Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:"

Transkriptio

1 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1

2 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel. Johtamisen arvot Vastuullisuus Tunnemme vastuumme asiakkaistamme, kaupungin kokonaistaloudellisuudesta, työyhteisöstämme, työntekijöistämme ja kukin itsestämme ja että toimintamme on pitkäjänteistä ja johdonmukaista, emme ohjaudu yksittäisten tilanteiden mukaan sekä sitä, että toimintaamme ja päätöksentekoamme ohjaa avoimuus, selkeys ja ymmärrettävyys. Yhteisöllisyys Kaikki tiedämme, mitä teemme ja miksi, yhteiset tavoitteet ohjaavat toimintaamme ja kaikki osallistuvat aktiivisesti työhön yhteiseksi parhaaksi sekä sitä, että meillä on aikaa toisillemme. Oikeudenmukaisuus Toimintaamme ohjaavat johdonmukaiset ja kaikkien tiedossa olevat säännöt ja päätöksemme perustuvat mahdollisimman oikeaan tietoon ja että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan. Luovuus Etsimme uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja palvelumme kehittämiseksi, toimimme joustavasti ja sujuvasti sekä olemme rohkeita tekemään uudenlaisia ratkaisuja emmekä pelkää epäonnistumista. HENKILÖSTÖOHJELMA 2

3 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Strateginen päämäärä Järvenpää on haluttu työnantaja, jonka palveluksessa on osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Henkilöstö on osaavaa ja oikein mitoitettu. Johtaminen on linjakasta ja työnteko on tuloksellista. on hyvä työpaikka. HENKILÖSTÖOHJELMA 3

4 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Keskeinen periaate päämäärien toteutumiseksi: Henkilöstöresurssi on oikein kohdennettu palvelutarjonnan varmistamiseksi ja johtaminen on linjakasta kaikilla organisaation tasoilla työhyvinvoinnin tukemiseksi. Henkilöstön käytön suunnitteluun vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat: palvelurakenteen uudistus, prosessimaiseen toimintaan siirtyminen kaupungin väestörakenteen muutos, sisältäen maahanmuuttotaustaisen väestön lisääntymisen henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen työvoimapula ja toisaalta työttömyyden lisääntyminen teknologian kehitys kuntayhteistyö Kriittisistä menestystekijöistä johdetut henkilöstöohjelman strategiset tavoitteet: Linjakas johtaminen ja esimiestyö Tuloksellinen työnteko ja palkitseminen Työhyvinvointi Strateginen henkilöstösuunnittelu Strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen HENKILÖSTÖOHJELMA 4

5 Tavoite Toimenpide Seurantatapa Vastuut Linjakas johtaminen ja esimiestyö Johtamisen arvojen mukainen esimiestyö Työnantajapolitiikan noudattaminen Työhyvinvointikysely vuosittain, tulos > 3,2/5,0 Lähtöhaastattelut Johtamisarvioinnit ohjeistaa ja - Johto ja esimiehet toteuttavat Yhteistoiminnan toteutumisen varmistaminen Ohjeet yhteistoiminnan toteuttamiseksi laadittu ja niitä noudatetaan Työhyvinvointi Työssä jaksamisen ja työtyytyväisyyden säilyminen Työyhteisötaitojen ja vastuullisen vaikuttamisen vahvistaminen Työn toimintatapojen ja prosessien kehittäminen Kehityskeskustelut toteutuvat 100% Eläkkeelle jäännin keski-iän seuranta Sairauspoissaolojen määrä ei nouse Työhyvinvointikyselyn tulos kaikissa osioisssa >3,2/5,0 - Johto, esimiehet - Koko henkilöstö Työhyvinvointiohjelman toteuttaminen Ikäohjelma ja sen toteuttaminen Tuloksellinen työnteko ja palkitseminen Tulokselliseen ja tavoitteiden mukaiseen toimintaan kannustaminen ja palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto Monipuolinen palkitsemisjärjestelmä valmis ja käytössä ohjeistaa - Toimialat toteuttavat HENKILÖSTÖOHJELMA 5

6 Tavoite Toimenpide Seurantatapa Vastuut Strateginen henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnitelmat Sisäiset työmarkkinat toimivat Työvoiman saatavuus turvattu Toimialojen henkilöstösuunnitelmat tehty Suunniteltu 150 htv:n vähennys toteutuu vuoteen 2012 mennessä - Toimialat Strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen Keskeisten osaamistarpeiden määrittely toimialoilla Henkilöstösuunnitelmat Määritelty keskeiset osaamistarpeet Kelpoisen henkilöstön määrän seuranta - Toimialat, esimiehet Kehityskeskustelujen laadun kehittäminen, henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laadinta Kehityskeskustelut toteutuu 100% ja palaute sisällöstä >3,5/5,0 Osaamisen hallintajärjestelmän kilpailutus ja hankinta Osaamisen hallintajärjestelmä hankittu HENKILÖSTÖOHJELMA 6

7 Henkilöstöohjelman ohjausvälineet ja kokonaisvastuut Henkilöstöohjelman keskeiset asiakirjat Järvenpään kaupungin työnantajapolitiikka Henkilöstöohjeet Talousarvion Henkilöstön käytön periaatteet -liite Työhyvinvoinnin asiakirjat, mm. ikäohjelma Työsuojeluasiakirjat Sisäiset työmarkkinat -ohjeistus Työaikaohjeet Vastuuhenkilöt Ohjaus ja valvonta: henkilöstöjohtaja ja henkilöstöpalvelut Toteutus: toimialat, johto ja esimiehet Henkilöstöohjelman toimeenpano, seuranta ja arviointi Henkilöstöohjelmalle laaditaan vuosittain toukokuussa toimeenpanosuunnitelma koskien seuraavaa vuotta. Toimeenpanosuunnitelma tukee seuraavan vuoden talousarvion valmistelua ja siitä päättämistä. Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Henkilöstöohjelman mukaisia vuositavoitteita seurataan johdon raportissa kolmannesvuosittain. HENKILÖSTÖOHJELMA 7