FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja"

Transkriptio

1 UUDISTA JA UUDISTU FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja

2 Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia?

3 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä onnistuminen voi merkitä huomattavia säästöjä! Työkyvyttömyyseläkkeistä tä aiheutuneita varhe-maksuja 16 miljoonaa euroa Työtapaturmien suorat ja pysyvät kustannukset n. 4,5 miljoonaa euroa Todelliset kustannukset n. 14 milj. euroa. Todellisiin kustannuksiin lasketaan mukaan työtapaturmista aiheutuvat tuotannon häiriöt, sijaisten palkkaaminen, laiterikot ja muut mahdolliset laatuongelmat. Sairauspoissaoloja päivää v Laskelmien mukaan 250 euroa per päivä Kokonaiskustannus 188 miljoonaa euroa Säästöä edelliseen vuoteen 4,0 m ( pv) Systemaattisella sairauspoissaoloihin puuttumisella saadaan sairauspoissaolot vähenemään merkittävästikin

4 Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena, Elo & al Tutkimus (kysely) tehtiin kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa Esimiehen hyvän johtamisen käytännöt, työntekijän hyvinvointi ja työyhteisön toiminnan koettu tuloksellisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Hyvinvoinnin seurannan välineitä ovat työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut ja sairauspoissaolojen seuranta. Tuloskortti on tuloksellisuuden mittarina. Olemassa olevat hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden mittarit eivät aina anna työyhteisöille käyttökelpoista tietoa toiminnan ohjaamiseen. On kehitettävä uusia täydentäviä mittareita. Kaupungille uusi työhyvinvointimittari.

5 Työhyvinvointimittari

6 Helsingin kaupunki 2010 Henkilöstön työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvoinnin tila Työturvallisuus: tapaturmat / 100 htv Työkykyindeksi: kohtalainen + huono % Työyhteisön toimivuus ja johtaminen Eläkkeelle jääneiden keski ikä Lyhyet (1 3 päivän) sairauspoissaolojaksot kpl/htv toteutunut 2010: 74 7,4 17, ,47 62,4 20 2, ,0 4,11 5,00 63,9 > 0 1,5 9 0,1 1,5 11,1 12,5 3,91 4,10 63,6 63,8 1,6 8 1,6 3,0 12,6 14,0 3,76 3,90 63,3 63,5 1, ,1 4,5 14,1 15, ,66 3,75 63,0 63,2 18 1,8 6 4,6 6,0 15,6 17,0 3,56 3,65 62,7 62,9 1,9 5 6,1 7,5 17,1 18,5 3,46 3,55 62,4 62,6 2,0 4 7,6 9,0 18,6 20,0 3,36 3,45 62,1 62,3 2,1 2,2 3 9,1 10,5 10,5 20,1 21, ,26 3,35 61,8 62,0 62, ,3 2,4 2 10,6 11,5 21,6 23,0 3,11 3,25 61,5 61,7 2,5 2,6 1 11,6 13,0 23,1 25,0 2,91 3,10 61,2 61,4 2,7 2,8 0 13,1 > 25,1 > 0,0 2, ,1 2,9 > pistearvo painoarvo 1, kok. arvo 7, Työhyvinvoinnin tila, maks ,5

7 Kustannukset Työtapaturma Sairauspoissaolo Varhemaksut: kustannuksetk kustannukset k euroa/vuosi/htv /htv /htv toteutunut 2010: , < 5400 > 650 > pistearvo painoarvo 1 1,5 1 kok. arvo 5 7,5 5 Työhyvinvoinnin tila, Kustannukset, Yhteensä, maks. 65 maks. 35 maks ,5 17,5 50

8 Hyvinvointijohtamisen i i auditointi; i ti Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksi 65% Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - virastokohtainen tulosprofiili - eri osa-alueiden analyyseista - Helsinki Terveyskeskus - SHJI 65% HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Hyvinvoinnin vastuut, johtaminen ja 43 Hyvinvoinnin mittarit Hyvinvoinnin raportointi 62 YRITYKSEN STRATEGIAT JA TOIMINTATAVAT Hyvinvoinnin tavoitteet, sisältö ja suunnittelu 60 Hyvinvointi yrityksen strategisissa toiminnoissa ESIMIESTYÖN JA HR:N TOIMINNOT Esimiesten rooli hyvinvoinnissa Hyvinvointi esimies- ja HR-toiminnoissa 41 Hyvinvointi-investoinnit 30 HYVINVOINNIN TUKIPROSESSIT Työterveyshuolto Työsuojelu 63 Työpaikkaliikunta 58 Terveyden edistäminen Henkilöstöruokailu Kulttuuri ja virkistyspalvelut Sisäinen viestintä

9 Ei Esimiestutkimus i ttki kokonaisarvio k i 57%, hyvinvointijohtamisen kompetenssi 57% Työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kokonaisarviot lähiesimiehillä ja keski- ja yläjohtoon kuuluvilla Osa-alueiden tärkeys Tavoitteiden konkreettisuus Kehittämissuunnitelmien taso Mittarien systemaattinen käyttö Esimiehelle määritetyt vastuut lähiesimies ylin ja keskijohto Esimiehen vaikuttamisen kyvykkyys Esimiesrooli eri TYHY-toiminnoissa TYHY-toimintojen vaikuttavuus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

10 Strategisen t hyvinvoinnin i i peruspilarit it ja kehittämisalueet Aikaansaavan asiakastyön kehittäminen Tehokkaan ja turvallisen tiimityön kehittäminen Strategisen hyvinvoinnin kehittämisalueet Sitoutuminen ja houkuttelevuus työnantajana Aktiivinen hyvinvoinnin kehittäminen Hyvä johtaminen Työn vaatima osaaminen Työyhteisön toimivuus Arvot: asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, yrittäjämielisyys

11 Henkilöstökeskuksen strategisen hyvinvoinnin mittarit Hyvinvoinnin kustannustekijät Sairauspoissaolot, työkykyriskit y y Mittarit Sairauspoissaoloprosentti (ilman työvoimapankkia) 2,3 % (2010) tavoite: 1-3 pv sairauspoissaolokerrat i 149 kpl (2010) tavoite: Työtapaturmat ja työtapaturmakustannukset 2 kpl (2010) tavoite: 0 kpl 0 Varhe-maksut (2010) tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeet 2 kpl (2010) tavoite: Työyhteisön toimivuus ja johtaminen Työpaikan ilmapiiri Terveelliset työolot ja turvallinen työpaikka (hyvinvoinnin kasvutekijät) Terveys, hyvinvointi, työkyky Mittarit (tyhykysely) Työtyytyväisyys 3,76 (2010) tavoite: Henkinen ja fyysinen työkyky 4,17 (2010) tavoite: Työkykyindeksiluokat hyvä tai erinomainen 86,2 (2010) tavoite: Työnhallinta, tuottavuus ja asiakashyöty Osaaminen, työn tavoitteet Mittarit (tyhykysely) Johtaminen ja esimiestyö Mittarit Työn hallinta ja osaaminen (tyhykysely) y y y) 3,93 (2010) tavoite: 3,88 (2010) tavoite: Työyhteisön toimivuus Työn keskeiset vuositavoitteet (tyhykysely) 3,82 (2010) tavoite: 4,02 (2010) tavoite: Työpaikan ilmapiiri Henkilöstön ammattitaito (palvelukykykysely) 3,90 (2010) tavoite: 4,04 (2010) tavoite: