Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 28.5.2012"

Transkriptio

1 Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2011 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

2 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ TOIMIALOILLA VAKANSSIEN LUKUMÄÄRÄ SIJAISET JA MUUT MÄÄRÄAIKAISET SIJAISTEN SIJOITUSPAIKAT ALLE 3 KK SIJAISET SEUTUREKRYN KAUTTA MUIDEN MÄÄRÄAIKAISTEN SIJOITUSPAIKAT KOKO-/ OSA-AIKAISUUS SUKUPUOLIJAKAUMA IKÄ VANHIMMAT AMMATTILUOKAT SUURIN IKÄRYHMÄ ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN LÄHTÖVAIHTUVUUS JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS YHTEISET KOULUTUKSET TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS KEHITTÄMISHANKKEET INNOVAATIOTOIMINTA HENKILÖSTÖTIEDOTTEET HENKILÖSTÖPALVELUT -VERKKOKANSIO PEREHDYTTÄMINEN TYÖPAIKKAKOKOUKSET YHTEISTOIMINTARYHMÄ JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRASPOISSAOLOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA SAIRAANHOITO TYÖTAPATURMAT KUNTOUTUSTUKI TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS JA SUUNNITELMA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET... 14

3 3 5. TYÖHYVINVOINTI RISKIEN HALLINTA PÄIHDEOHJELMA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ KOULUTUSVALMENNUSKANSIOT HENKILÖSTÖKYSELY MUUT KYSELYT JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET KANNUSTEVAPAAT JA LOMARAHAVAPAAT TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKITSEMINEN HENKILÖKOHTAISET LISÄT TULOSPALKKIOT MUUT PALKITSEMISTAVAT HENKILÖSTÖKULUT TYÖTERVEYSHUOLTO HENKILÖSTÖN KOULUTUS HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN TILA TAVOITTEEN MUKAISET SAAVUTUKSET KEHITTÄMISKOHTEET HENKILÖSTÖTALOUS SEURANTA YHTEISTOIMINTAMENETTELY HENKILÖSTÖKERTOMUKSESTA TIEDOTTAMINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS KEHITTÄMISTYÖSSÄ... 20

4 Henkilöstökertomuksen tiedot Tämän henkilöstökertomuksen tiedot on ilmoitettu tilanteen mukaan. Kertomuksessa esitellään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevia tietoja. Kaupungin yhtiöt ja vesihuoltoliikelaitos antavat omat toimintakertomuksensa. Tämä henkilöstökertomus kattaa in työsuhteessa ja virkasuhteessa eli päätoimisessa ja sivutoimisessa palvelussuhteessa sekä koko- ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat sekä palkattomat harjoittelijat ja muut palkattomat työssäoppijat eivät sisälly lukuihin. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaiset lkm % Määräaikaiset lkm % Yhteensä lkm % Henkilöstön määrä toimialoittain Vakinaiset Yht. Vakinaiset Määräaikaiset Määräaikaiset Yht. Vak. Kasvu Määr. Kasvu Toimiala Keskushallinto Kasvatus Perusturva Vapaa-aika Tekninen Yht htv Liikelaitos Vesihuolto Yht Henkilöstön lukumäärä toimialoilla Henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 965 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna viidellä henkilöllä. Määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön määrässä on vaihtelua edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt kymmenellä kun avoinna olevia vakansseja on täytetty pysyvästi. Määräaikaisten määrä on vähentynyt -17 työntekijällä vapaaaikatoimessa. Vähennys on kohdistunut erityisesti Wahren opiston (-7) ja Musiikkiopiston (-5) tuntipalkkaisiin opettajiin.

5 5 Vakanssien lukumäärä 720 Vakanssit Vakinaisesti täytetyt Tilap. täytetyt ja avoimet Vakanssit yhteensä Vakanssien lukumäärä Vakanssien lukumäärä vuoden viimeisenä päivänä oli 720. Vakansseista 671 oli täytetty vakinaisella henkilöstöllä ja 49 vakanssia oli täytetty tilapäisesti tai vakanssi oli avoin eli vailla hoitajaa. Tilapäisesti täytettyjä vakansseja on saatu ripeämmin täytettyä kuin edellisenä vuonna ja avoinna olevien ja sijaistäytettynä olevien vakanssien määrä on vähentynyt yhdeksällä henkilöllä. Sijaiset 83 Muut määräaikaiset Sijaisten osuus määräaikaisista % Ero /11 Sijaiset Muut määräaikaiset Yhteensä htv Perusturva 47 Sijaisten sijoituspaikat Ero 10/11 Keskushallinto Kasvatus- ja vapaa-aika Perusturva Tekninen ja ympäristö Yhteensä htv Sijaiset ja muut määräaikaiset Sijaisia ovat ne työntekijät, jotka ovat vakinaisen henkilöstön sijaisena. Vakinaisen työntekijän palattua tehtäväänsä sijaisen sijaisuus päättyy. Sijaiset otetaan töihin vakinaisen henkilön työnteon keskeytyksen ajaksi. Muut määräaikaiset työntekijät eivät ole kenenkään sijaisena vaan heidät on otettu tilapäistä tehtävää esim. projektityötä, kurssityötä tai kausityötä varten. Sijaisia on vuoden viimeisenä päivänä ollut kaupungin palveluksessa 83 henkilöä eli 28 % koko määräaikaisesta henkilöstöstä. Sijaisten määrä on likimain samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Muiden määräaikaisten kuin sijaisten määrä on vähentynyt 12 henkilöllä. Vähennys on kohdistunut pääosin Wahren opiston ja Musiikkiopiston tuntipalkkaisiin opettajiin Sijaisten sijoituspaikat Sijaisten määrä toimialoilla on pysynyt organisaatiossa lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Eniten sijaisia on vuoden viimeisenä päivänä ollut perusturvan toimialalla (47) kuten aiempinakin vuosina. Seuturekryn vuokratyöntekij htv 25 Sijaistyötunnit ja (1 hlötyövuosi = 1610 tuntia) tunteja Henkilötyövuosia htv Alle 3 kk sijaiset Seuturekryn kautta vuokraa lyhytaikaiset alle kolmen kuukauden sijaiset hoivatehtäviin Seuturekry Oy:n kautta. Työntekijät ovat tällöin Seuturekry Oy.n palveluksessa. Kaupunki omistaa Seuturekry:stä 12,5 %. Muut omistajat ovat Hämeenlinna, Riihimäki ja FSTKY. Seuturekryltä on vuokrattu työntekijöitä hoivatyöhön 25 henkilötyövuoden verran. Seuturekryn käyttö on edelliseen vuoteen verrattuna vähentynyt kahdeksalla henkilötyövuodella.

6 6 Kasvatus- ja vapaa-aika 153 Muiden määräaikaisten Ero (ei sijaiset) sijoituspaikat /11 Keskushallinto Kasvatus- ja vapaa-aika Perusturva Tekninen ja ympäristö Yhteensä htv Muiden määräaikaisten sijoituspaikat Muiden määräaikaisten (ei sijaiset) lukumäärä on vähentynyt kasvatusja vapaa-aikatoimialalla (-13). Vähennys on kohdistunut pääosin Wahren opiston (-7) ja Musiikkiopiston (-5) määräaikaisiin tuntipalkkaisiin opettajiin Muut määräaikaiset ovat tehneet työtä 155 henkilötyövuotta. Kokoaikaisia 80 % Koko- ja osa-aikaisuus lkm % lkm % Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kokoaikaisten muutos ed. vuoteen 29 hlöä 2.7. Koko-/ osa-aikaisuus Kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 773 henkilöä eli 80 % henkilöstöstä. Kokoaikaisten määrä on edellisvuodesta lisääntynyt 29 henkilöllä. Osa-aikaisena työskenteli 192 henkilöä eli 20 % henkilöstöstä. Naiset 78 % Sukupuoli 2010 % 2011 % Naiset Miehet Sukupuolijakauma Naisten osuus koko henkilöstöstä on 78 % ja miesten osuus on 22 %. Miesten osuus on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Lukumääräisesti miehiä on ollut vuoden viimeisenä päivänä seitsemän enemmän kuin edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Keski-ikä 46,0 Kunnat Forssa Forssa Henkilöstön keski-ikä 45,5 45,8 46,0 Naiset 45,3 45,9 46,0 Miehet 45,7 45,1 45, Ikä Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli 46,0 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta. Vakinaiset 47,5 48,0 48,0

7 7 Vanhimmat ja nuorimmat ammattiluokat Vanhimmat Kirjastohenkilöstö 55,0 Kiinteistöhenkilöstö 54,0 Tekninen-, toimisto-, perhepäivähoitohenkil 50,0 Nuorimmat Vapaa-aika henkilöstö 40,0 Sosiaalihenkilöstö 41,0 Kotipalveluhenkilöstö 42, Vanhimmat ammattiluokat Keski-iältään vanhin henkilöstön ammattiluokka vuonna 2011 on edelleen kirjastohenkilöstö. Heidän keski-ikänsä on 55,0 vuotta. Keski-iältään nuorin ammattiluokka on edelleen vapaaaikahenkilöstö. Heidän keski-ikänsä on 40,0 vuotta vuonna Suurin ikäryhmä vuotiaat vuotiaat 166 Pienin ikäryhmä yli 65 vuotiaat 10 yli 65 vuotiaat 6 Yli 50 -vuotiaita 412 henkilöä 405 henkilöä Alle 25 -vuotiaita 43 henkilöä 48 henkilöä Suurin ikäryhmä Alle 25 -vuotiaiden lukumäärä on lisääntynyt viidellä henkilöllä. Suurin ikäryhmä on vuotiaat kun se edellisenä vuonna oli vuotiaat. Eläkepoistumaprosentti 3,4 KuEL ja VaEL eläkkeelle siirtyneet Vuosi Eläkkeelle siirtyneet, lkm He nkilös tö lkm Eläkepoist.% , , Eläkkeelle siirtyminen Kuntoutustuella olevia määräajaksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, ei lasketa tässä eläkkeelle siirtyneiden lukumääriin mukaan eikä myöskään osa-aika eläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia, jotka ovat kaupunkiin osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta kuudella henkilöllä. Eläkepoistumaprosentti on 3,4 %. Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna 2011 yhteensä 23 henkilöä. Lähteneitä 24 Lähtövaihtuvuusprosentti 3,6 Vakinaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) Lkm, vak.hlöstö Päättyneet: Lähtövaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus on esitetty vuoden aikana palvelukseen palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) henkilöiden lukumäärinä sekä lähtövaihtuvuusprosenttina, jotka lasketaan suhteuttamalla lähteneiden henkilöiden lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Sisäistä vaihtuvuutta esim. virastosta toiseen, ei tässä lasketa. Lähtövaihtuvuus vuonna 2011 oli 3,6 % Päättyneitä vakinaisten palvelussuhteita oli 24 kappaletta Lähtövaihtuvuus on lisääntynyt kuudella henkilöllä Lähtövaihtuvuus % 2,7 3,6

8 Johtopäätökset Henkilöstömäärä ilman liikelaitosta ja yhtiöitä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 965 henkilöä. Forssan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä on lisääntynyt viidellä henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vakanssien lukumäärä on lisääntynyt kuudella vakanssilla. Kasvu on kohdistunut perusturvan toimialalle. Määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt kymmenellä henkilöllä. Vähennystä on tapahtunut eniten Wahren opistossa ja musiikkiopistossa. Sijaisten lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan. Sijaisia oli vuoden viimeisenä päivänä 83 ja muita määräaikaisia 211. Määräaikaista henkilöstöä on Forssan kaupungin palveluksessa merkittävästi enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Forssassa 30 % ja kunnat keskimäärin 22,4 % (vuonna 2009). Määräaikaisten työsuhteiden ja virkasuhteiden käyttö edellyttää laissa määrättyä perustetta. Määräaikaisuuden peruste tulee kirjata työsopimukseen tai virkamääräykseen. Kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 80 % henkilöstöstä. Kokoaikaisten määrä on edellisvuodesta lisääntynyt 29 henkilöllä. Henkilöstöstä 78 % on naisia ja 22 % miehiä. Miesten lukumäärä on lisääntynyt seitsemällä edelliseen vuoteen verrattuna. Koko henkilöstön keski-ikä on Forssassa 46 vuotta. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien lukumäärä lisääntyi kuudella henkilöllä 17:sta 23:een. Lähtövaihtuvuus lisääntyi kuudella henkilöllä 18:sta 24:ään. Alle 25 vuotiaiden lukumäärä on lisääntynyt viidellä henkilöllä Toimenpiteet Määräaikaisen henkilöstön määrään on kiinnitettävä edelleen huomiota. Määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisia tarvitaan edelleen esimerkiksi koulunkäyntiavustajien ammattiryhmässä. Vuokratyövoiman käyttö edellyttää lain mukaisen määräaikaisuuden perusteiden toteutumista tilaajan taholta. Eläkkeelle siirtyneiden määrät ovat lisääntyneet. Työssäolon pidentämisen edistämiseksi on suotavaa laatia ikäohjelma kaupunkikonsernin toimijoiden yhteistyönä. Työkyvyn hallinnan toimintamalli on laadittu vuoden 2011 loppupuolella ja otettu käyttöön vuoden 2012 alusta lukien. Sillä pyritään edistämään mm. yhteistyötä työterveyshuollon ja kaupungin välillä henkilöstön työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja työurien pidentämiseksi..

9 9 3. Osaaminen ja innovatiivisuus Osaamisen kehittäminen sekä innovatiivisuus ovat osa työilmapiiriä ja työkulttuuria. Työyksiköiden ja työntekijöiden toimintatapoja kehitetään koulutuksella ja erilaisilla kehittämishankkeilla. Osaamista ja innovatiivisuutta lisätään yhteistoiminnalla ja tarkoituksenmukaisilla viestintä-, perehdyttämis- ja aloitejärjestelmillä. Henkilöstökoulutus, yhteinen 2011 Johtamisen erikoisammattitutkinto, aloitus Hankintakoulutus, Jokioinen Henkiöstöinfo Tuloksellisuusiltapäivä Terveyttä ja hyvinvointia työelämään Työyhteisötaidoilla työhyvinvointiin Palvelussuhdeasiat -koulutus Kotikuntalaki -koulutus Arvonlisäverokoulutus Rondo koulutus Matkapuhelimien ja puhelinpalvelujen käyttö Talousarvion laadinta info Ensiapukurssit 2011 syksy Luovuus ja innovatiivisuus työssä Aktiivinen aikainen tuki -koulutus Esimieskoulutus Riskien arviointi koulutus esimiehille Voormannit 10.3., 25.5., Yhteiset koulutukset on järjestänyt työntekijöilleen ja esimiehilleen luettelossa mainittuja yhteisiä koulutuksia. Sen lisäksi toimialat ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulutusta. Työhyvinvointiasiat ja työyhteisötaidot ovat perinteisesti ja säännöllisin väliajoin olleet teemana yhteisissä koulutuksissa. Vuoden 2011 aikana luovuus ja innovatiivisuus aloitetoiminnan muodossa oli kaupungissa uusi avaus työntekijöiden aktivoimiseksi työyhteisönsä ja kaupunkiorganisaation kehittämiseksi. Riskien ja vaarojen arviointikierroksen toteuttaminen on tulossa vuoden 2012 aikana kaikkien toimialojen ja työpaikkojen keskeiseksi työhyvinvointia edistäväksi toiminnaksi. Forssan kaupungilla on vakinaisen henkilöstön osalta käytössä henkilökansiot, joihin on kerätty henkilöä koskevat tutkintotiedot ja työkokemustiedot. Pääperiaate on, että henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee perustua kunnan palvelutoiminnan järjestämisen ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koulutuspäivät 2158 Henkilöstön koulutus Vuosi Kal.pvää Muutos edelliseen vuoteen Työnantajan järjestämä koulutus Henkilöstöhallintojärjestelmään kirjatut henkilöstön koulutuspäivien lukumäärät näkyvät oheisesta taulukosta. Koulutuspäivien lukumäärä on vuonna 2011 yhteensä 2158 koulutuspäivää. Koulutuspäivien lukumäärä on lisääntynyt 91:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan työnantajan kustantama palkallinen koulutus sekä ammattiyhdistys- ja yhteistoimintakoulutus. Mukaan ei ole laskettu työntekijän itsensä kustantamia koulutuksia eikä opintovapaalain mukaisia vapaapäiviä eikä oppisopimuskoulutusta.

10 10 Kehittämishankkeet 2011 Työhyvinvointiohjelman laatiminen/päivittäminen Huomionosoitukset ja virkistystoimintaohjeen laatiminen Työkyvyn hallinnan toimintamallin laatiminen Päihdeohjelman laatiminen/päivittäminen Sosiaalityön ja työllisyyden palvelujen yhdistäminen Seudullinen palvelurakenneselvitystyö käynnistettiin Perhepäivähoidon laatu, Lape hanke Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen esimiesvalmennus Kasvan henkilöstön monikulttuurista ja kielitaitoa lisäävä hanke Vesihelmen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen Uuden sukupolven johtaminen ja organisaatiot, Uso -hanke Perhepäivähoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto Teknisen ja ympäristötoimen paikkatietoaineiston käytön tehost. Vanhus- ja vammaispalvelut kuntayhtymän toteutettavaksi Toimistopalveluyksikön osaamisen siirtämistä koskeva hanke Kuhalan peruskoulun yhteistoiminnan parantaminen Kehitysvammahuollon työnohjaus ja kehittämispäivä Ikäihmisten kuntalaislähtöinen sos.- ja terveyspalv.järj.(tekes hanke) Intranet hanke, kaupungin sisäinen tietoverkko 3.3. Kehittämishankkeet Luettelossa on mainittu henkilöstöön vaikuttavia vuonna 2011 käynnissä olevia seudullisia ja Forssan kaupungin omia kehittämishankkeita. Merkittävä osa hankkeista kuuluu talousarvion kehitys- ja toimenpideohjelman tai henkilöstöstrategian toimintaohjelmassa mainittuihin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki myöntää organisaation tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia edistäviin toimialojen hankkeisiin henkilöstön kehittämismäärärahaa. Vuoden 2011 aikana päivitettiin ja valmisteltiin monia henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia ohjelmia kuten: - Huomionosoitukset ja virkistystoiminta - Työkyvyn hallinnan toimintamalli - Päihdeohjelma - Innovaatiosääntö Vanhuspalveluiden kehittämishanke eteni vauhdikkaasti perusturvan toimialalla. Tekes rahoitusta hankkeelle on myönnetty euroa. Kaksi maksatushakemusta on perusturvassa tehty ja ne on hyväksytty Tekesissä vuoden 2011 loppuun mennessä. Seudun kuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteistyötä pyritään tiivistämään seudullisen palvelurakenneselvityksen avulla. Valtiovallan kuntarakenneselvitys ja siihen liittyvät toimenpiteet muuttavat tulevina vuosina kuntakenttää todennäköisesti tiiviimmäksi kokonaisuudeksi vähentämällä kuntien lukumäärä yhdistymisten kautta. Innovaatioaloitteet Hankinta- ja kilpailutusyksikkö Leimakortti liikuntaetuuksien käytön helpottamiseksi Oppisopimusopiskelijoiden palkan määrittely Polkupyörä työkäyttöön kaupungintalolle Turvallisuusasioiden koordinointi Front Office henkilö Wahren keskukseen Työntekijöiden palkitseminen Yleisperehdyttäjät toimialoille Suihkutilojen hyödyntäminen Flunssarokotteet henkilöstölle Työhyvinvointitoiminnan edistäminen 3.4. Innovaatiotoiminta Innovaatiosääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Innovaatiosäännön perusteella palkitaan kaupungin työntekijöitä ja ryhmiä organisaatiota hyödyttävistä uudistuksista ja parannuksista. Innovaatioehdotus voi olla mm. sellainen ratkaisu-, toimenpide- tai kehittämisehdotus, joka käyttöönoton seurauksena parantaa asiakaspalvelua ja julkisuuskuvaa kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta parantaa turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia ja viihtyisyyttä saa aikaan kustannusten säästöä ja poistaa päällekkäistä työtä Innovaatioita tehtiin vuoden 2011 aikana yhteensä 11. Tehdyistä ehdotuksista noin 80 % palkittiin. Ehdotuksia on toteutettu ja hyödynnetty organisaatiossa soveltuvin osin. Aloitetoiminta on selvästi aktivoitunut uuden innovaatiosäännön johdosta.

11 Henkilöstötiedotteet Kaupunkiorganisaatiossa on käytössä sisäinen henkilöstötiedote, jonka lähettämisestä palveluyksiköihin huolehtii keskushallinnon henkilöstöpalveluyksikkö. Tiedote lähetetään sähköpostilla ja paperisena versiona. Alla on linkki tiedotteisiin. Sen lisäksi muita erillisiä tiedotteita ajankohtaisista aiheista lähetetään kirjallisena ja sähköpostina tarpeen mukaan. Henkilöstötiedotteita lähetettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 16. Henkilöstötiedotteet verkkokansio Henkilöstöasioista saa tietoa sisäisen hallintoverkon kautta. Hallintoverkkoon on avattu kansio. kansioon tallennetaan henkilöstön ja esimiesten käyttöön henkilöstöasioita koskevaa materiaalia sähköisessä muodossa. Alla on linkki kansioon: 3.7. Perehdyttäminen Forssan kaupungin hallintoverkkoon on avattu Perehdyttämiskansio, josta työntekijät, viranhaltijat ja esimiehet saavat organisaation ja henkilöstötyöhön liittyvää tietoa perehdyttämisen toteuttamiseksi. Kansiossa on kootusti keskeisiä henkilöstöön vaikuttavia säädöksiä, määräyksiä, suunnitelmia ja ohjeita. Alla on linkki kansioon: Perehdyttämiskansio 3.8. Työpaikkakokoukset Työpaikkakokouksia koskevien ohjeiden mukaan työpaikkakokouksia on pidettävä vähintään 3 kertaa vuodessa. Työpaikkakokouksissa käsiteltävistä asioista on työyksiköihin lähetetty suositus. Suositus avautuu alla olevasta linkistä: Työpaikkakokousten vuosikello Työpaikkakokousten muistiot toimitetaan yhteistoimintaryhmälle, mikäli niissä on työsuojeluun liittyviä tai yhteistoimintaryhmän toimialaan liittyviä muita asioita, joihin halutaan yhteistoimintaryhmän kannanottoja asian eteenpäin viemiseksi päättäviin toimielimiin. Keskeisiin henkilöstöä koskeviin hankkeisiin perustetaan ohjausryhmät, joissa on henkilöstön edustajat Yhteistoimintaryhmä Yhteistoimintaryhmän (YTR) kokouksia on ollut vuoden 2011 aikana 8 kappaletta ja pykäliä käsittelyssä yhteensä 82. Yhteistoimintaryhmä toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmässä on seitsemän pääluottamusmiestä (JHL-90, JHL- 73, Super, Tehy, JUKO, Jyty ja KTN) ja seitsemän työnantajan edustajaa, joista kaksi on kaupunginhallituksen jäsentä. Varsinaisia työsuojeluvaltuutettuja on lukien kaksi. Toisen valtuutetun vastuualueena on opetushenkilöstö jolloin toinen vastuualueeseen muun henkilöstön Lisäksi työnantajan edustajana on työsuojelupäällikkö Johtopäätökset Sisäistä tiedottamista henkilöstöä koskevista asioista hoidetaan hallintoverkon verkkokansioiden ja laajan sähköposti- ja kirjeja tiedotejakelun avulla sekä järjestämällä erillisiä tiedotus-, informaatio- ja keskustelutilaisuuksia tarpeen mukaan. Forssan kaupungin omia kehittämishankkeita on laajasti käynnissä. Kehittämistä on edesauttanut käytettävissä oleva kehittämismääräraha ja siihen liittyvät periaatteet. Innovaatiosäännön laatiminen ja käyttöönotto on käynnistänyt täysin pysähdyksissä olleen aloitetoiminnan uudelleen. Esimiesinfot eli Voormannit ovat vakiinnuttaneet paikkansa esimiesten informaatiokanavana. Esimiehet saavat tiedotustilaisuuksien kautta tietoa kaupunkiorganisaatiossa käynnissä olevista ajankohtaisista asioista ja voivat tuoda esille heitä askarruttavia aiheita yhteiseen käsittelyyn. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen on ollut yksi esimiesten osaamisen lisäämisen tapa. Johtamisen erikoisammattitutkinto on ollut jo usean vuoden ajan vakiintunut esimiesten koulutus- ja kehittämismuoto Toimenpiteet Kehittämishankelistaa päivitetään vuosittain uusien hankkeiden myötä. Kehittämishankkeiden etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistoimintaryhmässä vuosittain. Talousarvioin toimenpideohjelmaan on otettu keskeisiä kaupunkistrategiaa ja henkilöstöstrategiaa edistäviä hankkeita toimialojen toteutettavaksi. Toimenpideohjelma on terävöittänyt hanketoimintaa ja lisännyt sen suunnitelmallisuutta. Sisäistä tiedottamisen ja hallinnon läpinäkyvyyden sekä osaamisen siirtämiseksi ja tuloksellisuuden lisäämiseksi hankitaan kaupungille selainpohjainen intranet järjestelmä vuoden 2012 aikana. Innovaatiotoimintaa pyritään pitämään aktiivisena noudattamalla aloitteiden käsittelyyn matalan kynnyksen politiikkaa. Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointi ja niiden vähentämis- ja poistamistoimenpiteet toteutetaan vuoden 2012 aikana kaikilla toimialoilla. Sen avulla lisätään työn turvallisuutta, terveellisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia.

12 12 4. Terveydellinen toimintakyky Sairaspoissaolot, kal.pvä/hlö/v 13,2 13,7 13,1 Sairaspoissaoloprosentti 3,6 4,0 3,7 Sairas poissolot henkilötyövuosina Henkilömäärä Sairaspoissaolopäivien lukumäärä KESKUSHALLINTO 10,4 14,6 19,8 Keskusjohto, hallinto, talous, henkilöstö 10,1 6,8 10,1 Toimistopalvelut 11,9 17,2 22,3 Talousyksikkö ja henkilöstöyksikkö 5,7 KASVATUS- JA VAPAA-AIKATOIMI 9,1 10,4 8,8 Talsoilan ala-aste 12,2 8,2 7,3 Tölön koulu 7,9 15,7 13,0 Kuhalan peruskoulu 8,9 9,3 8,7 Linikkalan peruskoulu 5,1 5,8 5,3 Forssan Yhteislyseo 3,3 2,6 7,2 Vieremän ala-aste 8,1 13,5 Heikan ala-aste 5,8 5,1 Sivistysvirasto, hallinto, Matku ja Kojo 9,0 2,7 4,0 Perhepäivähoito 15,4 24,5 15,7 Pihakoivun päiväkoti 13,0 12,0 15,1 Taikatuulen päiväkoti 8,1 13,7 8,6 Keskustan päiväkoti 20,0 21,4 17,2 Kurjenpesän päiväkoti 21,6 28,7 2,4 Vasikkahaan päiväkoti 8,7 8,1 Varhaiserityiskasvatus 12,8 13,6 18,7 Kuvataide, nuoriso, työpaja, liikunta, vesihelm 9,2 6,7 5,8 Kaupunginkirjasto 7,8 9,8 12,7 Musiikkiopisto 4,0 5,9 5,8 Wahren-opisto 1,1 2,0 1,5 PERUSTURVAN TOIMIALA 20,9 19,7 20,5 Hallinto, talous/velka, sosiaalityö 2,4 11,8 25,7 Lastenkoti Kaarisilta 5,1 11,9 15,2 Heikanrinteen palvelukeskus 18,1 16,7 18,5 Kotihoitoyksikkö 16,7 14,9 19,1 Tyykitalot -palvelukeskus 31,9 33,4 32,0 Kehitysvammahuolto; Niittyvilla/Päiväniitty 37,4 17,7 16,4 Työvalmennuskeskus Aktiivi 16,9 10,5 19,3 Työllisyyspalvelut (työv.palvelupiste, työllistäminen) 21,5 7,6 TEKNINEN TOIMIALA 6,3 16,8 7,2 Hallinto, maaseutu, rak.valv./ymp., kaupunkis 0,3 6,1 2,4 ja maankäyttö ja maankäytönsuunnittelu Katu- ja Viherlaitos 7,7 23,9 11,9 Tilapalvelu 9,7 19,3 6,8 KUNNALLISET LIIKELAITOKSET 16,1 6,1 17,4 Forssan vesihuoltoliikelaitos 15,9 6,1 17,4 Ateria- ja puhtauspalveluliikelaitos 16,1 KAIKKI YHTEENSÄ 13,2 13,7 13,1 joista oma ilmoitus poissaolot 1,4 1,4 1, Sairaspoissaolot Tässä esitetään kaupungin henkilöstölle vuoden aikana kertyneet palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot ovat koko kaupungin osalta hieman vähentyneet. Sairauspoissaolopäiviä henkilöstölle kertyi vuonna 2011 keskimäärin 13,1 kalenteripäivää/henkilö/vuosi. Henkilöstön määrä on päivän mukainen. Sairaspoissaoloprosentti vuonna 2011on 3,7 % kun se edellisenä vuonna oli 4,0 % Vuoden 2009 alusta lukien on otettu käyttöön aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli. Vuoden 2011 lopussa yhteistoimintaryhmä hyväksyi Työkyvyn hallinnan toimintamallin, joka selkiyttää työkyvyn hallintaa koskevia toimintatapoja ja yhteistyötä henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon osalta. Työkyvyn hallinnan toimintamalli Terveenä työssä Terveenä työssä mallin tavoitteena on lisätä pitkäaikaisterveyttä organisaatiossa ja työkykyä tukemalla vähentää sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä 2011 = kalenteripäivää Työpanos htv kalenteripäivinä lasketaan: organisaation henkilöstön määrä kerrotaan vuoden kalenteripäivien lukumäärällä (38 x 365). 965 henkilöä x 365 kal.pvä/v = htv Poissaoloprosentti Organisaation sairauspoissaolopäivien lukumäärä jaetaan organisaation työpanoksella (htv) ja kerrotaan sadalla kal.pv / htv x 100 = 3,7 % Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden sairauspoissaolopäivien määrä vuoden työpäivien määrällä ( x /252) ja tapaturmapäivien määrä vuoden työpäivien määrällä ( y/252). Vuosi 2011 Forssa, sair.polo.pvää / 252 = 52 htv.

13 13 Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Muutos Työpaikkaselvitykset (h) Tietojen antaminen ja ohjaus (h) Terveystarkastukset (kpl) Työterveyshuollon toiminta Ennalta ehkäisevän toiminnan osalta työpaikkaselvityksiin käytetyt tunnit ovat vähentyneet 30 tunnilla. Tietojen antamiseen ja ohjaukseen käytetyt tunnit ovat vähentyneet 16 tunnilla. Terveystarkastusten lukumäärä on lisääntynyt 32 käynnillä. Käytäntöä on muutettu siten, että kutsun tarkas- tukseen saavat 50 ja 60 vuotiaat, mutta 45 ja 55 vuotiaat voivat halu- tessaan varata ajan terveystarkastukseen. Työterveyshuollon toiminta Lääkäri Terv.h. Käynnit Käynnit Muutos ed.vuoteen Sairaanhoito Sairaanhoidon osalta lääkärillä ja terveydenhoitajalla käynnit ovat vähentyneet. Työterveyshuollon lääkärin sairaanhoito on kuulunut alkaen työntekijöille, joiden palvelussuhde on yli kolmen kuukauden pitui- nen. Työtapaturmat 44 Muutos edelliseen vuoteen -21 Kuntoutustuelle siirtyneet 5,0 Kuntoutustuelle siirtyneet Työtapaturmat Työtapaturmien lukumäärä on vähentynyt (-21) edelliseen vuoteen verrattuna Kuntoutustuki Kuntoutustuki tarkoittaa määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky arvioidaan voitavan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Edellytyksenä kuntoutustuelle on, että työkyvyttömyys on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän vähintään vuoden siitä, kun sairasloma on alkanut. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on tullut määräaikaisesti työkyvyttömäksi omaan työhönsä tai työntekijän työkyky arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi vähintään 3/5:lla. Kuntoutustuelle on vuoden 2010 ja 2011 aikana siirtynyt viisi henkilöä Työkyvyn hallinnan toimintamalli Työkyvyn hallinnan toimintamalli valmisteltiin vuoden 2011 loppupuolella ja se otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Työkyvyn hallinnan toimintamalli sisältää kuvauksen käytännöistä, joiden avulla työpaikalla huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Kuvauksessa kerrotaan ennakoivista toimintatavoista työkyvyn edistämi- seksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Kuvauksessa kerrotaan eri osapuolten rooleista, tehtävistä ja vastuista. Siinä kuvataan myös sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö, sairauspoissaolotodistusten ja sairauspoissaoloja koskevien yhteenvetojen toimittaminen työterveyshuoltoon. Lisäksi siinä on kuvaus työterveyshuollon tekemästä sairauspoissaoloja koskevasta seurannasta sekä siitä saatujen tietojen käsittelemisestä ja esittämiökyvyn hallinnan sestä työpaikalla. Ty toimintamalli

14 4.7. Työterveyshuollon toimintakertomus ja suunnitelma Työterveyshuolto on laatinut kertomuksen toiminnastaan vuodelta Sen lisäksi työterveyshuolto laatii yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa vuosittain seuraavaa vuotta koskevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työterveyshuollon toimintakertomus käsitellään yhteistoimintaryhmässä ja lähetetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedoksi. Työterveyshuollon toimintakertomus 2011 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Johtopäätökset Sairaspoissaolopäiviä on keskimäärin 13,1 kalenteripäivää / henkilö / vuosi. Ne ovat hieman vähentyneet. Ennaltaehkäisevän toiminnan osalta työpaikkaselvityksiin käytettävä tuntimäärä on alentunut samoin kuin yleinen tietojen antaminen ja ohjaus. Terveystarkastuksia on tehty jonkun verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairaskäynnit työterveyshoitajan ja lääkärin luona ovat vähentyneet. Työtapaturmat ovat vähentyneet 21:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyn hallinnan toimintamalli on valmisteltu ja se otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana Toimenpiteet Työkyvyn hallinnan toimintamallin avulla tehostetaan ja yhdenmukaistetaan ja tehdään näkyväksi käytäntöjä, joiden avulla työpaikalla ja työterveyshuollossa huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Sairauspoissaolojen hälytysjärjestelmä antaa herätteen esimiehen sähköpostiin silloin kun työntekijän kohdalla sairauspoissaolojen herätearvot ylittyvät. Esimiehen tehtävä on silloin käynnistää tukikeskustelu työntekijän kanssa ja suunnitella tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa työkyvyn edistämiseen liittyvät toimenpiteet joilla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työterveyshuollon toimintakertomus antaa tarkemman kuvan työterveyshuollon käytännön toiminnasta. Sen laatimista jatketaan myös tulevina vuosina. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaehdotus laaditaan vuosittain työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä ja se tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

15 15 5. Työhyvinvointi 5.1. Riskien hallinta Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointityössä käytetään apuna uudistettua Riski Arvi 3.0 atk -ohjelmaa. Vuoden 2011 lopussa päätettiin käynnistää organisaatiossa uusi vaarojen arviointikierros vuoden 2012 alusta lukien. Työsuojelupäällikkö koordinoi riskien ja vaarojen arviointityötä organisaatiossa. Riskien ja vaarojen arviointityötä varten laadittiin kirjalliset ohjeet, jotka lähetettiin toimialoille ja käytiin läpi esimiesten informaatiotilaisuudessa Voormanneissa. Arviointikierros 2012, ohje Keskushallinnossa toimiva riskienhallintatyöryhmä kehittää riskienhallintatyötä keskitetysti. Riskienhallintatyöryhmässä ovat mukana myös kaupungin yhtiöt. Riskienhallintatyöryhmä on valmistellut mm. riskinhallintapolitiikka-asiakirjan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi on ajanmukaistettu vakuutuspolitiikkaa sekä sisäistä ja ulkoista valvontaa. Konserniohjeet on uudistettu. Konserniohjeet 5.2. Päihdeohjelma Päihdeohjelman uudistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työryhmään kuuluvat työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Uudistettu päihdeohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Päihdeohjelma 5.3. Työhyvinvointiohjelma Forssan kaupungin työhyvinvointiohjelma antaa painopisteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi organisaatiossa. Työhyvinvointiohjelma on hyväksytty maaliskuussa Työhyvinvointiohjelma on uudistuksen kohteena. Työryhmän loppuvuodesta 2011 alkama työskentely uuden työhyvinvointiohjelman aikaansaamiseksi jatkuu vuoden 2012 aikana. Vuonna 2005 laadittu työhyvinvointiohjelma on luettavissa mm. Forssan kaupungin kotisivuilla osoitteessa Työsuojeluyhteistyö Työsuojeluyhteistyötä ja yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja lisättiin kaupungin ja kaupungin yhtiöiden ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kesken rekrytoimalla sopimuskumppaneiden käytettäväksi yhteinen työsuojelupäällikkö, joka päätoimisesti vastaa työsuojeluyhteistyöstä. Työsuojelupäällikkö on FSTKY:n palveluksessa, jolta kaupunki ja kaupungin yhtiöt ostavat työsuojelupäällikön palvelut sopimuksen perusteella. Yhteinen työsuojelupäällikkö aloitti virassaan lukien Koulutusvalmennuskansiot Esimiesten työvälineiksi työhyvinvoinnin lisäämiseksi on hankittu Suomen videokeskuksesta opetuselokuvia ja koulutusvalmennuskansioita seuraavilta aihealueilta: Vuorovaikutus, palautteen antaminen, kehityskeskustelut, osaamisen lisääminen, valmentava esimiestyö. Opetuselokuvat ovat esimiesten ja työyhteisön lainattavissa kaupungintalon vaihteesta Henkilöstökysely Henkilöstökysely toteutettiin edellisen kerran vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 ei toteutettu henkilöstökyselyä. Vuonna 2010 suoritettua henkilöstökyselyä hyödynnetään työyhteisöjen työhyvinvointitoiminnassa. Myös työterveyshuolto on saanut tiedon työhyvinvointikyselyn tuloksista. Työterveyshuolto tarkastelee työyksikkökohtaisia tuloksia myös työpaikkakäyntien yhteydessä Muut kyselyt Tilapalvelut toteutti kyselyn kiinteistötyöntekijäpalvelujen osalta ja perhepäivähoito toteutti asiakaskyselyn perhepäivähoitajien palveluista työaikalain muutosten johdosta Johtopäätökset Riskien hallintatyö jatkuu. Työhön liittyvien vaarojen arviointikierros päätettiin toteuttaa vuoden 2012 aikana. Päihdeohjelma on päivitetty ja se antaa selkeän toimintamallin päihdehaittatilanteessa esimiehille ja muille toimijoille. Työhyvinvointiohjelman päivitystyö on käynnistetty ja se jatkuu vuonna Yhtenä uudistuksen kohteena on toimintamallin luominen akuutin työhyvinvointiongelman ratkaisemiseksi Toimenpiteet Työhön liittyvien riskien ja vaarojen kartoitus-, arviointi-, vähentämisja poistamiskierros toteutetaan vuonna Työhyvinvointiohjelma päivitetään vuonna Samalla käynnistetään ikäohjelman laatiminen yhteistyössä konserniorganisaation toimijoiden kanssa. Työpaikkojen omaehtoista työhyvinvointitoimintaa tuetaan henkilöstön kehittämismäärärahoista.

16 16 TS järjestelyerä jaettiin teknisen alan vakinaiselle henkilöstölle tehtäväkohtaiseen palkkaan siten, että yhteensä 31 viranhaltijan tai työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin. Korotus oli keskimäärin 32,93 /kuukaudessa. 6. Henkilöstökustannukset 6.1. Kannustevapaat ja lomarahavapaat Kannustevapaat. Osana kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvion toimenpideohjelmaa kaupunki on suositellut työntekijöilleen harkinnanvaraisten palkattomien virkavapaiden ja työlomien pitämistä. Kannustimena palkattomien vapaiden pitämisestä työntekijä saa jokaista viittä palkatonta työpäivää kohden yhden ylimääräisen palkallisen vapaapäivän. Palkattomalle ajalle ei saa ottaa sijaista tilalle. Lomarahavapaat. Lomarahan tai sen osan vaihtaminen vapaaksi on ollut vapaaehtoista ja tapahtunut viranhaltijan tai työntekijän aloitteesta. Vaihtaminen on työnantajan harkittavissa eikä siitä saa aiheutua työpisteessä sijaisuuskustannuksia. Lomarahavapaiden ja kannustevapaiden avulla henkilöstökuluja saadaan säästettyä noin euroa vuodessa Tehtäväkohtainen palkitseminen KVTES järjestelyerällä korotettiin vakituisen henkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja. Järjestelyerällä korotettiin yhteensä 207 viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja korotus oli keskimäärin 40,46 euroa kuukaudessa. Korotuksia kohdennettiin mm. hoitohenkilöstölle vanhustenhuollossa ja päivähoidossa, osalle toimistohenkilöstöä ja ohjaajille. Tarkoituksena on ollut mm. eri ammattijärjestöihin järjestäytymisestä aiheutuneiden palkkaerojen poistaminen tai pienentäminen saman vaativuustason tehtävässä, turvallisuusvastuiden tai työryhmätyön vetäjän vastuiden ja muiden erityisten vastuiden huomioon ottaminen. OVTES järjestelyerä kohdennettiin opettajien työn vaativuuden arviointijärjestelmään ja siellä tarkoitettuihin TVAlisiin. Otettiin käyttöön kaksi uutta TVA-tekijää; erityisen tuen opettajat eli kelpo-opettaja ja yhdysopettaja eli opetuksen ulkopuolisen työn vastuuopettaja. Lisäksi turvallisuusvastaavien, erityisopetuksen kelpoisten opettajien ja kuvataidekoulun johtajan tehtävien TVA-lisää korotettiin maltillisesti. OVTES:n järjestelyerän jakaminen kohdentui 35 opettajaviranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen työn vaativuuden arviointijärjestelmän kautta. Korotus on keskimäärin suuruudeltaan noin 38,00 /kk. TTES järjestelyerä jaettiin kaikille vakituiselle tuntipalkkaisten sopimuksen piirissä oleville työntekijöille siten, että perustuntipalkkaa korotettiin joko 0,05 /tunti tai 0,06 /tunti Henkilökohtaiset lisät Henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella ei jaettu Forssan kaupungissa henkilökohtaisia lisiä järjestelyvaraerästä vuonna Järjestelyerä kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Forssan kaupungilla on henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet, joiden pääotsikot ovat: 1. Työn tuloksellisuus suhteessa tavoitteisiin 2. Osaaminen ja ammatin hallinta 3. Kehittämisote työssä 4. Vastuuntunto 5. Yhteistyökyky 6.4. Tulospalkkiot Kaupunginvaltuusto hyväksyi Heikanrinteen henkilöstölle tulospalkkion periaatteet, jossa keskeisenä asiana oli taloudellisen tuloksen parantaminen. Henkilöstö saavutti asetetun tavoitteen ja heille maksettiin kertaluonteinen tulospalkkio tavoitteen saavuttamisesta. Heikanrinteen tulospalkkiojärjestelmää kehitettiin edelleen vuonna 2010 ja 2011 siten, että mukaan otettiin taloudellisen mittarin lisäksi laadullisia mittareita kuten sairauspoissaolojen vähentämistavoite sekä asiakastyytyväisyystavoite. Asetettuja tavoitteita ei saavutettu ja tulospalkkiota ei tullut maksettavaksi kumpanakaan vuonna Muut palkitsemistavat Forssan kaupungissa on pyritty pitämään esillä rahalla palkitsemisen lisäksi myös muun tyyppisiä palkitsemismuotoja. Uralla etenemismahdollisuuksia on tuettu mm. siten, että työssään hyvin suoriutuneita määräaikaisia työntekijöitä on valittu vakinaisiin työsuhteisiin ilman julkista hakumenettelyä. Kelpoisuudet täyttäviä vakinaisia työntekijöitä on voitu valita ilman hakumenettelyä myös vaativimpiin tehtäviin. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus osallistua organisaatiomuutosten valmisteluun ja omaa työtään koskevien prosessien kehittämiseen työryhmissä. Suurin osa näistä aineettoman palkitsemisen muodoista ovat myös sellaisia joita lähiesimiehet voivat työssään käyttää. Aineettoman palkitsemisen muotoja ovat mm. seuraavat tekijät: - Kehittymismahdollisuuksien luominen - Uralla etenemismahdollisuuksien tukeminen

17 17 - Vaikutus- ja osallistumismahdollisuus kehittämiseen, päätöksentekoon ja tavoitteen asettamiseen - Palvelussuhteen pysyvyyden takaaminen - Palaute työstä suoriutumisesta - Työntekijöille joustavat työajan järjestelyt Henkilöstökulujen nousu 5,2 % Henkilöstökulut Ero % Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,2 Eläkekulut ,6 Muut sivukulut ,3 Henkilöstökulut , Henkilöstökulut Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu vuoden 2010 ja vuoden 2011 aikana maksetut palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat nousseet 5,2 %. Palkka- ja palkkiokulut ovat nousseet 4,6 %. Eläkekulut ovat nousseet 6,6 %. Muut sivukulut ovat nousseet 10,3 %. Työterveyshuollon kustannukset Kasvu % Ennalta ehkäisevä, lk ,5 Sairaanhoito, lk ,4 Brutto ,3 Netto , Työterveyshuolto Työterveyshuollon kust. nousu % 2,3 Työterveyshuollon palvelut on ostettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Palveluihin sisältyy lakisääteinen toiminta ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuoltopalveluihin käytettiin vuonna 2011 nettomääräisesti noin euroa. Työterveyshuollon kustannukset ovat hieman lisääntyneet euroa eli 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten nousu on kohdistunut sairaanhoitotoimintaan. Koulutuspäivien kasvu % 4,2 Koulutuspäivät pv/hlö 3,2 Koulutusostot, palkat ja päivät Vuosi Ostot tili 4440 Palkat Koulutuspäivät Henkilöstön koulutus Työn edellyttämiä henkilöstön palkallisia koulutuspäiviä oli palkanlaskentajärjestelmään kirjattu vuonna 2011 yhteensä 2158 päivää, joista aiheutui euron palkkakustannus. Henkilöstön koulutuspäivät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna 91 päivällä Ulkoisten koulutuspalvelujen ostoihin (tili 4440) on vuonna 2011 käytetty euroa vähemmän rahaa kuin edellisenä vuonna. Koulutukset ovat pääosin vakinaisen henkilöstön koulutuspäiviä ja niitä on kertynyt keskimäärin noin 3,2 päivää vakinaista henkilöä kohden vuoden 2011 aikana.

18 18 Virkistysmäärärahan käyttö Virkistykseen käytetyt määrärahat Seteleitä käytetty, kappaletta Henkilöä hakenut seteleitä/lkm Keskiarvo, seteliä/henkilö 14,60 16,25 18,62 Määrärahan käyttö liik.seteleihin Koko virkistysmäärärahasta % 48,52 48,76 47,02 Liikuntaseteleiden yhteistyötahot: Vanhan Kutomon fysioterapia Yleisjumppa Päivi Salminen KKI/Vesihelmen kuntosali KuntoForssa Tanssikerho Fortus L-H Rasti, suunnistus Forssan naisvoimistelijat Wahren opisto, eri ryhmät Tyky-ryhmät, kevät ja syksy Keilaus Paavolan perusjumppa Miian liikuntapalvelut Forssan Alku ry, jumppat Tanssikoulu 1 st Step Rentoutuskeskus Kehrä Katin MP Pilates Mirja Luuppala, jooga Yhteensä Muuta virkistystoimintaa: Vesihelmen uinnit (3 ), käyntiä/vuos Elokuvalipun tukeminen 3 /hlö/kk Suvi-iltatapahtuma, osallistujat TYKY-ryhmät, hlöitä yht Henkilökuntajuhla osallistujat Forssan Teatteri+ Idea Teatteri Konsertit, lippuja/hlöitä Nice Run, osallistujat (23 joukkuetta) Henkilöstön virkistystoiminta Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2011 yhteensä noin euroa. Liikuntasetelin arvo päätettiin nostaa alkaen 3 eurosta 4 euroon, joka vaikuttaa vasta vuoden 2012 määrärahoihin. Liikuntasetelien käyttömäärät ovat lisääntyneet noin 700 setelin verran ja samoin Vesihelmen käytön tukemiseen liittyvät kustannukset ovat lisääntyneet. Vesihelmen käyntejä työnantaja tukee 4 eurolla per käynti ja työntekijät maksavat itse 3 euroa käyntimaksusta. Vesihelmen työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon alkaen. Liikuntaseteleitä käytetään eniten Vanhan Kutomon fysioterapian järjestämiin liikuntatoimintoihin. Seuraavaksi eniten seteleitä käytetään Kunto Forssan liikuntapalveluihin ja KKI/Vesihelmen kuntosalitoimintaan Johtopäätökset Henkilöstökustannukset ovat kokonaisuudessaan nousseet 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkka- ja palkkiokulut ovat nousseet 4,6 %. Vanhustenhuollossa ei päästy tarkoitettuihin tulostavoitteisiin, jonka vuoksi tulospalkkioita ei myöskään tullut maksettavaksi. Henkilöstökoulutus on lisääntynyt koulutuspäivien lukumäärällä ja koulutuspäivien palkkakustannuksilla mitattuna. Ulkoisiin koulutusostoihin on myös käytetty merkittävästi enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina. Työterveyshuollon kustannukset ovat hieman lisääntyneet. Liikuntasetelin arvoa nostettiin alkaen 3 eurosta 4 euroon. Vesihelmen käyttö on lisääntynyt, kun työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon lukien. Kannustevapaita ja lomarahavapaita käytettiin jonkin verran. Palkitseminen tapahtui järjestelyvaraerien jakamisen avulla. Järjestelyvaraerin jakamisesta neuvoteltiin ja päästiin pääosin yhteisymmärrykseen henkilöstöjärjestöjen edustajien ja työnantajan edustajien välillä Toimenpiteet Työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä pyritään lisäämään terveyttä ja vähentämään työkyvyttömyyttä. Sitä kautta saavutetaan myös säästöä henkilöstökustannuksissa. Työn tuloksellisuuden lisäämisestä ja palvelutuotannon tehostamistoimenpiteistä palkitaan niitä työntekijöitä, jotka osallistuvat tuloksellisuuden lisäämis- ja palvelutuotannon tehostamisjärjestelyihin.

19 19 Uralla etenemismahdollisuuksia tuetaan edelleen siten, että työssään hyvin suoriutuneita työntekijöitä voidaan valita perustellusta syystä kaupunginhallituksen luvalla suoraan ilman hakumenettelyä vakinaisiin tehtäviin tai vaativampiin tehtäviin, joihin heillä on kelpoisuus. Henkilöstön koulutus- ja kehittämismäärärahat pidetään kohtuullisella tasolla, jotta kyetään vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin ja turvataan riittävä tuottavuuden kehitys henkilöstön osaamista kehittämällä. Kannustevapaakäytäntöä jatketaan myös vuoden 2012 aikana. 7. Henkilöstön tila 7.1. Tavoitteen mukaiset saavutukset Määräaikaisen henkilöstön määrä on hieman vähentynyt Vuokratyövoiman käyttö on hieman vähentynyt Avoimien ja tilapäisesti täytettyjen vakanssien määrät ovat vähentyneet Sairauspoissaolot ovat aavistuksen vähentyneet Lääkärillä ja työterveyshoitajalla käynnit ovat vähentyneet Työtapaturmat ovat vähentyneet Innovaatioaloitteita on tehty merkittävästi Kehittämishankkeita on toteutettu, niitä on käynnissä ja hankeseuranta järjestetty Henkilöstökoulutus on lisääntynyt Henkilöstösopimus hyväksyttiin vuosille Kehittämiskohteet Eläkepoistuma on hieman lisääntynyt Lähtövaihtuvuus on hieman lisääntynyt Keski-ikä on hieman lisääntynyt Henkilöstötalous Muutos Henkilöstön määrä yhteensä joista naisia, % joista miehiä, % Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Keskushallinto Perusturva Kasvatus, vapaa-aika Tekninen toimi Vakanssien lukumäärä joista vakinaisesti täytetyt joista tilap.täytetyt ja avoimet Eläkkeellepoistumaprosentti 2,6 3,4 0,8 Lähtövaihtuvuus % 2,7 3,6 0,9 Henkilöstön keski-ikä (v) 45,8 46,0 0,2 Sairauspoissaolo prosentti 4,0 3,7-0,3 Palkat ja palkkiot (M ) 26,2 27,4 1,2 Henkilösivukulut (M ) 8,7 9,3 0, Henkilöstötalous Yhteenvetotaulukossa esitetään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevat keskeiset luvut, kuten henkilöstömäärä, palvelussuhteen luonne, sukupuolijakauma, eläkepoistumaprosentti, lähtövaihtuvuus. keski-ikä, sairauspoissaolot ja henkilöstökustannukset. Taulukosta voi seurata henkilöstötalouden kehittymistä edelliseen vuoteen verrattuna.

20 20 8. Seuranta 8.1. Yhteistoimintamenettely Henkilöstökertomuksen tiedot käsitellään Forssan kaupungin yhteistoimintaryhmässä. käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja lähetetään valtuustolle tiedoksi. Yhteistoimintaryhmä antaa kannanottonsa toimenpiteistä, joihin henkilöstökertomuksen johdosta on syytä ryhtyä. Yhteistoimintaryhmässä keskustellaan siitä, mitä henkilöstökertomus kertoo henkilöstöasioiden tilasta Forssan kaupungissa tällä hetkellä, miten asioiden pitäisi olla ja miten siihen päästään. Yhteistoimintaryhmässä pohditaan, miten vahvistetaan henkilöstökertomuksen osoittamia vahvuuksia ja kehitetään tai käännetään parempaan kehityssuuntaan ne asiat, joissa henkilöstökertomuksen mukaan on ongelmia tai kehittämisen varaa Henkilöstökertomuksesta tiedottaminen 2011 on nähtävissä kaupungin internet sivuilla osoitteessa Henkilöstökertomuksen viestinnässä käytetään tiedotuskokouksia ja työpaikkakokouksia, sekä henkilöstötiedotetta ja työyksiköihin jaettavaa henkilöstökertomusta. Keskeistä on, että esimiehet ottavat vastuun henkilöstökertomuksen käsittelystä yhdessä oman henkilöstönsä kanssa kehittämistyössä Henkilöstökertomuksen tietoja käytetään kaupungin strategisen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen tukena. Henkilöstökertomuksen hyödyntämisen tavoitteena on ennen kaikkea tarjota organisaation johdolle riittävän kattava ja selkeä tietopohja päätöksenteon tueksi. Toinen tavoite on kuntatyönantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä yhteinen arvio henkilöstöasioiden tilasta kunnassa.

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ KERTOMUS. Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ KERTOMUS. Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011 Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ 2 0 1 0 KERTOMUS Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 1.1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~65e40e63427c4342... Page 1 of 1 15.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Ojanen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari 26. 27.2.2015 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.14 2013 2014 muutos tavoite Yli/ali Työpanos 3062 3032-30 1 % 3048 16 0,5% - Lääkärit

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot