Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 28.5.2012"

Transkriptio

1 Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2011 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

2 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ TOIMIALOILLA VAKANSSIEN LUKUMÄÄRÄ SIJAISET JA MUUT MÄÄRÄAIKAISET SIJAISTEN SIJOITUSPAIKAT ALLE 3 KK SIJAISET SEUTUREKRYN KAUTTA MUIDEN MÄÄRÄAIKAISTEN SIJOITUSPAIKAT KOKO-/ OSA-AIKAISUUS SUKUPUOLIJAKAUMA IKÄ VANHIMMAT AMMATTILUOKAT SUURIN IKÄRYHMÄ ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN LÄHTÖVAIHTUVUUS JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS YHTEISET KOULUTUKSET TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS KEHITTÄMISHANKKEET INNOVAATIOTOIMINTA HENKILÖSTÖTIEDOTTEET HENKILÖSTÖPALVELUT -VERKKOKANSIO PEREHDYTTÄMINEN TYÖPAIKKAKOKOUKSET YHTEISTOIMINTARYHMÄ JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRASPOISSAOLOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA SAIRAANHOITO TYÖTAPATURMAT KUNTOUTUSTUKI TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS JA SUUNNITELMA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET... 14

3 3 5. TYÖHYVINVOINTI RISKIEN HALLINTA PÄIHDEOHJELMA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ KOULUTUSVALMENNUSKANSIOT HENKILÖSTÖKYSELY MUUT KYSELYT JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET KANNUSTEVAPAAT JA LOMARAHAVAPAAT TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKITSEMINEN HENKILÖKOHTAISET LISÄT TULOSPALKKIOT MUUT PALKITSEMISTAVAT HENKILÖSTÖKULUT TYÖTERVEYSHUOLTO HENKILÖSTÖN KOULUTUS HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN TILA TAVOITTEEN MUKAISET SAAVUTUKSET KEHITTÄMISKOHTEET HENKILÖSTÖTALOUS SEURANTA YHTEISTOIMINTAMENETTELY HENKILÖSTÖKERTOMUKSESTA TIEDOTTAMINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS KEHITTÄMISTYÖSSÄ... 20

4 Henkilöstökertomuksen tiedot Tämän henkilöstökertomuksen tiedot on ilmoitettu tilanteen mukaan. Kertomuksessa esitellään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevia tietoja. Kaupungin yhtiöt ja vesihuoltoliikelaitos antavat omat toimintakertomuksensa. Tämä henkilöstökertomus kattaa in työsuhteessa ja virkasuhteessa eli päätoimisessa ja sivutoimisessa palvelussuhteessa sekä koko- ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat sekä palkattomat harjoittelijat ja muut palkattomat työssäoppijat eivät sisälly lukuihin. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaiset lkm % Määräaikaiset lkm % Yhteensä lkm % Henkilöstön määrä toimialoittain Vakinaiset Yht. Vakinaiset Määräaikaiset Määräaikaiset Yht. Vak. Kasvu Määr. Kasvu Toimiala Keskushallinto Kasvatus Perusturva Vapaa-aika Tekninen Yht htv Liikelaitos Vesihuolto Yht Henkilöstön lukumäärä toimialoilla Henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 965 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna viidellä henkilöllä. Määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön määrässä on vaihtelua edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt kymmenellä kun avoinna olevia vakansseja on täytetty pysyvästi. Määräaikaisten määrä on vähentynyt -17 työntekijällä vapaaaikatoimessa. Vähennys on kohdistunut erityisesti Wahren opiston (-7) ja Musiikkiopiston (-5) tuntipalkkaisiin opettajiin.

5 5 Vakanssien lukumäärä 720 Vakanssit Vakinaisesti täytetyt Tilap. täytetyt ja avoimet Vakanssit yhteensä Vakanssien lukumäärä Vakanssien lukumäärä vuoden viimeisenä päivänä oli 720. Vakansseista 671 oli täytetty vakinaisella henkilöstöllä ja 49 vakanssia oli täytetty tilapäisesti tai vakanssi oli avoin eli vailla hoitajaa. Tilapäisesti täytettyjä vakansseja on saatu ripeämmin täytettyä kuin edellisenä vuonna ja avoinna olevien ja sijaistäytettynä olevien vakanssien määrä on vähentynyt yhdeksällä henkilöllä. Sijaiset 83 Muut määräaikaiset Sijaisten osuus määräaikaisista % Ero /11 Sijaiset Muut määräaikaiset Yhteensä htv Perusturva 47 Sijaisten sijoituspaikat Ero 10/11 Keskushallinto Kasvatus- ja vapaa-aika Perusturva Tekninen ja ympäristö Yhteensä htv Sijaiset ja muut määräaikaiset Sijaisia ovat ne työntekijät, jotka ovat vakinaisen henkilöstön sijaisena. Vakinaisen työntekijän palattua tehtäväänsä sijaisen sijaisuus päättyy. Sijaiset otetaan töihin vakinaisen henkilön työnteon keskeytyksen ajaksi. Muut määräaikaiset työntekijät eivät ole kenenkään sijaisena vaan heidät on otettu tilapäistä tehtävää esim. projektityötä, kurssityötä tai kausityötä varten. Sijaisia on vuoden viimeisenä päivänä ollut kaupungin palveluksessa 83 henkilöä eli 28 % koko määräaikaisesta henkilöstöstä. Sijaisten määrä on likimain samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Muiden määräaikaisten kuin sijaisten määrä on vähentynyt 12 henkilöllä. Vähennys on kohdistunut pääosin Wahren opiston ja Musiikkiopiston tuntipalkkaisiin opettajiin Sijaisten sijoituspaikat Sijaisten määrä toimialoilla on pysynyt organisaatiossa lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Eniten sijaisia on vuoden viimeisenä päivänä ollut perusturvan toimialalla (47) kuten aiempinakin vuosina. Seuturekryn vuokratyöntekij htv 25 Sijaistyötunnit ja (1 hlötyövuosi = 1610 tuntia) tunteja Henkilötyövuosia htv Alle 3 kk sijaiset Seuturekryn kautta vuokraa lyhytaikaiset alle kolmen kuukauden sijaiset hoivatehtäviin Seuturekry Oy:n kautta. Työntekijät ovat tällöin Seuturekry Oy.n palveluksessa. Kaupunki omistaa Seuturekry:stä 12,5 %. Muut omistajat ovat Hämeenlinna, Riihimäki ja FSTKY. Seuturekryltä on vuokrattu työntekijöitä hoivatyöhön 25 henkilötyövuoden verran. Seuturekryn käyttö on edelliseen vuoteen verrattuna vähentynyt kahdeksalla henkilötyövuodella.

6 6 Kasvatus- ja vapaa-aika 153 Muiden määräaikaisten Ero (ei sijaiset) sijoituspaikat /11 Keskushallinto Kasvatus- ja vapaa-aika Perusturva Tekninen ja ympäristö Yhteensä htv Muiden määräaikaisten sijoituspaikat Muiden määräaikaisten (ei sijaiset) lukumäärä on vähentynyt kasvatusja vapaa-aikatoimialalla (-13). Vähennys on kohdistunut pääosin Wahren opiston (-7) ja Musiikkiopiston (-5) määräaikaisiin tuntipalkkaisiin opettajiin Muut määräaikaiset ovat tehneet työtä 155 henkilötyövuotta. Kokoaikaisia 80 % Koko- ja osa-aikaisuus lkm % lkm % Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kokoaikaisten muutos ed. vuoteen 29 hlöä 2.7. Koko-/ osa-aikaisuus Kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 773 henkilöä eli 80 % henkilöstöstä. Kokoaikaisten määrä on edellisvuodesta lisääntynyt 29 henkilöllä. Osa-aikaisena työskenteli 192 henkilöä eli 20 % henkilöstöstä. Naiset 78 % Sukupuoli 2010 % 2011 % Naiset Miehet Sukupuolijakauma Naisten osuus koko henkilöstöstä on 78 % ja miesten osuus on 22 %. Miesten osuus on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Lukumääräisesti miehiä on ollut vuoden viimeisenä päivänä seitsemän enemmän kuin edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Keski-ikä 46,0 Kunnat Forssa Forssa Henkilöstön keski-ikä 45,5 45,8 46,0 Naiset 45,3 45,9 46,0 Miehet 45,7 45,1 45, Ikä Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli 46,0 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta. Vakinaiset 47,5 48,0 48,0

7 7 Vanhimmat ja nuorimmat ammattiluokat Vanhimmat Kirjastohenkilöstö 55,0 Kiinteistöhenkilöstö 54,0 Tekninen-, toimisto-, perhepäivähoitohenkil 50,0 Nuorimmat Vapaa-aika henkilöstö 40,0 Sosiaalihenkilöstö 41,0 Kotipalveluhenkilöstö 42, Vanhimmat ammattiluokat Keski-iältään vanhin henkilöstön ammattiluokka vuonna 2011 on edelleen kirjastohenkilöstö. Heidän keski-ikänsä on 55,0 vuotta. Keski-iältään nuorin ammattiluokka on edelleen vapaaaikahenkilöstö. Heidän keski-ikänsä on 40,0 vuotta vuonna Suurin ikäryhmä vuotiaat vuotiaat 166 Pienin ikäryhmä yli 65 vuotiaat 10 yli 65 vuotiaat 6 Yli 50 -vuotiaita 412 henkilöä 405 henkilöä Alle 25 -vuotiaita 43 henkilöä 48 henkilöä Suurin ikäryhmä Alle 25 -vuotiaiden lukumäärä on lisääntynyt viidellä henkilöllä. Suurin ikäryhmä on vuotiaat kun se edellisenä vuonna oli vuotiaat. Eläkepoistumaprosentti 3,4 KuEL ja VaEL eläkkeelle siirtyneet Vuosi Eläkkeelle siirtyneet, lkm He nkilös tö lkm Eläkepoist.% , , Eläkkeelle siirtyminen Kuntoutustuella olevia määräajaksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, ei lasketa tässä eläkkeelle siirtyneiden lukumääriin mukaan eikä myöskään osa-aika eläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia, jotka ovat kaupunkiin osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta kuudella henkilöllä. Eläkepoistumaprosentti on 3,4 %. Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna 2011 yhteensä 23 henkilöä. Lähteneitä 24 Lähtövaihtuvuusprosentti 3,6 Vakinaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) Lkm, vak.hlöstö Päättyneet: Lähtövaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus on esitetty vuoden aikana palvelukseen palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) henkilöiden lukumäärinä sekä lähtövaihtuvuusprosenttina, jotka lasketaan suhteuttamalla lähteneiden henkilöiden lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Sisäistä vaihtuvuutta esim. virastosta toiseen, ei tässä lasketa. Lähtövaihtuvuus vuonna 2011 oli 3,6 % Päättyneitä vakinaisten palvelussuhteita oli 24 kappaletta Lähtövaihtuvuus on lisääntynyt kuudella henkilöllä Lähtövaihtuvuus % 2,7 3,6

8 Johtopäätökset Henkilöstömäärä ilman liikelaitosta ja yhtiöitä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 965 henkilöä. Forssan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä on lisääntynyt viidellä henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vakanssien lukumäärä on lisääntynyt kuudella vakanssilla. Kasvu on kohdistunut perusturvan toimialalle. Määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt kymmenellä henkilöllä. Vähennystä on tapahtunut eniten Wahren opistossa ja musiikkiopistossa. Sijaisten lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan. Sijaisia oli vuoden viimeisenä päivänä 83 ja muita määräaikaisia 211. Määräaikaista henkilöstöä on Forssan kaupungin palveluksessa merkittävästi enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Forssassa 30 % ja kunnat keskimäärin 22,4 % (vuonna 2009). Määräaikaisten työsuhteiden ja virkasuhteiden käyttö edellyttää laissa määrättyä perustetta. Määräaikaisuuden peruste tulee kirjata työsopimukseen tai virkamääräykseen. Kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 80 % henkilöstöstä. Kokoaikaisten määrä on edellisvuodesta lisääntynyt 29 henkilöllä. Henkilöstöstä 78 % on naisia ja 22 % miehiä. Miesten lukumäärä on lisääntynyt seitsemällä edelliseen vuoteen verrattuna. Koko henkilöstön keski-ikä on Forssassa 46 vuotta. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien lukumäärä lisääntyi kuudella henkilöllä 17:sta 23:een. Lähtövaihtuvuus lisääntyi kuudella henkilöllä 18:sta 24:ään. Alle 25 vuotiaiden lukumäärä on lisääntynyt viidellä henkilöllä Toimenpiteet Määräaikaisen henkilöstön määrään on kiinnitettävä edelleen huomiota. Määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisia tarvitaan edelleen esimerkiksi koulunkäyntiavustajien ammattiryhmässä. Vuokratyövoiman käyttö edellyttää lain mukaisen määräaikaisuuden perusteiden toteutumista tilaajan taholta. Eläkkeelle siirtyneiden määrät ovat lisääntyneet. Työssäolon pidentämisen edistämiseksi on suotavaa laatia ikäohjelma kaupunkikonsernin toimijoiden yhteistyönä. Työkyvyn hallinnan toimintamalli on laadittu vuoden 2011 loppupuolella ja otettu käyttöön vuoden 2012 alusta lukien. Sillä pyritään edistämään mm. yhteistyötä työterveyshuollon ja kaupungin välillä henkilöstön työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja työurien pidentämiseksi..

9 9 3. Osaaminen ja innovatiivisuus Osaamisen kehittäminen sekä innovatiivisuus ovat osa työilmapiiriä ja työkulttuuria. Työyksiköiden ja työntekijöiden toimintatapoja kehitetään koulutuksella ja erilaisilla kehittämishankkeilla. Osaamista ja innovatiivisuutta lisätään yhteistoiminnalla ja tarkoituksenmukaisilla viestintä-, perehdyttämis- ja aloitejärjestelmillä. Henkilöstökoulutus, yhteinen 2011 Johtamisen erikoisammattitutkinto, aloitus Hankintakoulutus, Jokioinen Henkiöstöinfo Tuloksellisuusiltapäivä Terveyttä ja hyvinvointia työelämään Työyhteisötaidoilla työhyvinvointiin Palvelussuhdeasiat -koulutus Kotikuntalaki -koulutus Arvonlisäverokoulutus Rondo koulutus Matkapuhelimien ja puhelinpalvelujen käyttö Talousarvion laadinta info Ensiapukurssit 2011 syksy Luovuus ja innovatiivisuus työssä Aktiivinen aikainen tuki -koulutus Esimieskoulutus Riskien arviointi koulutus esimiehille Voormannit 10.3., 25.5., Yhteiset koulutukset on järjestänyt työntekijöilleen ja esimiehilleen luettelossa mainittuja yhteisiä koulutuksia. Sen lisäksi toimialat ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulutusta. Työhyvinvointiasiat ja työyhteisötaidot ovat perinteisesti ja säännöllisin väliajoin olleet teemana yhteisissä koulutuksissa. Vuoden 2011 aikana luovuus ja innovatiivisuus aloitetoiminnan muodossa oli kaupungissa uusi avaus työntekijöiden aktivoimiseksi työyhteisönsä ja kaupunkiorganisaation kehittämiseksi. Riskien ja vaarojen arviointikierroksen toteuttaminen on tulossa vuoden 2012 aikana kaikkien toimialojen ja työpaikkojen keskeiseksi työhyvinvointia edistäväksi toiminnaksi. Forssan kaupungilla on vakinaisen henkilöstön osalta käytössä henkilökansiot, joihin on kerätty henkilöä koskevat tutkintotiedot ja työkokemustiedot. Pääperiaate on, että henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee perustua kunnan palvelutoiminnan järjestämisen ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koulutuspäivät 2158 Henkilöstön koulutus Vuosi Kal.pvää Muutos edelliseen vuoteen Työnantajan järjestämä koulutus Henkilöstöhallintojärjestelmään kirjatut henkilöstön koulutuspäivien lukumäärät näkyvät oheisesta taulukosta. Koulutuspäivien lukumäärä on vuonna 2011 yhteensä 2158 koulutuspäivää. Koulutuspäivien lukumäärä on lisääntynyt 91:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan työnantajan kustantama palkallinen koulutus sekä ammattiyhdistys- ja yhteistoimintakoulutus. Mukaan ei ole laskettu työntekijän itsensä kustantamia koulutuksia eikä opintovapaalain mukaisia vapaapäiviä eikä oppisopimuskoulutusta.

10 10 Kehittämishankkeet 2011 Työhyvinvointiohjelman laatiminen/päivittäminen Huomionosoitukset ja virkistystoimintaohjeen laatiminen Työkyvyn hallinnan toimintamallin laatiminen Päihdeohjelman laatiminen/päivittäminen Sosiaalityön ja työllisyyden palvelujen yhdistäminen Seudullinen palvelurakenneselvitystyö käynnistettiin Perhepäivähoidon laatu, Lape hanke Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen esimiesvalmennus Kasvan henkilöstön monikulttuurista ja kielitaitoa lisäävä hanke Vesihelmen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen Uuden sukupolven johtaminen ja organisaatiot, Uso -hanke Perhepäivähoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto Teknisen ja ympäristötoimen paikkatietoaineiston käytön tehost. Vanhus- ja vammaispalvelut kuntayhtymän toteutettavaksi Toimistopalveluyksikön osaamisen siirtämistä koskeva hanke Kuhalan peruskoulun yhteistoiminnan parantaminen Kehitysvammahuollon työnohjaus ja kehittämispäivä Ikäihmisten kuntalaislähtöinen sos.- ja terveyspalv.järj.(tekes hanke) Intranet hanke, kaupungin sisäinen tietoverkko 3.3. Kehittämishankkeet Luettelossa on mainittu henkilöstöön vaikuttavia vuonna 2011 käynnissä olevia seudullisia ja Forssan kaupungin omia kehittämishankkeita. Merkittävä osa hankkeista kuuluu talousarvion kehitys- ja toimenpideohjelman tai henkilöstöstrategian toimintaohjelmassa mainittuihin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki myöntää organisaation tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia edistäviin toimialojen hankkeisiin henkilöstön kehittämismäärärahaa. Vuoden 2011 aikana päivitettiin ja valmisteltiin monia henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia ohjelmia kuten: - Huomionosoitukset ja virkistystoiminta - Työkyvyn hallinnan toimintamalli - Päihdeohjelma - Innovaatiosääntö Vanhuspalveluiden kehittämishanke eteni vauhdikkaasti perusturvan toimialalla. Tekes rahoitusta hankkeelle on myönnetty euroa. Kaksi maksatushakemusta on perusturvassa tehty ja ne on hyväksytty Tekesissä vuoden 2011 loppuun mennessä. Seudun kuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteistyötä pyritään tiivistämään seudullisen palvelurakenneselvityksen avulla. Valtiovallan kuntarakenneselvitys ja siihen liittyvät toimenpiteet muuttavat tulevina vuosina kuntakenttää todennäköisesti tiiviimmäksi kokonaisuudeksi vähentämällä kuntien lukumäärä yhdistymisten kautta. Innovaatioaloitteet Hankinta- ja kilpailutusyksikkö Leimakortti liikuntaetuuksien käytön helpottamiseksi Oppisopimusopiskelijoiden palkan määrittely Polkupyörä työkäyttöön kaupungintalolle Turvallisuusasioiden koordinointi Front Office henkilö Wahren keskukseen Työntekijöiden palkitseminen Yleisperehdyttäjät toimialoille Suihkutilojen hyödyntäminen Flunssarokotteet henkilöstölle Työhyvinvointitoiminnan edistäminen 3.4. Innovaatiotoiminta Innovaatiosääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Innovaatiosäännön perusteella palkitaan kaupungin työntekijöitä ja ryhmiä organisaatiota hyödyttävistä uudistuksista ja parannuksista. Innovaatioehdotus voi olla mm. sellainen ratkaisu-, toimenpide- tai kehittämisehdotus, joka käyttöönoton seurauksena parantaa asiakaspalvelua ja julkisuuskuvaa kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta parantaa turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia ja viihtyisyyttä saa aikaan kustannusten säästöä ja poistaa päällekkäistä työtä Innovaatioita tehtiin vuoden 2011 aikana yhteensä 11. Tehdyistä ehdotuksista noin 80 % palkittiin. Ehdotuksia on toteutettu ja hyödynnetty organisaatiossa soveltuvin osin. Aloitetoiminta on selvästi aktivoitunut uuden innovaatiosäännön johdosta.

11 Henkilöstötiedotteet Kaupunkiorganisaatiossa on käytössä sisäinen henkilöstötiedote, jonka lähettämisestä palveluyksiköihin huolehtii keskushallinnon henkilöstöpalveluyksikkö. Tiedote lähetetään sähköpostilla ja paperisena versiona. Alla on linkki tiedotteisiin. Sen lisäksi muita erillisiä tiedotteita ajankohtaisista aiheista lähetetään kirjallisena ja sähköpostina tarpeen mukaan. Henkilöstötiedotteita lähetettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 16. Henkilöstötiedotteet verkkokansio Henkilöstöasioista saa tietoa sisäisen hallintoverkon kautta. Hallintoverkkoon on avattu kansio. kansioon tallennetaan henkilöstön ja esimiesten käyttöön henkilöstöasioita koskevaa materiaalia sähköisessä muodossa. Alla on linkki kansioon: 3.7. Perehdyttäminen Forssan kaupungin hallintoverkkoon on avattu Perehdyttämiskansio, josta työntekijät, viranhaltijat ja esimiehet saavat organisaation ja henkilöstötyöhön liittyvää tietoa perehdyttämisen toteuttamiseksi. Kansiossa on kootusti keskeisiä henkilöstöön vaikuttavia säädöksiä, määräyksiä, suunnitelmia ja ohjeita. Alla on linkki kansioon: Perehdyttämiskansio 3.8. Työpaikkakokoukset Työpaikkakokouksia koskevien ohjeiden mukaan työpaikkakokouksia on pidettävä vähintään 3 kertaa vuodessa. Työpaikkakokouksissa käsiteltävistä asioista on työyksiköihin lähetetty suositus. Suositus avautuu alla olevasta linkistä: Työpaikkakokousten vuosikello Työpaikkakokousten muistiot toimitetaan yhteistoimintaryhmälle, mikäli niissä on työsuojeluun liittyviä tai yhteistoimintaryhmän toimialaan liittyviä muita asioita, joihin halutaan yhteistoimintaryhmän kannanottoja asian eteenpäin viemiseksi päättäviin toimielimiin. Keskeisiin henkilöstöä koskeviin hankkeisiin perustetaan ohjausryhmät, joissa on henkilöstön edustajat Yhteistoimintaryhmä Yhteistoimintaryhmän (YTR) kokouksia on ollut vuoden 2011 aikana 8 kappaletta ja pykäliä käsittelyssä yhteensä 82. Yhteistoimintaryhmä toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmässä on seitsemän pääluottamusmiestä (JHL-90, JHL- 73, Super, Tehy, JUKO, Jyty ja KTN) ja seitsemän työnantajan edustajaa, joista kaksi on kaupunginhallituksen jäsentä. Varsinaisia työsuojeluvaltuutettuja on lukien kaksi. Toisen valtuutetun vastuualueena on opetushenkilöstö jolloin toinen vastuualueeseen muun henkilöstön Lisäksi työnantajan edustajana on työsuojelupäällikkö Johtopäätökset Sisäistä tiedottamista henkilöstöä koskevista asioista hoidetaan hallintoverkon verkkokansioiden ja laajan sähköposti- ja kirjeja tiedotejakelun avulla sekä järjestämällä erillisiä tiedotus-, informaatio- ja keskustelutilaisuuksia tarpeen mukaan. Forssan kaupungin omia kehittämishankkeita on laajasti käynnissä. Kehittämistä on edesauttanut käytettävissä oleva kehittämismääräraha ja siihen liittyvät periaatteet. Innovaatiosäännön laatiminen ja käyttöönotto on käynnistänyt täysin pysähdyksissä olleen aloitetoiminnan uudelleen. Esimiesinfot eli Voormannit ovat vakiinnuttaneet paikkansa esimiesten informaatiokanavana. Esimiehet saavat tiedotustilaisuuksien kautta tietoa kaupunkiorganisaatiossa käynnissä olevista ajankohtaisista asioista ja voivat tuoda esille heitä askarruttavia aiheita yhteiseen käsittelyyn. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen on ollut yksi esimiesten osaamisen lisäämisen tapa. Johtamisen erikoisammattitutkinto on ollut jo usean vuoden ajan vakiintunut esimiesten koulutus- ja kehittämismuoto Toimenpiteet Kehittämishankelistaa päivitetään vuosittain uusien hankkeiden myötä. Kehittämishankkeiden etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistoimintaryhmässä vuosittain. Talousarvioin toimenpideohjelmaan on otettu keskeisiä kaupunkistrategiaa ja henkilöstöstrategiaa edistäviä hankkeita toimialojen toteutettavaksi. Toimenpideohjelma on terävöittänyt hanketoimintaa ja lisännyt sen suunnitelmallisuutta. Sisäistä tiedottamisen ja hallinnon läpinäkyvyyden sekä osaamisen siirtämiseksi ja tuloksellisuuden lisäämiseksi hankitaan kaupungille selainpohjainen intranet järjestelmä vuoden 2012 aikana. Innovaatiotoimintaa pyritään pitämään aktiivisena noudattamalla aloitteiden käsittelyyn matalan kynnyksen politiikkaa. Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointi ja niiden vähentämis- ja poistamistoimenpiteet toteutetaan vuoden 2012 aikana kaikilla toimialoilla. Sen avulla lisätään työn turvallisuutta, terveellisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia.

12 12 4. Terveydellinen toimintakyky Sairaspoissaolot, kal.pvä/hlö/v 13,2 13,7 13,1 Sairaspoissaoloprosentti 3,6 4,0 3,7 Sairas poissolot henkilötyövuosina Henkilömäärä Sairaspoissaolopäivien lukumäärä KESKUSHALLINTO 10,4 14,6 19,8 Keskusjohto, hallinto, talous, henkilöstö 10,1 6,8 10,1 Toimistopalvelut 11,9 17,2 22,3 Talousyksikkö ja henkilöstöyksikkö 5,7 KASVATUS- JA VAPAA-AIKATOIMI 9,1 10,4 8,8 Talsoilan ala-aste 12,2 8,2 7,3 Tölön koulu 7,9 15,7 13,0 Kuhalan peruskoulu 8,9 9,3 8,7 Linikkalan peruskoulu 5,1 5,8 5,3 Forssan Yhteislyseo 3,3 2,6 7,2 Vieremän ala-aste 8,1 13,5 Heikan ala-aste 5,8 5,1 Sivistysvirasto, hallinto, Matku ja Kojo 9,0 2,7 4,0 Perhepäivähoito 15,4 24,5 15,7 Pihakoivun päiväkoti 13,0 12,0 15,1 Taikatuulen päiväkoti 8,1 13,7 8,6 Keskustan päiväkoti 20,0 21,4 17,2 Kurjenpesän päiväkoti 21,6 28,7 2,4 Vasikkahaan päiväkoti 8,7 8,1 Varhaiserityiskasvatus 12,8 13,6 18,7 Kuvataide, nuoriso, työpaja, liikunta, vesihelm 9,2 6,7 5,8 Kaupunginkirjasto 7,8 9,8 12,7 Musiikkiopisto 4,0 5,9 5,8 Wahren-opisto 1,1 2,0 1,5 PERUSTURVAN TOIMIALA 20,9 19,7 20,5 Hallinto, talous/velka, sosiaalityö 2,4 11,8 25,7 Lastenkoti Kaarisilta 5,1 11,9 15,2 Heikanrinteen palvelukeskus 18,1 16,7 18,5 Kotihoitoyksikkö 16,7 14,9 19,1 Tyykitalot -palvelukeskus 31,9 33,4 32,0 Kehitysvammahuolto; Niittyvilla/Päiväniitty 37,4 17,7 16,4 Työvalmennuskeskus Aktiivi 16,9 10,5 19,3 Työllisyyspalvelut (työv.palvelupiste, työllistäminen) 21,5 7,6 TEKNINEN TOIMIALA 6,3 16,8 7,2 Hallinto, maaseutu, rak.valv./ymp., kaupunkis 0,3 6,1 2,4 ja maankäyttö ja maankäytönsuunnittelu Katu- ja Viherlaitos 7,7 23,9 11,9 Tilapalvelu 9,7 19,3 6,8 KUNNALLISET LIIKELAITOKSET 16,1 6,1 17,4 Forssan vesihuoltoliikelaitos 15,9 6,1 17,4 Ateria- ja puhtauspalveluliikelaitos 16,1 KAIKKI YHTEENSÄ 13,2 13,7 13,1 joista oma ilmoitus poissaolot 1,4 1,4 1, Sairaspoissaolot Tässä esitetään kaupungin henkilöstölle vuoden aikana kertyneet palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot ovat koko kaupungin osalta hieman vähentyneet. Sairauspoissaolopäiviä henkilöstölle kertyi vuonna 2011 keskimäärin 13,1 kalenteripäivää/henkilö/vuosi. Henkilöstön määrä on päivän mukainen. Sairaspoissaoloprosentti vuonna 2011on 3,7 % kun se edellisenä vuonna oli 4,0 % Vuoden 2009 alusta lukien on otettu käyttöön aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli. Vuoden 2011 lopussa yhteistoimintaryhmä hyväksyi Työkyvyn hallinnan toimintamallin, joka selkiyttää työkyvyn hallintaa koskevia toimintatapoja ja yhteistyötä henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon osalta. Työkyvyn hallinnan toimintamalli Terveenä työssä Terveenä työssä mallin tavoitteena on lisätä pitkäaikaisterveyttä organisaatiossa ja työkykyä tukemalla vähentää sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä 2011 = kalenteripäivää Työpanos htv kalenteripäivinä lasketaan: organisaation henkilöstön määrä kerrotaan vuoden kalenteripäivien lukumäärällä (38 x 365). 965 henkilöä x 365 kal.pvä/v = htv Poissaoloprosentti Organisaation sairauspoissaolopäivien lukumäärä jaetaan organisaation työpanoksella (htv) ja kerrotaan sadalla kal.pv / htv x 100 = 3,7 % Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden sairauspoissaolopäivien määrä vuoden työpäivien määrällä ( x /252) ja tapaturmapäivien määrä vuoden työpäivien määrällä ( y/252). Vuosi 2011 Forssa, sair.polo.pvää / 252 = 52 htv.

13 13 Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Muutos Työpaikkaselvitykset (h) Tietojen antaminen ja ohjaus (h) Terveystarkastukset (kpl) Työterveyshuollon toiminta Ennalta ehkäisevän toiminnan osalta työpaikkaselvityksiin käytetyt tunnit ovat vähentyneet 30 tunnilla. Tietojen antamiseen ja ohjaukseen käytetyt tunnit ovat vähentyneet 16 tunnilla. Terveystarkastusten lukumäärä on lisääntynyt 32 käynnillä. Käytäntöä on muutettu siten, että kutsun tarkas- tukseen saavat 50 ja 60 vuotiaat, mutta 45 ja 55 vuotiaat voivat halu- tessaan varata ajan terveystarkastukseen. Työterveyshuollon toiminta Lääkäri Terv.h. Käynnit Käynnit Muutos ed.vuoteen Sairaanhoito Sairaanhoidon osalta lääkärillä ja terveydenhoitajalla käynnit ovat vähentyneet. Työterveyshuollon lääkärin sairaanhoito on kuulunut alkaen työntekijöille, joiden palvelussuhde on yli kolmen kuukauden pitui- nen. Työtapaturmat 44 Muutos edelliseen vuoteen -21 Kuntoutustuelle siirtyneet 5,0 Kuntoutustuelle siirtyneet Työtapaturmat Työtapaturmien lukumäärä on vähentynyt (-21) edelliseen vuoteen verrattuna Kuntoutustuki Kuntoutustuki tarkoittaa määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky arvioidaan voitavan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Edellytyksenä kuntoutustuelle on, että työkyvyttömyys on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän vähintään vuoden siitä, kun sairasloma on alkanut. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on tullut määräaikaisesti työkyvyttömäksi omaan työhönsä tai työntekijän työkyky arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi vähintään 3/5:lla. Kuntoutustuelle on vuoden 2010 ja 2011 aikana siirtynyt viisi henkilöä Työkyvyn hallinnan toimintamalli Työkyvyn hallinnan toimintamalli valmisteltiin vuoden 2011 loppupuolella ja se otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Työkyvyn hallinnan toimintamalli sisältää kuvauksen käytännöistä, joiden avulla työpaikalla huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Kuvauksessa kerrotaan ennakoivista toimintatavoista työkyvyn edistämi- seksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Kuvauksessa kerrotaan eri osapuolten rooleista, tehtävistä ja vastuista. Siinä kuvataan myös sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö, sairauspoissaolotodistusten ja sairauspoissaoloja koskevien yhteenvetojen toimittaminen työterveyshuoltoon. Lisäksi siinä on kuvaus työterveyshuollon tekemästä sairauspoissaoloja koskevasta seurannasta sekä siitä saatujen tietojen käsittelemisestä ja esittämiökyvyn hallinnan sestä työpaikalla. Ty toimintamalli

14 4.7. Työterveyshuollon toimintakertomus ja suunnitelma Työterveyshuolto on laatinut kertomuksen toiminnastaan vuodelta Sen lisäksi työterveyshuolto laatii yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa vuosittain seuraavaa vuotta koskevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työterveyshuollon toimintakertomus käsitellään yhteistoimintaryhmässä ja lähetetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedoksi. Työterveyshuollon toimintakertomus 2011 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Johtopäätökset Sairaspoissaolopäiviä on keskimäärin 13,1 kalenteripäivää / henkilö / vuosi. Ne ovat hieman vähentyneet. Ennaltaehkäisevän toiminnan osalta työpaikkaselvityksiin käytettävä tuntimäärä on alentunut samoin kuin yleinen tietojen antaminen ja ohjaus. Terveystarkastuksia on tehty jonkun verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairaskäynnit työterveyshoitajan ja lääkärin luona ovat vähentyneet. Työtapaturmat ovat vähentyneet 21:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyn hallinnan toimintamalli on valmisteltu ja se otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana Toimenpiteet Työkyvyn hallinnan toimintamallin avulla tehostetaan ja yhdenmukaistetaan ja tehdään näkyväksi käytäntöjä, joiden avulla työpaikalla ja työterveyshuollossa huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Sairauspoissaolojen hälytysjärjestelmä antaa herätteen esimiehen sähköpostiin silloin kun työntekijän kohdalla sairauspoissaolojen herätearvot ylittyvät. Esimiehen tehtävä on silloin käynnistää tukikeskustelu työntekijän kanssa ja suunnitella tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa työkyvyn edistämiseen liittyvät toimenpiteet joilla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työterveyshuollon toimintakertomus antaa tarkemman kuvan työterveyshuollon käytännön toiminnasta. Sen laatimista jatketaan myös tulevina vuosina. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaehdotus laaditaan vuosittain työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä ja se tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

15 15 5. Työhyvinvointi 5.1. Riskien hallinta Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointityössä käytetään apuna uudistettua Riski Arvi 3.0 atk -ohjelmaa. Vuoden 2011 lopussa päätettiin käynnistää organisaatiossa uusi vaarojen arviointikierros vuoden 2012 alusta lukien. Työsuojelupäällikkö koordinoi riskien ja vaarojen arviointityötä organisaatiossa. Riskien ja vaarojen arviointityötä varten laadittiin kirjalliset ohjeet, jotka lähetettiin toimialoille ja käytiin läpi esimiesten informaatiotilaisuudessa Voormanneissa. Arviointikierros 2012, ohje Keskushallinnossa toimiva riskienhallintatyöryhmä kehittää riskienhallintatyötä keskitetysti. Riskienhallintatyöryhmässä ovat mukana myös kaupungin yhtiöt. Riskienhallintatyöryhmä on valmistellut mm. riskinhallintapolitiikka-asiakirjan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi on ajanmukaistettu vakuutuspolitiikkaa sekä sisäistä ja ulkoista valvontaa. Konserniohjeet on uudistettu. Konserniohjeet 5.2. Päihdeohjelma Päihdeohjelman uudistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työryhmään kuuluvat työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Uudistettu päihdeohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Päihdeohjelma 5.3. Työhyvinvointiohjelma Forssan kaupungin työhyvinvointiohjelma antaa painopisteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi organisaatiossa. Työhyvinvointiohjelma on hyväksytty maaliskuussa Työhyvinvointiohjelma on uudistuksen kohteena. Työryhmän loppuvuodesta 2011 alkama työskentely uuden työhyvinvointiohjelman aikaansaamiseksi jatkuu vuoden 2012 aikana. Vuonna 2005 laadittu työhyvinvointiohjelma on luettavissa mm. Forssan kaupungin kotisivuilla osoitteessa Työsuojeluyhteistyö Työsuojeluyhteistyötä ja yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja lisättiin kaupungin ja kaupungin yhtiöiden ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kesken rekrytoimalla sopimuskumppaneiden käytettäväksi yhteinen työsuojelupäällikkö, joka päätoimisesti vastaa työsuojeluyhteistyöstä. Työsuojelupäällikkö on FSTKY:n palveluksessa, jolta kaupunki ja kaupungin yhtiöt ostavat työsuojelupäällikön palvelut sopimuksen perusteella. Yhteinen työsuojelupäällikkö aloitti virassaan lukien Koulutusvalmennuskansiot Esimiesten työvälineiksi työhyvinvoinnin lisäämiseksi on hankittu Suomen videokeskuksesta opetuselokuvia ja koulutusvalmennuskansioita seuraavilta aihealueilta: Vuorovaikutus, palautteen antaminen, kehityskeskustelut, osaamisen lisääminen, valmentava esimiestyö. Opetuselokuvat ovat esimiesten ja työyhteisön lainattavissa kaupungintalon vaihteesta Henkilöstökysely Henkilöstökysely toteutettiin edellisen kerran vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 ei toteutettu henkilöstökyselyä. Vuonna 2010 suoritettua henkilöstökyselyä hyödynnetään työyhteisöjen työhyvinvointitoiminnassa. Myös työterveyshuolto on saanut tiedon työhyvinvointikyselyn tuloksista. Työterveyshuolto tarkastelee työyksikkökohtaisia tuloksia myös työpaikkakäyntien yhteydessä Muut kyselyt Tilapalvelut toteutti kyselyn kiinteistötyöntekijäpalvelujen osalta ja perhepäivähoito toteutti asiakaskyselyn perhepäivähoitajien palveluista työaikalain muutosten johdosta Johtopäätökset Riskien hallintatyö jatkuu. Työhön liittyvien vaarojen arviointikierros päätettiin toteuttaa vuoden 2012 aikana. Päihdeohjelma on päivitetty ja se antaa selkeän toimintamallin päihdehaittatilanteessa esimiehille ja muille toimijoille. Työhyvinvointiohjelman päivitystyö on käynnistetty ja se jatkuu vuonna Yhtenä uudistuksen kohteena on toimintamallin luominen akuutin työhyvinvointiongelman ratkaisemiseksi Toimenpiteet Työhön liittyvien riskien ja vaarojen kartoitus-, arviointi-, vähentämisja poistamiskierros toteutetaan vuonna Työhyvinvointiohjelma päivitetään vuonna Samalla käynnistetään ikäohjelman laatiminen yhteistyössä konserniorganisaation toimijoiden kanssa. Työpaikkojen omaehtoista työhyvinvointitoimintaa tuetaan henkilöstön kehittämismäärärahoista.

16 16 TS järjestelyerä jaettiin teknisen alan vakinaiselle henkilöstölle tehtäväkohtaiseen palkkaan siten, että yhteensä 31 viranhaltijan tai työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin. Korotus oli keskimäärin 32,93 /kuukaudessa. 6. Henkilöstökustannukset 6.1. Kannustevapaat ja lomarahavapaat Kannustevapaat. Osana kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvion toimenpideohjelmaa kaupunki on suositellut työntekijöilleen harkinnanvaraisten palkattomien virkavapaiden ja työlomien pitämistä. Kannustimena palkattomien vapaiden pitämisestä työntekijä saa jokaista viittä palkatonta työpäivää kohden yhden ylimääräisen palkallisen vapaapäivän. Palkattomalle ajalle ei saa ottaa sijaista tilalle. Lomarahavapaat. Lomarahan tai sen osan vaihtaminen vapaaksi on ollut vapaaehtoista ja tapahtunut viranhaltijan tai työntekijän aloitteesta. Vaihtaminen on työnantajan harkittavissa eikä siitä saa aiheutua työpisteessä sijaisuuskustannuksia. Lomarahavapaiden ja kannustevapaiden avulla henkilöstökuluja saadaan säästettyä noin euroa vuodessa Tehtäväkohtainen palkitseminen KVTES järjestelyerällä korotettiin vakituisen henkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja. Järjestelyerällä korotettiin yhteensä 207 viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja korotus oli keskimäärin 40,46 euroa kuukaudessa. Korotuksia kohdennettiin mm. hoitohenkilöstölle vanhustenhuollossa ja päivähoidossa, osalle toimistohenkilöstöä ja ohjaajille. Tarkoituksena on ollut mm. eri ammattijärjestöihin järjestäytymisestä aiheutuneiden palkkaerojen poistaminen tai pienentäminen saman vaativuustason tehtävässä, turvallisuusvastuiden tai työryhmätyön vetäjän vastuiden ja muiden erityisten vastuiden huomioon ottaminen. OVTES järjestelyerä kohdennettiin opettajien työn vaativuuden arviointijärjestelmään ja siellä tarkoitettuihin TVAlisiin. Otettiin käyttöön kaksi uutta TVA-tekijää; erityisen tuen opettajat eli kelpo-opettaja ja yhdysopettaja eli opetuksen ulkopuolisen työn vastuuopettaja. Lisäksi turvallisuusvastaavien, erityisopetuksen kelpoisten opettajien ja kuvataidekoulun johtajan tehtävien TVA-lisää korotettiin maltillisesti. OVTES:n järjestelyerän jakaminen kohdentui 35 opettajaviranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen työn vaativuuden arviointijärjestelmän kautta. Korotus on keskimäärin suuruudeltaan noin 38,00 /kk. TTES järjestelyerä jaettiin kaikille vakituiselle tuntipalkkaisten sopimuksen piirissä oleville työntekijöille siten, että perustuntipalkkaa korotettiin joko 0,05 /tunti tai 0,06 /tunti Henkilökohtaiset lisät Henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella ei jaettu Forssan kaupungissa henkilökohtaisia lisiä järjestelyvaraerästä vuonna Järjestelyerä kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Forssan kaupungilla on henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet, joiden pääotsikot ovat: 1. Työn tuloksellisuus suhteessa tavoitteisiin 2. Osaaminen ja ammatin hallinta 3. Kehittämisote työssä 4. Vastuuntunto 5. Yhteistyökyky 6.4. Tulospalkkiot Kaupunginvaltuusto hyväksyi Heikanrinteen henkilöstölle tulospalkkion periaatteet, jossa keskeisenä asiana oli taloudellisen tuloksen parantaminen. Henkilöstö saavutti asetetun tavoitteen ja heille maksettiin kertaluonteinen tulospalkkio tavoitteen saavuttamisesta. Heikanrinteen tulospalkkiojärjestelmää kehitettiin edelleen vuonna 2010 ja 2011 siten, että mukaan otettiin taloudellisen mittarin lisäksi laadullisia mittareita kuten sairauspoissaolojen vähentämistavoite sekä asiakastyytyväisyystavoite. Asetettuja tavoitteita ei saavutettu ja tulospalkkiota ei tullut maksettavaksi kumpanakaan vuonna Muut palkitsemistavat Forssan kaupungissa on pyritty pitämään esillä rahalla palkitsemisen lisäksi myös muun tyyppisiä palkitsemismuotoja. Uralla etenemismahdollisuuksia on tuettu mm. siten, että työssään hyvin suoriutuneita määräaikaisia työntekijöitä on valittu vakinaisiin työsuhteisiin ilman julkista hakumenettelyä. Kelpoisuudet täyttäviä vakinaisia työntekijöitä on voitu valita ilman hakumenettelyä myös vaativimpiin tehtäviin. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus osallistua organisaatiomuutosten valmisteluun ja omaa työtään koskevien prosessien kehittämiseen työryhmissä. Suurin osa näistä aineettoman palkitsemisen muodoista ovat myös sellaisia joita lähiesimiehet voivat työssään käyttää. Aineettoman palkitsemisen muotoja ovat mm. seuraavat tekijät: - Kehittymismahdollisuuksien luominen - Uralla etenemismahdollisuuksien tukeminen

17 17 - Vaikutus- ja osallistumismahdollisuus kehittämiseen, päätöksentekoon ja tavoitteen asettamiseen - Palvelussuhteen pysyvyyden takaaminen - Palaute työstä suoriutumisesta - Työntekijöille joustavat työajan järjestelyt Henkilöstökulujen nousu 5,2 % Henkilöstökulut Ero % Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,2 Eläkekulut ,6 Muut sivukulut ,3 Henkilöstökulut , Henkilöstökulut Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu vuoden 2010 ja vuoden 2011 aikana maksetut palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat nousseet 5,2 %. Palkka- ja palkkiokulut ovat nousseet 4,6 %. Eläkekulut ovat nousseet 6,6 %. Muut sivukulut ovat nousseet 10,3 %. Työterveyshuollon kustannukset Kasvu % Ennalta ehkäisevä, lk ,5 Sairaanhoito, lk ,4 Brutto ,3 Netto , Työterveyshuolto Työterveyshuollon kust. nousu % 2,3 Työterveyshuollon palvelut on ostettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Palveluihin sisältyy lakisääteinen toiminta ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuoltopalveluihin käytettiin vuonna 2011 nettomääräisesti noin euroa. Työterveyshuollon kustannukset ovat hieman lisääntyneet euroa eli 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten nousu on kohdistunut sairaanhoitotoimintaan. Koulutuspäivien kasvu % 4,2 Koulutuspäivät pv/hlö 3,2 Koulutusostot, palkat ja päivät Vuosi Ostot tili 4440 Palkat Koulutuspäivät Henkilöstön koulutus Työn edellyttämiä henkilöstön palkallisia koulutuspäiviä oli palkanlaskentajärjestelmään kirjattu vuonna 2011 yhteensä 2158 päivää, joista aiheutui euron palkkakustannus. Henkilöstön koulutuspäivät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna 91 päivällä Ulkoisten koulutuspalvelujen ostoihin (tili 4440) on vuonna 2011 käytetty euroa vähemmän rahaa kuin edellisenä vuonna. Koulutukset ovat pääosin vakinaisen henkilöstön koulutuspäiviä ja niitä on kertynyt keskimäärin noin 3,2 päivää vakinaista henkilöä kohden vuoden 2011 aikana.

18 18 Virkistysmäärärahan käyttö Virkistykseen käytetyt määrärahat Seteleitä käytetty, kappaletta Henkilöä hakenut seteleitä/lkm Keskiarvo, seteliä/henkilö 14,60 16,25 18,62 Määrärahan käyttö liik.seteleihin Koko virkistysmäärärahasta % 48,52 48,76 47,02 Liikuntaseteleiden yhteistyötahot: Vanhan Kutomon fysioterapia Yleisjumppa Päivi Salminen KKI/Vesihelmen kuntosali KuntoForssa Tanssikerho Fortus L-H Rasti, suunnistus Forssan naisvoimistelijat Wahren opisto, eri ryhmät Tyky-ryhmät, kevät ja syksy Keilaus Paavolan perusjumppa Miian liikuntapalvelut Forssan Alku ry, jumppat Tanssikoulu 1 st Step Rentoutuskeskus Kehrä Katin MP Pilates Mirja Luuppala, jooga Yhteensä Muuta virkistystoimintaa: Vesihelmen uinnit (3 ), käyntiä/vuos Elokuvalipun tukeminen 3 /hlö/kk Suvi-iltatapahtuma, osallistujat TYKY-ryhmät, hlöitä yht Henkilökuntajuhla osallistujat Forssan Teatteri+ Idea Teatteri Konsertit, lippuja/hlöitä Nice Run, osallistujat (23 joukkuetta) Henkilöstön virkistystoiminta Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2011 yhteensä noin euroa. Liikuntasetelin arvo päätettiin nostaa alkaen 3 eurosta 4 euroon, joka vaikuttaa vasta vuoden 2012 määrärahoihin. Liikuntasetelien käyttömäärät ovat lisääntyneet noin 700 setelin verran ja samoin Vesihelmen käytön tukemiseen liittyvät kustannukset ovat lisääntyneet. Vesihelmen käyntejä työnantaja tukee 4 eurolla per käynti ja työntekijät maksavat itse 3 euroa käyntimaksusta. Vesihelmen työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon alkaen. Liikuntaseteleitä käytetään eniten Vanhan Kutomon fysioterapian järjestämiin liikuntatoimintoihin. Seuraavaksi eniten seteleitä käytetään Kunto Forssan liikuntapalveluihin ja KKI/Vesihelmen kuntosalitoimintaan Johtopäätökset Henkilöstökustannukset ovat kokonaisuudessaan nousseet 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkka- ja palkkiokulut ovat nousseet 4,6 %. Vanhustenhuollossa ei päästy tarkoitettuihin tulostavoitteisiin, jonka vuoksi tulospalkkioita ei myöskään tullut maksettavaksi. Henkilöstökoulutus on lisääntynyt koulutuspäivien lukumäärällä ja koulutuspäivien palkkakustannuksilla mitattuna. Ulkoisiin koulutusostoihin on myös käytetty merkittävästi enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina. Työterveyshuollon kustannukset ovat hieman lisääntyneet. Liikuntasetelin arvoa nostettiin alkaen 3 eurosta 4 euroon. Vesihelmen käyttö on lisääntynyt, kun työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon lukien. Kannustevapaita ja lomarahavapaita käytettiin jonkin verran. Palkitseminen tapahtui järjestelyvaraerien jakamisen avulla. Järjestelyvaraerin jakamisesta neuvoteltiin ja päästiin pääosin yhteisymmärrykseen henkilöstöjärjestöjen edustajien ja työnantajan edustajien välillä Toimenpiteet Työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä pyritään lisäämään terveyttä ja vähentämään työkyvyttömyyttä. Sitä kautta saavutetaan myös säästöä henkilöstökustannuksissa. Työn tuloksellisuuden lisäämisestä ja palvelutuotannon tehostamistoimenpiteistä palkitaan niitä työntekijöitä, jotka osallistuvat tuloksellisuuden lisäämis- ja palvelutuotannon tehostamisjärjestelyihin.

19 19 Uralla etenemismahdollisuuksia tuetaan edelleen siten, että työssään hyvin suoriutuneita työntekijöitä voidaan valita perustellusta syystä kaupunginhallituksen luvalla suoraan ilman hakumenettelyä vakinaisiin tehtäviin tai vaativampiin tehtäviin, joihin heillä on kelpoisuus. Henkilöstön koulutus- ja kehittämismäärärahat pidetään kohtuullisella tasolla, jotta kyetään vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin ja turvataan riittävä tuottavuuden kehitys henkilöstön osaamista kehittämällä. Kannustevapaakäytäntöä jatketaan myös vuoden 2012 aikana. 7. Henkilöstön tila 7.1. Tavoitteen mukaiset saavutukset Määräaikaisen henkilöstön määrä on hieman vähentynyt Vuokratyövoiman käyttö on hieman vähentynyt Avoimien ja tilapäisesti täytettyjen vakanssien määrät ovat vähentyneet Sairauspoissaolot ovat aavistuksen vähentyneet Lääkärillä ja työterveyshoitajalla käynnit ovat vähentyneet Työtapaturmat ovat vähentyneet Innovaatioaloitteita on tehty merkittävästi Kehittämishankkeita on toteutettu, niitä on käynnissä ja hankeseuranta järjestetty Henkilöstökoulutus on lisääntynyt Henkilöstösopimus hyväksyttiin vuosille Kehittämiskohteet Eläkepoistuma on hieman lisääntynyt Lähtövaihtuvuus on hieman lisääntynyt Keski-ikä on hieman lisääntynyt Henkilöstötalous Muutos Henkilöstön määrä yhteensä joista naisia, % joista miehiä, % Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Keskushallinto Perusturva Kasvatus, vapaa-aika Tekninen toimi Vakanssien lukumäärä joista vakinaisesti täytetyt joista tilap.täytetyt ja avoimet Eläkkeellepoistumaprosentti 2,6 3,4 0,8 Lähtövaihtuvuus % 2,7 3,6 0,9 Henkilöstön keski-ikä (v) 45,8 46,0 0,2 Sairauspoissaolo prosentti 4,0 3,7-0,3 Palkat ja palkkiot (M ) 26,2 27,4 1,2 Henkilösivukulut (M ) 8,7 9,3 0, Henkilöstötalous Yhteenvetotaulukossa esitetään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevat keskeiset luvut, kuten henkilöstömäärä, palvelussuhteen luonne, sukupuolijakauma, eläkepoistumaprosentti, lähtövaihtuvuus. keski-ikä, sairauspoissaolot ja henkilöstökustannukset. Taulukosta voi seurata henkilöstötalouden kehittymistä edelliseen vuoteen verrattuna.

20 20 8. Seuranta 8.1. Yhteistoimintamenettely Henkilöstökertomuksen tiedot käsitellään Forssan kaupungin yhteistoimintaryhmässä. käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja lähetetään valtuustolle tiedoksi. Yhteistoimintaryhmä antaa kannanottonsa toimenpiteistä, joihin henkilöstökertomuksen johdosta on syytä ryhtyä. Yhteistoimintaryhmässä keskustellaan siitä, mitä henkilöstökertomus kertoo henkilöstöasioiden tilasta Forssan kaupungissa tällä hetkellä, miten asioiden pitäisi olla ja miten siihen päästään. Yhteistoimintaryhmässä pohditaan, miten vahvistetaan henkilöstökertomuksen osoittamia vahvuuksia ja kehitetään tai käännetään parempaan kehityssuuntaan ne asiat, joissa henkilöstökertomuksen mukaan on ongelmia tai kehittämisen varaa Henkilöstökertomuksesta tiedottaminen 2011 on nähtävissä kaupungin internet sivuilla osoitteessa Henkilöstökertomuksen viestinnässä käytetään tiedotuskokouksia ja työpaikkakokouksia, sekä henkilöstötiedotetta ja työyksiköihin jaettavaa henkilöstökertomusta. Keskeistä on, että esimiehet ottavat vastuun henkilöstökertomuksen käsittelystä yhdessä oman henkilöstönsä kanssa kehittämistyössä Henkilöstökertomuksen tietoja käytetään kaupungin strategisen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen tukena. Henkilöstökertomuksen hyödyntämisen tavoitteena on ennen kaikkea tarjota organisaation johdolle riittävän kattava ja selkeä tietopohja päätöksenteon tueksi. Toinen tavoite on kuntatyönantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä yhteinen arvio henkilöstöasioiden tilasta kunnassa.

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ KERTOMUS. Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ KERTOMUS. Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011 Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ 2 0 1 0 KERTOMUS Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 1.1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 10.6.2013 Yhteistoimintaryhmä 10.6.2013

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 10.6.2013 Yhteistoimintaryhmä 10.6.2013 1 Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2012 Kaupunginhallitus 10.6.2013 Yhteistoimintaryhmä 10.6.2013 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 6 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT...6 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2016 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Sisällys Henkilöstömäärä... 1 Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin... 1 Henkilöstön sukupuolijakauma... 2 Henkilöstön

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014. Ankkalamminpuiston joutsen.

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014. Ankkalamminpuiston joutsen. Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2013 Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014 Ankkalamminpuisto Ankkalamminpuiston joutsen 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 6 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015 Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2014 Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 5 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT...5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) 30 Asianro 3582/02.02.00/2016 Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

FORSSA HIHAT HEILUMAAN. Henkilöstöohjelma. Yhteistoimintaryhmä 31.8.2015 Kaupunginhallitus 28.9.2015

FORSSA HIHAT HEILUMAAN. Henkilöstöohjelma. Yhteistoimintaryhmä 31.8.2015 Kaupunginhallitus 28.9.2015 FORSSA HIHAT HEILUMAAN 2020 Henkilöstöohjelma Yhteistoimintaryhmä 31.8.2015 Kaupunginhallitus 28.9.2015 Sisällys Henkilöstöohjelman tarkoitus... 3 Henkilöstöjohtamisen visio... 4 Henkilöstöjohtamisen periaatteet...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMINTAOHJELMA 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMINTAOHJELMA 2010-2013 FORSSAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMINTAOHJELMA 2010-2013 Kaupungin toimialojen ja palveluyksiköiden konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2013 JOHTAMISEN toimenpiteet Olemme päättäneet, että Järjestämme

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA

Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA Forssan kaupunki HUOMIONOSOITUKSET JA VIRKISTYSTOIMINTA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 25.8.2014 Sisällys Sisällys 1. Soveltamisala... 3 2. Huomionosoitukset... 3 2.1. Pitkäaikaisen palvelun huomioiminen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot