holdere til bagerste sugeslange 26. Højtryksrenserens slange med rulle (*) 27. Højtryksrenserens lynkobling 28. Dæksel til ventilationsfilter 29. Dæksellås til ventilationsfilter 30. Bagerste stødfanger 31. Mærkeplade med dieselmotorens serienummer/tekniske data (en anden plade med de samme oplysninger er fastgjort til dieselmotoren)(*) (*) Ekstraudstyr i visse lande (3) B 7

10 BRUGERMANUAL TEKNISKE DATA Mål og vægt Værdier Maskinlængde (ekskl. børstehår) mm Maskinbredde (ekskl. børstehår) mm Afstand mellem for- og baghjul mm Akselafstand mellem forhjul 930 mm Akselafstand mellem baghjul 840 mm Maskinhøjde mm Min. frihøjde (uden klapper) 90 mm Maks. arbejdsvinkel fortil 18 Maks. aflæsningshøjde mm Fordæk 195/60 R14 86T Bagdæk 195/60 R14 86T Dæktryk 4,0 bar Sidebørstens diameter 650 mm Maskinens samlede driftsvægt (uden fører) Kg Driftsdata Maks. hastighed frem (kun ved flytning) Maks. arbejdshastighed Maks. hastighed bak Stigningsevne med fuldt læs Min. venderadius Maks. hastighed for sidebørste Opsamlingssystem Rengøringsbredde Filtreringssystem Maks. støjniveau ved førersædet (lydtryksniveau) (ISO/EN3744) ved maks. arbejdshastighed Certificeret støjniveau (2000/14/EC) ved maks. arbejdshastighed Målt støjniveau (ISO/EN3744) ved maks. arbejdshastighed Beholdervolumen Støvkontrol Støvkontrolsystemets samlede tankkapacitet (nr. 2) Lys- og signalanlæg Transmission Styresystem Bremse Parkeringsbremse Styreenheder Værdier 19 km/t 12 km/t 8 km/t 22% (30 % som tilbehør) mm 87 omdr./min Sugning mm Metalnet 82 db(a) 108 db(a) 106 db(a) 500 liter Med vand 230 liter Vejtype Hydrostatisk servostyring Servostyring på bagaksel Hydraulisk Mekanisk Hydraulisk (3) B

11 BRUGERMANUAL Dieselmotorens data Mærke Værdier Lombardini Type LDW 1603BZ Cylindere 3 Maks. hastighed Maks. arbejdshastighed Maks. effekt ved omdr. Tomgang Kølevæske BEMÆRK For andre data/værdier for dieselmotoren henvises til den relevante manual omdr./min omdr./min 24,0 kw 900 omdr./min 50 % AGIP frostvæske og 50 % vand Optankningsdata Brændstoftankens kapacitet Hydraulikolietankens kapacitet El-anlæggets data Systemspænding Startbatteri Værdier 30 liter 48 liter Værdier 12 V 12 V 80 Ah Hydraulikanlæggets data Hydraulikanlæggets samlede rumindhold Maks. tryk for drivsystem Maks. tryk for hjælpesystem Hydraulikoliens viskositet (ved temperaturer over +10 C) (*) (*) Hvis maskinen skal betjenes ved temperaturer under +10 C, skal olien erstattes med en lignende olie, som har en viskositet på 32 cst. Ved temperaturer under 0 C skal der anvendes en olie med en lavere viskositet. Værdier 65 liter 250 bar 120/200 bar 46 cst Data for klimaanlæg (tilbehør) Gastype Vægtmængde OMGIVELSESFORHOLD Maskinen må ikke benyttes i områder, hvor der er eksplosionsfare. For at undgå indånding af udstødningsgassen, skal maskinen benyttes i områder med en passende ventilation. Maskinen fungerer korrekt (*) under følgende omgivelsesforhold: Temperatur: -10 C til +40 C Fugtighed: 30% til 95% (*) Når fejemaskinen anvendes ved temperaturer mellem -10 C og 0 C, kan støvkontrolsystemet ikke tages i brug, og vandtankene og støvkontrolsystemet skal være tomme. Værdier Reclin 134a 0,8 kg (3) B 9

12 BRUGERMANUAL LEDNINGSDIAGRAM (Se fig. AL) A: Generator AA: Horn B: 12V batteri B1: Pære, kølevæsketemperatur B2: Pære, motorolie B3: Pære, advarselslampe for kølevæske B4: Mikrokontakt til parkeringsbremse B5: Mikrokontakt til løftet affaldsbeholder B6: Mikrokontakt til bremselys B7: Pære, hydraulikoliekøler B8: Bakgearssensor BX: Startmotorens sikkerhedssensor C1: Tændingskontakt C2: Lys- og hornkontakt C3: Advarselssummer/summer for parkeringsbremse C4: Bakgearsalarm C5: Timetæller/omdrejningstæller/indikator for vandtemperatur C6: Klimaanlæggets kompressor D1: Diode D2: Diode EV1: Magnetventil, brændstof EV2: Magnetventil, klap EV3: Magnetventil, klap F1A: Sikring, hydraulikoliekølerens ventilator/magnetventil til klap (20 A) F2A: Sikring, magnetventil til brændstof (10 A) F3A: Sikring, blæser/rotorblink/visker (15 A) F4A: Sikring, støvkontrolsystemets vandpumpe (10 A) F4A: Sikring, støvkontrolsystemets vandpumpe/klimaanlæg (20 A) F5A: Sikring, bakgearsalarm (10 A) F6A: Sikring, advarselslamper/tændrørets kontrolenhed (10 A) F7A: Sikring, el-stikkets advarselslampe (10 A) F8A: Sikring, el-stik til åbning/lukning af affaldsbeholderen (15 A) F1B: Sikring, advarselslampe for havariblink (10 A) F2B: Sikring, bremselys/horn (10 A) F3B: Sikring, kørelys i venstre side (10 A) F4B: Sikring, kørelys i højre side (10 A) F5B: Sikring, nærlys (15 A) F6B: Sikring, fjernlys (15 A) G1: Støvkontrolsystemets vandstandsindikator G2: Indikator for brændstofstand I1: Klappens løftekontakt I2: Kontakt for havariblink I3: Visker-/sprinklerkontakt I4: Kontakt til vandpumpe I5: Blæserkontakt I6: Kontakt til klimaanlæg (2. hastighed/1. hastighed) I7: Kontakt, el-stik L1: Forreste venstre blinklys L2: Bagerste højre blinklys L3: Forreste højre blinklys L4: Bagerste venstre blinklys L5: Venstre bremselys L6: Højre bremselys L7: Forreste venstre kørelys L8: Bagerste højre kørelys L9: Forreste højre kørelys L10: Bagerste venstre kørelys L11: Venstre nærlys L12: Højre nærlys L13: Venstre fjernlys L14: Højre fjernlys L15: Rotorblink L16: Nummerpladelys M1: Selvstarter M2: Hydraulikoliekølerens ventilatormotor M3: Viskermotor M4: Støvkontrolsystemets vandpumpe (normal/ekstra stor) M5: Blæsermotor M6: Klimaanlæggets blæsermotor M7: Sprinklermotor med pose-/tøndeformet tank M8: El-motor til åbning/lukning af affaldsbeholder P: Kontakt for tryk i klimaanlæg R1: Relæ for tændrørets kontrolenhed R2: Almindeligt relæ R3: Relæ for bakgearsalarm R4: Relæ til blinklys R5: Relæ for vandpumpe R6: Relæf for klimaanlæggets kompressor (*) R7: Relæ for klimaanlæggets kondensatorventilator (*) RS: Blæsermodstand RX: Startmotorens sikkerhedsrelæ RY: Startmotorens sikkerhedsrelæ S1: Tændrørets advarselslampe S2: Batteriets advarselslampe S3: Advarselslampe for oliestand S4: Advarselslampe for kølevæske S5: Advarselslampe for parkeringsbremse S6: Advarselslampe for løftet affaldsbeholder S7: Lysindikator for kørelys S8: Lysindikator for fjernlys S9: Advarselslampe for havariblink S10: Lysindikator for blinklys S11: Advarselslampe for lav vandstand i støvkontrolsystemet S12: Advarselslampe for visker S13: Advarselslampe for støvkontrolsystemets vandpumpe S14: Advarselslampe for blæser S15: Advarselslampe for klimaanlæg S16: Advarselslampe for lav brændstofstand S17: Advarselslampe, el-motor til åbning/lukning af affaldsbeholder TM: Klimaanlæggets termostat K: Tændrør Farvekode BK: Sort BU: Blå BN: Brun GN: Grøn GY: Grå OG: Orange PK: Pink RD: Rød VT: Violet WH: Hvid (3) B

13 BRUGERMANUAL HYDRAULIKDIAGRAM (Se fig. AM) 1. Hydraulikanlæggets olietank 2. Ventilationsfilter 3. Sugefilter 4. Sugefilter 5. Drivpumpe 6. Dieselmotor 7. Venstre drivmotor 8. Højre drivmotor 9. Styreventil 10. Klapcylinder 11. Affaldsbeholderens løftecylinder 12. Håndpumpe 13. Højre børstemotor 14. Venstre børstemotor 15. Hydraulikanlæggets oliekøler 16. Paraplyventil 17. Løftecylinder for sugeåbning og børster 18. Stopventil 19. Servostyring 20. Separator (prioritetsventil) 21. Pumpe til tilbehør og servostyring 22. Pumpe til sugeventilator 23. Styreventil 24. Magnetventil 25. Sugeventilatormotor 26. Hydraulikcylinder for servostyring 27. Servopedal 28. Oliefilter 29. Drivpumpens oliefilter 30. Højtryksrenserens pumpe (*) Sikringsdåse A (25, fig. D) i. Sikring, hydraulikoliekølerens ventilator/magnetventil til klap (20 A) j. Sikring, magnetventil til brændstof (10 A) k. Sikring, blæser/rotorblink/visker (15 A) l. Sikring, støvkontrolsystemets vandpumpe (10 A) Sikring, støvkontrolsystemets vandpumpe/klimaanlæg (20 A) m. Sikring, bakgearsalarm (10 A) n. Sikring, advarselslamper/tændrørets kontrolenhed (10 A) o. Sikring, el-stikkets advarselslampe (10 A) p. Sikring, el-stik til åbning/lukning af affaldsbeholderen (15 A) TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: Børster med hårdere og blødere børstehår Højtryksrenser (*) (**) Audioudstyr Klimaanlæg i førerhus (*) (**) Bagerste sugeslange (*) (**) Førersædets sikkerhedssele (*)(**) Børstens fartregulator (**) (*) Ekstraudstyr i visse lande. (**) For at kunne bruge dette udstyr, skal fejemaskinen være udstyret med de påkrævede monteringsdele. (*) Ekstraudstyr i visse lande. ELEKTRISKE SIKRINGER I venstre side af kontrolpanelet findes der 2 sikringsdåser (24 og 25, fig. D) med gennemsigtige låg, som indeholder følgende sikringer: Sikringsdåse B (24, fig. D) a. Sikring, advarselslampe for havariblink (10 A) b. Sikring, bremselys/horn (10 A) c. Sikring, kørelys i venstre side (10 A) d. Sikring, kørelys i højre side (10 A) e. Sikring, nærlys (15 A) f. Sikring, fjernlys (15 A) g. Ledig sikringsholder h. Ledig sikringsholder (3) B 11

14 BRUGERMANUAL BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: - FARE - ADVARSEL - FORSIGTIG - BEMÆRK Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på følgende symboler (se fig. C). Plade (1): Brug beskyttelseshandsker Plade (2): Brug øjenværn Plade (3): Brug beskyttelsesmaske Plade (4): Advarsel! Generel fare for mennesker/maskine Plade (5): Advarsel! Elektrisk fare for mennesker/maskine Plade (6): Advarsel! Fare for varme maskindele Plade (7): Den viste arbejdsoperation er forbudt Plade (8): Det er forbudt at udføre vedligeholdelse på maskinens bevægelige dele Plade (9): Det er forbudt at fjerne eller pille ved sikkerhedsanordningerne Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget. FØR OPSTART 1. Åbn om nødvendigt det øverste venstre dæksel (4, fig. G) ved at udløse låsene (5) med den leverede nøgle, hvorefter maskinen optankes gennem påfyldningsstudsen (28, fig. F). FORSIGTIG! Under optankningen bør der maks. fyldes op til 4 cm fra påfyldningsstudsens kant, da brændstoffet udvider sig. 2. Kontroller vandstanden i støvkontrolsystemet ved hjælp af advarselslampen (23, fig. D). Efterfyld om nødvendigt med vand efter følgende fremgangsmåde: Udløs låsen (5 eller 17, fig. G) med den leverede nøgle, og åbn det venstre eller højre dæksel (4 eller 16). Fyld tankene (17 eller 21, fig. F) med vand gennem påfyldningsstudsen (18 eller 22): brug kun den ene påfyldningsstuds, da tankene er indbyrdes forbundet. Luk påfyldningsstudsen (18 eller 22, fig. F). Luk det nederste dæksel i venstre eller højre side (4 eller 16, fig. G) ved at aktivere låsen (5 eller 17) med den leverede nøgle. 3. Sørg for at maskinens dæksler/motorhjelme er lukkede, og at maskinen er indstillet til normal drift. START OG STOP AF DIESELMOTOR Start af dieselmotor 1. Tag plads i førersædet (17, fig. E), og kontroller at parkeringsbremsen (7) er aktiveret. 2. Juster sædet til den ønskede indstilling med reguleringsarmen (22, fig. E). 3. Juster rattet til den ønskede indstilling med reguleringsarmen (6, fig. E). 4. Juster bakspejlet, så baghjulene let kan ses. 5. Indstil motorens gashåndtag (16, fig. E) til tomgang. 6. Kontroller, at børsterne er løftede. Opstart af maskinen med sænkede børster kan resultere i beskadigelser. 7. Tag plads i førersædet (17, fig. E), sæt tændingsnøglen (17, fig. D) i, drej den med uret, og fasthold den i den første position. Følgende advarselslamper og lysindikatorer tænder: Advarselslampe for forvarmning af dieselmotorens tændrør (10, fig. D) Lysindikator for opladet batteri (8, fig. D) Advarselslampe for motorolietryk (15, fig. D) Advarselslampe for parkeringsbremse (9, fig. D) Summeren vil også gå i gang. 8. Når advarselslampen for forvarmning af dieselmotorens tændrør (10, fig. D) slukker, drejes tændingsnøglen helt i bund med uret, hvorefter den udløses ved opstart af dieselmotoren. FORSIGTIG! Ved opstart af dieselmotoren skal man være påpasselig med ikke at lade tændingsnøglen blive i startpositionen længere end højst nødvendigt (maks. 20 sekunder), da startmotoren kan tage skade. Hvis motoren ikke starter, ventes et minut før der prøves igen. Inden motoren startes på ny, drejes tændingsnøglen mod uret tilbage til udgangspositionen. Hvis motoren ikke starter efter 2. forsøg, skal De ikke insistere; lad i stedet den ansvarlige for maskinens vedligeholdelse hjælpe Dem. FORSIGTIG! Når maskinen startes med tændingsnøglen (17, fig. D), må kørepedalen (4, fig. E) ikke trykkes ned, da maskinen er udstyret med et sikkerhedssystem, der hvis dette er tilfældet forhindrer opstart af motoren. 9. Kontroller, at alle advarselslamper er slukket, når motoren kører. 10. Lad motoren køre i nogle få minutter med gashåndtaget (16, fig. E) indstillet til den midterste position, for på denne måde at give den tid til at varme op, især hvis lufttemperaturen er lav (3) B

15 BRUGERMANUAL Sådan standses dieselmotoren 1. Indstil motorens gashåndtag (16, fig. E) til tomgang, og lad det blive i denne position i nogle få minutter, indtil systemet har stabiliseret sig. 2. Drej tændingsnøglen (17, fig. D) helt i bund mod uret, og tag den ud. 3. Aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). MASKINSTART OG -STOP Efter start kan maskinen indstilles til følgende driftsformer: Transfermode Arbejdsmode De relevante fremgangsmåder er beskrevet nedenfor. Indstilling af maskinen til transfermode For at kunne køre med maskinen (uden at fejemekanismen er aktiveret), er det nødvendigt at foretage følgende indstillinger: 1. Start dieselmotoren som beskrevet i foregående afsnit. 2. Kontroller, at affaldsbeholderen (12, fig. G) er sænket og at advarselslampen (26, fig. D) er slukket. 3. Kontroller, at sugeventilatoren er slukket; se håndtaget (14, fig. E). 4. Løft sikkerhedsflangen (24, fig. E), og løft derefter sugeåbningen og sidebørsterne med betjeningsarmen (12). 5. Skub gradvist motorens gashåndtag (16, fig. E) frem, og sæt motorhastigheden på displayet (11, fig. D) til omdr./min. 6. Sæt maskinen i bevægelse med begge hænder på rattet (2, fig. E), idet pedalen (4) gradvist trykkes fremefter for at køre frem eller bagud for at bakke. Kørselshastigheden justeres fra 0 til maks. hastighed ved at øge trykket på pedalen. ADVARSEL! Husk på at maskinen drejer på bagakslen. Brug bakspejlet til at holde øje med bagenden ved manøvrering af maskinen. ADVARSEL! Husk at løfte sugeåbningen i tilfælde af forhindringer (f.eks. en fortovskant). Sådan standses maskinen i transfermode 1. Stands maskinen ved at udligne trykket på pedalen (4, fig. E). En hurtigere opbremsning kan opnås ved også at bruge bremsepedalen (5). 2. Indstil motorens gashåndtag (16, fig. E) til tomgang, og lad det blive i denne position i nogle få minutter, indtil systemet har stabiliseret sig. 3. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fig. D) helt i bund mod uret, og tag den ud. 4. Aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). Indstilling af maskinen til arbejdsmode Indstil maskinen til arbejdsmode efter følgende fremgangsmåde: 1. Start dieselmotoren som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Kontroller, at affaldsbeholderen (12, fig. G) er sænket og at advarselslampen (26, fig. D) er slukket. 3. Skub gradvist motorens gashåndtag (16, fig. E) frem, og sæt motorhastigheden på displayet (11, fig. D) til omdr./min. 4. Tænd for sugeventilatoren med håndtaget (14, fig. E). 5. Løft sikkerhedsflangen (23, fig. E), og sænk derefter sugeåbningen og sidebørsterne med betjeningsarmen (12). BEMÆRK Sidebørsterne drejer kun rundt, når sugeåbningen er sænket. 6. Åbn om nødvendigt støvkontrolsystemets kontakter (8 og 9, fig. E), idet der tages følgende forbehold: Kontakt for sugeåbning (8, fig. E): Denne kontakt skal altid være åben, når maskinen benyttes på tørre overfalder. Kontakt for sidebørste (9, fig. E): Denne kontakt skal være åben, når maskinen benyttes i tørre og støvede omgivelser. 7. Tænd for støvkontrolsystemets vandpumpe med kontakten (19, fig. D). 8. Frakobl parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). 9. Begynd at feje med begge hænder på rattet (2, fig. E), idet pedalen (4) gradvist trykkes fremefter for at køre frem eller bagud for at bakke. Kørselshastigheden justeres fra 0 til maks. hastighed ved at øge trykket på pedalen. Under fejearbejdet opsamler maskinen såvel lettere affald, herunder støv, papir og blade, som tungere materialer som f.eks. sten og flasker. BEMÆRK Sugeåbningen (10, fig. G) og børsterne (8 og 9) kan løftes og sænkes, når maskinen kører. Når børsterne hæves, holder de op med at dreje rundt (3) B 13

16 BRUGERMANUAL Sådan standses maskinen i arbejdsmode 1. Stands maskinen ved at udligne trykket på pedalen (4, fig. E). En hurtigere opbremsning kan opnås ved også at bruge bremsepedalen (5). 2. Aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). 3. Sluk for støvkontrolsystemets vandpumpe med kontakten (19, fig. D). 4. Hvis støvkontrolsystemets kontakter (8, og 9, fig. E) er åbne, lukkes de. 5. Løft sikkerhedsflangen (24, fig. E), og løft derefter sugeåbningen og sidebørsterne med betjeningsarmen (12). 6. Sluk sugeventilatoren med håndtaget (14, fig. E). 7. Indstil motorens gashåndtag (16, fig. E) til tomgang, og lad det blive i denne position i nogle få minutter, indtil systemet har stabiliseret sig. 8. Kontroller, at affaldsbeholderen (12, fig. G) er sænket og at advarselslampen (26, fig. D) er slukket. 9. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fig. D) helt i bund mod uret, og tag den ud. 10. Aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). MASKINBETJENING 1. Lad ikke børsterne køre, når maskinen holder stille i længere tid: dette kan resultere i uønskede mærker på gulvet/jorden. Opsamling af uhåndterligt affald 2. Ved opsamling af uhåndterligt affald skal forklappen (24, fig. G) løftes hjælp af kontakten (13, fig. E). Vær opmærksom på, at maskinens sugeeffekt nedsættes, når klappen er løftet. Sænk forklappen (24, fig. G) ved igen at trykke på kontakten (13, fig. E). 3. Om nødvendigt kan man ved opsamling af uhåndterligt affald tage forklappen (24, fig. G) af, hvilket gøres efter følgende fremgangsmåde: Løft børsterne, stands maskinen, og sluk motoren. Fjern klemmen (1, fig. H), og løsn styrestangen (2) fra klappen (3). Afmonter klappen (3) ved at tage den af hængslerne (4). Start maskinen, og genoptag arbejdet. Monter klappen (3) som beskrevet ovenfor, men i omvendt rækkefølge, efter at have standset maskinen og slukket for motoren. 4. Juster om nødvendigt børstens hastighed med knappen (28, fig. E) (tilbehør). BEMÆRK Når affaldsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke længere være i stand til at opsamle støv og affald. 5. Affaldsbeholderen (12, fig. G) skal altid tømmes efter endt arbejde eller når den er fuld. Affaldsbeholderen tømmes som beskrevet i næste afsnit. TØMNING AF AFFALDSBEHOLDER Affaldsbeholderens maksimale aflæsningshøjde er mm. Tøm affaldsbeholderen efter følgende fremgangsmåde: 1. Sluk for støvkontrolsystemets vandpumpe med kontakten (19, fig. D). 2. Hvis støvkontrolsystemets kontakter (8, og 9, fig. E) er åbne, lukkes de. 3. Løft sikkerhedsflangen (24, fig. E), og løft derefter sugeåbningen og sidebørsterne med betjeningsarmen (12). 4. Sluk sugeventilatoren med håndtaget (14, fig. E). 5. Kør maskinen hen til oplagspladsen. ADVARSEL! Tøm affaldsbeholderen på en fast og jævn overflade, da maskinen ellers kan bringes ud af balance. Sørg for at der ikke er mennesker i nærheden af maskinen, især i nærheden af affaldsbeholderen (12, fig. G). 6. Løft sikkerhedsflangen (23, fig. E), og løft derefter affaldsbeholderen (12, fig. G) med betjeningsarmen (10, fig. E). ADVARSEL! Hvis det er nødvendigt at bevæge maskinen, når affaldsbeholderen er løftet, skal det ske for meget lav hastighed (maks. 1 km/t). 7. Åbn affaldsbeholderens låg (21, fig. G) ved at trykke på kontakten (28, fig. D). Giv ikke slip på kontakten, indtil låget er helt åbent, om tøm derefter affaldsbeholderen for affald. Kontaktens advarselslampe (28, fig. D) tænder, når krogen på affaldsbeholderens låg (21, fig. G) står åben. 8. Når affaldsbeholderen er tom, løftes sikkerhedsflangen (23, fig. E), hvorefter affaldsbeholderen (12, fig. G) sænkes ved hjælp af betjeningsarmen (10, fig. E). Lad betjeningsarmen være aktiveret, indtil advarselslampen (26, fig. D) slukker, hvilket angiver, at affaldsbeholderen er helt sænket. 9. Kontroller om nødvendigt, at affaldsbeholderens filter ikke er tilstoppet, hvilket gøres efter følgende fremgangsmåde: Aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren. Løft affaldsbeholderens låg manuelt, og fastgør det med støttestangen (8, fig. F). Fjern filtrene (6 og 7, fig. F), og kontroller at de ikke er tilstoppede. Dette gøres som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Hvis filtrene er tilstoppede, renses de som beskrevet i den relevante fremgangsmåde. Genmonter filtrene. Udløs støttestangen (8, fig. F), og læg den tilbage på plads. 10. Luk affaldsbeholderens låg (21, fig. G) ved at trykke på kontakten (28, fig. D). Giv ikke slip på kontakten, indtil affaldsbeholderens låg er helt lukket. 11. Maskinen er parat, og arbejdet kan genoptages (3) B

17 BRUGERMANUAL SÅDAN BRUGES DEN BAGERSTE SUGESLANGE (*) (*) Ekstraudstyr i visse lande. For at opsamle støv/affald med den bagerste sugeslange (22, fig. G) i stedet for med sugeåbningen (10), følges nedenstående fremgangsmåde. 1. Løft affaldsbeholderen cm, som beskrevet i afsnittet Tømning af affaldsbeholder, og sluk for motoren. 2. Åbn det højre dæksel (16, fig. G). 3. Brug en passende stige til forsigtigt at fjerne skruen (1, fig. I), og drej pakningen (2) på affaldsbeholderens sugehul (3). 4. Sænk affaldsbeholderen, som beskrevet i afsnittet Tømning af affaldsbeholder. 5. Sluk motoren, og aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). 6. Løsn den bagerste sugeslange (22) fra holderne (25, fig. G). 7. Åbn sugeslangens fastlåsningsanordning ved at skubbe spændeskruen (1, fig. J) helt op, som vist i figuren. Stram derefter spændeskruen (1), for at sikre den i denne position. 8. Start dieselmotoren som beskrevet i det relevante afsnit. 9. Kontroller, at affaldsbeholderen (12, fig. G) er sænket og at advarselslampen (26, fig. D) er slukket. 10. Skub gradvist motorens gashåndtag (16, fig. E) frem, og sæt motorhastigheden på displayet (11, fig. D) til følgende værdier: min omdr./min maks omdr./min 11. Tænd for sugeventilatoren med håndtaget (14, fig. E). 12. Frakobl parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). 13. Med assistance fra en hjælper, startes opsamlingen af affald med den bagerste sugeslange (1, fig. K), idet den holdes som vist i figuren. Under fejearbejdet opsamler maskinen såvel lettere affald, herunder støv, papir og blade, som tungere materialer som f.eks. sten og flasker. 14. For at genoptage fejearbejdet med sugeåbningen (10, fig. G), gentages pkt. 1 til 12 i omvendt rækkefølge. SÅDAN BRUGES VINDUESVISKEREN/SPRINKLEREN 1. Tryk på kontakten (20, fig. D) for at sprøjte sprinklervæske på forruden. 2. Tryk på kontakten (20, fig. D) for at starte og stoppe vinduesviskeren. SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS VARMEANLÆG 1. Tænd for varmen i førerhuset ved at dreje knappen (15, fig. E) mod uret til den ønskede indstilling. 2. Vælg en af de to blæserhastigheder med kontakten (21, fig. D). 3. Sluk for varmeanlægget ved hjælp af kontakten (21, fig. D), og dreje kontakten (15, fig. E) helt i bund med uret. SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS KLIMAANLÆG (*) (*) Ekstraudstyr i visse lande. 1. Tænd for klimaanlægget ved at indstille kontakten (18, fig. D) til den første position, hvilket aktiverer den første blæserhastighed. 2. Aktiver den anden blæserhastighed ved at indstille kontakten (18, fig. D) til den anden position. 3. Sluk klimaanlægget ved at sætte kontakten (18, fig. D) tilbage i udgangsposition. SÅDAN BRUGES LYSANLÆGGET 1. Tænd for lys- og signalanlægget ved brug af lys- og hornkontakten (1, fig. E), der har følgende funktioner: Lygter slukket - mærke (1b) indstillet til O Kørelys tændt - mærke (1b) indstillet til Nærlys tændt - mærke (1b) indstillet til Fjernlys tændt - mærke (1b) indstillet til og betjeningsarm sænket (1a) Midlertidig opblænding til fjernlys - betjeningsarm (1a) løftet Højre blinklys tændt - betjeningsarm (1a) frem Venstre blinklys tændt - betjeningsarm (1a) tilbage Horn aktiveret - betjeningsarm (1a) trukket i den af pilen angivne retning (1c) BETJENING AF HAVARIBLINKET 1. Tænd for havariblinket med kontakten (22, fig. D) (3) B 15

18 BRUGERMANUAL MANUAL LØFTNING AF AFFALDSBEHOLDEREN Affaldsbeholderen (12, fig. G) kan løftes/sænkes manuelt (hvis f.eks. dieselmotoren er ude af drift) efter følgende fremgangsmåde. Manuel løftning af affaldsbeholderen 1. Kontroller, at maskinen er placeret på en fast og jævn overflade, især hvis affaldsbeholderen (12, fig. G) er fuld. 2. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fig. D) helt i bund mod uret, og tag den ud. Tag tændingsnøglen (17, fig. D) ud. 3. Aktiver parkeringsbremsen (7, fig. E). 4. Åbn det højre dæksel (16, fig. G) ved at udløse låsene (17) med den leverede nøgle. 5. Fjern håndpumpens håndtag (29, fig. F). 6. Monter håndtaget (1, fig. L) på håndpumpen (2). 7. Kontroller, at kontakten (3, fig. L) til løftning/sænkning af affaldsbeholderen er sat i løfteposition (drej kontakten til højre for at løfte affaldsbeholderen og til venstre for at sænke den), og prøv om nødvendigt at pumpe med håndtaget (1). 8. Aktiver forsigtigt pumpen (2, fig. L) med håndtaget (1), og løft affaldsbeholderen helt op. 9. Fjern den løftede affaldsbeholders låsestifter (9, fig. F) fra deres pladser (10), og anbring dem i hullerne (11). Manuel sænkning af affaldsbeholderen 10. Fjern den løftede affaldsbeholders låsestifter (9, fig. F) fra hullerne (11), og læg dem tilbage på plads (10). 11. Indstil kontakten (3, fig. L) til sænkepositionen, og aktiver pumpen (2) med håndtaget (1), indtil affaldsbeholderen ikke kan komme længere ned. 12. Indstil kontakten (3, fig. L) til den neutrale position. 13. Fjern håndtaget (1, fig. L) fra pumpen, og læg det tilbage på plads (29, fig. F). 14. Luk det højre dæksel (16, fig. G) ved at aktivere låsene (17) med den leverede nøgle. MONTERING AF DEN LØFTEDE AFFALDSBEHOLDERS LÅSESTIFTER Inden arbejdet under den løftede affaldsbeholder (1, fig. F) påbegyndes, skal låsestifterne (9) monteres efter følgende fremgangsmåde. ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn skal låsestifterne (9, fig. F) være monteret, inden arbejdet under den løftede affaldsbeholder påbegyndes. Dette er nødvendigt, selv om affaldsbeholderens løftecylindere er forsynet med paraplyventiler, da affaldsbeholderen kan falde i, hvis der opstår brud/lækager i hydrauliksystemets slanger/forbindelsesstykker. Montering af låsestifter 1. Løft affaldsbeholderen (12, fig. G) helt op, som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Sluk motoren med tændingsnøglen (17, fig. D), og aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). 3. Fjern den løftede affaldsbeholders låsestifter (9, fig. F) fra deres pladser (10), og anbring dem i hullerne (11). Afmontering af låsestifter 4. Start om nødvendigt maskinen, og løft affaldsbeholderen en anelse for at frigøre låsestifterne. 5. Fjern den løftede affaldsbeholders låsestifter (9, fig. F) fra hullerne (11), og læg dem tilbage på plads (10). 6. Sænk affaldsbeholderen (12, fig. G) helt ned, som beskrevet i det relevante afsnit. MONTERING AF STØTTESTANGEN TIL LÅGET PÅ DEN LØFTEDE AFFALDSBEHOLDER Inden arbejdet under den løftede affaldsbeholder (4, fig. F) påbegyndes, skal støttestangen (8) monteres efter følgende fremgangsmåde. Montering af støttestang 1. Tag stangen (8, fig. F) ud af hullet, og løft låget. Fastgør stangen til klemmen (30). Afmontering af støttestang 2. Følg fremgangsmåden i pkt. 1 i omvendt rækkefølge (3) B

19 BRUGERMANUAL SÅDAN BRUGES HØJTRYKSRENSEREN (*) (*) Ekstraudstyr i visse lande. Maskinen leveres med en højtryksrenser (tilbehør) til vask af maskinen eller andre formål. Følgende fremgangsmåde omhandler brugen af højtryksrenseren. 1. Tag højtryksrenseren (25, fig. E) i førerhuset. 2. Tag en del af slangen (26, fig. G) ud, og tilslut højtryksrenseren (25, fig. E) til lynkoblingen (27, fig. G). 3. Fjern om nødvendigt sprinklerdysen (30, fig. E), og skru den fast til højtryksrenserens endestykke (25). 4. Start dieselmotoren som beskrevet i det relevante afsnit. 5. Tænd for højtrykspumpen med håndtaget (14, fig. E). 6. Brug højtryksrenseren ved at trykke på aftrækkeren. ADVARSEL! Beskyt kropsdelene (øjne, hår, hænder, etc.) forsvarligt, når der arbejdes med trykluft eller højtryksrenser. 7. Efter brug af højtryksrenseren følges pkt. 1 til 5 i omvendt rækkefølge. EFTER BRUG Efter arbejdet og inden maskinen forlades, træffes følgende foranstaltninger. 1. Sluk for støvkontrolsystemets vandpumpe med kontakten (19, fig. D). 2. Hvis støvkontrolsystemets kontakter (8, og 9, fig. E) er åbne, lukkes de. 3. Løft sikkerhedsflangen (23, fig. E), og løft derefter sugeåbningen og sidebørsterne med betjeningsarmen (12). 4. Sluk sugeventilatoren med håndtaget (14, fig. E). 5. Indstil motorens gashåndtag (16, fig. E) til tomgang, og lad det blive i denne position i nogle få minutter, indtil systemet har stabiliseret sig. 6. Kontroller, at affaldsbeholderen (12, fig. G) er sænket og at advarselslampen (26, fig. D) er slukket. 7. Rengør affaldsbeholderen, filtrene og sugeslangen, efterse pakningerne, og smør sugeventilatorens lejer, som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. 8. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fig. D) helt i bund mod uret, og tag den ud. 9. Aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (7, fig. E). 10. Sluk om nødvendigt lygterne. TØMNING AF STØVKONTROLSYSTEMETS VANDTANK Når det er påkrævet, tømmes støvkontrolsystemets vandtanke (6 og 18, fig. G) efter følgende fremgangsmåde: 1. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fig. D) helt i bund mod uret, og tag den ud. 2. Aktiver parkeringsbremsen (7, fig. E). 3. Afmonter vandfilterets dæksel (1, fig. M) og filteret (2) under den højre tank (18, fig. G). 4. Dræn alle tankene for vand. 5. Monter dækslet (1, fig. M) og filteret (2). NÅR MASKINEN SKAL SLÆBES Når maskinen skal slæbes, træffes følgende foranstaltninger: 1. Tøm om muligt affaldsbeholderen (12, fig. G). Hvis den kun er lidt fuld, er det ikke nødvendigt at tømme den. 2. Aktiver parkeringsbremsen (7, fig. E). 3. Løft sikkerhedsflangen (23, fig. E), og løft derefter affaldsbeholderen (12, fig. G) med betjeningsarmen (10, fig. E). ADVARSEL! For at undgå at bringe maskinen ud af balance, skal affaldsbeholderen tømmes på en fast og jævn overflade, især hvis affaldsbeholderen er fuld. Sørg for at der ikke er mennesker i nærheden af maskinen, især i nærheden af affaldsbeholderen (12, fig. G). ADVARSEL! Hvis det er nødvendigt at bevæge maskinen, når affaldsbeholderen er løftet, skal det ske for meget lav hastighed (maks. 1 km/t). 4. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fig. D) helt i bund mod uret, og tag den ud. 5. Fjern den løftede affaldsbeholders låsestifter (9, fig. F) fra deres pladser (10), og anbring dem i hullerne (11). 6. Åbn det højre dæksel (16, fig. G) ved at udløse låsene (17) med den leverede nøgle. 7. Tøm støvkontrolsystemets vandtanke (6 og 18, fig. G), som beskrevet i det relevante afsnit (3) B 17

20 BRUGERMANUAL 8. Fjern skruerne (19, fig. F), og åbn den højre tank (17) udad. ADVARSEL! Åbn kun tankene (17 og 21, fig. F) udad, hvis de er tomme: hver tank indeholder ca. 115 kg vand. 9. Drej drivsystemets pumpeskrue (1, fig. N) to omgange. 10. Indstil maskinen til arbejdsmode ved at følge pkt. 3, 4, 5, 7 og 8 i omvendt rækkefølge. 11. Bugser maskinen. 12. Når maskinen er blevet bugseret: Gentag pkt. 3, 4, 5, 7 og 8. Monter skruerne (1, fig. N). Gentag pkt. 3, 4, 5, 7 og 8 i omvendt rækkefølge. TRANSPORT MED ANHÆNGER Når maskinen skal transporteres på en anhænger, skal nedenstående kroge og beslag tages i brug. ADVARSEL! Fastspænding af maskinen skal udføres af kvalificeret arbejdskraft. Tilgængelige kroge 1. Maskinen er udstyret med følgende kroge: 1 trækkrog foran (1, fig. B) 1 trækkrog bagtil (2, fig. B) Fastspænding 2. Ved transport på en anhænger skal maskinen fastspændes efter følgende fremgangsmåde: Indstil maskinen til transfermode (se fremgangsmåde i det relevante afsnit). Tag tændingsnøglen (17, fig. D) ud. Aktiver parkeringsbremsen (7, fig. E). Luk alle dæksler, paneler, etc. Fastspænd maskinen ved hjælp af den forreste og bagerste trækkrog (1 og 2, fig. B). Fastspænd maskinen med 2 egnede reb (4 og 5, fig. B), således at de hhv. placeres over bagakslens støtte (6) og det venstre og højre trinbræt (3). OPLAGRING AF MASKINEN Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Tøm støvkontrolsystemets vandtanke efter følgende fremgangsmåde: 2. Gør maskinen parat, som beskrevet i afsnittet Efter brug. 3. Opbevar maskinen indendørs på et rent og tørt sted, således at den er beskyttet mod dårlige vejrforhold og følgende værdier overholdes: Temperatur: +1 C til +50 C Fugtighed: maks. 95 % 4. Frakobl minusklemmen fra batteriet (18, fig. E). 5. Klargør dieselmotoren som beskrevet i det relevante afsnit. ADVARSEL! Når maskinen skal transporteres eller opbevares ved temperaturer under 0 C, kontrolleres det at vandtankene er tomme, vandfilteret er afmonteret og filterrummet er tømt for vand. FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter den første arbejdsperiode (første 8 timer) er det nødvendigt at foretage følgende operationer: 1. Kontroller, at samtlige befæstelses- og forbindelseselementer er forsvarligt fastspændt. Efterse synlige maskindele for revner og utætheder. 2. Efter de første 50 arbejdstimer foretages de eftersyn og udskiftninger, der er beskrevet i Skemaet over regelmæssig vedligeholdelse (3) B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg TC-SB 200 DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav S Original-bruksanvisning Bandsåg FIN Alkuperäiskäyttöohje Vannesaha 3 Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024 Anl_TC_SB_200_SPK3.indb 1 13.11.14 14:59 1a

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot