Inspectan työkykyjohtamisen arviointipalvelut Läpinäkyvyyttä työkykyjohtamiseen. Tomi Kasurinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inspectan työkykyjohtamisen arviointipalvelut Läpinäkyvyyttä työkykyjohtamiseen. Tomi Kasurinen 05.09.2012"

Transkriptio

1 Inspectan työkykyjohtamisen arviointipalvelut Läpinäkyvyyttä työkykyjohtamiseen Tomi Kasurinen

2 Inspecta TYKY-arviointi Mistä on kyse? Työkykyjohtamiskäytäntöjen arviointi näkökulmana riskienhallinta 1. Miten kattava yrityksen työkykyjohtamisen työkalupakki on suhteessa alan onnistuneisiin käytäntöihin? 2. Miten laajasti yrityksen kuvatut johtamiskäytännöt toteutuvat käytännössä? 3. Miten työkykyjohtamisen tilannekuva poikkeaa yrityksen eri organisaatiotasoilla? Esimerkki: Case varhaisen puuttumisen malli Onko käytössä? Tunnistetaanko? Toimiiko? Vai onko tilanne se, että Varhaisen puuttumisen malli on kuvattu, mutta TTH ei tunnista 1-3 päivää poissaoloja (omailmoitusmenettely käytössä) Esimiestyötä, lyhyitä poissaoloja ei seurata systemaattisesti Eli todellisuudessa varhaisen puuttuminen voi olla enimmäkseen paperia Riskienhallinnan näkökulmasta lyhyisiin ja usein toistuviin poissaoloihin liittyvät työkyvyttömyysriskit eivät ole hallinnassa ja mikä pahinta Sama tilanne toistuu tyypillisesti myöskin pitkäaikaissairaiden hallinnassa 2

3 Inspectan TYKY-arviointi Miksi johtamiskäytäntöjen arviointi? Yrityksen on johdettava työkykyä 1. Merkittävä taloudellinen vaikutus (noin 10 % palkkasummasta) 2. Tehokas ennaltaehkäisevän toiminnan / riskienhallinnan toteutuminen turvallisuusjohtaminen, työn organisointi, työolot, työhyvinvointi on esimiestyötä 3. Tehokas työhön palauttavan toiminnan toteutuminen pitkittyneet sairauspoissaolot, osatyökykyiset etc työn ja työolojen mukauttaminen, ammatillinen kuntoutus ei toteudu ilman yrityksen sitoutumista 3

4 Inspectan työkykyjohtamisen kehittämisen näkökulma (=riskienhallinta) Tulipalojen sammuttamisesta aidosti ennakoivaan toimintaan Inspectan työkykyjohtamispalveluiden näkökulmana on auttaa asiakasta johtamaan henkilöstön työkykyyn liittyviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä - ennakoivasti! riskien muodostuminen tunnistaminen hallinta 4

5 Työkykyjohtamisen riskienhallinnan keskeisimmät haasteet Kustannusvaikutukset ja toiminnan ohjaaminen hajaantuneena Työkykyyn (työkyvyttömyyteen) liittyvät kustannukset tyypillisesti hajaantuneena Kustannusten ennustettavuus ja ohjaaminen haasteellista Yleisesti työkyvyn vaikutukset yrityksen tuottavuuteen abstraktilla tasolla Työkykyjohtaminen myöskin toiminnallisesti erittäin hajaantunut Työkykyjohtamisen mittareissa ja seurannassa kehitettävää Hyvinvointia vai työkykyä henkilöstön virkistystoimintaa vai johtamista? Ennakoivan toiminnan puutteet taloudellisten ja toiminnallisten riskienhallinta 5

6 Työkykyjohtamisen taloudellinen vaikutus Asiakaslupaus taloudellisen lisäarvon tuottaminen TYÖKYKYJOHTAMINEN Henkilöstön työkyvyttömyydestä aiheutuvien kokonaiskustannusten alentaminen = asiakkaan ansaintalogiikka Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke Tapaturmavakuutus Työterveyshuolto Tapaturmavakuutus Työterveyshuolto TYÖKYKYJOHTAMINEN Kokonaiskustannusten hallinta PERINTEINEN NÄKÖKULMA TTH:n kilpailutus 6

7 Työkykyjohtamisen arviointi Onko perusta kunnossa? Vuotaako katto? TYÖKYKYJOHTAMISJÄRJESTELMÄ KYTKETÄÄN EUROT - TALOUDELLINEN OHJAUS Työkyvyn tulosjohtamismalli MÄÄRITELLÄÄN TOIMINTAMALLIT YHTEISTYÖN RAJAPINNOISSA Yhteistyörajapintojen kehittäminen ORGANISAATION OHJEISTUS JA KOULUTUS Esimiestyön kehittäminen LUODAAN PROSESSIT JA TOIMINTAMALLIT RISKEILTÄ SUOJAUTUMISEKSI Ikäjohtaminen ja kuntouttava toiminta ENNAKOIVA RISKIEN TUNNISTAMINEN Riskienhallintajärjestelmä TYÖKYKYJOHTAMISEN TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT 7

8 Taloudellinen lisäarvo syntyy johtamiskäytäntöjä kehittämällä Näkökulmamme työkykyjohtamisen toiminnallisessa arvioinnissa 1 Työkykyjohtamisen kokonaiskustannusten tunnistaminen 2 Työkykyjohtamisen tunnuslukujen tunnistaminen 3 Työkyky osana strategista johtamista 4 Työkykyjohtamisen seuranta 5 Sairastavuuden seuranta 6 Pitkäaikaissairaiden tunnistaminen 7 Lyhytaikaisten ja toistuvien sairauspoissaolojen seuranta 8 Työhön palauttava toiminta 9 Työkyvyn ylläpito 10 Esimiesten rooli 11 Toimintamallit tapaturma- ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa 12 Työkykyyn liittyvä viestintä 13 Työterveyshuollon yhteistyö 14 Johdon raportointi 15 Taloudellinen ohjaus 8

9 Työkykyjohtamisen nykytilakartoitus Yritys Oy Tulokset vastaajaryhmittäin Taloudellinen ohjaus Kokonaisarvio 3,00 Kokonaiskustannusten tunnistaminen 2,50 Johdon raportointi 2,00 Tunnusluvut 1,50 Työterveyshuollon yhteistyö 1,00 Työkyvyn strateginen johtaminen 0,50 Työkykyyn liittyvä viestintä 0,00 Työkykyjohtamisen seuranta Tuki Johto, esimiehet Asiantuntijat Toimintamallit tapaturma-ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa Sairastavuuden seuranta Esimiesten rooli Pitkäaikaissairaiden tunnistaminen Työkyvyn ylläpito Lyhytaikaisten ja toistuvien sairauspoissaolojen seurannasta Työhön palauttava toiminta 9

10 Työkykyjohtamisen laatumatka Yrityksen ja työterveyshuollon yhteisen onnistumisen riippumaton arviointi Tomi Kasurinen

11 Taustaa - kehittyneen työkykyjohtamisen haaste Työterveyshuollon ja yrityksen yhteinen onnistuminen Onnistunut työkykyjohtaminen edellyttää työterveyshuollon ja yrityksen yhteistä onnistumista, aitoa yhteistyötä - yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi TTH onnistuu omassa palvelulupauksessaan, kun yritys on sitoutunut kehitystyöhön Yritys onnistuu omassa työkykyjohtamisessaan, kun TTH on sitoutunut kehitystyöhön Keskeinen haaste; yhteistyön ja kehitystoiminnan mittaaminen ja arviointi riippumattomalla tavalla, rakentavassa hengessä ilman, että toiminnan arviointi aiheuttaa ns. ei toivottuja vaikutuksia TTH:n asiakkuuden kehittymisessä Näkemyksemme mukaan yritysten keskeisiä sisäisiä työkykyjohtamisen haasteita ovat: Kehittymättömät työkykyjohtamisen käytännöt Olemassa olevien käytäntöjen toteutumisen laajuus Eri organisaatiotasojen väliset näkemyserot työkykyjohtamisen toiminnallisesta tasosta Eo. haasteet voivat TTH:n palvelutuottajalle tarkoittaa tilannetta, jossa asiakasyrityksen sisäinen työkykyjohtamisen taso ei ole riittävällä tasolla, jotta TTH voisi onnistua omassa roolissaan. 11

12 Työkykyjohtamisen laatumatka Palveluideamme Palveluideamme on tarjota yrityksen ja työterveyshuollon väliseen sopimusrajapintaan riippumaton arviointimenettely, jolla työkykyjohtamisen yhteistä onnistumista voidaan johtaa (lähtötilanteen arviointi, laatukriteeristön määrittely, päämäärien ja tavoitetasojen asetanta, jatkuva seuranta ja arviointi jatkuva kehittäminen) = työkykyjohtamisen laatumatka 12

13 Green Card H+ Mikä työkykyjohtamisen laatumatka? Työkykyjohtamisen laatumatka on ainutlaatuinen työkykyjohtamisen arviointipalvelu, joka auttaa yritystäsi ohjaamaan työkyvyttömyyden aiheuttamaa kokonaiskustannusta reaaliaikaisesti. Laatumatkasi toteuttavat suomalaiset oman alansa huippuasiantuntijat yhdessä: Inspecta työkykyjohtamiskäytäntöjen ja työterveyshuollon arviojana sekä Hoffmanco International laskentalähtöisen työkykyjohtamisen asiantuntijana, koska taloudelliset tulokset ja johtaminen kulkevat käsikädessä. 13

14 Green Card H+ Miten työkykyjohtamisen laatumatkalle? Työkykyjohtamisen taloudellinen ja toiminnallinen ohjattavuus Yritys Työkykyjohtamiskäytäntöjen seuranta-arviointi (Inspecta) TTH:n laaduntuottokyvyn seuranta-arviointi (Inspecta) Työkykyjohtamisen reaaliaikainen mittaaminen ja ohjaaminen (Hoffmanco) Työkykyjohtamisen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja päämäärät ( Yritys ja TTH) Yrityskohtainen työkykyjohtamisen laatukriteeristö ( Yritys ja TTH ) Työkykyjohtamisen taloudellinen nykyarvo (Hoffmanco) Työkykyjohtamiskäytäntöjen arviointi (Inspecta) TTH:n laaduntuottokyvyn arviointi (Inspecta) 14

15 Työkykyjohtamisen laatumatkan ohjaaminen ja tulosvaikutus 1. Kyky johtaa laatumatkaa Yrityksen johtamiskäytäntöjen ja TTH:n laaduntuottokyvyn arviointi Taloudellisen nykyarvon määrittely 2. Kyky mitata laatumatkaa Laatukriteeristön ja mittariston määrittely läpinäkyvästi koko palveluketjun osalta Tavoiteasetanta 3. Kyky ohjata laatumatkaa TTH:n reaaliaikainen seuranta ja ohjaus Johtamiskäytäntöjen seuranta-arviointi TTH:n laaduntuottokyvyn seuranta-arviointi 4. Kyky saavuttaa maali laatumatkalla Välitön puuttuminen akuutteihin työkyvyttömyysriskeihin (reaaliaikainen seuranta ja ohjaaminen) Yrityksen työkykyjohtaminen läpinäkyväksi TTH:n kustannukset ja laaduntuottokyky läpinäkyviksi LAATUMATKAN OHJAAMINEN TTH:n reaaliaikainen seuranta ja mittaaminen Yrityksen johtamiskäytäntöjen ja TTH:n laaduntuottokyvyn seuranta-arviot 15

16 Työkykyjohtamisen laatumatka Työkykyjohtamisen laatumatkalla kaikki ovat voittajia! Työkykyjohtamisen lisäpanostus ennaltaehkäisevään toimintaa Työkyvyttömyyden kokonaiskustannus sairauden hoitoa Työkykyjohtamisen laatumatka aika 16

17 Työkykyjohtamisen laatumatkan toiminnalliset hyödyt eri osapuolille Taloudellinen hyöty odottaa ottajaansa laatumatkan päässä Yritys Auttaa tunnistamaan / määrittämään yrityksen oman työkykyjohtamisen mittariston Auttaa tunnistamaan / määrittämään TTH:n palvelulaadun kriteeristöt Tarjoaa osto-osaamista TTH:n palveluiden hankintaan TTH palvelutuottaja Auttaa tunnistamaan asiakasyrityksen työkykyjohtamisen painopisteet (riippumattomasti ja yhdessä asiakaan kanssa) Auttaa hallitsemaan oman toimittajaketjun palvelulaatua Luo asiakastyytyväisyyttä (yksiselitteiset asiakasodotukset, ei syyttelyä) Luo määrämuotoisuuttaa oman toimittajaketjun arviointiin Mahdollistaa TTH:n lisäansainnan (laatubonus) 17

18 18

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset

Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset Lokakuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla?

Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? Pauli Forma, Keva Puheenvuoro TalviTyhyt-seminaarissa Vaasassa.2.. Työuran tukeminen Työuran vaihe Ei työkykyongelmia, mahdollisesti ajoittaisia työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Varma: Osuvia työeläkevakuuttamisen palveluja Peruspalvelut: lakisääteiset vakuutus- ja eläkepalvelut, työeläkekuntoutus

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Hyvinvoinnin johtaminen 2011

Hyvinvoinnin johtaminen 2011 Hyvinvoinnin johtaminen 2011 Uudistu ja uudista messut 29.9.2011 Ossi Aura Excenta Oy, jatkossa Pohjola Terveys Oy Hyvinvoinnin johtaminen johtamista josta voi innostua! Hyvinvointia johdetaan ensin ylhäältä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKAN KUMPPANINA. 8.10.2013 Jaana Lamberg ja Leena Maljanen ODL Konserni

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKAN KUMPPANINA. 8.10.2013 Jaana Lamberg ja Leena Maljanen ODL Konserni TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKAN KUMPPANINA 8.10.2013 Jaana Lamberg ja Leena Maljanen ODL Konserni IRRALLISISTA TYKYTEMPUISTA PITKÄJÄNTEISEEN TYÖKYKYJOHTAMISEEN LÄHTÖTILANNE Sairauspoissaolomäärät suuret Pitkiä

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 10.11.2010, 11 Hämeenlinna Työsuojelun ensisijaisuusperiaate

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Väite: Vaikuttava toiminta muodostuu toiminnasta, joka seuraa toiminnan vaikutuksia

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Veritas Avanti -työhyvinvointipalvelut

Veritas Avanti -työhyvinvointipalvelut Veritas Avanti -työhyvinvointipalvelut Miksi työhyvinvoinnin kehittäminen kannattaa? Hyvinvoiva työyhteisö on työ elämän muutoksessa kilpailuvaltti Henkilökunta sitoutuu ja motivoituu Työn laatu paranee

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Esitysmateriaalit. Varhaisen välittämisen mallit eläviksi. Hyvää huomenta Hyvää huomista

Esitysmateriaalit. Varhaisen välittämisen mallit eläviksi. Hyvää huomenta Hyvää huomista Esitysmateriaalit Varhaisen välittämisen mallit eläviksi Hyvää huomenta Hyvää huomista 7.2.2014 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot